pidgin/pidgin

Add Since tags for 2.12.0.

17 months ago, Elliott Sales de Andrade
72cbc032cdd1
Add Since tags for 2.12.0.
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Alexander Jansen <bornxlo@gmail.com>, 2015
# Alexander Jansen <bornxlo@gmail.com>, 2015
# Richard Laager <rlaager@wiktel.com>, 2014
# Yngve Spjeld Landro <l10n@landro.net>, 2011-2013,2016
# Yngve Spjeld Landro <l10n@landro.net>, 2012-2013
# Yngve Spjeld Landro <l10n@landro.net>, 2013
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Pidgin\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-11-10 20:23-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-19 11:38+0000\n"
"Last-Translator: Richard Laager <rlaager@wiktel.com>\n"
"Language-Team: Norwegian Nynorsk (http://www.transifex.com/pidgin/pidgin/"
"language/nn/)\n"
"Language: nn\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: finch/finch.c:35 finch/libfinch.c:66 finch/libfinch.c:195
msgid "Finch"
msgstr "Finch"
#: finch/gntaccount.c:123 finch/gntaccount.c:168 finch/gntaccount.c:181
#: finch/gntaccount.c:563 finch/gntblist.c:568 finch/gntblist.c:732
#: finch/gntplugin.c:374 finch/gntplugin.c:440 finch/gntrequest.c:388
#: finch/gntstatus.c:299 finch/gntstatus.c:308 finch/plugins/gntclipboard.c:137
#: finch/plugins/gntclipboard.c:143 libpurple/protocols/jabber/chat.c:821
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:833
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2331 libpurple/protocols/silc/ops.c:79
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1374 pidgin/plugins/disco/xmppdisco.c:512
#: pidgin/plugins/disco/xmppdisco.c:517 pidgin/resources/Debug/debug.ui:236
msgid "Error"
msgstr "Feil"
#: finch/gntaccount.c:124 finch/gntaccount.c:169 finch/gntaccount.c:182
msgid "Account was not modified"
msgstr "Kontoen blei ikkje endra"
#: finch/gntaccount.c:125
msgid "Account was not added"
msgstr "Kontoen blei ikkje lagt til"
#: finch/gntaccount.c:126
msgid "Username of an account must be non-empty."
msgstr "Brukarnamnet til ein konto kan ikkje vera tomt."
#: finch/gntaccount.c:170
msgid ""
"The account's protocol cannot be changed while it is connected to the server."
msgstr ""
"Protokollen til kontoen kan ikkje endrast så lenge han er kopla til tenaren."
#: finch/gntaccount.c:183
msgid ""
"The account's username cannot be changed while it is connected to the server."
msgstr ""
"Brukarnamnet til kontoen kan ikkje endrast så lenge han er kopla til tenaren."
#: finch/gntaccount.c:513
msgid "New mail notifications"
msgstr "Varsling om ny e-post"
#: finch/gntaccount.c:524 libpurple/protocols/gg/account.c:224
msgid "Remember password"
msgstr "Hugs passordet"
#: finch/gntaccount.c:564
#, fuzzy
msgid "There are no protocols installed."
msgstr "Ingen protokolltillegg er installerte."
#: finch/gntaccount.c:565
msgid "(You probably forgot to 'make install'.)"
msgstr "(Du har truleg gløymt å kjøra 'make install')"
#: finch/gntaccount.c:576 finch/gntconn.c:134 pidgin/gtkaccount.c:1641
#: pidgin/gtkblist.c:5158
msgid "Modify Account"
msgstr "Endra konto"
#: finch/gntaccount.c:576
msgid "New Account"
msgstr "Ny konto"
#: finch/gntaccount.c:602 pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:279
msgid "Protocol:"
msgstr "Protokoll:"
#: finch/gntaccount.c:610 pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:287
msgid "Username:"
msgstr "Brukarnamn:"
#: finch/gntaccount.c:623
msgid "Password:"
msgstr "Passord:"
#: finch/gntaccount.c:633
msgid "Alias:"
msgstr "Kallenamn:"
#: finch/gntaccount.c:644
msgid "Create this account on the server"
msgstr "Opprett denne kontoen på tenaren"
#: finch/gntaccount.c:660 finch/gntaccount.c:731 finch/gntaccount.c:1027
#: finch/gntblist.c:624 finch/gntblist.c:722 finch/gntblist.c:770
#: finch/gntblist.c:1047 finch/gntblist.c:1293 finch/gntblist.c:1426
#: finch/gntblist.c:2630 finch/gntblist.c:2678 finch/gntblist.c:2748
#: finch/gntblist.c:2807 finch/gntplugin.c:639 finch/gntpounce.c:471
#: finch/gntpounce.c:678 finch/gntprefs.c:268 finch/gntprefs.c:306
#: finch/gntsound.c:1047 finch/gntstatus.c:143 finch/gntstatus.c:483
#: finch/gntstatus.c:608 finch/plugins/gnthistory.c:182
#: libpurple/account.c:1455 libpurple/account.c:1513 libpurple/account.c:1537
#: libpurple/conversation.c:770 libpurple/conversationtypes.c:1257
#: libpurple/plugins/buddynote.c:46
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:623
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:52
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:72
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:92
#: libpurple/protocols/facebook/util.c:431 libpurple/protocols/gg/account.c:249
#: libpurple/protocols/gg/account.c:492
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:747
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:938 libpurple/protocols/gg/purplew.c:71
#: libpurple/protocols/gg/status.c:358 libpurple/protocols/jabber/buddy.c:693
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2207
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2258
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:935
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1467
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1478
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2541
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3400
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1533
#: libpurple/protocols/jabber/usernick.c:83
#: libpurple/protocols/jabber/xdata.c:383
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3384
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3470
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4925
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5016
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5142
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:469 libpurple/protocols/silc/buddy.c:1092
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1207 libpurple/protocols/silc/chat.c:604
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:738 libpurple/protocols/silc/ops.c:1745
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1083 libpurple/protocols/silc/silc.c:1294
#: libpurple/request.c:2261 pidgin/gtkaccount.c:2024 pidgin/gtkaccount.c:2555
#: pidgin/gtkaccount.c:2617 pidgin/gtkaccount.c:2657 pidgin/gtkblist.c:678
#: pidgin/gtkblist.c:3606 pidgin/gtkblist.c:7243 pidgin/gtkdialogs.c:319
#: pidgin/gtkdialogs.c:460 pidgin/gtkdialogs.c:548 pidgin/gtkdialogs.c:571
#: pidgin/gtkdialogs.c:597 pidgin/gtkdialogs.c:648 pidgin/gtkdialogs.c:689
#: pidgin/gtkdialogs.c:745 pidgin/gtkdialogs.c:784 pidgin/gtkdialogs.c:810
#: pidgin/gtkplugin.c:566 pidgin/gtkpounce.c:1166 pidgin/gtkprivacy.c:497
#: pidgin/gtkprivacy.c:512 pidgin/gtkprivacy.c:537 pidgin/gtkprivacy.c:550
#: pidgin/gtkrequest.c:928 pidgin/gtksavedstatuses.c:313
#: pidgin/gtkstatusbox.c:1481 pidgin/gtkutils.c:1197 pidgin/gtkutils.c:1217
#: pidgin/pidginlog.c:377 pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:243
#: pidgin/plugins/imgupload.c:367
#: pidgin/resources/Conversations/invite_dialog.ui:25
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
#: finch/gntaccount.c:664 finch/gntdebug.c:338 finch/gntplugin.c:639
#: finch/gntpounce.c:477 finch/gntprefs.c:268 finch/gntprefs.c:305
#: finch/gntsound.c:1044 finch/gntstatus.c:486 finch/gntstatus.c:596
#: libpurple/account.c:1536 libpurple/plugins/buddynote.c:45
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:692 pidgin/gtkblist.c:678
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:88
msgid "Save"
msgstr "Lagra"
#: finch/gntaccount.c:725 pidgin/gtkaccount.c:2017
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:301 pidgin/gtkstatusbox.c:1475
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete %s?"
msgstr "Er du sikker på at du vil sletta %s?"
#: finch/gntaccount.c:728
msgid "Delete Account"
msgstr "Slett konto"
#: finch/gntaccount.c:731 finch/gntaccount.c:846 finch/gntpounce.c:677
#: finch/gntpounce.c:740 finch/gntstatus.c:142 finch/gntstatus.c:208
#: pidgin/gtkaccount.c:2024 pidgin/gtkpounce.c:1165
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:312 pidgin/gtkstatusbox.c:1480
#: pidgin/pidginlog.c:376
msgid "Delete"
msgstr "Slett"
#: finch/gntaccount.c:807 finch/gntblist.c:2498 finch/gntui.c:103
#: pidgin/gtkaccount.c:2412
msgid "Accounts"
msgstr "Kontoar"
#: finch/gntaccount.c:813
msgid "You can enable/disable accounts from the following list."
msgstr "Du kan slå av og på kontoar frå den følgjande lista."
#: finch/gntaccount.c:837 finch/gntaccount.c:1026 finch/gntblist.c:623
#: finch/gntblist.c:722 finch/gntblist.c:769 finch/gntblist.c:2926
#: finch/gntnotify.c:462 finch/gntpounce.c:724 finch/gntroomlist.c:274
#: finch/gntstatus.c:197 libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5015
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:603 pidgin/gtkaccount.c:2554
#: pidgin/gtkblist.c:7242 pidgin/gtkconv.c:1375
msgid "Add"
msgstr "Legg til"
#: finch/gntaccount.c:842 finch/gntpounce.c:732
msgid "Modify"
msgstr "Endra"
#: finch/gntaccount.c:950 pidgin/gtkaccount.c:2501
#, c-format
msgid "%s%s%s%s has made %s his or her buddy%s%s"
msgstr "%s%s%s%s har gjort %s til sin venn%s%s"
#: finch/gntaccount.c:1023 pidgin/gtkaccount.c:2553
msgid "Add buddy to your list?"
msgstr "Leggja til venn i lista?"
#: finch/gntaccount.c:1082
#, c-format
msgid "%s%s%s%s wants to add %s to his or her buddy list%s%s"
msgstr "%s%s%s%s ønskjer å leggja %s til vennelista si %s%s"
#: finch/gntaccount.c:1107 finch/gntaccount.c:1110 finch/gntaccount.c:1146
#: pidgin/gtkaccount.c:2755
msgid "Authorize buddy?"
msgstr "Godkjenna venn?"
#: finch/gntaccount.c:1114 finch/gntaccount.c:1150 pidgin/gtkaccount.c:2756
msgid "Authorize"
msgstr "Godkjenn"
#: finch/gntaccount.c:1115 finch/gntaccount.c:1151 pidgin/gtkaccount.c:2757
msgid "Deny"
msgstr "Avslå"
#: finch/gntblist.c:272
#, c-format
msgid ""
"Online: %d\n"
"Total: %d"
msgstr ""
"Tilkopla: %d\n"
"Totalt: %d"
#: finch/gntblist.c:281
#, c-format
msgid "Account: %s (%s)"
msgstr "Konto: %s (%s)"
#: finch/gntblist.c:293
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Last Seen: %s ago"
msgstr ""
"\n"
"Sist sett: %s sidan"
#: finch/gntblist.c:556
msgid "You must provide a username for the buddy."
msgstr "Du må gje vennen eit brukarnamn."
#: finch/gntblist.c:558
msgid "You must provide a group."
msgstr "Du må oppgje ei gruppe."
#: finch/gntblist.c:560
msgid "You must select an account."
msgstr "Du må velja ein konto."
#: finch/gntblist.c:562
msgid "The selected account is not online."
msgstr "Den valde kontoen er ikkje tilkopla."
#: finch/gntblist.c:568
msgid "Error adding buddy"
msgstr "Klarte ikkje å leggja til vennen"
#: finch/gntblist.c:602 libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1401
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1403
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1565 libpurple/protocols/silc/ops.c:1105
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1108 libpurple/protocols/silc/ops.c:1242
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1245 libpurple/protocols/silc/silc.c:1268
#: pidgin/gtkaccount.c:2097 pidgin/gtksavedstatuses.c:946
msgid "Username"
msgstr "Brukarnamn"
#: finch/gntblist.c:605
msgid "Alias (optional)"
msgstr "Kallenamn (valfritt)"
#: finch/gntblist.c:608
msgid "Invite message (optional)"
msgstr "Invitasjonsmelding (valfri)"
#: finch/gntblist.c:611
msgid "Add in group"
msgstr "Legg til i gruppe"
#: finch/gntblist.c:615 finch/gntblist.c:701 finch/gntblist.c:1634
#: finch/gntblist.c:2613 finch/gntblist.c:2666 finch/gntblist.c:2737
#: finch/gntblist.c:2794 finch/gntnotify.c:193 finch/gntstatus.c:574
#: libpurple/plugins/idle.c:142 libpurple/plugins/idle.c:178
#: pidgin/gtkblist.c:3853 pidgin/gtknotify.c:762 pidgin/gtkpounce.c:1316
#: pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:402
msgid "Account"
msgstr "Konto"
#: finch/gntblist.c:621 finch/gntblist.c:1101
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:741 libpurple/protocols/silc/buddy.c:1040
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1088 libpurple/protocols/silc/buddy.c:1198
#: pidgin/gtkblist.c:6998 pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:435
msgid "Add Buddy"
msgstr "Legg til venn"
#: finch/gntblist.c:621
msgid "Please enter buddy information."
msgstr "Skriv inn venneopplysningane."
#: finch/gntblist.c:669 libpurple/buddylist.c:873
msgid "Chats"
msgstr "Prat"
#: finch/gntblist.c:707 finch/gntblist.c:2608 finch/gntblist.c:2661
#: finch/gntblist.c:2789 finch/gntroomlist.c:298
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:644
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:727
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1424
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1428 pidgin/gtkplugin.c:1039
#: pidgin/gtkroomlist.c:751 pidgin/plugins/disco/resources/disco.ui:187
#: pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:129
#: pidgin/plugins/gevolution/assoc-buddy.c:119
msgid "Name"
msgstr "Namn"
#: finch/gntblist.c:710 finch/gntblist.c:1578 libpurple/protocols/gg/gg.c:686
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:353 libpurple/protocols/silc/chat.c:594
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:810
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1196 pidgin/gtkdialogs.c:570
#: pidgin/gtkdialogs.c:596
msgid "Alias"
msgstr "Kallenamn"
#: finch/gntblist.c:713 finch/gntblist.c:2942
msgid "Group"
msgstr "Gruppe"
#: finch/gntblist.c:717 finch/gntblist.c:1062
msgid "Auto-join"
msgstr "Automatisk innmelding"
#: finch/gntblist.c:720 finch/gntblist.c:1103 pidgin/gtkblist.c:7183
msgid "Add Chat"
msgstr "Legg til praterom"
#: finch/gntblist.c:721
msgid "You can edit more information from the context menu later."
msgstr "Du kan bruka lokalmenyen til å endra fleire opplysningar seinare."
#: finch/gntblist.c:732
msgid "Error adding group"
msgstr "Klarte ikkje å leggja til gruppe"
#: finch/gntblist.c:733
msgid "You must give a name for the group to add."
msgstr "Gruppa du ønskjer å leggja til må ha eit namn."
#: finch/gntblist.c:767 finch/gntblist.c:1105
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4924
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5013 pidgin/gtkblist.c:7239
msgid "Add Group"
msgstr "Legg til gruppe"
#: finch/gntblist.c:768
msgid "Enter the name of the group"
msgstr "Skriv inn namnet på gruppa"
#: finch/gntblist.c:1046 pidgin/gtkblist.c:677
msgid "Edit Chat"
msgstr "Endra praterom"
#: finch/gntblist.c:1046
msgid "Please Update the necessary fields."
msgstr "Oppdater dei nødvendige felta."
#: finch/gntblist.c:1047 finch/gntstatus.c:203
msgid "Edit"
msgstr "Endra"
#: finch/gntblist.c:1077
msgid "Edit Settings"
msgstr "Endra innstillingar"
#: finch/gntblist.c:1113 pidgin/gtkutils.c:634
msgid "Information"
msgstr "Opplysningar"
#: finch/gntblist.c:1113 pidgin/gtkutils.c:634
msgid "Retrieving..."
msgstr "Hentar …"
#: finch/gntblist.c:1178 finch/gntconv.c:716
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:892
msgid "Get Info"
msgstr "Hent info"
#: finch/gntblist.c:1182 pidgin/gtkpounce.c:568
msgid "Add Buddy Pounce"
msgstr "Legg til venneovervaking"
#: finch/gntblist.c:1192 finch/gntconv.c:732
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1533 pidgin/gtkconv.c:1314
msgid "Send File"
msgstr "Send fil"
#: finch/gntblist.c:1200 libpurple/protocols/gg/status.c:454
msgid "Blocked"
msgstr "Blokkert"
#: finch/gntblist.c:1205
msgid "Show when offline"
msgstr "Vis når du er fråkopla"
#: finch/gntblist.c:1288
#, c-format
msgid "Please enter the new name for %s"
msgstr "Skriv inn det nye namnet til %s"
#: finch/gntblist.c:1290 finch/gntblist.c:1578
msgid "Rename"
msgstr "Gje nytt namn"
#: finch/gntblist.c:1290
msgid "Set Alias"
msgstr "Vel kallenamn"
#: finch/gntblist.c:1291
msgid "Enter empty string to reset the name."
msgstr "Legg inn ein tom tekststreng for å nullstilla namnet."
#: finch/gntblist.c:1404
msgid "Removing this contact will also remove all the buddies in the contact"
msgstr "Å sletta denne kontakten vil òg sletta alle vennene til kontakten"
#: finch/gntblist.c:1412
msgid "Removing this group will also remove all the buddies in the group"
msgstr "Å sletta denne gruppa vil òg sletta alle vennene i gruppa"
#: finch/gntblist.c:1417
#, c-format
msgid "Are you sure you want to remove %s?"
msgstr "Er du sikker på at du ønskjer å sletta %s?"
#: finch/gntblist.c:1420
msgid "Confirm Remove"
msgstr "Stadfest fjerninga"
#: finch/gntblist.c:1425 finch/gntblist.c:1580 finch/gntxfer.c:240
#: pidgin/gtkconv.c:1370 pidgin/gtkstatusbox.c:310
msgid "Remove"
msgstr "Fjern"
#: finch/gntblist.c:1554 finch/gntblist.c:2981 finch/gntprefs.c:260
#: finch/gntui.c:104 pidgin/gtkblist.c:5743
#: pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:268
msgid "Buddy List"
msgstr "Venneliste"
#: finch/gntblist.c:1585
msgid "Place tagged"
msgstr "Merka stad"
#: finch/gntblist.c:1590
msgid "Toggle Tag"
msgstr "Slå merking av/på"
#: finch/gntblist.c:1594 finch/gntblist.c:2804
msgid "View Log"
msgstr "Sjå på logg"
#: finch/gntblist.c:1628 libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:368
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1068
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2014
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2190
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2354
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2378
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2394
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2410
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2424
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1561 libpurple/protocols/silc/ops.c:1098
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1235 pidgin/gtkblist.c:3877
msgid "Nickname"
msgstr "Kallenamn"
#: finch/gntblist.c:1648 finch/gntprefs.c:264
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:371
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:766
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2216
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2861 pidgin/gtkblist.c:3904
#: pidgin/gtkblist.c:4361 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3120
msgid "Idle"
msgstr "Uverksam"
#: finch/gntblist.c:1662
msgid "On Mobile"
msgstr "På mobil"
#: finch/gntblist.c:1970 pidgin/gtkdocklet.c:590
msgid "New..."
msgstr "Ny …"
#: finch/gntblist.c:1977 pidgin/gtkdocklet.c:592
msgid "Saved..."
msgstr "Lagra …"
#: finch/gntblist.c:2466 finch/gntconv.c:762 finch/gntplugin.c:462
#: finch/gntui.c:108 pidgin/gtkplugin.c:999
msgid "Plugins"
msgstr "Tilleggsprogram"
#: finch/gntblist.c:2621 finch/gntblist.c:2627
msgid "Block/Unblock"
msgstr "Blokker/avblokker"
#: finch/gntblist.c:2622
msgid "Block"
msgstr "Blokker"
#: finch/gntblist.c:2623
msgid "Unblock"
msgstr "Avblokker"
#: finch/gntblist.c:2628
msgid ""
"Please enter the username or alias of the person you would like to Block/"
"Unblock."
msgstr ""
"Skriv inn brukar- eller kallenamnet til personen du ønskjer å (av-)blokkera."
#: finch/gntblist.c:2630 finch/gntblist.c:2678 finch/gntblist.c:2807
#: finch/gntconn.c:133 finch/gntnotify.c:83 finch/plugins/gnthistory.c:181
#: libpurple/account.c:1454 libpurple/account.c:1512
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:622
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:50
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:70
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:90
#: libpurple/protocols/gg/account.c:248 libpurple/protocols/gg/account.c:491
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:746
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:937 libpurple/protocols/gg/status.c:357
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2540
#: libpurple/protocols/jabber/xdata.c:382 libpurple/protocols/silc/buddy.c:468
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1206 libpurple/protocols/silc/chat.c:433
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:470 libpurple/protocols/silc/chat.c:737
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1744 libpurple/protocols/silc/silc.c:1082
#: pidgin/gtkaccount.c:2616 pidgin/gtkaccount.c:2656 pidgin/gtkblist.c:3605
#: pidgin/gtkdialogs.c:319 pidgin/gtkdialogs.c:459 pidgin/gtkdialogs.c:548
#: pidgin/gtkutils.c:1196 pidgin/gtkutils.c:1216 pidgin/plugins/imgupload.c:366
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: finch/gntblist.c:2675 pidgin/gtkdialogs.c:316
msgid "New Instant Message"
msgstr "Ny lynmelding"
#: finch/gntblist.c:2676 pidgin/gtkdialogs.c:317
msgid "Please enter the username or alias of the person you would like to IM."
msgstr ""
"Skriv inn brukar- eller kallenamnet til personen du ønskjer å prata med."
#: finch/gntblist.c:2733
msgid "Channel"
msgstr "Kanal"
#: finch/gntblist.c:2746 libpurple/protocols/facebook/facebook.c:739
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1304 pidgin/gtkblist.c:1141
msgid "Join a Chat"
msgstr "Bli med i eit praterom"
#: finch/gntblist.c:2747
msgid "Please enter the name of the chat you want to join."
msgstr "Skriv inn namnet på praterommet du vil bli med i."
#: finch/gntblist.c:2748 finch/gntnotify.c:471
msgid "Join"
msgstr "Bli med"
#: finch/gntblist.c:2805 pidgin/gtkdialogs.c:546
msgid ""
"Please enter the username or alias of the person whose log you would like to "
"view."
msgstr ""
"Skriv inn brukar- eller kallenamnet til personen du ønskjer å lesa loggen "
"til."
#: finch/gntblist.c:2856 finch/gntpounce.c:459 pidgin/gtkpounce.c:862
msgid "Options"
msgstr "Val"
#: finch/gntblist.c:2862
msgid "Send IM..."
msgstr "Send lynmelding …"
#: finch/gntblist.c:2867
msgid "Block/Unblock..."
msgstr "Blokker/avblokker …"
#: finch/gntblist.c:2872 pidgin/gtkdocklet.c:722
msgid "Join Chat..."
msgstr "Bli med i praterom …"
#: finch/gntblist.c:2877 finch/gntconv.c:746
msgid "View Log..."
msgstr "Sjå på loggen …"
#: finch/gntblist.c:2882
msgid "View All Logs"
msgstr "Vis alle loggane"
#: finch/gntblist.c:2887
msgid "Show"
msgstr "Vis"
#: finch/gntblist.c:2892
msgid "Empty groups"
msgstr "Tomme grupper"
#: finch/gntblist.c:2899
msgid "Offline buddies"
msgstr "Fråkopla venner"
#: finch/gntblist.c:2906
msgid "Sort"
msgstr "Sorter"
#: finch/gntblist.c:2911
msgid "By Status"
msgstr "Etter status"
#: finch/gntblist.c:2916 pidgin/gtkblist.c:4850
msgid "Alphabetically"
msgstr "Alfabetisk"
#: finch/gntblist.c:2921
msgid "By Log Size"
msgstr "Etter loggstorleiken"
#: finch/gntblist.c:2932 libpurple/conversationtypes.c:1244
#: pidgin/gtknotify.c:1679
msgid "Buddy"
msgstr "Venn"
#: finch/gntblist.c:2937 libpurple/protocols/silc/silc.c:1036
#: libpurple/protocols/silc/util.c:518 pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:475
msgid "Chat"
msgstr "Prat"
#: finch/gntblist.c:2947
msgid "Grouping"
msgstr "Gruppering"
#: finch/gntconn.c:123
#, c-format
msgid "%s (%s)"
msgstr "%s (%s)"
#: finch/gntconn.c:126
#, c-format
msgid "%s disconnected."
msgstr "%s fråkopla."
#: finch/gntconn.c:127
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"\n"
"Finch will not attempt to reconnect the account until you correct the error "
"and re-enable the account."
msgstr ""
"%s\n"
"\n"
"Finch vil ikkje prøva å kopla til kontoen på nytt før feilen er retta og "
"kontoen er teken i bruk att."
#: finch/gntconn.c:135
msgid "Re-enable Account"
msgstr "Ta kontoen i bruk att"
#: finch/gntconv.c:156
msgid "No such command."
msgstr "Kommandoen finst ikkje."
#: finch/gntconv.c:160 pidgin/gtkconv.c:538
msgid "Syntax Error: You typed the wrong number of arguments to that command."
msgstr "Syntaksfeil: du skreiv ikkje rett tal argument til kommandoen."
#: finch/gntconv.c:166 pidgin/gtkconv.c:545
msgid "Your command failed for an unknown reason."
msgstr "Kommandoen din feila av ukjend årsak."
#: finch/gntconv.c:172 pidgin/gtkconv.c:553
msgid "That command only works in chats, not IMs."
msgstr "Den kommandoen verkar berre i praterom, ikkje i lynmeldingar."
#: finch/gntconv.c:176 pidgin/gtkconv.c:557
msgid "That command only works in IMs, not chats."
msgstr "Den kommandoen verkar berre i lynmeldingar, ikkje i praterom."
#: finch/gntconv.c:181 pidgin/gtkconv.c:563
msgid "That command doesn't work on this protocol."
msgstr "Den kommandoen verkar ikkje med denne protokollen."
#: finch/gntconv.c:190
msgid "Message was not sent, because you are not signed on."
msgstr "Meldinga blei ikkje sendt då du ikkje er pålogga."
#: finch/gntconv.c:260
#, fuzzy, c-format
msgid "%s (%s -- %s)%s%s%s%s"
msgstr "%s (%s -- %s)"
#: finch/gntconv.c:289
#, c-format
msgid "%s [%s]"
msgstr "%s [%s]"
#: finch/gntconv.c:294 finch/gntconv.c:1083 pidgin/gtkconv.c:3280
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%s is typing..."
msgstr ""
"\n"
"%s skriv …"
#: finch/gntconv.c:314
msgid "You have left this chat."
msgstr "Du har forlate dette praterommet."
#: finch/gntconv.c:382
msgid ""
"The account has disconnected and you are no longer in this chat. You will be "
"automatically rejoined in the chat when the account reconnects."
msgstr ""
"Kontoen har kopla frå og du er ikkje lenger med i denne praten. Du vil "
"automatisk bli med igjen når kontoen koplar seg til att."
#: finch/gntconv.c:508 pidgin/gtkconv.c:1109
msgid "Logging started. Future messages in this conversation will be logged."
msgstr ""
"Logginga er starta. Framtidige meldingar i denne samtalen vil bli logga."
#: finch/gntconv.c:512 pidgin/gtkconv.c:1114
msgid ""
"Logging stopped. Future messages in this conversation will not be logged."
msgstr ""
"Logginga er stoppa. Framtidige meldingar i denne samtalen vil ikkje bli "
"logga."
#: finch/gntconv.c:599
msgid "Send To"
msgstr "Send til"
#: finch/gntconv.c:693
msgid "Conversation"
msgstr "Samtale"
#: finch/gntconv.c:699
msgid "Clear Scrollback"
msgstr "Tøm skjerm"
#: finch/gntconv.c:703
msgid "Show Timestamps"
msgstr "Vis tidsstempel"
#: finch/gntconv.c:721
msgid "Add Buddy Pounce..."
msgstr "Legg til venneovervaking …"
#: finch/gntconv.c:739
msgid "Invite..."
msgstr "Inviter …"
#: finch/gntconv.c:750
msgid "Enable Logging"
msgstr "Slå på logging"
#: finch/gntconv.c:756
msgid "Enable Sounds"
msgstr "Slå på lydar"
#: finch/gntconv.c:779
msgid "You are not connected."
msgstr "Du er ikkje tilkopla."
#: finch/gntconv.c:1033
msgid "<AUTO-REPLY> "
msgstr "<AUTO-SVAR> "
#: finch/gntconv.c:1130
#, c-format
msgid "List of %d user:\n"
msgid_plural "List of %d users:\n"
msgstr[0] "Liste av %d brukar:\n"
msgstr[1] "Liste av %d brukarar:\n"
#: finch/gntconv.c:1306
msgid "Supported debug options are: plugins version"
msgstr "Støtta feilsøkingsval er: programtilleggsutgåver"
#: finch/gntconv.c:1347 pidgin/gtkconv.c:431
msgid "No such command (in this context)."
msgstr "Kommandoen finst ikkje (i denne samanhengen)."
#: finch/gntconv.c:1350
#, fuzzy
msgid ""
"Use \"/help &lt;command&gt;\" for help with a specific command.\n"
"The following commands are available in this context:\n"
msgstr ""
"Bruk \"/help &lt;kommando&gt;\" for å få hjelp med ein kommando.\n"
"Dei følgjande kommandoane er tilgjengelege i denne samanhengen:\n"
#: finch/gntconv.c:1395
#, c-format
msgid ""
"%s is not a valid message class. See '/help msgcolor' for valid message "
"classes."
msgstr ""
"%s er ikkje ein gyldig meldingsklasse. Sjå '/help msgcolor' for gyldige "
"meldingsklassar."
#: finch/gntconv.c:1402 finch/gntconv.c:1409
#, c-format
msgid "%s is not a valid color. See '/help msgcolor' for valid colors."
msgstr "%s er ikkje ein gyldig farge. Sjå '/help msgcolor' for gyldige fargar."
#: finch/gntconv.c:1465 pidgin/gtkconv.c:6706
msgid ""
"say &lt;message&gt;: Send a message normally as if you weren't using a "
"command."
msgstr ""
"say &lt;melding&gt;: sender ei melding på normal måte som om du ikkje nytta "
"ein kommando."
#: finch/gntconv.c:1468 pidgin/gtkconv.c:6709
msgid "me &lt;action&gt;: Send an IRC style action to a buddy or chat."
msgstr ""
"me &lt;melding&gt;: sender ei IRC-type-hending til ein venn eller eit "
"praterom."
#: finch/gntconv.c:1471 pidgin/gtkconv.c:6712
msgid ""
"debug &lt;option&gt;: Send various debug information to the current "
"conversation."
msgstr ""
"debug &lt;val&gt;: send ulike feilsøkingsopplysningar til den gjeldande "
"samtalen."
#: finch/gntconv.c:1474 pidgin/gtkconv.c:6715
msgid "clear: Clears the conversation scrollback."
msgstr "clear: tømmer skjermen."
#: finch/gntconv.c:1477 pidgin/gtkconv.c:6721
msgid "help &lt;command&gt;: Help on a specific command."
msgstr "help &lt;kommando&gt;: hjelp vedrørande ein spesifikk kommando."
#: finch/gntconv.c:1480
msgid "users: Show the list of users in the chat."
msgstr "users: viser lista over brukarar i praterommet."
#: finch/gntconv.c:1485
msgid "plugins: Show the plugins window."
msgstr "plugins: viser programtilleggsvindauget."
#: finch/gntconv.c:1488
msgid "buddylist: Show the buddylist."
msgstr "buddylist: viser vennelista."
#: finch/gntconv.c:1491
msgid "accounts: Show the accounts window."
msgstr "accounts: viser kontovindauget."
#: finch/gntconv.c:1494
msgid "debugwin: Show the debug window."
msgstr "debugwin: viser feilsøkingsvindauget."
#: finch/gntconv.c:1497
msgid "prefs: Show the preference window."
msgstr "prefs: viser innstillingsvindauget."
#: finch/gntconv.c:1500
msgid "statuses: Show the savedstatuses window."
msgstr "statuses: viser lagra status-vindauget."
#: finch/gntconv.c:1505 finch/gntconv.c:1513
msgid ""
"msgcolor &lt;class&gt; &lt;foreground&gt; &lt;background&gt;: Set the color "
"for different classes of messages in the conversation window.<br> &lt;"
"class&gt;: receive, send, highlight, action, timestamp<br> &lt;foreground/"
"background&gt;: black, red, green, blue, white, gray, darkgray, magenta, "
"cyan, default<br><br>EXAMPLE:<br> msgcolor send cyan default"
msgstr ""
"msgcolor &lt;klasse&gt; &lt;forgrunn&gt; &lt;bakgrunn&gt;: vel fargen til "
"dei forskjellige meldingsklassane i samtalevindauget.<br> &lt;klasse&gt;: "
"ta i mot, send, marker, handling, tidsstempel<br> &lt;forgrunn/"
"bakgrunn&gt;: svart, raud, grøn, blå, kvit, grå, mørkegrå, magentaraud, "
"cyanblå, standard<br><br>DØME:<br> msgcolor send cyanblå standard"
#: finch/gntdebug.c:278 pidgin/gtkconv.c:779 pidgin/gtkxfer.c:508
#: pidgin/pidgindebug.c:140
msgid "Unable to open file."
msgstr "Klarte ikkje å opna fila."
#: finch/gntdebug.c:312 finch/gntui.c:106 pidgin/resources/Debug/debug.ui:69
msgid "Debug Window"
msgstr "Feilsøkingsvindauge"
#: finch/gntdebug.c:333 pidgin/resources/Debug/debug.ui:104
msgid "Clear"
msgstr "Tøm"
#: finch/gntdebug.c:344
msgid "Filter:"
msgstr "Filter:"
#: finch/gntdebug.c:350 pidgin/resources/Debug/debug.ui:130
msgid "Pause"
msgstr "Pause"
#: finch/gntlog.c:195 pidgin/pidginlog.c:501
#, c-format
msgid "Conversation in %s on %s"
msgstr "Samtalen i %s på %s"
#: finch/gntlog.c:198 pidgin/pidginlog.c:504
#, c-format
msgid "Conversation with %s on %s"
msgstr "Samtalen med %s på %s"
#: finch/gntlog.c:245 pidgin/pidginlog.c:561
msgid "%B %Y"
msgstr "%B %Y"
#: finch/gntlog.c:289 pidgin/pidginlog.c:599
msgid ""
"System events will only be logged if the \"Log all status changes to system "
"log\" preference is enabled."
msgstr ""
"Systemhendingar vil berre bli logga om innstillinga \"Logg alle "
"statusendringar til systemloggen\" er slått på."
#: finch/gntlog.c:293 pidgin/pidginlog.c:603
msgid ""
"Instant messages will only be logged if the \"Log all instant messages\" "
"preference is enabled."
msgstr ""
"Lynmeldingar vil berre bli logga om innstillinga \"Logg alle lynmeldingar\" "
"er slått på."
#: finch/gntlog.c:296 pidgin/pidginlog.c:606
msgid ""
"Chats will only be logged if the \"Log all chats\" preference is enabled."
msgstr ""
"Samtalen vil berre bli logga om innstillinga \"Logg alle samtalar\" er slått "
"på."
#: finch/gntlog.c:302 pidgin/pidginlog.c:615
msgid "No logs were found"
msgstr "Fann ingen loggar"
#: finch/gntlog.c:349 pidgin/pidginlog.c:650
msgid "Total log size:"
msgstr "Total loggstorleik:"
#: finch/gntlog.c:357
msgid "Scroll/Search: "
msgstr "Rull/søk: "
#: finch/gntlog.c:415 pidgin/pidginlog.c:754
#, c-format
msgid "Conversations in %s"
msgstr "Samtalar i %s"
#: finch/gntlog.c:423 finch/gntlog.c:501 pidgin/pidginlog.c:762
#: pidgin/pidginlog.c:842
#, c-format
msgid "Conversations with %s"
msgstr "Samtalar med %s"
#: finch/gntlog.c:425
msgid "All Conversations"
msgstr "Alle samtalar"
#: finch/gntlog.c:526 pidgin/pidginlog.c:867
msgid "System Log"
msgstr "Systemlogg"
#: finch/gntmedia.c:127 pidgin/gtkmedia.c:331
msgid "Calling..."
msgstr "Ringjer …"
#: finch/gntmedia.c:128
msgid "Hangup"
msgstr "Legg på"
#: finch/gntmedia.c:129
msgid "Accept"
msgstr "Godta"
#: finch/gntmedia.c:130
msgid "Reject"
msgstr "Avvis"
#: finch/gntmedia.c:158 pidgin/gtkmedia.c:1078
msgid "Call in progress."
msgstr "Held på å ringja."
#: finch/gntmedia.c:206 pidgin/gtkmedia.c:1057
msgid "The call has been terminated."
msgstr "Oppringinga er blitt avbroten."
#: finch/gntmedia.c:234 pidgin/gtkmedia.c:637
#, c-format
msgid "%s wishes to start an audio session with you."
msgstr "%s ønskjer å starta ei lydøkt med deg."
#: finch/gntmedia.c:238
#, c-format
msgid "%s is trying to start an unsupported media session type with you."
msgstr "%s prøver å starta ein mediaøkttype som ikkje er støtta."
#: finch/gntmedia.c:252 pidgin/gtkmedia.c:1073
msgid "You have rejected the call."
msgstr "Du har avvist samtalen."
#: finch/gntmedia.c:416
msgid "call: Make an audio call."
msgstr "call: lag ei lydoppringing."
#: finch/gntnotify.c:184
msgid "Emails"
msgstr "E-postmeldingar"
#: finch/gntnotify.c:190 finch/gntnotify.c:228
msgid "You have mail!"
msgstr "Du har fått e-post."
#: finch/gntnotify.c:193 pidgin/gtknotify.c:769
msgid "Sender"
msgstr "Sendar"
#: finch/gntnotify.c:193 pidgin/gtknotify.c:776
msgid "Subject"
msgstr "Emne"
#: finch/gntnotify.c:201 finch/gntplugin.c:407 finch/gntplugin.c:520
#: finch/gntpounce.c:749 finch/gntroomlist.c:275 finch/gntstatus.c:214
#: finch/gntxfer.c:250 libpurple/protocols/gg/multilogon.c:245
#: libpurple/protocols/silc/util.c:344 pidgin/gtkaccount.c:2528
#: pidgin/gtkblist.c:5854 pidgin/resources/About/about.ui:66
#: pidgin/resources/Debug/plugininfo.ui:29
msgid "Close"
msgstr "Lukk"
#: finch/gntnotify.c:223
#, c-format
msgid "%s (%s) has %d new message."
msgid_plural "%s (%s) has %d new messages."
msgstr[0] "%s (%s) har %d ny melding."
msgstr[1] "%s (%s) har %d nye meldingar."
#: finch/gntnotify.c:228 pidgin/gtknotify.c:1610
msgid "New Mail"
msgstr "Ny e-post"
#: finch/gntnotify.c:357 pidgin/gtknotify.c:1202
#, c-format
msgid "Info for %s"
msgstr "Opplysningar om %s"
#: finch/gntnotify.c:358 pidgin/gtknotify.c:1203
msgid "Buddy Information"
msgstr "Venneopplysningar"
#: finch/gntnotify.c:459
msgid "Continue"
msgstr "Hald fram"
#: finch/gntnotify.c:465 pidgin/gtkconv.c:1357
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:234
msgid "Info"
msgstr "Opplysningar"
#: finch/gntnotify.c:468 pidgin/gtkconv.c:1299 pidgin/gtknotify.c:1654
msgid "IM"
msgstr "Lynmeldingar"
#: finch/gntnotify.c:474 libpurple/conversationtypes.c:1256
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3469
#: pidgin/resources/Conversations/invite_dialog.ui:38
msgid "Invite"
msgstr "Inviter"
#: finch/gntnotify.c:477
msgid "(none)"
msgstr "(ingen)"
#: finch/gntnotify.c:510 finch/plugins/gnttinyurl.c:412
msgid "URI"
msgstr "Nettidentifikator (URI)"
#: finch/gntplugin.c:237 finch/gntplugin.c:245
msgid "ERROR"
msgstr "FEIL"
#: finch/gntplugin.c:237
msgid "loading plugin failed"
msgstr "klarte ikkje å lasta programtillegget"
#: finch/gntplugin.c:245
msgid "unloading plugin failed"
msgstr "klarte ikkje å lasta ut programtillegget"
#: finch/gntplugin.c:302
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Name: %s\n"
"Version: %s\n"
"Description: %s\n"
"Authors: %s\n"
"Website: %s\n"
"Filename: %s\n"
msgstr ""
"Namn: %s\n"
"Utgåve: %s\n"
"Skildring: %s\n"
"Forfattar: %s\n"
"Nettstad: %s\n"
"Filnamn: %s\n"
#: finch/gntplugin.c:304
#, c-format
msgid ""
"Name: %s\n"
"Version: %s\n"
"Description: %s\n"
"Author: %s\n"
"Website: %s\n"
"Filename: %s\n"
msgstr ""
"Namn: %s\n"
"Utgåve: %s\n"
"Skildring: %s\n"
"Forfattar: %s\n"
"Nettstad: %s\n"
"Filnamn: %s\n"
#: finch/gntplugin.c:375
msgid "Plugin need to be loaded before you can configure it."
msgstr "Programtillegget må vera lasta inn før du kan gjera endringar."
#: finch/gntplugin.c:440
msgid "No configuration options for this plugin."
msgstr "Det er ingen innstillingar til dette programtillegget."
#: finch/gntplugin.c:467
msgid "You can (un)load plugins from the following list."
msgstr "Du kan lasta inn/ut programtillegg frå den følgjande lista."
#: finch/gntplugin.c:525
msgid "Configure Plugin"
msgstr "Endra programtillegget"
#: finch/gntplugin.c:631 finch/gntplugin.c:638 finch/gntprefs.c:267
#: finch/gntui.c:111 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:401
msgid "Preferences"
msgstr "Innstillingar"
#: finch/gntpounce.c:193 pidgin/gtkpounce.c:266
msgid "Please enter a buddy to pounce."
msgstr "Skriv inn vennen du vil overvaka."
#: finch/gntpounce.c:338
msgid "New Buddy Pounce"
msgstr "Ny venneovervaking"
#: finch/gntpounce.c:338
msgid "Edit Buddy Pounce"
msgstr "Endra venneovervakinga"
#: finch/gntpounce.c:343 pidgin/gtkpounce.c:582
msgid "Pounce on Whom"
msgstr "Varsling for"
#: finch/gntpounce.c:346 finch/gntstatus.c:454
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:86
msgid "Account:"
msgstr "Konto:"
#: finch/gntpounce.c:368
msgid "Buddy name:"
msgstr "Vennenamn:"
#: finch/gntpounce.c:386 pidgin/gtkpounce.c:635
msgid "Pounce When Buddy..."
msgstr "Varsla når vennen …"
#: finch/gntpounce.c:388
msgid "Signs on"
msgstr "Loggar på"
#: finch/gntpounce.c:389
msgid "Signs off"
msgstr "Loggar av"
#: finch/gntpounce.c:390
msgid "Goes away"
msgstr "Går vekk"
#: finch/gntpounce.c:391
msgid "Returns from away"
msgstr "Kjem attende"
#: finch/gntpounce.c:392
msgid "Becomes idle"
msgstr "Blir uverksam"
#: finch/gntpounce.c:393
msgid "Is no longer idle"
msgstr "Blir verksam igjen"
#: finch/gntpounce.c:394
msgid "Starts typing"
msgstr "Begynner å skriva"
#: finch/gntpounce.c:395
msgid "Pauses while typing"
msgstr "Tek pause frå skrivinga"
#: finch/gntpounce.c:396
msgid "Stops typing"
msgstr "Stoppar å skriva"
#: finch/gntpounce.c:397
msgid "Sends a message"
msgstr "Sender ei melding"
#: finch/gntpounce.c:426 pidgin/gtkpounce.c:697
msgid "Action"
msgstr "Handling"
#: finch/gntpounce.c:428
msgid "Open an IM window"
msgstr "Opna eit lynmeldingsvindauge"
#: finch/gntpounce.c:429
msgid "Pop up a notification"
msgstr "Sprett opp eit varsel"
#: finch/gntpounce.c:430
msgid "Send a message"
msgstr "Send ei melding"
#: finch/gntpounce.c:431
msgid "Execute a command"
msgstr "Utfør ein kommando"
#: finch/gntpounce.c:432
msgid "Play a sound"
msgstr "Spel ein lyd"
#: finch/gntpounce.c:460
msgid "Pounce only when my status is not Available"
msgstr "Venneovervaking berre når statusen min er Ikkje tilgjengeleg"
#: finch/gntpounce.c:462 pidgin/gtkpounce.c:1329
msgid "Recurring"
msgstr "Gjentakande"
#: finch/gntpounce.c:630
msgid "Cannot create pounce"
msgstr "Klarer ikkje å oppretta venneovervakinga"
#: finch/gntpounce.c:631
msgid "You do not have any accounts."
msgstr "Du har ingen kontoar."
#: finch/gntpounce.c:632
msgid "You must create an account first before you can create a pounce."
msgstr "Du må først oppretta ein konto før du kan laga ei venneovervaking."
#: finch/gntpounce.c:674 pidgin/gtkpounce.c:1162
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete the pounce on %s for %s?"
msgstr "Vil du verkeleg sletta overvakinga i %s av %s?"
#: finch/gntpounce.c:707 finch/gntui.c:105 pidgin/gtkpounce.c:1372
msgid "Buddy Pounces"
msgstr "Vennevarsel"
#: finch/gntpounce.c:814
#, c-format
msgid "%s has started typing to you (%s)"
msgstr "%s har begynt å skriva til deg (%s)"
#: finch/gntpounce.c:815
#, c-format
msgid "%s has paused while typing to you (%s)"
msgstr "%s har stoppa opp med å skriva til deg (%s)"
#: finch/gntpounce.c:816
#, c-format
msgid "%s has signed on (%s)"
msgstr "%s har logga på (%s)"
#: finch/gntpounce.c:817
#, c-format
msgid "%s has returned from being idle (%s)"
msgstr "%s er ikkje uverksam lenger (%s)"
#: finch/gntpounce.c:818
#, c-format
msgid "%s has returned from being away (%s)"
msgstr "%s er ikkje lenger vekke (%s)"
#: finch/gntpounce.c:819
#, c-format
msgid "%s has stopped typing to you (%s)"
msgstr "%s har stoppa med å skriva til deg (%s)"
#: finch/gntpounce.c:820
#, c-format
msgid "%s has signed off (%s)"
msgstr "%s har logga av (%s)"
#: finch/gntpounce.c:821
#, c-format
msgid "%s has become idle (%s)"
msgstr "%s er blitt uverksam (%s)"
#: finch/gntpounce.c:822
#, c-format
msgid "%s has gone away. (%s)"
msgstr "%s har gått vekk. (%s)"
#: finch/gntpounce.c:823
#, c-format
msgid "%s has sent you a message. (%s)"
msgstr "%s har sendt deg ei melding. (%s)"
#: finch/gntpounce.c:842
msgid "Unknown pounce event. Please report this!"
msgstr "Ukjend overvakingshending. Rapporter feilen."
#: finch/gntprefs.c:83
msgid "Based on keyboard use"
msgstr "Basert på tastaturbruk"
#: finch/gntprefs.c:85 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:41
msgid "From last sent message"
msgstr "Frå sist sende melding"
#: finch/gntprefs.c:87 pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:275
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:15 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:37
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:188 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:202
msgid "Never"
msgstr "Aldri"
#: finch/gntprefs.c:261 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1363
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1543
msgid "Conversations"
msgstr "Samtalar"
#: finch/gntprefs.c:262 pidgin/gtkprefs.c:2474 pidgin/gtkprefs.c:2498
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2570
#, fuzzy
msgid "Keyring"
msgstr "Gjentakande"
#: finch/gntprefs.c:263 finch/plugins/gnthistory.c:154
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1668 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1684
msgid "Logging"
msgstr "Loggføring"
#: finch/gntprefs.c:297 finch/gntprefs.c:304 finch/gntui.c:112
#, fuzzy
msgid "Keyring settings"
msgstr "Endra innstillingar"
#: finch/gntprefs.c:298
msgid "Selected keyring doesn't allow any configuration"
msgstr ""
#: finch/gntrequest.c:389
#, fuzzy
msgid "You must properly fill all the required fields."
msgstr "Du må fylla ut alle påkravde felt."
#: finch/gntrequest.c:390
msgid "The required fields are underlined."
msgstr "Dei påkravde felta er understreka."
#: finch/gntrequest.c:678
msgid "Not implemented yet."
msgstr "Enno ikkje teken i bruk."
#: finch/gntrequest.c:708
#, fuzzy
msgid "Help"
msgstr "/_Hjelp"
#: finch/gntrequest.c:806 pidgin/gtkrequest.c:2399
msgid "Save File..."
msgstr "Lagra fila …"
#: finch/gntrequest.c:806 pidgin/gtkrequest.c:2399
msgid "Open File..."
msgstr "Opna fil …"
#: finch/gntrequest.c:823
msgid "Choose Location..."
msgstr "Vel stad …"
#: finch/gntroomlist.c:207
msgid "Hit 'Enter' to find more rooms of this category."
msgstr "Trykk på returtasten for å finna fleire rom i denne kategorien."
#: finch/gntroomlist.c:272 finch/gntxfer.c:245
msgid "Stop"
msgstr "Stopp"
#: finch/gntroomlist.c:273
msgid "Get"
msgstr "Hent"
#: finch/gntroomlist.c:285 finch/gntui.c:109 pidgin/gtkblist.c:7189
#: pidgin/gtkroomlist.c:537
msgid "Room List"
msgstr "Romliste"
#: finch/gntsound.c:375 pidgin/gtksound.c:319
msgid "GStreamer Failure"
msgstr "GStreamer-feil"
#: finch/gntsound.c:376 pidgin/gtksound.c:320
msgid "GStreamer failed to initialize."
msgstr "GStreamer klarte ikkje å starta."
