pidgin/pidgin

Add Since tags for 2.11.0.

17 months ago, Elliott Sales de Andrade
620a23d172cb
Add Since tags for 2.11.0.
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Copyright (C) Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2004
# Copyright (C) Krzysztof Foltman <kfoltman@onet.pl>, 2003
# Copyright (C) Paweł Godlewski <pawel@endure.pl>, 2007
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009
# Copyright (C) Piotr Makowski <pmakowski@aviary.pl>, 2008
# Copyright (C) Przemysław Sułek <pbs@linux.net.pl>, 2001
# Copyright (C) Tomasz Sałaciński <tsalacinski@gmail.com>, 2007
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009,2012-2017
# Tomek Wasilczyk <twasilczyk@pidgin.im>, 2013
# Tomek Wasilczyk <twasilczyk@pidgin.im>, 2013
# tomkiewicz, 2013
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Pidgin\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-11-10 20:23-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-19 11:38+0000\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/pidgin/pidgin/language/pl/)\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : (n%10>=2 && n%10<=4) && (n"
"%100<12 || n%100>14) ? 1 : n!=1 && (n%10>=0 && n%10<=1) || (n%10>=5 && n"
"%10<=9) || (n%100>=12 && n%100<=14) ? 2 : 3);\n"
#: finch/finch.c:35 finch/libfinch.c:66 finch/libfinch.c:195
msgid "Finch"
msgstr "Finch"
#: finch/gntaccount.c:123 finch/gntaccount.c:168 finch/gntaccount.c:181
#: finch/gntaccount.c:563 finch/gntblist.c:568 finch/gntblist.c:732
#: finch/gntplugin.c:374 finch/gntplugin.c:440 finch/gntrequest.c:388
#: finch/gntstatus.c:299 finch/gntstatus.c:308 finch/plugins/gntclipboard.c:137
#: finch/plugins/gntclipboard.c:143 libpurple/protocols/jabber/chat.c:821
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:833
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2331 libpurple/protocols/silc/ops.c:79
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1374 pidgin/plugins/disco/xmppdisco.c:512
#: pidgin/plugins/disco/xmppdisco.c:517 pidgin/resources/Debug/debug.ui:236
msgid "Error"
msgstr "Błąd"
#: finch/gntaccount.c:124 finch/gntaccount.c:169 finch/gntaccount.c:182
msgid "Account was not modified"
msgstr "Nie zmodyfikowano konta"
#: finch/gntaccount.c:125
msgid "Account was not added"
msgstr "Nie dodano konta"
#: finch/gntaccount.c:126
msgid "Username of an account must be non-empty."
msgstr "Nazwa użytkownika konta nie może być pusta."
#: finch/gntaccount.c:170
msgid ""
"The account's protocol cannot be changed while it is connected to the server."
msgstr ""
"Protokół konta nie może być zmieniany, kiedy jest połączone z serwerem."
#: finch/gntaccount.c:183
msgid ""
"The account's username cannot be changed while it is connected to the server."
msgstr ""
"Nazwa użytkownika konta nie może być zmieniana, kiedy jest połączone "
"z serwerem."
#: finch/gntaccount.c:513
msgid "New mail notifications"
msgstr "Powiadomienia o nowej poczcie"
#: finch/gntaccount.c:524 libpurple/protocols/gg/account.c:224
msgid "Remember password"
msgstr "Zapamiętanie hasła"
#: finch/gntaccount.c:564
#, fuzzy
msgid "There are no protocols installed."
msgstr "Nie zainstalowano żadnych wtyczek protokołów."
#: finch/gntaccount.c:565
msgid "(You probably forgot to 'make install'.)"
msgstr "(Prawdopodobnie zapomniano o wykonaniu polecenia „make install”)"
#: finch/gntaccount.c:576 finch/gntconn.c:134 pidgin/gtkaccount.c:1641
#: pidgin/gtkblist.c:5158
msgid "Modify Account"
msgstr "Modyfikacja konta"
#: finch/gntaccount.c:576
msgid "New Account"
msgstr "Nowe Konto"
#: finch/gntaccount.c:602 pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:279
msgid "Protocol:"
msgstr "Protokół:"
#: finch/gntaccount.c:610 pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:287
msgid "Username:"
msgstr "Nazwa użytkownika:"
#: finch/gntaccount.c:623
msgid "Password:"
msgstr "Hasło:"
#: finch/gntaccount.c:633
msgid "Alias:"
msgstr "Alias:"
#: finch/gntaccount.c:644
msgid "Create this account on the server"
msgstr "Utworzenie tego konta na serwerze"
#: finch/gntaccount.c:660 finch/gntaccount.c:731 finch/gntaccount.c:1027
#: finch/gntblist.c:624 finch/gntblist.c:722 finch/gntblist.c:770
#: finch/gntblist.c:1047 finch/gntblist.c:1293 finch/gntblist.c:1426
#: finch/gntblist.c:2630 finch/gntblist.c:2678 finch/gntblist.c:2748
#: finch/gntblist.c:2807 finch/gntplugin.c:639 finch/gntpounce.c:471
#: finch/gntpounce.c:678 finch/gntprefs.c:268 finch/gntprefs.c:306
#: finch/gntsound.c:1047 finch/gntstatus.c:143 finch/gntstatus.c:483
#: finch/gntstatus.c:608 finch/plugins/gnthistory.c:182
#: libpurple/account.c:1455 libpurple/account.c:1513 libpurple/account.c:1537
#: libpurple/conversation.c:770 libpurple/conversationtypes.c:1257
#: libpurple/plugins/buddynote.c:46
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:623
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:52
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:72
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:92
#: libpurple/protocols/facebook/util.c:431 libpurple/protocols/gg/account.c:249
#: libpurple/protocols/gg/account.c:492
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:747
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:938 libpurple/protocols/gg/purplew.c:71
#: libpurple/protocols/gg/status.c:358 libpurple/protocols/jabber/buddy.c:693
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2207
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2258
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:935
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1467
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1478
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2541
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3400
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1533
#: libpurple/protocols/jabber/usernick.c:83
#: libpurple/protocols/jabber/xdata.c:383
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3384
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3470
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4925
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5016
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5142
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:469 libpurple/protocols/silc/buddy.c:1092
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1207 libpurple/protocols/silc/chat.c:604
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:738 libpurple/protocols/silc/ops.c:1745
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1083 libpurple/protocols/silc/silc.c:1294
#: libpurple/request.c:2261 pidgin/gtkaccount.c:2024 pidgin/gtkaccount.c:2555
#: pidgin/gtkaccount.c:2617 pidgin/gtkaccount.c:2657 pidgin/gtkblist.c:678
#: pidgin/gtkblist.c:3606 pidgin/gtkblist.c:7243 pidgin/gtkdialogs.c:319
#: pidgin/gtkdialogs.c:460 pidgin/gtkdialogs.c:548 pidgin/gtkdialogs.c:571
#: pidgin/gtkdialogs.c:597 pidgin/gtkdialogs.c:648 pidgin/gtkdialogs.c:689
#: pidgin/gtkdialogs.c:745 pidgin/gtkdialogs.c:784 pidgin/gtkdialogs.c:810
#: pidgin/gtkplugin.c:566 pidgin/gtkpounce.c:1166 pidgin/gtkprivacy.c:497
#: pidgin/gtkprivacy.c:512 pidgin/gtkprivacy.c:537 pidgin/gtkprivacy.c:550
#: pidgin/gtkrequest.c:928 pidgin/gtksavedstatuses.c:313
#: pidgin/gtkstatusbox.c:1481 pidgin/gtkutils.c:1197 pidgin/gtkutils.c:1217
#: pidgin/pidginlog.c:377 pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:243
#: pidgin/plugins/imgupload.c:367
#: pidgin/resources/Conversations/invite_dialog.ui:25
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"
#: finch/gntaccount.c:664 finch/gntdebug.c:338 finch/gntplugin.c:639
#: finch/gntpounce.c:477 finch/gntprefs.c:268 finch/gntprefs.c:305
#: finch/gntsound.c:1044 finch/gntstatus.c:486 finch/gntstatus.c:596
#: libpurple/account.c:1536 libpurple/plugins/buddynote.c:45
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:692 pidgin/gtkblist.c:678
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:88
msgid "Save"
msgstr "Zapisz"
#: finch/gntaccount.c:725 pidgin/gtkaccount.c:2017
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:301 pidgin/gtkstatusbox.c:1475
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete %s?"
msgstr "Na pewno usunąć %s?"
#: finch/gntaccount.c:728
msgid "Delete Account"
msgstr "Usuń konto"
#: finch/gntaccount.c:731 finch/gntaccount.c:846 finch/gntpounce.c:677
#: finch/gntpounce.c:740 finch/gntstatus.c:142 finch/gntstatus.c:208
#: pidgin/gtkaccount.c:2024 pidgin/gtkpounce.c:1165
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:312 pidgin/gtkstatusbox.c:1480
#: pidgin/pidginlog.c:376
msgid "Delete"
msgstr "Usuń"
#: finch/gntaccount.c:807 finch/gntblist.c:2498 finch/gntui.c:103
#: pidgin/gtkaccount.c:2412
msgid "Accounts"
msgstr "Konta"
#: finch/gntaccount.c:813
msgid "You can enable/disable accounts from the following list."
msgstr "Można włączyć/wyłączyć konta z poniższej listy."
#: finch/gntaccount.c:837 finch/gntaccount.c:1026 finch/gntblist.c:623
#: finch/gntblist.c:722 finch/gntblist.c:769 finch/gntblist.c:2926
#: finch/gntnotify.c:462 finch/gntpounce.c:724 finch/gntroomlist.c:274
#: finch/gntstatus.c:197 libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5015
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:603 pidgin/gtkaccount.c:2554
#: pidgin/gtkblist.c:7242 pidgin/gtkconv.c:1375
msgid "Add"
msgstr "Dodaj"
#: finch/gntaccount.c:842 finch/gntpounce.c:732
msgid "Modify"
msgstr "Modyfikuj"
#: finch/gntaccount.c:950 pidgin/gtkaccount.c:2501
#, c-format
msgid "%s%s%s%s has made %s his or her buddy%s%s"
msgstr "Użytkownik %s%s%s%s dodał %s do swojej listy znajomych%s%s"
#: finch/gntaccount.c:1023 pidgin/gtkaccount.c:2553
msgid "Add buddy to your list?"
msgstr "Dodać do listy znajomych?"
#: finch/gntaccount.c:1082
#, c-format
msgid "%s%s%s%s wants to add %s to his or her buddy list%s%s"
msgstr "Użytkownik %s%s%s%s chce dodać %s do swojej listy znajomych%s%s"
#: finch/gntaccount.c:1107 finch/gntaccount.c:1110 finch/gntaccount.c:1146
#: pidgin/gtkaccount.c:2755
msgid "Authorize buddy?"
msgstr "Upoważnić znajomego?"
#: finch/gntaccount.c:1114 finch/gntaccount.c:1150 pidgin/gtkaccount.c:2756
msgid "Authorize"
msgstr "Upoważnij"
#: finch/gntaccount.c:1115 finch/gntaccount.c:1151 pidgin/gtkaccount.c:2757
msgid "Deny"
msgstr "Odrzuć"
#: finch/gntblist.c:272
#, c-format
msgid ""
"Online: %d\n"
"Total: %d"
msgstr ""
"Online: %d\n"
"Razem: %d"
#: finch/gntblist.c:281
#, c-format
msgid "Account: %s (%s)"
msgstr "Konto: %s (%s)"
#: finch/gntblist.c:293
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Last Seen: %s ago"
msgstr ""
"\n"
"Ostatnio widziany: %s temu"
#: finch/gntblist.c:556
msgid "You must provide a username for the buddy."
msgstr "Należy podać nazwę użytkownika dla znajomego."
#: finch/gntblist.c:558
msgid "You must provide a group."
msgstr "Należy podać grupę."
#: finch/gntblist.c:560
msgid "You must select an account."
msgstr "Należy wybrać konto."
#: finch/gntblist.c:562
msgid "The selected account is not online."
msgstr "Wybrane konto nie jest w trybie online."
#: finch/gntblist.c:568
msgid "Error adding buddy"
msgstr "Błąd podczas dodawania znajomego"
#: finch/gntblist.c:602 libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1401
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1403
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1565 libpurple/protocols/silc/ops.c:1105
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1108 libpurple/protocols/silc/ops.c:1242
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1245 libpurple/protocols/silc/silc.c:1268
#: pidgin/gtkaccount.c:2097 pidgin/gtksavedstatuses.c:946
msgid "Username"
msgstr "Nazwa użytkownika"
#: finch/gntblist.c:605
msgid "Alias (optional)"
msgstr "Alias (opcjonalny)"
#: finch/gntblist.c:608
msgid "Invite message (optional)"
msgstr "Wiadomość zaproszenia (opcjonalna)"
#: finch/gntblist.c:611
msgid "Add in group"
msgstr "Dodaj do grupy"
#: finch/gntblist.c:615 finch/gntblist.c:701 finch/gntblist.c:1634
#: finch/gntblist.c:2613 finch/gntblist.c:2666 finch/gntblist.c:2737
#: finch/gntblist.c:2794 finch/gntnotify.c:193 finch/gntstatus.c:574
#: libpurple/plugins/idle.c:142 libpurple/plugins/idle.c:178
#: pidgin/gtkblist.c:3853 pidgin/gtknotify.c:762 pidgin/gtkpounce.c:1316
#: pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:402
msgid "Account"
msgstr "Konto"
#: finch/gntblist.c:621 finch/gntblist.c:1101
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:741 libpurple/protocols/silc/buddy.c:1040
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1088 libpurple/protocols/silc/buddy.c:1198
#: pidgin/gtkblist.c:6998 pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:435
msgid "Add Buddy"
msgstr "Dodanie znajomego"
#: finch/gntblist.c:621
msgid "Please enter buddy information."
msgstr "Proszę podać informacje o znajomym."
#: finch/gntblist.c:669 libpurple/buddylist.c:873
msgid "Chats"
msgstr "Konferencje"
#: finch/gntblist.c:707 finch/gntblist.c:2608 finch/gntblist.c:2661
#: finch/gntblist.c:2789 finch/gntroomlist.c:298
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:644
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:727
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1424
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1428 pidgin/gtkplugin.c:1039
#: pidgin/gtkroomlist.c:751 pidgin/plugins/disco/resources/disco.ui:187
#: pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:129
#: pidgin/plugins/gevolution/assoc-buddy.c:119
msgid "Name"
msgstr "Nazwa"
#: finch/gntblist.c:710 finch/gntblist.c:1578 libpurple/protocols/gg/gg.c:686
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:353 libpurple/protocols/silc/chat.c:594
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:810
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1196 pidgin/gtkdialogs.c:570
#: pidgin/gtkdialogs.c:596
msgid "Alias"
msgstr "Alias"
#: finch/gntblist.c:713 finch/gntblist.c:2942
msgid "Group"
msgstr "Grupa"
#: finch/gntblist.c:717 finch/gntblist.c:1062
msgid "Auto-join"
msgstr "Automatyczne dołączanie"
#: finch/gntblist.c:720 finch/gntblist.c:1103 pidgin/gtkblist.c:7183
msgid "Add Chat"
msgstr "Dodanie konferencji"
#: finch/gntblist.c:721
msgid "You can edit more information from the context menu later."
msgstr "Można później zmodyfikować więcej informacji z menu kontekstowego."
#: finch/gntblist.c:732
msgid "Error adding group"
msgstr "Błąd podczas dodawania grupy"
#: finch/gntblist.c:733
msgid "You must give a name for the group to add."
msgstr "Należy podać nazwę dodawanej grupy."
#: finch/gntblist.c:767 finch/gntblist.c:1105
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4924
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5013 pidgin/gtkblist.c:7239
msgid "Add Group"
msgstr "Dodanie grupy"
#: finch/gntblist.c:768
msgid "Enter the name of the group"
msgstr "Proszę podać nazwę dodawanej grupy"
#: finch/gntblist.c:1046 pidgin/gtkblist.c:677
msgid "Edit Chat"
msgstr "Modyfikacja konferencji"
#: finch/gntblist.c:1046
msgid "Please Update the necessary fields."
msgstr "Proszę zaktualizować wymagane pola."
#: finch/gntblist.c:1047 finch/gntstatus.c:203
msgid "Edit"
msgstr "Edycja"
#: finch/gntblist.c:1077
msgid "Edit Settings"
msgstr "Modyfikuj ustawienia"
#: finch/gntblist.c:1113 pidgin/gtkutils.c:634
msgid "Information"
msgstr "Informacje"
#: finch/gntblist.c:1113 pidgin/gtkutils.c:634
msgid "Retrieving..."
msgstr "Pobieranie…"
#: finch/gntblist.c:1178 finch/gntconv.c:716
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:892
msgid "Get Info"
msgstr "Pobierz informacje"
#: finch/gntblist.c:1182 pidgin/gtkpounce.c:568
msgid "Add Buddy Pounce"
msgstr "Dodanie przechwytywania zdarzeń"
#: finch/gntblist.c:1192 finch/gntconv.c:732
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1533 pidgin/gtkconv.c:1314
msgid "Send File"
msgstr "Wyślij plik"
#: finch/gntblist.c:1200 libpurple/protocols/gg/status.c:454
msgid "Blocked"
msgstr "Zablokowano"
#: finch/gntblist.c:1205
msgid "Show when offline"
msgstr "Wyświetl w trybie offline"
#: finch/gntblist.c:1288
#, c-format
msgid "Please enter the new name for %s"
msgstr "Proszę podać nową nazwę dla %s"
#: finch/gntblist.c:1290 finch/gntblist.c:1578
msgid "Rename"
msgstr "Zmień nazwę"
#: finch/gntblist.c:1290
msgid "Set Alias"
msgstr "Ustaw alias"
#: finch/gntblist.c:1291
msgid "Enter empty string to reset the name."
msgstr "Proszę podać pusty ciąg, aby przywrócić nazwę."
#: finch/gntblist.c:1404
msgid "Removing this contact will also remove all the buddies in the contact"
msgstr ""
"Usunięcie tego kontaktu spowoduje usunięcie wszystkich znajomych w tym "
"kontakcie"
#: finch/gntblist.c:1412
msgid "Removing this group will also remove all the buddies in the group"
msgstr ""
"Usunięcie tej grupy spowoduje usunięcie wszystkich znajomych z tej grupy"
#: finch/gntblist.c:1417
#, c-format
msgid "Are you sure you want to remove %s?"
msgstr "Na pewno usunąć %s?"
#: finch/gntblist.c:1420
msgid "Confirm Remove"
msgstr "Potwierdzenie usunięcia"
#: finch/gntblist.c:1425 finch/gntblist.c:1580 finch/gntxfer.c:240
#: pidgin/gtkconv.c:1370 pidgin/gtkstatusbox.c:310
msgid "Remove"
msgstr "Usuń"
#: finch/gntblist.c:1554 finch/gntblist.c:2981 finch/gntprefs.c:260
#: finch/gntui.c:104 pidgin/gtkblist.c:5743
#: pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:268
msgid "Buddy List"
msgstr "Lista znajomych"
#: finch/gntblist.c:1585
msgid "Place tagged"
msgstr "Nadano znaczniki miejscu"
#: finch/gntblist.c:1590
msgid "Toggle Tag"
msgstr "Przełącz znacznik"
#: finch/gntblist.c:1594 finch/gntblist.c:2804
msgid "View Log"
msgstr "Dziennik rozmów"
#: finch/gntblist.c:1628 libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:368
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1068
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2014
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2190
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2354
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2378
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2394
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2410
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2424
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1561 libpurple/protocols/silc/ops.c:1098
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1235 pidgin/gtkblist.c:3877
msgid "Nickname"
msgstr "Pseudonim"
#: finch/gntblist.c:1648 finch/gntprefs.c:264
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:371
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:766
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2216
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2861 pidgin/gtkblist.c:3904
#: pidgin/gtkblist.c:4361 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3120
msgid "Idle"
msgstr "Bezczynny"
#: finch/gntblist.c:1662
msgid "On Mobile"
msgstr "Używa telefonu komórkowego"
#: finch/gntblist.c:1970 pidgin/gtkdocklet.c:590
msgid "New..."
msgstr "Nowy…"
#: finch/gntblist.c:1977 pidgin/gtkdocklet.c:592
msgid "Saved..."
msgstr "Zapisane…"
#: finch/gntblist.c:2466 finch/gntconv.c:762 finch/gntplugin.c:462
#: finch/gntui.c:108 pidgin/gtkplugin.c:999
msgid "Plugins"
msgstr "Wtyczki"
#: finch/gntblist.c:2621 finch/gntblist.c:2627
msgid "Block/Unblock"
msgstr "Zablokuj/odblokuj"
#: finch/gntblist.c:2622
msgid "Block"
msgstr "Zablokuj"
#: finch/gntblist.c:2623
msgid "Unblock"
msgstr "Odblokuj"
#: finch/gntblist.c:2628
msgid ""
"Please enter the username or alias of the person you would like to Block/"
"Unblock."
msgstr ""
"Proszę podać nazwę użytkownika lub alias osoby do zablokowania/odblokowania."
#: finch/gntblist.c:2630 finch/gntblist.c:2678 finch/gntblist.c:2807
#: finch/gntconn.c:133 finch/gntnotify.c:83 finch/plugins/gnthistory.c:181
#: libpurple/account.c:1454 libpurple/account.c:1512
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:622
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:50
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:70
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:90
#: libpurple/protocols/gg/account.c:248 libpurple/protocols/gg/account.c:491
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:746
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:937 libpurple/protocols/gg/status.c:357
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2540
#: libpurple/protocols/jabber/xdata.c:382 libpurple/protocols/silc/buddy.c:468
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1206 libpurple/protocols/silc/chat.c:433
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:470 libpurple/protocols/silc/chat.c:737
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1744 libpurple/protocols/silc/silc.c:1082
#: pidgin/gtkaccount.c:2616 pidgin/gtkaccount.c:2656 pidgin/gtkblist.c:3605
#: pidgin/gtkdialogs.c:319 pidgin/gtkdialogs.c:459 pidgin/gtkdialogs.c:548
#: pidgin/gtkutils.c:1196 pidgin/gtkutils.c:1216 pidgin/plugins/imgupload.c:366
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: finch/gntblist.c:2675 pidgin/gtkdialogs.c:316
msgid "New Instant Message"
msgstr "Nowa wiadomość"
#: finch/gntblist.c:2676 pidgin/gtkdialogs.c:317
msgid "Please enter the username or alias of the person you would like to IM."
msgstr ""
"Proszę podać nazwę użytkownika lub alias osoby, do którego wysłać wiadomość."
#: finch/gntblist.c:2733
msgid "Channel"
msgstr "Kanał"
#: finch/gntblist.c:2746 libpurple/protocols/facebook/facebook.c:739
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1304 pidgin/gtkblist.c:1141
msgid "Join a Chat"
msgstr "Dołączenie do konferencji"
#: finch/gntblist.c:2747
msgid "Please enter the name of the chat you want to join."
msgstr "Proszę podać nazwę konferencji, do której dołączyć."
#: finch/gntblist.c:2748 finch/gntnotify.c:471
msgid "Join"
msgstr "Dołącz"
#: finch/gntblist.c:2805 pidgin/gtkdialogs.c:546
msgid ""
"Please enter the username or alias of the person whose log you would like to "
"view."
msgstr ""
"Proszę podać nazwę użytkownika lub alias osoby, której dziennik rozmów "
"wyświetlić."
#: finch/gntblist.c:2856 finch/gntpounce.c:459 pidgin/gtkpounce.c:862
msgid "Options"
msgstr "Opcje"
#: finch/gntblist.c:2862
msgid "Send IM..."
msgstr "Wyślij wiadomość…"
#: finch/gntblist.c:2867
msgid "Block/Unblock..."
msgstr "Zablokuj/odblokuj…"
#: finch/gntblist.c:2872 pidgin/gtkdocklet.c:722
msgid "Join Chat..."
msgstr "Dołącz do konferencji…"
#: finch/gntblist.c:2877 finch/gntconv.c:746
msgid "View Log..."
msgstr "Dziennik rozmów…"
#: finch/gntblist.c:2882
msgid "View All Logs"
msgstr "Wszystkie dzienniki rozmów"
#: finch/gntblist.c:2887
msgid "Show"
msgstr "Wyświetl"
#: finch/gntblist.c:2892
msgid "Empty groups"
msgstr "Puste grupy"
#: finch/gntblist.c:2899
msgid "Offline buddies"
msgstr "Znajomi w trybie offline"
#: finch/gntblist.c:2906
msgid "Sort"
msgstr "Uporządkuj"
#: finch/gntblist.c:2911
msgid "By Status"
msgstr "Według stanu"
#: finch/gntblist.c:2916 pidgin/gtkblist.c:4850
msgid "Alphabetically"
msgstr "Alfabetycznie"
#: finch/gntblist.c:2921
msgid "By Log Size"
msgstr "Według rozmiaru dziennika"
#: finch/gntblist.c:2932 libpurple/conversationtypes.c:1244
#: pidgin/gtknotify.c:1679
msgid "Buddy"
msgstr "Znajomy"
#: finch/gntblist.c:2937 libpurple/protocols/silc/silc.c:1036
#: libpurple/protocols/silc/util.c:518 pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:475
msgid "Chat"
msgstr "Konferencja"
#: finch/gntblist.c:2947
msgid "Grouping"
msgstr "Grupowanie"
#: finch/gntconn.c:123
#, c-format
msgid "%s (%s)"
msgstr "%s (%s)"
#: finch/gntconn.c:126
#, c-format
msgid "%s disconnected."
msgstr "%s został rozłączony."
#: finch/gntconn.c:127
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"\n"
"Finch will not attempt to reconnect the account until you correct the error "
"and re-enable the account."
msgstr ""
"%s\n"
"\n"
"Do momentu naprawienia błędu i ponownego włączenia konta program Finch nie "
"będzie podejmował prób połączenia."
#: finch/gntconn.c:135
msgid "Re-enable Account"
msgstr "Ponownie włącz konto"
#: finch/gntconv.c:156
msgid "No such command."
msgstr "Nie ma takiego polecenia."
#: finch/gntconv.c:160 pidgin/gtkconv.c:538
msgid "Syntax Error: You typed the wrong number of arguments to that command."
msgstr "Błąd składni: podano błędną liczbę parametrów dla tego polecenia."
#: finch/gntconv.c:166 pidgin/gtkconv.c:545
msgid "Your command failed for an unknown reason."
msgstr "Polecenie nie powiodło się z nieznanego powodu."
#: finch/gntconv.c:172 pidgin/gtkconv.c:553
msgid "That command only works in chats, not IMs."
msgstr ""
"Te polecenie działa tylko w konferencjach, nie można go używać "
"w wiadomościach."
#: finch/gntconv.c:176 pidgin/gtkconv.c:557
msgid "That command only works in IMs, not chats."
msgstr ""
"Te polecenie jest dostępne tylko w wiadomościach, nie można go używać "
"w konferencjach."
#: finch/gntconv.c:181 pidgin/gtkconv.c:563
msgid "That command doesn't work on this protocol."
msgstr "Te polecenie nie działa z tym protokołem."
#: finch/gntconv.c:190
msgid "Message was not sent, because you are not signed on."
msgstr ""
"Wiadomość nie została wysłana, ponieważ użytkownik nie jest zalogowany."
#: finch/gntconv.c:260
#, fuzzy, c-format
msgid "%s (%s -- %s)%s%s%s%s"
msgstr "%s (%s — %s)"
#: finch/gntconv.c:289
#, c-format
msgid "%s [%s]"
msgstr "%s [%s]"
#: finch/gntconv.c:294 finch/gntconv.c:1083 pidgin/gtkconv.c:3280
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%s is typing..."
msgstr ""
"\n"
"%s pisze…"
#: finch/gntconv.c:314
msgid "You have left this chat."
msgstr "Użytkownik opuścił tę konferencję."
#: finch/gntconv.c:382
msgid ""
"The account has disconnected and you are no longer in this chat. You will be "
"automatically rejoined in the chat when the account reconnects."
msgstr ""
"Konto zostało rozłączone i użytkownik opuścił konferencję. Po ponownym "
"połączeniu konta zostanie automatycznie podjęta próba dołączenia do tej "
"konferencji."
#: finch/gntconv.c:508 pidgin/gtkconv.c:1109
msgid "Logging started. Future messages in this conversation will be logged."
msgstr ""
"Zapisywanie do dziennika zostało rozpoczęte. Od tej chwili wszystkie "
"wiadomości w tej rozmowie zostaną zapisane."
#: finch/gntconv.c:512 pidgin/gtkconv.c:1114
msgid ""
"Logging stopped. Future messages in this conversation will not be logged."
msgstr ""
"Zapisywanie do dziennika zostało zatrzymane. Od tej chwili żadne wiadomości "
"w tej rozmowie nie będą zapisywane."
#: finch/gntconv.c:599
msgid "Send To"
msgstr "Wyślij do"
#: finch/gntconv.c:693
msgid "Conversation"
msgstr "Rozmowa"
#: finch/gntconv.c:699
msgid "Clear Scrollback"
msgstr "Wyczyść okno"
#: finch/gntconv.c:703
msgid "Show Timestamps"
msgstr "Data i godzina"
#: finch/gntconv.c:721
msgid "Add Buddy Pounce..."
msgstr "Dodaj przechwytywanie zdarzeń…"
#: finch/gntconv.c:739
msgid "Invite..."
msgstr "Zaproś…"
#: finch/gntconv.c:750
msgid "Enable Logging"
msgstr "Zapis do dziennika"
#: finch/gntconv.c:756
msgid "Enable Sounds"
msgstr "Dźwięki"
#: finch/gntconv.c:779
msgid "You are not connected."
msgstr "Brak połączenia."
#: finch/gntconv.c:1033
msgid "<AUTO-REPLY> "
msgstr "<ODPOWIEDŹ-AUTOMATYCZNA> "
#: finch/gntconv.c:1130
#, c-format
msgid "List of %d user:\n"
msgid_plural "List of %d users:\n"
msgstr[0] "Lista %d użytkownika:\n"
msgstr[1] "Lista %d użytkowników:\n"
msgstr[2] "Lista %d użytkowników:\n"
msgstr[3] "Lista %d użytkowników:\n"
#: finch/gntconv.c:1306
msgid "Supported debug options are: plugins version"
msgstr "Obsługiwane opcje debugowania: plugins version"
#: finch/gntconv.c:1347 pidgin/gtkconv.c:431
msgid "No such command (in this context)."
msgstr "Nie ma takiego polecenia (w tym kontekście)."
#: finch/gntconv.c:1350
#, fuzzy
msgid ""
"Use \"/help &lt;command&gt;\" for help with a specific command.\n"
"The following commands are available in this context:\n"
msgstr ""
"Należy użyć „/help &lt;polecenie&gt;”, aby uzyskać pomoc dla konkretnego "
"polecenia.\n"
"W tym kontekście dostępne są następujące polecenia:\n"
#: finch/gntconv.c:1395
#, c-format
msgid ""
"%s is not a valid message class. See '/help msgcolor' for valid message "
"classes."
msgstr ""
"%s nie jest prawidłową klasą wiadomości. Proszę zobaczyć „/help msgcolor”, "
"aby uzyskać prawidłowe klasy wiadomości."
#: finch/gntconv.c:1402 finch/gntconv.c:1409
#, c-format
msgid "%s is not a valid color. See '/help msgcolor' for valid colors."
msgstr ""
"%s nie jest prawidłowym kolorem. Proszę zobaczyć „/help msgcolor”, aby "
"uzyskać prawidłowe kolory."
#: finch/gntconv.c:1465 pidgin/gtkconv.c:6706
msgid ""
"say &lt;message&gt;: Send a message normally as if you weren't using a "
"command."
msgstr ""
"say &lt;wiadomość&gt;: wysyła wiadomość w normalny sposób, taki sam jak bez "
"używania poleceń."
#: finch/gntconv.c:1468 pidgin/gtkconv.c:6709
msgid "me &lt;action&gt;: Send an IRC style action to a buddy or chat."
msgstr ""
"me &lt;akcja&gt;: wysyła czynność w stylu IRC do znajomego lub konferencji."
#: finch/gntconv.c:1471 pidgin/gtkconv.c:6712
msgid ""
"debug &lt;option&gt;: Send various debug information to the current "
"conversation."
msgstr ""
"debug &lt;opcja&gt;: wysyła różne informacje debugowania do bieżącej rozmowy."
#: finch/gntconv.c:1474 pidgin/gtkconv.c:6715
msgid "clear: Clears the conversation scrollback."
msgstr "clear: czyści okno rozmowy."
#: finch/gntconv.c:1477 pidgin/gtkconv.c:6721
msgid "help &lt;command&gt;: Help on a specific command."
msgstr "help &lt;polecenie&gt;: wyświetla pomoc konkretnego polecenia."
#: finch/gntconv.c:1480
msgid "users: Show the list of users in the chat."
msgstr "users: wyświetla listę użytkowników w konferencji."
#: finch/gntconv.c:1485
msgid "plugins: Show the plugins window."
msgstr "plugins: wyświetla okno wtyczek."
#: finch/gntconv.c:1488
msgid "buddylist: Show the buddylist."
msgstr "buddylist: wyświetla listę znajomych."
#: finch/gntconv.c:1491
msgid "accounts: Show the accounts window."
msgstr "accounts: wyświetla konta."
#: finch/gntconv.c:1494
msgid "debugwin: Show the debug window."
msgstr "debugwin: wyświetla okno debugowania."
#: finch/gntconv.c:1497
msgid "prefs: Show the preference window."
msgstr "prefs: wyświetla okno preferencji."
#: finch/gntconv.c:1500
msgid "statuses: Show the savedstatuses window."
msgstr "statuses: wyświetla okno zapisanych stanów."
#: finch/gntconv.c:1505 finch/gntconv.c:1513
msgid ""
"msgcolor &lt;class&gt; &lt;foreground&gt; &lt;background&gt;: Set the color "
"for different classes of messages in the conversation window.<br> &lt;"
"class&gt;: receive, send, highlight, action, timestamp<br> &lt;foreground/"
"background&gt;: black, red, green, blue, white, gray, darkgray, magenta, "
"cyan, default<br><br>EXAMPLE:<br> msgcolor send cyan default"
msgstr ""
"msgcolor &lt;klasa&gt; &lt;czcionka&gt; &lt;tło&gt;: ustawia kolor różnych "
"klas wiadomości w oknie rozmowy.<br> &lt;klasa&gt;: receive, send, "
"highlight, action, timestamp<br> &lt;czcionka/tło&gt;: black, red, green, "
"blue, white, gray, darkgray, magenta, cyan, default<br><br>PRZYKŁAD:<br> "
"msgcolor send cyan default"
#: finch/gntdebug.c:278 pidgin/gtkconv.c:779 pidgin/gtkxfer.c:508
#: pidgin/pidgindebug.c:140
msgid "Unable to open file."
msgstr "Nie można otworzyć pliku."
#: finch/gntdebug.c:312 finch/gntui.c:106 pidgin/resources/Debug/debug.ui:69
msgid "Debug Window"
msgstr "Okno debugowania"
#: finch/gntdebug.c:333 pidgin/resources/Debug/debug.ui:104
msgid "Clear"
msgstr "Wyczyść"
#: finch/gntdebug.c:344
msgid "Filter:"
msgstr "Filtr:"
#: finch/gntdebug.c:350 pidgin/resources/Debug/debug.ui:130
msgid "Pause"
msgstr "Wstrzymaj"
#: finch/gntlog.c:195 pidgin/pidginlog.c:501
#, c-format
msgid "Conversation in %s on %s"
msgstr "Rozmowa w %s dnia %s"
#: finch/gntlog.c:198 pidgin/pidginlog.c:504
#, c-format
msgid "Conversation with %s on %s"
msgstr "Rozmowa z %s dnia %s"
#: finch/gntlog.c:245 pidgin/pidginlog.c:561
msgid "%B %Y"
msgstr "%B %Y"
#: finch/gntlog.c:289 pidgin/pidginlog.c:599
msgid ""
"System events will only be logged if the \"Log all status changes to system "
"log\" preference is enabled."
msgstr ""
"Zdarzenia systemowe będą zapisywane wyłącznie, jeśli opcja „Zapis zmian "
"stanu do dziennika systemowego” jest włączona."
#: finch/gntlog.c:293 pidgin/pidginlog.c:603
msgid ""
"Instant messages will only be logged if the \"Log all instant messages\" "
"preference is enabled."
msgstr ""
"Wiadomości będą zapisywane wyłącznie, jeśli opcja „Zapis wszystkich "
"wiadomości” jest włączona."
#: finch/gntlog.c:296 pidgin/pidginlog.c:606
msgid ""
"Chats will only be logged if the \"Log all chats\" preference is enabled."
msgstr ""
"Konferencje będą zapisywane wyłącznie, jeśli opcja „Zapis wszystkich "
"konferencji” jest włączona."
#: finch/gntlog.c:302 pidgin/pidginlog.c:615
msgid "No logs were found"
msgstr "Nie odnaleziono żadnych dzienników rozmów"
#: finch/gntlog.c:349 pidgin/pidginlog.c:650
msgid "Total log size:"
msgstr "Całkowity rozmiar dziennika rozmów:"
#: finch/gntlog.c:357
msgid "Scroll/Search: "
msgstr "Przewijanie/wyszukiwanie: "
#: finch/gntlog.c:415 pidgin/pidginlog.c:754
#, c-format
msgid "Conversations in %s"
msgstr "Rozmowy w %s"
#: finch/gntlog.c:423 finch/gntlog.c:501 pidgin/pidginlog.c:762
#: pidgin/pidginlog.c:842
#, c-format
msgid "Conversations with %s"
msgstr "Rozmowy z %s"
#: finch/gntlog.c:425
msgid "All Conversations"
msgstr "Wszystkie rozmowy"
#: finch/gntlog.c:526 pidgin/pidginlog.c:867
msgid "System Log"
msgstr "Dziennik systemowy"
#: finch/gntmedia.c:127 pidgin/gtkmedia.c:331
msgid "Calling..."
msgstr "Dzwonienie…"
#: finch/gntmedia.c:128
msgid "Hangup"
msgstr "Rozłącz się"
#: finch/gntmedia.c:129
msgid "Accept"
msgstr "Odbierz"
#: finch/gntmedia.c:130
msgid "Reject"
msgstr "Odrzuć"
#: finch/gntmedia.c:158 pidgin/gtkmedia.c:1078
msgid "Call in progress."
msgstr "Trwa rozmowa."
#: finch/gntmedia.c:206 pidgin/gtkmedia.c:1057
msgid "The call has been terminated."
msgstr "Rozmowa została przerwana."
#: finch/gntmedia.c:234 pidgin/gtkmedia.c:637
#, c-format
msgid "%s wishes to start an audio session with you."
msgstr "Użytkownik %s chce rozpocząć sesję dźwiękową."
#: finch/gntmedia.c:238
#, c-format
msgid "%s is trying to start an unsupported media session type with you."
msgstr ""
"Użytkownik %s próbuje rozpocząć nieobsługiwany typ sesji multimedialnej."
#: finch/gntmedia.c:252 pidgin/gtkmedia.c:1073
msgid "You have rejected the call."
msgstr "Odrzucono rozmowę."
#: finch/gntmedia.c:416
msgid "call: Make an audio call."
msgstr "call: rozpoczyna rozmowę dźwiękową."
#: finch/gntnotify.c:184
msgid "Emails"
msgstr "Wiadomości e-mail"
#: finch/gntnotify.c:190 finch/gntnotify.c:228
msgid "You have mail!"
msgstr "Nowa wiadomość."
#: finch/gntnotify.c:193 pidgin/gtknotify.c:769
msgid "Sender"
msgstr "Nadawca"
#: finch/gntnotify.c:193 pidgin/gtknotify.c:776
msgid "Subject"
msgstr "Temat"
#: finch/gntnotify.c:201 finch/gntplugin.c:407 finch/gntplugin.c:520
#: finch/gntpounce.c:749 finch/gntroomlist.c:275 finch/gntstatus.c:214
#: finch/gntxfer.c:250 libpurple/protocols/gg/multilogon.c:245
#: libpurple/protocols/silc/util.c:344 pidgin/gtkaccount.c:2528
#: pidgin/gtkblist.c:5854 pidgin/resources/About/about.ui:66
#: pidgin/resources/Debug/plugininfo.ui:29
msgid "Close"
msgstr "Zamknij"
#: finch/gntnotify.c:223
#, c-format
msgid "%s (%s) has %d new message."
msgid_plural "%s (%s) has %d new messages."
msgstr[0] "%s (%s) ma %d nową wiadomość."
msgstr[1] "%s (%s) ma %d nowe wiadomości."
msgstr[2] "%s (%s) ma %d nowych wiadomości."
msgstr[3] "%s (%s) ma %d nowych wiadomości."
#: finch/gntnotify.c:228 pidgin/gtknotify.c:1610
msgid "New Mail"
msgstr "Nowa wiadomość e-mail"
#: finch/gntnotify.c:357 pidgin/gtknotify.c:1202
#, c-format
msgid "Info for %s"
msgstr "Informacje o %s"
#: finch/gntnotify.c:358 pidgin/gtknotify.c:1203
msgid "Buddy Information"
msgstr "Informacje o znajomym"
#: finch/gntnotify.c:459
msgid "Continue"
msgstr "Kontynuuj"
#: finch/gntnotify.c:465 pidgin/gtkconv.c:1357
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:234
msgid "Info"
msgstr "Informacje"
#: finch/gntnotify.c:468 pidgin/gtkconv.c:1299 pidgin/gtknotify.c:1654
msgid "IM"
msgstr "Wiadomość"
#: finch/gntnotify.c:474 libpurple/conversationtypes.c:1256
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3469
#: pidgin/resources/Conversations/invite_dialog.ui:38
msgid "Invite"
msgstr "Zaproś"
#: finch/gntnotify.c:477
msgid "(none)"
msgstr "(brak)"
#: finch/gntnotify.c:510 finch/plugins/gnttinyurl.c:412
msgid "URI"
msgstr "Adres URI"
#: finch/gntplugin.c:237 finch/gntplugin.c:245
msgid "ERROR"
msgstr "BŁĄD"
#: finch/gntplugin.c:237
msgid "loading plugin failed"
msgstr "wczytanie wtyczki się nie powiodło"
#: finch/gntplugin.c:245
msgid "unloading plugin failed"
msgstr "wyłączanie wtyczki się nie powiodło"
#: finch/gntplugin.c:302
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Name: %s\n"
"Version: %s\n"
"Description: %s\n"
"Authors: %s\n"
"Website: %s\n"
"Filename: %s\n"
msgstr ""
"Nazwa: %s\n"
"Wersja: %s\n"
"Opis: %s\n"
"Autor: %s\n"
"Strona WWW: %s\n"
"Nazwa pliku: %s\n"
#: finch/gntplugin.c:304
#, c-format
msgid ""
"Name: %s\n"
"Version: %s\n"
"Description: %s\n"
"Author: %s\n"
"Website: %s\n"
"Filename: %s\n"
msgstr ""
"Nazwa: %s\n"
"Wersja: %s\n"
"Opis: %s\n"
"Autor: %s\n"
"Strona WWW: %s\n"
"Nazwa pliku: %s\n"
#: finch/gntplugin.c:375
msgid "Plugin need to be loaded before you can configure it."
msgstr "Wtyczka musi być wczytana przed jej skonfigurowaniem."
#: finch/gntplugin.c:440
msgid "No configuration options for this plugin."
msgstr "Brak opcji konfiguracji dla tej wtyczki."
#: finch/gntplugin.c:467
msgid "You can (un)load plugins from the following list."
msgstr "Można wczytać/wyłączyć wtyczki z poniższej listy."
#: finch/gntplugin.c:525
msgid "Configure Plugin"
msgstr "Skonfiguruj wtyczkę"
#: finch/gntplugin.c:631 finch/gntplugin.c:638 finch/gntprefs.c:267
#: finch/gntui.c:111 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:401
msgid "Preferences"
msgstr "Preferencje"
#: finch/gntpounce.c:193 pidgin/gtkpounce.c:266
msgid "Please enter a buddy to pounce."
msgstr "Proszę podać znajomego do przechwytywania zdarzeń."
#: finch/gntpounce.c:338
msgid "New Buddy Pounce"
msgstr "Nowe przechwytywanie zdarzeń"
#: finch/gntpounce.c:338
msgid "Edit Buddy Pounce"
msgstr "Modyfikuj przechwytywane zdarzenie"
#: finch/gntpounce.c:343 pidgin/gtkpounce.c:582
msgid "Pounce on Whom"
msgstr "Źródło zdarzeń"
#: finch/gntpounce.c:346 finch/gntstatus.c:454
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:86
msgid "Account:"
msgstr "Konto:"
#: finch/gntpounce.c:368
msgid "Buddy name:"
msgstr "Nazwa znajomego:"
#: finch/gntpounce.c:386 pidgin/gtkpounce.c:635
msgid "Pounce When Buddy..."
msgstr "Przechwytywane zdarzenia, kiedy znajomy…"
#: finch/gntpounce.c:388
msgid "Signs on"
msgstr "Zaloguje się"
#: finch/gntpounce.c:389
msgid "Signs off"
msgstr "Wylogowuje się"
#: finch/gntpounce.c:390
msgid "Goes away"
msgstr "Zaraz wraca"
#: finch/gntpounce.c:391
msgid "Returns from away"
msgstr "Wraca"
#: finch/gntpounce.c:392
msgid "Becomes idle"
msgstr "Przechodzi w stan bezczynności"
#: finch/gntpounce.c:393
msgid "Is no longer idle"
msgstr "Powraca ze stanu bezczynności"
#: finch/gntpounce.c:394
msgid "Starts typing"
msgstr "Rozpoczyna pisanie"
#: finch/gntpounce.c:395
msgid "Pauses while typing"
msgstr "Wstrzymuje pisanie"
#: finch/gntpounce.c:396
msgid "Stops typing"
msgstr "Kończy pisanie"
#: finch/gntpounce.c:397
msgid "Sends a message"
msgstr "Wysyła wiadomość"
#: finch/gntpounce.c:426 pidgin/gtkpounce.c:697
msgid "Action"
msgstr "Czynność"
#: finch/gntpounce.c:428
msgid "Open an IM window"
msgstr "Otwarcie okna rozmowy"
#: finch/gntpounce.c:429
msgid "Pop up a notification"
msgstr "Powiadomienia"
#: finch/gntpounce.c:430
msgid "Send a message"
msgstr "Wysłanie wiadomości"
#: finch/gntpounce.c:431
msgid "Execute a command"
msgstr "Wykonanie polecenia"
#: finch/gntpounce.c:432
msgid "Play a sound"
msgstr "Odtworzenie dźwięku"
#: finch/gntpounce.c:460
msgid "Pounce only when my status is not Available"
msgstr "Przechwytywanie tylko, gdy stan nie jest dostępny"
#: finch/gntpounce.c:462 pidgin/gtkpounce.c:1329
msgid "Recurring"
msgstr "Powtarzanie"
#: finch/gntpounce.c:630
msgid "Cannot create pounce"
msgstr "Nie można utworzyć przechwytywania"
#: finch/gntpounce.c:631
msgid "You do not have any accounts."
msgstr "Nie ma żadnych kont."
#: finch/gntpounce.c:632
msgid "You must create an account first before you can create a pounce."
msgstr "Należy najpierw utworzyć konto, aby utworzyć przechwytywanie."
#: finch/gntpounce.c:674 pidgin/gtkpounce.c:1162
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete the pounce on %s for %s?"
msgstr "Na pewno usunąć przechwytywane zdarzenie od %s z konta %s?"
#: finch/gntpounce.c:707 finch/gntui.c:105 pidgin/gtkpounce.c:1372
msgid "Buddy Pounces"
msgstr "Przechwytywanie zdarzeń"
#: finch/gntpounce.c:814
#, c-format
msgid "%s has started typing to you (%s)"
msgstr "Użytkownik %s rozpoczął pisanie (%s)"
#: finch/gntpounce.c:815
#, c-format
msgid "%s has paused while typing to you (%s)"
msgstr "Użytkownik %s przestał pisać (%s)"
#: finch/gntpounce.c:816
#, c-format
msgid "%s has signed on (%s)"
msgstr "Użytkownik %s zalogował się (%s)"
#: finch/gntpounce.c:817
#, c-format
msgid "%s has returned from being idle (%s)"
msgstr "Użytkownik %s powrócił ze stanu bezczynności (%s)"
#: finch/gntpounce.c:818
#, c-format
msgid "%s has returned from being away (%s)"
msgstr "Użytkownik %s wrócił (%s)"
#: finch/gntpounce.c:819
#, c-format
msgid "%s has stopped typing to you (%s)"
msgstr "Użytkownik %s przestał pisać (%s)"
#: finch/gntpounce.c:820
#, c-format
msgid "%s has signed off (%s)"
msgstr "Użytkownik %s rozłączył się (%s)"
#: finch/gntpounce.c:821
#, c-format
msgid "%s has become idle (%s)"
msgstr "Użytkownik %s przeszedł w stan bezczynności (%s)"
#: finch/gntpounce.c:822
#, c-format
msgid "%s has gone away. (%s)"
msgstr "Użytkownik %s zaraz wraca. (%s)"
#: finch/gntpounce.c:823
#, c-format
msgid "%s has sent you a message. (%s)"
msgstr "Użytkownik %s wysłał wiadomość. (%s)"
#: finch/gntpounce.c:842
msgid "Unknown pounce event. Please report this!"
msgstr "Przechwycono nieznane zdarzenie. Proszę to zgłosić."
#: finch/gntprefs.c:83
msgid "Based on keyboard use"
msgstr "Na podstawie użycia klawiatury"
#: finch/gntprefs.c:85 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:41
msgid "From last sent message"
msgstr "Od ostatniej wysłanej wiadomości"
#: finch/gntprefs.c:87 pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:275
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:15 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:37
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:188 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:202
msgid "Never"
msgstr "Nigdy"
#: finch/gntprefs.c:261 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1363
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1543
msgid "Conversations"
msgstr "Rozmowy"
#: finch/gntprefs.c:262 pidgin/gtkprefs.c:2474 pidgin/gtkprefs.c:2498
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2570
#, fuzzy
msgid "Keyring"
msgstr "Powtarzanie"
#: finch/gntprefs.c:263 finch/plugins/gnthistory.c:154
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1668 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1684
msgid "Logging"
msgstr "Dziennik rozmów"
#: finch/gntprefs.c:297 finch/gntprefs.c:304 finch/gntui.c:112
#, fuzzy
msgid "Keyring settings"
msgstr "Modyfikuj ustawienia"
#: finch/gntprefs.c:298
msgid "Selected keyring doesn't allow any configuration"
msgstr ""
#: finch/gntrequest.c:389
#, fuzzy
msgid "You must properly fill all the required fields."
msgstr "Należy wypełnić wszystkie wymagane pola."
#: finch/gntrequest.c:390
msgid "The required fields are underlined."
msgstr "Wymagane pola są podkreślone."
#: finch/gntrequest.c:678
msgid "Not implemented yet."
msgstr "Jeszcze nie zaimplementowano."
