pidgin/pidgin

React only to the first stream info signal
port-changes-from-branch-2.x.y-to-default
19 months ago, Fabrice Bellet
334fd0d7c7e6
React only to the first stream info signal
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Besnik <besnik@programeshqip.org>, 2013-2016
# Besnik <besnik@programeshqip.org>, 2014
# Besnik <besnik@programeshqip.org>, 2015
# Besnik <besnik@programeshqip.org>, 2013
# Besnik <besnik@programeshqip.org>, 2016
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Pidgin\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-11-10 20:23-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-19 11:38+0000\n"
"Last-Translator: Besnik <besnik@programeshqip.org>\n"
"Language-Team: Albanian (http://www.transifex.com/pidgin/pidgin/language/"
"sq/)\n"
"Language: sq\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: finch/finch.c:35 finch/libfinch.c:66 finch/libfinch.c:195
msgid "Finch"
msgstr "Finch"
#: finch/gntaccount.c:123 finch/gntaccount.c:168 finch/gntaccount.c:181
#: finch/gntaccount.c:563 finch/gntblist.c:568 finch/gntblist.c:732
#: finch/gntplugin.c:374 finch/gntplugin.c:440 finch/gntrequest.c:388
#: finch/gntstatus.c:299 finch/gntstatus.c:308 finch/plugins/gntclipboard.c:137
#: finch/plugins/gntclipboard.c:143 libpurple/protocols/jabber/chat.c:821
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:833
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2331 libpurple/protocols/silc/ops.c:79
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1374 pidgin/plugins/disco/xmppdisco.c:512
#: pidgin/plugins/disco/xmppdisco.c:517 pidgin/resources/Debug/debug.ui:236
msgid "Error"
msgstr "Gabim"
#: finch/gntaccount.c:124 finch/gntaccount.c:169 finch/gntaccount.c:182
msgid "Account was not modified"
msgstr "Llogaria s’u ndryshua"
#: finch/gntaccount.c:125
msgid "Account was not added"
msgstr "S’u shtua llogaria"
#: finch/gntaccount.c:126
msgid "Username of an account must be non-empty."
msgstr "Emri i përdoruesit për një llogari s’mund të jetë i zbrazët."
#: finch/gntaccount.c:170
msgid ""
"The account's protocol cannot be changed while it is connected to the server."
msgstr ""
"Protokolli i llogarisë s’mund të ndryshohet kur kjo është e lidhur te "
"shërbyesi."
#: finch/gntaccount.c:183
msgid ""
"The account's username cannot be changed while it is connected to the server."
msgstr ""
"Emri i përdoruesit për llogarinë s’mund të ndryshohet kur kjo është e lidhur "
"te shërbyesi."
#: finch/gntaccount.c:513
msgid "New mail notifications"
msgstr "Njoftime poste të re"
#: finch/gntaccount.c:524 libpurple/protocols/gg/account.c:224
msgid "Remember password"
msgstr "Mbaje mend fjalëkalimin"
#: finch/gntaccount.c:564
#, fuzzy
msgid "There are no protocols installed."
msgstr "S’ka shtojca protokolli të instaluara."
#: finch/gntaccount.c:565
msgid "(You probably forgot to 'make install'.)"
msgstr "(Ka të ngjarë harruat të bënit 'make install'.)"
#: finch/gntaccount.c:576 finch/gntconn.c:134 pidgin/gtkaccount.c:1641
#: pidgin/gtkblist.c:5158
msgid "Modify Account"
msgstr "Ndrysho Llogari"
#: finch/gntaccount.c:576
msgid "New Account"
msgstr "Llogari e Re"
#: finch/gntaccount.c:602 pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:279
msgid "Protocol:"
msgstr "Protokoll:"
#: finch/gntaccount.c:610 pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:287
msgid "Username:"
msgstr "Emër përdoruesi:"
#: finch/gntaccount.c:623
msgid "Password:"
msgstr "Fjalëkalim:"
#: finch/gntaccount.c:633
msgid "Alias:"
msgstr "Alias:"
#: finch/gntaccount.c:644
msgid "Create this account on the server"
msgstr "Krijoje këtë llogari te shërbyesi"
#: finch/gntaccount.c:660 finch/gntaccount.c:731 finch/gntaccount.c:1027
#: finch/gntblist.c:624 finch/gntblist.c:722 finch/gntblist.c:770
#: finch/gntblist.c:1047 finch/gntblist.c:1293 finch/gntblist.c:1426
#: finch/gntblist.c:2630 finch/gntblist.c:2678 finch/gntblist.c:2748
#: finch/gntblist.c:2807 finch/gntplugin.c:639 finch/gntpounce.c:471
#: finch/gntpounce.c:678 finch/gntprefs.c:268 finch/gntprefs.c:306
#: finch/gntsound.c:1047 finch/gntstatus.c:143 finch/gntstatus.c:483
#: finch/gntstatus.c:608 finch/plugins/gnthistory.c:182
#: libpurple/account.c:1455 libpurple/account.c:1513 libpurple/account.c:1537
#: libpurple/conversation.c:770 libpurple/conversationtypes.c:1257
#: libpurple/plugins/buddynote.c:46
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:623
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:52
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:72
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:92
#: libpurple/protocols/facebook/util.c:431 libpurple/protocols/gg/account.c:249
#: libpurple/protocols/gg/account.c:492
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:747
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:938 libpurple/protocols/gg/purplew.c:71
#: libpurple/protocols/gg/status.c:358 libpurple/protocols/jabber/buddy.c:693
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2207
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2258
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:935
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1467
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1478
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2541
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3400
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1533
#: libpurple/protocols/jabber/usernick.c:83
#: libpurple/protocols/jabber/xdata.c:383
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3384
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3470
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4925
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5016
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5142
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:469 libpurple/protocols/silc/buddy.c:1092
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1207 libpurple/protocols/silc/chat.c:604
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:738 libpurple/protocols/silc/ops.c:1745
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1083 libpurple/protocols/silc/silc.c:1294
#: libpurple/request.c:2261 pidgin/gtkaccount.c:2024 pidgin/gtkaccount.c:2555
#: pidgin/gtkaccount.c:2617 pidgin/gtkaccount.c:2657 pidgin/gtkblist.c:678
#: pidgin/gtkblist.c:3606 pidgin/gtkblist.c:7243 pidgin/gtkdialogs.c:319
#: pidgin/gtkdialogs.c:460 pidgin/gtkdialogs.c:548 pidgin/gtkdialogs.c:571
#: pidgin/gtkdialogs.c:597 pidgin/gtkdialogs.c:648 pidgin/gtkdialogs.c:689
#: pidgin/gtkdialogs.c:745 pidgin/gtkdialogs.c:784 pidgin/gtkdialogs.c:810
#: pidgin/gtkplugin.c:566 pidgin/gtkpounce.c:1166 pidgin/gtkprivacy.c:497
#: pidgin/gtkprivacy.c:512 pidgin/gtkprivacy.c:537 pidgin/gtkprivacy.c:550
#: pidgin/gtkrequest.c:928 pidgin/gtksavedstatuses.c:313
#: pidgin/gtkstatusbox.c:1481 pidgin/gtkutils.c:1197 pidgin/gtkutils.c:1217
#: pidgin/pidginlog.c:377 pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:243
#: pidgin/plugins/imgupload.c:367
#: pidgin/resources/Conversations/invite_dialog.ui:25
msgid "Cancel"
msgstr "Anuloje"
#: finch/gntaccount.c:664 finch/gntdebug.c:338 finch/gntplugin.c:639
#: finch/gntpounce.c:477 finch/gntprefs.c:268 finch/gntprefs.c:305
#: finch/gntsound.c:1044 finch/gntstatus.c:486 finch/gntstatus.c:596
#: libpurple/account.c:1536 libpurple/plugins/buddynote.c:45
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:692 pidgin/gtkblist.c:678
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:88
msgid "Save"
msgstr "Ruaje"
#: finch/gntaccount.c:725 pidgin/gtkaccount.c:2017
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:301 pidgin/gtkstatusbox.c:1475
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete %s?"
msgstr "Jeni i sigurt se doni të fshihet %s?"
#: finch/gntaccount.c:728
msgid "Delete Account"
msgstr "Fshi Llogari"
#: finch/gntaccount.c:731 finch/gntaccount.c:846 finch/gntpounce.c:677
#: finch/gntpounce.c:740 finch/gntstatus.c:142 finch/gntstatus.c:208
#: pidgin/gtkaccount.c:2024 pidgin/gtkpounce.c:1165
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:312 pidgin/gtkstatusbox.c:1480
#: pidgin/pidginlog.c:376
msgid "Delete"
msgstr "Fshije"
#: finch/gntaccount.c:807 finch/gntblist.c:2498 finch/gntui.c:103
#: pidgin/gtkaccount.c:2412
msgid "Accounts"
msgstr "Llogari"
#: finch/gntaccount.c:813
msgid "You can enable/disable accounts from the following list."
msgstr "Mund të aktivizoni/çaktivizoni llogari prej listës vijuese."
#: finch/gntaccount.c:837 finch/gntaccount.c:1026 finch/gntblist.c:623
#: finch/gntblist.c:722 finch/gntblist.c:769 finch/gntblist.c:2926
#: finch/gntnotify.c:462 finch/gntpounce.c:724 finch/gntroomlist.c:274
#: finch/gntstatus.c:197 libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5015
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:603 pidgin/gtkaccount.c:2554
#: pidgin/gtkblist.c:7242 pidgin/gtkconv.c:1375
msgid "Add"
msgstr "Shtoje"
#: finch/gntaccount.c:842 finch/gntpounce.c:732
msgid "Modify"
msgstr "Ndrysho"
#: finch/gntaccount.c:950 pidgin/gtkaccount.c:2501
#, c-format
msgid "%s%s%s%s has made %s his or her buddy%s%s"
msgstr "%s%s%s%s ka bërë %s shok apo shoqe të vetën%s%s"
#: finch/gntaccount.c:1023 pidgin/gtkaccount.c:2553
msgid "Add buddy to your list?"
msgstr "Të shtohet shok te lista juaj?"
#: finch/gntaccount.c:1082
#, c-format
msgid "%s%s%s%s wants to add %s to his or her buddy list%s%s"
msgstr "%s%s%s%s dëshiron të shtojë %s te listë e tij ose e saj shokësh%s%s"
#: finch/gntaccount.c:1107 finch/gntaccount.c:1110 finch/gntaccount.c:1146
#: pidgin/gtkaccount.c:2755
msgid "Authorize buddy?"
msgstr "Të autorizohet shok?"
#: finch/gntaccount.c:1114 finch/gntaccount.c:1150 pidgin/gtkaccount.c:2756
msgid "Authorize"
msgstr "Autorizo"
#: finch/gntaccount.c:1115 finch/gntaccount.c:1151 pidgin/gtkaccount.c:2757
msgid "Deny"
msgstr "Mohoje"
#: finch/gntblist.c:272
#, c-format
msgid ""
"Online: %d\n"
"Total: %d"
msgstr ""
"Në linjë: %d\n"
"Gjithsej: %d"
#: finch/gntblist.c:281
#, c-format
msgid "Account: %s (%s)"
msgstr "Llogari: %s (%s)"
#: finch/gntblist.c:293
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Last Seen: %s ago"
msgstr ""
"\n"
"Parë Së fundi: %s më parë"
#: finch/gntblist.c:556
msgid "You must provide a username for the buddy."
msgstr "Duhet të jepni një emër përdoruesi për shokun."
#: finch/gntblist.c:558
msgid "You must provide a group."
msgstr "Duhet të jepni një grup."
#: finch/gntblist.c:560
msgid "You must select an account."
msgstr "Duhet të përzgjidhni një llogari."
#: finch/gntblist.c:562
msgid "The selected account is not online."
msgstr "Llogaria e përzgjedhur s’është në linjë."
#: finch/gntblist.c:568
msgid "Error adding buddy"
msgstr "Gabim në shtim shoku"
#: finch/gntblist.c:602 libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1401
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1403
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1565 libpurple/protocols/silc/ops.c:1105
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1108 libpurple/protocols/silc/ops.c:1242
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1245 libpurple/protocols/silc/silc.c:1268
#: pidgin/gtkaccount.c:2097 pidgin/gtksavedstatuses.c:946
msgid "Username"
msgstr "Emër përdoruesi"
#: finch/gntblist.c:605
msgid "Alias (optional)"
msgstr "Alias (opsional)"
#: finch/gntblist.c:608
msgid "Invite message (optional)"
msgstr "Mesazh ftese (opsional)"
#: finch/gntblist.c:611
msgid "Add in group"
msgstr "Shtoni në grup"
#: finch/gntblist.c:615 finch/gntblist.c:701 finch/gntblist.c:1634
#: finch/gntblist.c:2613 finch/gntblist.c:2666 finch/gntblist.c:2737
#: finch/gntblist.c:2794 finch/gntnotify.c:193 finch/gntstatus.c:574
#: libpurple/plugins/idle.c:142 libpurple/plugins/idle.c:178
#: pidgin/gtkblist.c:3853 pidgin/gtknotify.c:762 pidgin/gtkpounce.c:1316
#: pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:402
msgid "Account"
msgstr "Llogari"
#: finch/gntblist.c:621 finch/gntblist.c:1101
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:741 libpurple/protocols/silc/buddy.c:1040
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1088 libpurple/protocols/silc/buddy.c:1198
#: pidgin/gtkblist.c:6998 pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:435
msgid "Add Buddy"
msgstr "Shtoni Shok"
#: finch/gntblist.c:621
msgid "Please enter buddy information."
msgstr "Ju lutemi, jepni të dhëna shoku."
#: finch/gntblist.c:669 libpurple/buddylist.c:873
msgid "Chats"
msgstr "Fjalosje"
#: finch/gntblist.c:707 finch/gntblist.c:2608 finch/gntblist.c:2661
#: finch/gntblist.c:2789 finch/gntroomlist.c:298
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:644
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:727
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1424
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1428 pidgin/gtkplugin.c:1039
#: pidgin/gtkroomlist.c:751 pidgin/plugins/disco/resources/disco.ui:187
#: pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:129
#: pidgin/plugins/gevolution/assoc-buddy.c:119
msgid "Name"
msgstr "Emër"
#: finch/gntblist.c:710 finch/gntblist.c:1578 libpurple/protocols/gg/gg.c:686
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:353 libpurple/protocols/silc/chat.c:594
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:810
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1196 pidgin/gtkdialogs.c:570
#: pidgin/gtkdialogs.c:596
msgid "Alias"
msgstr "Alias"
#: finch/gntblist.c:713 finch/gntblist.c:2942
msgid "Group"
msgstr "Grup"
#: finch/gntblist.c:717 finch/gntblist.c:1062
msgid "Auto-join"
msgstr "Vetë-hyni"
#: finch/gntblist.c:720 finch/gntblist.c:1103 pidgin/gtkblist.c:7183
msgid "Add Chat"
msgstr "Shtoni Fjalosje"
#: finch/gntblist.c:721
msgid "You can edit more information from the context menu later."
msgstr "Nga menuja e kontekstit mund të përpunoni më tepër të dhëna më vonë."
#: finch/gntblist.c:732
msgid "Error adding group"
msgstr "Gabim në shtim grupi"
#: finch/gntblist.c:733
msgid "You must give a name for the group to add."
msgstr "Duhet t’i jepni një emër grupit që duhet shtuar."
#: finch/gntblist.c:767 finch/gntblist.c:1105
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4924
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5013 pidgin/gtkblist.c:7239
msgid "Add Group"
msgstr "Shtoni Grup"
#: finch/gntblist.c:768
msgid "Enter the name of the group"
msgstr "Jepni emrin e grupit"
#: finch/gntblist.c:1046 pidgin/gtkblist.c:677
msgid "Edit Chat"
msgstr "Përpunoni Fjalosjeje"
#: finch/gntblist.c:1046
msgid "Please Update the necessary fields."
msgstr "Ju lutemi, përditësoni fushat e nevojshme."
#: finch/gntblist.c:1047 finch/gntstatus.c:203
msgid "Edit"
msgstr "Përpunoni"
#: finch/gntblist.c:1077
msgid "Edit Settings"
msgstr "Përpunoni Rregullime"
#: finch/gntblist.c:1113 pidgin/gtkutils.c:634
msgid "Information"
msgstr "Të dhëna"
#: finch/gntblist.c:1113 pidgin/gtkutils.c:634
msgid "Retrieving..."
msgstr "Po merret…"
#: finch/gntblist.c:1178 finch/gntconv.c:716
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:892
msgid "Get Info"
msgstr "Merr të Dhëna"
#: finch/gntblist.c:1182 pidgin/gtkpounce.c:568
msgid "Add Buddy Pounce"
msgstr "Shtoni Cytje Shoku"
#: finch/gntblist.c:1192 finch/gntconv.c:732
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1533 pidgin/gtkconv.c:1314
msgid "Send File"
msgstr "Dërgo Kartelë"
#: finch/gntblist.c:1200 libpurple/protocols/gg/status.c:454
msgid "Blocked"
msgstr "I bllokuar"
#: finch/gntblist.c:1205
msgid "Show when offline"
msgstr "Shfaqe kur s’është në linjë"
#: finch/gntblist.c:1288
#, c-format
msgid "Please enter the new name for %s"
msgstr "Ju lutemi, jepni emër të ri për %s"
#: finch/gntblist.c:1290 finch/gntblist.c:1578
msgid "Rename"
msgstr "Riemërtojeni"
#: finch/gntblist.c:1290
msgid "Set Alias"
msgstr "Caktoni Alias"
#: finch/gntblist.c:1291
msgid "Enter empty string to reset the name."
msgstr "Jepni varg të zbrazët për ricaktim të emrit."
#: finch/gntblist.c:1404
msgid "Removing this contact will also remove all the buddies in the contact"
msgstr "Heqja e këtij kontakti do të heqë gjithashtu tërë shokët te kontakti"
#: finch/gntblist.c:1412
msgid "Removing this group will also remove all the buddies in the group"
msgstr "Heqja e këtij grupi do të heqë gjithashtu tërë shokët te grupi"
#: finch/gntblist.c:1417
#, c-format
msgid "Are you sure you want to remove %s?"
msgstr "Jeni i sigurt se doni të hiqet %s?"
#: finch/gntblist.c:1420
msgid "Confirm Remove"
msgstr "Ripohoni Heqjen"
#: finch/gntblist.c:1425 finch/gntblist.c:1580 finch/gntxfer.c:240
#: pidgin/gtkconv.c:1370 pidgin/gtkstatusbox.c:310
msgid "Remove"
msgstr "Hiqe"
#: finch/gntblist.c:1554 finch/gntblist.c:2981 finch/gntprefs.c:260
#: finch/gntui.c:104 pidgin/gtkblist.c:5743
#: pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:268
msgid "Buddy List"
msgstr "Listë Shokësh"
#: finch/gntblist.c:1585
msgid "Place tagged"
msgstr "Vendi u etiketua"
#: finch/gntblist.c:1590
msgid "Toggle Tag"
msgstr "Shfaqe/Fshihe Etiketën"
#: finch/gntblist.c:1594 finch/gntblist.c:2804
msgid "View Log"
msgstr "Shihni Regjistër"
#: finch/gntblist.c:1628 libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:368
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1068
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2014
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2190
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2354
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2378
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2394
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2410
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2424
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1561 libpurple/protocols/silc/ops.c:1098
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1235 pidgin/gtkblist.c:3877
msgid "Nickname"
msgstr "Nofkë"
#: finch/gntblist.c:1648 finch/gntprefs.c:264
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:371
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:766
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2216
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2861 pidgin/gtkblist.c:3904
#: pidgin/gtkblist.c:4361 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3120
msgid "Idle"
msgstr "I plogësht"
#: finch/gntblist.c:1662
msgid "On Mobile"
msgstr "Në Telefon Celular"
#: finch/gntblist.c:1970 pidgin/gtkdocklet.c:590
msgid "New..."
msgstr "I ri…"
#: finch/gntblist.c:1977 pidgin/gtkdocklet.c:592
msgid "Saved..."
msgstr "U ruajt…"
#: finch/gntblist.c:2466 finch/gntconv.c:762 finch/gntplugin.c:462
#: finch/gntui.c:108 pidgin/gtkplugin.c:999
msgid "Plugins"
msgstr "Shtojca"
#: finch/gntblist.c:2621 finch/gntblist.c:2627
msgid "Block/Unblock"
msgstr "Bllokoni/Zhbllokoni"
#: finch/gntblist.c:2622
msgid "Block"
msgstr "Bllokoje"
#: finch/gntblist.c:2623
msgid "Unblock"
msgstr "Zhbllokoje"
#: finch/gntblist.c:2628
msgid ""
"Please enter the username or alias of the person you would like to Block/"
"Unblock."
msgstr ""
"Ju lutemi, jepni emër përdoruesi ose alias të personit që do të donit të "
"Bllokohet/Zhbllokohet."
#: finch/gntblist.c:2630 finch/gntblist.c:2678 finch/gntblist.c:2807
#: finch/gntconn.c:133 finch/gntnotify.c:83 finch/plugins/gnthistory.c:181
#: libpurple/account.c:1454 libpurple/account.c:1512
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:622
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:50
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:70
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:90
#: libpurple/protocols/gg/account.c:248 libpurple/protocols/gg/account.c:491
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:746
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:937 libpurple/protocols/gg/status.c:357
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2540
#: libpurple/protocols/jabber/xdata.c:382 libpurple/protocols/silc/buddy.c:468
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1206 libpurple/protocols/silc/chat.c:433
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:470 libpurple/protocols/silc/chat.c:737
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1744 libpurple/protocols/silc/silc.c:1082
#: pidgin/gtkaccount.c:2616 pidgin/gtkaccount.c:2656 pidgin/gtkblist.c:3605
#: pidgin/gtkdialogs.c:319 pidgin/gtkdialogs.c:459 pidgin/gtkdialogs.c:548
#: pidgin/gtkutils.c:1196 pidgin/gtkutils.c:1216 pidgin/plugins/imgupload.c:366
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: finch/gntblist.c:2675 pidgin/gtkdialogs.c:316
msgid "New Instant Message"
msgstr "Mesazh i Ri i Atypëratyshëm"
#: finch/gntblist.c:2676 pidgin/gtkdialogs.c:317
msgid "Please enter the username or alias of the person you would like to IM."
msgstr ""
"Ju lutemi, jepni emër përdoruesi ose alias personi të cilit doni t’i dërgoni "
"MA."
#: finch/gntblist.c:2733
msgid "Channel"
msgstr "Kanal"
#: finch/gntblist.c:2746 libpurple/protocols/facebook/facebook.c:739
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1304 pidgin/gtkblist.c:1141
msgid "Join a Chat"
msgstr "Merrni Pjesë Në një Fjalosje"
#: finch/gntblist.c:2747
msgid "Please enter the name of the chat you want to join."
msgstr "Ju lutemi, jepni emrin e fjalosjes ku doni të futeni."
#: finch/gntblist.c:2748 finch/gntnotify.c:471
msgid "Join"
msgstr "Merrni Pjesë"
#: finch/gntblist.c:2805 pidgin/gtkdialogs.c:546
msgid ""
"Please enter the username or alias of the person whose log you would like to "
"view."
msgstr ""
"Ju lutemi, jepni emër përdoruesi ose alias të personit regjistrat e të cilit "
"do të donit të shihnit."
#: finch/gntblist.c:2856 finch/gntpounce.c:459 pidgin/gtkpounce.c:862
msgid "Options"
msgstr "Mundësi"
#: finch/gntblist.c:2862
msgid "Send IM..."
msgstr "Dërgoni MA…"
#: finch/gntblist.c:2867
msgid "Block/Unblock..."
msgstr "Bllokoni/Zhbllokoni…"
#: finch/gntblist.c:2872 pidgin/gtkdocklet.c:722
msgid "Join Chat..."
msgstr "Merrni Pjesë Në një Fjalosjeje…"
#: finch/gntblist.c:2877 finch/gntconv.c:746
msgid "View Log..."
msgstr "Shihni Regjistër…"
#: finch/gntblist.c:2882
msgid "View All Logs"
msgstr "Shihni Tërë Regjistrat"
#: finch/gntblist.c:2887
msgid "Show"
msgstr "Shfaq"
#: finch/gntblist.c:2892
msgid "Empty groups"
msgstr "Grupe të zbrazët"
#: finch/gntblist.c:2899
msgid "Offline buddies"
msgstr "Shokë jo në linjë"
#: finch/gntblist.c:2906
msgid "Sort"
msgstr "Renditi"
#: finch/gntblist.c:2911
msgid "By Status"
msgstr "Sipas Gjendjeje"
#: finch/gntblist.c:2916 pidgin/gtkblist.c:4850
msgid "Alphabetically"
msgstr "Sipas abc-së"
#: finch/gntblist.c:2921
msgid "By Log Size"
msgstr "Sipas Madhësie Regjistri"
#: finch/gntblist.c:2932 libpurple/conversationtypes.c:1244
#: pidgin/gtknotify.c:1679
msgid "Buddy"
msgstr "Shok"
#: finch/gntblist.c:2937 libpurple/protocols/silc/silc.c:1036
#: libpurple/protocols/silc/util.c:518 pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:475
msgid "Chat"
msgstr "Fjalosje"
#: finch/gntblist.c:2947
msgid "Grouping"
msgstr "Grupim"
#: finch/gntconn.c:123
#, c-format
msgid "%s (%s)"
msgstr "%s (%s)"
#: finch/gntconn.c:126
#, c-format
msgid "%s disconnected."
msgstr "%s u shkëput."
#: finch/gntconn.c:127
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"\n"
"Finch will not attempt to reconnect the account until you correct the error "
"and re-enable the account."
msgstr ""
"%s\n"
"\n"
"Finch-i s’do të provojë të rilidhë llogarinë përpara se të ndreqni gabimin "
"dhe riaktivizoni llogarinë."
#: finch/gntconn.c:135
msgid "Re-enable Account"
msgstr "Riaktivizo Llogarinë"
#: finch/gntconv.c:156
msgid "No such command."
msgstr "S’ka urdhër të tillë."
#: finch/gntconv.c:160 pidgin/gtkconv.c:538
msgid "Syntax Error: You typed the wrong number of arguments to that command."
msgstr "Gabim Sintakse: Shtypët numër të gabuar argumentesh te ky urdhër."
#: finch/gntconv.c:166 pidgin/gtkconv.c:545
msgid "Your command failed for an unknown reason."
msgstr "Urdhri juaj dështoi për një arsye të panjohur."
#: finch/gntconv.c:172 pidgin/gtkconv.c:553
msgid "That command only works in chats, not IMs."
msgstr "Ai urdhër punon vetëm në fjalosje, jo në MA."
#: finch/gntconv.c:176 pidgin/gtkconv.c:557
msgid "That command only works in IMs, not chats."
msgstr "Ai urdhër punon vetëm në MA, jo në fjalosje."
#: finch/gntconv.c:181 pidgin/gtkconv.c:563
msgid "That command doesn't work on this protocol."
msgstr "Ai urdhër s’punon nën këtë protokoll."
#: finch/gntconv.c:190
msgid "Message was not sent, because you are not signed on."
msgstr "Mesazhi s’u dërgua, ngaqë s’keni nënshkruar për hyrje."
#: finch/gntconv.c:260
#, fuzzy, c-format
msgid "%s (%s -- %s)%s%s%s%s"
msgstr "%s (%s -- %s)"
#: finch/gntconv.c:289
#, c-format
msgid "%s [%s]"
msgstr "%s [%s]"
#: finch/gntconv.c:294 finch/gntconv.c:1083 pidgin/gtkconv.c:3280
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%s is typing..."
msgstr ""
"\n"
"%s po shkruan…"
#: finch/gntconv.c:314
msgid "You have left this chat."
msgstr "Dolët prej kësaj fjalosje."
#: finch/gntconv.c:382
msgid ""
"The account has disconnected and you are no longer in this chat. You will be "
"automatically rejoined in the chat when the account reconnects."
msgstr ""
"Llogaria është shkëputur dhe s’gjendeni më në fjalosje. Do të futeni "
"vetvetiu në fjalosje kur të rilidhet llogaria."
#: finch/gntconv.c:508 pidgin/gtkconv.c:1109
msgid "Logging started. Future messages in this conversation will be logged."
msgstr ""
"Regjistrimi nisi. Mesazhet e ardhshëm në këtë bisedë do të regjistrohen."
#: finch/gntconv.c:512 pidgin/gtkconv.c:1114
msgid ""
"Logging stopped. Future messages in this conversation will not be logged."
msgstr ""
"Regjistrimi u ndal. Mesazhet e ardhshëm në këtë bisedë s’do të regjistrohen."
#: finch/gntconv.c:599
msgid "Send To"
msgstr "Dërgoje Te"
#: finch/gntconv.c:693
msgid "Conversation"
msgstr "Bisedë"
#: finch/gntconv.c:699
msgid "Clear Scrollback"
msgstr "Pastro Rreshtat e Bashkëbisedimit"
#: finch/gntconv.c:703
msgid "Show Timestamps"
msgstr "Shfaq Vula kohore"
#: finch/gntconv.c:721
msgid "Add Buddy Pounce..."
msgstr "Shtoni Cytje Shoku…"
#: finch/gntconv.c:739
msgid "Invite..."
msgstr "Ftoni…"
#: finch/gntconv.c:750
msgid "Enable Logging"
msgstr "Aktivizo Regjistrim"
#: finch/gntconv.c:756
msgid "Enable Sounds"
msgstr "Aktivizo Tinguj"
#: finch/gntconv.c:779
msgid "You are not connected."
msgstr "S’jeni i lidhur."
#: finch/gntconv.c:1033
msgid "<AUTO-REPLY> "
msgstr "<VETËPËRGJIGJU> "
#: finch/gntconv.c:1130
#, c-format
msgid "List of %d user:\n"
msgid_plural "List of %d users:\n"
msgstr[0] "Listë e %d përdoruesi:\n"
msgstr[1] "Listë e %d përdoruesish:\n"
#: finch/gntconv.c:1306
msgid "Supported debug options are: plugins version"
msgstr "Mundësitë që mbulohen për diagnostikimin janë: version shtojcash"
#: finch/gntconv.c:1347 pidgin/gtkconv.c:431
msgid "No such command (in this context)."
msgstr "S’ka urdhër të tillë (në këtë kontekst)."
#: finch/gntconv.c:1350
#, fuzzy
msgid ""
"Use \"/help &lt;command&gt;\" for help with a specific command.\n"
"The following commands are available in this context:\n"
msgstr ""
"Për ndihmë mbi një urdhër të caktuar përdorni \"/help &lt;command&gt;\".\n"
"Në këtë frymë, mund të kihen urdhrat vijues:\n"
#: finch/gntconv.c:1395
#, c-format
msgid ""
"%s is not a valid message class. See '/help msgcolor' for valid message "
"classes."
msgstr ""
"%s s’është klasë e vlefshme mesazhesh. Shihni '/help msgcolor' rreth klasash "
"të vlefshme mesazhesh."
#: finch/gntconv.c:1402 finch/gntconv.c:1409
#, c-format
msgid "%s is not a valid color. See '/help msgcolor' for valid colors."
msgstr ""
"%s s’është ngjyrë e vlefshme. Shihni '/help msgcolor' rreth ngjyrash të "
"vlefshme."
#: finch/gntconv.c:1465 pidgin/gtkconv.c:6706
msgid ""
"say &lt;message&gt;: Send a message normally as if you weren't using a "
"command."
msgstr ""
"thoni &lt;mesazh&gt;: Dërgoni një mesazh normalisht si të mos ishit duke "
"përdorur një urdhër."
#: finch/gntconv.c:1468 pidgin/gtkconv.c:6709
msgid "me &lt;action&gt;: Send an IRC style action to a buddy or chat."
msgstr ""
"me &lt;veprim&gt;: Dërgojini një shoku a një fjalosjeje një veprim në stil "
"IRC."
#: finch/gntconv.c:1471 pidgin/gtkconv.c:6712
msgid ""
"debug &lt;option&gt;: Send various debug information to the current "
"conversation."
msgstr ""
"debug &lt;mundësi&gt;: Dërgo te biseda e tanishme të dhëna të ndryshme "
"diagnostikimi."
#: finch/gntconv.c:1474 pidgin/gtkconv.c:6715
msgid "clear: Clears the conversation scrollback."
msgstr "clear: Pastron pjesën e kaluar të bisedës."
#: finch/gntconv.c:1477 pidgin/gtkconv.c:6721
msgid "help &lt;command&gt;: Help on a specific command."
msgstr "help &lt;urdhër&gt;: Ndihmë rreth një urdhri të caktuar."
#: finch/gntconv.c:1480
msgid "users: Show the list of users in the chat."
msgstr "users: Shfaq listën e përdoruesve në fjalosje."
#: finch/gntconv.c:1485
msgid "plugins: Show the plugins window."
msgstr "plugins: Shfaq dritare shtojcash."
#: finch/gntconv.c:1488
msgid "buddylist: Show the buddylist."
msgstr "buddylist: Shfaq listën e shokëve."
#: finch/gntconv.c:1491
msgid "accounts: Show the accounts window."
msgstr "accounts: Shfaq dritare llogarish."
#: finch/gntconv.c:1494
msgid "debugwin: Show the debug window."
msgstr "debugwin: Shfaq dritaren e diagnostikimeve."
#: finch/gntconv.c:1497
msgid "prefs: Show the preference window."
msgstr "prefs: Shfaq dritare parapëlqimesh."
#: finch/gntconv.c:1500
msgid "statuses: Show the savedstatuses window."
msgstr "statuses: Shfaq dritaren e gjendjeve të ruajtura."
#: finch/gntconv.c:1505 finch/gntconv.c:1513
msgid ""
"msgcolor &lt;class&gt; &lt;foreground&gt; &lt;background&gt;: Set the color "
"for different classes of messages in the conversation window.<br> &lt;"
"class&gt;: receive, send, highlight, action, timestamp<br> &lt;foreground/"
"background&gt;: black, red, green, blue, white, gray, darkgray, magenta, "
"cyan, default<br><br>EXAMPLE:<br> msgcolor send cyan default"
msgstr ""
"msgcolor &lt;class&gt; &lt;foreground&gt; &lt;background&gt;: Cakton ngjyrën "
"për klasa të ndryshme mesazhesh te dritarja e bisedave.<br> &lt;"
"class&gt;: receive, send, highlight, action, timestamp<br> &lt;foreground/"
"background&gt;: black, red, green, blue, white, gray, darkgray, magenta, "
"cyan, default<br><br>SHEMBULL:<br> msgcolor send cyan default"
#: finch/gntdebug.c:278 pidgin/gtkconv.c:779 pidgin/gtkxfer.c:508
#: pidgin/pidgindebug.c:140
msgid "Unable to open file."
msgstr "S’arrihet të hapet kartela."
#: finch/gntdebug.c:312 finch/gntui.c:106 pidgin/resources/Debug/debug.ui:69
msgid "Debug Window"
msgstr "Dritare Diagnostikimesh"
#: finch/gntdebug.c:333 pidgin/resources/Debug/debug.ui:104
msgid "Clear"
msgstr "Pastroje"
#: finch/gntdebug.c:344
msgid "Filter:"
msgstr "Filtër:"
#: finch/gntdebug.c:350 pidgin/resources/Debug/debug.ui:130
msgid "Pause"
msgstr "Pushim"
#: finch/gntlog.c:195 pidgin/pidginlog.c:501
#, c-format
msgid "Conversation in %s on %s"
msgstr "Bisedë në %s te %s"
#: finch/gntlog.c:198 pidgin/pidginlog.c:504
#, c-format
msgid "Conversation with %s on %s"
msgstr "Bisedë me %s te %s"
#: finch/gntlog.c:245 pidgin/pidginlog.c:561
msgid "%B %Y"
msgstr "%B %Y"
#: finch/gntlog.c:289 pidgin/pidginlog.c:599
msgid ""
"System events will only be logged if the \"Log all status changes to system "
"log\" preference is enabled."
msgstr ""
"Ngjarje sistemi do të regjistrohen vetëm nëse është i aktivizuar parapëlqimi "
"\"Regjistro tërë ndryshimet e gjendjes te regjistri i sistemit\"."
#: finch/gntlog.c:293 pidgin/pidginlog.c:603
msgid ""
"Instant messages will only be logged if the \"Log all instant messages\" "
"preference is enabled."
msgstr ""
"Mesazhe të atypëratyshëm do të regjistrohen vetëm nëse është i aktivizuar "
"parapëlqimi \"Regjistro tërë mesazhet e atypëratyshëm\"."
#: finch/gntlog.c:296 pidgin/pidginlog.c:606
msgid ""
"Chats will only be logged if the \"Log all chats\" preference is enabled."
msgstr ""
"Fjalosjet do të regjistrohen vetëm nëse është aktiv parapëlqimi \"Regjistro "
"tërë fjalosjet\"."
#: finch/gntlog.c:302 pidgin/pidginlog.c:615
msgid "No logs were found"
msgstr "S’u gjetën regjistra"
#: finch/gntlog.c:349 pidgin/pidginlog.c:650
msgid "Total log size:"
msgstr "Madhësi tërësore regjistri:"
#: finch/gntlog.c:357
msgid "Scroll/Search: "
msgstr "Parakaloji/Kërko: "
#: finch/gntlog.c:415 pidgin/pidginlog.c:754
#, c-format
msgid "Conversations in %s"
msgstr "Biseda në %s"
#: finch/gntlog.c:423 finch/gntlog.c:501 pidgin/pidginlog.c:762
#: pidgin/pidginlog.c:842
#, c-format
msgid "Conversations with %s"
msgstr "Biseda me %s"
#: finch/gntlog.c:425
msgid "All Conversations"
msgstr "Krejt Bisedat"
#: finch/gntlog.c:526 pidgin/pidginlog.c:867
msgid "System Log"
msgstr "Regjistër Sistemi"
#: finch/gntmedia.c:127 pidgin/gtkmedia.c:331
msgid "Calling..."
msgstr "Po thirret…"
#: finch/gntmedia.c:128
msgid "Hangup"
msgstr ""
#: finch/gntmedia.c:129
msgid "Accept"
msgstr "Pranoje"
#: finch/gntmedia.c:130
msgid "Reject"
msgstr "Hidhe tej"
#: finch/gntmedia.c:158 pidgin/gtkmedia.c:1078
msgid "Call in progress."
msgstr "Thirrje në kryerje e sipër."
#: finch/gntmedia.c:206 pidgin/gtkmedia.c:1057
msgid "The call has been terminated."
msgstr "Thirrja u përfundua."
#: finch/gntmedia.c:234 pidgin/gtkmedia.c:637
#, c-format
msgid "%s wishes to start an audio session with you."
msgstr "%s dëshiron të nisë një sesion audio me ju."
#: finch/gntmedia.c:238
#, c-format
msgid "%s is trying to start an unsupported media session type with you."
msgstr "%s po provon të nisë me ju një sesion media të pambuluar."
#: finch/gntmedia.c:252 pidgin/gtkmedia.c:1073
msgid "You have rejected the call."
msgstr "E keni hedhur tej thirrjen."
#: finch/gntmedia.c:416
msgid "call: Make an audio call."
msgstr "call: Bëni një thirrje audio."
#: finch/gntnotify.c:184
msgid "Emails"
msgstr "Email-e"
#: finch/gntnotify.c:190 finch/gntnotify.c:228
msgid "You have mail!"
msgstr "Ju ka ardhur postë!"
#: finch/gntnotify.c:193 pidgin/gtknotify.c:769
msgid "Sender"
msgstr "Dërgues"
#: finch/gntnotify.c:193 pidgin/gtknotify.c:776
msgid "Subject"
msgstr "Subjekt"
#: finch/gntnotify.c:201 finch/gntplugin.c:407 finch/gntplugin.c:520
#: finch/gntpounce.c:749 finch/gntroomlist.c:275 finch/gntstatus.c:214
#: finch/gntxfer.c:250 libpurple/protocols/gg/multilogon.c:245
#: libpurple/protocols/silc/util.c:344 pidgin/gtkaccount.c:2528
#: pidgin/gtkblist.c:5854 pidgin/resources/About/about.ui:66
#: pidgin/resources/Debug/plugininfo.ui:29
msgid "Close"
msgstr "Mbylle"
#: finch/gntnotify.c:223
#, c-format
msgid "%s (%s) has %d new message."
msgid_plural "%s (%s) has %d new messages."
msgstr[0] "%s (%s) ka %d mesazh të ri."
msgstr[1] "%s (%s) ka %d mesazhe të rinj."
#: finch/gntnotify.c:228 pidgin/gtknotify.c:1610
msgid "New Mail"
msgstr "Postë e Re"
#: finch/gntnotify.c:357 pidgin/gtknotify.c:1202
#, c-format
msgid "Info for %s"
msgstr "Të dhëna për %s"
#: finch/gntnotify.c:358 pidgin/gtknotify.c:1203
msgid "Buddy Information"
msgstr "Të dhëna Shoku"
#: finch/gntnotify.c:459
msgid "Continue"
msgstr "Vazhdo"
#: finch/gntnotify.c:465 pidgin/gtkconv.c:1357
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:234
msgid "Info"
msgstr "Të dhëna"
#: finch/gntnotify.c:468 pidgin/gtkconv.c:1299 pidgin/gtknotify.c:1654
msgid "IM"
msgstr "MA"
#: finch/gntnotify.c:474 libpurple/conversationtypes.c:1256
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3469
#: pidgin/resources/Conversations/invite_dialog.ui:38
msgid "Invite"
msgstr "Ftoni"
#: finch/gntnotify.c:477
msgid "(none)"
msgstr "(asnjë)"
#: finch/gntnotify.c:510 finch/plugins/gnttinyurl.c:412
msgid "URI"
msgstr "URI"
#: finch/gntplugin.c:237 finch/gntplugin.c:245
msgid "ERROR"
msgstr "GABIM"
#: finch/gntplugin.c:237
msgid "loading plugin failed"
msgstr "ngarkimi i shtojcës dështoi"
#: finch/gntplugin.c:245
msgid "unloading plugin failed"
msgstr "çngarkimi i shtojcës dështoi"
#: finch/gntplugin.c:302
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Name: %s\n"
"Version: %s\n"
"Description: %s\n"
"Authors: %s\n"
"Website: %s\n"
"Filename: %s\n"
msgstr ""
"Emër: %s\n"
"Version: %s\n"
"Përshkrim: %s\n"
"Autor: %s\n"
"Sajt: %s\n"
"Emër kartele: %s\n"
#: finch/gntplugin.c:304
#, c-format
msgid ""
"Name: %s\n"
"Version: %s\n"
"Description: %s\n"
"Author: %s\n"
"Website: %s\n"
"Filename: %s\n"
msgstr ""
"Emër: %s\n"
"Version: %s\n"
"Përshkrim: %s\n"
"Autor: %s\n"
"Sajt: %s\n"
"Emër kartele: %s\n"
#: finch/gntplugin.c:375
msgid "Plugin need to be loaded before you can configure it."
msgstr "Shtojca lypset të jetë e ngarkuar përpara se ta formësoni."
#: finch/gntplugin.c:440
msgid "No configuration options for this plugin."
msgstr "S’ka mundësi formësimi për këtë shtojcë."
#: finch/gntplugin.c:467
msgid "You can (un)load plugins from the following list."
msgstr "Mund të (ç)ngarkoni shtojca prej listës vijuese."
#: finch/gntplugin.c:525
msgid "Configure Plugin"
msgstr "Formësoni Shtojcën"
#: finch/gntplugin.c:631 finch/gntplugin.c:638 finch/gntprefs.c:267
#: finch/gntui.c:111 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:401
msgid "Preferences"
msgstr "Parapëlqime"
#: finch/gntpounce.c:193 pidgin/gtkpounce.c:266
msgid "Please enter a buddy to pounce."
msgstr "Ju lutemi, jepni një shok për ta cytur."
#: finch/gntpounce.c:338
msgid "New Buddy Pounce"
msgstr "Cytje e Re Shoku"
#: finch/gntpounce.c:338
msgid "Edit Buddy Pounce"
msgstr "Përpunoni Cytje Shoku"
#: finch/gntpounce.c:343 pidgin/gtkpounce.c:582
msgid "Pounce on Whom"
msgstr "Kë Të Cyt"
#: finch/gntpounce.c:346 finch/gntstatus.c:454
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:86
msgid "Account:"
msgstr "Llogari:"
#: finch/gntpounce.c:368
msgid "Buddy name:"
msgstr "Emër shoku:"
#: finch/gntpounce.c:386 pidgin/gtkpounce.c:635
msgid "Pounce When Buddy..."
msgstr "Cyt Kur Shoku…"
#: finch/gntpounce.c:388
msgid "Signs on"
msgstr "Nënshkruan"
#: finch/gntpounce.c:389
msgid "Signs off"
msgstr "Çnënshkruan"
#: finch/gntpounce.c:390
msgid "Goes away"
msgstr "Largohet"
#: finch/gntpounce.c:391
msgid "Returns from away"
msgstr "Kthehet prej largimi"
#: finch/gntpounce.c:392
msgid "Becomes idle"
msgstr "Plogështohet"
#: finch/gntpounce.c:393
msgid "Is no longer idle"
msgstr "S’është më i plogësht"
#: finch/gntpounce.c:394
msgid "Starts typing"
msgstr "Zë e shtyp"
#: finch/gntpounce.c:395
msgid "Pauses while typing"
msgstr "Pushon teksa shtypte"
#: finch/gntpounce.c:396
msgid "Stops typing"
msgstr "Resht së shtypuri"
#: finch/gntpounce.c:397
msgid "Sends a message"
msgstr "Dërgon mesazh"
#: finch/gntpounce.c:426 pidgin/gtkpounce.c:697
msgid "Action"
msgstr "Veprim"
#: finch/gntpounce.c:428
msgid "Open an IM window"
msgstr "Hap një dritare MA"
#: finch/gntpounce.c:429
msgid "Pop up a notification"
msgstr "Shfaq një njoftim"
#: finch/gntpounce.c:430
msgid "Send a message"
msgstr "Dërgo mesazh"
#: finch/gntpounce.c:431
msgid "Execute a command"
msgstr "Përmbush një urdhër"
#: finch/gntpounce.c:432
msgid "Play a sound"
msgstr "Luaj një tingull"
#: finch/gntpounce.c:460
msgid "Pounce only when my status is not Available"
msgstr "Cyt vetëm kur gjendja ime s’është e Passhme"
#: finch/gntpounce.c:462 pidgin/gtkpounce.c:1329
msgid "Recurring"
msgstr "E ripërsëritshme"
#: finch/gntpounce.c:630
msgid "Cannot create pounce"
msgstr "S’krijohet dot cytje"
#: finch/gntpounce.c:631
msgid "You do not have any accounts."
msgstr "S’keni ndonjë llogari."
#: finch/gntpounce.c:632
msgid "You must create an account first before you can create a pounce."
msgstr ""
"Duhet të krijoni një llogari, përpara se të mund të krijonit një cytje."
#: finch/gntpounce.c:674 pidgin/gtkpounce.c:1162
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete the pounce on %s for %s?"
msgstr "Jeni i sigurt se doni të fshihet cytjen te %s për %s?"
#: finch/gntpounce.c:707 finch/gntui.c:105 pidgin/gtkpounce.c:1372
msgid "Buddy Pounces"
msgstr "Cytje Shokësh"
#: finch/gntpounce.c:814
#, c-format
msgid "%s has started typing to you (%s)"
msgstr "%s ka filluar të shtypë për ju (%s)"
#: finch/gntpounce.c:815
#, c-format
msgid "%s has paused while typing to you (%s)"
msgstr "%s është ndalur, ndërkohë që po shtypte për ju (%s)"
#: finch/gntpounce.c:816
#, c-format
msgid "%s has signed on (%s)"
msgstr "%s ka nënshkruar (%s)"
#: finch/gntpounce.c:817
#, c-format
msgid "%s has returned from being idle (%s)"
msgstr "%s është kthyer prej plogështie (%s)"
#: finch/gntpounce.c:818
#, c-format
msgid "%s has returned from being away (%s)"
msgstr "%s është kthyer nga largimi (%s)"
#: finch/gntpounce.c:819
#, c-format
msgid "%s has stopped typing to you (%s)"
msgstr "%s ka reshtur së shtypuri për ju (%s)"
#: finch/gntpounce.c:820
#, c-format
msgid "%s has signed off (%s)"
msgstr "%s ka çnënshkruar (%s)"
#: finch/gntpounce.c:821
#, c-format
msgid "%s has become idle (%s)"
msgstr "%s është plogështuar (%s)"
#: finch/gntpounce.c:822
#, c-format
msgid "%s has gone away. (%s)"
msgstr "%s është larguar. (%s)"
#: finch/gntpounce.c:823
#, c-format
msgid "%s has sent you a message. (%s)"
msgstr "%s ju ka dërguar një mesazh. (%s)"
#: finch/gntpounce.c:842
msgid "Unknown pounce event. Please report this!"
msgstr "Akt i panjohur cytjeje. Ju lutemi, njoftojeni këtë!"
#: finch/gntprefs.c:83
msgid "Based on keyboard use"
msgstr "Bazuar në përdorim tastiere"
#: finch/gntprefs.c:85 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:41
msgid "From last sent message"
msgstr "Prej mesazhit të dërguar së fundi"
#: finch/gntprefs.c:87 pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:275
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:15 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:37
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:188 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:202
msgid "Never"
msgstr "Kurrë"
#: finch/gntprefs.c:261 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1363
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1543
msgid "Conversations"
msgstr "Biseda"
#: finch/gntprefs.c:262 pidgin/gtkprefs.c:2474 pidgin/gtkprefs.c:2498
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2570
#, fuzzy
msgid "Keyring"
msgstr "E ripërsëritshme"
#: finch/gntprefs.c:263 finch/plugins/gnthistory.c:154
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1668 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1684
msgid "Logging"
msgstr "Regjistrim"
#: finch/gntprefs.c:297 finch/gntprefs.c:304 finch/gntui.c:112
#, fuzzy
msgid "Keyring settings"
msgstr "Përpunoni Rregullime"
#: finch/gntprefs.c:298
msgid "Selected keyring doesn't allow any configuration"
msgstr ""
#: finch/gntrequest.c:389
#, fuzzy
msgid "You must properly fill all the required fields."
msgstr "Duhet të plotësoni krejt fushat e domosdoshme."
#: finch/gntrequest.c:390
msgid "The required fields are underlined."
msgstr "Fushat e domosdoshme janë të nënvizuara."
#: finch/gntrequest.c:678
msgid "Not implemented yet."
msgstr "Ende i parealizuar."
#: finch/gntrequest.c:708
#, fuzzy
msgid "Help"
msgstr "/_Ndihmë"
#: finch/gntrequest.c:806 pidgin/gtkrequest.c:2399
msgid "Save File..."
msgstr "Ruani Kartelë…"
#: finch/gntrequest.c:806 pidgin/gtkrequest.c:2399
msgid "Open File..."
msgstr "Hapni Kartelë…"
#: finch/gntrequest.c:823
msgid "Choose Location..."
msgstr "Zgjidhni Vend…"
#: finch/gntroomlist.c:207
msgid "Hit 'Enter' to find more rooms of this category."
msgstr "Shtypni 'Enter' për të gjetur më tepër dhoma të kësaj kategorie."
#: finch/gntroomlist.c:272 finch/gntxfer.c:245
msgid "Stop"
msgstr "Ndale"
#: finch/gntroomlist.c:273
msgid "Get"
msgstr "Merr"
#: finch/gntroomlist.c:285 finch/gntui.c:109 pidgin/gtkblist.c:7189
#: pidgin/gtkroomlist.c:537
msgid "Room List"
msgstr "Listë Dhomash"
#: finch/gntsound.c:375 pidgin/gtksound.c:319
msgid "GStreamer Failure"
msgstr "Dështim i GStreamer-it"
#: finch/gntsound.c:376 pidgin/gtksound.c:320
msgid "GStreamer failed to initialize."
msgstr "GStreamer dështoi gatitjen."