#: finch/gntsound.c:721 finch/gntsound.c:805 pidgin/gtkpounce.c:178
#: pidgin/gtkpounce.c:189 pidgin/gtkpounce.c:318 pidgin/gtkpounce.c:723
#: pidgin/gtkpounce.c:990 pidgin/gtkprefs.c:1533 pidgin/gtkprefs.c:2660
#: pidgin/gtkprefs.c:2732 pidgin/gtkprefs.c:2822
msgid "(default)"
msgstr "(standard)"
#: finch/gntsound.c:734
msgid "Select Sound File..."
msgstr ""
#: finch/gntsound.c:907
msgid "Sound Preferences"
msgstr "Lydinnstillingar"
#: finch/gntsound.c:918
msgid "Profiles"
msgstr "Profilar"
#: finch/gntsound.c:958 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:317
msgid "Automatic"
msgstr "Automatisk"
#: finch/gntsound.c:961
msgid "Console Beep"
msgstr "Konsollyd"
#: finch/gntsound.c:962 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:359
msgid "Command"
msgstr "Kommando"
#: finch/gntsound.c:963
msgid "No Sound"
msgstr "Ingen lyd"
#: finch/gntsound.c:965
msgid "Sound Method"
msgstr "Lydmetode"
#: finch/gntsound.c:970
msgid "Method: "
msgstr "Metode: "
#: finch/gntsound.c:977
#, c-format
msgid ""
"Sound Command\n"
"(%s for filename)"
msgstr ""
"Lydkommando:\n"
"(%s for filnamn)"
#: finch/gntsound.c:985 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2795
msgid "Sound Options"
msgstr "Lydinnstillingar"
#: finch/gntsound.c:986
msgid "Sounds when conversation has focus"
msgstr "Lydar når samtalen har fokus"
#: finch/gntsound.c:994 pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:276
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:180 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:210
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:394
msgid "Always"
msgstr "Alltid"
#: finch/gntsound.c:995 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:386
msgid "Only when available"
msgstr "Berre når tilgjengeleg"
#: finch/gntsound.c:996 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:390
msgid "Only when not available"
msgstr "Berre når ikkje tilgjengeleg"
#: finch/gntsound.c:1007 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2953
msgid "Sound Events"
msgstr "Lydhendingar"
#: finch/gntsound.c:1009 pidgin/gtknotify.c:1691
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2857
msgid "Event"
msgstr "Hending"
#: finch/gntsound.c:1009
msgid "File"
msgstr "Fil"
#: finch/gntsound.c:1028
msgid "Test"
msgstr "Test"
#: finch/gntsound.c:1031 pidgin/gtkpounce.c:727
msgid "Reset"
msgstr "Nullstill"
#: finch/gntsound.c:1034
msgid "Choose..."
msgstr "Vel …"
#: finch/gntstatus.c:137
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete \"%s\""
msgstr "Er du sikker på at du vil sletta \"%s\"?"
#: finch/gntstatus.c:140
msgid "Delete Status"
msgstr "Slett tilstand"
#: finch/gntstatus.c:174 pidgin/gtksavedstatuses.c:560
msgid "Saved Statuses"
msgstr "Lagra tilstandar"
#: finch/gntstatus.c:181 finch/gntstatus.c:537 pidgin/gtksavedstatuses.c:463
msgid "Title"
msgstr "Tittel"
#: finch/gntstatus.c:181 pidgin/gtksavedstatuses.c:476
msgid "Type"
msgstr "Type"
#: finch/gntstatus.c:181 finch/gntstatus.c:562 finch/gntstatus.c:574
#: libpurple/conversationtypes.c:1249 libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:288
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:295
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:379 libpurple/protocols/gg/gg.c:694
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:362 libpurple/protocols/gg/status.c:90
#: libpurple/protocols/gg/status.c:95 libpurple/protocols/gg/status.c:100
#: libpurple/protocols/gg/status.c:105 libpurple/protocols/gg/status.c:110
#: libpurple/protocols/gg/status.c:115 libpurple/protocols/irc/irc.c:365
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2351
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2375
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2391
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2407
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2421
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2436
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2876
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2982
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2988
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2994
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:283
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:289
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:295
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3282
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3288
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3294
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3373
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1578
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:290
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2346 pidgin/gtknotify.c:1699
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:491 pidgin/gtksavedstatuses.c:980
msgid "Message"
msgstr "Melding"
#: finch/gntstatus.c:192 finch/gntstatus.c:591
msgid "Use"
msgstr "Bruk"
#: finch/gntstatus.c:299
msgid "Invalid title"
msgstr "Ugyldig tittel"
#: finch/gntstatus.c:300
msgid "Please enter a non-empty title for the status."
msgstr "Skriv inn ein tittel for tilstanden."
#: finch/gntstatus.c:308
msgid "Duplicate title"
msgstr "Duplisert tittel"
#: finch/gntstatus.c:309
msgid "Please enter a different title for the status."
msgstr "Skriv inn ein annan tittel for tilstanden."
#: finch/gntstatus.c:450
msgid "Substatus"
msgstr "Substatus"
#: finch/gntstatus.c:462 pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:486
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:327
msgid "Status:"
msgstr "Status:"
#: finch/gntstatus.c:477 pidgin/resources/Conversations/invite_dialog.ui:94
msgid "Message:"
msgstr "Melding:"
#: finch/gntstatus.c:526
msgid "Edit Status"
msgstr "Endra tilstanden"
#: finch/gntstatus.c:545 finch/gntstatus.c:574 finch/gntxfer.c:214
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:375
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1163
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:571 libpurple/protocols/gg/gg.c:691
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:699 libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:358
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:788
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:796
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:872
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2201
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2871
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3259
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3908 pidgin/gtkblist.c:3949
#: pidgin/gtkblist.c:3963 pidgin/gtkblist.c:3965 pidgin/gtksavedstatuses.c:965
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:1113
msgid "Status"
msgstr "Status"
#: finch/gntstatus.c:568
msgid "Use a different status for some accounts"
msgstr ""
#: finch/gntstatus.c:602
msgid "Save and Use"
msgstr ""
#: finch/gntui.c:107 finch/gntxfer.c:122 finch/gntxfer.c:209
#: pidgin/gtkxfer.c:228
msgid "File Transfers"
msgstr "Filoverføringar"
#: finch/gntui.c:110 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2969
msgid "Sounds"
msgstr "Lydar"
#: finch/gntui.c:113
msgid "Statuses"
msgstr "Tilstandar"
#: finch/gntxfer.c:115 pidgin/gtkxfer.c:221
#, c-format
msgid "File Transfers - %d%% of %d file"
msgid_plural "File Transfers - %d%% of %d files"
msgstr[0] "Filoverføringar - %d%% av %d fil"
msgstr[1] "Filoverføringar - %d%% av %d filer"
#: finch/gntxfer.c:214 pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:146
msgid "Progress"
msgstr "Framdrift"
#: finch/gntxfer.c:214 pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:158
msgid "Filename"
msgstr "Filnamn"
#: finch/gntxfer.c:214 pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:170
msgid "Size"
msgstr "Storleik"
#: finch/gntxfer.c:214
msgid "Speed"
msgstr "Fart"
#: finch/gntxfer.c:214 pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:182
msgid "Remaining"
msgstr "Attverande"
#: finch/gntxfer.c:224
msgid "Close this window when all transfers finish"
msgstr "Lukk dette vindauget når alle overføringane er ferdige"
#: finch/gntxfer.c:231
msgid "Clear finished transfers"
msgstr "Tøm ferdige overføringar"
#: finch/gntxfer.c:318 pidgin/gtkxfer.c:164 pidgin/gtkxfer.c:725
msgid "Waiting for transfer to begin"
msgstr "Ventar på at overføringa skal begynna"
#: finch/gntxfer.c:383 pidgin/gtkxfer.c:158 pidgin/gtkxfer.c:800
msgid "Cancelled"
msgstr "Avbroten"
#: finch/gntxfer.c:385 pidgin/gtkxfer.c:802
msgid "Failed"
msgstr "Feila"
#: finch/gntxfer.c:434 pidgin/gtkxfer.c:132
#, fuzzy, c-format
msgid "%.2f KB/s"
msgstr "%.2f KiB/s"
#: finch/gntxfer.c:445
msgid "Sent"
msgstr "Sendt"
#: finch/gntxfer.c:445
msgid "Received"
msgstr "Motteke"
#: finch/gntxfer.c:446 pidgin/gtkxfer.c:155 pidgin/gtkxfer.c:856
msgid "Finished"
msgstr "Ferdig"
#: finch/gntxfer.c:448
#, c-format
msgid "The file was saved as %s."
msgstr "Fila blei lagra som %s."
#: finch/gntxfer.c:455
msgid "Sending"
msgstr "Sender"
#: finch/gntxfer.c:455
msgid "Receiving"
msgstr "Tek i mot"
#: finch/libfinch.c:151
msgid "use DIR for config files"
msgstr "bruk DIR for innstillingsfiler"
#: finch/libfinch.c:151
msgid "DIR"
msgstr "KAT"
#: finch/libfinch.c:154
msgid "don't automatically login"
msgstr "logg ikkje på automatisk"
#: finch/libfinch.c:157
msgid "display the current version and exit"
msgstr "syn den noverande utgåva og avslutt"
#: finch/libfinch.c:183
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"%s: %s\n"
"Try `%s -h' for more information.\n"
msgstr "%s %s. Prøv `%s -h' for meir informasjon.\n"
#: finch/plugins/gntclipboard.c:137 finch/plugins/gntclipboard.c:143
msgid "Error loading the plugin."
msgstr "Feil under innlastinga av programtillegget."
#: finch/plugins/gntclipboard.c:138
msgid "Couldn't find X display"
msgstr "Klarte ikkje å finna X-skjermen"
#: finch/plugins/gntclipboard.c:144
msgid "Couldn't find window"
msgstr "Klarte ikkje å finna vindauget"
#: finch/plugins/gntclipboard.c:150
msgid "This plugin cannot be loaded because it was not built with X11 support."
msgstr ""
"Programtillegget kan ikkje lastast inn då det ikkje blei laga med støtte for "
"X11."
#: finch/plugins/gntgf.c:231
#, c-format
msgid "%s just signed on"
msgstr "%s har nettopp logga på"
#: finch/plugins/gntgf.c:238
#, c-format
msgid "%s just signed off"
msgstr "%s har nettopp logga av"
#: finch/plugins/gntgf.c:246
#, c-format
msgid "%s sent you a message"
msgstr "%s sende deg ei melding"
#: finch/plugins/gntgf.c:263
#, c-format
msgid "%s said your nick in %s"
msgstr "%s sa kallenamnet ditt i %s"
#: finch/plugins/gntgf.c:265
#, c-format
msgid "%s sent a message in %s"
msgstr "%s sende ei melding i %s"
#: finch/plugins/gntgf.c:306
msgid "Notify with a toaster when"
msgstr "Varsla med eit sprettoppvindauge når"
#: finch/plugins/gntgf.c:321
msgid "Beep too!"
msgstr "Gje ein lyd òg!"
#: finch/plugins/gntgf.c:327
msgid "Set URGENT for the terminal window."
msgstr "Merk terminalvindauget som VIKTIG."
#: finch/plugins/gnthistory.c:118 pidgin/plugins/history.c:149
#, c-format
msgid "<b>Conversation with %s on %s:</b><br>"
msgstr "<b>Samtale med %s på %s:</b><br>"
#: finch/plugins/gnthistory.c:156
msgid "Log format"
msgstr "Loggformat"
#: finch/plugins/gnthistory.c:176 pidgin/plugins/history.c:180
msgid "History Plugin Requires Logging"
msgstr "Historikktillegget krev loggføring"
#: finch/plugins/gnthistory.c:177 pidgin/plugins/history.c:181
msgid ""
"Logging can be enabled from Tools ⇨ Preferences ⇨ Logging.\n"
"\n"
"Enabling logs for instant messages and/or chats will activate history for "
"the same conversation type(s)."
msgstr ""
"Ein kan slå på loggføring frå Verktøy ⇨ Innstillingar ⇨ Loggføring.\n"
"\n"
"Loggføring av lynmeldingar og/eller prating slår på historikken for liknande "
"samtaletype (-ar)."
#: finch/plugins/gnttinyurl.c:218
msgid "Error while querying TinyURL"
msgstr ""
#: finch/plugins/gnttinyurl.c:343
msgid ""
"\n"
"Fetching TinyURL..."
msgstr ""
"\n"
"Hentar TinyURL …"
#: finch/plugins/gnttinyurl.c:366
#, c-format
msgid "TinyURL for above: %s"
msgstr "TinyURL til adressa ovanfor: %s"
#: finch/plugins/gnttinyurl.c:413
msgid "Please wait while TinyURL fetches a shorter URL ..."
msgstr ""
#: finch/plugins/gnttinyurl.c:454
msgid "Only create TinyURL for URLs of this length or greater"
msgstr "Lag berre TinyURL-ar for adresser med denne eller større lengd"
#: finch/plugins/gnttinyurl.c:458
msgid "TinyURL (or other) address prefix"
msgstr "TinyURL-adresseprefiks (eller annan)"
#: finch/plugins/grouping.c:72
msgid "Online"
msgstr "Tilkopla"
#: finch/plugins/grouping.c:74 finch/plugins/grouping.c:157
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:867
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2864 pidgin/gtkblist.c:3949
#: pidgin/gtkblist.c:4338 pidgin/gtkdocklet.c:569 pidgin/gtkstatusbox.c:1022
msgid "Offline"
msgstr "Fråkopla"
#: finch/plugins/grouping.c:129 pidgin/gtkblist.c:3986
msgid "Online Buddies"
msgstr "Tilkopla venner"
#: finch/plugins/grouping.c:129
msgid "Offline Buddies"
msgstr "Fråkopla venner"
#: finch/plugins/grouping.c:302
msgid "Nested Subgroup"
msgstr "Nøsta undergruppe"
#: finch/plugins/lastlog.c:72
msgid "Lastlog"
msgstr "Lastlog"
#: finch/plugins/lastlog.c:125
msgid "lastlog: Searches for a substring in the backlog."
msgstr "lastlog: leiter etter ein understreng i loggen."
#: libpurple/account.c:215 libpurple/protocols/jabber/auth.c:105
#: libpurple/protocols/jabber/auth_cyrus.c:145
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:508
msgid "Password is required to sign on."
msgstr "Ein må nytta passord for å logga på."
#: libpurple/account.c:319 libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2492
msgid "New passwords do not match."
msgstr "Dei nye passorda samsvarer ikkje."
#: libpurple/account.c:333
msgid "Fill out all fields completely."
msgstr "Fyll ut alle felta fullstendig."
#: libpurple/account.c:364
msgid "This protocol does not support setting a public alias."
msgstr "Protokollen kan ikkje nytta offentlege aliasar."
#: libpurple/account.c:379
msgid "This protocol does not support fetching the public alias."
msgstr "Protokollen kan ikkje nytta offentlege aliasar."
#: libpurple/account.c:1187 libpurple/connection.c:964
#: libpurple/connection.c:1037
#, fuzzy, c-format
msgid "Missing protocol for %s"
msgstr "Manglar protokolltillegg til %s"
#: libpurple/account.c:1188 libpurple/connection.c:967
msgid "Connection Error"
msgstr "Sambandsfeil"
#: libpurple/account.c:1439
#, c-format
msgid "Enter password for %s (%s)"
msgstr "Skriv inn passordet til %s (%s)"
#: libpurple/account.c:1446
msgid "Enter Password"
msgstr "Skriv inn passord"
#: libpurple/account.c:1451
msgid "Save password"
msgstr "Lagra passord"
#: libpurple/account.c:1482
msgid "Original password"
msgstr "Opphavleg passord"
#: libpurple/account.c:1490
msgid "New password"
msgstr "Nytt passord"
#: libpurple/account.c:1498
msgid "New password (again)"
msgstr "Nytt passord (igjen)"
#: libpurple/account.c:1505 libpurple/protocols/gg/account.c:485
#, c-format
msgid "Change password for %s"
msgstr "Endra passordet til %s"
#: libpurple/account.c:1511 libpurple/protocols/gg/account.c:489
msgid "Please enter your current password and your new password."
msgstr "Skriv inn det noverande og det nye passordet."
#: libpurple/account.c:1529
#, c-format
msgid "Change user information for %s"
msgstr "Endra brukaropplysningane til %s"
#: libpurple/account.c:1532 libpurple/protocols/gg/gg.c:972
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:936
msgid "Set User Info"
msgstr "Skriv inn brukaropplysningar"
#: libpurple/account.c:2183 libpurple/protocols/jabber/buddy.c:796
#: libpurple/protocols/jabber/jutil.c:707
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2867 pidgin/gtkxfer.c:161
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:463
msgid "Unknown"
msgstr "Ukjend"
#: libpurple/accounts.c:546
msgid "accounts"
msgstr "kontoar"
#: libpurple/buddylist.c:371 libpurple/buddylist.c:372
msgid "Buddies"
msgstr "Venner"
#: libpurple/buddylist.c:639
msgid "buddy list"
msgstr "venneliste"
#: libpurple/connection.c:201
#, c-format
msgid "+++ %s signed on"
msgstr "+++ %s logga på"
#: libpurple/connection.c:233
#, c-format
msgid "+++ %s signed off"
msgstr "+++ %s logga av"
#: libpurple/connection.c:500 libpurple/protocols/facebook/api.c:616
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2130
msgid "Unknown error"
msgstr "Ukjend feil"
#: libpurple/connection.c:966
msgid "Registration Error"
msgstr "Registreringsfeil"
#: libpurple/connection.c:1039
msgid "Unregistration Error"
msgstr "Avregistreringsfeil"
#: libpurple/conversation.c:164
msgid "Unable to send message: The message is too large."
msgstr "Klarte ikkje å senda meldinga: ho er for stor."
#: libpurple/conversation.c:167 libpurple/conversation.c:182
#, c-format
msgid "Unable to send message to %s."
msgstr "Klarte ikkje å senda melding til %s."
#: libpurple/conversation.c:169
msgid "The message is too large."
msgstr "Meldinga er for stor."
#: libpurple/conversation.c:179 libpurple/protocols/bonjour/xmpp.c:301
#: libpurple/protocols/bonjour/xmpp.c:354
msgid "Unable to send message."
msgstr "Klarte ikkje å senda meldinga."
#: libpurple/conversation.c:766
msgid "Send Message"
msgstr "Send meldinga"
#: libpurple/conversation.c:769
msgid "_Send Message"
msgstr "_Send melding"
#: libpurple/conversationtypes.c:916
#, c-format
msgid "%s entered the room."
msgstr "%s er komen inn i rommet."
#: libpurple/conversationtypes.c:919
#, c-format
msgid "%s [<I>%s</I>] entered the room."
msgstr "%s [<I>%s</I>] er komen inn i rommet."
#: libpurple/conversationtypes.c:1029
#, c-format
msgid "You are now known as %s"
msgstr "Du er no kjend som %s"
#: libpurple/conversationtypes.c:1049
#, c-format
msgid "%s is now known as %s"
msgstr "%s er no kjend som %s"
#: libpurple/conversationtypes.c:1124
#, c-format
msgid "%s left the room."
msgstr "%s har gått ut av rommet."
#: libpurple/conversationtypes.c:1127
#, c-format
msgid "%s left the room (%s)."
msgstr "%s har gått ut av rommet (%s)."
#: libpurple/conversationtypes.c:1241 libpurple/conversationtypes.c:1252
msgid "Invite to chat"
msgstr "Inviter til å prata"
#: libpurple/conversationtypes.c:1253
#: pidgin/resources/Conversations/invite_dialog.ui:68
msgid ""
"Please enter the name of the user you wish to invite, along with an optional "
"invite message."
msgstr ""
"Skriv inn namnet på brukaren du ønskjer å invitera. Du kan ta med ei valfri "
"velkomstmelding."
#: libpurple/keyring.c:245
#, fuzzy
msgid "An unknown error has occured."
msgstr "Det oppstod ein ukjent sertifikatfeil."
#: libpurple/keyring.c:384
#, fuzzy
msgid "There is a password migration session already running."
msgstr "Installasjonsprogrammet kjører allereie."
#: libpurple/keyring.c:546
#, fuzzy, c-format
msgid "%s (disabled)"
msgstr "%s er slått av"
#: libpurple/keyring.c:686
msgid "Specified keyring is not registered."
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:698
msgid "No keyring loaded, cannot import password info."
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:715
msgid "Specified keyring ID does not match the loaded one."
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:759
msgid "No keyring configured, cannot export password info."
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:819
msgid "Cannot request a password while quitting."
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:834 libpurple/keyring.c:921
msgid "No keyring configured."
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:868 libpurple/keyring.c:1203
msgid "Keyrings"
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:869
msgid "Failed to save a password in keyring."
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:896
msgid "Cannot save a password while quitting."
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:909
msgid "Cannot save a password during password migration."
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:1204
#, fuzzy
msgid "Failed to load selected keyring."
msgstr "Klarte ikkje å lagra biletet"
#: libpurple/keyring.c:1205
msgid ""
"Check your system configuration or select another one in Preferences dialog."
msgstr ""
#: libpurple/log.c:162
msgid "<b><font color=\"red\">The logger has no read function</font></b>"
msgstr "<b><font color=\"red\">Loggaren har ingen lesefunksjon</font></b>"
#: libpurple/log.c:612
msgid "HTML"
msgstr "HTML"
#: libpurple/log.c:626
msgid "Plain text"
msgstr "Rein tekst"
#: libpurple/log.c:640
msgid "Old flat format"
msgstr "Gammalt flatformat"
#: libpurple/log.c:741 libpurple/util.c:206
#, c-format
msgid "%x %X"
msgstr "%x %X"
#: libpurple/log.c:898
msgid "Logging of this conversation failed."
msgstr "Klarte ikkje å loggføra denne samtalen."
#: libpurple/log.c:1294
#, c-format
msgid ""
"<font color=\"#16569E\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;AUTO-"
"REPLY&gt;:</b></font> %s<br/>\n"
msgstr ""
"<font color=\"#16569E\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;AUTO-"
"REPLY&gt;:</b></font> %s<br/>\n"
#: libpurple/log.c:1296
#, c-format
msgid ""
"<font color=\"#A82F2F\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;AUTO-"
"REPLY&gt;:</b></font> %s<br/>\n"
msgstr ""
"<font color=\"#A82F2F\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;AUTO-"
"REPLY&gt;:</b></font> %s<br/>\n"
#: libpurple/log.c:1355 libpurple/log.c:1491
msgid "<font color=\"red\"><b>Unable to find log path!</b></font>"
msgstr "<font color=\"red\"><b>Klarte ikkje å finna loggfilbana.</b></font>"
#: libpurple/log.c:1367 libpurple/log.c:1500
#, c-format
msgid "<font color=\"red\"><b>Could not read file: %s</b></font>"
msgstr "<font color=\"red\"><b>Klarte ikkje å lesa fila: %s</b></font>"
#: libpurple/log.c:1434
#, c-format
msgid "(%s) %s <AUTO-REPLY>: %s\n"
msgstr "(%s) %s <AUTO-REPLY>: %s\n"
#: libpurple/media/backend-fs2.c:904
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"\n"
"Message from Farstream: "
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Melding frå Farsight: "
#: libpurple/media/backend-fs2.c:983
#, fuzzy
msgid ""
"Error initializing the call. This probably denotes problem in installation "
"of GStreamer or Farstream."
msgstr ""
"Klarte ikkje å starta samtalen. Dette er sannsynlegvis grunna eit problem "
"ved installasjonen av GStreamer eller Farsight. "
#: libpurple/media/backend-fs2.c:990
msgid "Network error."
msgstr "Nettverksfeil."
#: libpurple/media/backend-fs2.c:997
msgid ""
"Codec negotiation failed. This problem might be resolved by installing more "
"GStreamer codecs."
msgstr ""
"Kodek-spørjinga feila. Problemet vert kanskje løyst ved å installera fleire "
"GStreamer-kodekar."
#: libpurple/media/backend-fs2.c:1006
msgid ""
"No codecs found. Install some GStreamer codecs found in GStreamer plugins "
"packages."
msgstr ""
"Fnn ingen kodekar. Installer nokre GStreamer-kodekar frå GStreamer-"
"programtilleggspakkane."
#: libpurple/media/backend-fs2.c:1023
msgid "A non-recoverable Farstream error has occurred."
msgstr "Det oppstod ein uoppretteleg Farstream-feil."
#: libpurple/media/backend-fs2.c:1248
msgid "Error with your microphone"
msgstr "Mikrofonfeil"
#: libpurple/media/backend-fs2.c:1252
msgid "Error with your webcam"
msgstr "Nettkamerafeil"
#: libpurple/media/backend-fs2.c:1259
msgid "Conference error"
msgstr "Konferansefeil"
#: libpurple/media/backend-fs2.c:1666
#, c-format
msgid "Error creating session: %s"
msgstr "Klarte ikkje å laga økta: %s"
#: libpurple/message.c:83
#, fuzzy
msgid "Me"
msgstr "Mann"
#: libpurple/options.c:75
msgid "print debugging messages to stdout"
msgstr "skriv feilsøkingsmeldingane til standard utfil"
#: libpurple/options.c:76
msgid "[colored]"
msgstr ""
#: libpurple/options.c:80
msgid "force online, regardless of network status"
msgstr "kopla til uavhengig av nettverksstatus"
#: libpurple/options.c:89
#, fuzzy
msgid "LibPurple options"
msgstr "Purple-person"
#: libpurple/options.c:90
#, fuzzy
msgid "Show LibPurple Options"
msgstr "Lydinnstillingar"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:71
#, c-format
msgid "Autoaccepted file transfer of \"%s\" from \"%s\" completed."
msgstr "Automatisk godkjend filoverføring av \"%s\" frå \"%s\" er ferdig."
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:73
msgid "Autoaccept complete"
msgstr "Automatisk godtaking er ferdig"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:198
#, c-format
msgid "When a file-transfer request arrives from %s"
msgstr "Når ein filoverføringsførespurnad kjem frå %s"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:200
msgid "Set Autoaccept Setting"
msgstr "Innstilling for automatisk godtaking"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:202 pidgin/gtkaccount.c:1696
#: pidgin/gtkrequest.c:2403 pidgin/gtkwhiteboard.c:507
#: pidgin/resources/Whiteboard/whiteboard.ui:60
msgid "_Save"
msgstr "La_gra"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:203 libpurple/plugins/idle.c:159
#: libpurple/plugins/idle.c:192 libpurple/plugins/idle.c:217
#: pidgin/gtkaccount.c:1691 pidgin/gtkrequest.c:2403 pidgin/gtkrequest.c:2471
#: pidgin/gtkutils.c:1968 pidgin/gtkwhiteboard.c:507
#: pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:558
#: pidgin/plugins/gevolution/assoc-buddy.c:437
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:381
#: pidgin/plugins/screencap.c:396
msgid "_Cancel"
msgstr "_Avbryt"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:205 libpurple/plugins/autoaccept.c:243
msgid "Ask"
msgstr "Spør"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:206 libpurple/plugins/autoaccept.c:244
msgid "Auto Accept"
msgstr "Automatisk godta"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:207 libpurple/plugins/autoaccept.c:245
msgid "Auto Reject"
msgstr "Automatisk avvis"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:221
msgid "Autoaccept File Transfers..."
msgstr "Godta automatisk filoverføringar …"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:235
msgid ""
"Path to save the files in\n"
"(Please provide the full path)"
msgstr ""
"Fillagringsbane\n"
"(før opp heile filbana)"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:240
msgid ""
"When a file-transfer request arrives from a user who is\n"
"*not* on your buddy list:"
msgstr ""
"Når ein filoverføringsførespurnad kjem frå ein brukar som\n"
"*ikkje* er i vennelista di:"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:249
msgid ""
"Notify with a popup when an autoaccepted file transfer is complete\n"
"(only when there's no conversation with the sender)"
msgstr ""
"La eit varslingsvindauge spretta opp når ei auto-godkjend filoverføring er "
"ferdig\n"
"(berre når det ikkje foregår ein samtale med sendaren)"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:254
msgid "Create a new directory for each user"
msgstr "Lag ein ny katalog for kvar brukar"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:258
msgid "Escape the filenames"
msgstr "Vern filnamna (esc.-sekv.)"
#: libpurple/plugins/buddynote.c:41
msgid "Notes"
msgstr "Notat"
#: libpurple/plugins/buddynote.c:42
msgid "Enter your notes below..."
msgstr "Skriv notata dine nedanfor …"
#: libpurple/plugins/buddynote.c:59
msgid "Edit Notes..."
msgstr "Endra notata …"
#: libpurple/plugins.c:377
msgid "This plugin has not defined an ID."
msgstr "Dette tillegget har ikkje definert ein ID."
#: libpurple/plugins.c:381
#, c-format
msgid "You are using %s, but this plugin requires %s."
msgstr "Du nyttar %s, men dette tillegget krev %s."
#: libpurple/plugins.c:391
#, fuzzy, c-format
msgid "Your libpurple version is %d.%d.x (need %d.%d.x)"
msgstr "Samsvarsfeil i ABI-utgåve %d.%d.x (treng %d.%d.x)"
#: libpurple/plugins/idle.c:147 libpurple/plugins/idle.c:205
msgid "Minutes"
msgstr "Minutt"
#: libpurple/plugins/idle.c:155 libpurple/plugins/idle.c:237
msgid "Set Account Idle Time"
msgstr "Skriv inn kor lenge uverksam"
#: libpurple/plugins/idle.c:158 libpurple/plugins/idle.c:216
msgid "_Set"
msgstr "_Vel"
#: libpurple/plugins/idle.c:172
msgid "None of your accounts are idle."
msgstr "Ingen av kontoane dine er uverksame."
#: libpurple/plugins/idle.c:188 libpurple/plugins/idle.c:241
msgid "Unset Account Idle Time"
msgstr "Nullstill kor lenge uverksam"
#: libpurple/plugins/idle.c:191
msgid "_Unset"
msgstr "_Nullstill"
#: libpurple/plugins/idle.c:213 libpurple/plugins/idle.c:245
msgid "Set Idle Time for All Accounts"
msgstr "Før opp uverksamtid for alle kontoar"
#: libpurple/plugins/idle.c:250
msgid "Unset Idle Time for All Idled Accounts"
msgstr "Nullstill uverksamtid for alle uverksame kontoar"
#: libpurple/plugins/joinpart.c:183
msgid "Hide Joins/Parts"
msgstr "Skjul blir med / går ut"
#: libpurple/plugins/joinpart.c:188
msgid "For rooms with more than this many people"
msgstr "For rom med fleire personar enn"
#: libpurple/plugins/joinpart.c:193
msgid "If user has not spoken in this many minutes"
msgstr "Minutt brukaren har vore taus"
#: libpurple/plugins/joinpart.c:198
msgid "Apply hiding rules to buddies"
msgstr "Bruk skjulereglar på vennene"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:442
#: libpurple/plugins/keyrings/secretservice.c:88
#, fuzzy
msgid "Operation cancelled."
msgstr "Filoverføringa blei avbroten"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:538
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:620
msgid "Unlocking internal keyring"
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:539
msgid "Selected encryption method is not supported."
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:540
msgid ""
"Most probably, your passwords were encrypted with newer Pidgin/libpurple "
"version, please update."
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:549
#, fuzzy
msgid "No password entered."
msgstr "Passordet er sendt"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:564
msgid "Invalid master password entered, try again."
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:609
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:872
#, fuzzy
msgid "Master password"
msgstr "Lagra passord"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:613
#, fuzzy
msgid "Please, enter master password"
msgstr "Skriv inn det nye passordet ditt"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:687
#: libpurple/plugins/keyrings/wincred.c:92
#, fuzzy
msgid "Password not found."
msgstr "Fann ikkje brukaren"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:807
msgid "Invalid password storage mode."
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:868
#, fuzzy
msgid "Encrypt passwords"
msgstr "Feil passord"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:876
#, fuzzy
msgid "New passphrase:"
msgstr "_Tilgangsfrase:"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:881
#, fuzzy
msgid "New passphrase (again):"
msgstr "Nytt passord (igjen)"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:885
#, fuzzy
msgid "Advanced settings"
msgstr "Ugyldige mellomlagerinnstillingar"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:889
msgid "Number of PBKDF2 iterations:"
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:904
msgid "You have to unlock the keyring first."
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:917
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:926
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:936
#, fuzzy
msgid "Internal keyring settings"
msgstr "Ugyldige mellomlagerinnstillingar"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:918
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1172
msgid "Passphrases do not match"
msgstr "Tilgangsfrasene samsvarer ikkje"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:927
msgid "You have to set up a Master password, if you want to enable encryption"
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:937
msgid ""
"You don't need any master password, if you won't enable passwords encryption"
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/kwallet/purplekwallet.cpp:266
#, fuzzy
msgid "Failed to save password."
msgstr "Klarte ikkje å kanonisera passordet"
#: libpurple/plugins/keyrings/kwallet/purplekwallet.cpp:279
#, fuzzy
msgid "Failed to read password."
msgstr "Klarte ikkje å lagra biletet"
#: libpurple/plugins/keyrings/secretservice.c:238
#, fuzzy, c-format
msgid "Pidgin IM password for account %s"
msgstr "Endra passordet til %s"
#: libpurple/plugins/keyrings/wincred.c:99
msgid "Cannot read password, no valid logon session."
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/wincred.c:107
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot read password (error %lx)."
msgstr "Endra passordet til %s"
#: libpurple/plugins/keyrings/wincred.c:128
msgid "Cannot read password (unicode error)."
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/wincred.c:131
#, fuzzy, c-format
msgid "Got password for account %s.\n"
msgstr "Skriv inn passordet til %s (%s)"
#: libpurple/plugins/keyrings/wincred.c:179
#: libpurple/plugins/keyrings/wincred.c:229
msgid "Cannot remove password, no valid logon session."
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/wincred.c:187
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot remove password (error %lx)."
msgstr "Endra passordet til %s"
#: libpurple/plugins/keyrings/wincred.c:237
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot store password (error %lx)."
msgstr "Endra passordet til %s"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:1429
msgid "User is offline."
msgstr "Brukaren er fråkopla."
#: libpurple/plugins/log_reader.c:1436
msgid "Auto-response sent:"
msgstr "Automatisk svar sendt:"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:1451 libpurple/plugins/log_reader.c:1454
#: libpurple/plugins/statenotify.c:100
#, c-format
msgid "%s has signed off."
msgstr "%s har logga av."
#: libpurple/plugins/log_reader.c:1475
msgid "One or more messages may have been undeliverable."
msgstr "Det kan henda at ei eller fleire meldingar ikkje blei leverte."
#: libpurple/plugins/log_reader.c:1485
msgid "You were disconnected from the server."
msgstr "Du blei fråkopla tenaren."
#: libpurple/plugins/log_reader.c:1493
msgid ""
"You are currently disconnected. Messages will not be received unless you are "
"logged in."
msgstr "Du er fråkopla. Du kan ikkje få nye meldingar før du loggar på."
#: libpurple/plugins/log_reader.c:1509
msgid "Message could not be sent because the maximum length was exceeded."
msgstr "Meldinga kunne ikkje sendast sidan ho var for stor."
#: libpurple/plugins/log_reader.c:1514
msgid "Message could not be sent."
msgstr "Meldinga kunne ikkje sendast."
#: libpurple/plugins/log_reader.c:2575
msgid "General Log Reading Configuration"
msgstr "Generelle innstillingar for logglesing"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:2579
msgid "Fast size calculations"
msgstr "Raske storleiksutrekningar"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:2583
msgid "Use name heuristics"
msgstr "Bruk namneheuristikk"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:2589
msgid "Log Directory"
msgstr "Loggkatalog"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:2593 libpurple/plugins/log_reader.c:2655
msgid "Adium"
msgstr "Adium"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:2597 libpurple/plugins/log_reader.c:2667
msgid "QIP"
msgstr "QIP"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:2601 libpurple/plugins/log_reader.c:2679
msgid "MSN Messenger"
msgstr "MSN Messenger"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:2605 libpurple/plugins/log_reader.c:2691
msgid "Trillian"
msgstr "Trillian"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:2609 libpurple/plugins/log_reader.c:2703
msgid "aMSN"
msgstr "aMSN"
#: libpurple/plugins/offlinemsg.c:86
#, fuzzy
msgid "Offline message"
msgstr "Fråkopla melding"
#: libpurple/plugins/offlinemsg.c:95
msgid ""
"The rest of the messages will be saved as pounces. You can edit/delete the "
"pounce from the `Buddy Pounce' dialog."
msgstr ""
"Resten av meldingane vil bli lagra som varsel. Du kan endra/sletta varselet "
"frå `venneovervaking'-vindauget."
#: libpurple/plugins/offlinemsg.c:156
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" is currently offline. Do you want to save the rest of the messages in "
"a pounce and automatically send them when \"%s\" logs back in?"
msgstr ""
"\"%s\" er for tida fråkopla. Vil du lagra resten av meldingane som eit "
"varsel og automatisk senda det når \"%s\" loggar på att?"
#: libpurple/plugins/offlinemsg.c:160
msgid "Offline Message"
msgstr "Fråkopla melding"
#: libpurple/plugins/offlinemsg.c:161
msgid "You can edit/delete the pounce from the `Buddy Pounces' dialog"
msgstr "Du kan endra/sletta varselet frå `venneovervaking'-vindauget"
#: libpurple/plugins/offlinemsg.c:164 libpurple/protocols/novell/novell.c:1944
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:328 libpurple/protocols/silc/pk.c:117
#: libpurple/protocols/silc/wb.c:310
msgid "Yes"
msgstr "Ja"
#: libpurple/plugins/offlinemsg.c:165 libpurple/protocols/novell/novell.c:1945
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:329 libpurple/protocols/silc/pk.c:118
#: libpurple/protocols/silc/wb.c:311
msgid "No"
msgstr "Nei"
#: libpurple/plugins/offlinemsg.c:183
msgid "Save offline messages in pounce"
msgstr "Lagra fråkopla meldingar som eit varsel"
#: libpurple/plugins/offlinemsg.c:187
msgid "Do not ask. Always save in pounce."
msgstr "Spør ikkje. Lagra alltid som eit varsel."
#: libpurple/plugins/one_time_password.c:90
msgid "One Time Password"
msgstr "Eingongspassord"
#: libpurple/plugins/psychic.c:75
msgid "You feel a disturbance in the force..."
msgstr "Du kjenner at noko kjem til å skje …"
#: libpurple/plugins/psychic.c:94
msgid "Only enable for users on the buddy list"
msgstr "Berre for brukarar på vennelista"
#: libpurple/plugins/psychic.c:99
msgid "Disable when away"
msgstr "Slå av når vekke"
#: libpurple/plugins/psychic.c:103
msgid "Display notification message in conversations"
msgstr "Viser varslingsmelding i pratevindauget"
#: libpurple/plugins/psychic.c:108
msgid "Raise psychic conversations"
msgstr "Hev synske samtalar"
#: libpurple/plugins/statenotify.c:70
#, c-format
msgid "%s is no longer away."
msgstr "%s er ikkje vekke lenger."
#: libpurple/plugins/statenotify.c:72
#, c-format
msgid "%s has gone away."
msgstr "%s har gått vekk."
#: libpurple/plugins/statenotify.c:82
#, c-format
msgid "%s has become idle."
msgstr "%s er blitt uverksam."
#: libpurple/plugins/statenotify.c:84
#, c-format
msgid "%s is no longer idle."
msgstr "%s er ikkje uverksam lenger."
#: libpurple/plugins/statenotify.c:93
#, c-format
msgid "%s has signed on."
msgstr "%s har logga på."
#: libpurple/plugins/statenotify.c:111
msgid "Notify When"
msgstr "Varsla når"
#: libpurple/plugins/statenotify.c:114
msgid "Buddy Goes _Away"
msgstr "Venn går _vekk"
#: libpurple/plugins/statenotify.c:117
msgid "Buddy Goes _Idle"
msgstr "Venn _blir uverksam"
#: libpurple/plugins/statenotify.c:120
msgid "Buddy _Signs On/Off"
msgstr "Venn _loggar på/av"
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:43
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:44
msgid "Test request input single"
msgstr ""
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:63
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:64
msgid "Test request input multiple"
msgstr ""
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:83
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:84
msgid "Test request input HTML"
msgstr ""
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:104
msgid "Input single"
msgstr ""
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:107
msgid "Input multiple"
msgstr ""
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:110
#, fuzzy
msgid "Input html"
msgstr "Inndata"
#: libpurple/presence.c:576
#, c-format
msgid "+++ %s became idle"
msgstr "+++ %s blei uverksam"
#: libpurple/presence.c:579
#, c-format
msgid "+++ %s became unidle"
msgstr "+++ %s blei verksam igjen"
#: libpurple/presence.c:801
#, c-format
msgid "%s became idle"
msgstr "%s blei uverksam"
#: libpurple/presence.c:822
#, c-format
msgid "%s became unidle"
msgstr "%s blei aktiv igjen"
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:96
msgid ""
"Unable to find Apple's \"Bonjour for Windows\" toolkit, see https://"
"developer.pidgin.im/BonjourWindows for more information."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:116
msgid "Unable to listen for incoming IM connections"
msgstr "Klarer ikkje å lytta etter innkomande meldingstilkoplingar"
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:143
msgid ""
"Unable to establish connection with the local mDNS server. Is it running?"
msgstr "Klarer ikkje å kopla til den lokale mDNS-tenaren. Kjører han?"
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:392
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:637
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:372
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:884
msgid "First name"
msgstr "Fornamn"
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:397
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:640
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:376
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:889
msgid "Last name"
msgstr "Etternamn"
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:404
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:643
#: libpurple/protocols/gg/account.c:197 libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1145
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1158
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2016 libpurple/protocols/silc/silc.c:1038
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1274 libpurple/protocols/silc/util.c:520
msgid "Email"
msgstr "E-post"
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:410
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:646
msgid "AIM Account"
msgstr "AIM-konto"
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:416
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:649
msgid "XMPP Account"
msgstr "XMPP-konto"
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:596
msgid "Purple Person"
msgstr "Purple-person"
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:634
msgid "Local Port"
msgstr "Lokalport"
#: libpurple/protocols/bonjour/mdns_dns_sd.c:113
msgid "Error communicating with local mDNSResponder."
msgstr "Feil i sambandet med lokal mDNSResponder."
#: libpurple/protocols/bonjour/xmpp.c:505
#: libpurple/protocols/bonjour/xmpp.c:579
#: libpurple/protocols/bonjour/xmpp.c:641
#: libpurple/protocols/bonjour/xmpp.c:858
#: libpurple/protocols/bonjour/xmpp.c:888
msgid "Unable to send the message, the conversation couldn't be started."
msgstr "Klarte ikkje å senda meldinga. Samtalen kunne ikkje startast."
#: libpurple/protocols.c:380
#, c-format
msgid "Requesting %s's attention..."
msgstr "Ber om merksemda til %s …"
#: libpurple/protocols.c:424
#, c-format
msgid "%s has requested your attention!"
msgstr "%s har bede om å få merksemda di."
#: libpurple/protocols.c:582
msgid "Protocol type is not registered"
msgstr ""
#: libpurple/protocols.c:588
msgid "Protocol type does not inherit PurpleProtocol"
msgstr ""
#: libpurple/protocols.c:594
msgid "Protocol type is abstract"
msgstr ""
#: libpurple/protocols.c:601
#, fuzzy
msgid "Could not create protocol instance"
msgstr "Klarer ikkje å oppretta venneovervakinga"
#: libpurple/protocols.c:607
#, fuzzy
msgid "Protocol does not provide an ID"
msgstr "Protokollen støttar ikkje praterom."
#: libpurple/protocols.c:615
#, c-format
msgid "A protocol with the ID %s is already added."
msgstr ""
#: libpurple/protocols.c:629
#, fuzzy, c-format
msgid "Protocol %s does not implement all the functions in PurpleProtocolClass"
msgstr ""
"Programtillegget nyttar ikkje alle nødvendige funksjonar ('list_icon',' "
"login' og 'close')"
#: libpurple/protocols.c:654
#, fuzzy, c-format
msgid "Protocol %s is not added."
msgstr "Kontoen blei ikkje lagt til"
#: libpurple/protocols/facebook/api.c:550
msgid "Empty JSON data"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/api.c:807
msgid "Failed generic API operation"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/api.c:1018
#, fuzzy
msgid "Failed to get sync_sequence_id"
msgstr "Klarte ikkje å henta tenarnamn: %s"
#: libpurple/protocols/facebook/api.c:1094
#, fuzzy
msgid "Failed to mark thread as read"
msgstr "Filoverføringa er allereie starta"
#: libpurple/protocols/facebook/api.c:1333
#, fuzzy
msgid "<Unsupported Attachment>"
msgstr "Kan ikkje nytta utvidinga"
#: libpurple/protocols/facebook/api.c:2156
#, fuzzy
msgid "Failed to obtain contact information"
msgstr "Klarte ikkje å oppnå samband: %s"
#: libpurple/protocols/facebook/api.c:2644
#, fuzzy
msgid "Failed to obtain unread messages"
msgstr "Klarte ikkje å lagra biletet"
#: libpurple/protocols/facebook/api.c:2978
#, fuzzy
msgid "Failed to obtain thread information"
msgstr "Vis d_etaljar"
#: libpurple/protocols/facebook/api.c:2991
#, fuzzy
msgid "Failed to parse thread information"
msgstr "Skriv inn venneopplysningane."
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:75
msgid "Facebook Friends"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:77
msgid "Facebook Non-Friends"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:126
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1092
msgid "Fetching contacts"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:317 libpurple/protocols/gg/gg.c:814
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:456 libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1705
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2214
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:363
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3640
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2052
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1585 pidgin/gtkstatusbox.c:638
msgid "Connecting"
msgstr "Koplar til"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:740
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1305
#, fuzzy
msgid "Failed to Join Chat"
msgstr "Klarte ikkje å lagra biletet"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:741
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:747
#, fuzzy
msgid "You have been removed from this chat"
msgstr "Du har forlate dette praterommet."
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:945
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:979
#, fuzzy
msgid "Initiate Chat"
msgstr "Start ein _prat"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:946
#, fuzzy
msgid "Failed to Initiate Chat"
msgstr "Start ein _prat"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:947
msgid "At least two initial chat participants are required."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:980
msgid "Initial Chat Participants"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:981
msgid "Select at least two initial participants."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1086
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1721
msgid "Authenticating"
msgstr "Autentiserer"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1183
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1876
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:3452
msgid "Initiate _Chat"
msgstr "Start ein _prat"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1268
#, fuzzy
msgid "Chat _Name:"
msgstr "Prate_namn:"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1306
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1353
msgid "Invalid Facebook identifier."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1351
msgid "Invite Buddy Into Chat Room"
msgstr "Inviter venn til praterommet"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1352
#, fuzzy
msgid "Failed to Invite User"
msgstr "Klarer ikkje å invitera brukaren (%s)."
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1440
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:897
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3370
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:1379 libpurple/protocols/silc/ops.c:1302
msgid "Topic"
msgstr "Emne"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1444
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:894 libpurple/protocols/silc/chat.c:1376
msgid "Users"
msgstr "Brukarar"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1500
#, c-format
msgid "%s."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1559
#, fuzzy
msgid "Buddy list sync interval"
msgstr "Vennen er fråkopla"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1563
msgid "Mark messages as read on focus"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1567
#, fuzzy
msgid "Mark messages as read only when available"
msgstr "Inga \"Dagens melding\" er tilgjengeleg"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1571
#, fuzzy
msgid "Show self messages"
msgstr "Forseinka meldingar"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1575
#, fuzzy
msgid "Show unread messages"
msgstr "Ved ulesne meldingar"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1579
#, fuzzy
msgid "Open new group chats with incoming messages"
msgstr "Vis formatering i _innkomne meldingar"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1669
msgid "kick: Kick someone from the chat"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1675
#, fuzzy
msgid "leave: Leave the chat"
msgstr "leave [kanal]: forlat praten"
#: libpurple/protocols/facebook/http.c:102
#: libpurple/protocols/facebook/json.c:324
#, fuzzy, c-format
msgid "No matches for %s"
msgstr "Ingen treff"
#: libpurple/protocols/facebook/json.c:331
#, c-format
msgid "Ambiguous matches for %s"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/json.c:338
#, fuzzy, c-format
msgid "Null value for %s"
msgstr "Status for %s"
#: libpurple/protocols/facebook/json.c:580
#, c-format
msgid "Expected a %s but got a %s for %s"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:324 libpurple/protocols/silc/ft.c:120
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:366
msgid "Connection timed out"
msgstr "Tidsavbrot på tilkoplinga"
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:389
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:414
#, fuzzy
msgid "Connection closed"
msgstr "Tilkoplinga feila"
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:392
#, fuzzy
msgid "Failed to read fixed header"
msgstr "Klarte ikkje å lagra biletet"
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:417
#, fuzzy
msgid "Failed to read packet data"
msgstr "Klarte ikkje å lagra biletet"
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:437
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:599
#, fuzzy
msgid "Failed to parse message"
msgstr "Klarte ikkje å lagra biletet"
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:528
#, fuzzy, c-format
msgid "Connection failed (%u)"
msgstr "Tilkoplinga feila"
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:593
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown packet (%u)"
msgstr "Ukjend melding '%s'"
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:613
#, fuzzy
msgid "Failed to write data"
msgstr "Klarte ikkje å henta namn: %s"
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:635
#, fuzzy
msgid "Failed to format data"
msgstr "Klarte ikkje å lagra biletet"
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:747
#, fuzzy
msgid "Not connected"
msgstr "Fjernnode fråkopla"
#: libpurple/protocols/facebook/util.c:88
#, fuzzy, c-format
msgid "Buddy %s not found"
msgstr "Fann ikkje brukaren"
#: libpurple/protocols/facebook/util.c:91
#, fuzzy, c-format
msgid "Buddy name %s is ambiguous"
msgstr "Uklar førespurnad"
#: libpurple/protocols/facebook/util.c:429
msgid "Ok"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/account.c:116
#, fuzzy
msgid "Token Error"
msgstr "Ikon-feil"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:117
#, fuzzy
msgid "Unable to fetch the token."
msgstr "Klarte ikkje å laga lytteendepunktet"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:159
#, fuzzy
msgid "Register New Gadu-Gadu Account"
msgstr "Registrer ein ny XMPP-konto"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:204 libpurple/protocols/gg/account.c:207
#: libpurple/protocols/gg/account.c:444 libpurple/protocols/gg/account.c:454
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1410
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1414
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2526
msgid "Password"
msgstr "Passord"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:216
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2532
msgid "Password (again)"
msgstr "Passord (om att)"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:227 libpurple/protocols/gg/account.c:238
#: libpurple/protocols/gg/account.c:469 libpurple/protocols/gg/account.c:479
msgid "CAPTCHA"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/account.c:231 libpurple/protocols/gg/account.c:473
msgid "Enter text from image below"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/account.c:247
msgid "Please, fill in the following fields"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/account.c:318
msgid "Unable to register new account. An unknown error occurred."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/account.c:335
#, c-format
msgid "Your new GG number: %u."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/account.c:337
#, fuzzy
msgid "Registration completed successfully!"
msgstr "Vellykka registrering til %s"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:390
#, fuzzy
msgid "Password change"
msgstr "Passordet er endra"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:438
#, fuzzy
msgid "New email address"
msgstr "E-postadresse"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:448
#, fuzzy
msgid "Current password"
msgstr "Feil passord"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:462
#, fuzzy
msgid "Password (retype)"
msgstr "Tilgangsfrase (éin gong til)"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:533
msgid "Your current password is different from the one that you specified."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/account.c:543
msgid "New password have to be different from the current one."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/account.c:600
msgid "Unable to change password. An unknown error occurred."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/account.c:614
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2464
msgid "Your password has been changed."
msgstr "Passordet ditt er blitt endra."