#: finch/gntrequest.c:708
#, fuzzy
msgid "Help"
msgstr "/Pomo_c"
#: finch/gntrequest.c:806 pidgin/gtkrequest.c:2399
msgid "Save File..."
msgstr "Zapisz plik…"
#: finch/gntrequest.c:806 pidgin/gtkrequest.c:2399
msgid "Open File..."
msgstr "Otwórz plik…"
#: finch/gntrequest.c:823
msgid "Choose Location..."
msgstr "Wybierz położenie…"
#: finch/gntroomlist.c:207
msgid "Hit 'Enter' to find more rooms of this category."
msgstr "Naciśnięcie klawisza „Enter” wyszuka więcej pokoi w tej kategorii."
#: finch/gntroomlist.c:272 finch/gntxfer.c:245
msgid "Stop"
msgstr "Zatrzymaj"
#: finch/gntroomlist.c:273
msgid "Get"
msgstr "Uzyskaj"
#: finch/gntroomlist.c:285 finch/gntui.c:109 pidgin/gtkblist.c:7189
#: pidgin/gtkroomlist.c:537
msgid "Room List"
msgstr "Lista pokoi"
#: finch/gntsound.c:375 pidgin/gtksound.c:319
msgid "GStreamer Failure"
msgstr "Niepowodzenie biblioteki GStreamer"
#: finch/gntsound.c:376 pidgin/gtksound.c:320
msgid "GStreamer failed to initialize."
msgstr "Zainicjowanie biblioteki GStreamer się nie powiodło."
#: finch/gntsound.c:721 finch/gntsound.c:805 pidgin/gtkpounce.c:178
#: pidgin/gtkpounce.c:189 pidgin/gtkpounce.c:318 pidgin/gtkpounce.c:723
#: pidgin/gtkpounce.c:990 pidgin/gtkprefs.c:1533 pidgin/gtkprefs.c:2660
#: pidgin/gtkprefs.c:2732 pidgin/gtkprefs.c:2822
msgid "(default)"
msgstr "(domyślnie)"
#: finch/gntsound.c:734
msgid "Select Sound File..."
msgstr "Wybierz plik dźwiękowy…"
#: finch/gntsound.c:907
msgid "Sound Preferences"
msgstr "Preferencje dźwięku"
#: finch/gntsound.c:918
msgid "Profiles"
msgstr "Profile"
#: finch/gntsound.c:958 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:317
msgid "Automatic"
msgstr "Automatycznie"
#: finch/gntsound.c:961
msgid "Console Beep"
msgstr "Sygnał konsoli"
#: finch/gntsound.c:962 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:359
msgid "Command"
msgstr "Polecenie"
#: finch/gntsound.c:963
msgid "No Sound"
msgstr "Bez dźwięku"
#: finch/gntsound.c:965
msgid "Sound Method"
msgstr "Metoda dźwięku"
#: finch/gntsound.c:970
msgid "Method: "
msgstr "Metoda: "
#: finch/gntsound.c:977
#, c-format
msgid ""
"Sound Command\n"
"(%s for filename)"
msgstr ""
"Polecenie odtworzenia dźwięku\n"
"(%s dla nazwy pliku)"
#: finch/gntsound.c:985 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2795
msgid "Sound Options"
msgstr "Opcje dźwięku"
#: finch/gntsound.c:986
msgid "Sounds when conversation has focus"
msgstr "Dźwięki w aktywnym oknie rozmowy"
#: finch/gntsound.c:994 pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:276
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:180 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:210
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:394
msgid "Always"
msgstr "Zawsze"
#: finch/gntsound.c:995 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:386
msgid "Only when available"
msgstr "Tylko podczas dostępności"
#: finch/gntsound.c:996 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:390
msgid "Only when not available"
msgstr "Tylko podczas nieobecności"
#: finch/gntsound.c:1007 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2953
msgid "Sound Events"
msgstr "Zdarzenia dźwiękowe"
#: finch/gntsound.c:1009 pidgin/gtknotify.c:1691
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2857
msgid "Event"
msgstr "Zdarzenie"
#: finch/gntsound.c:1009
msgid "File"
msgstr "Plik"
#: finch/gntsound.c:1028
msgid "Test"
msgstr "Przetestuj"
#: finch/gntsound.c:1031 pidgin/gtkpounce.c:727
msgid "Reset"
msgstr "Przywróć"
#: finch/gntsound.c:1034
msgid "Choose..."
msgstr "Wybierz…"
#: finch/gntstatus.c:137
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete \"%s\""
msgstr "Czy na pewno usunąć „%s”"
#: finch/gntstatus.c:140
msgid "Delete Status"
msgstr "Usuń stan"
#: finch/gntstatus.c:174 pidgin/gtksavedstatuses.c:560
msgid "Saved Statuses"
msgstr "Zapisane stany"
#: finch/gntstatus.c:181 finch/gntstatus.c:537 pidgin/gtksavedstatuses.c:463
msgid "Title"
msgstr "Tytuł"
#: finch/gntstatus.c:181 pidgin/gtksavedstatuses.c:476
msgid "Type"
msgstr "Typ"
#: finch/gntstatus.c:181 finch/gntstatus.c:562 finch/gntstatus.c:574
#: libpurple/conversationtypes.c:1249 libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:288
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:295
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:379 libpurple/protocols/gg/gg.c:694
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:362 libpurple/protocols/gg/status.c:90
#: libpurple/protocols/gg/status.c:95 libpurple/protocols/gg/status.c:100
#: libpurple/protocols/gg/status.c:105 libpurple/protocols/gg/status.c:110
#: libpurple/protocols/gg/status.c:115 libpurple/protocols/irc/irc.c:365
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2351
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2375
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2391
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2407
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2421
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2436
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2876
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2982
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2988
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2994
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:283
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:289
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:295
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3282
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3288
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3294
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3373
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1578
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:290
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2346 pidgin/gtknotify.c:1699
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:491 pidgin/gtksavedstatuses.c:980
msgid "Message"
msgstr "Wiadomość"
#: finch/gntstatus.c:192 finch/gntstatus.c:591
msgid "Use"
msgstr "Użycie"
#: finch/gntstatus.c:299
msgid "Invalid title"
msgstr "Nieprawidłowy tytuł"
#: finch/gntstatus.c:300
msgid "Please enter a non-empty title for the status."
msgstr "Proszę podać niepusty tytuł stanu."
#: finch/gntstatus.c:308
msgid "Duplicate title"
msgstr "Podwójny tytuł"
#: finch/gntstatus.c:309
msgid "Please enter a different title for the status."
msgstr "Proszę podać inny tytuł dla stanu."
#: finch/gntstatus.c:450
msgid "Substatus"
msgstr "Podstan"
#: finch/gntstatus.c:462 pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:486
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:327
msgid "Status:"
msgstr "Stan:"
#: finch/gntstatus.c:477 pidgin/resources/Conversations/invite_dialog.ui:94
msgid "Message:"
msgstr "Wiadomość:"
#: finch/gntstatus.c:526
msgid "Edit Status"
msgstr "Modyfikuj stan"
#: finch/gntstatus.c:545 finch/gntstatus.c:574 finch/gntxfer.c:214
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:375
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1163
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:571 libpurple/protocols/gg/gg.c:691
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:699 libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:358
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:788
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:796
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:872
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2201
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2871
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3259
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3908 pidgin/gtkblist.c:3949
#: pidgin/gtkblist.c:3963 pidgin/gtkblist.c:3965 pidgin/gtksavedstatuses.c:965
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:1113
msgid "Status"
msgstr "Stan"
#: finch/gntstatus.c:568
msgid "Use a different status for some accounts"
msgstr "Różne stany dla poszczególnych kont"
#: finch/gntstatus.c:602
msgid "Save and Use"
msgstr "Zapisz i użyj"
#: finch/gntui.c:107 finch/gntxfer.c:122 finch/gntxfer.c:209
#: pidgin/gtkxfer.c:228
msgid "File Transfers"
msgstr "Przesyłanie plików"
#: finch/gntui.c:110 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2969
msgid "Sounds"
msgstr "Dźwięki"
#: finch/gntui.c:113
msgid "Statuses"
msgstr "Stany"
#: finch/gntxfer.c:115 pidgin/gtkxfer.c:221
#, c-format
msgid "File Transfers - %d%% of %d file"
msgid_plural "File Transfers - %d%% of %d files"
msgstr[0] "Przesyłanie pliku — %d%% z %d pliku"
msgstr[1] "Przesyłanie plików — %d%% z %d plików"
msgstr[2] "Przesyłanie plików — %d%% z %d plików"
msgstr[3] "Przesyłanie plików — %d%% z %d plików"
#: finch/gntxfer.c:214 pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:146
msgid "Progress"
msgstr "Postęp"
#: finch/gntxfer.c:214 pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:158
msgid "Filename"
msgstr "Nazwa pliku"
#: finch/gntxfer.c:214 pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:170
msgid "Size"
msgstr "Rozmiar"
#: finch/gntxfer.c:214
msgid "Speed"
msgstr "Prędkość"
#: finch/gntxfer.c:214 pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:182
msgid "Remaining"
msgstr "Pozostało"
#: finch/gntxfer.c:224
msgid "Close this window when all transfers finish"
msgstr "Zamknięcie tego okna po ukończeniu wszystkich przesyłań"
#: finch/gntxfer.c:231
msgid "Clear finished transfers"
msgstr "Wyczyść ukończone przesyłania"
#: finch/gntxfer.c:318 pidgin/gtkxfer.c:164 pidgin/gtkxfer.c:725
msgid "Waiting for transfer to begin"
msgstr "Oczekiwanie na rozpoczęcie przesyłu"
#: finch/gntxfer.c:383 pidgin/gtkxfer.c:158 pidgin/gtkxfer.c:800
msgid "Cancelled"
msgstr "Anulowano"
#: finch/gntxfer.c:385 pidgin/gtkxfer.c:802
msgid "Failed"
msgstr "Nie powiodło się"
#: finch/gntxfer.c:434 pidgin/gtkxfer.c:132
#, fuzzy, c-format
msgid "%.2f KB/s"
msgstr "%.2f KB/s"
#: finch/gntxfer.c:445
msgid "Sent"
msgstr "Wysłano"
#: finch/gntxfer.c:445
msgid "Received"
msgstr "Odebrano"
#: finch/gntxfer.c:446 pidgin/gtkxfer.c:155 pidgin/gtkxfer.c:856
msgid "Finished"
msgstr "Ukończono"
#: finch/gntxfer.c:448
#, c-format
msgid "The file was saved as %s."
msgstr "Plik został zapisany jako %s."
#: finch/gntxfer.c:455
msgid "Sending"
msgstr "Wysyłanie"
#: finch/gntxfer.c:455
msgid "Receiving"
msgstr "Odbieranie"
#: finch/libfinch.c:151
msgid "use DIR for config files"
msgstr "używa KATALOGU dla plików konfiguracji"
#: finch/libfinch.c:151
msgid "DIR"
msgstr "KATALOG"
#: finch/libfinch.c:154
msgid "don't automatically login"
msgstr "bez automatycznego logowania"
#: finch/libfinch.c:157
msgid "display the current version and exit"
msgstr "wyświetla bieżącą wersję i kończy działanie"
#: finch/libfinch.c:183
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"%s: %s\n"
"Try `%s -h' for more information.\n"
msgstr "%s %s. Polecenie „%s -h” wyświetli więcej informacji.\n"
#: finch/plugins/gntclipboard.c:137 finch/plugins/gntclipboard.c:143
msgid "Error loading the plugin."
msgstr "Błąd podczas wczytywania wtyczki."
#: finch/plugins/gntclipboard.c:138
msgid "Couldn't find X display"
msgstr "Nie można odnaleźć ekranu X"
#: finch/plugins/gntclipboard.c:144
msgid "Couldn't find window"
msgstr "Nie można odnaleźć okna"
#: finch/plugins/gntclipboard.c:150
msgid "This plugin cannot be loaded because it was not built with X11 support."
msgstr "Nie można wczytać tej wtyczki, ponieważ nie obsługuje ona X11."
#: finch/plugins/gntgf.c:231
#, c-format
msgid "%s just signed on"
msgstr "Użytkownik %s właśnie się zalogował"
#: finch/plugins/gntgf.c:238
#, c-format
msgid "%s just signed off"
msgstr "Użytkownik %s właśnie się rozłączył"
#: finch/plugins/gntgf.c:246
#, c-format
msgid "%s sent you a message"
msgstr "Użytkownik %s wysłał wiadomość"
#: finch/plugins/gntgf.c:263
#, c-format
msgid "%s said your nick in %s"
msgstr "Użytkownik %s wypowiedział pseudonim użytkownika w %s"
#: finch/plugins/gntgf.c:265
#, c-format
msgid "%s sent a message in %s"
msgstr "Użytkownik %s wysłał wiadomość w %s"
#: finch/plugins/gntgf.c:306
msgid "Notify with a toaster when"
msgstr "Wyskakujące powiadomienie, kiedy"
#: finch/plugins/gntgf.c:321
msgid "Beep too!"
msgstr "Także sygnał dźwiękowy."
#: finch/plugins/gntgf.c:327
msgid "Set URGENT for the terminal window."
msgstr "Ustawienie WAŻNE dla okna terminala."
#: finch/plugins/gnthistory.c:118 pidgin/plugins/history.c:149
#, c-format
msgid "<b>Conversation with %s on %s:</b><br>"
msgstr "<b>Rozmowa z %s dnia %s:</b><br>"
#: finch/plugins/gnthistory.c:156
msgid "Log format"
msgstr "Format dziennika"
#: finch/plugins/gnthistory.c:176 pidgin/plugins/history.c:180
msgid "History Plugin Requires Logging"
msgstr "Wtyczka historii wymaga zapisu rozmów do dziennika"
#: finch/plugins/gnthistory.c:177 pidgin/plugins/history.c:181
msgid ""
"Logging can be enabled from Tools ⇨ Preferences ⇨ Logging.\n"
"\n"
"Enabling logs for instant messages and/or chats will activate history for "
"the same conversation type(s)."
msgstr ""
"Zapis do dziennika rozmów można włączyć w Narzędzia → Preferencje → Dziennik "
"rozmów\n"
"\n"
"Wtyczka historii będzie aktywna dla tych typów rozmów, dla których zostanie "
"włączony zapis do dziennika rozmów."
#: finch/plugins/gnttinyurl.c:218
msgid "Error while querying TinyURL"
msgstr ""
#: finch/plugins/gnttinyurl.c:343
msgid ""
"\n"
"Fetching TinyURL..."
msgstr ""
"\n"
"Przechwytywanie adresu TinyURL…"
#: finch/plugins/gnttinyurl.c:366
#, c-format
msgid "TinyURL for above: %s"
msgstr "Adres TinyURL dla powyższego: %s"
#: finch/plugins/gnttinyurl.c:413
#, fuzzy
msgid "Please wait while TinyURL fetches a shorter URL ..."
msgstr "Proszę czekać, aż TinyURL przechwyci skrócony adres URL…"
#: finch/plugins/gnttinyurl.c:454
msgid "Only create TinyURL for URLs of this length or greater"
msgstr ""
"Tworzenie adresów TinyURL tylko dla adresów URL tej długości lub większych"
#: finch/plugins/gnttinyurl.c:458
msgid "TinyURL (or other) address prefix"
msgstr "Przedrostek adresu TinyURL (lub innego)"
#: finch/plugins/grouping.c:72
msgid "Online"
msgstr "Online"
#: finch/plugins/grouping.c:74 finch/plugins/grouping.c:157
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:867
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2864 pidgin/gtkblist.c:3949
#: pidgin/gtkblist.c:4338 pidgin/gtkdocklet.c:569 pidgin/gtkstatusbox.c:1022
msgid "Offline"
msgstr "Offline"
#: finch/plugins/grouping.c:129 pidgin/gtkblist.c:3986
msgid "Online Buddies"
msgstr "Znajomi w trybie online"
#: finch/plugins/grouping.c:129
msgid "Offline Buddies"
msgstr "Znajomi w trybie offline"
#: finch/plugins/grouping.c:302
msgid "Nested Subgroup"
msgstr "Zagnieżdżone podgrupy"
#: finch/plugins/lastlog.c:72
msgid "Lastlog"
msgstr "Ostatni dziennik"
#: finch/plugins/lastlog.c:125
msgid "lastlog: Searches for a substring in the backlog."
msgstr "lastlog: wyszukuje podciąg w zaległościach."
#: libpurple/account.c:215 libpurple/protocols/jabber/auth.c:105
#: libpurple/protocols/jabber/auth_cyrus.c:145
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:508
msgid "Password is required to sign on."
msgstr "Do zalogowania wymagane jest hasło."
#: libpurple/account.c:319 libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2492
msgid "New passwords do not match."
msgstr "Nowe hasła się nie zgadzają."
#: libpurple/account.c:333
msgid "Fill out all fields completely."
msgstr "Proszę całkowicie wypełnić wszystkie pola."
#: libpurple/account.c:364
msgid "This protocol does not support setting a public alias."
msgstr "Ten protokół nie obsługuje ustawiania publicznego pseudonimu."
#: libpurple/account.c:379
msgid "This protocol does not support fetching the public alias."
msgstr "Ten protokół nie obsługuje pobierania publicznego pseudonimu."
#: libpurple/account.c:1187 libpurple/connection.c:964
#: libpurple/connection.c:1037
#, fuzzy, c-format
msgid "Missing protocol for %s"
msgstr "Brak wtyczki protokołu %s"
#: libpurple/account.c:1188 libpurple/connection.c:967
msgid "Connection Error"
msgstr "Błąd połączenia"
#: libpurple/account.c:1439
#, c-format
msgid "Enter password for %s (%s)"
msgstr "Proszę podać hasło dla %s (%s)"
#: libpurple/account.c:1446
msgid "Enter Password"
msgstr "Proszę podać hasło"
#: libpurple/account.c:1451
msgid "Save password"
msgstr "Zapisz hasło"
#: libpurple/account.c:1482
msgid "Original password"
msgstr "Poprzednie hasło"
#: libpurple/account.c:1490
msgid "New password"
msgstr "Nowe hasło"
#: libpurple/account.c:1498
msgid "New password (again)"
msgstr "Nowe hasło (ponownie)"
#: libpurple/account.c:1505 libpurple/protocols/gg/account.c:485
#, c-format
msgid "Change password for %s"
msgstr "Zmiana hasła dla %s"
#: libpurple/account.c:1511 libpurple/protocols/gg/account.c:489
msgid "Please enter your current password and your new password."
msgstr "Proszę podać bieżące i nowe hasło."
#: libpurple/account.c:1529
#, c-format
msgid "Change user information for %s"
msgstr "Zmiana informacji o użytkowniku %s"
#: libpurple/account.c:1532 libpurple/protocols/gg/gg.c:972
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:936
msgid "Set User Info"
msgstr "Ustaw informacje o użytkowniku"
#: libpurple/account.c:2183 libpurple/protocols/jabber/buddy.c:796
#: libpurple/protocols/jabber/jutil.c:707
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2867 pidgin/gtkxfer.c:161
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:463
msgid "Unknown"
msgstr "Nieznany"
#: libpurple/accounts.c:546
msgid "accounts"
msgstr "konta"
#: libpurple/buddylist.c:371 libpurple/buddylist.c:372
msgid "Buddies"
msgstr "Znajomi"
#: libpurple/buddylist.c:639
msgid "buddy list"
msgstr "lista znajomych"
#: libpurple/connection.c:201
#, c-format
msgid "+++ %s signed on"
msgstr "+++ %s zalogował się"
#: libpurple/connection.c:233
#, c-format
msgid "+++ %s signed off"
msgstr "+++ %s rozłączył się"
#: libpurple/connection.c:500 libpurple/protocols/facebook/api.c:616
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2130
msgid "Unknown error"
msgstr "Nieznany błąd"
#: libpurple/connection.c:966
msgid "Registration Error"
msgstr "Błąd podczas rejestracji"
#: libpurple/connection.c:1039
msgid "Unregistration Error"
msgstr "Błąd podczas wyrejestrowania"
#: libpurple/conversation.c:164
msgid "Unable to send message: The message is too large."
msgstr "Nie można wysłać wiadomości, ponieważ jest za duża."
#: libpurple/conversation.c:167 libpurple/conversation.c:182
#, c-format
msgid "Unable to send message to %s."
msgstr "Nie można wysłać wiadomości do %s."
#: libpurple/conversation.c:169
msgid "The message is too large."
msgstr "Ta wiadomość jest za duża."
#: libpurple/conversation.c:179 libpurple/protocols/bonjour/xmpp.c:301
#: libpurple/protocols/bonjour/xmpp.c:354
msgid "Unable to send message."
msgstr "Nie można wysłać wiadomości."
#: libpurple/conversation.c:766
msgid "Send Message"
msgstr "Wyślij wiadomość"
#: libpurple/conversation.c:769
msgid "_Send Message"
msgstr "_Wyślij wiadomość"
#: libpurple/conversationtypes.c:916
#, c-format
msgid "%s entered the room."
msgstr "Użytkownik %s wszedł do pokoju."
#: libpurple/conversationtypes.c:919
#, c-format
msgid "%s [<I>%s</I>] entered the room."
msgstr "Użytkownik %s [<I>%s</I>] wszedł do pokoju."
#: libpurple/conversationtypes.c:1029
#, c-format
msgid "You are now known as %s"
msgstr "Użytkownik nazywa się teraz %s"
#: libpurple/conversationtypes.c:1049
#, c-format
msgid "%s is now known as %s"
msgstr "Użytkownik %s nazywa się teraz %s"
#: libpurple/conversationtypes.c:1124
#, c-format
msgid "%s left the room."
msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój."
#: libpurple/conversationtypes.c:1127
#, c-format
msgid "%s left the room (%s)."
msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój (%s)."
#: libpurple/conversationtypes.c:1241 libpurple/conversationtypes.c:1252
msgid "Invite to chat"
msgstr "Zaproś do konferencji"
#: libpurple/conversationtypes.c:1253
#: pidgin/resources/Conversations/invite_dialog.ui:68
msgid ""
"Please enter the name of the user you wish to invite, along with an optional "
"invite message."
msgstr ""
"Proszę podać nazwę zapraszanego użytkownika. Można również wpisać treść "
"zaproszenia (opcjonalnie)."
#: libpurple/keyring.c:245
#, fuzzy
msgid "An unknown error has occured."
msgstr "Wystąpił nieznany błąd certyfikatu."
#: libpurple/keyring.c:384
#, fuzzy
msgid "There is a password migration session already running."
msgstr "Instalator jest już uruchomiony."
#: libpurple/keyring.c:546
#, fuzzy, c-format
msgid "%s (disabled)"
msgstr "Użytkownik %s wyłączony"
#: libpurple/keyring.c:686
msgid "Specified keyring is not registered."
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:698
msgid "No keyring loaded, cannot import password info."
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:715
msgid "Specified keyring ID does not match the loaded one."
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:759
msgid "No keyring configured, cannot export password info."
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:819
msgid "Cannot request a password while quitting."
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:834 libpurple/keyring.c:921
msgid "No keyring configured."
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:868 libpurple/keyring.c:1203
msgid "Keyrings"
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:869
msgid "Failed to save a password in keyring."
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:896
msgid "Cannot save a password while quitting."
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:909
msgid "Cannot save a password during password migration."
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:1204
#, fuzzy
msgid "Failed to load selected keyring."
msgstr "Wczytanie obrazu się nie powiodło"
#: libpurple/keyring.c:1205
msgid ""
"Check your system configuration or select another one in Preferences dialog."
msgstr ""
#: libpurple/log.c:162
msgid "<b><font color=\"red\">The logger has no read function</font></b>"
msgstr "<b><font color=\"red\">Dziennik nie ma funkcji odczytu</font></b>"
#: libpurple/log.c:612
msgid "HTML"
msgstr "HTML"
#: libpurple/log.c:626
msgid "Plain text"
msgstr "Zwykły tekst"
#: libpurple/log.c:640
msgid "Old flat format"
msgstr "Poprzedni płaski format"
#: libpurple/log.c:741 libpurple/util.c:206
#, c-format
msgid "%x %X"
msgstr "%x %X"
#: libpurple/log.c:898
msgid "Logging of this conversation failed."
msgstr "Zapisanie tej rozmowy do dziennika się nie powiodło."
#: libpurple/log.c:1294
#, c-format
msgid ""
"<font color=\"#16569E\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;AUTO-"
"REPLY&gt;:</b></font> %s<br/>\n"
msgstr ""
"<font color=\"#16569E\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;ODPOWIEDŹ-"
"AUTOMATYCZNA&gt;:</b></font> %s<br/>\n"
#: libpurple/log.c:1296
#, c-format
msgid ""
"<font color=\"#A82F2F\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;AUTO-"
"REPLY&gt;:</b></font> %s<br/>\n"
msgstr ""
"<font color=\"#A82F2F\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;ODPOWIEDŹ-"
"AUTOMATYCZNA&gt;:</b></font> %s<br/>\n"
#: libpurple/log.c:1355 libpurple/log.c:1491
msgid "<font color=\"red\"><b>Unable to find log path!</b></font>"
msgstr ""
"<font color=\"red\"><b>Nie można odnaleźć ścieżki dziennika.</b></font>"
#: libpurple/log.c:1367 libpurple/log.c:1500
#, c-format
msgid "<font color=\"red\"><b>Could not read file: %s</b></font>"
msgstr "<font color=\"red\"><b>Nie można odczytać pliku: %s</b></font>"
#: libpurple/log.c:1434
#, c-format
msgid "(%s) %s <AUTO-REPLY>: %s\n"
msgstr "(%s) %s <ODPOWIEDŹ-AUTOMATYCZNA>: %s\n"
#: libpurple/media/backend-fs2.c:904
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"\n"
"Message from Farstream: "
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Komunikat z biblioteki Farsight: "
#: libpurple/media/backend-fs2.c:983
#, fuzzy
msgid ""
"Error initializing the call. This probably denotes problem in installation "
"of GStreamer or Farstream."
msgstr ""
"Błąd podczas inicjowania rozmowy. Prawdopodobnie oznacza to błąd "
"w instalacji biblioteki GStreamer lub Farsight."
#: libpurple/media/backend-fs2.c:990
msgid "Network error."
msgstr "Błąd sieci."
#: libpurple/media/backend-fs2.c:997
msgid ""
"Codec negotiation failed. This problem might be resolved by installing more "
"GStreamer codecs."
msgstr ""
"Negocjacja kodeka się nie powiodła. Ten problem może zostać rozwiązany przez "
"zainstalowanie większej liczby kodeków biblioteki GStreamer."
#: libpurple/media/backend-fs2.c:1006
msgid ""
"No codecs found. Install some GStreamer codecs found in GStreamer plugins "
"packages."
msgstr ""
"Nie odnaleziono kodeków. Proszę zainstalować kodeki biblioteki GStreamer "
"z pakietów wtyczek tej biblioteki."
#: libpurple/media/backend-fs2.c:1023
msgid "A non-recoverable Farstream error has occurred."
msgstr "Wystąpił błąd systemu Farstream, z którego nie można przywrócić."
#: libpurple/media/backend-fs2.c:1248
msgid "Error with your microphone"
msgstr "Błąd mikrofonu"
#: libpurple/media/backend-fs2.c:1252
msgid "Error with your webcam"
msgstr "Błąd kamery internetowej"
#: libpurple/media/backend-fs2.c:1259
msgid "Conference error"
msgstr "Błąd konferencji"
#: libpurple/media/backend-fs2.c:1666
#, c-format
msgid "Error creating session: %s"
msgstr "Błąd podczas tworzenia sesji: %s"
#: libpurple/message.c:83
#, fuzzy
msgid "Me"
msgstr "Mężczyzna"
#: libpurple/options.c:75
msgid "print debugging messages to stdout"
msgstr "wyświetla komunikaty debugowania na standardowym wyjściu"
#: libpurple/options.c:76
msgid "[colored]"
msgstr ""
#: libpurple/options.c:80
msgid "force online, regardless of network status"
msgstr "wymusza tryb online, niezależnie od stanu sieci"
#: libpurple/options.c:89
#, fuzzy
msgid "LibPurple options"
msgstr "Osoba biblioteki Purple"
#: libpurple/options.c:90
#, fuzzy
msgid "Show LibPurple Options"
msgstr "Opcje dźwięku"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:71
#, c-format
msgid "Autoaccepted file transfer of \"%s\" from \"%s\" completed."
msgstr "Ukończono automatycznie odebrane przesyłanie pliku „%s” od „%s”."
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:73
msgid "Autoaccept complete"
msgstr "Ukończono automatyczne odbieranie"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:198
#, c-format
msgid "When a file-transfer request arrives from %s"
msgstr "Pliki przysyłane przez %s"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:200
msgid "Set Autoaccept Setting"
msgstr "Ustawienia automatycznego odbierania"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:202 pidgin/gtkaccount.c:1696
#: pidgin/gtkrequest.c:2403 pidgin/gtkwhiteboard.c:507
#: pidgin/resources/Whiteboard/whiteboard.ui:60
msgid "_Save"
msgstr "Zapi_sz"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:203 libpurple/plugins/idle.c:159
#: libpurple/plugins/idle.c:192 libpurple/plugins/idle.c:217
#: pidgin/gtkaccount.c:1691 pidgin/gtkrequest.c:2403 pidgin/gtkrequest.c:2471
#: pidgin/gtkutils.c:1968 pidgin/gtkwhiteboard.c:507
#: pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:558
#: pidgin/plugins/gevolution/assoc-buddy.c:437
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:381
#: pidgin/plugins/screencap.c:396
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:205 libpurple/plugins/autoaccept.c:243
msgid "Ask"
msgstr "Zapytaj"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:206 libpurple/plugins/autoaccept.c:244
msgid "Auto Accept"
msgstr "Automatycznie odbieraj"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:207 libpurple/plugins/autoaccept.c:245
msgid "Auto Reject"
msgstr "Automatycznie odrzuć"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:221
msgid "Autoaccept File Transfers..."
msgstr "Automatyczne odbieranie przesyłania plików…"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:235
msgid ""
"Path to save the files in\n"
"(Please provide the full path)"
msgstr ""
"Ścieżka do zapisywania plików w\n"
"(proszę podać pełną ścieżkę)"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:240
msgid ""
"When a file-transfer request arrives from a user who is\n"
"*not* on your buddy list:"
msgstr ""
"Kiedy żądanie przesłania pliku zostaje odebrane od\n"
"użytkownika, który *nie* jest na liście znajomych:"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:249
msgid ""
"Notify with a popup when an autoaccepted file transfer is complete\n"
"(only when there's no conversation with the sender)"
msgstr ""
"Powiadomienie, kiedy przesłanie automatycznie odebranego pliku\n"
"zostanie ukończone (tylko wtedy, kiedy nie jest prowadzona rozmowa z nadawcą)"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:254
msgid "Create a new directory for each user"
msgstr "Utworzenie nowego katalogu dla każdego użytkownika"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:258
msgid "Escape the filenames"
msgstr "Sekwencja sterująca przed nazwami plików"
#: libpurple/plugins/buddynote.c:41
msgid "Notes"
msgstr "Notatki"
#: libpurple/plugins/buddynote.c:42
msgid "Enter your notes below..."
msgstr "Poniżej można wpisywać notatki…"
#: libpurple/plugins/buddynote.c:59
msgid "Edit Notes..."
msgstr "Modyfikuj notatki…"
#: libpurple/plugins.c:377
msgid "This plugin has not defined an ID."
msgstr "Ta wtyczka nie określiła identyfikatora."
#: libpurple/plugins.c:381
#, c-format
msgid "You are using %s, but this plugin requires %s."
msgstr "Używane jest %s, ale ta wtyczka wymaga %s."
#: libpurple/plugins.c:391
#, fuzzy, c-format
msgid "Your libpurple version is %d.%d.x (need %d.%d.x)"
msgstr "Wersji ABI się nie zgadza %d.%d.x (wymagane %d.%d.x)"
#: libpurple/plugins/idle.c:147 libpurple/plugins/idle.c:205
msgid "Minutes"
msgstr "Minuty"
#: libpurple/plugins/idle.c:155 libpurple/plugins/idle.c:237
msgid "Set Account Idle Time"
msgstr "Ustawianie czasu bezczynności konta"
#: libpurple/plugins/idle.c:158 libpurple/plugins/idle.c:216
msgid "_Set"
msgstr "U_staw"
#: libpurple/plugins/idle.c:172
msgid "None of your accounts are idle."
msgstr "Żadne konto nie jest w stanie bezczynności."
#: libpurple/plugins/idle.c:188 libpurple/plugins/idle.c:241
msgid "Unset Account Idle Time"
msgstr "Usuwanie ustawienia czasu bezczynności konta"
#: libpurple/plugins/idle.c:191
msgid "_Unset"
msgstr "_Usuń ustawienie"
#: libpurple/plugins/idle.c:213 libpurple/plugins/idle.c:245
msgid "Set Idle Time for All Accounts"
msgstr "Ustawienie czasu bezczynności wszystkich kont"
#: libpurple/plugins/idle.c:250
msgid "Unset Idle Time for All Idled Accounts"
msgstr "Usunięcie ustawienia czasu bezczynności wszystkich kont"
#: libpurple/plugins/joinpart.c:183
msgid "Hide Joins/Parts"
msgstr "Ukrywanie wejść/wyjść"
#: libpurple/plugins/joinpart.c:188
msgid "For rooms with more than this many people"
msgstr "Dla pokoi z więcej, niż podaną, liczbą osób"
#: libpurple/plugins/joinpart.c:193
msgid "If user has not spoken in this many minutes"
msgstr "Jeśli użytkownik nie odzywał się w ciągu tylu minut"
#: libpurple/plugins/joinpart.c:198
msgid "Apply hiding rules to buddies"
msgstr "Zastosowanie reguł ukrywania do znajomych"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:442
#: libpurple/plugins/keyrings/secretservice.c:88
#, fuzzy
msgid "Operation cancelled."
msgstr "Anulowano przesyłanie pliku"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:538
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:620
msgid "Unlocking internal keyring"
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:539
msgid "Selected encryption method is not supported."
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:540
msgid ""
"Most probably, your passwords were encrypted with newer Pidgin/libpurple "
"version, please update."
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:549
#, fuzzy
msgid "No password entered."
msgstr "Wysłano hasło"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:564
msgid "Invalid master password entered, try again."
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:609
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:872
#, fuzzy
msgid "Master password"
msgstr "Zapisz hasło"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:613
#, fuzzy
msgid "Please, enter master password"
msgstr "Proszę podać nowe hasło"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:687
#: libpurple/plugins/keyrings/wincred.c:92
#, fuzzy
msgid "Password not found."
msgstr "Nie odnaleziono użytkownika"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:807
msgid "Invalid password storage mode."
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:868
#, fuzzy
msgid "Encrypt passwords"
msgstr "Niepoprawne hasło"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:876
#, fuzzy
msgid "New passphrase:"
msgstr "_Hasło:"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:881
#, fuzzy
msgid "New passphrase (again):"
msgstr "Nowe hasło (ponownie)"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:885
#, fuzzy
msgid "Advanced settings"
msgstr "Nieprawidłowe ustawienia pośrednika"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:889
msgid "Number of PBKDF2 iterations:"
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:904
msgid "You have to unlock the keyring first."
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:917
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:926
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:936
#, fuzzy
msgid "Internal keyring settings"
msgstr "Nieprawidłowe ustawienia pośrednika"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:918
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1172
msgid "Passphrases do not match"
msgstr "Hasła się nie zgadzają"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:927
msgid "You have to set up a Master password, if you want to enable encryption"
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:937
msgid ""
"You don't need any master password, if you won't enable passwords encryption"
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/kwallet/purplekwallet.cpp:266
#, fuzzy
msgid "Failed to save password."
msgstr "Nie można ustawić kanonicznego hasła"
#: libpurple/plugins/keyrings/kwallet/purplekwallet.cpp:279
#, fuzzy
msgid "Failed to read password."
msgstr "Wczytanie obrazu się nie powiodło"
#: libpurple/plugins/keyrings/secretservice.c:238
#, fuzzy, c-format
msgid "Pidgin IM password for account %s"
msgstr "Zmiana hasła dla %s"
#: libpurple/plugins/keyrings/wincred.c:99
msgid "Cannot read password, no valid logon session."
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/wincred.c:107
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot read password (error %lx)."
msgstr "Zmiana hasła dla %s"
#: libpurple/plugins/keyrings/wincred.c:128
msgid "Cannot read password (unicode error)."
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/wincred.c:131
#, fuzzy, c-format
msgid "Got password for account %s.\n"
msgstr "Proszę podać hasło dla %s (%s)"
#: libpurple/plugins/keyrings/wincred.c:179
#: libpurple/plugins/keyrings/wincred.c:229
msgid "Cannot remove password, no valid logon session."
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/wincred.c:187
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot remove password (error %lx)."
msgstr "Zmiana hasła dla %s"
#: libpurple/plugins/keyrings/wincred.c:237
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot store password (error %lx)."
msgstr "Zmiana hasła dla %s"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:1429
msgid "User is offline."
msgstr "Użytkownik jest w trybie offline."
#: libpurple/plugins/log_reader.c:1436
msgid "Auto-response sent:"
msgstr "Wysłano automatyczną odpowiedź:"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:1451 libpurple/plugins/log_reader.c:1454
#: libpurple/plugins/statenotify.c:100
#, c-format
msgid "%s has signed off."
msgstr "Użytkownik %s rozłączył się."
#: libpurple/plugins/log_reader.c:1475
msgid "One or more messages may have been undeliverable."
msgstr "Jedna lub więcej wiadomości mogła nie zostać dostarczona."
#: libpurple/plugins/log_reader.c:1485
msgid "You were disconnected from the server."
msgstr "Rozłączono z serwera."
#: libpurple/plugins/log_reader.c:1493
msgid ""
"You are currently disconnected. Messages will not be received unless you are "
"logged in."
msgstr ""
"Użytkownik jest teraz rozłączony. Wiadomości nie zostaną odbierane, dopóki "
"użytkownik się nie zaloguje."
#: libpurple/plugins/log_reader.c:1509
msgid "Message could not be sent because the maximum length was exceeded."
msgstr ""
"Nie można było wysłać wiadomości, ponieważ maksymalna długość została "
"przekroczona."
#: libpurple/plugins/log_reader.c:1514
msgid "Message could not be sent."
msgstr "Nie można było wysłać wiadomości."
#: libpurple/plugins/log_reader.c:2575
msgid "General Log Reading Configuration"
msgstr "Ogólna konfiguracja czytnika dzienników rozmów"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:2579
msgid "Fast size calculations"
msgstr "Szybkie obliczanie rozmiaru"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:2583
msgid "Use name heuristics"
msgstr "Heurystyka nazw"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:2589
msgid "Log Directory"
msgstr "Katalog dziennika"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:2593 libpurple/plugins/log_reader.c:2655
msgid "Adium"
msgstr "Adium"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:2597 libpurple/plugins/log_reader.c:2667
msgid "QIP"
msgstr "QIP"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:2601 libpurple/plugins/log_reader.c:2679
msgid "MSN Messenger"
msgstr "MSN Messenger"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:2605 libpurple/plugins/log_reader.c:2691
msgid "Trillian"
msgstr "Trillian"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:2609 libpurple/plugins/log_reader.c:2703
msgid "aMSN"
msgstr "aMSN"
#: libpurple/plugins/offlinemsg.c:86
#, fuzzy
msgid "Offline message"
msgstr "Wiadomość w trybie offline"
#: libpurple/plugins/offlinemsg.c:95
msgid ""
"The rest of the messages will be saved as pounces. You can edit/delete the "
"pounce from the `Buddy Pounce' dialog."
msgstr ""
"Reszta wiadomości zostanie zapisana jako przechwytywane zdarzenie. Można "
"zmodyfikować/usunąć zdarzenie z okna dialogowego „Przechwytywanie zdarzeń”."
#: libpurple/plugins/offlinemsg.c:156
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" is currently offline. Do you want to save the rest of the messages in "
"a pounce and automatically send them when \"%s\" logs back in?"
msgstr ""
"Użytkownik „%s” jest obecnie w trybie offline. Zapisać resztę wiadomości "
"jako przechwytywane zdarzenie i automatycznie wysłać je, kiedy użytkownik "
"„%s” zaloguje się ponownie?"
#: libpurple/plugins/offlinemsg.c:160
msgid "Offline Message"
msgstr "Wiadomość w trybie offline"
#: libpurple/plugins/offlinemsg.c:161
msgid "You can edit/delete the pounce from the `Buddy Pounces' dialog"
msgstr ""
"Można zmodyfikować/usunąć zdarzenie z okna dialogowego „Przechwytywanie "
"zdarzeń”"
#: libpurple/plugins/offlinemsg.c:164 libpurple/protocols/novell/novell.c:1944
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:328 libpurple/protocols/silc/pk.c:117
#: libpurple/protocols/silc/wb.c:310
msgid "Yes"
msgstr "Tak"
#: libpurple/plugins/offlinemsg.c:165 libpurple/protocols/novell/novell.c:1945
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:329 libpurple/protocols/silc/pk.c:118
#: libpurple/protocols/silc/wb.c:311
msgid "No"
msgstr "Nie"
#: libpurple/plugins/offlinemsg.c:183
msgid "Save offline messages in pounce"
msgstr "Zapisywanie wiadomości offline jako przechwytywane zdarzenie"
#: libpurple/plugins/offlinemsg.c:187
msgid "Do not ask. Always save in pounce."
msgstr "Bez pytania. Zawsze zapisywane jako zdarzenie."
#: libpurple/plugins/one_time_password.c:90
msgid "One Time Password"
msgstr "Jednorazowe hasło"
#: libpurple/plugins/psychic.c:75
msgid "You feel a disturbance in the force..."
msgstr "Wyczuwasz zaburzenia mocy…"
#: libpurple/plugins/psychic.c:94
msgid "Only enable for users on the buddy list"
msgstr "Tylko dla użytkowników z listy znajomych"
#: libpurple/plugins/psychic.c:99
msgid "Disable when away"
msgstr "Wyłączone podczas nieobecności"
#: libpurple/plugins/psychic.c:103
msgid "Display notification message in conversations"
msgstr "Treść powiadomienia w rozmowach"
#: libpurple/plugins/psychic.c:108
msgid "Raise psychic conversations"
msgstr "Automatycznie otwieranie okien rozmów"
#: libpurple/plugins/statenotify.c:70
#, c-format
msgid "%s is no longer away."
msgstr "Użytkownik %s nie jest już nieobecny."
#: libpurple/plugins/statenotify.c:72
#, c-format
msgid "%s has gone away."
msgstr "Użytkownik %s zaraz wraca."
#: libpurple/plugins/statenotify.c:82
#, c-format
msgid "%s has become idle."
msgstr "Użytkownik %s jest bezczynny."
#: libpurple/plugins/statenotify.c:84
#, c-format
msgid "%s is no longer idle."
msgstr "Użytkownik %s nie jest już bezczynny."
#: libpurple/plugins/statenotify.c:93
#, c-format
msgid "%s has signed on."
msgstr "Użytkownik %s zalogował się."
#: libpurple/plugins/statenotify.c:111
msgid "Notify When"
msgstr "Powiadamianie, kiedy"
#: libpurple/plugins/statenotify.c:114
msgid "Buddy Goes _Away"
msgstr "Znajomy z_araz wraca"
#: libpurple/plugins/statenotify.c:117
msgid "Buddy Goes _Idle"
msgstr "Znajomy jest _bezczynny"
#: libpurple/plugins/statenotify.c:120
msgid "Buddy _Signs On/Off"
msgstr "Znajomy loguje _się/wylogowuje się"
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:43
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:44
msgid "Test request input single"
msgstr ""
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:63
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:64
msgid "Test request input multiple"
msgstr ""
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:83
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:84
msgid "Test request input HTML"
msgstr ""
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:104
msgid "Input single"
msgstr ""
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:107
msgid "Input multiple"
msgstr ""
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:110
#, fuzzy
msgid "Input html"
msgstr "Wejście"
#: libpurple/presence.c:576
#, c-format
msgid "+++ %s became idle"
msgstr "+++ %s jest bezczynny"
#: libpurple/presence.c:579
#, c-format
msgid "+++ %s became unidle"
msgstr "+++ %s nie jest już bezczynny"
#: libpurple/presence.c:801
#, c-format
msgid "%s became idle"
msgstr "Użytkownik %s jest bezczynny"
#: libpurple/presence.c:822
#, c-format
msgid "%s became unidle"
msgstr "Użytkownik %s nie jest już bezczynny"
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:96
msgid ""
"Unable to find Apple's \"Bonjour for Windows\" toolkit, see https://"
"developer.pidgin.im/BonjourWindows for more information."
msgstr ""
"Nie można odnaleźć zestawu narzędzi „Bonjour for Windows” firmy Apple. "
"Więcej informacji znajduje się na stronie https://developer.pidgin.im/"
"BonjourWindows ."
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:116
msgid "Unable to listen for incoming IM connections"
msgstr "Nie można nasłuchiwać przychodzących połączeń komunikatora"
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:143
msgid ""
"Unable to establish connection with the local mDNS server. Is it running?"
msgstr ""
"Nie można nawiązać połączenia z lokalnym serwerem mDNS. Proszę sprawdzić, "
"czy jest uruchomiony."
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:392
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:637
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:372
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:884
msgid "First name"
msgstr "Imię"
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:397
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:640
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:376
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:889
msgid "Last name"
msgstr "Nazwisko"
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:404
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:643
#: libpurple/protocols/gg/account.c:197 libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1145
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1158
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2016 libpurple/protocols/silc/silc.c:1038
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1274 libpurple/protocols/silc/util.c:520
msgid "Email"
msgstr "Adres e-mail"
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:410
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:646
msgid "AIM Account"
msgstr "Konto AIM"
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:416
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:649
msgid "XMPP Account"
msgstr "Konto XMPP"
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:596
msgid "Purple Person"
msgstr "Osoba biblioteki Purple"
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:634
msgid "Local Port"
msgstr "Lokalny port"
#: libpurple/protocols/bonjour/mdns_dns_sd.c:113
msgid "Error communicating with local mDNSResponder."
msgstr "Błąd podczas komunikowania się z lokalnym programem mDNSResponder."
#: libpurple/protocols/bonjour/xmpp.c:505
#: libpurple/protocols/bonjour/xmpp.c:579
#: libpurple/protocols/bonjour/xmpp.c:641
#: libpurple/protocols/bonjour/xmpp.c:858
#: libpurple/protocols/bonjour/xmpp.c:888
msgid "Unable to send the message, the conversation couldn't be started."
msgstr "Nie można wysłać wiadomości. Rozmowa nie może zostać rozpoczęta."
#: libpurple/protocols.c:380
#, c-format
msgid "Requesting %s's attention..."
msgstr "Proszenie o uwagę użytkownika %s…"
#: libpurple/protocols.c:424
#, c-format
msgid "%s has requested your attention!"
msgstr "Użytkownik %s poprosił o uwagę."
#: libpurple/protocols.c:582
msgid "Protocol type is not registered"
msgstr ""
#: libpurple/protocols.c:588
msgid "Protocol type does not inherit PurpleProtocol"
msgstr ""
#: libpurple/protocols.c:594
msgid "Protocol type is abstract"
msgstr ""
#: libpurple/protocols.c:601
#, fuzzy
msgid "Could not create protocol instance"
msgstr "Nie można utworzyć przechwytywania"
#: libpurple/protocols.c:607
#, fuzzy
msgid "Protocol does not provide an ID"
msgstr "Ten protokół nie obsługuje pokojów konferencji."
#: libpurple/protocols.c:615
#, c-format
msgid "A protocol with the ID %s is already added."
msgstr ""
#: libpurple/protocols.c:629
#, fuzzy, c-format
msgid "Protocol %s does not implement all the functions in PurpleProtocolClass"
msgstr ""
"Wtyczka nie implementuje wszystkich wymaganych funkcji (list_icon, login "
"i close)"
#: libpurple/protocols.c:654
#, fuzzy, c-format
msgid "Protocol %s is not added."
msgstr "Nie dodano konta"
#: libpurple/protocols/facebook/api.c:550
msgid "Empty JSON data"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/api.c:807
msgid "Failed generic API operation"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/api.c:1018
#, fuzzy
msgid "Failed to get sync_sequence_id"
msgstr "Uzyskanie nazwy serwera się nie powiodło: %s"
#: libpurple/protocols/facebook/api.c:1094
#, fuzzy
msgid "Failed to mark thread as read"
msgstr "Przesyłanie plików zostało już rozpoczęte"
#: libpurple/protocols/facebook/api.c:1333
#, fuzzy
msgid "<Unsupported Attachment>"
msgstr "Nieobsługiwane rozszerzenie"
#: libpurple/protocols/facebook/api.c:2156
#, fuzzy
msgid "Failed to obtain contact information"
msgstr "Uzyskanie połączenia się nie powiodło: %s"
#: libpurple/protocols/facebook/api.c:2644
#, fuzzy
msgid "Failed to obtain unread messages"
msgstr "Wczytanie obrazu się nie powiodło"
#: libpurple/protocols/facebook/api.c:2978
#, fuzzy
msgid "Failed to obtain thread information"
msgstr "_Szczegółowe informacje"
#: libpurple/protocols/facebook/api.c:2991
#, fuzzy
msgid "Failed to parse thread information"
msgstr "Proszę podać informacje o znajomym."
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:75
msgid "Facebook Friends"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:77
msgid "Facebook Non-Friends"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:126
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1092
msgid "Fetching contacts"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:317 libpurple/protocols/gg/gg.c:814
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:456 libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1705
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2214
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:363
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3640
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2052
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1585 pidgin/gtkstatusbox.c:638
msgid "Connecting"
msgstr "Łączenie"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:740
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1305
#, fuzzy
msgid "Failed to Join Chat"
msgstr "Wczytanie obrazu się nie powiodło"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:741
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:747
#, fuzzy
msgid "You have been removed from this chat"
msgstr "Użytkownik opuścił tę konferencję."
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:945
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:979
#, fuzzy
msgid "Initiate Chat"
msgstr "Rozpocznij _konferencję"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:946
#, fuzzy
msgid "Failed to Initiate Chat"
msgstr "Rozpocznij _konferencję"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:947
msgid "At least two initial chat participants are required."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:980
msgid "Initial Chat Participants"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:981
msgid "Select at least two initial participants."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1086
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1721
msgid "Authenticating"
msgstr "Uwierzytelnianie"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1183
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1876
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:3452
msgid "Initiate _Chat"
msgstr "Rozpocznij _konferencję"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1268
#, fuzzy
msgid "Chat _Name:"
msgstr "Nazwa ko_nferencji:"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1306
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1353
msgid "Invalid Facebook identifier."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1351
msgid "Invite Buddy Into Chat Room"
msgstr "Zaproszenie znajomego do pokoju konferencji"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1352
#, fuzzy
msgid "Failed to Invite User"
msgstr "Nie można zaprosić użytkownika (%s)."