#: finch/gntsound.c:721 finch/gntsound.c:805 pidgin/gtkpounce.c:178
#: pidgin/gtkpounce.c:189 pidgin/gtkpounce.c:318 pidgin/gtkpounce.c:723
#: pidgin/gtkpounce.c:990 pidgin/gtkprefs.c:1533 pidgin/gtkprefs.c:2660
#: pidgin/gtkprefs.c:2732 pidgin/gtkprefs.c:2822
msgid "(default)"
msgstr "(parazgjedhje)"
#: finch/gntsound.c:734
msgid "Select Sound File..."
msgstr "Përzgjidhni Kartelë Tingulli…"
#: finch/gntsound.c:907
msgid "Sound Preferences"
msgstr "Parapëlqime Zanore"
#: finch/gntsound.c:918
msgid "Profiles"
msgstr "Profile"
#: finch/gntsound.c:958 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:317
msgid "Automatic"
msgstr "Automatike"
#: finch/gntsound.c:961
msgid "Console Beep"
msgstr "Tingull Konsole"
#: finch/gntsound.c:962 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:359
msgid "Command"
msgstr "Urdhër"
#: finch/gntsound.c:963
msgid "No Sound"
msgstr "Pa Tingull"
#: finch/gntsound.c:965
msgid "Sound Method"
msgstr "Metodë Tingulli"
#: finch/gntsound.c:970
msgid "Method: "
msgstr "Metodë: "
#: finch/gntsound.c:977
#, c-format
msgid ""
"Sound Command\n"
"(%s for filename)"
msgstr ""
"Urdhër Tingulli\n"
"(%s për emër kartele)"
#: finch/gntsound.c:985 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2795
msgid "Sound Options"
msgstr "Mundësi Tingulli"
#: finch/gntsound.c:986
msgid "Sounds when conversation has focus"
msgstr "Tinguj kur biseda ka fokusin"
#: finch/gntsound.c:994 pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:276
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:180 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:210
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:394
msgid "Always"
msgstr "Përherë"
#: finch/gntsound.c:995 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:386
msgid "Only when available"
msgstr "Vetëm kur mundet"
#: finch/gntsound.c:996 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:390
msgid "Only when not available"
msgstr "Vetëm kur s’mundet"
#: finch/gntsound.c:1007 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2953
msgid "Sound Events"
msgstr "Akte Tingulli"
#: finch/gntsound.c:1009 pidgin/gtknotify.c:1691
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2857
msgid "Event"
msgstr "Ngjarje"
#: finch/gntsound.c:1009
msgid "File"
msgstr "Kartelë"
#: finch/gntsound.c:1028
msgid "Test"
msgstr "Provo"
#: finch/gntsound.c:1031 pidgin/gtkpounce.c:727
msgid "Reset"
msgstr "Riktheje në fillimet"
#: finch/gntsound.c:1034
msgid "Choose..."
msgstr "Zgjidhni…"
#: finch/gntstatus.c:137
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete \"%s\""
msgstr "Jeni i sigurt se doni të fshihet \"%s\""
#: finch/gntstatus.c:140
msgid "Delete Status"
msgstr "Fshije Gjendjen"
#: finch/gntstatus.c:174 pidgin/gtksavedstatuses.c:560
msgid "Saved Statuses"
msgstr "Gjendje të Ruajtura"
#: finch/gntstatus.c:181 finch/gntstatus.c:537 pidgin/gtksavedstatuses.c:463
msgid "Title"
msgstr "Titull"
#: finch/gntstatus.c:181 pidgin/gtksavedstatuses.c:476
msgid "Type"
msgstr "Lloj"
#: finch/gntstatus.c:181 finch/gntstatus.c:562 finch/gntstatus.c:574
#: libpurple/conversationtypes.c:1249 libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:288
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:295
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:379 libpurple/protocols/gg/gg.c:694
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:362 libpurple/protocols/gg/status.c:90
#: libpurple/protocols/gg/status.c:95 libpurple/protocols/gg/status.c:100
#: libpurple/protocols/gg/status.c:105 libpurple/protocols/gg/status.c:110
#: libpurple/protocols/gg/status.c:115 libpurple/protocols/irc/irc.c:365
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2351
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2375
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2391
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2407
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2421
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2436
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2876
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2982
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2988
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2994
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:283
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:289
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:295
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3282
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3288
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3294
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3373
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1578
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:290
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2346 pidgin/gtknotify.c:1699
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:491 pidgin/gtksavedstatuses.c:980
msgid "Message"
msgstr "Mesazh"
#: finch/gntstatus.c:192 finch/gntstatus.c:591
msgid "Use"
msgstr "Përdore"
#: finch/gntstatus.c:299
msgid "Invalid title"
msgstr "Titull i pavlefshëm"
#: finch/gntstatus.c:300
msgid "Please enter a non-empty title for the status."
msgstr "Ju lutemi, jepni për gjendjen një titull jo të zbrazët."
#: finch/gntstatus.c:308
msgid "Duplicate title"
msgstr "Përsëdytni titullin"
#: finch/gntstatus.c:309
msgid "Please enter a different title for the status."
msgstr "Ju lutemi, jepni një tjetër titull për gjendjen."
#: finch/gntstatus.c:450
msgid "Substatus"
msgstr "Nëngjendje"
#: finch/gntstatus.c:462 pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:486
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:327
msgid "Status:"
msgstr "Gjendje:"
#: finch/gntstatus.c:477 pidgin/resources/Conversations/invite_dialog.ui:94
msgid "Message:"
msgstr "Mesazh:"
#: finch/gntstatus.c:526
msgid "Edit Status"
msgstr "Përpunoni Gjendje"
#: finch/gntstatus.c:545 finch/gntstatus.c:574 finch/gntxfer.c:214
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:375
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1163
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:571 libpurple/protocols/gg/gg.c:691
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:699 libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:358
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:788
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:796
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:872
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2201
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2871
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3259
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3908 pidgin/gtkblist.c:3949
#: pidgin/gtkblist.c:3963 pidgin/gtkblist.c:3965 pidgin/gtksavedstatuses.c:965
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:1113
msgid "Status"
msgstr "Gjendje"
#: finch/gntstatus.c:568
msgid "Use a different status for some accounts"
msgstr "Përdor gjendje të ndryshme për disa llogari"
#: finch/gntstatus.c:602
msgid "Save and Use"
msgstr "Ruaje dhe Përdore"
#: finch/gntui.c:107 finch/gntxfer.c:122 finch/gntxfer.c:209
#: pidgin/gtkxfer.c:228
msgid "File Transfers"
msgstr "Shpërngulje Kartelash"
#: finch/gntui.c:110 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2969
msgid "Sounds"
msgstr "Tinguj"
#: finch/gntui.c:113
msgid "Statuses"
msgstr "Gjendje"
#: finch/gntxfer.c:115 pidgin/gtkxfer.c:221
#, c-format
msgid "File Transfers - %d%% of %d file"
msgid_plural "File Transfers - %d%% of %d files"
msgstr[0] "Shpërngulje Kartelash - %d%% e %d kartele"
msgstr[1] "Shpërngulje Kartelash - %d%% e %d kartelave"
#: finch/gntxfer.c:214 pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:146
msgid "Progress"
msgstr "Përparim"
#: finch/gntxfer.c:214 pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:158
msgid "Filename"
msgstr "Emër kartele"
#: finch/gntxfer.c:214 pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:170
msgid "Size"
msgstr "Madhësi"
#: finch/gntxfer.c:214
msgid "Speed"
msgstr "Shpejtësi"
#: finch/gntxfer.c:214 pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:182
msgid "Remaining"
msgstr "Të mbetur"
#: finch/gntxfer.c:224
msgid "Close this window when all transfers finish"
msgstr "Mbylle këtë dritare kur të përfundojnë tërë shpërnguljet"
#: finch/gntxfer.c:231
msgid "Clear finished transfers"
msgstr "Pastro shpërngulje të përfunduara"
#: finch/gntxfer.c:318 pidgin/gtkxfer.c:164 pidgin/gtkxfer.c:725
msgid "Waiting for transfer to begin"
msgstr "Po pritet të fillojë shpërngulja"
#: finch/gntxfer.c:383 pidgin/gtkxfer.c:158 pidgin/gtkxfer.c:800
msgid "Cancelled"
msgstr "U anulua"
#: finch/gntxfer.c:385 pidgin/gtkxfer.c:802
msgid "Failed"
msgstr "Dështoi"
#: finch/gntxfer.c:434 pidgin/gtkxfer.c:132
#, fuzzy, c-format
msgid "%.2f KB/s"
msgstr "%.2f KiB/s"
#: finch/gntxfer.c:445
msgid "Sent"
msgstr "Të dërguar"
#: finch/gntxfer.c:445
msgid "Received"
msgstr "Të marrë"
#: finch/gntxfer.c:446 pidgin/gtkxfer.c:155 pidgin/gtkxfer.c:856
msgid "Finished"
msgstr "Përfundoi"
#: finch/gntxfer.c:448
#, c-format
msgid "The file was saved as %s."
msgstr "Kartela u ruajt si %s."
#: finch/gntxfer.c:455
msgid "Sending"
msgstr "Po dërgohet"
#: finch/gntxfer.c:455
msgid "Receiving"
msgstr "Po merret"
#: finch/libfinch.c:151
msgid "use DIR for config files"
msgstr "për kartela formësimi përdor DIR"
#: finch/libfinch.c:151
msgid "DIR"
msgstr "DIR"
#: finch/libfinch.c:154
msgid "don't automatically login"
msgstr "mos hyr vetvetiu"
#: finch/libfinch.c:157
msgid "display the current version and exit"
msgstr "shfaq versionin e tanishëm dhe dil"
#: finch/libfinch.c:183
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"%s: %s\n"
"Try `%s -h' for more information.\n"
msgstr "%s %s. Për më tepër të dhëna provoni `%s -h'.\n"
#: finch/plugins/gntclipboard.c:137 finch/plugins/gntclipboard.c:143
msgid "Error loading the plugin."
msgstr "Gabim në ngarkimin e shtojcës."
#: finch/plugins/gntclipboard.c:138
msgid "Couldn't find X display"
msgstr "S’u gjet dot mekanizëm ekrani X"
#: finch/plugins/gntclipboard.c:144
msgid "Couldn't find window"
msgstr "S’u gjet dot dritare"
#: finch/plugins/gntclipboard.c:150
msgid "This plugin cannot be loaded because it was not built with X11 support."
msgstr ""
"Kjo shtojcë s’mund të ngarkohet, ngaqë s’qe krijuar për mbulim edhe të X11-s."
#: finch/plugins/gntgf.c:231
#, c-format
msgid "%s just signed on"
msgstr "%s sapo nënshkroi"
#: finch/plugins/gntgf.c:238
#, c-format
msgid "%s just signed off"
msgstr "%s sapo çnënshkroi"
#: finch/plugins/gntgf.c:246
#, c-format
msgid "%s sent you a message"
msgstr "%s ju dërgoi një mesazh"
#: finch/plugins/gntgf.c:263
#, c-format
msgid "%s said your nick in %s"
msgstr "%s përmendi nofkën tuaj te %s"
#: finch/plugins/gntgf.c:265
#, c-format
msgid "%s sent a message in %s"
msgstr "%s dërgoi një mesazh te %s"
#: finch/plugins/gntgf.c:306
msgid "Notify with a toaster when"
msgstr "Njoftomë me një \"toaster\" kur"
#: finch/plugins/gntgf.c:321
msgid "Beep too!"
msgstr ""
#: finch/plugins/gntgf.c:327
msgid "Set URGENT for the terminal window."
msgstr "Caktoni \"URGENT\" për dritaren e terminalit."
#: finch/plugins/gnthistory.c:118 pidgin/plugins/history.c:149
#, c-format
msgid "<b>Conversation with %s on %s:</b><br>"
msgstr "<b>Bisedë me %s te %s:</b><br>"
#: finch/plugins/gnthistory.c:156
msgid "Log format"
msgstr "Format regjistri"
#: finch/plugins/gnthistory.c:176 pidgin/plugins/history.c:180
msgid "History Plugin Requires Logging"
msgstr "Shtojca për Historikun Lyp Regjistrim"
#: finch/plugins/gnthistory.c:177 pidgin/plugins/history.c:181
msgid ""
"Logging can be enabled from Tools ⇨ Preferences ⇨ Logging.\n"
"\n"
"Enabling logs for instant messages and/or chats will activate history for "
"the same conversation type(s)."
msgstr ""
"Regjistrimi mund të aktivizohet prej Mjete ⇨ Parapëlqime ⇨ Regjistrim.\n"
"\n"
"Aktivizimi i regjistrave të mesazheve të atypëratyshëm dhe/ose fjalosjeve "
"aktivizon historikun për të njëjtin lloj bisede."
#: finch/plugins/gnttinyurl.c:218
msgid "Error while querying TinyURL"
msgstr ""
#: finch/plugins/gnttinyurl.c:343
msgid ""
"\n"
"Fetching TinyURL..."
msgstr ""
"\n"
"Po sillet TinyURL…"
#: finch/plugins/gnttinyurl.c:366
#, c-format
msgid "TinyURL for above: %s"
msgstr "TinyURL për sa më sipër: %s"
#: finch/plugins/gnttinyurl.c:413
#, fuzzy
msgid "Please wait while TinyURL fetches a shorter URL ..."
msgstr "Ju lutemi, prisni, teksa TinyURL furnizon një URL më të shkurtër…"
#: finch/plugins/gnttinyurl.c:454
msgid "Only create TinyURL for URLs of this length or greater"
msgstr "Krijoni TinyURL vetëm për URL-ra të kësaj madhësie ose më të mëdha"
#: finch/plugins/gnttinyurl.c:458
msgid "TinyURL (or other) address prefix"
msgstr "Parashtesë adrese TinyURL (ose tjetër)"
#: finch/plugins/grouping.c:72
msgid "Online"
msgstr "Në linjë"
#: finch/plugins/grouping.c:74 finch/plugins/grouping.c:157
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:867
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2864 pidgin/gtkblist.c:3949
#: pidgin/gtkblist.c:4338 pidgin/gtkdocklet.c:569 pidgin/gtkstatusbox.c:1022
msgid "Offline"
msgstr "Jo Në Linjë"
#: finch/plugins/grouping.c:129 pidgin/gtkblist.c:3986
msgid "Online Buddies"
msgstr "Shokë Në Linjë"
#: finch/plugins/grouping.c:129
msgid "Offline Buddies"
msgstr "Shokë Jo Në Linjë"
#: finch/plugins/grouping.c:302
msgid "Nested Subgroup"
msgstr "Nëngrup brenda tjetri"
#: finch/plugins/lastlog.c:72
msgid "Lastlog"
msgstr "Lastlog"
#: finch/plugins/lastlog.c:125
msgid "lastlog: Searches for a substring in the backlog."
msgstr "lastlog: Kërkon te backlog-u për një nënvarg."
#: libpurple/account.c:215 libpurple/protocols/jabber/auth.c:105
#: libpurple/protocols/jabber/auth_cyrus.c:145
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:508
msgid "Password is required to sign on."
msgstr "Fjalëkalimi është i domosdoshëm për hyrjen."
#: libpurple/account.c:319 libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2492
msgid "New passwords do not match."
msgstr "Fjalëkalimi i ri s’përputhet."
#: libpurple/account.c:333
msgid "Fill out all fields completely."
msgstr "Plotësoni tërë kutitë."
#: libpurple/account.c:364
msgid "This protocol does not support setting a public alias."
msgstr "Ky protokoll s’mbulon caktim të një aliasi publik."
#: libpurple/account.c:379
msgid "This protocol does not support fetching the public alias."
msgstr "Ky protokoll s’mbulon sjelljen e aliasit publik."
#: libpurple/account.c:1187 libpurple/connection.c:964
#: libpurple/connection.c:1037
#, fuzzy, c-format
msgid "Missing protocol for %s"
msgstr "Mungon shtojcë protokolli për %s"
#: libpurple/account.c:1188 libpurple/connection.c:967
msgid "Connection Error"
msgstr "Gabim Lidhjeje"
#: libpurple/account.c:1439
#, c-format
msgid "Enter password for %s (%s)"
msgstr "Jepni fjalëkalim për %s (%s)"
#: libpurple/account.c:1446
msgid "Enter Password"
msgstr "Jepni Fjalëkalimin"
#: libpurple/account.c:1451
msgid "Save password"
msgstr "Ruaje fjalëkalimin"
#: libpurple/account.c:1482
msgid "Original password"
msgstr "Fjalëkalimi fillestar"
#: libpurple/account.c:1490
msgid "New password"
msgstr "Fjalëkalim i ri"
#: libpurple/account.c:1498
msgid "New password (again)"
msgstr "Fjalëkalim i ri (sërish)"
#: libpurple/account.c:1505 libpurple/protocols/gg/account.c:485
#, c-format
msgid "Change password for %s"
msgstr "Ndryshoni fjalëkalimin për %s"
#: libpurple/account.c:1511 libpurple/protocols/gg/account.c:489
msgid "Please enter your current password and your new password."
msgstr ""
"Ju lutemi, jepni fjalëkalimin tuaj të tanishëm dhe fjalëkalimin tuaj të ri."
#: libpurple/account.c:1529
#, c-format
msgid "Change user information for %s"
msgstr "Ndryshoni të dhëna përdoruesi për %s"
#: libpurple/account.c:1532 libpurple/protocols/gg/gg.c:972
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:936
msgid "Set User Info"
msgstr "Rregulloni Të dhëna Përdoruesi"
#: libpurple/account.c:2183 libpurple/protocols/jabber/buddy.c:796
#: libpurple/protocols/jabber/jutil.c:707
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2867 pidgin/gtkxfer.c:161
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:463
msgid "Unknown"
msgstr "E panjohur"
#: libpurple/accounts.c:546
msgid "accounts"
msgstr "llogari"
#: libpurple/buddylist.c:371 libpurple/buddylist.c:372
msgid "Buddies"
msgstr "Shokë"
#: libpurple/buddylist.c:639
msgid "buddy list"
msgstr "listë shokësh"
#: libpurple/connection.c:201
#, c-format
msgid "+++ %s signed on"
msgstr "+++ %s nënshkroi"
#: libpurple/connection.c:233
#, c-format
msgid "+++ %s signed off"
msgstr "+++ %s çnënshkroi"
#: libpurple/connection.c:500 libpurple/protocols/facebook/api.c:616
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2130
msgid "Unknown error"
msgstr "Gabim i panjohur"
#: libpurple/connection.c:966
msgid "Registration Error"
msgstr "Gabim Regjistrimi"
#: libpurple/connection.c:1039
msgid "Unregistration Error"
msgstr "Gabim Çregjistrimi"
#: libpurple/conversation.c:164
msgid "Unable to send message: The message is too large."
msgstr "S’arrihet të dërgohet mesazh: Mesazhi është shumë i madh."
#: libpurple/conversation.c:167 libpurple/conversation.c:182
#, c-format
msgid "Unable to send message to %s."
msgstr "S’arrihet të dërgohet mesazh te %s."
#: libpurple/conversation.c:169
msgid "The message is too large."
msgstr "Mesazhi është shumë i madh."
#: libpurple/conversation.c:179 libpurple/protocols/bonjour/xmpp.c:301
#: libpurple/protocols/bonjour/xmpp.c:354
msgid "Unable to send message."
msgstr "S’arrihet të dërgohet mesazh."
#: libpurple/conversation.c:766
msgid "Send Message"
msgstr "Dërgo Mesazh"
#: libpurple/conversation.c:769
msgid "_Send Message"
msgstr "_Dërgo Mesazh"
#: libpurple/conversationtypes.c:916
#, c-format
msgid "%s entered the room."
msgstr "%s u fut në dhomë."
#: libpurple/conversationtypes.c:919
#, c-format
msgid "%s [<I>%s</I>] entered the room."
msgstr "%s [<I>%s</I>] u fut në dhomë."
#: libpurple/conversationtypes.c:1029
#, c-format
msgid "You are now known as %s"
msgstr "Tani njiheni si %s"
#: libpurple/conversationtypes.c:1049
#, c-format
msgid "%s is now known as %s"
msgstr "%s tani njihet si %s"
#: libpurple/conversationtypes.c:1124
#, c-format
msgid "%s left the room."
msgstr "%s doli prej dhomës."
#: libpurple/conversationtypes.c:1127
#, c-format
msgid "%s left the room (%s)."
msgstr "%s doli prej dhomës (%s)."
#: libpurple/conversationtypes.c:1241 libpurple/conversationtypes.c:1252
msgid "Invite to chat"
msgstr "Ftoni në fjalosje"
#: libpurple/conversationtypes.c:1253
#: pidgin/resources/Conversations/invite_dialog.ui:68
msgid ""
"Please enter the name of the user you wish to invite, along with an optional "
"invite message."
msgstr ""
"Ju lutemi, jepni emrin e përdoruesit që doni të ftoni, bashkë me një mesazh "
"ftese, në daçi."
#: libpurple/keyring.c:245
#, fuzzy
msgid "An unknown error has occured."
msgstr "Ndodhi një gabim dëshmie të panjohur."
#: libpurple/keyring.c:384
#, fuzzy
msgid "There is a password migration session already running."
msgstr "Instaluesi është në xhirim e sipër."
#: libpurple/keyring.c:546
#, fuzzy, c-format
msgid "%s (disabled)"
msgstr "%s u çaktivizua"
#: libpurple/keyring.c:686
msgid "Specified keyring is not registered."
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:698
msgid "No keyring loaded, cannot import password info."
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:715
msgid "Specified keyring ID does not match the loaded one."
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:759
msgid "No keyring configured, cannot export password info."
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:819
msgid "Cannot request a password while quitting."
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:834 libpurple/keyring.c:921
msgid "No keyring configured."
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:868 libpurple/keyring.c:1203
msgid "Keyrings"
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:869
msgid "Failed to save a password in keyring."
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:896
msgid "Cannot save a password while quitting."
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:909
msgid "Cannot save a password during password migration."
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:1204
#, fuzzy
msgid "Failed to load selected keyring."
msgstr "Dështoi në ruajtje figure"
#: libpurple/keyring.c:1205
msgid ""
"Check your system configuration or select another one in Preferences dialog."
msgstr ""
#: libpurple/log.c:162
msgid "<b><font color=\"red\">The logger has no read function</font></b>"
msgstr "<b><font color=\"red\">Regjistruesi s’ka funksion leximi</font></b>"
#: libpurple/log.c:612
msgid "HTML"
msgstr "HTML"
#: libpurple/log.c:626
msgid "Plain text"
msgstr "Tekst i thjeshtë"
#: libpurple/log.c:640
msgid "Old flat format"
msgstr "Format i vjetër i thjeshtë"
#: libpurple/log.c:741 libpurple/util.c:206
#, c-format
msgid "%x %X"
msgstr "%x %X"
#: libpurple/log.c:898
msgid "Logging of this conversation failed."
msgstr "Regjistrimi i kësaj bisede dështoi."
#: libpurple/log.c:1294
#, c-format
msgid ""
"<font color=\"#16569E\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;AUTO-"
"REPLY&gt;:</b></font> %s<br/>\n"
msgstr ""
"<font color=\"#16569E\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;VETË-"
"PËRGJIGJU&gt;:</b></font> %s<br/>\n"
#: libpurple/log.c:1296
#, c-format
msgid ""
"<font color=\"#A82F2F\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;AUTO-"
"REPLY&gt;:</b></font> %s<br/>\n"
msgstr ""
"<font color=\"#A82F2F\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;VETË-"
"PËRGJIGJU&gt;:</b></font> %s<br/>\n"
#: libpurple/log.c:1355 libpurple/log.c:1491
msgid "<font color=\"red\"><b>Unable to find log path!</b></font>"
msgstr ""
"<font color=\"red\"><b>S’arrihet të gjendet shteg regjistrash!</b></font>"
#: libpurple/log.c:1367 libpurple/log.c:1500
#, c-format
msgid "<font color=\"red\"><b>Could not read file: %s</b></font>"
msgstr "<font color=\"red\"><b>S’mund të lexohet kartelë: %s</b></font>"
#: libpurple/log.c:1434
#, c-format
msgid "(%s) %s <AUTO-REPLY>: %s\n"
msgstr "(%s) %s <VETË-PËRGJIGJU>: %s\n"
#: libpurple/media/backend-fs2.c:904
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"\n"
"Message from Farstream: "
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Mesazh nga Farsight: "
#: libpurple/media/backend-fs2.c:983
#, fuzzy
msgid ""
"Error initializing the call. This probably denotes problem in installation "
"of GStreamer or Farstream."
msgstr ""
"Gabim në gatitjen dhe nisjen e thirrjes. Ka gjasa që kjo të tregojë për një "
"problem në instalimin e GStreamer-it ose Farsight-it."
#: libpurple/media/backend-fs2.c:990
msgid "Network error."
msgstr "Gabim rrjeti."
#: libpurple/media/backend-fs2.c:997
msgid ""
"Codec negotiation failed. This problem might be resolved by installing more "
"GStreamer codecs."
msgstr ""
"Tratativa për kodek dështoi. Ky problem mund të zgjidhet duke instaluar "
"kodekët GStreamer."
#: libpurple/media/backend-fs2.c:1006
msgid ""
"No codecs found. Install some GStreamer codecs found in GStreamer plugins "
"packages."
msgstr ""
"S’u gjetën kodekë. Instaloni ca të tillë GStreamer, nga ata që gjendet te "
"paketat për shtojca GStreamer."
#: libpurple/media/backend-fs2.c:1023
msgid "A non-recoverable Farstream error has occurred."
msgstr "Ndodhi një gabim i pandreqshëm Farstream."
#: libpurple/media/backend-fs2.c:1248
msgid "Error with your microphone"
msgstr "Gabim me mikrofonin tuaj"
#: libpurple/media/backend-fs2.c:1252
msgid "Error with your webcam"
msgstr "Gabim me kamerën tuaj"
#: libpurple/media/backend-fs2.c:1259
msgid "Conference error"
msgstr "Gabim konference"
#: libpurple/media/backend-fs2.c:1666
#, c-format
msgid "Error creating session: %s"
msgstr "Gabim në gatitjen e sesionit: %s"
#: libpurple/message.c:83
#, fuzzy
msgid "Me"
msgstr "Mashkull"
#: libpurple/options.c:75
msgid "print debugging messages to stdout"
msgstr "shtyp mesazhe diagnostikimi te stdout"
#: libpurple/options.c:76
msgid "[colored]"
msgstr ""
#: libpurple/options.c:80
msgid "force online, regardless of network status"
msgstr "shfaqe në linjë, pa marrë parasysh gjendjen e rrjetit"
#: libpurple/options.c:89
#, fuzzy
msgid "LibPurple options"
msgstr "Person Purple"
#: libpurple/options.c:90
#, fuzzy
msgid "Show LibPurple Options"
msgstr "Mundësi Tingulli"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:71
#, c-format
msgid "Autoaccepted file transfer of \"%s\" from \"%s\" completed."
msgstr ""
"Shpërngulja e vetëpranuar e kartelave për \"%s\" prej \"%s\" u plotësua."
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:73
msgid "Autoaccept complete"
msgstr "Vetëpranim i plotësuar"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:198
#, c-format
msgid "When a file-transfer request arrives from %s"
msgstr "Kur një kërkesë shpërnguljeje kartelash vjen prej %s"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:200
msgid "Set Autoaccept Setting"
msgstr "Caktoni Rregullime për Vetëpranime"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:202 pidgin/gtkaccount.c:1696
#: pidgin/gtkrequest.c:2403 pidgin/gtkwhiteboard.c:507
#: pidgin/resources/Whiteboard/whiteboard.ui:60
msgid "_Save"
msgstr "_Ruaje"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:203 libpurple/plugins/idle.c:159
#: libpurple/plugins/idle.c:192 libpurple/plugins/idle.c:217
#: pidgin/gtkaccount.c:1691 pidgin/gtkrequest.c:2403 pidgin/gtkrequest.c:2471
#: pidgin/gtkutils.c:1968 pidgin/gtkwhiteboard.c:507
#: pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:558
#: pidgin/plugins/gevolution/assoc-buddy.c:437
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:381
#: pidgin/plugins/screencap.c:396
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuloje"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:205 libpurple/plugins/autoaccept.c:243
msgid "Ask"
msgstr "Pyet"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:206 libpurple/plugins/autoaccept.c:244
msgid "Auto Accept"
msgstr "Vetëpranoje"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:207 libpurple/plugins/autoaccept.c:245
msgid "Auto Reject"
msgstr "Hidhe tej Vetvetiu"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:221
msgid "Autoaccept File Transfers..."
msgstr "Vetëprano Shpërngulje Kartelash…"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:235
msgid ""
"Path to save the files in\n"
"(Please provide the full path)"
msgstr ""
"Shteg për ruajte kartelash\n"
"(Ju lutemi, jepni shtegun e plotë)"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:240
msgid ""
"When a file-transfer request arrives from a user who is\n"
"*not* on your buddy list:"
msgstr ""
"Kur një kërkesë shpërnguljeje kartelash vjen prej një përdoruesi që\n"
"*nuk* është te lista juaj e shokëve:"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:249
msgid ""
"Notify with a popup when an autoaccepted file transfer is complete\n"
"(only when there's no conversation with the sender)"
msgstr ""
"Njofto përmes një flluske kur plotësohet një shpërngulje e vetëpranuar "
"kartelash\n"
"(vetëm kur s’ka bisedë me dërguesin)"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:254
msgid "Create a new directory for each user"
msgstr "Krijo drejtori të re për secilin përdorues"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:258
msgid "Escape the filenames"
msgstr ""
#: libpurple/plugins/buddynote.c:41
msgid "Notes"
msgstr "Shënime"
#: libpurple/plugins/buddynote.c:42
msgid "Enter your notes below..."
msgstr "Jepni më poshtë shënimet tuaja…"
#: libpurple/plugins/buddynote.c:59
msgid "Edit Notes..."
msgstr "Përpunoni Shënime…"
#: libpurple/plugins.c:377
msgid "This plugin has not defined an ID."
msgstr "Kjo shtojcë s’ka ID të përcaktuar."
#: libpurple/plugins.c:381
#, c-format
msgid "You are using %s, but this plugin requires %s."
msgstr "Po përdorni %s, por kjo shtojcë lyp %s."
#: libpurple/plugins.c:391
#, fuzzy, c-format
msgid "Your libpurple version is %d.%d.x (need %d.%d.x)"
msgstr "Mospërputhje versioni ABI %d.%d.x (lypset %d.%d.x)"
#: libpurple/plugins/idle.c:147 libpurple/plugins/idle.c:205
msgid "Minutes"
msgstr "Minuta"
#: libpurple/plugins/idle.c:155 libpurple/plugins/idle.c:237
msgid "Set Account Idle Time"
msgstr "Caktoni Kohë Plogështie Llogarie"
#: libpurple/plugins/idle.c:158 libpurple/plugins/idle.c:216
msgid "_Set"
msgstr "_Caktoni"
#: libpurple/plugins/idle.c:172
msgid "None of your accounts are idle."
msgstr "Asnjë prej llogarive tuaja s’është e plogësht."
#: libpurple/plugins/idle.c:188 libpurple/plugins/idle.c:241
msgid "Unset Account Idle Time"
msgstr "Hiq Kohë Plogështie Llogarie"
#: libpurple/plugins/idle.c:191
msgid "_Unset"
msgstr "_Hiqe"
#: libpurple/plugins/idle.c:213 libpurple/plugins/idle.c:245
msgid "Set Idle Time for All Accounts"
msgstr "Caktoni Kohë Plogështie për Tërë Llogaritë"
#: libpurple/plugins/idle.c:250
msgid "Unset Idle Time for All Idled Accounts"
msgstr "Hiq Kohë Plogështie për Tërë Llogaritë e Plogështa"
#: libpurple/plugins/joinpart.c:183
msgid "Hide Joins/Parts"
msgstr "Fshih Hyn/Ikën"
#: libpurple/plugins/joinpart.c:188
msgid "For rooms with more than this many people"
msgstr "Për dhoma me më tepër se sa kaq persona"
#: libpurple/plugins/joinpart.c:193
msgid "If user has not spoken in this many minutes"
msgstr "Nëse përdoruesi s’ka folur për kaq minuta"
#: libpurple/plugins/joinpart.c:198
msgid "Apply hiding rules to buddies"
msgstr "Zbato për shokët rregulla fshehjesh"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:442
#: libpurple/plugins/keyrings/secretservice.c:88
#, fuzzy
msgid "Operation cancelled."
msgstr "Shpërngulje kartelash e anuluar"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:538
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:620
msgid "Unlocking internal keyring"
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:539
msgid "Selected encryption method is not supported."
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:540
msgid ""
"Most probably, your passwords were encrypted with newer Pidgin/libpurple "
"version, please update."
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:549
#, fuzzy
msgid "No password entered."
msgstr "Fjalëkalimi u dërgua"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:564
msgid "Invalid master password entered, try again."
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:609
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:872
#, fuzzy
msgid "Master password"
msgstr "Ruaje fjalëkalimin"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:613
#, fuzzy
msgid "Please, enter master password"
msgstr "Ju lutemi, jepni fjalëkalimin tuaj të ri"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:687
#: libpurple/plugins/keyrings/wincred.c:92
#, fuzzy
msgid "Password not found."
msgstr "Përdorues që s’gjendet"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:807
msgid "Invalid password storage mode."
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:868
#, fuzzy
msgid "Encrypt passwords"
msgstr "Fjalëkalim i pasaktë"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:876
#, fuzzy
msgid "New passphrase:"
msgstr "_Frazëkalim:"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:881
#, fuzzy
msgid "New passphrase (again):"
msgstr "Fjalëkalim i ri (sërish)"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:885
#, fuzzy
msgid "Advanced settings"
msgstr "Rregullime të pavlefshme ndërmjetësi"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:889
msgid "Number of PBKDF2 iterations:"
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:904
msgid "You have to unlock the keyring first."
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:917
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:926
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:936
#, fuzzy
msgid "Internal keyring settings"
msgstr "Rregullime të pavlefshme ndërmjetësi"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:918
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1172
msgid "Passphrases do not match"
msgstr "Frazëkalimet s’përputhen"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:927
msgid "You have to set up a Master password, if you want to enable encryption"
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:937
msgid ""
"You don't need any master password, if you won't enable passwords encryption"
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/kwallet/purplekwallet.cpp:266
#, fuzzy
msgid "Failed to save password."
msgstr "S’arrihet të kanonikalizohet fjalëkalim"
#: libpurple/plugins/keyrings/kwallet/purplekwallet.cpp:279
#, fuzzy
msgid "Failed to read password."
msgstr "Dështoi në ruajtje figure"
#: libpurple/plugins/keyrings/secretservice.c:238
#, fuzzy, c-format
msgid "Pidgin IM password for account %s"
msgstr "Ndryshoni fjalëkalimin për %s"
#: libpurple/plugins/keyrings/wincred.c:99
msgid "Cannot read password, no valid logon session."
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/wincred.c:107
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot read password (error %lx)."
msgstr "Ndryshoni fjalëkalimin për %s"
#: libpurple/plugins/keyrings/wincred.c:128
msgid "Cannot read password (unicode error)."
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/wincred.c:131
#, fuzzy, c-format
msgid "Got password for account %s.\n"
msgstr "Jepni fjalëkalim për %s (%s)"
#: libpurple/plugins/keyrings/wincred.c:179
#: libpurple/plugins/keyrings/wincred.c:229
msgid "Cannot remove password, no valid logon session."
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/wincred.c:187
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot remove password (error %lx)."
msgstr "Ndryshoni fjalëkalimin për %s"
#: libpurple/plugins/keyrings/wincred.c:237
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot store password (error %lx)."
msgstr "Ndryshoni fjalëkalimin për %s"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:1429
msgid "User is offline."
msgstr "Përdoruesi s’është në linjë."
#: libpurple/plugins/log_reader.c:1436
msgid "Auto-response sent:"
msgstr "Vetëpërgjigje e dërguar:"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:1451 libpurple/plugins/log_reader.c:1454
#: libpurple/plugins/statenotify.c:100
#, c-format
msgid "%s has signed off."
msgstr "%s ka çnënshkruar."
#: libpurple/plugins/log_reader.c:1475
msgid "One or more messages may have been undeliverable."
msgstr "Një ose më tepër mesazhe mund të jenë të padërgueshëm."
#: libpurple/plugins/log_reader.c:1485
msgid "You were disconnected from the server."
msgstr "Ishit shkëputur prej shërbyesit."
#: libpurple/plugins/log_reader.c:1493
msgid ""
"You are currently disconnected. Messages will not be received unless you are "
"logged in."
msgstr ""
"Hëpërhë jeni i palidhur. S’do të merren mesazhe, po qe se s’bëni hyrjen."
#: libpurple/plugins/log_reader.c:1509
msgid "Message could not be sent because the maximum length was exceeded."
msgstr "Mesazhi s’u dërgua dot, ngaqë u tejkalua gjatësia më e madhe."
#: libpurple/plugins/log_reader.c:1514
msgid "Message could not be sent."
msgstr "Mesazhi s’u dërgua dot."
#: libpurple/plugins/log_reader.c:2575
msgid "General Log Reading Configuration"
msgstr "Formësim i Përgjithshëm për Lexim Regjistrash"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:2579
msgid "Fast size calculations"
msgstr "Llogaritje të shpejta madhësie"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:2583
msgid "Use name heuristics"
msgstr "Përdor heuristikë emrash"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:2589
msgid "Log Directory"
msgstr "Drejtori Regjistrash"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:2593 libpurple/plugins/log_reader.c:2655
msgid "Adium"
msgstr "Adium"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:2597 libpurple/plugins/log_reader.c:2667
msgid "QIP"
msgstr "QIP"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:2601 libpurple/plugins/log_reader.c:2679
msgid "MSN Messenger"
msgstr "MSN Messenger"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:2605 libpurple/plugins/log_reader.c:2691
msgid "Trillian"
msgstr "Trillian"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:2609 libpurple/plugins/log_reader.c:2703
msgid "aMSN"
msgstr "aMSN"
#: libpurple/plugins/offlinemsg.c:86
#, fuzzy
msgid "Offline message"
msgstr "Mesazh për Jo Në Linjë"
#: libpurple/plugins/offlinemsg.c:95
msgid ""
"The rest of the messages will be saved as pounces. You can edit/delete the "
"pounce from the `Buddy Pounce' dialog."
msgstr ""
"Ç’mbetet nga mesazhi do të ruhet si cytje. Cytjen mund ta përpunoni/fshini "
"përmes dialogut `Cytje Shoku'."
#: libpurple/plugins/offlinemsg.c:156
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" is currently offline. Do you want to save the rest of the messages in "
"a pounce and automatically send them when \"%s\" logs back in?"
msgstr ""
"\"%s\" këtë çast s’është në linjë. Doni të ruhen pjesa e mbetur e mesazheve "
"si cytje dhe të dërgohen vetvetiu kur të rifutet \"%s\"?"
#: libpurple/plugins/offlinemsg.c:160
msgid "Offline Message"
msgstr "Mesazh për Jo Në Linjë"
#: libpurple/plugins/offlinemsg.c:161
msgid "You can edit/delete the pounce from the `Buddy Pounces' dialog"
msgstr "Mund ta përpunoni/fshini cytjen përmes dialogut `Cytje Shoku'"
#: libpurple/plugins/offlinemsg.c:164 libpurple/protocols/novell/novell.c:1944
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:328 libpurple/protocols/silc/pk.c:117
#: libpurple/protocols/silc/wb.c:310
msgid "Yes"
msgstr "Po"
#: libpurple/plugins/offlinemsg.c:165 libpurple/protocols/novell/novell.c:1945
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:329 libpurple/protocols/silc/pk.c:118
#: libpurple/protocols/silc/wb.c:311
msgid "No"
msgstr "Jo"
#: libpurple/plugins/offlinemsg.c:183
msgid "Save offline messages in pounce"
msgstr "Gjatë gjendjes jo në linjë mesazhet ruaji si cytje"
#: libpurple/plugins/offlinemsg.c:187
msgid "Do not ask. Always save in pounce."
msgstr "Mos pyet. Ruaji përherë si cytje."
#: libpurple/plugins/one_time_password.c:90
msgid "One Time Password"
msgstr "Fjalëkalim Njëpërdorimsh"
#: libpurple/plugins/psychic.c:75
msgid "You feel a disturbance in the force..."
msgstr "Ndjeni veprimin e forcës së…"
#: libpurple/plugins/psychic.c:94
msgid "Only enable for users on the buddy list"
msgstr "Aktivizoje vetëm për përdorues në listën e shokëve"
#: libpurple/plugins/psychic.c:99
msgid "Disable when away"
msgstr "Çaktivizoje, në qoftë i larguar"
#: libpurple/plugins/psychic.c:103
msgid "Display notification message in conversations"
msgstr "Shfaq mesazh njoftimi në biseda"
#: libpurple/plugins/psychic.c:108
msgid "Raise psychic conversations"
msgstr "Shfaqmë biseda psikike"
#: libpurple/plugins/statenotify.c:70
#, c-format
msgid "%s is no longer away."
msgstr "%s s’është më i larguar."
#: libpurple/plugins/statenotify.c:72
#, c-format
msgid "%s has gone away."
msgstr "%s është larguar."
#: libpurple/plugins/statenotify.c:82
#, c-format
msgid "%s has become idle."
msgstr "%s është plogështuar."
#: libpurple/plugins/statenotify.c:84
#, c-format
msgid "%s is no longer idle."
msgstr "%s s’është më i plogësht."
#: libpurple/plugins/statenotify.c:93
#, c-format
msgid "%s has signed on."
msgstr "%s ka nënshkruar."
#: libpurple/plugins/statenotify.c:111
msgid "Notify When"
msgstr "Njofto Kur"
#: libpurple/plugins/statenotify.c:114
msgid "Buddy Goes _Away"
msgstr "Shoku Po _Largohet"
#: libpurple/plugins/statenotify.c:117
msgid "Buddy Goes _Idle"
msgstr "Shoku Po _Plogështohet"
#: libpurple/plugins/statenotify.c:120
msgid "Buddy _Signs On/Off"
msgstr "Shoku _Nënshkruan/Çnënshkruan"
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:43
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:44
msgid "Test request input single"
msgstr ""
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:63
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:64
msgid "Test request input multiple"
msgstr ""
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:83
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:84
msgid "Test request input HTML"
msgstr ""
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:104
msgid "Input single"
msgstr ""
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:107
msgid "Input multiple"
msgstr ""
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:110
#, fuzzy
msgid "Input html"
msgstr "Hyrje"
#: libpurple/presence.c:576
#, c-format
msgid "+++ %s became idle"
msgstr "+++ %s u plogështua"
#: libpurple/presence.c:579
#, c-format
msgid "+++ %s became unidle"
msgstr "+++ %s u gjallërua"
#: libpurple/presence.c:801
#, c-format
msgid "%s became idle"
msgstr "%s u plogështua"
#: libpurple/presence.c:822
#, c-format
msgid "%s became unidle"
msgstr "%s u gjallërua"
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:96
msgid ""
"Unable to find Apple's \"Bonjour for Windows\" toolkit, see https://"
"developer.pidgin.im/BonjourWindows for more information."
msgstr ""
"S’arrihet të gjendet grup mjetesh Apple \"Bonjour For Windows\", për më "
"tepër të dhëna, shihni te: https://developer.pidgin.im/BonjourWindows."
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:116
msgid "Unable to listen for incoming IM connections"
msgstr "S’arrihet të kapet lidhje MA ardhëse"
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:143
msgid ""
"Unable to establish connection with the local mDNS server. Is it running?"
msgstr ""
"S’arrihet të vendoset lidhje me shërbyesin mDNS vendor. A është duke "
"xhiruar?"
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:392
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:637
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:372
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:884
msgid "First name"
msgstr "Emër"
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:397
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:640
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:376
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:889
msgid "Last name"
msgstr "Mbiemër"
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:404
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:643
#: libpurple/protocols/gg/account.c:197 libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1145
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1158
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2016 libpurple/protocols/silc/silc.c:1038
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1274 libpurple/protocols/silc/util.c:520
msgid "Email"
msgstr "Email"
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:410
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:646
msgid "AIM Account"
msgstr "Llogari AIM"
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:416
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:649
msgid "XMPP Account"
msgstr "Llogari XMPP"
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:596
msgid "Purple Person"
msgstr "Person Purple"
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:634
msgid "Local Port"
msgstr "Portë Vendore"
#: libpurple/protocols/bonjour/mdns_dns_sd.c:113
msgid "Error communicating with local mDNSResponder."
msgstr "Gabim gjatë komunikimit me mDNSResponder vendor."
#: libpurple/protocols/bonjour/xmpp.c:505
#: libpurple/protocols/bonjour/xmpp.c:579
#: libpurple/protocols/bonjour/xmpp.c:641
#: libpurple/protocols/bonjour/xmpp.c:858
#: libpurple/protocols/bonjour/xmpp.c:888
msgid "Unable to send the message, the conversation couldn't be started."
msgstr "S’arrihet të dërgohet mesazh, s’u nis dot biseda."
#: libpurple/protocols.c:380
#, c-format
msgid "Requesting %s's attention..."
msgstr "Po i tërhiqet vëmendja %s…"
#: libpurple/protocols.c:424
#, c-format
msgid "%s has requested your attention!"
msgstr "%s ka kërkuar vëmendjen tuaj!"
#: libpurple/protocols.c:582
msgid "Protocol type is not registered"
msgstr ""
#: libpurple/protocols.c:588
msgid "Protocol type does not inherit PurpleProtocol"
msgstr ""
#: libpurple/protocols.c:594
msgid "Protocol type is abstract"
msgstr ""
#: libpurple/protocols.c:601
#, fuzzy
msgid "Could not create protocol instance"
msgstr "S’krijohet dot cytje"
#: libpurple/protocols.c:607
#, fuzzy
msgid "Protocol does not provide an ID"
msgstr "Ky protokoll s’mbulon dhoma fjalosjeje."
#: libpurple/protocols.c:615
#, c-format
msgid "A protocol with the ID %s is already added."
msgstr ""
#: libpurple/protocols.c:629
#, fuzzy, c-format
msgid "Protocol %s does not implement all the functions in PurpleProtocolClass"
msgstr ""
"Shtojca nuk sendërton tërë funksionet e domosdoshëm (list_icon, login dhe "
"close)"
#: libpurple/protocols.c:654
#, fuzzy, c-format
msgid "Protocol %s is not added."
msgstr "S’u shtua llogaria"
#: libpurple/protocols/facebook/api.c:550
msgid "Empty JSON data"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/api.c:807
msgid "Failed generic API operation"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/api.c:1018
#, fuzzy
msgid "Failed to get sync_sequence_id"
msgstr "Dështoi marrja e emrit të shërbyesit: %s"
#: libpurple/protocols/facebook/api.c:1094
#, fuzzy
msgid "Failed to mark thread as read"
msgstr "Shpërngulje kartelash tashmë e filluar"
#: libpurple/protocols/facebook/api.c:1333
#, fuzzy
msgid "<Unsupported Attachment>"
msgstr "Zgjerim i Pambuluar"
#: libpurple/protocols/facebook/api.c:2156
#, fuzzy
msgid "Failed to obtain contact information"
msgstr "Dështoi marrja e lidhjes: %s"
#: libpurple/protocols/facebook/api.c:2644
#, fuzzy
msgid "Failed to obtain unread messages"
msgstr "Dështoi në ruajtje figure"
#: libpurple/protocols/facebook/api.c:2978
#, fuzzy
msgid "Failed to obtain thread information"
msgstr "Shfaq të dhëna të _hollësishme"
#: libpurple/protocols/facebook/api.c:2991
#, fuzzy
msgid "Failed to parse thread information"
msgstr "Ju lutemi, jepni të dhëna shoku."
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:75
msgid "Facebook Friends"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:77
msgid "Facebook Non-Friends"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:126
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1092
msgid "Fetching contacts"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:317 libpurple/protocols/gg/gg.c:814
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:456 libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1705
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2214
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:363
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3640
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2052
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1585 pidgin/gtkstatusbox.c:638
msgid "Connecting"
msgstr "Po bëhet lidhja"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:740
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1305
#, fuzzy
msgid "Failed to Join Chat"
msgstr "Dështoi në ruajtje figure"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:741
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:747
#, fuzzy
msgid "You have been removed from this chat"
msgstr "Dolët prej kësaj fjalosje."
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:945
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:979
#, fuzzy
msgid "Initiate Chat"
msgstr "Gatit _Fjalosje"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:946
#, fuzzy
msgid "Failed to Initiate Chat"
msgstr "Gatit _Fjalosje"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:947
msgid "At least two initial chat participants are required."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:980
msgid "Initial Chat Participants"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:981
msgid "Select at least two initial participants."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1086
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1721
msgid "Authenticating"
msgstr "Po kryhet mirëfilltësimi"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1183
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1876
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:3452
msgid "Initiate _Chat"
msgstr "Gatit _Fjalosje"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1268
#, fuzzy
msgid "Chat _Name:"
msgstr "_Emër fjalosjeje:"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1306
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1353
msgid "Invalid Facebook identifier."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1351
msgid "Invite Buddy Into Chat Room"
msgstr "Ftoni Shok Në një Dhomë Fjalosjeje"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1352
#, fuzzy
msgid "Failed to Invite User"
msgstr "S’arrihet të ftohet përdoruesi (%s)."
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1440
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:897
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3370
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:1379 libpurple/protocols/silc/ops.c:1302
msgid "Topic"
msgstr "Temë"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1444
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:894 libpurple/protocols/silc/chat.c:1376
msgid "Users"
msgstr "Përdorues"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1500
#, c-format
msgid "%s."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1559
#, fuzzy
msgid "Buddy list sync interval"
msgstr "Shoku s’është në linjë"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1563
msgid "Mark messages as read on focus"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1567
#, fuzzy
msgid "Mark messages as read only when available"
msgstr "Pa Mesazh të Ditës"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1571
#, fuzzy
msgid "Show self messages"
msgstr "\tMesazhe s_istemi"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1575
#, fuzzy
msgid "Show unread messages"
msgstr "Për mesazhe të palexuar"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1579
#, fuzzy
msgid "Open new group chats with incoming messages"
msgstr "Shfaq _formatim në mesazhe ardhës"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1669
msgid "kick: Kick someone from the chat"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1675
#, fuzzy
msgid "leave: Leave the chat"
msgstr "leave [channel]: Braktiseni fjalosjen"
#: libpurple/protocols/facebook/http.c:102
#: libpurple/protocols/facebook/json.c:324
#, fuzzy, c-format
msgid "No matches for %s"
msgstr "Pa përputhje"
#: libpurple/protocols/facebook/json.c:331
#, c-format
msgid "Ambiguous matches for %s"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/json.c:338
#, fuzzy, c-format
msgid "Null value for %s"
msgstr "Gjendje për %s"
#: libpurple/protocols/facebook/json.c:580
#, c-format
msgid "Expected a %s but got a %s for %s"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:324 libpurple/protocols/silc/ft.c:120
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:366
msgid "Connection timed out"
msgstr "Mbaroi koha e ndërlidhjes"
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:389
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:414
#, fuzzy
msgid "Connection closed"
msgstr "Lidhja dështoi"
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:392
#, fuzzy
msgid "Failed to read fixed header"
msgstr "Dështoi në ruajtje figure"
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:417
#, fuzzy
msgid "Failed to read packet data"
msgstr "Dështoi në ruajtje figure"
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:437
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:599
#, fuzzy
msgid "Failed to parse message"
msgstr "Dështoi në ruajtje figure"
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:528
#, fuzzy, c-format
msgid "Connection failed (%u)"
msgstr "Lidhja dështoi"
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:593
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown packet (%u)"
msgstr "Mesazh i panjohur '%s'"
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:613
#, fuzzy
msgid "Failed to write data"
msgstr "Dështoi marrja e emrit: %s"
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:635
#, fuzzy
msgid "Failed to format data"
msgstr "Dështoi në ruajtje figure"
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:747
#, fuzzy
msgid "Not connected"
msgstr "I largëti u shkëput"
#: libpurple/protocols/facebook/util.c:88
#, fuzzy, c-format
msgid "Buddy %s not found"
msgstr "Përdorues që s’gjendet"
#: libpurple/protocols/facebook/util.c:91
#, fuzzy, c-format
msgid "Buddy name %s is ambiguous"
msgstr "Kërkesë e dykuptimtë"
#: libpurple/protocols/facebook/util.c:429
msgid "Ok"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/account.c:116
#, fuzzy
msgid "Token Error"
msgstr "Gabim Ikone"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:117
#, fuzzy
msgid "Unable to fetch the token."
msgstr "S’arrin të krijojë \"socket\" dëgjimi"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:159
#, fuzzy
msgid "Register New Gadu-Gadu Account"
msgstr "Regjistro Llogari të Re XMPP"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:204 libpurple/protocols/gg/account.c:207
#: libpurple/protocols/gg/account.c:444 libpurple/protocols/gg/account.c:454
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1410
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1414
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2526
msgid "Password"
msgstr "Fjalëkalim"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:216
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2532
msgid "Password (again)"
msgstr "Fjalëkalim (sërish)"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:227 libpurple/protocols/gg/account.c:238
#: libpurple/protocols/gg/account.c:469 libpurple/protocols/gg/account.c:479
msgid "CAPTCHA"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/account.c:231 libpurple/protocols/gg/account.c:473
msgid "Enter text from image below"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/account.c:247
msgid "Please, fill in the following fields"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/account.c:318
msgid "Unable to register new account. An unknown error occurred."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/account.c:335
#, c-format
msgid "Your new GG number: %u."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/account.c:337
#, fuzzy
msgid "Registration completed successfully!"
msgstr "Regjistrim i suksesshëm te %s"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:390
#, fuzzy
msgid "Password change"
msgstr "Fjalëkalimi Ndryshoi"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:438
#, fuzzy
msgid "New email address"
msgstr "Adresë Email"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:448
#, fuzzy
msgid "Current password"
msgstr "Fjalëkalim i pasaktë"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:462
#, fuzzy
msgid "Password (retype)"
msgstr "Frazëkalim (rishtypeni)"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:533
msgid "Your current password is different from the one that you specified."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/account.c:543
msgid "New password have to be different from the current one."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/account.c:600
msgid "Unable to change password. An unknown error occurred."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/account.c:614
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2464
msgid "Your password has been changed."
msgstr "Fjalëkalimi juaj është ndryshuar."
