pidgin/pidgin

React only to the first stream info signal
port-changes-from-branch-2.x.y-to-default
19 months ago, Fabrice Bellet
334fd0d7c7e6
React only to the first stream info signal
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Andrej Herceg <herceg.andrej@zoznam.sk>, 2008
# helix84 <helix84@centrum.sk>, 2007
# Jozef Káčer <quickparser@gmail.com>, 2007
# loptosko <loptosko@gmail.com>, 2007-2011
# pavolzetor9c9a9991f1dc44b8 <pavolzetor@gmail.com>, 2008
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Pidgin\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-11-10 20:23-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-19 19:26+0000\n"
"Last-Translator: Richard Laager <rlaager@wiktel.com>\n"
"Language-Team: Slovak (http://www.transifex.com/pidgin/pidgin/language/sk/)\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
#: finch/finch.c:35 finch/libfinch.c:66 finch/libfinch.c:195
msgid "Finch"
msgstr "Finch"
#: finch/gntaccount.c:123 finch/gntaccount.c:168 finch/gntaccount.c:181
#: finch/gntaccount.c:563 finch/gntblist.c:568 finch/gntblist.c:732
#: finch/gntplugin.c:374 finch/gntplugin.c:440 finch/gntrequest.c:388
#: finch/gntstatus.c:299 finch/gntstatus.c:308 finch/plugins/gntclipboard.c:137
#: finch/plugins/gntclipboard.c:143 libpurple/protocols/jabber/chat.c:821
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:833
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2331 libpurple/protocols/silc/ops.c:79
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1374 pidgin/plugins/disco/xmppdisco.c:512
#: pidgin/plugins/disco/xmppdisco.c:517 pidgin/resources/Debug/debug.ui:236
msgid "Error"
msgstr "Chyba"
#: finch/gntaccount.c:124 finch/gntaccount.c:169 finch/gntaccount.c:182
msgid "Account was not modified"
msgstr "Účet nebol zmenený"
#: finch/gntaccount.c:125
msgid "Account was not added"
msgstr "Účet nebol pridaný"
#: finch/gntaccount.c:126
msgid "Username of an account must be non-empty."
msgstr "Používateľské meno účtu nesmie byť prázdne."
#: finch/gntaccount.c:170
msgid ""
"The account's protocol cannot be changed while it is connected to the server."
msgstr "Protokol účtu sa nedá zmeniť počas prihlásenia na server."
#: finch/gntaccount.c:183
msgid ""
"The account's username cannot be changed while it is connected to the server."
msgstr "Prihlasovacie meno účtu sa nedá zmeniť počas prihlásenia na server."
#: finch/gntaccount.c:513
msgid "New mail notifications"
msgstr "Upozornenia na novú poštu"
#: finch/gntaccount.c:524 libpurple/protocols/gg/account.c:224
msgid "Remember password"
msgstr "Zapamätať heslo"
#: finch/gntaccount.c:564
#, fuzzy
msgid "There are no protocols installed."
msgstr "Nie sú nainštalované žiadne moduly protokolov."
#: finch/gntaccount.c:565
msgid "(You probably forgot to 'make install'.)"
msgstr "(Pravdepodobne ste zabudli na „make install“.)"
#: finch/gntaccount.c:576 finch/gntconn.c:134 pidgin/gtkaccount.c:1641
#: pidgin/gtkblist.c:5158
msgid "Modify Account"
msgstr "Upraviť účet"
#: finch/gntaccount.c:576
msgid "New Account"
msgstr "Nový účet"
#: finch/gntaccount.c:602 pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:279
msgid "Protocol:"
msgstr "Protokol:"
#: finch/gntaccount.c:610 pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:287
msgid "Username:"
msgstr "Používateľské meno:"
#: finch/gntaccount.c:623
msgid "Password:"
msgstr "Heslo:"
#: finch/gntaccount.c:633
msgid "Alias:"
msgstr "Prezývka:"
#: finch/gntaccount.c:644
msgid "Create this account on the server"
msgstr "Vytvoriť takýto účet na serveri"
#: finch/gntaccount.c:660 finch/gntaccount.c:731 finch/gntaccount.c:1027
#: finch/gntblist.c:624 finch/gntblist.c:722 finch/gntblist.c:770
#: finch/gntblist.c:1047 finch/gntblist.c:1293 finch/gntblist.c:1426
#: finch/gntblist.c:2630 finch/gntblist.c:2678 finch/gntblist.c:2748
#: finch/gntblist.c:2807 finch/gntplugin.c:639 finch/gntpounce.c:471
#: finch/gntpounce.c:678 finch/gntprefs.c:268 finch/gntprefs.c:306
#: finch/gntsound.c:1047 finch/gntstatus.c:143 finch/gntstatus.c:483
#: finch/gntstatus.c:608 finch/plugins/gnthistory.c:182
#: libpurple/account.c:1455 libpurple/account.c:1513 libpurple/account.c:1537
#: libpurple/conversation.c:770 libpurple/conversationtypes.c:1257
#: libpurple/plugins/buddynote.c:46
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:623
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:52
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:72
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:92
#: libpurple/protocols/facebook/util.c:431 libpurple/protocols/gg/account.c:249
#: libpurple/protocols/gg/account.c:492
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:747
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:938 libpurple/protocols/gg/purplew.c:71
#: libpurple/protocols/gg/status.c:358 libpurple/protocols/jabber/buddy.c:693
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2207
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2258
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:935
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1467
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1478
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2541
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3400
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1533
#: libpurple/protocols/jabber/usernick.c:83
#: libpurple/protocols/jabber/xdata.c:383
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3384
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3470
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4925
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5016
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5142
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:469 libpurple/protocols/silc/buddy.c:1092
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1207 libpurple/protocols/silc/chat.c:604
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:738 libpurple/protocols/silc/ops.c:1745
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1083 libpurple/protocols/silc/silc.c:1294
#: libpurple/request.c:2261 pidgin/gtkaccount.c:2024 pidgin/gtkaccount.c:2555
#: pidgin/gtkaccount.c:2617 pidgin/gtkaccount.c:2657 pidgin/gtkblist.c:678
#: pidgin/gtkblist.c:3606 pidgin/gtkblist.c:7243 pidgin/gtkdialogs.c:319
#: pidgin/gtkdialogs.c:460 pidgin/gtkdialogs.c:548 pidgin/gtkdialogs.c:571
#: pidgin/gtkdialogs.c:597 pidgin/gtkdialogs.c:648 pidgin/gtkdialogs.c:689
#: pidgin/gtkdialogs.c:745 pidgin/gtkdialogs.c:784 pidgin/gtkdialogs.c:810
#: pidgin/gtkplugin.c:566 pidgin/gtkpounce.c:1166 pidgin/gtkprivacy.c:497
#: pidgin/gtkprivacy.c:512 pidgin/gtkprivacy.c:537 pidgin/gtkprivacy.c:550
#: pidgin/gtkrequest.c:928 pidgin/gtksavedstatuses.c:313
#: pidgin/gtkstatusbox.c:1481 pidgin/gtkutils.c:1197 pidgin/gtkutils.c:1217
#: pidgin/pidginlog.c:377 pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:243
#: pidgin/plugins/imgupload.c:367
#: pidgin/resources/Conversations/invite_dialog.ui:25
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušiť"
#: finch/gntaccount.c:664 finch/gntdebug.c:338 finch/gntplugin.c:639
#: finch/gntpounce.c:477 finch/gntprefs.c:268 finch/gntprefs.c:305
#: finch/gntsound.c:1044 finch/gntstatus.c:486 finch/gntstatus.c:596
#: libpurple/account.c:1536 libpurple/plugins/buddynote.c:45
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:692 pidgin/gtkblist.c:678
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:88
msgid "Save"
msgstr "Uložiť"
#: finch/gntaccount.c:725 pidgin/gtkaccount.c:2017
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:301 pidgin/gtkstatusbox.c:1475
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete %s?"
msgstr "Naozaj chcete odstrániť %s?"
#: finch/gntaccount.c:728
msgid "Delete Account"
msgstr "Odstrániť účet"
#: finch/gntaccount.c:731 finch/gntaccount.c:846 finch/gntpounce.c:677
#: finch/gntpounce.c:740 finch/gntstatus.c:142 finch/gntstatus.c:208
#: pidgin/gtkaccount.c:2024 pidgin/gtkpounce.c:1165
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:312 pidgin/gtkstatusbox.c:1480
#: pidgin/pidginlog.c:376
msgid "Delete"
msgstr "Odstrániť"
#: finch/gntaccount.c:807 finch/gntblist.c:2498 finch/gntui.c:103
#: pidgin/gtkaccount.c:2412
msgid "Accounts"
msgstr "Účty"
#: finch/gntaccount.c:813
msgid "You can enable/disable accounts from the following list."
msgstr "V nasledujúcom zozname je možné povoliť a zakázať účty."
#: finch/gntaccount.c:837 finch/gntaccount.c:1026 finch/gntblist.c:623
#: finch/gntblist.c:722 finch/gntblist.c:769 finch/gntblist.c:2926
#: finch/gntnotify.c:462 finch/gntpounce.c:724 finch/gntroomlist.c:274
#: finch/gntstatus.c:197 libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5015
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:603 pidgin/gtkaccount.c:2554
#: pidgin/gtkblist.c:7242 pidgin/gtkconv.c:1375
msgid "Add"
msgstr "Pridať"
#: finch/gntaccount.c:842 finch/gntpounce.c:732
msgid "Modify"
msgstr "Upraviť"
#: finch/gntaccount.c:950 pidgin/gtkaccount.c:2501
#, c-format
msgid "%s%s%s%s has made %s his or her buddy%s%s"
msgstr "%s%s%s používateľ %s pridal %s medzi svojich priateľov%s%s"
#: finch/gntaccount.c:1023 pidgin/gtkaccount.c:2553
msgid "Add buddy to your list?"
msgstr "Pridať priateľa do vášho zoznamu?"
#: finch/gntaccount.c:1082
#, c-format
msgid "%s%s%s%s wants to add %s to his or her buddy list%s%s"
msgstr ""
"%s%s%sPoužívateľ %s si chce pridať používateľa %s do svojho zoznamu priateľov"
"%s%s"
#: finch/gntaccount.c:1107 finch/gntaccount.c:1110 finch/gntaccount.c:1146
#: pidgin/gtkaccount.c:2755
msgid "Authorize buddy?"
msgstr "Autorizovať priateľa?"
#: finch/gntaccount.c:1114 finch/gntaccount.c:1150 pidgin/gtkaccount.c:2756
msgid "Authorize"
msgstr "Autorizovať"
#: finch/gntaccount.c:1115 finch/gntaccount.c:1151 pidgin/gtkaccount.c:2757
msgid "Deny"
msgstr "Odmietnuť"
#: finch/gntblist.c:272
#, c-format
msgid ""
"Online: %d\n"
"Total: %d"
msgstr ""
"Prihlásený: %d\n"
"Celkom: %d"
#: finch/gntblist.c:281
#, c-format
msgid "Account: %s (%s)"
msgstr "Účet: %s (%s)"
#: finch/gntblist.c:293
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Last Seen: %s ago"
msgstr ""
"\n"
"Naposledy pripojený: %s dozadu"
#: finch/gntblist.c:556
msgid "You must provide a username for the buddy."
msgstr "Musíte zadať používateľské meno priateľa."
#: finch/gntblist.c:558
msgid "You must provide a group."
msgstr "Musíte zadať skupinu."
#: finch/gntblist.c:560
msgid "You must select an account."
msgstr "Musíte vybrať účet."
#: finch/gntblist.c:562
msgid "The selected account is not online."
msgstr "Vybraný účet nie je prihlásený."