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1440
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:897
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3370
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:1379 libpurple/protocols/silc/ops.c:1302
msgid "Topic"
msgstr "Temat"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1444
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:894 libpurple/protocols/silc/chat.c:1376
msgid "Users"
msgstr "Użytkownicy"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1500
#, c-format
msgid "%s."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1559
#, fuzzy
msgid "Buddy list sync interval"
msgstr "Użytkownik jest w trybie offline"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1563
msgid "Mark messages as read on focus"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1567
#, fuzzy
msgid "Mark messages as read only when available"
msgstr "Brak wiadomości dnia"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1571
#, fuzzy
msgid "Show self messages"
msgstr "\tK_omunikaty systemowe"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1575
#, fuzzy
msgid "Show unread messages"
msgstr "Kiedy są nieprzeczytane wiadomości"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1579
#, fuzzy
msgid "Open new group chats with incoming messages"
msgstr "F_ormatowanie wiadomości przychodzących"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1669
msgid "kick: Kick someone from the chat"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1675
#, fuzzy
msgid "leave: Leave the chat"
msgstr "leave [kanał]: opuszcza konferencję"
#: libpurple/protocols/facebook/http.c:102
#: libpurple/protocols/facebook/json.c:324
#, fuzzy, c-format
msgid "No matches for %s"
msgstr "Brak wyników"
#: libpurple/protocols/facebook/json.c:331
#, c-format
msgid "Ambiguous matches for %s"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/json.c:338
#, fuzzy, c-format
msgid "Null value for %s"
msgstr "Stan dla %s"
#: libpurple/protocols/facebook/json.c:580
#, c-format
msgid "Expected a %s but got a %s for %s"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:324 libpurple/protocols/silc/ft.c:120
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:366
msgid "Connection timed out"
msgstr "Przekroczono czas oczekiwania na połączenie"
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:389
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:414
#, fuzzy
msgid "Connection closed"
msgstr "Połączenie się nie powiodło"
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:392
#, fuzzy
msgid "Failed to read fixed header"
msgstr "Wczytanie obrazu się nie powiodło"
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:417
#, fuzzy
msgid "Failed to read packet data"
msgstr "Wczytanie obrazu się nie powiodło"
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:437
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:599
#, fuzzy
msgid "Failed to parse message"
msgstr "Wczytanie obrazu się nie powiodło"
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:528
#, fuzzy, c-format
msgid "Connection failed (%u)"
msgstr "Połączenie się nie powiodło"
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:593
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown packet (%u)"
msgstr "Nieznana wiadomość „%s”"
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:613
#, fuzzy
msgid "Failed to write data"
msgstr "Uzyskanie nazwy się nie powiodło: %s"
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:635
#, fuzzy
msgid "Failed to format data"
msgstr "Wczytanie obrazu się nie powiodło"
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:747
#, fuzzy
msgid "Not connected"
msgstr "Rozłączono zdalny"
#: libpurple/protocols/facebook/util.c:88
#, fuzzy, c-format
msgid "Buddy %s not found"
msgstr "Nie odnaleziono użytkownika"
#: libpurple/protocols/facebook/util.c:91
#, fuzzy, c-format
msgid "Buddy name %s is ambiguous"
msgstr "Niejednoznaczna prośba"
#: libpurple/protocols/facebook/util.c:429
msgid "Ok"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/account.c:116
#, fuzzy
msgid "Token Error"
msgstr "Błąd ikony"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:117
#, fuzzy
msgid "Unable to fetch the token."
msgstr "Nie można utworzyć gniazda nasłuchiwania"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:159
#, fuzzy
msgid "Register New Gadu-Gadu Account"
msgstr "Zarejestruj nowe konto XMPP"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:204 libpurple/protocols/gg/account.c:207
#: libpurple/protocols/gg/account.c:444 libpurple/protocols/gg/account.c:454
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1410
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1414
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2526
msgid "Password"
msgstr "Hasło"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:216
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2532
msgid "Password (again)"
msgstr "Hasło (ponownie)"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:227 libpurple/protocols/gg/account.c:238
#: libpurple/protocols/gg/account.c:469 libpurple/protocols/gg/account.c:479
msgid "CAPTCHA"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/account.c:231 libpurple/protocols/gg/account.c:473
msgid "Enter text from image below"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/account.c:247
msgid "Please, fill in the following fields"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/account.c:318
msgid "Unable to register new account. An unknown error occurred."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/account.c:335
#, c-format
msgid "Your new GG number: %u."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/account.c:337
#, fuzzy
msgid "Registration completed successfully!"
msgstr "Pomyślnie zarejestrowano nowe konto do %s"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:390
#, fuzzy
msgid "Password change"
msgstr "Zmieniono hasło"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:438
#, fuzzy
msgid "New email address"
msgstr "Adres e-mail"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:448
#, fuzzy
msgid "Current password"
msgstr "Niepoprawne hasło"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:462
#, fuzzy
msgid "Password (retype)"
msgstr "Hasło (ponownie)"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:533
msgid "Your current password is different from the one that you specified."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/account.c:543
msgid "New password have to be different from the current one."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/account.c:600
msgid "Unable to change password. An unknown error occurred."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/account.c:614
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2464
msgid "Your password has been changed."
msgstr "Hasło zostało zmienione."
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:151
#, fuzzy
msgid "You have re-joined the chat"
msgstr "Odrzucono rozmowę."
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:286
#, fuzzy
msgid "You have left the chat"
msgstr "Użytkownik opuścił tę konferencję."
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:300
#, fuzzy
msgid "_Conference identifier:"
msgstr "Błąd konferencji"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:374 libpurple/protocols/gg/chat.c:405
#, fuzzy, c-format
msgid "%s is not a valid room identifier"
msgstr "%s nie jest prawidłową nazwą pokoju"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:375 libpurple/protocols/gg/chat.c:376
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:407 libpurple/protocols/gg/chat.c:408
#, fuzzy
msgid "Invalid Room Identifier"
msgstr "Nieprawidłowy uchwyt pokoju"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:411 libpurple/protocols/gg/chat.c:412
msgid "Could not join chat room"
msgstr "Nie można dołączyć do pokoju konferencji"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:413
#, fuzzy
msgid "You have to ask for invitation from another chat participant"
msgstr "Zalogowano z innego położenia"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:559
#, fuzzy
msgid "Conference identifier"
msgstr "Błąd konferencji"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:563
#, fuzzy
msgid "Start Date"
msgstr "Menu Start"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:567
#, fuzzy
msgid "User Count"
msgstr "Nie odnaleziono użytkownika"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:587
#, fuzzy
msgid "Joined"
msgstr "Dołącz"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:593
#, fuzzy
msgid "Chat left"
msgstr "Chętny do rozmowy"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:595
#, fuzzy
msgid "Can join chat"
msgstr "Nie można dołączyć do kanału"
#: libpurple/protocols/gg/edisc.c:462
#, fuzzy
msgid "Recipient not logged in"
msgstr "Użytkownik nie jest zalogowany"
#: libpurple/protocols/gg/edisc.c:464
msgid "You aren't on the recipient's buddy list"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/edisc.c:468
#, fuzzy
msgid "Unable to send file"
msgstr "Nie można wysłać wiadomości e-mail"
#: libpurple/protocols/gg/edisc.c:519 libpurple/protocols/gg/gg.c:99
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:354
msgid "Authentication failed"
msgstr "Uwierzytelnienie się nie powiodło"
#: libpurple/protocols/gg/edisc.c:607 libpurple/protocols/gg/edisc.c:623
#, fuzzy
msgid "Error while sending a file"
msgstr "Wystąpił błąd podczas otwierania pliku."
#: libpurple/protocols/gg/edisc.c:744
#, fuzzy
msgid "Cannot confirm file transfer."
msgstr "Nie można rozpocząć przesyłania pliku"
#: libpurple/protocols/gg/edisc.c:845 libpurple/protocols/gg/edisc.c:855
#, fuzzy
msgid "Error while receiving a file"
msgstr "Wystąpił błąd podczas otwierania pliku."
#: libpurple/protocols/gg/edisc.c:1083
#, fuzzy
msgid "File transfer expired."
msgstr "Pośredniki przesyłania plików"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:100
#, fuzzy
msgid "IMToken value has not been received."
msgstr "Rozmowa została przerwana."
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:101
msgid "Some features will be disabled. You may try again after a while."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:126 libpurple/protocols/gg/gg.c:133
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:140
msgid "Save Buddylist..."
msgstr "Zapisz listę znajomych…"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:126
msgid "Your buddylist is empty, nothing was written to the file."
msgstr "Lista znajomych jest pusta, nic nie zostało zapisane do pliku."
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:134
msgid "Buddylist saved successfully!"
msgstr "Pomyślnie zapisano listę znajomych."
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:138
#, c-format
msgid "Couldn't write buddy list for %s to %s"
msgstr "Nie można zapisać listy znajomych dla %s do %s"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:158 libpurple/protocols/gg/gg.c:159
msgid "Couldn't load buddylist"
msgstr "Nie można wczytać listy znajomych"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:174
msgid "Load Buddylist..."
msgstr "Wczytaj listę znajomych…"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:175
msgid "Buddylist loaded successfully!"
msgstr "Pomyślnie wczytano listę znajomych."
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:187
msgid "Save buddylist..."
msgstr "Zapisz listę znajomych…"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:196 libpurple/protocols/gg/gg.c:982
msgid "Load buddylist from file..."
msgstr "Wczytaj listę znajomych z pliku…"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:321 libpurple/protocols/gg/gg.c:471
msgid "Unable to read from socket"
msgstr "Nie można odczytać z gniazda"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:342
#, fuzzy
msgid "Server disconnected"
msgstr "Rozłączono zdalny"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:505 libpurple/protocols/null/nullprpl.c:367
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1556
msgid "Connected"
msgstr "Połączono"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:523
msgid "Unable to resolve hostname"
msgstr "Nie można uzyskać nazwy komputera"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:529 libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1885
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:1190
msgid "Incorrect password"
msgstr "Niepoprawne hasło"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:534 libpurple/sslconn.c:224
msgid "SSL Connection Failed"
msgstr "Połączenie SSL się nie powiodło"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:539 libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1919
msgid ""
"Your account has been disabled because too many incorrect passwords were "
"entered"
msgstr ""
"Konto zostało wyłączone, ponieważ podano niepoprawne hasło za dużą liczbę "
"razy"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:547
#, fuzzy
msgid "Service temporarily unavailable"
msgstr "Użytkownik jest tymczasowo niedostępny"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:553
#, fuzzy
msgid "Error connecting to proxy server"
msgstr "Błąd podczas łączenia z serwerem SILC"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:559
#, fuzzy
msgid "Error connecting to master server"
msgstr "Błąd podczas łączenia z serwerem SILC"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:565
#, fuzzy
msgid "Internal error"
msgstr "Wewnętrzny błąd serwera"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:570 libpurple/protocols/gg/gg.c:818
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:389 libpurple/protocols/silc/silc.c:441
msgid "Connection failed"
msgstr "Połączenie się nie powiodło"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:752
#, fuzzy
msgid "The username specified is invalid."
msgstr "Nowe formatowanie jest nieprawidłowe."
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:783
msgid "SSL support unavailable"
msgstr "Obsługa SSL jest niedostępna"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:929
msgid "Not connected to the server"
msgstr "Nie połączono z serwerem"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:958
msgid "Show other sessions"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:962 libpurple/protocols/gg/status.c:348
#, fuzzy
msgid "Show status only for buddies"
msgstr "Wyświetlanie stanu:"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:968
msgid "Find buddies..."
msgstr "Znajdź znajomych…"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:978
msgid "Save buddylist to file..."
msgstr "Zapisz listę znajomych do pliku…"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:1010
msgid "GG number..."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:1036
msgid "GG server"
msgstr "Serwer Gadu-Gadu"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:1049 libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:65
#: libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:56
msgid "Use encryption if available"
msgstr "Szyfrowanie, jeśli jest dostępne"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:1051 libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:64
#: libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:55
msgid "Require encryption"
msgstr "Wymaganie szyfrowania"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:1052
msgid "Don't use encryption"
msgstr "Bez użycia szyfrowania"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:1054 libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:71
#: libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:62
msgid "Connection security"
msgstr "Bezpieczeństwo połączenia"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:1059 pidgin/gtkprefs.c:988
#: pidgin/gtkprefs.c:1111 pidgin/gtkprefs.c:1119
msgid "Default"
msgstr "Domyślny"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:1063
#, fuzzy
msgid "Protocol version"
msgstr "Niezgodna wersja protokołu"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:1068
msgid "Show links from strangers"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/image-prpl.c:216
#, c-format
msgid "Image delivered to %u."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/message-prpl.c:264
#: libpurple/protocols/gg/message-prpl.c:272
msgid "broken image"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/message-prpl.c:488
#, fuzzy
msgid "Image is too large, please try smaller one."
msgstr "Plik „%s” jest za duży dla %s. Proszę spróbować mniejszego obrazu.\n"
#: libpurple/protocols/gg/message-prpl.c:492
#, fuzzy
msgid "Image cannot be sent."
msgstr "Nie można było wysłać wiadomości."
#: libpurple/protocols/gg/multilogon.c:224
#, fuzzy
msgid "IP"
msgstr "QIP"
#: libpurple/protocols/gg/multilogon.c:226
msgid "Logon time"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/multilogon.c:228
#, fuzzy
msgid "Session"
msgstr "Depresja"
#: libpurple/protocols/gg/multilogon.c:231
#, fuzzy
msgid "Disconnect"
msgstr "Rozłączono."
#: libpurple/protocols/gg/multilogon.c:244
#, fuzzy
msgid "Other Gadu-Gadu sessions"
msgstr "Użytkownik Gadu-Gadu"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:63
msgid "Gadu-Gadu Public Directory"
msgstr "Katalog publiczny Gadu-Gadu"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:332
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:717 libpurple/protocols/silc/ops.c:1081
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1221
msgid "Cannot get user information"
msgstr "Nie można pobrać informacji o użytkowniku"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:379
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:648
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:736
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:895
msgid "Gender"
msgstr "Płeć"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:381
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:740
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:901
msgid "Female"
msgstr "Kobieta"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:381
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:738
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:899
msgid "Male"
msgstr "Mężczyzna"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:384
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:646
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:731
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:915
msgid "City"
msgstr "Miasto"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:388
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1071
msgid "Birthday"
msgstr "Data urodzenia"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:392
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:650
msgid "Age"
msgstr "Wiek"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:622
msgid "Error while searching for buddies"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:630
msgid "No matching users found"
msgstr "Nie odnaleziono pasujących użytkowników"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:631
msgid "There are no users matching your search criteria."
msgstr "Brak użytkowników spełniających kryteria wyszukiwania."
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:642
msgid "GG Number"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:679
#, fuzzy
msgid "New search"
msgstr "Wyszukiwanie użytkownika"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:688
msgid "Search results"
msgstr "Wyniki wyszukiwania"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:737
msgid "Male or female"
msgstr "Mężczyzna lub kobieta"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:744
msgid "Find buddies"
msgstr "Wyszukiwanie znajomych"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:745
msgid "Please, enter your search criteria below"
msgstr "Proszę poniżej podać kryteria wyszukiwania"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:906
msgid "Birth Day"
msgstr "Data urodzenia"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:924
msgid "Voivodeship"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/purplew.c:67 libpurple/protocols/gg/purplew.c:68
#: libpurple/request.c:2231
msgid "Please wait..."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/status.c:94 libpurple/protocols/gg/status.c:196
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2373
msgid "Chatty"
msgstr "Chętny do rozmowy"
#: libpurple/protocols/gg/status.c:353
msgid "Change status broadcasting"
msgstr "Zmień rozgłaszanie stanu"
#: libpurple/protocols/gg/status.c:354
msgid "Please, select who can see your status"
msgstr "Proszę wybrać, kto może widzieć stan"
#: libpurple/protocols/gg/status.c:456
#, fuzzy
msgid "Not a buddy"
msgstr "Dodanie znajomego.\n"
#: libpurple/protocols/gg/validator.c:49
msgid "Password can contain 6-15 alphanumeric characters"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/validator.c:73
#, fuzzy
msgid "Passwords do not match"
msgstr "Nowe hasła się nie zgadzają."
#: libpurple/protocols/irc/cmds.c:37 libpurple/protocols/silc/silc.c:1929
#, c-format
msgid "Unknown command: %s"
msgstr "Nieznane polecenie: %s"
#: libpurple/protocols/irc/cmds.c:592 libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2840
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1617
#, c-format
msgid "current topic is: %s"
msgstr "obecny temat to: %s"
#: libpurple/protocols/irc/cmds.c:596 libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2844
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1621
msgid "No topic is set"
msgstr "Nie ustawiono tematu"
#: libpurple/protocols/irc/dcc_send.c:275
#: libpurple/protocols/irc/dcc_send.c:334
msgid "File Transfer Failed"
msgstr "Przesyłanie plików się nie powiodło"
#: libpurple/protocols/irc/dcc_send.c:276
#: libpurple/protocols/irc/dcc_send.c:335
msgid "Unable to open a listening port."
msgstr "Nie można otworzyć portu nasłuchiwania."
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:208
msgid "Error displaying MOTD"
msgstr "Błąd podczas wyświetlania wiadomości dnia (MOTD)"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:209
msgid "No MOTD available"
msgstr "Brak dostępnej wiadomości dnia (MOTD)"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:210
msgid "There is no MOTD associated with this connection."
msgstr "Brak wiadomości dnia (MOTD) powiązanej z tym połączeniem."
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:214
#, c-format
msgid "MOTD for %s"
msgstr "Wiadomość dnia (MOTD) dla %s"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:245 libpurple/protocols/irc/irc.c:731
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:397
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:652
#, fuzzy
msgid "Lost connection with server: "
msgstr "Utracono połączenie z serwerem: %s"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:380
msgid "View MOTD"
msgstr "Wiadomość dnia (MOTD)"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:392 libpurple/protocols/silc/chat.c:36
msgid "_Channel:"
msgstr "_Kanał:"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:398 libpurple/protocols/jabber/chat.c:62
#: pidgin/gtkaccount.c:596
msgid "_Password:"
msgstr "_Hasło:"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:435
msgid "IRC nick and server may not contain whitespace"
msgstr "Pseudonimy i serwery IRC nie mogą zawierać spacji"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:559
#, fuzzy
msgid "Unable to connect: "
msgstr "Nie można połączyć: %s"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:674 libpurple/protocols/irc/msgs.c:411
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2855
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1499 pidgin/gtkdocklet.c:557
#: pidgin/gtkstatusbox.c:1019 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3202
msgid "Away"
msgstr "Zaraz wracam"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:738 libpurple/protocols/jabber/jabber.c:649
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1757
msgid "Server closed the connection"
msgstr "Połączenie zostało zamknięte przez serwer"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:955 libpurple/protocols/irc/msgs.c:432
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5206
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1170 libpurple/protocols/silc/ops.c:1250
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2152
msgid "Server"
msgstr "Serwer"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:958
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5215
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2162
msgid "Port"
msgstr "Port"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:961
msgid "Encodings"
msgstr "Kodowania"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:964
msgid "Auto-detect incoming UTF-8"
msgstr "Automatyczne wykrywanie przychodzącego UTF-8"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:967 libpurple/protocols/irc/msgs.c:423
msgid "Ident name"
msgstr "Nazwa protokołu Ident"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:970 libpurple/protocols/irc/msgs.c:415
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1272
msgid "Real name"
msgstr "Imię i nazwisko"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:978
msgid "Use SSL"
msgstr "SSL"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:982
msgid "Authenticate with SASL"
msgstr "Uwierzytelnienie za pomocą SASL"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:986
msgid "Allow plaintext SASL auth over unencrypted connection"
msgstr ""
"Zezwolenie na uwierzytelnianie zwykłym tekstem SASL przez niezaszyfrowane "
"połączenie"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:252
msgid "Bad mode"
msgstr "Błędny tryb"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:270
#, c-format
msgid "Ban on %s by %s, set %s ago"
msgstr "Zablokowany na %s przez %s, ustawiono %s temu"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:274
#, c-format
msgid "Ban on %s"
msgstr "Zablokowany na %s"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:288
msgid "End of ban list"
msgstr "Koniec listy zablokowanych"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:299
#, c-format
msgid "You are banned from %s."
msgstr "Użytkownik został zablokowany na %s."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:300
msgid "Banned"
msgstr "Zablokowany"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:315
#, c-format
msgid "Cannot ban %s: banlist is full"
msgstr "Nie można zablokować %s: lista zablokowanych jest pełna"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:404
msgid " <i>(ircop)</i>"
msgstr " <i>(operator IRC)</i>"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:405
msgid " <i>(identified)</i>"
msgstr " <i>(zidentyfikowany)</i>"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:406 libpurple/protocols/silc/ops.c:1332
msgid "Nick"
msgstr "Pseudonim"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:419
msgid "Login name"
msgstr "Login"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:427
msgid "Host name"
msgstr "Nazwa komputera"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:438 libpurple/protocols/silc/ops.c:1189
msgid "Currently on"
msgstr "Obecnie na"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:443
msgid "Idle for"
msgstr "Bezczynny od"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:446
msgid "Online since"
msgstr "W trybie online od"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:450
msgid "<b>Defining adjective:</b>"
msgstr "<b>Określenie przymiotnika:</b>"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:450
msgid "Glorious"
msgstr "Wspaniały"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:582
#, c-format
msgid "%s has changed the topic to: %s"
msgstr "Użytkownik %s zmienił temat na: %s"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:584
#, c-format
msgid "%s has cleared the topic."
msgstr "Użytkownik %s wyczyścił temat."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:593
#, c-format
msgid "The topic for %s is: %s"
msgstr "Temat dla %s to: %s"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:625
#, c-format
msgid "Topic for %s set by %s at %s on %s"
msgstr "Temat dla %s ustawiony przez użytkownika %s o godzinie %s w dniu %s"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:640
#, c-format
msgid "Unknown message '%s'"
msgstr "Nieznana wiadomość „%s”"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:641
msgid "Unknown message"
msgstr "Nieznana wiadomość"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:641
msgid "The IRC server received a message it did not understand."
msgstr "Serwer IRC odebrał wiadomość, której nie mógł zinterpretować."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:664
#, c-format
msgid "Users on %s: %s"
msgstr "Użytkownicy na %s: %s"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:770
msgid "Time Response"
msgstr "Czas odpowiedzi"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:771
msgid "The IRC server's local time is:"
msgstr "Lokalny czas serwera IRC:"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:781
msgid "No such channel"
msgstr "Nie ma takiego kanału"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:793
msgid "User is not logged in"
msgstr "Użytkownik nie jest zalogowany"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:793
msgid "no such channel"
msgstr "nie ma takiego kanału"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:799
msgid "No such nick or channel"
msgstr "Brak takiego pseudonimu lub kanału"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:821
msgid "Could not send"
msgstr "Nie można wysłać"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:874
#, c-format
msgid "Joining %s requires an invitation."
msgstr "Dołączenie do %s wymaga zaproszenia."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:875
msgid "Invitation only"
msgstr "Tylko dla zaproszonych"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1000
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:725
#, c-format
msgid "You have been kicked by %s: (%s)"
msgstr "Użytkownik został wyrzucony przez %s: (%s)"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1005
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:732 libpurple/protocols/silc/ops.c:725
#, c-format
msgid "Kicked by %s (%s)"
msgstr "Wyrzucony przez %s (%s)"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1027
#, c-format
msgid "mode (%s %s) by %s"
msgstr "tryb (%s %s) przez %s"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1119 libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2861
msgid "Invalid nickname"
msgstr "Nieprawidłowy pseudonim"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1120
msgid ""
"Your selected nickname was rejected by the server. It probably contains "
"invalid characters."
msgstr ""
"Wybrany pseudonim został odrzucony przez serwer. Prawdopodobnie zawiera "
"nieprawidłowe znaki."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1128
msgid ""
"Your selected account name was rejected by the server. It probably contains "
"invalid characters."
msgstr ""
"Wybrana nazwa konta została odrzucona przez serwer. Prawdopodobnie zawiera "
"nieprawidłowe znaki."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1141
#, c-format
msgid "The nickname \"%s\" is already being used."
msgstr "Pseudonim „%s” jest już używany."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1143
msgid "Nickname in use"
msgstr "Używany pseudonim"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1184
msgid "Cannot change nick"
msgstr "Nie można zmienić pseudonimu"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1185
msgid "Could not change nick"
msgstr "Nie można zmienić pseudonimu"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1210
#, c-format
msgid "You have parted the channel%s%s"
msgstr "Opuszczono kanał%s%s"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1249
msgid "Error: invalid PONG from server"
msgstr "Błąd: nieprawidłowe PONG od serwera"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1251
#, fuzzy, c-format
msgid "PING reply -- Lag: %f seconds"
msgstr "Odpowiedź PING — opóźnienie: %lu s"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1337
#, c-format
msgid "Cannot join %s: Registration is required."
msgstr "Nie można dołączyć do %s: wymagana jest rejestracja."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1338 libpurple/protocols/silc/ops.c:1004
msgid "Cannot join channel"
msgstr "Nie można dołączyć do kanału"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1368
msgid "Nick or channel is temporarily unavailable."
msgstr "Pseudonim lub kanał jest chwilowo niedostępny."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1381
#, c-format
msgid "Wallops from %s"
msgstr "Zbiorowe nadawanie praw operatora od %s"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1507
msgid "SASL authentication failed: No worthy authentication mechanisms found."
msgstr ""
"Uwierzytelnienie SASL się nie powiodło: nie odnaleziono wartościowych "
"mechanizmów uwierzytelniania."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1516 libpurple/protocols/irc/msgs.c:1662
#, c-format
msgid "SASL authentication failed: %s"
msgstr "Uwierzytelnienie SASL się nie powiodło: %s"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1566
msgid ""
"SASL authentication failed: Server does not support SASL authentication."
msgstr ""
"Uwierzytelnienie SASL się nie powiodło: serwer nie obsługuje "
"uwierzytelniania SASL."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1576
msgid "SASL authentication failed: Initializing SASL failed."
msgstr ""
"Uwierzytelnienie SASL się nie powiodło: zainicjowanie SASL się nie powiodło."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1616
#, c-format
msgid "Failed to initialize SASL authentication: %s"
msgstr "Zainicjowanie uwierzytelniania SASL się nie powiodło: %s"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1718 libpurple/protocols/irc/msgs.c:1764
msgid "Incorrect Password"
msgstr "Niepoprawne hasło"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1746
msgid "SASL authentication failed: No worthy mechanisms found"
msgstr ""
"Uwierzytelnienie SASL się nie powiodło: nie odnaleziono wartościowych "
"mechanizmów"
#: libpurple/protocols/irc/parse.c:575
#, fuzzy, c-format
msgid "Reply time from %s: %f seconds"
msgstr "Czas odpowiedzi od %s: %lu s"
#: libpurple/protocols/irc/parse.c:578
msgid "PONG"
msgstr "PONG"
#: libpurple/protocols/irc/parse.c:579
msgid "CTCP PING reply"
msgstr "Odpowiedź CTCP PING"
#: libpurple/protocols/irc/parse.c:706 libpurple/protocols/irc/parse.c:711
msgid "Disconnected."
msgstr "Rozłączono."
#: libpurple/protocols/jabber/adhoccommands.c:148
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:195
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1159
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1195
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2700
msgid "Unknown Error"
msgstr "Nieznany błąd"
#: libpurple/protocols/jabber/adhoccommands.c:150
#: libpurple/protocols/jabber/adhoccommands.c:151
msgid "Ad-Hoc Command Failed"
msgstr "Polecenie ad-hoc się nie powiodło"
#: libpurple/protocols/jabber/adhoccommands.c:187
msgid "execute"
msgstr "wykonaj"
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:81
#: libpurple/protocols/jabber/auth_plain.c:80
msgid "Server requires plaintext authentication over an unencrypted stream"
msgstr ""
"Serwer wymaga uwierzytelnienia w zwykłym tekście za pośrednictwem "
"niezaszyfrowanego strumienia"
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:149 libpurple/protocols/jabber/auth.c:395
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:424 libpurple/protocols/jabber/auth.c:435
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:480
#: libpurple/protocols/jabber/auth_cyrus.c:545
#: libpurple/protocols/jabber/auth_digest_md5.c:163
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:163
msgid "Invalid response from server"
msgstr "Nieprawidłowa odpowiedź z serwera"
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:187 libpurple/protocols/jabber/auth.c:322
#: libpurple/protocols/jabber/auth_cyrus.c:456
msgid "Server does not use any supported authentication method"
msgstr "Serwer nie używa obsługiwanej metody uwierzytelniania"
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:306
#: libpurple/protocols/jabber/auth_plain.c:94
#, c-format
msgid ""
"%s requires plaintext authentication over an unencrypted connection. Allow "
"this and continue authentication?"
msgstr ""
"%s wymaga uwierzytelnienia w zwykłym tekście za pośrednictwem "
"niezaszyfrowanego strumienia. Pozwolić i kontynuować uwierzytelnianie?"
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:308 libpurple/protocols/jabber/auth.c:309
#: libpurple/protocols/jabber/auth_cyrus.c:261
#: libpurple/protocols/jabber/auth_cyrus.c:262
#: libpurple/protocols/jabber/auth_plain.c:96
#: libpurple/protocols/jabber/auth_plain.c:97
msgid "Plaintext Authentication"
msgstr "Uwierzytelnianie w zwykłym tekście"
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:346
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:284
msgid "You require encryption, but it is not available on this server."
msgstr "Wymagane jest szyfrowanie, ale nie jest ono dostępne na tym serwerze."
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:406
#: libpurple/protocols/jabber/auth_digest_md5.c:183
#: libpurple/protocols/jabber/auth_digest_md5.c:208
#: libpurple/protocols/jabber/auth_scram.c:437
#: libpurple/protocols/jabber/auth_scram.c:457
#: libpurple/protocols/jabber/auth_scram.c:494
#: libpurple/protocols/jabber/auth_scram.c:528
msgid "Invalid challenge from server"
msgstr "Nieprawidłowe wyzwanie od serwera"
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:440
msgid "Server thinks authentication is complete, but client does not"
msgstr "Serwer uważa, że uwierzytelnienie zostało ukończone, a klient nie"
#: libpurple/protocols/jabber/auth_cyrus.c:39
msgid "Server may require plaintext authentication over an unencrypted stream"
msgstr ""
"Serwer może wymagać uwierzytelnienia w zwykłym tekście przez niezaszyfrowany "
"strumień"
#: libpurple/protocols/jabber/auth_cyrus.c:259
#, c-format
msgid ""
"%s may require plaintext authentication over an unencrypted connection. "
"Allow this and continue authentication?"
msgstr ""
"%s może wymagać uwierzytelnienia w zwykłym tekście przez niezaszyfrowany "
"strumień. Pozwolić i kontynuować uwierzytelnianie?"
#: libpurple/protocols/jabber/auth_cyrus.c:296
msgid "SASL authentication failed"
msgstr "Uwierzytelnienie SASL się nie powiodło"
#: libpurple/protocols/jabber/auth_cyrus.c:479
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:498
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:624
#, c-format
msgid "SASL error: %s"
msgstr "Błąd SASL: %s"
#: libpurple/protocols/jabber/auth_scram.c:371
msgid "Unable to canonicalize username"
msgstr "Nie można ustawić kanonicznej nazwy użytkownika"
#: libpurple/protocols/jabber/auth_scram.c:382
msgid "Unable to canonicalize password"
msgstr "Nie można ustawić kanonicznego hasła"
#: libpurple/protocols/jabber/auth_scram.c:447
#: libpurple/protocols/jabber/auth_scram.c:519
msgid "Malicious challenge from server"
msgstr "Złośliwe wyzwanie od serwera"
#: libpurple/protocols/jabber/auth_scram.c:509
msgid "Unexpected response from server"
msgstr "Nieoczekiwana odpowiedź z serwera"
#: libpurple/protocols/jabber/bosh.c:198
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1789
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:514
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:1801
#, c-format
msgid "Unable to connect: %s"
msgstr "Nie można połączyć: %s"
#: libpurple/protocols/jabber/bosh.c:212
msgid "The BOSH connection manager terminated your session."
msgstr "Menedżer połączeń BOSH zakończył sesję."
#: libpurple/protocols/jabber/bosh.c:405
#, fuzzy
msgid "No BOSH session ID given"
msgstr "Nie podano identyfikatora sesji"
#: libpurple/protocols/jabber/bosh.c:417
msgid "Unsupported version of BOSH protocol"
msgstr "Nieobsługiwana wersja protokołu BOSH"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:687
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:688
msgid "Edit XMPP vCard"
msgstr "Modyfikacja vCard protokołu XMPP"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:689
msgid ""
"All items below are optional. Enter only the information with which you feel "
"comfortable."
msgstr ""
"Wypełnienie poniższych pól nie jest obowiązkowe. Proszę podać tylko te "
"informacje, które mają zostać udostępnione."
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:737
msgid "Client"
msgstr "Klient"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:743
msgid "Operating System"
msgstr "System operacyjny"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:760
msgid "Local Time"
msgstr "Czas lokalny"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:791
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2350
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2374
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2390
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2406
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2420
msgid "Priority"
msgstr "Priorytet"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:839 libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:53
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3336
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1518 libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:44
msgid "Resource"
msgstr "Zasób"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:853
msgid "Uptime"
msgstr "Czas działania"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:857
msgid "Logged Off"
msgstr "Wylogowano"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:858
#, c-format
msgid "%s ago"
msgstr "%s temu"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1042
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3885
msgid "Full Name"
msgstr "Imię i nazwisko"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1053
msgid "Family Name"
msgstr "Nazwisko"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1055
msgid "Given Name"
msgstr "Imię"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1057
msgid "Middle Name"
msgstr "Drugie imię"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1090
msgid "Address"
msgstr "Adres"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1095
msgid "P.O. Box"
msgstr "Skrytka pocztowa"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1102
msgid "Extended Address"
msgstr "Rozszerzony adres"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1104
msgid "Street Address"
msgstr "Ulica"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1106
msgid "Locality"
msgstr "Położenie"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1108
msgid "Region"
msgstr "Region"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1110
msgid "Postal Code"
msgstr "Kod pocztowy"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1113 libpurple/protocols/silc/silc.c:1278
msgid "Country"
msgstr "Kraj"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1127
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1133
msgid "Telephone"
msgstr "Telefon"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1174
msgid "Organization Name"
msgstr "Nazwa organizacji"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1176
msgid "Organization Unit"
msgstr "Jednostka organizacyjna"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1181
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1501
msgid "Job Title"
msgstr "Stanowisko"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1183
msgid "Role"
msgstr "Rola"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1185
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:924 pidgin/gtkblist.c:3961
#: pidgin/gtkplugin.c:855 pidgin/plugins/disco/resources/disco.ui:207
msgid "Description"
msgstr "Opis"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1211
msgid "Photo"
msgstr "Zdjęcie"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1211
msgid "Logo"
msgstr "Logo"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1742
#, c-format
msgid ""
"%s will no longer be able to see your status updates. Do you want to "
"continue?"
msgstr ""
"Użytkownik %s nie będzie już mógł widzieć aktualizacji stanu. Kontynuować?"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1744
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1853
msgid "Cancel Presence Notification"
msgstr "Anuluj powiadamianie o obecności"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1841
msgid "Un-hide From"
msgstr "Wyłącz ukrywanie"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1845
msgid "Temporarily Hide From"
msgstr "Tymczasowo ukryj z"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1860
msgid "(Re-)Request authorization"
msgstr "Ponów prośbę o upoważnienie"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1869
msgid "Unsubscribe"
msgstr "Usuń subskrypcję"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1893
msgid "Log In"
msgstr "Zaloguj się"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1897
msgid "Log Out"
msgstr "Wyloguj się"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2008
msgid "JID"
msgstr "Identyfikator Jabbera"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2010
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2180
msgid "First Name"
msgstr "Imię"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2012
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2185
msgid "Last Name"
msgstr "Nazwisko"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2044
msgid "The following are the results of your search"
msgstr "Poniżej znajdują się wyniki wyszukiwania"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2132
msgid "Directory Query Failed"
msgstr "Odpytanie katalogu się nie powiodło"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2133
msgid "Could not query the directory server."
msgstr "Nie można odpytać serwera katalogu."
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2168
#, c-format
msgid "Server Instructions: %s"
msgstr "Instrukcje serwera: %s"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2175
msgid "Fill in one or more fields to search for any matching XMPP users."
msgstr "Proszę wypełnić jedno lub więcej pól, aby wyszukać użytkowników XMPP."
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2195
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1505
msgid "Email Address"
msgstr "Adres e-mail"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2204
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2205
msgid "Search for XMPP users"
msgstr "Wyszukiwanie użytkowników XMPP"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2206
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5141
#: pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:461
#: pidgin/plugins/gevolution/assoc-buddy.c:351
msgid "Search"
msgstr "Wyszukaj"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2221
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2222
msgid "Invalid Directory"
msgstr "Nieprawidłowy katalog"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2253
msgid "Enter a User Directory"
msgstr "Katalog użytkowników"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2254
msgid "Select a user directory to search"
msgstr "Proszę wybrać katalog użytkowników do przeszukania"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2257
msgid "Search Directory"
msgstr "Przeszukaj katalog"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:44
msgid "_Room:"
msgstr "_Pokój:"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:50
msgid "_Server:"
msgstr "_Serwer:"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:56
msgid "_Handle:"
msgstr "_Uchwyt:"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:378
#, c-format
msgid "%s is not a valid room name"
msgstr "%s nie jest prawidłową nazwą pokoju"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:379
msgid "Invalid Room Name"
msgstr "Nieprawidłowa nazwa pokoju"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:385
#, c-format
msgid "%s is not a valid server name"
msgstr "%s nie jest prawidłową nazwą serwera"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:386 libpurple/protocols/jabber/chat.c:387
msgid "Invalid Server Name"
msgstr "Nieprawidłowa nazwa serwera"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:393
#, c-format
msgid "%s is not a valid room handle"
msgstr "%s nie jest prawidłowym uchwytem pokoju"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:394 libpurple/protocols/jabber/chat.c:395
msgid "Invalid Room Handle"
msgstr "Nieprawidłowy uchwyt pokoju"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:539 libpurple/protocols/jabber/chat.c:540
msgid "Configuration error"
msgstr "Błąd konfiguracji"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:549 libpurple/protocols/jabber/chat.c:550
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:699
msgid "Unable to configure"
msgstr "Nie można skonfigurować"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:566 libpurple/protocols/jabber/chat.c:567
msgid "Room Configuration Error"
msgstr "Błąd konfiguracji pokoju"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:568
msgid "This room is not capable of being configured"
msgstr "Ten pokój nie może być konfigurowany"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:619 libpurple/protocols/jabber/chat.c:620
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:689 libpurple/protocols/jabber/chat.c:690
msgid "Registration error"
msgstr "Błąd rejestracji"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:768
msgid "Nick changing not supported in non-MUC chatrooms"
msgstr ""
"Zmienianie pseudonimu nie jest obsługiwane w konferencjach nie będących MUC"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:822 libpurple/protocols/jabber/chat.c:834
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1374
msgid "Error retrieving room list"
msgstr "Błąd podczas pobierania listy pokoi"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:883 libpurple/protocols/jabber/chat.c:884
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:181
msgid "Invalid Server"
msgstr "Nieprawidłowy serwer"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:930
msgid "Enter a Conference Server"
msgstr "Proszę podać serwer konferencji"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:931
msgid "Select a conference server to query"
msgstr "Proszę wybrać serwer konferencji do odpytania"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:934
msgid "Find Rooms"
msgstr "Znajdź pokoje"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:1074
msgid "Affiliations:"
msgstr "Przynależności:"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:1086
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:1181
msgid "No users found"
msgstr "Nie odnaleziono użytkowników"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:1169
msgid "Roles:"
msgstr "Role:"
#: libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:49 libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:40
msgid "Domain"
msgstr "Domena"
#: libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:66 libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:57
msgid "Use old-style SSL"
msgstr "Stary styl SSL"
#: libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:76 libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:67
msgid "Allow plaintext auth over unencrypted streams"
msgstr ""
"Pozwolenie na upoważnianie w zwykłym tekście przez niezaszyfrowane strumienie"
#: libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:81 libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:72
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2158
msgid "Connect port"
msgstr "Port połączenia"
#: libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:85 libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:76
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2158
msgid "Connect server"
msgstr "Serwer połączenia"
#: libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:90 libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:81
msgid "File transfer proxies"
msgstr "Pośredniki przesyłania plików"
#: libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:95 libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:86
msgid "BOSH URL"
msgstr "Adres URL protokołu BOSH"
#: libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:102 libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:94
msgid "Show Custom Smileys"
msgstr "Niestandardowe emotikony"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:255
msgid "Server requires TLS/SSL, but no TLS/SSL support was found."
msgstr "Serwer wymaga TLS/SSL, ale ich obsługa nie została odnaleziona."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:263
msgid "You require encryption, but no TLS/SSL support was found."
msgstr ""
"Wymagana jest szyfrowanie, ale obsługa TLS/SSL nie została odnaleziona."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:577
msgid "Ping timed out"
msgstr "Przekroczono czas oczekiwania na ping"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:675
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:716
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1758
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3644
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:544
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:1934
msgid "Unable to connect"
msgstr "Nie można połączyć"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:941
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:979
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3007
msgid "Invalid XMPP ID"
msgstr "Nieprawidłowy identyfikator XMPP"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:950
msgid "Invalid XMPP ID. Username portion must be set."
msgstr ""
"Nieprawidłowy identyfikator XMPP. Należy ustawić część nazwy użytkownika."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:959
msgid "Invalid XMPP ID. Domain must be set."
msgstr "Nieprawidłowy identyfikator XMPP. Należy ustawić domenę."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1034
msgid "Malformed BOSH URL"
msgstr "Błędnie sformatowany adresu URL protokołu BOSH"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1143
#, c-format
msgid "Registration of %s@%s successful"
msgstr "Pomyślnie zarejestrowano nowe konto %s@%s"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1148
#, c-format
msgid "Registration to %s successful"
msgstr "Pomyślnie zarejestrowano nowe konto do %s"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1151
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1152
msgid "Registration Successful"
msgstr "Pomyślna rejestracja"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1161
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1162
msgid "Registration Failed"
msgstr "Rejestracja się nie powiodła"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1185
#, c-format
msgid "Registration from %s successfully removed"
msgstr "Pomyślnie usunięto rejestrację z %s"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1187
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1188
msgid "Unregistration Successful"
msgstr "Pomyślnie wyrejestrowano"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1197
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1198
msgid "Unregistration Failed"
msgstr "Wyrejestrowanie się nie powiodło"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1358
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1359
msgid "Already Registered"
msgstr "Już zarejestrowano"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1384
#, fuzzy
msgid "Registration completed successfully. Please reconnect to continue."
msgstr "Pomyślnie usunięto rejestrację z %s"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1446
msgid "Unregister"
msgstr "Wyrejestruj"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1453
msgid ""
"Please fill out the information below to change your account registration."
msgstr "Aby zmienić rejestrację konta, proszę wypełnić poniższe informacje."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1456
msgid "Please fill out the information below to register your new account."
msgstr "Aby zarejestrować nowe konto, proszę wypełnić poniższe informacje."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1464
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1465
msgid "Register New XMPP Account"
msgstr "Zarejestruj nowe konto XMPP"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1466
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1477 pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:302
#: pidgin/plugins/disco/resources/disco.ui:69
msgid "Register"
msgstr "Zarejestruj"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1473
#, c-format
msgid "Change Account Registration at %s"
msgstr "Zmień rejestrację konta na %s"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1474
#, c-format
msgid "Register New Account at %s"
msgstr "Zarejestruj nowe konto na %s"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1476
msgid "Change Registration"
msgstr "Zmień rejestrację"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1524
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1525
msgid "Error unregistering account"
msgstr "Błąd podczas wyrejestrowywania konta"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1531
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1532
msgid "Account successfully unregistered"
msgstr "Pomyślnie wyrejestrowano konto"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1710
msgid "Initializing Stream"
msgstr "Inicjowanie strumienia"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1716
msgid "Initializing SSL/TLS"
msgstr "Inicjowanie SSL/TLS"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1727
msgid "Re-initializing Stream"
msgstr "Ponowne inicjowanie strumienia"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1898
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1899
msgid "Server doesn't support blocking"
msgstr "Serwer nie obsługuje blokowania"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2157
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2678
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2721
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2759
msgid "Not Authorized"
msgstr "Nie upoważniono"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2292
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2295
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2352
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2376
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2392
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2408
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2422
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1586 libpurple/protocols/silc/ops.c:1123
msgid "Mood"
msgstr "Nastrój"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2305
msgid "Now Listening"
msgstr "Słucha teraz"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2312
msgid "Both"
msgstr "Obustronna"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2314
msgid "From (To pending)"
msgstr "Od (do oczekuje na upoważnienie)"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2316
msgid "From"
msgstr "Od"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2319
msgid "To"
msgstr "Do"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2321
msgid "None (To pending)"
msgstr "Brak (do oczekuje na upoważnienie)"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2323 pidgin/gtkblist.c:3564
#: pidgin/gtkblist.c:3566 pidgin/plugins/gevolution/eds-utils.c:72
#: pidgin/plugins/gevolution/eds-utils.c:84
msgid "None"
msgstr "Brak"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2326
msgid "Subscription"
msgstr "Subskrypcja"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2353
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2377
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2393
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2409
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2423
msgid "Mood Text"
msgstr "Tekst nastroju"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2355
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2379
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2395
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2411
msgid "Allow Buzz"
msgstr "Pozwolenie na szeptanie"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2362
msgid "Mood Name"
msgstr "Nazwa nastroju"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2363
msgid "Mood Comment"
msgstr "Komentarz nastroju"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2419
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3293
msgid "Do Not Disturb"
msgstr "Nie przeszkadzać"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2442
msgid "Tune Artist"
msgstr "Wykonawca utworu"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2443
msgid "Tune Title"
msgstr "Tytuł utworu"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2444
msgid "Tune Album"
msgstr "Album utworu"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2445
msgid "Tune Genre"
msgstr "Gatunek utworu"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2446
msgid "Tune Comment"
msgstr "Komentarz utworu"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2447
msgid "Tune Track"
msgstr "Ścieżka utworu"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2448
msgid "Tune Time"
msgstr "Czas utworu"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2449
msgid "Tune Year"
msgstr "Rok utworu"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2450
msgid "Tune URL"
msgstr "Adres URL utworu"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2463
msgid "Password Changed"
msgstr "Zmieniono hasło"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2471
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2472
msgid "Error changing password"
msgstr "Błąd podczas zmieniania hasła"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2538
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2539
msgid "Change XMPP Password"
msgstr "Zmiana hasła XMPP"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2539
msgid "Please enter your new password"
msgstr "Proszę podać nowe hasło"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2551
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:203 libpurple/protocols/silc/silc.c:1356
msgid "Set User Info..."
msgstr "Ustaw informacje o użytkowniku…"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2556
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1352
msgid "Change Password..."
msgstr "Zmień hasło…"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2561
msgid "Search for Users..."
msgstr "Wyszukaj użytkowników…"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2657
msgid "Bad Request"
msgstr "Błędne żądanie"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2660
msgid "Conflict"
msgstr "Konflikt"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2662
msgid "Feature Not Implemented"
msgstr "Funkcja nie jest jeszcze zaimplementowana"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2664
msgid "Forbidden"
msgstr "Zabronione"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2666
msgid "Gone"
msgstr "Rozłączono"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2668
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2749
msgid "Internal Server Error"
msgstr "Wewnętrzny błąd serwera"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2670
msgid "Item Not Found"
msgstr "Nie odnaleziono elementu"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2672
msgid "Malformed XMPP ID"
msgstr "Błędnie sformatowany identyfikator XMPP"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2674
msgid "Not Acceptable"
msgstr "Nieakceptowalne"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2676
msgid "Not Allowed"
msgstr "Zabronione"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2680
msgid "Payment Required"
msgstr "Opłata jest wymagana"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2682
msgid "Recipient Unavailable"
msgstr "Odbiorca jest niedostępny"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2686
msgid "Registration Required"
msgstr "Wymagana rejestracja"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2688
msgid "Remote Server Not Found"
msgstr "Nie odnaleziono zdalnego serwera"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2690
msgid "Remote Server Timeout"
msgstr "Przekroczono czas oczekiwania zdalnego serwera"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2692
msgid "Server Overloaded"
msgstr "Przeciążony serwer"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2694
msgid "Service Unavailable"
msgstr "Usługa jest niedostępna"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2696
msgid "Subscription Required"
msgstr "Subskrypcja jest wymagana"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2698
msgid "Unexpected Request"
msgstr "Nieoczekiwane żądanie"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2706
msgid "Authorization Aborted"
msgstr "Przerwano upoważnienie"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2708
msgid "Incorrect encoding in authorization"
msgstr "Niepoprawne kodowanie upoważnienia"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2710
msgid "Invalid authzid"
msgstr "Nieprawidłowy identyfikator upoważnienia"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2712
msgid "Invalid Authorization Mechanism"
msgstr "Nieprawidłowy mechanizm upoważnienia"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2715
msgid "Authorization mechanism too weak"
msgstr "Mechanizm upoważnienia jest za słaby"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2723
msgid "Temporary Authentication Failure"
msgstr "Tymczasowe uwierzytelnienie się nie powiodło"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2726
msgid "Authentication Failure"
msgstr "Uwierzytelnienie się nie powiodło"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2734
msgid "Bad Format"
msgstr "Błędny format"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2736
msgid "Bad Namespace Prefix"
msgstr "Błędny przedrostek przestrzeni nazw"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2739
msgid "Resource Conflict"
msgstr "Konflikt zasobów"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2741
msgid "Connection Timeout"
msgstr "Przekroczono czas oczekiwania na połączenie"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2743
msgid "Host Gone"
msgstr "Komputer został rozłączony"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2745
msgid "Host Unknown"
msgstr "Nieznany komputer"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2747
msgid "Improper Addressing"
msgstr "Niepoprawne adresowanie"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2751
msgid "Invalid ID"
msgstr "Nieprawidłowy identyfikator"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2753
msgid "Invalid Namespace"
msgstr "Nieprawidłowa przestrzeń nazw"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2755
msgid "Invalid XML"
msgstr "Nieprawidłowy XML"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2757
msgid "Non-matching Hosts"
msgstr "Niepasujące komputery"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2761
msgid "Policy Violation"
msgstr "Naruszenie polityki"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2763
msgid "Remote Connection Failed"
msgstr "Zdalne połączenie się nie powiodło"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2765
msgid "Resource Constraint"
msgstr "Ograniczenie zasobów"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2767
msgid "Restricted XML"
msgstr "Zastrzeżony XML"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2769
msgid "See Other Host"
msgstr "Zobacz inne komputery"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2771
msgid "System Shutdown"
msgstr "Zamknięcie systemu"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2773
msgid "Undefined Condition"
msgstr "Nieokreślony warunek"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2775
msgid "Unsupported Encoding"
msgstr "Nieobsługiwane kodowanie"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2777
msgid "Unsupported Stanza Type"
msgstr "Nieobsługiwany typ stanzy"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2779
msgid "Unsupported Version"
msgstr "Nieobsługiwana wersja"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2781
msgid "XML Not Well Formed"
msgstr "Niepoprawnie sformatowany XML"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2783
msgid "Stream Error"
msgstr "Błąd strumienia"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2892
#, c-format
msgid "Unable to ban user %s"
msgstr "Nie można zablokować użytkownika %s"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2912
#, c-format
msgid "Unknown affiliation: \"%s\""
msgstr "Nieznana przynależność: „%s”"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2922
#, c-format
msgid "Unable to affiliate user %s as \"%s\""
msgstr "Nie można zmienić przynależności użytkownika %s jako „%s”"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2947
#, c-format
msgid "Unknown role: \"%s\""
msgstr "Nieznana rola: „%s”"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2957
#, c-format
msgid "Unable to set role \"%s\" for user: %s"
msgstr "Nie można ustawić roli „%s” dla użytkownika: %s"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3039
#, c-format
msgid "Unable to kick user %s"
msgstr "Nie można wyrzucić użytkownika %s"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3077
#, c-format
msgid "Unable to ping user %s"
msgstr "Nie można wysłać ping użytkownikowi %s"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3099
#, c-format
msgid "Unable to buzz, because there is nothing known about %s."
msgstr "Nie można szeptać, ponieważ nic nie wiadomo o użytkowniku %s."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3106
#, c-format
msgid "Unable to buzz, because %s might be offline."
msgstr "Nie można szeptać, ponieważ użytkownik %s może być w trybie offline."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3130
#, c-format
msgid ""
"Unable to buzz, because %s does not support it or does not wish to receive "
"buzzes now."
msgstr ""
"Nie można szeptać, ponieważ użytkownik %s nie obsługuje lub nie chce teraz "
"otrzymywać szeptów."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3178
msgid "Buzz"
msgstr "Szepcz"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3179
#, c-format
msgid "%s has buzzed you!"
msgstr "Użytkownik %s zaszeptał."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3179
#, c-format
msgid "Buzzing %s..."
msgstr "Szeptanie do użytkownika %s…"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3291
#, c-format
msgid "Unable to initiate media with %s: invalid JID"
msgstr ""
"Nie można zainicjować multimediów z użytkownikiem %s: nieprawidłowy "
"identyfikator Jabbera"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3293
#, c-format
msgid "Unable to initiate media with %s: user is not online"
msgstr ""
"Nie można zainicjować multimediów z użytkownikiem %s: użytkownik nie jest "
"w trybie online"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3295
#, c-format
msgid "Unable to initiate media with %s: resource is not online"
msgstr ""
"Nie można zainicjować multimediów z użytkownikiem %s: zasób nie jest "
"w trybie online"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3297
#, c-format
msgid "Unable to initiate media with %s: not subscribed to user presence"
msgstr ""
"Nie można zainicjować multimediów z użytkownikiem %s: nie subskrybowano "
"obecności użytkownika"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3300
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3301
msgid "Media Initiation Failed"
msgstr "Zainicjowanie multimediów się nie powiodło"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3388
#, c-format
msgid ""
"Please select the resource of %s with which you would like to start a media "
"session."
msgstr ""
"Proszę wybrać zasób użytkownika %s, z którym uruchomić sesję multimediów."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3398
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1532
msgid "Select a Resource"
msgstr "Wybór zasobu"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3399
msgid "Initiate Media"
msgstr "Zainicjuj multimedia"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3580
#, fuzzy
msgid "Failed to specify mood"
msgstr "Ustawienie cmodes dla %s się nie powiodło"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3587
msgid "Account does not support PEP, can't set mood"
msgstr "Konto nie obsługuje PEP, nie można ustawić nastroju"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3602
msgid "config: Configure a chat room."
msgstr "config: konfiguruje pokój konferencji."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3608
msgid "configure: Configure a chat room."
msgstr "configure: konfiguruje pokój konferencji."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3614
msgid "nick &lt;new nickname&gt;: Change your nickname."
msgstr "nick &lt;nowy pseudonim&gt;: zmienia pseudonim."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3621
msgid "part [message]: Leave the room."
msgstr "part [wiadomość]: opuszcza pokój."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3627
msgid "register: Register with a chat room."
msgstr "register: rejestruje z pokojem konferencji."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3634
msgid "topic [new topic]: View or change the topic."
msgstr "topic [nowy temat]: wyświetla lub zmienia temat."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3640
msgid "ban &lt;user&gt; [reason]: Ban a user from the room."
msgstr "ban &lt;użytkownik&gt; [powód]: blokuje użytkownika z pokoju."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3647
msgid ""
"affiliate &lt;owner|admin|member|outcast|none&gt; [nick1] [nick2] ...: Get "
"the users with an affiliation or set users' affiliation with the room."
msgstr ""
"affiliate &lt;owner|admin|member|outcast|none&gt; [pseudonim1] [pseudonim2]"
"…: uzyskuje użytkowników z przynależnością lub ustawia przynależność "
"użytkowników z pokojem."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3656
msgid ""
"role &lt;moderator|participant|visitor|none&gt; [nick1] [nick2] ...: Get the "
"users with a role or set users' role with the room."
msgstr ""
"role &lt;moderator|participant|visitor|none&gt; [pseudonim1] [pseudonim2]…: "
"uzyskuje użytkowników z rolami lub ustawia role użytkowników w pokoju."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3664
msgid "invite &lt;user&gt; [message]: Invite a user to the room."
msgstr "invite &lt;użytkownik&gt; [wiadomość]: zaprasza użytkownika do pokoju."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3671
msgid "join: &lt;room[@server]&gt; [password]: Join a chat."
msgstr "join: &lt;pokój[@serwer]&gt; [hasło]: dołącza do konferencji."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3678
msgid "kick &lt;user&gt; [reason]: Kick a user from the room."
msgstr "kick &lt;użytkownik&gt; [powód]: wyrzuca użytkownika z pokoju."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3684
msgid ""
"msg &lt;user&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to another user."
msgstr ""
"msg &lt;użytkownik&gt; &lt;wiadomość&gt;: wysyła prywatną wiadomość do "
"innego użytkownika."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3691
#, fuzzy
msgid "ping &lt;jid&gt;: Ping a user/component/server."
msgstr ""
"ping &lt;identyfikator_Jabbera&gt;:\twysyła ping do użytkownika/składnika/"
"serwera."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3697
msgid "buzz: Buzz a user to get their attention"
msgstr "buzz: szepcze do użytkownika, aby uzyskać jego uwagę"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3704
#, fuzzy
msgid "mood &lt;mood&gt; [text]: Set current user mood"
msgstr "mood: ustawia bieżący nastrój użytkownika"
#: libpurple/protocols/jabber/message.c:154
#, c-format
msgid "%s has left the conversation."
msgstr "Użytkownik %s opuścił rozmowę."