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:151
#, fuzzy
msgid "You have re-joined the chat"
msgstr "E keni hedhur tej thirrjen."
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:286
#, fuzzy
msgid "You have left the chat"
msgstr "Dolët prej kësaj fjalosje."
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:300
#, fuzzy
msgid "_Conference identifier:"
msgstr "Gabim konference"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:374 libpurple/protocols/gg/chat.c:405
#, fuzzy, c-format
msgid "%s is not a valid room identifier"
msgstr "%s s’është emër i vlefshëm dhome"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:375 libpurple/protocols/gg/chat.c:376
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:407 libpurple/protocols/gg/chat.c:408
#, fuzzy
msgid "Invalid Room Identifier"
msgstr "Nofkë e Pavlefshme Dhome"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:411 libpurple/protocols/gg/chat.c:412
msgid "Could not join chat room"
msgstr "S’u bë dot futja në dhomën e fjalosjes"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:413
#, fuzzy
msgid "You have to ask for invitation from another chat participant"
msgstr "Keni nënshkruar prej një tjetër vendi"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:559
#, fuzzy
msgid "Conference identifier"
msgstr "Gabim konference"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:563
#, fuzzy
msgid "Start Date"
msgstr "Menu Nisjeje"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:567
#, fuzzy
msgid "User Count"
msgstr "Përdorues që s’gjendet"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:587
#, fuzzy
msgid "Joined"
msgstr "Merrni Pjesë"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:593
#, fuzzy
msgid "Chat left"
msgstr "Muhabetçi"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:595
#, fuzzy
msgid "Can join chat"
msgstr "S’hyhet dot te kanali"
#: libpurple/protocols/gg/edisc.c:462
#, fuzzy
msgid "Recipient not logged in"
msgstr "Përdoruesi s’është i futur"
#: libpurple/protocols/gg/edisc.c:464
msgid "You aren't on the recipient's buddy list"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/edisc.c:468
#, fuzzy
msgid "Unable to send file"
msgstr "S’arrihet të dërgohet email"
#: libpurple/protocols/gg/edisc.c:519 libpurple/protocols/gg/gg.c:99
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:354
msgid "Authentication failed"
msgstr "Mirëfilltësimi dështoi"
#: libpurple/protocols/gg/edisc.c:607 libpurple/protocols/gg/edisc.c:623
#, fuzzy
msgid "Error while sending a file"
msgstr "Ndodhi një gabim teksa hapej kartela."
#: libpurple/protocols/gg/edisc.c:744
#, fuzzy
msgid "Cannot confirm file transfer."
msgstr "S’u nis dot shpërngulja e kartelës"
#: libpurple/protocols/gg/edisc.c:845 libpurple/protocols/gg/edisc.c:855
#, fuzzy
msgid "Error while receiving a file"
msgstr "Ndodhi një gabim teksa hapej kartela."
#: libpurple/protocols/gg/edisc.c:1083
#, fuzzy
msgid "File transfer expired."
msgstr "Ndërmjetës shpërnguljesh kartelash"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:100
#, fuzzy
msgid "IMToken value has not been received."
msgstr "Thirrja u përfundua."
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:101
msgid "Some features will be disabled. You may try again after a while."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:126 libpurple/protocols/gg/gg.c:133
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:140
msgid "Save Buddylist..."
msgstr "Ruani Listë Shokësh…"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:126
msgid "Your buddylist is empty, nothing was written to the file."
msgstr "Lista juaj e shokëve është e zbrazët, s’u shkrua gjë tek kartela."
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:134
msgid "Buddylist saved successfully!"
msgstr "Lista e shokëve u ruajt me sukses!"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:138
#, c-format
msgid "Couldn't write buddy list for %s to %s"
msgstr "S’u shkrua dot listë shokësh për %s te %s"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:158 libpurple/protocols/gg/gg.c:159
msgid "Couldn't load buddylist"
msgstr "S’u ngarkua dot listë shokësh"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:174
msgid "Load Buddylist..."
msgstr "Ngarkoni Listë shokësh…"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:175
msgid "Buddylist loaded successfully!"
msgstr "Lista e shokëve u ngarkua me sukses!"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:187
msgid "Save buddylist..."
msgstr "Ruani listë shokësh…"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:196 libpurple/protocols/gg/gg.c:982
msgid "Load buddylist from file..."
msgstr "Ngarkoni listë shokësh prej kartele…"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:321 libpurple/protocols/gg/gg.c:471
msgid "Unable to read from socket"
msgstr "S’arrihet të lexohet prej socket-i"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:342
#, fuzzy
msgid "Server disconnected"
msgstr "I largëti u shkëput"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:505 libpurple/protocols/null/nullprpl.c:367
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1556
msgid "Connected"
msgstr "I lidhur"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:523
msgid "Unable to resolve hostname"
msgstr "S’arrihet të gjendet strehëemër"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:529 libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1885
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:1190
msgid "Incorrect password"
msgstr "Fjalëkalim i pasaktë"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:534 libpurple/sslconn.c:224
msgid "SSL Connection Failed"
msgstr "Lidhja SSL dështoi"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:539 libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1919
msgid ""
"Your account has been disabled because too many incorrect passwords were "
"entered"
msgstr ""
"Llogaria juaj është çaktivizuar sepse janë dhënë shumë fjalëkalime të "
"pavlefshëm"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:547
#, fuzzy
msgid "Service temporarily unavailable"
msgstr "Përdorues përkohësisht i pakapshëm"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:553
#, fuzzy
msgid "Error connecting to proxy server"
msgstr "Gabim gjatë lidhjes te Shërbyes SILC"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:559
#, fuzzy
msgid "Error connecting to master server"
msgstr "Gabim gjatë lidhjes te Shërbyes SILC"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:565
#, fuzzy
msgid "Internal error"
msgstr "Gabim i Brendshëm Shërbyesi"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:570 libpurple/protocols/gg/gg.c:818
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:389 libpurple/protocols/silc/silc.c:441
msgid "Connection failed"
msgstr "Lidhja dështoi"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:752
#, fuzzy
msgid "The username specified is invalid."
msgstr "Formatimi i ri është i pavlefshëm."
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:783
msgid "SSL support unavailable"
msgstr "S’ka gati mbulim për SSL"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:929
msgid "Not connected to the server"
msgstr "Jo i lidhur te shërbyesi"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:958
msgid "Show other sessions"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:962 libpurple/protocols/gg/status.c:348
#, fuzzy
msgid "Show status only for buddies"
msgstr "Shfaqu gjendjen:"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:968
msgid "Find buddies..."
msgstr "Gjeni shokë…"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:978
msgid "Save buddylist to file..."
msgstr "Ruani listë shokësh në kartelë…"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:1010
msgid "GG number..."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:1036
msgid "GG server"
msgstr "Shërbyes GG"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:1049 libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:65
#: libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:56
msgid "Use encryption if available"
msgstr "Përdor fshehtëzim, në qoftë e mundur"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:1051 libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:64
#: libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:55
msgid "Require encryption"
msgstr "Lyp fshehtëzim"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:1052
msgid "Don't use encryption"
msgstr "Mos përdor fshehtëzim"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:1054 libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:71
#: libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:62
msgid "Connection security"
msgstr "Siguri lidhjeje"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:1059 pidgin/gtkprefs.c:988
#: pidgin/gtkprefs.c:1111 pidgin/gtkprefs.c:1119
msgid "Default"
msgstr "Parazgjedhje"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:1063
#, fuzzy
msgid "Protocol version"
msgstr "Version i papërputhshëm protokolli"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:1068
msgid "Show links from strangers"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/image-prpl.c:216
#, c-format
msgid "Image delivered to %u."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/message-prpl.c:264
#: libpurple/protocols/gg/message-prpl.c:272
msgid "broken image"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/message-prpl.c:488
#, fuzzy
msgid "Image is too large, please try smaller one."
msgstr ""
"Kartela '%s' është shumë e madhe për %s. Ju lutemi, provoni një figurë më "
"të vogël.\n"
#: libpurple/protocols/gg/message-prpl.c:492
#, fuzzy
msgid "Image cannot be sent."
msgstr "Mesazhi s’u dërgua dot."
#: libpurple/protocols/gg/multilogon.c:224
#, fuzzy
msgid "IP"
msgstr "QIP"
#: libpurple/protocols/gg/multilogon.c:226
msgid "Logon time"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/multilogon.c:228
#, fuzzy
msgid "Session"
msgstr "Ligështi"
#: libpurple/protocols/gg/multilogon.c:231
#, fuzzy
msgid "Disconnect"
msgstr "I shkëputur."
#: libpurple/protocols/gg/multilogon.c:244
#, fuzzy
msgid "Other Gadu-Gadu sessions"
msgstr "Përdorues Gadu-Gadu"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:63
msgid "Gadu-Gadu Public Directory"
msgstr "Drejtori Publike Gadu-Gadu"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:332
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:717 libpurple/protocols/silc/ops.c:1081
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1221
msgid "Cannot get user information"
msgstr "S’arrihet të merren të dhëna përdoruesi"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:379
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:648
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:736
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:895
msgid "Gender"
msgstr "Gjini"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:381
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:740
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:901
msgid "Female"
msgstr "Femër"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:381
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:738
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:899
msgid "Male"
msgstr "Mashkull"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:384
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:646
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:731
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:915
msgid "City"
msgstr "Qytet"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:388
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1071
msgid "Birthday"
msgstr "Datëlindje"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:392
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:650
msgid "Age"
msgstr "Moshë"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:622
msgid "Error while searching for buddies"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:630
msgid "No matching users found"
msgstr "S’u gjetën përputhje me ndonjë përdorues"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:631
msgid "There are no users matching your search criteria."
msgstr "Kriteri juaj i kërkimit s’ka përputhje për asnjë përdorues."
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:642
msgid "GG Number"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:679
#, fuzzy
msgid "New search"
msgstr "Kërkim Përdoruesi"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:688
msgid "Search results"
msgstr "Përfundime kërkimi"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:737
msgid "Male or female"
msgstr "Mashkull ose femër"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:744
msgid "Find buddies"
msgstr "Gjeni shokë"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:745
msgid "Please, enter your search criteria below"
msgstr "Ju lutemi, jepni më poshtë kriterin tuaj të kërkimit"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:906
msgid "Birth Day"
msgstr "Datë Lindjeje"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:924
msgid "Voivodeship"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/purplew.c:67 libpurple/protocols/gg/purplew.c:68
#: libpurple/request.c:2231
msgid "Please wait..."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/status.c:94 libpurple/protocols/gg/status.c:196
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2373
msgid "Chatty"
msgstr "Muhabetçi"
#: libpurple/protocols/gg/status.c:353
msgid "Change status broadcasting"
msgstr "Ndryshoni transmetim gjendjeje"
#: libpurple/protocols/gg/status.c:354
msgid "Please, select who can see your status"
msgstr "Ju lutemi, përzgjidhni cilët mund të shohin gjendjen tuaj"
#: libpurple/protocols/gg/status.c:456
#, fuzzy
msgid "Not a buddy"
msgstr "Shtoni një shok.\n"
#: libpurple/protocols/gg/validator.c:49
msgid "Password can contain 6-15 alphanumeric characters"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/validator.c:73
#, fuzzy
msgid "Passwords do not match"
msgstr "Fjalëkalimi i ri s’përputhet."
#: libpurple/protocols/irc/cmds.c:37 libpurple/protocols/silc/silc.c:1929
#, c-format
msgid "Unknown command: %s"
msgstr "Urdhër i panjohur: %s"
#: libpurple/protocols/irc/cmds.c:592 libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2840
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1617
#, c-format
msgid "current topic is: %s"
msgstr "tema e tanishme është: %s"
#: libpurple/protocols/irc/cmds.c:596 libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2844
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1621
msgid "No topic is set"
msgstr "S’është caktuar temë"
#: libpurple/protocols/irc/dcc_send.c:275
#: libpurple/protocols/irc/dcc_send.c:334
msgid "File Transfer Failed"
msgstr "Shpërngulja e Kartelave Dështoi"
#: libpurple/protocols/irc/dcc_send.c:276
#: libpurple/protocols/irc/dcc_send.c:335
msgid "Unable to open a listening port."
msgstr "S’arrihet të hapet një portë dëgjimi."
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:208
msgid "Error displaying MOTD"
msgstr "Gabim në shfaqjen e MOTD"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:209
msgid "No MOTD available"
msgstr "S’ka MOTD gati"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:210
msgid "There is no MOTD associated with this connection."
msgstr "S’ka MOTD përshoqëruar kësaj lidhjeje."
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:214
#, c-format
msgid "MOTD for %s"
msgstr "MOTD për %s"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:245 libpurple/protocols/irc/irc.c:731
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:397
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:652
#, fuzzy
msgid "Lost connection with server: "
msgstr "Humbi lidhja me shërbyesin: %s"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:380
msgid "View MOTD"
msgstr "Shihni MOTD"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:392 libpurple/protocols/silc/chat.c:36
msgid "_Channel:"
msgstr "_Kanal:"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:398 libpurple/protocols/jabber/chat.c:62
#: pidgin/gtkaccount.c:596
msgid "_Password:"
msgstr "_Fjalëkalim:"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:435
msgid "IRC nick and server may not contain whitespace"
msgstr "Nofka dhe shërbyesi IRC s’duhet të përmbajnë hapësira"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:559
#, fuzzy
msgid "Unable to connect: "
msgstr "S’arrin të lidhet: %s"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:674 libpurple/protocols/irc/msgs.c:411
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2855
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1499 pidgin/gtkdocklet.c:557
#: pidgin/gtkstatusbox.c:1019 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3202
msgid "Away"
msgstr "Larguar"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:738 libpurple/protocols/jabber/jabber.c:649
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1757
msgid "Server closed the connection"
msgstr "Shërbyesi e mbylli lidhjen"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:955 libpurple/protocols/irc/msgs.c:432
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5206
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1170 libpurple/protocols/silc/ops.c:1250
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2152
msgid "Server"
msgstr "Shërbyes"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:958
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5215
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2162
msgid "Port"
msgstr "Portë"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:961
msgid "Encodings"
msgstr "Kodime"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:964
msgid "Auto-detect incoming UTF-8"
msgstr "Vetëzbulo UTF-8 ardhës"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:967 libpurple/protocols/irc/msgs.c:423
msgid "Ident name"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:970 libpurple/protocols/irc/msgs.c:415
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1272
msgid "Real name"
msgstr "Emër i vërtetë"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:978
msgid "Use SSL"
msgstr "Përdor SSL"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:982
msgid "Authenticate with SASL"
msgstr "Kryeni mirëfilltësimin me SASL"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:986
msgid "Allow plaintext SASL auth over unencrypted connection"
msgstr ""
"Lejo mirëfilltësim SASL si tekst të thjeshtë përmes lidhjeje të pafshehtëzuar"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:252
msgid "Bad mode"
msgstr "Mënyrë e gabuar"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:270
#, c-format
msgid "Ban on %s by %s, set %s ago"
msgstr "Dëbim mbi %s nga %s, vendosur %s më parë"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:274
#, c-format
msgid "Ban on %s"
msgstr "Dëbim mbi %s"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:288
msgid "End of ban list"
msgstr "Fund i listës së dëbimeve"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:299
#, c-format
msgid "You are banned from %s."
msgstr "Jeni dëbuar nga %s."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:300
msgid "Banned"
msgstr "I dëbuar"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:315
#, c-format
msgid "Cannot ban %s: banlist is full"
msgstr "S’dëbohet dot %s: lista e dëbimeve është plot"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:404
msgid " <i>(ircop)</i>"
msgstr " <i>(ircop)</i>"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:405
msgid " <i>(identified)</i>"
msgstr " <i>(identifikuar)</i>"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:406 libpurple/protocols/silc/ops.c:1332
msgid "Nick"
msgstr "Nofkë"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:419
msgid "Login name"
msgstr "Emër hyrjeje"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:427
msgid "Host name"
msgstr "Emër strehe"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:438 libpurple/protocols/silc/ops.c:1189
msgid "Currently on"
msgstr "Hëpërhë, në"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:443
msgid "Idle for"
msgstr "I plogësht këtu e"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:446
msgid "Online since"
msgstr "Në linjë që prej"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:450
msgid "<b>Defining adjective:</b>"
msgstr "<b>Mbiemër përcaktues:</b>"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:450
msgid "Glorious"
msgstr "I lavdishëm"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:582
#, c-format
msgid "%s has changed the topic to: %s"
msgstr "%s ka ndryshuar temën në: %s"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:584
#, c-format
msgid "%s has cleared the topic."
msgstr "%s ka pastruar temën."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:593
#, c-format
msgid "The topic for %s is: %s"
msgstr "Tema për %s është: %s"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:625
#, c-format
msgid "Topic for %s set by %s at %s on %s"
msgstr "Tema për %s u caktua nga %s më %s te %s"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:640
#, c-format
msgid "Unknown message '%s'"
msgstr "Mesazh i panjohur '%s'"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:641
msgid "Unknown message"
msgstr "Mesazh i panjohur"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:641
msgid "The IRC server received a message it did not understand."
msgstr "Shërbyesi IRC mori një mesazh që s’e kuptoi."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:664
#, c-format
msgid "Users on %s: %s"
msgstr "Përdorues në %s: %s"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:770
msgid "Time Response"
msgstr "Kohë Përgjigjeje"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:771
msgid "The IRC server's local time is:"
msgstr "Koha vendore e shërbyesit IRC është:"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:781
msgid "No such channel"
msgstr "S’ka kanal të tillë"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:793
msgid "User is not logged in"
msgstr "Përdoruesi s’është i futur"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:793
msgid "no such channel"
msgstr "s’ka kanal të tillë"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:799
msgid "No such nick or channel"
msgstr "S’ka kanal apo nofkë të tillë"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:821
msgid "Could not send"
msgstr "S’u dërgua dot"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:874
#, c-format
msgid "Joining %s requires an invitation."
msgstr "Hyrja te %s lyp ftesë."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:875
msgid "Invitation only"
msgstr "Vetëm me ftesa"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1000
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:725
#, c-format
msgid "You have been kicked by %s: (%s)"
msgstr "Jeni përzënë prej %s: (%s)"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1005
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:732 libpurple/protocols/silc/ops.c:725
#, c-format
msgid "Kicked by %s (%s)"
msgstr "Përzënë prej %s (%s)"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1027
#, c-format
msgid "mode (%s %s) by %s"
msgstr "mënyrë (%s %s) prej %s"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1119 libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2861
msgid "Invalid nickname"
msgstr "Nofkë e pavlefshme"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1120
msgid ""
"Your selected nickname was rejected by the server. It probably contains "
"invalid characters."
msgstr ""
"Nofka e përzgjedhur prej jush u hodh tej nga shërbyesi. Ka të ngjarë se "
"përmban shenja të pavlefshme."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1128
msgid ""
"Your selected account name was rejected by the server. It probably contains "
"invalid characters."
msgstr ""
"Emri i llogarisë përzgjedhur prej jush u hodh tej nga shërbyesi. Ka të "
"ngjarë se përmban shenja të pavlefshme."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1141
#, c-format
msgid "The nickname \"%s\" is already being used."
msgstr "Nofka \"%s\" është duke u përdorur ndërkohë."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1143
msgid "Nickname in use"
msgstr "Nofkë në përdorim"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1184
msgid "Cannot change nick"
msgstr "S’ndryshohet dot nofkë"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1185
msgid "Could not change nick"
msgstr "S’u ndryshua dot nofka"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1210
#, c-format
msgid "You have parted the channel%s%s"
msgstr "Keni ikur prej kanalit%s%s"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1249
msgid "Error: invalid PONG from server"
msgstr "Gabim: PONG i pavlefshëm prej shërbyesit"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1251
#, fuzzy, c-format
msgid "PING reply -- Lag: %f seconds"
msgstr "Përgjigje PING-u -- Vonesë: %lu sekonda"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1337
#, c-format
msgid "Cannot join %s: Registration is required."
msgstr "S’hyhet dot te %s: Lypset regjistrim."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1338 libpurple/protocols/silc/ops.c:1004
msgid "Cannot join channel"
msgstr "S’hyhet dot te kanali"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1368
msgid "Nick or channel is temporarily unavailable."
msgstr "Nofka ose kanali është përkohësisht jo gati."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1381
#, c-format
msgid "Wallops from %s"
msgstr "\"Wallops\" prej %s"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1507
msgid "SASL authentication failed: No worthy authentication mechanisms found."
msgstr ""
"Mirëfilltësimi SASL dështoi: S’u gjetën mekanizma të dobishëm mirëfilltësimi."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1516 libpurple/protocols/irc/msgs.c:1662
#, c-format
msgid "SASL authentication failed: %s"
msgstr "Mirëfilltësimi SASL dështoi: %s"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1566
msgid ""
"SASL authentication failed: Server does not support SASL authentication."
msgstr ""
"Mirëfilltësimi SASL dështoi: Shërbyesi s’e mbulon mirëfilltësimin SASL."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1576
msgid "SASL authentication failed: Initializing SASL failed."
msgstr "Mirëfilltësimi SASL dështoi: Gatitja e SASL-it dështoi."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1616
#, c-format
msgid "Failed to initialize SASL authentication: %s"
msgstr "Dështoi në gatitjen e mirëfilltësimit SASL: %s"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1718 libpurple/protocols/irc/msgs.c:1764
msgid "Incorrect Password"
msgstr "Fjalëkalim i Pasaktë"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1746
msgid "SASL authentication failed: No worthy mechanisms found"
msgstr "Mirëfilltësimi SASL dështoi: S’u gjetën mekanizma të dobishëm"
#: libpurple/protocols/irc/parse.c:575
#, fuzzy, c-format
msgid "Reply time from %s: %f seconds"
msgstr "Kohë përgjigjeje prej %s: %lu sekonda"
#: libpurple/protocols/irc/parse.c:578
msgid "PONG"
msgstr "PONG"
#: libpurple/protocols/irc/parse.c:579
msgid "CTCP PING reply"
msgstr "Përgjigje CTCP PING"
#: libpurple/protocols/irc/parse.c:706 libpurple/protocols/irc/parse.c:711
msgid "Disconnected."
msgstr "I shkëputur."
#: libpurple/protocols/jabber/adhoccommands.c:148
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:195
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1159
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1195
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2700
msgid "Unknown Error"
msgstr "Gabim i Panjohur"
#: libpurple/protocols/jabber/adhoccommands.c:150
#: libpurple/protocols/jabber/adhoccommands.c:151
msgid "Ad-Hoc Command Failed"
msgstr "Urdhri Ad-Hoc Dështoi"
#: libpurple/protocols/jabber/adhoccommands.c:187
msgid "execute"
msgstr "përmbushe"
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:81
#: libpurple/protocols/jabber/auth_plain.c:80
msgid "Server requires plaintext authentication over an unencrypted stream"
msgstr ""
"Shërbyesi lyp mirëfilltësim me bazë tekst të thjeshtë përmes rrjedhe të "
"pafshehtëzuar"
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:149 libpurple/protocols/jabber/auth.c:395
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:424 libpurple/protocols/jabber/auth.c:435
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:480
#: libpurple/protocols/jabber/auth_cyrus.c:545
#: libpurple/protocols/jabber/auth_digest_md5.c:163
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:163
msgid "Invalid response from server"
msgstr "Përgjigje e pavlefshme prej shërbyesit"
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:187 libpurple/protocols/jabber/auth.c:322
#: libpurple/protocols/jabber/auth_cyrus.c:456
msgid "Server does not use any supported authentication method"
msgstr "Shërbyesi s’përdor ndonjë metodë mirëfilltësimi që mbulohet"
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:306
#: libpurple/protocols/jabber/auth_plain.c:94
#, c-format
msgid ""
"%s requires plaintext authentication over an unencrypted connection. Allow "
"this and continue authentication?"
msgstr ""
"%s lyp mirëfilltësim në trajtë teksti të thjeshtë përmes lidhjeje të "
"pafshehtëzuar. Të lejohet kjo dhe të vazhdohet me mirëfilltësimin?"
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:308 libpurple/protocols/jabber/auth.c:309
#: libpurple/protocols/jabber/auth_cyrus.c:261
#: libpurple/protocols/jabber/auth_cyrus.c:262
#: libpurple/protocols/jabber/auth_plain.c:96
#: libpurple/protocols/jabber/auth_plain.c:97
msgid "Plaintext Authentication"
msgstr "Mirëfilltësim me bazë Tekst të Thjeshtë"
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:346
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:284
msgid "You require encryption, but it is not available on this server."
msgstr "Kërkoni fshehtëzim, por ky s’është gati në këtë shërbyes."
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:406
#: libpurple/protocols/jabber/auth_digest_md5.c:183
#: libpurple/protocols/jabber/auth_digest_md5.c:208
#: libpurple/protocols/jabber/auth_scram.c:437
#: libpurple/protocols/jabber/auth_scram.c:457
#: libpurple/protocols/jabber/auth_scram.c:494
#: libpurple/protocols/jabber/auth_scram.c:528
msgid "Invalid challenge from server"
msgstr "Sfidë e pavlefshme prej shërbyesit"
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:440
msgid "Server thinks authentication is complete, but client does not"
msgstr ""
"Shërbyesi mendon se mirëfilltësimi është i plotë, por klienti s’mendon kështu"
#: libpurple/protocols/jabber/auth_cyrus.c:39
msgid "Server may require plaintext authentication over an unencrypted stream"
msgstr ""
"Shërbyesi mund të kërkojë mirëfilltësim në trajtë teksti të thjeshtë përmes "
"lidhjeje të pafshehtëzuar"
#: libpurple/protocols/jabber/auth_cyrus.c:259
#, c-format
msgid ""
"%s may require plaintext authentication over an unencrypted connection. "
"Allow this and continue authentication?"
msgstr ""
"%s mund të kërkojë mirëfilltësim në trajtë teksti të thjeshtë përmes "
"lidhjeje të pafshehtëzuar. Të lejohet kjo dhe të vazhdohet me "
"mirëfilltësimin?"
#: libpurple/protocols/jabber/auth_cyrus.c:296
msgid "SASL authentication failed"
msgstr "Mirëfilltësimi SASL dështoi"
#: libpurple/protocols/jabber/auth_cyrus.c:479
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:498
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:624
#, c-format
msgid "SASL error: %s"
msgstr "Gabim SASL: %s"
#: libpurple/protocols/jabber/auth_scram.c:371
msgid "Unable to canonicalize username"
msgstr "S’arrihet të kanonikalizohet emër përdoruesi"
#: libpurple/protocols/jabber/auth_scram.c:382
msgid "Unable to canonicalize password"
msgstr "S’arrihet të kanonikalizohet fjalëkalim"
#: libpurple/protocols/jabber/auth_scram.c:447
#: libpurple/protocols/jabber/auth_scram.c:519
msgid "Malicious challenge from server"
msgstr "Sfidë dashakeqe prej shërbyesit"
#: libpurple/protocols/jabber/auth_scram.c:509
msgid "Unexpected response from server"
msgstr "Përgjigje e papritur prej shërbyesit"
#: libpurple/protocols/jabber/bosh.c:198
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1789
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:514
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:1801
#, c-format
msgid "Unable to connect: %s"
msgstr "S’arrin të lidhet: %s"
#: libpurple/protocols/jabber/bosh.c:212
msgid "The BOSH connection manager terminated your session."
msgstr "Sesionit tuaj iu dha fund nga përgjegjësi BOSH i lidhjeve."
#: libpurple/protocols/jabber/bosh.c:405
#, fuzzy
msgid "No BOSH session ID given"
msgstr "S’u dha ID sesioni"
#: libpurple/protocols/jabber/bosh.c:417
msgid "Unsupported version of BOSH protocol"
msgstr "Version i pambuluar protokolli BOSH"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:687
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:688
msgid "Edit XMPP vCard"
msgstr "Përpunoni vCard për XMPP"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:689
msgid ""
"All items below are optional. Enter only the information with which you feel "
"comfortable."
msgstr ""
"Tërë elementët më poshtë janë opsionalë. Jepni vetëm të dhënat të cilat "
"mendoni se s’ju prishin punë."
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:737
msgid "Client"
msgstr "Klient"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:743
msgid "Operating System"
msgstr "Sistem Operativ"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:760
msgid "Local Time"
msgstr "Kohë Vendore"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:791
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2350
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2374
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2390
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2406
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2420
msgid "Priority"
msgstr "Përparësi"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:839 libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:53
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3336
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1518 libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:44
msgid "Resource"
msgstr "Burime"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:853
msgid "Uptime"
msgstr "Kohëpunim"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:857
msgid "Logged Off"
msgstr "I dalë"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:858
#, c-format
msgid "%s ago"
msgstr "%s më parë"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1042
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3885
msgid "Full Name"
msgstr "Emër i Plotë"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1053
msgid "Family Name"
msgstr "Emër Familjeje"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1055
msgid "Given Name"
msgstr "Emër Tjetër"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1057
msgid "Middle Name"
msgstr "Emër i Mesit"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1090
msgid "Address"
msgstr "Adresë"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1095
msgid "P.O. Box"
msgstr "P.O. Box"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1102
msgid "Extended Address"
msgstr "Adresë e Zgjeruar"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1104
msgid "Street Address"
msgstr "Adresë Rruge"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1106
msgid "Locality"
msgstr "Lokalitet"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1108
msgid "Region"
msgstr "Rajon"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1110
msgid "Postal Code"
msgstr "Kod Postar"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1113 libpurple/protocols/silc/silc.c:1278
msgid "Country"
msgstr "Vend"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1127
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1133
msgid "Telephone"
msgstr "Telefon"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1174
msgid "Organization Name"
msgstr "Emër Organizmi"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1176
msgid "Organization Unit"
msgstr "Njësi Organizative"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1181
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1501
msgid "Job Title"
msgstr "Pozicion Në Punë"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1183
msgid "Role"
msgstr "Rol"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1185
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:924 pidgin/gtkblist.c:3961
#: pidgin/gtkplugin.c:855 pidgin/plugins/disco/resources/disco.ui:207
msgid "Description"
msgstr "Përshkrim"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1211
msgid "Photo"
msgstr "Foto"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1211
msgid "Logo"
msgstr "Logo"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1742
#, c-format
msgid ""
"%s will no longer be able to see your status updates. Do you want to "
"continue?"
msgstr ""
"%s s’do të jetë më në gjendje të shohë përditësimet e gjendjes prej jush. "
"Doni të vazhdohet?"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1744
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1853
msgid "Cancel Presence Notification"
msgstr "Anuloni Njoftim Pranie"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1841
msgid "Un-hide From"
msgstr "Çfshihe Prej"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1845
msgid "Temporarily Hide From"
msgstr "Fshihe Përkohësisht Prej"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1860
msgid "(Re-)Request authorization"
msgstr "(Ri-)Kërko autorizim"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1869
msgid "Unsubscribe"
msgstr "Shpajtohuni"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1893
msgid "Log In"
msgstr "Hyni"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1897
msgid "Log Out"
msgstr "Dilni"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2008
msgid "JID"
msgstr "JID"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2010
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2180
msgid "First Name"
msgstr "Emër"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2012
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2185
msgid "Last Name"
msgstr "Mbiemër"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2044
msgid "The following are the results of your search"
msgstr "Çka vijon janë përfundimet për kërkimin tuaj"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2132
msgid "Directory Query Failed"
msgstr "Kërkimi për Drejtori Dështoi"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2133
msgid "Could not query the directory server."
msgstr "S’u kërkua dot te shërbyesi i drejtorisë."
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2168
#, c-format
msgid "Server Instructions: %s"
msgstr "Udhëzime Shërbyesi: %s"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2175
msgid "Fill in one or more fields to search for any matching XMPP users."
msgstr ""
"Plotësoni një ose më tepër kuti për të kërkuar përputhje me cilindo "
"përdorues XMPP."
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2195
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1505
msgid "Email Address"
msgstr "Adresë Email"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2204
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2205
msgid "Search for XMPP users"
msgstr "Kërko për përdorues XMPP"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2206
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5141
#: pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:461
#: pidgin/plugins/gevolution/assoc-buddy.c:351
msgid "Search"
msgstr "Kërko"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2221
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2222
msgid "Invalid Directory"
msgstr "Drejtori e Pavlefshme"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2253
msgid "Enter a User Directory"
msgstr "Jepni Drejtori Përdoruesi"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2254
msgid "Select a user directory to search"
msgstr "Përzgjidhni drejtori përdoruesi për kërkim"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2257
msgid "Search Directory"
msgstr "Kërko në Drejtori"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:44
msgid "_Room:"
msgstr "_Dhomë:"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:50
msgid "_Server:"
msgstr "_Shërbyes:"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:56
msgid "_Handle:"
msgstr "_Nofkë:"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:378
#, c-format
msgid "%s is not a valid room name"
msgstr "%s s’është emër i vlefshëm dhome"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:379
msgid "Invalid Room Name"
msgstr "Emër i Pavlefshëm Dhome"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:385
#, c-format
msgid "%s is not a valid server name"
msgstr "%s s’është emër i vlefshëm shërbyesi"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:386 libpurple/protocols/jabber/chat.c:387
msgid "Invalid Server Name"
msgstr "Emër i Pavlefshëm Shërbyesi"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:393
#, c-format
msgid "%s is not a valid room handle"
msgstr "%s s’është nofkë e vlefshme dhome"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:394 libpurple/protocols/jabber/chat.c:395
msgid "Invalid Room Handle"
msgstr "Nofkë e Pavlefshme Dhome"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:539 libpurple/protocols/jabber/chat.c:540
msgid "Configuration error"
msgstr "Gabim formësimi"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:549 libpurple/protocols/jabber/chat.c:550
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:699
msgid "Unable to configure"
msgstr "S’arrin ta formësojë"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:566 libpurple/protocols/jabber/chat.c:567
msgid "Room Configuration Error"
msgstr "Gabim Formësimi Dhome"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:568
msgid "This room is not capable of being configured"
msgstr "Kjo dhomë s’është e aftë të formësohet"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:619 libpurple/protocols/jabber/chat.c:620
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:689 libpurple/protocols/jabber/chat.c:690
msgid "Registration error"
msgstr "Gabim regjistrimi"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:768
msgid "Nick changing not supported in non-MUC chatrooms"
msgstr "Ndryshim nofke jo i mbuluar në dhoma fjalosjeje jo-MUC"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:822 libpurple/protocols/jabber/chat.c:834
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1374
msgid "Error retrieving room list"
msgstr "Gabim në marrje liste dhome"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:883 libpurple/protocols/jabber/chat.c:884
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:181
msgid "Invalid Server"
msgstr "Shërbyes i Pavlefshëm"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:930
msgid "Enter a Conference Server"
msgstr "Jepni një Shërbyes Konferencash"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:931
msgid "Select a conference server to query"
msgstr "Përzgjidhni një shërbyes konferencash për kërkesë"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:934
msgid "Find Rooms"
msgstr "Gjej Dhoma"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:1074
msgid "Affiliations:"
msgstr "Përshoqërime:"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:1086
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:1181
msgid "No users found"
msgstr "S’u gjetën përdorues"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:1169
msgid "Roles:"
msgstr "Role:"
#: libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:49 libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:40
msgid "Domain"
msgstr "Përkatësi"
#: libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:66 libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:57
msgid "Use old-style SSL"
msgstr "Përdor SSL të vjetër"
#: libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:76 libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:67
msgid "Allow plaintext auth over unencrypted streams"
msgstr ""
"Lejo autorizim në formë teksti të thjeshtë përmes rrjedhash të pafshehtëzuara"
#: libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:81 libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:72
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2158
msgid "Connect port"
msgstr "Portë lidhjeje"
#: libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:85 libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:76
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2158
msgid "Connect server"
msgstr "Shërbyes lidhjeje"
#: libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:90 libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:81
msgid "File transfer proxies"
msgstr "Ndërmjetës shpërnguljesh kartelash"
#: libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:95 libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:86
msgid "BOSH URL"
msgstr "URL BOSH"
#: libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:102 libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:94
msgid "Show Custom Smileys"
msgstr "Shfaq Emotikone Vetjake"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:255
msgid "Server requires TLS/SSL, but no TLS/SSL support was found."
msgstr "Shërbyesi lyp TLS/SSL, por s’u gjet mbulim për TLS/SSL-në."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:263
msgid "You require encryption, but no TLS/SSL support was found."
msgstr "Kërkoni fshehtëzim, por s’u gjet mbulim për TLS/SSL-në."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:577
msgid "Ping timed out"
msgstr "Ping-ut i mbaroi koha"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:675
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:716
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1758
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3644
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:544
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:1934
msgid "Unable to connect"
msgstr "S’arrin të lidhet"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:941
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:979
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3007
msgid "Invalid XMPP ID"
msgstr "ID XMPP i pavlefshëm"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:950
msgid "Invalid XMPP ID. Username portion must be set."
msgstr "ID XMPP e pavlefshme. Duhet caktuar pjesa e emrit të përdoruesit."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:959
msgid "Invalid XMPP ID. Domain must be set."
msgstr "ID XMPP i pavlefshëm. Duhet caktuar përkatësia."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1034
msgid "Malformed BOSH URL"
msgstr "URL BOSH e keqformuar"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1143
#, c-format
msgid "Registration of %s@%s successful"
msgstr "Regjistrim i suksesshëm i %s@%s"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1148
#, c-format
msgid "Registration to %s successful"
msgstr "Regjistrim i suksesshëm te %s"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1151
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1152
msgid "Registration Successful"
msgstr "Regjistrim i Suksesshëm"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1161
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1162
msgid "Registration Failed"
msgstr "Regjistrimi Dështoi"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1185
#, c-format
msgid "Registration from %s successfully removed"
msgstr "U hoq me sukses regjistrimi te %s"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1187
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1188
msgid "Unregistration Successful"
msgstr "Çregjistrim i Suksesshëm"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1197
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1198
msgid "Unregistration Failed"
msgstr "Çregjistrimi Dështoi"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1358
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1359
msgid "Already Registered"
msgstr "Tashmë i Regjistruar"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1384
#, fuzzy
msgid "Registration completed successfully. Please reconnect to continue."
msgstr "U hoq me sukses regjistrimi te %s"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1446
msgid "Unregister"
msgstr "Çregjistrohuni"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1453
msgid ""
"Please fill out the information below to change your account registration."
msgstr ""
"Për të ndryshuar regjistrimin e llogarisë suaj, ju lutemi, plotësoni të "
"dhënat më poshtë."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1456
msgid "Please fill out the information below to register your new account."
msgstr ""
"Për të regjistruar llogarinë tuaj të re, ju lutemi, plotësoni të dhënat më "
"poshtë."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1464
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1465
msgid "Register New XMPP Account"
msgstr "Regjistro Llogari të Re XMPP"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1466
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1477 pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:302
#: pidgin/plugins/disco/resources/disco.ui:69
msgid "Register"
msgstr "Regjistrohuni"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1473
#, c-format
msgid "Change Account Registration at %s"
msgstr "Ndryshoni Regjistrim Llogarie te %s"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1474
#, c-format
msgid "Register New Account at %s"
msgstr "Regjistro Llogari të Re te %s"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1476
msgid "Change Registration"
msgstr "Ndryshoni Regjistrimin"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1524
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1525
msgid "Error unregistering account"
msgstr "Gabim në çregjistrimin e llogarisë"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1531
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1532
msgid "Account successfully unregistered"
msgstr "Llogaria u çregjistrua me sukses"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1710
msgid "Initializing Stream"
msgstr "Po gatitet Rrjedha"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1716
msgid "Initializing SSL/TLS"
msgstr "Po gatitet SSL/TLS"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1727
msgid "Re-initializing Stream"
msgstr "Po rigatitet Rrjedha"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1898
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1899
msgid "Server doesn't support blocking"
msgstr "Shërbyesi s’mbulon bllokime"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2157
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2678
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2721
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2759
msgid "Not Authorized"
msgstr "I paautorizuar"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2292
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2295
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2352
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2376
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2392
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2408
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2422
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1586 libpurple/protocols/silc/ops.c:1123
msgid "Mood"
msgstr "Humor"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2305
msgid "Now Listening"
msgstr "Tani Po Përgjon"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2312
msgid "Both"
msgstr "Të dyja"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2314
msgid "From (To pending)"
msgstr "Prej (Në pritje)"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2316
msgid "From"
msgstr "Prej"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2319
msgid "To"
msgstr "Për"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2321
msgid "None (To pending)"
msgstr "Askujt (Në pritje)"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2323 pidgin/gtkblist.c:3564
#: pidgin/gtkblist.c:3566 pidgin/plugins/gevolution/eds-utils.c:72
#: pidgin/plugins/gevolution/eds-utils.c:84
msgid "None"
msgstr "Asnjë"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2326
msgid "Subscription"
msgstr "Pajtim"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2353
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2377
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2393
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2409
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2423
msgid "Mood Text"
msgstr "Tekst Humori"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2355
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2379
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2395
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2411
msgid "Allow Buzz"
msgstr "Lejo Buzz"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2362
msgid "Mood Name"
msgstr "Emër Humori"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2363
msgid "Mood Comment"
msgstr "Koment Humori"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2419
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3293
msgid "Do Not Disturb"
msgstr "Mos Më Bezdisni"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2442
msgid "Tune Artist"
msgstr "Autor Melodie"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2443
msgid "Tune Title"
msgstr "Titull Melodie"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2444
msgid "Tune Album"
msgstr "Album Melodie"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2445
msgid "Tune Genre"
msgstr "Zhanër Melodie"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2446
msgid "Tune Comment"
msgstr "Koment Melodie"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2447
msgid "Tune Track"
msgstr "Gjurmë Melodie"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2448
msgid "Tune Time"
msgstr "Kohë Melodie"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2449
msgid "Tune Year"
msgstr "Vit Melodie"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2450
msgid "Tune URL"
msgstr "URL Melodie"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2463
msgid "Password Changed"
msgstr "Fjalëkalimi Ndryshoi"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2471
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2472
msgid "Error changing password"
msgstr "Gabim në ndryshim fjalëkalimi"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2538
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2539
msgid "Change XMPP Password"
msgstr "Ndryshoni Fjalëkalimin për XMPP"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2539
msgid "Please enter your new password"
msgstr "Ju lutemi, jepni fjalëkalimin tuaj të ri"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2551
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:203 libpurple/protocols/silc/silc.c:1356
msgid "Set User Info..."
msgstr "Rregulloni Të dhëna Përdoruesi…"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2556
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1352
msgid "Change Password..."
msgstr "Ndryshoni Fjalëkalim…"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2561
msgid "Search for Users..."
msgstr "Kërkoni për Përdorues…"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2657
msgid "Bad Request"
msgstr "Kërkesë e Gabuar"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2660
msgid "Conflict"
msgstr "Kundërshti"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2662
msgid "Feature Not Implemented"
msgstr "Veçori e Pasendërtuar"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2664
msgid "Forbidden"
msgstr "E ndaluar"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2666
msgid "Gone"
msgstr "I ikur"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2668
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2749
msgid "Internal Server Error"
msgstr "Gabim i Brendshëm Shërbyesi"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2670
msgid "Item Not Found"
msgstr "S’u gjet Objekt"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2672
msgid "Malformed XMPP ID"
msgstr "ID XMPP-je i keqformuar"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2674
msgid "Not Acceptable"
msgstr "I papranueshëm"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2676
msgid "Not Allowed"
msgstr "I palejuar"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2680
msgid "Payment Required"
msgstr "Lyp Pagesë"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2682
msgid "Recipient Unavailable"
msgstr "Marrës i Pakapshëm"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2686
msgid "Registration Required"
msgstr "Lyp Regjistrim"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2688
msgid "Remote Server Not Found"
msgstr "S’u Gjet Shërbyes i Largët"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2690
msgid "Remote Server Timeout"
msgstr "Mbaroi Koha për Shërbyes të Largët"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2692
msgid "Server Overloaded"
msgstr "Shërbyes i Mbingarkuar"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2694
msgid "Service Unavailable"
msgstr "Shërbim i Pakapshëm"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2696
msgid "Subscription Required"
msgstr "Lyp Pajtim"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2698
msgid "Unexpected Request"
msgstr "Kërkesë e Papritur"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2706
msgid "Authorization Aborted"
msgstr "Autorizimi u Ndërpre"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2708
msgid "Incorrect encoding in authorization"
msgstr "Kodim i pasaktë te mirëfilltësimi"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2710
msgid "Invalid authzid"
msgstr "ID autorizimi i pavlefshëm"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2712
msgid "Invalid Authorization Mechanism"
msgstr "Mekanizëm i Pasaktë Autorizimi"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2715
msgid "Authorization mechanism too weak"
msgstr "Mekanizëm autorizimi tepër i dobët"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2723
msgid "Temporary Authentication Failure"
msgstr "Dështim Mirëfilltësimi të Përkohshëm"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2726
msgid "Authentication Failure"
msgstr "Dështim Mirëfilltësimi"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2734
msgid "Bad Format"
msgstr "Format i Gabuar"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2736
msgid "Bad Namespace Prefix"
msgstr "Parashtesë e Gabuar Emërhapësire"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2739
msgid "Resource Conflict"
msgstr "Përplasje Burimesh"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2741
msgid "Connection Timeout"
msgstr "Skadim Lidhjeje"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2743
msgid "Host Gone"
msgstr "Strehë e Humbur"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2745
msgid "Host Unknown"
msgstr "Strehë e Panjohur"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2747
msgid "Improper Addressing"
msgstr "Adresim i Pasaktë"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2751
msgid "Invalid ID"
msgstr "ID i Pavlefshëm"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2753
msgid "Invalid Namespace"
msgstr "Emërhapësirë e Pavlefshme"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2755
msgid "Invalid XML"
msgstr "XML e Pavlefshme"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2757
msgid "Non-matching Hosts"
msgstr "Strehë të Papërputhshme"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2761
msgid "Policy Violation"
msgstr "Dhunim Rregullash"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2763
msgid "Remote Connection Failed"
msgstr "Dështoi Lidhja e Largët"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2765
msgid "Resource Constraint"
msgstr "Kufizim Burimesh"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2767
msgid "Restricted XML"
msgstr "XML i Kufizuar"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2769
msgid "See Other Host"
msgstr "Shihni Tjetër Strehë"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2771
msgid "System Shutdown"
msgstr "Fikje Sistemi"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2773
msgid "Undefined Condition"
msgstr "Kusht i Papërcaktuar"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2775
msgid "Unsupported Encoding"
msgstr "Kodim i Pambuluar"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2777
msgid "Unsupported Stanza Type"
msgstr "Lloj Stanza i Pambuluar"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2779
msgid "Unsupported Version"
msgstr "Version i Pambuluar"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2781
msgid "XML Not Well Formed"
msgstr "XML Jo e Formuar Mirë"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2783
msgid "Stream Error"
msgstr "Gabim Rrjedhe"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2892
#, c-format
msgid "Unable to ban user %s"
msgstr "S’arrihet të dëbohet përdoruesi %s"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2912
#, c-format
msgid "Unknown affiliation: \"%s\""
msgstr "Përshoqërim i panjohur: \"%s\""
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2922
#, c-format
msgid "Unable to affiliate user %s as \"%s\""
msgstr "S’arrihet të përshoqërohet përdoruesi %s si \"%s\""
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2947
#, c-format
msgid "Unknown role: \"%s\""
msgstr "Rol i panjohur: \"%s\""
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2957
#, c-format
msgid "Unable to set role \"%s\" for user: %s"
msgstr "S’arrihet të caktohet roli \"%s\" për përdoruesin: %s"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3039
#, c-format
msgid "Unable to kick user %s"
msgstr "S’arrihet të përzihet përdoruesi %s"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3077
#, c-format
msgid "Unable to ping user %s"
msgstr "S’arrihet të dërgohet ping për përdoruesin %s"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3099
#, c-format
msgid "Unable to buzz, because there is nothing known about %s."
msgstr "S’i dërgohet dot bzzzz, ngaqë s’njihet gjë rreth përdoruesit %s."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3106
#, c-format
msgid "Unable to buzz, because %s might be offline."
msgstr "S’i dërgohet dot bzzzz, ngaqë përdoruesi %s mund të mos jetë në linjë."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3130
#, c-format
msgid ""
"Unable to buzz, because %s does not support it or does not wish to receive "
"buzzes now."
msgstr ""
"S’i dërgohet dot bzzz, ngaqë përdoruesi %s s’mbulon veprim të tillë ose "
"s’dëshiron të marrë bzzz-e tani."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3178
msgid "Buzz"
msgstr "Buzz"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3179
#, c-format
msgid "%s has buzzed you!"
msgstr "%s ju ka dërguar bzzz!"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3179
#, c-format
msgid "Buzzing %s..."
msgstr "Po dërgohet bzzz për %s…"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3291
#, c-format
msgid "Unable to initiate media with %s: invalid JID"
msgstr "S’arrihet të gatitet media me %s: JID i pavlefshëm"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3293
#, c-format
msgid "Unable to initiate media with %s: user is not online"
msgstr "S’arrihet të gatitet media me %s: përdoruesi s’është në linjë"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3295
#, c-format
msgid "Unable to initiate media with %s: resource is not online"
msgstr "S’arrihet të gatitet media me %s: burimi s’gjendet në linjë"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3297
#, c-format
msgid "Unable to initiate media with %s: not subscribed to user presence"
msgstr "S’arrihet të gatitet media me %s: pa pajtim te prani përdoruesi"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3300
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3301
msgid "Media Initiation Failed"
msgstr "Gatitja e Medias Dështoi"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3388
#, c-format
msgid ""
"Please select the resource of %s with which you would like to start a media "
"session."
msgstr ""
"Ju lutemi, përzgjidhni burimin e %s me të cilin dëshironi të nisni një "
"sesion media."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3398
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1532
msgid "Select a Resource"
msgstr "Përzgjidhni Burim"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3399
msgid "Initiate Media"
msgstr "Gatit Media"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3580
#, fuzzy
msgid "Failed to specify mood"
msgstr "Dështoi në caktimin e \"cmodes\" për %s"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3587
msgid "Account does not support PEP, can't set mood"
msgstr "Llogaria s’mbulon PEP, s’caktohet dot humori"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3602
msgid "config: Configure a chat room."
msgstr "config: Formësoni një dhomë fjalosjeje."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3608
msgid "configure: Configure a chat room."
msgstr "configure: Formësoni një dhomë fjalosjeje."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3614
msgid "nick &lt;new nickname&gt;: Change your nickname."
msgstr "nick &lt;nofkë e re&gt;: Ndryshoni nofkën tuaj."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3621
msgid "part [message]: Leave the room."
msgstr "part [mesazh]: Ikni nga dhoma."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3627
msgid "register: Register with a chat room."
msgstr "register: Regjistrohuni te një dhomë fjalosjeje."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3634
msgid "topic [new topic]: View or change the topic."
msgstr "topic [temë e re]: Shihni ose ndryshoni temën."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3640
msgid "ban &lt;user&gt; [reason]: Ban a user from the room."
msgstr "ban &lt;përdorues&gt; [arsye]: Dëboni një përdorues nga dhoma."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3647
msgid ""
"affiliate &lt;owner|admin|member|outcast|none&gt; [nick1] [nick2] ...: Get "
"the users with an affiliation or set users' affiliation with the room."
msgstr ""
"përshoqëro &lt;zotërues|admin|anëtar|outcast|asnjë&gt; [nofkë1] [nofkë2] …: "
"Merrni përdoruesit me përshoqërim ose caktoni përshoqërim të përdoruesit me "
"dhomën."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3656
msgid ""
"role &lt;moderator|participant|visitor|none&gt; [nick1] [nick2] ...: Get the "
"users with a role or set users' role with the room."
msgstr ""
"rol &lt;moderator|pjesëmarrës|vizitor|asnjë&gt; [nofkë1] [nofkë2] …: Merr "
"përdoruesit me rol ose cakto rol përdoruesi në dhomë."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3664
msgid "invite &lt;user&gt; [message]: Invite a user to the room."
msgstr "invite &lt;përdorues&gt; [mesazh]: Ftoni një përdorues te dhoma."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3671
msgid "join: &lt;room[@server]&gt; [password]: Join a chat."
msgstr "join: &lt;dhomë[@shërbyes]&gt; [fjalëkalim]: Hyni në një fjalosje."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3678
msgid "kick &lt;user&gt; [reason]: Kick a user from the room."
msgstr "kick &lt;përdorues&gt; [arsye]: Përzini një përdorues prej dhomës."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3684
msgid ""
"msg &lt;user&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to another user."
msgstr ""
"msg &lt;përdorues&gt; &lt;mesazh&gt;: Dërgojini një mesazh vetjak një "
"përdoruesi tjetër."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3691
#, fuzzy
msgid "ping &lt;jid&gt;: Ping a user/component/server."
msgstr "ping &lt;jid&gt;:\tDërgojini ping një përdoruesi/përbërësi/shërbyesi."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3697
msgid "buzz: Buzz a user to get their attention"
msgstr "buzz: Bzzz një përdorues për t’i tërhequr vëmendjen"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3704
#, fuzzy
msgid "mood &lt;mood&gt; [text]: Set current user mood"
msgstr "mood: Caktoni humorin e tanishëm të përdoruesit"
#: libpurple/protocols/jabber/message.c:154
#, c-format
msgid "%s has left the conversation."
msgstr "%s e ka lënë bisedën."