#: finch/gntblist.c:568
msgid "Error adding buddy"
msgstr "Chyba počas pridávania priateľa"
#: finch/gntblist.c:602 libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1401
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1403
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1565 libpurple/protocols/silc/ops.c:1105
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1108 libpurple/protocols/silc/ops.c:1242
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1245 libpurple/protocols/silc/silc.c:1268
#: pidgin/gtkaccount.c:2097 pidgin/gtksavedstatuses.c:946
msgid "Username"
msgstr "Prihlasovacie meno"
#: finch/gntblist.c:605
msgid "Alias (optional)"
msgstr "Prezývka (voliteľná)"
#: finch/gntblist.c:608
msgid "Invite message (optional)"
msgstr ""
#: finch/gntblist.c:611
msgid "Add in group"
msgstr "Pridať v skupine"
#: finch/gntblist.c:615 finch/gntblist.c:701 finch/gntblist.c:1634
#: finch/gntblist.c:2613 finch/gntblist.c:2666 finch/gntblist.c:2737
#: finch/gntblist.c:2794 finch/gntnotify.c:193 finch/gntstatus.c:574
#: libpurple/plugins/idle.c:142 libpurple/plugins/idle.c:178
#: pidgin/gtkblist.c:3853 pidgin/gtknotify.c:762 pidgin/gtkpounce.c:1316
#: pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:402
msgid "Account"
msgstr "Účet"
#: finch/gntblist.c:621 finch/gntblist.c:1101
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:741 libpurple/protocols/silc/buddy.c:1040
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1088 libpurple/protocols/silc/buddy.c:1198
#: pidgin/gtkblist.c:6998 pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:435
msgid "Add Buddy"
msgstr "Pridať priateľa"
#: finch/gntblist.c:621
msgid "Please enter buddy information."
msgstr "Zadajte, prosím, informáciu o priateľovi."
#: finch/gntblist.c:669 libpurple/buddylist.c:873
msgid "Chats"
msgstr "Chaty"
#: finch/gntblist.c:707 finch/gntblist.c:2608 finch/gntblist.c:2661
#: finch/gntblist.c:2789 finch/gntroomlist.c:298
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:644
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:727
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1424
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1428 pidgin/gtkplugin.c:1039
#: pidgin/gtkroomlist.c:751 pidgin/plugins/disco/resources/disco.ui:187
#: pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:129
#: pidgin/plugins/gevolution/assoc-buddy.c:119
msgid "Name"
msgstr "Meno"
#: finch/gntblist.c:710 finch/gntblist.c:1578 libpurple/protocols/gg/gg.c:686
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:353 libpurple/protocols/silc/chat.c:594
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:810
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1196 pidgin/gtkdialogs.c:570
#: pidgin/gtkdialogs.c:596
msgid "Alias"
msgstr "Prezývka"
#: finch/gntblist.c:713 finch/gntblist.c:2942
msgid "Group"
msgstr "Skupina"
#: finch/gntblist.c:717 finch/gntblist.c:1062
msgid "Auto-join"
msgstr "Prihlásiť automaticky"
#: finch/gntblist.c:720 finch/gntblist.c:1103 pidgin/gtkblist.c:7183
msgid "Add Chat"
msgstr "Pridať chat"
#: finch/gntblist.c:721
msgid "You can edit more information from the context menu later."
msgstr "Viac informácií môžete zmeniť neskôr v kontextovej ponuke."
#: finch/gntblist.c:732
msgid "Error adding group"
msgstr "Chyba počas pridávania skupiny"
#: finch/gntblist.c:733
msgid "You must give a name for the group to add."
msgstr "Zadajte názov skupiny, ktorú chcete pridať."
#: finch/gntblist.c:767 finch/gntblist.c:1105
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4924
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5013 pidgin/gtkblist.c:7239
msgid "Add Group"
msgstr "Pridať skupinu"
#: finch/gntblist.c:768
msgid "Enter the name of the group"
msgstr "Zadajte názov skupiny"
#: finch/gntblist.c:1046 pidgin/gtkblist.c:677
msgid "Edit Chat"
msgstr "Upraviť chat"
#: finch/gntblist.c:1046
msgid "Please Update the necessary fields."
msgstr "Prosím, aktualizujte potrebné políčka."
#: finch/gntblist.c:1047 finch/gntstatus.c:203
msgid "Edit"
msgstr "Upraviť"
#: finch/gntblist.c:1077
msgid "Edit Settings"
msgstr "Upraviť nastavenia"
#: finch/gntblist.c:1113 pidgin/gtkutils.c:634
msgid "Information"
msgstr "Informácie"
#: finch/gntblist.c:1113 pidgin/gtkutils.c:634
msgid "Retrieving..."
msgstr "Prijíma sa..."
#: finch/gntblist.c:1178 finch/gntconv.c:716
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:892
msgid "Get Info"
msgstr "Zobraziť podrobnosti"
#: finch/gntblist.c:1182 pidgin/gtkpounce.c:568
msgid "Add Buddy Pounce"
msgstr "Pridať sledovanie priateľa"
#: finch/gntblist.c:1192 finch/gntconv.c:732
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1533 pidgin/gtkconv.c:1314
msgid "Send File"
msgstr "Odoslať súbor"
#: finch/gntblist.c:1200 libpurple/protocols/gg/status.c:454
msgid "Blocked"
msgstr "Blokovaný"
#: finch/gntblist.c:1205
msgid "Show when offline"
msgstr "Zobraziť v odpojenom stave"
#: finch/gntblist.c:1288
#, c-format
msgid "Please enter the new name for %s"
msgstr "Zadajte, prosím, nový názov pre %s"
#: finch/gntblist.c:1290 finch/gntblist.c:1578
msgid "Rename"
msgstr "Premenovať"
#: finch/gntblist.c:1290
msgid "Set Alias"
msgstr "Nastaviť prezývku"
#: finch/gntblist.c:1291
msgid "Enter empty string to reset the name."
msgstr "Zadajte prázdny reťazec pre obnovenie názvu."
#: finch/gntblist.c:1404
msgid "Removing this contact will also remove all the buddies in the contact"
msgstr ""
"Odstránením tohoto kontaktu odstránite všetkých priateľov, ktorí sa "
"nachádzajú v kontakte"
#: finch/gntblist.c:1412
msgid "Removing this group will also remove all the buddies in the group"
msgstr "Odstránením tejto skupiny odstránite všetkých priateľov v skupine"
#: finch/gntblist.c:1417
#, c-format
msgid "Are you sure you want to remove %s?"
msgstr "Naozaj chcete odstrániť %s?"
#: finch/gntblist.c:1420
msgid "Confirm Remove"
msgstr "Potvrdiť odstránenie"
#: finch/gntblist.c:1425 finch/gntblist.c:1580 finch/gntxfer.c:240
#: pidgin/gtkconv.c:1370 pidgin/gtkstatusbox.c:310
msgid "Remove"
msgstr "Odstrániť"
#: finch/gntblist.c:1554 finch/gntblist.c:2981 finch/gntprefs.c:260
#: finch/gntui.c:104 pidgin/gtkblist.c:5743
#: pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:268
msgid "Buddy List"
msgstr "Zoznam priateľov"
#: finch/gntblist.c:1585
msgid "Place tagged"
msgstr "Miesto bolo označené"
#: finch/gntblist.c:1590
msgid "Toggle Tag"
msgstr "Prepnúť značku"
#: finch/gntblist.c:1594 finch/gntblist.c:2804
msgid "View Log"
msgstr "Zobraziť záznam"
#: finch/gntblist.c:1628 libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:368
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1068
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2014
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2190
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2354
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2378
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2394
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2410
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2424
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1561 libpurple/protocols/silc/ops.c:1098
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1235 pidgin/gtkblist.c:3877
msgid "Nickname"
msgstr "Prezývka"
#: finch/gntblist.c:1648 finch/gntprefs.c:264
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:371
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:766
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2216
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2861 pidgin/gtkblist.c:3904
#: pidgin/gtkblist.c:4361 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3120
msgid "Idle"
msgstr "Nečinný"
#: finch/gntblist.c:1662
msgid "On Mobile"
msgstr "Mobilný"
#: finch/gntblist.c:1970 pidgin/gtkdocklet.c:590
msgid "New..."
msgstr "Nový..."
#: finch/gntblist.c:1977 pidgin/gtkdocklet.c:592
msgid "Saved..."
msgstr "Uložený..."
#: finch/gntblist.c:2466 finch/gntconv.c:762 finch/gntplugin.c:462
#: finch/gntui.c:108 pidgin/gtkplugin.c:999
msgid "Plugins"
msgstr "Moduly"
#: finch/gntblist.c:2621 finch/gntblist.c:2627
msgid "Block/Unblock"
msgstr "Zablokovať/odblokovať"
#: finch/gntblist.c:2622
msgid "Block"
msgstr "Blokovať"
#: finch/gntblist.c:2623
msgid "Unblock"
msgstr "Odblokovať"
#: finch/gntblist.c:2628
msgid ""
"Please enter the username or alias of the person you would like to Block/"
"Unblock."
msgstr ""
"Zadajte, prosím, používateľské meno alebo prezývku osoby, ktorú chcete "
"zablokovať/odblokovať."
#: finch/gntblist.c:2630 finch/gntblist.c:2678 finch/gntblist.c:2807
#: finch/gntconn.c:133 finch/gntnotify.c:83 finch/plugins/gnthistory.c:181
#: libpurple/account.c:1454 libpurple/account.c:1512
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:622
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:50
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:70
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:90
#: libpurple/protocols/gg/account.c:248 libpurple/protocols/gg/account.c:491
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:746
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:937 libpurple/protocols/gg/status.c:357
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2540
#: libpurple/protocols/jabber/xdata.c:382 libpurple/protocols/silc/buddy.c:468
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1206 libpurple/protocols/silc/chat.c:433
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:470 libpurple/protocols/silc/chat.c:737
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1744 libpurple/protocols/silc/silc.c:1082
#: pidgin/gtkaccount.c:2616 pidgin/gtkaccount.c:2656 pidgin/gtkblist.c:3605
#: pidgin/gtkdialogs.c:319 pidgin/gtkdialogs.c:459 pidgin/gtkdialogs.c:548
#: pidgin/gtkutils.c:1196 pidgin/gtkutils.c:1216 pidgin/plugins/imgupload.c:366
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: finch/gntblist.c:2675 pidgin/gtkdialogs.c:316
msgid "New Instant Message"
msgstr "Nová správa"
#: finch/gntblist.c:2676 pidgin/gtkdialogs.c:317
msgid "Please enter the username or alias of the person you would like to IM."
msgstr ""
"Zadajte, prosím, používateľské meno alebo prezývku osoby, s ktorou sa chcete "
"rozprávať."
#: finch/gntblist.c:2733
msgid "Channel"
msgstr "Kanál"
#: finch/gntblist.c:2746 libpurple/protocols/facebook/facebook.c:739
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1304 pidgin/gtkblist.c:1141
msgid "Join a Chat"
msgstr "Pripojiť sa k chatu"
#: finch/gntblist.c:2747
msgid "Please enter the name of the chat you want to join."
msgstr "Prosím, zadajte názov chatu na ktorý sa chcete pripojiť."
#: finch/gntblist.c:2748 finch/gntnotify.c:471
msgid "Join"
msgstr "Pripojiť"
#: finch/gntblist.c:2805 pidgin/gtkdialogs.c:546
msgid ""
"Please enter the username or alias of the person whose log you would like to "
"view."
msgstr ""
"Zadajte, prosím, meno používateľa alebo prezývku osoby, ktorej záznam si "
"chcete pozrieť."
#: finch/gntblist.c:2856 finch/gntpounce.c:459 pidgin/gtkpounce.c:862
msgid "Options"
msgstr "Voľby"
#: finch/gntblist.c:2862
msgid "Send IM..."
msgstr "Odoslať správu..."
#: finch/gntblist.c:2867
msgid "Block/Unblock..."
msgstr "Zablokovať/odblokovať..."
#: finch/gntblist.c:2872 pidgin/gtkdocklet.c:722
msgid "Join Chat..."
msgstr "Pripojiť sa na chat..."
#: finch/gntblist.c:2877 finch/gntconv.c:746
msgid "View Log..."
msgstr "Zobraziť záznam..."