#: libpurple/protocols/jabber/message.c:232
#, c-format
msgid "Message from %s"
msgstr "Wiadomość od użytkownika %s"
#: libpurple/protocols/jabber/message.c:264
#, c-format
msgid "%s has set the topic to: %s"
msgstr "Użytkownik %s ustawił temat na: %s"
#: libpurple/protocols/jabber/message.c:266
#, c-format
msgid "The topic is: %s"
msgstr "Temat: %s"
#: libpurple/protocols/jabber/message.c:315
#, c-format
msgid "Message delivery to %s failed: %s"
msgstr "Dostarczenie wiadomości do użytkownika %s się nie powiodło: %s"
#: libpurple/protocols/jabber/message.c:318
msgid "XMPP Message Error"
msgstr "Błąd wiadomości XMPP"
#: libpurple/protocols/jabber/message.c:646
#, c-format
msgid "(Code %s)"
msgstr "(Kod %s)"
#: libpurple/protocols/jabber/message.c:971
msgid "A custom smiley in the message is too large to send."
msgstr "Niestandardowa emotikona w wiadomości jest za duża do wysłania."
#: libpurple/protocols/jabber/parser.c:57
msgid "XMPP stream header missing"
msgstr "Brak nagłówka strumienia XMPP"
#: libpurple/protocols/jabber/parser.c:78
msgid "XMPP Version Mismatch"
msgstr "Wersja XMPP się nie zgadza"
#: libpurple/protocols/jabber/parser.c:296
msgid "XML Parse error"
msgstr "Błąd podczas przetwarzania XML"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:539
#, c-format
msgid "Error joining chat %s"
msgstr "Błąd podczas dołączania do konferencji %s"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:542
#, c-format
msgid "Error in chat %s"
msgstr "Błąd konferencji %s"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:587
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:588
msgid "Create New Room"
msgstr "Utworzenie nowego pokoju"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:589
msgid ""
"You are creating a new room. Would you like to configure it, or accept the "
"default settings?"
msgstr ""
"Tworzony jest nowy pokój. Skonfigurować go, czy przyjąć domyślne ustawienia?"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:595
msgid "_Configure Room"
msgstr "S_konfiguruj pokój"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:596
msgid "_Accept Defaults"
msgstr "_Przyjmij domyślne"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:721
msgid "No reason"
msgstr "Bez powodu"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:728
#, c-format
msgid "You have been kicked: (%s)"
msgstr "Użytkownik został wyrzucony: (%s)"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:735
#, c-format
msgid "Kicked (%s)"
msgstr "Wyrzucony (%s)"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:940
msgid "Unknown Error in presence"
msgstr "Nieznany błąd obecności"
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1390 libpurple/protocols/jabber/si.c:1432
#, c-format
msgid "Unable to send file to %s, user does not support file transfers"
msgstr ""
"Nie można wysłać pliku do użytkownika %s, nie obsługuje on przesyłania plików"
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1391 libpurple/protocols/jabber/si.c:1392
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1433 libpurple/protocols/jabber/si.c:1434
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1504 libpurple/protocols/jabber/si.c:1505
msgid "File Send Failed"
msgstr "Przesyłanie plików się nie powiodło"
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1497
#, c-format
msgid "Unable to send file to %s, invalid JID"
msgstr ""
"Nie można wysłać pliku do użytkownika %s, nieprawidłowy identyfikator Jabbera"
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1499
#, c-format
msgid "Unable to send file to %s, user is not online"
msgstr "Nie można wysłać pliku do użytkownika %s, nie jest on w trybie online"
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1501
#, c-format
msgid "Unable to send file to %s, not subscribed to user presence"
msgstr ""
"Nie można wysłać pliku do użytkownika %s, nie subskrybowano jego obecności"
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1516
#, c-format
msgid "Please select the resource of %s to which you would like to send a file"
msgstr "Proszę wybrać zasób użytkownika %s, do którego wysłać plik"
#: libpurple/protocols/jabber/usernick.c:81
msgid "Set User Nickname"
msgstr "Ustaw pseudonim użytkownika"
#: libpurple/protocols/jabber/usernick.c:81
msgid "Please specify a new nickname for you."
msgstr "Proszę podać nowy pseudonim."
#: libpurple/protocols/jabber/usernick.c:82
msgid ""
"This information is visible to all contacts on your contact list, so choose "
"something appropriate."
msgstr ""
"Ta informacja jest widoczna dla wszystkich kontaktów na liście, więc należy "
"wybrać coś odpowiedniego."
#: libpurple/protocols/jabber/usernick.c:83
msgid "Set"
msgstr "Ustaw"
#: libpurple/protocols/jabber/usernick.c:103
msgid "Set Nickname..."
msgstr "Ustaw pseudonim…"
#: libpurple/protocols/jabber/xdata.c:360
msgid "Actions"
msgstr "Czynności"
#: libpurple/protocols/jabber/xdata.c:362
msgid "Select an action"
msgstr "Wybór czynności"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1855
msgid "Required parameters not passed in"
msgstr "Wymagane parametry nie zostały przekazane"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1858
msgid "Unable to write to network"
msgstr "Nie można zapisać do sieci"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1861
msgid "Unable to read from network"
msgstr "Nie można odczytać z sieci"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1864
msgid "Error communicating with server"
msgstr "Błąd podczas komunikacji z serwerem"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1868
msgid "Conference not found"
msgstr "Nie odnaleziono konferencji"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1871
msgid "Conference does not exist"
msgstr "Konferencja nie istnieje"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1875
msgid "A folder with that name already exists"
msgstr "Katalog o tej nazwie już istnieje"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1878
msgid "Not supported"
msgstr "Nieobsługiwane"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1882
msgid "Password has expired"
msgstr "Hasło wygasło"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1888
msgid "User not found"
msgstr "Nie odnaleziono użytkownika"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1891
msgid "Account has been disabled"
msgstr "Konto zostało wyłączone"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1894
msgid "The server could not access the directory"
msgstr "Serwer nie mógł uzyskać dostępu do katalogu"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1897
msgid "Your system administrator has disabled this operation"
msgstr "Administrator systemu wyłączył to działanie"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1900
msgid "The server is unavailable; try again later"
msgstr "Serwer jest niedostępny, proszę spróbować później"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1903
msgid "Cannot add a contact to the same folder twice"
msgstr "Nie można dodać kontaktu dwa razy do tego samego katalogu"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1906
msgid "Cannot add yourself"
msgstr "Nie można dodać siebie"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1909
msgid "Master archive is misconfigured"
msgstr "Główne archiwum jest błędnie skonfigurowane"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1913
msgid "Incorrect username or password"
msgstr "Nieprawidłowa nazwa użytkownika lub hasło"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1916
msgid "Could not recognize the host of the username you entered"
msgstr "Nie można rozpoznać komputera podanej nazwy użytkownika"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1922
msgid "You cannot add the same person twice to a conversation"
msgstr "Nie można dodać tej samej osoby dwa razy do rozmowy"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1926
msgid "You have reached your limit for the number of contacts allowed"
msgstr "Osiągnięto maksymalną dozwoloną liczbę kontaktów"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1929
msgid "You have entered an incorrect username"
msgstr "Podano niepoprawną nazwę użytkownika"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1932
msgid "An error occurred while updating the directory"
msgstr "Wystąpił błąd podczas aktualizowania katalogu"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1935
msgid "Incompatible protocol version"
msgstr "Niezgodna wersja protokołu"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1938
msgid "The user has blocked you"
msgstr "Użytkownik zablokował użytkownika"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1941
msgid ""
"This evaluation version does not allow more than ten users to log in at one "
"time"
msgstr ""
"Wersja demonstracyjna nie pozwala na zalogowanie więcej niż dziesięciu "
"użytkowników jednocześnie"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1944
msgid "The user is either offline or you are blocked"
msgstr "Użytkownik jest w trybie offline lub zablokował użytkownika"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1947
#, c-format
msgid "Unknown error: 0x%X"
msgstr "Nieznany błąd: 0x%X"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:126
#, c-format
msgid "Unable to login: %s"
msgstr "Nie można się zalogować: %s"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:256
#, c-format
msgid "Unable to send message. Could not get details for user (%s)."
msgstr ""
"Nie można wysłać wiadomości. Nie można uzyskać szczegółów użytkownika (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:403
#, c-format
msgid "Unable to add %s to your buddy list (%s)."
msgstr "Nie można dodać użytkownika %s do listy znajomych (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:430
#, c-format
msgid "Unable to send message (%s)."
msgstr "Nie można wysłać wiadomości (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:502
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1003
#, c-format
msgid "Unable to invite user (%s)."
msgstr "Nie można zaprosić użytkownika (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:542
#, c-format
msgid "Unable to send message to %s. Could not create the conference (%s)."
msgstr ""
"Nie można wysłać wiadomości do %s. Nie można utworzyć konferencji (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:547
#, c-format
msgid "Unable to send message. Could not create the conference (%s)."
msgstr "Nie można wysłać wiadomości. Nie można utworzyć konferencji (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:593
#, c-format
msgid ""
"Unable to move user %s to folder %s in the server side list. Error while "
"creating folder (%s)."
msgstr ""
"Nie można przenieść użytkownika %s do katalogu %s na liście na serwerze. "
"Błąd podczas tworzenia katalogu (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:640
#, c-format
msgid ""
"Unable to add %s to your buddy list. Error creating folder in server side "
"list (%s)."
msgstr ""
"Nie można dodać użytkownika %s do listy znajomych. Błąd podczas tworzenia "
"katalogu na liście na serwerze (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:714
#, c-format
msgid "Could not get details for user %s (%s)."
msgstr "Nie można uzyskać szczegółów użytkownika %s (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:762
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:913
#, c-format
msgid "Unable to add user to privacy list (%s)."
msgstr "Nie można dodać użytkownika do prywatnej listy (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:812
#, c-format
msgid "Unable to add %s to deny list (%s)."
msgstr "Nie można dodać użytkownika %s do listy odrzucanych (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:867
#, c-format
msgid "Unable to add %s to permit list (%s)."
msgstr "Nie można dodać użytkownika %s do listy dopuszczonych (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:936
#, c-format
msgid "Unable to remove %s from privacy list (%s)."
msgstr "Nie można usunąć użytkownika %s z listy prywatnej (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:959
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1663
#, c-format
msgid "Unable to change server side privacy settings (%s)."
msgstr "Nie można zmienić ustawień prywatności na serwerze (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1031
#, c-format
msgid "Unable to create conference (%s)."
msgstr "Nie można utworzyć konferencji (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1143
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1695
msgid "Error communicating with server. Closing connection."
msgstr "Błąd podczas komunikowania się z serwerem. Zamykanie połączenia."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1493
msgid "Telephone Number"
msgstr "Numer telefonu"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1495
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:821
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1205
msgid "Location"
msgstr "Położenie"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1497
msgid "Department"
msgstr "Dział"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1499
msgid "Personal Title"
msgstr "Tytuł osoby"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1503
msgid "Mailstop"
msgstr "Przegródka pocztowa"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1519
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3877
msgid "User ID"
msgstr "Identyfikator użytkownika"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1527
msgid "Full name"
msgstr "Imię i nazwisko"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1653
#, c-format
msgid "GroupWise Conference %d"
msgstr "Konferencja GroupWise %d"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1731
msgid "Authenticating..."
msgstr "Uwierzytelnianie…"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1761
msgid "Waiting for response..."
msgstr "Oczekiwanie na odpowiedź…"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1897
#, c-format
msgid "%s has been invited to this conversation."
msgstr "Użytkownik %s został zaproszony do tej rozmowy."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1924
msgid "Invitation to Conversation"
msgstr "Zaproszenie do rozmowy"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1925
#, c-format
msgid ""
"Invitation from: %s\n"
"\n"
"Sent: %s"
msgstr ""
"Zaproszenie od: %s\n"
"\n"
"Wysłane: %s"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1927
msgid "Would you like to join the conversation?"
msgstr "Dołączyć do rozmowy?"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2043
msgid "You have signed on from another location"
msgstr "Zalogowano z innego położenia"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2098
#, c-format
msgid ""
"%s appears to be offline and did not receive the message that you just sent."
msgstr ""
"%s jest w trybie offline i nie odebrał wiadomości, którą właśnie wysłano."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2200
msgid ""
"Unable to connect to server. Please enter the address of the server to which "
"you wish to connect."
msgstr ""
"Nie można połączyć z serwerem. Proszę podać adres serwera, z którym połączyć."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2534
msgid "This conference has been closed. No more messages can be sent."
msgstr "Ta konferencja została zamknięta. Nie można wysyłać na nią wiadomości."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2852 pidgin/gtkdocklet.c:553
#: pidgin/gtkstatusbox.c:1018
msgid "Available"
msgstr "Dostępny"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2858
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2993
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1503 libpurple/protocols/silc/silc.c:82
msgid "Busy"
msgstr "Zajęty"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:3494
msgid "Server address"
msgstr "Adres serwera"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:3498
msgid "Server port"
msgstr "Port serwera"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:260
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:265
#, fuzzy
msgid "User info"
msgstr "Ustaw informacje o użytkowniku"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:265
#, fuzzy
msgid "not logged in"
msgstr "Niezalogowany"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:307
msgid "Primary title"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:308
#, fuzzy
msgid "Secondary title"
msgstr "Tytuł osoby"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:309
msgid "This is the callback for the NullProtocol menu item."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:318
msgid "NullProtocol example menu item"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:334
#, fuzzy
msgid "Chat room"
msgstr "Błąd konferencji"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:424
#, c-format
msgid "Your message was blocked by %s's privacy settings."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:505
#, fuzzy, c-format
msgid "%s is not logged in."
msgstr "Użytkownik nie jest zalogowany"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:506
#, fuzzy
msgid "User Info"
msgstr "Ustaw informacje o użytkowniku"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:506
#, fuzzy
msgid "User info not available. "
msgstr "Informacje o użytkownicy są niedostępne: %s"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:514
#, fuzzy
msgid "No user info."
msgstr "Nie odnaleziono użytkowników"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:681
#, fuzzy, c-format
msgid "%s is already in chat room %s."
msgstr "Użytkownik %s zaprosił %s do pokoju konferencji %s\n"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:686
#, fuzzy
msgid "Join chat"
msgstr "Dołącz do konferencji"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:700
msgid "has rejected your invitation to join the chat room"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:708
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:709
msgid "Chat invitation rejected"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:739
#, fuzzy
msgid "Chat invitation"
msgstr "Odebrać zaproszenie do konferencji?"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:869
#, fuzzy, c-format
msgid "%s sets topic to: %s"
msgstr "Użytkownik %s ustawił temat na: %s"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:871
#, fuzzy, c-format
msgid "%s clears topic"
msgstr "Użytkownik %s wyczyścił temat."
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:1003
msgid "Example user split"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:1007
msgid "Example option"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:416
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1765
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:495
#, c-format
msgid "Lost connection with server: %s"
msgstr "Utracono połączenie z serwerem: %s"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1310
#, c-format
msgid "<b>Group Title:</b> %s<br>"
msgstr "<b>Nazwa grupy:</b> %s<br>"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1311
#, c-format
msgid "<b>Notes Group ID:</b> %s<br>"
msgstr "<b>Identyfikator grupy programu Notes:</b> %s<br>"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1313
#, c-format
msgid "Info for Group %s"
msgstr "Informacje o grupie %s"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1315
msgid "Notes Address Book Information"
msgstr "Informacje o książce adresowej programu Notes"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1344
msgid "Get Notes Address Book Info"
msgstr "Uzyskaj informacje o książce adresowej programu Notes"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1515
msgid "Sending Handshake"
msgstr "Wysyłanie powitania"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1520
msgid "Waiting for Handshake Acknowledgement"
msgstr "Oczekiwanie na potwierdzenie powitania"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1525
msgid "Handshake Acknowledged, Sending Login"
msgstr "Potwierdzono powitania, wysyłanie logowania"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1530
msgid "Waiting for Login Acknowledgement"
msgstr "Oczekiwanie na potwierdzenie zalogowania"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1535
msgid "Login Redirected"
msgstr "Logowanie zostało przekierowane"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1541
msgid "Forcing Login"
msgstr "Wymuszanie zalogowania"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1546
msgid "Login Acknowledged"
msgstr "Potwierdzono zalogowanie"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1551
msgid "Starting Services"
msgstr "Uruchamianie usług"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1695
#, c-format
msgid ""
"A Sametime administrator has issued the following announcement on server %s"
msgstr "Administrator Sametime zostawił następujące ogłoszenie na serwerze %s"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1700
msgid "Sametime Administrator Announcement"
msgstr "Ogłoszenie administratora Sametime"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1832
#, c-format
msgid "Announcement from %s"
msgstr "Ogłoszenie od %s"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:2010
msgid "Conference Closed"
msgstr "Zamknięto konferencję"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:2182
#, c-format
msgid ""
"Error reading file %s: \n"
"%s\n"
msgstr ""
"Błąd podczas odczytywania pliku %s: \n"
"%s\n"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:2563
msgid "Unable to send message: "
msgstr "Nie można wysłać wiadomości: "
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:2570
#, c-format
msgid "Unable to send message to %s:"
msgstr "Nie można wysłać wiadomości do %s:"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:2973
msgid "Place Closed"
msgstr "Zamknięto miejsce"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3227
msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofon"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3228
msgid "Speakers"
msgstr "Głośniki"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3229
msgid "Video Camera"
msgstr "Kamera wideo"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3233
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:23
msgid "File Transfer"
msgstr "Przesyłanie plików"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3265
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3903
msgid "Supports"
msgstr "Obsługuje"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3270
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3873
msgid "External User"
msgstr "Zewnętrzny użytkownik"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3376
msgid "Create conference with user"
msgstr "Utwórz konferencję z użytkownikiem"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3377
#, c-format
msgid ""
"Please enter a topic for the new conference, and an invitation message to be "
"sent to %s"
msgstr ""
"Proszę podać temat nowej konferencji i treść zaproszenia, która zostanie "
"wysłana do %s"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3381
msgid "New Conference"
msgstr "Nowa konferencja"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3383
msgid "Create"
msgstr "Utwórz"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3448
msgid "Available Conferences"
msgstr "Dostępne konferencje"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3454
msgid "Create New Conference..."
msgstr "Utwórz nową konferencję…"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3461
msgid "Invite user to a conference"
msgstr "Zaproś użytkownika do konferencji"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3462
#, c-format
msgid ""
"Select a conference from the list below to send an invite to user %s. Select "
"\"Create New Conference\" if you'd like to create a new conference to invite "
"this user to."
msgstr ""
"Proszę wybrać konferencję z poniższej listy, aby wysłać zaproszenie "
"użytkownikowi %s. Aby utworzyć nową konferencję, należy wybrać „Utwórz nową "
"konferencję”."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3467
msgid "Invite to Conference"
msgstr "Zaproś do konferencji"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3522
msgid "Invite to Conference..."
msgstr "Zaproś do konferencji…"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3540 pidgin/gtkconv.c:4073
msgid "Topic:"
msgstr "Temat:"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3600
msgid "A server is required to connect this account"
msgstr "Wymagany jest serwer, aby połączyć to konto"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3892
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3895
msgid "Last Known Client"
msgstr "Ostatni znany klient"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3894
#, c-format
msgid "Unknown (0x%04x)<br>"
msgstr "Nieznany (0x%04x)<br>"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4055
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5035
msgid "User Name"
msgstr "Nazwa użytkownika"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4058
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5038
msgid "Sametime ID"
msgstr "Identyfikator Sametime"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4082
msgid "An ambiguous user ID was entered"
msgstr "Podano niejednoznaczny identyfikator użytkownika"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4083
#, c-format
msgid ""
"The identifier '%s' may possibly refer to any of the following users. Please "
"select the correct user from the list below to add them to your buddy list."
msgstr ""
"Identyfikator „%s” może odnosić się do dowolnego z poniższych użytkowników. "
"Proszę wybrać poprawnego użytkownika z poniższej listy, aby dodać go do "
"listy znajomych."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4088
msgid "Select User"
msgstr "Wybór użytkownika"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4742
#, c-format
msgid "Import Sametime List for Account %s"
msgstr "Zaimportuj listę Sametime dla konta %s"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4782
#, c-format
msgid "Export Sametime List for Account %s"
msgstr "Wyeksportuj listę Sametime dla konta %s"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4836
msgid "Unable to add group: group exists"
msgstr "Nie można dodać grupy: grupa już istnieje"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4837
#, c-format
msgid "A group named '%s' already exists in your buddy list."
msgstr "Grupa o nazwie „%s” już istnieje na liście znajomych."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4840
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4971
msgid "Unable to add group"
msgstr "Nie można dodać grupy"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4900
msgid "Possible Matches"
msgstr "Możliwe wyniki"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4916
msgid "Notes Address Book group results"
msgstr "Wyniki grupy książki adresowej programu Notes"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4917
#, c-format
msgid ""
"The identifier '%s' may possibly refer to any of the following Notes Address "
"Book groups. Please select the correct group from the list below to add it "
"to your buddy list."
msgstr ""
"Identyfikator „%s” może odnosić się do dowolnej grupy książki adresowej "
"programu Notes. Proszę wybrać poprawną grupę z poniższej listy, aby dodać ją "
"do listy znajomych."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4922
msgid "Select Notes Address Book"
msgstr "Wybór książki adresowej programu Notes"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4965
msgid "Unable to add group: group not found"
msgstr "Nie można dodać do grupy: nie odnaleziono grupy"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4967
#, c-format
msgid ""
"The identifier '%s' did not match any Notes Address Book groups in your "
"Sametime community."
msgstr ""
"Identyfikator „%s” nie pasuje do żadnej grupy książki adresowej programu "
"Notes w społeczności Sametime."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5009
msgid "Notes Address Book Group"
msgstr "Grupa książki adresowej programu Notes"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5010
msgid ""
"Enter the name of a Notes Address Book group in the field below to add the "
"group and its members to your buddy list."
msgstr ""
"Proszę podać nazwę grupy książki adresowej w poniższym polu, aby dodać grupę "
"i jej członków do listy znajomych."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5059
#, c-format
msgid "Search results for '%s'"
msgstr "Wyniki wyszukiwania dla „%s”"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5060
#, c-format
msgid ""
"The identifier '%s' may possibly refer to any of the following users. You "
"may add these users to your buddy list or send them messages with the action "
"buttons below."
msgstr ""
"Identyfikator „%s” może odnosić się do dowolnego z poniższych użytkowników. "
"Można dodać tych użytkowników do listy znajomych lub wysłać im wiadomości za "
"pomocą poniższych przycisków czynności."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5067 pidgin/gtknotify.c:1013
msgid "Search Results"
msgstr "Wyniki wyszukiwania"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5092
msgid "No matches"
msgstr "Brak wyników"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5093
#, c-format
msgid "The identifier '%s' did not match any users in your Sametime community."
msgstr ""
"Identyfikator „%s” nie pasuje do żadnego użytkownika w społeczności Sametime."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5097
msgid "No Matches"
msgstr "Brak wyników"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5135
msgid "Search for a user"
msgstr "Wyszukaj użytkownika"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5136
msgid ""
"Enter a name or partial ID in the field below to search for matching users "
"in your Sametime community."
msgstr ""
"Proszę podać nazwę lub częściowy identyfikator w poniższym polu, aby "
"wyszukać pasujących użytkowników w społeczności Sametime."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5139
msgid "User Search"
msgstr "Wyszukiwanie użytkownika"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5152
msgid "Import Sametime List..."
msgstr "Zaimportuj listę Sametime…"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5156
msgid "Export Sametime List..."
msgstr "Wyeksportuj listę Sametime…"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5160
msgid "Add Notes Address Book Group..."
msgstr "Dodaj grupę książki adresowej programu Notes…"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5164
msgid "User Search..."
msgstr "Wyszukiwanie użytkownika…"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5223
msgid "Force login (ignore server redirects)"
msgstr "Wymuszenie logowania (ignorowanie przekierowań serwera)"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5233
msgid "Hide client identity"
msgstr "Ukrycie tożsamości klienta"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:56 libpurple/protocols/silc/buddy.c:424
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:552 libpurple/protocols/silc/buddy.c:715
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:431
#, c-format
msgid "User %s is not present in the network"
msgstr "Użytkownik %s nie jest obecny w sieci"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:57 libpurple/protocols/silc/buddy.c:115
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:121 libpurple/protocols/silc/buddy.c:127
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:133 libpurple/protocols/silc/buddy.c:139
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:145 libpurple/protocols/silc/buddy.c:265
msgid "Key Agreement"
msgstr "Akceptacja klucza"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:58
msgid "Cannot perform the key agreement"
msgstr "Nie można wykonać akceptacji klucza"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:116
msgid "Error occurred during key agreement"
msgstr "Wystąpił błąd podczas akceptacji klucza"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:122
msgid "Key Agreement failed"
msgstr "Akceptacja klucza się nie powiodła"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:128
msgid "Timeout during key agreement"
msgstr "Przekroczono czas oczekiwania podczas akceptacji klucza"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:134
msgid "Key agreement was aborted"
msgstr "Przerwano akceptację klucza"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:139
msgid "Key agreement is already started"
msgstr "Akceptacja klucza jest już rozpoczęta"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:145
msgid "Key agreement cannot be started with yourself"
msgstr "Nie można rozpocząć akceptacji klucza z samym sobą"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:266 libpurple/protocols/silc/buddy.c:397
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:511 libpurple/protocols/silc/buddy.c:522
msgid "The remote user is not present in the network any more"
msgstr "Zdalny użytkownik nie jest już obecny na sieci"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:309
#, c-format
msgid ""
"Key agreement request received from %s. Would you like to perform the key "
"agreement?"
msgstr ""
"Odebrano prośbę o zaakceptowanie klucza od użytkownika %s. Wykonać "
"akceptację klucza?"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:313
#, c-format
msgid ""
"The remote user is waiting key agreement on:\n"
"Remote host: %s\n"
"Remote port: %d"
msgstr ""
"Zdalny użytkownik oczekuje na akceptację klucza na:\n"
"Zdalnym komputerze: %s\n"
"Zdalnym porcie: %d"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:326
msgid "Key Agreement Request"
msgstr "Prośba o akceptację klucza"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:396 libpurple/protocols/silc/buddy.c:426
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:466
msgid "IM With Password"
msgstr "Wiadomość z hasłem"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:427
msgid "Cannot set IM key"
msgstr "Nie można ustawić klucza wiadomości"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:467
msgid "Set IM Password"
msgstr "Ustaw hasło wiadomości"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:510 libpurple/protocols/silc/buddy.c:521
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:554 libpurple/protocols/silc/ops.c:1419
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1431
msgid "Get Public Key"
msgstr "Pobierz klucz publiczny"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:555 libpurple/protocols/silc/ops.c:1420
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1432
msgid "Cannot fetch the public key"
msgstr "Nie można pobrać klucza publicznego"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:635 libpurple/protocols/silc/buddy.c:1695
msgid "Show Public Key"
msgstr "Klucz publiczny"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:636 libpurple/protocols/silc/buddy.c:1041
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:223
msgid "Could not load public key"
msgstr "Nie można wczytać klucza publicznego"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:716 libpurple/protocols/silc/ops.c:1080
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1220
msgid "User Information"
msgstr "Informacje o użytkowniku"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:739
#, c-format
msgid "The %s buddy is not trusted"
msgstr "Użytkownik %s nie jest zaufany"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:742
msgid ""
"You cannot receive buddy notifications until you import his/her public key. "
"You can use the Get Public Key command to get the public key."
msgstr ""
"Nie można odbierać powiadomień znajomego, dopóki nie zostanie zaimportowany "
"jego klucz publiczny. Można użyć polecenia Pobierz klucz publiczny, aby go "
"uzyskać."
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1075
msgid "Open..."
msgstr "Otwórz…"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1086
#, c-format
msgid "The %s buddy is not present in the network"
msgstr "Znajomy %s nie jest obecny w sieci"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1089
msgid ""
"To add the buddy you must import his/her public key. Press Import to import "
"a public key."
msgstr ""
"Aby dodać znajomego należy najpierw zaimportować jego klucz publiczny. W tym "
"celu należy nacisnąć przycisk Zaimportuj."
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1093
msgid "_Import..."
msgstr "Zai_mportuj…"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1199
msgid "Select correct user"
msgstr "Wybór właściwego użytkownika"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1201
msgid ""
"More than one user was found with the same public key. Select the correct "
"user from the list to add to the buddy list."
msgstr ""
"Odnaleziono więcej niż jednego użytkownika z tym samym kluczem publicznym. "
"Proszę wybrać właściwego użytkownika, który ma zostać dodany do listy "
"znajomych."
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1203
msgid ""
"More than one user was found with the same name. Select the correct user "
"from the list to add to the buddy list."
msgstr ""
"Odnaleziono więcej niż jednego użytkownika o tej samej nazwie. Proszę wybrać "
"właściwego użytkownika, który ma zostać dodany do listy znajomych."
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1497
msgid "Detached"
msgstr "Oderwany"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1501 libpurple/protocols/silc/silc.c:84
msgid "Indisposed"
msgstr "Niedysponowany"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1505 libpurple/protocols/silc/silc.c:86
msgid "Wake Me Up"
msgstr "Obudźcie mnie"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1507 libpurple/protocols/silc/silc.c:78
msgid "Hyper Active"
msgstr "Hiperaktywny"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1509
msgid "Robot"
msgstr "Robot"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1516 libpurple/protocols/silc/silc.c:1011
#: libpurple/protocols/silc/util.c:481
msgid "Happy"
msgstr "Wesoły"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1518 libpurple/protocols/silc/silc.c:1013
#: libpurple/protocols/silc/util.c:483
msgid "Sad"
msgstr "Smutny"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1520 libpurple/protocols/silc/silc.c:1015
#: libpurple/protocols/silc/util.c:485
msgid "Angry"
msgstr "Rozgniewany"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1522 libpurple/protocols/silc/silc.c:1017
#: libpurple/protocols/silc/util.c:487
msgid "Jealous"
msgstr "Zazdrosny"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1524 libpurple/protocols/silc/silc.c:1019
#: libpurple/protocols/silc/util.c:489
msgid "Ashamed"
msgstr "Zawstydzony"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1526 libpurple/protocols/silc/silc.c:1021
#: libpurple/protocols/silc/util.c:491
msgid "Invincible"
msgstr "Niezwyciężony"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1528 libpurple/protocols/silc/util.c:493
msgid "In Love"
msgstr "Zakochany"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1530 libpurple/protocols/silc/silc.c:1025
#: libpurple/protocols/silc/util.c:495
msgid "Sleepy"
msgstr "Śenny"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1532 libpurple/protocols/silc/silc.c:1027
#: libpurple/protocols/silc/util.c:497
msgid "Bored"
msgstr "Znudzony"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1534 libpurple/protocols/silc/silc.c:1029
#: libpurple/protocols/silc/util.c:499
msgid "Excited"
msgstr "Podekscytowany"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1536 libpurple/protocols/silc/silc.c:1031
#: libpurple/protocols/silc/util.c:501
msgid "Anxious"
msgstr "Zaniepokojony"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1570 libpurple/protocols/silc/ops.c:1116
msgid "User Modes"
msgstr "Tryby użytkownika"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1593 libpurple/protocols/silc/ops.c:1135
msgid "Preferred Contact"
msgstr "Preferowany kontakt"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1600 libpurple/protocols/silc/ops.c:1142
msgid "Preferred Language"
msgstr "Preferowany język"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1607 libpurple/protocols/silc/ops.c:1149
msgid "Device"
msgstr "Urządzenie"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1614 libpurple/protocols/silc/ops.c:1156
msgid "Timezone"
msgstr "Strefa czasowa"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1621 libpurple/protocols/silc/ops.c:1163
msgid "Geolocation"
msgstr "Położenie geograficzne"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1678
msgid "Reset IM Key"
msgstr "Przywróć klucz wiadomości"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1683
msgid "IM with Key Exchange"
msgstr "Wiadomość z wymianą kluczy"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1688
msgid "IM with Password"
msgstr "Wiadomość z hasłem"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1701
msgid "Get Public Key..."
msgstr "Pobierz klucz publiczny…"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1708 libpurple/protocols/silc/ops.c:1535
msgid "Kill User"
msgstr "Zabij użytkownika"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1718 libpurple/protocols/silc/chat.c:971
msgid "Draw On Whiteboard"
msgstr "Rysuj na tablicy"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:42
msgid "_Passphrase:"
msgstr "_Hasło:"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:83
#, c-format
msgid "Channel %s does not exist in the network"
msgstr "Kanał %s nie istnieje w tej sieci"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:84 libpurple/protocols/silc/chat.c:180
msgid "Channel Information"
msgstr "Informacje o kanale"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:85
msgid "Cannot get channel information"
msgstr "Nie można pobrać informacji o kanale"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:123
#, c-format
msgid "<b>Channel Name:</b> %s"
msgstr "<b>Nazwa kanału:</b> %s"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:126
#, c-format
msgid "<br><b>User Count:</b> %d"
msgstr "<br><b>Liczba użytkowników:</b> %d"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:133
#, c-format
msgid "<br><b>Channel Founder:</b> %s"
msgstr "<br><b>Założyciel kanału:</b> %s"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:142
#, c-format
msgid "<br><b>Channel Cipher:</b> %s"
msgstr "<br><b>Szyfr kanału:</b> %s"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:147
#, c-format
msgid "<br><b>Channel HMAC:</b> %s"
msgstr "<br><b>HMAC kanału:</b> %s"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:152
#, c-format
msgid "<br><b>Channel Topic:</b><br>%s"
msgstr "<br><b>Temat kanału:</b><br>%s"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:157
msgid "<br><b>Channel Modes:</b> "
msgstr "<br><b>Tryby kanału:</b> "
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:171
#, c-format
msgid "<br><b>Founder Key Fingerprint:</b><br>%s"
msgstr "<br><b>Odcisk klucza założyciela:</b><br>%s"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:172
#, c-format
msgid "<br><b>Founder Key Babbleprint:</b><br>%s"
msgstr "<br><b>Czytelny odcisk klucza założyciela:</b><br>%s"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:222
msgid "Add Channel Public Key"
msgstr "Dodaj klucz publiczny kanału"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:290
msgid "Open Public Key..."
msgstr "Otwórz klucz publiczny…"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:410
msgid "Channel Passphrase"
msgstr "Hasło kanału"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:417
msgid "Channel Public Keys List"
msgstr "Lista kluczy publicznych kanału"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:421
msgid ""
"Channel authentication is used to secure the channel from unauthorized "
"access. The authentication may be based on passphrase and digital "
"signatures. If passphrase is set, it is required to be able to join. If "
"channel public keys are set then only users whose public keys are listed are "
"able to join."
msgstr ""
"Uwierzytelnienie kanału jest używane do zabezpieczenia przed wstępem osób "
"nieupoważnionych. Może być oparta o hasła lub podpisy cyfrowe. Jeżeli "
"zostanie ustawione hasło, wymagane jest podanie go, aby móc dołączyć. Jeśli "
"zostaną ustawione klucze publiczne, wstęp będą miały tylko osoby, których "
"klucze znajdują się na liście."
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:430 libpurple/protocols/silc/chat.c:431
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:467 libpurple/protocols/silc/chat.c:468
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:905
msgid "Channel Authentication"
msgstr "Uwierzytelnienie kanału"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:432 libpurple/protocols/silc/chat.c:469
msgid "Add / Remove"
msgstr "Dodaj/usuń"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:585
msgid "Group Name"
msgstr "Nazwa grupy"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:589 libpurple/protocols/silc/ops.c:1742
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1283
msgid "Passphrase"
msgstr "Hasło"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:600
#, c-format
msgid "Please enter the %s channel private group name and passphrase."
msgstr "Proszę podać nazwę i hasło prywatnej grupy kanału %s."
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:602
msgid "Add Channel Private Group"
msgstr "Dodaj nową prywatną grupę kanału"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:734
msgid "User Limit"
msgstr "Ograniczenie użytkowników"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:735
msgid "Set user limit on channel. Set to zero to reset user limit."
msgstr ""
"Ustawia ograniczenie użytkowników na kanale. Należy ustawić zero, aby "
"przywrócić ograniczenie."
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:898
msgid "Add Private Group"
msgstr "Dodaj prywatną grupę"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:911
msgid "Reset Permanent"
msgstr "Przywróć trwałe"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:916
msgid "Set Permanent"
msgstr "Ustaw trwałe"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:924
msgid "Set User Limit"
msgstr "Ustaw ograniczenie użytkowników"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:930
msgid "Reset Topic Restriction"
msgstr "Przywróć ograniczenie tematu"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:935
msgid "Set Topic Restriction"
msgstr "Ustaw ograniczenie tematu"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:942
msgid "Reset Private Channel"
msgstr "Przywróć kanał prywatny"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:947
msgid "Set Private Channel"
msgstr "Ustaw kanał prywatny"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:954
msgid "Reset Secret Channel"
msgstr "Przywróć tajny kanał"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:959
msgid "Set Secret Channel"
msgstr "Ustaw tajny kanał"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:1020
#, c-format
msgid ""
"You have to join the %s channel before you are able to join the private group"
msgstr "Należy dołączyć do kanału %s przed dołączeniem do prywatnej grupy"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:1022
msgid "Join Private Group"
msgstr "Dołącz do prywatnej grupy"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:1023
msgid "Cannot join private group"
msgstr "Nie można dołączyć do prywatnej grupy"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:1221 libpurple/protocols/silc/silc.c:1489
msgid "Call Command"
msgstr "Wywołaj polecenie"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:1222 libpurple/protocols/silc/silc.c:1490
msgid "Cannot call command"
msgstr "Nie można wywołać polecenia"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:1222 libpurple/protocols/silc/silc.c:1491
msgid "Unknown command"
msgstr "Nieznane polecenie"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:88 libpurple/protocols/silc/ft.c:104
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:108 libpurple/protocols/silc/ft.c:113
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:118 libpurple/protocols/silc/ft.c:123
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:128 libpurple/protocols/silc/ft.c:278
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:284 libpurple/protocols/silc/ft.c:290
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:296 libpurple/protocols/silc/ft.c:433
msgid "Secure File Transfer"
msgstr "Bezpieczne przesyłanie plików"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:88 libpurple/protocols/silc/ft.c:105
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:109 libpurple/protocols/silc/ft.c:114
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:119 libpurple/protocols/silc/ft.c:124
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:129
msgid "Error during file transfer"
msgstr "Błąd podczas przesyłania pliku"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:89
msgid "Remote disconnected"
msgstr "Rozłączono zdalny"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:110
msgid "Permission denied"
msgstr "Brak dostępu"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:115
msgid "Key agreement failed"
msgstr "Akceptacja klucza się nie powiodła"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:125
msgid "Creating connection failed"
msgstr "Utworzenie połączenia się nie powiodło"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:130
msgid "File transfer session does not exist"
msgstr "Sesja przesyłania plików nie istnieje"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:279
msgid "No file transfer session active"
msgstr "Brak aktywnej sesji przesyłania plików"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:285
msgid "File transfer already started"
msgstr "Przesyłanie plików zostało już rozpoczęte"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:291
msgid "Could not perform key agreement for file transfer"
msgstr "Nie można wykonać akceptacji kluczy do przesyłania plików"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:297
msgid "Could not start the file transfer"
msgstr "Nie można rozpocząć przesyłania pliku"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:434
msgid "Cannot send file"
msgstr "Nie można wysłać pliku"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:79
msgid "Error occurred"
msgstr "Wystąpił błąd"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:560 libpurple/protocols/silc/ops.c:569
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:578
#, c-format
msgid "%s has changed the topic of <I>%s</I> to: %s"
msgstr "Użytkownik %s zmienił temat w <I>%s</I> na: %s"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:644
#, c-format
msgid "<I>%s</I> set channel <I>%s</I> modes to: %s"
msgstr "Użytkownik <I>%s</I> ustawił tryb kanału <I>%s</I> na: %s"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:648
#, c-format
msgid "<I>%s</I> removed all channel <I>%s</I> modes"
msgstr "Użytkownik <I>%s</I> usunął wszystkie tryby kanału <I>%s</I>"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:680
#, c-format
msgid "<I>%s</I> set <I>%s's</I> modes to: %s"
msgstr "Użytkownik <I>%s</I> ustawił tryb kanału <I>%s</I> na: %s"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:688
#, c-format
msgid "<I>%s</I> removed all <I>%s's</I> modes"
msgstr "Użytkownik <I>%s</I> usunął wszystkie tryby kanału <I>%s</I>"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:717
#, c-format
msgid "You have been kicked off <I>%s</I> by <I>%s</I> (%s)"
msgstr "Wyrzucono z kanału <I>%s</I> przez użytkownika <I>%s</I> (%s)"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:744 libpurple/protocols/silc/ops.c:749
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:754
#, c-format
msgid "You have been killed by %s (%s)"
msgstr "Zabito przez użytkownika %s (%s)"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:775 libpurple/protocols/silc/ops.c:780
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:785
#, c-format
msgid "Killed by %s (%s)"
msgstr "Zabito przez %s (%s)"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:822
msgid "Server signoff"
msgstr "Rozłączono z serwerem"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1004
msgid "Join Chat"
msgstr "Dołącz do konferencji"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1039
#, c-format
msgid "You are channel founder on <I>%s</I>"
msgstr "Użytkownik jest założycielem kanału <I>%s</I>"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1043
#, c-format
msgid "Channel founder on <I>%s</I> is <I>%s</I>"
msgstr "Założycielem kanału <I>%s</I> jest <I>%s</I>"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1100 libpurple/protocols/silc/ops.c:1237
msgid "Real Name"
msgstr "Imię i nazwisko"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1128
msgid "Status Text"
msgstr "Tekst stanu"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1200 libpurple/protocols/silc/ops.c:1262
msgid "Public Key Fingerprint"
msgstr "Odcisk klucza publicznego"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1201 libpurple/protocols/silc/ops.c:1263
msgid "Public Key Babbleprint"
msgstr "Czytelny odcisk klucza publicznego"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1281 libpurple/protocols/silc/silc.c:1340
msgid "Detach From Server"
msgstr "Odłącz od serwera"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1281
msgid "Cannot detach"
msgstr "Nie można odłączyć"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1302
msgid "Cannot set topic"
msgstr "Nie można ustawić tematu"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1332
msgid "Failed to change nickname"
msgstr "Zmiana pseudonimu się nie powiodła"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1386
msgid "Roomlist"
msgstr "Lista pokoi"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1386
msgid "Cannot get room list"
msgstr "Nie można pobrać listy pokoi"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1387
msgid "Network is empty"
msgstr "Sieć jest pusta"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1433
msgid "No public key was received"
msgstr "Nie odebrano żadnego klucza publicznego"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1446 libpurple/protocols/silc/ops.c:1460
msgid "Server Information"
msgstr "Informacje o serwerze"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1447
msgid "Cannot get server information"
msgstr "Nie można pobrać informacji o serwerze"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1472
msgid "Server Statistics"
msgstr "Statystyki serwera"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1473
msgid "Cannot get server statistics"
msgstr "Nie można pobrać statystyk serwera"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1481
#, c-format
msgid ""
"Local server start time: %s\n"
"Local server uptime: %s\n"
"Local server clients: %d\n"
"Local server channels: %d\n"
"Local server operators: %d\n"
"Local router operators: %d\n"
"Local cell clients: %d\n"
"Local cell channels: %d\n"
"Local cell servers: %d\n"
"Total clients: %d\n"
"Total channels: %d\n"
"Total servers: %d\n"
"Total routers: %d\n"
"Total server operators: %d\n"
"Total router operators: %d\n"
msgstr ""
"Czas uruchomienia lokalnego serwera: %s\n"
"Czas działania lokalnego serwera: %s\n"
"Klienci lokalnego serwera: %d\n"
"Kanały lokalnego serwera: %d\n"
"Operatorzy lokalnego serwera: %d\n"
"Operatorzy lokalnego routera: %d\n"
"Klienci lokalnej komórki: %d\n"
"Kanały lokalnej komórki: %d\n"
"Serwery lokalnej komórki: %d\n"
"Razem klientów: %d\n"
"Razem kanałów: %d\n"
"Razem serwerów: %d\n"
"Razem routerów: %d\n"
"Razem operatorów serwerów: %d\n"
"Razem operatorów routerów: %d\n"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1513
msgid "Network Statistics"
msgstr "Statystyki sieci"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1522 libpurple/protocols/silc/ops.c:1528
msgid "Ping"
msgstr "Ping"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1522
msgid "Ping failed"
msgstr "Polecenie ping się nie powiodło"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1528
msgid "Ping reply received from server"
msgstr "Odebrano odpowiedź ping od serwera"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1536
msgid "Could not kill user"
msgstr "Nie można zabić użytkownika"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1576
msgid "WATCH"
msgstr "OBSERWUJ"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1576
msgid "Cannot watch user"
msgstr "Nie można obserwować użytkownika"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1653 libpurple/protocols/silc/ops.c:1704
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:408
msgid "Resuming session"
msgstr "Wznawianie sesji"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1655
msgid "Authenticating connection"
msgstr "Uwierzytelnianie połączenia"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1706
msgid "Verifying server public key"
msgstr "Sprawdzanie poprawności klucza publicznego serwera"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1743
msgid "Passphrase required"
msgstr "Hasło jest wymagane"
#: libpurple/protocols/silc/pk.c:102
#, c-format
msgid ""
"Received %s's public key. Your local copy does not match this key. Would you "
"still like to accept this public key?"
msgstr ""
"Otrzymano klucz publiczny użytkownika %s. Lokalna kopia nie pasuje od tego "
"klucza. Odebrać ten klucz publiczny?"
#: libpurple/protocols/silc/pk.c:107
#, c-format
msgid "Received %s's public key. Would you like to accept this public key?"
msgstr "Otrzymano klucz publiczny użytkownika %s. Odebrać go?"