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:151
#, fuzzy
msgid "You have re-joined the chat"
msgstr "Du har avvist samtalen."
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:286
#, fuzzy
msgid "You have left the chat"
msgstr "Du har forlate dette praterommet."
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:300
#, fuzzy
msgid "_Conference identifier:"
msgstr "Konferansefeil"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:374 libpurple/protocols/gg/chat.c:405
#, fuzzy, c-format
msgid "%s is not a valid room identifier"
msgstr "%s er ikkje eit gyldig romnamn"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:375 libpurple/protocols/gg/chat.c:376
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:407 libpurple/protocols/gg/chat.c:408
#, fuzzy
msgid "Invalid Room Identifier"
msgstr "Ugyldig romreferanse"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:411 libpurple/protocols/gg/chat.c:412
msgid "Could not join chat room"
msgstr "Klarte ikkje å bli med i praterommet"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:413
#, fuzzy
msgid "You have to ask for invitation from another chat participant"
msgstr "Du har logga på frå ein annan stad"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:559
#, fuzzy
msgid "Conference identifier"
msgstr "Konferansefeil"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:563
#, fuzzy
msgid "Start Date"
msgstr "Startmeny"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:567
#, fuzzy
msgid "User Count"
msgstr "Fann ikkje brukaren"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:587
#, fuzzy
msgid "Joined"
msgstr "Bli med"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:593
#, fuzzy
msgid "Chat left"
msgstr "Pratsam"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:595
#, fuzzy
msgid "Can join chat"
msgstr "Klarer ikkje å opna kanal"
#: libpurple/protocols/gg/edisc.c:462
#, fuzzy
msgid "Recipient not logged in"
msgstr "Brukaren er ikkje innlogga"
#: libpurple/protocols/gg/edisc.c:464
msgid "You aren't on the recipient's buddy list"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/edisc.c:468
#, fuzzy
msgid "Unable to send file"
msgstr "Klarer ikkje å senda e-posten"
#: libpurple/protocols/gg/edisc.c:519 libpurple/protocols/gg/gg.c:99
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:354
msgid "Authentication failed"
msgstr "Autentiseringa feila"
#: libpurple/protocols/gg/edisc.c:607 libpurple/protocols/gg/edisc.c:623
#, fuzzy
msgid "Error while sending a file"
msgstr "Fekk ikkje opna fila grunna feil."
#: libpurple/protocols/gg/edisc.c:744
#, fuzzy
msgid "Cannot confirm file transfer."
msgstr "Klarte ikkje å starta filoverføringa"
#: libpurple/protocols/gg/edisc.c:845 libpurple/protocols/gg/edisc.c:855
#, fuzzy
msgid "Error while receiving a file"
msgstr "Fekk ikkje opna fila grunna feil."
#: libpurple/protocols/gg/edisc.c:1083
#, fuzzy
msgid "File transfer expired."
msgstr "Mellomtenar filoverføringar"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:100
#, fuzzy
msgid "IMToken value has not been received."
msgstr "Oppringinga er blitt avbroten."
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:101
msgid "Some features will be disabled. You may try again after a while."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:126 libpurple/protocols/gg/gg.c:133
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:140
msgid "Save Buddylist..."
msgstr "Lagra vennelista …"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:126
msgid "Your buddylist is empty, nothing was written to the file."
msgstr "Vennelista di er tom. Ingenting blei skrive til fila."
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:134
msgid "Buddylist saved successfully!"
msgstr "Vennelista er lagra."
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:138
#, c-format
msgid "Couldn't write buddy list for %s to %s"
msgstr "Klarte ikkje å skriva vennelista for %s til %s"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:158 libpurple/protocols/gg/gg.c:159
msgid "Couldn't load buddylist"
msgstr "Klarte ikkje å henta fram vennelista"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:174
msgid "Load Buddylist..."
msgstr "Hent vennelista …"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:175
msgid "Buddylist loaded successfully!"
msgstr "Vennelista er henta inn."
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:187
msgid "Save buddylist..."
msgstr "Lagra vennelista …"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:196 libpurple/protocols/gg/gg.c:982
msgid "Load buddylist from file..."
msgstr "Hent vennelista frå fil …"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:321 libpurple/protocols/gg/gg.c:471
msgid "Unable to read from socket"
msgstr "Klarte ikkje å lesa frå endepunktet"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:342
#, fuzzy
msgid "Server disconnected"
msgstr "Fjernnode fråkopla"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:505 libpurple/protocols/null/nullprpl.c:367
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1556
msgid "Connected"
msgstr "Tilkopla"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:523
msgid "Unable to resolve hostname"
msgstr "Klarer ikkje å finna tenarnamnet"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:529 libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1885
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:1190
msgid "Incorrect password"
msgstr "Feil passord"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:534 libpurple/sslconn.c:224
msgid "SSL Connection Failed"
msgstr "SSL-sambandet feila"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:539 libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1919
msgid ""
"Your account has been disabled because too many incorrect passwords were "
"entered"
msgstr "Kontoen din er sperra grunna for mange feilpåloggingsforsøk"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:547
#, fuzzy
msgid "Service temporarily unavailable"
msgstr "Brukaren er mellombels utilgjengeleg"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:553
#, fuzzy
msgid "Error connecting to proxy server"
msgstr "Feil under tilkoplinga mot SILC-tenaren"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:559
#, fuzzy
msgid "Error connecting to master server"
msgstr "Feil under tilkoplinga mot SILC-tenaren"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:565
#, fuzzy
msgid "Internal error"
msgstr "Intern tenarfeil"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:570 libpurple/protocols/gg/gg.c:818
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:389 libpurple/protocols/silc/silc.c:441
msgid "Connection failed"
msgstr "Tilkoplinga feila"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:752
#, fuzzy
msgid "The username specified is invalid."
msgstr "Den nye formateringa er ugyldig."
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:783
msgid "SSL support unavailable"
msgstr "SSL-støtte er ikkje tilgjengeleg"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:929
msgid "Not connected to the server"
msgstr "Ikkje tilkopla tenaren"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:958
msgid "Show other sessions"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:962 libpurple/protocols/gg/status.c:348
#, fuzzy
msgid "Show status only for buddies"
msgstr "Endra statusen til:"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:968
msgid "Find buddies..."
msgstr "Søk etter venner …"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:978
msgid "Save buddylist to file..."
msgstr "Lagra vennelista til fil …"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:1010
msgid "GG number..."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:1036
msgid "GG server"
msgstr "GG-tenar"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:1049 libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:65
#: libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:56
msgid "Use encryption if available"
msgstr "Bruk kryptering om mogleg"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:1051 libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:64
#: libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:55
msgid "Require encryption"
msgstr "Krev kryptering"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:1052
msgid "Don't use encryption"
msgstr "Bruk ikkje kryptering"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:1054 libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:71
#: libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:62
msgid "Connection security"
msgstr "Sambandstryggleik"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:1059 pidgin/gtkprefs.c:988
#: pidgin/gtkprefs.c:1111 pidgin/gtkprefs.c:1119
msgid "Default"
msgstr "Standard"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:1063
#, fuzzy
msgid "Protocol version"
msgstr "Protokollutgåva passar ikkje"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:1068
msgid "Show links from strangers"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/image-prpl.c:216
#, c-format
msgid "Image delivered to %u."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/message-prpl.c:264
#: libpurple/protocols/gg/message-prpl.c:272
msgid "broken image"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/message-prpl.c:488
#, fuzzy
msgid "Image is too large, please try smaller one."
msgstr "Fila '%s' er for stor for %s. Prøv eit mindre bilete.\n"
#: libpurple/protocols/gg/message-prpl.c:492
#, fuzzy
msgid "Image cannot be sent."
msgstr "Meldinga kunne ikkje sendast."
#: libpurple/protocols/gg/multilogon.c:224
#, fuzzy
msgid "IP"
msgstr "QIP"
#: libpurple/protocols/gg/multilogon.c:226
msgid "Logon time"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/multilogon.c:228
#, fuzzy
msgid "Session"
msgstr "Depresjon"
#: libpurple/protocols/gg/multilogon.c:231
#, fuzzy
msgid "Disconnect"
msgstr "Fråkopla."
#: libpurple/protocols/gg/multilogon.c:244
#, fuzzy
msgid "Other Gadu-Gadu sessions"
msgstr "Gadu-Gadu-brukar"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:63
msgid "Gadu-Gadu Public Directory"
msgstr "Gadu-Gadu offentleg katalog"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:332
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:717 libpurple/protocols/silc/ops.c:1081
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1221
msgid "Cannot get user information"
msgstr "Klarer ikkje å henta brukarinformasjon"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:379
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:648
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:736
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:895
msgid "Gender"
msgstr "Kjønn"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:381
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:740
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:901
msgid "Female"
msgstr "Kvinne"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:381
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:738
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:899
msgid "Male"
msgstr "Mann"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:384
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:646
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:731
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:915
msgid "City"
msgstr "By"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:388
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1071
msgid "Birthday"
msgstr "Fødselsdag"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:392
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:650
msgid "Age"
msgstr "Alder"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:622
msgid "Error while searching for buddies"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:630
msgid "No matching users found"
msgstr "Fann ingen brukarar"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:631
msgid "There are no users matching your search criteria."
msgstr "Det er ingen brukarar som høver til søkjekriteria dine."
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:642
msgid "GG Number"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:679
#, fuzzy
msgid "New search"
msgstr "Brukarsøk"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:688
msgid "Search results"
msgstr "Søkjeresultat"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:737
msgid "Male or female"
msgstr "Mann eller kvinne"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:744
msgid "Find buddies"
msgstr "Finn venner"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:745
msgid "Please, enter your search criteria below"
msgstr "Skriv søkjekriteria nedanfor"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:906
msgid "Birth Day"
msgstr "Fødselsdag"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:924
msgid "Voivodeship"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/purplew.c:67 libpurple/protocols/gg/purplew.c:68
#: libpurple/request.c:2231
msgid "Please wait..."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/status.c:94 libpurple/protocols/gg/status.c:196
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2373
msgid "Chatty"
msgstr "Pratsam"
#: libpurple/protocols/gg/status.c:353
msgid "Change status broadcasting"
msgstr "Endra statuskringkasting"
#: libpurple/protocols/gg/status.c:354
msgid "Please, select who can see your status"
msgstr "Vel kven som kan sjå statusen din"
#: libpurple/protocols/gg/status.c:456
#, fuzzy
msgid "Not a buddy"
msgstr "Legg til venn.\n"
#: libpurple/protocols/gg/validator.c:49
msgid "Password can contain 6-15 alphanumeric characters"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/validator.c:73
#, fuzzy
msgid "Passwords do not match"
msgstr "Dei nye passorda samsvarer ikkje."
#: libpurple/protocols/irc/cmds.c:37 libpurple/protocols/silc/silc.c:1929
#, c-format
msgid "Unknown command: %s"
msgstr "Ukjend kommando: %s"
#: libpurple/protocols/irc/cmds.c:592 libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2840
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1617
#, c-format
msgid "current topic is: %s"
msgstr "gjeldande emne er: %s"
#: libpurple/protocols/irc/cmds.c:596 libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2844
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1621
msgid "No topic is set"
msgstr "Emne er ikkje vald"
#: libpurple/protocols/irc/dcc_send.c:275
#: libpurple/protocols/irc/dcc_send.c:334
msgid "File Transfer Failed"
msgstr "Filoverføringa feila"
#: libpurple/protocols/irc/dcc_send.c:276
#: libpurple/protocols/irc/dcc_send.c:335
msgid "Unable to open a listening port."
msgstr "Klarte ikkje å opna ein lytteport."
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:208
msgid "Error displaying MOTD"
msgstr "Klarer ikkje å syna \"Dagens melding\""
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:209
msgid "No MOTD available"
msgstr "Inga \"Dagens melding\" er tilgjengeleg"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:210
msgid "There is no MOTD associated with this connection."
msgstr "Inga \"Dagens melding\" er knytt til denne tilkoplinga."
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:214
#, c-format
msgid "MOTD for %s"
msgstr "\"Dagens melding\" frå %s"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:245 libpurple/protocols/irc/irc.c:731
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:397
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:652
#, fuzzy
msgid "Lost connection with server: "
msgstr "Mista sambandet med tenaren: %s"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:380
msgid "View MOTD"
msgstr "Vis \"Dagens melding\""
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:392 libpurple/protocols/silc/chat.c:36
msgid "_Channel:"
msgstr "K_anal:"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:398 libpurple/protocols/jabber/chat.c:62
#: pidgin/gtkaccount.c:596
msgid "_Password:"
msgstr "_Passord:"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:435
msgid "IRC nick and server may not contain whitespace"
msgstr "IRC-kallenamn og -tenar kan ikkje innehalda mellomrom"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:559
#, fuzzy
msgid "Unable to connect: "
msgstr "Klarer ikkje å kopla til: %s"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:674 libpurple/protocols/irc/msgs.c:411
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2855
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1499 pidgin/gtkdocklet.c:557
#: pidgin/gtkstatusbox.c:1019 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3202
msgid "Away"
msgstr "Vekke"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:738 libpurple/protocols/jabber/jabber.c:649
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1757
msgid "Server closed the connection"
msgstr "Tenaren lukka tilkoplinga"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:955 libpurple/protocols/irc/msgs.c:432
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5206
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1170 libpurple/protocols/silc/ops.c:1250
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2152
msgid "Server"
msgstr "Tenar"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:958
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5215
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2162
msgid "Port"
msgstr "Port"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:961
msgid "Encodings"
msgstr "Teiknkodingar"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:964
msgid "Auto-detect incoming UTF-8"
msgstr "Automatisk oppdaging av innkomande UTF-8"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:967 libpurple/protocols/irc/msgs.c:423
msgid "Ident name"
msgstr "Ident-namn"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:970 libpurple/protocols/irc/msgs.c:415
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1272
msgid "Real name"
msgstr "Eigentleg namn"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:978
msgid "Use SSL"
msgstr "Bruk SSL"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:982
msgid "Authenticate with SASL"
msgstr "Autentiser med SASL"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:986
msgid "Allow plaintext SASL auth over unencrypted connection"
msgstr "Tillat reintekst SASL-autentisering over ukryptert samband"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:252
msgid "Bad mode"
msgstr "Ugyldig tilstand"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:270
#, c-format
msgid "Ban on %s by %s, set %s ago"
msgstr "%s er utestengt av %s, utført for %s sidan"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:274
#, c-format
msgid "Ban on %s"
msgstr "Utestengt frå %s"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:288
msgid "End of ban list"
msgstr "Slutt på utestengingslista"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:299
#, c-format
msgid "You are banned from %s."
msgstr "Du er utestengt frå %s."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:300
msgid "Banned"
msgstr "Utestengt"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:315
#, c-format
msgid "Cannot ban %s: banlist is full"
msgstr "Kan ikkje utestengja %s: utestengingslista er full"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:404
msgid " <i>(ircop)</i>"
msgstr " <i>(ircop)</i>"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:405
msgid " <i>(identified)</i>"
msgstr " <i>(identifisert)</i>"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:406 libpurple/protocols/silc/ops.c:1332
msgid "Nick"
msgstr "Kallenamn"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:419
msgid "Login name"
msgstr "Påloggingsnamn"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:427
msgid "Host name"
msgstr "Vertsnamn"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:438 libpurple/protocols/silc/ops.c:1189
msgid "Currently on"
msgstr "Er no på"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:443
msgid "Idle for"
msgstr "Uverksam i"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:446
msgid "Online since"
msgstr "Tilkopla sidan"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:450
msgid "<b>Defining adjective:</b>"
msgstr "<b>Definerer adjektiv:</b>"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:450
msgid "Glorious"
msgstr "Strålande"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:582
#, c-format
msgid "%s has changed the topic to: %s"
msgstr "%s har endra emnet til: %s"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:584
#, c-format
msgid "%s has cleared the topic."
msgstr "%s har nullstilt emnet."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:593
#, c-format
msgid "The topic for %s is: %s"
msgstr "Emnet i %s er: %s"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:625
#, c-format
msgid "Topic for %s set by %s at %s on %s"
msgstr "Emnet i %s vart bestemt av %s (%s %s)"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:640
#, c-format
msgid "Unknown message '%s'"
msgstr "Ukjend melding '%s'"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:641
msgid "Unknown message"
msgstr "Ukjend melding"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:641
msgid "The IRC server received a message it did not understand."
msgstr "IRC-tenaren fekk ei melding han ikkje forstod."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:664
#, c-format
msgid "Users on %s: %s"
msgstr "Brukarar på %s: %s"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:770
msgid "Time Response"
msgstr "Tidsrespons"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:771
msgid "The IRC server's local time is:"
msgstr "Lokal tid på IRC-tenaren er:"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:781
msgid "No such channel"
msgstr "Kanalen finst ikkje"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:793
msgid "User is not logged in"
msgstr "Brukaren er ikkje innlogga"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:793
msgid "no such channel"
msgstr "kanalen finst ikkje"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:799
msgid "No such nick or channel"
msgstr "Finst ikkje slikt kallenamn eller kanal"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:821
msgid "Could not send"
msgstr "Klarte ikkje å senda"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:874
#, c-format
msgid "Joining %s requires an invitation."
msgstr "Du må vera invitert for å bli med i %s."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:875
msgid "Invitation only"
msgstr "Berre for inviterte"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1000
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:725
#, c-format
msgid "You have been kicked by %s: (%s)"
msgstr "Du er blitt sparka ut av %s: (%s)"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1005
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:732 libpurple/protocols/silc/ops.c:725
#, c-format
msgid "Kicked by %s (%s)"
msgstr "Sparka ut av %s (%s)"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1027
#, c-format
msgid "mode (%s %s) by %s"
msgstr "modus (%s %s) av %s"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1119 libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2861
msgid "Invalid nickname"
msgstr "Ugyldig kallenamn"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1120
msgid ""
"Your selected nickname was rejected by the server. It probably contains "
"invalid characters."
msgstr ""
"Kallenamnet du valde blei avvist av tenaren. Det inneheld sannsynlegvis "
"ugyldige teikn."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1128
msgid ""
"Your selected account name was rejected by the server. It probably contains "
"invalid characters."
msgstr ""
"Tenaren avviste kontonamnet du valde. Det kan vera at det inneheld ugyldige "
"teikn."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1141
#, c-format
msgid "The nickname \"%s\" is already being used."
msgstr "Kallenamnet \"%s\" er allereie i bruk."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1143
msgid "Nickname in use"
msgstr "Kallenamnet er i bruk"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1184
msgid "Cannot change nick"
msgstr "Kan ikkje endra kallenamn"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1185
msgid "Could not change nick"
msgstr "Klarte ikkje å endra kallenamnet"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1210
#, c-format
msgid "You have parted the channel%s%s"
msgstr "Du har forlate kanalen %s%s"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1249
msgid "Error: invalid PONG from server"
msgstr "Feil: ugyldig svar (PONG) frå tenaren"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1251
#, fuzzy, c-format
msgid "PING reply -- Lag: %f seconds"
msgstr "PING-svar -- Forseinking: %lu sekund"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1337
#, c-format
msgid "Cannot join %s: Registration is required."
msgstr "Kan ikkje bli med i %s: må vera registrert."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1338 libpurple/protocols/silc/ops.c:1004
msgid "Cannot join channel"
msgstr "Klarer ikkje å opna kanal"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1368
msgid "Nick or channel is temporarily unavailable."
msgstr "Kallenamn eller kanal er mellombels utilgjengeleg."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1381
#, c-format
msgid "Wallops from %s"
msgstr "Banking frå %s"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1507
msgid "SASL authentication failed: No worthy authentication mechanisms found."
msgstr "SASL-autentiseringa feila: fann ingen gode autentiseringsmekanismar."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1516 libpurple/protocols/irc/msgs.c:1662
#, c-format
msgid "SASL authentication failed: %s"
msgstr "SASL-autentiseringa feila: %s"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1566
msgid ""
"SASL authentication failed: Server does not support SASL authentication."
msgstr "SASL-autentiseringa feila: tenaren nyttar ikkje SASL-autentisering."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1576
msgid "SASL authentication failed: Initializing SASL failed."
msgstr "SASL-autentiseringa feila: klarte ikkje å starta SASL."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1616
#, c-format
msgid "Failed to initialize SASL authentication: %s"
msgstr "Klarte ikkje å starta SASL-autentisering: %s"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1718 libpurple/protocols/irc/msgs.c:1764
msgid "Incorrect Password"
msgstr "Feil passord"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1746
msgid "SASL authentication failed: No worthy mechanisms found"
msgstr "SASL-autentiseringa feila: fann ingen gode mekanismar"
#: libpurple/protocols/irc/parse.c:575
#, fuzzy, c-format
msgid "Reply time from %s: %f seconds"
msgstr "Svartid frå %s: %lu sekund"
#: libpurple/protocols/irc/parse.c:578
msgid "PONG"
msgstr "PONG"
#: libpurple/protocols/irc/parse.c:579
msgid "CTCP PING reply"
msgstr "CTCP PING-svar"
#: libpurple/protocols/irc/parse.c:706 libpurple/protocols/irc/parse.c:711
msgid "Disconnected."
msgstr "Fråkopla."
#: libpurple/protocols/jabber/adhoccommands.c:148
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:195
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1159
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1195
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2700
msgid "Unknown Error"
msgstr "Ukjend feil"
#: libpurple/protocols/jabber/adhoccommands.c:150
#: libpurple/protocols/jabber/adhoccommands.c:151
msgid "Ad-Hoc Command Failed"
msgstr "Ad hoc-kommandoen feila"
#: libpurple/protocols/jabber/adhoccommands.c:187
msgid "execute"
msgstr "utfør"
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:81
#: libpurple/protocols/jabber/auth_plain.c:80
msgid "Server requires plaintext authentication over an unencrypted stream"
msgstr "Tenaren krev autentisering i klartekst over eit ukryptert samband"
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:149 libpurple/protocols/jabber/auth.c:395
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:424 libpurple/protocols/jabber/auth.c:435
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:480
#: libpurple/protocols/jabber/auth_cyrus.c:545
#: libpurple/protocols/jabber/auth_digest_md5.c:163
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:163
msgid "Invalid response from server"
msgstr "Ugyldig svar frå tenaren"
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:187 libpurple/protocols/jabber/auth.c:322
#: libpurple/protocols/jabber/auth_cyrus.c:456
msgid "Server does not use any supported authentication method"
msgstr "Tenaren nyttar ikkje ein autentiseringsmetode som er støtta"
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:306
#: libpurple/protocols/jabber/auth_plain.c:94
#, c-format
msgid ""
"%s requires plaintext authentication over an unencrypted connection. Allow "
"this and continue authentication?"
msgstr ""
"%s krev autentisering i klartekst over eit ukryptert samband. Vil du tillata "
"dette og halda fram med autentiseringa?"
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:308 libpurple/protocols/jabber/auth.c:309
#: libpurple/protocols/jabber/auth_cyrus.c:261
#: libpurple/protocols/jabber/auth_cyrus.c:262
#: libpurple/protocols/jabber/auth_plain.c:96
#: libpurple/protocols/jabber/auth_plain.c:97
msgid "Plaintext Authentication"
msgstr "Autentisering i klartekst"
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:346
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:284
msgid "You require encryption, but it is not available on this server."
msgstr "Du krev kryptering, men han finst ikkje på denne tenaren."
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:406
#: libpurple/protocols/jabber/auth_digest_md5.c:183
#: libpurple/protocols/jabber/auth_digest_md5.c:208
#: libpurple/protocols/jabber/auth_scram.c:437
#: libpurple/protocols/jabber/auth_scram.c:457
#: libpurple/protocols/jabber/auth_scram.c:494
#: libpurple/protocols/jabber/auth_scram.c:528
msgid "Invalid challenge from server"
msgstr "Ugyldig utfordring frå tenaren"
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:440
msgid "Server thinks authentication is complete, but client does not"
msgstr "Tenaren meiner autentiseringa er ferdig, men det gjer ikkje klienten"
#: libpurple/protocols/jabber/auth_cyrus.c:39
msgid "Server may require plaintext authentication over an unencrypted stream"
msgstr ""
"Tenaren krev kanskje autentisering i klartekst over ein ukryptert straum"
#: libpurple/protocols/jabber/auth_cyrus.c:259
#, c-format
msgid ""
"%s may require plaintext authentication over an unencrypted connection. "
"Allow this and continue authentication?"
msgstr ""
"%s krev kanskje autentisering i klartekst over eit ukryptert samband. Vil du "
"tillata dette og halda fram med autentiseringa?"
#: libpurple/protocols/jabber/auth_cyrus.c:296
msgid "SASL authentication failed"
msgstr "SASL-autentiseringa feila"
#: libpurple/protocols/jabber/auth_cyrus.c:479
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:498
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:624
#, c-format
msgid "SASL error: %s"
msgstr "SASL-feil: %s"
#: libpurple/protocols/jabber/auth_scram.c:371
msgid "Unable to canonicalize username"
msgstr "Klarte ikkje å kanonisera brukarnamnet"
#: libpurple/protocols/jabber/auth_scram.c:382
msgid "Unable to canonicalize password"
msgstr "Klarte ikkje å kanonisera passordet"
#: libpurple/protocols/jabber/auth_scram.c:447
#: libpurple/protocols/jabber/auth_scram.c:519
msgid "Malicious challenge from server"
msgstr "Skadeleg utfordring frå tenaren"
#: libpurple/protocols/jabber/auth_scram.c:509
msgid "Unexpected response from server"
msgstr "Uventa svar frå tenaren"
#: libpurple/protocols/jabber/bosh.c:198
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1789
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:514
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:1801
#, c-format
msgid "Unable to connect: %s"
msgstr "Klarer ikkje å kopla til: %s"
#: libpurple/protocols/jabber/bosh.c:212
msgid "The BOSH connection manager terminated your session."
msgstr "Styringstenaren til BOSH avslutta økta di."
#: libpurple/protocols/jabber/bosh.c:405
#, fuzzy
msgid "No BOSH session ID given"
msgstr "Ingen økt-ID er oppgjeven"
#: libpurple/protocols/jabber/bosh.c:417
msgid "Unsupported version of BOSH protocol"
msgstr "BOSH-protokollutgåva er ikkje støtta"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:687
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:688
msgid "Edit XMPP vCard"
msgstr "Endra XMPP-vCard"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:689
msgid ""
"All items below are optional. Enter only the information with which you feel "
"comfortable."
msgstr ""
"Alle punkta under er valfrie. Skriv berre opplysningar som du ønskjer å dela "
"med andre."
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:737
msgid "Client"
msgstr "Klient"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:743
msgid "Operating System"
msgstr "Operativsystem"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:760
msgid "Local Time"
msgstr "Lokaltid"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:791
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2350
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2374
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2390
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2406
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2420
msgid "Priority"
msgstr "Prioritet"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:839 libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:53
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3336
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1518 libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:44
msgid "Resource"
msgstr "Ressurs"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:853
msgid "Uptime"
msgstr "Oppetid"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:857
msgid "Logged Off"
msgstr "Avlogga"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:858
#, c-format
msgid "%s ago"
msgstr "%s sidan"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1042
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3885
msgid "Full Name"
msgstr "Fullt namn"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1053
msgid "Family Name"
msgstr "Etternamn"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1055
msgid "Given Name"
msgstr "Førenamn"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1057
msgid "Middle Name"
msgstr "Mellomnamn"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1090
msgid "Address"
msgstr "Adresse"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1095
msgid "P.O. Box"
msgstr "Postboks"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1102
msgid "Extended Address"
msgstr "Tilleggsadressefelt"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1104
msgid "Street Address"
msgstr "Gateadresse"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1106
msgid "Locality"
msgstr "Stad"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1108
msgid "Region"
msgstr "Fylke/region"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1110
msgid "Postal Code"
msgstr "Postnummer"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1113 libpurple/protocols/silc/silc.c:1278
msgid "Country"
msgstr "Land"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1127
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1133
msgid "Telephone"
msgstr "Telefon"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1174
msgid "Organization Name"
msgstr "Organisasjonsnamn"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1176
msgid "Organization Unit"
msgstr "Organisasjonseining"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1181
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1501
msgid "Job Title"
msgstr "Jobbtittel"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1183
msgid "Role"
msgstr "Stilling"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1185
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:924 pidgin/gtkblist.c:3961
#: pidgin/gtkplugin.c:855 pidgin/plugins/disco/resources/disco.ui:207
msgid "Description"
msgstr "Skildring"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1211
msgid "Photo"
msgstr "Bilete"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1211
msgid "Logo"
msgstr "Logo"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1742
#, c-format
msgid ""
"%s will no longer be able to see your status updates. Do you want to "
"continue?"
msgstr ""
"%s vil ikkje lenger kunna sjå statusoppdateringane dine. Vil du halda fram?"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1744
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1853
msgid "Cancel Presence Notification"
msgstr "Avbryt nærværsvarsling"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1841
msgid "Un-hide From"
msgstr "Ikkje vekke frå"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1845
msgid "Temporarily Hide From"
msgstr "Mellombels vekke frå"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1860
msgid "(Re-)Request authorization"
msgstr "Send godkjenningsførespurnaden (ein gong til)"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1869
msgid "Unsubscribe"
msgstr "Avbryt tinging"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1893
msgid "Log In"
msgstr "Logg på"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1897
msgid "Log Out"
msgstr "Logg av"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2008
msgid "JID"
msgstr "JID"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2010
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2180
msgid "First Name"
msgstr "Førenamn"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2012
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2185
msgid "Last Name"
msgstr "Etternamn"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2044
msgid "The following are the results of your search"
msgstr "Her er resultatet frå søket ditt"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2132
msgid "Directory Query Failed"
msgstr "Katalogsøk feila"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2133
msgid "Could not query the directory server."
msgstr "Klarte ikkje å spørja katalogtenaren."
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2168
#, c-format
msgid "Server Instructions: %s"
msgstr "Tenarinstruksjonar: %s"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2175
msgid "Fill in one or more fields to search for any matching XMPP users."
msgstr ""
"Fyll ut eitt eller fleire felt for å søkja etter samsvarande XMPP-brukarar."
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2195
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1505
msgid "Email Address"
msgstr "E-postadresse"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2204
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2205
msgid "Search for XMPP users"
msgstr "Søk etter XMPP-brukarar"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2206
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5141
#: pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:461
#: pidgin/plugins/gevolution/assoc-buddy.c:351
msgid "Search"
msgstr "Søk"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2221
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2222
msgid "Invalid Directory"
msgstr "Ugyldig katalog"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2253
msgid "Enter a User Directory"
msgstr "Før opp ein brukarkatalog"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2254
msgid "Select a user directory to search"
msgstr "Vel ein brukarkatalog å søkja i"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2257
msgid "Search Directory"
msgstr "Søk i katalog"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:44
msgid "_Room:"
msgstr "_Rom:"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:50
msgid "_Server:"
msgstr "_Tenar:"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:56
msgid "_Handle:"
msgstr "Re_feranse:"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:378
#, c-format
msgid "%s is not a valid room name"
msgstr "%s er ikkje eit gyldig romnamn"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:379
msgid "Invalid Room Name"
msgstr "Ugyldig romnamn"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:385
#, c-format
msgid "%s is not a valid server name"
msgstr "%s er ikkje eit gyldig tenarnamn"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:386 libpurple/protocols/jabber/chat.c:387
msgid "Invalid Server Name"
msgstr "Ugyldig tenarnamn"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:393
#, c-format
msgid "%s is not a valid room handle"
msgstr "%s er ikkje ein gyldig romreferanse"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:394 libpurple/protocols/jabber/chat.c:395
msgid "Invalid Room Handle"
msgstr "Ugyldig romreferanse"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:539 libpurple/protocols/jabber/chat.c:540
msgid "Configuration error"
msgstr "Feil i innstillingane"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:549 libpurple/protocols/jabber/chat.c:550
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:699
msgid "Unable to configure"
msgstr "Klarte ikkje å endra innstillingane"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:566 libpurple/protocols/jabber/chat.c:567
msgid "Room Configuration Error"
msgstr "Rominnstillingsfeil"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:568
msgid "This room is not capable of being configured"
msgstr "Dette rommet kan ikkje endrast"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:619 libpurple/protocols/jabber/chat.c:620
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:689 libpurple/protocols/jabber/chat.c:690
msgid "Registration error"
msgstr "Registreringsfeil"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:768
msgid "Nick changing not supported in non-MUC chatrooms"
msgstr "Ein kan ikkje endra kallenamn i praterom som ikkje støttar MUC"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:822 libpurple/protocols/jabber/chat.c:834
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1374
msgid "Error retrieving room list"
msgstr "Klarte ikkje å henta romlista"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:883 libpurple/protocols/jabber/chat.c:884
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:181
msgid "Invalid Server"
msgstr "Ugyldig tenar"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:930
msgid "Enter a Conference Server"
msgstr "Før opp ein konferansetenar"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:931
msgid "Select a conference server to query"
msgstr "Vel ein konferansetenar å spørja"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:934
msgid "Find Rooms"
msgstr "Finn rom"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:1074
msgid "Affiliations:"
msgstr "Tilknytingar:"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:1086
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:1181
msgid "No users found"
msgstr "Fann ingen brukarar"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:1169
msgid "Roles:"
msgstr "Roller:"
#: libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:49 libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:40
msgid "Domain"
msgstr "Domene"
#: libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:66 libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:57
msgid "Use old-style SSL"
msgstr "Bruk gammal SSL-stil"
#: libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:76 libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:67
msgid "Allow plaintext auth over unencrypted streams"
msgstr "Tillat autentisering i klartekst over ukrypterte samband"
#: libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:81 libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:72
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2158
msgid "Connect port"
msgstr "Tilkoplingsport"
#: libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:85 libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:76
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2158
msgid "Connect server"
msgstr "Tilkoplingstenar"
#: libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:90 libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:81
msgid "File transfer proxies"
msgstr "Mellomtenar filoverføringar"
#: libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:95 libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:86
msgid "BOSH URL"
msgstr "BOSH-adresse"
#: libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:102 libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:94
msgid "Show Custom Smileys"
msgstr "Vis eigne smilefjes"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:255
msgid "Server requires TLS/SSL, but no TLS/SSL support was found."
msgstr "Tenaren krev TLS/SSL, men fann inga TLS/SSL-støtte."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:263
msgid "You require encryption, but no TLS/SSL support was found."
msgstr "Du krev kryptering, men fann inga TLS/SSL-støtte."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:577
msgid "Ping timed out"
msgstr "Tidsavbrot ping"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:675
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:716
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1758
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3644
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:544
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:1934
msgid "Unable to connect"
msgstr "Klarte ikkje å kopla til"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:941
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:979
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3007
msgid "Invalid XMPP ID"
msgstr "Ugyldig XMPP-id"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:950
msgid "Invalid XMPP ID. Username portion must be set."
msgstr "Ugyldig XMPP-ID. Brukarnamndelen må vera vald."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:959
msgid "Invalid XMPP ID. Domain must be set."
msgstr "Ulovleg XMPP-id. Domene må vera vald."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1034
msgid "Malformed BOSH URL"
msgstr "BOSH-adressa er ikkje velforma"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1143
#, c-format
msgid "Registration of %s@%s successful"
msgstr "Registreringa av %s@%s blei gjennomført"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1148
#, c-format
msgid "Registration to %s successful"
msgstr "Vellykka registrering til %s"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1151
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1152
msgid "Registration Successful"
msgstr "Registreringa blei gjennomført"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1161
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1162
msgid "Registration Failed"
msgstr "Registreringa feila"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1185
#, c-format
msgid "Registration from %s successfully removed"
msgstr "Vellykka av avregistrering frå %s"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1187
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1188
msgid "Unregistration Successful"
msgstr "Vellykka avregistrering"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1197
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1198
msgid "Unregistration Failed"
msgstr "Avregistreringa feila"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1358
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1359
msgid "Already Registered"
msgstr "Allereie registrert"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1384
#, fuzzy
msgid "Registration completed successfully. Please reconnect to continue."
msgstr "Vellykka av avregistrering frå %s"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1446
msgid "Unregister"
msgstr "Avregistrer"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1453
msgid ""
"Please fill out the information below to change your account registration."
msgstr "Fyll ut informasjonen under for å endra kontoregistreringa di."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1456
msgid "Please fill out the information below to register your new account."
msgstr "Fyll ut informasjonen under for å registrera den nye kontoen din."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1464
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1465
msgid "Register New XMPP Account"
msgstr "Registrer ein ny XMPP-konto"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1466
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1477 pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:302
#: pidgin/plugins/disco/resources/disco.ui:69
msgid "Register"
msgstr "Registrer"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1473
#, c-format
msgid "Change Account Registration at %s"
msgstr "Endra kontoregistreringa hos %s"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1474
#, c-format
msgid "Register New Account at %s"
msgstr "Registrer ny konto hos %s"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1476
msgid "Change Registration"
msgstr "Endra registreringa"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1524
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1525
msgid "Error unregistering account"
msgstr "Feil ved avregistreringa av kontoen"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1531
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1532
msgid "Account successfully unregistered"
msgstr "Vellykka kontoregistrering"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1710
msgid "Initializing Stream"
msgstr "Begynner datastraum"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1716
msgid "Initializing SSL/TLS"
msgstr "Startar SSL/TLS"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1727
msgid "Re-initializing Stream"
msgstr "Tek opp att datastraumen"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1898
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1899
msgid "Server doesn't support blocking"
msgstr "Tenaren støttar ikkje blokkering"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2157
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2678
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2721
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2759
msgid "Not Authorized"
msgstr "Ikkje godkjent"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2292
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2295
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2352
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2376
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2392
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2408
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2422
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1586 libpurple/protocols/silc/ops.c:1123
msgid "Mood"
msgstr "Sinnsstemning"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2305
msgid "Now Listening"
msgstr "Lyttar til"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2312
msgid "Both"
msgstr "Begge"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2314
msgid "From (To pending)"
msgstr "Frå (ventande)"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2316
msgid "From"
msgstr "Frå"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2319
msgid "To"
msgstr "Til"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2321
msgid "None (To pending)"
msgstr "Ingen (ventande)"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2323 pidgin/gtkblist.c:3564
#: pidgin/gtkblist.c:3566 pidgin/plugins/gevolution/eds-utils.c:72
#: pidgin/plugins/gevolution/eds-utils.c:84
msgid "None"
msgstr "Ingen"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2326
msgid "Subscription"
msgstr "Abonnement"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2353
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2377
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2393
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2409
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2423
msgid "Mood Text"
msgstr "Sinnsstemningstekst"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2355
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2379
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2395
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2411
msgid "Allow Buzz"
msgstr "Tillat alarm"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2362
msgid "Mood Name"
msgstr "Sinnsstemningsnamn"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2363
msgid "Mood Comment"
msgstr "Sinnsstemningsmerknad"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2419
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3293
msgid "Do Not Disturb"
msgstr "Ikkje forstyrr meg"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2442
msgid "Tune Artist"
msgstr "Låtartist"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2443
msgid "Tune Title"
msgstr "Låttittel"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2444
msgid "Tune Album"
msgstr "Låtalbum"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2445
msgid "Tune Genre"
msgstr "Låtsjanger"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2446
msgid "Tune Comment"
msgstr "Låtmerknad"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2447
msgid "Tune Track"
msgstr "Låtspor"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2448
msgid "Tune Time"
msgstr "Låttid"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2449
msgid "Tune Year"
msgstr "Låtår"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2450
msgid "Tune URL"
msgstr "Låtadresse"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2463
msgid "Password Changed"
msgstr "Passordet er endra"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2471
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2472
msgid "Error changing password"
msgstr "Klarte ikkje å endra passordet"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2538
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2539
msgid "Change XMPP Password"
msgstr "Endra XMPP-passord"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2539
msgid "Please enter your new password"
msgstr "Skriv inn det nye passordet ditt"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2551
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:203 libpurple/protocols/silc/silc.c:1356
msgid "Set User Info..."
msgstr "Skriv inn brukarinfo …"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2556
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1352
msgid "Change Password..."
msgstr "Endra passordet …"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2561
msgid "Search for Users..."
msgstr "Søk etter brukarar …"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2657
msgid "Bad Request"
msgstr "Ugyldig førespurnad"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2660
msgid "Conflict"
msgstr "Konflikt"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2662
msgid "Feature Not Implemented"
msgstr "Funksjonen er ikkje teken i bruk"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2664
msgid "Forbidden"
msgstr "Forbode"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2666
msgid "Gone"
msgstr "Vekke"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2668
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2749
msgid "Internal Server Error"
msgstr "Intern tenarfeil"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2670
msgid "Item Not Found"
msgstr "Elementet blei ikkje funne"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2672
msgid "Malformed XMPP ID"
msgstr "Misforma XMPP-id"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2674
msgid "Not Acceptable"
msgstr "Avvist"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2676
msgid "Not Allowed"
msgstr "Ikkje tillate"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2680
msgid "Payment Required"
msgstr "Betaling påkravd"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2682
msgid "Recipient Unavailable"
msgstr "Mottakaren er ikkje tilgjengeleg"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2686
msgid "Registration Required"
msgstr "Registrering påkravd"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2688
msgid "Remote Server Not Found"
msgstr "Fann ikkje fjerntenaren"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2690
msgid "Remote Server Timeout"
msgstr "Tidsavbrot på fjerntenaren"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2692
msgid "Server Overloaded"
msgstr "Tenaren er overbelasta"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2694
msgid "Service Unavailable"
msgstr "Tenesta er utilgjengeleg"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2696
msgid "Subscription Required"
msgstr "Abonnement påkravd"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2698
msgid "Unexpected Request"
msgstr "Uventa førespurnad"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2706
msgid "Authorization Aborted"
msgstr "Godkjenninga blei avbroten"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2708
msgid "Incorrect encoding in authorization"
msgstr "Feil godkjenningskoding"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2710
msgid "Invalid authzid"
msgstr "Ugyldig authzid"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2712
msgid "Invalid Authorization Mechanism"
msgstr "Ugyldig godkjenningsmekanisme"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2715
msgid "Authorization mechanism too weak"
msgstr "Godkjenningsmekanismen er for svak"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2723
msgid "Temporary Authentication Failure"
msgstr "Mellombels autentiseringssvikt"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2726
msgid "Authentication Failure"
msgstr "Autentiseringssvikt"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2734
msgid "Bad Format"
msgstr "Feil format"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2736
msgid "Bad Namespace Prefix"
msgstr "Feil namneromsprefiks"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2739
msgid "Resource Conflict"
msgstr "Ressurskonflikt"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2741
msgid "Connection Timeout"
msgstr "Tidsavbrot på tilkoplinga"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2743
msgid "Host Gone"
msgstr "Verten forsvann"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2745
msgid "Host Unknown"
msgstr "Ukjend vert"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2747
msgid "Improper Addressing"
msgstr "Ikkje skikkeleg adressering"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2751
msgid "Invalid ID"
msgstr "Ugyldig ID"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2753
msgid "Invalid Namespace"
msgstr "Ugyldig namnerom"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2755
msgid "Invalid XML"
msgstr "Ugyldig XML"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2757
msgid "Non-matching Hosts"
msgstr "Ikke-samsvarande vertar"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2761
msgid "Policy Violation"
msgstr "Framgangsmåtebrot"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2763
msgid "Remote Connection Failed"
msgstr "Feil i fjerntilkoplinga"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2765
msgid "Resource Constraint"
msgstr "Ressursavgrensing"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2767
msgid "Restricted XML"
msgstr "Avgrensa XML"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2769
msgid "See Other Host"
msgstr "Sjå annan vert"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2771
msgid "System Shutdown"
msgstr "Systemet avsluttar"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2773
msgid "Undefined Condition"
msgstr "Uavklara tilstand"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2775
msgid "Unsupported Encoding"
msgstr "Teiknkodinga er ikkje støtta"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2777
msgid "Unsupported Stanza Type"
msgstr "Blokktypen er ikkje støtta"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2779
msgid "Unsupported Version"
msgstr "Utgåva er ikkje støtta"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2781
msgid "XML Not Well Formed"
msgstr "XML-koden er ikkje velforma"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2783
msgid "Stream Error"
msgstr "Feil i datastraumen"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2892
#, c-format
msgid "Unable to ban user %s"
msgstr "Klarte ikkje å utestengja brukaren (%s)"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2912
#, c-format
msgid "Unknown affiliation: \"%s\""
msgstr "Ukjend tilknyting: \"%s\""
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2922
#, c-format
msgid "Unable to affiliate user %s as \"%s\""
msgstr "Klarte ikkje å knyta til brukar %s som \"%s\""
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2947
#, c-format
msgid "Unknown role: \"%s\""
msgstr "Ukjend rolle: \"%s\""
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2957
#, c-format
msgid "Unable to set role \"%s\" for user: %s"
msgstr "Klarte ikkje å velja rolle \"%s\" for brukaren: %s"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3039
#, c-format
msgid "Unable to kick user %s"
msgstr "Klarte ikkje å sparka ut brukaren %s"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3077
#, c-format
msgid "Unable to ping user %s"
msgstr "Klarer ikkje å pinga brukaren %s"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3099
#, c-format
msgid "Unable to buzz, because there is nothing known about %s."
msgstr "Klarer ikkje å alarmera sidan ein ikkje veit noko om %s."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3106
#, c-format
msgid "Unable to buzz, because %s might be offline."
msgstr "Klarer ikkje å alarmera sidan %s kan vera fråkopla."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3130
#, c-format
msgid ""
"Unable to buzz, because %s does not support it or does not wish to receive "
"buzzes now."
msgstr ""
"Klarer ikkje å alarmera fordi %s støttar ikkje dette eller ikkje ønskjer å "
"ta i mot alarmar no."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3178
msgid "Buzz"
msgstr "Alarm"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3179
#, c-format
msgid "%s has buzzed you!"
msgstr "%s har alarmert deg!"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3179
#, c-format
msgid "Buzzing %s..."
msgstr "Alarmerer %s …"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3291
#, c-format
msgid "Unable to initiate media with %s: invalid JID"
msgstr "Klarte ikkje å klargjera media med %s: ugyldig JID"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3293
#, c-format
msgid "Unable to initiate media with %s: user is not online"
msgstr "Klarte ikkje å klargjera media med %s: brukaren er ikkje tilkopla"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3295
#, c-format
msgid "Unable to initiate media with %s: resource is not online"
msgstr "Klarte ikkje å klargjera media med %s: ressursen er ikkje tilkopla"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3297
#, c-format
msgid "Unable to initiate media with %s: not subscribed to user presence"
msgstr "Klarte ikkje å klargjera media med %s: abonnerer ikkje på brukarnærvær"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3300
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3301
msgid "Media Initiation Failed"
msgstr "Medieklargjeringa feila"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3388
#, c-format
msgid ""
"Please select the resource of %s with which you would like to start a media "
"session."
msgstr "Vel kva for ressurs av %s du ønskjer å starta ei medieøkt med."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3398
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1532
msgid "Select a Resource"
msgstr "Vel ein ressurs"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3399
msgid "Initiate Media"
msgstr "Klargjer media"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3580
#, fuzzy
msgid "Failed to specify mood"
msgstr "Klarte ikkje å velja cmodes for %s"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3587
msgid "Account does not support PEP, can't set mood"
msgstr "Kontoen støttar ikkje PEP, klarer ikkje å lagra sinnsstemninga"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3602
msgid "config: Configure a chat room."
msgstr "config: Endra prateromsinnstillingane."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3608
msgid "configure: Configure a chat room."
msgstr "configure: Endra prateromsinnstillingane."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3614
msgid "nick &lt;new nickname&gt;: Change your nickname."
msgstr "nick &lt;nytt kallenamn&gt;: endra kallenamnet ditt."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3621
msgid "part [message]: Leave the room."
msgstr "part [melding]: forlat rommet."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3627
msgid "register: Register with a chat room."
msgstr "register: Registrera seg i eit praterom."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3634
msgid "topic [new topic]: View or change the topic."
msgstr "topic [nytt emne]: Visa eller endra emnet."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3640
msgid "ban &lt;user&gt; [reason]: Ban a user from the room."
msgstr "ban &lt;brukar&gt; [årsak]: utesteng brukaren frå rommet."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3647
msgid ""
"affiliate &lt;owner|admin|member|outcast|none&gt; [nick1] [nick2] ...: Get "
"the users with an affiliation or set users' affiliation with the room."
msgstr ""
"affiliate &lt;brukar|eigar|admin|medlem|outcast|ingen&gt;[kallenamn1]"
"[kallenamn2] …: hent brukarar med ei tilknyting til rommet eller lag slik "
"tilknyting."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3656
msgid ""
"role &lt;moderator|participant|visitor|none&gt; [nick1] [nick2] ...: Get the "
"users with a role or set users' role with the room."
msgstr ""
"role &lt;moderator|deltakar|besøkjande|ingen&gt;: hent brukarane med ei "
"rolle i rommet eller lag rolla deira."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3664
msgid "invite &lt;user&gt; [message]: Invite a user to the room."
msgstr "invite &lt;brukar&gt; [melding]: Inviter ein brukar til rommet."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3671
msgid "join: &lt;room[@server]&gt; [password]: Join a chat."
msgstr "join: &lt;rom[@tenarr]&gt; [passord]: bli med i eit praterom."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3678
msgid "kick &lt;user&gt; [reason]: Kick a user from the room."
msgstr "kick &lt;brukar&gt; [årsak]: spark ein brukar frå rommet."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3684
msgid ""
"msg &lt;user&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to another user."
msgstr ""
"msg &lt;brukar&gt; &lt;melding&gt;: Send ei privat melding til ein annan "
"brukar."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3691
#, fuzzy
msgid "ping &lt;jid&gt;: Ping a user/component/server."
msgstr "ping &lt;jid&gt;:\tPing ein brukar/komponent/tenar."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3697
msgid "buzz: Buzz a user to get their attention"
msgstr "buzz: send ein alarm til ein brukar for å få merksemda hans"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3704
#, fuzzy
msgid "mood &lt;mood&gt; [text]: Set current user mood"
msgstr "mood: lagra den noverande brukarsinnsstemninga"
#: libpurple/protocols/jabber/message.c:154
#, c-format
msgid "%s has left the conversation."
msgstr "%s har forlate praten."