#: finch/gntblist.c:2882
msgid "View All Logs"
msgstr "Zobraziť všetky záznamy"
#: finch/gntblist.c:2887
msgid "Show"
msgstr "Zobraziť"
#: finch/gntblist.c:2892
msgid "Empty groups"
msgstr "Prázdne skupiny"
#: finch/gntblist.c:2899
msgid "Offline buddies"
msgstr "Odpojených priateľov"
#: finch/gntblist.c:2906
msgid "Sort"
msgstr "Zoradiť"
#: finch/gntblist.c:2911
msgid "By Status"
msgstr "Podľa statusu"
#: finch/gntblist.c:2916 pidgin/gtkblist.c:4850
msgid "Alphabetically"
msgstr "Podľa abecedy"
#: finch/gntblist.c:2921
msgid "By Log Size"
msgstr "Podľa veľkosti záznamu"
#: finch/gntblist.c:2932 libpurple/conversationtypes.c:1244
#: pidgin/gtknotify.c:1679
msgid "Buddy"
msgstr "Priateľ"
#: finch/gntblist.c:2937 libpurple/protocols/silc/silc.c:1036
#: libpurple/protocols/silc/util.c:518 pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:475
msgid "Chat"
msgstr "Chat"
#: finch/gntblist.c:2947
msgid "Grouping"
msgstr "Zoskupovanie"
#: finch/gntconn.c:123
#, c-format
msgid "%s (%s)"
msgstr "%s (%s)"
#: finch/gntconn.c:126
#, c-format
msgid "%s disconnected."
msgstr "%s je odpojený."
#: finch/gntconn.c:127
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"\n"
"Finch will not attempt to reconnect the account until you correct the error "
"and re-enable the account."
msgstr ""
"%s\n"
"\n"
"Finch sa nebude pokúšať znovu pripojiť na tento účet, pokým neopravíte chybu "
"a znovu nepovolíte tento účet."
#: finch/gntconn.c:135
msgid "Re-enable Account"
msgstr "Znovu povoliť účet"
#: finch/gntconv.c:156
msgid "No such command."
msgstr "Tento príkaz neexistuje."
#: finch/gntconv.c:160 pidgin/gtkconv.c:538
msgid "Syntax Error: You typed the wrong number of arguments to that command."
msgstr "Chyba syntaxe: V príkaze ste zadali nesprávny počet argumentov."
#: finch/gntconv.c:166 pidgin/gtkconv.c:545
msgid "Your command failed for an unknown reason."
msgstr "Váš príkaz zlyhal z neznámeho dôvodu."
#: finch/gntconv.c:172 pidgin/gtkconv.c:553
msgid "That command only works in chats, not IMs."
msgstr "Tento príkaz funguje len v chatoch, nie v IM."
#: finch/gntconv.c:176 pidgin/gtkconv.c:557
msgid "That command only works in IMs, not chats."
msgstr "Tento príkaz funguje len v IM, nie v chatoch."
#: finch/gntconv.c:181 pidgin/gtkconv.c:563
msgid "That command doesn't work on this protocol."
msgstr "Tento príkaz nefunguje v tomto protokole."
#: finch/gntconv.c:190
msgid "Message was not sent, because you are not signed on."
msgstr "Správu sa nepodarilo odoslať, pretože nie ste prihlásený."
#: finch/gntconv.c:260
#, fuzzy, c-format
msgid "%s (%s -- %s)%s%s%s%s"
msgstr "%s (%s -- %s)"
#: finch/gntconv.c:289
#, c-format
msgid "%s [%s]"
msgstr "%s [%s]"
#: finch/gntconv.c:294 finch/gntconv.c:1083 pidgin/gtkconv.c:3280
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%s is typing..."
msgstr ""
"\n"
"%s píše..."
#: finch/gntconv.c:314
msgid "You have left this chat."
msgstr "Opustili ste tento chat."
#: finch/gntconv.c:382
msgid ""
"The account has disconnected and you are no longer in this chat. You will be "
"automatically rejoined in the chat when the account reconnects."
msgstr ""
"Účet bol odpojený a už sa nenachádzate v chate. Keď sa účet znovu pripojí, "
"budete automaticky prihlásený k tomuto chatu."
#: finch/gntconv.c:508 pidgin/gtkconv.c:1109
msgid "Logging started. Future messages in this conversation will be logged."
msgstr ""
"Zaznamenávanie bolo spustené. Nasledujúce správy v rozhovore budú "
"zaznamenané."
#: finch/gntconv.c:512 pidgin/gtkconv.c:1114
msgid ""
"Logging stopped. Future messages in this conversation will not be logged."
msgstr ""
"Zaznamenávanie bolo zastavené. Nasledujúce správy v rozhovore už nebudú "
"zaznamenané."
#: finch/gntconv.c:599
msgid "Send To"
msgstr "Odoslať do"
#: finch/gntconv.c:693
msgid "Conversation"
msgstr "Rozhovor"
#: finch/gntconv.c:699
msgid "Clear Scrollback"
msgstr "Vymazať záznam"
#: finch/gntconv.c:703
msgid "Show Timestamps"
msgstr "Zobrazovať časové značky"
#: finch/gntconv.c:721
msgid "Add Buddy Pounce..."
msgstr "Pridať sledovanie priateľa..."
#: finch/gntconv.c:739
msgid "Invite..."
msgstr "Pozvať..."
#: finch/gntconv.c:750
msgid "Enable Logging"
msgstr "Zapnúť zaznamenávanie"
#: finch/gntconv.c:756
msgid "Enable Sounds"
msgstr "Zapnúť zvuky"
#: finch/gntconv.c:779
msgid "You are not connected."
msgstr "Nie ste pripojený."
#: finch/gntconv.c:1033
msgid "<AUTO-REPLY> "
msgstr "<AUTOMATICKÁ ODPOVEĎ> "
#: finch/gntconv.c:1130
#, c-format
msgid "List of %d user:\n"
msgid_plural "List of %d users:\n"
msgstr[0] "Zoznam %d používateľa:\n"
msgstr[1] "Zoznam %d používateľov:\n"
msgstr[2] "Zoznam %d používateľov:\n"
#: finch/gntconv.c:1306
msgid "Supported debug options are: plugins version"
msgstr "Podporované ladiace voľby sú: plugins version"
#: finch/gntconv.c:1347 pidgin/gtkconv.c:431
msgid "No such command (in this context)."
msgstr "Tento príkaz neexistuje (v tejto situácii)."
#: finch/gntconv.c:1350
#, fuzzy
msgid ""
"Use \"/help &lt;command&gt;\" for help with a specific command.\n"
"The following commands are available in this context:\n"
msgstr ""
"Pomocníka ku vybranému príkazu zobrazíte zadaním „/help &lt;príkaz&gt;“.\n"
"V tomto kontexte sú dostupné nasledujúce príkazy:\n"
#: finch/gntconv.c:1395
#, c-format
msgid ""
"%s is not a valid message class. See '/help msgcolor' for valid message "
"classes."
msgstr ""
"%s nie je platná trieda správ. Platné triedy správ si pozriete pomocou „/"
"help msgcolor“."
#: finch/gntconv.c:1402 finch/gntconv.c:1409
#, c-format
msgid "%s is not a valid color. See '/help msgcolor' for valid colors."
msgstr ""
"%s nie je platná farba. Platné farby si pozriete pomocou „/help msgcolor“."
#: finch/gntconv.c:1465 pidgin/gtkconv.c:6706
msgid ""
"say &lt;message&gt;: Send a message normally as if you weren't using a "
"command."
msgstr "say &lt;správa&gt;: Odošle správu rovnako, ako bez použitia príkazu."
#: finch/gntconv.c:1468 pidgin/gtkconv.c:6709
msgid "me &lt;action&gt;: Send an IRC style action to a buddy or chat."
msgstr "me &lt;akcia&gt;: Odošle priateľovi alebo na chat akciu v štýle IRC."
#: finch/gntconv.c:1471 pidgin/gtkconv.c:6712
msgid ""
"debug &lt;option&gt;: Send various debug information to the current "
"conversation."
msgstr ""
"debug &lt;voľby&gt;: Do aktuálneho rozhovoru vloží rôzne ladiace informácie."
#: finch/gntconv.c:1474 pidgin/gtkconv.c:6715
msgid "clear: Clears the conversation scrollback."
msgstr "clear: Vyčistí záznam rozhovoru."
#: finch/gntconv.c:1477 pidgin/gtkconv.c:6721
msgid "help &lt;command&gt;: Help on a specific command."
msgstr "help &lt;príkaz&gt;: Zobrazí pomocníka ku vybranému príkazu."
#: finch/gntconv.c:1480
msgid "users: Show the list of users in the chat."
msgstr "users: Zobrazí zoznam používateľov na chate."
#: finch/gntconv.c:1485
msgid "plugins: Show the plugins window."
msgstr "plugins: Zobrazí okno modulov."
#: finch/gntconv.c:1488
msgid "buddylist: Show the buddylist."
msgstr "buddylist: Zobraziť zoznam priateľov."
#: finch/gntconv.c:1491
msgid "accounts: Show the accounts window."
msgstr "accounts: Zobraziť okno s účtami."
#: finch/gntconv.c:1494
msgid "debugwin: Show the debug window."
msgstr "debugwin: Zobraziť ladiace okno."
#: finch/gntconv.c:1497
msgid "prefs: Show the preference window."
msgstr "prefs: Zobraziť okno vlastností."
#: finch/gntconv.c:1500
msgid "statuses: Show the savedstatuses window."
msgstr "statuses: Zobraziť okno uložených statusov."
#: finch/gntconv.c:1505 finch/gntconv.c:1513
msgid ""
"msgcolor &lt;class&gt; &lt;foreground&gt; &lt;background&gt;: Set the color "
"for different classes of messages in the conversation window.<br> &lt;"
"class&gt;: receive, send, highlight, action, timestamp<br> &lt;foreground/"
"background&gt;: black, red, green, blue, white, gray, darkgray, magenta, "
"cyan, default<br><br>EXAMPLE:<br> msgcolor send cyan default"
msgstr ""
"msgcolor &lt;trieda&gt; &lt;popredie&gt; &lt;pozadie&gt;: V okne rozhovoru "
"nastaví farbu rôznym triedam správ.<br> &lt;trieda&gt;: receive, send, "
"highlight, action, timestamp<br> &lt;popredie alebo pozadie&gt;: black, "
"red, green, blue, white, gray, darkgray, magenta, cyan, "
"default<br><br>PRÍKLAD:<br> msgcolor send cyan default"
#: finch/gntdebug.c:278 pidgin/gtkconv.c:779 pidgin/gtkxfer.c:508
#: pidgin/pidgindebug.c:140
msgid "Unable to open file."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor."
#: finch/gntdebug.c:312 finch/gntui.c:106 pidgin/resources/Debug/debug.ui:69
msgid "Debug Window"
msgstr "Ladiace okno"
#: finch/gntdebug.c:333 pidgin/resources/Debug/debug.ui:104
msgid "Clear"
msgstr "Vyčistiť"
#: finch/gntdebug.c:344
msgid "Filter:"
msgstr "Filter: "
#: finch/gntdebug.c:350 pidgin/resources/Debug/debug.ui:130
msgid "Pause"
msgstr "Pozastaviť"
#: finch/gntlog.c:195 pidgin/pidginlog.c:501
#, c-format
msgid "Conversation in %s on %s"
msgstr "Rozhovor v %s, %s"
#: finch/gntlog.c:198 pidgin/pidginlog.c:504
#, c-format
msgid "Conversation with %s on %s"
msgstr "Rozhovor s %s, %s"
#: finch/gntlog.c:245 pidgin/pidginlog.c:561
msgid "%B %Y"
msgstr "%B %Y"
#: finch/gntlog.c:289 pidgin/pidginlog.c:599
msgid ""
"System events will only be logged if the \"Log all status changes to system "
"log\" preference is enabled."
msgstr ""
"Systémové udalosti sa budú zaznamenávať iba v prípade, že v nastaveniach "
"zapnete voľbu „Zaznamenávať všetky zmeny stavu do systémového záznamu“."
#: finch/gntlog.c:293 pidgin/pidginlog.c:603
msgid ""
"Instant messages will only be logged if the \"Log all instant messages\" "
"preference is enabled."
msgstr ""
"Správy sa budú zaznamenávať iba v prípade, že v nastaveniach zapnete voľbu "
"„Zaznamenávať všetky správy“."
#: finch/gntlog.c:296 pidgin/pidginlog.c:606
msgid ""
"Chats will only be logged if the \"Log all chats\" preference is enabled."
msgstr ""
"Chaty sa budú zaznamenávať iba v prípade, že v nastaveniach zapnete voľbu "
"„Zaznamenávať všetky chaty“."