#: libpurple/protocols/silc/pk.c:111
#, c-format
msgid ""
"Fingerprint and babbleprint for the %s key are:\n"
"\n"
"%s\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Odcisk i czytelny odcisk klucza %s:\n"
"\n"
"%s\n"
"%s\n"
#: libpurple/protocols/silc/pk.c:114 libpurple/protocols/silc/pk.c:143
msgid "Verify Public Key"
msgstr "Sprawdź klucz publiczny"
#: libpurple/protocols/silc/pk.c:119
msgid "_View..."
msgstr "_Wyświetl…"
#: libpurple/protocols/silc/pk.c:144
msgid "Unsupported public key type"
msgstr "Nieobsługiwany typ klucza publicznego"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:335
msgid "Disconnected by server"
msgstr "Rozłączono przez serwer"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:343
msgid "Error connecting to SILC Server"
msgstr "Błąd podczas łączenia z serwerem SILC"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:349
msgid "Key Exchange failed"
msgstr "Wymiana kluczy się nie powiodła"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:359
msgid ""
"Resuming detached session failed. Press Reconnect to create new connection."
msgstr ""
"Wznowienie odłączonej sesji się nie powiodło. Naciśnięcie przycisku Połącz "
"ponownie utworzy nowe połączenie."
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:411
msgid "Performing key exchange"
msgstr "Wykonywanie wymiany kluczy"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:473 libpurple/proxy.c:793
#: libpurple/proxy.c:983
msgid "Invalid proxy settings"
msgstr "Nieprawidłowe ustawienia pośrednika"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:528 libpurple/protocols/silc/silc.c:545
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:574
msgid "Unable to load SILC key pair"
msgstr "Nie można wczytać pary kluczy SILC"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:559
msgid "Connecting to SILC Server"
msgstr "Łączenie z serwerem SILC"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:605
msgid "Out of memory"
msgstr "Brak pamięci"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:657
msgid "Unable to initialize SILC protocol"
msgstr "Nie można zainicjować protokołu SILC"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:670
msgid "Error loading SILC key pair"
msgstr "Błąd podczas wczytywania pary kluczy SILC"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:718 libpurple/protocols/silc/silc.c:1902
#, c-format
msgid "Download %s: %s"
msgstr "Pobierz %s: %s"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1007
msgid "Your Current Mood"
msgstr "Obecny nastrój"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1009
msgid "Normal"
msgstr "Normalny"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1023
msgid "In love"
msgstr "Zakochany"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1034
msgid ""
"\n"
"Your Preferred Contact Methods"
msgstr ""
"\n"
"Preferowane metody kontaktu"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1040 libpurple/protocols/silc/util.c:522
msgid "Phone"
msgstr "Telefon"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1042 libpurple/protocols/silc/util.c:526
msgid "SMS"
msgstr "SMS"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1044 libpurple/protocols/silc/util.c:528
msgid "MMS"
msgstr "MMS"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1046
msgid "Video conferencing"
msgstr "Konferencje wideo"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1051
msgid "Your Current Status"
msgstr "Obecny stan"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1059
msgid "Let others see what computer you are using"
msgstr "Inni użytkownicy mogą widzieć informacje o komputerze"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1066
msgid "Your VCard File"
msgstr "Plik vCard"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1072
msgid "Timezone (UTC)"
msgstr "Strefa czasowa (UTC)"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1076 libpurple/protocols/silc/silc.c:1077
msgid "User Online Status Attributes"
msgstr "Atrybuty stanu użytkowników w trybie online"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1078
msgid ""
"You can let other users see your online status information and your personal "
"information. Please fill the information you would like other users to see "
"about yourself."
msgstr ""
"Można pozwolić innym użytkownikom na podgląd informacji stanu i informacji "
"osobistych. Proszę wypełnić informacje o sobie, które mają widzieć inni "
"użytkownicy."
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1118 libpurple/protocols/silc/silc.c:1126
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1761
msgid "Message of the Day"
msgstr "Wiadomość dnia"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1118
msgid "No Message of the Day available"
msgstr "Brak wiadomości dnia"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1119 libpurple/protocols/silc/silc.c:1756
msgid "There is no Message of the Day associated with this connection"
msgstr "Brak wiadomości dnia powiązanej z tym połączeniem"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1171 libpurple/protocols/silc/silc.c:1218
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1291 libpurple/protocols/silc/silc.c:1292
msgid "Create New SILC Key Pair"
msgstr "Utwórz nową parę kluczy SILC"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1219
msgid "Key Pair Generation failed"
msgstr "Utworzenie pary kluczy się nie powiodło"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1259
msgid "Key length"
msgstr "Długość klucza"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1261
msgid "Public key file"
msgstr "Plik klucza publicznego"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1263
msgid "Private key file"
msgstr "Plik klucza prywatnego"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1270
msgid "Hostname"
msgstr "Nazwa komputera"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1276
msgid "Organization"
msgstr "Organizacja"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1286
msgid "Passphrase (retype)"
msgstr "Hasło (ponownie)"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1293
msgid "Generate Key Pair"
msgstr "Utwórz parę kluczy"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1336
msgid "Online Status"
msgstr "Stan trybu online"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1344
msgid "View Message of the Day"
msgstr "Wiadomość dnia"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1348
msgid "Create SILC Key Pair..."
msgstr "Utwórz parę kluczy SILC…"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1443
#, c-format
msgid "User <I>%s</I> is not present in the network"
msgstr "Użytkownik <I>%s</I> nie jest obecny w sieci"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1629
msgid "Topic too long"
msgstr "Temat jest za długi"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1711
msgid "You must specify a nick"
msgstr "Należy podać pseudonim"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1815
#, c-format
msgid "channel %s not found"
msgstr "nie odnaleziono kanału %s"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1820
#, c-format
msgid "channel modes for %s: %s"
msgstr "tryby kanału %s: %s"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1822
#, c-format
msgid "no channel modes are set on %s"
msgstr "nie ustawiono trybów kanału %s"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1834
#, c-format
msgid "Failed to set cmodes for %s"
msgstr "Ustawienie cmodes dla %s się nie powiodło"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1864
#, c-format
msgid "Unknown command: %s, (may be a client bug)"
msgstr "Nieznane polecenie: %s (może być błędem klienta)"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1947
msgid "part [channel]: Leave the chat"
msgstr "part [kanał]: opuszcza konferencję"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1953
msgid "leave [channel]: Leave the chat"
msgstr "leave [kanał]: opuszcza konferencję"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1959
msgid "topic [&lt;new topic&gt;]: View or change the topic"
msgstr "topic [&lt;nowy temat&gt;]: wyświetla lub zmienia temat"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1966
msgid "join &lt;channel&gt; [&lt;password&gt;]: Join a chat on this network"
msgstr "join &lt;kanał&gt; [&lt;hasło&gt;]: dołącza do kanału w tej sieci"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1972
msgid "list: List channels on this network"
msgstr "list: wyświetla listę kanałów w tej sieci"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1978
msgid "whois &lt;nick&gt;: View nick's information"
msgstr "whois &lt;pseudonim&gt;: wyświetla informacje o pseudonimie"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1984
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2712
msgid "msg &lt;nick&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to a user"
msgstr ""
"msg &lt;pseudonim&gt; &lt;wiadomość&gt;: wysyła prywatną wiadomość do "
"użytkownika"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1990
msgid "query &lt;nick&gt; [&lt;message&gt;]: Send a private message to a user"
msgstr ""
"query &lt;pseudonim&gt; [&lt;wiadomość&gt;]: wysyła prywatną wiadomość do "
"użytkownika"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1996
msgid "motd: View the server's Message Of The Day"
msgstr "motd: wyświetla wiadomość dnia serwera"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2002
msgid "detach: Detach this session"
msgstr "detach: odłącza tę sesję"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2008
msgid "quit [message]: Disconnect from the server, with an optional message"
msgstr "quit [wiadomość]: rozłącza z serwerem, z opcjonalną wiadomością"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2014
msgid "call &lt;command&gt;: Call any silc client command"
msgstr "call &lt;polecenie&gt;: wywołuje dowolne polecenie klienta SILC"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2022
msgid "kill &lt;nick&gt; [-pubkey|&lt;reason&gt;]: Kill nick"
msgstr "kill &lt;pseudonim&gt; [-pubkey|&lt;powód&gt;]: zabija pseudonim"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2028
msgid "nick &lt;newnick&gt;: Change your nickname"
msgstr "nick &lt;nowy_pseudonim&gt;: zmienia pseudonim"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2034
msgid "whowas &lt;nick&gt;: View nick's information"
msgstr "whowas &lt;pseudonim&gt;: wyświetla informacje o pseudonimie"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2040
msgid ""
"cmode &lt;channel&gt; [+|-&lt;modes&gt;] [arguments]: Change or display "
"channel modes"
msgstr ""
"cmode &lt;kanał&gt; [+|-&lt;tryby&gt;] [parametry]: zmienia lub wyświetla "
"tryby kanału"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2046
msgid ""
"cumode &lt;channel&gt; +|-&lt;modes&gt; &lt;nick&gt;: Change nick's modes "
"on channel"
msgstr ""
"cmode &lt;kanał&gt; +|-&lt;tryby&gt; &lt;pseudonim&gt;: zmienia tryby "
"pseudonimu na kanale"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2052
msgid "umode &lt;usermodes&gt;: Set your modes in the network"
msgstr "umode &lt;tryby_użytkownika&gt;: ustawia tryby użytkownika w sieci"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2058
msgid "oper &lt;nick&gt; [-pubkey]: Get server operator privileges"
msgstr ""
"oper &lt;pseudonim&gt; [-pubkey]: uzyskuje uprawnienia operatora serwera"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2064
msgid ""
"invite &lt;channel&gt; [-|+]&lt;nick&gt;: invite nick or add/remove from "
"channel invite list"
msgstr ""
"invite &lt;kanał&gt; [-|+]&lt;pseudonim&gt;: zaprasza pseudonim lub dodaje/"
"usuwa go z listy osób zaproszonych na kanał"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2070
msgid "kick &lt;channel&gt; &lt;nick&gt; [comment]: Kick client from channel"
msgstr ""
"kick &lt;kanał&gt; &lt;pseudonim&gt; [komentarz]: wyrzuca klienta z kanału"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2076
msgid "info [server]: View server administrative details"
msgstr ""
"info [serwer]: wyświetla szczegółowe informacje administracyjne serwera"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2082
msgid "ban [&lt;channel&gt; +|-&lt;nick&gt;]: Ban client from channel"
msgstr "ban [&lt;kanał&gt; +|-&lt;pseudonim&gt;]: blokuje klienta w kanale"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2088
msgid "getkey &lt;nick|server&gt;: Retrieve client's or server's public key"
msgstr ""
"getkey &lt;pseudonim|serwer&gt;: pobiera klucz publiczny klienta lub serwera"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2094
msgid "stats: View server and network statistics"
msgstr "stats: wyświetla statystyki serwera i sieci"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2100
msgid "ping: Send PING to the connected server"
msgstr "ping: wysyła PING do połączonego serwera"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2154 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2175
msgid "Network"
msgstr "Sieć"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2165
msgid "Public Key file"
msgstr "Plik klucza publicznego"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2169
msgid "Private Key file"
msgstr "Plik klucza prywatnego"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2179
msgid "Cipher"
msgstr "Szyfr"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2189
msgid "HMAC"
msgstr "HMAC"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2192
msgid "Use Perfect Forward Secrecy"
msgstr "Doskonałe utajnienie przekazywania"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2196
msgid "Public key authentication"
msgstr "Uwierzytelnianie kluczem publicznym"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2199
msgid "Block IMs without Key Exchange"
msgstr "Blokowanie wiadomości bez wymiany klucza"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2202
msgid "Block messages to whiteboard"
msgstr "Blokowanie wiadomości do tablicy"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2205
msgid "Automatically open whiteboard"
msgstr "Automatyczne otwieranie tablicy"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2208
msgid "Digitally sign and verify all messages"
msgstr "Cyfrowe podpisywanie i sprawdzanie poprawności wszystkich wiadomości"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:163 libpurple/protocols/silc/util.c:205
msgid "Creating SILC key pair..."
msgstr "Tworzenie pary kluczy SILC…"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:171 libpurple/protocols/silc/util.c:213
msgid "Unable to create SILC key pair"
msgstr "Nie można utworzyć pary kluczy SILC"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:322
#, c-format
msgid "Real Name: \t%s\n"
msgstr "Imię i nazwisko: \t%s\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:324
#, c-format
msgid "User Name: \t%s\n"
msgstr "Nazwa użytkownika: \t%s\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:326
#, c-format
msgid "Email: \t\t%s\n"
msgstr "Adres e-mail: \t\t%s\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:328
#, c-format
msgid "Host Name: \t%s\n"
msgstr "Nazwa komputera: \t%s\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:330
#, c-format
msgid "Organization: \t%s\n"
msgstr "Organizacja: \t%s\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:332
#, c-format
msgid "Country: \t%s\n"
msgstr "Kraj: \t%s\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:333
#, c-format
msgid "Algorithm: \t%s\n"
msgstr "Algorytm: \t%s\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:334
#, c-format
msgid "Key Length: \t%d bits\n"
msgstr "Długość klucza: \t%d bity\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:336
#, c-format
msgid "Version: \t%s\n"
msgstr "Wersja: \t%s\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:338
#, c-format
msgid ""
"Public Key Fingerprint:\n"
"%s\n"
"\n"
msgstr ""
"Odcisk klucza publicznego:\n"
"%s\n"
"\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:339
#, c-format
msgid ""
"Public Key Babbleprint:\n"
"%s"
msgstr ""
"Czytelny odcisk klucza publicznego:\n"
"%s"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:341 libpurple/protocols/silc/util.c:342
msgid "Public Key Information"
msgstr "Informacje o kluczu publicznym"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:524
msgid "Paging"
msgstr "Stronicowanie"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:530
msgid "Video Conferencing"
msgstr "Konferencje wideo"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:548
msgid "Computer"
msgstr "Komputer"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:550
msgid "Mobile Phone"
msgstr "Telefon komórkowy"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:552
msgid "PDA"
msgstr "PDA"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:554
msgid "Terminal"
msgstr "Terminal"
#: libpurple/protocols/silc/wb.c:290
#, c-format
msgid "%s sent message to whiteboard. Would you like to open the whiteboard?"
msgstr "Użytkownik %s wysłał wiadomość do tablicy. Otworzyć ją?"
#: libpurple/protocols/silc/wb.c:294
#, c-format
msgid ""
"%s sent message to whiteboard on %s channel. Would you like to open the "
"whiteboard?"
msgstr "Użytkownik %s wysłał wiadomość do tablicy kanału %s. Otworzyć ją?"
#: libpurple/protocols/silc/wb.c:308 pidgin/gtkwhiteboard.c:530
msgid "Whiteboard"
msgstr "Tablica"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:1205
msgid "Unknown server response"
msgstr "Nieznana odpowiedź serwera"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:1841
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:1904
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:1919
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:1986
msgid "Unable to create listen socket"
msgstr "Nie można utworzyć gniazda nasłuchiwania"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:1872
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to resolve hostname : %s"
msgstr "Nie można uzyskać nazwy komputera: %s"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2019
msgid "SIP usernames may not contain whitespaces or @ symbols"
msgstr "Nazwy użytkowników SIP nie mogą zawierać spacji ani symboli @"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2039
msgid "SIP connect server not specified"
msgstr "Nie podano serwera połączenia SIP"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2155
msgid "Publish status (note: everyone may watch you)"
msgstr "Publikacja stanu (uwaga: każdy będzie mógł obserwować użytkownika)"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2161
msgid "Use UDP"
msgstr "UDP"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2163
msgid "Use proxy"
msgstr "Pośrednik"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2165
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2491
msgid "Proxy"
msgstr "Pośrednik"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2167
msgid "Auth User"
msgstr "Uwierzytelnienie użytkownika"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2169
msgid "Auth Domain"
msgstr "Domena uwierzytelnienia"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:358
msgid ""
"(There was an error converting this message.\t Check the 'Encoding' option "
"in the Account Editor)"
msgstr ""
"(Wystąpił błąd podczas konwertowania tej wiadomości.\t Proszę sprawdzić "
"opcję „Kodowanie” w edytorze kont)"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:758
#, c-format
msgid "Unable to send to chat %s,%s,%s"
msgstr "Nie można wysłać do konferencji %s,%s,%s"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:766
msgid "User is offline"
msgstr "Użytkownik jest w trybie offline"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:807
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1192
msgid "User"
msgstr "Użytkownik"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:813
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1199
msgid "Hidden or not logged-in"
msgstr "Ukryty lub niezalogowany"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:820
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1202
#, c-format
msgid "<br>At %s since %s"
msgstr "<br>Przy %s od %s"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1509
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1510
msgid "Anyone"
msgstr "Każdy"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2363
msgid "_Class:"
msgstr "_Klasa:"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2369
msgid "_Instance:"
msgstr "_Instancja:"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2375
msgid "_Recipient:"
msgstr "Odbio_rca:"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2386
#, c-format
msgid "Attempt to subscribe to %s,%s,%s failed"
msgstr "Próba subskrypcji %s,%s,%s się nie powiodła"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2718
msgid "zlocate &lt;nick&gt;: Locate user"
msgstr "zlocate &lt;pseudonim&gt;: ustala położenie użytkownika"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2724
msgid "zl &lt;nick&gt;: Locate user"
msgstr "zl &lt;pseudonim&gt;: ustala położenie użytkownika"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2730
msgid "instance &lt;instance&gt;: Set the instance to be used on this class"
msgstr "instance &lt;instancja&gt;: ustawia instancję używaną w tej klasie"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2736
msgid "inst &lt;instance&gt;: Set the instance to be used on this class"
msgstr "inst &lt;instancja&gt;: ustawia instancję używaną w tej klasie"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2742
msgid "topic &lt;instance&gt;: Set the instance to be used on this class"
msgstr "topic &lt;instancja&gt;: ustawia instancję używaną w tej klasie"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2749
msgid "sub &lt;class&gt; &lt;instance&gt; &lt;recipient&gt;: Join a new chat"
msgstr ""
"sub &lt;klasa&gt; &lt;instancja&gt; &lt;odbiorca&gt;: dołącza do nowej "
"konferencji"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2755
msgid ""
"zi &lt;instance&gt;: Send a message to &lt;message,<i>instance</i>,*&gt;"
msgstr ""
"zi &lt;instancja&gt;: wysyła wiadomość do &lt;wiadomość,<i>instancja</i>,"
"*&gt;"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2762
msgid ""
"zci &lt;class&gt; &lt;instance&gt;: Send a message to &lt;<i>class</i>,"
"<i>instance</i>,*&gt;"
msgstr ""
"zci &lt;klasa&gt; &lt;instancja&gt;: wysyła wiadomość do &lt;<i>klasa</i>,"
"<i>instancja</i>,*&gt;"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2769
msgid ""
"zcir &lt;class&gt; &lt;instance&gt; &lt;recipient&gt;: Send a message to &lt;"
"<i>class</i>,<i>instance</i>,<i>recipient</i>&gt;"
msgstr ""
"zcir &lt;klasa&gt; &lt;instancja&gt; &lt;odbiorca&gt;: wysyła wiadomość do "
"&lt;<i>klasa</i>,<i>instancja</i>,<i>odbiorca</i>&gt;"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2776
msgid ""
"zir &lt;instance&gt; &lt;recipient&gt;: Send a message to &lt;MESSAGE,"
"<i>instance</i>,<i>recipient</i>&gt;"
msgstr ""
"zir &lt;instancja&gt; &lt;odbiorca&gt;: wysyła wiadomość do &lt;WIADOMOŚĆ,"
"<i>instancja</i>,<i>odbiorca</i>&gt;"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2782
msgid "zc &lt;class&gt;: Send a message to &lt;<i>class</i>,PERSONAL,*&gt;"
msgstr "zc &lt;klasa&gt;: wysyła wiadomość do &lt;<i>klasa</i>,OSOBISTA,*&gt;"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2871
msgid "Resubscribe"
msgstr "Ponownie subskrybuj"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2874
msgid "Retrieve subscriptions from server"
msgstr "Pobierz subskrypcje z serwera"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2892
msgid "Use tzc"
msgstr "tzc"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2895
msgid "tzc command"
msgstr "Polecenie tzc"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2898
msgid "Export to .anyone"
msgstr "Eksport do .anyone"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2901
msgid "Export to .zephyr.subs"
msgstr "Eksport do .zephyr.subs"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2904
msgid "Import from .anyone"
msgstr "Import z .anyone"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2907
msgid "Import from .zephyr.subs"
msgstr "Import z .zephyr.subs"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2910
msgid "Realm"
msgstr "Obszar"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2913
msgid "Exposure"
msgstr "Ekspozycja"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2917
msgid "Encoding"
msgstr "Kodowanie"
#: libpurple/proxy.c:1080
#, c-format
msgid "Invalid Proxy type (%d) specified"
msgstr ""
#: libpurple/proxy.c:1090
msgid ""
"Either the host name or port number specified for your given proxy type is "
"invalid."
msgstr ""
"Podano nieprawidłową nazwę komputera lub numer portu dla podanego typu "
"pośrednika."
#: libpurple/request.c:1979
#, fuzzy
msgid "Invalid email address"
msgstr "Nieprawidłowy uchwyt pokoju"
#: libpurple/request.c:2020
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid character '%c'"
msgstr "Nieprawidłowa nazwa pokoju konferencji"
#: libpurple/savedstatuses.c:42
msgid "I'm not here right now"
msgstr "Nie ma mnie teraz przy komputerze"
#: libpurple/savedstatuses.c:524
msgid "saved statuses"
msgstr "zapisane stany"
#: libpurple/server.c:249
#, c-format
msgid "%s is now known as %s.\n"
msgstr "Użytkownik %s jest teraz znany jako %s.\n"
#: libpurple/server.c:738
#, c-format
msgid ""
"%s has invited %s to the chat room %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"Użytkownik %s zaprosił %s do pokoju konferencji %s:\n"
"%s"
#: libpurple/server.c:743
#, c-format
msgid "%s has invited %s to the chat room %s\n"
msgstr "Użytkownik %s zaprosił %s do pokoju konferencji %s\n"
#: libpurple/server.c:748
msgid "Accept chat invitation?"
msgstr "Odebrać zaproszenie do konferencji?"
#: libpurple/sslconn.c:226
msgid "SSL Handshake Failed"
msgstr "Powitanie SSL się nie powiodło"
#: libpurple/sslconn.c:228
msgid "SSL peer presented an invalid certificate"
msgstr "Użytkownik SSL zaprezentował nieprawidłowy certyfikat"
#: libpurple/sslconn.c:231
msgid "Unknown SSL error"
msgstr "Nieznany błąd SSL"
#: libpurple/status.c:544
#, c-format
msgid "%s (%s) changed status from %s to %s"
msgstr "Użytkownik %s (%s) zmienił stan z %s na %s"
#: libpurple/status.c:556
#, c-format
msgid "%s (%s) is now %s"
msgstr "Użytkownik %s (%s) jest teraz %s"
#: libpurple/status.c:563
#, c-format
msgid "%s (%s) is no longer %s"
msgstr "Użytkownik %s (%s) nie jest już %s"
#: libpurple/util.c:2857
#, c-format
msgid "%d second"
msgid_plural "%d seconds"
msgstr[0] "%d sekunda"
msgstr[1] "%d sekundy"
msgstr[2] "%d sekund"
msgstr[3] "%d sekund"
#: libpurple/util.c:2869
#, c-format
msgid "%d day"
msgid_plural "%d days"
msgstr[0] "%d dzień"
msgstr[1] "%d dni"
msgstr[2] "%d dni"
msgstr[3] "%d dni"
#: libpurple/util.c:2877
#, c-format
msgid "%s, %d hour"
msgid_plural "%s, %d hours"
msgstr[0] "%s, %d godzina"
msgstr[1] "%s, %d godziny"
msgstr[2] "%s, %d godzin"
msgstr[3] "%s, %d godzin"
#: libpurple/util.c:2883
#, c-format
msgid "%d hour"
msgid_plural "%d hours"
msgstr[0] "%d godzina"
msgstr[1] "%d godziny"
msgstr[2] "%d godzin"
msgstr[3] "%d godzin"
#: libpurple/util.c:2891
#, c-format
msgid "%s, %d minute"
msgid_plural "%s, %d minutes"
msgstr[0] "%s, %d minuta"
msgstr[1] "%s, %d minuty"
msgstr[2] "%s, %d minut"
msgstr[3] "%s, %d minut"
#: libpurple/util.c:2897
#, c-format
msgid "%d minute"
msgid_plural "%d minutes"
msgstr[0] "%d minuta"
msgstr[1] "%d minuty"
msgstr[2] "%d minut"
msgstr[3] "%d minut"
#: libpurple/util.c:3759
#, c-format
msgid " - %s"
msgstr " — %s"
#: libpurple/util.c:3765
#, c-format
msgid " (%s)"
msgstr " (%s)"
#: libpurple/win32/libc_interface.c:349
msgid "Connection interrupted by other software on your computer."
msgstr "Inne oprogramowanie na komputerze przerwało połączenie."
#: libpurple/win32/libc_interface.c:352
msgid "Remote host closed connection."
msgstr "Zdalny komputer zamknął połączenie."
#: libpurple/win32/libc_interface.c:355
msgid "Connection timed out."
msgstr "Przekroczono czas oczekiwania na połączenie."
#: libpurple/win32/libc_interface.c:358
msgid "Connection refused."
msgstr "Odrzucono połączenie."
#: libpurple/win32/libc_interface.c:361
msgid "Address already in use."
msgstr "Adres jest już używany."
#: libpurple/xfer.c:287
#, c-format
msgid ""
"Error reading %s: \n"
"%s.\n"
msgstr ""
"Błąd podczas odczytywania %s: \n"
"%s.\n"
#: libpurple/xfer.c:291
#, c-format
msgid ""
"Error writing %s: \n"
"%s.\n"
msgstr ""
"Błąd podczas zapisywania %s: \n"
"%s.\n"
#: libpurple/xfer.c:295
#, c-format
msgid ""
"Error accessing %s: \n"
"%s.\n"
msgstr ""
"Błąd podczas uzyskiwania dostępu do %s: \n"
"%s.\n"
#: libpurple/xfer.c:333
msgid "Directory is not writable."
msgstr "Katalog nie jest udostępniony do zapisu."
#: libpurple/xfer.c:349
msgid "Cannot send a file of 0 bytes."
msgstr "Nie można wysłać pliku o zerowej długości."
#: libpurple/xfer.c:359
msgid "Cannot send a directory."
msgstr "Nie można wysłać katalogu."
#: libpurple/xfer.c:369
#, c-format
msgid "%s is not a regular file. Cowardly refusing to overwrite it.\n"
msgstr ""
"%s nie jest zwykłym plikiem. Na wszelki wypadek nie zostanie on zastąpiony.\n"
#: libpurple/xfer.c:390
msgid "File is not readable."
msgstr "Plik jest nieczytelny."
#: libpurple/xfer.c:458
#, c-format
msgid "%s wants to send you %s (%s)"
msgstr "Użytkownik %s chce wysłać %s (%s)"
#: libpurple/xfer.c:465
#, c-format
msgid "%s wants to send you a file"
msgstr "Użytkownik %s chce wysłać plik"
#: libpurple/xfer.c:513
#, c-format
msgid "Accept file transfer request from %s?"
msgstr "Odebrać prośbę o przesłanie pliku od %s?"
#: libpurple/xfer.c:517
#, c-format
msgid ""
"A file is available for download from:\n"
"Remote host: %s\n"
"Remote port: %d"
msgstr ""
"Plik jest dostępny do pobrania z:\n"
"Zdalnego komputera: %s\n"
"Portu zdalnego komputera: %d"
#: libpurple/xfer.c:554
#, c-format
msgid "%s is offering to send file %s"
msgstr "Użytkownik %s oferuje wysłanie pliku %s"
#: libpurple/xfer.c:620
#, c-format
msgid "%s is not a valid filename.\n"
msgstr "%s nie jest prawidłową nazwą pliku.\n"
#: libpurple/xfer.c:647
#, c-format
msgid "Offering to send %s to %s"
msgstr "Oferowanie wysłania %s do %s"
#: libpurple/xfer.c:658
#, c-format
msgid "Starting transfer of %s from %s"
msgstr "Rozpoczynanie przesyłania pliku %s od %s"
#: libpurple/xfer.c:954
#, c-format
msgid "Transfer of file <A HREF=\"file://%s\">%s</A> complete"
msgstr "Ukończono przesyłanie pliku <a href=\"file://%s\">%s</a>"
#: libpurple/xfer.c:959
#, c-format
msgid "Transfer of file %s complete"
msgstr "Ukończono przesyłanie pliku %s"
#: libpurple/xfer.c:964
msgid "File transfer complete"
msgstr "Ukończono przesyłanie pliku"
#: libpurple/xfer.c:1747
#, c-format
msgid "You cancelled the transfer of %s"
msgstr "Anulowano przesyłanie pliku %s"
#: libpurple/xfer.c:1752
msgid "File transfer cancelled"
msgstr "Anulowano przesyłanie pliku"
#: libpurple/xfer.c:1817
#, c-format
msgid "%s cancelled the transfer of %s"
msgstr "Użytkownik %s anulował przesyłanie pliku %s"
#: libpurple/xfer.c:1822
#, c-format
msgid "%s cancelled the file transfer"
msgstr "Użytkownik %s anulował przesyłanie pliku"
#: libpurple/xfer.c:1875
#, c-format
msgid "File transfer to %s failed."
msgstr "Przesyłanie pliku do %s się nie powiodło."
#: libpurple/xfer.c:1877
#, c-format
msgid "File transfer from %s failed."
msgstr "Przesyłanie pliku od %s się nie powiodło."
#: libpurple/xmlnode.c:865
#, c-format
msgid "Error Reading %s"
msgstr "Błąd podczas odczytywania %s"
#: libpurple/xmlnode.c:866
#, c-format
msgid ""
"An error was encountered reading your %s. The file has not been loaded, and "
"the old file has been renamed to %s~."
msgstr ""
"Wystąpił błąd podczas odczytywania %s. Plik nie został wczytany, a nazwa "
"poprzedniego została zmieniona na %s~."
#: pidgin/gtkaccount.c:469
msgid "Login Options"
msgstr "Opcje logowania"
#: pidgin/gtkaccount.c:490
msgid "Pro_tocol:"
msgstr "Pro_tokół:"
#: pidgin/gtkaccount.c:503 pidgin/gtkaccount.c:1153
msgid "_Username:"
msgstr "_Nazwa użytkownika:"
#: pidgin/gtkaccount.c:601
msgid "Remember pass_word"
msgstr "_Zapamiętanie hasła"
#: pidgin/gtkaccount.c:659
msgid "User Options"
msgstr "Opcje użytkownika"
#: pidgin/gtkaccount.c:672
msgid "_Local alias:"
msgstr "_Lokalny alias:"
#: pidgin/gtkaccount.c:676
msgid "New _mail notifications"
msgstr "Powiada_mianie o nowej poczcie"
#: pidgin/gtkaccount.c:681
msgid "Use this buddy _icon for this account:"
msgstr "_Ikona użytkownika dla tego konta:"
#: pidgin/gtkaccount.c:719 pidgin/gtkblist.c:1574 pidgin/gtkblist.c:1581
#: pidgin/gtkblist.c:1779 pidgin/gtkblist.c:1802
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:59
msgid "_Remove"
msgstr "_Usuń"
#: pidgin/gtkaccount.c:822
msgid "Ad_vanced"
msgstr "Zaa_wansowane"
#: pidgin/gtkaccount.c:1017
msgid "Use GNOME Proxy Settings"
msgstr "Ustawienia pośrednika środowiska GNOME"
#: pidgin/gtkaccount.c:1018
msgid "Use Global Proxy Settings"
msgstr "Globalne ustawienia pośrednika"
#: pidgin/gtkaccount.c:1024
msgid "No Proxy"
msgstr "Bez pośrednika"
#: pidgin/gtkaccount.c:1030 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:269
msgid "SOCKS 4"
msgstr "SOCKS 4"
#: pidgin/gtkaccount.c:1036 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:273
msgid "SOCKS 5"
msgstr "SOCKS 5"
#: pidgin/gtkaccount.c:1042
msgid "Tor/Privacy (SOCKS5)"
msgstr "Tor/prywatność (SOCKS 5)"
#: pidgin/gtkaccount.c:1048 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:281
msgid "HTTP"
msgstr "HTTP"
#: pidgin/gtkaccount.c:1054 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:285
msgid "Use Environmental Settings"
msgstr "Ustawienia środowiskowe"
#: pidgin/gtkaccount.c:1099
msgid "If you look real closely"
msgstr "Jeśli spojrzysz naprawdę blisko,"
#: pidgin/gtkaccount.c:1102
msgid "you can see the butterflies mating"
msgstr "ujrzysz łączące się w pary motyle"
#: pidgin/gtkaccount.c:1132
msgid "Proxy _type:"
msgstr "_Typ pośrednika:"
#: pidgin/gtkaccount.c:1141 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2344
msgid "_Host:"
msgstr "_Komputer:"
#: pidgin/gtkaccount.c:1145
msgid "_Port:"
msgstr "_Port:"
#: pidgin/gtkaccount.c:1158 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2427
msgid "Pa_ssword:"
msgstr "Ha_sło:"
#: pidgin/gtkaccount.c:1227
msgid "Use _silence suppression"
msgstr "Tłumienie ci_szy"
#: pidgin/gtkaccount.c:1232
msgid "_Voice and Video"
msgstr "_Dźwięk i wideo"
#: pidgin/gtkaccount.c:1343
msgid "Unable to save new account"
msgstr "Nie można zapisać nowego konta"
#: pidgin/gtkaccount.c:1344
msgid "An account already exists with the specified criteria."
msgstr "Konto o podanych kryteriach już istnieje."
#: pidgin/gtkaccount.c:1641
msgid "Add Account"
msgstr "Dodanie konta"
#: pidgin/gtkaccount.c:1658
msgid "_Basic"
msgstr "_Podstawowe"
#: pidgin/gtkaccount.c:1666
msgid "Create _this new account on the server"
msgstr "_Utworzenie nowego konta na serwerze"
#: pidgin/gtkaccount.c:1684
msgid "P_roxy"
msgstr "Poś_rednik"
#: pidgin/gtkaccount.c:1696 pidgin/gtkroomlist.c:324
#: pidgin/plugins/disco/resources/disco.ui:84
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:389
#: pidgin/plugins/screencap.c:395 pidgin/plugins/spellchk.c:2249
msgid "_Add"
msgstr "_Dodaj"
#: pidgin/gtkaccount.c:2089 pidgin/gtkplugin.c:1026
msgid "Enabled"
msgstr "Włączone"
#: pidgin/gtkaccount.c:2117
msgid "Protocol"
msgstr "Protokół"
#: pidgin/gtkaccount.c:2302
#, c-format
msgid ""
"<span size='larger' weight='bold'>Welcome to %s!</span>\n"
"\n"
"You have no IM accounts configured. To start connecting with %s press the "
"<b>Add...</b> button below and configure your first account. If you want %s "
"to connect to multiple IM accounts, press <b>Add...</b> again to configure "
"them all.\n"
"\n"
"You can come back to this window to add, edit, or remove accounts from "
"<b>Accounts⇨Manage Accounts</b> in the Buddy List window"
msgstr ""
"<span size='larger' weight='bold'>Witaj w programie %s!</span>\n"
"\n"
"Nie skonfigurowano jeszcze żadnych kont komunikatora. Aby rozpocząć łączenie "
"się za pomocą programu %s, należy najpierw nacisnąć poniższy przycisk "
"<b>Dodaj…</b> i skonfigurować konto. Aby program %s łączył się z wieloma "
"kontami, należy nacisnąć przycisk <b>Dodaj…</b> ponownie, aby je "
"skonfigurować.\n"
"\n"
"Można wrócić do tego okna, aby dodać, zmodyfikować lub usunąć konta z menu "
"<b>Konta → Zarządzaj kontami</b> w oknie listy znajomych"
#: pidgin/gtkaccount.c:2427
msgid "_Add..."
msgstr "_Dodaj…"
#: pidgin/gtkaccount.c:2431
msgid "_Modify..."
msgstr "M_odyfikuj…"
#: pidgin/gtkaccount.c:2437 pidgin/plugins/spellchk.c:2201
#, fuzzy
msgid "_Delete"
msgstr "Usuń"
#: pidgin/gtkaccount.c:2443 pidgin/gtkdialogs.c:146 pidgin/gtkdialogs.c:383
#: pidgin/plugins/disco/resources/disco.ui:100
#: pidgin/resources/Log/log-viewer.ui:49 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:418
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:89
#, fuzzy
msgid "_Close"
msgstr "Zamknij"
#: pidgin/gtkaccount.c:2614
#, fuzzy
msgid "Authorization acceptance message:"
msgstr "Wiadomość odmowy upoważnienia:"
#: pidgin/gtkaccount.c:2615 pidgin/gtkaccount.c:2655
msgid "No reason given."
msgstr "Nie podano powodu."
#: pidgin/gtkaccount.c:2654
#, fuzzy
msgid "Authorization denied message:"
msgstr "Wiadomość odmowy upoważnienia:"
#: pidgin/gtkaccount.c:2728
#, c-format
msgid ""
"<a href=\"viewinfo\">%s</a>%s%s%s wants to add you (%s) to his or her buddy "
"list%s%s"
msgstr ""
"Użytkownik <a href=\"viewinfo\">%s</a>%s%s%s chce dodać użytkownika (%s) do "
"swojej listy znajomych%s%s"
#: pidgin/gtkaccount.c:2764
msgid "Send Instant Message"
msgstr "Wyślij wiadomość"
#: pidgin/gtkblist.c:541
#, c-format
msgid "You have %d contact named %s. Would you like to merge them?"
msgid_plural ""
"You currently have %d contacts named %s. Would you like to merge them?"
msgstr[0] "%d kontakt ma nazwę %s. Połączyć go?"
msgstr[1] "%d kontakty mają nazwę %s. Połączyć je?"
msgstr[2] "%d kontaktów ma nazwę %s. Połączyć ich?"
msgstr[3] "%d kontaktów ma nazwę %s. Połączyć ich?"
#: pidgin/gtkblist.c:542
msgid ""
"Merging these contacts will cause them to share a single entry on the buddy "
"list and use a single conversation window. You can separate them again by "
"choosing 'Expand' from the contact's context menu"
msgstr ""
"Połączenie tych kontaktów spowoduje współdzielenie pojedynczego wpisu na "
"liście znajomych i używanie pojedynczego okna rozmowy. Można oddzielić je "
"ponownie przez wybranie „Rozwiń” z menu kontekstowego kontaktu"
#: pidgin/gtkblist.c:544
msgid "_Yes"
msgstr "_Tak"
#: pidgin/gtkblist.c:544
msgid "_No"
msgstr "_Nie"
#: pidgin/gtkblist.c:677
msgid "Please update the necessary fields."
msgstr "Proszę zaktualizować wymagane pola."
#: pidgin/gtkblist.c:1018
msgid "A_ccount"
msgstr "Ko_nto"
#: pidgin/gtkblist.c:1142
msgid ""
"Please enter the appropriate information about the chat you would like to "
"join.\n"
msgstr ""
"Proszę podać odpowiednie informacje o konferencji, do której dołączyć.\n"
#: pidgin/gtkblist.c:1147
msgid "Room _List"
msgstr "_Lista pokoi"
#: pidgin/gtkblist.c:1413 pidgin/gtkprivacy.c:536 pidgin/gtkprivacy.c:549
msgid "_Block"
msgstr "Za_blokuj"
#: pidgin/gtkblist.c:1413
msgid "Un_block"
msgstr "Od_blokuj"
#: pidgin/gtkblist.c:1456
msgid "Move to"
msgstr "Przenieś do"
#: pidgin/gtkblist.c:1502
msgid "Get _Info"
msgstr "Pobierz _informacje"
#: pidgin/gtkblist.c:1505
msgid "I_M"
msgstr "Wiado_mość"
#: pidgin/gtkblist.c:1514
msgid "_Audio Call"
msgstr "Rozmow_a głosowa"
#: pidgin/gtkblist.c:1519
msgid "Audio/_Video Call"
msgstr "Rozmowa głosowa/_wideo"
#: pidgin/gtkblist.c:1523
msgid "_Video Call"
msgstr "Rozmowa _wideo"
#: pidgin/gtkblist.c:1536
msgid "_Send File..."
msgstr "_Wyślij plik…"
#: pidgin/gtkblist.c:1543
msgid "Add Buddy _Pounce..."
msgstr "Dodaj przechwytywanie _zdarzeń…"
#: pidgin/gtkblist.c:1548 pidgin/gtkblist.c:1551 pidgin/gtkblist.c:1767
#: pidgin/gtkblist.c:1794
msgid "View _Log"
msgstr "_Dziennik rozmów"
#: pidgin/gtkblist.c:1558 pidgin/gtkblist.c:1740
msgid "Hide When Offline"
msgstr "Ukryj w trybie offline"
#: pidgin/gtkblist.c:1558 pidgin/gtkblist.c:1740
msgid "Show When Offline"
msgstr "Wyświetl w trybie offline"
#: pidgin/gtkblist.c:1572 pidgin/gtkblist.c:1579 pidgin/gtkblist.c:1777
#: pidgin/gtkblist.c:1800
msgid "_Alias..."
msgstr "_Alias…"
#: pidgin/gtkblist.c:1711
msgid "Set Custom Icon"
msgstr "Ustaw niestandardową ikonę"
#: pidgin/gtkblist.c:1714 pidgin/gtkconv.c:2423
msgid "Remove Custom Icon"
msgstr "Usuń niestandardową ikonę"
#: pidgin/gtkblist.c:1727
msgid "Add _Buddy..."
msgstr "Dodaj _znajomego…"
#: pidgin/gtkblist.c:1730
msgid "Add C_hat..."
msgstr "Dodaj _konferencję…"
#: pidgin/gtkblist.c:1733
msgid "_Delete Group"
msgstr "_Usuń grupę"
#: pidgin/gtkblist.c:1735
msgid "_Rename"
msgstr "_Zmień nazwę"
#: pidgin/gtkblist.c:1761 pidgin/gtkroomlist.c:322 pidgin/gtkroomlist.c:600
msgid "_Join"
msgstr "_Dołącz"
#: pidgin/gtkblist.c:1763
msgid "Auto-Join"
msgstr "Automatyczne dołączanie"
#: pidgin/gtkblist.c:1765
msgid "Persistent"
msgstr "Trwałe"
#: pidgin/gtkblist.c:1775
msgid "_Edit Settings..."
msgstr "Modyfikuj ustawi_enia…"
#: pidgin/gtkblist.c:1809 pidgin/gtkblist.c:1834
msgid "_Collapse"
msgstr "_Zwiń"
#: pidgin/gtkblist.c:1839
msgid "_Expand"
msgstr "_Rozwiń"
#: pidgin/gtkblist.c:2535 pidgin/gtkpounce.c:463
msgid ""
"You are not currently signed on with an account that can add that buddy."
msgstr ""
"Nie zalogowano do żadnego konta, do którego można dodać tego znajomego."
#: pidgin/gtkblist.c:2912
msgid "Unknown node type"
msgstr "Nieznany typ węzła"
#: pidgin/gtkblist.c:3562
msgid "Please select your mood from the list"
msgstr "Proszę wybrać nastrój z listy"
#: pidgin/gtkblist.c:3598
msgid "Message (optional)"
msgstr "Wiadomość (opcjonalna)"
#: pidgin/gtkblist.c:3603
msgid "Edit User Mood"
msgstr "Zmiana nastroju użytkownika"
#: pidgin/gtkblist.c:3764
#, c-format
msgid "<b>Account:</b> %s"
msgstr "<b>Konto:</b> %s"
#: pidgin/gtkblist.c:3783
#, c-format
msgid ""
"\n"
"<b>Occupants:</b> %d"
msgstr ""
"\n"
"<b>Użytkownicy:</b> %d"
#: pidgin/gtkblist.c:3789
#, c-format
msgid ""
"\n"
"<b>Topic:</b> %s"
msgstr ""
"\n"
"<b>Temat:</b> %s"
#: pidgin/gtkblist.c:3789
msgid "(no topic set)"
msgstr "(nie ustawiono tematu)"
#: pidgin/gtkblist.c:3866
msgid "Buddy Alias"
msgstr "Alias znajomego"
#: pidgin/gtkblist.c:3893
msgid "Logged In"
msgstr "Zalogowany"
#: pidgin/gtkblist.c:3939
msgid "Last Seen"
msgstr "Ostatnio widziany"
#: pidgin/gtkblist.c:3961
msgid "Spooky"
msgstr "Niesamowite"
#: pidgin/gtkblist.c:3963
msgid "Awesome"
msgstr "Fajne"
#: pidgin/gtkblist.c:3965
msgid "Rockin'"
msgstr "Wstrząsające"
#: pidgin/gtkblist.c:3995
msgid "Total Buddies"
msgstr "Razem znajomych"
#: pidgin/gtkblist.c:4354
#, c-format
msgid "Idle %dd %dh %02dm"
msgstr "Bezczynny %dd %dh %02dm"
#: pidgin/gtkblist.c:4356
#, c-format
msgid "Idle %dh %02dm"
msgstr "Bezczynny %dh %02dm"
#: pidgin/gtkblist.c:4358
#, c-format
msgid "Idle %dm"
msgstr "Bezczynny %dm"
#: pidgin/gtkblist.c:4702 pidgin/gtkdocklet.c:177 pidgin/gtkdocklet.c:182
#, c-format
msgid "%d unread message from %s\n"
msgid_plural "%d unread messages from %s\n"
msgstr[0] "%d nieprzeczytana wiadomość od użytkownika %s\n"
msgstr[1] "%d nieprzeczytane wiadomości od użytkownika %s\n"
msgstr[2] "%d nieprzeczytanych wiadomości od użytkownika %s\n"
msgstr[3] "%d nieprzeczytanych wiadomości od użytkownika %s\n"
#: pidgin/gtkblist.c:4849
msgid "Manually"
msgstr "Ręcznie"
#: pidgin/gtkblist.c:4851
msgid "By status"
msgstr "Według stanu"
#: pidgin/gtkblist.c:4852
msgid "By recent log activity"
msgstr "Według ostatniej aktywności w dzienniku"
#: pidgin/gtkblist.c:5149
#, c-format
msgid "%s disconnected"
msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
#: pidgin/gtkblist.c:5151
#, c-format
msgid "%s disabled"
msgstr "Użytkownik %s wyłączony"
#: pidgin/gtkblist.c:5155
msgid "Reconnect"
msgstr "Połącz ponownie"
#: pidgin/gtkblist.c:5155 pidgin/gtkblist.c:5260
msgid "Re-enable"
msgstr "Włącz ponownie"
#: pidgin/gtkblist.c:5168
msgid "SSL FAQs"
msgstr "FAQ protokołu SSL"
#: pidgin/gtkblist.c:5258
msgid "Welcome back!"
msgstr "Witaj z powrotem!"
#: pidgin/gtkblist.c:5295
#, c-format
msgid "%d account was disabled because you signed on from another location:"
msgid_plural ""
"%d accounts were disabled because you signed on from another location:"
msgstr[0] "%d konto zostało wyłączone, ponieważ zalogowano z innego położenia:"
msgstr[1] "%d konta zostały wyłączone, ponieważ zalogowano z innego położenia:"
msgstr[2] ""
"%d kont zostało wyłączonych, ponieważ zalogowano z innego położenia:"
msgstr[3] ""
"%d kont zostało wyłączonych, ponieważ zalogowano z innego położenia:"
#: pidgin/gtkblist.c:5502
msgid "<b>Username:</b>"
msgstr "<b>Nazwa użytkownika:</b>"
#: pidgin/gtkblist.c:5509
msgid "<b>Password:</b>"
msgstr "<b>Hasło:</b>"
#: pidgin/gtkblist.c:5520
msgid "_Login"
msgstr "_Login"
#: pidgin/gtkblist.c:5814
#, c-format
msgid ""
"<span weight='bold' size='larger'>Welcome to %s!</span>\n"
"\n"
"You have no accounts enabled. Enable your IM accounts from the <b>Accounts</"
"b> window at <b>Accounts⇨Manage Accounts</b>. Once you enable accounts, "
"you'll be able to sign on, set your status, and talk to your friends."
msgstr ""
"<span weight='bold' size='larger'>Witaj w programie %s!</span>\n"
"\n"
"Nie włączono żadnych kont. Proszę włączyć konta z okna <b>Konta</b> "
"w <b>Konta → Zarządzaj kontami</b>. Po włączeniu kont można się zalogować, "
"ustawić stan i rozmawiać z przyjaciółmi."
#: pidgin/gtkblist.c:6999
msgid "Add a buddy.\n"
msgstr "Dodanie znajomego.\n"
#: pidgin/gtkblist.c:7014
msgid "Buddy's _username:"
msgstr "Nazwa _użytkownika:"
#: pidgin/gtkblist.c:7031
msgid "(Optional) A_lias:"
msgstr "(Opcjonalny) a_lias:"
#: pidgin/gtkblist.c:7042
msgid "(Optional) _Invite message:"
msgstr "(Opcjonalna) w_iadomość zaproszenia:"
#: pidgin/gtkblist.c:7047
msgid "Add buddy to _group:"
msgstr "Dodanie znajomego do g_rupy:"
#: pidgin/gtkblist.c:7156
msgid "This protocol does not support chat rooms."
msgstr "Ten protokół nie obsługuje pokojów konferencji."
#: pidgin/gtkblist.c:7175
msgid ""
"You are not currently signed on with any protocols that have the ability to "
"chat."
msgstr ""
"Obecnie nie zalogowano za pomocą protokołu, który ma możliwość konferencji."
#: pidgin/gtkblist.c:7184
msgid ""
"Please enter an alias, and the appropriate information about the chat you "
"would like to add to your buddy list.\n"
msgstr ""
"Proszę podać alias i odpowiednie informacje o konferencji, która ma zostać "
"dodana do listy znajomych.\n"
#: pidgin/gtkblist.c:7205
msgid "A_lias:"
msgstr "A_lias:"
#: pidgin/gtkblist.c:7212
msgid "_Group:"
msgstr "_Grupa:"
#: pidgin/gtkblist.c:7216
msgid "Automatically _join when account connects"
msgstr "Aut_omatyczne dołączanie podczas połączenia konta"
#: pidgin/gtkblist.c:7217
msgid "_Remain in chat after window is closed"
msgstr "Pozostawanie w konfe_rencji po zamknięciu okna"
#: pidgin/gtkblist.c:7240
msgid "Please enter the name of the group to be added."
msgstr "Proszę podać nazwę dodawanej grupy."