#: libpurple/protocols/jabber/message.c:232
#, c-format
msgid "Message from %s"
msgstr "Melding frå %s"
#: libpurple/protocols/jabber/message.c:264
#, c-format
msgid "%s has set the topic to: %s"
msgstr "%s har vald emnet til å vera: %s"
#: libpurple/protocols/jabber/message.c:266
#, c-format
msgid "The topic is: %s"
msgstr "Emnet er: %s"
#: libpurple/protocols/jabber/message.c:315
#, c-format
msgid "Message delivery to %s failed: %s"
msgstr "Meldinga til %s kom ikkje fram: %s"
#: libpurple/protocols/jabber/message.c:318
msgid "XMPP Message Error"
msgstr "XMPP-meldingsfeil"
#: libpurple/protocols/jabber/message.c:646
#, c-format
msgid "(Code %s)"
msgstr "(Kode %s)"
#: libpurple/protocols/jabber/message.c:971
msgid "A custom smiley in the message is too large to send."
msgstr "Eit tilpassa smilefjes i meldinga er for stor til å kunna sendast."
#: libpurple/protocols/jabber/parser.c:57
msgid "XMPP stream header missing"
msgstr "Manglar hovudet til XMPP-straumen"
#: libpurple/protocols/jabber/parser.c:78
msgid "XMPP Version Mismatch"
msgstr "XMPP-utgåvene samsvarer ikkje"
#: libpurple/protocols/jabber/parser.c:296
msgid "XML Parse error"
msgstr "Feil i XML-tolkinga"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:539
#, c-format
msgid "Error joining chat %s"
msgstr "Klarte ikkje å kopla til praterommet %s"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:542
#, c-format
msgid "Error in chat %s"
msgstr "Feil i praterommet %s"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:587
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:588
msgid "Create New Room"
msgstr "Lag eit nytt rom"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:589
msgid ""
"You are creating a new room. Would you like to configure it, or accept the "
"default settings?"
msgstr ""
"Du er i ferd med å laga eit nytt praterom. Ønskjer du å endra innstillingane "
"til det, eller vil nytta standardinnstillingane?"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:595
msgid "_Configure Room"
msgstr "Endra rom_innstillingane"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:596
msgid "_Accept Defaults"
msgstr "_Godta standardinnstillingane"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:721
msgid "No reason"
msgstr "Ingen årsak"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:728
#, c-format
msgid "You have been kicked: (%s)"
msgstr "Du er blitt sparka ut av: (%s)"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:735
#, c-format
msgid "Kicked (%s)"
msgstr "Sparka ut (%s)"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:940
msgid "Unknown Error in presence"
msgstr "Ukjend feil til stades"
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1390 libpurple/protocols/jabber/si.c:1432
#, c-format
msgid "Unable to send file to %s, user does not support file transfers"
msgstr ""
"Klarte ikkje å senda fila til %s fordi brukaren ikkje støttar filoverføringar"
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1391 libpurple/protocols/jabber/si.c:1392
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1433 libpurple/protocols/jabber/si.c:1434
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1504 libpurple/protocols/jabber/si.c:1505
msgid "File Send Failed"
msgstr "Filoverføringsfeil"
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1497
#, c-format
msgid "Unable to send file to %s, invalid JID"
msgstr "Klarte ikkje å senda fila til %s: ugyldig JID"
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1499
#, c-format
msgid "Unable to send file to %s, user is not online"
msgstr "Klarte ikkje å senda fila til %s: brukaren er ikkje tilkopla"
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1501
#, c-format
msgid "Unable to send file to %s, not subscribed to user presence"
msgstr "Klarte ikkje å senda fila til %s. Abonnerer ikkje på brukarnærvær"
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1516
#, c-format
msgid "Please select the resource of %s to which you would like to send a file"
msgstr "Vel kva for ressurs av %s du ønskjer å senda fila til"
#: libpurple/protocols/jabber/usernick.c:81
msgid "Set User Nickname"
msgstr "Vel brukarnamn"
#: libpurple/protocols/jabber/usernick.c:81
msgid "Please specify a new nickname for you."
msgstr "Skriv inn det nye kallenamnet ditt."
#: libpurple/protocols/jabber/usernick.c:82
msgid ""
"This information is visible to all contacts on your contact list, so choose "
"something appropriate."
msgstr ""
"Alle på kontaktlista di vil kunna sjå desse opplysningane, så vel noko "
"høveleg."
#: libpurple/protocols/jabber/usernick.c:83
msgid "Set"
msgstr "Vel"
#: libpurple/protocols/jabber/usernick.c:103
msgid "Set Nickname..."
msgstr "Vel kallenamn …"
#: libpurple/protocols/jabber/xdata.c:360
msgid "Actions"
msgstr "Handlingar"
#: libpurple/protocols/jabber/xdata.c:362
msgid "Select an action"
msgstr "Vel ei handling"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1855
msgid "Required parameters not passed in"
msgstr "Påkravde parameter ikkje oppgjevne"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1858
msgid "Unable to write to network"
msgstr "Klarer ikkje å skriva til nettverket"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1861
msgid "Unable to read from network"
msgstr "Klarer ikkje å lesa frå nettverket"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1864
msgid "Error communicating with server"
msgstr "Feil i sambandet med tenaren"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1868
msgid "Conference not found"
msgstr "Fann ikkje konferanse"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1871
msgid "Conference does not exist"
msgstr "Konferansen finst ikkje"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1875
msgid "A folder with that name already exists"
msgstr "Det finst allereie ei mappe med det namnet"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1878
msgid "Not supported"
msgstr "Ikkje støtta"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1882
msgid "Password has expired"
msgstr "Passordet er utgått"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1888
msgid "User not found"
msgstr "Fann ikkje brukaren"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1891
msgid "Account has been disabled"
msgstr "Kontoen er ikkje i bruk"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1894
msgid "The server could not access the directory"
msgstr "Tenaren fekk ikkje tilgang til katalogen"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1897
msgid "Your system administrator has disabled this operation"
msgstr "Systemadministratoren din har teke vekk denne handlinga"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1900
msgid "The server is unavailable; try again later"
msgstr "Tenaren er ikkje tilgjengeleg - prøv igjen seinare"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1903
msgid "Cannot add a contact to the same folder twice"
msgstr "Kan ikkje leggja til ein kontakt til same mappe fleire gongar"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1906
msgid "Cannot add yourself"
msgstr "Kan ikkje leggja til ein sjølv"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1909
msgid "Master archive is misconfigured"
msgstr "Hovudarkivet har feile innstillingar"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1913
msgid "Incorrect username or password"
msgstr "Feil brukarnamn eller passord"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1916
msgid "Could not recognize the host of the username you entered"
msgstr "Fann ikkje verten til brukarnamnet du skreiv inn"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1922
msgid "You cannot add the same person twice to a conversation"
msgstr "Du kan ikkje leggja til same person to gonger i ein samtale"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1926
msgid "You have reached your limit for the number of contacts allowed"
msgstr "Du har nådd grensa for tilletne kontaktar"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1929
msgid "You have entered an incorrect username"
msgstr "Du har skrive inn eit feil brukarnamn"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1932
msgid "An error occurred while updating the directory"
msgstr "Det oppstod ein feil under oppdateringa av katalogen"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1935
msgid "Incompatible protocol version"
msgstr "Protokollutgåva passar ikkje"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1938
msgid "The user has blocked you"
msgstr "Brukaren har blokkert deg"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1941
msgid ""
"This evaluation version does not allow more than ten users to log in at one "
"time"
msgstr "Prøveutgåva tillèt ikkje meir enn ti samstundes pålogga brukarar"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1944
msgid "The user is either offline or you are blocked"
msgstr "Brukaren er anten fråkopla eller du er blokkert"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1947
#, c-format
msgid "Unknown error: 0x%X"
msgstr "Ukjend feil: 0x%X"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:126
#, c-format
msgid "Unable to login: %s"
msgstr "Klarer ikkje å logga på: %s"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:256
#, c-format
msgid "Unable to send message. Could not get details for user (%s)."
msgstr "Klarer ikkje å senda meldinga. Fekk ikkje brukardetaljar (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:403
#, c-format
msgid "Unable to add %s to your buddy list (%s)."
msgstr "Klarer ikkje å leggja %s til vennelista di (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:430
#, c-format
msgid "Unable to send message (%s)."
msgstr "Klarer ikkje å senda melding (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:502
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1003
#, c-format
msgid "Unable to invite user (%s)."
msgstr "Klarer ikkje å invitera brukaren (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:542
#, c-format
msgid "Unable to send message to %s. Could not create the conference (%s)."
msgstr "Klarer ikkje å senda melding til %s. Kan ikkje laga konferansen (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:547
#, c-format
msgid "Unable to send message. Could not create the conference (%s)."
msgstr "Klarer ikkje å senda melding. Kan ikkje laga konferansen (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:593
#, c-format
msgid ""
"Unable to move user %s to folder %s in the server side list. Error while "
"creating folder (%s)."
msgstr ""
"Klarer ikkje å flytta brukar %s til mappa %s på tenarsidelista. Feil under "
"laginga av mappe (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:640
#, c-format
msgid ""
"Unable to add %s to your buddy list. Error creating folder in server side "
"list (%s)."
msgstr ""
"Klarer ikkje å leggja %s til vennelista di. Får ikkje laga mappe på "
"tenarsidelista (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:714
#, c-format
msgid "Could not get details for user %s (%s)."
msgstr "Får ikkje henta detaljar for brukar %s (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:762
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:913
#, c-format
msgid "Unable to add user to privacy list (%s)."
msgstr "Klarer ikkje å leggja brukar til personvernlista (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:812
#, c-format
msgid "Unable to add %s to deny list (%s)."
msgstr "Klarer ikkje å leggja til %s på blokkeringslista (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:867
#, c-format
msgid "Unable to add %s to permit list (%s)."
msgstr "Klarer ikkje å leggja til %s på tilgangslista (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:936
#, c-format
msgid "Unable to remove %s from privacy list (%s)."
msgstr "Umogleg å fjerna %s frå personvernlista (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:959
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1663
#, c-format
msgid "Unable to change server side privacy settings (%s)."
msgstr "Umogleg å endra personverninnstillingar (%s) på tenarsida."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1031
#, c-format
msgid "Unable to create conference (%s)."
msgstr "Umogleg å laga konferanse (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1143
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1695
msgid "Error communicating with server. Closing connection."
msgstr "Feil i tilkoplinga mot tenar. Lukkar sambandet."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1493
msgid "Telephone Number"
msgstr "Telefonnummer"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1495
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:821
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1205
msgid "Location"
msgstr "Stad"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1497
msgid "Department"
msgstr "Avdeling"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1499
msgid "Personal Title"
msgstr "Privat tittel"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1503
msgid "Mailstop"
msgstr "E-postkontor"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1519
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3877
msgid "User ID"
msgstr "Brukar-ID"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1527
msgid "Full name"
msgstr "Fullt namn"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1653
#, c-format
msgid "GroupWise Conference %d"
msgstr "GroupWise-konferanse %d"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1731
msgid "Authenticating..."
msgstr "Autentiserer …"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1761
msgid "Waiting for response..."
msgstr "Ventar på svar …"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1897
#, c-format
msgid "%s has been invited to this conversation."
msgstr "%s er blitt invitert til denne praten."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1924
msgid "Invitation to Conversation"
msgstr "Prateinvitasjon"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1925
#, c-format
msgid ""
"Invitation from: %s\n"
"\n"
"Sent: %s"
msgstr ""
"Invitasjon frå: %s\n"
"\n"
"Sendt: %s"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1927
msgid "Would you like to join the conversation?"
msgstr "Vil du bli med i praten?"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2043
msgid "You have signed on from another location"
msgstr "Du har logga på frå ein annan stad"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2098
#, c-format
msgid ""
"%s appears to be offline and did not receive the message that you just sent."
msgstr "%s verkar vera fråkopla. Brukaren fekk ikkje meldinga du nett sende."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2200
msgid ""
"Unable to connect to server. Please enter the address of the server to which "
"you wish to connect."
msgstr ""
"Klarer ikkje å kopla til tenaren. Skriv inn adressa til tenaren du vil kopla "
"deg til."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2534
msgid "This conference has been closed. No more messages can be sent."
msgstr "Denne konferanse er blitt lukka. Kan ikkje senda fleire meldingar."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2852 pidgin/gtkdocklet.c:553
#: pidgin/gtkstatusbox.c:1018
msgid "Available"
msgstr "Tilgjengeleg"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2858
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2993
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1503 libpurple/protocols/silc/silc.c:82
msgid "Busy"
msgstr "Oppteken"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:3494
msgid "Server address"
msgstr "Tenaradresse"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:3498
msgid "Server port"
msgstr "Tenarport"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:260
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:265
#, fuzzy
msgid "User info"
msgstr "Skriv inn brukaropplysningar"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:265
#, fuzzy
msgid "not logged in"
msgstr "Ikkje innlogga"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:307
msgid "Primary title"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:308
#, fuzzy
msgid "Secondary title"
msgstr "Privat tittel"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:309
msgid "This is the callback for the NullProtocol menu item."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:318
msgid "NullProtocol example menu item"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:334
#, fuzzy
msgid "Chat room"
msgstr "Prateromsfeil"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:424
#, c-format
msgid "Your message was blocked by %s's privacy settings."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:505
#, fuzzy, c-format
msgid "%s is not logged in."
msgstr "Brukaren er ikkje innlogga"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:506
#, fuzzy
msgid "User Info"
msgstr "Skriv inn brukaropplysningar"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:506
#, fuzzy
msgid "User info not available. "
msgstr "Brukaropplysningar er ikkje tilgengelege: %s"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:514
#, fuzzy
msgid "No user info."
msgstr "Fann ingen brukarar"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:681
#, fuzzy, c-format
msgid "%s is already in chat room %s."
msgstr "%s har invitert %s til praterommet %s\n"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:686
#, fuzzy
msgid "Join chat"
msgstr "Bli med i praterom"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:700
msgid "has rejected your invitation to join the chat room"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:708
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:709
msgid "Chat invitation rejected"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:739
#, fuzzy
msgid "Chat invitation"
msgstr "Tek du i mot invitasjonen?"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:869
#, fuzzy, c-format
msgid "%s sets topic to: %s"
msgstr "%s har vald emnet til å vera: %s"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:871
#, fuzzy, c-format
msgid "%s clears topic"
msgstr "%s har nullstilt emnet."
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:1003
msgid "Example user split"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:1007
msgid "Example option"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:416
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1765
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:495
#, c-format
msgid "Lost connection with server: %s"
msgstr "Mista sambandet med tenaren: %s"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1310
#, c-format
msgid "<b>Group Title:</b> %s<br>"
msgstr "<b>Gruppetittel</b> %s<br>"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1311
#, c-format
msgid "<b>Notes Group ID:</b> %s<br>"
msgstr "<b>Notes gruppe-ID:</b> %s<br>"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1313
#, c-format
msgid "Info for Group %s"
msgstr "Informasjon om gruppa %s"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1315
msgid "Notes Address Book Information"
msgstr "Notes adressebokopplysningar"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1344
msgid "Get Notes Address Book Info"
msgstr "Hent Notes adressebokopplysningar"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1515
msgid "Sending Handshake"
msgstr "Sender protokollsjekk"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1520
msgid "Waiting for Handshake Acknowledgement"
msgstr "Ventar på godtaking av protokollsjekken"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1525
msgid "Handshake Acknowledged, Sending Login"
msgstr "Protokollsjekken er godteken, sender pålogging"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1530
msgid "Waiting for Login Acknowledgement"
msgstr "Ventar på påloggingsgodkjenning"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1535
msgid "Login Redirected"
msgstr "Pålogginga omdirigert"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1541
msgid "Forcing Login"
msgstr "Tvingar pålogging"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1546
msgid "Login Acknowledged"
msgstr "Pålogginga er godteken"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1551
msgid "Starting Services"
msgstr "Startar tenester"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1695
#, c-format
msgid ""
"A Sametime administrator has issued the following announcement on server %s"
msgstr "Ein Sametime-administrator har sendt ut denne meldinga på tenaren %s"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1700
msgid "Sametime Administrator Announcement"
msgstr "Sametime-administratormelding"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1832
#, c-format
msgid "Announcement from %s"
msgstr "Melding frå %s"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:2010
msgid "Conference Closed"
msgstr "Konferansen er lukka"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:2182
#, c-format
msgid ""
"Error reading file %s: \n"
"%s\n"
msgstr ""
"Fillesefeil %s: \n"
"%s\n"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:2563
msgid "Unable to send message: "
msgstr "Klarer ikkje å senda meldinga: "
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:2570
#, c-format
msgid "Unable to send message to %s:"
msgstr "Klarte ikkje å senda til %s:"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:2973
msgid "Place Closed"
msgstr "Staden er lukka"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3227
msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofon"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3228
msgid "Speakers"
msgstr "Høgtalarar"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3229
msgid "Video Camera"
msgstr "Videokamera"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3233
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:23
msgid "File Transfer"
msgstr "Filoverføring"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3265
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3903
msgid "Supports"
msgstr "Støttar"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3270
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3873
msgid "External User"
msgstr "Ekstern brukar"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3376
msgid "Create conference with user"
msgstr "Lag konferanse med brukar"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3377
#, c-format
msgid ""
"Please enter a topic for the new conference, and an invitation message to be "
"sent to %s"
msgstr ""
"Før opp eit emne for den nye konferansen og invitasjonsmeldinga som skal "
"sendast til %s"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3381
msgid "New Conference"
msgstr "Ny konferanse"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3383
msgid "Create"
msgstr "Lag"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3448
msgid "Available Conferences"
msgstr "Tilgjengelege konferansar"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3454
msgid "Create New Conference..."
msgstr "Lag ny konferanse …"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3461
msgid "Invite user to a conference"
msgstr "Inviter ein brukar til ein konferanse"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3462
#, c-format
msgid ""
"Select a conference from the list below to send an invite to user %s. Select "
"\"Create New Conference\" if you'd like to create a new conference to invite "
"this user to."
msgstr ""
"Vel kva for konferanse frå lista nedanfor du ønskjer å invitera brukaren %s "
"til å bli med i. Vel \"Lag ny konferanse\" om du konferansen ikkje finst frå "
"før av."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3467
msgid "Invite to Conference"
msgstr "Inviter til konferanse"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3522
msgid "Invite to Conference..."
msgstr "Inviter til konferanse …"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3540 pidgin/gtkconv.c:4073
msgid "Topic:"
msgstr "Emne:"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3600
msgid "A server is required to connect this account"
msgstr "Kan ikkje kopla til denne kontoen utan ein tenar"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3892
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3895
msgid "Last Known Client"
msgstr "Sist kjende klient"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3894
#, c-format
msgid "Unknown (0x%04x)<br>"
msgstr "Ukjend (0x%04x)<br>"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4055
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5035
msgid "User Name"
msgstr "Brukarnamn"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4058
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5038
msgid "Sametime ID"
msgstr "Sametime-ID"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4082
msgid "An ambiguous user ID was entered"
msgstr "Brukar-ID-en var ikkje eintydig"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4083
#, c-format
msgid ""
"The identifier '%s' may possibly refer to any of the following users. Please "
"select the correct user from the list below to add them to your buddy list."
msgstr ""
"Identifikatoren '%s' kan visa til kven som helst av desse brukarane. Vel den "
"rette brukaren frå lista nedanfor for å leggja han til i vennelista di."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4088
msgid "Select User"
msgstr "Vel brukar"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4742
#, c-format
msgid "Import Sametime List for Account %s"
msgstr "Importer Sametime-liste for kontoen %s"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4782
#, c-format
msgid "Export Sametime List for Account %s"
msgstr "Eksporter Sametime-liste for kontoen %s"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4836
msgid "Unable to add group: group exists"
msgstr "Klarte ikkje å leggja til gruppe: gruppa finst allereie"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4837
#, c-format
msgid "A group named '%s' already exists in your buddy list."
msgstr "Ei gruppe med namnet '%s' finst allereie i vennelista di."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4840
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4971
msgid "Unable to add group"
msgstr "Klarte ikkje å leggja til gruppe"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4900
msgid "Possible Matches"
msgstr "Moglege treff"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4916
msgid "Notes Address Book group results"
msgstr "Grupperesultat Notes adressebok"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4917
#, c-format
msgid ""
"The identifier '%s' may possibly refer to any of the following Notes Address "
"Book groups. Please select the correct group from the list below to add it "
"to your buddy list."
msgstr ""
"Identifikatoren '%s' kan visa til kven som helst av dei følgjande Notes "
"adressebokgruppene. Vel den rette gruppa frå lista nedanfor for å leggja ho "
"til i vennelista di."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4922
msgid "Select Notes Address Book"
msgstr "Vel Notes adressebok"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4965
msgid "Unable to add group: group not found"
msgstr "Klarte ikkje å leggja til gruppa: gruppa finst ikkje"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4967
#, c-format
msgid ""
"The identifier '%s' did not match any Notes Address Book groups in your "
"Sametime community."
msgstr ""
"Identifikatoren '%s' samsvarte ikkje med noka Notes adressebokgruppe i "
"Sametime-fellesskapet ditt."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5009
msgid "Notes Address Book Group"
msgstr "Notes adressebokgruppe"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5010
msgid ""
"Enter the name of a Notes Address Book group in the field below to add the "
"group and its members to your buddy list."
msgstr ""
"Før opp namnet til ei Notes adressebokgruppe i feltet nedanfor for å leggja "
"til gruppa og medlemmene hennar i vennelista di."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5059
#, c-format
msgid "Search results for '%s'"
msgstr "Søkjeresultat for '%s'"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5060
#, c-format
msgid ""
"The identifier '%s' may possibly refer to any of the following users. You "
"may add these users to your buddy list or send them messages with the action "
"buttons below."
msgstr ""
"Identifikatoren '%s' kan visa til kven som helst av desse brukarane. Du kan "
"leggja desse brukarane til i vennelista di, eller senda dei meldingar ved "
"hjelp av knappane nedanfor."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5067 pidgin/gtknotify.c:1013
msgid "Search Results"
msgstr "Søkjeresultat"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5092
msgid "No matches"
msgstr "Ingen treff"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5093
#, c-format
msgid "The identifier '%s' did not match any users in your Sametime community."
msgstr ""
"Identifikatoren '%s' samsvarte ikkje med nokon brukar i Sametime-"
"fellesskapet ditt."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5097
msgid "No Matches"
msgstr "Ingen treff"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5135
msgid "Search for a user"
msgstr "Søk etter ein brukar"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5136
msgid ""
"Enter a name or partial ID in the field below to search for matching users "
"in your Sametime community."
msgstr ""
"Skriv inn eit namn eller ei delvis ID-oppføring i feltet nedanfor for å "
"søkja etter samsvarande brukarar i Sametime-fellesskapet ditt."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5139
msgid "User Search"
msgstr "Brukarsøk"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5152
msgid "Import Sametime List..."
msgstr "Importer Sametime-liste …"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5156
msgid "Export Sametime List..."
msgstr "Eksporter Sametime-liste …"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5160
msgid "Add Notes Address Book Group..."
msgstr "Legg til Notes adressebokgruppe …"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5164
msgid "User Search..."
msgstr "Brukarsøk …"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5223
msgid "Force login (ignore server redirects)"
msgstr "Tvungen pålogging (sjå vekk frå tenarvidaresending)"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5233
msgid "Hide client identity"
msgstr "Skjul klientidentitet"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:56 libpurple/protocols/silc/buddy.c:424
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:552 libpurple/protocols/silc/buddy.c:715
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:431
#, c-format
msgid "User %s is not present in the network"
msgstr "Brukaren %s er ikkje til stades i nettverket"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:57 libpurple/protocols/silc/buddy.c:115
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:121 libpurple/protocols/silc/buddy.c:127
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:133 libpurple/protocols/silc/buddy.c:139
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:145 libpurple/protocols/silc/buddy.c:265
msgid "Key Agreement"
msgstr "Nøkkelgodkjenning"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:58
msgid "Cannot perform the key agreement"
msgstr "Klarer ikkje å utføra nøkkelgodkjenninga"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:116
msgid "Error occurred during key agreement"
msgstr "Det oppstod ein feil under nøkkelgodkjenninga"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:122
msgid "Key Agreement failed"
msgstr "Nøkkelgodkjenninga feila"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:128
msgid "Timeout during key agreement"
msgstr "Tidsavbrot under nøkkelgodkjenninga"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:134
msgid "Key agreement was aborted"
msgstr "Nøkkelgodkjenninga blei avbroten"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:139
msgid "Key agreement is already started"
msgstr "Nøkkelgodkjenning er allereie i gang"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:145
msgid "Key agreement cannot be started with yourself"
msgstr "Du kan ikkje setja i gang nøkkelgodkjenning med deg sjølv"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:266 libpurple/protocols/silc/buddy.c:397
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:511 libpurple/protocols/silc/buddy.c:522
msgid "The remote user is not present in the network any more"
msgstr "Fjernbrukaren er ikkje til stades i nettverket lenger"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:309
#, c-format
msgid ""
"Key agreement request received from %s. Would you like to perform the key "
"agreement?"
msgstr ""
"Ein nøkkelgodkjenningsførespurnad er motteken frå %s. Vil du utføra han?"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:313
#, c-format
msgid ""
"The remote user is waiting key agreement on:\n"
"Remote host: %s\n"
"Remote port: %d"
msgstr ""
"Fjernbrukaren ventar på nøkkelgodkjenning:\n"
"Fjernvert: %s\n"
"Fjernport: %d"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:326
msgid "Key Agreement Request"
msgstr "Nøkkelgodkjenningsførespurnad"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:396 libpurple/protocols/silc/buddy.c:426
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:466
msgid "IM With Password"
msgstr "Lynmelding med passord"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:427
msgid "Cannot set IM key"
msgstr "Klarer ikkje å lagra lynmeldingsnøkkelen"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:467
msgid "Set IM Password"
msgstr "Lagra lynmeldingspassordet"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:510 libpurple/protocols/silc/buddy.c:521
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:554 libpurple/protocols/silc/ops.c:1419
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1431
msgid "Get Public Key"
msgstr "Henta offentleg nøkkel"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:555 libpurple/protocols/silc/ops.c:1420
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1432
msgid "Cannot fetch the public key"
msgstr "Klarer ikkje å henta den offentlege nøkkelen"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:635 libpurple/protocols/silc/buddy.c:1695
msgid "Show Public Key"
msgstr "Vis den offentlege nøkkelen"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:636 libpurple/protocols/silc/buddy.c:1041
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:223
msgid "Could not load public key"
msgstr "Klarer ikkje å lasta den offentlege nøkkelen"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:716 libpurple/protocols/silc/ops.c:1080
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1220
msgid "User Information"
msgstr "Brukarinformasjon"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:739
#, c-format
msgid "The %s buddy is not trusted"
msgstr "Vennen %s er ikkje tiltrudd"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:742
msgid ""
"You cannot receive buddy notifications until you import his/her public key. "
"You can use the Get Public Key command to get the public key."
msgstr ""
"Du kan ikkje ta i mot vennevarsel før du har importert den offentlege "
"nøkkelen deira. Bruk kommandoen \"Hent den offentlege nøkkelen\" for å gjera "
"dette."
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1075
msgid "Open..."
msgstr "Opna …"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1086
#, c-format
msgid "The %s buddy is not present in the network"
msgstr "Vennen %s er ikkje tilstades i nettverket"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1089
msgid ""
"To add the buddy you must import his/her public key. Press Import to import "
"a public key."
msgstr ""
"Du må importera vennen sin offentlege nøkkel før du kan leggja han/ho til. "
"Trykk \"Importer\" for å importera ein offentleg nøkkel."
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1093
msgid "_Import..."
msgstr "_Importer …"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1199
msgid "Select correct user"
msgstr "Vel rett brukar"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1201
msgid ""
"More than one user was found with the same public key. Select the correct "
"user from the list to add to the buddy list."
msgstr ""
"Meir ein éin brukar blei funnen med den same offentlege nøkkelen. Vel den "
"rette brukaren frå lista for å leggja han/ho til i vennelista di."
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1203
msgid ""
"More than one user was found with the same name. Select the correct user "
"from the list to add to the buddy list."
msgstr ""
"Meir ein éin brukar blei funnen med det same namnet. Vel den rette brukaren "
"frå lista for å leggja han/ho til i vennelista di."
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1497
msgid "Detached"
msgstr "Fråkopla"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1501 libpurple/protocols/silc/silc.c:84
msgid "Indisposed"
msgstr "Uvel"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1505 libpurple/protocols/silc/silc.c:86
msgid "Wake Me Up"
msgstr "Vekk meg"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1507 libpurple/protocols/silc/silc.c:78
msgid "Hyper Active"
msgstr "Hyperaktiv"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1509
msgid "Robot"
msgstr "Robot"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1516 libpurple/protocols/silc/silc.c:1011
#: libpurple/protocols/silc/util.c:481
msgid "Happy"
msgstr "Glad"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1518 libpurple/protocols/silc/silc.c:1013
#: libpurple/protocols/silc/util.c:483
msgid "Sad"
msgstr "Trist"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1520 libpurple/protocols/silc/silc.c:1015
#: libpurple/protocols/silc/util.c:485
msgid "Angry"
msgstr "Sint"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1522 libpurple/protocols/silc/silc.c:1017
#: libpurple/protocols/silc/util.c:487
msgid "Jealous"
msgstr "Misunneleg"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1524 libpurple/protocols/silc/silc.c:1019
#: libpurple/protocols/silc/util.c:489
msgid "Ashamed"
msgstr "Skamfull"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1526 libpurple/protocols/silc/silc.c:1021
#: libpurple/protocols/silc/util.c:491
msgid "Invincible"
msgstr "Uovervinneleg"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1528 libpurple/protocols/silc/util.c:493
msgid "In Love"
msgstr "Forelska"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1530 libpurple/protocols/silc/silc.c:1025
#: libpurple/protocols/silc/util.c:495
msgid "Sleepy"
msgstr "Søvnig"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1532 libpurple/protocols/silc/silc.c:1027
#: libpurple/protocols/silc/util.c:497
msgid "Bored"
msgstr "Keier meg"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1534 libpurple/protocols/silc/silc.c:1029
#: libpurple/protocols/silc/util.c:499
msgid "Excited"
msgstr "Oppglødd"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1536 libpurple/protocols/silc/silc.c:1031
#: libpurple/protocols/silc/util.c:501
msgid "Anxious"
msgstr "Ivrig"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1570 libpurple/protocols/silc/ops.c:1116
msgid "User Modes"
msgstr "Brukartilstandar"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1593 libpurple/protocols/silc/ops.c:1135
msgid "Preferred Contact"
msgstr "Føretrekt kontakt"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1600 libpurple/protocols/silc/ops.c:1142
msgid "Preferred Language"
msgstr "Føretrekt språk"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1607 libpurple/protocols/silc/ops.c:1149
msgid "Device"
msgstr "Eining"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1614 libpurple/protocols/silc/ops.c:1156
msgid "Timezone"
msgstr "Tidssone"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1621 libpurple/protocols/silc/ops.c:1163
msgid "Geolocation"
msgstr "Geografisk plassering"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1678
msgid "Reset IM Key"
msgstr "Nullstill lynmeldingsnøkkel"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1683
msgid "IM with Key Exchange"
msgstr "Lynmelding med nøkkelutveksling"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1688
msgid "IM with Password"
msgstr "Lynmelding med passord"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1701
msgid "Get Public Key..."
msgstr "Hent offentleg nøkkel …"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1708 libpurple/protocols/silc/ops.c:1535
msgid "Kill User"
msgstr "Kverk brukar"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1718 libpurple/protocols/silc/chat.c:971
msgid "Draw On Whiteboard"
msgstr "Teikna på tavle"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:42
msgid "_Passphrase:"
msgstr "_Tilgangsfrase:"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:83
#, c-format
msgid "Channel %s does not exist in the network"
msgstr "Kanalen %s finst ikkje i nettverket"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:84 libpurple/protocols/silc/chat.c:180
msgid "Channel Information"
msgstr "Kanalinformasjon"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:85
msgid "Cannot get channel information"
msgstr "Klarer ikkje å henta kanalinformasjon"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:123
#, c-format
msgid "<b>Channel Name:</b> %s"
msgstr "<b>Kanalnamn:</b> %s"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:126
#, c-format
msgid "<br><b>User Count:</b> %d"
msgstr "<br><b>Tal brukarar:</b> %d"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:133
#, c-format
msgid "<br><b>Channel Founder:</b> %s"
msgstr "<br><b>Kanalstiftar:</b> %s"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:142
#, c-format
msgid "<br><b>Channel Cipher:</b> %s"
msgstr "<br><b>Kanalkryptering:</b> %s"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:147
#, c-format
msgid "<br><b>Channel HMAC:</b> %s"
msgstr "<br><b>Kanal-HMAC:</b> %s"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:152
#, c-format
msgid "<br><b>Channel Topic:</b><br>%s"
msgstr "<br><b>Kanalemne:</b><br>%s"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:157
msgid "<br><b>Channel Modes:</b> "
msgstr "<br><b>Kanaltilstandar:</b> "
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:171
#, c-format
msgid "<br><b>Founder Key Fingerprint:</b><br>%s"
msgstr "<br><b>Stiftaren sitt nøkkelfingeravtrykk:</b><br>%s"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:172
#, c-format
msgid "<br><b>Founder Key Babbleprint:</b><br>%s"
msgstr "<br><b>Stiftaren sitt nøkkelskribleriavtrykk:</b><br>%s"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:222
msgid "Add Channel Public Key"
msgstr "Legg til kanalen sin offentlege nøkkel"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:290
msgid "Open Public Key..."
msgstr "Opna offentleg nøkkel …"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:410
msgid "Channel Passphrase"
msgstr "Kanaltilgangsfrase"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:417
msgid "Channel Public Keys List"
msgstr "Liste over kanalen sine offentleg nøklar"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:421
msgid ""
"Channel authentication is used to secure the channel from unauthorized "
"access. The authentication may be based on passphrase and digital "
"signatures. If passphrase is set, it is required to be able to join. If "
"channel public keys are set then only users whose public keys are listed are "
"able to join."
msgstr ""
"Kanalstadfesting blir nytta til å tryggja kanalen mot tilgang utan "
"godkjenning. Stadfestinga kan vera basert på tilgangsfraser og digitale "
"signaturar. Om ein tilgangskode er vald, må denne nyttast for å kunna bli "
"med. Dersom ein nyttar offentlege nøklar for kanalen, kan berre dei "
"brukarane som er lista opp med offentlege nøklar bli med."
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:430 libpurple/protocols/silc/chat.c:431
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:467 libpurple/protocols/silc/chat.c:468
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:905
msgid "Channel Authentication"
msgstr "Kanalautentisering"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:432 libpurple/protocols/silc/chat.c:469
msgid "Add / Remove"
msgstr "Legg til / fjern"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:585
msgid "Group Name"
msgstr "Gruppenamn"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:589 libpurple/protocols/silc/ops.c:1742
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1283
msgid "Passphrase"
msgstr "Tilgangsfrase"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:600
#, c-format
msgid "Please enter the %s channel private group name and passphrase."
msgstr "Før opp %s-kanalen sitt private gruppenamn og tilgangsfrase."
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:602
msgid "Add Channel Private Group"
msgstr "Legg til privat kanalgruppe"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:734
msgid "User Limit"
msgstr "Brukargrense"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:735
msgid "Set user limit on channel. Set to zero to reset user limit."
msgstr "Vel brukargrense for kanalen. Før opp null for å nullstilla grensa."
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:898
msgid "Add Private Group"
msgstr "Legg til privat gruppe"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:911
msgid "Reset Permanent"
msgstr "Nullstill permanent"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:916
msgid "Set Permanent"
msgstr "Lagra permanent"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:924
msgid "Set User Limit"
msgstr "Vel brukargrense"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:930
msgid "Reset Topic Restriction"
msgstr "Fjern emneinnskrenking"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:935
msgid "Set Topic Restriction"
msgstr "Vel emneinnskrenking"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:942
msgid "Reset Private Channel"
msgstr "Nullstill privat kanal"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:947
msgid "Set Private Channel"
msgstr "Vel privat kanal"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:954
msgid "Reset Secret Channel"
msgstr "Nullstill hemmeleg kanal"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:959
msgid "Set Secret Channel"
msgstr "Vel hemmeleg kanal"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:1020
#, c-format
msgid ""
"You have to join the %s channel before you are able to join the private group"
msgstr "Du må vera med i %s-kanalen før du kan bli med i den private gruppa"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:1022
msgid "Join Private Group"
msgstr "Bli med i privatgruppe"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:1023
msgid "Cannot join private group"
msgstr "Klarer ikkje å bli med i privatgruppa"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:1221 libpurple/protocols/silc/silc.c:1489
msgid "Call Command"
msgstr "Utfør kommando"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:1222 libpurple/protocols/silc/silc.c:1490
msgid "Cannot call command"
msgstr "Klarer ikkje å utføra kommandoen"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:1222 libpurple/protocols/silc/silc.c:1491
msgid "Unknown command"
msgstr "Ukjend kommando"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:88 libpurple/protocols/silc/ft.c:104
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:108 libpurple/protocols/silc/ft.c:113
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:118 libpurple/protocols/silc/ft.c:123
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:128 libpurple/protocols/silc/ft.c:278
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:284 libpurple/protocols/silc/ft.c:290
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:296 libpurple/protocols/silc/ft.c:433
msgid "Secure File Transfer"
msgstr "Sikker filoverføring"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:88 libpurple/protocols/silc/ft.c:105
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:109 libpurple/protocols/silc/ft.c:114
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:119 libpurple/protocols/silc/ft.c:124
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:129
msgid "Error during file transfer"
msgstr "Feil under filoverføringa"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:89
msgid "Remote disconnected"
msgstr "Fjernnode fråkopla"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:110
msgid "Permission denied"
msgstr "Tilgang avvist"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:115
msgid "Key agreement failed"
msgstr "Nøkkelgodkjenninga feila"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:125
msgid "Creating connection failed"
msgstr "Klarte ikkje å oppretta samband"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:130
msgid "File transfer session does not exist"
msgstr "Filoverføringsøkta finst ikkje"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:279
msgid "No file transfer session active"
msgstr "Inga aktiv filoverføringsøkt"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:285
msgid "File transfer already started"
msgstr "Filoverføringa er allereie starta"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:291
msgid "Could not perform key agreement for file transfer"
msgstr "Klarte ikkje å utføra nøkkelgodkjenning for filoverføringa"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:297
msgid "Could not start the file transfer"
msgstr "Klarte ikkje å starta filoverføringa"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:434
msgid "Cannot send file"
msgstr "Klarer ikkje å senda fila"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:79
msgid "Error occurred"
msgstr "Det oppstod ein feil"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:560 libpurple/protocols/silc/ops.c:569
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:578
#, c-format
msgid "%s has changed the topic of <I>%s</I> to: %s"
msgstr "%s har endra emnet til <I>%s</I> til: %s"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:644
#, c-format
msgid "<I>%s</I> set channel <I>%s</I> modes to: %s"
msgstr "<I>%s</I> sette kanalen <I>%s</I> sin tilstand til: %s"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:648
#, c-format
msgid "<I>%s</I> removed all channel <I>%s</I> modes"
msgstr "<I>%s</I> fjerna alle tilstandane til kanalen <I>%s</I>"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:680
#, c-format
msgid "<I>%s</I> set <I>%s's</I> modes to: %s"
msgstr "<I>%s</I> sette <I>%s</I> sine tilstandar til: %s"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:688
#, c-format
msgid "<I>%s</I> removed all <I>%s's</I> modes"
msgstr "<I>%s</I> fjerna alle tilstandane til <I>%s</I>"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:717
#, c-format
msgid "You have been kicked off <I>%s</I> by <I>%s</I> (%s)"
msgstr "Du er blitt sparka ut frå <I>%s</I> av <I>%s</I> (%s)"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:744 libpurple/protocols/silc/ops.c:749
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:754
#, c-format
msgid "You have been killed by %s (%s)"
msgstr "Du er blitt kverka av %s (%s)"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:775 libpurple/protocols/silc/ops.c:780
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:785
#, c-format
msgid "Killed by %s (%s)"
msgstr "Kverka av %s (%s)"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:822
msgid "Server signoff"
msgstr "Tenaravlogging"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1004
msgid "Join Chat"
msgstr "Bli med i praterom"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1039
#, c-format
msgid "You are channel founder on <I>%s</I>"
msgstr "Du er kanalstiftaren på <I>%s</I>"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1043
#, c-format
msgid "Channel founder on <I>%s</I> is <I>%s</I>"
msgstr "Kanalstiftaren på <I>%s</I> er <I>%s</I>"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1100 libpurple/protocols/silc/ops.c:1237
msgid "Real Name"
msgstr "Ekte namn"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1128
msgid "Status Text"
msgstr "Statustekst"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1200 libpurple/protocols/silc/ops.c:1262
msgid "Public Key Fingerprint"
msgstr "Fingeravtrykk offentleg nøkkel"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1201 libpurple/protocols/silc/ops.c:1263
msgid "Public Key Babbleprint"
msgstr "Offentleg nøkkel skribleriavtrykk"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1281 libpurple/protocols/silc/silc.c:1340
msgid "Detach From Server"
msgstr "Kopla frå tenar"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1281
msgid "Cannot detach"
msgstr "Klarer ikkje å kopla frå"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1302
msgid "Cannot set topic"
msgstr "Klarer ikkje å lagra emnet"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1332
msgid "Failed to change nickname"
msgstr "Klarte ikkje å endra kallenamnet"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1386
msgid "Roomlist"
msgstr "Romliste"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1386
msgid "Cannot get room list"
msgstr "Klarer ikkje å henta romlista"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1387
msgid "Network is empty"
msgstr "Nettverket er tomt"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1433
msgid "No public key was received"
msgstr "Fekk ingen offentleg nøkkel"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1446 libpurple/protocols/silc/ops.c:1460
msgid "Server Information"
msgstr "Tenaropplysningar"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1447
msgid "Cannot get server information"
msgstr "Klarer ikkje å henta tenarinformasjonen"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1472
msgid "Server Statistics"
msgstr "Tenarstatistikk"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1473
msgid "Cannot get server statistics"
msgstr "Klarer ikkje å henta tenarstatistikken"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1481
#, c-format
msgid ""
"Local server start time: %s\n"
"Local server uptime: %s\n"
"Local server clients: %d\n"
"Local server channels: %d\n"
"Local server operators: %d\n"
"Local router operators: %d\n"
"Local cell clients: %d\n"
"Local cell channels: %d\n"
"Local cell servers: %d\n"
"Total clients: %d\n"
"Total channels: %d\n"
"Total servers: %d\n"
"Total routers: %d\n"
"Total server operators: %d\n"
"Total router operators: %d\n"
msgstr ""
"Starttid lokal tenar: %s\n"
"Oppetid lokal tenar: %s\n"
"Klientar lokal tenar: %d\n"
"Kanalar lokal tenar: %d\n"
"Operatørar lokal tenar: %d\n"
"Operatørar lokal rutar: %d\n"
"Klientar lokalcelle: %d\n"
"Kanalar lokalcelle: %d\n"
"Tenarar lokalcelle: %d\n"
"Klientar totalt: %d\n"
"Kanalar totalt: %d\n"
"Tenarar totalt: %d\n"
"Rutarar totalt: %d\n"
"Tenaroperatørar totalt: %d\n"
"Rutaroperatørar totalt: %d\n"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1513
msgid "Network Statistics"
msgstr "Nettverkstatistikk"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1522 libpurple/protocols/silc/ops.c:1528
msgid "Ping"
msgstr "Ping"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1522
msgid "Ping failed"
msgstr "Ping feila"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1528
msgid "Ping reply received from server"
msgstr "Motteke ping-svar frå tenaren"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1536
msgid "Could not kill user"
msgstr "Klarte ikkje å kverka brukaren"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1576
msgid "WATCH"
msgstr "OVERVAK"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1576
msgid "Cannot watch user"
msgstr "Klarer ikkje å overvaka brukaren"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1653 libpurple/protocols/silc/ops.c:1704
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:408
msgid "Resuming session"
msgstr "Tek opp att økta"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1655
msgid "Authenticating connection"
msgstr "Godkjenner sambandet"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1706
msgid "Verifying server public key"
msgstr "Stadfestar tenaren sin offentlege nøkkel"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1743
msgid "Passphrase required"
msgstr "Tilgangsfrase er påkravd"
#: libpurple/protocols/silc/pk.c:102
#, c-format
msgid ""
"Received %s's public key. Your local copy does not match this key. Would you "
"still like to accept this public key?"
msgstr ""
"Har motteke den offentlege nøkkelen til %s. Den lokale kopien din samsvarer "
"ikkje. Vil du likevel godta den offentlege nøkkelen?"
#: libpurple/protocols/silc/pk.c:107
#, c-format
msgid "Received %s's public key. Would you like to accept this public key?"
msgstr "Har motteke den offentlege nøkkelen til %s. Godtek du han?"
#: libpurple/protocols/silc/pk.c:111
#, c-format
msgid ""
"Fingerprint and babbleprint for the %s key are:\n"
"\n"
"%s\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Fingeravtrykk og skribleriavtrykk for %s-nøkkelen er:\n"
"\n"
"%s\n"
"%s\n"
#: libpurple/protocols/silc/pk.c:114 libpurple/protocols/silc/pk.c:143
msgid "Verify Public Key"
msgstr "Stadfest offentleg nøkkel"
#: libpurple/protocols/silc/pk.c:119
msgid "_View..."
msgstr "_Vis …"
#: libpurple/protocols/silc/pk.c:144
msgid "Unsupported public key type"
msgstr "Denne offentlege nøkkel-typen er ikkje støtta"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:335
msgid "Disconnected by server"
msgstr "Fråkopla av tenaren"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:343
msgid "Error connecting to SILC Server"
msgstr "Feil under tilkoplinga mot SILC-tenaren"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:349
msgid "Key Exchange failed"
msgstr "Nøkkelutvekslinga feila"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:359
msgid ""
"Resuming detached session failed. Press Reconnect to create new connection."
msgstr ""
"Klarte ikkje å ta opp att den fråkopla økta. Trykk Kopla til att for å laga "
"ei ny tilkopling."
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:411
msgid "Performing key exchange"
msgstr "Utfører nøkkelutveksling"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:473 libpurple/proxy.c:793
#: libpurple/proxy.c:983
msgid "Invalid proxy settings"
msgstr "Ugyldige mellomlagerinnstillingar"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:528 libpurple/protocols/silc/silc.c:545
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:574
msgid "Unable to load SILC key pair"
msgstr "Klarte ikkje å lasta SILC-nøkkelparet"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:559
msgid "Connecting to SILC Server"
msgstr "Koplar til SILC-tenaren"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:605
msgid "Out of memory"
msgstr "Ikkje nok minne"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:657
msgid "Unable to initialize SILC protocol"
msgstr "Klarer ikkje å starta SILC-protokollen"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:670
msgid "Error loading SILC key pair"
msgstr "Feil under lastinga av SILC-nøkkelparet"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:718 libpurple/protocols/silc/silc.c:1902
#, c-format
msgid "Download %s: %s"
msgstr "Last ned %s: %s"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1007
msgid "Your Current Mood"
msgstr "Sinnsstemninga di no"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1009
msgid "Normal"
msgstr "Normal"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1023
msgid "In love"
msgstr "Forelska"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1034
msgid ""
"\n"
"Your Preferred Contact Methods"
msgstr ""
"\n"
"Dei føretrekte kontaktmåtane dine"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1040 libpurple/protocols/silc/util.c:522
msgid "Phone"
msgstr "Telefon"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1042 libpurple/protocols/silc/util.c:526
msgid "SMS"
msgstr "SMS"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1044 libpurple/protocols/silc/util.c:528
msgid "MMS"
msgstr "MMS"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1046
msgid "Video conferencing"
msgstr "Videokonferering"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1051
msgid "Your Current Status"
msgstr "Den noverande statusen din"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1059
msgid "Let others see what computer you are using"
msgstr "La andre få sjå kva datamaskin du nyttar"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1066
msgid "Your VCard File"
msgstr "VCard-fila di"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1072
msgid "Timezone (UTC)"
msgstr "Tidssone (UTC)"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1076 libpurple/protocols/silc/silc.c:1077
msgid "User Online Status Attributes"
msgstr "Brukaren sine tilkoplingsstatusattributt"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1078
msgid ""
"You can let other users see your online status information and your personal "
"information. Please fill the information you would like other users to see "
"about yourself."
msgstr ""
"Du kan la andre brukarar få sjå nettilkoplingsinformasjonen og dei "
"personlege opplysningane dine. Før opp dei opplysningane du vil at andre "
"skal få tilgang til."