#: finch/gntlog.c:302 pidgin/pidginlog.c:615
msgid "No logs were found"
msgstr "Neboli nájdené žiadne záznamy"
#: finch/gntlog.c:349 pidgin/pidginlog.c:650
msgid "Total log size:"
msgstr "Celková veľkosť záznamu:"
#: finch/gntlog.c:357
msgid "Scroll/Search: "
msgstr "Posúvať/hľadať: "
#: finch/gntlog.c:415 pidgin/pidginlog.c:754
#, c-format
msgid "Conversations in %s"
msgstr "Rozhovory na %s"
#: finch/gntlog.c:423 finch/gntlog.c:501 pidgin/pidginlog.c:762
#: pidgin/pidginlog.c:842
#, c-format
msgid "Conversations with %s"
msgstr "Rozhovory s %s"
#: finch/gntlog.c:425
msgid "All Conversations"
msgstr "Všetky rozhovory"
#: finch/gntlog.c:526 pidgin/pidginlog.c:867
msgid "System Log"
msgstr "Systémový záznam"
#: finch/gntmedia.c:127 pidgin/gtkmedia.c:331
msgid "Calling..."
msgstr "Volá sa..."
#: finch/gntmedia.c:128
msgid "Hangup"
msgstr "Zložiť"
#: finch/gntmedia.c:129
msgid "Accept"
msgstr "Prijať"
#: finch/gntmedia.c:130
msgid "Reject"
msgstr "Odmietnuť"
#: finch/gntmedia.c:158 pidgin/gtkmedia.c:1078
msgid "Call in progress."
msgstr "Prebieha hovor."
#: finch/gntmedia.c:206 pidgin/gtkmedia.c:1057
msgid "The call has been terminated."
msgstr "Hovor bol prerušený."
#: finch/gntmedia.c:234 pidgin/gtkmedia.c:637
#, c-format
msgid "%s wishes to start an audio session with you."
msgstr "%s chce s vami začať zvukové sedenie."
#: finch/gntmedia.c:238
#, c-format
msgid "%s is trying to start an unsupported media session type with you."
msgstr "%s skúša s vami začať nepodporované multimediálne sedenie."
#: finch/gntmedia.c:252 pidgin/gtkmedia.c:1073
msgid "You have rejected the call."
msgstr "Zrušili ste hovor."
#: finch/gntmedia.c:416
msgid "call: Make an audio call."
msgstr "call: Hlasový hovor."
#: finch/gntnotify.c:184
msgid "Emails"
msgstr "E-maily"
#: finch/gntnotify.c:190 finch/gntnotify.c:228
msgid "You have mail!"
msgstr "Máte poštu!"
#: finch/gntnotify.c:193 pidgin/gtknotify.c:769
msgid "Sender"
msgstr "Odosielateľ"
#: finch/gntnotify.c:193 pidgin/gtknotify.c:776
msgid "Subject"
msgstr "Predmet"
#: finch/gntnotify.c:201 finch/gntplugin.c:407 finch/gntplugin.c:520
#: finch/gntpounce.c:749 finch/gntroomlist.c:275 finch/gntstatus.c:214
#: finch/gntxfer.c:250 libpurple/protocols/gg/multilogon.c:245
#: libpurple/protocols/silc/util.c:344 pidgin/gtkaccount.c:2528
#: pidgin/gtkblist.c:5854 pidgin/resources/About/about.ui:66
#: pidgin/resources/Debug/plugininfo.ui:29
msgid "Close"
msgstr "Zavrieť"
#: finch/gntnotify.c:223
#, c-format
msgid "%s (%s) has %d new message."
msgid_plural "%s (%s) has %d new messages."
msgstr[0] "%s (%s) má %d nových správ."
msgstr[1] "%s (%s) má %d novú správu."
msgstr[2] "%s (%s) má %d nové správy."
#: finch/gntnotify.c:228 pidgin/gtknotify.c:1610
msgid "New Mail"
msgstr "Nová pošta"
#: finch/gntnotify.c:357 pidgin/gtknotify.c:1202
#, c-format
msgid "Info for %s"
msgstr "Podrobnosti o priateľovi %s"
#: finch/gntnotify.c:358 pidgin/gtknotify.c:1203
msgid "Buddy Information"
msgstr "Podrobnosti o priateľovi"
#: finch/gntnotify.c:459
msgid "Continue"
msgstr "Pokračovať"
#: finch/gntnotify.c:465 pidgin/gtkconv.c:1357
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:234
msgid "Info"
msgstr "Podrobnosti"
#: finch/gntnotify.c:468 pidgin/gtkconv.c:1299 pidgin/gtknotify.c:1654
msgid "IM"
msgstr "Napísať správu"
#: finch/gntnotify.c:474 libpurple/conversationtypes.c:1256
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3469
#: pidgin/resources/Conversations/invite_dialog.ui:38
msgid "Invite"
msgstr "Pozvať"
#: finch/gntnotify.c:477
msgid "(none)"
msgstr "(žiadne)"
#: finch/gntnotify.c:510 finch/plugins/gnttinyurl.c:412
msgid "URI"
msgstr "Adresa"
#: finch/gntplugin.c:237 finch/gntplugin.c:245
msgid "ERROR"
msgstr "CHYBA"
#: finch/gntplugin.c:237
msgid "loading plugin failed"
msgstr "načítavanie modulu zlyhalo"
#: finch/gntplugin.c:245
msgid "unloading plugin failed"
msgstr "ukončenie modulu zlyhalo"
#: finch/gntplugin.c:302
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Name: %s\n"
"Version: %s\n"
"Description: %s\n"
"Authors: %s\n"
"Website: %s\n"
"Filename: %s\n"
msgstr ""
"Názov: %s\n"
"Verzia: %s\n"
"Popis: %s\n"
"Autor: %s\n"
"Domovská stránka: %s\n"
"Názov súboru: %s\n"
#: finch/gntplugin.c:304
#, c-format
msgid ""
"Name: %s\n"
"Version: %s\n"
"Description: %s\n"
"Author: %s\n"
"Website: %s\n"
"Filename: %s\n"
msgstr ""
"Názov: %s\n"
"Verzia: %s\n"
"Popis: %s\n"
"Autor: %s\n"
"Domovská stránka: %s\n"
"Názov súboru: %s\n"
#: finch/gntplugin.c:375
msgid "Plugin need to be loaded before you can configure it."
msgstr "Prosím, zapnite tento modul, ak ho chcete konfigurovať."
#: finch/gntplugin.c:440
msgid "No configuration options for this plugin."
msgstr "Tento modul sa nedá konfigurovať."
#: finch/gntplugin.c:467
msgid "You can (un)load plugins from the following list."
msgstr "V nasledujúcom zozname je možné zapínať a vypínať moduly."
#: finch/gntplugin.c:525
msgid "Configure Plugin"
msgstr "Konfigurovať modul"
#: finch/gntplugin.c:631 finch/gntplugin.c:638 finch/gntprefs.c:267
#: finch/gntui.c:111 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:401
msgid "Preferences"
msgstr "Predvoľby"
#: finch/gntpounce.c:193 pidgin/gtkpounce.c:266
msgid "Please enter a buddy to pounce."
msgstr "Zadajte, prosím, priateľa, ktorého chcete sledovať."
#: finch/gntpounce.c:338
msgid "New Buddy Pounce"
msgstr "Nové sledovanie priateľa"
#: finch/gntpounce.c:338
msgid "Edit Buddy Pounce"
msgstr "Upraviť sledovanie priateľa"
#: finch/gntpounce.c:343 pidgin/gtkpounce.c:582
msgid "Pounce on Whom"
msgstr "Koho sledovať"
#: finch/gntpounce.c:346 finch/gntstatus.c:454
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:86
msgid "Account:"
msgstr "Účet:"
#: finch/gntpounce.c:368
msgid "Buddy name:"
msgstr "Meno priateľa:"
#: finch/gntpounce.c:386 pidgin/gtkpounce.c:635
msgid "Pounce When Buddy..."
msgstr "Sledovať keď priateľ..."
#: finch/gntpounce.c:388
msgid "Signs on"
msgstr "Prihlási sa"
#: finch/gntpounce.c:389
msgid "Signs off"
msgstr "Odhlási sa"
#: finch/gntpounce.c:390
msgid "Goes away"
msgstr "Stane sa neprítomný"
#: finch/gntpounce.c:391
msgid "Returns from away"
msgstr "Prestane byť neprítomný"
#: finch/gntpounce.c:392
msgid "Becomes idle"
msgstr "Stane sa nečinný"
#: finch/gntpounce.c:393
msgid "Is no longer idle"
msgstr "Prestane byť nečinný"
#: finch/gntpounce.c:394
msgid "Starts typing"
msgstr "Začne písať"
#: finch/gntpounce.c:395
msgid "Pauses while typing"
msgstr "Preruší písanie"
#: finch/gntpounce.c:396
msgid "Stops typing"
msgstr "Prestane písať"
#: finch/gntpounce.c:397
msgid "Sends a message"
msgstr "Pošle správu"
#: finch/gntpounce.c:426 pidgin/gtkpounce.c:697
msgid "Action"
msgstr "Akcia"
#: finch/gntpounce.c:428
msgid "Open an IM window"
msgstr "Otvoriť komunikačné okno"
#: finch/gntpounce.c:429
msgid "Pop up a notification"
msgstr "Zobraziť upozornenie"
#: finch/gntpounce.c:430
msgid "Send a message"
msgstr "Odoslať správu"
#: finch/gntpounce.c:431
msgid "Execute a command"
msgstr "Spustiť príkaz"
#: finch/gntpounce.c:432
msgid "Play a sound"
msgstr "Prehrať zvuk"
#: finch/gntpounce.c:460
msgid "Pounce only when my status is not Available"
msgstr "Sledovať, len ak som nedostupný"
#: finch/gntpounce.c:462 pidgin/gtkpounce.c:1329
msgid "Recurring"
msgstr "Opakujúci sa"
#: finch/gntpounce.c:630
msgid "Cannot create pounce"
msgstr "Nebolo možné vytvoriť sledovanie"
#: finch/gntpounce.c:631
msgid "You do not have any accounts."
msgstr "Nemáte žiadne účty."
#: finch/gntpounce.c:632
msgid "You must create an account first before you can create a pounce."
msgstr "Pred tým než spustíte sledovanie si musíte pridať účet."
#: finch/gntpounce.c:674 pidgin/gtkpounce.c:1162
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete the pounce on %s for %s?"
msgstr "Ste si istý, že chcete odstrániť sledovanie priateľa %s v účte %s?"
#: finch/gntpounce.c:707 finch/gntui.c:105 pidgin/gtkpounce.c:1372
msgid "Buddy Pounces"
msgstr "Sledovanie priateľov"
#: finch/gntpounce.c:814
#, c-format
msgid "%s has started typing to you (%s)"
msgstr "používateľ %s vám začal písať (%s)"
#: finch/gntpounce.c:815
#, c-format
msgid "%s has paused while typing to you (%s)"
msgstr "používateľ %s vám prestal písať (%s)"
#: finch/gntpounce.c:816
#, c-format
msgid "%s has signed on (%s)"
msgstr "používateľ %s sa prihlásil (%s)"
#: finch/gntpounce.c:817
#, c-format
msgid "%s has returned from being idle (%s)"
msgstr "používateľ %s prestal byť nečinný (%s)"
#: finch/gntpounce.c:818
#, c-format
msgid "%s has returned from being away (%s)"
msgstr "používateľ %s sa vrátil (%s)"
#: finch/gntpounce.c:819
#, c-format
msgid "%s has stopped typing to you (%s)"
msgstr "používateľ %s vám nenapísal (%s)"
#: finch/gntpounce.c:820
#, c-format
msgid "%s has signed off (%s)"
msgstr "používateľ %s sa odhlásil (%s)"
#: finch/gntpounce.c:821
#, c-format
msgid "%s has become idle (%s)"
msgstr "používateľ %s sa stal nečinným (%s)"
#: finch/gntpounce.c:822
#, c-format
msgid "%s has gone away. (%s)"
msgstr "používateľ %s sa stal neprítomným (%s)"
#: finch/gntpounce.c:823
#, c-format
msgid "%s has sent you a message. (%s)"
msgstr "používateľ %s vám poslal správu. (%s)"
#: finch/gntpounce.c:842
msgid "Unknown pounce event. Please report this!"
msgstr "Neznáma udalosť sledovania. Oznámte to, prosím!"