#: libpurple/protocols/jabber/message.c:232
#, c-format
msgid "Message from %s"
msgstr "Mesazh prej %s"
#: libpurple/protocols/jabber/message.c:264
#, c-format
msgid "%s has set the topic to: %s"
msgstr "%s ka caktuar si temë: %s"
#: libpurple/protocols/jabber/message.c:266
#, c-format
msgid "The topic is: %s"
msgstr "Tema është: %s"
#: libpurple/protocols/jabber/message.c:315
#, c-format
msgid "Message delivery to %s failed: %s"
msgstr "Dështoi shpërndarja e mesazhit për %s: %s"
#: libpurple/protocols/jabber/message.c:318
msgid "XMPP Message Error"
msgstr "Gabim Mesazhi XMPP"
#: libpurple/protocols/jabber/message.c:646
#, c-format
msgid "(Code %s)"
msgstr "(Kod %s)"
#: libpurple/protocols/jabber/message.c:971
msgid "A custom smiley in the message is too large to send."
msgstr "Mesazhi përmban një emotikon vetjak shumë të madh për dërgim."
#: libpurple/protocols/jabber/parser.c:57
msgid "XMPP stream header missing"
msgstr "Rrëkesë XMPP i mungon titulli"
#: libpurple/protocols/jabber/parser.c:78
msgid "XMPP Version Mismatch"
msgstr "Mospërputhje Versioni XMPP"
#: libpurple/protocols/jabber/parser.c:296
msgid "XML Parse error"
msgstr "Gabim përtypjeje XML"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:539
#, c-format
msgid "Error joining chat %s"
msgstr "Gabim hyrjeje në fjalosjen %s"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:542
#, c-format
msgid "Error in chat %s"
msgstr "Gabim në fjalosje %s"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:587
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:588
msgid "Create New Room"
msgstr "Krijo Dhomë të Re"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:589
msgid ""
"You are creating a new room. Would you like to configure it, or accept the "
"default settings?"
msgstr ""
"Po krijoni një dhomë të re. Do të donit ta formësoni, apo pranoni "
"rregullimet parazgjedhje?"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:595
msgid "_Configure Room"
msgstr "_Formësoni Dhomën"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:596
msgid "_Accept Defaults"
msgstr "_Prano Parazgjedhjet"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:721
msgid "No reason"
msgstr "Pa arsye"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:728
#, c-format
msgid "You have been kicked: (%s)"
msgstr "Jeni përzënë: (%s)"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:735
#, c-format
msgid "Kicked (%s)"
msgstr "Përzënë (%s)"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:940
msgid "Unknown Error in presence"
msgstr "Gabim i Panjohur te prania"
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1390 libpurple/protocols/jabber/si.c:1432
#, c-format
msgid "Unable to send file to %s, user does not support file transfers"
msgstr ""
"S’arrihet të dërgohet kartelë te %s, përdoruesi s’mbulon shpërngulje "
"kartelash"
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1391 libpurple/protocols/jabber/si.c:1392
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1433 libpurple/protocols/jabber/si.c:1434
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1504 libpurple/protocols/jabber/si.c:1505
msgid "File Send Failed"
msgstr "Dështoi Dërgimi i Kartelës"
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1497
#, c-format
msgid "Unable to send file to %s, invalid JID"
msgstr "S’arrihet të dërgohet mesazh te %s, JID i pavlefshëm"
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1499
#, c-format
msgid "Unable to send file to %s, user is not online"
msgstr "S’arrihet të dërgohet kartelë te %s, përdoruesi s’është në linjë"
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1501
#, c-format
msgid "Unable to send file to %s, not subscribed to user presence"
msgstr "S’arrihet të dërgohet kartelë te %s, pa pajtim te prani përdoruesi"
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1516
#, c-format
msgid "Please select the resource of %s to which you would like to send a file"
msgstr ""
"Ju lutemi, përzgjidhni burimin e %s te i cili dëshironi të dërgoni një "
"kartelë"
#: libpurple/protocols/jabber/usernick.c:81
msgid "Set User Nickname"
msgstr "Caktoni Nofkë Përdoruesi"
#: libpurple/protocols/jabber/usernick.c:81
msgid "Please specify a new nickname for you."
msgstr "Ju lutemi, caktoni një nofkë të re për veten."
#: libpurple/protocols/jabber/usernick.c:82
msgid ""
"This information is visible to all contacts on your contact list, so choose "
"something appropriate."
msgstr ""
"Këto të dhëna janë të dukshme për tërë kontaktet në listën tuaj të "
"kontakteve, ndaj zgjidhni diçka të përshtatshme."
#: libpurple/protocols/jabber/usernick.c:83
msgid "Set"
msgstr "Caktoni"
#: libpurple/protocols/jabber/usernick.c:103
msgid "Set Nickname..."
msgstr "Caktoni Nofkë…"
#: libpurple/protocols/jabber/xdata.c:360
msgid "Actions"
msgstr "Veprime"
#: libpurple/protocols/jabber/xdata.c:362
msgid "Select an action"
msgstr "Përzgjidhni veprim"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1855
msgid "Required parameters not passed in"
msgstr "S’u dha parametër i domosdoshëm"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1858
msgid "Unable to write to network"
msgstr "S’arrihet të shkruhet në rrjet"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1861
msgid "Unable to read from network"
msgstr "S’arrihet të lexohet prej rrjeti"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1864
msgid "Error communicating with server"
msgstr "Gabim gjatë komunikimit me shërbyesin"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1868
msgid "Conference not found"
msgstr "S’u gjet konferencë"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1871
msgid "Conference does not exist"
msgstr "Konferenca s’ekziston"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1875
msgid "A folder with that name already exists"
msgstr "Ka tashmë një dosje me këtë emër"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1878
msgid "Not supported"
msgstr "I/e pambuluar"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1882
msgid "Password has expired"
msgstr "Fjalëkalimi ka skaduar"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1888
msgid "User not found"
msgstr "Përdorues që s’gjendet"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1891
msgid "Account has been disabled"
msgstr "Llogaria është çaktivizuar"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1894
msgid "The server could not access the directory"
msgstr "Shërbyesi s’mundi të hyjë te drejtoria"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1897
msgid "Your system administrator has disabled this operation"
msgstr "Përgjegjësi i sistemit tuaj e ka bërë të pamundur këtë veprim"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1900
msgid "The server is unavailable; try again later"
msgstr "Shërbyesi është i pakapshëm; riprovoni më vonë"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1903
msgid "Cannot add a contact to the same folder twice"
msgstr "S’shtohet dot dy herë një kontakt te e njëjta dosje"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1906
msgid "Cannot add yourself"
msgstr "S’shtoni dot veten tuaj"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1909
msgid "Master archive is misconfigured"
msgstr "Arkiva kryesore është e keqformësuar"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1913
msgid "Incorrect username or password"
msgstr "Emër përdoruesi ose fjalëkalim i pavlefshëm"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1916
msgid "Could not recognize the host of the username you entered"
msgstr "S’u njoh dot streha e emrit të përdoruesit që dhatë"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1922
msgid "You cannot add the same person twice to a conversation"
msgstr "S’mund të shtoni dot të njëjtin person dy herë në bisedë"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1926
msgid "You have reached your limit for the number of contacts allowed"
msgstr "Keni mbërritur në kufirin tuaj për numrin e lidhjeve të lejuara"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1929
msgid "You have entered an incorrect username"
msgstr "Keni dhënë një emër të pavlefshëm përdoruesi"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1932
msgid "An error occurred while updating the directory"
msgstr "Ndodhi një gabim teksa përditësohej drejtoria"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1935
msgid "Incompatible protocol version"
msgstr "Version i papërputhshëm protokolli"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1938
msgid "The user has blocked you"
msgstr "Përdoruesi ju ka bllokuar"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1941
msgid ""
"This evaluation version does not allow more than ten users to log in at one "
"time"
msgstr ""
"Ky version provë s’lejon më tepër se dhjetë përdorues të futen njëherësh"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1944
msgid "The user is either offline or you are blocked"
msgstr "Ose përdoruesi s’është në linjë, ose ju jeni të bllokuar"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1947
#, c-format
msgid "Unknown error: 0x%X"
msgstr "Gabim i panjohur: 0x%X"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:126
#, c-format
msgid "Unable to login: %s"
msgstr "S’arrihet të hyhet: %s"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:256
#, c-format
msgid "Unable to send message. Could not get details for user (%s)."
msgstr ""
"S’arrihet të dërgohet mesazh. S’u arrit të merren hollësi mbi përdoruesin "
"(%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:403
#, c-format
msgid "Unable to add %s to your buddy list (%s)."
msgstr "S’arrihet të shtohet %s te listë juaja shokësh (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:430
#, c-format
msgid "Unable to send message (%s)."
msgstr "S’arrihet të dërgohet mesazh (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:502
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1003
#, c-format
msgid "Unable to invite user (%s)."
msgstr "S’arrihet të ftohet përdoruesi (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:542
#, c-format
msgid "Unable to send message to %s. Could not create the conference (%s)."
msgstr "S’arrihet të dërgohet mesazh te %s. S’u krijua dot konferenca (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:547
#, c-format
msgid "Unable to send message. Could not create the conference (%s)."
msgstr "S’arrihet të dërgohet mesazh. S’u krijua do konferenca (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:593
#, c-format
msgid ""
"Unable to move user %s to folder %s in the server side list. Error while "
"creating folder (%s)."
msgstr ""
"S’arrihet të zhvendoset përdoruesi %s te dosje %s në listën nga ana e "
"shërbyesit. Gabim gjatë krijimit të dosjes (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:640
#, c-format
msgid ""
"Unable to add %s to your buddy list. Error creating folder in server side "
"list (%s)."
msgstr ""
"S’arrihet të shtohet %s te listë e juaja shokësh. Gabim gjatë krijimit të "
"dosjes në listën nga ana e shërbyesit (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:714
#, c-format
msgid "Could not get details for user %s (%s)."
msgstr "S’u arrit të kihen hollësi për përdoruesin %s (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:762
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:913
#, c-format
msgid "Unable to add user to privacy list (%s)."
msgstr "S’arrihet të shtohet përdoruesi te listë privatësie (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:812
#, c-format
msgid "Unable to add %s to deny list (%s)."
msgstr "S’arrihet të shtohet %s te listë mohimesh (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:867
#, c-format
msgid "Unable to add %s to permit list (%s)."
msgstr "S’arrihet të shtohet %s te listë lejesh (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:936
#, c-format
msgid "Unable to remove %s from privacy list (%s)."
msgstr "S’arrihet të hiqet %s prej liste privatësie (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:959
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1663
#, c-format
msgid "Unable to change server side privacy settings (%s)."
msgstr ""
"S’arrihet të ndryshohen rregullime privatësie të anës së shërbyesit (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1031
#, c-format
msgid "Unable to create conference (%s)."
msgstr "S’arrin të krijojë konferencë (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1143
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1695
msgid "Error communicating with server. Closing connection."
msgstr "Gabim gjatë komunikimit me shërbyesin. Po mbyllet lidhja."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1493
msgid "Telephone Number"
msgstr "Numër Telefoni"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1495
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:821
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1205
msgid "Location"
msgstr "Vendndodhje"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1497
msgid "Department"
msgstr "Degë"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1499
msgid "Personal Title"
msgstr "Titull Vetjak"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1503
msgid "Mailstop"
msgstr "Mailstop"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1519
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3877
msgid "User ID"
msgstr "ID Përdoruesi"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1527
msgid "Full name"
msgstr "Emër i plotë"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1653
#, c-format
msgid "GroupWise Conference %d"
msgstr "Konferencë GroupWise %d"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1731
msgid "Authenticating..."
msgstr "Po kryhet mirëfilltësimi…"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1761
msgid "Waiting for response..."
msgstr "Po pritet përgjigje…"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1897
#, c-format
msgid "%s has been invited to this conversation."
msgstr "%s është ftuar te kjo bisedë."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1924
msgid "Invitation to Conversation"
msgstr "Ftesë për Bisedë"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1925
#, c-format
msgid ""
"Invitation from: %s\n"
"\n"
"Sent: %s"
msgstr ""
"Ftesë prej: %s\n"
"\n"
"Dërguar: %s"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1927
msgid "Would you like to join the conversation?"
msgstr "Do të donit të merrni pjesë në diskutim?"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2043
msgid "You have signed on from another location"
msgstr "Keni nënshkruar prej një tjetër vendi"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2098
#, c-format
msgid ""
"%s appears to be offline and did not receive the message that you just sent."
msgstr "%s duket se s’është në linjë dhe s’e mori mesazhin që sapo i dërguat."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2200
msgid ""
"Unable to connect to server. Please enter the address of the server to which "
"you wish to connect."
msgstr ""
"S’arrin të lidhet me shërbyesin. Ju lutemi, jepni adresën e shërbyesit me të "
"cilin doni të lidheni."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2534
msgid "This conference has been closed. No more messages can be sent."
msgstr "Kjo konferencë është mbyllur. S’mund të dërgohen më mesazhe."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2852 pidgin/gtkdocklet.c:553
#: pidgin/gtkstatusbox.c:1018
msgid "Available"
msgstr "Gati"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2858
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2993
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1503 libpurple/protocols/silc/silc.c:82
msgid "Busy"
msgstr "I zënë"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:3494
msgid "Server address"
msgstr "Adresë shërbyesi"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:3498
msgid "Server port"
msgstr "Portë shërbyesi"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:260
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:265
#, fuzzy
msgid "User info"
msgstr "Rregulloni Të dhëna Përdoruesi"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:265
#, fuzzy
msgid "not logged in"
msgstr "Jo i futur"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:307
msgid "Primary title"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:308
#, fuzzy
msgid "Secondary title"
msgstr "Titull Vetjak"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:309
msgid "This is the callback for the NullProtocol menu item."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:318
msgid "NullProtocol example menu item"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:334
#, fuzzy
msgid "Chat room"
msgstr "Gabim fjalosjeje"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:424
#, c-format
msgid "Your message was blocked by %s's privacy settings."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:505
#, fuzzy, c-format
msgid "%s is not logged in."
msgstr "Përdoruesi s’është i futur"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:506
#, fuzzy
msgid "User Info"
msgstr "Rregulloni Të dhëna Përdoruesi"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:506
#, fuzzy
msgid "User info not available. "
msgstr "S’ka të dhëna përdoruesi gati: %s"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:514
#, fuzzy
msgid "No user info."
msgstr "S’u gjetën përdorues"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:681
#, fuzzy, c-format
msgid "%s is already in chat room %s."
msgstr "%s ka ftuar %s te dhoma e fjalosjes %s\n"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:686
#, fuzzy
msgid "Join chat"
msgstr "Merrni Pjesë Në Fjalosje"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:700
msgid "has rejected your invitation to join the chat room"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:708
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:709
msgid "Chat invitation rejected"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:739
#, fuzzy
msgid "Chat invitation"
msgstr "Të pranohet ftesë fjalosjeje?"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:869
#, fuzzy, c-format
msgid "%s sets topic to: %s"
msgstr "%s ka caktuar si temë: %s"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:871
#, fuzzy, c-format
msgid "%s clears topic"
msgstr "%s ka pastruar temën."
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:1003
msgid "Example user split"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:1007
msgid "Example option"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:416
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1765
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:495
#, c-format
msgid "Lost connection with server: %s"
msgstr "Humbi lidhja me shërbyesin: %s"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1310
#, c-format
msgid "<b>Group Title:</b> %s<br>"
msgstr "<b>Titull Grupi:</b> %s<br>"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1311
#, c-format
msgid "<b>Notes Group ID:</b> %s<br>"
msgstr "<b>ID Grupi Notes:</b> %s<br>"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1313
#, c-format
msgid "Info for Group %s"
msgstr "Të dhëna për Grupin %s"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1315
msgid "Notes Address Book Information"
msgstr "Të dhëna Libri Adresash Notes"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1344
msgid "Get Notes Address Book Info"
msgstr "Merr Të dhëna Libri Adresash Notes"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1515
msgid "Sending Handshake"
msgstr "Po dërgohet Duarshtrëngim"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1520
msgid "Waiting for Handshake Acknowledgement"
msgstr "Po pritet Pranimi i Duarshtrëngimit"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1525
msgid "Handshake Acknowledged, Sending Login"
msgstr "U pranua Duarshtrëngimi, Po dërgohet Hyrje"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1530
msgid "Waiting for Login Acknowledgement"
msgstr "Po pritet për Pranim të Hyrjes"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1535
msgid "Login Redirected"
msgstr "Hyrja u Ridrejtua"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1541
msgid "Forcing Login"
msgstr "Po detyrohet Hyrja"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1546
msgid "Login Acknowledged"
msgstr "Hyrje e Pranuar"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1551
msgid "Starting Services"
msgstr "Po nisen Shërbime"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1695
#, c-format
msgid ""
"A Sametime administrator has issued the following announcement on server %s"
msgstr ""
"Një administrator Sametime-i ka shpërndarë lajmërimin vijues në shërbyesin %s"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1700
msgid "Sametime Administrator Announcement"
msgstr "Njoftime Administratori Sametime"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1832
#, c-format
msgid "Announcement from %s"
msgstr "Njoftim prej %s"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:2010
msgid "Conference Closed"
msgstr "Konferenca u Mbyll"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:2182
#, c-format
msgid ""
"Error reading file %s: \n"
"%s\n"
msgstr ""
"Gabim në leximin e kartelës %s: \n"
"%s\n"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:2563
msgid "Unable to send message: "
msgstr "S’arrihet të dërgohet mesazh: "
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:2570
#, c-format
msgid "Unable to send message to %s:"
msgstr "S’arrihet të dërgohet mesazh te %s:"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:2973
msgid "Place Closed"
msgstr "Vendi u Mbyll"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3227
msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofon"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3228
msgid "Speakers"
msgstr "Altoparlantë"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3229
msgid "Video Camera"
msgstr "Kamera Video"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3233
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:23
msgid "File Transfer"
msgstr "Shpërngulje Kartele"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3265
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3903
msgid "Supports"
msgstr "Mbulon"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3270
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3873
msgid "External User"
msgstr "Përdorues i Jashtëm"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3376
msgid "Create conference with user"
msgstr "Hap konferencë me përdoruesin"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3377
#, c-format
msgid ""
"Please enter a topic for the new conference, and an invitation message to be "
"sent to %s"
msgstr ""
"Ju lutemi, jepni një temë për konferencën e re, dhe një mesazh ftesë për t’u "
"dërguar te %s"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3381
msgid "New Conference"
msgstr "Konferencë e Re"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3383
msgid "Create"
msgstr "Krijoje"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3448
msgid "Available Conferences"
msgstr "Konferenca të Gatshme"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3454
msgid "Create New Conference..."
msgstr "Krijoni Konferencë të Re…"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3461
msgid "Invite user to a conference"
msgstr "Ftoni përdorues te një konferencë"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3462
#, c-format
msgid ""
"Select a conference from the list below to send an invite to user %s. Select "
"\"Create New Conference\" if you'd like to create a new conference to invite "
"this user to."
msgstr ""
"Përzgjidhni konferencë prej listës vijuese për t’i dërguar ftesë përdoruesit "
"%s. Përzgjidhni \"Krijoni Konferencë të Re\", nëse do të donit të krijonit "
"konferencë të re ku të ftohet ky përdorues."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3467
msgid "Invite to Conference"
msgstr "Ftoni në Konferencë"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3522
msgid "Invite to Conference..."
msgstr "Ftoni te Konferencë…"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3540 pidgin/gtkconv.c:4073
msgid "Topic:"
msgstr "Temë:"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3600
msgid "A server is required to connect this account"
msgstr "Për lidhjen te kjo llogari lypset një shërbyes"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3892
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3895
msgid "Last Known Client"
msgstr "Klienti i Fundit i Njohur"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3894
#, c-format
msgid "Unknown (0x%04x)<br>"
msgstr "I panjohur (0x%04x)<br>"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4055
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5035
msgid "User Name"
msgstr "Emër Përdoruesi"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4058
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5038
msgid "Sametime ID"
msgstr "ID Sametime"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4082
msgid "An ambiguous user ID was entered"
msgstr "U dha një ID përdoruesi e dykuptimtë"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4083
#, c-format
msgid ""
"The identifier '%s' may possibly refer to any of the following users. Please "
"select the correct user from the list below to add them to your buddy list."
msgstr ""
"Identifikuesi '%s' mundet ndoshta t’i referohet cilitdo prej përdoruesve "
"vijues. Përzgjidhni prej listës më poshtë përdoruesin e duhur, i cili të "
"shtohet te lista e shokëve."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4088
msgid "Select User"
msgstr "Përzgjidhni Përdorues"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4742
#, c-format
msgid "Import Sametime List for Account %s"
msgstr "Importo Listë Sametime për Llogarinë %s"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4782
#, c-format
msgid "Export Sametime List for Account %s"
msgstr "Eksporto Listë Sametime për Llogarinë %s"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4836
msgid "Unable to add group: group exists"
msgstr "S’arrihet të shtohet grup: grupi ekziston"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4837
#, c-format
msgid "A group named '%s' already exists in your buddy list."
msgstr "Te lista juaj e shokëve ka tashmë një grup të quajtur '%s'."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4840
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4971
msgid "Unable to add group"
msgstr "S’arrihet të shtohet grup"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4900
msgid "Possible Matches"
msgstr "Përputhje të Mundshme"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4916
msgid "Notes Address Book group results"
msgstr "Përfundime grupesh Libri Adresash Notes"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4917
#, c-format
msgid ""
"The identifier '%s' may possibly refer to any of the following Notes Address "
"Book groups. Please select the correct group from the list below to add it "
"to your buddy list."
msgstr ""
"Identifikuesi '%s' ka të ngjarë t’i referohet ndonjërit prej grupeve vijues "
"nga Libri i Adresave Notes. Ju lutemi, përzgjidhni grupin e duhur prej "
"listës më poshtë, që të shtohet te lista juaj e shokëve."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4922
msgid "Select Notes Address Book"
msgstr "Përzgjidhni Libër Adresash Notes"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4965
msgid "Unable to add group: group not found"
msgstr "S’arrihet të shtohet grup: s’u gjet grup"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4967
#, c-format
msgid ""
"The identifier '%s' did not match any Notes Address Book groups in your "
"Sametime community."
msgstr ""
"Identifikuesi '%s' s’u përputh me ndonjë prej grupeve nga Libri i Adresave "
"Notes te bashkësia juaj Sametime."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5009
msgid "Notes Address Book Group"
msgstr "Grup Libri Adresash Notes"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5010
msgid ""
"Enter the name of a Notes Address Book group in the field below to add the "
"group and its members to your buddy list."
msgstr ""
"Jepni te fusha më poshtë emrin e një grupi nga Libër Adresash Notes, që "
"grupi dhe anëtarët e tij të shtohen te lista juaj e shokëve."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5059
#, c-format
msgid "Search results for '%s'"
msgstr "Përfundime kërkimi për '%s'"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5060
#, c-format
msgid ""
"The identifier '%s' may possibly refer to any of the following users. You "
"may add these users to your buddy list or send them messages with the action "
"buttons below."
msgstr ""
"Identifikuesi '%s' ka të ngjarë t’i referohet ndonjërit prej përdoruesve "
"vijues. Me butonat e veprimeve më poshtë mundeni t’i shtoni këta përdorues "
"te lista juaj e shokëve ose t’u dërgoni mesazhe."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5067 pidgin/gtknotify.c:1013
msgid "Search Results"
msgstr "Përfundime Kërkimi"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5092
msgid "No matches"
msgstr "Pa përputhje"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5093
#, c-format
msgid "The identifier '%s' did not match any users in your Sametime community."
msgstr ""
"Identifikuesi '%s' s’u përputh me ndonjë përdorues nga bashkësia juaj "
"Sametime."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5097
msgid "No Matches"
msgstr "Pa Përputhje"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5135
msgid "Search for a user"
msgstr "Kërko për përdorues"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5136
msgid ""
"Enter a name or partial ID in the field below to search for matching users "
"in your Sametime community."
msgstr ""
"Jepni te fusha më poshtë një emër ose ID të pjesshme për kërkim përdoruesish "
"me përputhje te bashkësia juaj Sametime."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5139
msgid "User Search"
msgstr "Kërkim Përdoruesi"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5152
msgid "Import Sametime List..."
msgstr "Importoni Listë Sametime…"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5156
msgid "Export Sametime List..."
msgstr "Eksportoni Listë Sametime…"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5160
msgid "Add Notes Address Book Group..."
msgstr "Shtoni Grup Libri Adresash Notes…"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5164
msgid "User Search..."
msgstr "Kërkim Përdoruesi…"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5223
msgid "Force login (ignore server redirects)"
msgstr "Detyro hyrjen (shpërfill ridrejtime shërbyesi)"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5233
msgid "Hide client identity"
msgstr "Fshih identitet klienti"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:56 libpurple/protocols/silc/buddy.c:424
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:552 libpurple/protocols/silc/buddy.c:715
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:431
#, c-format
msgid "User %s is not present in the network"
msgstr "Përdoruesi %s s’është i pranishëm në rrjetin"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:57 libpurple/protocols/silc/buddy.c:115
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:121 libpurple/protocols/silc/buddy.c:127
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:133 libpurple/protocols/silc/buddy.c:139
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:145 libpurple/protocols/silc/buddy.c:265
msgid "Key Agreement"
msgstr "Marrëveshje Kyçesh"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:58
msgid "Cannot perform the key agreement"
msgstr "S’përmbushet dot ujdi kyçesh"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:116
msgid "Error occurred during key agreement"
msgstr "Ndodhi gabim në marrëveshje kyçesh"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:122
msgid "Key Agreement failed"
msgstr "Marrëveshja e Kyçeve dështoi"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:128
msgid "Timeout during key agreement"
msgstr "Mbarim kohe gjatë ujdie kyçesh"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:134
msgid "Key agreement was aborted"
msgstr "Marrëveshja e kyçeve u ndërpre"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:139
msgid "Key agreement is already started"
msgstr "Marrëveshja e kyçeve ka zënë fill tashmë"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:145
msgid "Key agreement cannot be started with yourself"
msgstr "S’mund të nisni marrëveshje kyçesh me vetveten"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:266 libpurple/protocols/silc/buddy.c:397
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:511 libpurple/protocols/silc/buddy.c:522
msgid "The remote user is not present in the network any more"
msgstr "Përdoruesi i largët s’është më i pranishëm në rrjet"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:309
#, c-format
msgid ""
"Key agreement request received from %s. Would you like to perform the key "
"agreement?"
msgstr ""
"Kërkesë pranimi kyçi marrë prej %s. Do të donit të përmbushet pranimi i "
"kyçit?"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:313
#, c-format
msgid ""
"The remote user is waiting key agreement on:\n"
"Remote host: %s\n"
"Remote port: %d"
msgstr ""
"Përdoruesi i largët po pret ujdi kyçesh në:\n"
"Strehë e largët: %s\n"
"Portë e largët: %d"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:326
msgid "Key Agreement Request"
msgstr "Kërkesë Marrëveshjeje Kyçesh"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:396 libpurple/protocols/silc/buddy.c:426
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:466
msgid "IM With Password"
msgstr "MA Me Fjalëkalim"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:427
msgid "Cannot set IM key"
msgstr "S’caktohet dot kyç MA-je"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:467
msgid "Set IM Password"
msgstr "Caktoni Fjalëkalim MA-sh"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:510 libpurple/protocols/silc/buddy.c:521
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:554 libpurple/protocols/silc/ops.c:1419
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1431
msgid "Get Public Key"
msgstr "Merr Kyç Publik"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:555 libpurple/protocols/silc/ops.c:1420
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1432
msgid "Cannot fetch the public key"
msgstr "Nuk sillet dot kyçi publik"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:635 libpurple/protocols/silc/buddy.c:1695
msgid "Show Public Key"
msgstr "Shfaq Kyç Publik"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:636 libpurple/protocols/silc/buddy.c:1041
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:223
msgid "Could not load public key"
msgstr "S’u ngarkua dot kyç publik"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:716 libpurple/protocols/silc/ops.c:1080
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1220
msgid "User Information"
msgstr "Të dhëna Përdoruesi"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:739
#, c-format
msgid "The %s buddy is not trusted"
msgstr "Shokut %s s’i zihet besë"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:742
msgid ""
"You cannot receive buddy notifications until you import his/her public key. "
"You can use the Get Public Key command to get the public key."
msgstr ""
"S’merrni dot njoftime shokësh pa importuar kyçin e tij/saj publik. Për të "
"marrë kyç publik mund të përdorni urdhrin Merr Kyç Publik."
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1075
msgid "Open..."
msgstr "Hapni…"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1086
#, c-format
msgid "The %s buddy is not present in the network"
msgstr "Shoku %s s’është i pranishëm në rrjet"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1089
msgid ""
"To add the buddy you must import his/her public key. Press Import to import "
"a public key."
msgstr ""
"Për të shtuar shokun duhet të importoni kyçin e tij/saj publik. Shtypni "
"Importo për të importuar një kyç publik."
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1093
msgid "_Import..."
msgstr "_Importoni…"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1199
msgid "Select correct user"
msgstr "Përzgjidhni përdoruesin e duhur"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1201
msgid ""
"More than one user was found with the same public key. Select the correct "
"user from the list to add to the buddy list."
msgstr ""
"U gjet më shumë se një përdorues me të njëjtin kyç publik. Përzgjidhni prej "
"listës përdoruesin e duhur i cili të shtohet te lista e shokëve."
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1203
msgid ""
"More than one user was found with the same name. Select the correct user "
"from the list to add to the buddy list."
msgstr ""
"U gjet më shumë se një përdorues me të njëjtin emër. Përzgjidhni prej listës "
"përdoruesin e duhur i cili të shtohet te lista e shokëve."
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1497
msgid "Detached"
msgstr "Shkëputur"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1501 libpurple/protocols/silc/silc.c:84
msgid "Indisposed"
msgstr "Pa qejf"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1505 libpurple/protocols/silc/silc.c:86
msgid "Wake Me Up"
msgstr "Zgjomë"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1507 libpurple/protocols/silc/silc.c:78
msgid "Hyper Active"
msgstr "Tej mase Aktiv"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1509
msgid "Robot"
msgstr "Robot"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1516 libpurple/protocols/silc/silc.c:1011
#: libpurple/protocols/silc/util.c:481
msgid "Happy"
msgstr "I lumtur"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1518 libpurple/protocols/silc/silc.c:1013
#: libpurple/protocols/silc/util.c:483
msgid "Sad"
msgstr "I trishtuar"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1520 libpurple/protocols/silc/silc.c:1015
#: libpurple/protocols/silc/util.c:485
msgid "Angry"
msgstr "I nxehur"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1522 libpurple/protocols/silc/silc.c:1017
#: libpurple/protocols/silc/util.c:487
msgid "Jealous"
msgstr "Xheloz"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1524 libpurple/protocols/silc/silc.c:1019
#: libpurple/protocols/silc/util.c:489
msgid "Ashamed"
msgstr "I turpëruar"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1526 libpurple/protocols/silc/silc.c:1021
#: libpurple/protocols/silc/util.c:491
msgid "Invincible"
msgstr "I pamposhtur"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1528 libpurple/protocols/silc/util.c:493
msgid "In Love"
msgstr "I dashuruar"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1530 libpurple/protocols/silc/silc.c:1025
#: libpurple/protocols/silc/util.c:495
msgid "Sleepy"
msgstr "Përgjumësh"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1532 libpurple/protocols/silc/silc.c:1027
#: libpurple/protocols/silc/util.c:497
msgid "Bored"
msgstr "I mërzitur"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1534 libpurple/protocols/silc/silc.c:1029
#: libpurple/protocols/silc/util.c:499
msgid "Excited"
msgstr "I ngazëllyer"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1536 libpurple/protocols/silc/silc.c:1031
#: libpurple/protocols/silc/util.c:501
msgid "Anxious"
msgstr "I merakosur"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1570 libpurple/protocols/silc/ops.c:1116
msgid "User Modes"
msgstr "Mënyra Përdoruesi"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1593 libpurple/protocols/silc/ops.c:1135
msgid "Preferred Contact"
msgstr "Kontakt i Parapëlqyer"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1600 libpurple/protocols/silc/ops.c:1142
msgid "Preferred Language"
msgstr "Gjuhë e Parapëlqyer"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1607 libpurple/protocols/silc/ops.c:1149
msgid "Device"
msgstr "Pajisje"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1614 libpurple/protocols/silc/ops.c:1156
msgid "Timezone"
msgstr "Zonë kohore"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1621 libpurple/protocols/silc/ops.c:1163
msgid "Geolocation"
msgstr "Gjeovendndodhje"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1678
msgid "Reset IM Key"
msgstr "Ricaktoni Kyç MA-sh"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1683
msgid "IM with Key Exchange"
msgstr "MA me Shkëmbim Kyçesh"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1688
msgid "IM with Password"
msgstr "MA me Fjalëkalim"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1701
msgid "Get Public Key..."
msgstr "Merrni Kyç Publik…"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1708 libpurple/protocols/silc/ops.c:1535
msgid "Kill User"
msgstr "Asgjëso Përdorues"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1718 libpurple/protocols/silc/chat.c:971
msgid "Draw On Whiteboard"
msgstr "Vizato Në Tabela"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:42
msgid "_Passphrase:"
msgstr "_Frazëkalim:"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:83
#, c-format
msgid "Channel %s does not exist in the network"
msgstr "Kanali %s s’ekziston në rrjet"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:84 libpurple/protocols/silc/chat.c:180
msgid "Channel Information"
msgstr "Të dhëna Kanali"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:85
msgid "Cannot get channel information"
msgstr "S’arrihet të merren të dhëna kanali"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:123
#, c-format
msgid "<b>Channel Name:</b> %s"
msgstr "<b>Emër Kanali:</b> %s"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:126
#, c-format
msgid "<br><b>User Count:</b> %d"
msgstr "<br><b>Numër Përdoruesish:</b> %d"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:133
#, c-format
msgid "<br><b>Channel Founder:</b> %s"
msgstr "<br><b>Themelues Kanali:</b> %s"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:142
#, c-format
msgid "<br><b>Channel Cipher:</b> %s"
msgstr "<br><b>Shifër Kanali:</b> %s"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:147
#, c-format
msgid "<br><b>Channel HMAC:</b> %s"
msgstr "<br><b>Kanal HMAC:</b> %s"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:152
#, c-format
msgid "<br><b>Channel Topic:</b><br>%s"
msgstr "<br><b>Temë Kanali:</b><br>%s"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:157
msgid "<br><b>Channel Modes:</b> "
msgstr "<br><b>Mënyra Kanali:</b> "
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:171
#, c-format
msgid "<br><b>Founder Key Fingerprint:</b><br>%s"
msgstr "<br><b>Gjurmë gishtash Kyçi Themeluesi:</b><br>%s"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:172
#, c-format
msgid "<br><b>Founder Key Babbleprint:</b><br>%s"
msgstr "<br><b>Kyç Babbleprint Themeluesi:</b><br>%s"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:222
msgid "Add Channel Public Key"
msgstr "Shtoni Kyç Publik Kanali"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:290
msgid "Open Public Key..."
msgstr "Hapni Kyç Publik…"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:410
msgid "Channel Passphrase"
msgstr "Frazëkalim Kanali"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:417
msgid "Channel Public Keys List"
msgstr "Listë Kyçesh Publikë Kanali"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:421
msgid ""
"Channel authentication is used to secure the channel from unauthorized "
"access. The authentication may be based on passphrase and digital "
"signatures. If passphrase is set, it is required to be able to join. If "
"channel public keys are set then only users whose public keys are listed are "
"able to join."
msgstr ""
"Mirëfilltësimi i kanalit përdoret për të siguruar kanalin kundrejt hyrjesh "
"të paautorizuara. Mirëfilltësimi mund të bazohet në frazëkalime dhe "
"nënshkrime numerike. Nëse është caktuar frazëkalim, ai është i domosdoshëm "
"për të qenë në gjendje të bëhet hyrja. Nëse janë caktuar kyçe publikë "
"kanali, atëherë vetëm përdoruesit që kanë një nga këta kyçe publikë janë në "
"gjendje të futen."
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:430 libpurple/protocols/silc/chat.c:431
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:467 libpurple/protocols/silc/chat.c:468
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:905
msgid "Channel Authentication"
msgstr "Mirëfilltësim Kanali"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:432 libpurple/protocols/silc/chat.c:469
msgid "Add / Remove"
msgstr "Shto / Hiq"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:585
msgid "Group Name"
msgstr "Emër Grupi"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:589 libpurple/protocols/silc/ops.c:1742
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1283
msgid "Passphrase"
msgstr "Frazëkalim"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:600
#, c-format
msgid "Please enter the %s channel private group name and passphrase."
msgstr "Ju lutemi, jepni emër grupi privat dhe frazëkalim kanali %s."
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:602
msgid "Add Channel Private Group"
msgstr "Shtoni Grup Privat Kanali"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:734
msgid "User Limit"
msgstr "Kufi Përdoruesi"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:735
msgid "Set user limit on channel. Set to zero to reset user limit."
msgstr ""
"Caktoni kufi përdoruesish në kanal. Vëreni zero për ta rikthyer kufirin e "
"përdoruesit te fillimet."
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:898
msgid "Add Private Group"
msgstr "Shtoni Grup Privat"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:911
msgid "Reset Permanent"
msgstr "Ricaktojeni të Përhershëm"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:916
msgid "Set Permanent"
msgstr "Caktojeni të Përhershëm"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:924
msgid "Set User Limit"
msgstr "Caktoni Kufi Përdoruesi"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:930
msgid "Reset Topic Restriction"
msgstr "Rivendosni Kufizime Teme"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:935
msgid "Set Topic Restriction"
msgstr "Vendosni Kufizime Teme"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:942
msgid "Reset Private Channel"
msgstr "Ricaktoni Kanal Privat"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:947
msgid "Set Private Channel"
msgstr "Caktoni Kanal Privat"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:954
msgid "Reset Secret Channel"
msgstr "Ricaktoni Kanal të Fshehtë"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:959
msgid "Set Secret Channel"
msgstr "Caktoni Kanal të Fshehtë"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:1020
#, c-format
msgid ""
"You have to join the %s channel before you are able to join the private group"
msgstr ""
"Duhet të futeni në kanalin %s para se të mund të bëheni pjesë e një grupi "
"privat"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:1022
msgid "Join Private Group"
msgstr "Hyni Në Grup Privat"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:1023
msgid "Cannot join private group"
msgstr "S’hyhet dot në grup privat"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:1221 libpurple/protocols/silc/silc.c:1489
msgid "Call Command"
msgstr "Urdhër Thirrjeje"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:1222 libpurple/protocols/silc/silc.c:1490
msgid "Cannot call command"
msgstr "S’thirret dot urdhër"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:1222 libpurple/protocols/silc/silc.c:1491
msgid "Unknown command"
msgstr "Urdhër i panjohur"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:88 libpurple/protocols/silc/ft.c:104
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:108 libpurple/protocols/silc/ft.c:113
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:118 libpurple/protocols/silc/ft.c:123
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:128 libpurple/protocols/silc/ft.c:278
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:284 libpurple/protocols/silc/ft.c:290
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:296 libpurple/protocols/silc/ft.c:433
msgid "Secure File Transfer"
msgstr "Shpërngulje e Sigurt Kartelash"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:88 libpurple/protocols/silc/ft.c:105
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:109 libpurple/protocols/silc/ft.c:114
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:119 libpurple/protocols/silc/ft.c:124
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:129
msgid "Error during file transfer"
msgstr "Gabim gjatë shpërnguljeje kartele"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:89
msgid "Remote disconnected"
msgstr "I largëti u shkëput"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:110
msgid "Permission denied"
msgstr "Leje e mohuar"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:115
msgid "Key agreement failed"
msgstr "Marrëveshja e kyçeve dështoi"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:125
msgid "Creating connection failed"
msgstr "Dështoi krijimi i ndërlidhjes"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:130
msgid "File transfer session does not exist"
msgstr "S’ka sesione shpërngulje kartelash"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:279
msgid "No file transfer session active"
msgstr "S’ka sesion shpërnguljeje kartelash aktiv"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:285
msgid "File transfer already started"
msgstr "Shpërngulje kartelash tashmë e filluar"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:291
msgid "Could not perform key agreement for file transfer"
msgstr "S’u përmbush dot ujdi kyçesh për shpërngulje kartelash"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:297
msgid "Could not start the file transfer"
msgstr "S’u nis dot shpërngulja e kartelës"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:434
msgid "Cannot send file"
msgstr "S’dërgohet dot kartelë"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:79
msgid "Error occurred"
msgstr "Ndodhi një gabim"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:560 libpurple/protocols/silc/ops.c:569
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:578
#, c-format
msgid "%s has changed the topic of <I>%s</I> to: %s"
msgstr "%s ka ndryshuar temën e <I>%s</I> në: %s"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:644
#, c-format
msgid "<I>%s</I> set channel <I>%s</I> modes to: %s"
msgstr "<I>%s</I> rregullon mënyra kanali <I>%s</I> në: %s"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:648
#, c-format
msgid "<I>%s</I> removed all channel <I>%s</I> modes"
msgstr "<I>%s</I> hoqi krejt mënyrat e kanalit <I>%s</I>"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:680
#, c-format
msgid "<I>%s</I> set <I>%s's</I> modes to: %s"
msgstr "<I>%s</I> caktoi mënyra <I>%s's</I> në: %s"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:688
#, c-format
msgid "<I>%s</I> removed all <I>%s's</I> modes"
msgstr "<I>%s</I> hoqi krejt mënyrat për <I>%s's</I>"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:717
#, c-format
msgid "You have been kicked off <I>%s</I> by <I>%s</I> (%s)"
msgstr "Jeni përzënë <I>%s</I> prej <I>%s</I> (%s)"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:744 libpurple/protocols/silc/ops.c:749
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:754
#, c-format
msgid "You have been killed by %s (%s)"
msgstr "Jeni asgjësuar prej %s (%s)"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:775 libpurple/protocols/silc/ops.c:780
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:785
#, c-format
msgid "Killed by %s (%s)"
msgstr "Asgjësuar prej %s (%s)"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:822
msgid "Server signoff"
msgstr "Çnënshkrim shërbyesi"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1004
msgid "Join Chat"
msgstr "Merrni Pjesë Në Fjalosje"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1039
#, c-format
msgid "You are channel founder on <I>%s</I>"
msgstr "Jeni krijues kanali në <I>%s</I>"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1043
#, c-format
msgid "Channel founder on <I>%s</I> is <I>%s</I>"
msgstr "Themelues kanali në <I>%s</I> është <I>%s</I>"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1100 libpurple/protocols/silc/ops.c:1237
msgid "Real Name"
msgstr "Emër i Vërtetë"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1128
msgid "Status Text"
msgstr "Tekst Gjendjesh"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1200 libpurple/protocols/silc/ops.c:1262
msgid "Public Key Fingerprint"
msgstr "Shenja gishtash Kyçi Publik"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1201 libpurple/protocols/silc/ops.c:1263
msgid "Public Key Babbleprint"
msgstr "\"Babbleprint\" Kyçi Publik"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1281 libpurple/protocols/silc/silc.c:1340
msgid "Detach From Server"
msgstr "Shkëpute Prej Shërbyesi"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1281
msgid "Cannot detach"
msgstr "S’shkëputet dot"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1302
msgid "Cannot set topic"
msgstr "S’caktohet dot temë"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1332
msgid "Failed to change nickname"
msgstr "Dështoi në ndryshim nofke"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1386
msgid "Roomlist"
msgstr "Listë dhomash"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1386
msgid "Cannot get room list"
msgstr "S’merret dot listë dhome"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1387
msgid "Network is empty"
msgstr "Rrjeti është i zbrazët"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1433
msgid "No public key was received"
msgstr "S’u mor kuç publik"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1446 libpurple/protocols/silc/ops.c:1460
msgid "Server Information"
msgstr "Të dhëna Shërbyesi"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1447
msgid "Cannot get server information"
msgstr "S’arrihet të merren të dhëna shërbyesi"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1472
msgid "Server Statistics"
msgstr "Statistika Shërbyesi"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1473
msgid "Cannot get server statistics"
msgstr "S’arrihet të merren statistika shërbyesi"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1481
#, c-format
msgid ""
"Local server start time: %s\n"
"Local server uptime: %s\n"
"Local server clients: %d\n"
"Local server channels: %d\n"
"Local server operators: %d\n"
"Local router operators: %d\n"
"Local cell clients: %d\n"
"Local cell channels: %d\n"
"Local cell servers: %d\n"
"Total clients: %d\n"
"Total channels: %d\n"
"Total servers: %d\n"
"Total routers: %d\n"
"Total server operators: %d\n"
"Total router operators: %d\n"
msgstr ""
"Kohë nisjeje shërbyesi vendor: %s\n"
"Kohë shërbyesi vendor pa u fikur: %s\n"
"Klientë shërbyesi vendor: %d\n"
"Kanale shërbyesi vendor: %d\n"
"Operatorë shërbyesi vendor: %d\n"
"Operatorë rrugëzuesi vendor: %d\n"
"klientë qelize vendore: %d\n"
"Kanale qelize vendore: %d\n"
"Shërbyes qelize vendore: %d\n"
"Klientë gjithsej: %d\n"
"Kanale gjithsej: %d\n"
"Shërbyes gjithsej: %d\n"
"Rrugëzues gjithsej: %d\n"
"Operatorë shërbyesi gjithsej: %d\n"
"Operatorë rrugëzuesi gjithsej: %d\n"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1513
msgid "Network Statistics"
msgstr "Statistika Rrjeti"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1522 libpurple/protocols/silc/ops.c:1528
msgid "Ping"
msgstr "Ping"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1522
msgid "Ping failed"
msgstr "Pingu dështoi"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1528
msgid "Ping reply received from server"
msgstr "U mor prej shërbyesi përgjigje ping-u"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1536
msgid "Could not kill user"
msgstr "S’u arrit të asgjësohet përdoruesi"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1576
msgid "WATCH"
msgstr "MBIKËQYRE"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1576
msgid "Cannot watch user"
msgstr "S’mbikëqyret dot përdoruesi"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1653 libpurple/protocols/silc/ops.c:1704
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:408
msgid "Resuming session"
msgstr "Po rimerret sesioni"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1655
msgid "Authenticating connection"
msgstr "Po mirëfilltësohet lidhja"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1706
msgid "Verifying server public key"
msgstr "Po verifikohet kyçi publik i shërbyesit"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1743
msgid "Passphrase required"
msgstr "Lyp frazëkalim"
#: libpurple/protocols/silc/pk.c:102
#, c-format
msgid ""
"Received %s's public key. Your local copy does not match this key. Would you "
"still like to accept this public key?"
msgstr ""
"U mor kyç publik për %s. Kopja juaj vendore s’përputhet me këtë kyç. Do të "
"donit ende të pranohet ky kyç publik?"
#: libpurple/protocols/silc/pk.c:107
#, c-format
msgid "Received %s's public key. Would you like to accept this public key?"
msgstr "U mor kyç publik për %s. Do të donit të pranohet ky kyç publik?"
#: libpurple/protocols/silc/pk.c:111
#, c-format
msgid ""
"Fingerprint and babbleprint for the %s key are:\n"
"\n"
"%s\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Shenjat e gishtave dhe \"babbleprint\" për kyçin %s janë:\n"
"\n"
"%s\n"
"%s\n"
#: libpurple/protocols/silc/pk.c:114 libpurple/protocols/silc/pk.c:143
msgid "Verify Public Key"
msgstr "Verifiko Kyç Publik"
#: libpurple/protocols/silc/pk.c:119
msgid "_View..."
msgstr "_Parje…"
#: libpurple/protocols/silc/pk.c:144
msgid "Unsupported public key type"
msgstr "Lloj i pambuluar kyçi publik"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:335
msgid "Disconnected by server"
msgstr "Shkëputur prej shërbyesit"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:343
msgid "Error connecting to SILC Server"
msgstr "Gabim gjatë lidhjes te Shërbyes SILC"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:349
msgid "Key Exchange failed"
msgstr "Shkëmbimi i Kyçeve dështoi"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:359
msgid ""
"Resuming detached session failed. Press Reconnect to create new connection."
msgstr ""
"Dështoi rimarrja e sesionit të shkëputur. Shtypni Rilidhu për të krijuar një "
"lidhje të re."