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1118 libpurple/protocols/silc/silc.c:1126
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1761
msgid "Message of the Day"
msgstr "Dagens melding"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1118
msgid "No Message of the Day available"
msgstr "Inga \"Dagens melding\" er tilgjengeleg"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1119 libpurple/protocols/silc/silc.c:1756
msgid "There is no Message of the Day associated with this connection"
msgstr "Det er inga \"Dagens melding\" knytt til dette sambandet"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1171 libpurple/protocols/silc/silc.c:1218
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1291 libpurple/protocols/silc/silc.c:1292
msgid "Create New SILC Key Pair"
msgstr "Lag nytt SILC-nøkkelpar"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1219
msgid "Key Pair Generation failed"
msgstr "Nøkkelparlaginga feila"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1259
msgid "Key length"
msgstr "Nøkkelengd"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1261
msgid "Public key file"
msgstr "Offentleg nøkkelfil"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1263
msgid "Private key file"
msgstr "Privatnøkkelfil"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1270
msgid "Hostname"
msgstr "Vertsnamn"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1276
msgid "Organization"
msgstr "Organisasjon"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1286
msgid "Passphrase (retype)"
msgstr "Tilgangsfrase (éin gong til)"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1293
msgid "Generate Key Pair"
msgstr "Lag nøkkelpar"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1336
msgid "Online Status"
msgstr "Tilkoplingsstatus"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1344
msgid "View Message of the Day"
msgstr "Sjå \"Dagens melding\""
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1348
msgid "Create SILC Key Pair..."
msgstr "Lag SILC-nøkkelpar …"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1443
#, c-format
msgid "User <I>%s</I> is not present in the network"
msgstr "Brukaren <I>%s</I> er ikkje til stades i nettverket"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1629
msgid "Topic too long"
msgstr "Emnet er for langt"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1711
msgid "You must specify a nick"
msgstr "Du må skriva eit kallenamn"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1815
#, c-format
msgid "channel %s not found"
msgstr "kanalen %s ikkje funnen"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1820
#, c-format
msgid "channel modes for %s: %s"
msgstr "kanaltilstandar for %s: %s"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1822
#, c-format
msgid "no channel modes are set on %s"
msgstr "ingen kanaltilstandar er valde for %s"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1834
#, c-format
msgid "Failed to set cmodes for %s"
msgstr "Klarte ikkje å velja cmodes for %s"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1864
#, c-format
msgid "Unknown command: %s, (may be a client bug)"
msgstr "Ukjend kommando: %s (kan vera ein klientfeil)"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1947
msgid "part [channel]: Leave the chat"
msgstr "part [kanal]: forlat praten"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1953
msgid "leave [channel]: Leave the chat"
msgstr "leave [kanal]: forlat praten"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1959
msgid "topic [&lt;new topic&gt;]: View or change the topic"
msgstr "topic [&lt;nytt emne&gt;]: sjå på eller endra emnet"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1966
msgid "join &lt;channel&gt; [&lt;password&gt;]: Join a chat on this network"
msgstr ""
"join &lt;kanal&gt; [&lt;passord&gt;]: bli med i eit praterom i dette "
"nettverket"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1972
msgid "list: List channels on this network"
msgstr "list: listar kanalar i dette nettverket"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1978
msgid "whois &lt;nick&gt;: View nick's information"
msgstr "whois &lt;kallenamn&gt;: sjå på kallenamnet sine opplysningar"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1984
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2712
msgid "msg &lt;nick&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to a user"
msgstr ""
"msg &lt;kallenamn&gt; &lt;melding&gt;: send ei privat melding til ein brukar"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1990
msgid "query &lt;nick&gt; [&lt;message&gt;]: Send a private message to a user"
msgstr ""
"query &lt;kallenamn&gt; [&lt;melding&gt;]: send ei privat melding til ein "
"brukar"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1996
msgid "motd: View the server's Message Of The Day"
msgstr "motd: sjå på tenaren si \"Dagens melding\""
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2002
msgid "detach: Detach this session"
msgstr "detach: kopla frå denne økta"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2008
msgid "quit [message]: Disconnect from the server, with an optional message"
msgstr "quit [melding]: kopla frå tenaren, eventuelt med ei sjølvvald melding"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2014
msgid "call &lt;command&gt;: Call any silc client command"
msgstr "call &lt;kommando&gt;: utfør kva SILC-klientkommando som helst"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2022
msgid "kill &lt;nick&gt; [-pubkey|&lt;reason&gt;]: Kill nick"
msgstr "kill &lt;kallenamn&gt; [-pubkey|&lt;årsak&gt;]: kverk kallenamnet"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2028
msgid "nick &lt;newnick&gt;: Change your nickname"
msgstr "nick &lt;nytt kallenamn&gt;: endra kallenamnet ditt"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2034
msgid "whowas &lt;nick&gt;: View nick's information"
msgstr "whowas &lt;kallenamn&gt;: sjå på opplysningar om kallenamnet"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2040
msgid ""
"cmode &lt;channel&gt; [+|-&lt;modes&gt;] [arguments]: Change or display "
"channel modes"
msgstr ""
"cmode &lt;kanal&gt; [+|-&lt;tilstandar&gt;] [argument]: endra eller visa "
"kanaltilstandane"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2046
msgid ""
"cumode &lt;channel&gt; +|-&lt;modes&gt; &lt;nick&gt;: Change nick's modes "
"on channel"
msgstr ""
"cumode &lt;kanal&gt; +|-&lt;tilstandar&gt; &lt;kallenamn&gt;: endra "
"kallenamnet sine tilstandar på kanalen"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2052
msgid "umode &lt;usermodes&gt;: Set your modes in the network"
msgstr "umode &lt;brukartilstandar&gt;: vel tilstandane dine på nettverket"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2058
msgid "oper &lt;nick&gt; [-pubkey]: Get server operator privileges"
msgstr "oper &lt;kallenamn&gt; [-pubkey]: få tenaroperatørrettar"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2064
msgid ""
"invite &lt;channel&gt; [-|+]&lt;nick&gt;: invite nick or add/remove from "
"channel invite list"
msgstr ""
"invite &lt;kanal&gt; [-|+]&lt;kallenamn&gt;: inviter kallenamn eller legg "
"til/fjern frå kanalinvitasjonslista"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2070
msgid "kick &lt;channel&gt; &lt;nick&gt; [comment]: Kick client from channel"
msgstr ""
"kick &lt;kanal&gt; &lt;kallenamn&gt; [merknad]: spark klienten ut frå "
"kanalen"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2076
msgid "info [server]: View server administrative details"
msgstr "info [tenar]: sjå på tenaradministrasjonsdetaljar"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2082
msgid "ban [&lt;channel&gt; +|-&lt;nick&gt;]: Ban client from channel"
msgstr ""
"ban [&lt;kanal&gt; +|-&lt;kanalnamn&gt;]: steng klienten ute frå kanalen"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2088
msgid "getkey &lt;nick|server&gt;: Retrieve client's or server's public key"
msgstr ""
"getkey &lt;kallenamn|tenar&gt;: hent klienten eller tenaren sin offentlege "
"nøkkel"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2094
msgid "stats: View server and network statistics"
msgstr "stats: sjå på tenar- og nettverkstatistikkane"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2100
msgid "ping: Send PING to the connected server"
msgstr "ping: Send PING til den tilkopla tenaren"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2154 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2175
msgid "Network"
msgstr "Nettverk"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2165
msgid "Public Key file"
msgstr "Offentleg nøkkel-fil"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2169
msgid "Private Key file"
msgstr "Privatn_økkel-fil"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2179
msgid "Cipher"
msgstr "Kr_yptering"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2189
msgid "HMAC"
msgstr "HMA_C"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2192
msgid "Use Perfect Forward Secrecy"
msgstr "Bruk Perfect Forward Secrecy"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2196
msgid "Public key authentication"
msgstr "O_ffentleg nøkkel-autentisering"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2199
msgid "Block IMs without Key Exchange"
msgstr "Blokker lynmeldingar utan nøkkelutveksling"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2202
msgid "Block messages to whiteboard"
msgstr "Blokker meldinga til tavle"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2205
msgid "Automatically open whiteboard"
msgstr "Opna tavla automatisk"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2208
msgid "Digitally sign and verify all messages"
msgstr "Skriv under digitalt og stadfest alle meldingar"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:163 libpurple/protocols/silc/util.c:205
msgid "Creating SILC key pair..."
msgstr "Lagar SILC-nøkkelpar …"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:171 libpurple/protocols/silc/util.c:213
msgid "Unable to create SILC key pair"
msgstr "Klarer ikkje å laga SILC-nøkkelparet"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:322
#, c-format
msgid "Real Name: \t%s\n"
msgstr "Verkeleg namn: \t%s\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:324
#, c-format
msgid "User Name: \t%s\n"
msgstr "Brukarnamn: \t%s\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:326
#, c-format
msgid "Email: \t\t%s\n"
msgstr "E-post: \t\t%s\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:328
#, c-format
msgid "Host Name: \t%s\n"
msgstr "Vertsamn: \t%s\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:330
#, c-format
msgid "Organization: \t%s\n"
msgstr "Organisasjon: \t%s\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:332
#, c-format
msgid "Country: \t%s\n"
msgstr "Land: \t%s\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:333
#, c-format
msgid "Algorithm: \t%s\n"
msgstr "Algoritme: \t%s\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:334
#, c-format
msgid "Key Length: \t%d bits\n"
msgstr "Nøkkellengd: \t%d bits\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:336
#, c-format
msgid "Version: \t%s\n"
msgstr "Utgåve: \t%s\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:338
#, c-format
msgid ""
"Public Key Fingerprint:\n"
"%s\n"
"\n"
msgstr ""
"Offentleg nøkkel fingeravtrykk :\n"
"%s\n"
"\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:339
#, c-format
msgid ""
"Public Key Babbleprint:\n"
"%s"
msgstr ""
"Offentleg nøkkel skribleriavtrykk:\n"
"%s"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:341 libpurple/protocols/silc/util.c:342
msgid "Public Key Information"
msgstr "Offentleg nøkkel-opplysningar"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:524
msgid "Paging"
msgstr "Søking"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:530
msgid "Video Conferencing"
msgstr "Videokonferering"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:548
msgid "Computer"
msgstr "Datamaskin"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:550
msgid "Mobile Phone"
msgstr "Mobiltelefon"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:552
msgid "PDA"
msgstr "PDA"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:554
msgid "Terminal"
msgstr "Terminal"
#: libpurple/protocols/silc/wb.c:290
#, c-format
msgid "%s sent message to whiteboard. Would you like to open the whiteboard?"
msgstr "%s sende ei melding til tavla. Vil du opna ho?"
#: libpurple/protocols/silc/wb.c:294
#, c-format
msgid ""
"%s sent message to whiteboard on %s channel. Would you like to open the "
"whiteboard?"
msgstr "%s sende ei melding til tavla i kanalen %s. Vil du opna tavla?"
#: libpurple/protocols/silc/wb.c:308 pidgin/gtkwhiteboard.c:530
msgid "Whiteboard"
msgstr "Tavle"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:1205
msgid "Unknown server response"
msgstr "Ukjent tenarsvar"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:1841
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:1904
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:1919
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:1986
msgid "Unable to create listen socket"
msgstr "Klarte ikkje å laga lytteendepunktet"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:1872
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to resolve hostname : %s"
msgstr "Klarer ikkje å slå opp tenarnamnet: %s"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2019
msgid "SIP usernames may not contain whitespaces or @ symbols"
msgstr "SIP-brukarnamn kan ikkje innehalda mellomrom eller @-teikn"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2039
msgid "SIP connect server not specified"
msgstr "Ingen SIP-tilkoplingstenar er ført opp"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2155
msgid "Publish status (note: everyone may watch you)"
msgstr "Offentleggjer tilstand (merk: kven som helst kan sjå deg)"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2161
msgid "Use UDP"
msgstr "Bruk UDP"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2163
msgid "Use proxy"
msgstr "Bruk mellomlager"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2165
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2491
msgid "Proxy"
msgstr "Mellomtenar"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2167
msgid "Auth User"
msgstr "Autentiser brukar"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2169
msgid "Auth Domain"
msgstr "Autentiseringsdomene"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:358
msgid ""
"(There was an error converting this message.\t Check the 'Encoding' option "
"in the Account Editor)"
msgstr ""
"(Ein feil oppstod under konverteringa av denne meldinga.\t Kontroller "
"'Teiknkoding'-valet i kontobehandlararen)"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:758
#, c-format
msgid "Unable to send to chat %s,%s,%s"
msgstr "Klarte ikkje å senda til praterom %s,%s,%s"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:766
msgid "User is offline"
msgstr "Brukaren er fråkopla"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:807
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1192
msgid "User"
msgstr "Brukar"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:813
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1199
msgid "Hidden or not logged-in"
msgstr "Skjult eller ikkje pålogga"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:820
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1202
#, c-format
msgid "<br>At %s since %s"
msgstr "<br>På %s sidan %s"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1509
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1510
msgid "Anyone"
msgstr "Kven som helst"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2363
msgid "_Class:"
msgstr "_Klasse:"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2369
msgid "_Instance:"
msgstr "_Instans:"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2375
msgid "_Recipient:"
msgstr "_Mottakar:"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2386
#, c-format
msgid "Attempt to subscribe to %s,%s,%s failed"
msgstr "Klarte ikkje å abonnera på %s,%s,%s"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2718
msgid "zlocate &lt;nick&gt;: Locate user"
msgstr "zlocate &lt;kallenamn&gt;: finn brukar"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2724
msgid "zl &lt;nick&gt;: Locate user"
msgstr "zl &lt;kallenamn&gt;: finn brukar"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2730
msgid "instance &lt;instance&gt;: Set the instance to be used on this class"
msgstr ""
"instance &lt;instans&gt;: vel instansen som skal nyttast for denne klassen"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2736
msgid "inst &lt;instance&gt;: Set the instance to be used on this class"
msgstr "inst &lt;instans&gt;: vel instansen som skal nyttast for denne klassen"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2742
msgid "topic &lt;instance&gt;: Set the instance to be used on this class"
msgstr ""
"topic &lt;instans&gt;: vel instansen som skal nyttast for denne klassen"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2749
msgid "sub &lt;class&gt; &lt;instance&gt; &lt;recipient&gt;: Join a new chat"
msgstr ""
"sub &lt;klasse&gt; &lt;instans&gt; &lt;mottakar&gt;: bli med i nytt praterom"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2755
msgid ""
"zi &lt;instance&gt;: Send a message to &lt;message,<i>instance</i>,*&gt;"
msgstr ""
"zi &lt;instans&gt;: send ei melding til &lt;melding,<i>instans</i>,*&gt;"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2762
msgid ""
"zci &lt;class&gt; &lt;instance&gt;: Send a message to &lt;<i>class</i>,"
"<i>instance</i>,*&gt;"
msgstr ""
"zci &lt;klasse&gt; &lt;instans&gt;: send ei melding til &lt;<i>klasse</i>,"
"<i>instans</i>,*&gt;"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2769
msgid ""
"zcir &lt;class&gt; &lt;instance&gt; &lt;recipient&gt;: Send a message to &lt;"
"<i>class</i>,<i>instance</i>,<i>recipient</i>&gt;"
msgstr ""
"zcir &lt;klasse&gt; &lt;instans&gt; &lt;mottakar&gt;: send ei melding til "
"&lt;<i>klasse</i>,<i>instans</i>,<i>mottakar</i>&gt;"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2776
msgid ""
"zir &lt;instance&gt; &lt;recipient&gt;: Send a message to &lt;MESSAGE,"
"<i>instance</i>,<i>recipient</i>&gt;"
msgstr ""
"zir &lt;instans&gt; &lt;mottakar&gt;: send ei melding til &lt;MELDING,"
"<i>instans</i>,<i>mottakar</i>&gt;"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2782
msgid "zc &lt;class&gt;: Send a message to &lt;<i>class</i>,PERSONAL,*&gt;"
msgstr ""
"zc &lt;klasse&gt;: send ei melding til &lt;<i>class</i>,PERSONLEG,*&gt;"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2871
msgid "Resubscribe"
msgstr "Abonner på nytt"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2874
msgid "Retrieve subscriptions from server"
msgstr "Hent abonnement frå tenar"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2892
msgid "Use tzc"
msgstr "Bruk tzc"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2895
msgid "tzc command"
msgstr "tzc-kommando"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2898
msgid "Export to .anyone"
msgstr "Eksporter til .anyone"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2901
msgid "Export to .zephyr.subs"
msgstr "Eksporter til .zephyr.subs"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2904
msgid "Import from .anyone"
msgstr "Importer frå .anyone"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2907
msgid "Import from .zephyr.subs"
msgstr "Importer frå .zephyr.subs"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2910
msgid "Realm"
msgstr "Domene"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2913
msgid "Exposure"
msgstr "Framvising"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2917
msgid "Encoding"
msgstr "Teiknkoding"
#: libpurple/proxy.c:1080
#, c-format
msgid "Invalid Proxy type (%d) specified"
msgstr ""
#: libpurple/proxy.c:1090
msgid ""
"Either the host name or port number specified for your given proxy type is "
"invalid."
msgstr ""
"Vertsnamnet eller portnummeret til det spesifiserte mellomlageret er ugyldig."
#: libpurple/request.c:1979
#, fuzzy
msgid "Invalid email address"
msgstr "Ugyldig romreferanse"
#: libpurple/request.c:2020
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid character '%c'"
msgstr "Ugyldig prateromsnamn"
#: libpurple/savedstatuses.c:42
msgid "I'm not here right now"
msgstr "Eg er ikkje her nett no"
#: libpurple/savedstatuses.c:524
msgid "saved statuses"
msgstr "lagra tilstandar"
#: libpurple/server.c:249
#, c-format
msgid "%s is now known as %s.\n"
msgstr "%s er no kjend som %s.\n"
#: libpurple/server.c:738
#, c-format
msgid ""
"%s has invited %s to the chat room %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"%s har invitert %s til praterommet %s:\n"
"%s"
#: libpurple/server.c:743
#, c-format
msgid "%s has invited %s to the chat room %s\n"
msgstr "%s har invitert %s til praterommet %s\n"
#: libpurple/server.c:748
msgid "Accept chat invitation?"
msgstr "Tek du i mot invitasjonen?"
#: libpurple/sslconn.c:226
msgid "SSL Handshake Failed"
msgstr "SSL-protokollsjekken feila"
#: libpurple/sslconn.c:228
msgid "SSL peer presented an invalid certificate"
msgstr "SSL-tenaren sende eit ugyldig sertifikat"
#: libpurple/sslconn.c:231
msgid "Unknown SSL error"
msgstr "Ukjend SSL-feil"
#: libpurple/status.c:544
#, c-format
msgid "%s (%s) changed status from %s to %s"
msgstr "%s (%s) endra tilstand frå %s til %s"
#: libpurple/status.c:556
#, c-format
msgid "%s (%s) is now %s"
msgstr "%s (%s) er no %s"
#: libpurple/status.c:563
#, c-format
msgid "%s (%s) is no longer %s"
msgstr "%s (%s) er ikkje lenger %s"
#: libpurple/util.c:2857
#, c-format
msgid "%d second"
msgid_plural "%d seconds"
msgstr[0] "%d sekund"
msgstr[1] "%d sekund"
#: libpurple/util.c:2869
#, c-format
msgid "%d day"
msgid_plural "%d days"
msgstr[0] "%d dag"
msgstr[1] "%d dagar"
#: libpurple/util.c:2877
#, c-format
msgid "%s, %d hour"
msgid_plural "%s, %d hours"
msgstr[0] "%s, %d time"
msgstr[1] "%s, %d timar"
#: libpurple/util.c:2883
#, c-format
msgid "%d hour"
msgid_plural "%d hours"
msgstr[0] "%d time"
msgstr[1] "%d timar"
#: libpurple/util.c:2891
#, c-format
msgid "%s, %d minute"
msgid_plural "%s, %d minutes"
msgstr[0] "%s, %d minute"
msgstr[1] "%s, %d minutt"
#: libpurple/util.c:2897
#, c-format
msgid "%d minute"
msgid_plural "%d minutes"
msgstr[0] "%d minutt"
msgstr[1] "%d minutt"
#: libpurple/util.c:3759
#, c-format
msgid " - %s"
msgstr " - %s"
#: libpurple/util.c:3765
#, c-format
msgid " (%s)"
msgstr " (%s)"
#: libpurple/win32/libc_interface.c:349
msgid "Connection interrupted by other software on your computer."
msgstr "Sambandet avbrote av annan programvare på datamaskina di."
#: libpurple/win32/libc_interface.c:352
msgid "Remote host closed connection."
msgstr "Fjerntenaren kopla ned sambandet."
#: libpurple/win32/libc_interface.c:355
msgid "Connection timed out."
msgstr "Tidsavbrot på sambandet."
#: libpurple/win32/libc_interface.c:358
msgid "Connection refused."
msgstr "Tilkoplinga blei avvist."
#: libpurple/win32/libc_interface.c:361
msgid "Address already in use."
msgstr "Adressa er allereie i bruk."
#: libpurple/xfer.c:287
#, c-format
msgid ""
"Error reading %s: \n"
"%s.\n"
msgstr ""
"Klarte ikkje å lesa %s: \n"
"%s.\n"
#: libpurple/xfer.c:291
#, c-format
msgid ""
"Error writing %s: \n"
"%s.\n"
msgstr ""
"Klarte ikkje å skriva %s: \n"
"%s.\n"
#: libpurple/xfer.c:295
#, c-format
msgid ""
"Error accessing %s: \n"
"%s.\n"
msgstr ""
"Fekk ikkje tilgang til %s: \n"
"%s.\n"
#: libpurple/xfer.c:333
msgid "Directory is not writable."
msgstr "Ein kan ikkje skriva til katalogen."
#: libpurple/xfer.c:349
msgid "Cannot send a file of 0 bytes."
msgstr "Ein kan ikkje senda ei fil på 0 bytar."
#: libpurple/xfer.c:359
msgid "Cannot send a directory."
msgstr "Ein kan ikkje senda ein katalog."
#: libpurple/xfer.c:369
#, c-format
msgid "%s is not a regular file. Cowardly refusing to overwrite it.\n"
msgstr "%s er ikkje ei vanleg fil. Nektar å skriva over ho.\n"
#: libpurple/xfer.c:390
msgid "File is not readable."
msgstr "Fila kan ikkje lesast."
#: libpurple/xfer.c:458
#, c-format
msgid "%s wants to send you %s (%s)"
msgstr "%s ønskjer å senda deg %s (%s)"
#: libpurple/xfer.c:465
#, c-format
msgid "%s wants to send you a file"
msgstr "%s ønskjer å senda deg ei fil"
#: libpurple/xfer.c:513
#, c-format
msgid "Accept file transfer request from %s?"
msgstr "Godtek du overføringsførespurnaden frå %s?"
#: libpurple/xfer.c:517
#, c-format
msgid ""
"A file is available for download from:\n"
"Remote host: %s\n"
"Remote port: %d"
msgstr ""
"Ei fil er tilgjengeleg for nedlasting frå:\n"
"Vert: %s\n"
"Port: %d"
#: libpurple/xfer.c:554
#, c-format
msgid "%s is offering to send file %s"
msgstr "%s tilbyr seg å senda fila %s"
#: libpurple/xfer.c:620
#, c-format
msgid "%s is not a valid filename.\n"
msgstr "%s er ikkje eit lovleg filnamn.\n"
#: libpurple/xfer.c:647
#, c-format
msgid "Offering to send %s to %s"
msgstr "Tilbyr å senda %s til %s"
#: libpurple/xfer.c:658
#, c-format
msgid "Starting transfer of %s from %s"
msgstr "Startar overføring av %s frå %s"
#: libpurple/xfer.c:954
#, c-format
msgid "Transfer of file <A HREF=\"file://%s\">%s</A> complete"
msgstr "Overføringa av fila <a href=\"file://%s\">%s</a> er ferdig"
#: libpurple/xfer.c:959
#, c-format
msgid "Transfer of file %s complete"
msgstr "Overføringa av fila %s er ferdig"
#: libpurple/xfer.c:964
msgid "File transfer complete"
msgstr "Filoverføringa er ferdig"
#: libpurple/xfer.c:1747
#, c-format
msgid "You cancelled the transfer of %s"
msgstr "Du avbraut overføringa av %s"
#: libpurple/xfer.c:1752
msgid "File transfer cancelled"
msgstr "Filoverføringa blei avbroten"
#: libpurple/xfer.c:1817
#, c-format
msgid "%s cancelled the transfer of %s"
msgstr "%s avbraut overføringa av %s"
#: libpurple/xfer.c:1822
#, c-format
msgid "%s cancelled the file transfer"
msgstr "%s avbraut filoverføringa"
#: libpurple/xfer.c:1875
#, c-format
msgid "File transfer to %s failed."
msgstr "Filoverføringa til %s feila."
#: libpurple/xfer.c:1877
#, c-format
msgid "File transfer from %s failed."
msgstr "Filoverføringa frå %s feila."
#: libpurple/xmlnode.c:865
#, c-format
msgid "Error Reading %s"
msgstr "Klarte ikkje å lesa %s"
#: libpurple/xmlnode.c:866
#, c-format
msgid ""
"An error was encountered reading your %s. The file has not been loaded, and "
"the old file has been renamed to %s~."
msgstr ""
"Ein feil oppstod under lesinga av %s di. Fila er ikkje blitt lasta og den "
"gamle fila har fått det nye namnet %s~."
#: pidgin/gtkaccount.c:469
msgid "Login Options"
msgstr "Innloggingsval"
#: pidgin/gtkaccount.c:490
msgid "Pro_tocol:"
msgstr "Proto_koll:"
#: pidgin/gtkaccount.c:503 pidgin/gtkaccount.c:1153
msgid "_Username:"
msgstr "_Brukarnamn:"
#: pidgin/gtkaccount.c:601
msgid "Remember pass_word"
msgstr "_Hugs passordet"
#: pidgin/gtkaccount.c:659
msgid "User Options"
msgstr "Brukarval"
#: pidgin/gtkaccount.c:672
msgid "_Local alias:"
msgstr "L_okalt kallenamn:"
#: pidgin/gtkaccount.c:676
msgid "New _mail notifications"
msgstr "Varsling av ny _e-post"
#: pidgin/gtkaccount.c:681
msgid "Use this buddy _icon for this account:"
msgstr "Bruk dette venne-_ikonet for denne kontoen:"
#: pidgin/gtkaccount.c:719 pidgin/gtkblist.c:1574 pidgin/gtkblist.c:1581
#: pidgin/gtkblist.c:1779 pidgin/gtkblist.c:1802
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:59
msgid "_Remove"
msgstr "_Fjern"
#: pidgin/gtkaccount.c:822
msgid "Ad_vanced"
msgstr "_Avansert"
#: pidgin/gtkaccount.c:1017
msgid "Use GNOME Proxy Settings"
msgstr "Bruk GNOME mellomlagerinnstillingar"
#: pidgin/gtkaccount.c:1018
msgid "Use Global Proxy Settings"
msgstr "Bruk globale mellomtenarinnstillingar"
#: pidgin/gtkaccount.c:1024
msgid "No Proxy"
msgstr "Ingen mellomtenar"
#: pidgin/gtkaccount.c:1030 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:269
msgid "SOCKS 4"
msgstr "SOCKS 4"
#: pidgin/gtkaccount.c:1036 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:273
msgid "SOCKS 5"
msgstr "SOCKS 5"
#: pidgin/gtkaccount.c:1042
msgid "Tor/Privacy (SOCKS5)"
msgstr "Tor/Privat (SOCKS5)"
#: pidgin/gtkaccount.c:1048 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:281
msgid "HTTP"
msgstr "HTTP"
#: pidgin/gtkaccount.c:1054 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:285
msgid "Use Environmental Settings"
msgstr "Bruk miljøinnstillingar"
#: pidgin/gtkaccount.c:1099
msgid "If you look real closely"
msgstr "Om du verkeleg ser godt etter"
#: pidgin/gtkaccount.c:1102
msgid "you can see the butterflies mating"
msgstr "kan du sjå sommarfuglane kurtisera"
#: pidgin/gtkaccount.c:1132
msgid "Proxy _type:"
msgstr "_Mellomtenartype:"
#: pidgin/gtkaccount.c:1141 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2344
msgid "_Host:"
msgstr "_Vert:"
#: pidgin/gtkaccount.c:1145
msgid "_Port:"
msgstr "Po_rt:"
#: pidgin/gtkaccount.c:1158 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2427
msgid "Pa_ssword:"
msgstr "P_assord:"
#: pidgin/gtkaccount.c:1227
msgid "Use _silence suppression"
msgstr "Bruk st_øydemping"
#: pidgin/gtkaccount.c:1232
msgid "_Voice and Video"
msgstr "_Tale og video"
#: pidgin/gtkaccount.c:1343
msgid "Unable to save new account"
msgstr "Klarte ikkje å lagra den nye kontoen"
#: pidgin/gtkaccount.c:1344
msgid "An account already exists with the specified criteria."
msgstr "Det finst allereie ein konto med dei kriteria."
#: pidgin/gtkaccount.c:1641
msgid "Add Account"
msgstr "Legg til konto"
#: pidgin/gtkaccount.c:1658
msgid "_Basic"
msgstr "_Grunnleggjande"
#: pidgin/gtkaccount.c:1666
msgid "Create _this new account on the server"
msgstr "Opprett _denne nye kontoen på tenaren"
#: pidgin/gtkaccount.c:1684
msgid "P_roxy"
msgstr "_Mellomtenar"
#: pidgin/gtkaccount.c:1696 pidgin/gtkroomlist.c:324
#: pidgin/plugins/disco/resources/disco.ui:84
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:389
#: pidgin/plugins/screencap.c:395 pidgin/plugins/spellchk.c:2249
msgid "_Add"
msgstr "L_egg til"
#: pidgin/gtkaccount.c:2089 pidgin/gtkplugin.c:1026
msgid "Enabled"
msgstr "I bruk"
#: pidgin/gtkaccount.c:2117
msgid "Protocol"
msgstr "Protokoll"
#: pidgin/gtkaccount.c:2302
#, c-format
msgid ""
"<span size='larger' weight='bold'>Welcome to %s!</span>\n"
"\n"
"You have no IM accounts configured. To start connecting with %s press the "
"<b>Add...</b> button below and configure your first account. If you want %s "
"to connect to multiple IM accounts, press <b>Add...</b> again to configure "
"them all.\n"
"\n"
"You can come back to this window to add, edit, or remove accounts from "
"<b>Accounts⇨Manage Accounts</b> in the Buddy List window"
msgstr ""
"<span size='larger' weight='bold'>Velkomen til %s!</span>\n"
"\n"
"Du har ingen lynmeldingskontoar. For å kopla deg til %s, trykkjer du på "
"<b>Legg til …</b>-knappen nedanfor og lagrar innstillingane for den første "
"kontoen din. Om du ønskjer at %s skal kopla seg mot fleire "
"lynmeldingskontoar, trykkjer du på <b>Legg til…</b> igjen for å endra "
"innstillingane for alle.\n"
"\n"
"Du kan koma attende til dette vindauget for å leggja til, endra eller fjerna "
"kontoar frå <b>Kontoar⇨Kontobehandling</b> i vennelistevindauget"
#: pidgin/gtkaccount.c:2427
msgid "_Add..."
msgstr "L_egg til …"
#: pidgin/gtkaccount.c:2431
msgid "_Modify..."
msgstr "E_ndra …"
#: pidgin/gtkaccount.c:2437 pidgin/plugins/spellchk.c:2201
#, fuzzy
msgid "_Delete"
msgstr "Slett"
#: pidgin/gtkaccount.c:2443 pidgin/gtkdialogs.c:146 pidgin/gtkdialogs.c:383
#: pidgin/plugins/disco/resources/disco.ui:100
#: pidgin/resources/Log/log-viewer.ui:49 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:418
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:89
#, fuzzy
msgid "_Close"
msgstr "Lukk"
#: pidgin/gtkaccount.c:2614
#, fuzzy
msgid "Authorization acceptance message:"
msgstr "Avvist godkjenning:"
#: pidgin/gtkaccount.c:2615 pidgin/gtkaccount.c:2655
msgid "No reason given."
msgstr "Ingen årsak oppgjeven."
#: pidgin/gtkaccount.c:2654
#, fuzzy
msgid "Authorization denied message:"
msgstr "Avvist godkjenning:"
#: pidgin/gtkaccount.c:2728
#, c-format
msgid ""
"<a href=\"viewinfo\">%s</a>%s%s%s wants to add you (%s) to his or her buddy "
"list%s%s"
msgstr ""
"<a href=\"viewinfo\">%s</a>%s%s%s ønskjer å leggja deg (%s) til hans/hennar "
"venneliste%s%s"
#: pidgin/gtkaccount.c:2764
msgid "Send Instant Message"
msgstr "Send lynmelding"
#: pidgin/gtkblist.c:541
#, c-format
msgid "You have %d contact named %s. Would you like to merge them?"
msgid_plural ""
"You currently have %d contacts named %s. Would you like to merge them?"
msgstr[0] "Du har %d kontakt med namnet %s. Vil du slå dei saman?"
msgstr[1] "Du har no %d kontaktar med namnet %s. Vil du slå dei saman?"
#: pidgin/gtkblist.c:542
msgid ""
"Merging these contacts will cause them to share a single entry on the buddy "
"list and use a single conversation window. You can separate them again by "
"choosing 'Expand' from the contact's context menu"
msgstr ""
"Å slå saman desse kontaktane vil gjera at dei deler den same oppføringa i "
"vennelista og at dei nyttar eitt samtalevindauge. Du kan skilja dei igjen "
"ved å velja 'Utvid' frå vennen sin sprettoppmeny."
#: pidgin/gtkblist.c:544
msgid "_Yes"
msgstr "_Ja"
#: pidgin/gtkblist.c:544
msgid "_No"
msgstr "_Nei"
#: pidgin/gtkblist.c:677
msgid "Please update the necessary fields."
msgstr "Oppdater dei nødvendige felta."
#: pidgin/gtkblist.c:1018
msgid "A_ccount"
msgstr "_Konto"
#: pidgin/gtkblist.c:1142
msgid ""
"Please enter the appropriate information about the chat you would like to "
"join.\n"
msgstr ""
"Skriv inn nødvendig informasjon om praterommet du ønskjer å gå inn i.\n"
#: pidgin/gtkblist.c:1147
msgid "Room _List"
msgstr "Rom_liste"
#: pidgin/gtkblist.c:1413 pidgin/gtkprivacy.c:536 pidgin/gtkprivacy.c:549
msgid "_Block"
msgstr "_Blokker"
#: pidgin/gtkblist.c:1413
msgid "Un_block"
msgstr "A_vblokker"
#: pidgin/gtkblist.c:1456
msgid "Move to"
msgstr "Flytt til"
#: pidgin/gtkblist.c:1502
msgid "Get _Info"
msgstr "Hent _info"
#: pidgin/gtkblist.c:1505
msgid "I_M"
msgstr "_Lynmelding"
#: pidgin/gtkblist.c:1514
msgid "_Audio Call"
msgstr "_Lydsamtale"
#: pidgin/gtkblist.c:1519
msgid "Audio/_Video Call"
msgstr "Lyd-/_biletsamtale"
#: pidgin/gtkblist.c:1523
msgid "_Video Call"
msgstr "_Biletsamtale"
#: pidgin/gtkblist.c:1536
msgid "_Send File..."
msgstr "_Send fil …"
#: pidgin/gtkblist.c:1543
msgid "Add Buddy _Pounce..."
msgstr "Legg til _venneovervaking …"
#: pidgin/gtkblist.c:1548 pidgin/gtkblist.c:1551 pidgin/gtkblist.c:1767
#: pidgin/gtkblist.c:1794
msgid "View _Log"
msgstr "Vis l_ogg"
#: pidgin/gtkblist.c:1558 pidgin/gtkblist.c:1740
msgid "Hide When Offline"
msgstr "Skjul når du er fråkopla"
#: pidgin/gtkblist.c:1558 pidgin/gtkblist.c:1740
msgid "Show When Offline"
msgstr "Vis når du er fr_åkopla"
#: pidgin/gtkblist.c:1572 pidgin/gtkblist.c:1579 pidgin/gtkblist.c:1777
#: pidgin/gtkblist.c:1800
msgid "_Alias..."
msgstr "_Kallenamn …"
#: pidgin/gtkblist.c:1711
msgid "Set Custom Icon"
msgstr "_Tilpassa ikon"
#: pidgin/gtkblist.c:1714 pidgin/gtkconv.c:2423
msgid "Remove Custom Icon"
msgstr "Fjern tilpa_ssa ikon"
#: pidgin/gtkblist.c:1727
msgid "Add _Buddy..."
msgstr "Legg til _venn …"
#: pidgin/gtkblist.c:1730
msgid "Add C_hat..."
msgstr "Legg til prate_rom …"
#: pidgin/gtkblist.c:1733
msgid "_Delete Group"
msgstr "_Slett gruppa"
#: pidgin/gtkblist.c:1735
msgid "_Rename"
msgstr "_Gje nytt namn"
#: pidgin/gtkblist.c:1761 pidgin/gtkroomlist.c:322 pidgin/gtkroomlist.c:600
msgid "_Join"
msgstr "_Bli med"
#: pidgin/gtkblist.c:1763
msgid "Auto-Join"
msgstr "Bli med auto_matisk"
#: pidgin/gtkblist.c:1765
msgid "Persistent"
msgstr "_Varig"
#: pidgin/gtkblist.c:1775
msgid "_Edit Settings..."
msgstr "Endra _innstillingane …"
#: pidgin/gtkblist.c:1809 pidgin/gtkblist.c:1834
msgid "_Collapse"
msgstr "Sl_å saman"
#: pidgin/gtkblist.c:1839
msgid "_Expand"
msgstr "_Utvid"
#: pidgin/gtkblist.c:2535 pidgin/gtkpounce.c:463
msgid ""
"You are not currently signed on with an account that can add that buddy."
msgstr "Du kan ikkje leggja til vennen med den kontoen du nyttar no."
#: pidgin/gtkblist.c:2912
msgid "Unknown node type"
msgstr "Ukjend nodetype"
#: pidgin/gtkblist.c:3562
msgid "Please select your mood from the list"
msgstr "Vel sinnsstemninga di frå lista"
#: pidgin/gtkblist.c:3598
msgid "Message (optional)"
msgstr "Melding (valfri)"
#: pidgin/gtkblist.c:3603
msgid "Edit User Mood"
msgstr "Endra brukarsinnsstemninga"
#: pidgin/gtkblist.c:3764
#, c-format
msgid "<b>Account:</b> %s"
msgstr "<b>Konto:</b> %s"
#: pidgin/gtkblist.c:3783
#, c-format
msgid ""
"\n"
"<b>Occupants:</b> %d"
msgstr ""
"\n"
"<b>Bebuarar:</b> %d"
#: pidgin/gtkblist.c:3789
#, c-format
msgid ""
"\n"
"<b>Topic:</b> %s"
msgstr ""
"\n"
"<b>Emne:</b> %s"
#: pidgin/gtkblist.c:3789
msgid "(no topic set)"
msgstr "(emne er ikkje vald)"
#: pidgin/gtkblist.c:3866
msgid "Buddy Alias"
msgstr "Vennekallenamn"
#: pidgin/gtkblist.c:3893
msgid "Logged In"
msgstr "Pålogga"
#: pidgin/gtkblist.c:3939
msgid "Last Seen"
msgstr "Sist sett"
#: pidgin/gtkblist.c:3961
msgid "Spooky"
msgstr "Skummelt"
#: pidgin/gtkblist.c:3963
msgid "Awesome"
msgstr "Storarta"
#: pidgin/gtkblist.c:3965
msgid "Rockin'"
msgstr "Glimrande"
#: pidgin/gtkblist.c:3995
msgid "Total Buddies"
msgstr "Venner totalt"
#: pidgin/gtkblist.c:4354
#, c-format
msgid "Idle %dd %dh %02dm"
msgstr "Uverksam %dd %dh %02dm"
#: pidgin/gtkblist.c:4356
#, c-format
msgid "Idle %dh %02dm"
msgstr "Uverksam %dh %02dm"
#: pidgin/gtkblist.c:4358
#, c-format
msgid "Idle %dm"
msgstr "Uverksam %dm"
#: pidgin/gtkblist.c:4702 pidgin/gtkdocklet.c:177 pidgin/gtkdocklet.c:182
#, c-format
msgid "%d unread message from %s\n"
msgid_plural "%d unread messages from %s\n"
msgstr[0] "%d ulesen melding frå %s\n"
msgstr[1] "%d ulesne meldingar frå %s\n"
#: pidgin/gtkblist.c:4849
msgid "Manually"
msgstr "Manuelt"
#: pidgin/gtkblist.c:4851
msgid "By status"
msgstr "Etter status"
#: pidgin/gtkblist.c:4852
msgid "By recent log activity"
msgstr "Etter nyleg loggaktivitet"
#: pidgin/gtkblist.c:5149
#, c-format
msgid "%s disconnected"
msgstr "%s fråkopla"
#: pidgin/gtkblist.c:5151
#, c-format
msgid "%s disabled"
msgstr "%s er slått av"
#: pidgin/gtkblist.c:5155
msgid "Reconnect"
msgstr "Kopla til att"
#: pidgin/gtkblist.c:5155 pidgin/gtkblist.c:5260
msgid "Re-enable"
msgstr "Slå på att"
#: pidgin/gtkblist.c:5168
msgid "SSL FAQs"
msgstr "SSL OSS (FAQ)"
#: pidgin/gtkblist.c:5258
msgid "Welcome back!"
msgstr "Velkomen tilbake."
#: pidgin/gtkblist.c:5295
#, c-format
msgid "%d account was disabled because you signed on from another location:"
msgid_plural ""
"%d accounts were disabled because you signed on from another location:"
msgstr[0] "%d konto blei slått av sidan du logga på frå ein annan stad:"
msgstr[1] "%d kontoar blei slått av sidan du logga på frå ein annan stad:"
#: pidgin/gtkblist.c:5502
msgid "<b>Username:</b>"
msgstr "<b>Brukarnamn:</b>"
#: pidgin/gtkblist.c:5509
msgid "<b>Password:</b>"
msgstr "<b>Passord:</b>"
#: pidgin/gtkblist.c:5520
msgid "_Login"
msgstr "_Innlogging"
#: pidgin/gtkblist.c:5814
#, c-format
msgid ""
"<span weight='bold' size='larger'>Welcome to %s!</span>\n"
"\n"
"You have no accounts enabled. Enable your IM accounts from the <b>Accounts</"
"b> window at <b>Accounts⇨Manage Accounts</b>. Once you enable accounts, "
"you'll be able to sign on, set your status, and talk to your friends."
msgstr ""
"<span weight='bold' size='larger'>Velkomen til %s.</span>\n"
"\n"
"Ingen av kontoane dine er i bruk. Ta lynmeldingskontoane dine i bruk frå "
"<b>konto</b>-vindauget: <b>Kontoar⇨Behandla</b>. Når kontoane er tekne i "
"bruk, vil du vera i stand til å logga på, velja tilstand, og tala med "
"vennene dine."
#: pidgin/gtkblist.c:6999
msgid "Add a buddy.\n"
msgstr "Legg til venn.\n"
#: pidgin/gtkblist.c:7014
msgid "Buddy's _username:"
msgstr "_Brukarnamnet til vennen:"
#: pidgin/gtkblist.c:7031
msgid "(Optional) A_lias:"
msgstr "Kalle_namn (valfritt):"
#: pidgin/gtkblist.c:7042
msgid "(Optional) _Invite message:"
msgstr "(Valfri) _invitasjonsmelding:"
#: pidgin/gtkblist.c:7047
msgid "Add buddy to _group:"
msgstr "Legg vennen til i _gruppa:"
#: pidgin/gtkblist.c:7156
msgid "This protocol does not support chat rooms."
msgstr "Protokollen støttar ikkje praterom."
#: pidgin/gtkblist.c:7175
msgid ""
"You are not currently signed on with any protocols that have the ability to "
"chat."
msgstr "Ingen av dei aktive kontoane kan nyttast til prat."
#: pidgin/gtkblist.c:7184
msgid ""
"Please enter an alias, and the appropriate information about the chat you "
"would like to add to your buddy list.\n"
msgstr ""
"Skriv inn eit kallenamn og høveleg informasjon om praterommet du ønskjer å "
"leggja til i vennelista.\n"
#: pidgin/gtkblist.c:7205
msgid "A_lias:"
msgstr "Kall_enamn:"
#: pidgin/gtkblist.c:7212
msgid "_Group:"
msgstr "_Gruppe:"
#: pidgin/gtkblist.c:7216
msgid "Automatically _join when account connects"
msgstr "Vert automatisk _med når kontoane koplar seg saman"
#: pidgin/gtkblist.c:7217
msgid "_Remain in chat after window is closed"
msgstr "Vert _verande i samtalen etter at vindauget er lukka"
#: pidgin/gtkblist.c:7240
msgid "Please enter the name of the group to be added."
msgstr "Skriv inn namnet på gruppa du ønskjer å leggja til."
#: pidgin/gtkblist.c:8030
msgid "Enable Account"
msgstr "Ta kontoen i bruk"
#: pidgin/gtkblist.c:8111
msgid "_Edit Account"
msgstr "_Endra konto"
#: pidgin/gtkblist.c:8129
msgid "Set _Mood..."
msgstr "Vel _sinnsstemning…"
#: pidgin/gtkblist.c:8167 pidgin/gtkconv.c:2908
msgid "No actions available"
msgstr "Ingen tilgjengelege handlingar"
#: pidgin/gtkblist.c:8174
msgid "_Disable"
msgstr "_Slå av"
#: pidgin/gtkconv.c:345
msgid "Unsafe debugging is now disabled."
msgstr ""
#: pidgin/gtkconv.c:350
msgid "Unsafe debugging is now enabled."
msgstr ""
#: pidgin/gtkconv.c:359
msgid "Verbose debugging is now disabled."
msgstr ""
#: pidgin/gtkconv.c:364
msgid "Verbose debugging is now enabled."
msgstr ""
#: pidgin/gtkconv.c:371
#, fuzzy
msgid "Supported debug options are: plugins, version, unsafe, verbose"
msgstr "Dei støtta feilsøkingsvala er: plugins, version"
#: pidgin/gtkconv.c:434
#, fuzzy
msgid ""
"Use \"/help &lt;command&gt;\" for help with a specific command.<br/>The "
"following commands are available in this context:<br/>"
msgstr ""
"Bruk \"/help &lt;kommando&gt;\" for å få hjelp med ein kommando.\n"
"Dei følgjande kommandoane er tilgjengelege i denne samanhengen:\n"
#: pidgin/gtkconv.c:530
msgid "Unknown command."
msgstr "Ukjend kommando."
#: pidgin/gtkconv.c:793
#, c-format
msgid "<h1>Conversation with %s</h1>\n"
msgstr "<h1>Samtale med %s</h1>\n"
#: pidgin/gtkconv.c:830
msgid "Save Conversation"
msgstr "Lagra samtalen"
#: pidgin/gtkconv.c:1342
msgid "Un-Ignore"
msgstr "Avblokker"
#: pidgin/gtkconv.c:1346
msgid "Ignore"
msgstr "Blokker"
#: pidgin/gtkconv.c:2230
msgid "Unable to save icon file to disk."
msgstr "Klarte ikkje å lagra ikonet."
#: pidgin/gtkconv.c:2326
msgid "Save Icon"
msgstr "Lagra ikon"
#: pidgin/gtkconv.c:2388
msgid "Animate"
msgstr "Animer"
#: pidgin/gtkconv.c:2397
msgid "Hide Icon"
msgstr "Skjul ikon"
#: pidgin/gtkconv.c:2400
msgid "Save Icon As..."
msgstr "Lagra ikon som…"
#: pidgin/gtkconv.c:2405 pidgin/gtkconv.c:2409
msgid "Set Custom Icon..."
msgstr "Bruk eige ikon…"
#: pidgin/gtkconv.c:2414
msgid "Change Size"
msgstr "Endra storleiken"
#: pidgin/gtkconv.c:2562
msgid "Show All"
msgstr "Vis alt"
#: pidgin/gtkconv.c:3210
msgid "User is typing..."
msgstr "Brukaren skriv …"
#: pidgin/gtkconv.c:3282
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%s has stopped typing"
msgstr ""
"\n"
"%s har stoppa å skriva"
#: pidgin/gtkconv.c:3495 pidgin/gtkconv.c:7315
msgid "S_end To"
msgstr "S_end til"
#: pidgin/gtkconv.c:4140
msgid "0 people in room"
msgstr "0 personar i rommet"
#: pidgin/gtkconv.c:4998 pidgin/gtkconv.c:5112
#, c-format
msgid "%d person in room"
msgid_plural "%d people in room"
msgstr[0] "%d person i rommet"
msgstr[1] "%d personar i rommet"
#: pidgin/gtkconv.c:5507 pidgin/gtkstatusbox.c:636
msgid "Typing"
msgstr "Skriv"
#: pidgin/gtkconv.c:5511
msgid "Stopped Typing"
msgstr "Stoppa å skriva"
#: pidgin/gtkconv.c:5514
msgid "Nick Said"
msgstr "Kallenamnet sa"
#: pidgin/gtkconv.c:5517
msgid "Unread Messages"
msgstr "Ulesne meldingar"
#: pidgin/gtkconv.c:5523
msgid "New Event"
msgstr "Ny hending"
#: pidgin/gtkconv.c:6261
msgid ""
"The account has disconnected and you are no longer in this chat. You will "
"automatically rejoin the chat when the account reconnects."
msgstr ""
"Kontoen har kopla frå og du er ikkje lenger med i denne praten. Du vil "
"automatisk bli med igjen når kontoen koplar seg til att."
#: pidgin/gtkconv.c:6718
msgid "clear: Clears all conversation scrollbacks."
msgstr "clear: Tømmer skjermen."
#: pidgin/gtkconv.c:6991
msgid "Confirm close"
msgstr "Stadfest lukking"
#: pidgin/gtkconv.c:7023
msgid "You have unread messages. Are you sure you want to close the window?"
msgstr "Du har ulesne meldingar. Vil du verkeleg lukka vindauget?"
#: pidgin/gtkconv.c:8085
msgid "Close other tabs"
msgstr "Lukk andre faner"
#: pidgin/gtkconv.c:8091
msgid "Close all tabs"
msgstr "Lukk alle fanene"
#: pidgin/gtkconv.c:8099
msgid "Detach this tab"
msgstr "Kopla frå denne fana"
#: pidgin/gtkconv.c:8105
msgid "Close this tab"
msgstr "Lukk denne fana"
#: pidgin/gtkconv.c:8309
msgid "Close conversation"
msgstr "Lukk samtalen"
#: pidgin/gtkconv.c:8951
msgid "Last created window"
msgstr "Siste opna vindauge"
#: pidgin/gtkconv.c:8953
msgid "Separate IM and Chat windows"
msgstr "Skil lynmeldings- og samtalevindauga"
#: pidgin/gtkconv.c:8955 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:78
msgid "New window"
msgstr "Nytt vindauge"
#: pidgin/gtkconv.c:8957
msgid "By group"
msgstr "Etter gruppe"
#: pidgin/gtkconv.c:8959
msgid "By account"
msgstr "Etter konto"
#: pidgin/gtkdialogs.c:168
#, c-format
msgid "%s Plugin Information"
msgstr "%s programtilleggsopplysningar"
#: pidgin/gtkdialogs.c:178 pidgin/pidgindebugplugininfo.c:75
msgid "Plugin Information"
msgstr "Programtilleggsopplysningar"
#: pidgin/gtkdialogs.c:284
#, fuzzy
msgid "Invalid username"
msgstr "Ugyldig kallenamn"
#: pidgin/gtkdialogs.c:301 pidgin/gtkdialogs.c:442 pidgin/gtkdialogs.c:520
msgid "_Name"
msgstr "_Namn"
#: pidgin/gtkdialogs.c:307 pidgin/gtkdialogs.c:447 pidgin/gtkdialogs.c:525
msgid "_Account"
msgstr "_Konto"
#: pidgin/gtkdialogs.c:456
msgid "Get User Info"
msgstr "Hent brukarinfo"
#: pidgin/gtkdialogs.c:457
msgid ""
"Please enter the username or alias of the person whose info you would like "
"to view."
msgstr ""
"Skriv inn brukar- eller kallenamnet til personen du ønskjer informasjon om."