#: finch/gntprefs.c:83
msgid "Based on keyboard use"
msgstr "Podľa využitia klávesnice"
#: finch/gntprefs.c:85 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:41
msgid "From last sent message"
msgstr "Podľa naposledy odoslanej správy"
#: finch/gntprefs.c:87 pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:275
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:15 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:37
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:188 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:202
msgid "Never"
msgstr "Nikdy"
#: finch/gntprefs.c:261 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1363
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1543
msgid "Conversations"
msgstr "Rozhovory"
#: finch/gntprefs.c:262 pidgin/gtkprefs.c:2474 pidgin/gtkprefs.c:2498
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2570
#, fuzzy
msgid "Keyring"
msgstr "Opakujúci sa"
#: finch/gntprefs.c:263 finch/plugins/gnthistory.c:154
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1668 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1684
msgid "Logging"
msgstr "Zaznamenávanie"
#: finch/gntprefs.c:297 finch/gntprefs.c:304 finch/gntui.c:112
#, fuzzy
msgid "Keyring settings"
msgstr "Upraviť nastavenia"
#: finch/gntprefs.c:298
msgid "Selected keyring doesn't allow any configuration"
msgstr ""
#: finch/gntrequest.c:389
#, fuzzy
msgid "You must properly fill all the required fields."
msgstr "Musíte vyplniť všetky povinné políčka."
#: finch/gntrequest.c:390
msgid "The required fields are underlined."
msgstr "Povinné políčka sú podčiarknuté."
#: finch/gntrequest.c:678
msgid "Not implemented yet."
msgstr "Zatiaľ nie je implementované."
#: finch/gntrequest.c:708
#, fuzzy
msgid "Help"
msgstr "/_Pomocník"
#: finch/gntrequest.c:806 pidgin/gtkrequest.c:2399
msgid "Save File..."
msgstr "Uložiť súbor..."
#: finch/gntrequest.c:806 pidgin/gtkrequest.c:2399
msgid "Open File..."
msgstr "Otvoriť súbor..."
#: finch/gntrequest.c:823
msgid "Choose Location..."
msgstr "Vyberte umiestnenie..."
#: finch/gntroomlist.c:207
msgid "Hit 'Enter' to find more rooms of this category."
msgstr "Stlačením klávesu „Enter“ nájdete viac miestností z tejto kategórie."
#: finch/gntroomlist.c:272 finch/gntxfer.c:245
msgid "Stop"
msgstr "Zastaviť"
#: finch/gntroomlist.c:273
msgid "Get"
msgstr "Získať"
#: finch/gntroomlist.c:285 finch/gntui.c:109 pidgin/gtkblist.c:7189
#: pidgin/gtkroomlist.c:537
msgid "Room List"
msgstr "Zoznam miestností"
#: finch/gntsound.c:375 pidgin/gtksound.c:319
msgid "GStreamer Failure"
msgstr "Zlyhanie rozhrania GStreamer"
#: finch/gntsound.c:376 pidgin/gtksound.c:320
msgid "GStreamer failed to initialize."
msgstr "Nepodarilo sa zapnúť rozhranie GStreamer."
#: finch/gntsound.c:721 finch/gntsound.c:805 pidgin/gtkpounce.c:178
#: pidgin/gtkpounce.c:189 pidgin/gtkpounce.c:318 pidgin/gtkpounce.c:723
#: pidgin/gtkpounce.c:990 pidgin/gtkprefs.c:1533 pidgin/gtkprefs.c:2660
#: pidgin/gtkprefs.c:2732 pidgin/gtkprefs.c:2822
msgid "(default)"
msgstr "(predvolené)"
#: finch/gntsound.c:734
msgid "Select Sound File..."
msgstr ""
#: finch/gntsound.c:907
msgid "Sound Preferences"
msgstr "Predvoľby zvuku"
#: finch/gntsound.c:918
msgid "Profiles"
msgstr "Profily"
#: finch/gntsound.c:958 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:317
msgid "Automatic"
msgstr "Automaticky"
#: finch/gntsound.c:961
msgid "Console Beep"
msgstr "Pípnutie konzoly"
#: finch/gntsound.c:962 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:359
msgid "Command"
msgstr "Príkaz"
#: finch/gntsound.c:963
msgid "No Sound"
msgstr "Žiadne zvuky"
#: finch/gntsound.c:965
msgid "Sound Method"
msgstr "Metóda zvukov"
#: finch/gntsound.c:970
msgid "Method: "
msgstr "Spôsob: "
#: finch/gntsound.c:977
#, c-format
msgid ""
"Sound Command\n"
"(%s for filename)"
msgstr ""
"Príkaz zvuku:\n"
"(%s pre názov súboru)"
#: finch/gntsound.c:985 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2795
msgid "Sound Options"
msgstr "Možnosti zvuku"
#: finch/gntsound.c:986
msgid "Sounds when conversation has focus"
msgstr "Prehrávať zvuky, keď je okno rozhovoru aktívne"
#: finch/gntsound.c:994 pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:276
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:180 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:210
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:394
msgid "Always"
msgstr "Vždy"
#: finch/gntsound.c:995 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:386
msgid "Only when available"
msgstr "Len ak sú dostupné"
#: finch/gntsound.c:996 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:390
msgid "Only when not available"
msgstr "Len ak sú nedostupné"
#: finch/gntsound.c:1007 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2953
msgid "Sound Events"
msgstr "Zvukové udalosti"
#: finch/gntsound.c:1009 pidgin/gtknotify.c:1691
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2857
msgid "Event"
msgstr "Udalosť"
#: finch/gntsound.c:1009
msgid "File"
msgstr "Súbor"
#: finch/gntsound.c:1028
msgid "Test"
msgstr "Ukážka"
#: finch/gntsound.c:1031 pidgin/gtkpounce.c:727
msgid "Reset"
msgstr "Obnoviť"
#: finch/gntsound.c:1034
msgid "Choose..."
msgstr "Vybrať..."
#: finch/gntstatus.c:137
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete \"%s\""
msgstr "Naozaj chcete odstrániť „%s“"
#: finch/gntstatus.c:140
msgid "Delete Status"
msgstr "Odstrániť status"
#: finch/gntstatus.c:174 pidgin/gtksavedstatuses.c:560
msgid "Saved Statuses"
msgstr "Uložené statusy"
#: finch/gntstatus.c:181 finch/gntstatus.c:537 pidgin/gtksavedstatuses.c:463
msgid "Title"
msgstr "Nadpis"
#: finch/gntstatus.c:181 pidgin/gtksavedstatuses.c:476
msgid "Type"
msgstr "Typ"
#: finch/gntstatus.c:181 finch/gntstatus.c:562 finch/gntstatus.c:574
#: libpurple/conversationtypes.c:1249 libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:288
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:295
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:379 libpurple/protocols/gg/gg.c:694
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:362 libpurple/protocols/gg/status.c:90
#: libpurple/protocols/gg/status.c:95 libpurple/protocols/gg/status.c:100
#: libpurple/protocols/gg/status.c:105 libpurple/protocols/gg/status.c:110
#: libpurple/protocols/gg/status.c:115 libpurple/protocols/irc/irc.c:365
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2351
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2375
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2391
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2407
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2421
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2436
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2876
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2982
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2988
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2994
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:283
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:289
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:295
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3282
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3288
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3294
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3373
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1578
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:290
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2346 pidgin/gtknotify.c:1699
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:491 pidgin/gtksavedstatuses.c:980
msgid "Message"
msgstr "Správa"
#: finch/gntstatus.c:192 finch/gntstatus.c:591
msgid "Use"
msgstr "Použiť"
#: finch/gntstatus.c:299
msgid "Invalid title"
msgstr "Chybný titulok"
#: finch/gntstatus.c:300
msgid "Please enter a non-empty title for the status."
msgstr "Pre status, prosím, nezadávajte prázdny titulok."
#: finch/gntstatus.c:308
msgid "Duplicate title"
msgstr "Duplicitný titulok"
#: finch/gntstatus.c:309
msgid "Please enter a different title for the status."
msgstr "Zadajte, prosím, iný titulok pre tento status."
#: finch/gntstatus.c:450
msgid "Substatus"
msgstr "Podstatus"
#: finch/gntstatus.c:462 pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:486
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:327
msgid "Status:"
msgstr "Status:"
#: finch/gntstatus.c:477 pidgin/resources/Conversations/invite_dialog.ui:94
msgid "Message:"
msgstr "Správa:"
#: finch/gntstatus.c:526
msgid "Edit Status"
msgstr "Upraviť status"
#: finch/gntstatus.c:545 finch/gntstatus.c:574 finch/gntxfer.c:214
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:375
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1163
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:571 libpurple/protocols/gg/gg.c:691
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:699 libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:358
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:788
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:796
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:872
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2201
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2871
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3259
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3908 pidgin/gtkblist.c:3949
#: pidgin/gtkblist.c:3963 pidgin/gtkblist.c:3965 pidgin/gtksavedstatuses.c:965
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:1113
msgid "Status"
msgstr "Status"
#: finch/gntstatus.c:568
msgid "Use a different status for some accounts"
msgstr ""
#: finch/gntstatus.c:602
msgid "Save and Use"
msgstr ""
#: finch/gntui.c:107 finch/gntxfer.c:122 finch/gntxfer.c:209
#: pidgin/gtkxfer.c:228
msgid "File Transfers"
msgstr "Prenosy súborov"
#: finch/gntui.c:110 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2969
msgid "Sounds"
msgstr "Zvuky"
#: finch/gntui.c:113
msgid "Statuses"
msgstr "Statusy"
#: finch/gntxfer.c:115 pidgin/gtkxfer.c:221
#, c-format
msgid "File Transfers - %d%% of %d file"
msgid_plural "File Transfers - %d%% of %d files"
msgstr[0] "Prenosy súborov - %d%% z %d súboru"
msgstr[1] "Prenosy súborov - %d%% z %d súborov"
msgstr[2] "Prenosy súborov - %d%% z %d súborov"
#: finch/gntxfer.c:214 pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:146
msgid "Progress"
msgstr "Priebeh"
#: finch/gntxfer.c:214 pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:158
msgid "Filename"
msgstr "Názov súboru"
#: finch/gntxfer.c:214 pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:170
msgid "Size"
msgstr "Veľkosť"
#: finch/gntxfer.c:214
msgid "Speed"
msgstr "Rýchlosť"
#: finch/gntxfer.c:214 pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:182
msgid "Remaining"
msgstr "Zostáva"
#: finch/gntxfer.c:224
msgid "Close this window when all transfers finish"
msgstr "Zatvoriť toto okno po dokončení všetkých prenosov"
#: finch/gntxfer.c:231
msgid "Clear finished transfers"
msgstr "Odstrániť dokončené prenosy"
#: finch/gntxfer.c:318 pidgin/gtkxfer.c:164 pidgin/gtkxfer.c:725
msgid "Waiting for transfer to begin"
msgstr "Čaká sa na začiatok prenosu"
#: finch/gntxfer.c:383 pidgin/gtkxfer.c:158 pidgin/gtkxfer.c:800
msgid "Cancelled"
msgstr "Zrušené"
#: finch/gntxfer.c:385 pidgin/gtkxfer.c:802
msgid "Failed"
msgstr "Zlyhalo"
#: finch/gntxfer.c:434 pidgin/gtkxfer.c:132
#, fuzzy, c-format
msgid "%.2f KB/s"
msgstr "%.2f KB/s"
#: finch/gntxfer.c:445
msgid "Sent"
msgstr "Odoslané"
#: finch/gntxfer.c:445
msgid "Received"
msgstr "Prijaté"
#: finch/gntxfer.c:446 pidgin/gtkxfer.c:155 pidgin/gtkxfer.c:856
msgid "Finished"
msgstr "Dokončené"
#: finch/gntxfer.c:448
#, c-format
msgid "The file was saved as %s."
msgstr "Súbor bol uložený ako %s."