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:411
msgid "Performing key exchange"
msgstr "Po kryhet shkëmbim kyçesh"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:473 libpurple/proxy.c:793
#: libpurple/proxy.c:983
msgid "Invalid proxy settings"
msgstr "Rregullime të pavlefshme ndërmjetësi"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:528 libpurple/protocols/silc/silc.c:545
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:574
msgid "Unable to load SILC key pair"
msgstr "S’arrihet të ngarkohet çift kyçesh SILC"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:559
msgid "Connecting to SILC Server"
msgstr "Po bëhet lidhja me Shërbyesin SILC"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:605
msgid "Out of memory"
msgstr "Kujtesë e pamjaftueshme"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:657
msgid "Unable to initialize SILC protocol"
msgstr "S’arrihet të gatitet protokolli SILC"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:670
msgid "Error loading SILC key pair"
msgstr "Gabim gjatë ngarkimit të çiftit të kyçeve SILC"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:718 libpurple/protocols/silc/silc.c:1902
#, c-format
msgid "Download %s: %s"
msgstr "Shkarkim i %s: %s"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1007
msgid "Your Current Mood"
msgstr "Humori Juaj i Tanishëm"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1009
msgid "Normal"
msgstr "Normale"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1023
msgid "In love"
msgstr "I dashuruar"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1034
msgid ""
"\n"
"Your Preferred Contact Methods"
msgstr ""
"\n"
"Metoda Kontakti Tuajat të Parapëlqyera"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1040 libpurple/protocols/silc/util.c:522
msgid "Phone"
msgstr "Telefon"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1042 libpurple/protocols/silc/util.c:526
msgid "SMS"
msgstr "SMS"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1044 libpurple/protocols/silc/util.c:528
msgid "MMS"
msgstr "MMS"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1046
msgid "Video conferencing"
msgstr "Videokonferencë"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1051
msgid "Your Current Status"
msgstr "Gjendja Juaj e Tanishme"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1059
msgid "Let others see what computer you are using"
msgstr "Lërini të tjerët të shohin se ç’kompjuter po përdorni"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1066
msgid "Your VCard File"
msgstr "Kartela juaj VCard"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1072
msgid "Timezone (UTC)"
msgstr "Zonë kohore (UTC)"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1076 libpurple/protocols/silc/silc.c:1077
msgid "User Online Status Attributes"
msgstr "Atribute Gjendjeje Përdoruesi Në Linjë"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1078
msgid ""
"You can let other users see your online status information and your personal "
"information. Please fill the information you would like other users to see "
"about yourself."
msgstr ""
"Mund t’u lejoni përdoruesve të tjerë të shohin të dhëna rreth gjendjes suaj "
"në linjë dhe të dhëna vetjake. Ju lutemi, plotësoni të dhëna rreth jush që "
"do të donit të shiheshin nga përdorues të tjerë."
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1118 libpurple/protocols/silc/silc.c:1126
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1761
msgid "Message of the Day"
msgstr "Mesazhi i Ditës"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1118
msgid "No Message of the Day available"
msgstr "Pa Mesazh të Ditës"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1119 libpurple/protocols/silc/silc.c:1756
msgid "There is no Message of the Day associated with this connection"
msgstr "S’ka Mesazh të Ditës përshoqëruar kësaj lidhjeje"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1171 libpurple/protocols/silc/silc.c:1218
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1291 libpurple/protocols/silc/silc.c:1292
msgid "Create New SILC Key Pair"
msgstr "Krijo Çift të Ri Kyçesh SILC"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1219
msgid "Key Pair Generation failed"
msgstr "Prodhimi i Çiftit të Kyçeve dështoi"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1259
msgid "Key length"
msgstr "Gjatësi kyçi"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1261
msgid "Public key file"
msgstr "Kartelë kyçi publik"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1263
msgid "Private key file"
msgstr "Kartelë kyçi vetjak"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1270
msgid "Hostname"
msgstr "Strehëemër"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1276
msgid "Organization"
msgstr "Organizëm"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1286
msgid "Passphrase (retype)"
msgstr "Frazëkalim (rishtypeni)"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1293
msgid "Generate Key Pair"
msgstr "Prodho Çift Kyçesh"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1336
msgid "Online Status"
msgstr "Gjendje për Në linjë"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1344
msgid "View Message of the Day"
msgstr "Shihni Mesazhin e Ditës"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1348
msgid "Create SILC Key Pair..."
msgstr "Prodhoni Çift Kyçesh SILC…"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1443
#, c-format
msgid "User <I>%s</I> is not present in the network"
msgstr "Përdoruesi <I>%s</I> s’është i pranishëm në rrjet"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1629
msgid "Topic too long"
msgstr "Temë shumë e gjatë"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1711
msgid "You must specify a nick"
msgstr "Duhet të përcaktoni nofkë"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1815
#, c-format
msgid "channel %s not found"
msgstr "s’u gjet kanal %s"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1820
#, c-format
msgid "channel modes for %s: %s"
msgstr "mënyra kanali për %s: %s"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1822
#, c-format
msgid "no channel modes are set on %s"
msgstr "s’ka mënyra kanali të vendosura për %s"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1834
#, c-format
msgid "Failed to set cmodes for %s"
msgstr "Dështoi në caktimin e \"cmodes\" për %s"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1864
#, c-format
msgid "Unknown command: %s, (may be a client bug)"
msgstr "Urdhër i panjohur: %s, (mund të jetë edhe një e metë klienti)"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1947
msgid "part [channel]: Leave the chat"
msgstr "part [kanal]: Ikni nga fjalosja"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1953
msgid "leave [channel]: Leave the chat"
msgstr "leave [channel]: Braktiseni fjalosjen"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1959
msgid "topic [&lt;new topic&gt;]: View or change the topic"
msgstr "topic [&lt;temë e re&gt;]: Shihni ose ndryshoni temën"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1966
msgid "join &lt;channel&gt; [&lt;password&gt;]: Join a chat on this network"
msgstr ""
"join &lt;kanal&gt; [&lt;fjalëkalim&gt;]: Merrni pjesë në një fjalosjeje në "
"këtë rrjet"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1972
msgid "list: List channels on this network"
msgstr "list: Paraqet kanalet e këtij rrjeti"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1978
msgid "whois &lt;nick&gt;: View nick's information"
msgstr "whois &lt;nofkë&gt;: Shihni të dhëna nofke"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1984
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2712
msgid "msg &lt;nick&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to a user"
msgstr ""
"msg &lt;nofkë&gt; &lt;mesazh&gt;: Dërgojini një përdoruesi një mesazh vetjak"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1990
msgid "query &lt;nick&gt; [&lt;message&gt;]: Send a private message to a user"
msgstr ""
"query &lt;nofkë&gt; [&lt;mesazh&gt;]: Dërgoni një mesazh vetjak te një "
"përdorues"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1996
msgid "motd: View the server's Message Of The Day"
msgstr "motd: Shihni Mesazhin e Ditës të shërbyesit"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2002
msgid "detach: Detach this session"
msgstr "detach: Shkëput këtë sesion"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2008
msgid "quit [message]: Disconnect from the server, with an optional message"
msgstr "quit [mesazh]: Shkëputuni prej shërbyesit, me një mesazh, po deshët"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2014
msgid "call &lt;command&gt;: Call any silc client command"
msgstr "call &lt;urdhër&gt;: Thërrisni çfarëdo urdhër silc klienti"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2022
msgid "kill &lt;nick&gt; [-pubkey|&lt;reason&gt;]: Kill nick"
msgstr "kill &lt;nofkë&gt; [-pubkey|&lt;arsye&gt;]: Asgjëso nofkë"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2028
msgid "nick &lt;newnick&gt;: Change your nickname"
msgstr "nick &lt;nofkë e re&gt;: Ndryshoni nofkën tuaj"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2034
msgid "whowas &lt;nick&gt;: View nick's information"
msgstr "whowas &lt;nofkë&gt;: Shihni të dhëna nofke"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2040
msgid ""
"cmode &lt;channel&gt; [+|-&lt;modes&gt;] [arguments]: Change or display "
"channel modes"
msgstr ""
"cmode &lt;kanal&gt; [+|-&lt;mënyra&gt;] [argumente]: Ndryshoni ose shfaqni "
"mënyra kanali"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2046
msgid ""
"cumode &lt;channel&gt; +|-&lt;modes&gt; &lt;nick&gt;: Change nick's modes "
"on channel"
msgstr ""
"cumode &lt;kanal&gt; +|-&lt;mënyra&gt; &lt;nofkë&gt;: Ndrysho mënyra nofke "
"në kanal"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2052
msgid "umode &lt;usermodes&gt;: Set your modes in the network"
msgstr "umode &lt;mënyrë përdoruesi&gt;: Caktoni mënyrat tuaja në rrjet"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2058
msgid "oper &lt;nick&gt; [-pubkey]: Get server operator privileges"
msgstr "oper &lt;nofkë&gt; [-pubkey]: Merr privilegje operatori shërbyesi"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2064
msgid ""
"invite &lt;channel&gt; [-|+]&lt;nick&gt;: invite nick or add/remove from "
"channel invite list"
msgstr ""
"invite &lt;kanal&gt; [-|+]&lt;nofkë&gt;: ftoni nofkë ose shtoni/hiqni prej "
"liste ftesash kanali"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2070
msgid "kick &lt;channel&gt; &lt;nick&gt; [comment]: Kick client from channel"
msgstr "kick &lt;kanal&gt; &lt;nofkë&gt; [koment]: Përzini klient prej kanali"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2076
msgid "info [server]: View server administrative details"
msgstr "info [shërbyes]: Shihni hollësi administrative shërbyesi"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2082
msgid "ban [&lt;channel&gt; +|-&lt;nick&gt;]: Ban client from channel"
msgstr "ban [&lt;kanal&gt; +|-&lt;nofkë&gt;]: Dëbojeni klientin nga kanali"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2088
msgid "getkey &lt;nick|server&gt;: Retrieve client's or server's public key"
msgstr "getkey &lt;nofkë|shërbyes&gt;: Merr kyç publik shërbyesi ose klienti"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2094
msgid "stats: View server and network statistics"
msgstr "stats: Shihni statistika shërbyesi dhe rrjeti"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2100
msgid "ping: Send PING to the connected server"
msgstr "ping: Dërgo PING te shërbyesi i lidhur"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2154 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2175
msgid "Network"
msgstr "Rrjet"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2165
msgid "Public Key file"
msgstr "Kartelë Kyçi Publik"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2169
msgid "Private Key file"
msgstr "Kartelë Kyçi Vetjak"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2179
msgid "Cipher"
msgstr "Shifër"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2189
msgid "HMAC"
msgstr "HMAC"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2192
msgid "Use Perfect Forward Secrecy"
msgstr "Përdor Të fshehtë të Përkryer Përcjelljesh"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2196
msgid "Public key authentication"
msgstr "Mirëfilltësim kyçi publik"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2199
msgid "Block IMs without Key Exchange"
msgstr "Blloko MA-ra pa Shkëmbim Kyçesh"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2202
msgid "Block messages to whiteboard"
msgstr "Blloko mesazhet për tabelë"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2205
msgid "Automatically open whiteboard"
msgstr "Hape tabelën vetvetiu"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2208
msgid "Digitally sign and verify all messages"
msgstr "Nënshkruaj dhe verifiko në mënyrë shifrore tërë mesazhet"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:163 libpurple/protocols/silc/util.c:205
msgid "Creating SILC key pair..."
msgstr "Po krijohet çift kyçesh SILC…"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:171 libpurple/protocols/silc/util.c:213
msgid "Unable to create SILC key pair"
msgstr "S’arrin të krijojë çift kyçesh SILC"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:322
#, c-format
msgid "Real Name: \t%s\n"
msgstr "Emër i vërtetë: \t%s\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:324
#, c-format
msgid "User Name: \t%s\n"
msgstr "Emër Përdoruesi: \t%s\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:326
#, c-format
msgid "Email: \t\t%s\n"
msgstr "Email: \t\t%s\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:328
#, c-format
msgid "Host Name: \t%s\n"
msgstr "Emër Strehe: \t%s\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:330
#, c-format
msgid "Organization: \t%s\n"
msgstr "Organizëm: \t%s\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:332
#, c-format
msgid "Country: \t%s\n"
msgstr "Vend: \t%s\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:333
#, c-format
msgid "Algorithm: \t%s\n"
msgstr "Algoritëm: \t%s\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:334
#, c-format
msgid "Key Length: \t%d bits\n"
msgstr "Gjatësi Kyçi: \t%d bite\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:336
#, c-format
msgid "Version: \t%s\n"
msgstr "Version: \t%s\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:338
#, c-format
msgid ""
"Public Key Fingerprint:\n"
"%s\n"
"\n"
msgstr ""
"Shenja gishtash Kyçi Publik:\n"
"%s\n"
"\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:339
#, c-format
msgid ""
"Public Key Babbleprint:\n"
"%s"
msgstr ""
"\"Babbleprint\" Kyçi Publik:\n"
"%s"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:341 libpurple/protocols/silc/util.c:342
msgid "Public Key Information"
msgstr "Të dhëna Kyçi Publik"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:524
msgid "Paging"
msgstr "Nr. faquesi"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:530
msgid "Video Conferencing"
msgstr "Videokonferencë"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:548
msgid "Computer"
msgstr "Kompjuter"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:550
msgid "Mobile Phone"
msgstr "Telefon Celular"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:552
msgid "PDA"
msgstr "PDA"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:554
msgid "Terminal"
msgstr "Terminal"
#: libpurple/protocols/silc/wb.c:290
#, c-format
msgid "%s sent message to whiteboard. Would you like to open the whiteboard?"
msgstr "%s dërgoi mesazh te tabela. Dëshironi të hapet tabela?"
#: libpurple/protocols/silc/wb.c:294
#, c-format
msgid ""
"%s sent message to whiteboard on %s channel. Would you like to open the "
"whiteboard?"
msgstr "%s dërgoi mesazh te tabela në kanalin %s. Dëshironi të hapet tabela?"
#: libpurple/protocols/silc/wb.c:308 pidgin/gtkwhiteboard.c:530
msgid "Whiteboard"
msgstr "Tabelë"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:1205
msgid "Unknown server response"
msgstr "Përgjigje e panjohur shërbyesi"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:1841
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:1904
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:1919
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:1986
msgid "Unable to create listen socket"
msgstr "S’arrin të krijojë \"socket\" dëgjimi"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:1872
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to resolve hostname : %s"
msgstr "S’arrihet të gjendet strehëemër: %s"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2019
msgid "SIP usernames may not contain whitespaces or @ symbols"
msgstr "Emrat e përdoruesve SIP s’mund të përmbajnë hapësira ose simbole @"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2039
msgid "SIP connect server not specified"
msgstr "Shërbyes lidhjeje SIP i paspecifikuar"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2155
msgid "Publish status (note: everyone may watch you)"
msgstr "Gjendje botimi (shënim: kushdo mund t’ju ndjekë)"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2161
msgid "Use UDP"
msgstr "Përdor UDP"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2163
msgid "Use proxy"
msgstr "Përdor ndërmjetës"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2165
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2491
msgid "Proxy"
msgstr "Ndërmjetës"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2167
msgid "Auth User"
msgstr "Mirëfilltësim Përdoruesi"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2169
msgid "Auth Domain"
msgstr "Mirëfilltësim Përkatësie"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:358
msgid ""
"(There was an error converting this message.\t Check the 'Encoding' option "
"in the Account Editor)"
msgstr ""
"(Pati një gabim në shndërrimin e këtij mesazhi.\t Kontrolloni mundësinë "
"'Kodime' te Përpunues Llogarish)"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:758
#, c-format
msgid "Unable to send to chat %s,%s,%s"
msgstr "S’arrihet të dërgohet fjalosje te %s,%s,%s"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:766
msgid "User is offline"
msgstr "Përdoruesi s’është në linjë"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:807
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1192
msgid "User"
msgstr "Përdorues"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:813
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1199
msgid "Hidden or not logged-in"
msgstr "I fshehur ose jo i futur"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:820
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1202
#, c-format
msgid "<br>At %s since %s"
msgstr "<br>Në %s që prej %s"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1509
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1510
msgid "Anyone"
msgstr "Cilido"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2363
msgid "_Class:"
msgstr "_Klasë:"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2369
msgid "_Instance:"
msgstr "_Instancë:"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2375
msgid "_Recipient:"
msgstr "_Marrës:"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2386
#, c-format
msgid "Attempt to subscribe to %s,%s,%s failed"
msgstr "Përpjekja për t’u pajtuar te %s,%s,%s dështoi"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2718
msgid "zlocate &lt;nick&gt;: Locate user"
msgstr "zlocate &lt;nofkë&gt;: Lokalizoni përdoruesin"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2724
msgid "zl &lt;nick&gt;: Locate user"
msgstr "zl &lt;nofkë&gt;: Lokalizoni përdoruesin"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2730
msgid "instance &lt;instance&gt;: Set the instance to be used on this class"
msgstr ""
"instance &lt;instancë&gt;: Caktoni instancën për t’u përdorur në këtë klasë"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2736
msgid "inst &lt;instance&gt;: Set the instance to be used on this class"
msgstr ""
"inst &lt;instancë&gt;: Caktoni instancën për t’u përdorur në këtë klasë"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2742
msgid "topic &lt;instance&gt;: Set the instance to be used on this class"
msgstr ""
"inst &lt;instancë&gt;: Caktoni instancën për t’u përdorur në këtë klasë"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2749
msgid "sub &lt;class&gt; &lt;instance&gt; &lt;recipient&gt;: Join a new chat"
msgstr ""
"sub &lt;klasë&gt; &lt;instancë&gt; &lt;marrës&gt;: Hyni në një fjalosje të re"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2755
msgid ""
"zi &lt;instance&gt;: Send a message to &lt;message,<i>instance</i>,*&gt;"
msgstr ""
"zi &lt;instance&gt;: Dërgoni një mesazh te &lt;message,<i>instance</i>,*&gt;"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2762
msgid ""
"zci &lt;class&gt; &lt;instance&gt;: Send a message to &lt;<i>class</i>,"
"<i>instance</i>,*&gt;"
msgstr ""
"zci &lt;class&gt; &lt;instance&gt;: Dërgoni një mesazh te &lt;<i>class</i>,"
"<i>instance</i>,*&gt;"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2769
msgid ""
"zcir &lt;class&gt; &lt;instance&gt; &lt;recipient&gt;: Send a message to &lt;"
"<i>class</i>,<i>instance</i>,<i>recipient</i>&gt;"
msgstr ""
"zcir &lt;class&gt; &lt;instance&gt; &lt;recipient&gt;: Dërgoni një mesazh te "
"&lt;<i>class</i>,<i>instance</i>,<i>recipient</i>&gt;"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2776
msgid ""
"zir &lt;instance&gt; &lt;recipient&gt;: Send a message to &lt;MESSAGE,"
"<i>instance</i>,<i>recipient</i>&gt;"
msgstr ""
"zir &lt;instance&gt; &lt;recipient&gt;: Dërgoni një mesazh te &lt;MESAZH,"
"<i>instance</i>,<i>recipient</i>&gt;"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2782
msgid "zc &lt;class&gt;: Send a message to &lt;<i>class</i>,PERSONAL,*&gt;"
msgstr "zc &lt;class&gt;: Dërgoni një mesazh te &lt;<i>class</i>,VETJAKE,*&gt;"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2871
msgid "Resubscribe"
msgstr "Ripajtohuni"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2874
msgid "Retrieve subscriptions from server"
msgstr "Merr pajtime prej shërbyesi"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2892
msgid "Use tzc"
msgstr "Përdor tzc"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2895
msgid "tzc command"
msgstr "Urdhër tzc"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2898
msgid "Export to .anyone"
msgstr "Eksporto te .anyone"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2901
msgid "Export to .zephyr.subs"
msgstr "Eksporto te .zephyr.subs"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2904
msgid "Import from .anyone"
msgstr "Importo prej .anyone"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2907
msgid "Import from .zephyr.subs"
msgstr "Importo prej .zephyr.subs"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2910
msgid "Realm"
msgstr "Emër i vërtetë"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2913
msgid "Exposure"
msgstr "Ekspozim"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2917
msgid "Encoding"
msgstr "Kodim"
#: libpurple/proxy.c:1080
#, c-format
msgid "Invalid Proxy type (%d) specified"
msgstr ""
#: libpurple/proxy.c:1090
msgid ""
"Either the host name or port number specified for your given proxy type is "
"invalid."
msgstr ""
"Ose emri i strehës, ose numri i portës së treguar për llojin tuaj të "
"ndërmjetësit është i pavlefshëm."
#: libpurple/request.c:1979
#, fuzzy
msgid "Invalid email address"
msgstr "Nofkë e Pavlefshme Dhome"
#: libpurple/request.c:2020
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid character '%c'"
msgstr "Emër i pavlefshëm dhome fjalosjeje"
#: libpurple/savedstatuses.c:42
msgid "I'm not here right now"
msgstr "Tani për tani, s’jam këtu"
#: libpurple/savedstatuses.c:524
msgid "saved statuses"
msgstr "gjendje të ruajtura"
#: libpurple/server.c:249
#, c-format
msgid "%s is now known as %s.\n"
msgstr "%s tani njihet si %s.\n"
#: libpurple/server.c:738
#, c-format
msgid ""
"%s has invited %s to the chat room %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"%s ka ftuar %s te dhoma e fjalosjes %s:\n"
"%s"
#: libpurple/server.c:743
#, c-format
msgid "%s has invited %s to the chat room %s\n"
msgstr "%s ka ftuar %s te dhoma e fjalosjes %s\n"
#: libpurple/server.c:748
msgid "Accept chat invitation?"
msgstr "Të pranohet ftesë fjalosjeje?"
#: libpurple/sslconn.c:226
msgid "SSL Handshake Failed"
msgstr "Duarshtrëngimi SSL Dështoi"
#: libpurple/sslconn.c:228
msgid "SSL peer presented an invalid certificate"
msgstr "Ortaku SSL paraqiti një dëshmi të pavlefshme"
#: libpurple/sslconn.c:231
msgid "Unknown SSL error"
msgstr "Gabim i panjohur SSL"
#: libpurple/status.c:544
#, c-format
msgid "%s (%s) changed status from %s to %s"
msgstr "%s (%s) ndryshoi gjendjen prej %s në %s"
#: libpurple/status.c:556
#, c-format
msgid "%s (%s) is now %s"
msgstr "%s (%s) tani njihet si %s"
#: libpurple/status.c:563
#, c-format
msgid "%s (%s) is no longer %s"
msgstr "%s (%s) s’është më %s"
#: libpurple/util.c:2857
#, c-format
msgid "%d second"
msgid_plural "%d seconds"
msgstr[0] "%d sekondë"
msgstr[1] "%d sekonda"
#: libpurple/util.c:2869
#, c-format
msgid "%d day"
msgid_plural "%d days"
msgstr[0] "%d ditë"
msgstr[1] "%d ditë"
#: libpurple/util.c:2877
#, c-format
msgid "%s, %d hour"
msgid_plural "%s, %d hours"
msgstr[0] "%s, %d orë"
msgstr[1] "%s, %d orë"
#: libpurple/util.c:2883
#, c-format
msgid "%d hour"
msgid_plural "%d hours"
msgstr[0] "%d orë"
msgstr[1] "%d orë"
#: libpurple/util.c:2891
#, c-format
msgid "%s, %d minute"
msgid_plural "%s, %d minutes"
msgstr[0] "%s, %d minutë"
msgstr[1] "%s, %d minuta"
#: libpurple/util.c:2897
#, c-format
msgid "%d minute"
msgid_plural "%d minutes"
msgstr[0] "%d minutë"
msgstr[1] "%d minuta"
#: libpurple/util.c:3759
#, c-format
msgid " - %s"
msgstr " - %s"
#: libpurple/util.c:3765
#, c-format
msgid " (%s)"
msgstr " (%s)"
#: libpurple/win32/libc_interface.c:349
msgid "Connection interrupted by other software on your computer."
msgstr "Lidhja u ndërpre nga tjetër program në kompjuterin tuaj."
#: libpurple/win32/libc_interface.c:352
msgid "Remote host closed connection."
msgstr "Streha e largët e mbylli ndërlidhjen."
#: libpurple/win32/libc_interface.c:355
msgid "Connection timed out."
msgstr "Mbaroi koha e ndërlidhjes."
#: libpurple/win32/libc_interface.c:358
msgid "Connection refused."
msgstr "Ndërlidhje e papranuar."
#: libpurple/win32/libc_interface.c:361
msgid "Address already in use."
msgstr "Adresë tashmë në përdorim."
#: libpurple/xfer.c:287
#, c-format
msgid ""
"Error reading %s: \n"
"%s.\n"
msgstr ""
"Gabim në leximin e %s: \n"
"%s.\n"
#: libpurple/xfer.c:291
#, c-format
msgid ""
"Error writing %s: \n"
"%s.\n"
msgstr ""
"Gabim në shkrimin e %s: \n"
"%s.\n"
#: libpurple/xfer.c:295
#, c-format
msgid ""
"Error accessing %s: \n"
"%s.\n"
msgstr ""
"Gabim në hyrjen te %s: \n"
"%s.\n"
#: libpurple/xfer.c:333
msgid "Directory is not writable."
msgstr "Drejtoria s’është e shkrueshme."
#: libpurple/xfer.c:349
msgid "Cannot send a file of 0 bytes."
msgstr "S’dërgohet dot kartelë me 0 bajt."
#: libpurple/xfer.c:359
msgid "Cannot send a directory."
msgstr "S’dërgohet dot një drejtori."
#: libpurple/xfer.c:369
#, c-format
msgid "%s is not a regular file. Cowardly refusing to overwrite it.\n"
msgstr ""
"%s s’është kartelë e rregullt. Po kundërshtohet, me frikë, të mbishkruhet.\n"
#: libpurple/xfer.c:390
msgid "File is not readable."
msgstr "Kartela s’është e lexueshme."
#: libpurple/xfer.c:458
#, c-format
msgid "%s wants to send you %s (%s)"
msgstr "%s dëshiron t’ju dërgojë %s (%s)"
#: libpurple/xfer.c:465
#, c-format
msgid "%s wants to send you a file"
msgstr "%s dëshiron t’ju dërgojë një kartelë"
#: libpurple/xfer.c:513
#, c-format
msgid "Accept file transfer request from %s?"
msgstr "Të pranohet kërkesë shpërnguljeje kartelash prej %s?"
#: libpurple/xfer.c:517
#, c-format
msgid ""
"A file is available for download from:\n"
"Remote host: %s\n"
"Remote port: %d"
msgstr ""
"Ka një kartelë të mundshme për shkarkim prej:\n"
"Strehë e largët: %s\n"
"Portë e largët: %d"
#: libpurple/xfer.c:554
#, c-format
msgid "%s is offering to send file %s"
msgstr "%s po ofron dërgimin e kartelës %s"
#: libpurple/xfer.c:620
#, c-format
msgid "%s is not a valid filename.\n"
msgstr "%s s’është emër i vlefshëm kartele.\n"
#: libpurple/xfer.c:647
#, c-format
msgid "Offering to send %s to %s"
msgstr "Po i ofrohet %s dërgimi i %s"
#: libpurple/xfer.c:658
#, c-format
msgid "Starting transfer of %s from %s"
msgstr "Po niset shpërngulja e %s prej %s"
#: libpurple/xfer.c:954
#, c-format
msgid "Transfer of file <A HREF=\"file://%s\">%s</A> complete"
msgstr "U plotësua shpërngulja e kartelës <A HREF=\"file://%s\">%s</A>"
#: libpurple/xfer.c:959
#, c-format
msgid "Transfer of file %s complete"
msgstr "Shpërngulje e kartelës %s e plotësuar"
#: libpurple/xfer.c:964
msgid "File transfer complete"
msgstr "Shpërngulje kartelash e plotësuar"
#: libpurple/xfer.c:1747
#, c-format
msgid "You cancelled the transfer of %s"
msgstr "Anuluat shpërnguljen e %s"
#: libpurple/xfer.c:1752
msgid "File transfer cancelled"
msgstr "Shpërngulje kartelash e anuluar"
#: libpurple/xfer.c:1817
#, c-format
msgid "%s cancelled the transfer of %s"
msgstr "%s anuloi shpërnguljen e %s"
#: libpurple/xfer.c:1822
#, c-format
msgid "%s cancelled the file transfer"
msgstr "%s anuloi shpërnguljen e kartelës"
#: libpurple/xfer.c:1875
#, c-format
msgid "File transfer to %s failed."
msgstr "Shpërngulja e kartelës drejt %s dështoi."
#: libpurple/xfer.c:1877
#, c-format
msgid "File transfer from %s failed."
msgstr "Shpërngulja e kartelës prej %s dështoi."
#: libpurple/xmlnode.c:865
#, c-format
msgid "Error Reading %s"
msgstr "Gabim në Leximin e %s"
#: libpurple/xmlnode.c:866
#, c-format
msgid ""
"An error was encountered reading your %s. The file has not been loaded, and "
"the old file has been renamed to %s~."
msgstr ""
"U has një gabim gjatë leximit të %s tuaj. Kartela s’u ngarkua, dhe kartela "
"e vjetër është riemërtuar si %s~."
#: pidgin/gtkaccount.c:469
msgid "Login Options"
msgstr "Mundësi Hyrjeje"
#: pidgin/gtkaccount.c:490
msgid "Pro_tocol:"
msgstr "Pro_tokoll:"
#: pidgin/gtkaccount.c:503 pidgin/gtkaccount.c:1153
msgid "_Username:"
msgstr "_Emër përdoruesi:"
#: pidgin/gtkaccount.c:601
msgid "Remember pass_word"
msgstr "Mbaje mend _fjalëkalimin"
#: pidgin/gtkaccount.c:659
msgid "User Options"
msgstr "Mundësi Përdoruesi"
#: pidgin/gtkaccount.c:672
msgid "_Local alias:"
msgstr "Alias _vendor:"
#: pidgin/gtkaccount.c:676
msgid "New _mail notifications"
msgstr "Njoftime _poste të re"
#: pidgin/gtkaccount.c:681
msgid "Use this buddy _icon for this account:"
msgstr "Përdor këtë _ikonë shoku për këtë llogari:"
#: pidgin/gtkaccount.c:719 pidgin/gtkblist.c:1574 pidgin/gtkblist.c:1581
#: pidgin/gtkblist.c:1779 pidgin/gtkblist.c:1802
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:59
msgid "_Remove"
msgstr "_Hiqe"
#: pidgin/gtkaccount.c:822
msgid "Ad_vanced"
msgstr "Të _mëtejshme"
#: pidgin/gtkaccount.c:1017
msgid "Use GNOME Proxy Settings"
msgstr "Përdor Rregullime GNOME për Ndërmjetësin"
#: pidgin/gtkaccount.c:1018
msgid "Use Global Proxy Settings"
msgstr "Përdor Rregullime të Përgjithshme Ndërmjetësi"
#: pidgin/gtkaccount.c:1024
msgid "No Proxy"
msgstr "Pa Ndërmjetës"
#: pidgin/gtkaccount.c:1030 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:269
msgid "SOCKS 4"
msgstr "SOCKS 4"
#: pidgin/gtkaccount.c:1036 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:273
msgid "SOCKS 5"
msgstr "SOCKS 5"
#: pidgin/gtkaccount.c:1042
msgid "Tor/Privacy (SOCKS5)"
msgstr "Tor/Privatësi (SOCKS5)"
#: pidgin/gtkaccount.c:1048 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:281
msgid "HTTP"
msgstr "HTTP"
#: pidgin/gtkaccount.c:1054 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:285
msgid "Use Environmental Settings"
msgstr "Përdor Rregullime Mjedisi"
#: pidgin/gtkaccount.c:1099
msgid "If you look real closely"
msgstr "If you look real closely"
#: pidgin/gtkaccount.c:1102
msgid "you can see the butterflies mating"
msgstr "you can see the butterflies mating"
#: pidgin/gtkaccount.c:1132
msgid "Proxy _type:"
msgstr "_Lloj ndërmjetësi:"
#: pidgin/gtkaccount.c:1141 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2344
msgid "_Host:"
msgstr "_Strehë:"
#: pidgin/gtkaccount.c:1145
msgid "_Port:"
msgstr "_Portë:"
#: pidgin/gtkaccount.c:1158 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2427
msgid "Pa_ssword:"
msgstr "Fjalë_kalim:"
#: pidgin/gtkaccount.c:1227
msgid "Use _silence suppression"
msgstr "Përdor heqje _heshtjeje"
#: pidgin/gtkaccount.c:1232
msgid "_Voice and Video"
msgstr "_Zë dhe Video"
#: pidgin/gtkaccount.c:1343
msgid "Unable to save new account"
msgstr "S’arrihet të ruhet llogari e re"
#: pidgin/gtkaccount.c:1344
msgid "An account already exists with the specified criteria."
msgstr "Ka tashmë një llogari me veçoritë që kërkuat."
#: pidgin/gtkaccount.c:1641
msgid "Add Account"
msgstr "Shtoni Llogari"
#: pidgin/gtkaccount.c:1658
msgid "_Basic"
msgstr "_Bazë"
#: pidgin/gtkaccount.c:1666
msgid "Create _this new account on the server"
msgstr "Krijo te shërbyesi _këtë llogari të re"
#: pidgin/gtkaccount.c:1684
msgid "P_roxy"
msgstr "_Ndërmjetës"
#: pidgin/gtkaccount.c:1696 pidgin/gtkroomlist.c:324
#: pidgin/plugins/disco/resources/disco.ui:84
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:389
#: pidgin/plugins/screencap.c:395 pidgin/plugins/spellchk.c:2249
msgid "_Add"
msgstr "_Shto"
#: pidgin/gtkaccount.c:2089 pidgin/gtkplugin.c:1026
msgid "Enabled"
msgstr "Aktivizuar"
#: pidgin/gtkaccount.c:2117
msgid "Protocol"
msgstr "Protokoll"
#: pidgin/gtkaccount.c:2302
#, c-format
msgid ""
"<span size='larger' weight='bold'>Welcome to %s!</span>\n"
"\n"
"You have no IM accounts configured. To start connecting with %s press the "
"<b>Add...</b> button below and configure your first account. If you want %s "
"to connect to multiple IM accounts, press <b>Add...</b> again to configure "
"them all.\n"
"\n"
"You can come back to this window to add, edit, or remove accounts from "
"<b>Accounts⇨Manage Accounts</b> in the Buddy List window"
msgstr ""
"<span size='larger' weight='bold'>Mirë se vini te %s!</span>\n"
"\n"
"S’keni llogari MA të formësuara. Për të filluar lidhjen me %s shtypni më "
"poshtë butonin <b>Shtoni…</b> dhe formësoni llogarinë tuaj të parë. Nëse "
"doni që %s të lidhet me shumë llogari MA, shtypni <b>Shtoni...</b> sërish "
"për formësimin e gjithë atyre.\n"
"\n"
"Mund t’i riktheheni kësaj dritareje për shtim, përpunim apo heqje llogarish "
"nga <b>Llogari⇨Administroni Llogari</b> te dritarja e Listave të Shokëve"
#: pidgin/gtkaccount.c:2427
msgid "_Add..."
msgstr "_Shtoni…"
#: pidgin/gtkaccount.c:2431
msgid "_Modify..."
msgstr "_Ndryshoni…"
#: pidgin/gtkaccount.c:2437 pidgin/plugins/spellchk.c:2201
#, fuzzy
msgid "_Delete"
msgstr "Fshije"
#: pidgin/gtkaccount.c:2443 pidgin/gtkdialogs.c:146 pidgin/gtkdialogs.c:383
#: pidgin/plugins/disco/resources/disco.ui:100
#: pidgin/resources/Log/log-viewer.ui:49 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:418
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:89
#, fuzzy
msgid "_Close"
msgstr "Mbylle"
#: pidgin/gtkaccount.c:2614
#, fuzzy
msgid "Authorization acceptance message:"
msgstr "Mesazh Mohimi Autorizimi:"
#: pidgin/gtkaccount.c:2615 pidgin/gtkaccount.c:2655
msgid "No reason given."
msgstr "S’u dha arsye."
#: pidgin/gtkaccount.c:2654
#, fuzzy
msgid "Authorization denied message:"
msgstr "Mesazh Mohimi Autorizimi:"
#: pidgin/gtkaccount.c:2728
#, c-format
msgid ""
"<a href=\"viewinfo\">%s</a>%s%s%s wants to add you (%s) to his or her buddy "
"list%s%s"
msgstr ""
"<a href=\"viewinfo\">%s</a>%s%s%s dëshiron t’ju shtojë (%s) te lista e tij "
"ose e saj e shokëve%s%s"
#: pidgin/gtkaccount.c:2764
msgid "Send Instant Message"
msgstr "Dërgoni Mesazh të Atypëratyshëm"
#: pidgin/gtkblist.c:541
#, c-format
msgid "You have %d contact named %s. Would you like to merge them?"
msgid_plural ""
"You currently have %d contacts named %s. Would you like to merge them?"
msgstr[0] "Keni %d kontakt të quajtur %s. Doni ta përzieni atë?"
msgstr[1] "Hëpërhë keni %d kontakte të quajtur %s. Doni t’i përzieni ata?"
#: pidgin/gtkblist.c:542
msgid ""
"Merging these contacts will cause them to share a single entry on the buddy "
"list and use a single conversation window. You can separate them again by "
"choosing 'Expand' from the contact's context menu"
msgstr ""
"Përzierja e këtyre kontakteve do të bëjë që të ndajnë mes tyre një pjesë të "
"vetme të përbashkët te lista e shokëve dhe të përdorin një dritare të vetme "
"bisedash. Mund t’i ndani sërish ata duke zgjedhur 'Zgjeroji' te menuja e "
"kontekstit për kontaktet"
#: pidgin/gtkblist.c:544
msgid "_Yes"
msgstr "_Po"
#: pidgin/gtkblist.c:544
msgid "_No"
msgstr "_Jo"
#: pidgin/gtkblist.c:677
msgid "Please update the necessary fields."
msgstr "Ju lutemi, përditësoni fushat e nevojshme."
#: pidgin/gtkblist.c:1018
msgid "A_ccount"
msgstr "_Llogari"
#: pidgin/gtkblist.c:1142
msgid ""
"Please enter the appropriate information about the chat you would like to "
"join.\n"
msgstr ""
"Ju lutemi, jepni të dhënat e duhura rreth fjalosjes ku doni të merrni "
"pjesë.\n"
#: pidgin/gtkblist.c:1147
msgid "Room _List"
msgstr "_Listë Dhomash"
#: pidgin/gtkblist.c:1413 pidgin/gtkprivacy.c:536 pidgin/gtkprivacy.c:549
msgid "_Block"
msgstr "_Bllokoje"
#: pidgin/gtkblist.c:1413
msgid "Un_block"
msgstr "_Zhbllokoje"
#: pidgin/gtkblist.c:1456
msgid "Move to"
msgstr "Kaloje te"
#: pidgin/gtkblist.c:1502
msgid "Get _Info"
msgstr "Merr _Të dhëna"
#: pidgin/gtkblist.c:1505
msgid "I_M"
msgstr "_MA"
#: pidgin/gtkblist.c:1514
msgid "_Audio Call"
msgstr "Thirrje _Audio"
#: pidgin/gtkblist.c:1519
msgid "Audio/_Video Call"
msgstr "Thirrje Audio/_Video"
#: pidgin/gtkblist.c:1523
msgid "_Video Call"
msgstr "Thirrje _Video"
#: pidgin/gtkblist.c:1536
msgid "_Send File..."
msgstr "_Dërgoni Kartelë…"
#: pidgin/gtkblist.c:1543
msgid "Add Buddy _Pounce..."
msgstr "Shtoni _Cytje Shoku…"
#: pidgin/gtkblist.c:1548 pidgin/gtkblist.c:1551 pidgin/gtkblist.c:1767
#: pidgin/gtkblist.c:1794
msgid "View _Log"
msgstr "Shihni _Regjistër"
#: pidgin/gtkblist.c:1558 pidgin/gtkblist.c:1740
msgid "Hide When Offline"
msgstr "Fshihe Kur S’është Në Linjë"
#: pidgin/gtkblist.c:1558 pidgin/gtkblist.c:1740
msgid "Show When Offline"
msgstr "Shfaqe Kur S’është Në Linjë"
#: pidgin/gtkblist.c:1572 pidgin/gtkblist.c:1579 pidgin/gtkblist.c:1777
#: pidgin/gtkblist.c:1800
msgid "_Alias..."
msgstr "_Alias…"
#: pidgin/gtkblist.c:1711
msgid "Set Custom Icon"
msgstr "Caktoni Ikonë Vetjake"
#: pidgin/gtkblist.c:1714 pidgin/gtkconv.c:2423
msgid "Remove Custom Icon"
msgstr "Hiq Ikonë Vetjake"
#: pidgin/gtkblist.c:1727
msgid "Add _Buddy..."
msgstr "Shtoni _Shok…"
#: pidgin/gtkblist.c:1730
msgid "Add C_hat..."
msgstr "Shtoni _Fjalosje…"
#: pidgin/gtkblist.c:1733
msgid "_Delete Group"
msgstr "_Fshije Grupin"
#: pidgin/gtkblist.c:1735
msgid "_Rename"
msgstr "_Riemërtojeni"
#: pidgin/gtkblist.c:1761 pidgin/gtkroomlist.c:322 pidgin/gtkroomlist.c:600
msgid "_Join"
msgstr "_Merrni Pjesë"
#: pidgin/gtkblist.c:1763
msgid "Auto-Join"
msgstr "Vetë-Hyni"
#: pidgin/gtkblist.c:1765
msgid "Persistent"
msgstr "Këmbëngulës"
#: pidgin/gtkblist.c:1775
msgid "_Edit Settings..."
msgstr "_Përpunoni Rregullimet…"
#: pidgin/gtkblist.c:1809 pidgin/gtkblist.c:1834
msgid "_Collapse"
msgstr "_Tkurre"
#: pidgin/gtkblist.c:1839
msgid "_Expand"
msgstr "_Zgjeroje"
#: pidgin/gtkblist.c:2535 pidgin/gtkpounce.c:463
msgid ""
"You are not currently signed on with an account that can add that buddy."
msgstr ""
"Hëpërhë, s’keni hyrë me një llogari nga e cila të mund të shtoni atë shok."
#: pidgin/gtkblist.c:2912
msgid "Unknown node type"
msgstr "Lloj i panjohur nyjeje"
#: pidgin/gtkblist.c:3562
msgid "Please select your mood from the list"
msgstr "Ju lutemi, përzgjidhni prej listës humorin tuaj"
#: pidgin/gtkblist.c:3598
msgid "Message (optional)"
msgstr "Mesazh (opsional)"
#: pidgin/gtkblist.c:3603
msgid "Edit User Mood"
msgstr "Përpunoni Humor Përdoruesi"
#: pidgin/gtkblist.c:3764
#, c-format
msgid "<b>Account:</b> %s"
msgstr "<b>Llogari:</b> %s"
#: pidgin/gtkblist.c:3783
#, c-format
msgid ""
"\n"
"<b>Occupants:</b> %d"
msgstr ""
"\n"
"<b>Pjesëmarrës:</b> %d"
#: pidgin/gtkblist.c:3789
#, c-format
msgid ""
"\n"
"<b>Topic:</b> %s"
msgstr ""
"\n"
"<b>Temë:</b> %s"
#: pidgin/gtkblist.c:3789
msgid "(no topic set)"
msgstr "(s’është caktuar temë)"
#: pidgin/gtkblist.c:3866
msgid "Buddy Alias"
msgstr "Alias Shoku"
#: pidgin/gtkblist.c:3893
msgid "Logged In"
msgstr "I futur"
#: pidgin/gtkblist.c:3939
msgid "Last Seen"
msgstr "Parë së Fundi"
#: pidgin/gtkblist.c:3961
msgid "Spooky"
msgstr "Fjalaman"
#: pidgin/gtkblist.c:3963
msgid "Awesome"
msgstr "I hatashëm"
#: pidgin/gtkblist.c:3965
msgid "Rockin'"
msgstr "Rockin'"
#: pidgin/gtkblist.c:3995
msgid "Total Buddies"
msgstr "Shokë Gjithsej"
#: pidgin/gtkblist.c:4354
#, c-format
msgid "Idle %dd %dh %02dm"
msgstr "I plogësht këtu e %dd %dh %02dm"
#: pidgin/gtkblist.c:4356
#, c-format
msgid "Idle %dh %02dm"
msgstr "I plogësht këtu e %dh %02dm"
#: pidgin/gtkblist.c:4358
#, c-format
msgid "Idle %dm"
msgstr "I plogësht këtu e %dm"
#: pidgin/gtkblist.c:4702 pidgin/gtkdocklet.c:177 pidgin/gtkdocklet.c:182
#, c-format
msgid "%d unread message from %s\n"
msgid_plural "%d unread messages from %s\n"
msgstr[0] "%d mesazh i palexuar prej %s\n"
msgstr[1] "%d mesazhe të palexuar prej %s\n"
#: pidgin/gtkblist.c:4849
msgid "Manually"
msgstr "Dorazi"
#: pidgin/gtkblist.c:4851
msgid "By status"
msgstr "Sipas gjendjesh"
#: pidgin/gtkblist.c:4852
msgid "By recent log activity"
msgstr "Sipas veprimtarish të regjistruara së fundi"
#: pidgin/gtkblist.c:5149
#, c-format
msgid "%s disconnected"
msgstr "%s u shkëput"
#: pidgin/gtkblist.c:5151
#, c-format
msgid "%s disabled"
msgstr "%s u çaktivizua"
#: pidgin/gtkblist.c:5155
msgid "Reconnect"
msgstr "Rilidhu"
#: pidgin/gtkblist.c:5155 pidgin/gtkblist.c:5260
msgid "Re-enable"
msgstr "Riaktivizoje"
#: pidgin/gtkblist.c:5168
msgid "SSL FAQs"
msgstr "FAQ për SSL-në"
#: pidgin/gtkblist.c:5258
msgid "Welcome back!"
msgstr "Mirë se vini sërish!"
#: pidgin/gtkblist.c:5295
#, c-format
msgid "%d account was disabled because you signed on from another location:"
msgid_plural ""
"%d accounts were disabled because you signed on from another location:"
msgstr[0] ""
"Llogaria %d qe çaktivizuar, ngaqë nënshkruat për të prej një tjetër vendi:"
msgstr[1] ""
"Llogaritë %d qenë çaktivizuar, ngaqë nënshkruat për to prej një tjetër vendi:"
#: pidgin/gtkblist.c:5502
msgid "<b>Username:</b>"
msgstr "<b>Emër përdoruesi:</b>"
#: pidgin/gtkblist.c:5509
msgid "<b>Password:</b>"
msgstr "<b>Fjalëkalim:</b>"
#: pidgin/gtkblist.c:5520
msgid "_Login"
msgstr "_Hyrje"
#: pidgin/gtkblist.c:5814
#, c-format
msgid ""
"<span weight='bold' size='larger'>Welcome to %s!</span>\n"
"\n"
"You have no accounts enabled. Enable your IM accounts from the <b>Accounts</"
"b> window at <b>Accounts⇨Manage Accounts</b>. Once you enable accounts, "
"you'll be able to sign on, set your status, and talk to your friends."
msgstr ""
"<span weight='bold' size='larger'>Mirë se vini te %s!</span>\n"
"\n"
"S’keni llogari aktive. Aktivizoni llogaritë tuaja MA prej dritares "
"<b>Llogari</b> te <b>Llogari⇨Administroni Llogari</b>. Pasi të aktivizoni "
"llogaritë, do të jeni në gjendje të bëni hyrjen, të caktoni gjendjen tuaj, "
"dhe të flisni me shokët tuaj."
#: pidgin/gtkblist.c:6999
msgid "Add a buddy.\n"
msgstr "Shtoni një shok.\n"
#: pidgin/gtkblist.c:7014
msgid "Buddy's _username:"
msgstr "Emër përdoruesi për shokun:"
#: pidgin/gtkblist.c:7031
msgid "(Optional) A_lias:"
msgstr "(Opsionale) A_lias:"
#: pidgin/gtkblist.c:7042
msgid "(Optional) _Invite message:"
msgstr "(Opsionale) Mesazh _ftimi:"
#: pidgin/gtkblist.c:7047
msgid "Add buddy to _group:"
msgstr "Shtoni shok te _grupi:"
#: pidgin/gtkblist.c:7156
msgid "This protocol does not support chat rooms."
msgstr "Ky protokoll s’mbulon dhoma fjalosjeje."
#: pidgin/gtkblist.c:7175
msgid ""
"You are not currently signed on with any protocols that have the ability to "
"chat."
msgstr ""
"Hëpërhë, s’keni hyrë me ndonjë protokoll që është i aftë të lejojë fjalosje."
#: pidgin/gtkblist.c:7184
msgid ""
"Please enter an alias, and the appropriate information about the chat you "
"would like to add to your buddy list.\n"
msgstr ""
"Ju lutemi, jepni alias dhe të dhënat e duhura rreth fjalosjes që do të donit "
"të shtohej te listë juaja shokësh.\n"
#: pidgin/gtkblist.c:7205
msgid "A_lias:"
msgstr "_Alias:"
#: pidgin/gtkblist.c:7212
msgid "_Group:"
msgstr "_Grup:"
#: pidgin/gtkblist.c:7216
msgid "Automatically _join when account connects"
msgstr "_Vetëfutu, kur llogaria kalon në linjë"
#: pidgin/gtkblist.c:7217
msgid "_Remain in chat after window is closed"
msgstr "_Qëndro në fjalosje pasi mbyllet dritarja"
#: pidgin/gtkblist.c:7240
msgid "Please enter the name of the group to be added."
msgstr "Ju lutemi, jepni emrin e grupit që duhet shtuar."
#: pidgin/gtkblist.c:8030
msgid "Enable Account"
msgstr "Aktivizoje Llogarinë"
#: pidgin/gtkblist.c:8111
msgid "_Edit Account"
msgstr "_Përpunoni Llogari"
#: pidgin/gtkblist.c:8129
msgid "Set _Mood..."
msgstr "Caktojini _Humorin…"
#: pidgin/gtkblist.c:8167 pidgin/gtkconv.c:2908
msgid "No actions available"
msgstr "Pa veprime të mundshme"
#: pidgin/gtkblist.c:8174
msgid "_Disable"
msgstr "_Çaktivizoje"
#: pidgin/gtkconv.c:345
msgid "Unsafe debugging is now disabled."
msgstr ""
#: pidgin/gtkconv.c:350
msgid "Unsafe debugging is now enabled."
msgstr ""
#: pidgin/gtkconv.c:359
msgid "Verbose debugging is now disabled."
msgstr ""
#: pidgin/gtkconv.c:364
msgid "Verbose debugging is now enabled."
msgstr ""
#: pidgin/gtkconv.c:371
#, fuzzy
msgid "Supported debug options are: plugins, version, unsafe, verbose"
msgstr "Mundësitë që mbulohen për diagnostikimin janë: shtojca, version"
#: pidgin/gtkconv.c:434
#, fuzzy
msgid ""
"Use \"/help &lt;command&gt;\" for help with a specific command.<br/>The "
"following commands are available in this context:<br/>"
msgstr ""
"Për ndihmë mbi një urdhër të caktuar përdorni \"/help &lt;command&gt;\".\n"
"Në këtë frymë, mund të kihen urdhrat vijues:\n"
#: pidgin/gtkconv.c:530
msgid "Unknown command."
msgstr "Urdhër i panjohur."
#: pidgin/gtkconv.c:793
#, c-format
msgid "<h1>Conversation with %s</h1>\n"
msgstr "<h1>Bisedë me %s</h1>\n"
#: pidgin/gtkconv.c:830
msgid "Save Conversation"
msgstr "Ruaje Bisedën"
#: pidgin/gtkconv.c:1342
msgid "Un-Ignore"
msgstr "Hiqi shpërfilljen"
#: pidgin/gtkconv.c:1346
msgid "Ignore"
msgstr "Shpërfille"
#: pidgin/gtkconv.c:2230
msgid "Unable to save icon file to disk."
msgstr "S’arrihet të ruhet në disk kartelë ikone."