#: pidgin/gtkblist.c:8030
msgid "Enable Account"
msgstr "Włącz konto"
#: pidgin/gtkblist.c:8111
msgid "_Edit Account"
msgstr "M_odyfikuj konto"
#: pidgin/gtkblist.c:8129
msgid "Set _Mood..."
msgstr "Ustaw _nastrój…"
#: pidgin/gtkblist.c:8167 pidgin/gtkconv.c:2908
msgid "No actions available"
msgstr "Brak dostępnych czynności"
#: pidgin/gtkblist.c:8174
msgid "_Disable"
msgstr "_Wyłącz"
#: pidgin/gtkconv.c:345
msgid "Unsafe debugging is now disabled."
msgstr ""
#: pidgin/gtkconv.c:350
msgid "Unsafe debugging is now enabled."
msgstr ""
#: pidgin/gtkconv.c:359
msgid "Verbose debugging is now disabled."
msgstr ""
#: pidgin/gtkconv.c:364
msgid "Verbose debugging is now enabled."
msgstr ""
#: pidgin/gtkconv.c:371
#, fuzzy
msgid "Supported debug options are: plugins, version, unsafe, verbose"
msgstr "Obsługiwane opcje debugowania: plugins, version"
#: pidgin/gtkconv.c:434
#, fuzzy
msgid ""
"Use \"/help &lt;command&gt;\" for help with a specific command.<br/>The "
"following commands are available in this context:<br/>"
msgstr ""
"Należy użyć „/help &lt;polecenie&gt;”, aby uzyskać pomoc dla konkretnego "
"polecenia.\n"
"W tym kontekście dostępne są następujące polecenia:\n"
#: pidgin/gtkconv.c:530
msgid "Unknown command."
msgstr "Nieznane polecenie."
#: pidgin/gtkconv.c:793
#, c-format
msgid "<h1>Conversation with %s</h1>\n"
msgstr "<h1>Rozmowa z użytkownikiem %s</h1>\n"
#: pidgin/gtkconv.c:830
msgid "Save Conversation"
msgstr "Zapis rozmowy"
#: pidgin/gtkconv.c:1342
msgid "Un-Ignore"
msgstr "Usuń zignorowanie"
#: pidgin/gtkconv.c:1346
msgid "Ignore"
msgstr "Zignoruj"
#: pidgin/gtkconv.c:2230
msgid "Unable to save icon file to disk."
msgstr "Nie można zapisać pliku ikony na dysku."
#: pidgin/gtkconv.c:2326
msgid "Save Icon"
msgstr "Zapisz ikonę"
#: pidgin/gtkconv.c:2388
msgid "Animate"
msgstr "Animuj"
#: pidgin/gtkconv.c:2397
msgid "Hide Icon"
msgstr "Ukryj ikonę"
#: pidgin/gtkconv.c:2400
msgid "Save Icon As..."
msgstr "Zapisz ikonę jako…"
#: pidgin/gtkconv.c:2405 pidgin/gtkconv.c:2409
msgid "Set Custom Icon..."
msgstr "Ustaw niestandardową ikonę…"
#: pidgin/gtkconv.c:2414
msgid "Change Size"
msgstr "Zmień rozmiar"
#: pidgin/gtkconv.c:2562
msgid "Show All"
msgstr "Wyświetl wszystko"
#: pidgin/gtkconv.c:3210
msgid "User is typing..."
msgstr "Użytkownik coś pisze…"
#: pidgin/gtkconv.c:3282
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%s has stopped typing"
msgstr ""
"\n"
"Użytkownik %s przestał pisać"
#: pidgin/gtkconv.c:3495 pidgin/gtkconv.c:7315
msgid "S_end To"
msgstr "_Wyślij do"
#: pidgin/gtkconv.c:4140
msgid "0 people in room"
msgstr "Brak osób w pokoju"
#: pidgin/gtkconv.c:4998 pidgin/gtkconv.c:5112
#, c-format
msgid "%d person in room"
msgid_plural "%d people in room"
msgstr[0] "%d osoba w pokoju"
msgstr[1] "%d osoby w pokoju"
msgstr[2] "%d osób w pokoju"
msgstr[3] "%d osób w pokoju"
#: pidgin/gtkconv.c:5507 pidgin/gtkstatusbox.c:636
msgid "Typing"
msgstr "Pisze"
#: pidgin/gtkconv.c:5511
msgid "Stopped Typing"
msgstr "Zatrzymanie pisania"
#: pidgin/gtkconv.c:5514
msgid "Nick Said"
msgstr "Pseudonim powiedział"
#: pidgin/gtkconv.c:5517
msgid "Unread Messages"
msgstr "Nieprzeczytane wiadomości"
#: pidgin/gtkconv.c:5523
msgid "New Event"
msgstr "Nowe zdarzenie"
#: pidgin/gtkconv.c:6261
msgid ""
"The account has disconnected and you are no longer in this chat. You will "
"automatically rejoin the chat when the account reconnects."
msgstr ""
"Konto zostało rozłączone i użytkownik nie jest już obecny w tej konferencji. "
"Po nawiązaniu połączenia nastąpi ponowne dołączenie."
#: pidgin/gtkconv.c:6718
msgid "clear: Clears all conversation scrollbacks."
msgstr "clear: czyści wszystkie okna rozmów."
#: pidgin/gtkconv.c:6991
msgid "Confirm close"
msgstr "Potwierdzenie zamknięcia"
#: pidgin/gtkconv.c:7023
msgid "You have unread messages. Are you sure you want to close the window?"
msgstr "W oknie są nieprzeczytane wiadomości. Na pewno je zamknąć?"
#: pidgin/gtkconv.c:8085
msgid "Close other tabs"
msgstr "Zamknij inne karty"
#: pidgin/gtkconv.c:8091
msgid "Close all tabs"
msgstr "Zamknij wszystkie karty"
#: pidgin/gtkconv.c:8099
msgid "Detach this tab"
msgstr "Odłącz tę kartę"
#: pidgin/gtkconv.c:8105
msgid "Close this tab"
msgstr "Zamknij tę kartę"
#: pidgin/gtkconv.c:8309
msgid "Close conversation"
msgstr "Zamknij rozmowę"
#: pidgin/gtkconv.c:8951
msgid "Last created window"
msgstr "Ostatnie utworzone okno"
#: pidgin/gtkconv.c:8953
msgid "Separate IM and Chat windows"
msgstr "Oddzielne okno dla rozmów i konferencji"
#: pidgin/gtkconv.c:8955 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:78
msgid "New window"
msgstr "Nowe okno"
#: pidgin/gtkconv.c:8957
msgid "By group"
msgstr "Według grup"
#: pidgin/gtkconv.c:8959
msgid "By account"
msgstr "Według konta"
#: pidgin/gtkdialogs.c:168
#, c-format
msgid "%s Plugin Information"
msgstr "Informacje o wtyczkach programu %s"
#: pidgin/gtkdialogs.c:178 pidgin/pidgindebugplugininfo.c:75
msgid "Plugin Information"
msgstr "Informacje o wtyczkach"
#: pidgin/gtkdialogs.c:284
#, fuzzy
msgid "Invalid username"
msgstr "Nieprawidłowy pseudonim"
#: pidgin/gtkdialogs.c:301 pidgin/gtkdialogs.c:442 pidgin/gtkdialogs.c:520
msgid "_Name"
msgstr "_Nazwa"
#: pidgin/gtkdialogs.c:307 pidgin/gtkdialogs.c:447 pidgin/gtkdialogs.c:525
msgid "_Account"
msgstr "_Konto"
#: pidgin/gtkdialogs.c:456
msgid "Get User Info"
msgstr "Pobranie informacji o użytkowniku"
#: pidgin/gtkdialogs.c:457
msgid ""
"Please enter the username or alias of the person whose info you would like "
"to view."
msgstr ""
"Proszę podać nazwę użytkownika lub alias osoby, której informacje mają "
"zostać wyświetlone."
#: pidgin/gtkdialogs.c:545
msgid "View User Log"
msgstr "Dziennik rozmów użytkownika"
#: pidgin/gtkdialogs.c:566
#, c-format
msgid "Enter an alias for %s."
msgstr "Proszę podać nazwę dla użytkownika %s."
#: pidgin/gtkdialogs.c:568
msgid "Alias Buddy"
msgstr "Alias znajomego"
#: pidgin/gtkdialogs.c:593
msgid "Alias Chat"
msgstr "Alias konferencji"
#: pidgin/gtkdialogs.c:594
msgid "Enter an alias for this chat."
msgstr "Proszę podać alias dla tej konferencji."
#: pidgin/gtkdialogs.c:636
#, c-format
msgid ""
"You are about to remove the contact containing %s and %d other buddy from "
"your buddy list. Do you want to continue?"
msgid_plural ""
"You are about to remove the contact containing %s and %d other buddies from "
"your buddy list. Do you want to continue?"
msgstr[0] ""
"Za chwilę zostanie usunięty kontakt zawierający %s i %d inny znajomy "
"z listy. Kontynuować?"
msgstr[1] ""
"Za chwilę zostanie usunięty kontakt zawierający %s i %d innych znajomych "
"z listy. Kontynuować?"
msgstr[2] ""
"Za chwilę zostanie usunięty kontakt zawierający %s i %d innych znajomych "
"z listy. Kontynuować?"
msgstr[3] ""
"Za chwilę zostanie usunięty kontakt zawierający %s i %d innych znajomych "
"z listy. Kontynuować?"
#: pidgin/gtkdialogs.c:644
msgid "Remove Contact"
msgstr "Usunięcie kontaktu"
#: pidgin/gtkdialogs.c:647
msgid "_Remove Contact"
msgstr "_Usuń kontakt"
#: pidgin/gtkdialogs.c:678
#, c-format
msgid ""
"You are about to merge the group called %s into the group called %s. Do you "
"want to continue?"
msgstr ""
"Za chwilę zostaną połączone grupy o nazwie %s z grupą o nazwie %s. "
"Kontynuować?"
#: pidgin/gtkdialogs.c:685
msgid "Merge Groups"
msgstr "Połączenie grup"
#: pidgin/gtkdialogs.c:688
msgid "_Merge Groups"
msgstr "_Połącz grupy"
#: pidgin/gtkdialogs.c:738
#, c-format
msgid ""
"You are about to remove the group %s and all its members from your buddy "
"list. Do you want to continue?"
msgstr ""
"Za chwilę zostanie usunięta grupa %s i wszyscy jej członkowie z listy "
"znajomych. Kontynuować?"
#: pidgin/gtkdialogs.c:741
msgid "Remove Group"
msgstr "Usunięcie grupy"
#: pidgin/gtkdialogs.c:744
msgid "_Remove Group"
msgstr "_Usuń grupę"
#: pidgin/gtkdialogs.c:777
#, c-format
msgid ""
"You are about to remove %s from your buddy list. Do you want to continue?"
msgstr "Za chwilę zostanie usunięty znajomy %s z listy. Kontynuować?"
#: pidgin/gtkdialogs.c:780
msgid "Remove Buddy"
msgstr "Usunięcie znajomego"
#: pidgin/gtkdialogs.c:783
msgid "_Remove Buddy"
msgstr "_Usuń znajomego"
#: pidgin/gtkdialogs.c:804
#, c-format
msgid ""
"You are about to remove the chat %s from your buddy list. Do you want to "
"continue?"
msgstr ""
"Za chwilę zostanie usunięta konferencja %s z listy znajomych. Kontynuować?"
#: pidgin/gtkdialogs.c:807
msgid "Remove Chat"
msgstr "Usunięcie konferencji"
#: pidgin/gtkdialogs.c:809
msgid "_Remove Chat"
msgstr "Usuń konfe_rencję"
#: pidgin/gtkdocklet.c:174
msgid "Right-click for more unread messages...\n"
msgstr ""
"Naciśnięcie prawym przyciskiem myszy wyświetli więcej nieprzeczytanych "
"wiadomości…\n"
#: pidgin/gtkdocklet.c:541
msgid "_Change Status"
msgstr "_Zmień stan"
#: pidgin/gtkdocklet.c:561 pidgin/gtkstatusbox.c:1020
msgid "Do not disturb"
msgstr "Nie przeszkadzać"
#: pidgin/gtkdocklet.c:565 pidgin/gtkstatusbox.c:1021
msgid "Invisible"
msgstr "Niewidoczny"
#: pidgin/gtkdocklet.c:690
msgid "Show Buddy _List"
msgstr "_Lista znajomych"
#: pidgin/gtkdocklet.c:695
msgid "_Unread Messages"
msgstr "_Nieprzeczytane wiadomości"
#: pidgin/gtkdocklet.c:716
msgid "New _Message..."
msgstr "Nowa wiado_mość…"
#: pidgin/gtkdocklet.c:733
msgid "_Accounts"
msgstr "Kont_a"
#: pidgin/gtkdocklet.c:735
msgid "Plu_gins"
msgstr "_Wtyczki"
#: pidgin/gtkdocklet.c:738
msgid "Pr_eferences"
msgstr "_Preferencje"
#: pidgin/gtkdocklet.c:744
msgid "Mute _Sounds"
msgstr "Wyci_szenie dźwięków"
#: pidgin/gtkdocklet.c:756
msgid "_Quit"
msgstr "Za_kończ"
#: pidgin/gtkmedia.c:590
msgid "Media error"
msgstr "Błąd multimediów"
#: pidgin/gtkmedia.c:634
#, c-format
msgid "%s wishes to start an audio/video session with you."
msgstr "Użytkownik %s chce rozpocząć sesję głosową/wideo."
#: pidgin/gtkmedia.c:640
#, c-format
msgid "%s wishes to start a video session with you."
msgstr "Użytkownik %s chce rozpocząć sesję wideo."
#: pidgin/gtkmedia.c:646
msgid "Incoming Call"
msgstr "Rozmowa przychodząca"
#: pidgin/gtkmedia.c:909
msgid "_Hold"
msgstr "_Wstrzymaj"
#: pidgin/gtkmedia.c:976 pidgin/resources/Debug/debug.ui:132
msgid "_Pause"
msgstr "_Wstrzymaj"
#: pidgin/gtkmedia.c:994
msgid "_Mute"
msgstr "Wy_cisz"
#: pidgin/gtkmedia.c:1080
#, fuzzy
msgid "Call in progress"
msgstr "Trwa rozmowa."
#: pidgin/gtknotify.c:804
#, c-format
msgid "%s has %d new message."
msgid_plural "%s has %d new messages."
msgstr[0] "Użytkownik %s ma %d nową wiadomość."
msgstr[1] "Użytkownik %s ma %d nowe wiadomości."
msgstr[2] "Użytkownik %s ma %d nowych wiadomości."
msgstr[3] "Użytkownik %s ma %d nowych wiadomości."
#: pidgin/gtknotify.c:835
#, c-format
msgid "<b>%d new email.</b>"
msgid_plural "<b>%d new emails.</b>"
msgstr[0] "<b>%d nowa wiadomość e-mail.</b>"
msgstr[1] "<b>%d nowe wiadomości e-mail.</b>"
msgstr[2] "<b>%d nowych wiadomości e-mail.</b>"
msgstr[3] "<b>%d nowych wiadomości e-mail.</b>"
#: pidgin/gtknotify.c:1262
#, c-format
msgid "The browser command \"%s\" is invalid."
msgstr "Polecenie przeglądarki „%s” jest nieprawidłowe."
#: pidgin/gtknotify.c:1264 pidgin/gtknotify.c:1300 pidgin/gtknotify.c:1458
msgid "Unable to open URL"
msgstr "Nie można otworzyć adresu URL"
#: pidgin/gtknotify.c:1297
#, c-format
msgid "Error launching \"%s\": %s"
msgstr "Błąd podczas uruchamiania „%s”: %s"
#: pidgin/gtknotify.c:1459
msgid ""
"The 'Manual' browser command has been chosen, but no command has been set."
msgstr "Wybrano „ręczne” polecenie przeglądarki, ale nie ustawiono polecenia."
#: pidgin/gtknotify.c:1468
msgid "Unable to open URL: the 'Manual' browser command seems invalid."
msgstr ""
"Nie można otworzyć adresu URL: „ręczne” polecenie przeglądarki jest "
"nieprawidłowe."
#: pidgin/gtknotify.c:1543
msgid "No message"
msgstr "Brak wiadomości"
#: pidgin/gtknotify.c:1616
msgid "Open All Messages"
msgstr "Otwórz wszystkie wiadomości"
#: pidgin/gtknotify.c:1648
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">You have mail!</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nowa wiadomość e-mail.</span>"
#: pidgin/gtknotify.c:1651
msgid "New Pounces"
msgstr "Nowe przechwytywanie zdarzeń"
#: pidgin/gtknotify.c:1670
msgid "Dismiss"
msgstr "Odrzuć"
#: pidgin/gtknotify.c:1707
msgid "Date"
msgstr "Data"
#: pidgin/gtknotify.c:1715
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">You have pounced!</span>"
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nowe przechwytywanie zdarzenia.</span>"
#: pidgin/gtkplugin.c:532
msgid "The following plugins will be unloaded."
msgstr "Następujące wtyczki zostaną wyłączone."
#: pidgin/gtkplugin.c:562
msgid "Multiple plugins will be unloaded."
msgstr "Kilka wtyczek zostanie wyłączonych."
#: pidgin/gtkplugin.c:564
msgid "Unload Plugins"
msgstr "Wyłącz wtyczki"
#: pidgin/gtkplugin.c:585
msgid "Could not unload plugin"
msgstr "Nie można wyłączyć wtyczki"
#: pidgin/gtkplugin.c:586
msgid ""
"The plugin could not be unloaded now, but will be disabled at the next "
"startup."
msgstr ""
"Nie można teraz wyłączyć wtyczki, ale zostanie ona wyłączona podczas "
"następnego uruchomienia."
#: pidgin/gtkplugin.c:597
#, fuzzy
msgid "Could not load plugin"
msgstr "Nie można wyłączyć wtyczki"
#: pidgin/gtkplugin.c:738
#, c-format
msgid ""
"<span foreground=\"red\" weight=\"bold\">Error: %s\n"
"Check the plugin website for an update.</span>"
msgstr ""
"<span foreground=\"red\" weight=\"bold\">Błąd: %s\n"
"Proszę zobaczyć stronę WWW wtyczki, aby uzyskać aktualizację.</span>"
#: pidgin/gtkplugin.c:859
#, fuzzy
msgid "Authors"
msgstr "Autor"
#: pidgin/gtkplugin.c:860
msgid "Author"
msgstr "Autor"
#: pidgin/gtkplugin.c:943
msgid "<b>Written by:</b>"
msgstr "<b>Napisana przez:</b>"
#: pidgin/gtkplugin.c:965
msgid "<b>Web site:</b>"
msgstr "<b>Strona WWW:</b>"
#: pidgin/gtkplugin.c:975
msgid "<b>Filename:</b>"
msgstr "<b>Nazwa pliku:</b>"
#: pidgin/gtkplugin.c:1001
msgid "Configure Pl_ugin"
msgstr "Skonfig_uruj wtyczkę"
#: pidgin/gtkplugin.c:1061
msgid "<b>Plugin Details</b>"
msgstr "<b>Szczegółowe informacje o wtyczce</b>"
#: pidgin/gtkpounce.c:160
msgid "Select a file"
msgstr "Wybór pliku"
#: pidgin/gtkpounce.c:568
msgid "Modify Buddy Pounce"
msgstr "Modyfikuj przechwytywanie zdarzeń"
#: pidgin/gtkpounce.c:589 pidgin/gtkroomlist.c:560
#: pidgin/plugins/disco/resources/disco.ui:134
msgid "_Account:"
msgstr "_Konto:"
#: pidgin/gtkpounce.c:609
msgid "_Buddy name:"
msgstr "Nazwa _znajomego:"
#: pidgin/gtkpounce.c:643
msgid "Si_gns on"
msgstr "Z_alogowanie"
#: pidgin/gtkpounce.c:645
msgid "Signs o_ff"
msgstr "_Wylogowanie"
#: pidgin/gtkpounce.c:647
msgid "Goes a_way"
msgstr "Zmiana stanu na _zajęty"
#: pidgin/gtkpounce.c:649
msgid "Ret_urns from away"
msgstr "Powrót ze stan_u nieobecności"
#: pidgin/gtkpounce.c:651
msgid "Becomes _idle"
msgstr "Przejście w stan bezczynnośc_i"
#: pidgin/gtkpounce.c:653
msgid "Is no longer i_dle"
msgstr "Powrót ze stanu bezczynnoś_ci"
#: pidgin/gtkpounce.c:655
msgid "Starts _typing"
msgstr "Rozpoczęcie pi_sania"
#: pidgin/gtkpounce.c:657
msgid "P_auses while typing"
msgstr "Wstrzym_anie pisania"
#: pidgin/gtkpounce.c:659
msgid "Stops t_yping"
msgstr "Zatrzymanie pisa_nia"
#: pidgin/gtkpounce.c:661
msgid "Sends a _message"
msgstr "Wysłanie wiado_mości"
#: pidgin/gtkpounce.c:705
msgid "Ope_n an IM window"
msgstr "Otwarcie ok_na rozmowy"
#: pidgin/gtkpounce.c:707
msgid "_Pop up a notification"
msgstr "_Powiadomienia"
#: pidgin/gtkpounce.c:709
msgid "Send a _message"
msgstr "Wysłanie wiado_mości"
#: pidgin/gtkpounce.c:711
msgid "E_xecute a command"
msgstr "Wyko_nanie polecenia"
#: pidgin/gtkpounce.c:713
msgid "P_lay a sound"
msgstr "O_dtworzenie dźwięku"
#: pidgin/gtkpounce.c:721
msgid "Brows_e..."
msgstr "Prz_eglądaj…"
#: pidgin/gtkpounce.c:725
msgid "Br_owse..."
msgstr "Przegląd_aj…"
#: pidgin/gtkpounce.c:726 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2909
msgid "Pre_view"
msgstr "Podg_ląd"
#: pidgin/gtkpounce.c:870
msgid "P_ounce only when my status is not Available"
msgstr "Przechwytywanie tylko, kiedy stan nie jest d_ostępny"
#: pidgin/gtkpounce.c:875
msgid "_Recurring"
msgstr "Powta_rzanie"
#: pidgin/gtkpounce.c:1294
msgid "Pounce Target"
msgstr "Cel zdarzeń"
#: pidgin/gtkpounce.c:1469
msgid "Started typing"
msgstr "Rozpoczęcie pisania"
#: pidgin/gtkpounce.c:1471
msgid "Paused while typing"
msgstr "Wstrzymanie pisania"
#: pidgin/gtkpounce.c:1473
msgid "Signed on"
msgstr "Zalogowanie"
#: pidgin/gtkpounce.c:1475
msgid "Returned from being idle"
msgstr "Powrót ze stanu bezczynności"
#: pidgin/gtkpounce.c:1477
msgid "Returned from being away"
msgstr "Powrót ze stanu nieobecności"
#: pidgin/gtkpounce.c:1479
msgid "Stopped typing"
msgstr "Zatrzymanie pisania"
#: pidgin/gtkpounce.c:1481
msgid "Signed off"
msgstr "Wylogowanie"
#: pidgin/gtkpounce.c:1483
msgid "Became idle"
msgstr "Przejście w stan bezczynności"
#: pidgin/gtkpounce.c:1485
msgid "Went away"
msgstr "Przejście do stanu nieobecności"
#: pidgin/gtkpounce.c:1487
msgid "Sent a message"
msgstr "Wysłanie wiadomości"
#: pidgin/gtkpounce.c:1488
msgid "Unknown.... Please report this!"
msgstr "Nieznane… Proszę to zgłosić."
#: pidgin/gtkprefs.c:929
msgid "(Custom)"
msgstr "(Niestandardowe)"
#: pidgin/gtkprefs.c:941
msgid "none"
msgstr "brak"
#: pidgin/gtkprefs.c:941 pidgin/gtkprefs.c:989 pidgin/gtkprefs.c:1111
#: pidgin/gtkprefs.c:1119
msgid "Penguin Pimps"
msgstr "Pingwinki"
#: pidgin/gtkprefs.c:942
msgid "Selecting this disables graphical emoticons."
msgstr "Wybranie tego motywu wyłącza graficzne emotikony."
#: pidgin/gtkprefs.c:990
msgid "The default Pidgin sound theme"
msgstr "Domyślny motyw dźwięków programu Pidgin"
#: pidgin/gtkprefs.c:1112
msgid "The default Pidgin buddy list theme"
msgstr "Domyślny motyw listy znajomych programu Pidgin"
#: pidgin/gtkprefs.c:1120
msgid "The default Pidgin status icon theme"
msgstr "Domyślny motyw ikon stanu programu Pidgin"
#: pidgin/gtkprefs.c:1272 pidgin/gtkprefs.c:1281
msgid "Theme failed to unpack."
msgstr "Rozpakowanie motywu się nie powiodło."
#: pidgin/gtkprefs.c:1330 pidgin/gtkprefs.c:1382
msgid "Theme failed to load."
msgstr "Wczytanie motywu się nie powiodło."
#: pidgin/gtkprefs.c:1385
msgid "Theme failed to copy."
msgstr "Skopiowanie motywu się nie powiodło."
#: pidgin/gtkprefs.c:1932
msgid "Cannot start proxy configuration program."
msgstr "Nie można uruchomić programu konfiguracji pośrednika."
#: pidgin/gtkprefs.c:1944
msgid "Cannot start browser configuration program."
msgstr "Nie można uruchomić programu konfiguracji przeglądarki."
#: pidgin/gtkprefs.c:1978
msgid "Disabled"
msgstr "Wyłączone"
#: pidgin/gtkprefs.c:1980
#, c-format
msgid "Use _automatically detected IP address: %s"
msgstr "_Automatyczne wykrywanie adresu IP: %s"
#: pidgin/gtkprefs.c:2102
msgid "Manual"
msgstr "Ręcznie"
#: pidgin/gtkprefs.c:2449 pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:624
msgid "_Apply"
msgstr "Z_astosuj"
#: pidgin/gtkprefs.c:2475
#, fuzzy
msgid "Failed to set new keyring"
msgstr "Uzyskanie nazwy się nie powiodło: %s"
#: pidgin/gtkprefs.c:2499
msgid "Selected keyring is disabled"
msgstr ""
#: pidgin/gtkprefs.c:2703
msgid "Sound Selection"
msgstr "Wybór dźwięków"
#: pidgin/gtkprefs.c:3020
msgid "DROP"
msgstr "Upuszczenie"
#: pidgin/gtkprefs.c:3095 pidgin/gtkprefs.c:3119
#, fuzzy, c-format
msgid "Silence threshold: %d%%"
msgstr "Próg ciszy:"
#: pidgin/gtkprefs.c:3465
#, fuzzy
msgid "Voice/Video"
msgstr "_Dźwięk i wideo"
#: pidgin/gtkprivacy.c:342
msgid "Privacy"
msgstr "Prywatność"
#: pidgin/gtkprivacy.c:352
msgid "Changes to privacy settings take effect immediately."
msgstr "Zmiany ustawień prywatności są uwzględniane natychmiast."
#: pidgin/gtkprivacy.c:360
msgid "Set privacy for:"
msgstr "Ustawienie prywatności dla:"
#: pidgin/gtkprivacy.c:405
msgid "Remove Al_l"
msgstr "Usuń wszyst_ko"
#: pidgin/gtkprivacy.c:491 pidgin/gtkprivacy.c:508
msgid "Permit User"
msgstr "Zezwolenie dla użytkownika"
#: pidgin/gtkprivacy.c:492
msgid "Type a user you permit to contact you."
msgstr "Proszę podać użytkownika, który ma pozwolenie na kontakt."
#: pidgin/gtkprivacy.c:493
msgid "Please enter the name of the user you wish to be able to contact you."
msgstr ""
"Proszę podać nazwę użytkownika, który ma mieć możliwość kontaktowania się."
#: pidgin/gtkprivacy.c:496 pidgin/gtkprivacy.c:511
msgid "_Permit"
msgstr "_Zezwolenie"
#: pidgin/gtkprivacy.c:502
#, c-format
msgid "Allow %s to contact you?"
msgstr "Zezwolić użytkownikowi %s na kontaktowanie się?"
#: pidgin/gtkprivacy.c:504
#, c-format
msgid "Are you sure you wish to allow %s to contact you?"
msgstr "Na pewno zezwolić użytkownikowi %s na kontaktowanie się?"
#: pidgin/gtkprivacy.c:532 pidgin/gtkprivacy.c:546
msgid "Block User"
msgstr "Blokowanie użytkownika"
#: pidgin/gtkprivacy.c:533
msgid "Type a user to block."
msgstr "Proszę podać użytkownika do zablokowania."
#: pidgin/gtkprivacy.c:534
msgid "Please enter the name of the user you wish to block."
msgstr "Proszę podać nazwę użytkownika, który ma zostać zablokowany."
#: pidgin/gtkprivacy.c:542
#, c-format
msgid "Block %s?"
msgstr "Zablokować użytkownika %s?"
#: pidgin/gtkprivacy.c:544
#, c-format
msgid "Are you sure you want to block %s?"
msgstr "Na pewno zablokować użytkownika %s?"
#: pidgin/gtkrequest.c:472
#, fuzzy
msgid "_Help"
msgstr "/Pomo_c"
#: pidgin/gtkrequest.c:905
msgid "Please wait"
msgstr ""
#: pidgin/gtkrequest.c:2403 pidgin/gtkutils.c:1967
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:43
#, fuzzy
msgid "_Open"
msgstr "_Otwórz odnośnik"
#: pidgin/gtkrequest.c:2470
msgid "Select Folder..."
msgstr "Wybierz katalog…"
#: pidgin/gtkrequest.c:2471
msgid "_OK"
msgstr "_OK"
#: pidgin/gtkroomlist.c:583
msgid "_Get List"
msgstr "_Pobierz listę"
#: pidgin/gtkroomlist.c:591
msgid "_Add Chat"
msgstr "_Dodaj konferencję"
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:305
msgid "Are you sure you want to delete the selected saved statuses?"
msgstr "Na pewno usunąć wybrane zapisane stany?"
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:579 pidgin/gtksavedstatuses.c:1211
msgid "_Use"
msgstr "_Użyj"
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:723
msgid "Title already in use. You must choose a unique title."
msgstr "Ten tytuł jest już używany. Należy wybrać unikalny tytuł."
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:936
msgid "Different"
msgstr "Różne"
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:1132
msgid "_Title:"
msgstr "_Tytuł:"
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:1140 pidgin/gtksavedstatuses.c:1427
msgid "_Status:"
msgstr "_Stan:"
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:1146 pidgin/gtksavedstatuses.c:1461
msgid "_Message:"
msgstr "_Wiadomość:"
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:1165
msgid "Use a _different status for some accounts"
msgstr "_Różne stany dla poszczególnych kont"
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:1218
msgid "Sa_ve and Use"
msgstr "Z_apisz i użyj"
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:1411
#, c-format
msgid "Status for %s"
msgstr "Stan dla %s"
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:188 pidgin/gtksmiley-manager.c:234
msgid "Custom Smiley"
msgstr "Niestandardowa emotikona"
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:232
#, c-format
msgid ""
"A custom smiley for '%s' already exists. Please use a different shortcut."
msgstr ""
"Niestandardowa emotikona dla „%s” już istnieje. Proszę wybrać inny skrót."
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:235
msgid "Duplicate Shortcut"
msgstr "Duplikat skrótu"
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:327
msgid "Edit Smiley"
msgstr "Modyfikacja emotikony"
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:327
msgid "Add Smiley"
msgstr "Dodanie emotikony"
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:356
msgid "_Image:"
msgstr "_Obraz:"
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:379
msgid "S_hortcut text:"
msgstr "_Tekst skrótu:"
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:673
msgid "Smiley"
msgstr "Emotikona"
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:682
msgid "Shortcut Text"
msgstr "Tekst skrótu"
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:770
msgid "Custom Smiley Manager"
msgstr "Menedżer niestandardowych emotikon"
#: pidgin/gtkstatusbox.c:307
msgid "Select Buddy Icon"
msgstr "Wybór ikony znajomego"
#: pidgin/gtkstatusbox.c:391
msgid "Click to change your buddyicon for this account."
msgstr "Naciśnięcie zmieni ikonę znajomego dla tego konta."
#: pidgin/gtkstatusbox.c:392
msgid "Click to change your buddyicon for all accounts."
msgstr "Naciśnięcie zmieni ikonę znajomego dla wszystkich kont."
#: pidgin/gtkstatusbox.c:640
msgid "Waiting for network connection"
msgstr "Oczekiwanie na połączenie sieciowe"
#: pidgin/gtkstatusbox.c:1028
msgid "New status..."
msgstr "Nowy stan…"
#: pidgin/gtkstatusbox.c:1029
msgid "Saved statuses..."
msgstr "Zapisane stany…"
#: pidgin/gtkstatusbox.c:1643
msgid "Status Selector"
msgstr "Wybór stanu"
#: pidgin/gtkutils.c:1087 pidgin/gtkutils.c:1114
#, c-format
msgid "The following error has occurred loading %s: %s"
msgstr "Wystąpił następujący błąd podczas wczytywania %s: %s"
#: pidgin/gtkutils.c:1090 pidgin/gtkutils.c:1116
msgid "Failed to load image"
msgstr "Wczytanie obrazu się nie powiodło"
#: pidgin/gtkutils.c:1192 pidgin/gtkutils.c:1205 pidgin/gtkutils.c:1212
msgid "You have dragged an image"
msgstr "Upuszczono obraz"
#: pidgin/gtkutils.c:1193
msgid ""
"You can send this image as a file transfer, embed it into this message, or "
"use it as the buddy icon for this user."
msgstr ""
"Można wysłać ten obraz jako przesyłanie pliku, wstawić go do tej wiadomości "
"lub użyć go jako ikony znajomego dla tego użytkownika."
#: pidgin/gtkutils.c:1200 pidgin/gtkutils.c:1220
msgid "Set as buddy icon"
msgstr "Ustaw jako ikonę znajomego"
#: pidgin/gtkutils.c:1201 pidgin/gtkutils.c:1221
msgid "Send image file"
msgstr "Wyślij plik obrazu"
#: pidgin/gtkutils.c:1202 pidgin/gtkutils.c:1221
msgid "Insert in message"
msgstr "Wstaw do wiadomości"
#: pidgin/gtkutils.c:1206
msgid "Would you like to set it as the buddy icon for this user?"
msgstr "Ustawić jako ikonę znajomego dla tego użytkownika?"
#: pidgin/gtkutils.c:1213
msgid ""
"You can send this image as a file transfer, or use it as the buddy icon for "
"this user."
msgstr ""
"Można wysłać ten obraz jako przesyłanie pliku lub użyć go jako ikony "
"znajomego dla tego użytkownika."
#: pidgin/gtkutils.c:1214
msgid ""
"You can insert this image into this message, or use it as the buddy icon for "
"this user"
msgstr ""
"Można wstawić ten obraz do tej wiadomości lub użyć go jako ikonę znajomego "
"dla tego użytkownika"
#: pidgin/gtkutils.c:1297
msgid "Cannot send launcher"
msgstr "Nie można wysłać aktywatora"
#: pidgin/gtkutils.c:1298
msgid ""
"You dragged a desktop launcher. Most likely you wanted to send the target of "
"this launcher instead of this launcher itself."
msgstr ""
"Upuszczono aktywator pulpitu. Najprawdopodobniej zamierzano wysłać cel tego "
"aktywatora zamiast jego samego."
#: pidgin/gtkutils.c:1354
#, c-format
msgid "Cannot send folder %s."
msgstr "Nie można wysłać katalogu %s."
#: pidgin/gtkutils.c:1355
#, c-format
msgid ""
"%s cannot transfer a folder. You will need to send the files within "
"individually."
msgstr ""
"Użytkownik %s nie mógł wysłać katalogu. Należy wysłać pliki pojedynczo."
#: pidgin/gtkutils.c:1936
#, c-format
msgid ""
"<b>File:</b> %s\n"
"<b>File size:</b> %s\n"
"<b>Image size:</b> %dx%d"
msgstr ""
"<b>Plik:</b> %s\n"
"<b>Rozmiar pliku:</b> %s\n"
"<b>Wymiary obrazu:</b> %d×%d"
#: pidgin/gtkutils.c:1967
msgid "Buddy Icon"
msgstr "Ikona znajomego"
#: pidgin/gtkutils.c:2175
#, c-format
msgid "The file '%s' is too large for %s. Please try a smaller image.\n"
msgstr "Plik „%s” jest za duży dla %s. Proszę spróbować mniejszego obrazu.\n"
#: pidgin/gtkutils.c:2177
msgid "Icon Error"
msgstr "Błąd ikony"
#: pidgin/gtkutils.c:2177
msgid "Could not set icon"
msgstr "Nie można ustawić ikony"
#: pidgin/gtkwhiteboard.c:482
msgid "Do you really want to clear?"
msgstr "Na pewno wyczyścić?"
#: pidgin/gtkwhiteboard.c:505
msgid "Save File"
msgstr "Zapisz plik"
#: pidgin/gtkwhiteboard.c:531
#, fuzzy
msgid "Unable to save the file"
msgstr "Nie można otworzyć pliku."
#: pidgin/gtkxfer.c:149
msgid "Not started"
msgstr "Nie rozpoczęto"
#: pidgin/gtkxfer.c:259
msgid "<b>Receiving As:</b>"
msgstr "<b>Odbieranie jako:</b>"
#: pidgin/gtkxfer.c:261
msgid "<b>Receiving From:</b>"
msgstr "<b>Odbieranie od:</b>"
#: pidgin/gtkxfer.c:265
msgid "<b>Sending To:</b>"
msgstr "<b>Wysyłanie do:</b>"
#: pidgin/gtkxfer.c:267
msgid "<b>Sending As:</b>"
msgstr "<b>Wysyłanie jako:</b>"
#: pidgin/gtkxfer.c:460
msgid "There is no application configured to open this type of file."
msgstr "Żaden program nie jest skonfigurowana do otwierania tego typu plików."
#: pidgin/gtkxfer.c:466
msgid "An error occurred while opening the file."
msgstr "Wystąpił błąd podczas otwierania pliku."
#: pidgin/gtkxfer.c:505
#, c-format
msgid "Error launching %s: %s"
msgstr "Błąd podczas uruchamiania %s: %s"
#: pidgin/gtkxfer.c:514
#, c-format
msgid "Error running %s"
msgstr "Błąd podczas wykonywania %s"
#: pidgin/gtkxfer.c:515
#, c-format
msgid "Process returned error code %d"
msgstr "Proces zwrócił kod błędu %d"
#: pidgin/libpidgin.c:460
#, c-format
msgid ""
"%s %s has segfaulted and attempted to dump a core file.\n"
"This is a bug in the software and has happened through\n"
"no fault of your own.\n"
"\n"
"If you can reproduce the crash, please notify the developers\n"
"by reporting a bug at:\n"
"%ssimpleticket/\n"
"\n"
"Please make sure to specify what you were doing at the time\n"
"and post the backtrace from the core file. If you do not know\n"
"how to get the backtrace, please read the instructions at\n"
"%swiki/GetABacktrace\n"
msgstr ""
"Program %s %s miał awarię i próbował zrzucić plik core.\n"
"To jest błąd w oprogramowaniu nie powstały z winy użytkownika.\n"
"\n"
"Jeśli można powtórzyć awarię, proszę powiadomić programistów\n"
"zgłaszając błąd na stronie:\n"
"%ssimpleticket/\n"
"\n"
"Proszę upewnić się, że podano czynność wykonywaną w trakcie\n"
"awarii oraz wysłano wyjątek z pliku core. Jeśli nie wiadomo,\n"
"jak uzyskać wyjątek, proszę przeczytać instrukcje na stronie\n"
"%swiki/GetABacktrace\n"
#: pidgin/libpidgin.c:766
#, fuzzy
msgid "Exiting because another libpurple client is already running."
msgstr ""
"Kończenie działania, ponieważ inny klient biblioteki libpurple jest już "
"uruchomiony.\n"
#: pidgin/pidginabout.c:270 pidgin/resources/About/about.ui:271
msgid "Build Information"
msgstr "Informacje programistyczne"
#: pidgin/pidginabout.c:295 pidgin/pidginabout.c:345
#, fuzzy
msgid "Purple Version"
msgstr "Osoba biblioteki Purple"
#: pidgin/pidginabout.c:305 pidgin/pidginabout.c:355
#, fuzzy
msgid "GLib Version"
msgstr "Minimalna wersja"
#: pidgin/pidginabout.c:315 pidgin/pidginabout.c:365
#, fuzzy
msgid "GTK+ Version"
msgstr "Wersje TLS/SSL"
#: pidgin/pidginabout.c:330
#, fuzzy
msgid "Runtime Information"
msgstr "Informacje programistyczne"
#: pidgin/pidgindebug.c:156
msgid "Save Debug Log"
msgstr "Zapis do dziennika debugowania"
#: pidgin/pidgindebug.c:491
msgid "_Icon Only"
msgstr "Tylko _ikona"
#: pidgin/pidgindebug.c:492
msgid "_Text Only"
msgstr "Tylko _tekst"
#: pidgin/pidgindebug.c:493
msgid "_Both Icon & Text"
msgstr "I_kona i tekst"
#: pidgin/pidginlog.c:294
msgid "Log Deletion Failed"
msgstr "Usunięcie dziennika rozmów się nie powiodło"
#: pidgin/pidginlog.c:295
msgid "Check permissions and try again."
msgstr "Proszę sprawdzić uprawnienia i spróbować ponownie."
#: pidgin/pidginlog.c:339
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to permanently delete the log of the conversation with "
"%s which started at %s?"
msgstr ""
"Na pewno trwale usunąć dziennik rozmowy z użytkownikiem %s, rozpoczętej dnia "
"%s?"
#: pidgin/pidginlog.c:350
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to permanently delete the log of the conversation in "
"%s which started at %s?"
msgstr "Na pewno trwale usunąć dziennik rozmowy w %s, rozpoczętej dnia %s?"
#: pidgin/pidginlog.c:355
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to permanently delete the system log which started at "
"%s?"
msgstr "Na pewno trwale usunąć dziennik systemowy rozpoczęty dnia %s?"
#: pidgin/pidginlog.c:373
msgid "Delete Log?"
msgstr "Usunąć dziennik?"
#: pidgin/pidginlog.c:399
msgid "Delete Log..."
msgstr "Usuń dziennik…"
#: pidgin/pidgintooltip.c:120
msgid "Pidgin Tooltip"
msgstr "Podpowiedź programu Pidgin"
#: pidgin/plugins/cap/cap.c:442 pidgin/plugins/cap/cap.c:445
msgid "Response Probability:"
msgstr "Prawdopodobieństwo odpowiedzi:"
#: pidgin/plugins/cap/cap.c:735
msgid "Statistics Configuration"
msgstr "Konfiguracja statystyk"
#: pidgin/plugins/cap/cap.c:738
msgid "Maximum response timeout:"
msgstr "Maksymalny czas oczekiwania na odpowiedź:"
#: pidgin/plugins/cap/cap.c:741 pidgin/plugins/cap/cap.c:748
#: pidgin/plugins/cap/cap.c:755
msgid "minutes"
msgstr "minuty"
#: pidgin/plugins/cap/cap.c:745
msgid "Maximum last-seen difference:"
msgstr "Maksymalna różnica ostatnio-widziany:"
#: pidgin/plugins/cap/cap.c:752
msgid "Threshold:"
msgstr "Próg:"
#: pidgin/plugins/contact_priority.c:94
msgid "Point values to use when..."
msgstr "Wskazywanie używanych wartości, kiedy…"
#: pidgin/plugins/contact_priority.c:124
msgid ""
"The buddy with the <i>largest score</i> is the buddy who will have priority "
"in the contact.\n"
msgstr ""
"Znajomy z <i>największą liczbą punktów</i> będzie traktowany priorytetowo "
"przy nawiązywaniu kontaktu.\n"
#: pidgin/plugins/contact_priority.c:131
msgid "Use last buddy when scores are equal"
msgstr "Ostatni znajomy w przypadku równej liczby punktów"
#: pidgin/plugins/contact_priority.c:136
msgid "Point values to use for account..."
msgstr "Wskazywanie używanej wartości dla konta…"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:239
msgid "Server name request"
msgstr "Żądanie adresu serwera"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:239
msgid "Enter an XMPP Server"
msgstr "Proszę podać serwer XMPP"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:240
msgid "Select an XMPP server to query"
msgstr "Wybór serwera XMPP do odpytania"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:242
msgid "Find Services"
msgstr "Znajdź usługi"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:297
msgid "Add to Buddy List"
msgstr "Dodaj do listy znajomych"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:467
msgid "Gateway"
msgstr "Brama"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:471
msgid "Directory"
msgstr "Katalog"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:479
msgid "PubSub Collection"
msgstr "Zbiór PubSub"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:483
msgid "PubSub Leaf"
msgstr "Karta PubSub"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:487
msgid "Other"
msgstr "Inny"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:495
msgid ""
"\n"
"<b>Description:</b> "
msgstr ""
"\n"
"<b>Opis:</b> "
#: pidgin/plugins/disco/xmppdisco.c:513
msgid "Server does not exist"
msgstr "Serwer nie istnieje"
#: pidgin/plugins/disco/xmppdisco.c:518
msgid "Server does not support service discovery"
msgstr "Serwer nie obsługuje wykrywania usług"
#: pidgin/plugins/disco/xmppdisco.c:598
msgid "XMPP Service Discovery"
msgstr "Wykrywanie usług XMPP"
#: pidgin/plugins/disco/xmppdisco.c:649
#, fuzzy
msgid "XMPP protocol is not loaded."
msgstr "Wtyczka protokołu XMPP"
#: pidgin/plugins/disco/resources/disco.ui:20
msgid "Service Discovery"
msgstr "Wykrywanie usług"
#: pidgin/plugins/disco/resources/disco.ui:38 pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:73
#, fuzzy
msgid "_Stop"
msgstr "Zatrzymaj"
#: pidgin/plugins/disco/resources/disco.ui:54
msgid "_Browse"
msgstr "_Przeglądaj"
#: pidgin/plugins/extplacement.c:92
msgid "Conversation Placement"
msgstr "Rozmieszczanie rozmów"
#: pidgin/plugins/extplacement.c:96
msgid ""
"Note: The preference for \"New conversations\" must be set to \"By "
"conversation count\"."
msgstr ""
"Uwaga: preferencja dla „Nowe rozmowy” musi zostać ustawiona na „Według "
"liczby rozmów”."
#: pidgin/plugins/extplacement.c:102
msgid "Number of conversations per window"
msgstr "Liczba rozmów w jednym oknie"
#: pidgin/plugins/extplacement.c:108
msgid "Separate IM and Chat windows when placing by number"
msgstr ""
"Oddzielanie okien wiadomości i konferencji podczas rozmieszczania według "
"liczby"
#: pidgin/plugins/extplacement.c:146
msgid "By conversation count"
msgstr "Według liczby rozmów"
#: pidgin/plugins/gestures/gestures.c:187
msgid "Mouse Gestures Configuration"
msgstr "Konfiguracja gestów myszy"
#: pidgin/plugins/gestures/gestures.c:193
msgid "Middle mouse button"
msgstr "Środkowy przycisk myszy"
#: pidgin/plugins/gestures/gestures.c:194
msgid "Right mouse button"
msgstr "Prawy przycisk myszy"
#: pidgin/plugins/gestures/gestures.c:204
msgid "_Visual gesture display"
msgstr "_Gesty"
#: pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:140
msgid "Instant Messaging"
msgstr "Komunikator"
#: pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:447
msgid "Select a person from your address book below, or add a new person."
msgstr "Proszę wybrać osobę z poniższej książki adresowej lub dodać nową."
#: pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:490
#: pidgin/plugins/gevolution/assoc-buddy.c:379
#, fuzzy
msgid "C_lear"
msgstr "Wyczyść"
#: pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:531
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:298
msgid "Group:"
msgstr "Grupa:"
#: pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:550
#: pidgin/plugins/gevolution/assoc-buddy.c:429
#, fuzzy
msgid "_New Person"
msgstr "Nowa osoba"
#: pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:566
#, fuzzy
msgid "_Select Buddy"
msgstr "Wybierz znajomego"
#: pidgin/plugins/gevolution/assoc-buddy.c:337
msgid ""
"Select a person from your address book to add this buddy to, or create a new "
"person."
msgstr ""
"Proszę wybrać osobę z książki adresowej, do której dodać tego znajomego lub "
"utworzyć nową osobę."
#: pidgin/plugins/gevolution/assoc-buddy.c:445
msgid "_Associate Buddy"
msgstr "Powiąż zn_ajomego"
#: pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:253
#: pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:260
msgid "Unable to send email"
msgstr "Nie można wysłać wiadomości e-mail"
#: pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:254
msgid "The evolution executable was not found in the PATH."
msgstr ""
"Plik wykonywalny programu Evolution nie został odnaleziony w zmiennej PATH."
#: pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:261
msgid "An email address was not found for this buddy."
msgstr "Nie odnaleziono adresu e-mail dla tego znajomego."
#: pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:287
msgid "Add to Address Book"
msgstr "Dodaj do książki adresowej"
#: pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:299
msgid "Send Email"
msgstr "Wyślij wiadomość e-mail"
#: pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:379
msgid "Evolution Integration Configuration"
msgstr "Konfiguracja integracji z programem Evolution"
#: pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:382
msgid "Select all accounts that buddies should be auto-added to."
msgstr ""
"Proszę wybrać wszystkie konta, do których znajomi powinni być automatycznie "
"dodawani."
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:244
msgid "New Person"
msgstr "Nowa osoba"
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:258
msgid "Please enter the person's information below."
msgstr "Proszę poniżej podać informacje o osobie."
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:262
msgid "Please enter the buddy's username and account type below."
msgstr "Proszę poniżej podać nazwę znajomego i typ konta."
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:283
msgid "Account type:"
msgstr "Typ konta:"
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:307
msgid "Optional information:"
msgstr "Opcjonalne informacje:"
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:326
msgid "First name:"
msgstr "Imię:"
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:338
msgid "Last name:"
msgstr "Nazwisko:"
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:358
msgid "Email:"
msgstr "Adres e-mail:"
#: pidgin/plugins/gtkbuddynote.c:38
#, c-format
msgid ""
"\n"
"<b>Buddy Note</b>: %s"
msgstr ""
"\n"
"<b>Notatka o znajomym</b>: %s"
#: pidgin/plugins/imgupload.c:226
#, fuzzy
msgid "Uploading image"
msgstr "wczytanie wtyczki się nie powiodło"
#: pidgin/plugins/imgupload.c:227
msgid "Please wait for image URL being retrieved..."
msgstr ""
#: pidgin/plugins/imgupload.c:357
msgid "Use image filename as link description"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/imgupload.c:365
msgid "Image Uploader"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/mailchk.c:145
msgid "Could not read $MAIL or /var/spool/mail/$USER\n"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:49
msgid ""
"A music messaging session has been requested. Please click the MM icon to "
"accept."
msgstr ""
"Poproszono o sesję wiadomości muzycznych. Proszę nacisnąć ikonę MM, aby "
"odebrać."
#: pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:50
msgid "Music messaging session confirmed."
msgstr "Potwierdzono sesję wiadomości muzycznych."