#: pidgin/gtkdialogs.c:545
msgid "View User Log"
msgstr "Les brukarlogg"
#: pidgin/gtkdialogs.c:566
#, c-format
msgid "Enter an alias for %s."
msgstr "Gje %s eit kallenamn."
#: pidgin/gtkdialogs.c:568
msgid "Alias Buddy"
msgstr "Vennekallenamn"
#: pidgin/gtkdialogs.c:593
msgid "Alias Chat"
msgstr "Kallenamn praterom"
#: pidgin/gtkdialogs.c:594
msgid "Enter an alias for this chat."
msgstr "Før opp eit kallenamn for dette praterommet."
#: pidgin/gtkdialogs.c:636
#, c-format
msgid ""
"You are about to remove the contact containing %s and %d other buddy from "
"your buddy list. Do you want to continue?"
msgid_plural ""
"You are about to remove the contact containing %s and %d other buddies from "
"your buddy list. Do you want to continue?"
msgstr[0] ""
"Du er i ferd med å fjerna kontakten som inneheld %s og %d annan venn frå "
"vennelista di. Ønskjer du å halda fram?"
msgstr[1] ""
"Du er i ferd med å fjerna kontakten som inneheld %s og %d andre venner frå "
"vennelista di. Ønskjer du å halda fram?"
#: pidgin/gtkdialogs.c:644
msgid "Remove Contact"
msgstr "Fjern kontakt"
#: pidgin/gtkdialogs.c:647
msgid "_Remove Contact"
msgstr "_Fjern kontakt"
#: pidgin/gtkdialogs.c:678
#, c-format
msgid ""
"You are about to merge the group called %s into the group called %s. Do you "
"want to continue?"
msgstr ""
"Du er i ferd med å slå gruppa med namnet %s saman med gruppa %s. Vil du "
"halda fram?"
#: pidgin/gtkdialogs.c:685
msgid "Merge Groups"
msgstr "Slå saman grupper"
#: pidgin/gtkdialogs.c:688
msgid "_Merge Groups"
msgstr "_Slå saman grupper"
#: pidgin/gtkdialogs.c:738
#, c-format
msgid ""
"You are about to remove the group %s and all its members from your buddy "
"list. Do you want to continue?"
msgstr ""
"Er du sikker på at du ønskjer å fjerna gruppa %s og alle medlemmene i ho frå "
"vennelista di?"
#: pidgin/gtkdialogs.c:741
msgid "Remove Group"
msgstr "Fjern gruppa"
#: pidgin/gtkdialogs.c:744
msgid "_Remove Group"
msgstr "_Fjern gruppe"
#: pidgin/gtkdialogs.c:777
#, c-format
msgid ""
"You are about to remove %s from your buddy list. Do you want to continue?"
msgstr "Er du sikker på at du ønskjer å fjerna %s frå vennelista di?"
#: pidgin/gtkdialogs.c:780
msgid "Remove Buddy"
msgstr "Fjern venn"
#: pidgin/gtkdialogs.c:783
msgid "_Remove Buddy"
msgstr "Fje_rn venn"
#: pidgin/gtkdialogs.c:804
#, c-format
msgid ""
"You are about to remove the chat %s from your buddy list. Do you want to "
"continue?"
msgstr ""
"Er du sikker på at du ønskjer å fjerna praterommet %s frå vennelista di?"
#: pidgin/gtkdialogs.c:807
msgid "Remove Chat"
msgstr "Fjern praterom"
#: pidgin/gtkdialogs.c:809
msgid "_Remove Chat"
msgstr "_Fjern praterom"
#: pidgin/gtkdocklet.c:174
msgid "Right-click for more unread messages...\n"
msgstr "Høgreklikk for fleire ulesne meldingar …\n"
#: pidgin/gtkdocklet.c:541
msgid "_Change Status"
msgstr "_Endra status"
#: pidgin/gtkdocklet.c:561 pidgin/gtkstatusbox.c:1020
msgid "Do not disturb"
msgstr "Ikkje forstyrr meg"
#: pidgin/gtkdocklet.c:565 pidgin/gtkstatusbox.c:1021
msgid "Invisible"
msgstr "Usynleg"
#: pidgin/gtkdocklet.c:690
msgid "Show Buddy _List"
msgstr "Vis venne_liste"
#: pidgin/gtkdocklet.c:695
msgid "_Unread Messages"
msgstr "_Ulesne meldingar"
#: pidgin/gtkdocklet.c:716
msgid "New _Message..."
msgstr "N_y melding …"
#: pidgin/gtkdocklet.c:733
msgid "_Accounts"
msgstr "_Kontoar"
#: pidgin/gtkdocklet.c:735
msgid "Plu_gins"
msgstr "Program_tillegg"
#: pidgin/gtkdocklet.c:738
msgid "Pr_eferences"
msgstr "_Innstillingar"
#: pidgin/gtkdocklet.c:744
msgid "Mute _Sounds"
msgstr "_Demp lydar"
#: pidgin/gtkdocklet.c:756
msgid "_Quit"
msgstr "Avsl_utt"
#: pidgin/gtkmedia.c:590
msgid "Media error"
msgstr "Mediefeil"
#: pidgin/gtkmedia.c:634
#, c-format
msgid "%s wishes to start an audio/video session with you."
msgstr "%s ønskjer å starta ei lyd-/biletøkt med deg."
#: pidgin/gtkmedia.c:640
#, c-format
msgid "%s wishes to start a video session with you."
msgstr "%s ønskjer å starta ei biletøkt med deg."
#: pidgin/gtkmedia.c:646
msgid "Incoming Call"
msgstr "Innkomande samtale"
#: pidgin/gtkmedia.c:909
msgid "_Hold"
msgstr "_Vent"
#: pidgin/gtkmedia.c:976 pidgin/resources/Debug/debug.ui:132
msgid "_Pause"
msgstr "_Pause"
#: pidgin/gtkmedia.c:994
msgid "_Mute"
msgstr "_Demp"
#: pidgin/gtkmedia.c:1080
#, fuzzy
msgid "Call in progress"
msgstr "Held på å ringja."
#: pidgin/gtknotify.c:804
#, c-format
msgid "%s has %d new message."
msgid_plural "%s has %d new messages."
msgstr[0] "%s har %d ny melding."
msgstr[1] "%s har %d nye meldingar."
#: pidgin/gtknotify.c:835
#, c-format
msgid "<b>%d new email.</b>"
msgid_plural "<b>%d new emails.</b>"
msgstr[0] "<b>%d ny e-postmelding.</b>"
msgstr[1] "<b>%d nye e-postmeldingar.</b>"
#: pidgin/gtknotify.c:1262
#, c-format
msgid "The browser command \"%s\" is invalid."
msgstr "Nettlesarkommandoen \"%s\" er ugyldig."
#: pidgin/gtknotify.c:1264 pidgin/gtknotify.c:1300 pidgin/gtknotify.c:1458
msgid "Unable to open URL"
msgstr "Klarte ikkje å opna adressa"
#: pidgin/gtknotify.c:1297
#, c-format
msgid "Error launching \"%s\": %s"
msgstr "Klarte ikkje å starta \"%s\": %s"
#: pidgin/gtknotify.c:1459
msgid ""
"The 'Manual' browser command has been chosen, but no command has been set."
msgstr "'Manuell' nettlesarkommando er vald, men ingen kommando er brukt."
#: pidgin/gtknotify.c:1468
msgid "Unable to open URL: the 'Manual' browser command seems invalid."
msgstr ""
"Klarte ikkje å opna adressa: nettlesarkommandoen 'Manual' verkar vera "
"ugyldig."
#: pidgin/gtknotify.c:1543
msgid "No message"
msgstr "Inga melding"
#: pidgin/gtknotify.c:1616
msgid "Open All Messages"
msgstr "Opna alle meldingar"
#: pidgin/gtknotify.c:1648
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">You have mail!</span>"
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Du har fått e-postmeldingar</span>"
#: pidgin/gtknotify.c:1651
msgid "New Pounces"
msgstr "Nye vennevarsel"
#: pidgin/gtknotify.c:1670
msgid "Dismiss"
msgstr "Avvis"
#: pidgin/gtknotify.c:1707
msgid "Date"
msgstr "Dato"
#: pidgin/gtknotify.c:1715
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">You have pounced!</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Du har slått til!</span>"
#: pidgin/gtkplugin.c:532
msgid "The following plugins will be unloaded."
msgstr "Dei følgjande programtillegga vil bli lasta ut."
#: pidgin/gtkplugin.c:562
msgid "Multiple plugins will be unloaded."
msgstr "Fleire programtillegg vil bli lasta ut."
#: pidgin/gtkplugin.c:564
msgid "Unload Plugins"
msgstr "Last ut programtillegg"
#: pidgin/gtkplugin.c:585
msgid "Could not unload plugin"
msgstr "Klarte ikkje å lasta ut programtillegget"
#: pidgin/gtkplugin.c:586
msgid ""
"The plugin could not be unloaded now, but will be disabled at the next "
"startup."
msgstr ""
"Klarte ikkje å lasta vekk programtillegget no, men det vil vera slått av ved "
"neste oppstart."
#: pidgin/gtkplugin.c:597
#, fuzzy
msgid "Could not load plugin"
msgstr "Klarte ikkje å lasta ut programtillegget"
#: pidgin/gtkplugin.c:738
#, c-format
msgid ""
"<span foreground=\"red\" weight=\"bold\">Error: %s\n"
"Check the plugin website for an update.</span>"
msgstr ""
"<span foreground=\"red\" weight=\"bold\">Feil: %s\n"
"Sjå på nettsida til programtillegga om det finst oppdateringar.</span>"
#: pidgin/gtkplugin.c:859
#, fuzzy
msgid "Authors"
msgstr "Forfattar"
#: pidgin/gtkplugin.c:860
msgid "Author"
msgstr "Forfattar"
#: pidgin/gtkplugin.c:943
msgid "<b>Written by:</b>"
msgstr "<b>Skriven av:</b>"
#: pidgin/gtkplugin.c:965
msgid "<b>Web site:</b>"
msgstr "<b>Nettstad:</b>"
#: pidgin/gtkplugin.c:975
msgid "<b>Filename:</b>"
msgstr "<b>Filnamn:</b>"
#: pidgin/gtkplugin.c:1001
msgid "Configure Pl_ugin"
msgstr "Endra _programtillegget"
#: pidgin/gtkplugin.c:1061
msgid "<b>Plugin Details</b>"
msgstr "<b>Programtilleggsdetaljar</b>"
#: pidgin/gtkpounce.c:160
msgid "Select a file"
msgstr "Vel ei fil"
#: pidgin/gtkpounce.c:568
msgid "Modify Buddy Pounce"
msgstr "Endra vennevarselet"
#: pidgin/gtkpounce.c:589 pidgin/gtkroomlist.c:560
#: pidgin/plugins/disco/resources/disco.ui:134
msgid "_Account:"
msgstr "_Konto:"
#: pidgin/gtkpounce.c:609
msgid "_Buddy name:"
msgstr "Venne_namn:"
#: pidgin/gtkpounce.c:643
msgid "Si_gns on"
msgstr "Lo_ggar på"
#: pidgin/gtkpounce.c:645
msgid "Signs o_ff"
msgstr "L_oggar av"
#: pidgin/gtkpounce.c:647
msgid "Goes a_way"
msgstr "G_år vekk"
#: pidgin/gtkpounce.c:649
msgid "Ret_urns from away"
msgstr "Kj_em attende etter å ha vore vekke"
#: pidgin/gtkpounce.c:651
msgid "Becomes _idle"
msgstr "Blir _uverksam"
#: pidgin/gtkpounce.c:653
msgid "Is no longer i_dle"
msgstr "_Ikkje er uverksam lenger"
#: pidgin/gtkpounce.c:655
msgid "Starts _typing"
msgstr "Begynner å _skriva"
#: pidgin/gtkpounce.c:657
msgid "P_auses while typing"
msgstr "Tek ein _pause under skrivinga"
#: pidgin/gtkpounce.c:659
msgid "Stops t_yping"
msgstr "St_ansar skrivinga"
#: pidgin/gtkpounce.c:661
msgid "Sends a _message"
msgstr "Sender ei _melding"
#: pidgin/gtkpounce.c:705
msgid "Ope_n an IM window"
msgstr "O_pna eit lynmeldingsvindauge"
#: pidgin/gtkpounce.c:707
msgid "_Pop up a notification"
msgstr "_Sprett opp eit varsel"
#: pidgin/gtkpounce.c:709
msgid "Send a _message"
msgstr "Sen_d ei melding"
#: pidgin/gtkpounce.c:711
msgid "E_xecute a command"
msgstr "Kjø_r ein kommando"
#: pidgin/gtkpounce.c:713
msgid "P_lay a sound"
msgstr "Spel ein ly_d"
#: pidgin/gtkpounce.c:721
msgid "Brows_e..."
msgstr "_Bla gjennom …"
#: pidgin/gtkpounce.c:725
msgid "Br_owse..."
msgstr "Bl_a gjennom …"
#: pidgin/gtkpounce.c:726 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2909
msgid "Pre_view"
msgstr "F_ørehandsvis"
#: pidgin/gtkpounce.c:870
msgid "P_ounce only when my status is not Available"
msgstr "Venneovervaking berre når statusen min er \"Ikk_je tilgjengeleg\""
#: pidgin/gtkpounce.c:875
msgid "_Recurring"
msgstr "_Gjentakande"
#: pidgin/gtkpounce.c:1294
msgid "Pounce Target"
msgstr "Varslingsmål"
#: pidgin/gtkpounce.c:1469
msgid "Started typing"
msgstr "Starta å skriva"
#: pidgin/gtkpounce.c:1471
msgid "Paused while typing"
msgstr "Tek pause frå skrivinga"
#: pidgin/gtkpounce.c:1473
msgid "Signed on"
msgstr "Pålogga"
#: pidgin/gtkpounce.c:1475
msgid "Returned from being idle"
msgstr "Er ikkje uverksam lenger"
#: pidgin/gtkpounce.c:1477
msgid "Returned from being away"
msgstr "Kjem attende"
#: pidgin/gtkpounce.c:1479
msgid "Stopped typing"
msgstr "Stoppa å skriva"
#: pidgin/gtkpounce.c:1481
msgid "Signed off"
msgstr "Logga av"
#: pidgin/gtkpounce.c:1483
msgid "Became idle"
msgstr "Blei uverksam"
#: pidgin/gtkpounce.c:1485
msgid "Went away"
msgstr "Gjekk vekk"
#: pidgin/gtkpounce.c:1487
msgid "Sent a message"
msgstr "Sendt ei melding"
#: pidgin/gtkpounce.c:1488
msgid "Unknown.... Please report this!"
msgstr "Ukjend … . Rapporter feilen."
#: pidgin/gtkprefs.c:929
msgid "(Custom)"
msgstr "(tilpassa)"
#: pidgin/gtkprefs.c:941
msgid "none"
msgstr "ingen"
#: pidgin/gtkprefs.c:941 pidgin/gtkprefs.c:989 pidgin/gtkprefs.c:1111
#: pidgin/gtkprefs.c:1119
msgid "Penguin Pimps"
msgstr "Penguin Pimps"
#: pidgin/gtkprefs.c:942
msgid "Selecting this disables graphical emoticons."
msgstr "Å velja dette tek vekk bruk av grafiske smilefjes."
#: pidgin/gtkprefs.c:990
msgid "The default Pidgin sound theme"
msgstr "Pidgin sitt standard lydtema"
#: pidgin/gtkprefs.c:1112
msgid "The default Pidgin buddy list theme"
msgstr "Pidgin si standard vennelistedrakt"
#: pidgin/gtkprefs.c:1120
msgid "The default Pidgin status icon theme"
msgstr "Pidgin si standard ikondrakt"
#: pidgin/gtkprefs.c:1272 pidgin/gtkprefs.c:1281
msgid "Theme failed to unpack."
msgstr "Klarte ikkje å pakka ut drakta."
#: pidgin/gtkprefs.c:1330 pidgin/gtkprefs.c:1382
msgid "Theme failed to load."
msgstr "Klarte ikkje å lasta drakta."
#: pidgin/gtkprefs.c:1385
msgid "Theme failed to copy."
msgstr "Klarte ikkje å kopiera drakta."
#: pidgin/gtkprefs.c:1932
msgid "Cannot start proxy configuration program."
msgstr "Klarte ikkje å starta innstillingsprogrammet til mellomlageret."
#: pidgin/gtkprefs.c:1944
msgid "Cannot start browser configuration program."
msgstr "Klarer ikkje å starta nettlesaren sitt innstillingsprogram."
#: pidgin/gtkprefs.c:1978
msgid "Disabled"
msgstr "Slått av"
#: pidgin/gtkprefs.c:1980
#, c-format
msgid "Use _automatically detected IP address: %s"
msgstr "Bruk _automatisk funnen IP-adresse: %s"
#: pidgin/gtkprefs.c:2102
msgid "Manual"
msgstr "Sjølvvald"
#: pidgin/gtkprefs.c:2449 pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:624
msgid "_Apply"
msgstr "_Bruk"
#: pidgin/gtkprefs.c:2475
#, fuzzy
msgid "Failed to set new keyring"
msgstr "Klarte ikkje å henta namn: %s"
#: pidgin/gtkprefs.c:2499
msgid "Selected keyring is disabled"
msgstr ""
#: pidgin/gtkprefs.c:2703
msgid "Sound Selection"
msgstr "Lydval"
#: pidgin/gtkprefs.c:3020
msgid "DROP"
msgstr "Stille"
#: pidgin/gtkprefs.c:3095 pidgin/gtkprefs.c:3119
#, fuzzy, c-format
msgid "Silence threshold: %d%%"
msgstr "Stillegrense:"
#: pidgin/gtkprefs.c:3465
#, fuzzy
msgid "Voice/Video"
msgstr "_Tale og video"
#: pidgin/gtkprivacy.c:342
msgid "Privacy"
msgstr "Personvern"
#: pidgin/gtkprivacy.c:352
msgid "Changes to privacy settings take effect immediately."
msgstr "Endringar i personvernet blir tekne i bruk med ein gong."
#: pidgin/gtkprivacy.c:360
msgid "Set privacy for:"
msgstr "Gjeld kontoen:"
#: pidgin/gtkprivacy.c:405
msgid "Remove Al_l"
msgstr "Fjern _alt"
#: pidgin/gtkprivacy.c:491 pidgin/gtkprivacy.c:508
msgid "Permit User"
msgstr "Gje løyve til brukar"
#: pidgin/gtkprivacy.c:492
msgid "Type a user you permit to contact you."
msgstr "Skriv inn ein brukar du tillèt å kontakta deg."
#: pidgin/gtkprivacy.c:493
msgid "Please enter the name of the user you wish to be able to contact you."
msgstr "Skriv inn namnet til ein brukar du vil tillata å kontakte deg."
#: pidgin/gtkprivacy.c:496 pidgin/gtkprivacy.c:511
msgid "_Permit"
msgstr "_Tillat"
#: pidgin/gtkprivacy.c:502
#, c-format
msgid "Allow %s to contact you?"
msgstr "Gjev du %s løyve til å kontakta deg?"
#: pidgin/gtkprivacy.c:504
#, c-format
msgid "Are you sure you wish to allow %s to contact you?"
msgstr "Er du sikker på at du ønskjer å gje %s løyve til å kontakta deg?"
#: pidgin/gtkprivacy.c:532 pidgin/gtkprivacy.c:546
msgid "Block User"
msgstr "Blokker brukar"
#: pidgin/gtkprivacy.c:533
msgid "Type a user to block."
msgstr "Skriv inn namnet til brukaren du vil blokkera."
#: pidgin/gtkprivacy.c:534
msgid "Please enter the name of the user you wish to block."
msgstr "Skriv inn namnet til brukaren du ønskjer å blokkera."
#: pidgin/gtkprivacy.c:542
#, c-format
msgid "Block %s?"
msgstr "Blokkera %s?"
#: pidgin/gtkprivacy.c:544
#, c-format
msgid "Are you sure you want to block %s?"
msgstr "Er du sikker på at du vil blokkera %s?"
#: pidgin/gtkrequest.c:472
#, fuzzy
msgid "_Help"
msgstr "/_Hjelp"
#: pidgin/gtkrequest.c:905
msgid "Please wait"
msgstr ""
#: pidgin/gtkrequest.c:2403 pidgin/gtkutils.c:1967
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:43
#, fuzzy
msgid "_Open"
msgstr "_Opna lenkje"
#: pidgin/gtkrequest.c:2470
msgid "Select Folder..."
msgstr "Vel mappe …"
#: pidgin/gtkrequest.c:2471
msgid "_OK"
msgstr "_OK"
#: pidgin/gtkroomlist.c:583
msgid "_Get List"
msgstr "_Hent liste"
#: pidgin/gtkroomlist.c:591
msgid "_Add Chat"
msgstr "Legg til _praterom"
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:305
msgid "Are you sure you want to delete the selected saved statuses?"
msgstr "Vil du verkeleg sletta dei valde lagra tilstandane?"
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:579 pidgin/gtksavedstatuses.c:1211
msgid "_Use"
msgstr "_Bruk"
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:723
msgid "Title already in use. You must choose a unique title."
msgstr "Tittelen er allereie i bruk. Du må velja ein unik tittel."
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:936
msgid "Different"
msgstr "Ulik"
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:1132
msgid "_Title:"
msgstr "_Tittel:"
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:1140 pidgin/gtksavedstatuses.c:1427
msgid "_Status:"
msgstr "_Status:"
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:1146 pidgin/gtksavedstatuses.c:1461
msgid "_Message:"
msgstr "_Melding:"
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:1165
msgid "Use a _different status for some accounts"
msgstr "Bruk ein _ulik tilstand for somme kontoar"
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:1218
msgid "Sa_ve and Use"
msgstr ""
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:1411
#, c-format
msgid "Status for %s"
msgstr "Status for %s"
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:188 pidgin/gtksmiley-manager.c:234
msgid "Custom Smiley"
msgstr "Tilpassa smilefjes"
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:232
#, c-format
msgid ""
"A custom smiley for '%s' already exists. Please use a different shortcut."
msgstr ""
"Det finst allereie eit tilpassa smilefjes til '%s'. Vel ein annan snarveg."
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:235
msgid "Duplicate Shortcut"
msgstr "Duplisert snarveg"
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:327
msgid "Edit Smiley"
msgstr "Endra smilefjes"
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:327
msgid "Add Smiley"
msgstr "Legg til smilefjes"
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:356
msgid "_Image:"
msgstr "_Bilete:"
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:379
msgid "S_hortcut text:"
msgstr "Snar_vegstekst:"
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:673
msgid "Smiley"
msgstr "Smilefjes"
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:682
msgid "Shortcut Text"
msgstr "Snarvegstekst"
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:770
msgid "Custom Smiley Manager"
msgstr "Smilefjesbehandling"
#: pidgin/gtkstatusbox.c:307
msgid "Select Buddy Icon"
msgstr "Vel venneikon"
#: pidgin/gtkstatusbox.c:391
msgid "Click to change your buddyicon for this account."
msgstr "Klikk for å endra venneikonet til denne kontoen."
#: pidgin/gtkstatusbox.c:392
msgid "Click to change your buddyicon for all accounts."
msgstr "Klikk for å endra venneikonet til alle kontoane."
#: pidgin/gtkstatusbox.c:640
msgid "Waiting for network connection"
msgstr "Ventar på nettverkssamband"
#: pidgin/gtkstatusbox.c:1028
msgid "New status..."
msgstr "Ny tilstand …"
#: pidgin/gtkstatusbox.c:1029
msgid "Saved statuses..."
msgstr "Lagra tilstandar …"
#: pidgin/gtkstatusbox.c:1643
msgid "Status Selector"
msgstr "Tilstandsveljar"
#: pidgin/gtkutils.c:1087 pidgin/gtkutils.c:1114
#, c-format
msgid "The following error has occurred loading %s: %s"
msgstr "Følgjande feil oppstod ved lastinga av %s: %s"
#: pidgin/gtkutils.c:1090 pidgin/gtkutils.c:1116
msgid "Failed to load image"
msgstr "Klarte ikkje å lagra biletet"
#: pidgin/gtkutils.c:1192 pidgin/gtkutils.c:1205 pidgin/gtkutils.c:1212
msgid "You have dragged an image"
msgstr "Du har drege eit biete"
#: pidgin/gtkutils.c:1193
msgid ""
"You can send this image as a file transfer, embed it into this message, or "
"use it as the buddy icon for this user."
msgstr ""
"Du kan senda dette biletet som ei filoverføring, veva det inn i denne "
"meldinga, eller bruka det som eit venneikon for denne brukaren."
#: pidgin/gtkutils.c:1200 pidgin/gtkutils.c:1220
msgid "Set as buddy icon"
msgstr "Bruk som venne-ikon"
#: pidgin/gtkutils.c:1201 pidgin/gtkutils.c:1221
msgid "Send image file"
msgstr "Send biletfil"
#: pidgin/gtkutils.c:1202 pidgin/gtkutils.c:1221
msgid "Insert in message"
msgstr "Legg til i meldinga"
#: pidgin/gtkutils.c:1206
msgid "Would you like to set it as the buddy icon for this user?"
msgstr "Vil du velja det som venneikon for denne brukaren?"
#: pidgin/gtkutils.c:1213
msgid ""
"You can send this image as a file transfer, or use it as the buddy icon for "
"this user."
msgstr ""
"Du kan senda dette biletet som ei filoverføring, eller bruka det som eit "
"venneikon for denne brukaren."
#: pidgin/gtkutils.c:1214
msgid ""
"You can insert this image into this message, or use it as the buddy icon for "
"this user"
msgstr ""
"Du kan setja inn dette biletet i denne meldinga, eller bruka det som eit "
"venneikon for denne brukaren"
#: pidgin/gtkutils.c:1297
msgid "Cannot send launcher"
msgstr "Klarer ikkje å senda lastaren"
#: pidgin/gtkutils.c:1298
msgid ""
"You dragged a desktop launcher. Most likely you wanted to send the target of "
"this launcher instead of this launcher itself."
msgstr ""
"Du drog ein arbeidsflatestartar. Truleg ønskte du å senda det oppstartaren "
"peiker mot i staden for oppstartaren sjølv."
#: pidgin/gtkutils.c:1354
#, c-format
msgid "Cannot send folder %s."
msgstr "Klarer ikkje å senda mappe %s."
#: pidgin/gtkutils.c:1355
#, c-format
msgid ""
"%s cannot transfer a folder. You will need to send the files within "
"individually."
msgstr ""
"%s kan ikkje overføra mapper. Du er nøydd til å senda filene deira enkeltvis."
#: pidgin/gtkutils.c:1936
#, c-format
msgid ""
"<b>File:</b> %s\n"
"<b>File size:</b> %s\n"
"<b>Image size:</b> %dx%d"
msgstr ""
"<b>Fil:</b> %s\n"
"<b>Filstorleik:</b> %s\n"
"<b>Biletstorleik:</b> %dx%d"
#: pidgin/gtkutils.c:1967
msgid "Buddy Icon"
msgstr "Venneikon"
#: pidgin/gtkutils.c:2175
#, c-format
msgid "The file '%s' is too large for %s. Please try a smaller image.\n"
msgstr "Fila '%s' er for stor for %s. Prøv eit mindre bilete.\n"
#: pidgin/gtkutils.c:2177
msgid "Icon Error"
msgstr "Ikon-feil"
#: pidgin/gtkutils.c:2177
msgid "Could not set icon"
msgstr "Klarte ikkje å velja ikon"
#: pidgin/gtkwhiteboard.c:482
msgid "Do you really want to clear?"
msgstr "Vil du verkeleg tømma?"
#: pidgin/gtkwhiteboard.c:505
msgid "Save File"
msgstr "Lagra fil"
#: pidgin/gtkwhiteboard.c:531
#, fuzzy
msgid "Unable to save the file"
msgstr "Klarte ikkje å opna fila."
#: pidgin/gtkxfer.c:149
msgid "Not started"
msgstr "Ikkje begynt"
#: pidgin/gtkxfer.c:259
msgid "<b>Receiving As:</b>"
msgstr "<b>Tek i mot som:</b>"
#: pidgin/gtkxfer.c:261
msgid "<b>Receiving From:</b>"
msgstr "<b>Tek i mot frå:</b>"
#: pidgin/gtkxfer.c:265
msgid "<b>Sending To:</b>"
msgstr "<b>Sender til:</b>"
#: pidgin/gtkxfer.c:267
msgid "<b>Sending As:</b>"
msgstr "<b>Sender som:</b>"
#: pidgin/gtkxfer.c:460
msgid "There is no application configured to open this type of file."
msgstr "Ingen applikasjonar er knytte til denne typen filer."
#: pidgin/gtkxfer.c:466
msgid "An error occurred while opening the file."
msgstr "Fekk ikkje opna fila grunna feil."
#: pidgin/gtkxfer.c:505
#, c-format
msgid "Error launching %s: %s"
msgstr "Klarte ikkje å lasta %s: %s"
#: pidgin/gtkxfer.c:514
#, c-format
msgid "Error running %s"
msgstr "Klarte ikkje å kjøra %s"
#: pidgin/gtkxfer.c:515
#, c-format
msgid "Process returned error code %d"
msgstr "Prosessen kom med feilkoden %d"
#: pidgin/libpidgin.c:460
#, c-format
msgid ""
"%s %s has segfaulted and attempted to dump a core file.\n"
"This is a bug in the software and has happened through\n"
"no fault of your own.\n"
"\n"
"If you can reproduce the crash, please notify the developers\n"
"by reporting a bug at:\n"
"%ssimpleticket/\n"
"\n"
"Please make sure to specify what you were doing at the time\n"
"and post the backtrace from the core file. If you do not know\n"
"how to get the backtrace, please read the instructions at\n"
"%swiki/GetABacktrace\n"
msgstr ""
"%s %s feila i minnetildelinga (segfault) og prøvde å lagra ei minnefil.\n"
"Dette skjedde grunna ein feil i programvara og \n"
"utan at du kan lastast for det.\n"
"\n"
"Om du klarer å reprodusera feilen på nytt, kan du senda feilmeldinga\n"
"til utviklarane ved å melda han til:\n"
"%ssimpleticket/\n"
"\n"
"Sjå til at du fortel om kva du gjorde då feilen oppstod,\n"
"og send sporingsloggen (backtrace) frå minnefila. Om du ikkje veit korleis\n"
"laga sporingsloggen, les rettleiinga på\n"
"%swiki/GetABacktrace\n"
#: pidgin/libpidgin.c:766
#, fuzzy
msgid "Exiting because another libpurple client is already running."
msgstr "Avsluttar sidan ein annan libpurple-klient allereie kjører.\n"
#: pidgin/pidginabout.c:270 pidgin/resources/About/about.ui:271
msgid "Build Information"
msgstr "Utgåvestegsopplysningar"
#: pidgin/pidginabout.c:295 pidgin/pidginabout.c:345
#, fuzzy
msgid "Purple Version"
msgstr "Purple-person"
#: pidgin/pidginabout.c:305 pidgin/pidginabout.c:355
#, fuzzy
msgid "GLib Version"
msgstr "Minsteversjon"
#: pidgin/pidginabout.c:315 pidgin/pidginabout.c:365
#, fuzzy
msgid "GTK+ Version"
msgstr "TLS/SSL-utgåver"
#: pidgin/pidginabout.c:330
#, fuzzy
msgid "Runtime Information"
msgstr "Utgåvestegsopplysningar"
#: pidgin/pidgindebug.c:156
msgid "Save Debug Log"
msgstr "Lagra feilrettingsloggen"
#: pidgin/pidgindebug.c:491
msgid "_Icon Only"
msgstr "Berre _ikon"
#: pidgin/pidgindebug.c:492
msgid "_Text Only"
msgstr "Berre _tekst"
#: pidgin/pidgindebug.c:493
msgid "_Both Icon & Text"
msgstr "_Både ikon og tekst"
#: pidgin/pidginlog.c:294
msgid "Log Deletion Failed"
msgstr "Klarte ikkje å sletta loggen"
#: pidgin/pidginlog.c:295
msgid "Check permissions and try again."
msgstr "Sjå over rettane og prøv igjen."
#: pidgin/pidginlog.c:339
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to permanently delete the log of the conversation with "
"%s which started at %s?"
msgstr ""
"Er du sikker på at du vil permanent sletta loggen over praten med %s som "
"starta %s?"
#: pidgin/pidginlog.c:350
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to permanently delete the log of the conversation in "
"%s which started at %s?"
msgstr ""
"Er du sikker på at du vil permanent sletta loggen over pratinga i %s som "
"starta %s?"
#: pidgin/pidginlog.c:355
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to permanently delete the system log which started at "
"%s?"
msgstr ""
"Er du sikker på at du for alltid vil sletta systemloggen som starta på %s?"
#: pidgin/pidginlog.c:373
msgid "Delete Log?"
msgstr "Sletta loggen?"
#: pidgin/pidginlog.c:399
msgid "Delete Log..."
msgstr "Sletta loggen …"
#: pidgin/pidgintooltip.c:120
msgid "Pidgin Tooltip"
msgstr "Pidgin-verktøyhint"
#: pidgin/plugins/cap/cap.c:442 pidgin/plugins/cap/cap.c:445
msgid "Response Probability:"
msgstr "Sannsynleg svar:"
#: pidgin/plugins/cap/cap.c:735
msgid "Statistics Configuration"
msgstr "Statistikkinnstillingar"
#: pidgin/plugins/cap/cap.c:738
msgid "Maximum response timeout:"
msgstr "Største tidsavbrot for svar:"
#: pidgin/plugins/cap/cap.c:741 pidgin/plugins/cap/cap.c:748
#: pidgin/plugins/cap/cap.c:755
msgid "minutes"
msgstr "minutt"
#: pidgin/plugins/cap/cap.c:745
msgid "Maximum last-seen difference:"
msgstr "Største skilnad for sist sett:"
#: pidgin/plugins/cap/cap.c:752
msgid "Threshold:"
msgstr "Grense:"
#: pidgin/plugins/contact_priority.c:94
msgid "Point values to use when..."
msgstr "Poengverdiar som kan nyttast når …"
#: pidgin/plugins/contact_priority.c:124
msgid ""
"The buddy with the <i>largest score</i> is the buddy who will have priority "
"in the contact.\n"
msgstr ""
"Vennen med den <i>høgste poengstillinga</i> er han som vil ha prioritet i "
"kontakten.\n"
#: pidgin/plugins/contact_priority.c:131
msgid "Use last buddy when scores are equal"
msgstr "Bruk siste vennen når poengstillinga er lik"
#: pidgin/plugins/contact_priority.c:136
msgid "Point values to use for account..."
msgstr "Poengverdiar som kontoen kan nytta …"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:239
msgid "Server name request"
msgstr "Tenarnamnførespurnad"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:239
msgid "Enter an XMPP Server"
msgstr "Før opp ein XMPP-tenar"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:240
msgid "Select an XMPP server to query"
msgstr "Vel ein XMPP-tenar å spørja"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:242
msgid "Find Services"
msgstr "Finn tenester"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:297
msgid "Add to Buddy List"
msgstr "Legg til vennelista"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:467
msgid "Gateway"
msgstr "Sambandstenar"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:471
msgid "Directory"
msgstr "Katalog"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:479
msgid "PubSub Collection"
msgstr "PubSub-samling"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:483
msgid "PubSub Leaf"
msgstr "PubSub-teneste"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:487
msgid "Other"
msgstr "Anna"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:495
msgid ""
"\n"
"<b>Description:</b> "
msgstr ""
"\n"
"<b>Skildring:</b> "
#: pidgin/plugins/disco/xmppdisco.c:513
msgid "Server does not exist"
msgstr "Tenaren finst ikkje"
#: pidgin/plugins/disco/xmppdisco.c:518
msgid "Server does not support service discovery"
msgstr "Tenaren støttar ikkje tenesteoppdaging"
#: pidgin/plugins/disco/xmppdisco.c:598
msgid "XMPP Service Discovery"
msgstr "XMPP-tenesteoppdaging"
#: pidgin/plugins/disco/xmppdisco.c:649
#, fuzzy
msgid "XMPP protocol is not loaded."
msgstr "XMPP-protokolltillegg"
#: pidgin/plugins/disco/resources/disco.ui:20
msgid "Service Discovery"
msgstr "Tenesteoppdaging"
#: pidgin/plugins/disco/resources/disco.ui:38 pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:73
#, fuzzy
msgid "_Stop"
msgstr "Stopp"
#: pidgin/plugins/disco/resources/disco.ui:54
msgid "_Browse"
msgstr "_Bla"
#: pidgin/plugins/extplacement.c:92
msgid "Conversation Placement"
msgstr "Samtaleplassering"
#: pidgin/plugins/extplacement.c:96
msgid ""
"Note: The preference for \"New conversations\" must be set to \"By "
"conversation count\"."
msgstr ""
"Merk: innstillinga for \"Nye samtalar\" må vera stilt inn på \"Etter tal på "
"samtalar\"."
#: pidgin/plugins/extplacement.c:102
msgid "Number of conversations per window"
msgstr "Tal på samtalar per vindauge"
#: pidgin/plugins/extplacement.c:108
msgid "Separate IM and Chat windows when placing by number"
msgstr "Skil lynmeldingsvindauge og praterom når plassert i nummerorden"
#: pidgin/plugins/extplacement.c:146
msgid "By conversation count"
msgstr "Etter tal på samtalar"
#: pidgin/plugins/gestures/gestures.c:187
msgid "Mouse Gestures Configuration"
msgstr "Muserørsleinnstillingar"
#: pidgin/plugins/gestures/gestures.c:193
msgid "Middle mouse button"
msgstr "Midtre museknapp"
#: pidgin/plugins/gestures/gestures.c:194
msgid "Right mouse button"
msgstr "Høgre museknapp"
#: pidgin/plugins/gestures/gestures.c:204
msgid "_Visual gesture display"
msgstr "_Visuell tilbakemelding"
#: pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:140
msgid "Instant Messaging"
msgstr "Lynmeldingar"
#: pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:447
msgid "Select a person from your address book below, or add a new person."
msgstr "Vel ein person frå adresseboka nedanfor eller legg til ein ny."
#: pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:490
#: pidgin/plugins/gevolution/assoc-buddy.c:379
#, fuzzy
msgid "C_lear"
msgstr "Tøm"
#: pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:531
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:298
msgid "Group:"
msgstr "Gruppe:"
#: pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:550
#: pidgin/plugins/gevolution/assoc-buddy.c:429
#, fuzzy
msgid "_New Person"
msgstr "Ny person"
#: pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:566
#, fuzzy
msgid "_Select Buddy"
msgstr "Vel venn"
#: pidgin/plugins/gevolution/assoc-buddy.c:337
msgid ""
"Select a person from your address book to add this buddy to, or create a new "
"person."
msgstr ""
"Legg denne vennen til ein person i adresseboka, eller lag ei ny oppføring."
#: pidgin/plugins/gevolution/assoc-buddy.c:445
msgid "_Associate Buddy"
msgstr "_Knyt til venn"
#: pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:253
#: pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:260
msgid "Unable to send email"
msgstr "Klarer ikkje å senda e-posten"
#: pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:254
msgid "The evolution executable was not found in the PATH."
msgstr "Evolution si programfil blei ikkje funnen i filbana (PATH)."
#: pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:261
msgid "An email address was not found for this buddy."
msgstr "Fann inga e-postadresse for denne vennen."
#: pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:287
msgid "Add to Address Book"
msgstr "Legg til i adresseboka"
#: pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:299
msgid "Send Email"
msgstr "Send melding"
#: pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:379
msgid "Evolution Integration Configuration"
msgstr "Innstillingar for Evolution-integreringa"
#: pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:382
msgid "Select all accounts that buddies should be auto-added to."
msgstr "Vel alle kontoane du vil at vennene automatisk skal leggjast til i."
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:244
msgid "New Person"
msgstr "Ny person"
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:258
msgid "Please enter the person's information below."
msgstr "Skriv inn personinformasjonen nedanfor."
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:262
msgid "Please enter the buddy's username and account type below."
msgstr "Skriv inn vennen sitt brukarnamn og kontotype nedanfor."
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:283
msgid "Account type:"
msgstr "Kontotype:"
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:307
msgid "Optional information:"
msgstr "Tilleggsinformasjon:"
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:326
msgid "First name:"
msgstr "Fornamn:"
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:338
msgid "Last name:"
msgstr "Etternamn:"
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:358
msgid "Email:"
msgstr "E-postadresse:"
#: pidgin/plugins/gtkbuddynote.c:38
#, c-format
msgid ""
"\n"
"<b>Buddy Note</b>: %s"
msgstr ""
"\n"
"<b>Vennenotat</b>: %s"
#: pidgin/plugins/imgupload.c:226
#, fuzzy
msgid "Uploading image"
msgstr "klarte ikkje å lasta programtillegget"
#: pidgin/plugins/imgupload.c:227
msgid "Please wait for image URL being retrieved..."
msgstr ""
#: pidgin/plugins/imgupload.c:357
msgid "Use image filename as link description"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/imgupload.c:365
msgid "Image Uploader"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/mailchk.c:145
msgid "Could not read $MAIL or /var/spool/mail/$USER\n"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:49
msgid ""
"A music messaging session has been requested. Please click the MM icon to "
"accept."
msgstr ""
"Det er blitt bede om ei musikkmeldingsøkt. Klikk på MM-ikonet for å godta "
"dette."
#: pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:50
msgid "Music messaging session confirmed."
msgstr "Musikkmeldingsøkta er stadfesta."
#: pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:404
msgid "Music Messaging"
msgstr "Musikkmeldingar"
#: pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:405
msgid "There was a conflict in running the command:"
msgstr "Det oppstod ein konflikt under kjøringa av kommandoen:"
#: pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:515
msgid "Error Running Editor"
msgstr "Klarte ikkje å lasta skriveprogrammet"
#: pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:516
msgid "The following error has occurred:"
msgstr "Følgande feil har oppstått:"
#: pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:619
msgid "Music Messaging Configuration"
msgstr "Musikkmeldingsinnstillingar"
#: pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:623
msgid "Score Editor Path"
msgstr "Filbane til notearkbehandlaren"
#: pidgin/plugins/notify.c:704
msgid "Notify For"
msgstr "Nytt varsel for"
#: pidgin/plugins/notify.c:708
msgid "_IM windows"
msgstr "_Lynmeldingsvindauge"
#: pidgin/plugins/notify.c:716 pidgin/plugins/notify.c:742
msgid "\tS_ystem messages"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/notify.c:725
msgid "C_hat windows"
msgstr "Samtale_vindauge"
#: pidgin/plugins/notify.c:733
msgid "\t_Only when someone says your username"
msgstr "\tBerre når nokon seier brukarnamnet _ditt"
#: pidgin/plugins/notify.c:751
msgid "_Focused windows"
msgstr "_Fokuserte vindauge"
#: pidgin/plugins/notify.c:759
msgid "Notification Methods"
msgstr "Varslingsmåtar"
#: pidgin/plugins/notify.c:766
msgid "Prepend _string into window title:"
msgstr "Legg til _tekst i tittellinja til vindauget:"
#: pidgin/plugins/notify.c:785
msgid "Insert c_ount of new messages into window title"
msgstr "Viser talet på _nye meldingar i vindaugstittelen"
#: pidgin/plugins/notify.c:794
msgid "Insert count of new message into _X property"
msgstr "Legg til talet på nye meldingar i _X-eigenskapen"
#: pidgin/plugins/notify.c:802
msgid "Set window manager \"_URGENT\" hint"
msgstr "Plasserer eit \"_KRITISK\"-hint i vindaugsstyraren"
#: pidgin/plugins/notify.c:804
msgid "_Flash window"
msgstr "_Blink vindauge"
#: pidgin/plugins/notify.c:813
msgid "R_aise conversation window"
msgstr "_Hev samtalevindauget"
#: pidgin/plugins/notify.c:823
msgid "_Present conversation window"
msgstr "F_ramhev samtalevindauget"
#: pidgin/plugins/notify.c:831
msgid "Notification Removal"
msgstr "Varslingsfjerning"
#: pidgin/plugins/notify.c:836
msgid "Remove when conversation window _gains focus"
msgstr "Fjern når vindauget får f_okus"
#: pidgin/plugins/notify.c:843
msgid "Remove when conversation window _receives click"
msgstr "Fjern når det blir _klikka i vindauget"
#: pidgin/plugins/notify.c:851
msgid "Remove when _typing in conversation window"
msgstr "Fjern når det blir _skrive i vindauget"
#: pidgin/plugins/notify.c:859
msgid "Remove when a _message gets sent"
msgstr "Fjern når ei _melding blir sendt"
#: pidgin/plugins/notify.c:868
msgid "Remove on switch to conversation ta_b"
msgstr "Fjern når samtalef_ana får fokus"
#: pidgin/plugins/relnot.c:91
#, c-format
msgid "You can upgrade to %s %s today."
msgstr "Du kan oppgradera til %s %s i dag."
#: pidgin/plugins/relnot.c:96
msgid "New Version Available"
msgstr "Ny utgåve er tilgjengeleg"
#: pidgin/plugins/relnot.c:99
msgid "Later"
msgstr "Seinare"
#: pidgin/plugins/relnot.c:100
msgid "Download Now"
msgstr "Last ned no"
#: pidgin/plugins/screencap.c:291
msgid "screenshot-"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/screencap.c:329 pidgin/plugins/screencap.c:796
msgid "Insert screenshot"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/screencap.c:616
msgid ""
"Select the region to send and press Enter button to confirm or press Escape "
"button to cancel"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/screencap.c:710
msgid "Insert Screens_hot..."
msgstr ""
#: pidgin/plugins/screencap.c:795
msgid "_Screenshot"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/spellchk.c:1974
msgid "Duplicate Correction"
msgstr "Duplikatretting"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:1975
msgid "The specified word already exists in the correction list."
msgstr "Det oppgjevne ordet finst allereie i rettelista."