#: pidgin/gtkconv.c:2326
msgid "Save Icon"
msgstr "Ruaje Ikonën"
#: pidgin/gtkconv.c:2388
msgid "Animate"
msgstr "Animizo"
#: pidgin/gtkconv.c:2397
msgid "Hide Icon"
msgstr "Fshihe Ikonën"
#: pidgin/gtkconv.c:2400
msgid "Save Icon As..."
msgstr "Ruajeni Ikonë Si…"
#: pidgin/gtkconv.c:2405 pidgin/gtkconv.c:2409
msgid "Set Custom Icon..."
msgstr "Vëreni si Ikonë Vetjake…"
#: pidgin/gtkconv.c:2414
msgid "Change Size"
msgstr "Ndryshoni Madhësi"
#: pidgin/gtkconv.c:2562
msgid "Show All"
msgstr "Shfaqi Krejt"
#: pidgin/gtkconv.c:3210
msgid "User is typing..."
msgstr "Përdoruesi po shkruan…"
#: pidgin/gtkconv.c:3282
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%s has stopped typing"
msgstr ""
"\n"
"%s ka reshtur së shkruari"
#: pidgin/gtkconv.c:3495 pidgin/gtkconv.c:7315
msgid "S_end To"
msgstr "Dërgoje _Te"
#: pidgin/gtkconv.c:4140
msgid "0 people in room"
msgstr "0 vetë në dhomë"
#: pidgin/gtkconv.c:4998 pidgin/gtkconv.c:5112
#, c-format
msgid "%d person in room"
msgid_plural "%d people in room"
msgstr[0] "%d person në dhomë"
msgstr[1] "%d vetë në dhomë"
#: pidgin/gtkconv.c:5507 pidgin/gtkstatusbox.c:636
msgid "Typing"
msgstr "Shkrim"
#: pidgin/gtkconv.c:5511
msgid "Stopped Typing"
msgstr "Reshti Së Shtypuri"
#: pidgin/gtkconv.c:5514
msgid "Nick Said"
msgstr "Nofka Tha"
#: pidgin/gtkconv.c:5517
msgid "Unread Messages"
msgstr "Mesazhe të Palexuar"
#: pidgin/gtkconv.c:5523
msgid "New Event"
msgstr "Ngjarje e Re"
#: pidgin/gtkconv.c:6261
msgid ""
"The account has disconnected and you are no longer in this chat. You will "
"automatically rejoin the chat when the account reconnects."
msgstr ""
"Llogaria është shkëputur dhe s’gjendeni më në këtë fjalosje. Do të futeni "
"vetvetiu në fjalosje, sapo të rilidhet llogaria."
#: pidgin/gtkconv.c:6718
msgid "clear: Clears all conversation scrollbacks."
msgstr "clear: Pastron tërë pjesët e kaluara të një bisede."
#: pidgin/gtkconv.c:6991
msgid "Confirm close"
msgstr "Ripohoni mbylljen"
#: pidgin/gtkconv.c:7023
msgid "You have unread messages. Are you sure you want to close the window?"
msgstr "Keni mesazhe të palexuar. Jeni i sigurt se doni të mbyllni dritaren?"
#: pidgin/gtkconv.c:8085
msgid "Close other tabs"
msgstr "Mbylli skedat e tjera"
#: pidgin/gtkconv.c:8091
msgid "Close all tabs"
msgstr "Mbylli tërë skedat"
#: pidgin/gtkconv.c:8099
msgid "Detach this tab"
msgstr "Shqite këtë skedë"
#: pidgin/gtkconv.c:8105
msgid "Close this tab"
msgstr "Mbylle këtë skedë"
#: pidgin/gtkconv.c:8309
msgid "Close conversation"
msgstr "Mbylle bisedën"
#: pidgin/gtkconv.c:8951
msgid "Last created window"
msgstr "Dritarja e krijuar së fundi"
#: pidgin/gtkconv.c:8953
msgid "Separate IM and Chat windows"
msgstr "Nda veç dritare MA-sh dhe Fjalosjesh"
#: pidgin/gtkconv.c:8955 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:78
msgid "New window"
msgstr "Dritare e re"
#: pidgin/gtkconv.c:8957
msgid "By group"
msgstr "Sipas grupesh"
#: pidgin/gtkconv.c:8959
msgid "By account"
msgstr "Sipas llogarish"
#: pidgin/gtkdialogs.c:168
#, c-format
msgid "%s Plugin Information"
msgstr "Të dhëna Shtojce %s"
#: pidgin/gtkdialogs.c:178 pidgin/pidgindebugplugininfo.c:75
msgid "Plugin Information"
msgstr "Të dhëna Shtojce"
#: pidgin/gtkdialogs.c:284
#, fuzzy
msgid "Invalid username"
msgstr "Nofkë e pavlefshme"
#: pidgin/gtkdialogs.c:301 pidgin/gtkdialogs.c:442 pidgin/gtkdialogs.c:520
msgid "_Name"
msgstr "_Emër"
#: pidgin/gtkdialogs.c:307 pidgin/gtkdialogs.c:447 pidgin/gtkdialogs.c:525
msgid "_Account"
msgstr "_Llogari"
#: pidgin/gtkdialogs.c:456
msgid "Get User Info"
msgstr "Merr Të dhëna Përdoruesi"
#: pidgin/gtkdialogs.c:457
msgid ""
"Please enter the username or alias of the person whose info you would like "
"to view."
msgstr ""
"Ju lutemi, jepni emër përdoruesi ose alias të personit të dhënat e të cilit "
"do të donit të shihnit."
#: pidgin/gtkdialogs.c:545
msgid "View User Log"
msgstr "Shihni Regjistër Përdoruesi"
#: pidgin/gtkdialogs.c:566
#, c-format
msgid "Enter an alias for %s."
msgstr "Jepni një alias për %s."
#: pidgin/gtkdialogs.c:568
msgid "Alias Buddy"
msgstr "Alias Shoku"
#: pidgin/gtkdialogs.c:593
msgid "Alias Chat"
msgstr "Alias Fjalosjeje"
#: pidgin/gtkdialogs.c:594
msgid "Enter an alias for this chat."
msgstr "Jepni një alias për këtë fjalosje."
#: pidgin/gtkdialogs.c:636
#, c-format
msgid ""
"You are about to remove the contact containing %s and %d other buddy from "
"your buddy list. Do you want to continue?"
msgid_plural ""
"You are about to remove the contact containing %s and %d other buddies from "
"your buddy list. Do you want to continue?"
msgstr[0] ""
"Ju ndan një hap nga heqja e kontaktit që përmban %s dhe %d shok tjetër prej "
"listës suaj të shokëve. Doni të vazhdohet?"
msgstr[1] ""
"Ju ndan një hap nga heqja e kontaktit që përmban %s dhe %d shokë të tjerë "
"prej listës suaj të shokëve. Doni të vazhdohet?"
#: pidgin/gtkdialogs.c:644
msgid "Remove Contact"
msgstr "Hiqe Kontaktin"
#: pidgin/gtkdialogs.c:647
msgid "_Remove Contact"
msgstr "_Hiqe Kontaktin"
#: pidgin/gtkdialogs.c:678
#, c-format
msgid ""
"You are about to merge the group called %s into the group called %s. Do you "
"want to continue?"
msgstr ""
"Ju ndan një hap nga shkrirja e grupit %s në grupin e quajtur %s. Doni të "
"vazhdohet?"
#: pidgin/gtkdialogs.c:685
msgid "Merge Groups"
msgstr "Përziej Grupe"
#: pidgin/gtkdialogs.c:688
msgid "_Merge Groups"
msgstr "_Përziej Grupe"
#: pidgin/gtkdialogs.c:738
#, c-format
msgid ""
"You are about to remove the group %s and all its members from your buddy "
"list. Do you want to continue?"
msgstr ""
"Ju ndan një hap nga heqja e grupit %s dhe tërë anëtarëve të tij prej listës "
"suaj të shokëve. Doni të vazhdohet?"
#: pidgin/gtkdialogs.c:741
msgid "Remove Group"
msgstr "Hiq Grup"
#: pidgin/gtkdialogs.c:744
msgid "_Remove Group"
msgstr "_Hiqe Grupin"
#: pidgin/gtkdialogs.c:777
#, c-format
msgid ""
"You are about to remove %s from your buddy list. Do you want to continue?"
msgstr ""
"Ju ndan një hap nga heqja e %s prej listës suaj të shokëve. Doni të "
"vazhdohet?"
#: pidgin/gtkdialogs.c:780
msgid "Remove Buddy"
msgstr "Hiq Shok"
#: pidgin/gtkdialogs.c:783
msgid "_Remove Buddy"
msgstr "_Hiqe Shokun"
#: pidgin/gtkdialogs.c:804
#, c-format
msgid ""
"You are about to remove the chat %s from your buddy list. Do you want to "
"continue?"
msgstr ""
"Ju ndan një hap nga heqja e fjalosjes %s prej listës suaj të shokëve. Doni "
"të vazhdohet?"
#: pidgin/gtkdialogs.c:807
msgid "Remove Chat"
msgstr "Hiq Fjalosje"
#: pidgin/gtkdialogs.c:809
msgid "_Remove Chat"
msgstr "_Hiqe Fjalosjen"
#: pidgin/gtkdocklet.c:174
msgid "Right-click for more unread messages...\n"
msgstr "Për më tepër mesazhe të palexuar, djathtasklikoni…\n"
#: pidgin/gtkdocklet.c:541
msgid "_Change Status"
msgstr "_Ndryshojini Gjendjen"
#: pidgin/gtkdocklet.c:561 pidgin/gtkstatusbox.c:1020
msgid "Do not disturb"
msgstr "Mos më bezdisni"
#: pidgin/gtkdocklet.c:565 pidgin/gtkstatusbox.c:1021
msgid "Invisible"
msgstr "I padukshëm"
#: pidgin/gtkdocklet.c:690
msgid "Show Buddy _List"
msgstr "Shfaq _Listë Shokësh"
#: pidgin/gtkdocklet.c:695
msgid "_Unread Messages"
msgstr "Mesazhe të _Palexuar"
#: pidgin/gtkdocklet.c:716
msgid "New _Message..."
msgstr "_Mesazh i Ri…"
#: pidgin/gtkdocklet.c:733
msgid "_Accounts"
msgstr "_Llogari"
#: pidgin/gtkdocklet.c:735
msgid "Plu_gins"
msgstr "Shtoj_ca"
#: pidgin/gtkdocklet.c:738
msgid "Pr_eferences"
msgstr "P_arapëlqime"
#: pidgin/gtkdocklet.c:744
msgid "Mute _Sounds"
msgstr "Pa _Tinguj"
#: pidgin/gtkdocklet.c:756
msgid "_Quit"
msgstr "_Dil"
#: pidgin/gtkmedia.c:590
msgid "Media error"
msgstr "Gabim mediash"
#: pidgin/gtkmedia.c:634
#, c-format
msgid "%s wishes to start an audio/video session with you."
msgstr "%s dëshiron të nisë një sesion audio/video me ju."
#: pidgin/gtkmedia.c:640
#, c-format
msgid "%s wishes to start a video session with you."
msgstr "%s dëshiron të nisë një sesion video me ju."
#: pidgin/gtkmedia.c:646
msgid "Incoming Call"
msgstr "Thirrje Ardhëse"
#: pidgin/gtkmedia.c:909
msgid "_Hold"
msgstr "_Mbaje"
#: pidgin/gtkmedia.c:976 pidgin/resources/Debug/debug.ui:132
msgid "_Pause"
msgstr "_Pushim"
#: pidgin/gtkmedia.c:994
msgid "_Mute"
msgstr "_Pa Tinguj"
#: pidgin/gtkmedia.c:1080
#, fuzzy
msgid "Call in progress"
msgstr "Thirrje në kryerje e sipër."
#: pidgin/gtknotify.c:804
#, c-format
msgid "%s has %d new message."
msgid_plural "%s has %d new messages."
msgstr[0] "%s ka %d mesazh të ri."
msgstr[1] "%s ka %d mesazhe të rinj."
#: pidgin/gtknotify.c:835
#, c-format
msgid "<b>%d new email.</b>"
msgid_plural "<b>%d new emails.</b>"
msgstr[0] "<b>%d email i ri.</b>"
msgstr[1] "<b>%d email-e të rinj.</b>"
#: pidgin/gtknotify.c:1262
#, c-format
msgid "The browser command \"%s\" is invalid."
msgstr "Urdhri i shfletuesit \"%s\" është i pavlefshëm."
#: pidgin/gtknotify.c:1264 pidgin/gtknotify.c:1300 pidgin/gtknotify.c:1458
msgid "Unable to open URL"
msgstr "S’arrihet të hapet URL-ja"
#: pidgin/gtknotify.c:1297
#, c-format
msgid "Error launching \"%s\": %s"
msgstr "Gabim në nisjen e \"%s\": %s"
#: pidgin/gtknotify.c:1459
msgid ""
"The 'Manual' browser command has been chosen, but no command has been set."
msgstr "Është zgjedhur urdhër shfletuesi 'Dorazi', por s’është caktuar cili."
#: pidgin/gtknotify.c:1468
msgid "Unable to open URL: the 'Manual' browser command seems invalid."
msgstr ""
"S’arrihet të hapet URL-ja: urdhri 'Dorazi' për shfletuesin duket i "
"pavlefshëm."
#: pidgin/gtknotify.c:1543
msgid "No message"
msgstr "Pa mesazh"
#: pidgin/gtknotify.c:1616
msgid "Open All Messages"
msgstr "Hap Tërë Mesazhet"
#: pidgin/gtknotify.c:1648
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">You have mail!</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Ka postë për ju!</span>"
#: pidgin/gtknotify.c:1651
msgid "New Pounces"
msgstr "Cytje të Reja"
#: pidgin/gtknotify.c:1670
msgid "Dismiss"
msgstr "Hidhe tej"
#: pidgin/gtknotify.c:1707
msgid "Date"
msgstr "Datë"
#: pidgin/gtknotify.c:1715
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">You have pounced!</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Cytët!</span>"
#: pidgin/gtkplugin.c:532
msgid "The following plugins will be unloaded."
msgstr "Shtojcat vijuese do të çngarkohen."
#: pidgin/gtkplugin.c:562
msgid "Multiple plugins will be unloaded."
msgstr "Shtojcat shumëfishe do të çngarkohen."
#: pidgin/gtkplugin.c:564
msgid "Unload Plugins"
msgstr "Çngarko Shtojca"
#: pidgin/gtkplugin.c:585
msgid "Could not unload plugin"
msgstr "S’u çngarkua dot shtojca"
#: pidgin/gtkplugin.c:586
msgid ""
"The plugin could not be unloaded now, but will be disabled at the next "
"startup."
msgstr ""
"Shtojca s’u çngarkua dot tani, por do të çaktivizohet gjatë nisjes tjetër."
#: pidgin/gtkplugin.c:597
#, fuzzy
msgid "Could not load plugin"
msgstr "S’u çngarkua dot shtojca"
#: pidgin/gtkplugin.c:738
#, c-format
msgid ""
"<span foreground=\"red\" weight=\"bold\">Error: %s\n"
"Check the plugin website for an update.</span>"
msgstr ""
"<span foreground=\"red\" weight=\"bold\">Gabim: %s\n"
"Shihni te sajti i shtojcës për ndonjë përditësim.</span>"
#: pidgin/gtkplugin.c:859
#, fuzzy
msgid "Authors"
msgstr "Autor"
#: pidgin/gtkplugin.c:860
msgid "Author"
msgstr "Autor"
#: pidgin/gtkplugin.c:943
msgid "<b>Written by:</b>"
msgstr "<b>Shkruar nga:</b>"
#: pidgin/gtkplugin.c:965
msgid "<b>Web site:</b>"
msgstr "<b>Sajt:</b>"
#: pidgin/gtkplugin.c:975
msgid "<b>Filename:</b>"
msgstr "<b>Emër kartele:</b>"
#: pidgin/gtkplugin.c:1001
msgid "Configure Pl_ugin"
msgstr "Formësoni Sh_tojcë"
#: pidgin/gtkplugin.c:1061
msgid "<b>Plugin Details</b>"
msgstr "<b>Hollësi Shtojce</b>"
#: pidgin/gtkpounce.c:160
msgid "Select a file"
msgstr "Përzgjidhni një kartelë"
#: pidgin/gtkpounce.c:568
msgid "Modify Buddy Pounce"
msgstr "Ndrysho Cytje Shoku"
#: pidgin/gtkpounce.c:589 pidgin/gtkroomlist.c:560
#: pidgin/plugins/disco/resources/disco.ui:134
msgid "_Account:"
msgstr "_Llogari:"
#: pidgin/gtkpounce.c:609
msgid "_Buddy name:"
msgstr "Emër _shoku:"
#: pidgin/gtkpounce.c:643
msgid "Si_gns on"
msgstr "Nënshkru_an"
#: pidgin/gtkpounce.c:645
msgid "Signs o_ff"
msgstr "Çnën_shkruan"
#: pidgin/gtkpounce.c:647
msgid "Goes a_way"
msgstr "_Largohet"
#: pidgin/gtkpounce.c:649
msgid "Ret_urns from away"
msgstr "Kthe_het prej largimi"
#: pidgin/gtkpounce.c:651
msgid "Becomes _idle"
msgstr "_Plogështohet"
#: pidgin/gtkpounce.c:653
msgid "Is no longer i_dle"
msgstr "S’është më i plo_gësht"
#: pidgin/gtkpounce.c:655
msgid "Starts _typing"
msgstr "Zë e sh_typ"
#: pidgin/gtkpounce.c:657
msgid "P_auses while typing"
msgstr "P_ushon teksa shtypte"
#: pidgin/gtkpounce.c:659
msgid "Stops t_yping"
msgstr "Resht së sht_ypuri"
#: pidgin/gtkpounce.c:661
msgid "Sends a _message"
msgstr "Dërgon _mesazh"
#: pidgin/gtkpounce.c:705
msgid "Ope_n an IM window"
msgstr "Ha_p një dritare MA"
#: pidgin/gtkpounce.c:707
msgid "_Pop up a notification"
msgstr "Sh_faq një njoftim"
#: pidgin/gtkpounce.c:709
msgid "Send a _message"
msgstr "Dërgo një mesa_zh"
#: pidgin/gtkpounce.c:711
msgid "E_xecute a command"
msgstr "Përmb_ush një urdhër"
#: pidgin/gtkpounce.c:713
msgid "P_lay a sound"
msgstr "_Luaj një tingull"
#: pidgin/gtkpounce.c:721
msgid "Brows_e..."
msgstr "Sh_fletoni…"
#: pidgin/gtkpounce.c:725
msgid "Br_owse..."
msgstr "Shfl_etoni…"
#: pidgin/gtkpounce.c:726 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2909
msgid "Pre_view"
msgstr "Para_parje"
#: pidgin/gtkpounce.c:870
msgid "P_ounce only when my status is not Available"
msgstr "_Cyt vetëm kur gjendja ime është e Panjohur"
#: pidgin/gtkpounce.c:875
msgid "_Recurring"
msgstr "E _ripërsëritshme"
#: pidgin/gtkpounce.c:1294
msgid "Pounce Target"
msgstr "Objekt Cytjeje"
#: pidgin/gtkpounce.c:1469
msgid "Started typing"
msgstr "Filloi të shtypë"
#: pidgin/gtkpounce.c:1471
msgid "Paused while typing"
msgstr "Pushoi teksa shtypte"
#: pidgin/gtkpounce.c:1473
msgid "Signed on"
msgstr "Nënshkroi"
#: pidgin/gtkpounce.c:1475
msgid "Returned from being idle"
msgstr "U kthye prej plogështie"
#: pidgin/gtkpounce.c:1477
msgid "Returned from being away"
msgstr "U kthye nga largimi"
#: pidgin/gtkpounce.c:1479
msgid "Stopped typing"
msgstr "Reshti së shtypuri"
#: pidgin/gtkpounce.c:1481
msgid "Signed off"
msgstr "Çnënshkroi"
#: pidgin/gtkpounce.c:1483
msgid "Became idle"
msgstr "U bë i plogësht"
#: pidgin/gtkpounce.c:1485
msgid "Went away"
msgstr "U largua"
#: pidgin/gtkpounce.c:1487
msgid "Sent a message"
msgstr "Dërgoi një mesazh"
#: pidgin/gtkpounce.c:1488
msgid "Unknown.... Please report this!"
msgstr "I panjohur… Ju lutemi, njoftojeni këtë!"
#: pidgin/gtkprefs.c:929
msgid "(Custom)"
msgstr "(Vetjake)"
#: pidgin/gtkprefs.c:941
msgid "none"
msgstr "asnjë"
#: pidgin/gtkprefs.c:941 pidgin/gtkprefs.c:989 pidgin/gtkprefs.c:1111
#: pidgin/gtkprefs.c:1119
msgid "Penguin Pimps"
msgstr "Penguin Pimps"
#: pidgin/gtkprefs.c:942
msgid "Selecting this disables graphical emoticons."
msgstr "Përzgjedhja e kësaj çaktivizon emotikonet grafikë."
#: pidgin/gtkprefs.c:990
msgid "The default Pidgin sound theme"
msgstr "Tema grafike parazgjedhje e Pidgin-it për tingujt"
#: pidgin/gtkprefs.c:1112
msgid "The default Pidgin buddy list theme"
msgstr "Tema grafike parazgjedhje e Pidgin-it për lista shokësh"
#: pidgin/gtkprefs.c:1120
msgid "The default Pidgin status icon theme"
msgstr "Tema grafike parazgjedhje e Pidgin-it për ikona gjendjeje"
#: pidgin/gtkprefs.c:1272 pidgin/gtkprefs.c:1281
msgid "Theme failed to unpack."
msgstr "Dështoi shpaketimi i temës."
#: pidgin/gtkprefs.c:1330 pidgin/gtkprefs.c:1382
msgid "Theme failed to load."
msgstr "Ngarkimi i temës dështoi."
#: pidgin/gtkprefs.c:1385
msgid "Theme failed to copy."
msgstr "Kopjimi i temës dështoi."
#: pidgin/gtkprefs.c:1932
msgid "Cannot start proxy configuration program."
msgstr "S’niset dot programi i formësimit të ndërmjetësve."
#: pidgin/gtkprefs.c:1944
msgid "Cannot start browser configuration program."
msgstr "S’niset dot programi i formësimit të shfletuesit."
#: pidgin/gtkprefs.c:1978
msgid "Disabled"
msgstr "Çaktivizuar"
#: pidgin/gtkprefs.c:1980
#, c-format
msgid "Use _automatically detected IP address: %s"
msgstr "Përdor adresë IP të zbuluar _vetvetiu: %s"
#: pidgin/gtkprefs.c:2102
msgid "Manual"
msgstr "Dorazi"
#: pidgin/gtkprefs.c:2449 pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:624
msgid "_Apply"
msgstr "_Zbatoje"
#: pidgin/gtkprefs.c:2475
#, fuzzy
msgid "Failed to set new keyring"
msgstr "Dështoi marrja e emrit: %s"
#: pidgin/gtkprefs.c:2499
msgid "Selected keyring is disabled"
msgstr ""
#: pidgin/gtkprefs.c:2703
msgid "Sound Selection"
msgstr "Përzgjedhje Tingulli"
#: pidgin/gtkprefs.c:3020
msgid "DROP"
msgstr ""
#: pidgin/gtkprefs.c:3095 pidgin/gtkprefs.c:3119
#, fuzzy, c-format
msgid "Silence threshold: %d%%"
msgstr "Prag heshtjeje:"
#: pidgin/gtkprefs.c:3465
#, fuzzy
msgid "Voice/Video"
msgstr "_Zë dhe Video"
#: pidgin/gtkprivacy.c:342
msgid "Privacy"
msgstr "Privatësi"
#: pidgin/gtkprivacy.c:352
msgid "Changes to privacy settings take effect immediately."
msgstr "Ndryshimet në rregullime privatësie hyjnë në fuqi menjëherë."
#: pidgin/gtkprivacy.c:360
msgid "Set privacy for:"
msgstr "Caktoni privatësi për:"
#: pidgin/gtkprivacy.c:405
msgid "Remove Al_l"
msgstr "Hiqi _Krejt"
#: pidgin/gtkprivacy.c:491 pidgin/gtkprivacy.c:508
msgid "Permit User"
msgstr "Lejo Përdorues"
#: pidgin/gtkprivacy.c:492
msgid "Type a user you permit to contact you."
msgstr "Jepni përdorues të cilit t’i lejohet lidhja me ju."
#: pidgin/gtkprivacy.c:493
msgid "Please enter the name of the user you wish to be able to contact you."
msgstr "Ju lutemi, jepni emrin e përdoruesit që doni të mundë t’ju kontaktojë."
#: pidgin/gtkprivacy.c:496 pidgin/gtkprivacy.c:511
msgid "_Permit"
msgstr "_Lejoje"
#: pidgin/gtkprivacy.c:502
#, c-format
msgid "Allow %s to contact you?"
msgstr "Të lejohet %s të lidhet me ju?"
#: pidgin/gtkprivacy.c:504
#, c-format
msgid "Are you sure you wish to allow %s to contact you?"
msgstr "Jeni i sigurt se doni të lejohet %s të lidhet me ju?"
#: pidgin/gtkprivacy.c:532 pidgin/gtkprivacy.c:546
msgid "Block User"
msgstr "Blloko Përdorues"
#: pidgin/gtkprivacy.c:533
msgid "Type a user to block."
msgstr "Jepni përdorues i cili të bllokohet."
#: pidgin/gtkprivacy.c:534
msgid "Please enter the name of the user you wish to block."
msgstr "Ju lutemi, jepni emrin e përdoruesit që doni të bllokohet."
#: pidgin/gtkprivacy.c:542
#, c-format
msgid "Block %s?"
msgstr "Të bllokohet %s?"
#: pidgin/gtkprivacy.c:544
#, c-format
msgid "Are you sure you want to block %s?"
msgstr "Jeni i sigurt se doni të bllokohet %s?"
#: pidgin/gtkrequest.c:472
#, fuzzy
msgid "_Help"
msgstr "/_Ndihmë"
#: pidgin/gtkrequest.c:905
msgid "Please wait"
msgstr ""
#: pidgin/gtkrequest.c:2403 pidgin/gtkutils.c:1967
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:43
#, fuzzy
msgid "_Open"
msgstr "_Hape Lidhjen"
#: pidgin/gtkrequest.c:2470
msgid "Select Folder..."
msgstr "Përzgjidhni Dosje…"
#: pidgin/gtkrequest.c:2471
msgid "_OK"
msgstr "_OK"
#: pidgin/gtkroomlist.c:583
msgid "_Get List"
msgstr "_Merr Listë"
#: pidgin/gtkroomlist.c:591
msgid "_Add Chat"
msgstr "_Shtoje Fjalosje"
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:305
msgid "Are you sure you want to delete the selected saved statuses?"
msgstr "Jeni të sigurt se doni të fshihen gjendjet e ruajtura të përzgjedhura?"
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:579 pidgin/gtksavedstatuses.c:1211
msgid "_Use"
msgstr "_Përdore"
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:723
msgid "Title already in use. You must choose a unique title."
msgstr "Titull i përdorur tashmë. Duhet të zgjidhni një titull unik."
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:936
msgid "Different"
msgstr "Tjetër"
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:1132
msgid "_Title:"
msgstr "_Titull:"
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:1140 pidgin/gtksavedstatuses.c:1427
msgid "_Status:"
msgstr "_Gjendje:"
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:1146 pidgin/gtksavedstatuses.c:1461
msgid "_Message:"
msgstr "_Mesazh:"
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:1165
msgid "Use a _different status for some accounts"
msgstr "Përdor gjendje të _ndryshme për disa llogari"
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:1218
msgid "Sa_ve and Use"
msgstr "Rua_je dhe Përdore"
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:1411
#, c-format
msgid "Status for %s"
msgstr "Gjendje për %s"
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:188 pidgin/gtksmiley-manager.c:234
msgid "Custom Smiley"
msgstr "Emotikon Vetjak"
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:232
#, c-format
msgid ""
"A custom smiley for '%s' already exists. Please use a different shortcut."
msgstr ""
"Ka tashmë një emotikon vetjak për '%s'. Ju lutemi, përdorni një shkurtore "
"tjetër."
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:235
msgid "Duplicate Shortcut"
msgstr "Përsëdytni Shkurtore"
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:327
msgid "Edit Smiley"
msgstr "Përpunoni Emotikon"
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:327
msgid "Add Smiley"
msgstr "Shtoni Emotikon"
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:356
msgid "_Image:"
msgstr "_Figurë:"
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:379
msgid "S_hortcut text:"
msgstr "Tekst _shkurtoreje:"
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:673
msgid "Smiley"
msgstr "Emotikon"
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:682
msgid "Shortcut Text"
msgstr "Tekst Shkurtoreje"
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:770
msgid "Custom Smiley Manager"
msgstr "Përgjegjës Emotikonesh Vetjake"
#: pidgin/gtkstatusbox.c:307
msgid "Select Buddy Icon"
msgstr "Përzgjidhni Ikonë Shoku"
#: pidgin/gtkstatusbox.c:391
msgid "Click to change your buddyicon for this account."
msgstr "Klikoni për të ndryshuar ikonën tuaj të shokut për këtë llogari."
#: pidgin/gtkstatusbox.c:392
msgid "Click to change your buddyicon for all accounts."
msgstr "Klikoni për të ndryshuar ikonën tuaj të shokut për tërë llogaritë."
#: pidgin/gtkstatusbox.c:640
msgid "Waiting for network connection"
msgstr "Po pritet për lidhje në rrjet"
#: pidgin/gtkstatusbox.c:1028
msgid "New status..."
msgstr "Gjendje e re…"
#: pidgin/gtkstatusbox.c:1029
msgid "Saved statuses..."
msgstr "Gjendje të ruajtura…"
#: pidgin/gtkstatusbox.c:1643
msgid "Status Selector"
msgstr "Përzgjedhës Gjendjesh"
#: pidgin/gtkutils.c:1087 pidgin/gtkutils.c:1114
#, c-format
msgid "The following error has occurred loading %s: %s"
msgstr "Ndodhi gabimi vijues gjatë ngarkimit të %s: %s"
#: pidgin/gtkutils.c:1090 pidgin/gtkutils.c:1116
msgid "Failed to load image"
msgstr "Dështoi në ruajtje figure"
#: pidgin/gtkutils.c:1192 pidgin/gtkutils.c:1205 pidgin/gtkutils.c:1212
msgid "You have dragged an image"
msgstr "Keni tërhequr një figurë"
#: pidgin/gtkutils.c:1193
msgid ""
"You can send this image as a file transfer, embed it into this message, or "
"use it as the buddy icon for this user."
msgstr ""
"Mund ta dërgoni këtë figurë si shpërngulje kartele, ta trupëzoni në këtë "
"mesazh, ose përdorni si ikonë shoku për këtë përdorues."
#: pidgin/gtkutils.c:1200 pidgin/gtkutils.c:1220
msgid "Set as buddy icon"
msgstr "Caktoje si ikonë shoku"
#: pidgin/gtkutils.c:1201 pidgin/gtkutils.c:1221
msgid "Send image file"
msgstr "Dërgo kartelë figure"
#: pidgin/gtkutils.c:1202 pidgin/gtkutils.c:1221
msgid "Insert in message"
msgstr "Fute në mesazh"
#: pidgin/gtkutils.c:1206
msgid "Would you like to set it as the buddy icon for this user?"
msgstr "Do të donit ta caktoni si ikonë shoku për këtë përdorues?"
#: pidgin/gtkutils.c:1213
msgid ""
"You can send this image as a file transfer, or use it as the buddy icon for "
"this user."
msgstr ""
"Mund ta dërgoni këtë figurë si shpërngulje kartele, ose përdorni si ikonë "
"shoku për këtë përdorues."
#: pidgin/gtkutils.c:1214
msgid ""
"You can insert this image into this message, or use it as the buddy icon for "
"this user"
msgstr ""
"Mund ta futni këtë figurë në këtë mesazh, ose përdorni si ikonë shoku për "
"këtë përdorues"
#: pidgin/gtkutils.c:1297
msgid "Cannot send launcher"
msgstr "S’dërgohet dot nisës"
#: pidgin/gtkutils.c:1298
msgid ""
"You dragged a desktop launcher. Most likely you wanted to send the target of "
"this launcher instead of this launcher itself."
msgstr ""
"Tërhoqët nisës desktopi. Në vend të vetë nisësit, ka shumë të ngjarë që "
"donit të dërgonit çfarëdo objekti të lidhur me këtë nisës."
#: pidgin/gtkutils.c:1354
#, c-format
msgid "Cannot send folder %s."
msgstr "S’dërgohet dot dosja %s."
#: pidgin/gtkutils.c:1355
#, c-format
msgid ""
"%s cannot transfer a folder. You will need to send the files within "
"individually."
msgstr ""
"%s-i s’e shpërngul dot një dosje. Do t’ju duhet t’i shpërngulni kartelat "
"brenda saj tek e tek."
#: pidgin/gtkutils.c:1936
#, c-format
msgid ""
"<b>File:</b> %s\n"
"<b>File size:</b> %s\n"
"<b>Image size:</b> %dx%d"
msgstr ""
"<b>Kartelë:</b> %s\n"
"<b>Madhësi kartele:</b> %s\n"
"<b>Madhësi figure:</b> %dx%d"
#: pidgin/gtkutils.c:1967
msgid "Buddy Icon"
msgstr "Ikonë Shoku"
#: pidgin/gtkutils.c:2175
#, c-format
msgid "The file '%s' is too large for %s. Please try a smaller image.\n"
msgstr ""
"Kartela '%s' është shumë e madhe për %s. Ju lutemi, provoni një figurë më "
"të vogël.\n"
#: pidgin/gtkutils.c:2177
msgid "Icon Error"
msgstr "Gabim Ikone"
#: pidgin/gtkutils.c:2177
msgid "Could not set icon"
msgstr "S’u caktua dot ikonë"
#: pidgin/gtkwhiteboard.c:482
msgid "Do you really want to clear?"
msgstr "Doni vërtet të pastrohet?"
#: pidgin/gtkwhiteboard.c:505
msgid "Save File"
msgstr "Ruaje Kartelën"
#: pidgin/gtkwhiteboard.c:531
#, fuzzy
msgid "Unable to save the file"
msgstr "S’arrihet të hapet kartela."
#: pidgin/gtkxfer.c:149
msgid "Not started"
msgstr "S’është nisur"
#: pidgin/gtkxfer.c:259
msgid "<b>Receiving As:</b>"
msgstr "<b>Po merret Si:</b>"
#: pidgin/gtkxfer.c:261
msgid "<b>Receiving From:</b>"
msgstr "<b>Po merret Prej:</b>"
#: pidgin/gtkxfer.c:265
msgid "<b>Sending To:</b>"
msgstr "<b>Po dërgohet Për:</b>"
#: pidgin/gtkxfer.c:267
msgid "<b>Sending As:</b>"
msgstr "<b>Po dërgohet Si:</b>"
#: pidgin/gtkxfer.c:460
msgid "There is no application configured to open this type of file."
msgstr "S’ka aplikacion të formësuar për të hapur këtë lloj kartelash."
#: pidgin/gtkxfer.c:466
msgid "An error occurred while opening the file."
msgstr "Ndodhi një gabim teksa hapej kartela."
#: pidgin/gtkxfer.c:505
#, c-format
msgid "Error launching %s: %s"
msgstr "Gabim në nisjen e %s: %s"
#: pidgin/gtkxfer.c:514
#, c-format
msgid "Error running %s"
msgstr "Gabim në xhirimin e %s"
#: pidgin/gtkxfer.c:515
#, c-format
msgid "Process returned error code %d"
msgstr "Procesi u përgjigj me kod gabimi %d"
#: pidgin/libpidgin.c:460
#, c-format
msgid ""
"%s %s has segfaulted and attempted to dump a core file.\n"
"This is a bug in the software and has happened through\n"
"no fault of your own.\n"
"\n"
"If you can reproduce the crash, please notify the developers\n"
"by reporting a bug at:\n"
"%ssimpleticket/\n"
"\n"
"Please make sure to specify what you were doing at the time\n"
"and post the backtrace from the core file. If you do not know\n"
"how to get the backtrace, please read the instructions at\n"
"%swiki/GetABacktrace\n"
msgstr ""
"%s %s pësoi \"segfault\" dhe u përpoq të kryejë \"dump a core file\".\n"
"Kjo është e metë te programi dhe ndodhi jo për fajin tuaj.\n"
"\n"
"Po qe se mund ta riprodhoni vithisjen, ju lutemi,\n"
"njoftoni zhvilluesit duke e njoftuar të metën te:\n"
"%ssimpleticket/\n"
"\n"
"Ju lutemi, mos harroni të tregoni se ç’ishit duke bërë në atë kohë\n"
"dhe postoni \"backtrace\"-in përkatës. Po qe se s’dini si ta\n"
"gjeni \"backtrace\"-in, ju lutemi, lexoni udhëzimet te\n"
"%swiki/GetABacktrace\n"
#: pidgin/libpidgin.c:766
#, fuzzy
msgid "Exiting because another libpurple client is already running."
msgstr "Po dilet, ngaqë ka një tjetër klient libpurple në xhirim e sipër.\n"
#: pidgin/pidginabout.c:270 pidgin/resources/About/about.ui:271
msgid "Build Information"
msgstr "Të dhëna Montimi"
#: pidgin/pidginabout.c:295 pidgin/pidginabout.c:345
#, fuzzy
msgid "Purple Version"
msgstr "Person Purple"
#: pidgin/pidginabout.c:305 pidgin/pidginabout.c:355
#, fuzzy
msgid "GLib Version"
msgstr "Version Minimum"
#: pidgin/pidginabout.c:315 pidgin/pidginabout.c:365
#, fuzzy
msgid "GTK+ Version"
msgstr "Versione TLS/SSL"
#: pidgin/pidginabout.c:330
#, fuzzy
msgid "Runtime Information"
msgstr "Të dhëna Montimi"
#: pidgin/pidgindebug.c:156
msgid "Save Debug Log"
msgstr "Ruaj Regjistër Diagnostikimi"
#: pidgin/pidgindebug.c:491
msgid "_Icon Only"
msgstr "_Vetëm Ikona"
#: pidgin/pidgindebug.c:492
msgid "_Text Only"
msgstr "Vetëm _Tekst"
#: pidgin/pidgindebug.c:493
msgid "_Both Icon & Text"
msgstr "Tekst _dhe Ikona"
#: pidgin/pidginlog.c:294
msgid "Log Deletion Failed"
msgstr "Dështoi Fshirja e Regjistrit"
#: pidgin/pidginlog.c:295
msgid "Check permissions and try again."
msgstr "Kontrolloni lejet dhe riprovoni."
#: pidgin/pidginlog.c:339
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to permanently delete the log of the conversation with "
"%s which started at %s?"
msgstr ""
"Jeni i sigurt se doni të fshihet përgjithmonë regjistrimi i bisedës me %s, "
"që filloi më %s?"
#: pidgin/pidginlog.c:350
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to permanently delete the log of the conversation in "
"%s which started at %s?"
msgstr ""
"Jeni i sigurt se doni të fshihet përgjithmonë regjistrimi i bisedës te %s, "
"që filloi më %s?"
#: pidgin/pidginlog.c:355
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to permanently delete the system log which started at "
"%s?"
msgstr ""
"Jeni të sigurt se doni të fshihet përgjithmonë regjistri i sistemit, që "
"filloi më %s?"
#: pidgin/pidginlog.c:373
msgid "Delete Log?"
msgstr "Të fshihet Regjistri?"
#: pidgin/pidginlog.c:399
msgid "Delete Log..."
msgstr "Fshini Regjistër…"
#: pidgin/pidgintooltip.c:120
msgid "Pidgin Tooltip"
msgstr "Ndihmëza Pidgin-i"
#: pidgin/plugins/cap/cap.c:442 pidgin/plugins/cap/cap.c:445
msgid "Response Probability:"
msgstr "Probabilitet Përgjigjeje:"
#: pidgin/plugins/cap/cap.c:735
msgid "Statistics Configuration"
msgstr "Formësim Statistikash"
#: pidgin/plugins/cap/cap.c:738
msgid "Maximum response timeout:"
msgstr "Maksimum mbarimi kohe për përgjigjen:"
#: pidgin/plugins/cap/cap.c:741 pidgin/plugins/cap/cap.c:748
#: pidgin/plugins/cap/cap.c:755
msgid "minutes"
msgstr "minuta"
#: pidgin/plugins/cap/cap.c:745
msgid "Maximum last-seen difference:"
msgstr "Ndryshim maksimum për parë-së-fundi:"
#: pidgin/plugins/cap/cap.c:752
msgid "Threshold:"
msgstr "Prag:"
#: pidgin/plugins/contact_priority.c:94
msgid "Point values to use when..."
msgstr "Pikë për t’u përdorur kur…"
#: pidgin/plugins/contact_priority.c:124
msgid ""
"The buddy with the <i>largest score</i> is the buddy who will have priority "
"in the contact.\n"
msgstr ""
"Shoku me <i>më shumë pikë</i> është shoku që do të ketë përparësi në "
"kontakt.\n"
#: pidgin/plugins/contact_priority.c:131
msgid "Use last buddy when scores are equal"
msgstr "Përdor shokun e fundit kur pikët janë të barabarta"
#: pidgin/plugins/contact_priority.c:136
msgid "Point values to use for account..."
msgstr "Pikë për t’u përdorur për llogarinë…"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:239
msgid "Server name request"
msgstr "Kërkesë emri shërbyesi"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:239
msgid "Enter an XMPP Server"
msgstr "Jepni një Shërbyes XMPP"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:240
msgid "Select an XMPP server to query"
msgstr "Përzgjidhni një shërbyes XMPP për kërkesë"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:242
msgid "Find Services"
msgstr "Gjej Shërbime"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:297
msgid "Add to Buddy List"
msgstr "Shtojeni te Listë Shokësh"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:467
msgid "Gateway"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:471
msgid "Directory"
msgstr "Drejtori"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:479
msgid "PubSub Collection"
msgstr "Përmbledhje PubSub"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:483
msgid "PubSub Leaf"
msgstr "Gjethe PubSub"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:487
msgid "Other"
msgstr "Tjetër"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:495
msgid ""
"\n"
"<b>Description:</b> "
msgstr ""
"\n"
"<b>Përshkrim:</b> "
#: pidgin/plugins/disco/xmppdisco.c:513
msgid "Server does not exist"
msgstr "Shërbyesi s’ekziston"
#: pidgin/plugins/disco/xmppdisco.c:518
msgid "Server does not support service discovery"
msgstr "Shërbyesi s’mbulon zbulim shërbimesh"
#: pidgin/plugins/disco/xmppdisco.c:598
msgid "XMPP Service Discovery"
msgstr "Zbulim Shërbimesh XMPP"
#: pidgin/plugins/disco/xmppdisco.c:649
#, fuzzy
msgid "XMPP protocol is not loaded."
msgstr "Shtojcë Protokolli XMPP"
#: pidgin/plugins/disco/resources/disco.ui:20
msgid "Service Discovery"
msgstr "Zbulim Shërbimesh"
#: pidgin/plugins/disco/resources/disco.ui:38 pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:73
#, fuzzy
msgid "_Stop"
msgstr "Ndale"
#: pidgin/plugins/disco/resources/disco.ui:54
msgid "_Browse"
msgstr "_Shfletoni"
#: pidgin/plugins/extplacement.c:92
msgid "Conversation Placement"
msgstr "Vendosje Bisede"
#: pidgin/plugins/extplacement.c:96
msgid ""
"Note: The preference for \"New conversations\" must be set to \"By "
"conversation count\"."
msgstr ""
"Shënim: Parapëlqimi për \"Biseda të reja\" duhet të caktohet te \"Sipas "
"numri bisedash\"."
#: pidgin/plugins/extplacement.c:102
msgid "Number of conversations per window"
msgstr "Numër bisedash për dritare"
#: pidgin/plugins/extplacement.c:108
msgid "Separate IM and Chat windows when placing by number"
msgstr "Ndaji dritaret MA dhe Fjalosjeje kur vendosen sipas numrash"
#: pidgin/plugins/extplacement.c:146
msgid "By conversation count"
msgstr "Sipas numri bisedash"
#: pidgin/plugins/gestures/gestures.c:187
msgid "Mouse Gestures Configuration"
msgstr "Formësim Gjestesh Miu"
#: pidgin/plugins/gestures/gestures.c:193
msgid "Middle mouse button"
msgstr "Butoni i mesit i miut"
#: pidgin/plugins/gestures/gestures.c:194
msgid "Right mouse button"
msgstr "Butoni djathtas i miut"
#: pidgin/plugins/gestures/gestures.c:204
msgid "_Visual gesture display"
msgstr "_Shfaqje pamore gjestesh"
#: pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:140
msgid "Instant Messaging"
msgstr "Mesazhe të Atypëratyshëm"
#: pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:447
msgid "Select a person from your address book below, or add a new person."
msgstr ""
"Përzgjidhni dikë prej librit tuaj të adresave më sipër, ose shtoni një "
"person të ri."
#: pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:490
#: pidgin/plugins/gevolution/assoc-buddy.c:379
#, fuzzy
msgid "C_lear"
msgstr "Pastroje"
#: pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:531
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:298
msgid "Group:"
msgstr "Grup:"
#: pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:550
#: pidgin/plugins/gevolution/assoc-buddy.c:429
#, fuzzy
msgid "_New Person"
msgstr "Person i Ri"
#: pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:566
#, fuzzy
msgid "_Select Buddy"
msgstr "Përzgjidhni Shok"
#: pidgin/plugins/gevolution/assoc-buddy.c:337
msgid ""
"Select a person from your address book to add this buddy to, or create a new "
"person."
msgstr ""
"Përzgjidhni një person prej librit tuaj të adresave për të shtuar këtë shok, "
"ose krijoni një person të ri."
#: pidgin/plugins/gevolution/assoc-buddy.c:445
msgid "_Associate Buddy"
msgstr "_Përshoqëroni Shok"
#: pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:253
#: pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:260
msgid "Unable to send email"
msgstr "S’arrihet të dërgohet email"
#: pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:254
msgid "The evolution executable was not found in the PATH."
msgstr "I ekzekutueshmi për Evolution s’u gjet në PATH."
#: pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:261
msgid "An email address was not found for this buddy."
msgstr "S’u gjet adresë email për këtë shok."
#: pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:287
msgid "Add to Address Book"
msgstr "Shtojeni te Libër Adresash"
#: pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:299
msgid "Send Email"
msgstr "Dërgo Email"
#: pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:379
msgid "Evolution Integration Configuration"
msgstr "Formësim Integrimi me Evolution-in"
#: pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:382
msgid "Select all accounts that buddies should be auto-added to."
msgstr "Përzgjidhni tërë llogaritë tek të cilat mund të vetështohen shokë."
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:244
msgid "New Person"
msgstr "Person i Ri"
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:258
msgid "Please enter the person's information below."
msgstr "Ju lutemi, jepni më poshtë të dhëna personi."
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:262
msgid "Please enter the buddy's username and account type below."
msgstr ""
"Ju lutemi, jepni më poshtë lloj llogarie dhe emër përdoruesi për shokun."
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:283
msgid "Account type:"
msgstr "Lloj llogarie:"
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:307
msgid "Optional information:"
msgstr "Të dhëna opsionale:"
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:326
msgid "First name:"
msgstr "Emër:"
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:338
msgid "Last name:"
msgstr "Mbiemër:"
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:358
msgid "Email:"
msgstr "Email:"
#: pidgin/plugins/gtkbuddynote.c:38
#, c-format
msgid ""
"\n"
"<b>Buddy Note</b>: %s"
msgstr ""
"\n"
"<b>Shënim Shoku</b>: %s"
#: pidgin/plugins/imgupload.c:226
#, fuzzy
msgid "Uploading image"
msgstr "ngarkimi i shtojcës dështoi"
#: pidgin/plugins/imgupload.c:227
msgid "Please wait for image URL being retrieved..."
msgstr ""
#: pidgin/plugins/imgupload.c:357
msgid "Use image filename as link description"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/imgupload.c:365
msgid "Image Uploader"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/mailchk.c:145
msgid "Could not read $MAIL or /var/spool/mail/$USER\n"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:49
msgid ""
"A music messaging session has been requested. Please click the MM icon to "
"accept."
msgstr ""
"U kërkua një sesion shkëmbimi mesazhesh muzike. Për pranim, ju lutemi, "
"klikoni ikonën MM."
#: pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:50
msgid "Music messaging session confirmed."
msgstr "U pranua sesion shkëmbimi mesazhesh muzikorë."
#: pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:404
msgid "Music Messaging"
msgstr "Shkëmbim Mesazhesh Muzikorë"
#: pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:405
msgid "There was a conflict in running the command:"
msgstr "Pati përplasje në xhirimin e urdhrit:"
#: pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:515
msgid "Error Running Editor"
msgstr "Gabim në Xhirimin e Përpunuesit"
#: pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:516
msgid "The following error has occurred:"
msgstr "Ndodhi gabimi vijues:"
#: pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:619
msgid "Music Messaging Configuration"
msgstr "Formësim Mesazhesh Muzikorë"
#: pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:623
msgid "Score Editor Path"
msgstr "Shteg për te Përpunues Partiture"
#: pidgin/plugins/notify.c:704
msgid "Notify For"
msgstr "Njoftim Për"
#: pidgin/plugins/notify.c:708
msgid "_IM windows"
msgstr "Dritare _MA"
#: pidgin/plugins/notify.c:716 pidgin/plugins/notify.c:742
msgid "\tS_ystem messages"
msgstr "\tMesazhe s_istemi"
#: pidgin/plugins/notify.c:725
msgid "C_hat windows"
msgstr "Dritare _fjalosjeje"
#: pidgin/plugins/notify.c:733
msgid "\t_Only when someone says your username"
msgstr "\t_Vetëm kur dikush përmend emrin tuaj të përdoruesit"
#: pidgin/plugins/notify.c:751
msgid "_Focused windows"
msgstr "Dritare të _fokusuara"
#: pidgin/plugins/notify.c:759
msgid "Notification Methods"
msgstr "Mënyra Njoftimi"
#: pidgin/plugins/notify.c:766
msgid "Prepend _string into window title:"
msgstr "Parapriji titulli dritareje me _string:"
#: pidgin/plugins/notify.c:785
msgid "Insert c_ount of new messages into window title"
msgstr "Fut nu_mër mesazhesh të rinj në titull dritareje"
#: pidgin/plugins/notify.c:794
msgid "Insert count of new message into _X property"
msgstr "Fut numër mesazhesh të rinj te vetitë e _X-it"
#: pidgin/plugins/notify.c:802
msgid "Set window manager \"_URGENT\" hint"
msgstr "Caktoni ndihmëzën \"_URGENT\" e administruesit të dritareve"
#: pidgin/plugins/notify.c:804
msgid "_Flash window"
msgstr "_Xixëllo dritare"
#: pidgin/plugins/notify.c:813
msgid "R_aise conversation window"
msgstr "N_gri dritare bisede"
#: pidgin/plugins/notify.c:823
msgid "_Present conversation window"
msgstr "_Paraqit dritare bisede"
#: pidgin/plugins/notify.c:831
msgid "Notification Removal"
msgstr "Heqje Njoftimi"
#: pidgin/plugins/notify.c:836
msgid "Remove when conversation window _gains focus"
msgstr "Hiqe kur dritarja e bisedës _fiton fokus"
#: pidgin/plugins/notify.c:843
msgid "Remove when conversation window _receives click"
msgstr "Hiqe kur dritarja e bisedës _klikohet"
#: pidgin/plugins/notify.c:851
msgid "Remove when _typing in conversation window"
msgstr "Hiqe kur _shtypet në dritare bisede"
#: pidgin/plugins/notify.c:859
msgid "Remove when a _message gets sent"
msgstr "Hiqe kur mesazhi dërgohet"
#: pidgin/plugins/notify.c:868
msgid "Remove on switch to conversation ta_b"
msgstr "Hiqe gjatë kalimit te një ske_dë bisede"
#: pidgin/plugins/relnot.c:91
#, c-format
msgid "You can upgrade to %s %s today."
msgstr "Mund ta përmirësoni me %s %s që sot."
#: pidgin/plugins/relnot.c:96
msgid "New Version Available"
msgstr "Ka Gati Version të Ri"
#: pidgin/plugins/relnot.c:99
msgid "Later"
msgstr "Më vonë"
#: pidgin/plugins/relnot.c:100
msgid "Download Now"
msgstr "Shkarkoje Tani"
#: pidgin/plugins/screencap.c:291
msgid "screenshot-"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/screencap.c:329 pidgin/plugins/screencap.c:796
msgid "Insert screenshot"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/screencap.c:616
msgid ""
"Select the region to send and press Enter button to confirm or press Escape "
"button to cancel"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/screencap.c:710
msgid "Insert Screens_hot..."
msgstr ""
#: pidgin/plugins/screencap.c:795
msgid "_Screenshot"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/spellchk.c:1974
msgid "Duplicate Correction"
msgstr "Saktësim Përsëdytjesh"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:1975
msgid "The specified word already exists in the correction list."
msgstr "Fjala e treguar ekziston tashmë te lista e ndreqjeve."