#: pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:404
msgid "Music Messaging"
msgstr "Wiadomości muzyczne"
#: pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:405
msgid "There was a conflict in running the command:"
msgstr "Wystąpił konflikt podczas wykonywania polecenia:"
#: pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:515
msgid "Error Running Editor"
msgstr "Błąd podczas uruchamiania edytora"
#: pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:516
msgid "The following error has occurred:"
msgstr "Wystąpił następujący błąd:"
#: pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:619
msgid "Music Messaging Configuration"
msgstr "Konfiguracja wiadomości muzycznych"
#: pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:623
msgid "Score Editor Path"
msgstr "Ścieżka do edytora nut"
#: pidgin/plugins/notify.c:704
msgid "Notify For"
msgstr "Powiadamianie dla"
#: pidgin/plugins/notify.c:708
msgid "_IM windows"
msgstr "Okna w_iadomości"
#: pidgin/plugins/notify.c:716 pidgin/plugins/notify.c:742
msgid "\tS_ystem messages"
msgstr "\tK_omunikaty systemowe"
#: pidgin/plugins/notify.c:725
msgid "C_hat windows"
msgstr "Okna _konferencji"
#: pidgin/plugins/notify.c:733
msgid "\t_Only when someone says your username"
msgstr "\tTylk_o, kiedy ktoś wymawia nazwę użytkownika"
#: pidgin/plugins/notify.c:751
msgid "_Focused windows"
msgstr "A_ktywne okna"
#: pidgin/plugins/notify.c:759
msgid "Notification Methods"
msgstr "Metody powiadamiania"
#: pidgin/plugins/notify.c:766
msgid "Prepend _string into window title:"
msgstr "Poprzedzanie tytułu okna napi_sem:"
#: pidgin/plugins/notify.c:785
msgid "Insert c_ount of new messages into window title"
msgstr "Wstawianie liczby nowych wiad_omości do tytułu okna"
#: pidgin/plugins/notify.c:794
msgid "Insert count of new message into _X property"
msgstr "Wstawianie liczby nowych wiadomości do właściwości _X"
#: pidgin/plugins/notify.c:802
msgid "Set window manager \"_URGENT\" hint"
msgstr "_Ustawienie podpowiedzi „PILNY” menedżera okien"
#: pidgin/plugins/notify.c:804
msgid "_Flash window"
msgstr "_Miganie okna"
#: pidgin/plugins/notify.c:813
msgid "R_aise conversation window"
msgstr "Przenoszenie okn_a rozmowy na wierzch"
#: pidgin/plugins/notify.c:823
msgid "_Present conversation window"
msgstr "_Wyświetlanie okna rozmowy"
#: pidgin/plugins/notify.c:831
msgid "Notification Removal"
msgstr "Usuwanie powiadomień"
#: pidgin/plugins/notify.c:836
msgid "Remove when conversation window _gains focus"
msgstr "Usunięcie po a_ktywacji okna rozmowy"
#: pidgin/plugins/notify.c:843
msgid "Remove when conversation window _receives click"
msgstr "Usunięcie po _naciśnięciu okna rozmowy"
#: pidgin/plugins/notify.c:851
msgid "Remove when _typing in conversation window"
msgstr "Usunięcie po wpisaniu _tekstu w oknie rozmowy"
#: pidgin/plugins/notify.c:859
msgid "Remove when a _message gets sent"
msgstr "Usunięcie po wysłaniu wiado_mości"
#: pidgin/plugins/notify.c:868
msgid "Remove on switch to conversation ta_b"
msgstr "Usunięcie po przełączeniu na _kartę rozmowy"
#: pidgin/plugins/relnot.c:91
#, c-format
msgid "You can upgrade to %s %s today."
msgstr "Można zaktualizować do %s %s."
#: pidgin/plugins/relnot.c:96
msgid "New Version Available"
msgstr "Dostępna jest nowa wersja"
#: pidgin/plugins/relnot.c:99
msgid "Later"
msgstr "Później"
#: pidgin/plugins/relnot.c:100
msgid "Download Now"
msgstr "Pobierz teraz"
#: pidgin/plugins/screencap.c:291
msgid "screenshot-"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/screencap.c:329 pidgin/plugins/screencap.c:796
msgid "Insert screenshot"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/screencap.c:616
msgid ""
"Select the region to send and press Enter button to confirm or press Escape "
"button to cancel"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/screencap.c:710
msgid "Insert Screens_hot..."
msgstr ""
#: pidgin/plugins/screencap.c:795
msgid "_Screenshot"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/spellchk.c:1974
msgid "Duplicate Correction"
msgstr "Poprawianie duplikatów"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:1975
msgid "The specified word already exists in the correction list."
msgstr "Podany wyraz już istnieje na liście poprawianych wyrazów."
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2131
msgid "Text Replacements"
msgstr "Zastępowanie tekstu"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2144
msgid "You type"
msgstr "Wpisane"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2158
msgid "You send"
msgstr "Wysłane"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2172
msgid "Whole words only"
msgstr "Tylko całe wyrazy"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2184
msgid "Case sensitive"
msgstr "Rozróżnianie małych i wielkich liter"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2212
msgid "Add a new text replacement"
msgstr "Dodaj nowe zastąpienie tekstu"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2228
msgid "You _type:"
msgstr "_Wpisane:"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2232
msgid "You _send:"
msgstr "Wy_słane:"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2235
msgid "_Exact case match (uncheck for automatic case handling)"
msgstr ""
"Dokładn_e rozróżnianie małych i wielkich liter (odznaczenie powoduje "
"automatyczne obsługiwanie wielkości liter)"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2237
msgid "Only replace _whole words"
msgstr "Zastępowanie tylko całych _wyrazów"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2262
msgid "General Text Replacement Options"
msgstr "Ogólne opcje zastępowania tekstu"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2263
msgid "Enable replacement of last word on send"
msgstr "Zastępowanie ostatniego wyrazu podczas wysyłania"
#: pidgin/plugins/ticker/ticker.c:76
msgid "Buddy Ticker"
msgstr "Przewijana lista znajomych"
#: pidgin/plugins/transparency.c:153 pidgin/plugins/transparency.c:545
#: pidgin/plugins/transparency.c:590
msgid "Opacity:"
msgstr "Nieprzezroczystość:"
#: pidgin/plugins/transparency.c:512
msgid "IM Conversation Windows"
msgstr "Okna rozmów"
#: pidgin/plugins/transparency.c:513
msgid "_IM window transparency"
msgstr "Przezroczystość okien w_iadomości"
#: pidgin/plugins/transparency.c:524
msgid "_Show slider bar in IM window"
msgstr "Pa_sek przezroczystości w oknie wiadomości"
#: pidgin/plugins/transparency.c:531
msgid "Remove IM window transparency on focus"
msgstr "Usuń przezroczystość okna wiadomości po aktywacji"
#: pidgin/plugins/transparency.c:534 pidgin/plugins/transparency.c:580
msgid "Always on top"
msgstr "Zawsze na wierzchu"
#: pidgin/plugins/transparency.c:566
msgid "Buddy List Window"
msgstr "Okno listy znajomych"
#: pidgin/plugins/transparency.c:567
msgid "_Buddy List window transparency"
msgstr "_Przezroczystość okna listy znajomych"
#: pidgin/plugins/transparency.c:578
msgid "Remove Buddy List window transparency on focus"
msgstr "Usuń przezroczystość okna listy znajomych po aktywacji"
#: pidgin/plugins/unity.c:442
msgid "Chatroom alerts"
msgstr "Powiadomienia w konferencjach"
#: pidgin/plugins/unity.c:446
msgid "Chatroom message alerts _only where someone says your username"
msgstr ""
"P_owiadamianie o wiadomościach w konferencjach tylko, kiedy ktoś wymawia "
"nazwę użytkownika"
#: pidgin/plugins/unity.c:455
msgid "Launcher Icon"
msgstr "Ikona aktywatora"
#: pidgin/plugins/unity.c:459
msgid "_Disable launcher integration"
msgstr "_Wyłączenie integracji z aktywatorem"
#: pidgin/plugins/unity.c:467
msgid "Show number of unread _messages on launcher icon"
msgstr "Liczba _nieprzeczytanych wiadomości na ikonie aktywatora"
#: pidgin/plugins/unity.c:475
msgid "Show number of unread co_nversations on launcher icon"
msgstr "Liczba _nieprzeczytanych rozmów na ikonie aktywatora"
#: pidgin/plugins/unity.c:484
msgid "Messaging Menu"
msgstr "Menu komunikatora"
#: pidgin/plugins/unity.c:489
msgid "Show number of _unread messages for conversations in messaging menu"
msgstr "_Liczba nieprzeczytanych wiadomości w menu komunikatora"
#: pidgin/plugins/unity.c:497
msgid "Show _elapsed time for unread conversations in messaging menu"
msgstr "_Czas trwania nieprzeczytanych rozmów w menu komunikatora"
#: pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:245
msgid "Startup"
msgstr "Uruchomienie"
#: pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:246
#, c-format
msgid "_Start %s on Windows startup"
msgstr "Uruchomienie programu %s podczas _startu systemu Windows"
#: pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:258
msgid "Allow multiple instances"
msgstr "Zezwolenie na wiele instancji"
#: pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:269
msgid "_Dockable Buddy List"
msgstr "_Zakotwiczenie listy znajomych"
#: pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:273
msgid "_Keep Buddy List window on top:"
msgstr "O_kno listy znajomych zawsze na wierzchu:"
#: pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:278
msgid "Only when docked"
msgstr "Tylko podczas zadokowania"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:64
#: pidgin/plugins/xmppconsole/xmppconsole.c:700
msgid "XMPP Console"
msgstr "Konsola XMPP"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:220
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:299
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:450
#, fuzzy
msgid "To:"
msgstr "Do"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:231
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:311
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:462
#, fuzzy
msgid "Type:"
msgstr "Typ"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:268
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:401
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:568
#, fuzzy
msgid "Insert"
msgstr "_Wstaw"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:323
msgid "Body:"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:335
#, fuzzy
msgid "Subject:"
msgstr "Temat"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:347
#, fuzzy
msgid "Thread:"
msgstr "Próg:"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:474
#, fuzzy
msgid "Show:"
msgstr "Wyświetl"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:498
#, fuzzy
msgid "Priority:"
msgstr "Priorytet"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/xmppconsole.c:533
#, fuzzy
msgid "Logged out."
msgstr "Zalogowany"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/xmppconsole.c:619
#, fuzzy
msgid "Not connected to XMPP"
msgstr "Nie połączono z serwerem"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/xmppconsole.c:759
msgid "No XMPP protocol is loaded."
msgstr ""
#: pidgin/resources/Log/log-viewer.ui:35
msgid "_Browse logs folder"
msgstr "_Przeglądaj katalog dzienników rozmów"
#: pidgin/resources/Log/log-viewer.ui:80
#, fuzzy
msgid "Conversations with buddy"
msgstr "Rozmowy z %s"
#: pidgin/resources/Log/log-viewer.ui:221
#, fuzzy
msgid "<b>Total log size:</b> 123 KiB"
msgstr "Całkowity rozmiar dziennika rozmów:"
#: pidgin/resources/Whiteboard/whiteboard.ui:7
#, fuzzy
msgid "Pidgin Whiteboard"
msgstr "Tablica"
#: pidgin/resources/Whiteboard/whiteboard.ui:45
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:106
#, fuzzy
msgid "_Clear"
msgstr "Wyczyść"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:95
#, fuzzy
msgctxt "Device for Audio Input"
msgid "Device"
msgstr "Urządzenie"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:130
#, fuzzy
msgctxt "Input for Audio"
msgid "Input"
msgstr "Wejście"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:163
#, fuzzy
msgctxt "Device for Audio Output"
msgid "Device"
msgstr "Urządzenie"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:198
#, fuzzy
msgctxt "Output for Audio"
msgid "Output"
msgstr "Wyjście"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:220
msgid "Volume:"
msgstr "Głośność:"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:277
msgid "Silence threshold:"
msgstr "Próg ciszy:"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:303
#, fuzzy
msgid "Test Audio"
msgstr "Dźwięk"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:334
msgid "Audio"
msgstr "Dźwięk"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:384
#, fuzzy
msgctxt "Device for Video Input"
msgid "Device"
msgstr "Urządzenie"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:419
#, fuzzy
msgctxt "Input for Video"
msgid "Input"
msgstr "Wejście"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:452
#, fuzzy
msgctxt "Device for Video Output"
msgid "Device"
msgstr "Urządzenie"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:487
#, fuzzy
msgctxt "Output for Video"
msgid "Output"
msgstr "Wyjście"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:524
#, fuzzy
msgid "Test Video"
msgstr "Wideo na żywo"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:543
msgid "Video"
msgstr "Obraz"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:19 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:206
msgid "When away"
msgstr "Podczas nieobecności"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:23
msgid "When both away and idle"
msgstr "Podczas nieobecności i bezczynności"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:45
msgid "Based on keyboard or mouse use"
msgstr "Na podstawie ruchów klawiatury i myszy"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:74
msgid "Browser default"
msgstr "Domyślna przeglądarka"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:82
msgid "New tab"
msgstr "Nowa karta"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:97
msgid ""
"This is how your outgoing message text will appear when you use protocols "
"that support formatting."
msgstr ""
"Tak będzie wyglądał tekst wiadomości wychodzącej podczas używania protokołów "
"obsługujących formatowanie."
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:116
msgid "On unseen events"
msgstr ""
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:120
msgid "On unseen text"
msgstr ""
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:124
msgid "On unseen text and the nick was said"
msgstr ""
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:146
msgid "Top"
msgstr "Góra"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:150
msgid "Bottom"
msgstr "Dół"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:154
msgid "Left"
msgstr "Lewo"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:158
msgid "Right"
msgstr "Prawo"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:162
msgid "Left Vertical"
msgstr "Pionowo z lewej"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:166
msgid "Right Vertical"
msgstr "Pionowo z prawej"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:184
msgid "On unread messages"
msgstr "Kiedy są nieprzeczytane wiadomości"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:265
msgid "No proxy"
msgstr "Bez pośrednika"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:277
#, fuzzy
msgid "Tor/Privacy (SOCKS 5)"
msgstr "Tor/prywatność (SOCKS 5)"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:324
#, fuzzy
msgid "DirectSound"
msgstr "Katalog"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:331
msgid "ESD"
msgstr ""
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:338
msgid "ALSA"
msgstr ""
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:345
#, fuzzy
msgid "PlaySound"
msgstr "O_dtwórz dźwięk"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:352
msgid "Console beep"
msgstr "Sygnał konsoli"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:366
msgid "No sounds"
msgstr "Bez dźwięków"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:486
msgid "_Show system tray icon:"
msgstr "Ikona ob_szaru powiadamiania:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:523
msgid "System Tray Icon"
msgstr "Ikona obszaru powiadamiania"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:563
msgid "_Hide new IM conversations:"
msgstr "_Ukrywanie nowych rozmów:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:600
msgid "Minimi_ze new conversation windows"
msgstr "Minimali_zowanie nowych okien rozmów"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:621
msgid "Conversation Window"
msgstr "Okno rozmów"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:654
msgid "Show IMs and chats in _tabbed windows"
msgstr "Wia_domości i konferencje w kartach"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:675
#, fuzzy
msgid "Show closed b_utton on tabs"
msgstr "Przycisk _zamknięcia na kartach"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:697
msgid "_Placement:"
msgstr "_Położenie:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:742
msgid "N_ew conversations:"
msgstr "Now_e rozmowy:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:793
msgid "Tabs"
msgstr "Karty"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:809
msgid "Interface"
msgstr "Interfejs"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:850
msgid "Browser preferences are configured in GNOME preferences"
msgstr ""
"Preferencje przeglądarki są konfigurowane w preferencjach środowiska GNOME"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:874
#, fuzzy
msgid "Browser configuration program was not found."
msgstr "<b>Program konfiguracji przeglądarki nie został odnaleziony.</b>"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:887
msgid "Configure _Browser"
msgstr "Sk_onfiguruj przeglądarkę"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:927
msgid "_Browser:"
msgstr "_Przeglądarka:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:972
msgid "_Open link in:"
msgstr "_Otwieranie odnośników w:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1017
#, c-format
msgid ""
"_Manual:\n"
"(%s for URL)"
msgstr ""
"_Ręcznie:\n"
"(%s dla adresu URL)"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1062
msgid "Browser Selection"
msgstr "Wybór przeglądarki"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1078
msgid "Browser"
msgstr "Przeglądarka"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1115
#, fuzzy
msgid "Chat notification:"
msgstr "Powiadomienia"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1150
msgid "Show _formatting on incoming messages"
msgstr "F_ormatowanie wiadomości przychodzących"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1165
msgid "Close IMs immediately when the tab is closed"
msgstr "Zamykanie wiadomości po zamknięciu karty"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1179
msgid "Show _detailed information"
msgstr "_Szczegółowe informacje"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1194
msgid "Enable buddy ic_on animation"
msgstr "Animowane i_kony znajomych"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1209
msgid "_Notify buddies that you are typing to them"
msgstr "Powiadamia_nie znajomych o pisaniu"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1224
msgid "Highlight _misspelled words"
msgstr "Wyróżnianie _błędów pisowni"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1239
msgid "Use smooth-scrolling"
msgstr "Płynne przewijanie"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1253
msgid "F_lash window when IMs are received"
msgstr "_Migotanie okna po odebraniu wiadomości"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1272
msgid "Resize incoming custom smileys"
msgstr "Zmiana rozmiaru przychodzących niestandardowych emotikon"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1288
msgid "Maximum size:"
msgstr "Maksymalny rozmiar:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1326
msgid "Minimum input area height in lines:"
msgstr "Minimalna wysokość pola wprowadzania tekstu w wierszach:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1394
msgid "Use font from _theme"
msgstr "Czcionka z mo_tywu"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1417
msgid "Conversation _font:"
msgstr "_Czcionka rozmowy:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1456
msgid "Font"
msgstr "Czcionka"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1527
msgid "Default Formatting"
msgstr "Domyślne formatowanie"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1580
msgid "Log _format:"
msgstr "_Format dziennika:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1617
msgid "Log all _instant messages"
msgstr "Zapisywanie wszystkich _wiadomości"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1632
msgid "Log all c_hats"
msgstr "Zapisywanie wszystkich _konferencji"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1647
msgid "Log all _status changes to system log"
msgstr "Zapisywanie wszystkich zmian _stanu do dziennika systemowego"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1721
msgid "ST_UN server:"
msgstr "Serwer ST_UN:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1735
#, fuzzy
msgid "Example: stunserver.org"
msgstr "<span style=\"italic\">Przykład: stunserver.org</span>"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1754
#, fuzzy
msgid "Use _automatically detected IP address"
msgstr "_Automatyczne wykrywanie adresu IP: %s"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1777
msgid "Public _IP:"
msgstr "Publiczne _IP:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1815
msgid "IP Address"
msgstr "Adres IP"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1847
msgid "_Enable automatic router port forwarding"
msgstr "Automatyczn_e przekierowanie portów routera"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1867
msgid "_Manually specify range of ports to listen on:"
msgstr "_Ręcznie podany zakres portów do nasłuchiwania:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1889
msgid "_Start:"
msgstr "_Początkowy:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1902 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1930
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2388
msgid "0"
msgstr ""
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1916
msgid "_End:"
msgstr "Koń_cowy:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1962
msgid "Ports"
msgstr "Porty"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2001
msgid "_TURN server:"
msgstr "Serwer _TURN:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2028
msgid "_UDP Port:"
msgstr "Port _UDP:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2055
msgid "T_CP Port:"
msgstr "Port T_CP:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2094
msgid "Use_rname:"
msgstr "Na_zwa użytkownika:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2120
msgid "Pass_word:"
msgstr "_Hasło:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2159
msgid "Relay Server (TURN)"
msgstr "Serwer przekaźnika (TURN)"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2213
msgid "Proxy preferences are configured in GNOME preferences"
msgstr ""
"Preferencje pośrednika są konfigurowane w preferencjach środowiska GNOME"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2231
#, fuzzy
msgid "Proxy configuration program was not found."
msgstr "<b>Program konfiguracji pośrednika nie został odnaleziony.</b>"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2244
msgid "Configure _Proxy"
msgstr "S_konfiguruj pośrednika"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2277
msgid "Use remote _DNS with SOCKS4 proxies"
msgstr "Zdalny _DNS za pomocą pośredników SOCKS 4"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2299
msgid "Proxy t_ype:"
msgstr "_Typ pośrednika:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2372
msgid "P_ort:"
msgstr "_Port:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2402
msgid "User_name:"
msgstr "_Nazwa użytkownika:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2475
msgid "Proxy Server"
msgstr "Serwer pośrednika"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2528
msgid "Keyring:"
msgstr ""
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2586
#, fuzzy
msgid "Password Storage"
msgstr "Zmieniono hasło"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2623
msgid "_Method:"
msgstr "Metod_a:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2674
#, c-format
msgid ""
"Sound c_ommand:\n"
"(%s for filename)"
msgstr ""
"P_olecenie odtworzenia dźwięku\n"
"(%s dla nazwy pliku)"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2707
msgid "M_ute sounds"
msgstr "Wyci_szenie dźwięków"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2722
msgid "Sounds when conversation has _focus"
msgstr "_Dźwięki w aktywnym oknie rozmowy"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2744
msgid "_Enable sounds:"
msgstr "_Dźwięki:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2844
msgid "Play"
msgstr "Odtwórz"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2894
msgid "_Browse..."
msgstr "_Przeglądaj…"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2924
msgid "_Reset"
msgstr "P_rzywróć"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3006
msgid "_Report idle time:"
msgstr "_Zgłaszanie czasu bezczynności:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3051
msgid "_Minutes before becoming idle:"
msgstr "_Minuty przed zmianą stanu:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3089
msgid "Change to this status when _idle:"
msgstr "Zm_iana na ten stan podczas bezczynności:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3158
msgid "_Auto-reply:"
msgstr "_Odpowiedź automatyczna:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3234
msgid "Use status from last _exit at startup"
msgstr "Stan z ostatniej s_esji programu"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3256
msgid "Status to a_pply at startup:"
msgstr "Stan _ustawiany podczas uruchamiania:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3284
msgid "Status at Startup"
msgstr "Stan ustawiany podczas uruchomienia"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3300
msgid "Status / Idle"
msgstr "Stan/bezczynność"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3332
msgid ""
"Select a theme that you would like to use from the lists below.\n"
"New themes can be installed by dragging and dropping them onto the theme "
"list."
msgstr ""
"Proszę wybrać motyw do użycia z poniższej listy. Nowe motywy\n"
"można zainstalować przeciągając je na listę motywów."
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3351
msgid "Buddy List Theme:"
msgstr "Motyw listy znajomych:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3405
msgid "Status Icon Theme:"
msgstr "Motyw ikony stanu:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3459
msgid "Sound Theme:"
msgstr "Motyw dźwięków:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3513
msgid "Smiley Theme:"
msgstr "Motyw emotikon:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3567
msgid "Theme Selections"
msgstr "Wybór motywów"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3583
msgid "Themes"
msgstr "Motywy"
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:202
msgid "Close this window when all transfers _finish"
msgstr "Zamknięcie tego okna po u_kończeniu wszystkich przesyłań"
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:218
msgid "C_lear finished transfers"
msgstr "_Czyszczenie ukończonych przesyłań"
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:295
msgid "Filename:"
msgstr "Nazwa pliku:"
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:311
msgid "Local File:"
msgstr "Lokalny plik:"
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:343
msgid "Speed:"
msgstr "Prędkość:"
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:359
msgid "Time Elapsed:"
msgstr "Upłynęło czasu:"
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:375
msgid "Time Remaining:"
msgstr "Pozostało czasu:"
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:513
msgid "File transfer _details"
msgstr "_Szczegóły przesyłania plików"
#: pidgin/resources/About/about.ui:115
msgid "Pidgin"
msgstr "Pidgin"
#: pidgin/resources/About/about.ui:154
msgid "General"
msgstr "Ogólne"
#: pidgin/resources/About/about.ui:191
#, fuzzy
msgid "Developers"
msgstr "Obecni programiści"
#: pidgin/resources/About/about.ui:226
#, fuzzy
msgid "Translators"
msgstr "Poprzedni tłumacze"
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:90
#, fuzzy
msgid "_Save..."
msgstr "Zapisane…"
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:156
msgid "Filter"
msgstr "Filtr"
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:158
#, fuzzy
msgid "_Filter"
msgstr "Filtr"
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:179
#, fuzzy
msgid "Click for more options."
msgstr "Naciśnięcie prawym przyciskiem myszy wyświetli więcej opcji."
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:209
msgid "Level "
msgstr "Poziom "
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:229
msgid "Select the debug filter level."
msgstr "Proszę wybrać poziom filtru debugowania."
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:232
msgid "All"
msgstr "Wszystko"
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:233
msgid "Misc"
msgstr "Różne"
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:235
msgid "Warning"
msgstr "Ostrzeżenie"
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:237
msgid "Fatal Error"
msgstr "Błąd krytyczny"
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:289
msgid "Invert"
msgstr "Odwróć"
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:304
msgid "Highlight matches"
msgstr "Wyróżnianie wyników"
#: pidgin/resources/Debug/plugininfo.ui:10
#, fuzzy
msgid "Pidgin Plugin Information"
msgstr "Informacje o wtyczkach"
#: pidgin/resources/Conversations/invite_dialog.ui:8
#, fuzzy
msgid "Invite to conversation..."
msgstr "Zaproszenie do rozmowy"
#: pidgin/resources/Conversations/invite_dialog.ui:82
#, fuzzy
msgid "Contact:"
msgstr "Kontakt"
#~ msgid "%s. Try `%s -h' for more information.\n"
#~ msgstr "%s. Polecenie „%s -h” wyświetli więcej informacji.\n"
#~ msgid ""
#~ "%s\n"
#~ "Usage: %s [OPTION]...\n"
#~ "\n"
#~ " -c, --config=DIR use DIR for config files\n"
#~ " -d, --debug print debugging messages to stderr\n"
#~ " -h, --help display this help and exit\n"
#~ " -n, --nologin don't automatically login\n"
#~ " -v, --version display the current version and exit\n"
#~ msgstr ""
#~ "%s\n"
#~ "Użycie: %s [OPCJA]…\n"
#~ "\n"
#~ " -c, --config=KATALOG używa KATALOGU z plikami konfiguracji\n"
#~ " -d, --debug przekazuje komunikaty debugowania na standardowe\n"
#~ " wyjście błędów\n"
#~ " -h, --help wyświetla tę pomoc i kończy działanie\n"
#~ " -n, --nologin bez automatycznego logowania\n"
#~ " -v, --version wyświetla bieżącą wersję i kończy działanie\n"
#~ msgid ""
#~ "%s encountered errors migrating your settings from %s to %s. Please "
#~ "investigate and complete the migration by hand. Please report this error "
#~ "at http://developer.pidgin.im"
#~ msgstr ""
#~ "Program %s napotkał błędy podczas migracji ustawień z %s do %s. Proszę "
#~ "sprawdzić błąd i ukończyć migrację ręcznie, a także zgłosić ten błąd na "
#~ "http://developer.pidgin.im"
#~ msgid "Certificate Import"
#~ msgstr "Import certyfikatu"
#~ msgid "Specify a hostname"
#~ msgstr "Proszę podać nazwę komputera"
#~ msgid "Type the host name this certificate is for."
#~ msgstr "Proszę podać nazwę komputera, dla którego jest ten certyfikat."
#~ msgid ""
#~ "File %s could not be imported.\n"
#~ "Make sure that the file is readable and in PEM format.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Plik %s nie może zostać zaimportowany.\n"
#~ "Proszę się upewnić, czy można odczytać plik i czy jest on w formacie "
#~ "PEM.\n"
#~ msgid "Certificate Import Error"
#~ msgstr "Błąd podczas importowania certyfikatu"
#~ msgid "X.509 certificate import failed"
#~ msgstr "Zaimportowanie certyfikatu X.509 się nie powiodło"
#~ msgid "Select a PEM certificate"
#~ msgstr "Wybór certyfikatu PEM"
#~ msgid ""
#~ "Export to file %s failed.\n"
#~ "Check that you have write permission to the target path\n"
#~ msgstr ""
#~ "Wyeksportowanie do pliku %s się nie powiodło.\n"
#~ "Proszę upewnić się, czy użytkownik ma uprawnienie do zapisu do ścieżki "
#~ "docelowej\n"
#~ msgid "Certificate Export Error"
#~ msgstr "Błąd podczas eksportowania certyfikatu"
#~ msgid "X.509 certificate export failed"
#~ msgstr "Wyeksportowanie certyfikatu X.509 się nie powiodło"
#~ msgid "PEM X.509 Certificate Export"
#~ msgstr "Eksport certyfikatu PEM X.509"
#~ msgid "Certificate for %s"
#~ msgstr "Certyfikat dla %s"
#~ msgid ""
#~ "Common name: %s\n"
#~ "\n"
#~ "SHA1 fingerprint:\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Wspólna nazwa: %s\n"
#~ "\n"
#~ "Odcisk SHA1:\n"
#~ "%s"
#~ msgid "SSL Host Certificate"
#~ msgstr "Certyfikat SSL komputera"
#~ msgid "Really delete certificate for %s?"
#~ msgstr "Na pewno usunąć certyfikat dla %s?"
#~ msgid "Confirm certificate delete"
#~ msgstr "Potwierdzenie usunięcia certyfikatu"
#~ msgid "Certificate Manager"
#~ msgstr "Menedżer certyfikatów"
#~ msgid "Error loading plugin"
#~ msgstr "Błąd podczas wczytywania wtyczki"
#~ msgid "The selected file is not a valid plugin."
#~ msgstr "Wybrany plik nie jest prawidłową wtyczką."
#~ msgid ""
#~ "Please open the debug window and try again to see the exact error message."
#~ msgstr ""
#~ "Proszę otworzyć okno debugowania i spróbować ponownie, aby wyświetlić "
#~ "dokładny komunikat o błędzie."
#~ msgid "Select plugin to install"
#~ msgstr "Proszę wybrać wtyczkę do zainstalowania"
#~ msgid "Install Plugin..."
#~ msgstr "Zainstaluj wtyczkę…"
#~ msgid "Show Idle Time"
#~ msgstr "Czas bezczynności"
#~ msgid "Show Offline Buddies"
#~ msgstr "Znajomi w trybie offline"
#~ msgid "Notify buddies when you are typing"
#~ msgstr "Powiadamianie znajomych o pisaniu"
#~ msgid "Log IMs"
#~ msgstr "Zapis wiadomości"
#~ msgid "Log chats"
#~ msgstr "Zapis konferencji"
#~ msgid "Log status change events"
#~ msgstr "Zapis zmian stanu"
#~ msgid "Report Idle time"
#~ msgstr "Zgłaszanie czasu bezczynności"
#~ msgid "Change status when idle"
#~ msgstr "Zmiana stanu podczas bezczynności"
#~ msgid "Minutes before changing status"
#~ msgstr "Minuty przed zmianą stanu"
#~ msgid "Change status to"
#~ msgstr "Zmiana stanu na"
#~ msgid "Buddy logs in"
#~ msgstr "Znajomy loguje się"
#~ msgid "Buddy logs out"
#~ msgstr "Znajomy wylogowuje się"
#~ msgid "Message received"
#~ msgstr "Odebrano wiadomość"
#~ msgid "Message received begins conversation"
#~ msgstr "Odebrana wiadomość rozpoczyna rozmowę"
#~ msgid "Message sent"
#~ msgstr "Wysłano wiadomość"
#~ msgid "Person enters chat"
#~ msgstr "Osoba wchodzi na konferencję"
#~ msgid "Person leaves chat"
#~ msgstr "Osoba opuszcza konferencję"
#~ msgid "You talk in chat"
#~ msgstr "Własna wypowiedź na konferencji"
#~ msgid "Others talk in chat"
#~ msgstr "Wypowiedź innych na konferencji"
#~ msgid "Someone says your username in chat"
#~ msgstr "Ktoś wymawia nazwę użytkownika na konferencji"
#~ msgid "Attention received"
#~ msgstr "odebrano uwagę"
#~ msgid "Volume(0-100):"
#~ msgstr "Głośność (0-100):"
#~ msgid "Certificates"
#~ msgstr "Certyfikaty"
#~ msgid "GntClipboard"
#~ msgstr "GntClipboard"
#~ msgid "Clipboard plugin"
#~ msgstr "Wtyczka schowka"
#~ msgid ""
#~ "When the gnt clipboard contents change, the contents are made available "
#~ "to X, if possible."
#~ msgstr ""
#~ "Kiedy zmienia się zawartość schowka gnt, w miarę możliwości jest ona "
#~ "dostępna dla X."
#~ msgid "Buddy signs on/off"
#~ msgstr "Znajomy loguje się/wylogowuje się"
#~ msgid "You receive an IM"
#~ msgstr "Odebrano wiadomość"
#~ msgid "Someone speaks in a chat"
#~ msgstr "Ktoś odzywa się na konferencji"
#~ msgid "Someone says your name in a chat"
#~ msgstr "Ktoś wymawia imię użytkownika na konferencji"
#~ msgid "GntGf"
#~ msgstr "GntGf"
#~ msgid "Toaster plugin"
#~ msgstr "Wtyczka wyskakujących powiadomień"
#~ msgid "GntHistory"
#~ msgstr "GntHistory"
#~ msgid "Shows recently logged conversations in new conversations."
#~ msgstr "Ostatnie zapisy z archiwum rozmów w nowych rozmowach."
#~ msgid ""
#~ "When a new conversation is opened this plugin will insert the last "
#~ "conversation into the current conversation."
#~ msgstr ""
#~ "Kiedy nowa rozmowa zostanie rozpoczęta, ta wtyczka wstawi ostatnią "
#~ "rozmowę do okna bieżącej rozmowy."
#~ msgid "TinyURL"
#~ msgstr "TinyURL"
#~ msgid "TinyURL plugin"
#~ msgstr "Wtyczka TinyURL"
#~ msgid "Shorten URLs in messages using TinyURL"
#~ msgstr "Skracanie adresów URL w wiadomościach za pomocą serwisu TinyURL"
#~ msgid "Online/Offline"
#~ msgstr "Online/offline"
#~ msgid "Meebo"
#~ msgstr "Meebo"
#~ msgid "No Grouping"
#~ msgstr "Bez grupowania"
#~ msgid "Nested Grouping (experimental)"
#~ msgstr "Zagnieżdżone grupowanie (eksperymentalne)"
#~ msgid "Provides alternate buddylist grouping options."
#~ msgstr "Dostarcza alternatywne opcje grupowania listy znajomych."
#~ msgid "GntLastlog"
#~ msgstr "GntLastlog"
#~ msgid "Lastlog plugin."
#~ msgstr "Wtyczka ostatniego dziennika."
#~ msgid "The certificate is self-signed and cannot be automatically checked."
#~ msgstr ""
#~ "Certyfikat jest podpisany przez siebie samego i nie może zostać "
#~ "automatycznie sprawdzony."
#~ msgid ""
#~ "The certificate is not trusted because no certificate that can verify it "
#~ "is currently trusted."
#~ msgstr ""
#~ "Certyfikat nie jest zaufany, ponieważ żaden certyfikat, który może go "
#~ "sprawdzić, nie jest obecnie zaufany."
#~ msgid ""
#~ "The certificate is not valid yet. Check that your computer's date and "
#~ "time are accurate."
#~ msgstr ""
#~ "Certyfikat nie jest jeszcze prawidłowy. Proszę sprawdzić, czy data i czas "
#~ "komputera są dokładne."
#~ msgid ""
#~ "The certificate has expired and should not be considered valid. Check "
#~ "that your computer's date and time are accurate."
#~ msgstr ""
#~ "Certyfikat wygasł i nie jest więc prawidłowy. Proszę sprawdzić, czy data "
#~ "i czas komputera są dokładne."
#~ msgid "The certificate presented is not issued to this domain."
#~ msgstr "Prezentowany certyfikat nie został wydany dla tej domeny."
#~ msgid ""
#~ "You have no database of root certificates, so this certificate cannot be "
#~ "validated."
#~ msgstr ""
#~ "Brak bazy danych głównych certyfikatów, więc ten certyfikat nie może "
#~ "zostać sprawdzony."
#~ msgid "The certificate chain presented is invalid."
#~ msgstr "Prezentowany ciąg certyfikatu jest nieprawidłowy."
#~ msgid "The certificate has been revoked."
#~ msgstr "Certyfikat został odrzucony."
#~ msgid "(DOES NOT MATCH)"
#~ msgstr "(NIE PASUJE)"
#~ msgid "%s has presented the following certificate for just-this-once use:"
#~ msgstr "%s zaprezentowało następujący certyfikat jednorazowego użytku:"
#~ msgid ""
#~ "Common name: %s %s\n"
#~ "Fingerprint (SHA1): %s"
#~ msgstr ""
#~ "Wspólna nazwa: %s %s\n"
#~ "Odcisk (SHA1): %s"
#~ msgid "Single-use Certificate Verification"
#~ msgstr "Sprawdzanie poprawności jednorazowego certyfikatu"
#~ msgid "Certificate Authorities"
#~ msgstr "Władze certyfikatów"
#~ msgid "SSL Peers Cache"
#~ msgstr "Pamięć podręczna użytkowników SSL"
#~ msgid "Accept certificate for %s?"
#~ msgstr "Odebrać certyfikat dla %s?"
#~ msgid "SSL Certificate Verification"
#~ msgstr "Sprawdzanie poprawności certyfikatu SSL"
#~ msgid "_View Certificate..."
#~ msgstr "_Wyświetl certyfikat…"
#~ msgid "The certificate for %s could not be validated."
#~ msgstr "Nie udało się sprawdzić poprawności certyfikatu dla %s."
#~ msgid "SSL Certificate Error"
#~ msgstr "Błąd certyfikatu SSL"
#~ msgid "Unable to validate certificate"
#~ msgstr "Nie można sprawdzić poprawności certyfikatu"
#~ msgid ""
#~ "The certificate claims to be from \"%s\" instead. This could mean that "
#~ "you are not connecting to the service you believe you are."
#~ msgstr ""
#~ "Z danych certyfikatu wynika, że pochodzi on z „%s”. Może to oznaczać, że "
#~ "użytkownik łączy się z usługą inną niż żądana."
#~ msgid "Certificate Information"
#~ msgstr "Informacje o certyfikacie"
#~ msgid "Unable to find Issuer Certificate"
#~ msgstr "Nie można odnaleźć certyfikatu wydającego"
#~ msgid ""
#~ "Common name: %s\n"
#~ "\n"
#~ "Issued By: %s\n"
#~ "\n"
#~ "Fingerprint (SHA1): %s\n"
#~ "\n"
#~ "Activation date: %s\n"
#~ "Expiration date: %s\n"
#~ msgstr ""
#~ "Wspólna nazwa: %s\n"
#~ "\n"
#~ "Wydane przez: %s\n"
#~ "\n"
#~ "Odcisk (SHA1): %s\n"
#~ "\n"
#~ "Data aktywacji: %s\n"
#~ "Data wygaśnięcia: %s\n"
#~ msgid "(self-signed)"
#~ msgstr "(podpisane przez samego siebie)"
#~ msgid "View Issuer Certificate"
#~ msgstr "Certyfikat wydającego"
#~ msgid "Whether the specified command should handle \"aim\" URLs"
#~ msgstr "Czy podane polecenie powinno obsługiwać adresy URL „aim”"
#~ msgid ""
#~ "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"aim"
#~ "\" URLs."
#~ msgstr ""
#~ "Wartość „prawda”, jeśli polecenie podane w kluczu „command” powinno "
#~ "obsługiwać adresy URL „aim”."
#~ msgid "The handler for \"aim\" URLs"
#~ msgstr "Obsługa adresów URL „aim”"
#~ msgid "The command used to handle \"aim\" URLs, if enabled."
#~ msgstr "Polecenie używane do obsługi adresów URL „aim”, jeśli włączone."
#~ msgid "Run the command in a terminal"
#~ msgstr "Wykonanie polecenie w terminalu"
#~ msgid ""
#~ "True if the command used to handle this type of URL should be run in a "
#~ "terminal."
#~ msgstr ""
#~ "Wartość „prawda”, jeśli polecenie użyte do obsługi tego typu adresów URL "
#~ "powinno być wykonywane w terminalu."
#~ msgid "Whether the specified command should handle \"gg\" URLs"
#~ msgstr "Czy podane polecenie powinno obsługiwać adresy URL „gg”"
#~ msgid ""
#~ "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"gg\" "
#~ "URLs."
#~ msgstr ""
#~ "Wartość „prawda”, jeśli polecenie podane w kluczu „command” powinno "
#~ "obsługiwać adresy URL „gg”."
#~ msgid "The handler for \"gg\" URLs"
#~ msgstr "Obsługa adresów URL „gg”"
#~ msgid "The command used to handle \"gg\" URLs, if enabled."
#~ msgstr "Polecenie używane do obsługi adresów URL „gg”, jeśli włączone."
#~ msgid "Whether the specified command should handle \"icq\" URLs"
#~ msgstr "Czy podane polecenie powinno obsługiwać adresy URL „icq”"
#~ msgid ""
#~ "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"icq"
#~ "\" URLs."
#~ msgstr ""
#~ "Wartość „prawda”, jeśli polecenie podane w kluczu „command” powinno "
#~ "obsługiwać adresy URL „icq”."
#~ msgid "The handler for \"icq\" URLs"
#~ msgstr "Obsługa adresów URL „icq”"
#~ msgid "The command used to handle \"icq\" URLs, if enabled."
#~ msgstr "Polecenie używane do obsługi adresów URL „icq”, jeśli włączone."
#~ msgid "Whether the specified command should handle \"irc\" URLs"
#~ msgstr "Czy podane polecenie powinno obsługiwać adresy URL „irc”"
#~ msgid ""
#~ "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"irc"
#~ "\" URLs."
#~ msgstr ""
#~ "Wartość „prawda”, jeśli polecenie podane w kluczu „command” powinno "
#~ "obsługiwać adresy URL „irc”."
#~ msgid "The handler for \"irc\" URLs"
#~ msgstr "Obsługa adresów URL „irc”"
#~ msgid "The command used to handle \"irc\" URLs, if enabled."
#~ msgstr "Polecenie używane do obsługi adresów URL „irc”, jeśli włączone."
#~ msgid "Whether the specified command should handle \"sip\" URLs"
#~ msgstr "Czy podane polecenie powinno obsługiwać adresy URL „sip”"
#~ msgid ""
#~ "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"sip"
#~ "\" URLs."
#~ msgstr ""
#~ "Wartość „prawda”, jeśli polecenie podane w kluczu „command” powinno "
#~ "obsługiwać adresy URL „sip”."
#~ msgid "The handler for \"sip\" URLs"
#~ msgstr "Obsługa adresów URL „sip”"
#~ msgid "The command used to handle \"sip\" URLs, if enabled."
#~ msgstr "Polecenie używane do obsługi adresów URL „sip”, jeśli włączone."
#~ msgid "Whether the specified command should handle \"xmpp\" URLs"
#~ msgstr "Czy podane polecenie powinno obsługiwać adresy URL „xmpp”"
#~ msgid ""
#~ "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"xmpp"
#~ "\" URLs."
#~ msgstr ""
#~ "Wartość „prawda”, jeśli polecenie podane w kluczu „command” powinno "
#~ "obsługiwać adresy URL „xmpp”."
#~ msgid "The handler for \"xmpp\" URLs"
#~ msgstr "Obsługa adresów URL „xmpp”"
#~ msgid "The command used to handle \"xmpp\" URLs, if enabled."
#~ msgstr "Polecenie używane do obsługi adresów URL „xmpp”, jeśli włączone."
#~ msgid "Purple's D-BUS server is not running for the reason listed below"
#~ msgstr ""
#~ "Serwer D-Bus biblioteki Purple nie jest uruchomiony z poniższego powodu"
#~ msgid "No name"
#~ msgstr "Bez nazwy"
#~ msgid "Unable to create new resolver process\n"
#~ msgstr "Nie można utworzyć nowego procesu rozwiązania\n"
#~ msgid "Unable to send request to resolver process\n"
#~ msgstr "Nie można wysłać żądania do procesu rozwiązania\n"
#~ msgid ""
#~ "Error resolving %s:\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Błąd podczas rozwiązywania %s:\n"
#~ "%s"
#~ msgid "Error resolving %s: %d"
#~ msgstr "Błąd podczas rozwiązywania %s: %d"
#~ msgid ""
#~ "Error reading from resolver process:\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Błąd podczas odczytywania z procesu rozwiązania:\n"
#~ "%s"
#~ msgid "Resolver process exited without answering our request"
#~ msgstr "Proces rozwiązania zakończył działanie bez odpowiedzi na żądanie"
#~ msgid "Error converting %s to punycode: %d"
#~ msgstr "Błąd podczas konwertowania %s na punycode: %d"
#~ msgid "Thread creation failure: %s"
#~ msgstr "Utworzenie wątku się nie powiodło: %s"
#~ msgid "Unknown reason"
#~ msgstr "Nieznany powód"
#~ msgid "Aborting DNS lookup in Tor Proxy mode."
#~ msgstr "Przerywanie wyszukiwania DNS w trybie pośrednika Tor."
#~ msgid "XML"
#~ msgstr "XML"
#~ msgid ""
#~ "No codecs left. Your codec preferences in fs-codecs.conf are too strict."
#~ msgstr ""
#~ "Nie pozostały żadne kodeki. Preferencje kodeków w pliku fs-codecs.conf są "
#~ "za ścisłe."
#~ msgid "Could not connect to the remote party"
#~ msgstr "Nie można połączyć ze zdalną częścią"
#~ msgid "A non-recoverable Farsight2 error has occurred."
#~ msgstr "Wystąpił nieodwracalny błąd biblioteki Farsight2."
#~ msgid "Plugin magic mismatch %d (need %d)"
#~ msgstr "Magic wtyczki się nie zgadza %d (wymagane %d)"
#~ msgid ""
#~ "The required plugin %s was not found. Please install this plugin and try "
#~ "again."
#~ msgstr ""
#~ "Wymagana wtyczka %s nie została odnaleziona. Proszę ją zainstalować "
#~ "i spróbować ponownie."
#~ msgid "Unable to load the plugin"
#~ msgstr "Nie można wczytać wtyczki"
#~ msgid "The required plugin %s was unable to load."
#~ msgstr "Nie można wczytać wymaganej wtyczki %s."
#~ msgid "Unable to load your plugin."
#~ msgstr "Nie można wczytać wtyczki."
#~ msgid "%s requires %s, but it failed to unload."
#~ msgstr "%s wymaga %s, ale jej wyłączenie się nie powiodło."
#~ msgid "Autoaccept"
#~ msgstr "Automatyczne odbieranie"
#~ msgid "Auto-accept file transfer requests from selected users."
#~ msgstr ""
#~ "Automatycznie odbiera prośby o przesyłanie plików od wybranych "
#~ "użytkowników."
#~ msgid "Buddy Notes"
#~ msgstr "Notatki o znajomych"
#~ msgid "Store notes on particular buddies."
#~ msgstr "Przechowywanie notatek o poszczególnych znajomych."
#~ msgid "Adds the option to store notes for buddies on your buddy list."
#~ msgstr "Dodaje opcję przechowywania notatek o znajomych z listy."
#~ msgid "Cipher Test"
#~ msgstr "Test szyfru"
#~ msgid "Tests the ciphers that ship with libpurple."
#~ msgstr "Testuje szyfry dostarczane z biblioteką libpurple."
#~ msgid "DBus Example"
#~ msgstr "Przykład D-Bus"
#~ msgid "DBus Plugin Example"
#~ msgstr "Przykładowa wtyczka D-Bus"
#~ msgid "File Control"
#~ msgstr "Kontrola plikiem"
#~ msgid "Allows control by entering commands in a file."
#~ msgstr "Umożliwia kontrolowanie programu przez podawanie poleceń do pliku."
#~ msgid "I'dle Mak'er"
#~ msgstr "Udawanie bezczynności"
#~ msgid "Allows you to hand-configure how long you've been idle"
#~ msgstr "Umożliwia ręczną konfigurację czasu bezczynności"
#~ msgid "IPC Test Client"
#~ msgstr "Klient testowy IPC"
#~ msgid "Test plugin IPC support, as a client."
#~ msgstr "Testowanie obsługi wtyczki IPC jako klient."
#~ msgid ""
#~ "Test plugin IPC support, as a client. This locates the server plugin and "
#~ "calls the commands registered."
#~ msgstr ""
#~ "Testowanie obsługi wtyczki IPC jako klient. Ustala położenie wtyczki "
#~ "serwera i wywołuje zarejestrowane polecenia."
#~ msgid "IPC Test Server"
#~ msgstr "Serwer testowy IPC"
#~ msgid "Test plugin IPC support, as a server."
#~ msgstr "Testowanie obsługi wtyczki IPC jako serwer."
#~ msgid ""
#~ "Test plugin IPC support, as a server. This registers the IPC commands."
#~ msgstr ""
#~ "Testowanie obsługi wtyczki IPC jako serwer. Rejestruje polecenia IPC."
#~ msgid "Join/Part Hiding"
#~ msgstr "Ukrywanie wejść/wyjść"
#~ msgid "Hides extraneous join/part messages."
#~ msgstr "Ukrywa dodatkowe wiadomości wejść/wyjść."
#~ msgid ""
#~ "This plugin hides join/part messages in large rooms, except for those "
#~ "users actively taking part in a conversation."
#~ msgstr ""
#~ "Ta wtyczka umożliwia ukrywanie wiadomości wejść/wyjść w dużych pokojach, "
#~ "poza użytkownikami aktywnie uczestniczącymi w rozmowie."
#~ msgid "(UTC)"
#~ msgstr "(UTC)"
#~ msgid "Fire"
#~ msgstr "Fire"
#~ msgid "Messenger Plus!"
#~ msgstr "Messenger Plus!"
#~ msgid "Log Reader"
#~ msgstr "Czytnik dzienników rozmów"
#~ msgid "Includes other IM clients' logs in the log viewer."
#~ msgstr "Dołącza dzienniki innych komunikatorów do przeglądarki dzienników."
#~ msgid ""
#~ "When viewing logs, this plugin will include logs from other IM clients. "
#~ "Currently, this includes Adium, MSN Messenger, aMSN, and Trillian.\n"
#~ "\n"
#~ "WARNING: This plugin is still alpha code and may crash frequently. Use "
#~ "it at your own risk!"
#~ msgstr ""
#~ "Podczas przeglądania dzienników rozmów, ta wtyczka automatycznie dołączy "
#~ "dzienniki z innych komunikatorów. Obsługiwane obecnie komunikatory to "
#~ "Adium, MSN Messenger, aMSN i Trillian.\n"
#~ "\n"
#~ "UWAGA: ta wtyczka nie jest jeszcze ukończona i może często wywoływać "
#~ "awarie. Należy jej używać wyłącznie na własne ryzyko."
#~ msgid "Mono Plugin Loader"
#~ msgstr "Wczytywanie wtyczek Mono"
#~ msgid "Loads .NET plugins with Mono."
#~ msgstr "Wczytuje wtyczki języka .NET za pomocą Mono."
#~ msgid "Add new line in IMs"
#~ msgstr "Dodaje nowy wiersz w wiadomościach"
#~ msgid "Add new line in Chats"
#~ msgstr "Dodaje nowy wiersz w konferencjach"
#~ msgid "New Line"
#~ msgstr "Nowy wiersz"
#~ msgid "Prepends a newline to displayed message."
#~ msgstr "Poprzedza wyświetlaną wiadomość nowym wierszem."
#~ msgid ""
#~ "Prepends a newline to messages so that the rest of the message appears "
#~ "below the username in the conversation window."
#~ msgstr ""
#~ "Poprzedza wiadomości nowym wierszem w ten sposób, że pozostała część "
#~ "wiadomości pojawia się poniżej nazwy użytkownika w oknie rozmowy."
#~ msgid "Offline Message Emulation"
#~ msgstr "Emulacja wiadomości offline"
#~ msgid "Save messages sent to an offline user as pounce."
#~ msgstr ""
#~ "Zapis wiadomości wysłanych do użytkownika w trybie offline jako "
#~ "przechwytywane zdarzenie."
#~ msgid "One Time Password Support"
#~ msgstr "Obsługa jednorazowych haseł"
#~ msgid "Enforce that passwords are used only once."
#~ msgstr "Wymusza hasła jednorazowe."