#: finch/gntxfer.c:455
msgid "Sending"
msgstr "Odosiela sa"
#: finch/gntxfer.c:455
msgid "Receiving"
msgstr "Prijíma sa"
#: finch/libfinch.c:151
msgid "use DIR for config files"
msgstr "pre konfiguračné súbory použije ADR"
#: finch/libfinch.c:151
msgid "DIR"
msgstr "ADR"
#: finch/libfinch.c:154
msgid "don't automatically login"
msgstr "neprihlasovať automaticky"
#: finch/libfinch.c:157
msgid "display the current version and exit"
msgstr "zobrazí verziu programu a skončí"
#: finch/libfinch.c:183
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"%s: %s\n"
"Try `%s -h' for more information.\n"
msgstr "%s %s. „%s -h“ zobrazí viac informácií.\n"
#: finch/plugins/gntclipboard.c:137 finch/plugins/gntclipboard.c:143
msgid "Error loading the plugin."
msgstr "Počas načítavania modulu sa vyskytli chyby."
#: finch/plugins/gntclipboard.c:138
msgid "Couldn't find X display"
msgstr "Nebola nájdená X obrazovka"
#: finch/plugins/gntclipboard.c:144
msgid "Couldn't find window"
msgstr "Nebolo nájdené okno"
#: finch/plugins/gntclipboard.c:150
msgid "This plugin cannot be loaded because it was not built with X11 support."
msgstr "Tento modul nebol načítaný, pretože neobsahuje podporu pre X11."
#: finch/plugins/gntgf.c:231
#, c-format
msgid "%s just signed on"
msgstr "Používateľ %s sa práve prihlásil"
#: finch/plugins/gntgf.c:238
#, c-format
msgid "%s just signed off"
msgstr "Používateľ %s sa práve odhlásil"
#: finch/plugins/gntgf.c:246
#, c-format
msgid "%s sent you a message"
msgstr "Používateľ %s vám poslal správu"
#: finch/plugins/gntgf.c:263
#, c-format
msgid "%s said your nick in %s"
msgstr "Používateľ %s napísal vašu prezývku v %s"
#: finch/plugins/gntgf.c:265
#, c-format
msgid "%s sent a message in %s"
msgstr "Používateľ %s napísal správu v %s"
#: finch/plugins/gntgf.c:306
msgid "Notify with a toaster when"
msgstr "Upozorniť vysúvacím oknom keď"
#: finch/plugins/gntgf.c:321
msgid "Beep too!"
msgstr "Tiež zapípať!"
#: finch/plugins/gntgf.c:327
msgid "Set URGENT for the terminal window."
msgstr "Pre terminálové okno nastaviť príznak „URGENT“."
#: finch/plugins/gnthistory.c:118 pidgin/plugins/history.c:149
#, c-format
msgid "<b>Conversation with %s on %s:</b><br>"
msgstr "<b>Rozhovor s %s, %s:</b><br>"
#: finch/plugins/gnthistory.c:156
msgid "Log format"
msgstr "Formát záznamu"
#: finch/plugins/gnthistory.c:176 pidgin/plugins/history.c:180
msgid "History Plugin Requires Logging"
msgstr "Modul História vyžaduje zaznamenávanie"
#: finch/plugins/gnthistory.c:177 pidgin/plugins/history.c:181
msgid ""
"Logging can be enabled from Tools ⇨ Preferences ⇨ Logging.\n"
"\n"
"Enabling logs for instant messages and/or chats will activate history for "
"the same conversation type(s)."
msgstr ""
"Zaznamenávanie je možné zapnúť v ponuke Nástroje ⇨ Predvoľby ⇨ "
"Zaznamenávanie.\n"
"\n"
"História bude pre správy alebo chaty dostupná až po zapnutí zaznamenávania."
#: finch/plugins/gnttinyurl.c:218
msgid "Error while querying TinyURL"
msgstr ""
#: finch/plugins/gnttinyurl.c:343
msgid ""
"\n"
"Fetching TinyURL..."
msgstr ""
"\n"
"Získava sa TinyURL..."
#: finch/plugins/gnttinyurl.c:366
#, c-format
msgid "TinyURL for above: %s"
msgstr "TinyURL pre vyššie: %s"
#: finch/plugins/gnttinyurl.c:413
msgid "Please wait while TinyURL fetches a shorter URL ..."
msgstr ""
#: finch/plugins/gnttinyurl.c:454
msgid "Only create TinyURL for URLs of this length or greater"
msgstr "TinyURL vytvárať iba pre adresy tejto dĺžky alebo dlhšie"
#: finch/plugins/gnttinyurl.c:458
msgid "TinyURL (or other) address prefix"
msgstr "TinyURL (alebo iná) predpona adresy"
#: finch/plugins/grouping.c:72
msgid "Online"
msgstr "Prihlásený"
#: finch/plugins/grouping.c:74 finch/plugins/grouping.c:157
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:867
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2864 pidgin/gtkblist.c:3949
#: pidgin/gtkblist.c:4338 pidgin/gtkdocklet.c:569 pidgin/gtkstatusbox.c:1022
msgid "Offline"
msgstr "Odhlásený"
#: finch/plugins/grouping.c:129 pidgin/gtkblist.c:3986
msgid "Online Buddies"
msgstr "Prihlásení priatelia"
#: finch/plugins/grouping.c:129
msgid "Offline Buddies"
msgstr "Neprihlásení priatelia"
#: finch/plugins/grouping.c:302
msgid "Nested Subgroup"
msgstr "Vnorená podskupina"
#: finch/plugins/lastlog.c:72
msgid "Lastlog"
msgstr "Lastlog"
#: finch/plugins/lastlog.c:125
msgid "lastlog: Searches for a substring in the backlog."
msgstr "lastlog: Vyhľadáva reťazec v histórii."
#: libpurple/account.c:215 libpurple/protocols/jabber/auth.c:105
#: libpurple/protocols/jabber/auth_cyrus.c:145
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:508
msgid "Password is required to sign on."
msgstr "Na prihlásenie je potrebné zadať heslo."
#: libpurple/account.c:319 libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2492
msgid "New passwords do not match."
msgstr "Nové heslá sa nezhodujú."
#: libpurple/account.c:333
msgid "Fill out all fields completely."
msgstr "Vyplňte kompletne všetky políčka."
#: libpurple/account.c:364
msgid "This protocol does not support setting a public alias."
msgstr "Tento protokol nepodporuje nastavenie verejnej prezývky."
#: libpurple/account.c:379
msgid "This protocol does not support fetching the public alias."
msgstr "Tento protokol nepodporuje zistenie verejnej prezývky."
#: libpurple/account.c:1187 libpurple/connection.c:964
#: libpurple/connection.c:1037
#, fuzzy, c-format
msgid "Missing protocol for %s"
msgstr "Chýba modul protokolu pre protokol %s"
#: libpurple/account.c:1188 libpurple/connection.c:967
msgid "Connection Error"
msgstr "Chyba pripojenia"
#: libpurple/account.c:1439
#, c-format
msgid "Enter password for %s (%s)"
msgstr "Zadajte heslo používateľa %s (%s)"
#: libpurple/account.c:1446
msgid "Enter Password"
msgstr "Zadajte heslo"
#: libpurple/account.c:1451
msgid "Save password"
msgstr "Uložiť heslo"
#: libpurple/account.c:1482
msgid "Original password"
msgstr "Pôvodné heslo"
#: libpurple/account.c:1490
msgid "New password"
msgstr "Nové heslo"
#: libpurple/account.c:1498
msgid "New password (again)"
msgstr "Nové heslo (znovu)"
#: libpurple/account.c:1505 libpurple/protocols/gg/account.c:485
#, c-format
msgid "Change password for %s"
msgstr "Zmeniť heslo používateľa %s"
#: libpurple/account.c:1511 libpurple/protocols/gg/account.c:489
msgid "Please enter your current password and your new password."
msgstr "Zadajte, prosím, vaše terajšie heslo a nové heslo."
#: libpurple/account.c:1529
#, c-format
msgid "Change user information for %s"
msgstr "Zmeniť podrobnosti o používateľovi %s"
#: libpurple/account.c:1532 libpurple/protocols/gg/gg.c:972
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:936
msgid "Set User Info"
msgstr "Nastaviť podrobnosti používateľa"
#: libpurple/account.c:2183 libpurple/protocols/jabber/buddy.c:796
#: libpurple/protocols/jabber/jutil.c:707
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2867 pidgin/gtkxfer.c:161
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:463
msgid "Unknown"
msgstr "Neznáma"
#: libpurple/accounts.c:546
msgid "accounts"
msgstr "účty"
#: libpurple/buddylist.c:371 libpurple/buddylist.c:372
msgid "Buddies"
msgstr "Priatelia"
#: libpurple/buddylist.c:639
msgid "buddy list"
msgstr "zoznam priateľov"
#: libpurple/connection.c:201
#, c-format
msgid "+++ %s signed on"
msgstr "+++ používateľ %s sa prihlásil"
#: libpurple/connection.c:233
#, c-format
msgid "+++ %s signed off"
msgstr "+++ používateľ %s sa odhlásil"
#: libpurple/connection.c:500 libpurple/protocols/facebook/api.c:616
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2130
msgid "Unknown error"
msgstr "Neznáma chyba"
#: libpurple/connection.c:966
msgid "Registration Error"
msgstr "Chyba pri registrácii"
#: libpurple/connection.c:1039
msgid "Unregistration Error"
msgstr "Chyba pri rušení registrácie"
#: libpurple/conversation.c:164
msgid "Unable to send message: The message is too large."
msgstr "Nepodarilo sa odoslať správu: Správa je príliš dlhá."
#: libpurple/conversation.c:167 libpurple/conversation.c:182
#, c-format
msgid "Unable to send message to %s."
msgstr "Nepodarilo sa odoslať správu používateľovi %s."
#: libpurple/conversation.c:169
msgid "The message is too large."
msgstr "Správa je príliš dlhá."
#: libpurple/conversation.c:179 libpurple/protocols/bonjour/xmpp.c:301
#: libpurple/protocols/bonjour/xmpp.c:354
msgid "Unable to send message."
msgstr "Nepodarilo sa odoslať správu."
#: libpurple/conversation.c:766
msgid "Send Message"
msgstr "Odoslať správu"
#: libpurple/conversation.c:769
msgid "_Send Message"
msgstr "_Odoslať správu"
#: libpurple/conversationtypes.c:916
#, c-format
msgid "%s entered the room."
msgstr "používateľ %s vstúpil do miestnosti."
#: libpurple/conversationtypes.c:919
#, c-format
msgid "%s [<I>%s</I>] entered the room."
msgstr "používateľ %s [<I>%s</I>] vstúpil do miestnosti."
#: libpurple/conversationtypes.c:1029
#, c-format
msgid "You are now known as %s"
msgstr "Teraz vystupujete pod prezývkou %s"
#: libpurple/conversationtypes.c:1049
#, c-format
msgid "%s is now known as %s"
msgstr "Používateľ %s odteraz vystupuje pod prezývkou %s"
#: libpurple/conversationtypes.c:1124
#, c-format
msgid "%s left the room."
msgstr "používateľ %s opustil miestnosť."
#: libpurple/conversationtypes.c:1127
#, c-format
msgid "%s left the room (%s)."
msgstr "používateľ %s opustil miestnosť (%s)."
#: libpurple/conversationtypes.c:1241 libpurple/conversationtypes.c:1252
msgid "Invite to chat"
msgstr "Pozvať na chat"
#: libpurple/conversationtypes.c:1253
#: pidgin/resources/Conversations/invite_dialog.ui:68
msgid ""
"Please enter the name of the user you wish to invite, along with an optional "
"invite message."
msgstr ""
"Zadajte, prosím, meno používateľa, ktorého chcete pozvať, spolu s nepovinnou "
"pozývacou správou."
#: libpurple/keyring.c:245
#, fuzzy
msgid "An unknown error has occured."
msgstr "Vyskytla sa neznáma chyba certifikátu."
#: libpurple/keyring.c:384
#, fuzzy
msgid "There is a password migration session already running."
msgstr "Inštalácia je už spustená"
#: libpurple/keyring.c:546
#, fuzzy, c-format
msgid "%s (disabled)"
msgstr "%s je vypnuté"
#: libpurple/keyring.c:686
msgid "Specified keyring is not registered."
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:698
msgid "No keyring loaded, cannot import password info."
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:715
msgid "Specified keyring ID does not match the loaded one."
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:759
msgid "No keyring configured, cannot export password info."