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2131
msgid "Text Replacements"
msgstr "Zëvendësim Teksti"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2144
msgid "You type"
msgstr "Shtypni"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2158
msgid "You send"
msgstr "Dërgoni"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2172
msgid "Whole words only"
msgstr "Vetëm fjalë të plota"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2184
msgid "Case sensitive"
msgstr "Siç është shkruar"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2212
msgid "Add a new text replacement"
msgstr "Shtoni një zëvendësim të ri teksti"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2228
msgid "You _type:"
msgstr "Sh_typni:"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2232
msgid "You _send:"
msgstr "_Dërgoni:"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2235
msgid "_Exact case match (uncheck for automatic case handling)"
msgstr ""
"_Saktësisht siç është shkruar (hiqeni shenjën te trajtimi i vetvetishëm për "
"këto raste)"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2237
msgid "Only replace _whole words"
msgstr "Zëvendëso vetëm fjalë të _plota"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2262
msgid "General Text Replacement Options"
msgstr "Mundësi të Përgjithshme Zëvendësimi Teksti"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2263
msgid "Enable replacement of last word on send"
msgstr "Aktivizo zëvendësimin e fjalës së fundit gjatë dërgimesh"
#: pidgin/plugins/ticker/ticker.c:76
msgid "Buddy Ticker"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/transparency.c:153 pidgin/plugins/transparency.c:545
#: pidgin/plugins/transparency.c:590
msgid "Opacity:"
msgstr "Patejdukshmëri:"
#: pidgin/plugins/transparency.c:512
msgid "IM Conversation Windows"
msgstr "Dritare Bisedash MA"
#: pidgin/plugins/transparency.c:513
msgid "_IM window transparency"
msgstr "Tejdukshmëri dritareje _MA"
#: pidgin/plugins/transparency.c:524
msgid "_Show slider bar in IM window"
msgstr "_Shfaq shtyllë rrëshqitësi në dritare MA"
#: pidgin/plugins/transparency.c:531
msgid "Remove IM window transparency on focus"
msgstr "Hiq tejdukshmëri dritareje MA kur fokusohet"
#: pidgin/plugins/transparency.c:534 pidgin/plugins/transparency.c:580
msgid "Always on top"
msgstr "Përherë sipër"
#: pidgin/plugins/transparency.c:566
msgid "Buddy List Window"
msgstr "Dritare Listë Shokësh"
#: pidgin/plugins/transparency.c:567
msgid "_Buddy List window transparency"
msgstr "Tejdukshmëri dritareje Liste _Shokësh"
#: pidgin/plugins/transparency.c:578
msgid "Remove Buddy List window transparency on focus"
msgstr "Hiq tejdukshmëri dritareje Liste Shokësh kur fokusohet"
#: pidgin/plugins/unity.c:442
msgid "Chatroom alerts"
msgstr "Sinjalizime dhome fjalosjeje"
#: pidgin/plugins/unity.c:446
msgid "Chatroom message alerts _only where someone says your username"
msgstr ""
"Sinjalizime mesazhesh dhome fjalosjeje _vetëm kur dikush thotë emrin tuaj të "
"përdoruesit"
#: pidgin/plugins/unity.c:455
msgid "Launcher Icon"
msgstr "Ikonë Nisësi"
#: pidgin/plugins/unity.c:459
msgid "_Disable launcher integration"
msgstr "_Çaktivizo integrim nisësi"
#: pidgin/plugins/unity.c:467
msgid "Show number of unread _messages on launcher icon"
msgstr "Shfaq në ikonë nisësi numër _mesazhesh të palexuar"
#: pidgin/plugins/unity.c:475
msgid "Show number of unread co_nversations on launcher icon"
msgstr "Shfaq në ikonë nisësi numër _bisedash të palexuara"
#: pidgin/plugins/unity.c:484
msgid "Messaging Menu"
msgstr "Menu Shkëmbimi Mesazhesh"
#: pidgin/plugins/unity.c:489
msgid "Show number of _unread messages for conversations in messaging menu"
msgstr ""
"Shfaq në menu shkëmbimi mesazhesh numër mesazhesh të _palexuar për biseda"
#: pidgin/plugins/unity.c:497
msgid "Show _elapsed time for unread conversations in messaging menu"
msgstr ""
"Shfaq në menu shkëmbimi mesazhesh kohë të _rrjedhur për biseda të palexuara"
#: pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:245
msgid "Startup"
msgstr "Nisje"
#: pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:246
#, c-format
msgid "_Start %s on Windows startup"
msgstr "_Nise %s-in në nisje të Windows-it"
#: pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:258
msgid "Allow multiple instances"
msgstr "Lejo instanca të shumëfishta"
#: pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:269
msgid "_Dockable Buddy List"
msgstr "Listë Shokësh Që Mund të _Zhvendoset"
#: pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:273
msgid "_Keep Buddy List window on top:"
msgstr "_Mbaj dritare Liste Shokësh sipër:"
#: pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:278
msgid "Only when docked"
msgstr "Vetëm kur gjendet në një panel"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:64
#: pidgin/plugins/xmppconsole/xmppconsole.c:700
msgid "XMPP Console"
msgstr "Konsolë XMPP"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:220
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:299
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:450
#, fuzzy
msgid "To:"
msgstr "Për"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:231
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:311
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:462
#, fuzzy
msgid "Type:"
msgstr "Lloj"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:268
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:401
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:568
#, fuzzy
msgid "Insert"
msgstr "_Fut"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:323
msgid "Body:"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:335
#, fuzzy
msgid "Subject:"
msgstr "Subjekt"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:347
#, fuzzy
msgid "Thread:"
msgstr "Prag:"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:474
#, fuzzy
msgid "Show:"
msgstr "Shfaq"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:498
#, fuzzy
msgid "Priority:"
msgstr "Përparësi"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/xmppconsole.c:533
#, fuzzy
msgid "Logged out."
msgstr "I futur"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/xmppconsole.c:619
#, fuzzy
msgid "Not connected to XMPP"
msgstr "Jo i lidhur te shërbyesi"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/xmppconsole.c:759
msgid "No XMPP protocol is loaded."
msgstr ""
#: pidgin/resources/Log/log-viewer.ui:35
msgid "_Browse logs folder"
msgstr "_Shfletoni dosje regjistrash"
#: pidgin/resources/Log/log-viewer.ui:80
#, fuzzy
msgid "Conversations with buddy"
msgstr "Biseda me %s"
#: pidgin/resources/Log/log-viewer.ui:221
#, fuzzy
msgid "<b>Total log size:</b> 123 KiB"
msgstr "Madhësi tërësore regjistri:"
#: pidgin/resources/Whiteboard/whiteboard.ui:7
#, fuzzy
msgid "Pidgin Whiteboard"
msgstr "Tabelë"
#: pidgin/resources/Whiteboard/whiteboard.ui:45
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:106
#, fuzzy
msgid "_Clear"
msgstr "Pastroje"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:95
#, fuzzy
msgctxt "Device for Audio Input"
msgid "Device"
msgstr "Pajisje"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:130
#, fuzzy
msgctxt "Input for Audio"
msgid "Input"
msgstr "Hyrje"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:163
#, fuzzy
msgctxt "Device for Audio Output"
msgid "Device"
msgstr "Pajisje"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:198
#, fuzzy
msgctxt "Output for Audio"
msgid "Output"
msgstr "Dalje"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:220
msgid "Volume:"
msgstr "Volum:"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:277
msgid "Silence threshold:"
msgstr "Prag heshtjeje:"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:303
#, fuzzy
msgid "Test Audio"
msgstr "Audio"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:334
msgid "Audio"
msgstr "Audio"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:384
#, fuzzy
msgctxt "Device for Video Input"
msgid "Device"
msgstr "Pajisje"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:419
#, fuzzy
msgctxt "Input for Video"
msgid "Input"
msgstr "Hyrje"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:452
#, fuzzy
msgctxt "Device for Video Output"
msgid "Device"
msgstr "Pajisje"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:487
#, fuzzy
msgctxt "Output for Video"
msgid "Output"
msgstr "Dalje"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:524
#, fuzzy
msgid "Test Video"
msgstr "Video Live"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:543
msgid "Video"
msgstr "Video"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:19 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:206
msgid "When away"
msgstr "Gjatë largimesh"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:23
msgid "When both away and idle"
msgstr "Vetëm në rast largimi dhe plogështie"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:45
msgid "Based on keyboard or mouse use"
msgstr "Bazuar në përdorim tastiere dhe miu"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:74
msgid "Browser default"
msgstr "Parazgjedhje shfletuesi"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:82
msgid "New tab"
msgstr "Skedë e re"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:97
msgid ""
"This is how your outgoing message text will appear when you use protocols "
"that support formatting."
msgstr ""
"Ja si do të duket teksti i mesazhit që dërgoni, kur përdorni protokolle që "
"mbulojnë atë formatim."
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:116
msgid "On unseen events"
msgstr ""
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:120
msgid "On unseen text"
msgstr ""
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:124
msgid "On unseen text and the nick was said"
msgstr ""
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:146
msgid "Top"
msgstr "Sipër"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:150
msgid "Bottom"
msgstr "Poshtë"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:154
msgid "Left"
msgstr "Majtas"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:158
msgid "Right"
msgstr "Djathtas"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:162
msgid "Left Vertical"
msgstr "Majtas Vertikale"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:166
msgid "Right Vertical"
msgstr "Djathtas Vertikale"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:184
msgid "On unread messages"
msgstr "Për mesazhe të palexuar"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:265
msgid "No proxy"
msgstr "Pa ndërmjetës"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:277
#, fuzzy
msgid "Tor/Privacy (SOCKS 5)"
msgstr "Tor/Privatësi (SOCKS5)"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:324
#, fuzzy
msgid "DirectSound"
msgstr "Drejtori"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:331
msgid "ESD"
msgstr ""
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:338
msgid "ALSA"
msgstr ""
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:345
#, fuzzy
msgid "PlaySound"
msgstr "_Luaj një Tingull"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:352
msgid "Console beep"
msgstr "Tingull konsole"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:366
msgid "No sounds"
msgstr "Pa tinguj"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:486
msgid "_Show system tray icon:"
msgstr "Shfaq ikonë shtylle _sistemi:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:523
msgid "System Tray Icon"
msgstr "Ikonë Shtylle Sistemi"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:563
msgid "_Hide new IM conversations:"
msgstr "_Fshih biseda të reja MA:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:600
msgid "Minimi_ze new conversation windows"
msgstr "Minimi_zo dritare bisedash të reja"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:621
msgid "Conversation Window"
msgstr "Dritare Bisede"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:654
msgid "Show IMs and chats in _tabbed windows"
msgstr "Shfaq MA-ra dhe fjalosje në dritare _skeda"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:675
#, fuzzy
msgid "Show closed b_utton on tabs"
msgstr "Shfaq në skeda b_uton mbylljeje"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:697
msgid "_Placement:"
msgstr "_Vendosje:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:742
msgid "N_ew conversations:"
msgstr "Biseda të _reja:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:793
msgid "Tabs"
msgstr "Skeda"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:809
msgid "Interface"
msgstr "Ndërfaqe"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:850
msgid "Browser preferences are configured in GNOME preferences"
msgstr "Parapëlqimet për shfletuesin formësohen te parapëlqimet për GNOME-n"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:874
#, fuzzy
msgid "Browser configuration program was not found."
msgstr "<b>S’u gjet program formësimi shfletuesi.</b>"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:887
msgid "Configure _Browser"
msgstr "Formësoni _Shfletuesin"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:927
msgid "_Browser:"
msgstr "_Shfletues:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:972
msgid "_Open link in:"
msgstr "_Hape lidhje në:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1017
#, c-format
msgid ""
"_Manual:\n"
"(%s for URL)"
msgstr ""
"_Dorazi:\n"
"(%s për URL)"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1062
msgid "Browser Selection"
msgstr "Përzgjedhje Shfletuesi"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1078
msgid "Browser"
msgstr "Shfletues"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1115
#, fuzzy
msgid "Chat notification:"
msgstr "Shfaq një njoftim"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1150
msgid "Show _formatting on incoming messages"
msgstr "Shfaq _formatim në mesazhe ardhës"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1165
msgid "Close IMs immediately when the tab is closed"
msgstr "Mbylli MA-të menjëherë pasi mbyllet skeda"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1179
msgid "Show _detailed information"
msgstr "Shfaq të dhëna të _hollësishme"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1194
msgid "Enable buddy ic_on animation"
msgstr "Aktivizo animacion i_kone shoku"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1209
msgid "_Notify buddies that you are typing to them"
msgstr "_Njofto shokë që po shtypni për ta"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1224
msgid "Highlight _misspelled words"
msgstr "_Thekso fjalë të keqshkruara"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1239
msgid "Use smooth-scrolling"
msgstr "Përdor rrëshqitje të butë"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1253
msgid "F_lash window when IMs are received"
msgstr "_Xixëllo dritaren kur merren mesazhe të rinj MA"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1272
msgid "Resize incoming custom smileys"
msgstr "Ripërmaso emotikone vetjake ardhës"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1288
msgid "Maximum size:"
msgstr "Madhësi maksimum:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1326
msgid "Minimum input area height in lines:"
msgstr "Lartësia minimum e fushës së futjeve, në rreshta:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1394
msgid "Use font from _theme"
msgstr "Përdor shkronja prej _temës grafike"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1417
msgid "Conversation _font:"
msgstr "_Shkronja bisede:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1456
msgid "Font"
msgstr "Shkronja"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1527
msgid "Default Formatting"
msgstr "Formatim Parazgjedhje"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1580
msgid "Log _format:"
msgstr "_Format regjistri:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1617
msgid "Log all _instant messages"
msgstr "Regjistro tërë mesazhet e _atypëratyshëm"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1632
msgid "Log all c_hats"
msgstr "Regjistro tërë _fjalosjet"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1647
msgid "Log all _status changes to system log"
msgstr "Regjistro tërë ndryshimet e _gjendjeve te regjistri i sistemit"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1721
msgid "ST_UN server:"
msgstr "Shërbyes ST_UN:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1735
#, fuzzy
msgid "Example: stunserver.org"
msgstr "<span style=\"italic\">Shembull: stunserver.org</span>"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1754
#, fuzzy
msgid "Use _automatically detected IP address"
msgstr "Përdor adresë IP të zbuluar _vetvetiu: %s"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1777
msgid "Public _IP:"
msgstr "_IP Publike:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1815
msgid "IP Address"
msgstr "Adresë IP"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1847
msgid "_Enable automatic router port forwarding"
msgstr "_Aktivizo përcjellje të vetvetishme porte rrugëzuesi"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1867
msgid "_Manually specify range of ports to listen on:"
msgstr "Cakto _dorazi interval portash nga ku të dëgjohet:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1889
msgid "_Start:"
msgstr "_Fillim:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1902 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1930
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2388
msgid "0"
msgstr ""
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1916
msgid "_End:"
msgstr "F_und:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1962
msgid "Ports"
msgstr "Porta"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2001
msgid "_TURN server:"
msgstr "Shërbyes _TURN:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2028
msgid "_UDP Port:"
msgstr "Portë _UDP:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2055
msgid "T_CP Port:"
msgstr "Portë T_CP:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2094
msgid "Use_rname:"
msgstr "_Emër përdoruesi:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2120
msgid "Pass_word:"
msgstr "_Fjalëkalim:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2159
msgid "Relay Server (TURN)"
msgstr "Shërbyes Relay (TURN)"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2213
msgid "Proxy preferences are configured in GNOME preferences"
msgstr "Parapëlqimet për ndërmjetësin formësohen te parapëlqimet për GNOME-n"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2231
#, fuzzy
msgid "Proxy configuration program was not found."
msgstr "<b>S’u gjet program formësimi ndërmjetësi.</b>"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2244
msgid "Configure _Proxy"
msgstr "Formësoni _Ndërmjetësin"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2277
msgid "Use remote _DNS with SOCKS4 proxies"
msgstr "Përdor _DNS të largët me ndërmjetës SOCKS4"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2299
msgid "Proxy t_ype:"
msgstr "_Lloj ndërmjetësi:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2372
msgid "P_ort:"
msgstr "_Portë:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2402
msgid "User_name:"
msgstr "_Emër përdoruesi:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2475
msgid "Proxy Server"
msgstr "Shërbyes Ndërmjetës"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2528
msgid "Keyring:"
msgstr ""
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2586
#, fuzzy
msgid "Password Storage"
msgstr "Fjalëkalimi Ndryshoi"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2623
msgid "_Method:"
msgstr "_Metodë:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2674
#, c-format
msgid ""
"Sound c_ommand:\n"
"(%s for filename)"
msgstr ""
"_Urdhër tingulli:\n"
"(%s për emër kartele)"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2707
msgid "M_ute sounds"
msgstr "_Pa tinguj"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2722
msgid "Sounds when conversation has _focus"
msgstr "Tinguj kur biseda ka _fokusin"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2744
msgid "_Enable sounds:"
msgstr "_Aktivizo tinguj:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2844
msgid "Play"
msgstr "Luaje"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2894
msgid "_Browse..."
msgstr "_Shfletoni…"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2924
msgid "_Reset"
msgstr "_Riktheje në fillimet"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3006
msgid "_Report idle time:"
msgstr "_Raporto kohë plogështie:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3051
msgid "_Minutes before becoming idle:"
msgstr "_Minuta para se të bëhet i plogësht:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3089
msgid "Change to this status when _idle:"
msgstr "Kaloje në këtë gjendje, kur është i _plogësht:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3158
msgid "_Auto-reply:"
msgstr "_Vetëpërgjigju:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3234
msgid "Use status from last _exit at startup"
msgstr "Përdor në nisje gjendje prej _daljes së fundit"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3256
msgid "Status to a_pply at startup:"
msgstr "Gjendje për ta _zbatuar në nisje:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3284
msgid "Status at Startup"
msgstr "Gjendje në Nisje"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3300
msgid "Status / Idle"
msgstr "Gjendje / I plogësht"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3332
msgid ""
"Select a theme that you would like to use from the lists below.\n"
"New themes can be installed by dragging and dropping them onto the theme "
"list."
msgstr ""
"Përzgjidhni prej listës më poshtë temë gafike që do të donit të përdornit.\n"
" Tema të reja grafike mund të instalohen duke i tërhequr e lënë te lista e "
"temave."
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3351
msgid "Buddy List Theme:"
msgstr "Temë Grafike Liste Shokësh:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3405
msgid "Status Icon Theme:"
msgstr "Temë Grafike Ikonash Gjendjeje:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3459
msgid "Sound Theme:"
msgstr "Temë Zanore:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3513
msgid "Smiley Theme:"
msgstr "Temë Grafike Emotikonesh:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3567
msgid "Theme Selections"
msgstr "Përzgjedhje Temash"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3583
msgid "Themes"
msgstr "Tema Grafike"
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:202
msgid "Close this window when all transfers _finish"
msgstr "Mbylle këtë dritare kur të _përfundojnë tërë shpërnguljet"
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:218
msgid "C_lear finished transfers"
msgstr "_Pastro shpërngulje të përfunduara"
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:295
msgid "Filename:"
msgstr "Emër kartele:"
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:311
msgid "Local File:"
msgstr "Kartelë Vendore:"
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:343
msgid "Speed:"
msgstr "Shpejtësi:"
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:359
msgid "Time Elapsed:"
msgstr "Kohë e Rrjedhur:"
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:375
msgid "Time Remaining:"
msgstr "Kohë e Mbetur:"
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:513
msgid "File transfer _details"
msgstr "_Hollësi shpërnguljeje kartelash"
#: pidgin/resources/About/about.ui:115
msgid "Pidgin"
msgstr "Pidgin"
#: pidgin/resources/About/about.ui:154
msgid "General"
msgstr "Të përgjithshme"
#: pidgin/resources/About/about.ui:191
#, fuzzy
msgid "Developers"
msgstr "Zhvillues të Tanishëm"
#: pidgin/resources/About/about.ui:226
#, fuzzy
msgid "Translators"
msgstr "Përkthyes të Dikurshëm"
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:90
#, fuzzy
msgid "_Save..."
msgstr "U ruajt…"
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:156
msgid "Filter"
msgstr "Filtër"
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:158
#, fuzzy
msgid "_Filter"
msgstr "Filtër"
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:179
#, fuzzy
msgid "Click for more options."
msgstr "Për më tepër mundësi, djathtasklikoni."
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:209
msgid "Level "
msgstr "Nivel "
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:229
msgid "Select the debug filter level."
msgstr "Përzgjidhni shkallë filtri diagnostikimi."
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:232
msgid "All"
msgstr "Krejt"
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:233
msgid "Misc"
msgstr "Të ndryshme"
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:235
msgid "Warning"
msgstr "Sinjalizim"
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:237
msgid "Fatal Error"
msgstr "Gabim Fatal"
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:289
msgid "Invert"
msgstr "Përmbyse"
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:304
msgid "Highlight matches"
msgstr "Thekso përputhje"
#: pidgin/resources/Debug/plugininfo.ui:10
#, fuzzy
msgid "Pidgin Plugin Information"
msgstr "Të dhëna Shtojce"
#: pidgin/resources/Conversations/invite_dialog.ui:8
#, fuzzy
msgid "Invite to conversation..."
msgstr "Ftesë për Bisedë"
#: pidgin/resources/Conversations/invite_dialog.ui:82
#, fuzzy
msgid "Contact:"
msgstr "Kontakt"
#~ msgid "%s. Try `%s -h' for more information.\n"
#~ msgstr "%s. Për më tepër të dhëna provoni `%s -h'.\n"
#~ msgid ""
#~ "%s\n"
#~ "Usage: %s [OPTION]...\n"
#~ "\n"
#~ " -c, --config=DIR use DIR for config files\n"
#~ " -d, --debug print debugging messages to stderr\n"
#~ " -h, --help display this help and exit\n"
#~ " -n, --nologin don't automatically login\n"
#~ " -v, --version display the current version and exit\n"
#~ msgstr ""
#~ "%s\n"
#~ "Përdorimi: %s [MUNDËSI]…\n"
#~ "\n"
#~ " -c, --config=DIR për kartela formësimi përdor DIR\n"
#~ " -d, --debug mesazhet e diagnostikimit shtypi te stderr\n"
#~ " -h, --help shfaq këtë ndihmë dhe dil\n"
#~ " -n, --nologin mos u fut vetvetiu\n"
#~ " -v, --version shfaq versionin e çastit dhe dil\n"
#~ msgid ""
#~ "%s encountered errors migrating your settings from %s to %s. Please "
#~ "investigate and complete the migration by hand. Please report this error "
#~ "at http://developer.pidgin.im"
#~ msgstr ""
#~ "%s hasi në gabime gjatë migrimit të rregullimeve tuaja prej %s te %s. Ju "
#~ "lutemi, hetojeni problemin dhe plotësoni migrimin dorazi. Ju lutemi, "
#~ "raportojeni këtë gabim te http://developer.pidgin.im"
#~ msgid "Certificate Import"
#~ msgstr "Importim Dëshmish"
#~ msgid "Specify a hostname"
#~ msgstr "Tregoni një strehëemër"
#~ msgid "Type the host name this certificate is for."
#~ msgstr "Shtypni emrin e strehës për të cilën është dëshmia."
#~ msgid ""
#~ "File %s could not be imported.\n"
#~ "Make sure that the file is readable and in PEM format.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Kartela %s s’u importua dot.\n"
#~ "Sigurohuni që kartela është e lexueshme dhe në formatin PEM.\n"
#~ msgid "Certificate Import Error"
#~ msgstr "Gabim Importimi Dëshmie"
#~ msgid "X.509 certificate import failed"
#~ msgstr "Importimi i dëshmisë X.509 dështoi"
#~ msgid "Select a PEM certificate"
#~ msgstr "Përzgjidhni një dëshmi PEM"
#~ msgid ""
#~ "Export to file %s failed.\n"
#~ "Check that you have write permission to the target path\n"
#~ msgstr ""
#~ "Eksportimi te kartela %s dështoi.\n"
#~ "Kontrolloni nëse keni leje shkrimi te shtegu i synuar\n"
#~ msgid "Certificate Export Error"
#~ msgstr "Gabim Eksportimi Dëshmie"
#~ msgid "X.509 certificate export failed"
#~ msgstr "Eksportimi i dëshmisë X.509 dështoi X"
#~ msgid "PEM X.509 Certificate Export"
#~ msgstr "Eksport Dëshmie PEM X.509"
#~ msgid "Certificate for %s"
#~ msgstr "Dëshmi për %s"
#~ msgid ""
#~ "Common name: %s\n"
#~ "\n"
#~ "SHA1 fingerprint:\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Emër i zakonshëm: %s\n"
#~ "\n"
#~ "Shenjë gishtash SHA1:\n"
#~ "%s"
#~ msgid "SSL Host Certificate"
#~ msgstr "Dëshmi Strehe SSL"
#~ msgid "Really delete certificate for %s?"
#~ msgstr "Të fshihet vërtet dëshmia për %s?"
#~ msgid "Confirm certificate delete"
#~ msgstr "Ripohoni fshirje dëshmie"
#~ msgid "Certificate Manager"
#~ msgstr "Përgjegjës Dëshmish"
#~ msgid "Error loading plugin"
#~ msgstr "Gabim në ngarkimin e shtojcës"
#~ msgid "The selected file is not a valid plugin."
#~ msgstr "Kartela e përzgjedhur s’është shtojcë e vlefshme."
#~ msgid ""
#~ "Please open the debug window and try again to see the exact error message."
#~ msgstr ""
#~ "Ju lutemi, hapni dritaren e diagnostikimeve dhe provoni sërish të shihni "
#~ "mesazhin e saktë për gabimin."
#~ msgid "Select plugin to install"
#~ msgstr "Përzgjidhni një shtojcë për ta instaluar"
#~ msgid "Install Plugin..."
#~ msgstr "Instaloni Shtojcë…"
#~ msgid "Show Idle Time"
#~ msgstr "Shfaq Kohë Plogështie"
#~ msgid "Show Offline Buddies"
#~ msgstr "Shfaq Shokë Jo Në Linjë"
#~ msgid "Notify buddies when you are typing"
#~ msgstr "Njofto shokë kur shtypni"
#~ msgid "Log IMs"
#~ msgstr "Regjistro MA"
#~ msgid "Log chats"
#~ msgstr "Regjistro fjalosje"
#~ msgid "Log status change events"
#~ msgstr "Regjistro akte ndryshimi gjendjesh"
#~ msgid "Report Idle time"
#~ msgstr "Raporto Kohë plogështie"
#~ msgid "Change status when idle"
#~ msgstr "Ndryshojini gjendjen, po qe i plogësht"
#~ msgid "Minutes before changing status"
#~ msgstr "Minuta para ndryshimit të gjendjes"
#~ msgid "Change status to"
#~ msgstr "Ndryshojini gjendjen si"
#~ msgid "Buddy logs in"
#~ msgstr "Shoku futet"
#~ msgid "Buddy logs out"
#~ msgstr "Shoku del"
#~ msgid "Message received"
#~ msgstr "Mesazh i marrë"
#~ msgid "Message received begins conversation"
#~ msgstr "Mesazh i marrë, fillon biseda"
#~ msgid "Message sent"
#~ msgstr "Mesazh i dërguar"
#~ msgid "Person enters chat"
#~ msgstr "Personi hyn në fjalosje"
#~ msgid "Person leaves chat"
#~ msgstr "Personi del nga fjalosje"
#~ msgid "You talk in chat"
#~ msgstr "Flisni në fjalosje"
#~ msgid "Others talk in chat"
#~ msgstr "Të tjerë flasin në fjalosje"
#~ msgid "Someone says your username in chat"
#~ msgstr "Dikush përmend në një fjalosje emrin tuaj të përdoruesit"
#~ msgid "Attention received"
#~ msgstr "U mor vëmendje"
#~ msgid "Volume(0-100):"
#~ msgstr "Volum(0-100):"
#~ msgid "Certificates"
#~ msgstr "Dëshmi"
#~ msgid "GntClipboard"
#~ msgstr "GntClipboard"
#~ msgid "Clipboard plugin"
#~ msgstr "Shtojcë për Të papastrën"
#~ msgid ""
#~ "When the gnt clipboard contents change, the contents are made available "
#~ "to X, if possible."
#~ msgstr ""
#~ "Kur ndryshon lënda e të papastrës gnt, lënda bëhet e passhme për X-in, në "
#~ "qoftë e mundur."
#~ msgid "Buddy signs on/off"
#~ msgstr "Shoku nënshkruan/çnënshkruan"
#~ msgid "You receive an IM"
#~ msgstr "Merrni një MA"
#~ msgid "Someone speaks in a chat"
#~ msgstr "Dikush flet në fjalosje"
#~ msgid "Someone says your name in a chat"
#~ msgstr "Dikush përmend në një fjalosje emrin tuaj"
#~ msgid "GntGf"
#~ msgstr "GntGf"
#~ msgid "Toaster plugin"
#~ msgstr "Shtojca Toaster"
#~ msgid "GntHistory"
#~ msgstr "GntHistory"
#~ msgid "Shows recently logged conversations in new conversations."
#~ msgstr "Shfaq në biseda të reja biseda të regjistruara së fundi."
#~ msgid ""
#~ "When a new conversation is opened this plugin will insert the last "
#~ "conversation into the current conversation."
#~ msgstr ""
#~ "Kur hapet një bisedë e re kjo shtojcë do të fusë bisedën e fundit te "
#~ "biseda e tanishme."
#~ msgid "TinyURL"
#~ msgstr "TinyURL"
#~ msgid "TinyURL plugin"
#~ msgstr "Shtojcë TinyURL"
#~ msgid "Shorten URLs in messages using TinyURL"
#~ msgstr "Shkurtoji URL-të në mesazhe duke përdorur TinyURL"
#~ msgid "Online/Offline"
#~ msgstr "Në linjë/Jo në linjë"
#~ msgid "Meebo"
#~ msgstr "Meebo"
#~ msgid "No Grouping"
#~ msgstr "Pa Grupim"
#~ msgid "Nested Grouping (experimental)"
#~ msgstr "Grupim Brenda Njëri-tjetrit (eksperimentale)"
#~ msgid "Provides alternate buddylist grouping options."
#~ msgstr "Furnizon mundësi alternative për grupim listash shokësh."
#~ msgid "GntLastlog"
#~ msgstr "GntLastlog"
#~ msgid "Lastlog plugin."
#~ msgstr "Shtojcë për \"lastlog\"."
#~ msgid "The certificate is self-signed and cannot be automatically checked."
#~ msgstr "Dëshmia është e vetënënshkruar dhe s’mund të kontrollohet vetvetiu."
#~ msgid ""
#~ "The certificate is not trusted because no certificate that can verify it "
#~ "is currently trusted."
#~ msgstr ""
#~ "Dëshmia s’besohet, ngaqë s’besohet hëpërhë ndonjë dëshmi që do të mund ta "
#~ "verifikonte."
#~ msgid ""
#~ "The certificate is not valid yet. Check that your computer's date and "
#~ "time are accurate."
#~ msgstr ""
#~ "Dëshmia s’është ende e vlefshme. Kontrolloni nëse data dhe koha e "
#~ "kompjuterit tuaj janë të sakta."
#~ msgid ""
#~ "The certificate has expired and should not be considered valid. Check "
#~ "that your computer's date and time are accurate."
#~ msgstr ""
#~ "Dëshmia ka skaduar dhe s’duhet marrë si e vlefshme. Kontrolloni nëse "
#~ "janë të sakta data dhe ora e kompjuterit."
#~ msgid "The certificate presented is not issued to this domain."
#~ msgstr "Dëshmia e paraqitur s’i është lëshuar kësaj përkatësie."
#~ msgid ""
#~ "You have no database of root certificates, so this certificate cannot be "
#~ "validated."
#~ msgstr ""
#~ "S’keni bazë të dhënash për dëshmi rrënjë, ndaj kjo dëshmi s’mund të "
#~ "vleftësohet."
#~ msgid "The certificate chain presented is invalid."
#~ msgstr "Vargu i dëshmive i paraqitur është i pavlefshëm."
#~ msgid "The certificate has been revoked."
#~ msgstr "Dëshmia është shfuqizuar."
#~ msgid "(DOES NOT MATCH)"
#~ msgstr "(NUK PËRPUTHET)"
#~ msgid "%s has presented the following certificate for just-this-once use:"
#~ msgstr "%s ka paraqitur dëshminë vijuese për përdorim vetëm-këtë-herë:"
#~ msgid ""
#~ "Common name: %s %s\n"
#~ "Fingerprint (SHA1): %s"
#~ msgstr ""
#~ "Emër i zakonshëm: %s %s\n"
#~ "Shenjë gishtash (SHA1): %s"
#~ msgid "Single-use Certificate Verification"
#~ msgstr "Verifikim Dëshmie Njëpërdorimshe"
#~ msgid "Certificate Authorities"
#~ msgstr "Autoritete Dëshmish"
#~ msgid "SSL Peers Cache"
#~ msgstr "Fshehtinë Ortakësh SSL"
#~ msgid "Accept certificate for %s?"
#~ msgstr "Të pranohet dëshmia për %s?"
#~ msgid "SSL Certificate Verification"
#~ msgstr "Verifikim Dëshmie SSL"
#~ msgid "_View Certificate..."
#~ msgstr "_Shihni Dëshmi…"
#~ msgid "The certificate for %s could not be validated."
#~ msgstr "Dëshmia për %s s’u vleftësua dot."
#~ msgid "SSL Certificate Error"
#~ msgstr "Gabim Dëshmie SSL"
#~ msgid "Unable to validate certificate"
#~ msgstr "S’arrihet të vleftësohet dëshmi"
#~ msgid ""
#~ "The certificate claims to be from \"%s\" instead. This could mean that "
#~ "you are not connecting to the service you believe you are."
#~ msgstr ""
#~ "Dëshmia pretendon të jetë prej \"%s\". Kjo mundet të thotë se s’po "
#~ "lidheni te shërbimi te i cili kujtoni se po lidheni."
#~ msgid "Certificate Information"
#~ msgstr "Të dhëna Dëshmie"
#~ msgid "Unable to find Issuer Certificate"
#~ msgstr "S’arrihet të gjendet Dëshmi Emetuesi"
#~ msgid ""
#~ "Common name: %s\n"
#~ "\n"
#~ "Issued By: %s\n"
#~ "\n"
#~ "Fingerprint (SHA1): %s\n"
#~ "\n"
#~ "Activation date: %s\n"
#~ "Expiration date: %s\n"
#~ msgstr ""
#~ "Emër i rëndomtë: %s\n"
#~ "\n"
#~ "Emetuar Prej: %s\n"
#~ "\n"
#~ "Shenja gishtash (SHA1): %s\n"
#~ "\n"
#~ "Datë aktivizimi: %s\n"
#~ "Datë skadimi: %s\n"
#~ msgid "(self-signed)"
#~ msgstr "(e vetë-nënshkruar)"
#~ msgid "View Issuer Certificate"
#~ msgstr "Shihni Dëshmi Emetuesi"
#~ msgid "Whether the specified command should handle \"aim\" URLs"
#~ msgstr "Nëse duhet a jo të trajtojë URL-ra \"aim\" urdhri i treguar"
#~ msgid ""
#~ "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"aim"
#~ "\" URLs."
#~ msgstr ""
#~ "E vërtetë nëse urdhri i treguar te pjesa \"command\" do të duhej të "
#~ "trajtonte URL-ra \"aim\"."
#~ msgid "The handler for \"aim\" URLs"
#~ msgstr "Trajtuesi për URL-ra \"aim\""
#~ msgid "The command used to handle \"aim\" URLs, if enabled."
#~ msgstr ""
#~ "Urdhri i përdorur për të trajtuar URL-ra \"aim\", në qoftë i aktivizuar."
#~ msgid "Run the command in a terminal"
#~ msgstr "Xhiroje urdhrin në terminal"
#~ msgid ""
#~ "True if the command used to handle this type of URL should be run in a "
#~ "terminal."
#~ msgstr ""
#~ "E vërtetë nëse urdhri i përdorur për trajtimin e këtij lloji URL-je do të "
#~ "duhej xhiruar në një terminal."
#~ msgid "Whether the specified command should handle \"gg\" URLs"
#~ msgstr "Nëse duhet a jo të trajtojë URL-ra \"gg\" urdhri i treguar"
#~ msgid ""
#~ "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"gg\" "
#~ "URLs."
#~ msgstr ""
#~ "E vërtetë nëse urdhri i treguar te pjesa \"command\" do të duhej të "
#~ "trajtonte URL-ra \"gg\"."
#~ msgid "The handler for \"gg\" URLs"
#~ msgstr "Trajtuesi për URL-ra \"gg\""
#~ msgid "The command used to handle \"gg\" URLs, if enabled."
#~ msgstr ""
#~ "Urdhri i përdorur për të trajtuar URL-ra \"gg\", në qoftë i aktivizuar."
#~ msgid "Whether the specified command should handle \"icq\" URLs"
#~ msgstr "Nëse duhet a jo të trajtojë URL-ra \"icq\" urdhri i treguar"
#~ msgid ""
#~ "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"icq"
#~ "\" URLs."
#~ msgstr ""
#~ "E vërtetë nëse urdhri i treguar te pjesa \"command\" do të duhej të "
#~ "trajtonte URL-ra \"icq\"."
#~ msgid "The handler for \"icq\" URLs"
#~ msgstr "Trajtuesi për URL-ra \"icq\""
#~ msgid "The command used to handle \"icq\" URLs, if enabled."
#~ msgstr ""
#~ "Urdhri i përdorur për të trajtuar URL-ra \"icq\", në qoftë i aktivizuar."
#~ msgid "Whether the specified command should handle \"irc\" URLs"
#~ msgstr "Nëse duhet a jo të trajtojë URL-ra \"irc\" urdhri i treguar"
#~ msgid ""
#~ "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"irc"
#~ "\" URLs."
#~ msgstr ""
#~ "E vërtetë nëse urdhri i treguar te pjesa \"command\" do të duhej të "
#~ "trajtonte URL-ra \"irc\"."
#~ msgid "The handler for \"irc\" URLs"
#~ msgstr "Trajtuesi për URL-ra \"irc\""
#~ msgid "The command used to handle \"irc\" URLs, if enabled."
#~ msgstr ""
#~ "Urdhri i përdorur për të trajtuar URL-ra \"irc\", në qoftë i aktivizuar."
#~ msgid "Whether the specified command should handle \"sip\" URLs"
#~ msgstr "Nëse duhet a jo të trajtojë URL-ra \"sip\" urdhri i treguar"
#~ msgid ""
#~ "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"sip"
#~ "\" URLs."
#~ msgstr ""
#~ "E vërtetë nëse urdhri i treguar te pjesa \"command\" do të duhej të "
#~ "trajtonte URL-ra \"sip\"."
#~ msgid "The handler for \"sip\" URLs"
#~ msgstr "Trajtuesi për URL-ra \"sip\""
#~ msgid "The command used to handle \"sip\" URLs, if enabled."
#~ msgstr ""
#~ "Urdhri i përdorur për të trajtuar URL-ra \"sip\", në qoftë i aktivizuar."
#~ msgid "Whether the specified command should handle \"xmpp\" URLs"
#~ msgstr "Nëse duhet a jo të trajtojë URL-ra \"xmpp\" urdhri i treguar"
#~ msgid ""
#~ "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"xmpp"
#~ "\" URLs."
#~ msgstr ""
#~ "E vërtetë nëse urdhri i treguar te pjesa \"command\" do të duhej të "
#~ "trajtonte URL-ra \"xmpp\"."
#~ msgid "The handler for \"xmpp\" URLs"
#~ msgstr "Trajtuesi për URL-ra \"xmpp\""
#~ msgid "The command used to handle \"xmpp\" URLs, if enabled."
#~ msgstr ""
#~ "Urdhri i përdorur për të trajtuar URL-ra \"xmpp\", në qoftë i aktivizuar."
#~ msgid "Purple's D-BUS server is not running for the reason listed below"
#~ msgstr ""
#~ "Për arsyet e radhitura më poshtë, shërbyesi D-BUS për Purple s’po xhiron"
#~ msgid "No name"
#~ msgstr "Pa emër"
#~ msgid "Unable to create new resolver process\n"
#~ msgstr "S’arrin të krijojë proces të ri shquarjeje\n"
#~ msgid "Unable to send request to resolver process\n"
#~ msgstr "S’arrihet të dërgohet kërkesë te proces shquarjeje\n"
#~ msgid ""
#~ "Error resolving %s:\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Gabim në shquarjen e %s:\n"
#~ "%s"
#~ msgid "Error resolving %s: %d"
#~ msgstr "Gabim në shquarjen e %s: %d"
#~ msgid ""
#~ "Error reading from resolver process:\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Gabim në leximin prej procesi të shquarjes:\n"
#~ "%s"
#~ msgid "Resolver process exited without answering our request"
#~ msgstr "Procesi përgjegjës u mbyll pa iu përgjigjur kërkesës sonë"
#~ msgid "Error converting %s to punycode: %d"
#~ msgstr "Gabim gjatë shndërrimit të %s në \"punycode\": %d"
#~ msgid "Thread creation failure: %s"
#~ msgstr "Dështim krijimi rrjedhe: %s"
#~ msgid "Unknown reason"
#~ msgstr "Arsye e panjohur"
#~ msgid "Aborting DNS lookup in Tor Proxy mode."
#~ msgstr "Po ndërpritet kërkim DNS-je nën mënyrën Ndërmjetës Tor."
#~ msgid "XML"
#~ msgstr "XML"
#~ msgid ""
#~ "No codecs left. Your codec preferences in fs-codecs.conf are too strict."
#~ msgstr ""
#~ "S’ka më kodekë. Parapëlqimet tuaja për to te fs-codecs janë shumë të "
#~ "ngurta."
#~ msgid "Could not connect to the remote party"
#~ msgstr "S’u lidh dot te ana e largët"
#~ msgid "A non-recoverable Farsight2 error has occurred."
#~ msgstr "Ndodhi një gabim i pandreqshëm Farsight2."
#~ msgid "Plugin magic mismatch %d (need %d)"
#~ msgstr "Ngatërresë magjie shtojce %d (lypset %d)"
#~ msgid ""
#~ "The required plugin %s was not found. Please install this plugin and try "
#~ "again."
#~ msgstr ""
#~ "S’u gjet shtojca e domosdoshme %s. Ju lutemi, instaloni këtë shtojcë dhe "
#~ "riprovoni."
#~ msgid "Unable to load the plugin"
#~ msgstr "S’arrihet të ngarkohet shtojca"
#~ msgid "The required plugin %s was unable to load."
#~ msgstr "S’u arrit të ngarkohej shtojca e domosdoshme %s."
#~ msgid "Unable to load your plugin."
#~ msgstr "S’arrihet të ngarkohet shtojca juaj."
#~ msgid "%s requires %s, but it failed to unload."
#~ msgstr "%s lyp %s, por ky s’arriti të çshkarkohej."
#~ msgid "Autoaccept"
#~ msgstr "Vetëpranoje"
#~ msgid "Auto-accept file transfer requests from selected users."
#~ msgstr ""
#~ "Vetëprano kërkesa shpërnguljeje kartelash prej përdorues të përzgjedhur."
#~ msgid "Buddy Notes"
#~ msgstr "Shënime Shoku"
#~ msgid "Store notes on particular buddies."
#~ msgstr "Ruaj shënime për shokë të veçantë."
#~ msgid "Adds the option to store notes for buddies on your buddy list."
#~ msgstr ""
#~ "Shton mundësinë për ruajtje shënimesh rreth shokësh te lista juaj e "
#~ "shokëve."
#~ msgid "Cipher Test"
#~ msgstr "Provë Shifre"
#~ msgid "Tests the ciphers that ship with libpurple."
#~ msgstr "Provon shifrat që vijnë me libpurple."
#~ msgid "DBus Example"
#~ msgstr "Shembull DBus"
#~ msgid "DBus Plugin Example"
#~ msgstr "Shembull Shtojce DBus"
#~ msgid "File Control"
#~ msgstr "Kontroll Kartelash"
#~ msgid "Allows control by entering commands in a file."
#~ msgstr "Lejon kontrolle duke dhënë urdhra në një kartelë."
#~ msgid "I'dle Mak'er"
#~ msgstr "Plogështibërësi"
#~ msgid "Allows you to hand-configure how long you've been idle"
#~ msgstr "Ju lejon të formësoni dorazi sa gjatë keni qenë i plogësht"
#~ msgid "IPC Test Client"
#~ msgstr "Klient Prove IPC"
#~ msgid "Test plugin IPC support, as a client."
#~ msgstr "Provo mbulim të shtojcës IPC, si një klient."
#~ msgid ""
#~ "Test plugin IPC support, as a client. This locates the server plugin and "
#~ "calls the commands registered."
#~ msgstr ""
#~ "Provo mbulim të shtojcës IPC, si një klient. Kjo pikas shërbyes shtojce "
#~ "dhe thërret urdhrat e regjistruar."
#~ msgid "IPC Test Server"
#~ msgstr "Shërbyes Prove IPC"
#~ msgid "Test plugin IPC support, as a server."
#~ msgstr "Provo mbulim të shtojcës IPC, si shërbyes."
#~ msgid ""
#~ "Test plugin IPC support, as a server. This registers the IPC commands."
#~ msgstr ""
#~ "Provo mbulim të shtojcës IPC, si shërbyes. Kjo regjistron urdhrat IPC."
#~ msgid "Join/Part Hiding"
#~ msgstr "Fshehje Hyrje/Daljesh"
#~ msgid "Hides extraneous join/part messages."
#~ msgstr "Fsheh mesazhe të parëndësishëm hyrje/daljesh."
#~ msgid ""
#~ "This plugin hides join/part messages in large rooms, except for those "
#~ "users actively taking part in a conversation."
#~ msgstr ""
#~ "Kjo shtojcë fsheh mesazhe ardhjesh/ikjesh në dhoma të dendura, hiq për "
#~ "ata përdorues që marrin pjesë aktivisht në një bisedë."
#~ msgid "(UTC)"
#~ msgstr "(UTC)"
#~ msgid "Fire"
#~ msgstr "Zjarr"
#~ msgid "Messenger Plus!"
#~ msgstr "Messenger Plus!"
#~ msgid "Log Reader"
#~ msgstr "Lexues Regjistrash"
#~ msgid "Includes other IM clients' logs in the log viewer."
#~ msgstr "Përfshin te parës regjistrash regjistra prej tjetër klienti MA-sh."
#~ msgid ""
#~ "When viewing logs, this plugin will include logs from other IM clients. "
#~ "Currently, this includes Adium, MSN Messenger, aMSN, and Trillian.\n"
#~ "\n"
#~ "WARNING: This plugin is still alpha code and may crash frequently. Use "
#~ "it at your own risk!"
#~ msgstr ""
#~ "Kjo shtojcë do të përfshijë regjistra prej klientësh të tjerë MA, kur "
#~ "shihen regjistra. Hëpërhë, kjo përfshin Adium-in, MSN Messenger-in, aMSN-"
#~ "në dhe Trillian-in.\n"
#~ "\n"
#~ "KUJDES: Kjo shtojcë është ende kod në gjendje fillestare dhe mund të "
#~ "vithiset shpesh. Qari dhe zarari… i juaji!"
#~ msgid "Mono Plugin Loader"
#~ msgstr "Ngarkues Shtojcash Mono"
#~ msgid "Loads .NET plugins with Mono."
#~ msgstr "Ngarkon shtojca .NET me Mono-n."
#~ msgid "Add new line in IMs"
#~ msgstr "Shtoni rresht të ri te MA-të"
#~ msgid "Add new line in Chats"
#~ msgstr "Shtoni rresht të ri te Fjalosjet"
#~ msgid "New Line"
#~ msgstr "Rresht i Ri"
#~ msgid "Prepends a newline to displayed message."
#~ msgstr "I paraprihet mesazhit të shfaqur me një rresht të ri."
#~ msgid ""
#~ "Prepends a newline to messages so that the rest of the message appears "
#~ "below the username in the conversation window."
#~ msgstr ""
#~ "U paraprihet mesazheve me një rresht të ri, në mënyrë që pjesa e mbetur e "
#~ "mesazhit të shfaqet nën emrin e përdoruesit te dritarja e bisedës."
#~ msgid "Offline Message Emulation"
#~ msgstr "Simulim Mesazhi për Jo Në Linjë"
#~ msgid "Save messages sent to an offline user as pounce."
#~ msgstr "Ruaji si cytje mesazhet e dërguar te një përdorues jo në linjë."
#~ msgid "One Time Password Support"
#~ msgstr "Mbulim për Fjalëkalime Njëpërdorimshe"
#~ msgid "Enforce that passwords are used only once."
#~ msgstr "E bën të detyrueshëm përdorimin vetëm një herë të fjalëkalimeve."
#~ msgid ""
#~ "Allows you to enforce on a per-account basis that passwords not being "
#~ "saved are only used in a single successful connection.\n"
#~ "Note: The account password must not be saved for this to work."
#~ msgstr ""
#~ "Ju lejon të bëni të detyrueshëm përdorimin vetëm një herë, gjatë një "
#~ "lidhjeje të vetme të suksesshme, të fjalëkalimeve që s’janë ruajtur, me "
#~ "bazë llogarish.\n"
#~ "Shënim: Që kjo të punojë, s’është e nevojshme ruajtja e fjalëkalimit për "
#~ "llogarinë."
#~ msgid "Perl Plugin Loader"
#~ msgstr "Ngarkues Shtojcash Perl"
#~ msgid "Provides support for loading perl plugins."
#~ msgstr "Furnizon mbulim për ngarkim shtojcash perl."
#~ msgid "Psychic Mode"
#~ msgstr "Gjendje Psiqike"
#~ msgid "Psychic mode for incoming conversation"
#~ msgstr "Gjendje psikike për biseda ardhëse"
#~ msgid ""
#~ "Causes conversation windows to appear as other users begin to message "
#~ "you. This works for AIM, ICQ, XMPP, and Sametime"
#~ msgstr ""
#~ "Bën që të shfaqen dritare bisedash sapo përdorues të tjerë nisin të "
#~ "shkruajnë mesazhe për ju. Funksionon për AIM, ICQ, XMPP, Sametime"
#~ msgid "Signals Test"
#~ msgstr "Provë Sinjalesh"
#~ msgid "Test to see that all signals are working properly."
#~ msgstr "Provo për të parë që tërë sinjalet punojnë si duhet."
#~ msgid "Simple Plugin"
#~ msgstr "Shtojcë e Thjeshtë"
#~ msgid "Tests to see that most things are working."
#~ msgstr "Provon nëse shumica e gjërave funksionojnë."
#~ msgid "Maximum Version"
#~ msgstr "Version Maksimum"
#~ msgid "SSL 2"
#~ msgstr "SSL 2"
#~ msgid "SSL 3"
#~ msgstr "SSL 3"
#~ msgid "TLS 1.0"
#~ msgstr "TLS 1.0"
#~ msgid "TLS 1.1"
#~ msgstr "TLS 1.1"
#~ msgid "TLS 1.2"
#~ msgstr "TLS 1.2"
#~ msgid "TLS 1.3"
#~ msgstr "TLS 1.3"
#~ msgid "Not Supported for NSS < 3.14"
#~ msgstr "E pambuluar për NSS < 3.14"
#~ msgid "Ciphers"
#~ msgstr "Shifra"
#~ msgid "NSS Preferences"
#~ msgstr "Parapëlqime për NSS-në"
#~ msgid "Configure Ciphers and other Settings for the NSS SSL/TLS Plugin"
#~ msgstr "Formësoni Shifra dhe Rregullime të tjera për Shtojcën NSS SSL/TLS"
#~ msgid "X.509 Certificates"
#~ msgstr "Dëshmi X.509"
#~ msgid "GNUTLS"
#~ msgstr "GNUTLS"
#~ msgid "Provides SSL support through GNUTLS."
#~ msgstr "Furnizon mbulim SSL-je përmes GNUTLS."
#~ msgid "NSS"
#~ msgstr "NSS"
#~ msgid "Provides SSL support through Mozilla NSS."
#~ msgstr "Furnizon mbulim SSL-je përmes Mozilla NSS."
#~ msgid "SSL"
#~ msgstr "SSL"
#~ msgid "Provides a wrapper around SSL support libraries."
#~ msgstr "Furnizon mbështjellës rreth librarish mbulimi SSL-je."