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2131
msgid "Text Replacements"
msgstr "Teksterstatningar"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2144
msgid "You type"
msgstr "Du skriv"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2158
msgid "You send"
msgstr "Du sender"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2172
msgid "Whole words only"
msgstr "Berre heile ord"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2184
msgid "Case sensitive"
msgstr "Skil mellom store/små bokstavar"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2212
msgid "Add a new text replacement"
msgstr "Legg til ei ny teksterstatning"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2228
msgid "You _type:"
msgstr "_Du skriv:"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2232
msgid "You _send:"
msgstr "Du s_ender:"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2235
msgid "_Exact case match (uncheck for automatic case handling)"
msgstr ""
"_Nøyaktig treff (slå av for automatisk handtering av store/små bokstavar)"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2237
msgid "Only replace _whole words"
msgstr "Byt berre ut _heile ord"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2262
msgid "General Text Replacement Options"
msgstr "Generelle teksterstatningsval"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2263
msgid "Enable replacement of last word on send"
msgstr "Slå på byte av siste ord ved sending"
#: pidgin/plugins/ticker/ticker.c:76
msgid "Buddy Ticker"
msgstr "Rullande kontaktliste"
#: pidgin/plugins/transparency.c:153 pidgin/plugins/transparency.c:545
#: pidgin/plugins/transparency.c:590
msgid "Opacity:"
msgstr "Ugjennomskin:"
#: pidgin/plugins/transparency.c:512
msgid "IM Conversation Windows"
msgstr "Samtalevindauge for lynmeldingar"
#: pidgin/plugins/transparency.c:513
msgid "_IM window transparency"
msgstr "_Gjennomsiktige lynmeldingsvindauge"
#: pidgin/plugins/transparency.c:524
msgid "_Show slider bar in IM window"
msgstr "Vis glidefelt i _lynmeldingsvindauga"
#: pidgin/plugins/transparency.c:531
msgid "Remove IM window transparency on focus"
msgstr "Ta vekk transparens i lynmeldingsvindauge ved fokus"
#: pidgin/plugins/transparency.c:534 pidgin/plugins/transparency.c:580
msgid "Always on top"
msgstr "Alltid øvst"
#: pidgin/plugins/transparency.c:566
msgid "Buddy List Window"
msgstr "Vennelista"
#: pidgin/plugins/transparency.c:567
msgid "_Buddy List window transparency"
msgstr "Gjennomsiktig _venneliste"
#: pidgin/plugins/transparency.c:578
msgid "Remove Buddy List window transparency on focus"
msgstr "Ta vekk transparens i vennelistevindauge ved fokus"
#: pidgin/plugins/unity.c:442
msgid "Chatroom alerts"
msgstr "Prateromvarsel"
#: pidgin/plugins/unity.c:446
msgid "Chatroom message alerts _only where someone says your username"
msgstr "Varsel om prateromsmeldingar _berre om nokon nemner brukarnamnet ditt"
#: pidgin/plugins/unity.c:455
msgid "Launcher Icon"
msgstr "Oppstartsikon"
#: pidgin/plugins/unity.c:459
msgid "_Disable launcher integration"
msgstr "Slå _av samordninga med oppstartaren"
#: pidgin/plugins/unity.c:467
msgid "Show number of unread _messages on launcher icon"
msgstr "Syn talet på ulesne _meldingar på oppstartsikonet "
#: pidgin/plugins/unity.c:475
msgid "Show number of unread co_nversations on launcher icon"
msgstr "Syn talet på ulesne _samtalar på oppstartsikonet "
#: pidgin/plugins/unity.c:484
msgid "Messaging Menu"
msgstr "Meldingstenestemeny"
#: pidgin/plugins/unity.c:489
msgid "Show number of _unread messages for conversations in messaging menu"
msgstr "Syn talet på _ulesne meldingar for samtalar i meldingstenestemenyen"
#: pidgin/plugins/unity.c:497
msgid "Show _elapsed time for unread conversations in messaging menu"
msgstr "Syn talet på _brukt tid for ulesne samtalar i meldingstenestemenyen"
#: pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:245
msgid "Startup"
msgstr "Oppstart"
#: pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:246
#, c-format
msgid "_Start %s on Windows startup"
msgstr "_Start %s saman med Windows"
#: pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:258
msgid "Allow multiple instances"
msgstr "Tillat fleire samstundes instansar"
#: pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:269
msgid "_Dockable Buddy List"
msgstr "Vennelista kan _festast"
#: pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:273
msgid "_Keep Buddy List window on top:"
msgstr "_Hald vennelistevindauget øvst:"
#: pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:278
msgid "Only when docked"
msgstr "Berre når festa"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:64
#: pidgin/plugins/xmppconsole/xmppconsole.c:700
msgid "XMPP Console"
msgstr "XMPP-konsoll"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:220
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:299
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:450
#, fuzzy
msgid "To:"
msgstr "Til"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:231
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:311
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:462
#, fuzzy
msgid "Type:"
msgstr "Type"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:268
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:401
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:568
#, fuzzy
msgid "Insert"
msgstr "Se_t inn"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:323
msgid "Body:"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:335
#, fuzzy
msgid "Subject:"
msgstr "Emne"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:347
#, fuzzy
msgid "Thread:"
msgstr "Grense:"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:474
#, fuzzy
msgid "Show:"
msgstr "Vis"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:498
#, fuzzy
msgid "Priority:"
msgstr "Prioritet"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/xmppconsole.c:533
#, fuzzy
msgid "Logged out."
msgstr "Pålogga"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/xmppconsole.c:619
#, fuzzy
msgid "Not connected to XMPP"
msgstr "Ikkje tilkopla tenaren"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/xmppconsole.c:759
msgid "No XMPP protocol is loaded."
msgstr ""
#: pidgin/resources/Log/log-viewer.ui:35
msgid "_Browse logs folder"
msgstr "_Bla i loggmappa"
#: pidgin/resources/Log/log-viewer.ui:80
#, fuzzy
msgid "Conversations with buddy"
msgstr "Samtalar med %s"
#: pidgin/resources/Log/log-viewer.ui:221
#, fuzzy
msgid "<b>Total log size:</b> 123 KiB"
msgstr "Total loggstorleik:"
#: pidgin/resources/Whiteboard/whiteboard.ui:7
#, fuzzy
msgid "Pidgin Whiteboard"
msgstr "Tavle"
#: pidgin/resources/Whiteboard/whiteboard.ui:45
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:106
#, fuzzy
msgid "_Clear"
msgstr "Tøm"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:95
#, fuzzy
msgctxt "Device for Audio Input"
msgid "Device"
msgstr "Eining"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:130
#, fuzzy
msgctxt "Input for Audio"
msgid "Input"
msgstr "Inndata"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:163
#, fuzzy
msgctxt "Device for Audio Output"
msgid "Device"
msgstr "Eining"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:198
#, fuzzy
msgctxt "Output for Audio"
msgid "Output"
msgstr "Utdata"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:220
msgid "Volume:"
msgstr "Volum:"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:277
msgid "Silence threshold:"
msgstr "Stillegrense:"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:303
#, fuzzy
msgid "Test Audio"
msgstr "Lyd"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:334
msgid "Audio"
msgstr "Lyd"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:384
#, fuzzy
msgctxt "Device for Video Input"
msgid "Device"
msgstr "Eining"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:419
#, fuzzy
msgctxt "Input for Video"
msgid "Input"
msgstr "Inndata"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:452
#, fuzzy
msgctxt "Device for Video Output"
msgid "Device"
msgstr "Eining"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:487
#, fuzzy
msgctxt "Output for Video"
msgid "Output"
msgstr "Utdata"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:524
#, fuzzy
msgid "Test Video"
msgstr "Sanntidsvideo"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:543
msgid "Video"
msgstr "Video"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:19 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:206
msgid "When away"
msgstr "Når vekke"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:23
msgid "When both away and idle"
msgstr "Både når vekke og uverksam"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:45
msgid "Based on keyboard or mouse use"
msgstr "Basert på tastatur- eller musebruk"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:74
msgid "Browser default"
msgstr "Nettlesarstandard"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:82
msgid "New tab"
msgstr "Ny fane"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:97
msgid ""
"This is how your outgoing message text will appear when you use protocols "
"that support formatting."
msgstr ""
"Slik vil dei utgåande meldingane dine sjå ut når du nyttar protokollar som "
"støttar formatering."
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:116
msgid "On unseen events"
msgstr ""
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:120
msgid "On unseen text"
msgstr ""
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:124
msgid "On unseen text and the nick was said"
msgstr ""
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:146
msgid "Top"
msgstr "Øvst"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:150
msgid "Bottom"
msgstr "Nedst"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:154
msgid "Left"
msgstr "Venstre"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:158
msgid "Right"
msgstr "Høgre"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:162
msgid "Left Vertical"
msgstr "Vertikalt til venstre"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:166
msgid "Right Vertical"
msgstr "Vertikalt til høgre"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:184
msgid "On unread messages"
msgstr "Ved ulesne meldingar"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:265
msgid "No proxy"
msgstr "Inga mellomlagring"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:277
#, fuzzy
msgid "Tor/Privacy (SOCKS 5)"
msgstr "Tor/Privat (SOCKS5)"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:324
#, fuzzy
msgid "DirectSound"
msgstr "Katalog"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:331
msgid "ESD"
msgstr ""
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:338
msgid "ALSA"
msgstr ""
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:345
#, fuzzy
msgid "PlaySound"
msgstr "_Spel lyden"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:352
msgid "Console beep"
msgstr "Konsollyd"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:366
msgid "No sounds"
msgstr "Ingen lydar"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:486
msgid "_Show system tray icon:"
msgstr "Vis systempanel_ikon:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:523
msgid "System Tray Icon"
msgstr "Systempanelikon"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:563
msgid "_Hide new IM conversations:"
msgstr "_Skjul nye lynmeldingssamtalar:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:600
msgid "Minimi_ze new conversation windows"
msgstr "Mi_nimer nye pratevindauge"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:621
msgid "Conversation Window"
msgstr "Samtalevindauge"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:654
msgid "Show IMs and chats in _tabbed windows"
msgstr "Vis lynmeldingar og prat i _faner"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:675
#, fuzzy
msgid "Show closed b_utton on tabs"
msgstr "Vis _lukkeknappar på faner"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:697
msgid "_Placement:"
msgstr "_Plassering:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:742
msgid "N_ew conversations:"
msgstr "Nye samtala_r:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:793
msgid "Tabs"
msgstr "Faner"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:809
msgid "Interface"
msgstr "Grensesnitt"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:850
msgid "Browser preferences are configured in GNOME preferences"
msgstr "Nettlesarinnstillingar endrar ein i GNOME-innstillingane"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:874
#, fuzzy
msgid "Browser configuration program was not found."
msgstr "<b>Fann ikkje innstillingsprogrammet til nettlesaren.</b>"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:887
msgid "Configure _Browser"
msgstr "_Nettlesarinnstillingar"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:927
msgid "_Browser:"
msgstr "_Nettlesar:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:972
msgid "_Open link in:"
msgstr "Opna _lenkje i:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1017
#, c-format
msgid ""
"_Manual:\n"
"(%s for URL)"
msgstr ""
"_Sjølvvald:\n"
"(%s for adresse)"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1062
msgid "Browser Selection"
msgstr "Nettlesarval"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1078
msgid "Browser"
msgstr "Nettlesar"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1115
#, fuzzy
msgid "Chat notification:"
msgstr "Sprett opp eit varsel"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1150
msgid "Show _formatting on incoming messages"
msgstr "Vis formatering i _innkomne meldingar"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1165
msgid "Close IMs immediately when the tab is closed"
msgstr "Lukk lynmeldingane med ein gong fana blir lukka"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1179
msgid "Show _detailed information"
msgstr "Vis d_etaljar"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1194
msgid "Enable buddy ic_on animation"
msgstr "Bruk _animerte venneikon"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1209
msgid "_Notify buddies that you are typing to them"
msgstr "_Varslar venner at du skriv til dei"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1224
msgid "Highlight _misspelled words"
msgstr "_Merk feilstava ord"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1239
msgid "Use smooth-scrolling"
msgstr "Bruk jamn rulling"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1253
msgid "F_lash window when IMs are received"
msgstr "La vindauget _blinka når nye lynmmeldingar kjem"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1272
msgid "Resize incoming custom smileys"
msgstr "Endra storleiken på innkomande tilpassa smilefjes"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1288
msgid "Maximum size:"
msgstr "Største storleik:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1326
msgid "Minimum input area height in lines:"
msgstr "Minimumshøgda til inndataområdet (i linjer):"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1394
msgid "Use font from _theme"
msgstr "Bruk skrifttype frå _drakta"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1417
msgid "Conversation _font:"
msgstr "Samtaleskri_ft:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1456
msgid "Font"
msgstr "Skrifttype"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1527
msgid "Default Formatting"
msgstr "Standardformatering"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1580
msgid "Log _format:"
msgstr "Logg_format:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1617
msgid "Log all _instant messages"
msgstr "L_oggfør alle lynmeldingar"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1632
msgid "Log all c_hats"
msgstr "Loggfør alle sa_mtalar"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1647
msgid "Log all _status changes to system log"
msgstr "Loggfør alle _statusendringar i systemloggen"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1721
msgid "ST_UN server:"
msgstr "STU_N-tenar:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1735
#, fuzzy
msgid "Example: stunserver.org"
msgstr "<span style=\"italic\">Døme: stunserver.org</span>"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1754
#, fuzzy
msgid "Use _automatically detected IP address"
msgstr "Bruk _automatisk funnen IP-adresse: %s"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1777
msgid "Public _IP:"
msgstr "Offentleg _IP:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1815
msgid "IP Address"
msgstr "IP-adresse"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1847
msgid "_Enable automatic router port forwarding"
msgstr "Slå på automatisk port_vidaresending"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1867
msgid "_Manually specify range of ports to listen on:"
msgstr "Før opp portr_ekkje det skal lyttast til:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1889
msgid "_Start:"
msgstr "_start:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1902 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1930
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2388
msgid "0"
msgstr ""
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1916
msgid "_End:"
msgstr "s_lutt:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1962
msgid "Ports"
msgstr "Portar"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2001
msgid "_TURN server:"
msgstr "_TURN-tenar:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2028
msgid "_UDP Port:"
msgstr "_UDP-port:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2055
msgid "T_CP Port:"
msgstr "T_CP-port:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2094
msgid "Use_rname:"
msgstr "_Brukarnamn:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2120
msgid "Pass_word:"
msgstr "_Passord:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2159
msgid "Relay Server (TURN)"
msgstr "Vidaresendingstenar (TURN)"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2213
msgid "Proxy preferences are configured in GNOME preferences"
msgstr "Mellomtenarinnstillingar endrar ein i GNOME-innstillingane"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2231
#, fuzzy
msgid "Proxy configuration program was not found."
msgstr "<b>Fann ikkje innstillingsprogrammet til mellomlageret.</b>"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2244
msgid "Configure _Proxy"
msgstr "_Mellomtenarinnstillingar"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2277
msgid "Use remote _DNS with SOCKS4 proxies"
msgstr "Bruk fjern-_DNS med SOCKS4-mellomtenarar"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2299
msgid "Proxy t_ype:"
msgstr "_Mellomtenartype:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2372
msgid "P_ort:"
msgstr "Po_rt:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2402
msgid "User_name:"
msgstr "_Brukarnamn:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2475
msgid "Proxy Server"
msgstr "Mellomtenar"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2528
msgid "Keyring:"
msgstr ""
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2586
#, fuzzy
msgid "Password Storage"
msgstr "Passordet er endra"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2623
msgid "_Method:"
msgstr "_Metode:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2674
#, c-format
msgid ""
"Sound c_ommand:\n"
"(%s for filename)"
msgstr ""
"Lyd_kommando:\n"
"(%s for filnamn)"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2707
msgid "M_ute sounds"
msgstr "_Demp lydar"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2722
msgid "Sounds when conversation has _focus"
msgstr "Lydar medan samtalevindauget har _fokus"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2744
msgid "_Enable sounds:"
msgstr "Bruk program_lydar:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2844
msgid "Play"
msgstr "Spel"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2894
msgid "_Browse..."
msgstr "Bla _gjennom …"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2924
msgid "_Reset"
msgstr "_Nullstill"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3006
msgid "_Report idle time:"
msgstr "Vis kor _lenge uverksam:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3051
msgid "_Minutes before becoming idle:"
msgstr "_Minutt før ein blir uverksam:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3089
msgid "Change to this status when _idle:"
msgstr "Endra til denne _tilstanden når uverksam:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3158
msgid "_Auto-reply:"
msgstr "_Automatisk svar:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3234
msgid "Use status from last _exit at startup"
msgstr "Bruk tilstanden frå _siste avslutning ved oppstart"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3256
msgid "Status to a_pply at startup:"
msgstr "Tilstand å _bruka ved oppstart:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3284
msgid "Status at Startup"
msgstr "Tilstand ved oppstart"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3300
msgid "Status / Idle"
msgstr "Tilstand/uverksam"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3332
msgid ""
"Select a theme that you would like to use from the lists below.\n"
"New themes can be installed by dragging and dropping them onto the theme "
"list."
msgstr ""
"Vel drakta du ønskjer å bruka frå lista nedanfor.\n"
"Du kan installera nye drakter ved å dra og sleppa dei ned i draktlista."
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3351
msgid "Buddy List Theme:"
msgstr "Vennelistedrakt:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3405
msgid "Status Icon Theme:"
msgstr "Statusikondrakt:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3459
msgid "Sound Theme:"
msgstr "Lyddrakt:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3513
msgid "Smiley Theme:"
msgstr "Smilefjesdrakt:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3567
msgid "Theme Selections"
msgstr "Draktval"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3583
msgid "Themes"
msgstr "Drakter"
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:202
msgid "Close this window when all transfers _finish"
msgstr "Lukk dette _vindauget når alle overføringar er ferdige"
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:218
msgid "C_lear finished transfers"
msgstr "_Fjern ferdige overføringar"
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:295
msgid "Filename:"
msgstr "Filnamn:"
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:311
msgid "Local File:"
msgstr "Lokalfil:"
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:343
msgid "Speed:"
msgstr "Fart:"
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:359
msgid "Time Elapsed:"
msgstr "Tid brukt:"
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:375
msgid "Time Remaining:"
msgstr "Tid igjen:"
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:513
msgid "File transfer _details"
msgstr "Filoverførings_detaljar"
#: pidgin/resources/About/about.ui:115
msgid "Pidgin"
msgstr "Pidgin"
#: pidgin/resources/About/about.ui:154
msgid "General"
msgstr "Generelt"
#: pidgin/resources/About/about.ui:191
#, fuzzy
msgid "Developers"
msgstr "Noverande utviklarar"
#: pidgin/resources/About/about.ui:226
#, fuzzy
msgid "Translators"
msgstr "Tidlegare omsetjarar"
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:90
#, fuzzy
msgid "_Save..."
msgstr "Lagra …"
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:156
msgid "Filter"
msgstr "Filter"
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:158
#, fuzzy
msgid "_Filter"
msgstr "Filter"
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:179
#, fuzzy
msgid "Click for more options."
msgstr "Høgreklikk viser fleire val."
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:209
msgid "Level "
msgstr "Nivå "
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:229
msgid "Select the debug filter level."
msgstr "Vel filternivå for feilretting."
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:232
msgid "All"
msgstr "Alt"
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:233
msgid "Misc"
msgstr "Anna"
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:235
msgid "Warning"
msgstr "Åtvaring"
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:237
msgid "Fatal Error"
msgstr "Alvorleg feil"
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:289
msgid "Invert"
msgstr "Byt om"
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:304
msgid "Highlight matches"
msgstr "Framhev treff"
#: pidgin/resources/Debug/plugininfo.ui:10
#, fuzzy
msgid "Pidgin Plugin Information"
msgstr "Programtilleggsopplysningar"
#: pidgin/resources/Conversations/invite_dialog.ui:8
#, fuzzy
msgid "Invite to conversation..."
msgstr "Prateinvitasjon"
#: pidgin/resources/Conversations/invite_dialog.ui:82
#, fuzzy
msgid "Contact:"
msgstr "Kontakt"
#~ msgid "%s. Try `%s -h' for more information.\n"
#~ msgstr "%s. Fleire opplysningar får du ved å prøva `%s -h'. \n"
#~ msgid ""
#~ "%s\n"
#~ "Usage: %s [OPTION]...\n"
#~ "\n"
#~ " -c, --config=DIR use DIR for config files\n"
#~ " -d, --debug print debugging messages to stderr\n"
#~ " -h, --help display this help and exit\n"
#~ " -n, --nologin don't automatically login\n"
#~ " -v, --version display the current version and exit\n"
#~ msgstr ""
#~ "%s\n"
#~ "Bruk: %s [VAL] …\n"
#~ "\n"
#~ " -c, --config=DIR bruk DIR som mappe for innstillingsfilene\n"
#~ " -d, --debug skriv ut feilsøkingsmeldingar til standard utkanal\n"
#~ " -h, --help vis denne hjelpa og avslutt\n"
#~ " -n, --nologin loggar ikkje på automatisk\n"
#~ " -v, --version vis noverande utgåve og avslutt\n"
#~ msgid ""
#~ "%s encountered errors migrating your settings from %s to %s. Please "
#~ "investigate and complete the migration by hand. Please report this error "
#~ "at http://developer.pidgin.im"
#~ msgstr ""
#~ "%s fann feil under migreringa av innstillingane dine frå %s til %s. "
#~ "Undersøk nærare og sluttfør migreringa for hand. Du kan rapportera denne "
#~ "feilen til http://developer.pidgin.im"
#~ msgid "Certificate Import"
#~ msgstr "Sertifikatimport"
#~ msgid "Specify a hostname"
#~ msgstr "Før opp eit vertsnamn"
#~ msgid "Type the host name this certificate is for."
#~ msgstr "Skriv inn vertsnamnet dette sertifikatet er til."
#~ msgid ""
#~ "File %s could not be imported.\n"
#~ "Make sure that the file is readable and in PEM format.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Klarte ikkje å importera fila %s.\n"
#~ "Sjå til at fila kan lesast og at ho er i PEM-format.\n"
#~ msgid "Certificate Import Error"
#~ msgstr "Feil under sertifikatimporten"
#~ msgid "X.509 certificate import failed"
#~ msgstr "X.509-sertifikatimporten feila"
#~ msgid "Select a PEM certificate"
#~ msgstr "Vel eit PEM-sertifikat"
#~ msgid ""
#~ "Export to file %s failed.\n"
#~ "Check that you have write permission to the target path\n"
#~ msgstr ""
#~ "Klarte ikkje å eksportera til fila %s.\n"
#~ "Sjå til at du har skriverettar til målbana\n"
#~ msgid "Certificate Export Error"
#~ msgstr "Feil under sertifikateksporten"
#~ msgid "X.509 certificate export failed"
#~ msgstr "X.509-sertifikateksporten feila"
#~ msgid "PEM X.509 Certificate Export"
#~ msgstr "PEM X.509-sertifikateksport"
#~ msgid "Certificate for %s"
#~ msgstr "Sertifikat for %s"
#~ msgid ""
#~ "Common name: %s\n"
#~ "\n"
#~ "SHA1 fingerprint:\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Namn: %s\n"
#~ "\n"
#~ "SHA1-fingeravtrykk:\n"
#~ "%s"
#~ msgid "SSL Host Certificate"
#~ msgstr "SSL vertssertifikat"
#~ msgid "Really delete certificate for %s?"
#~ msgstr "Verkeleg sletta sertifikatet til %s?"
#~ msgid "Confirm certificate delete"
#~ msgstr "Stadfest sertifikatslettinga"
#~ msgid "Certificate Manager"
#~ msgstr "Sertifikatbehandling"
#~ msgid "Error loading plugin"
#~ msgstr "Klarte ikkje å lasta programtillegget"
#~ msgid "The selected file is not a valid plugin."
#~ msgstr "Den valde fila er ikkje eit gyldig programtillegg."
#~ msgid ""
#~ "Please open the debug window and try again to see the exact error message."
#~ msgstr ""
#~ "Opna feilsøkingsvindauget og prøv igjen for å sjå den nøyaktige "
#~ "feilmeldinga."
#~ msgid "Select plugin to install"
#~ msgstr "Vel kva for programtillegg som skal installerast"
#~ msgid "Install Plugin..."
#~ msgstr "Installer programtillegg …"
#~ msgid "Show Idle Time"
#~ msgstr "Vis kor lenge uverksam"
#~ msgid "Show Offline Buddies"
#~ msgstr "Vis fråkopla venner"
#~ msgid "Notify buddies when you are typing"
#~ msgstr "Varsla venner når du skriv"
#~ msgid "Log IMs"
#~ msgstr "Loggfør lynmeldingar"
#~ msgid "Log chats"
#~ msgstr "Loggfør alle praterom"
#~ msgid "Log status change events"
#~ msgstr "Loggfør statusendringar"
#~ msgid "Report Idle time"
#~ msgstr "Rapporter uverksam tid"
#~ msgid "Change status when idle"
#~ msgstr "Endra tilstand når uverksam"
#~ msgid "Minutes before changing status"
#~ msgstr "Minutt før tilstandsendring"
#~ msgid "Change status to"
#~ msgstr "Endra tilstand til"
#~ msgid "Buddy logs in"
#~ msgstr "Venn loggar på"
#~ msgid "Buddy logs out"
#~ msgstr "Venn loggar av"
#~ msgid "Message received"
#~ msgstr "Melding motteken"
#~ msgid "Message received begins conversation"
#~ msgstr "Motteken melding startar samtalen"
#~ msgid "Message sent"
#~ msgstr "Melding sendt"
#~ msgid "Person enters chat"
#~ msgstr "Person kjem inn i rommet"
#~ msgid "Person leaves chat"
#~ msgstr "Person forlèt rommet"
#~ msgid "You talk in chat"
#~ msgstr "Du pratar i rommet"
#~ msgid "Others talk in chat"
#~ msgstr "Andre pratar i rommet"
#~ msgid "Someone says your username in chat"
#~ msgstr "Nokon seier namnet ditt i eit praterom"
#~ msgid "Attention received"
#~ msgstr "Motteke merksemd"
#~ msgid "Volume(0-100):"
#~ msgstr "Volum (0-100):"
#~ msgid "Certificates"
#~ msgstr "Sertifikat"
#~ msgid "GntClipboard"
#~ msgstr "GntClipboard"
#~ msgid "Clipboard plugin"
#~ msgstr "Programtillegg utklippstavle"
#~ msgid ""
#~ "When the gnt clipboard contents change, the contents are made available "
#~ "to X, if possible."
#~ msgstr ""
#~ "Når innhaldet på gnt-utklippstavla endrar seg, vil det bli tilgjengeleg "
#~ "for X (om mogleg)."
#~ msgid "Buddy signs on/off"
#~ msgstr "Vennen loggar på/av"
#~ msgid "You receive an IM"
#~ msgstr "Du får ei lynmelding"
#~ msgid "Someone speaks in a chat"
#~ msgstr "Nokon talar i eit praterom"
#~ msgid "Someone says your name in a chat"
#~ msgstr "Nokon seier namnet ditt i eit praterom"
#~ msgid "GntGf"
#~ msgstr "GntGf"
#~ msgid "Toaster plugin"
#~ msgstr "Programtillegg for sprettoppvindauge"
#~ msgid "GntHistory"
#~ msgstr "GntHistory"
#~ msgid "Shows recently logged conversations in new conversations."
#~ msgstr "Viser nyleg logga samtalar i nye samtalar."
#~ msgid ""
#~ "When a new conversation is opened this plugin will insert the last "
#~ "conversation into the current conversation."
#~ msgstr ""
#~ "Når ein ny samtale blir opna, vil dette tillegget setja inn den siste "
#~ "samtalen i den noverande."
#~ msgid "TinyURL"
#~ msgstr "TinyURL"
#~ msgid "TinyURL plugin"
#~ msgstr "TinyURL-programtillegg"
#~ msgid "Online/Offline"
#~ msgstr "Fråkopla/tilkopla"
#~ msgid "Meebo"
#~ msgstr "Meebo"
#~ msgid "No Grouping"
#~ msgstr "Inga gruppering"
#~ msgid "Nested Grouping (experimental)"
#~ msgstr "Nøsta gruppering (eksperimentell)"
#~ msgid "Provides alternate buddylist grouping options."
#~ msgstr "Gjev andre grupperingsval for kontaktlista."
#~ msgid "GntLastlog"
#~ msgstr "GntLastlog"
#~ msgid "Lastlog plugin."
#~ msgstr "Lastlog-programtillegg."
#~ msgid "The certificate is self-signed and cannot be automatically checked."
#~ msgstr "Sertifikatet er sjølvsignert og kan ikkje kontrollerast automatisk."
#~ msgid ""
#~ "The certificate is not trusted because no certificate that can verify it "
#~ "is currently trusted."
#~ msgstr ""
#~ "Ein kan ikkje stola på sertifikatet sidan det ikkje finst tiltrudde "
#~ "sertifikat som kan stadfesta det."
#~ msgid ""
#~ "The certificate is not valid yet. Check that your computer's date and "
#~ "time are accurate."
#~ msgstr ""
#~ "Sertifikatet er enno ikkje gyldig. Sjå til at tenaren nyttar rette dato- "
#~ "og tidsinnstillingar."
#~ msgid ""
#~ "The certificate has expired and should not be considered valid. Check "
#~ "that your computer's date and time are accurate."
#~ msgstr ""
#~ "Sertifikatet er utgått og bør ikkje reknast for å vera gyldig. Sjå til at "
#~ "datamaskina di nyttar rett dato- og tid."
#~ msgid "The certificate presented is not issued to this domain."
#~ msgstr "Det presenterte sertifikatet er ikkje skrive ut til dette domenet."
#~ msgid ""
#~ "You have no database of root certificates, so this certificate cannot be "
#~ "validated."
#~ msgstr ""
#~ "Du har ingen database over rotsertifikat. Dermed kan ikkje dette "
#~ "sertifikatet validerast."
#~ msgid "The certificate chain presented is invalid."
#~ msgstr "Den presenterte sertifikatkjeda er ugyldig."
#~ msgid "The certificate has been revoked."
#~ msgstr "Sertifikatet er blitt trekt attende."
#~ msgid "(DOES NOT MATCH)"
#~ msgstr "(SAMSVARER IKKJE)"
#~ msgid "%s has presented the following certificate for just-this-once use:"
#~ msgstr "%s har presentert dette eingangssertifikatet:"
#~ msgid ""
#~ "Common name: %s %s\n"
#~ "Fingerprint (SHA1): %s"
#~ msgstr ""
#~ "Namn: %s %s\n"
#~ "Fingeravtrykk (SHA1): %s"
#~ msgid "Single-use Certificate Verification"
#~ msgstr "Eingangs sertifikatstadfesting"
#~ msgid "Certificate Authorities"
#~ msgstr "Sertifikatautoritetar"
#~ msgid "SSL Peers Cache"
#~ msgstr "Mellomlager SSL-tenarar"
#~ msgid "Accept certificate for %s?"
#~ msgstr "Godtek du sertifikatet til %s?"
#~ msgid "SSL Certificate Verification"
#~ msgstr "SSL-sertifikatstadfesting"
#~ msgid "_View Certificate..."
#~ msgstr "Vis _sertifikat …"
#~ msgid "The certificate for %s could not be validated."
#~ msgstr "Klarte ikkje å validera sertifikatet til %s."
#~ msgid "SSL Certificate Error"
#~ msgstr "SSL sertifikatfeil"
#~ msgid "Unable to validate certificate"
#~ msgstr "Klarte ikkje å stadfesta sertifikatet"
#~ msgid ""
#~ "The certificate claims to be from \"%s\" instead. This could mean that "
#~ "you are not connecting to the service you believe you are."
#~ msgstr ""
#~ "Sertifikatet seier at det er frå \"%s\" i staden for. Dette kan bety at "
#~ "du ikkje koplar deg til den tenesta du trur du gjer."
#~ msgid "Certificate Information"
#~ msgstr "Sertifikatopplysningar"
#~ msgid "Unable to find Issuer Certificate"
#~ msgstr "Finn ikkje utferdarsertifikat"
#~ msgid ""
#~ "Common name: %s\n"
#~ "\n"
#~ "Issued By: %s\n"
#~ "\n"
#~ "Fingerprint (SHA1): %s\n"
#~ "\n"
#~ "Activation date: %s\n"
#~ "Expiration date: %s\n"
#~ msgstr ""
#~ "Namn: %s\n"
#~ "\n"
#~ "Utgitt av: %s\n"
#~ "\n"
#~ "Fingeravtrykk (SHA1): %s\n"
#~ "\n"
#~ "Aktiveringsdato: %s\n"
#~ "Utløpsdato: %s\n"
#~ msgid "(self-signed)"
#~ msgstr "(sjølvsignert)"
#~ msgid "View Issuer Certificate"
#~ msgstr "Sjå på utferdarsertifikat"
#~ msgid "Whether the specified command should handle \"aim\" URLs"
#~ msgstr "Kor vidt den spesifiserte kommandoen skal handtera \"aim\"-adresser"
#~ msgid ""
#~ "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"aim"
#~ "\" URLs."
#~ msgstr ""
#~ "Sann dersom kommandoen spesifisert i \"kommando\"-nøkkelen skal handtera "
#~ "\"aim\"-adresser."
#~ msgid "The handler for \"aim\" URLs"
#~ msgstr "Handteraren av \"aim\"-adresser"
#~ msgid "The command used to handle \"aim\" URLs, if enabled."
#~ msgstr "Kommandoen for å handtera \"aim\"-adresser (dersom teken i bruk)."
#~ msgid "Run the command in a terminal"
#~ msgstr "Kjør kommandoen i eit terminalvindauge"
#~ msgid ""
#~ "True if the command used to handle this type of URL should be run in a "
#~ "terminal."
#~ msgstr ""
#~ "Sann dersom kommandoen som skal handtera denne adressetypen bør kjørast i "
#~ "ein terminal."
#~ msgid "Whether the specified command should handle \"gg\" URLs"
#~ msgstr "Kor vidt den spesifiserte kommandoen skal handtera \"gg\"-adresser"
#~ msgid ""
#~ "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"gg\" "
#~ "URLs."
#~ msgstr ""
#~ "Sann dersom kommandoen spesifisert i \"kommando\"-nøkkelen skal handtera "
#~ "\"gg\"-adresser."
#~ msgid "The handler for \"gg\" URLs"
#~ msgstr "Handteraren av \"gg\"-adresser"
#~ msgid "The command used to handle \"gg\" URLs, if enabled."
#~ msgstr "Kommandoen for å handtera \"gg\"-adresser (dersom teken i bruk)."
#~ msgid "Whether the specified command should handle \"icq\" URLs"
#~ msgstr "Kor vidt den spesifiserte kommandoen skal handtera \"icq\"-adresser"
#~ msgid ""
#~ "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"icq"
#~ "\" URLs."
#~ msgstr ""
#~ "Sann dersom kommandoen spesifisert i \"kommando\"-nøkkelen skal handtera "
#~ "\"icq\"-adresser."
#~ msgid "The handler for \"icq\" URLs"
#~ msgstr "Handteraren av \"icq\"-adresser"
#~ msgid "The command used to handle \"icq\" URLs, if enabled."
#~ msgstr "Kommandoen for å handtera \"icq\"-adresser (dersom teken i bruk)."
#~ msgid "Whether the specified command should handle \"irc\" URLs"
#~ msgstr "Kor vidt den spesifiserte kommandoen skal handtera \"irc\"-adresser"
#~ msgid ""
#~ "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"irc"
#~ "\" URLs."
#~ msgstr ""
#~ "Sann dersom kommandoen spesifisert i \"kommando\"-nøkkelen skal handtera "
#~ "\"irc\"-adresser."
#~ msgid "The handler for \"irc\" URLs"
#~ msgstr "Handteraren av \"irc\"-adresser"
#~ msgid "The command used to handle \"irc\" URLs, if enabled."
#~ msgstr "Kommandoen for å handtera \"irc\"-adresser (dersom teken i bruk)."
#~ msgid "Whether the specified command should handle \"sip\" URLs"
#~ msgstr "Kor vidt den spesifiserte kommandoen skal handtera \"sip\"-adresser"
#~ msgid ""
#~ "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"sip"
#~ "\" URLs."
#~ msgstr ""
#~ "Sann dersom kommandoen spesifisert i \"kommando\"-nøkkelen skal handtera "
#~ "\"sip\"-adresser."
#~ msgid "The handler for \"sip\" URLs"
#~ msgstr "Handteraren av \"sip\"-adresser"
#~ msgid "The command used to handle \"sip\" URLs, if enabled."
#~ msgstr "Kommandoen for å handtera \"sip\"-adresser (dersom teken i bruk)."
#~ msgid "Whether the specified command should handle \"xmpp\" URLs"
#~ msgstr ""
#~ "Kor vidt den spesifiserte kommandoen skal handtera \"xmpp\"-adresser"
#~ msgid ""
#~ "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"xmpp"
#~ "\" URLs."
#~ msgstr ""
#~ "Sann dersom kommandoen spesifisert i \"kommando\"-nøkkelen skal handtera "
#~ "\"xmpp\"-adresser."
#~ msgid "The handler for \"xmpp\" URLs"
#~ msgstr "Handteraren av \"xmpp\"-adresser"
#~ msgid "The command used to handle \"xmpp\" URLs, if enabled."
#~ msgstr "Kommandoen for å handtera \"xmpp\"-adresser (dersom teken i bruk)."
#~ msgid "Purple's D-BUS server is not running for the reason listed below"
#~ msgstr ""
#~ "Purple sin D-BUS-tenar kjører ikkje på grunn av årsaka som er nemnd "
#~ "nedanfor"
#~ msgid "No name"
#~ msgstr "Ikkje noko namn"
#~ msgid "Unable to create new resolver process\n"
#~ msgstr "Klarte ikkje å laga ny oppslagsprosess\n"
#~ msgid "Unable to send request to resolver process\n"
#~ msgstr "Klarte ikkje å senda førespurnad til oppslagsprosessen\n"
#~ msgid ""
#~ "Error resolving %s:\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Oppslagsfeil mot %s:\n"
#~ "%s"
#~ msgid "Error resolving %s: %d"
#~ msgstr "Oppslagsfeil mot %s: %d"
#~ msgid ""
#~ "Error reading from resolver process:\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Feil under lesing av oppslagsprosessen:\n"
#~ "%s"
#~ msgid "Resolver process exited without answering our request"
#~ msgstr "Oppslagsprosessen blei avslutta utan vi fekk svar"
#~ msgid "Error converting %s to punycode: %d"
#~ msgstr "Konverteringa av %s til punycode feila: %d"
#~ msgid "Thread creation failure: %s"
#~ msgstr "Klarte ikkje å laga tråd: %s"
#~ msgid "Unknown reason"
#~ msgstr "Ukjend årsak"
#~ msgid "Aborting DNS lookup in Tor Proxy mode."
#~ msgstr "Avbryt namnetenaroppslag i Tor mellomtenarmodus."
#~ msgid "XML"
#~ msgstr "XML"
#~ msgid ""
#~ "No codecs left. Your codec preferences in fs-codecs.conf are too strict."
#~ msgstr ""
#~ "Ingen kodekar igjen. Kodek-innstillingane dine i fs-codecs.conf er for "
#~ "strenge."
#~ msgid "Could not connect to the remote party"
#~ msgstr "Klarte ikkje å kopla til fjerneininga"
#~ msgid "A non-recoverable Farsight2 error has occurred."
#~ msgstr "Det oppstod ein uoppretteleg Farsight2-feil."
#~ msgid "Plugin magic mismatch %d (need %d)"
#~ msgstr "Samsvarsfeil %d i det magiske nummeret til tillegget (treng %d)"
#~ msgid ""
#~ "The required plugin %s was not found. Please install this plugin and try "
#~ "again."
#~ msgstr ""
#~ "Fann ikkje det påkravde programtillegget %s. Forsøk å installera dette "
#~ "tillegget og prøv igjen."
#~ msgid "Unable to load the plugin"
#~ msgstr "Klarte ikkje å lasta programtillegget."
#~ msgid "The required plugin %s was unable to load."
#~ msgstr "Klarte ikkje å lasta det påkravde programtillegget %s."
#~ msgid "Unable to load your plugin."
#~ msgstr "Klarte ikkje å lasta programtillegget ditt."
#~ msgid "%s requires %s, but it failed to unload."
#~ msgstr "%s krev %s, men det kunne ikkja lastast ut."
#~ msgid "Autoaccept"
#~ msgstr "Godta automatisk"
#~ msgid "Auto-accept file transfer requests from selected users."
#~ msgstr "Godta automatisk filoverføringsførespurnader frå utvalde brukarar."
#~ msgid "Buddy Notes"
#~ msgstr "Vennenotat"
#~ msgid "Store notes on particular buddies."
#~ msgstr "Lagra notat på utvalde venner."
#~ msgid "Adds the option to store notes for buddies on your buddy list."
#~ msgstr "Legg til høve til å lagra notat for dei på vennelista."
#~ msgid "Cipher Test"
#~ msgstr "Krypteringsprøve"
#~ msgid "Tests the ciphers that ship with libpurple."
#~ msgstr "Prøver krypteringa libpurple kjem med."
#~ msgid "DBus Example"
#~ msgstr "DBus-døme"
#~ msgid "DBus Plugin Example"
#~ msgstr "DBus-tilleggsdøme"
#~ msgid "File Control"
#~ msgstr "Filkontroll"
#~ msgid "Allows control by entering commands in a file."
#~ msgstr "Tillèt kontroll gjennom å skriva kommandoar i ei fil."
#~ msgid "I'dle Mak'er"
#~ msgstr "Uverksamgjerar"
#~ msgid "Allows you to hand-configure how long you've been idle"
#~ msgstr "Lèt deg manuelt endra kor lenge du har vore uverksam"
#~ msgid "IPC Test Client"
#~ msgstr "IPC-testklient"
#~ msgid "Test plugin IPC support, as a client."
#~ msgstr "Testar IPC-støtta i tillegget (som klient)."
#~ msgid ""
#~ "Test plugin IPC support, as a client. This locates the server plugin and "
#~ "calls the commands registered."
#~ msgstr ""
#~ "Testar IPC-støtta i tillegget (som klient). Denne testen finn "
#~ "tenartillegget og kallar dei registrerte kommandoane."
#~ msgid "IPC Test Server"
#~ msgstr "IPC-testtenar"
#~ msgid "Test plugin IPC support, as a server."
#~ msgstr "Test IPC-støtta i tillegget (som tenar)."
#~ msgid ""
#~ "Test plugin IPC support, as a server. This registers the IPC commands."
#~ msgstr ""
#~ "Test IPC-støtta i tillegget (som tenar). Dette registrerer IPC-"
#~ "kommandoane."
#~ msgid "Join/Part Hiding"
#~ msgstr "Skjul bli med / gå ut"
#~ msgid "Hides extraneous join/part messages."
#~ msgstr "Skjuler unødvendige bli med-/gå ut-meldingar."
#~ msgid ""
#~ "This plugin hides join/part messages in large rooms, except for those "
#~ "users actively taking part in a conversation."
#~ msgstr ""
#~ "Dette tillegget skjuler bli med- / gå ut-meldingar i store rom, med "
#~ "unntak for brukarar som tek aktiv del i ein samtale."
#~ msgid "(UTC)"
#~ msgstr "(UTC)"
#~ msgid "Fire"
#~ msgstr "Fire"
#~ msgid "Messenger Plus!"
#~ msgstr "Messenger Plus!"
#~ msgid "Log Reader"
#~ msgstr "Logglesar"
#~ msgid "Includes other IM clients' logs in the log viewer."
#~ msgstr "Tek med loggar frå andre lynmeldingsklientar i loggvisaren."
#~ msgid ""
#~ "When viewing logs, this plugin will include logs from other IM clients. "
#~ "Currently, this includes Adium, MSN Messenger, aMSN, and Trillian.\n"
#~ "\n"
#~ "WARNING: This plugin is still alpha code and may crash frequently. Use "
#~ "it at your own risk!"
#~ msgstr ""
#~ "Når ein les loggar, vil dette programtillegget ta med loggar frå andre "
#~ "klientar. For tida gjeld dette Adium, MSN Messenger, aMSN og Trillian.\n"
#~ "\n"
#~ "ÅTVARING: Dette tillegget er framleis ei alfa-utgåve og vil kanskje "
#~ "krasja ofte. Bruk det på eigen risiko!"
#~ msgid "Mono Plugin Loader"
#~ msgstr "Mono programtilleggslastar"
#~ msgid "Loads .NET plugins with Mono."
#~ msgstr "Lastar .Net-programtillegg saman med Mono."
#~ msgid "Add new line in IMs"
#~ msgstr "Legg til ny linje i lynmeldinga"
#~ msgid "Add new line in Chats"
#~ msgstr "Legg til ny linje i samtalar"
#~ msgid "New Line"
#~ msgstr "Ny linje"
#~ msgid "Prepends a newline to displayed message."
#~ msgstr "Legg til ei ny linje føre den viste meldinga."
#~ msgid ""
#~ "Prepends a newline to messages so that the rest of the message appears "
#~ "below the username in the conversation window."
#~ msgstr ""
#~ "Legg til ei ny linje føre meldingar slik at resten av meldinga blir vist "
#~ "under brukarnamnet i samtalevindauget."
#~ msgid "Offline Message Emulation"
#~ msgstr "Emulering av fråkopla meldingar"
#~ msgid "Save messages sent to an offline user as pounce."
#~ msgstr ""
#~ "Lagra meldingar som er sende til ein fråkopla brukar som eit varsel."
#~ msgid "One Time Password Support"
#~ msgstr "Eingongspassordstøtte"
#~ msgid "Enforce that passwords are used only once."
#~ msgstr "Sjå til at passord berre kan nyttast éin gong."
#~ msgid ""
#~ "Allows you to enforce on a per-account basis that passwords not being "
#~ "saved are only used in a single successful connection.\n"
#~ "Note: The account password must not be saved for this to work."
#~ msgstr ""
#~ "Tillèt deg å krevja på kontonivå at passord som ikkje blir lagra, berre "
#~ "kan nyttast éin gong. \n"
#~ "Merk: kontopassordet må ikkje vera lagra for at dette skal verka."
#~ msgid "Perl Plugin Loader"
#~ msgstr "Perl-tilleggslastar"
#~ msgid "Provides support for loading perl plugins."
#~ msgstr "Gjev støtte til bruk av Perl-tillegg."
#~ msgid "Psychic Mode"
#~ msgstr "Klarsynmodus"
#~ msgid "Psychic mode for incoming conversation"
#~ msgstr "Klarsynmodus for innkomande samtale"
#~ msgid "Signals Test"
#~ msgstr "Signaltest"
#~ msgid "Test to see that all signals are working properly."
#~ msgstr "Testar om alle signala verkar slik dei skal."
#~ msgid "Simple Plugin"
#~ msgstr "Enkelt programtillegg"
#~ msgid "Tests to see that most things are working."
#~ msgstr "Testar om dei fleste tinga verkar som dei skal."
#~ msgid "Maximum Version"
#~ msgstr "Største versjon"
#~ msgid "SSL 2"
#~ msgstr "SSL 2"
#~ msgid "SSL 3"
#~ msgstr "SSL 3"
#~ msgid "TLS 1.0"
#~ msgstr "TLS 1.0"
#~ msgid "TLS 1.1"
#~ msgstr "TLS 1.1"
#~ msgid "TLS 1.2"
#~ msgstr "TLS 1.2"
#~ msgid "TLS 1.3"
#~ msgstr "TLS 1.3"
#~ msgid "Not Supported for NSS < 3.14"
#~ msgstr "Ikkje støtta i NSS < 3.14"
#~ msgid "Ciphers"
#~ msgstr "Krypteringsmetodar"
#~ msgid "NSS Preferences"
#~ msgstr "NSS-val"
#~ msgid "Configure Ciphers and other Settings for the NSS SSL/TLS Plugin"
#~ msgstr ""
#~ "Konfigurer krypteringsmetodar og andre innstillingar for programtillegget "
#~ "NSS SSL/TLS"
#~ msgid "X.509 Certificates"
#~ msgstr "X.509-sertifikat"
#~ msgid "GNUTLS"
#~ msgstr "GNUTLS"
#~ msgid "Provides SSL support through GNUTLS."
#~ msgstr "Tilbyr SSL-støtte gjennom GNUTLS."
#~ msgid "NSS"
#~ msgstr "NSS"
#~ msgid "Provides SSL support through Mozilla NSS."
#~ msgstr "Tilbyr SSL-støtte gjennom Mozilla NSS."
#~ msgid "SSL"
#~ msgstr "SSL "
#~ msgid "Provides a wrapper around SSL support libraries."
#~ msgstr "Tilbyr felles grensesnitt mot SSL-støttebiblioteka."
#~ msgid "Buddy State Notification"
#~ msgstr "Vennetilstandsvarsel"
#~ msgid ""
#~ "Notifies in a conversation window when a buddy goes or returns from away "
#~ "or idle."
#~ msgstr ""
#~ "Varslar i samtalevindauget når ein venn går vekk / blir uverksam eller "
#~ "kjem tilbake."
#~ msgid "Tcl Plugin Loader"
#~ msgstr "Tcl-tilleggslastar"
#~ msgid "Provides support for loading Tcl plugins"
#~ msgstr "Tilbyr støtte for lasting av Tcl-tillegg"
#~ msgid ""
#~ "Unable to detect ActiveTCL installation. If you wish to use TCL plugins, "
#~ "install ActiveTCL from http://www.activestate.com\n"
#~ msgstr ""
#~ "Klarer ikkje å sjå at ActiveTCL er installert. Om du ønskjer å nytta TCL-"
#~ "tillegg må du installera ActiveTCL frå http://www.activestate.com\n"
#~ msgid "Bonjour Protocol Plugin"
#~ msgstr "Bonjour protokolktillegg"
#~ msgid "Bonjour"
#~ msgstr "Bonjour"
#~ msgid "%s has closed the conversation."
#~ msgstr "%s har lukka samtalen."
#~ msgid "Year of birth"
#~ msgstr "Fødselsår"
#~ msgid "Only online"
#~ msgstr "Berre tilkopla"
#~ msgid "All people"
#~ msgstr "Alle"
#~ msgid "Only buddies"
#~ msgstr "Berre venner"
#~ msgid "Select a chat for buddy: %s"
#~ msgstr "Vel eit praterom for vennen: %s"
#~ msgid "Add to chat..."
#~ msgstr "Legg til praterom …"
#~ msgid "UIN"
#~ msgstr "UIN"
#~ msgid "Birth Year"
#~ msgstr "Fødselsår"
#~ msgid "Unable to display the search results."
#~ msgstr "Klarer ikkje å visa søkjeresultata."
#~ msgid "Add to chat"
#~ msgstr "Legg til praterom"
#~ msgid "This chat name is already in use"
#~ msgstr "Prateromsnamnet er allereie i bruk"
#~ msgid "Gadu-Gadu Protocol Plugin"
#~ msgstr "Gadu-Gadu protokolltillegg"
#~ msgid "Polish popular IM"
#~ msgstr "Populær polsk lynmeldingsteneste"
#~ msgid "IRC Protocol Plugin"
#~ msgstr "IRC-protokolltillegg"
#~ msgid "The IRC Protocol Plugin that Sucks Less"
#~ msgstr "IRC-protokolltillegget som syg mindre"
#~ msgid "action &lt;action to perform&gt;: Perform an action."
#~ msgstr "action &lt;handling å utføra&gt;: utfører ei handling."
#~ msgid "authserv: Send a command to authserv"
#~ msgstr "authserv: send ein kommando til authserv"
#~ msgid ""
#~ "away [message]: Set an away message, or use no message to return from "
#~ "being away."
#~ msgstr ""
#~ "away [melding]: Legg inn ei fråværsmelding, eller bruk inga melding for "
#~ "å visa at du er komen attende."
#~ msgid "ctcp <nick> <msg>: sends ctcp msg to nick."
#~ msgstr "ctcp <kallenamn> <melding>: sender ctcp-melding til kallenamnet."
#~ msgid "chanserv: Send a command to chanserv"
#~ msgstr "chanserv: send ein kommando til kanaltenartenesta"
#~ msgid ""
#~ "deop &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Remove channel operator status from "
#~ "someone. You must be a channel operator to do this."
#~ msgstr ""
#~ "deop &lt;kallenamn1&gt; [kallenamn2] …: Tek vekk kanaloperatørstatusen "
#~ "frå personen. Du må sjølv vera kanaloperatør for å kunna gjera dette."
#~ msgid ""
#~ "devoice &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Remove channel voice status from "
#~ "someone, preventing them from speaking if the channel is moderated (+m). "
#~ "You must be a channel operator to do this."
#~ msgstr ""
#~ "devoice &lt;kallenamn1&gt; [kallenamn2] …: Tek vekk kanalrøysta frå "
#~ "personen. Dette hindrar dei å tala dersom kanalen er moderert (+m). Du må "
#~ "vera kanaloperatør for å kunna gjera dette."
#~ msgid ""
#~ "invite &lt;nick&gt; [room]: Invite someone to join you in the specified "
#~ "channel, or the current channel."
#~ msgstr ""
#~ "invite &lt;kallenamn&gt; [rom]: Inviter nokon til noverande kanal eller "
#~ "den kanalen du spesifiserer."
#~ msgid ""
#~ "j &lt;room1&gt;[,room2][,...] [key1[,key2][,...]]: Enter one or more "
#~ "channels, optionally providing a channel key for each if needed."
#~ msgstr ""
#~ "j &lt;rom1&gt;[,rom2][,…] [nøkkel1[,nøkkel2][,…]]: Skriv inn éin eller "
#~ "fleire kanalar. Ta med kanalnøkkelen til kvar enkelt om det er nødvendig."
#~ msgid ""
#~ "join &lt;room1&gt;[,room2][,...] [key1[,key2][,...]]: Enter one or more "
#~ "channels, optionally providing a channel key for each if needed."
#~ msgstr ""
#~ "join &lt;rom1&gt;[,rom2][,…] [nøkkel1[,nøkkel2][,…]]: Skriv inn éin "
#~ "eller fleire kanalar. Ta med kanalnøkkelen til kvar enkelt om det er "
#~ "nødvendig."