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:819
msgid "Cannot request a password while quitting."
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:834 libpurple/keyring.c:921
msgid "No keyring configured."
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:868 libpurple/keyring.c:1203
msgid "Keyrings"
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:869
msgid "Failed to save a password in keyring."
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:896
msgid "Cannot save a password while quitting."
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:909
msgid "Cannot save a password during password migration."
msgstr ""
#: libpurple/keyring.c:1204
#, fuzzy
msgid "Failed to load selected keyring."
msgstr "Nepodarilo sa načítať obrázok"
#: libpurple/keyring.c:1205
msgid ""
"Check your system configuration or select another one in Preferences dialog."
msgstr ""
#: libpurple/log.c:162
msgid "<b><font color=\"red\">The logger has no read function</font></b>"
msgstr "<b><font color=\"red\">Záznamník nepodporuje čítanie</font></b>"
#: libpurple/log.c:612
msgid "HTML"
msgstr "HTML"
#: libpurple/log.c:626
msgid "Plain text"
msgstr "Obyčajný text"
#: libpurple/log.c:640
msgid "Old flat format"
msgstr "Starý priamy formát"
#: libpurple/log.c:741 libpurple/util.c:206
#, c-format
msgid "%x %X"
msgstr "%x %X"
#: libpurple/log.c:898
msgid "Logging of this conversation failed."
msgstr "Zaznamenávanie tohoto rozhovoru zlyhalo."
#: libpurple/log.c:1294
#, c-format
msgid ""
"<font color=\"#16569E\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;AUTO-"
"REPLY&gt;:</b></font> %s<br/>\n"
msgstr ""
"<font color=\"#16569E\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;AUTOMATICKÁ "
"ODPOVEĎ&gt;:</b></font> %s<br/>\n"
#: libpurple/log.c:1296
#, c-format
msgid ""
"<font color=\"#A82F2F\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;AUTO-"
"REPLY&gt;:</b></font> %s<br/>\n"
msgstr ""
"<font color=\"#A82F2F\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;AUTOMATICKÁ "
"ODPOVEĎ&gt;:</b></font> %s<br/>\n"
#: libpurple/log.c:1355 libpurple/log.c:1491
msgid "<font color=\"red\"><b>Unable to find log path!</b></font>"
msgstr "<font color=\"red\"><b>Nepodarilo sa nájsť cestu k záznamu!</b></font>"
#: libpurple/log.c:1367 libpurple/log.c:1500
#, c-format
msgid "<font color=\"red\"><b>Could not read file: %s</b></font>"
msgstr "<font color=\"red\"><b>Nepodarilo sa čítať súbor: %s</b></font>"
#: libpurple/log.c:1434
#, c-format
msgid "(%s) %s <AUTO-REPLY>: %s\n"
msgstr "(%s) %s <AUTOMATICKÁ ODPOVEĎ>: %s\n"
#: libpurple/media/backend-fs2.c:904
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"\n"
"Message from Farstream: "
msgstr "Správa od %s"
#: libpurple/media/backend-fs2.c:983
msgid ""
"Error initializing the call. This probably denotes problem in installation "
"of GStreamer or Farstream."
msgstr ""
#: libpurple/media/backend-fs2.c:990
msgid "Network error."
msgstr ""
#: libpurple/media/backend-fs2.c:997
msgid ""
"Codec negotiation failed. This problem might be resolved by installing more "
"GStreamer codecs."
msgstr ""
#: libpurple/media/backend-fs2.c:1006
msgid ""
"No codecs found. Install some GStreamer codecs found in GStreamer plugins "
"packages."
msgstr ""
"Neboli nájdené kodeky. Nainštalujte nejaké GStreamer kodeky ktoré sa "
"nachádzajú v balíkoch GStreamer modulov."
#: libpurple/media/backend-fs2.c:1023
msgid "A non-recoverable Farstream error has occurred."
msgstr ""
#: libpurple/media/backend-fs2.c:1248
msgid "Error with your microphone"
msgstr "Chyba mikrofónu"
#: libpurple/media/backend-fs2.c:1252
msgid "Error with your webcam"
msgstr "Chyba webkamery"
#: libpurple/media/backend-fs2.c:1259
msgid "Conference error"
msgstr "Chyba konferencie"
#: libpurple/media/backend-fs2.c:1666
#, c-format
msgid "Error creating session: %s"
msgstr "Chyba pri vytváraní sedenia: %s"
#: libpurple/message.c:83
#, fuzzy
msgid "Me"
msgstr "Muž"
#: libpurple/options.c:75
msgid "print debugging messages to stdout"
msgstr "vkladá ladiace informácie do stdout"
#: libpurple/options.c:76
msgid "[colored]"
msgstr ""
#: libpurple/options.c:80
msgid "force online, regardless of network status"
msgstr "vynúti prihlásenie bez ohľadu na stav siete"
#: libpurple/options.c:89
#, fuzzy
msgid "LibPurple options"
msgstr "Osoba Purple"
#: libpurple/options.c:90
#, fuzzy
msgid "Show LibPurple Options"
msgstr "Možnosti zvuku"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:71
#, c-format
msgid "Autoaccepted file transfer of \"%s\" from \"%s\" completed."
msgstr ""
"Automaticky potvrdený prenos súboru „%s“ od používateľa „%s“ je dokončený."
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:73
msgid "Autoaccept complete"
msgstr "Automatické potvrdenie dokončené"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:198
#, c-format
msgid "When a file-transfer request arrives from %s"
msgstr "Keď príde žiadosť na prenos súboru od používateľa %s"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:200
msgid "Set Autoaccept Setting"
msgstr "Nastavenie automatického potvrdzovania"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:202 pidgin/gtkaccount.c:1696
#: pidgin/gtkrequest.c:2403 pidgin/gtkwhiteboard.c:507
#: pidgin/resources/Whiteboard/whiteboard.ui:60
msgid "_Save"
msgstr "_Uložiť"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:203 libpurple/plugins/idle.c:159
#: libpurple/plugins/idle.c:192 libpurple/plugins/idle.c:217
#: pidgin/gtkaccount.c:1691 pidgin/gtkrequest.c:2403 pidgin/gtkrequest.c:2471
#: pidgin/gtkutils.c:1968 pidgin/gtkwhiteboard.c:507
#: pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:558
#: pidgin/plugins/gevolution/assoc-buddy.c:437
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:381
#: pidgin/plugins/screencap.c:396
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušiť"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:205 libpurple/plugins/autoaccept.c:243
msgid "Ask"
msgstr "Spýtať sa"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:206 libpurple/plugins/autoaccept.c:244
msgid "Auto Accept"
msgstr "Automaticky potvrdiť"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:207 libpurple/plugins/autoaccept.c:245
msgid "Auto Reject"
msgstr "Automaticky zrušiť"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:221
msgid "Autoaccept File Transfers..."
msgstr "Automaticky potvrdzovať prenosy súborov..."
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:235
msgid ""
"Path to save the files in\n"
"(Please provide the full path)"
msgstr ""
"Miesto, kam ukladať súbory\n"
"(Prosím, zadajte plnú cestu)"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:240
msgid ""
"When a file-transfer request arrives from a user who is\n"
"*not* on your buddy list:"
msgstr ""
"Keď posiela súbor používateľ, ktorý\n"
"*nie je* na vašom zozname priateľov:"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:249
msgid ""
"Notify with a popup when an autoaccepted file transfer is complete\n"
"(only when there's no conversation with the sender)"
msgstr ""
"Upozorniť vyskakovacím oknom, keď je dokončený automaticky potvrdený prenos "
"súboru\n"
"(len ak neexistuje rozhovor s odosielateľom)"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:254
msgid "Create a new directory for each user"
msgstr "Vytvoriť nový priečinok pre každého používateľa"
#: libpurple/plugins/autoaccept.c:258
msgid "Escape the filenames"
msgstr "Escapovať názvy súborov"
#: libpurple/plugins/buddynote.c:41
msgid "Notes"
msgstr "Poznámky"
#: libpurple/plugins/buddynote.c:42
msgid "Enter your notes below..."
msgstr "Sem zadajte vaše poznámky..."
#: libpurple/plugins/buddynote.c:59
msgid "Edit Notes..."
msgstr "Upraviť poznámky..."
#: libpurple/plugins.c:377
msgid "This plugin has not defined an ID."
msgstr "Tento modul nemá definované ID."
#: libpurple/plugins.c:381
#, c-format
msgid "You are using %s, but this plugin requires %s."
msgstr "Používate %s, ale tento modul vyžaduje %s."
#: libpurple/plugins.c:391
#, fuzzy, c-format
msgid "Your libpurple version is %d.%d.x (need %d.%d.x)"
msgstr "Nezhoda ABI verzií %d.%d.x (potrebná %d.%d.x)"
#: libpurple/plugins/idle.c:147 libpurple/plugins/idle.c:205
msgid "Minutes"
msgstr "Počet minút"
#: libpurple/plugins/idle.c:155 libpurple/plugins/idle.c:237
msgid "Set Account Idle Time"
msgstr "Nastaviť čas nečinnosti účtu"
#: libpurple/plugins/idle.c:158 libpurple/plugins/idle.c:216
msgid "_Set"
msgstr "_Nastaviť"
#: libpurple/plugins/idle.c:172
msgid "None of your accounts are idle."
msgstr "Žiadny z vašich účtov nie je nečinný."
#: libpurple/plugins/idle.c:188 libpurple/plugins/idle.c:241
msgid "Unset Account Idle Time"
msgstr "Odstrániť čas nečinnosti účtu"
#: libpurple/plugins/idle.c:191
msgid "_Unset"
msgstr "_Odstrániť"
#: libpurple/plugins/idle.c:213 libpurple/plugins/idle.c:245
msgid "Set Idle Time for All Accounts"
msgstr "Nastaviť čas nečinnosti pre všetky účty"
#: libpurple/plugins/idle.c:250
msgid "Unset Idle Time for All Idled Accounts"
msgstr "Odstrániť čas nečinnosti pre všetky účty"
#: libpurple/plugins/joinpart.c:183
msgid "Hide Joins/Parts"
msgstr "Skryť pripojenia/časti"
#: libpurple/plugins/joinpart.c:188
msgid "For rooms with more than this many people"
msgstr "Pre miestnosti s viac než toľkoto ľudí"
#: libpurple/plugins/joinpart.c:193
msgid "If user has not spoken in this many minutes"
msgstr "Ak používateľ nehovoril toľkoto minút"
#: libpurple/plugins/joinpart.c:198
msgid "Apply hiding rules to buddies"
msgstr "Použiť skrývacie pravidlá pre priateľov"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:442
#: libpurple/plugins/keyrings/secretservice.c:88
#, fuzzy
msgid "Operation cancelled."
msgstr "Prenos súboru zrušený"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:538
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:620
msgid "Unlocking internal keyring"
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:539
msgid "Selected encryption method is not supported."
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:540
msgid ""
"Most probably, your passwords were encrypted with newer Pidgin/libpurple "
"version, please update."
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:549
#, fuzzy
msgid "No password entered."
msgstr "Heslo odoslané"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:564
msgid "Invalid master password entered, try again."
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:609
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:872
#, fuzzy
msgid "Master password"
msgstr "Uložiť heslo"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:613
#, fuzzy
msgid "Please, enter master password"
msgstr "Zadajte, prosím, vaše nové heslo"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:687
#: libpurple/plugins/keyrings/wincred.c:92
#, fuzzy
msgid "Password not found."
msgstr "Používateľ nebol nájdený"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:807
msgid "Invalid password storage mode."
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:868
#, fuzzy
msgid "Encrypt passwords"
msgstr "Nesprávne heslo"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:876
#, fuzzy
msgid "New passphrase:"
msgstr "_Heslo:"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:881
#, fuzzy
msgid "New passphrase (again):"
msgstr "Nové heslo (znovu)"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:885
#, fuzzy
msgid "Advanced settings"
msgstr "Chybné nastavenie proxy"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:889
msgid "Number of PBKDF2 iterations:"
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:904
msgid "You have to unlock the keyring first."