#~ msgid "Buddy State Notification"
#~ msgstr "Njoftim Gjendjeje Shoku"
#~ msgid ""
#~ "Notifies in a conversation window when a buddy goes or returns from away "
#~ "or idle."
#~ msgstr ""
#~ "Njofton në dritare bisede kur një shok largohet ose kthehet prej "
#~ "plogështie ose largimi."
#~ msgid "Tcl Plugin Loader"
#~ msgstr "Ngarkues Shtojce Tcl"
#~ msgid "Provides support for loading Tcl plugins"
#~ msgstr "Furnizon mbulim për ngarkim shtojcash Tcl"
#~ msgid ""
#~ "Unable to detect ActiveTCL installation. If you wish to use TCL plugins, "
#~ "install ActiveTCL from http://www.activestate.com\n"
#~ msgstr ""
#~ "S’u gjet dot instalim i Active TCL. Nëse dëshironi të përdorni shtojca "
#~ "TCL, instaloni ActiveTCL prej http://www.activestate.com\n"
#~ msgid "Bonjour Protocol Plugin"
#~ msgstr "Shtojcë Protokolli Bonjour"
#~ msgid "Bonjour"
#~ msgstr "Bonjour"
#~ msgid "%s has closed the conversation."
#~ msgstr "%s e ka mbyllur bisedën."
#~ msgid "Year of birth"
#~ msgstr "Viti i lindjes"
#~ msgid "Only online"
#~ msgstr "Vetëm ata në linjë"
#~ msgid "All people"
#~ msgstr "Krejt personave"
#~ msgid "Only buddies"
#~ msgstr "Vetëm shokëve"
#~ msgid "Select a chat for buddy: %s"
#~ msgstr "Përzgjidhni fjalosje për shokun: %s"
#~ msgid "Add to chat..."
#~ msgstr "Shtoni te fjalosje…"
#~ msgid "UIN"
#~ msgstr "UIN"
#~ msgid "Birth Year"
#~ msgstr "Vit Lindjeje"
#~ msgid "Unable to display the search results."
#~ msgstr "S’arrihet të shfaqen përfundimet e kërkimit."
#~ msgid "Add to chat"
#~ msgstr "Shtojeni te fjalosje"
#~ msgid "This chat name is already in use"
#~ msgstr "Ky emër fjalosjeje është tashmë në përdorim"
#~ msgid "Gadu-Gadu Protocol Plugin"
#~ msgstr "Shtojcë Protokolli Gadu-Gadu"
#~ msgid "Polish popular IM"
#~ msgstr "Shërbim MA popullor polak"
#~ msgid "IRC Protocol Plugin"
#~ msgstr "Shtojcë Protokolli IRC"
#~ msgid "The IRC Protocol Plugin that Sucks Less"
#~ msgstr "Shtojca e Protokollit IRC e cila Është Më Pak e Bezdisshme"
#~ msgid "action &lt;action to perform&gt;: Perform an action."
#~ msgstr "veprim &lt;veprim për t’u kryer&gt;: Kryeni një veprim."
#~ msgid "authserv: Send a command to authserv"
#~ msgstr "authserv: Dërgoni një urdhër te authserv"
#~ msgid ""
#~ "away [message]: Set an away message, or use no message to return from "
#~ "being away."
#~ msgstr ""
#~ "away [mesazh]: Caktoni mesazh largimi, ose mos përdorni mesazh gjatë "
#~ "kthimit prej largimesh."
#~ msgid "ctcp <nick> <msg>: sends ctcp msg to nick."
#~ msgstr "ctcp <nofkë> <mesazh>, i dërgon nofkës mesazh ctcp-je."
#~ msgid "chanserv: Send a command to chanserv"
#~ msgstr "chanserv: Dërgo një urdhër te chanserv"
#~ msgid ""
#~ "deop &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Remove channel operator status from "
#~ "someone. You must be a channel operator to do this."
#~ msgstr ""
#~ "deop &lt;nofkë1&gt; [nofkë2] …: Hiqi dikujt gjendje operatori kanali. "
#~ "Duhet të jeni operator kanali, që ta bëni këtë."
#~ msgid ""
#~ "devoice &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Remove channel voice status from "
#~ "someone, preventing them from speaking if the channel is moderated (+m). "
#~ "You must be a channel operator to do this."
#~ msgstr ""
#~ "devoice &lt;nofkë1&gt; [nofkë2] …: Hiqini dikujt gjendjen i zëshëm, duke "
#~ "mos e lënë të flasë, nëse kanali është i moderuar (+m). Duhet të jeni "
#~ "operator kanali, që ta bëni këtë."
#~ msgid ""
#~ "invite &lt;nick&gt; [room]: Invite someone to join you in the specified "
#~ "channel, or the current channel."
#~ msgstr ""
#~ "invite &lt;nofkë&gt; [dhomë]: Ftoni dikë të bashkohet me ju te kanali i "
#~ "treguar, ose te kanali i tanishëm."
#~ msgid ""
#~ "j &lt;room1&gt;[,room2][,...] [key1[,key2][,...]]: Enter one or more "
#~ "channels, optionally providing a channel key for each if needed."
#~ msgstr ""
#~ "j &lt;dhomë1&gt;[,dhomë2][,…] [kyç1[,kyç2][,...]]: Futuni në një ose më "
#~ "shumë kanale, edhe duke dhënë një kyç kanali për secilin, në u dashtë."
#~ msgid ""
#~ "join &lt;room1&gt;[,room2][,...] [key1[,key2][,...]]: Enter one or more "
#~ "channels, optionally providing a channel key for each if needed."
#~ msgstr ""
#~ "join &lt;dhomë1&gt;[,dhomë2][,…] [kyç1[,kyç2][,...]]: Futuni në një ose "
#~ "më shumë kanale, mbase edhe duke dhënë një kyç kanali për secilin, në u "
#~ "dashtë."
#~ msgid ""
#~ "kick &lt;nick&gt; [message]: Remove someone from a channel. You must be "
#~ "a channel operator to do this."
#~ msgstr ""
#~ "kick &lt;nofkë&gt; [mesazh]: Hiqni dikë prej një kanali. Për ta bërë "
#~ "këtë, duhet të jeni operator kanali."
#~ msgid ""
#~ "list: Display a list of chat rooms on the network. <i>Warning, some "
#~ "servers may disconnect you upon doing this.</i>"
#~ msgstr ""
#~ "list: Shfaq një listë dhomash fjalosjeje të rrjetit. <i>Kujdes, disa "
#~ "shërbyes mund t’ju shkëpusin, nëse kryeni këtë.</i>"
#~ msgid "me &lt;action to perform&gt;: Perform an action."
#~ msgstr "me &lt;veprim për t’u kryer&gt;: Kryeni një veprim."
#~ msgid "memoserv: Send a command to memoserv"
#~ msgstr "memoserv: Dërgo një urdhër te memoserv"
#~ msgid ""
#~ "mode &lt;+|-&gt;&lt;A-Za-z&gt; &lt;nick|channel&gt;: Set or unset a "
#~ "channel or user mode."
#~ msgstr ""
#~ "mode &lt;+|-&gt;&lt;A-Za-z&gt; &lt;nick|channel&gt;: Vër ose hiq mënyrë "
#~ "për kanal ose përdorues."
#~ msgid ""
#~ "msg &lt;nick&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to a user (as "
#~ "opposed to a channel)."
#~ msgstr ""
#~ "msg &lt;nofkë&gt; &lt;mesazh&gt;: Dërgojini një përdoruesi një mesazh "
#~ "vetjak (jo një kanali)."
#~ msgid "names [channel]: List the users currently in a channel."
#~ msgstr "names [kanal]: Shfaq përdoruesit e tanishëm në një kanal."
#~ msgid "nickserv: Send a command to nickserv"
#~ msgstr "nickserv: Dërgo një urdhër te nickserv"
#~ msgid "notice &lt;target&lt;: Send a notice to a user or channel."
#~ msgstr ""
#~ "notice &lt;target&lt;: Dërgoji një përdoruesi a një kanali një njoftim."
#~ msgid ""
#~ "op &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Grant channel operator status to someone. "
#~ "You must be a channel operator to do this."
#~ msgstr ""
#~ "op &lt;nofkë1&gt; [nofkë2] …: Jepini dikujt gjendje operatori kanali. "
#~ "Duhet të jeni operator kanali, që ta bëni këtë."
#~ msgid ""
#~ "operwall &lt;message&gt;: If you don't know what this is, you probably "
#~ "can't use it."
#~ msgstr ""
#~ "operwall &lt;mesazh&gt;: Nëse s’e njihni këtë, ka gjasa të mos arrini ta "
#~ "përdorni."
#~ msgid "operserv: Send a command to operserv"
#~ msgstr "operserv: Dërgoni një urdhër te operserv"
#~ msgid ""
#~ "part [room] [message]: Leave the current channel, or a specified "
#~ "channel, with an optional message."
#~ msgstr ""
#~ "part [dhomë] [mesazh]: Ikni nga kanali i tanishëm, ose nga një kanali "
#~ "dhënë, me një mesazh, në daçi."
#~ msgid ""
#~ "ping [nick]: Asks how much lag a user (or the server if no user "
#~ "specified) has."
#~ msgstr ""
#~ "ping [nofkë]: Kontrollon se sa vonesë ka një përdorues (ose shërbyesi, "
#~ "nëse s’jepet përdorues)."
#~ msgid ""
#~ "query &lt;nick&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to a user (as "
#~ "opposed to a channel)."
#~ msgstr ""
#~ "query &lt;nofkë&gt; &lt;mesazh&gt;: Dërgojini një përdoruesi një mesazh "
#~ "vetjak (jo një kanali)."
#~ msgid ""
#~ "quit [message]: Disconnect from the server, with an optional message."
#~ msgstr ""
#~ "quit [mesazh]: Shkëputuni prej një shërbyesi, me një mesazh, në daçi."
#~ msgid "quote [...]: Send a raw command to the server."
#~ msgstr "quote […]: Dërgoni te shërbyesi një urdhër të papërpunuar."
#~ msgid ""
#~ "remove &lt;nick&gt; [message]: Remove someone from a room. You must be a "
#~ "channel operator to do this."
#~ msgstr ""
#~ "remove &lt;nofkë&gt; [mesazh]: Hiqni dikë prej një dhome. Duhet të jeni "
#~ "operator kanali, që ta bëni këtë."
#~ msgid "time: Displays the current local time at the IRC server."
#~ msgstr "time: Shfaq kohën vendore të tanishme të shërbyesit IRC."
#~ msgid "topic [new topic]: View or change the channel topic."
#~ msgstr "topic [temë e re]: Shihni ose ndryshoni temën e kanalit."
#~ msgid "umode &lt;+|-&gt;&lt;A-Za-z&gt;: Set or unset a user mode."
#~ msgstr ""
#~ "umode &lt;+|-&gt;&lt;A-Za-z&gt;: Caktoni ose hiqni mënyrë përdoruesi."
#~ msgid "version [nick]: send CTCP VERSION request to a user"
#~ msgstr "version [nofkë]: dërgoni kërkesë CTCP VERSION rreth një përdoruesi"
#~ msgid ""
#~ "voice &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Grant channel voice status to someone. "
#~ "You must be a channel operator to do this."
#~ msgstr ""
#~ "voice &lt;nofkë1&gt; [nofkë2] …: I akordoni dikujt gjendje në kanal. "
#~ "Duhet të jeni operator kanali, që ta bëni këtë."
#~ msgid ""
#~ "wallops &lt;message&gt;: If you don't know what this is, you probably "
#~ "can't use it."
#~ msgstr ""
#~ "wallops &lt;mesazh&gt;: Nëse s’e dini ç’është kjo, ka gjasa të s’e "
#~ "përdorni dot."
#~ msgid "whois [server] &lt;nick&gt;: Get information on a user."
#~ msgstr "whois [server] &lt;nick&gt;: Merrni të dhëna mbi një përdorues."
#~ msgid "whowas &lt;nick&gt;: Get information on a user that has logged off."
#~ msgstr "whowas &lt;nick&gt;: Merrni të dhëna mbi një përdorues që doli."
#~ msgid "Invalid Encoding"
#~ msgstr "Kodim i Pavlefshëm"
#~ msgid ""
#~ "Unexpected response from the server. This may indicate a possible MITM "
#~ "attack"
#~ msgstr ""
#~ "Përgjigje e papritur prej shërbyesit. Kjo mund të jetë shenjë e një "
#~ "sulmi MITM të mundshëm"
#~ msgid ""
#~ "The server does support channel binding, but did not appear to advertise "
#~ "it. This indicates a likely MITM attack"
#~ msgstr ""
#~ "Shërbyesi s’mbulon \"channel binding\", por s’u duk se e shprehte këtë. "
#~ "Ka gjasa që kjo të jetë shenjë e një sulmi MITM"
#~ msgid "Server does not support channel binding"
#~ msgstr "Shërbyesi s’mbulon \"channel binding\""
#~ msgid "Unsupported channel binding method"
#~ msgstr "Metodë \"channel binding\" e pambuluar"
#~ msgid "Invalid Username Encoding"
#~ msgstr "Kodim i Pavlefshëm Emri Përdoruesi"
#~ msgid "Unable to establish a connection with the server"
#~ msgstr "S’arrihet të vendoset lidhje me shërbyesin"
#~ msgid "Unable to establish a connection with the server: %s"
#~ msgstr "S’arrihet të vendoset lidhje me shërbyesin: %s"
#~ msgid "Unable to establish SSL connection"
#~ msgstr "S’arrihet të vendoset lidhje SSL"
#~ msgid "URL"
#~ msgstr "URL"
#~ msgid ""
#~ "Find a contact by entering the search criteria in the given fields. Note: "
#~ "Each field supports wild card searches (%)"
#~ msgstr ""
#~ "Gjeni një kontakt duke dhënë kriter kërkimi te fushat e caktuara. Shënim: "
#~ "Secila fushë pranon edhe kërkime përmes shenjash të gjithëpushtetshme (%)"
#~ msgid "State"
#~ msgstr "Shtet"
#~ msgid "Postal code"
#~ msgstr "Kod postar"
#~ msgid "Extended Away"
#~ msgstr "Larguar e Zgjeruar"
#~ msgid "XMPP stream missing ID"
#~ msgstr "Rrëkesë XMPP i mungon ID-ja"
#~ msgid "Afraid"
#~ msgstr "I frikësuar"
#~ msgid "Amazed"
#~ msgstr "I mahnitur"
#~ msgid "Amorous"
#~ msgstr "I dashurueshëm"
#~ msgid "Annoyed"
#~ msgstr "I bezdisur"
#~ msgid "Aroused"
#~ msgstr "I eksituar"
#~ msgid "Brave"
#~ msgstr "Trim"
#~ msgid "Calm"
#~ msgstr "I qetë"
#~ msgid "Cautious"
#~ msgstr "I matur"
#~ msgid "Cold"
#~ msgstr "I ftohtë"
#~ msgid "Confident"
#~ msgstr "Me vetëbesim"
#~ msgid "Confused"
#~ msgstr "Toruahumbur"
#~ msgid "Contemplative"
#~ msgstr "Soditës"
#~ msgid "Contented"
#~ msgstr "I kënaqur"
#~ msgid "Cranky"
#~ msgstr "Zevzek"
#~ msgid "Crazy"
#~ msgstr "I lojtur"
#~ msgid "Creative"
#~ msgstr "Krijues"
#~ msgid "Curious"
#~ msgstr "Kureshtar"
#~ msgid "Dejected"
#~ msgstr "I dëshpëruar"
#~ msgid "Depressed"
#~ msgstr "I ligështuar"
#~ msgid "Disappointed"
#~ msgstr "I zhgënjyer"
#~ msgid "Disgusted"
#~ msgstr "I neveritur"
#~ msgid "Dismayed"
#~ msgstr "I tronditur"
#~ msgid "Distracted"
#~ msgstr "I shpërqendruar"
#~ msgid "Embarrassed"
#~ msgstr "I turpëruar"
#~ msgid "Envious"
#~ msgstr "Ziliqar"
#~ msgid "Flirtatious"
#~ msgstr "Joshës"
#~ msgid "Frustrated"
#~ msgstr "I bezdisur"
#~ msgid "Grateful"
#~ msgstr "Mirënjohës"
#~ msgid "Grieving"
#~ msgstr "I pikëlluar"
#~ msgid "Grumpy"
#~ msgstr "Gërnjarçe"
#~ msgid "Guilty"
#~ msgstr "Fajtor"
#~ msgid "Hopeful"
#~ msgstr "Optimist"
#~ msgid "Hot"
#~ msgstr "Vapë"
#~ msgid "Humbled"
#~ msgstr "I përulur"
#~ msgid "Humiliated"
#~ msgstr "I poshtëruar"
#~ msgid "Hungry"
#~ msgstr "I uritur"
#~ msgid "Hurt"
#~ msgstr "I lënduar"
#~ msgid "In awe"
#~ msgstr "I mahnitur"
#~ msgid "Indignant"
#~ msgstr "I zemëruar"
#~ msgid "Interested"
#~ msgstr "I interesuar"
#~ msgid "Intoxicated"
#~ msgstr "I helmuar"
#~ msgid "Lonely"
#~ msgstr "I vetmuar"
#~ msgid "Lost"
#~ msgstr "I humbur"
#~ msgid "Lucky"
#~ msgstr "Fatlum"
#~ msgid "Mean"
#~ msgstr "Shpirtvogël"
#~ msgid "Moody"
#~ msgstr "I zymtë"
#~ msgid "Nervous"
#~ msgstr "Nervoz"
#~ msgid "Neutral"
#~ msgstr "Asnjanës"
#~ msgid "Offended"
#~ msgstr "I fyer"
#~ msgid "Outraged"
#~ msgstr "I tërbuar"
#~ msgid "Playful"
#~ msgstr "Lodrues"
#~ msgid "Proud"
#~ msgstr "Krenar"
#~ msgid "Relaxed"
#~ msgstr "I çlodhur"
#~ msgid "Relieved"
#~ msgstr "I lehtësuar"
#~ msgid "Remorseful"
#~ msgstr "Ndërgjegjebrerë"
#~ msgid "Restless"
#~ msgstr "I palodhur"
#~ msgid "Sarcastic"
#~ msgstr "Sarkastik"
#~ msgid "Satisfied"
#~ msgstr "I kënaqur"
#~ msgid "Serious"
#~ msgstr "Serioz"
#~ msgid "Shocked"
#~ msgstr "I tronditur"
#~ msgid "Shy"
#~ msgstr "I turpshëm"
#~ msgid "Sick"
#~ msgstr "Sëmurë"
#~ msgid "Spontaneous"
#~ msgstr "Spontan"
#~ msgid "Stressed"
#~ msgstr "I stresuar"
#~ msgid "Strong"
#~ msgstr "I fortë"
#~ msgid "Surprised"
#~ msgstr "I befasuar"
#~ msgid "Thankful"
#~ msgstr "Mirënjohës"
#~ msgid "Thirsty"
#~ msgstr "I etur"
#~ msgid "Tired"
#~ msgstr "I lodhur"
#~ msgid "Undefined"
#~ msgstr "E papërcaktuar"
#~ msgid "Weak"
#~ msgstr "I dobët"
#~ msgid "Worried"
#~ msgstr "I shqetësuar"
#~ msgid "Novell GroupWise Messenger Protocol Plugin"
#~ msgstr "Shtojcë Protokolli Novell GroupWise Messenger"
#~ msgid "Please authorize me so I can add you to my buddy list."
#~ msgstr ""
#~ "Ju lutem, autorizomëni, që kështu të mundem t’ju shtoj te listë imja "
#~ "shokësh."
#~ msgid "Received unexpected response from %s: %s"
#~ msgstr "U mor përgjigje e papritur prej %s: %s"
#~ msgid "Received unexpected response from %s"
#~ msgstr "U mor përgjigje e papritur prej %s"
#~ msgid ""
#~ "You have been connecting and disconnecting too frequently. Wait ten "
#~ "minutes and try again. If you continue to try, you will need to wait even "
#~ "longer."
#~ msgstr ""
#~ "Jeni lidhur e shkëputur shumë shpesh. Prisni dhjetë minuta dhe riprovoni. "
#~ "Nëse vazhdoni të provoni, do t’ju duhet të prisni edhe më."
#~ msgid ""
#~ "You required encryption in your account settings, but one of the servers "
#~ "doesn't support it."
#~ msgstr ""
#~ "Nga rregullimet tuaja për llogarinë kërkohet fshehtëzim, por një nga "
#~ "shërbyesit s’e mbulon atë."
#~ msgid "Error requesting %s: %s"
#~ msgstr "Gabim në kërkimin e %s: %s"
#~ msgid "The server returned an empty response"
#~ msgstr "Shërbyesi u përgjigj me një përgjigje të zbrazët"
#~ msgid ""
#~ "Server requested that you fill out a CAPTCHA in order to sign in, but "
#~ "this client does not currently support CAPTCHAs."
#~ msgstr ""
#~ "Shërbyesi kërkoi të plotësoni një CAPTCHA që të mund të bëni hyrjen, por "
#~ "ky klient hëpërhë s’i mbulon CAPTCHA-t."
#~ msgid "AOL does not allow your screen name to authenticate here"
#~ msgstr "AOL-i s’e lejon emrin tuaj të ekranit të bëjë mirëfilltësimin këtu"
#~ msgid ""
#~ "(There was an error receiving this message. The buddy you are speaking "
#~ "with is probably using a different encoding than expected. If you know "
#~ "what encoding he is using, you can specify it in the advanced account "
#~ "options for your AIM/ICQ account.)"
#~ msgstr ""
#~ "(Pati një gabim në marrjen e këtij mesazhi. Shoku me të cilin po flisni "
#~ "ndofta po përdor tjetër kodim nga ai që prisnit. Nëse e dini se çfarë "
#~ "kodimi po përdor, mund ta jepni te mundësitë e mëtejshme të llogarisë për "
#~ "llogarinë tuaj AIM/ICQ.)"
#~ msgid ""
#~ "(There was an error receiving this message. Either you and %s have "
#~ "different encodings selected, or %s has a buggy client.)"
#~ msgstr ""
#~ "(Pati një gabim gjatë marrjes së këtij mesazhi. Ose ju dhe %s keni të "
#~ "përzgjedhur kodime të ndryshëm, ose %s ka një klient me të meta.)"
#~ msgid "Invalid error"
#~ msgstr "Gabim i pavlefshëm"
#~ msgid "Cannot receive IM due to parental controls"
#~ msgstr "S’merren dot IM, për shkak kontrollesh prindërore"
#~ msgid "Cannot send SMS without accepting terms"
#~ msgstr "S’dërgohet dot SMS pa u pranuar kushtet"
#~ msgid "Cannot send SMS"
#~ msgstr "S’dërgohet dot SMS"
#~ msgid "Cannot send SMS to this country"
#~ msgstr "S’dërgohet dot SMS te ky vend"
#~ msgid "Cannot send SMS to unknown country"
#~ msgstr "S’dërgohet dot SMS te një vend i panjohur"
#~ msgid "Bot accounts cannot initiate IMs"
#~ msgstr "Llogaritë bot s’mund të nisin IM-ra"
#~ msgid "Bot account cannot IM this user"
#~ msgstr "Llogaria bot s’mund t’i dërgojë IM këtij përdoruesi"
#~ msgid "Bot account reached IM limit"
#~ msgstr "Llogaria bot mbërriti në kufijtë IM"
#~ msgid "Bot account reached daily IM limit"
#~ msgstr "Llogaria bot mbërriti në kufijtë ditorë IM"
#~ msgid "Bot account reached monthly IM limit"
#~ msgstr "Llogaria bot mbërriti në kufijtë mujorë IM"
#~ msgid "Unable to receive offline messages"
#~ msgstr "S’arrihet të merren mesazhe jo në linjë"
#~ msgid "Offline message store full"
#~ msgstr "Depoja e mesazheve jo në linjë është plot"
#~ msgid "Unable to send message: %s (%s)"
#~ msgstr "S’arrihet të dërgohet mesazh: %s (%s)"
#~ msgid "Unable to send message: %s"
#~ msgstr "S’arrihet të dërgohet mesazh: %s"
#~ msgid "Unable to send message to %s: %s (%s)"
#~ msgstr "S’arrihet të dërgohet mesazh te %s: %s (%s)"
#~ msgid "Unable to send message to %s: %s"
#~ msgstr "S’arrihet të dërgohet mesazh te %s: %s"
#~ msgid "Thinking"
#~ msgstr "Duke u menduar"
#~ msgid "Shopping"
#~ msgstr "Duke bërë pazaret"
#~ msgid "Questioning"
#~ msgstr "Duke pyetur veten"
#~ msgid "Eating"
#~ msgstr "Duke ngrënë"
#~ msgid "Watching a movie"
#~ msgstr "Duke parë një film"
#~ msgid "At the office"
#~ msgstr "Në zyrë"
#~ msgid "Taking a bath"
#~ msgstr "Duke bërë banjë"
#~ msgid "Watching TV"
#~ msgstr "Duke parë TV"
#~ msgid "Having fun"
#~ msgstr "Duke u dëfryer"
#~ msgid "Sleeping"
#~ msgstr "Në gjumë"
#~ msgid "Using a PDA"
#~ msgstr "Duke përdorur një PDA"
#~ msgid "Meeting friends"
#~ msgstr "Në takim me shokët"
#~ msgid "On the phone"
#~ msgstr "Në telefon"
#~ msgid "Surfing"
#~ msgstr "Në surf"
#~ msgid "Mobile"
#~ msgstr "I lëvizshëm"
#~ msgid "Searching the web"
#~ msgstr "Duke kërkuar në Web"
#~ msgid "At a party"
#~ msgstr "Në një mbrëmje"
#~ msgid "Having Coffee"
#~ msgstr "Duke pirë Kafe"
#~ msgid "Gaming"
#~ msgstr "Duke luajtur"
#~ msgid "Browsing the web"
#~ msgstr "Shfletim në Web"
#~ msgid "Smoking"
#~ msgstr "Po tymos"
#~ msgid "Writing"
#~ msgstr "Duke shkruar"
#~ msgid "Drinking"
#~ msgstr "Duke pirë"
#~ msgid "Listening to music"
#~ msgstr "Duke dëgjuar muzikë"
#~ msgid "Studying"
#~ msgstr "Duke mësuar"
#~ msgid "Working"
#~ msgstr "Po punon"
#~ msgid "In the restroom"
#~ msgstr "Në banjë"
#~ msgid "Received invalid data on connection with server"
#~ msgstr "U morën të dhëna të pavlefshme rreth lidhjes me shërbyesin"
#~ msgid "Error parsing response from authentication server"
#~ msgstr "Gabim në përtypjen e përgjigjes prej shërbyesit të mirëfilltësimit"
#~ msgid "Unknown error during authentication"
#~ msgstr "Gabim i panjohur gjatë mirëfilltësimit"
#~ msgid "AIM Protocol Plugin"
#~ msgstr "Shtojcë Protokolli AIM"
#~ msgid "ICQ UIN..."
#~ msgstr "ICQ UIN…"
#~ msgid "ICQ Protocol Plugin"
#~ msgstr "Shtojcë Protokolli ICQ"
#~ msgid "The remote user has closed the connection."
#~ msgstr "Përdoruesi i largët e mbylli lidhjen."
#~ msgid "The remote user has declined your request."
#~ msgstr "Përdoruesi i largët s’e pranoi kërkesën tuaj."
#~ msgid "Lost connection with the remote user:<br>%s"
#~ msgstr "Humbi lidhja me përdoruesin e largët:<br>%s"
#~ msgid "Received invalid data on connection with remote user."
#~ msgstr ""
#~ "U morën të dhëna të pavlefshme rreth lidhjes me përdoruesin e largët."
#~ msgid "Unable to establish a connection with the remote user."
#~ msgstr "S’arrihet të vendoset lidhje me përdoruesin e largët."
#~ msgid "Direct IM established"
#~ msgstr "U vendos MA e Drejtpërdrejtë"
#~ msgid ""
#~ "%s tried to send you a %s file, but we only allow files up to %s over "
#~ "Direct IM. Try using file transfer instead.\n"
#~ msgstr ""
#~ "%s provoi t’ju dërgojë një kartelë %s, por nga ana jonë lejohen vetëm "
#~ "kartela deri më %s përmes MA-je të Drejtpërdrejtë. Provoni më mirë të "
#~ "përdorni shpërngulje kartelash.\n"
#~ msgid "File %s is %s, which is larger than the maximum size of %s."
#~ msgstr ""
#~ "Kartela %s është %s, që është më shumë se sa madhësia maksimum prej %s."
#~ msgid "Free For Chat"
#~ msgstr "I lirë Për Fjalosje"
#~ msgid "Not Available"
#~ msgstr "Jo i Passhëm"
#~ msgid "Occupied"
#~ msgstr "I zënë"
#~ msgid "Web Aware"
#~ msgstr "Web Aware"
#~ msgid "Evil"
#~ msgstr "I lig"
#~ msgid "At home"
#~ msgstr "Në shtëpi"
#~ msgid "At work"
#~ msgstr "Në punë"
#~ msgid "At lunch"
#~ msgstr "Për drekë"
#~ msgid "Unable to connect to authentication server: %s"
#~ msgstr "S’arrin të lidhet me shërbyesin e mirëfilltësimeve: %s"
#~ msgid "Unable to connect to BOS server: %s"
#~ msgstr "S’arrin të lidhet me shërbyesin BOS: %s"
#~ msgid "Username sent"
#~ msgstr "U dërgua emri i përdoruesit"
#~ msgid "Connection established, cookie sent"
#~ msgstr "Lidhje e vendosur, \"cookie\" u dërgua"
#~ msgid "Finalizing connection"
#~ msgstr "Po finalizohet lidhja"
#~ msgid ""
#~ "Unable to sign on as %s because the username is invalid. Usernames must "
#~ "be a valid email address, or start with a letter and contain only "
#~ "letters, numbers and spaces, or contain only numbers."
#~ msgstr ""
#~ "S’arrihet të nënshkruhet si %s, ngaqë emri i përdoruesit është i "
#~ "pavlefshëm. Emrat e përdoruesve duhet të jenë adresa email të vlefshme, "
#~ "ose duhet të fillojnë me një shkronjë dhe të përmbajnë vetëm shkronja, "
#~ "numra dhe hapësira, ose të përmbajnë vetëm numra."
#~ msgid ""
#~ "You required encryption in your account settings, but encryption is not "
#~ "supported by your system."
#~ msgstr ""
#~ "Nga rregullimet tuaja për llogarinë kërkohet fshehtëzim, por fshehtëzimi "
#~ "s’mbulohet nga sistemi juaj."
#~ msgid ""
#~ "You required Kerberos authentication but encryption is disabled in your "
#~ "account settings."
#~ msgstr ""
#~ "Kërkuat fshehtëzim Kerberos, por te rregullimet e llogarisë tuaj "
#~ "fshehtëzimi është i çaktivizuar."
#~ msgid "You may be disconnected shortly. If so, check %s for updates."
#~ msgstr ""
#~ "Mundet t’ju shkëpusin pas pak. Në rast të tillë shihni %s për "
#~ "përditësime."
#~ msgid "Unable to get a valid AIM login hash."
#~ msgstr "S’arrihet të merret hash i vlefshëm hyrjeje në AIM."
#~ msgid "Unable to get a valid login hash."
#~ msgstr "S’arrihet të merret hash i vlefshëm hyrjeje."
#~ msgid "Received authorization"
#~ msgstr "U mor autorizim"
#~ msgid "Username does not exist"
#~ msgstr "Emri i përdoruesit s’ekziston"
#~ msgid "Your account is currently suspended"
#~ msgstr "Llogaria juaj është e pezulluar hëpërhë"
#~ msgid "The AOL Instant Messenger service is temporarily unavailable."
#~ msgstr "Shërbimi AOL Instant Messenger është përkohësisht i pakapshëm."
#~ msgid ""
#~ "Your username has been connecting and disconnecting too frequently. Wait "
#~ "ten minutes and try again. If you continue to try, you will need to wait "
#~ "even longer."
#~ msgstr ""
#~ "Emri juaj i përdoruesit është lidhur dhe shkëputur ca si shumë shpesh. "
#~ "Prisni dhjetë minuta dhe riprovoni. Nëse vazhdoni të provoni, do t’ju "
#~ "duhet të prisni edhe më."
#~ msgid "The client version you are using is too old. Please upgrade at %s"
#~ msgstr ""
#~ "Versioni i klientit që po përdorni është shumë i vjetër. Ju lutemi, "
#~ "përditësojeni prej %s"
#~ msgid ""
#~ "Your IP address has been connecting and disconnecting too frequently. "
#~ "Wait a minute and try again. If you continue to try, you will need to "
#~ "wait even longer."
#~ msgstr ""
#~ "Adresa juaj IP është lidhur dhe shkëputur ca si shumë shpesh. Prisni një "
#~ "minutë dhe riprovoni. Nëse vazhdoni të provoni, do t’ju duhet të prisni "
#~ "edhe më."
#~ msgid "The SecurID key entered is invalid"
#~ msgstr "Kyçi SecurID i dhënë është i pavlefshëm"
#~ msgid "Enter SecurID"
#~ msgstr "Jepni SecurID"
#~ msgid "Enter the 6 digit number from the digital display."
#~ msgstr "Jepni numri gjashtëshifror prej paraqitjes shifrore."
#~ msgid "Unable to initialize connection"
#~ msgstr "S’arrihet të gatitet lidhja"
#~ msgid ""
#~ "The user %u has denied your request to add them to your buddy list for "
#~ "the following reason:\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Përdoruesi %u ka hedhur poshtë kërkesën tuaj për ta shtuar te listë juaja "
#~ "shokësh për arsyen vijuese:\n"
#~ "%s"
#~ msgid "ICQ authorization denied."
#~ msgstr "Autorizim ICQ i mohuar."
#~ msgid "The user %u has granted your request to add them to your buddy list."
#~ msgstr "Përdoruesi %u ju ka lejuar ta shtoni te listë juaja shokësh."
#~ msgid ""
#~ "You have received a special message\n"
#~ "\n"
#~ "From: %s [%s]\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Keni marrë një mesazh special\n"
#~ "\n"
#~ "Prej: %s [%s]\n"
#~ "%s"
#~ msgid ""
#~ "You have received an ICQ page\n"
#~ "\n"
#~ "From: %s [%s]\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Keni marrë një faqe ICQ\n"
#~ "\n"
#~ "Prej: %s [%s]\n"
#~ "%s"
#~ msgid ""
#~ "You have received an ICQ email from %s [%s]\n"
#~ "\n"
#~ "Message is:\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Keni marrë një email ICQ prej %s [%s]\n"
#~ "\n"
#~ "Mesazhi është:\n"
#~ "%s"
#~ msgid "ICQ user %u has sent you a buddy: %s (%s)"
#~ msgstr "Përdoruesi ICQ %u ju ka dërguar një shok: %s (%s)"
#~ msgid "Do you want to add this buddy to your buddy list?"
#~ msgstr "Doni të shtohet ky shok te lista juaj e shokëve?"
#~ msgid "_Decline"
#~ msgstr "_Hidhe poshtë"
#~ msgid "You missed %hu message from %s because it was invalid."
#~ msgid_plural "You missed %hu messages from %s because they were invalid."
#~ msgstr[0] "Humbët %hu mesazh prej %s, ngaqë qe i pavlefshëm."
#~ msgstr[1] "Humbët %hu mesazhe prej %s, ngaqë qenë të pavlefshëm."
#~ msgid "You missed %hu message from %s because it was too large."
#~ msgid_plural "You missed %hu messages from %s because they were too large."
#~ msgstr[0] "Humbët %hu mesazh prej %s, ngaqë qe shumë i madh."
#~ msgstr[1] "Humbët %hu mesazhe prej %s, ngaqë qenë shumë të mëdhenj."
#~ msgid ""
#~ "You missed %hu message from %s because the rate limit has been exceeded."
#~ msgid_plural ""
#~ "You missed %hu messages from %s because the rate limit has been exceeded."
#~ msgstr[0] "Humbët %hu mesazh prej %s, ngaqë është tejkaluar niveli kufi."
#~ msgstr[1] "Humbët %hu mesazhe prej %s, ngaqë është tejkaluar niveli kufi."
#~ msgid ""
#~ "You missed %hu message from %s because his/her warning level is too high."
#~ msgid_plural ""
#~ "You missed %hu messages from %s because his/her warning level is too high."
#~ msgstr[0] ""
#~ "Humbët %hu mesazh prej %s, ngaqë shkalla e sinjalizimit për të qe shumë e "
#~ "lartë."
#~ msgstr[1] ""
#~ "Humbët %hu mesazhe prej %s, ngaqë shkalla e sinjalizimit për të qe shumë "
#~ "e lartë."
#~ msgid ""
#~ "You missed %hu message from %s because your warning level is too high."
#~ msgid_plural ""
#~ "You missed %hu messages from %s because your warning level is too high."
#~ msgstr[0] ""
#~ "Humbët %hu mesazh prej %s, ngaqë shkalla juaj e sinjalizimit është shumë "
#~ "e lartë."
#~ msgstr[1] ""
#~ "Humbët %hu mesazhe prej %s, ngaqë shkalla juaj e sinjalizimit është shumë "
#~ "e lartë."
#~ msgid "You missed %hu message from %s for an unknown reason."
#~ msgid_plural "You missed %hu messages from %s for an unknown reason."
#~ msgstr[0] "Humbët %hu mesazh prej %s për një arsye të panjohur."
#~ msgstr[1] "Humbët %hu mesazhe prej %s për një arsye të panjohur."
#~ msgid "Your AIM connection may be lost."
#~ msgstr "Mund të ketë humbur lidhja juaj AIM."
#~ msgid "You have been disconnected from chat room %s."
#~ msgstr "Jeni shkëputur prej dhome fjalosjesh %s."
#~ msgid "Username formatting can change only capitalization and whitespace."
#~ msgstr ""
#~ "Formatimi i emrave të përdoruesve mund të ndryshojë vetëm shkronjat e "
#~ "mëdha dhe hapësirat e zbrazëta."
#~ msgid "Pop-Up Message"
#~ msgstr "Mesazh Flluskë"
#~ msgid "The following username is associated with %s"
#~ msgid_plural "The following usernames are associated with %s"
#~ msgstr[0] "Emri vijues i përdoruesit i është përshoqëruar %s"
#~ msgstr[1] "Emrat vijues të përdoruesve i janë përshoqëruar %s"
#~ msgid "No results found for email address %s"
#~ msgstr "S’u gjetën përfundime për adresën email %s"
#~ msgid "You should receive an email asking to confirm %s."
#~ msgstr "Duhet t’ju vijë një email me kërkesën për ripohim të %s."
#~ msgid "Account Confirmation Requested"
#~ msgstr "Lyp Ripohim Llogarie"
#~ msgid ""
#~ "Error 0x%04x: Unable to format username because the requested name "
#~ "differs from the original."
#~ msgstr ""
#~ "Gabim 0x%04x: S’arrihet të formatohet emër përdoruesi, ngaqë emri i "
#~ "kërkuar ndryshon nga origjinali."
#~ msgid "Error 0x%04x: Unable to format username because it is invalid."
#~ msgstr ""
#~ "Gabim 0x%04x: S’arrihet të formatohet emër përdoruesi, ngaqë është i "
#~ "pavlefshëm."
#~ msgid ""
#~ "Error 0x%04x: Unable to format username because the requested name is too "
#~ "long."
#~ msgstr ""
#~ "Gabim 0x%04x: S’arrihet të formatohet emër përdoruesi, ngaqë emri i "
#~ "kërkuar është tepër i gjatë."
#~ msgid ""
#~ "Error 0x%04x: Unable to change email address because there is already a "
#~ "request pending for this username."
#~ msgstr ""
#~ "Gabim 0x%04x: S’arrihet të ndryshohet adresë email, ngaqë për këtë emër "
#~ "përdoruesi ka tashmë një kërkesë në pritje."
#~ msgid ""
#~ "Error 0x%04x: Unable to change email address because the given address "
#~ "has too many usernames associated with it."
#~ msgstr ""
#~ "Gabim 0x%04x: S’arrihet të ndryshohet adresë email, ngaqë adresa e dhënë "
#~ "ka shumë emra përdoruesi përshoqëruar asaj."
#~ msgid ""
#~ "Error 0x%04x: Unable to change email address because the given address is "
#~ "invalid."
#~ msgstr ""
#~ "Gabim 0x%04x: S’arrihet të ndryshohet adresë email, ngaqë adresa e dhënë "
#~ "është e pavlefshme."
#~ msgid "Error 0x%04x: Unknown error."
#~ msgstr "Gabim 0x%04x: Gabim i panjohur."
#~ msgid "Error Changing Account Info"
#~ msgstr "Gabim në Ndryshim Të dhënash Llogarie"
#~ msgid "The email address for %s is %s"
#~ msgstr "Adresa email për %s është %s"
#~ msgid "Account Info"
#~ msgstr "Të dhëna Llogarie"
#~ msgid ""
#~ "Your IM Image was not sent. You must be Direct Connected to send IM "
#~ "Images."
#~ msgstr ""
#~ "Figura juaj MA s’u dërgua. Duhet të jeni i Lidhur Drejtpërdrejt për të "
#~ "dërguar Figura si MA."
#~ msgid "Unable to set AIM profile."
#~ msgstr "S’arrihet të rregullohet profil AIM."
#~ msgid ""
#~ "You have probably requested to set your profile before the login "
#~ "procedure completed. Your profile remains unset; try setting it again "
#~ "when you are fully connected."
#~ msgstr ""
#~ "Mbase kërkuat të rregulloni profilin tuaj para se të përfundonte "
#~ "procedura e hyrjes. Profili juaj mbetet i parregulluar; provoni ta "
#~ "rregulloni kur të jeni plotësisht i lidhur."
#~ msgid ""
#~ "The maximum profile length of %d byte has been exceeded. It has been "
#~ "truncated for you."
#~ msgid_plural ""
#~ "The maximum profile length of %d bytes has been exceeded. It has been "
#~ "truncated for you."
#~ msgstr[0] ""
#~ "Është tejkaluar gjatësia më e madhe prej %d bajti për profile. U cungua "
#~ "për ju."
#~ msgstr[1] ""
#~ "Është tejkaluar gjatësia më e madhe prej %d bajtesh për profile. U "
#~ "cungua për ju."
#~ msgid "Profile too long."
#~ msgstr "Profil shumë i gjatë."
#~ msgid ""
#~ "The maximum away message length of %d byte has been exceeded. It has "
#~ "been truncated for you."
#~ msgid_plural ""
#~ "The maximum away message length of %d bytes has been exceeded. It has "
#~ "been truncated for you."
#~ msgstr[0] ""
#~ "Është tejkaluar gjatësia më e madhe prej %d bajti për mesazhe largimi. U "
#~ "cungua për ju."
#~ msgstr[1] ""
#~ "Është tejkaluar gjatësia më e madhe prej %d bajtesh për mesazhe largimi. "
#~ "U cungua për ju."
#~ msgid "Away message too long."
#~ msgstr "Mesazh largimi shumë i gjatë."
#~ msgid ""
#~ "Unable to add the buddy %s because the username is invalid. Usernames "
#~ "must be a valid email address, or start with a letter and contain only "
#~ "letters, numbers and spaces, or contain only numbers."
#~ msgstr ""
#~ "S’arrihet të shtohet shoku %s, sepse emri i përdoruesit është i "
#~ "pavlefshëm. Emrat e përdoruesve duhet të jenë ose adresë email e "
#~ "vlefshme, ose të fillojnë me një shkronjë dhe të përmbajnë vetëm "
#~ "shkronja, numra dhe hapësira, ose të përmbajnë vetëm numra."
#~ msgid "Unable to Add"
#~ msgstr "S’arrin të Shtojë"
#~ msgid "Unable to Retrieve Buddy List"
#~ msgstr "S’arrihet të Merret Listë Shokësh"
#~ msgid ""
#~ "The AIM servers were temporarily unable to send your buddy list. Your "
#~ "buddy list is not lost, and will probably become available in a few "
#~ "minutes."
#~ msgstr ""
#~ "Shërbyesit AIM s’qenë përkohësisht në gjendje të dërgojnë listën tuaj të "
#~ "shokëve. Lista juaj e shokëve s’ka humbur, dhe me gjasa do të bëhet e "
#~ "passhme brenda pak minutash."
#~ msgid "Orphans"
#~ msgstr "Jetimë"
#~ msgid ""
#~ "Unable to add the buddy %s because you have too many buddies in your "
#~ "buddy list. Please remove one and try again."
#~ msgstr ""
#~ "S’arrihet të shtohet shoku %s, sepse keni shumë shokë në listën tuaj të "
#~ "shokëve. Ju lutemi, hiqni një dhe riprovoni."
#~ msgid "(no name)"
#~ msgstr "(pa emër)"
#~ msgid "Unable to add the buddy %s for an unknown reason."
#~ msgstr "S’arrihet të shtohet dot shoku %s, për një arsye të panjohur."
#~ msgid ""
#~ "The user %s has given you permission to add him or her to your buddy "
#~ "list. Do you want to add this user?"
#~ msgstr ""
#~ "Përdoruesi %s ju ka dhënë leje ta shtoni te lista juaj e shokëve. Doni "
#~ "ta shtoni këtë përdorues?"
#~ msgid "Authorization Given"
#~ msgstr "Autorizim i Dhënë"
#~ msgid "The user %s has granted your request to add them to your buddy list."
#~ msgstr "Përdoruesi %s ju ka dhënë leje ta shtoni te listë juaja shokësh."
#~ msgid "Authorization Granted"
#~ msgstr "Autorizim i Dhuruar"
#~ msgid ""
#~ "The user %s has denied your request to add them to your buddy list for "
#~ "the following reason:\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Përdoruesi %s ka hedhur tej kërkesën tuaj për t’i shtuar te listë juaj "
#~ "shokësh për arsyen vijuese:\n"
#~ "%s"
#~ msgid "Authorization Denied"
#~ msgstr "Autorizim i Mohuar"
#~ msgid "_Exchange:"
#~ msgstr "_Shkëmbe:"
#~ msgid "Your IM Image was not sent. You cannot send IM Images in AIM chats."
#~ msgstr ""
#~ "S’u dërgua dot figura juaj MA. S’mund të dërgoni figura si MA në fjalosje "
#~ "AIM."
#~ msgid "iTunes Music Store Link"
#~ msgstr "Lidhje për te iTunes Music Store"
#~ msgid "Lunch"
#~ msgstr "Drekë"
#~ msgid "Buddy Comment for %s"
#~ msgstr "Koment Shoku për %s"
#~ msgid "Buddy Comment:"
#~ msgstr "Koment Shoku:"
#~ msgid "You have selected to open a Direct IM connection with %s."
#~ msgstr "Keni përzgjedhur të hapet një lidhje MA-sh të Drejtpërdrejta me %s."
#~ msgid ""
#~ "Because this reveals your IP address, it may be considered a security "
#~ "risk. Do you wish to continue?"
#~ msgstr ""
#~ "Ngaqë kjo nxjerr sheshit adresën tuaj IP, mund të merret si rrezik ndaj "
#~ "sigurisë. Doni të vazhdohet?"
#~ msgid "C_onnect"
#~ msgstr "_Lidhu"
#~ msgid "You closed the connection."
#~ msgstr "E mbyllët lidhjen."
#~ msgid "Get AIM Info"
#~ msgstr "Merr Të dhëna AIM"
#~ msgid "Edit Buddy Comment"
#~ msgstr "Përpunoni Koment Shoku"
#~ msgid "Get X-Status Msg"
#~ msgstr "Merr Mesazh X-Status"
#~ msgid "End Direct IM Session"
#~ msgstr "Përfundo Sesion MA-sh të Drejtpërdrejta"
#~ msgid "Direct IM"
#~ msgstr "MA e Drejtpërdrejtë"
#~ msgid "Re-request Authorization"
#~ msgstr "Rikërko Autorizim"
#~ msgid "Require authorization"
#~ msgstr "Kërko autorizim"
#~ msgid "Web aware (enabling this will cause you to receive SPAM!)"
#~ msgstr ""
#~ "Web aware (aktivizimi i kësaj do të shkaktojë marrje MESAZHESH të "
#~ "PADËSHIRUAR!)"
#~ msgid "ICQ Privacy Options"
#~ msgstr "Mundësi Privatësie ICQ"
#~ msgid "Change Address To:"
#~ msgstr "Ndryshoje Adresën Në:"
#~ msgid "you are not waiting for authorization"
#~ msgstr "s’po prisni për autorizim"
#~ msgid "You are awaiting authorization from the following buddies"
#~ msgstr "Po prisni autorizim prej shokëve vijues"
#~ msgid ""
#~ "You can re-request authorization from these buddies by right-clicking on "
#~ "them and selecting \"Re-request Authorization.\""
#~ msgstr ""
#~ "Mund të rikërkoni autorizim prej këtyre shokëve duke djathtas klikuar mbi "
#~ "ta dhe përzgjedhur \"Rikërko Autorizim.\""
#~ msgid "Find Buddy by Email"
#~ msgstr "Gjej Shok nga Email-i"
#~ msgid "Search for a buddy by email address"
#~ msgstr "Kërkoni një shok përmes adrese email"
#~ msgid "Type the email address of the buddy you are searching for."
#~ msgstr "Shtypni adresën e-mail të shokut që po kërkoni."
#~ msgid "_Search"
#~ msgstr "_Kërko"
#~ msgid "Set User Info (web)..."
#~ msgstr "Rregulloni Të dhëna Përdoruesi (web)…"
#~ msgid "Change Password (web)"
#~ msgstr "Ndryshoni Fjalëkalimin për (web)"
#~ msgid "Configure IM Forwarding (web)"
#~ msgstr "Formësoni Përcjellje MA-je (web)"
#~ msgid "Set Privacy Options..."
#~ msgstr "Caktoni Mundësi Privatësie…"
#~ msgid "Show Visible List"
#~ msgstr "Shfaq Listë të Dukshme"
#~ msgid "Show Invisible List"
#~ msgstr "Shfaq Listë të Padukshme"
#~ msgid "Confirm Account"
#~ msgstr "Ripohoni Llogarinë"
#~ msgid "Display Currently Registered Email Address"
#~ msgstr "Shfaq Adresë Email të Regjistruar të Tanishme"
#~ msgid "Change Currently Registered Email Address..."
#~ msgstr "Ndryshoni Adresën e Tanishme Email të Regjistruar…"
#~ msgid "Show Buddies Awaiting Authorization"
#~ msgstr "Shfaq Shokë që Presin Autorizim"
#~ msgid "Search for Buddy by Email Address..."
#~ msgstr "Kërkoni një Shok përmes Adresës Email…"
#~ msgid "Kerberos"
#~ msgstr "Kerberos"
#~ msgid "MD5-based"
#~ msgstr "Me bazë MD5"
#~ msgid "Authentication method"
#~ msgstr "Metodë mirëfilltësimi"
#~ msgid ""
#~ "Always use AIM/ICQ proxy server for\n"
#~ "file transfers and direct IM (slower,\n"
#~ "but does not reveal your IP address)"
#~ msgstr ""
#~ "Përdor përherë shërbyes ndërmjetës AIM/ICQ për\n"
#~ "shpërngulje kartelash dhe MA të drejtpërdrejtë\n"
#~ "(më e ngadaltë, por s’nxjerr sheshit adresën tuaj IP)"
#~ msgid "Allow multiple simultaneous logins"
#~ msgstr "Lejo hyrje të shumëfishta të njëkohshme"
#~ msgid "Asking %s to connect to us at %s:%hu for Direct IM."
#~ msgstr ""
#~ "Po i kërkohet %s të lidhet me ne te %s:%hu për MA të Drejtpërdrejtë."
#~ msgid "Attempting to connect to %s:%hu."
#~ msgstr "Përpjekje për t’u lidhur te %s:%hu."
#~ msgid "Attempting to connect via proxy server."
#~ msgstr "Po bëhet përpjekje për lidhje përmes një shërbyesi ndërmjetës."
#~ msgid "%s has just asked to directly connect to %s"
#~ msgstr "%s sapo ka kërkuar të lidhet drejtpërsëdrejti me %s"
#~ msgid ""
#~ "This requires a direct connection between the two computers and is "
#~ "necessary for IM Images. Because your IP address will be revealed, this &quo