#~ msgid ""
#~ "Allows you to enforce on a per-account basis that passwords not being "
#~ "saved are only used in a single successful connection.\n"
#~ "Note: The account password must not be saved for this to work."
#~ msgstr ""
#~ "Umożliwia wymuszanie użycia niezapisanego hasła tylko w pojedynczym "
#~ "pomyślnym połączeniu dla każdego konta.\n"
#~ "Uwaga: hasło konta nie może być zapisywane."
#~ msgid "Perl Plugin Loader"
#~ msgstr "Wczytywanie wtyczek języka Perl"
#~ msgid "Provides support for loading perl plugins."
#~ msgstr "Dostarcza obsługę wczytywania wtyczek języka Perl."
#~ msgid "Psychic Mode"
#~ msgstr "Tryb jasnowidza"
#~ msgid "Psychic mode for incoming conversation"
#~ msgstr "Tryb jasnowidza dla nadchodzących rozmów"
#~ msgid ""
#~ "Causes conversation windows to appear as other users begin to message "
#~ "you. This works for AIM, ICQ, XMPP, and Sametime"
#~ msgstr ""
#~ "Włączenie tej wtyczki powoduje, że okna rozmów będą się pojawiały, kiedy "
#~ "inny użytkownik rozpocznie pisanie wiadomości. Wtyczka działa z AIM, ICQ, "
#~ "XMPP i Sametime"
#~ msgid "Signals Test"
#~ msgstr "Test sygnałów"
#~ msgid "Test to see that all signals are working properly."
#~ msgstr "Test sprawdzający, czy wszystkie sygnały poprawnie działają."
#~ msgid "Simple Plugin"
#~ msgstr "Prosta wtyczka"
#~ msgid "Tests to see that most things are working."
#~ msgstr "Testy sprawdzające, czy większość rzeczy działa."
#~ msgid "Maximum Version"
#~ msgstr "Maksymalna wersja"
#~ msgid "SSL 2"
#~ msgstr "SSL 2"
#~ msgid "SSL 3"
#~ msgstr "SSL 3"
#~ msgid "TLS 1.0"
#~ msgstr "TLS 1.0"
#~ msgid "TLS 1.1"
#~ msgstr "TLS 1.1"
#~ msgid "TLS 1.2"
#~ msgstr "TLS 1.2"
#~ msgid "TLS 1.3"
#~ msgstr "TLS 1.3"
#~ msgid "Not Supported for NSS < 3.14"
#~ msgstr "Nie jest obsługiwane dla biblioteki NSS < 3.14"
#~ msgid "Ciphers"
#~ msgstr "Szyfry"
#~ msgid "NSS Preferences"
#~ msgstr "Preferencje biblioteki NSS"
#~ msgid "Configure Ciphers and other Settings for the NSS SSL/TLS Plugin"
#~ msgstr "Konfiguruje szyfry i inne ustawienia wtyczki SSL/TLS biblioteki NSS"
#~ msgid "X.509 Certificates"
#~ msgstr "Certyfikaty X.509"
#~ msgid "GNUTLS"
#~ msgstr "GnuTLS"
#~ msgid "Provides SSL support through GNUTLS."
#~ msgstr "Dostarcza obsługę SSL przez bibliotekę GnuTLS."
#~ msgid "NSS"
#~ msgstr "NSS"
#~ msgid "Provides SSL support through Mozilla NSS."
#~ msgstr "Dostarcza obsługę SSL przez bibliotekę NSS Mozilli."
#~ msgid "SSL"
#~ msgstr "SSL"
#~ msgid "Provides a wrapper around SSL support libraries."
#~ msgstr "Dostarcza funkcję obudowującą biblioteki obsługi SSL."
#~ msgid "Buddy State Notification"
#~ msgstr "Powiadamianie o stanie znajomych"
#~ msgid ""
#~ "Notifies in a conversation window when a buddy goes or returns from away "
#~ "or idle."
#~ msgstr ""
#~ "Powiadamia w oknie rozmowy, kiedy użytkownik zaraz wraca lub jest "
#~ "bezczynny."
#~ msgid "Tcl Plugin Loader"
#~ msgstr "Wczytywanie wtyczek języka Tcl"
#~ msgid "Provides support for loading Tcl plugins"
#~ msgstr "Dostarcza obsługę wczytywania wtyczek języka Tcl"
#~ msgid ""
#~ "Unable to detect ActiveTCL installation. If you wish to use TCL plugins, "
#~ "install ActiveTCL from http://www.activestate.com\n"
#~ msgstr ""
#~ "Nie można wykryć instalacji biblioteki ActiveTcl. Aby używać wtyczek "
#~ "języka Tcl, należy zainstalować bibliotekę ActiveTcl ze strony http://www."
#~ "activestate.com\n"
#~ msgid "Bonjour Protocol Plugin"
#~ msgstr "Wtyczka protokołu Bonjour"
#~ msgid "Bonjour"
#~ msgstr "Bonjour"
#~ msgid "%s has closed the conversation."
#~ msgstr "Użytkownik %s zamknął okno rozmowy."
#~ msgid "Year of birth"
#~ msgstr "Rok urodzenia"
#~ msgid "Only online"
#~ msgstr "Tylko znajomi w trybie online"
#~ msgid "All people"
#~ msgstr "Wszystkim"
#~ msgid "Only buddies"
#~ msgstr "Tylko znajomym"
#~ msgid "Select a chat for buddy: %s"
#~ msgstr "Wybierz konferencję dla znajomego: %s"
#~ msgid "Add to chat..."
#~ msgstr "Dodaj do konferencji…"
#~ msgid "UIN"
#~ msgstr "Identyfikator użytkownika"
#~ msgid "Birth Year"
#~ msgstr "Rok urodzenia"
#~ msgid "Unable to display the search results."
#~ msgstr "Nie można wyświetlić wyników wyszukiwania."
#~ msgid "Add to chat"
#~ msgstr "Dodaj do konferencji"
#~ msgid "This chat name is already in use"
#~ msgstr "Nazwa konferencji jest już używana"
#~ msgid "Gadu-Gadu Protocol Plugin"
#~ msgstr "Wtyczka protokołu Gadu-Gadu"
#~ msgid "Polish popular IM"
#~ msgstr "Popularny w Polsce komunikator"
#~ msgid "IRC Protocol Plugin"
#~ msgstr "Wtyczka protokołu IRC"
#~ msgid "The IRC Protocol Plugin that Sucks Less"
#~ msgstr "Mniej beznadziejna wtyczka protokołu IRC"
#~ msgid "action &lt;action to perform&gt;: Perform an action."
#~ msgstr "action &lt;czynność do wykonania&gt;: wykonuje czynność."
#~ msgid "authserv: Send a command to authserv"
#~ msgstr "authserv: wysyła polecenie do authserv"
#~ msgid ""
#~ "away [message]: Set an away message, or use no message to return from "
#~ "being away."
#~ msgstr ""
#~ "away [wiadomość]: ustawia wiadomość nieobecności lub powraca ze stanu "
#~ "nieobecności, jeśli nie podano wiadomości."
#~ msgid "ctcp <nick> <msg>: sends ctcp msg to nick."
#~ msgstr "ctcp <pseudonim> <wiadomość>: wysyła wiadomość ctcp do pseudonimu."
#~ msgid "chanserv: Send a command to chanserv"
#~ msgstr "chanserv: wysyła polecenie do chanserv"
#~ msgid ""
#~ "deop &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Remove channel operator status from "
#~ "someone. You must be a channel operator to do this."
#~ msgstr ""
#~ "deop &lt;pseudonim1&gt; [pseudonim2]…: usuwa stan operatora kanału "
#~ "z podanych osób. Aby użyć tego polecenia, należy być operatorem kanału."
#~ msgid ""
#~ "devoice &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Remove channel voice status from "
#~ "someone, preventing them from speaking if the channel is moderated (+m). "
#~ "You must be a channel operator to do this."
#~ msgstr ""
#~ "devoice &lt;pseudonim1&gt; [pseudonim2]…: usuwa prawo głosu z podanej "
#~ "osoby, uniemożliwiając jej rozmowę, jeśli kanał jest moderowany (+m). Aby "
#~ "użyć tego polecenia, należy być operatorem kanału."
#~ msgid ""
#~ "invite &lt;nick&gt; [room]: Invite someone to join you in the specified "
#~ "channel, or the current channel."
#~ msgstr ""
#~ "invite &lt;pseudonim&gt; [pokój]: zaprasza podaną osobę na wybrany lub "
#~ "bieżący kanał."
#~ msgid ""
#~ "j &lt;room1&gt;[,room2][,...] [key1[,key2][,...]]: Enter one or more "
#~ "channels, optionally providing a channel key for each if needed."
#~ msgstr ""
#~ "j &lt;pokój1&gt;[,pokój2][,…] [klucz1[,klucz2][,…]]: dołącza do jednego "
#~ "lub więcej kanałów, opcjonalnie dostarczając klucz kanałom, które tego "
#~ "wymagają."
#~ msgid ""
#~ "join &lt;room1&gt;[,room2][,...] [key1[,key2][,...]]: Enter one or more "
#~ "channels, optionally providing a channel key for each if needed."
#~ msgstr ""
#~ "join &lt;pokój1&gt;[,pokój2][,…] [klucz1[,klucz2][,…]]: dołącza do "
#~ "jednego lub więcej kanałów, opcjonalnie dostarczając klucz kanałom, które "
#~ "tego wymagają."
#~ msgid ""
#~ "kick &lt;nick&gt; [message]: Remove someone from a channel. You must be "
#~ "a channel operator to do this."
#~ msgstr ""
#~ "kick &lt;pseudonim&gt; [wiadomość]: usuwa podaną osobę z kanału. Aby użyć "
#~ "tego polecenia, należy być operatorem kanału."
#~ msgid ""
#~ "list: Display a list of chat rooms on the network. <i>Warning, some "
#~ "servers may disconnect you upon doing this.</i>"
#~ msgstr ""
#~ "list: wyświetla listę pokoi konferencji w sieci. <i>Ostrzeżenie: niektóre "
#~ "serwery mogą rozłączyć po wykonaniu tego polecenia.</i>"
#~ msgid "me &lt;action to perform&gt;: Perform an action."
#~ msgstr "me &lt;czynność do wykonania&gt;: wykonuje czynność."
#~ msgid "memoserv: Send a command to memoserv"
#~ msgstr "memoserv: wysyła polecenie do memoserv"
#~ msgid ""
#~ "mode &lt;+|-&gt;&lt;A-Za-z&gt; &lt;nick|channel&gt;: Set or unset a "
#~ "channel or user mode."
#~ msgstr ""
#~ "mode &lt;+|-&gt;&lt;A-Za-z&gt; &lt;pseudonim|kanał&gt;: ustawia lub usuwa "
#~ "ustawienie trybu kanału lub użytkownika."
#~ msgid ""
#~ "msg &lt;nick&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to a user (as "
#~ "opposed to a channel)."
#~ msgstr ""
#~ "msg &lt;pseudonim&gt; &lt;wiadomość&gt;: wysyła prywatną wiadomość do "
#~ "użytkownika (nie zostanie wyświetlona na kanale)."
#~ msgid "names [channel]: List the users currently in a channel."
#~ msgstr "names [kanał]: wyświetla listę użytkowników na kanale."
#~ msgid "nickserv: Send a command to nickserv"
#~ msgstr "nickserv: wysyła polecenie do nickserv"
#~ msgid "notice &lt;target&lt;: Send a notice to a user or channel."
#~ msgstr "notice &lt;cel&lt;: wysyła uwagę do użytkownika lub kanału."
#~ msgid ""
#~ "op &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Grant channel operator status to someone. "
#~ "You must be a channel operator to do this."
#~ msgstr ""
#~ "op &lt;pseudonim1&gt; [pseudonim2]…: nadaje podanej osobie stan operatora "
#~ "kanału. Aby użyć tego polecenia, należy być operatorem kanału."
#~ msgid ""
#~ "operwall &lt;message&gt;: If you don't know what this is, you probably "
#~ "can't use it."
#~ msgstr ""
#~ "operwall &lt;wiadomość&gt;: jeżeli nie wiadomo, co to jest, "
#~ "prawdopodobnie nie można tego użyć."
#~ msgid "operserv: Send a command to operserv"
#~ msgstr "operserv: wysyła polecenie do operserv"
#~ msgid ""
#~ "part [room] [message]: Leave the current channel, or a specified "
#~ "channel, with an optional message."
#~ msgstr ""
#~ "part [kanał] [wiadomość]: opuszcza bieżący lub wybrany kanał, opcjonalnie "
#~ "z wiadomością pożegnalną."
#~ msgid ""
#~ "ping [nick]: Asks how much lag a user (or the server if no user "
#~ "specified) has."
#~ msgstr ""
#~ "ping [pseudonim]: sprawdza czas opóźnienia między użytkownikiem (lub "
#~ "serwerem, jeśli nie podano użytkownika)."
#~ msgid ""
#~ "query &lt;nick&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to a user (as "
#~ "opposed to a channel)."
#~ msgstr ""
#~ "query &lt;pseudonim&gt; &lt;wiadomość&gt;: wysyła prywatną wiadomość do "
#~ "użytkownika (nie zostanie wyświetlona na kanale)."
#~ msgid ""
#~ "quit [message]: Disconnect from the server, with an optional message."
#~ msgstr ""
#~ "quit [wiadomość]: rozłącza z serwera, opcjonalnie z wiadomością "
#~ "pożegnalną."
#~ msgid "quote [...]: Send a raw command to the server."
#~ msgstr "quote […]: wysyła surowe polecenie do serwera."
#~ msgid ""
#~ "remove &lt;nick&gt; [message]: Remove someone from a room. You must be a "
#~ "channel operator to do this."
#~ msgstr ""
#~ "remove &lt;pseudonim&gt; [wiadomość]: usuwa podaną osobę z pokoju. Aby "
#~ "użyć tego polecenia, należy być operatorem kanału."
#~ msgid "time: Displays the current local time at the IRC server."
#~ msgstr "time: wyświetla bieżący lokalny czas serwera IRC."
#~ msgid "topic [new topic]: View or change the channel topic."
#~ msgstr "topic [nowy temat]: wyświetla lub zmienia temat kanału."
#~ msgid "umode &lt;+|-&gt;&lt;A-Za-z&gt;: Set or unset a user mode."
#~ msgstr ""
#~ "umode &lt;+|-&gt;&lt;A-Za-z&gt;: ustawia lub usuwa ustawienie trybu "
#~ "użytkownika."
#~ msgid "version [nick]: send CTCP VERSION request to a user"
#~ msgstr "version [pseudonim]: wysyła żądanie CTCP VERSION do użytkownika"
#~ msgid ""
#~ "voice &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Grant channel voice status to someone. "
#~ "You must be a channel operator to do this."
#~ msgstr ""
#~ "voice &lt;pseudonim1&gt; [pseudonim2]…: nadaje prawo głosu podanej "
#~ "osobie. Aby użyć tego polecenia, należy być operatorem kanału."
#~ msgid ""
#~ "wallops &lt;message&gt;: If you don't know what this is, you probably "
#~ "can't use it."
#~ msgstr ""
#~ "wallops &lt;wiadomość&gt;: jeżeli nie wiadomo, co to jest, prawdopodobnie "
#~ "nie można tego użyć."
#~ msgid "whois [server] &lt;nick&gt;: Get information on a user."
#~ msgstr ""
#~ "whois [serwer] &lt;pseudonim&gt;: uzyskuje informacje o użytkowniku."
#~ msgid "whowas &lt;nick&gt;: Get information on a user that has logged off."
#~ msgstr ""
#~ "whowas &lt;pseudonim&gt;: uzyskuje informacje o użytkowniku, który "
#~ "właśnie się wylogował."
#~ msgid "Invalid Encoding"
#~ msgstr "Nieprawidłowe kodowanie"
#~ msgid ""
#~ "Unexpected response from the server. This may indicate a possible MITM "
#~ "attack"
#~ msgstr ""
#~ "Nieoczekiwana odpowiedź z serwera. Może to wskazywać na możliwy atak MITM"
#~ msgid ""
#~ "The server does support channel binding, but did not appear to advertise "
#~ "it. This indicates a likely MITM attack"
#~ msgstr ""
#~ "Serwer obsługuje dowiązywanie kanału, ale nie ogłasza tego. Wskazuje to "
#~ "na prawdopodobny atak MITM"
#~ msgid "Server does not support channel binding"
#~ msgstr "Serwer nie obsługuje dowiązywania kanału"
#~ msgid "Unsupported channel binding method"
#~ msgstr "Nieobsługiwana metoda dowiązywania kanału"
#~ msgid "Invalid Username Encoding"
#~ msgstr "Nieprawidłowe kodowanie nazwy użytkownika"
#~ msgid "Unable to establish a connection with the server"
#~ msgstr "Nie można nawiązać połączenia z serwerem"
#~ msgid "Unable to establish a connection with the server: %s"
#~ msgstr "Nie można nawiązać połączenia z serwerem: %s"
#~ msgid "Unable to establish SSL connection"
#~ msgstr "Nie można nawiązać połączenia SSL"
#~ msgid "URL"
#~ msgstr "Adres URL"
#~ msgid ""
#~ "Find a contact by entering the search criteria in the given fields. Note: "
#~ "Each field supports wild card searches (%)"
#~ msgstr ""
#~ "Można znaleźć kontakt podając kryteria w pola poniżej. Uwaga: można "
#~ "używać wzorców (%)"
#~ msgid "State"
#~ msgstr "Stan/województwo"
#~ msgid "Postal code"
#~ msgstr "Kod pocztowy"
#~ msgid "Extended Away"
#~ msgstr "Wrócę później"
#~ msgid "XMPP stream missing ID"
#~ msgstr "Brak identyfikatora strumienia XMPP"
#~ msgid "Afraid"
#~ msgstr "Przestraszony"
#~ msgid "Amazed"
#~ msgstr "Zdumiony"
#~ msgid "Amorous"
#~ msgstr "Miłosny"
#~ msgid "Annoyed"
#~ msgstr "Zirytowany"
#~ msgid "Aroused"
#~ msgstr "Rozbudzony"
#~ msgid "Brave"
#~ msgstr "Dzielny"
#~ msgid "Calm"
#~ msgstr "Spokojny"
#~ msgid "Cautious"
#~ msgstr "Ostrożny"
#~ msgid "Cold"
#~ msgstr "Zimny"
#~ msgid "Confident"
#~ msgstr "Pewny siebie"
#~ msgid "Confused"
#~ msgstr "Zdezorientowany"
#~ msgid "Contemplative"
#~ msgstr "Kontemplacyjny"
#~ msgid "Contented"
#~ msgstr "Zadowolony"
#~ msgid "Cranky"
#~ msgstr "Marudny"
#~ msgid "Crazy"
#~ msgstr "Szalony"
#~ msgid "Creative"
#~ msgstr "Twórczy"
#~ msgid "Curious"
#~ msgstr "Ciekawy"
#~ msgid "Dejected"
#~ msgstr "Przygnębiony"
#~ msgid "Depressed"
#~ msgstr "Przybity"
#~ msgid "Disappointed"
#~ msgstr "Rozczarowany"
#~ msgid "Disgusted"
#~ msgstr "Zniesmaczony"
#~ msgid "Dismayed"
#~ msgstr "Skonsternowany"
#~ msgid "Distracted"
#~ msgstr "Rozkojarzony"
#~ msgid "Embarrassed"
#~ msgstr "Zawstydzony"
#~ msgid "Envious"
#~ msgstr "Zazdrosny"
#~ msgid "Flirtatious"
#~ msgstr "Zalotny"
#~ msgid "Frustrated"
#~ msgstr "Sfrustrowany"
#~ msgid "Grateful"
#~ msgstr "Wdzięczny"
#~ msgid "Grieving"
#~ msgstr "Opłakujący"
#~ msgid "Grumpy"
#~ msgstr "Zrzędliwy"
#~ msgid "Guilty"
#~ msgstr "Żałuje"
#~ msgid "Hopeful"
#~ msgstr "Optymistyczny"
#~ msgid "Hot"
#~ msgstr "Sexy"
#~ msgid "Humbled"
#~ msgstr "Skromny"
#~ msgid "Humiliated"
#~ msgstr "Upokorzony"
#~ msgid "Hungry"
#~ msgstr "Głodny"
#~ msgid "Hurt"
#~ msgstr "Zraniony"
#~ msgid "Impressed"
#~ msgstr "Zaimponowany"
#~ msgid "In awe"
#~ msgstr "Zachwycony"
#~ msgid "Indignant"
#~ msgstr "Obrażony"
#~ msgid "Interested"
#~ msgstr "Zainteresowany"
#~ msgid "Intoxicated"
#~ msgstr "Pijany"
#~ msgid "Lonely"
#~ msgstr "Samotny"
#~ msgid "Lost"
#~ msgstr "Zagubiony"
#~ msgid "Lucky"
#~ msgstr "Ma szczęście"
#~ msgid "Mean"
#~ msgstr "Podły"
#~ msgid "Moody"
#~ msgstr "Ponury"
#~ msgid "Nervous"
#~ msgstr "Nerwowy"
#~ msgid "Neutral"
#~ msgstr "Neutralny"
#~ msgid "Offended"
#~ msgstr "Urażony"
#~ msgid "Outraged"
#~ msgstr "Oburzony"
#~ msgid "Playful"
#~ msgstr "Figlarny"
#~ msgid "Proud"
#~ msgstr "Dumny"
#~ msgid "Relaxed"
#~ msgstr "Rozluźniony"
#~ msgid "Relieved"
#~ msgstr "Czuje ulgę"
#~ msgid "Remorseful"
#~ msgstr "Skruszony"
#~ msgid "Restless"
#~ msgstr "Niespokojny"
#~ msgid "Sarcastic"
#~ msgstr "Sarkastyczny"
#~ msgid "Satisfied"
#~ msgstr "Zadowolony"
#~ msgid "Serious"
#~ msgstr "Poważny"
#~ msgid "Shocked"
#~ msgstr "Zszokowany"
#~ msgid "Shy"
#~ msgstr "Nieśmiały"
#~ msgid "Sick"
#~ msgstr "Chory"
#~ msgid "Spontaneous"
#~ msgstr "Spontaniczny"
#~ msgid "Stressed"
#~ msgstr "Zestresowany"
#~ msgid "Strong"
#~ msgstr "Silny"
#~ msgid "Surprised"
#~ msgstr "Zaskoczony"
#~ msgid "Thankful"
#~ msgstr "Wdzięczny"
#~ msgid "Thirsty"
#~ msgstr "Spragniony"
#~ msgid "Tired"
#~ msgstr "Zmęczony"
#~ msgid "Undefined"
#~ msgstr "Nieokreślony"
#~ msgid "Weak"
#~ msgstr "Słaby"
#~ msgid "Worried"
#~ msgstr "Zmartwiony"
#~ msgid "Novell GroupWise Messenger Protocol Plugin"
#~ msgstr "Wtyczka protokołu Novell GroupWise Messenger"
#~ msgid "Please authorize me so I can add you to my buddy list."
#~ msgstr "Proszę o upoważnienie, aby dodać użytkownika do listy znajomych."
#~ msgid "Received unexpected response from %s: %s"
#~ msgstr "Odebrano nieoczekiwaną odpowiedź z %s: %s"
#~ msgid "Received unexpected response from %s"
#~ msgstr "Odebrano nieoczekiwaną odpowiedź z adresu %s"
#~ msgid ""
#~ "You have been connecting and disconnecting too frequently. Wait ten "
#~ "minutes and try again. If you continue to try, you will need to wait even "
#~ "longer."
#~ msgstr ""
#~ "Za częste próby połączenia i rozłączenia. Proszę poczekać dziesięć minut "
#~ "i spróbować ponownie. Jeśli próba zostanie podjęta teraz, czas "
#~ "oczekiwania jeszcze się wydłuży."
#~ msgid ""
#~ "You required encryption in your account settings, but one of the servers "
#~ "doesn't support it."
#~ msgstr ""
#~ "Szyfrowanie jest wymagane w ustawieniach konta, ale jeden z serwerów go "
#~ "nie obsługuje."
#~ msgid "Error requesting %s: %s"
#~ msgstr "Błąd podczas żądania adresu %s: %s"
#~ msgid "The server returned an empty response"
#~ msgstr "Serwer zwrócił pustą odpowiedź"
#~ msgid ""
#~ "Server requested that you fill out a CAPTCHA in order to sign in, but "
#~ "this client does not currently support CAPTCHAs."
#~ msgstr ""
#~ "Serwer zażądał wypełnienia pola CAPTCHA przed zalogowaniem, ale ten "
#~ "klient obecnie ich nie obsługuje."
#~ msgid "AOL does not allow your screen name to authenticate here"
#~ msgstr "AOL nie umożliwia uwierzytelnienia nazwy użytkownika w tym miejscu"
#~ msgid ""
#~ "(There was an error receiving this message. The buddy you are speaking "
#~ "with is probably using a different encoding than expected. If you know "
#~ "what encoding he is using, you can specify it in the advanced account "
#~ "options for your AIM/ICQ account.)"
#~ msgstr ""
#~ "(Prawdopodobnie wystąpił błąd podczas pobierania tej wiadomości. Znajomy "
#~ "prawdopodobnie używa innego kodowania, niż jest oczekiwane. Jeśli "
#~ "wiadomo, jakiego kodowania używa, można je podać w zaawansowanych opcjach "
#~ "konta AIM/ICQ)."
#~ msgid ""
#~ "(There was an error receiving this message. Either you and %s have "
#~ "different encodings selected, or %s has a buggy client.)"
#~ msgstr ""
#~ "(Wystąpił błąd podczas pobierania tej wiadomości. Użytkownik i znajomy %s "
#~ "mają ustawione inne kodowania lub klient znajomego %s ma błędy)."
#~ msgid "Invalid error"
#~ msgstr "Nieprawidłowy błąd"
#~ msgid "Cannot receive IM due to parental controls"
#~ msgstr "Nie można odebrać wiadomości z powodu kontroli rodzicielskiej"
#~ msgid "Cannot send SMS without accepting terms"
#~ msgstr "Nie można wysłać wiadomości SMS bez przyjęcia warunków"
#~ msgid "Cannot send SMS"
#~ msgstr "Nie można wysłać wiadomości SMS"
#~ msgid "Cannot send SMS to this country"
#~ msgstr "Nie można wysłać wiadomości SMS do tego kraju"
#~ msgid "Cannot send SMS to unknown country"
#~ msgstr "Nie można wysłać wiadomości SMS do nieznanego kraju"
#~ msgid "Bot accounts cannot initiate IMs"
#~ msgstr "Konta botów nie mogą inicjować wiadomości"
#~ msgid "Bot account cannot IM this user"
#~ msgstr "Konto bota nie może wysłać wiadomości do tego użytkownika"
#~ msgid "Bot account reached IM limit"
#~ msgstr "Konto bota osiągnęło ograniczenie liczby wiadomości"
#~ msgid "Bot account reached daily IM limit"
#~ msgstr "Konto bota osiągnęło dzienne ograniczenie liczby wiadomości"
#~ msgid "Bot account reached monthly IM limit"
#~ msgstr "Konto bota osiągnęło miesięczne ograniczenie liczby wiadomości"
#~ msgid "Unable to receive offline messages"
#~ msgstr "Nie można odebrać wiadomości w trybie offline"
#~ msgid "Offline message store full"
#~ msgstr "Przechowalnia wiadomości w trybie offline jest pełna"
#~ msgid "Unable to send message: %s (%s)"
#~ msgstr "Nie można wysłać wiadomości: %s (%s)."
#~ msgid "Unable to send message: %s"
#~ msgstr "Nie można wysłać wiadomości: %s"
#~ msgid "Unable to send message to %s: %s (%s)"
#~ msgstr "Nie można wysłać wiadomości do %s: %s (%s)"
#~ msgid "Unable to send message to %s: %s"
#~ msgstr "Nie można wysłać wiadomości do %s: %s"
#~ msgid "Thinking"
#~ msgstr "Myśli"
#~ msgid "Shopping"
#~ msgstr "Robi zakupy"
#~ msgid "Questioning"
#~ msgstr "Badawczy"
#~ msgid "Eating"
#~ msgstr "Je"
#~ msgid "Watching a movie"
#~ msgstr "Ogląda film"
#~ msgid "At the office"
#~ msgstr "W biurze"
#~ msgid "Taking a bath"
#~ msgstr "Bierze kąpiel"
#~ msgid "Watching TV"
#~ msgstr "Ogląda telewizję"
#~ msgid "Having fun"
#~ msgstr "Bawi się"
#~ msgid "Sleeping"
#~ msgstr "Śpi"
#~ msgid "Using a PDA"
#~ msgstr "Używa palmtopa"
#~ msgid "Meeting friends"
#~ msgstr "Spotyka się z przyjaciółmi"
#~ msgid "On the phone"
#~ msgstr "Przy telefonie"
#~ msgid "Surfing"
#~ msgstr "Serfuje"
#~ msgid "Mobile"
#~ msgstr "Ruchliwy"
#~ msgid "Searching the web"
#~ msgstr "Szuka w sieci"
#~ msgid "At a party"
#~ msgstr "Na imprezie"
#~ msgid "Having Coffee"
#~ msgstr "Na kawie"
#~ msgid "Gaming"
#~ msgstr "Gra"
#~ msgid "Browsing the web"
#~ msgstr "Przegląda sieć"
#~ msgid "Smoking"
#~ msgstr "Pali"
#~ msgid "Writing"
#~ msgstr "Pisze"
#~ msgid "Drinking"
#~ msgstr "Pije"
#~ msgid "Listening to music"
#~ msgstr "Słucha muzyki"
#~ msgid "Studying"
#~ msgstr "Uczy się"
#~ msgid "Working"
#~ msgstr "Pracuje"
#~ msgid "In the restroom"
#~ msgstr "W łazience"
#~ msgid "Received invalid data on connection with server"
#~ msgstr "Odebrano nieprawidłowe dane na połączeniu z serwerem"
#~ msgid "Error parsing response from authentication server"
#~ msgstr "Błąd podczas przetwarzania odpowiedzi z serwera uwierzytelniania"
#~ msgid "Unknown error during authentication"
#~ msgstr "Nieznany błąd podczas uwierzytelniania"
#~ msgid "AIM Protocol Plugin"
#~ msgstr "Wtyczka protokołu AIM"
#~ msgid "ICQ UIN..."
#~ msgstr "Nazwa użytkownika ICQ…"
#~ msgid "ICQ Protocol Plugin"
#~ msgstr "Wtyczka protokołu ICQ"
#~ msgid "The remote user has closed the connection."
#~ msgstr "Zdalny użytkownik zamknął połączenie."
#~ msgid "The remote user has declined your request."
#~ msgstr "Zdalny użytkownik odrzucił prośbę."
#~ msgid "Lost connection with the remote user:<br>%s"
#~ msgstr "Utracono połączenie ze zdalnym użytkownikiem:<br>%s"
#~ msgid "Received invalid data on connection with remote user."
#~ msgstr "Odebrano nieprawidłowe dane na połączeniu ze zdalnym użytkownikiem."
#~ msgid "Unable to establish a connection with the remote user."
#~ msgstr "Nie można nawiązać połączenia ze zdalnym użytkownikiem."
#~ msgid "Direct IM established"
#~ msgstr "Nawiązano bezpośrednie połączenie"
#~ msgid ""
#~ "%s tried to send you a %s file, but we only allow files up to %s over "
#~ "Direct IM. Try using file transfer instead.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Użytkownik %s próbował wysłać plik %s, ale tylko pliki do %s są dozwolone "
#~ "przez bezpośrednie połączenie. Proszę spróbować przesyłania plików.\n"
#~ msgid "File %s is %s, which is larger than the maximum size of %s."
#~ msgstr "Plik %s ma %s, czyli więcej niż maksymalny rozmiar %s."
#~ msgid "Free For Chat"
#~ msgstr "Chce pogadać"
#~ msgid "Not Available"
#~ msgstr "Niedostępny"
#~ msgid "Occupied"
#~ msgstr "Zajęty"
#~ msgid "Web Aware"
#~ msgstr "Na stronie WWW"
#~ msgid "Evil"
#~ msgstr "Zły"
#~ msgid "At home"
#~ msgstr "W domu"
#~ msgid "At work"
#~ msgstr "W pracy"
#~ msgid "At lunch"
#~ msgstr "Na obiedzie"
#~ msgid "Unable to connect to authentication server: %s"
#~ msgstr "Nie można połączyć z serwerem uwierzytelniania: %s"
#~ msgid "Unable to connect to BOS server: %s"
#~ msgstr "Nie można połączyć z serwerem BOS: %s"
#~ msgid "Username sent"
#~ msgstr "Wysłano nazwę użytkownika"
#~ msgid "Connection established, cookie sent"
#~ msgstr "Nawiązano połączenie, wysłano ciasteczko"
#~ msgid "Finalizing connection"
#~ msgstr "Dokańczanie połączenia"
#~ msgid ""
#~ "Unable to sign on as %s because the username is invalid. Usernames must "
#~ "be a valid email address, or start with a letter and contain only "
#~ "letters, numbers and spaces, or contain only numbers."
#~ msgstr ""
#~ "Nie można zalogować jako %s, ponieważ nazwa użytkownika jest "
#~ "nieprawidłowa. Nazwy użytkowników muszą być prawidłowymi adresami e-mail "
#~ "lub zaczynać się od litery i zawierać tylko litery, liczby i spacje lub "
#~ "zawierać tylko liczby."
#~ msgid ""
#~ "You required encryption in your account settings, but encryption is not "
#~ "supported by your system."
#~ msgstr ""
#~ "Wymagane jest szyfrowanie w ustawieniach konta, ale nie jest ono "
#~ "obsługiwane przez system."
#~ msgid ""
#~ "You required Kerberos authentication but encryption is disabled in your "
#~ "account settings."
#~ msgstr ""
#~ "Wymagane jest uwierzytelnianie Kerberos, ale wyłączono szyfrowanie "
#~ "w ustawieniach konta."
#~ msgid "You may be disconnected shortly. If so, check %s for updates."
#~ msgstr ""
#~ "Połączenie może zostać wkrótce zerwane. Jeśli tak się stanie, proszę "
#~ "odwiedzić %s, aby poznać najnowsze informacje na ten temat."
#~ msgid "Unable to get a valid AIM login hash."
#~ msgstr "Nie można uzyskać prawidłowej funkcji mieszającej logowania AIM."
#~ msgid "Unable to get a valid login hash."
#~ msgstr "Nie można uzyskać prawidłowej funkcji mieszającej logowania."
#~ msgid "Received authorization"
#~ msgstr "Otrzymano upoważnienie"
#~ msgid "Username does not exist"
#~ msgstr "Nazwa użytkownika nie istnieje"
#~ msgid "Your account is currently suspended"
#~ msgstr "Konto jest obecnie zawieszone"
#~ msgid "The AOL Instant Messenger service is temporarily unavailable."
#~ msgstr "Usługa AOL Instant Messenger jest tymczasowo niedostępna."
#~ msgid ""
#~ "Your username has been connecting and disconnecting too frequently. Wait "
#~ "ten minutes and try again. If you continue to try, you will need to wait "
#~ "even longer."
#~ msgstr ""
#~ "Za częste próby połączenia i rozłączenia za pomocą nazwy użytkownika. "
#~ "Proszę poczekać dziesięć minut i spróbować ponownie. Jeśli próba zostanie "
#~ "podjęta teraz, czas oczekiwania jeszcze się wydłuży."
#~ msgid "The client version you are using is too old. Please upgrade at %s"
#~ msgstr ""
#~ "Używana wersja klienta jest za stara. Proszę zaktualizować do nowej "
#~ "wersji na stronie %s"
#~ msgid ""
#~ "Your IP address has been connecting and disconnecting too frequently. "
#~ "Wait a minute and try again. If you continue to try, you will need to "
#~ "wait even longer."
#~ msgstr ""
#~ "Za częste próby połączenia i rozłączenia za pomocą adresu IP. Proszę "
#~ "poczekać minutę i spróbować ponownie. Jeśli próba zostanie podjęta teraz, "
#~ "czas oczekiwania jeszcze się wydłuży."
#~ msgid "The SecurID key entered is invalid"
#~ msgstr "Podany klucz SecurID jest nieprawidłowy"
#~ msgid "Enter SecurID"
#~ msgstr "Proszę podać klucz SecurID"
#~ msgid "Enter the 6 digit number from the digital display."
#~ msgstr "Proszę podać sześciocyfrowy numer z ekranu cyfrowego."
#~ msgid "Unable to initialize connection"
#~ msgstr "Nie można zainicjować połączenia"
#~ msgid ""
#~ "The user %u has denied your request to add them to your buddy list for "
#~ "the following reason:\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Użytkownik %u odrzucił prośbę o pozwolenie na dodanie go do listy "
#~ "znajomych z następującego powodu:\n"
#~ "%s"
#~ msgid "ICQ authorization denied."
#~ msgstr "Odmowa upoważnienia ICQ."
#~ msgid "The user %u has granted your request to add them to your buddy list."
#~ msgstr "Użytkownik %u wyraził zgodę na dodanie go do listy znajomych."
#~ msgid ""
#~ "You have received a special message\n"
#~ "\n"
#~ "From: %s [%s]\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Odebrano wiadomość specjalną\n"
#~ "\n"
#~ "Od: %s [%s]\n"
#~ "%s"
#~ msgid ""
#~ "You have received an ICQ page\n"
#~ "\n"
#~ "From: %s [%s]\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Odebrano stronę ICQ\n"
#~ "\n"
#~ "Od: %s [%s]\n"
#~ "%s"
#~ msgid ""
#~ "You have received an ICQ email from %s [%s]\n"
#~ "\n"
#~ "Message is:\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Odebrano wiadomość e-mail ICQ od %s [%s]\n"
#~ "\n"
#~ "Treść wiadomości:\n"
#~ "%s"
#~ msgid "ICQ user %u has sent you a buddy: %s (%s)"
#~ msgstr "Użytkownik ICQ %u wysłał znajomego: %s (%s)"
#~ msgid "Do you want to add this buddy to your buddy list?"
#~ msgstr "Dodać tego znajomego do listy?"
#~ msgid "_Decline"
#~ msgstr "O_drzuć"
#~ msgid "You missed %hu message from %s because it was invalid."
#~ msgid_plural "You missed %hu messages from %s because they were invalid."
#~ msgstr[0] ""
#~ "Pominięto %hu wiadomość od użytkownika %s, ponieważ była nieprawidłowa."
#~ msgstr[1] ""
#~ "Pominięto %hu wiadomości od użytkownika %s, ponieważ były nieprawidłowe."
#~ msgstr[2] ""
#~ "Pominięto %hu wiadomości od użytkownika %s, ponieważ były nieprawidłowe."
#~ msgstr[3] ""
#~ "Pominięto %hu wiadomości od użytkownika %s, ponieważ były nieprawidłowe."
#~ msgid "You missed %hu message from %s because it was too large."
#~ msgid_plural "You missed %hu messages from %s because they were too large."
#~ msgstr[0] ""
#~ "Pominięto %hu wiadomość od użytkownika %s, ponieważ była za duża."
#~ msgstr[1] ""
#~ "Pominięto %hu wiadomości od użytkownika %s, ponieważ były za duże."
#~ msgstr[2] ""
#~ "Pominięto %hu wiadomości od użytkownika %s, ponieważ były za duże."
#~ msgstr[3] ""
#~ "Pominięto %hu wiadomości od użytkownika %s, ponieważ były za duże."
#~ msgid ""
#~ "You missed %hu message from %s because the rate limit has been exceeded."
#~ msgid_plural ""
#~ "You missed %hu messages from %s because the rate limit has been exceeded."
#~ msgstr[0] ""
#~ "Pominięto %hu wiadomość od użytkownika %s, ponieważ przekroczono "
#~ "ograniczenie prędkości."
#~ msgstr[1] ""
#~ "Pominięto %hu wiadomości od użytkownika %s, ponieważ przekroczono "
#~ "ograniczenie prędkości."
#~ msgstr[2] ""
#~ "Pominięto %hu wiadomości od użytkownika %s, ponieważ przekroczono "
#~ "ograniczenie prędkości."
#~ msgstr[3] ""
#~ "Pominięto %hu wiadomości od użytkownika %s, ponieważ przekroczono "
#~ "ograniczenie prędkości."
#~ msgid ""
#~ "You missed %hu message from %s because his/her warning level is too high."
#~ msgid_plural ""
#~ "You missed %hu messages from %s because his/her warning level is too high."
#~ msgstr[0] ""
#~ "Pominięto %hu wiadomość od użytkownika %s, ponieważ ma on za wysoki "
#~ "poziom ostrzeżenia."
#~ msgstr[1] ""
#~ "Pominięto %hu wiadomości od użytkownika %s, ponieważ mają one za wysoki "
#~ "poziom ostrzeżenia."
#~ msgstr[2] ""
#~ "Pominięto %hu wiadomości od użytkownika %s, ponieważ mają one za wysoki "
#~ "poziom ostrzeżenia."
#~ msgstr[3] ""
#~ "Pominięto %hu wiadomości od użytkownika %s, ponieważ mają one za wysoki "
#~ "poziom ostrzeżenia."
#~ msgid ""
#~ "You missed %hu message from %s because your warning level is too high."
#~ msgid_plural ""
#~ "You missed %hu messages from %s because your warning level is too high."
#~ msgstr[0] ""
#~ "Pominięto %hu wiadomość od użytkownika %s z powodu za wysokiego poziomu "
#~ "ostrzeżenia."
#~ msgstr[1] ""
#~ "Pominięto %hu wiadomości od użytkownika %s z powodu za wysokiego poziomu "
#~ "ostrzeżenia."
#~ msgstr[2] ""
#~ "Pominięto %hu wiadomości od użytkownika %s z powodu za wysokiego poziomu "
#~ "ostrzeżenia."
#~ msgstr[3] ""
#~ "Pominięto %hu wiadomości od użytkownika %s z powodu za wysokiego poziomu "
#~ "ostrzeżenia."
#~ msgid "You missed %hu message from %s for an unknown reason."
#~ msgid_plural "You missed %hu messages from %s for an unknown reason."
#~ msgstr[0] "Pominięto %hu wiadomość od użytkownika %s z nieznanego powodu."
#~ msgstr[1] "Pominięto %hu wiadomości od użytkownika %s z nieznanego powodu."
#~ msgstr[2] "Pominięto %hu wiadomości od użytkownika %s z nieznanego powodu."
#~ msgstr[3] "Pominięto %hu wiadomości od użytkownika %s z nieznanego powodu."
#~ msgid "Your AIM connection may be lost."
#~ msgstr "Połączenie AIM może zostać utracone."
#~ msgid "You have been disconnected from chat room %s."
#~ msgstr "Rozłączono z pokoju konferencji %s."
#~ msgid "Username formatting can change only capitalization and whitespace."
#~ msgstr ""
#~ "Formatowanie nazwy użytkownika może zmienić wyłącznie wielkość liter "
#~ "i spacje."
#~ msgid "Pop-Up Message"
#~ msgstr "Wiadomość wyskakująca"
#~ msgid "The following username is associated with %s"
#~ msgid_plural "The following usernames are associated with %s"
#~ msgstr[0] "Następująca nazwa użytkownika jest powiązana z %s"
#~ msgstr[1] "Następujące nazwy użytkowników są powiązane z %s"
#~ msgstr[2] "Następujące nazwy użytkowników są powiązane z %s"
#~ msgstr[3] "Następujące nazwy użytkowników są powiązane z %s"
#~ msgid "No results found for email address %s"
#~ msgstr "Nie odnaleziono żadnych wyników dla adresu e-mail %s"
#~ msgid "You should receive an email asking to confirm %s."
#~ msgstr ""
#~ "Powinna zostać dostarczona wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie %s."
#~ msgid "Account Confirmation Requested"
#~ msgstr "Zażądano potwierdzenia konta"
#~ msgid ""
#~ "Error 0x%04x: Unable to format username because the requested name "
#~ "differs from the original."
#~ msgstr ""
#~ "Błąd 0x%04x: nie można sformatować nazwy użytkownika, ponieważ żądana "
#~ "nazwa różni się od oryginalnej."
#~ msgid "Error 0x%04x: Unable to format username because it is invalid."
#~ msgstr ""
#~ "Błąd 0x%04x: nie można sformatować nazwy użytkownika, ponieważ jest "
#~ "nieprawidłowa."
#~ msgid ""
#~ "Error 0x%04x: Unable to format username because the requested name is too "
#~ "long."
#~ msgstr ""
#~ "Błąd 0x%04x: nie można sformatować nazwy użytkownika, ponieważ żądana "
#~ "nazwa jest za długa."
#~ msgid ""
#~ "Error 0x%04x: Unable to change email address because there is already a "
#~ "request pending for this username."
#~ msgstr ""
#~ "Błąd 0x%04x: nie można zmienić adresu e-mail, ponieważ jest już "
#~ "oczekujące żądanie dla tej nazwy użytkownika."
#~ msgid ""
#~ "Error 0x%04x: Unable to change email address because the given address "
#~ "has too many usernames associated with it."
#~ msgstr ""
#~ "Błąd 0x%04x: nie można zmienić adresu e-mail, ponieważ podany adres jest "
#~ "skojarzony ze zbyt dużą liczbą użytkowników."
#~ msgid ""
#~ "Error 0x%04x: Unable to change email address because the given address is "
#~ "invalid."
#~ msgstr ""
#~ "Błąd 0x%04x: nie można zmienić adresu e-mail, ponieważ podany adres jest "
#~ "nieprawidłowy."
#~ msgid "Error 0x%04x: Unknown error."
#~ msgstr "Błąd 0x%04x: nieznany błąd."
#~ msgid "Error Changing Account Info"
#~ msgstr "Błąd podczas zmieniania informacji o koncie"
#~ msgid "The email address for %s is %s"
#~ msgstr "Adres e-mail dla %s to %s"
#~ msgid "Account Info"
#~ msgstr "Informacje o koncie"
#~ msgid ""
#~ "Your IM Image was not sent. You must be Direct Connected to send IM "
#~ "Images."
#~ msgstr ""
#~ "Obraz komunikatora nie został wysłany. Obrazy mogą być wysyłane tylko za "
#~ "pomocą bezpośredniego połączenia."
#~ msgid "Unable to set AIM profile."
#~ msgstr "Nie można ustawić profilu AIM."
#~ msgid ""
#~ "You have probably requested to set your profile before the login "
#~ "procedure completed. Your profile remains unset; try setting it again "
#~ "when you are fully connected."
#~ msgstr ""
#~ "Prawdopodobnie zażądano ustawienia profilu przed ukończeniem procedury "
#~ "logowania. Profil pozostanie nieustawiony; proszę spróbować ustawić go po "
#~ "ustanowieniu połączenia."
#~ msgid ""
#~ "The maximum profile length of %d byte has been exceeded. It has been "
#~ "truncated for you."
#~ msgid_plural ""
#~ "The maximum profile length of %d bytes has been exceeded. It has been "
#~ "truncated for you."
#~ msgstr[0] ""
#~ "Maksymalna długość profilu (%d bajt) została przekroczona. Profil został "
#~ "skrócony."
#~ msgstr[1] ""
#~ "Maksymalna długość profilu (%d bajty) została przekroczona. Profil został "
#~ "skrócony."
#~ msgstr[2] ""
#~ "Maksymalna długość profilu (%d bajtów) została przekroczona. Profil "
#~ "został skrócony."
#~ msgstr[3] ""
#~ "Maksymalna długość profilu (%d bajtów) została przekroczona. Profil "
#~ "został skrócony."
#~ msgid "Profile too long."
#~ msgstr "Profil jest za długi."
#~ msgid ""
#~ "The maximum away message length of %d byte has been exceeded. It has "
#~ "been truncated for you."
#~ msgid_plural ""
#~ "The maximum away message length of %d bytes has been exceeded. It has "
#~ "been truncated for you."
#~ msgstr[0] ""
#~ "Maksymalna długość wiadomości nieobecności (%d bajt) została "
#~ "przekroczona. Wiadomość została skrócona."
#~ msgstr[1] ""
#~ "Maksymalna długość wiadomości nieobecności (%d bajty) została "
#~ "przekroczona. Wiadomość została skrócona."
#~ msgstr[2] ""
#~ "Maksymalna długość wiadomości nieobecności (%d bajtów) została "
#~ "przekroczona. Wiadomość została skrócona."
#~ msgstr[3] ""
#~ "Maksymalna długość wiadomości nieobecności (%d bajtów) została "
#~ "przekroczona. Wiadomość została skrócona."
#~ msgid "Away message too long."
#~ msgstr "Za długa wiadomość nieobecności."
#~ msgid ""
#~ "Unable to add the buddy %s because the username is invalid. Usernames "
#~ "must be a valid email address, or start with a letter and contain only "
#~ "letters, numbers and spaces, or contain only numbers."
#~ msgstr ""
#~ "Nie można dodać znajomego %s, ponieważ nazwa użytkownika jest "
#~ "nieprawidłowa. Nazwy użytkowników muszą być prawidłowymi adresami e-mail "
#~ "lub zaczynać się od litery i zawierać tylko litery, liczby i spacje lub "
#~ "zawierać tylko liczby."
#~ msgid "Unable to Add"
#~ msgstr "Nie można dodać"
#~ msgid "Unable to Retrieve Buddy List"
#~ msgstr "Nie można pobrać listy znajomych"
#~ msgid ""
#~ "The AIM servers were temporarily unable to send your buddy list. Your "
#~ "buddy list is not lost, and will probably become available in a few "
#~ "minutes."
#~ msgstr ""
#~ "Serwery AIM tymczasowo nie mogły wysłać listy znajomych. Nie została ona "
#~ "utracona i prawdopodobnie będzie dostępna za kilka minut."
#~ msgid "Orphans"
#~ msgstr "Osieroceni"
#~ msgid ""
#~ "Unable to add the buddy %s because you have too many buddies in your "
#~ "buddy list. Please remove one and try again."
#~ msgstr ""
#~ "Nie można dodać znajomego %s, ponieważ jest za dużo znajomych na liście. "
#~ "Proszę usunąć kogoś i spróbować ponownie."
#~ msgid "(no name)"
#~ msgstr "(bez nazwy)"
#~ msgid "Unable to add the buddy %s for an unknown reason."
#~ msgstr "Nie można dodać znajomego %s z nieznanego powodu."
#~ msgid ""
#~ "The user %s has given you permission to add him or her to your buddy "
#~ "list. Do you want to add this user?"
#~ msgstr ""
#~ "Użytkownik %s udzielił pozwolenia na dodanie go do listy znajomych. Dodać "
#~ "go?"
#~ msgid "Authorization Given"
#~ msgstr "Upoważniono"
#~ msgid "The user %s has granted your request to add them to your buddy list."
#~ msgstr "Użytkownik %s wyraził zgodę na dodanie go do listy znajomych."
#~ msgid "Authorization Granted"
#~ msgstr "Wyrażono zgodę"
#~ msgid ""
#~ "The user %s has denied your request to add them to your buddy list for "
#~ "the following reason:\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Użytkownik %s odrzucił prośbę o pozwolenie na dodanie go do listy "
#~ "użytkowników z następującego powodu:\n"
#~ "%s"
#~ msgid "Authorization Denied"
#~ msgstr "Odrzucono prośbę o pozwolenie"
#~ msgid "_Exchange:"
#~ msgstr "_Wymiana:"
#~ msgid "Your IM Image was not sent. You