#~ msgid ""
#~ "kick &lt;nick&gt; [message]: Remove someone from a channel. You must be "
#~ "a channel operator to do this."
#~ msgstr ""
#~ "kick &lt;kallenamn&gt; [melding]: Fjern personen frå kanalen. Du må vera "
#~ "kanaloperatør for å kunna gjera dette."
#~ msgid ""
#~ "list: Display a list of chat rooms on the network. <i>Warning, some "
#~ "servers may disconnect you upon doing this.</i>"
#~ msgstr ""
#~ "list: Vis ei liste over praterom i nettverket. <i> Åtvaring: somme "
#~ "tenarar kan koma til å kopla deg frå om du gjer dette.</i>"
#~ msgid "me &lt;action to perform&gt;: Perform an action."
#~ msgstr "me &lt;handlinga du vil utføra&gt;: Utfører ei handling."
#~ msgid "memoserv: Send a command to memoserv"
#~ msgstr "memoserv: send ein kommando til memotenartenesta"
#~ msgid ""
#~ "mode &lt;+|-&gt;&lt;A-Za-z&gt; &lt;nick|channel&gt;: Set or unset a "
#~ "channel or user mode."
#~ msgstr ""
#~ "mode &lt;+|-&gt;&lt;A-Za-z&gt; &lt;kallenamn|kanal&gt;: Bruk eller fjern "
#~ "ein kanal eller brukartilstand."
#~ msgid ""
#~ "msg &lt;nick&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to a user (as "
#~ "opposed to a channel)."
#~ msgstr ""
#~ "msg &lt;kallenamn&gt; &lt;melding&gt;: Send ei privat melding til ein "
#~ "brukar (i motsetnad til å senda til ein heil kanal)."
#~ msgid "names [channel]: List the users currently in a channel."
#~ msgstr "names [kanal]: listar brukarane i kanalen."
#~ msgid "nickserv: Send a command to nickserv"
#~ msgstr "nickserv: send ein kommando til kallenamntenesta"
#~ msgid "notice &lt;target&lt;: Send a notice to a user or channel."
#~ msgstr "notice &lt;mål&lt;: send eit notat til ein brukarar eller kanal."
#~ msgid ""
#~ "op &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Grant channel operator status to someone. "
#~ "You must be a channel operator to do this."
#~ msgstr ""
#~ "op &lt;kallenamn1&gt; [kallenamn2] ...: Gjev kanaloperatørstatus til "
#~ "nokon. Du må sjølv vera kanaloperatør for å gjera dette."
#~ msgid ""
#~ "operwall &lt;message&gt;: If you don't know what this is, you probably "
#~ "can't use it."
#~ msgstr ""
#~ "operwall &lt;melding&gt;: Om du ikkje veit kva dette er, kan du truleg "
#~ "ikkje nytta kommandoen heller."
#~ msgid "operserv: Send a command to operserv"
#~ msgstr "operserv: send ein kommando til operatørtenartenesta"
#~ msgid ""
#~ "part [room] [message]: Leave the current channel, or a specified "
#~ "channel, with an optional message."
#~ msgstr ""
#~ "part [rom] [melding]: forlèt noverande kanal, eller ein spesifisert "
#~ "kanal, med ei melding om ønskjeleg."
#~ msgid ""
#~ "ping [nick]: Asks how much lag a user (or the server if no user "
#~ "specified) has."
#~ msgstr ""
#~ "ping [kallenamn]: spør kva tidsforseinking ein brukar har (eller ein "
#~ "tenar om ein ikkje spesifiserer brukaren)."
#~ msgid ""
#~ "query &lt;nick&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to a user (as "
#~ "opposed to a channel)."
#~ msgstr ""
#~ "query &lt;kallenamn&gt; &lt;melding&gt;: send ei privat melding til ein "
#~ "brukar (i motsetnad til ein kanal)."
#~ msgid ""
#~ "quit [message]: Disconnect from the server, with an optional message."
#~ msgstr "quit [melding]: kopla frå tenaren (med ei valfri melding)."
#~ msgid "quote [...]: Send a raw command to the server."
#~ msgstr "quote […]: send ein rein kommando til tenaren."
#~ msgid ""
#~ "remove &lt;nick&gt; [message]: Remove someone from a room. You must be a "
#~ "channel operator to do this."
#~ msgstr ""
#~ "remove &lt;kallenamn&gt; [melding]: fjern nokon frå eit rom. Du må vera "
#~ "kanaloperatør for å gjera dette."
#~ msgid "time: Displays the current local time at the IRC server."
#~ msgstr "time: viser gjeldande lokal tid på IRC-tenaren."
#~ msgid "topic [new topic]: View or change the channel topic."
#~ msgstr "topic [nytt emne]: sjå eller endra kanalemnet."
#~ msgid "umode &lt;+|-&gt;&lt;A-Za-z&gt;: Set or unset a user mode."
#~ msgstr ""
#~ "umode &lt;+|-&gt;&lt;A-Za-z&gt;: ta i bruk eller fjern ein "
#~ "brukartilstand."
#~ msgid "version [nick]: send CTCP VERSION request to a user"
#~ msgstr "version [kallenamn]: send CTCP VERSION-førespurnad til ein brukar"
#~ msgid ""
#~ "voice &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Grant channel voice status to someone. "
#~ "You must be a channel operator to do this."
#~ msgstr ""
#~ "voice &lt;kallenamn1&gt; [kallenamn2] ...: Gjev nokon kanalrøyststatus. "
#~ "Du må vera kanaloperatør for å kunna gjera dette."
#~ msgid ""
#~ "wallops &lt;message&gt;: If you don't know what this is, you probably "
#~ "can't use it."
#~ msgstr ""
#~ "wallops &lt;melding&gt;: Om du ikkje veit kva dette er, kan du truleg "
#~ "heller ikkje nytta kommandoen."
#~ msgid "whois [server] &lt;nick&gt;: Get information on a user."
#~ msgstr "whois [tenar] &lt;kallenamn&gt;: hent informasjon om ein brukar."
#~ msgid "whowas &lt;nick&gt;: Get information on a user that has logged off."
#~ msgstr ""
#~ "whowas &lt;kallenamn&gt;: hent informasjon om ein brukar som har logga av."
#~ msgid "Invalid Encoding"
#~ msgstr "Ugyldig koding"
#~ msgid ""
#~ "Unexpected response from the server. This may indicate a possible MITM "
#~ "attack"
#~ msgstr ""
#~ "Uventa svar frå tenaren. Dette kan tyda på eit mogleg svindelangrep "
#~ "(MITM)."
#~ msgid ""
#~ "The server does support channel binding, but did not appear to advertise "
#~ "it. This indicates a likely MITM attack"
#~ msgstr ""
#~ "Tenaren kan nytta kanalbinding, men han ser ikkje ut til å fortelja om "
#~ "det. Dette kan tyda på eit mogleg svindelangrep (MITM)."
#~ msgid "Server does not support channel binding"
#~ msgstr "Tenaren kan ikkje bruka kanalbinding"
#~ msgid "Unsupported channel binding method"
#~ msgstr "Kanalbindingsmetoden kan ikkje nyttast"
#~ msgid "Invalid Username Encoding"
#~ msgstr "Ugyldig brukarnamnkoding"
#~ msgid "Unable to establish a connection with the server"
#~ msgstr "Klarte ikkje å kopla til tenaren"
#~ msgid "Unable to establish a connection with the server: %s"
#~ msgstr "Klarte ikkje å kopla til tenaren: %s"
#~ msgid "Unable to establish SSL connection"
#~ msgstr "Klarte ikkje å setja i gang SSL-sambandet"
#~ msgid "URL"
#~ msgstr "Nettadresse"
#~ msgid ""
#~ "Find a contact by entering the search criteria in the given fields. Note: "
#~ "Each field supports wild card searches (%)"
#~ msgstr ""
#~ "Finn ein kontakt ved å skriva inn søkjekriteria i dei gjevne felta. Merk: "
#~ "ein kan nytta jokerteikn (%)"
#~ msgid "State"
#~ msgstr "Fylke/region/stat"
#~ msgid "Postal code"
#~ msgstr "Postnummer"
#~ msgid "Extended Away"
#~ msgstr "Utvida vekke"
#~ msgid "XMPP stream missing ID"
#~ msgstr "Manglar ID-en til XMPP-straumen"
#~ msgid "Afraid"
#~ msgstr "Redd"
#~ msgid "Amazed"
#~ msgstr "Forbløffa"
#~ msgid "Amorous"
#~ msgstr "Amorøs"
#~ msgid "Annoyed"
#~ msgstr "Irritert"
#~ msgid "Aroused"
#~ msgstr "Oppglødd"
#~ msgid "Brave"
#~ msgstr "Modig"
#~ msgid "Calm"
#~ msgstr "Roleg"
#~ msgid "Cautious"
#~ msgstr "Forsiktig"
#~ msgid "Cold"
#~ msgstr "Kald"
#~ msgid "Confident"
#~ msgstr "Trygg"
#~ msgid "Confused"
#~ msgstr "Forvirra"
#~ msgid "Contemplative"
#~ msgstr "Ettertenksam"
#~ msgid "Contented"
#~ msgstr "Tilfreds"
#~ msgid "Cranky"
#~ msgstr "Irritabel"
#~ msgid "Crazy"
#~ msgstr "Galen"
#~ msgid "Creative"
#~ msgstr "Kreativ"
#~ msgid "Curious"
#~ msgstr "Nyfiken"
#~ msgid "Dejected"
#~ msgstr "Motlaus"
#~ msgid "Depressed"
#~ msgstr "Deprimert"
#~ msgid "Disappointed"
#~ msgstr "Skuffa"
#~ msgid "Disgusted"
#~ msgstr "Forferda"
#~ msgid "Dismayed"
#~ msgstr "Motlaus"
#~ msgid "Distracted"
#~ msgstr "Distré"
#~ msgid "Embarrassed"
#~ msgstr "Flau"
#~ msgid "Envious"
#~ msgstr "Misunneleg"
#~ msgid "Flirtatious"
#~ msgstr "Flørtande"
#~ msgid "Frustrated"
#~ msgstr "Frustrert"
#~ msgid "Grateful"
#~ msgstr "Takknemleg"
#~ msgid "Grieving"
#~ msgstr "Sørgjer"
#~ msgid "Grumpy"
#~ msgstr "Sur"
#~ msgid "Guilty"
#~ msgstr "Skuldig"
#~ msgid "Hopeful"
#~ msgstr "Håpefull"
#~ msgid "Hot"
#~ msgstr "Heit"
#~ msgid "Humbled"
#~ msgstr "Nedtrykt"
#~ msgid "Humiliated"
#~ msgstr "Audmjuka"
#~ msgid "Hungry"
#~ msgstr "Svolten"
#~ msgid "Hurt"
#~ msgstr "Såra"
#~ msgid "Impressed"
#~ msgstr "Imponert"
#~ msgid "In awe"
#~ msgstr "I ærefrykt"
#~ msgid "Indignant"
#~ msgstr "Indignert"
#~ msgid "Interested"
#~ msgstr "Interessert"
#~ msgid "Intoxicated"
#~ msgstr "Forgifta"
#~ msgid "Lonely"
#~ msgstr "Einsam"
#~ msgid "Lost"
#~ msgstr "Fortapt"
#~ msgid "Lucky"
#~ msgstr "Heldig"
#~ msgid "Mean"
#~ msgstr "Stygg"
#~ msgid "Moody"
#~ msgstr "Humørsjuk"
#~ msgid "Nervous"
#~ msgstr "Nervøs"
#~ msgid "Neutral"
#~ msgstr "Nøytral"
#~ msgid "Offended"
#~ msgstr "Fornærma"
#~ msgid "Outraged"
#~ msgstr "Opprørt"
#~ msgid "Playful"
#~ msgstr "Leikande"
#~ msgid "Proud"
#~ msgstr "Stolt"
#~ msgid "Relaxed"
#~ msgstr "Avslappa"
#~ msgid "Relieved"
#~ msgstr "Letta"
#~ msgid "Remorseful"
#~ msgstr "Angrande"
#~ msgid "Restless"
#~ msgstr "Uroleg"
#~ msgid "Sarcastic"
#~ msgstr "Sarkastisk"
#~ msgid "Satisfied"
#~ msgstr "Tilfreds"
#~ msgid "Serious"
#~ msgstr "Alvorleg"
#~ msgid "Shocked"
#~ msgstr "Sjokkert"
#~ msgid "Shy"
#~ msgstr "Sky"
#~ msgid "Sick"
#~ msgstr "Sjuk"
#~ msgid "Spontaneous"
#~ msgstr "Spontan"
#~ msgid "Stressed"
#~ msgstr "Stressa"
#~ msgid "Strong"
#~ msgstr "Sterk"
#~ msgid "Surprised"
#~ msgstr "Overraska"
#~ msgid "Thankful"
#~ msgstr "Takksam"
#~ msgid "Thirsty"
#~ msgstr "Tørst"
#~ msgid "Tired"
#~ msgstr "Trøytt"
#~ msgid "Undefined"
#~ msgstr "Udefinert"
#~ msgid "Weak"
#~ msgstr "Svak"
#~ msgid "Worried"
#~ msgstr "Bekymra"
#~ msgid "Novell GroupWise Messenger Protocol Plugin"
#~ msgstr "Novell GroupWise Messenger-protokolltillegg"
#~ msgid "Please authorize me so I can add you to my buddy list."
#~ msgstr "Om du godtek meg, kan eg leggja deg til i vennelista mi."
#~ msgid "Received unexpected response from %s: %s"
#~ msgstr "Fekk uventa svar frå %s: %s"
#~ msgid "Received unexpected response from %s"
#~ msgstr "Fekk uventa svar frå %s"
#~ msgid ""
#~ "You have been connecting and disconnecting too frequently. Wait ten "
#~ "minutes and try again. If you continue to try, you will need to wait even "
#~ "longer."
#~ msgstr ""
#~ "Du har kopla til og blitt fråkopla for ofte. Vent i ti minutt og prøv "
#~ "igjen. Held du fram med å prøva, vil du måtta venta endå lenger."
#~ msgid ""
#~ "You required encryption in your account settings, but one of the servers "
#~ "doesn't support it."
#~ msgstr ""
#~ "Du krev kryptering i kontoinnstillingane dine, men ein av tenarane kan "
#~ "ikkje gje deg det."
#~ msgid "Error requesting %s: %s"
#~ msgstr "Klarte ikkje å henta %s: %s"
#~ msgid "The server returned an empty response"
#~ msgstr "Tenaren gav eit tomt svar"
#~ msgid ""
#~ "Server requested that you fill out a CAPTCHA in order to sign in, but "
#~ "this client does not currently support CAPTCHAs."
#~ msgstr ""
#~ "Tenaren bad deg skriva inn ein CAPTCHA for å logga deg på, men denne "
#~ "klienten støttar enno ikkje CAPTCHA-er."
#~ msgid "AOL does not allow your screen name to authenticate here"
#~ msgstr "AOL tillèt ikkje at brukarnamnet ditt kan autentiserast her"
#~ msgid ""
#~ "(There was an error receiving this message. The buddy you are speaking "
#~ "with is probably using a different encoding than expected. If you know "
#~ "what encoding he is using, you can specify it in the advanced account "
#~ "options for your AIM/ICQ account.)"
#~ msgstr ""
#~ "(Det oppstod ein feil under mottaket av meldinga. Truleg nyttar vennen du "
#~ "pratar med ei anna teiknkoding enn rekna med. Om du veit kva teiknkoding "
#~ "han nyttar, kan du oppgje det i dei avanserte kontovala for AIM/ICQ-"
#~ "kontoen din.)"
#~ msgid ""
#~ "(There was an error receiving this message. Either you and %s have "
#~ "different encodings selected, or %s has a buggy client.)"
#~ msgstr ""
#~ "(Det oppstod ein feil under mottaket av meldinga. Anten har du og %s vald "
#~ "ulike teiknkodingar, eller så nyttar %s ein klient med feil i.)"
#~ msgid "Invalid error"
#~ msgstr "Ugyldig feil"
#~ msgid "Cannot receive IM due to parental controls"
#~ msgstr "Får ikkje ta i mot lynmeldingar grunna foreldrekontrollreglar"
#~ msgid "Cannot send SMS without accepting terms"
#~ msgstr "Kan ikkje senda teksmeldingar utan godkjenning av vilkåra"
#~ msgid "Cannot send SMS"
#~ msgstr "Klarer ikkje å senda meldinga"
#~ msgid "Cannot send SMS to this country"
#~ msgstr "Kan ikkje senda meldingar til dette landet"
#~ msgid "Cannot send SMS to unknown country"
#~ msgstr "Kan ikkje senda meldingar til ukjente land"
#~ msgid "Bot accounts cannot initiate IMs"
#~ msgstr "Bot-kontoar kan ikkje setja i gang lynmeldingar"
#~ msgid "Bot account cannot IM this user"
#~ msgstr "Bot-kontoen kan ikkje senda lynmelding til denne brukaren"
#~ msgid "Bot account reached IM limit"
#~ msgstr "Bot-kontoen har nådd lynmeldingsgrensa"
#~ msgid "Bot account reached daily IM limit"
#~ msgstr "Bot-kontoen har nådd dagsgrensa for lynmeldingar"
#~ msgid "Bot account reached monthly IM limit"
#~ msgstr "Bot-kontoen har nådd månadsgrensa for lynmeldingar"
#~ msgid "Unable to receive offline messages"
#~ msgstr "Klarer ikkje å ta i mot fråkopla meldingar"
#~ msgid "Offline message store full"
#~ msgstr "Fråkopla meldingslager er fullt"
#~ msgid "Unable to send message: %s (%s)"
#~ msgstr "Klarer ikkje å senda meldinga: %s (%s)"
#~ msgid "Unable to send message: %s"
#~ msgstr "Klarer ikkje å senda melding: %s"
#~ msgid "Unable to send message to %s: %s (%s)"
#~ msgstr "Klarer ikkje å senda meldinga til %s: %s (%s)"
#~ msgid "Unable to send message to %s: %s"
#~ msgstr "Klarer ikkje å senda meldinga til %s: %s"
#~ msgid "Thinking"
#~ msgstr "Tenkjer"
#~ msgid "Shopping"
#~ msgstr "Handlar"
#~ msgid "Questioning"
#~ msgstr "Spørjande"
#~ msgid "Eating"
#~ msgstr "Et"
#~ msgid "Watching a movie"
#~ msgstr "Ser ein film"
#~ msgid "At the office"
#~ msgstr "På kontoret"
#~ msgid "Taking a bath"
#~ msgstr "Tek eit bad"
#~ msgid "Watching TV"
#~ msgstr "Ser på TV"
#~ msgid "Having fun"
#~ msgstr "Har det gøy"
#~ msgid "Sleeping"
#~ msgstr "Søv"
#~ msgid "Using a PDA"
#~ msgstr "Bruker ein PDA"
#~ msgid "Meeting friends"
#~ msgstr "Møter venner"
#~ msgid "On the phone"
#~ msgstr "Taler i telefonen"
#~ msgid "Surfing"
#~ msgstr "Surfar"
#~ msgid "Mobile"
#~ msgstr "Mobil"
#~ msgid "Searching the web"
#~ msgstr "Søkjer på nettet"
#~ msgid "At a party"
#~ msgstr "I eit selskap"
#~ msgid "Having Coffee"
#~ msgstr "Tek ein kopp kaffi"
#~ msgid "Gaming"
#~ msgstr "Speler"
#~ msgid "Browsing the web"
#~ msgstr "Er på nettet"
#~ msgid "Smoking"
#~ msgstr "Røykjer"
#~ msgid "Writing"
#~ msgstr "Skriv"
#~ msgid "Drinking"
#~ msgstr "Drikk"
#~ msgid "Listening to music"
#~ msgstr "Lyttar til musikk"
#~ msgid "Studying"
#~ msgstr "Studerer"
#~ msgid "Working"
#~ msgstr "Arbeider"
#~ msgid "In the restroom"
#~ msgstr "Er på badet"
#~ msgid "Received invalid data on connection with server"
#~ msgstr "Det kom ugyldige data frå sambandet med tenaren"
#~ msgid "AIM Protocol Plugin"
#~ msgstr "AIM-protokolltillegg"
#~ msgid "ICQ UIN..."
#~ msgstr "ICQ UIN …"
#~ msgid "ICQ Protocol Plugin"
#~ msgstr "ICQ-protokolltillegg"
#~ msgid "The remote user has closed the connection."
#~ msgstr "Fjernbrukaren har lukka sambandet."
#~ msgid "The remote user has declined your request."
#~ msgstr "Fjernbrukaren har avvist førespurnaden din."
#~ msgid "Lost connection with the remote user:<br>%s"
#~ msgstr "Mista sambandet til fjernbrukaren:<br>%s"
#~ msgid "Received invalid data on connection with remote user."
#~ msgstr "Det kom ugyldige data ved tilkoplinga til fjerntenaren."
#~ msgid "Unable to establish a connection with the remote user."
#~ msgstr "Klarer ikkje å laga til eit samband med fjernbrukaren."
#~ msgid "Direct IM established"
#~ msgstr "Oppretta direkte lynmeldingssamband"
#~ msgid ""
#~ "%s tried to send you a %s file, but we only allow files up to %s over "
#~ "Direct IM. Try using file transfer instead.\n"
#~ msgstr ""
#~ "%s prøvde å senda deg ei %s-fil, men vi tillèt berre filer inntil %s over "
#~ "direktelynmeldingar. Prøv heller å bruka filoverføring.\n"
#~ msgid "File %s is %s, which is larger than the maximum size of %s."
#~ msgstr "Fila %s er %s, noko som er større enn høgste storleik av %s."
#~ msgid "Free For Chat"
#~ msgstr "Ledig for prat"
#~ msgid "Not Available"
#~ msgstr "Ikkje tilgjengeleg"
#~ msgid "Occupied"
#~ msgstr "Oppteken"
#~ msgid "Web Aware"
#~ msgstr "Nettmedviten"
#~ msgid "Evil"
#~ msgstr "Vond"
#~ msgid "At home"
#~ msgstr "Heime"
#~ msgid "At work"
#~ msgstr "På arbeid"
#~ msgid "At lunch"
#~ msgstr "Er til lunsj"
#~ msgid "Unable to connect to authentication server: %s"
#~ msgstr "Klarte ikkje å kopla opp mot autentiseringstenaren: %s"
#~ msgid "Unable to connect to BOS server: %s"
#~ msgstr "Klarer ikkje å kopla til mot BOS-tenaren: %s"
#~ msgid "Username sent"
#~ msgstr "Finch"
#~ msgid "Connection established, cookie sent"
#~ msgstr "Oppretta samband, sendt informasjonskapsel"
#~ msgid "Finalizing connection"
#~ msgstr "Fullfører tilkoplinga"
#~ msgid ""
#~ "Unable to sign on as %s because the username is invalid. Usernames must "
#~ "be a valid email address, or start with a letter and contain only "
#~ "letters, numbers and spaces, or contain only numbers."
#~ msgstr ""
#~ "Får ikkje til å logga på som %s fordi brukarnamnet er ugyldig. Brukarnamn "
#~ "må vera ei gyldig e-postadresse, eller begynna med ein bokstav og berre "
#~ "innehalda bokstavar, tal og mellomrom, eller berre innehalda tal."
#~ msgid ""
#~ "You required encryption in your account settings, but encryption is not "
#~ "supported by your system."
#~ msgstr ""
#~ "Du krev kryptering i kontoinnstillingane dine, men systemet ditt kan "
#~ "ikkje gje deg det."
#~ msgid "You may be disconnected shortly. If so, check %s for updates."
#~ msgstr ""
#~ "Du kan bli fråkopla snart. Dersom du blir det, sjå etter oppdateringar på "
#~ "%s."
#~ msgid "Unable to get a valid AIM login hash."
#~ msgstr "Klarer ikkje å henta ein gyldig AIM påloggingsnøkkel."
#~ msgid "Unable to get a valid login hash."
#~ msgstr "Klarer ikkje å henta ein gyldig påloggingsnøkkel."
#~ msgid "Received authorization"
#~ msgstr "Godkjenning motteken"
#~ msgid "Username does not exist"
#~ msgstr "Brukarnamnet finst ikkje"
#~ msgid "Your account is currently suspended"
#~ msgstr "Kontoen din er for tida sperra for bruk"
#~ msgid "The AOL Instant Messenger service is temporarily unavailable."
#~ msgstr "AOL si lynmeldingsteneste er mellombels utilgjengeleg."
#~ msgid ""
#~ "Your username has been connecting and disconnecting too frequently. Wait "
#~ "ten minutes and try again. If you continue to try, you will need to wait "
#~ "even longer."
#~ msgstr ""
#~ "Brukarnamnet ditt har kopla til og blitt fråkopla for ofte. Vent i ti "
#~ "minutt og prøv igjen. Held du fram med å prøva, vil du måtta venta endå "
#~ "lenger."
#~ msgid "The client version you are using is too old. Please upgrade at %s"
#~ msgstr "Klientutgåva du bruker er for gammal. Oppgrader på %s"
#~ msgid ""
#~ "Your IP address has been connecting and disconnecting too frequently. "
#~ "Wait a minute and try again. If you continue to try, you will need to "
#~ "wait even longer."
#~ msgstr ""
#~ "IP-adressa di har kopla til og blitt fråkopla for ofte. Vent ei stund og "
#~ "prøv igjen. Held du fram med å prøva, vil du måtta venta endå lenger."
#~ msgid "The SecurID key entered is invalid"
#~ msgstr "Den innskrivne SecurID-nøkkelen er ugyldig"
#~ msgid "Enter SecurID"
#~ msgstr "Skriv inn SecurID"
#~ msgid "Enter the 6 digit number from the digital display."
#~ msgstr "Før opp dei seks tala frå den digitale teiknruta."
#~ msgid "Unable to initialize connection"
#~ msgstr "Klarte ikkje å setja i gang sambandet"
#~ msgid ""
#~ "The user %u has denied your request to add them to your buddy list for "
#~ "the following reason:\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Brukaren %u har avvist førespurnaden din om å leggja dei til vennelista "
#~ "di. Årsak:\n"
#~ "%s"
#~ msgid "ICQ authorization denied."
#~ msgstr "ICQ-godkjenning avvist."
#~ msgid "The user %u has granted your request to add them to your buddy list."
#~ msgstr ""
#~ "Brukaren %u har gjeve deg løyve til å leggja dei til i vennelista di."
#~ msgid ""
#~ "You have received a special message\n"
#~ "\n"
#~ "From: %s [%s]\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Du har motteke ei spesiell melding:\n"
#~ "\n"
#~ "Frå:%s [%s]\n"
#~ "%s"
#~ msgid ""
#~ "You have received an ICQ page\n"
#~ "\n"
#~ "From: %s [%s]\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Du har motteke ei ICQ-side:\n"
#~ "\n"
#~ "Frå:%s [%s]\n"
#~ "%s"
#~ msgid ""
#~ "You have received an ICQ email from %s [%s]\n"
#~ "\n"
#~ "Message is:\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Du har motteke ei ICQ e-postmelding frå %s [%s]\n"
#~ "\n"
#~ "Meldinga er:\n"
#~ "%s"
#~ msgid "ICQ user %u has sent you a buddy: %s (%s)"
#~ msgstr "ICQ-brukaren %u har sendt deg ein venn: %s [%s]"
#~ msgid "Do you want to add this buddy to your buddy list?"
#~ msgstr "Vil du leggja til denne vennen i vennelista di?"
#~ msgid "_Decline"
#~ msgstr "_Avvis"
#~ msgid "You missed %hu message from %s because it was invalid."
#~ msgid_plural "You missed %hu messages from %s because they were invalid."
#~ msgstr[0] "Du fekk ikkje %hu melding frå %s sidan ho var ugyldig."
#~ msgstr[1] "Du fekk ikkje %hu meldingar frå %s sidan dei var ugyldige."
#~ msgid "You missed %hu message from %s because it was too large."
#~ msgid_plural "You missed %hu messages from %s because they were too large."
#~ msgstr[0] "Du fekk ikkje %hu melding frå %s fordi ho var for stor."
#~ msgstr[1] "Du fekk ikkje %hu meldingar frå %s fordi dei var for store."
#~ msgid ""
#~ "You missed %hu message from %s because the rate limit has been exceeded."
#~ msgid_plural ""
#~ "You missed %hu messages from %s because the rate limit has been exceeded."
#~ msgstr[0] ""
#~ "Du fekk ikkje %hu melding frå %s sidan mengdegrensa er overskriden."
#~ msgstr[1] ""
#~ "Du fekk ikkje %hu meldingar frå %s sidan mengdegrensa er overskriden."
#~ msgid ""
#~ "You missed %hu message from %s because his/her warning level is too high."
#~ msgid_plural ""
#~ "You missed %hu messages from %s because his/her warning level is too high."
#~ msgstr[0] ""
#~ "Du fekk ikkje %hu melding frå %s sidan åtvaringsnivået hans/hennar er for "
#~ "høgt."
#~ msgstr[1] ""
#~ "Du fekk ikkje %hu meldingar frå %s sidan åtvaringsnivået hans/hennar er "
#~ "for høgt."
#~ msgid ""
#~ "You missed %hu message from %s because your warning level is too high."
#~ msgid_plural ""
#~ "You missed %hu messages from %s because your warning level is too high."
#~ msgstr[0] ""
#~ "Du fekk ikkje %hu melding frå %s sidan åtvaringsnivået ditt er for høgt."
#~ msgstr[1] ""
#~ "Du fekk ikkje %hu meldingar frå %s sidan åtvaringsnivået ditt er for høgt."
#~ msgid "You missed %hu message from %s for an unknown reason."
#~ msgid_plural "You missed %hu messages from %s for an unknown reason."
#~ msgstr[0] "Du fekk ikkje %hu melding frå %s av uviss årsak."
#~ msgstr[1] "Du fekk ikkje %hu meldingar frå %s av uviss årsak."
#~ msgid "Your AIM connection may be lost."
#~ msgstr "AIM-sambandet kan vera tapt."
#~ msgid "You have been disconnected from chat room %s."
#~ msgstr "Du er blitt fråkopla praterommet %s."
#~ msgid "Username formatting can change only capitalization and whitespace."
#~ msgstr ""
#~ "Formatering av brukarnamnet vil berre endra store/små bokstavar og "
#~ "blankteikn."
#~ msgid "Pop-Up Message"
#~ msgstr "Sprettoppmelding"
#~ msgid "The following username is associated with %s"
#~ msgid_plural "The following usernames are associated with %s"
#~ msgstr[0] "Dette brukarnamnet er knytt til %s"
#~ msgstr[1] "Desse brukarnamna er knytte til %s"
#~ msgid "No results found for email address %s"
#~ msgstr "Ikkje noko resultat funne for e-postadressa %s"
#~ msgid "You should receive an email asking to confirm %s."
#~ msgstr "Du bør få ei e-postmelding der du blir spurt om å stadfesta %s."
#~ msgid "Account Confirmation Requested"
#~ msgstr "Bede om kontostadfesting"
#~ msgid ""
#~ "Error 0x%04x: Unable to format username because the requested name "
#~ "differs from the original."
#~ msgstr ""
#~ "Feil 0x%04x: kan ikkje formatera brukarnamnet sidan det førespurde namnet "
#~ "er ulikt originalen."
#~ msgid "Error 0x%04x: Unable to format username because it is invalid."
#~ msgstr "Feil 0x%04x: kan ikkje formatera brukarnamnet sidan det er ugyldig."
#~ msgid ""
#~ "Error 0x%04x: Unable to format username because the requested name is too "
#~ "long."
#~ msgstr ""
#~ "Feil 0x%04x: kan ikkje formatera brukarnamnet sidan det førespurde namnet "
#~ "er for langt."
#~ msgid ""
#~ "Error 0x%04x: Unable to change email address because there is already a "
#~ "request pending for this username."
#~ msgstr ""
#~ "Feil 0x%04x: kan ikkje endra e-postadressa sidan det allereie finst ein "
#~ "førespurnad for dette brukarnamnet."
#~ msgid ""
#~ "Error 0x%04x: Unable to change email address because the given address "
#~ "has too many usernames associated with it."
#~ msgstr ""
#~ "Feil 0x%04x: kan ikkje endra e-postadressa sidan den oppgjevne adressa "
#~ "har for mange brukarnamn knytte til seg."
#~ msgid ""
#~ "Error 0x%04x: Unable to change email address because the given address is "
#~ "invalid."
#~ msgstr ""
#~ "Feil 0x%04x: kan ikkje endra e-postadressa sidan den oppgjevne adressa er "
#~ "ugyldig."
#~ msgid "Error 0x%04x: Unknown error."
#~ msgstr "Error 0x%04x: ukjent feil."
#~ msgid "Error Changing Account Info"
#~ msgstr "Feil ved endring av kontoinformasjon"
#~ msgid "The email address for %s is %s"
#~ msgstr "E-postadressa til %s er %s"
#~ msgid "Account Info"
#~ msgstr "Konto-info"
#~ msgid ""
#~ "Your IM Image was not sent. You must be Direct Connected to send IM "
#~ "Images."
#~ msgstr ""
#~ "Lynmeldingsbiletet blei ikkje sendt. Du må vera direkte tilkopla for å "
#~ "kunna senda lynmeldingsbilete."
#~ msgid "Unable to set AIM profile."
#~ msgstr "Klarer ikkje å velja AIM-profil."
#~ msgid ""
#~ "You have probably requested to set your profile before the login "
#~ "procedure completed. Your profile remains unset; try setting it again "
#~ "when you are fully connected."
#~ msgstr ""
#~ "Du har truleg bede om å få lagra profilen din før pålogginga var ferdig. "
#~ "Profilen din er ikkje lagra - prøv igjen når du er heilt tilkopla."
#~ msgid ""
#~ "The maximum profile length of %d byte has been exceeded. It has been "
#~ "truncated for you."
#~ msgid_plural ""
#~ "The maximum profile length of %d bytes has been exceeded. It has been "
#~ "truncated for you."
#~ msgstr[0] ""
#~ "Den høgste profilstorleiken på %d byte er overskriden. Han er blitt "
#~ "forkorta."
#~ msgstr[1] ""
#~ "Den høgste profilstorleiken på %d bytar er overskriden. Han er blitt "
#~ "forkorta."
#~ msgid "Profile too long."
#~ msgstr "Profilen er for lang."
#~ msgid ""
#~ "The maximum away message length of %d byte has been exceeded. It has "
#~ "been truncated for you."
#~ msgid_plural ""
#~ "The maximum away message length of %d bytes has been exceeded. It has "
#~ "been truncated for you."
#~ msgstr[0] ""
#~ "Du har overskride maksimum lengd (%d byte) på fråværsmeldinga. Meldinga "
#~ "er blitt forkorta."
#~ msgstr[1] ""
#~ "Du har overskride maksimum lengd (%d bytar) på fråværsmeldinga. Meldinga "
#~ "er blitt forkorta."
#~ msgid "Away message too long."
#~ msgstr "Fråværsmeldinga er for lang."
#~ msgid ""
#~ "Unable to add the buddy %s because the username is invalid. Usernames "
#~ "must be a valid email address, or start with a letter and contain only "
#~ "letters, numbers and spaces, or contain only numbers."
#~ msgstr ""
#~ "Klarte ikkje å leggja til vennen %s fordi brukarnamnet er ugyldig. "
#~ "Brukarnamn må vera ei gyldig e-postadresse, eller begynna med ein bokstav "
#~ "og berre innehalda bokstavar, tal og mellomrom, eller berre innehalda tal."
#~ msgid "Unable to Add"
#~ msgstr "Klarer ikkje å leggja til"
#~ msgid "Unable to Retrieve Buddy List"
#~ msgstr "Klarer ikkje å henta vennelista"
#~ msgid ""
#~ "The AIM servers were temporarily unable to send your buddy list. Your "
#~ "buddy list is not lost, and will probably become available in a few "
#~ "minutes."
#~ msgstr ""
#~ "AIM-tenarane var mellombels ute av stand til å senda vennelista di. Lista "
#~ "er ikkje tapt - ho vil truleg vera tilgjengeleg igjen om nokre minutt."
#~ msgid "Orphans"
#~ msgstr "Foreldrelause"
#~ msgid ""
#~ "Unable to add the buddy %s because you have too many buddies in your "
#~ "buddy list. Please remove one and try again."
#~ msgstr ""
#~ "Kan ikkje leggja til vennen %s sidan vennelista er full. Slett ein venn "
#~ "frå lista og prøv igjen."
#~ msgid "(no name)"
#~ msgstr "(ikkje noko namn)"
#~ msgid "Unable to add the buddy %s for an unknown reason."
#~ msgstr "Klarte ikkje av uviss årsak å leggja til vennen %s."
#~ msgid ""
#~ "The user %s has given you permission to add him or her to your buddy "
#~ "list. Do you want to add this user?"
#~ msgstr ""
#~ "Brukaren %s har gjeve deg løyve til å leggja han/ho til i vennelista di. "
#~ "Vil du leggja til denne brukaren?"
#~ msgid "Authorization Given"
#~ msgstr "Godkjent"
#~ msgid "The user %s has granted your request to add them to your buddy list."
#~ msgstr "Brukaren %s har gjeve deg løyve til å leggja dei til vennelista di."
#~ msgid "Authorization Granted"
#~ msgstr "Godkjent"
#~ msgid ""
#~ "The user %s has denied your request to add them to your buddy list for "
#~ "the following reason:\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Brukaren %s har avslått førespurnaden din om å få leggja dei til "
#~ "vennelista di. Årsaka er: \n"
#~ "%s"
#~ msgid "Authorization Denied"
#~ msgstr "Godkjenning avvist"
#~ msgid "_Exchange:"
#~ msgstr "_Exchange:"
#~ msgid "Your IM Image was not sent. You cannot send IM Images in AIM chats."
#~ msgstr ""
#~ "Biletet blei ikkje sendt. Du kan ikkje senda lynmeldingsbilete i AIM-"
#~ "praterom."
#~ msgid "iTunes Music Store Link"
#~ msgstr "Lenkje til iTunes Music Store"
#~ msgid "Lunch"
#~ msgstr "Lunsj"
#~ msgid "Buddy Comment for %s"
#~ msgstr "Vennenotat for %s"
#~ msgid "Buddy Comment:"
#~ msgstr "Vennemerknad:"
#~ msgid "You have selected to open a Direct IM connection with %s."
#~ msgstr "Du har valt å opna eit direkte lynmeldingssamband med %s."
#~ msgid ""
#~ "Because this reveals your IP address, it may be considered a security "
#~ "risk. Do you wish to continue?"
#~ msgstr ""
#~ "Handlinga kan medføra ein tryggleiksrisikio fordi ho avslører IP-adressa "
#~ "di. Vil du fortsetja?"
#~ msgid "C_onnect"
#~ msgstr "_Kopla til"
#~ msgid "You closed the connection."
#~ msgstr "Du lukka tilkoplinga."
#~ msgid "Get AIM Info"
#~ msgstr "Hent _AIM-informasjon"
#~ msgid "Edit Buddy Comment"
#~ msgstr "Endra vennemerknad"
#~ msgid "Get X-Status Msg"
#~ msgstr "Hent X-statusmelding"
#~ msgid "End Direct IM Session"
#~ msgstr "Avslutt direktelynmeldingsøkta"
#~ msgid "Direct IM"
#~ msgstr "Direktelynmelding"
#~ msgid "Re-request Authorization"
#~ msgstr "Spør om ny godkjenning"
#~ msgid "Require authorization"
#~ msgstr "Krev godkjenning"
#~ msgid "Web aware (enabling this will cause you to receive SPAM!)"
#~ msgstr "Nettnærvær (å slå på dette gjer at du kjem til å få søppelpost!)"
#~ msgid "ICQ Privacy Options"
#~ msgstr "ICQ personvernval"
#~ msgid "Change Address To:"
#~ msgstr "Endra adressa til:"
#~ msgid "you are not waiting for authorization"
#~ msgstr "du ventar ikkje på godkjenning"
#~ msgid "You are awaiting authorization from the following buddies"
#~ msgstr "Du ventar på godkjenning frå desse vennene"
#~ msgid ""
#~ "You can re-request authorization from these buddies by right-clicking on "
#~ "them and selecting \"Re-request Authorization.\""
#~ msgstr ""
#~ "Du kan be om godkjenning frå desse vennene igjen ved å høgreklikka dei og "
#~ "velja \"Spør om ny godkjenning.\""
#~ msgid "Find Buddy by Email"
#~ msgstr "Finn venn utfrå e-postadressa"
#~ msgid "Search for a buddy by email address"
#~ msgstr "Søk etter ein venn utfrå e-postadressa"
#~ msgid "Type the email address of the buddy you are searching for."
#~ msgstr "Skriv inn e-postadressa til vennen du leiter etter."
#~ msgid "_Search"
#~ msgstr "_Søk"
#~ msgid "Set User Info (web)..."
#~ msgstr "Skriv inn brukarinfo (nett) …"
#~ msgid "Change Password (web)"
#~ msgstr "Endra passordet (nett)"
#~ msgid "Configure IM Forwarding (web)"
#~ msgstr "Innstillingar for vidaresending (nett)"
#~ msgid "Set Privacy Options..."
#~ msgstr "Personvernval …"
#~ msgid "Show Visible List"
#~ msgstr "Vis synleg liste"
#~ msgid "Show Invisible List"
#~ msgstr "Vis usynleg liste"
#~ msgid "Confirm Account"
#~ msgstr "Stadfest konto"
#~ msgid "Display Currently Registered Email Address"
#~ msgstr "Vis noverande registrerte e-postadresse"
#~ msgid "Change Currently Registered Email Address..."
#~ msgstr "Endra noverande registrerte e-postadresse …"
#~ msgid "Show Buddies Awaiting Authorization"
#~ msgstr "Vis venner som ventar på godkjenning"
#~ msgid "Search for Buddy by Email Address..."
#~ msgstr "Finn venn utfrå e-postadressa …"
#~ msgid ""
#~ "Always use AIM/ICQ proxy server for\n"
#~ "file transfers and direct IM (slower,\n"
#~ "but does not reveal your IP address)"
#~ msgstr ""
#~ "Bruk alltid AIM-/ICQ-mellomtenar ved\n"
#~ "filoverføringar og direktelynmeldingar\n"
#~ "(er seinare, men viser ikkje IP-adressa di)"
#~ msgid "Allow multiple simultaneous logins"
#~ msgstr "Tillat fleire samstundes påloggingar"
#~ msgid "Asking %s to connect to us at %s:%hu for Direct IM."
#~ msgstr "Ber %s om å kopla seg til oss på %s:%hu for direkteprat."
#~ msgid "Attempting to connect to %s:%hu."
#~ msgstr "Prøver å kopla til %s:%hu."
#~ msgid "Attempting to connect via proxy server."
#~ msgstr "Prøver å kopla til via mellomtenar."
#~ msgid "%s has just asked to directly connect to %s"
#~ msgstr "%s har nettopp spurt om å kopla direkte til %s"
#~ msgid ""
#~ "This requires a direct connection between the two computers and is "
#~ "necessary for IM Images. Because your IP address will be revealed, this "
#~ "may be considered a privacy risk."
#~ msgstr ""
#~ "Dette krev ei direktetilkopling mellom dei to datamaskinene og er "
#~ "nødvendig for lynmeldingsbilete. Fordi IP-adressa vil bli avslørt, blir "
#~ "dette sett på som ein tryggleiksrisiko."
#~ msgid "Voice"
#~ msgstr "Stemme"
#~ msgid "AIM Direct IM"
#~ msgstr "AIM direktelynmelding"
#~ msgid "Get File"
#~ msgstr "Hent fil"
#~ msgid "Games"
#~ msgstr "Spel"
#~ msgid "ICQ Xtraz"
#~ msgstr "ICQ Xtraz"
#~ msgid "Add-Ins"
#~ msgstr "Tillegg"
#~ msgid "Send Buddy List"
#~ msgstr "Send vennelista"
#~ msgid "ICQ Direct Connect"
#~ msgstr "ICQ direktetilkopling"
#~ msgid "AP User"
#~ msgstr "AP-brukar"
#~ msgid "ICQ RTF"
#~ msgstr "ICQ RTF"
#~ msgid "Nihilist"
#~ msgstr "Nihilist"
#~ msgid "ICQ Server Relay"
#~ msgstr "ICQ tenarvidaresending"
#~ msgid "Old ICQ UTF8"
#~ msgstr "Gammal ICQ UTF8"
#~ msgid "Trillian Encryption"
#~ msgstr "Trillian-kryptiering"
#~ msgid "ICQ UTF8"
#~ msgstr "ICQ UTF8"
#~ msgid "Hiptop"
#~ msgstr "Hiptop"
#~ msgid "Security Enabled"
#~ msgstr "Tryggleik er slått på"
#~ msgid "Video Chat"
#~ msgstr "Videoprat"
#~ msgid "iChat AV"
#~ msgstr "iChat AV"
#~ msgid "Camera"
#~ msgstr "Kamera"
#~ msgid "Screen Sharing"
#~ msgstr "Skjermdeling"
#~ msgid "Warning Level"
#~ msgstr "Åtvaringsnivå"
#~ msgid "Buddy Comment"
#~ msgstr "Vennenotat"
#~ msgid "Personal Web Page"
#~ msgstr "Personelg nettside"
#~ msgid "Additional Information"
#~ msgstr "Tilleggsinformasjon"
#~ msgid "Home Address"
#~ msgstr "Heimeadresse"
#~ msgid "Zip Code"
#~ msgstr "Postnummer"
#~ msgid "Work Address"
#~ msgstr "Arbeidsadresse"
#~ msgid "Work Information"
#~ msgstr "Arbeidsinformasjon"
#~ msgid "Company"
#~ msgstr "Firma"
#~ msgid "Division"
#~ msgstr "Avdeling"
#~ msgid "Position"
#~ msgstr "Stilling"
#~ msgid "Web Page"
#~ msgstr "Nettside"
#~ msgid "Online Since"
#~ msgstr "Tilkopla sidan"
#~ msgid "Member Since"
#~ msgstr "Medlem sidan"
#~ msgid "Capabilities"
#~ msgstr "Evner"
#~ msgid "Profile"
#~ msgstr "Profil"
#~ msgid "View web profile"
#~ msgstr "Sjå på nettstadprofilen"
#~ msgid "Invalid SNAC"
#~ msgstr "Ugyldig SNAC"
#~ msgid "Server rate limit exceeded"
#~ msgstr "Overskriden tenargrense"
#~ msgid "Client rate limit exceeded"
#~ msgstr "Overskriden klientgrense"
#~ msgid "Service unavailable"
#~ msgstr "Tenesta er utilgjengeleg"
#~ msgid "Service not defined"
#~ msgstr "Tenesta er ikkje definert"
#~ msgid "Obsolete SNAC"
#~ msgstr "Forelda SNAC"
#~ msgid "Not supported by host"
#~ msgstr "Ikkje støtta av verten"
#~ msgid "Not supported by client"
#~ msgstr "Ikkje støtta av klienten"
#~ msgid "Refused by client"
#~ msgstr "Avvist av klienten"
#~ msgid "Reply too big"
#~ msgstr "Svaret er for stort"
#~ msgid "Responses lost"
#~ msgstr "Tapte svar"
#~ msgid "Request denied"
#~ msgstr "Førsepurnad avvist"
#~ msgid "Busted SNAC payload"
#~ msgstr "Ødelagt SNAC-pakkeinnhald"
#~ msgid "Insufficient rights"
#~ msgstr "Ikkje nok rettar"
#~ msgid "In local permit/deny"
#~ msgstr "I lokal tilgangs-/forbodsliste"
#~ msgid "Warning level too high (sender)"
#~ msgstr "For høgt åtvaringsnivå (sendar)"
#~ msgid "Warning level too high (receiver)"
#~ msgstr "For høgt åtvaringsnivå (mottakar)"
#~ msgid "No match"
#~ msgstr "Ikkje noko samsvar"
#~ msgid "List overflow"
#~ msgstr "Lista er full"
#~ msgid "Queue full"
#~ msgstr "Køen er full"
#~ msgid "Not while on AOL"
#~ msgstr "Ikkje når pålogga AOL"
#~ msgid "Appear Online"
#~ msgstr "Framstå som tilkopla"
#~ msgid "Don't Appear Online"
#~ msgstr "Framstå som fråkopla"
#~ msgid "Appear Offline"
#~ msgstr "Framstå som fråkopla"
#~ msgid "Don't Appear Offline"
#~ msgstr "Framstå som tilkopla"
#~ msgid "you have no buddies on this list"
#~ msgstr "du har ingen venner på denne lista"
#~ msgid ""
#~ "You can add a buddy to this list by right-clicking on them and selecting "
#~ "\"%s\""
#~ msgstr ""
#~ "Du kan leggja til ein venn i denne lista ved å høgreklikka han og velja "
#~ "\"%s\""
#~ msgid "Visible List"
#~ msgstr "Synleg liste"
#~ msgid "These buddies will see your status when you switch to \"Invisible\""
#~ msgstr "Desse vennene vil sjå statusen din om du byter til \"Usynleg\""
#~ msgid "Invisible List"
#~ msgstr "Usynleg liste"
#~ msgid "These buddies will always see you as offline"
#~ msgstr "Desse vennene vil alltid sjå deg som fråkopla"
#~ msgid "Invite Group to Conference..."
#~ msgstr "Inviter gruppe til konferanse …"
#~ msgid "Send TEST Announcement"
#~ msgstr "Send TEST-melding"
#~ msgid "Unable to add user: user not found"
#~ msgstr "Klarte ikkje å leggja til brukar: fann ikkje brukaren"
#~ msgid ""
#~ "The identifier '%s' did not match any users in your Sametime community. "
#~ "This entry has been removed from your buddy list."
#~ msgstr ""
#~ "Identifikatoren '%s' samsvarte ikkje med nokon brukar i Sametime-"
#~ "fellesskapet ditt. Oppføringa er fjerna frå vennelista di."
#~ msgid "Unable to add user"
#~ msgstr "Klarte ikkje å leggja til brukar"
#~ msgid "Remotely Stored Buddy List"
#~ msgstr "Fjernlagra venneliste"
#~ msgid "Buddy List Storage Mode"
#~ msgstr "Lagringstilstand venneliste"
#~ msgid "Local Buddy List Only"
#~ msgstr "Berre lokal venneliste"
#~ msgid "Merge List from Server"
#~ msgstr "Slå saman med liste frå tenar"