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:917
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:926
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:936
#, fuzzy
msgid "Internal keyring settings"
msgstr "Chybné nastavenie proxy"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:918
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1172
msgid "Passphrases do not match"
msgstr "Heslá sa nezhodujú"
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:927
msgid "You have to set up a Master password, if you want to enable encryption"
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/internalkeyring.c:937
msgid ""
"You don't need any master password, if you won't enable passwords encryption"
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/kwallet/purplekwallet.cpp:266
#, fuzzy
msgid "Failed to save password."
msgstr "Nebolo možné kanonikalizovať heslo"
#: libpurple/plugins/keyrings/kwallet/purplekwallet.cpp:279
#, fuzzy
msgid "Failed to read password."
msgstr "Nepodarilo sa načítať obrázok"
#: libpurple/plugins/keyrings/secretservice.c:238
#, fuzzy, c-format
msgid "Pidgin IM password for account %s"
msgstr "Zmeniť heslo používateľa %s"
#: libpurple/plugins/keyrings/wincred.c:99
msgid "Cannot read password, no valid logon session."
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/wincred.c:107
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot read password (error %lx)."
msgstr "Zmeniť heslo používateľa %s"
#: libpurple/plugins/keyrings/wincred.c:128
msgid "Cannot read password (unicode error)."
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/wincred.c:131
#, fuzzy, c-format
msgid "Got password for account %s.\n"
msgstr "Zadajte heslo používateľa %s (%s)"
#: libpurple/plugins/keyrings/wincred.c:179
#: libpurple/plugins/keyrings/wincred.c:229
msgid "Cannot remove password, no valid logon session."
msgstr ""
#: libpurple/plugins/keyrings/wincred.c:187
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot remove password (error %lx)."
msgstr "Zmeniť heslo používateľa %s"
#: libpurple/plugins/keyrings/wincred.c:237
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot store password (error %lx)."
msgstr "Zmeniť heslo používateľa %s"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:1429
msgid "User is offline."
msgstr "Používateľ nie je prihlásený."
#: libpurple/plugins/log_reader.c:1436
msgid "Auto-response sent:"
msgstr "Odoslaná automatická odpoveď:"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:1451 libpurple/plugins/log_reader.c:1454
#: libpurple/plugins/statenotify.c:100
#, c-format
msgid "%s has signed off."
msgstr "Používateľ %s sa odhlásil."
#: libpurple/plugins/log_reader.c:1475
msgid "One or more messages may have been undeliverable."
msgstr "Jedna alebo viac správ možno nebolo doručených."
#: libpurple/plugins/log_reader.c:1485
msgid "You were disconnected from the server."
msgstr "Boli ste odpojený zo servera."
#: libpurple/plugins/log_reader.c:1493
msgid ""
"You are currently disconnected. Messages will not be received unless you are "
"logged in."
msgstr ""
"Momentálne ste odpojený. Až kým sa neprihlásite vám nebudú doručované správy."
#: libpurple/plugins/log_reader.c:1509
msgid "Message could not be sent because the maximum length was exceeded."
msgstr "Správa sa neodoslala, pretože bola prekročená maximálna dĺžka."
#: libpurple/plugins/log_reader.c:1514
msgid "Message could not be sent."
msgstr "Vašu správu nebolo možné odoslať."
#: libpurple/plugins/log_reader.c:2575
msgid "General Log Reading Configuration"
msgstr "Všeobecné nastavenie čítania záznamov"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:2579
msgid "Fast size calculations"
msgstr "Rýchle výpočty veľkosti"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:2583
msgid "Use name heuristics"
msgstr "Použiť heuristiku pre názvy"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:2589
msgid "Log Directory"
msgstr "Priečinok záznamov"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:2593 libpurple/plugins/log_reader.c:2655
msgid "Adium"
msgstr "Adium"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:2597 libpurple/plugins/log_reader.c:2667
msgid "QIP"
msgstr "QIP"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:2601 libpurple/plugins/log_reader.c:2679
msgid "MSN Messenger"
msgstr "MSN Messenger"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:2605 libpurple/plugins/log_reader.c:2691
msgid "Trillian"
msgstr "Trillian"
#: libpurple/plugins/log_reader.c:2609 libpurple/plugins/log_reader.c:2703
msgid "aMSN"
msgstr "aMSN"
#: libpurple/plugins/offlinemsg.c:86
#, fuzzy
msgid "Offline message"
msgstr "Offline správa"
#: libpurple/plugins/offlinemsg.c:95
msgid ""
"The rest of the messages will be saved as pounces. You can edit/delete the "
"pounce from the `Buddy Pounce' dialog."
msgstr ""
"Zvyšok správ bude uložený ako sledovanie. Sledovanie môžete pridať/odstrániť "
"v dialógu „Sledovanie priateľov“."
#: libpurple/plugins/offlinemsg.c:156
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" is currently offline. Do you want to save the rest of the messages in "
"a pounce and automatically send them when \"%s\" logs back in?"
msgstr ""
"Používateľ „%s“ momentálne nie je prihlásený. Chcete uložiť zvyšok správ do "
"sledovania, a automaticky ich odoslať hneď, keď sa „%s“ prihlási?"
#: libpurple/plugins/offlinemsg.c:160
msgid "Offline Message"
msgstr "Offline správa"
#: libpurple/plugins/offlinemsg.c:161
msgid "You can edit/delete the pounce from the `Buddy Pounces' dialog"
msgstr "Sledovanie môžete pridať/odstrániť v dialógu „Sledovanie priateľov“"
#: libpurple/plugins/offlinemsg.c:164 libpurple/protocols/novell/novell.c:1944
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:328 libpurple/protocols/silc/pk.c:117
#: libpurple/protocols/silc/wb.c:310
msgid "Yes"
msgstr "Áno"
#: libpurple/plugins/offlinemsg.c:165 libpurple/protocols/novell/novell.c:1945
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:329 libpurple/protocols/silc/pk.c:118
#: libpurple/protocols/silc/wb.c:311
msgid "No"
msgstr "Nie"
#: libpurple/plugins/offlinemsg.c:183
msgid "Save offline messages in pounce"
msgstr "Uložiť offline správy do sledovania"
#: libpurple/plugins/offlinemsg.c:187
msgid "Do not ask. Always save in pounce."
msgstr "Nepýtať sa. Vždy uložiť do sledovania."
#: libpurple/plugins/one_time_password.c:90
msgid "One Time Password"
msgstr "Heslo na jedno použitie"
#: libpurple/plugins/psychic.c:75
msgid "You feel a disturbance in the force..."
msgstr "Cítite narušenie vašej moci..."
#: libpurple/plugins/psychic.c:94
msgid "Only enable for users on the buddy list"
msgstr "Povoliť len používateľov z môjho zoznamu"
#: libpurple/plugins/psychic.c:99
msgid "Disable when away"
msgstr "Zakázať pri neprítomnosti"
#: libpurple/plugins/psychic.c:103
msgid "Display notification message in conversations"
msgstr "Zobraziť správu upozornenia v rozhovoroch"
#: libpurple/plugins/psychic.c:108
msgid "Raise psychic conversations"
msgstr "Prenášať psychické rozhovory navrch"
#: libpurple/plugins/statenotify.c:70
#, c-format
msgid "%s is no longer away."
msgstr "Používateľ %s sa vrátil."
#: libpurple/plugins/statenotify.c:72
#, c-format
msgid "%s has gone away."
msgstr "Používateľ %s odišiel preč."
#: libpurple/plugins/statenotify.c:82
#, c-format
msgid "%s has become idle."
msgstr "Používateľ %s sa stal nečinným."
#: libpurple/plugins/statenotify.c:84
#, c-format
msgid "%s is no longer idle."
msgstr "Používateľ %s už nie je nečinný."
#: libpurple/plugins/statenotify.c:93
#, c-format
msgid "%s has signed on."
msgstr "Používateľ %s sa prihlásil."
#: libpurple/plugins/statenotify.c:111
msgid "Notify When"
msgstr "Upozorniť, keď"
#: libpurple/plugins/statenotify.c:114
msgid "Buddy Goes _Away"
msgstr "Priateľ odíde _preč"
#: libpurple/plugins/statenotify.c:117
msgid "Buddy Goes _Idle"
msgstr "Priateľ sa stane _nečinným"
#: libpurple/plugins/statenotify.c:120
msgid "Buddy _Signs On/Off"
msgstr "Priateľ sa prihlási/odhlási"
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:43
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:44
msgid "Test request input single"
msgstr ""
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:63
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:64
msgid "Test request input multiple"
msgstr ""
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:83
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:84
msgid "Test request input HTML"
msgstr ""
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:104
msgid "Input single"
msgstr ""
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:107
msgid "Input multiple"
msgstr ""
#: libpurple/plugins/test-request-input.c:110
#, fuzzy
msgid "Input html"
msgstr "Vstup"
#: libpurple/presence.c:576
#, c-format
msgid "+++ %s became idle"
msgstr "+++ Používateľ %s sa stal nečinným"
#: libpurple/presence.c:579
#, c-format
msgid "+++ %s became unidle"
msgstr "+++ Používateľ %s prestal byť nečinný"
#: libpurple/presence.c:801
#, c-format
msgid "%s became idle"
msgstr "Používateľ %s sa stal nečinným"
#: libpurple/presence.c:822
#, c-format
msgid "%s became unidle"
msgstr "Používateľ %s prestal byť nečinný"
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:96
msgid ""
"Unable to find Apple's \"Bonjour for Windows\" toolkit, see https://"
"developer.pidgin.im/BonjourWindows for more information."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:116
msgid "Unable to listen for incoming IM connections"
msgstr "Nepodarilo sa čakať na prichádzajúce IM spojenia"
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:143
msgid ""
"Unable to establish connection with the local mDNS server. Is it running?"
msgstr "Nepodarilo sa založiť spojenie s miestnym mDNS serverom. Je spustený?"
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:392
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:637
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:372
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:884
msgid "First name"
msgstr "Krstné meno"
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:397
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:640
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:376
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:889
msgid "Last name"
msgstr "Priezvisko"
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:404
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:643
#: libpurple/protocols/gg/account.c:197 libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1145
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1158
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2016 libpurple/protocols/silc/silc.c:1038
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1274 libpurple/protocols/silc/util.c:520
msgid "Email"
msgstr "E-mail"
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:410
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:646
msgid "AIM Account"
msgstr "AIM účet"
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:416
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:649
msgid "XMPP Account"
msgstr "XMPP účet"
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:596
msgid "Purple Person"
msgstr "Osoba Purple"
#: libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:634
msgid "Local Port"
msgstr "Lokálny port"
#: libpurple/protocols/bonjour/mdns_dns_sd.c:113
msgid "Error communicating with local mDNSResponder."
msgstr "Chyba počas komunikácie s lokálnym mDNSResponder."
#: libpurple/protocols/bonjour/xmpp.c:505
#: libpurple/protocols/bonjour/xmpp.c:579
#: libpurple/protocols/bonjour/xmpp.c:641
#: libpurple/protocols/bonjour/xmpp.c:858
#: libpurple/protocols/bonjour/xmpp.c:888
msgid "Unable to send the message, the conversation couldn't be started."
msgstr "Nepodarilo sa odoslať správu, rozhovor sa nezačal."
#: libpurple/protocols.c:380
#, c-format
msgid "Requesting %s's attention..."
msgstr "Poprosili ste o pozornosť používateľa %s..."
#: libpurple/protocols.c:424
#, c-format
msgid "%s has requested your attention!"
msgstr "Používateľ %s vás poprosil o pozornosť!"
#: libpurple/protocols.c:582
msgid "Protocol type is not registered"
msgstr ""
#: libpurple/protocols.c:588
msgid "Protocol type does not inherit PurpleProtocol"
msgstr ""
#: libpurple/protocols.c:594
msgid "Protocol type is abstract"
msgstr ""
#: libpurple/protocols.c:601
#, fuzzy
msgid "Could not create protocol instance"
msgstr "Nebolo možné vytvoriť sledovanie"
#: libpurple/protocols.c:607
#, fuzzy
msgid "Protocol does not provide an ID"
msgstr "Tento protokol nepodporuje miestnosti chatu."
#: libpurple/protocols.c:615
#, c-format
msgid "A protocol with the ID %s is already added."
msgstr ""
#: libpurple/protocols.c:629
#, fuzzy, c-format
msgid "Protocol %s does not implement all the functions in PurpleProtocolClass"
msgstr "Modul nepodporuje všetky požadované funkcie (list_icon, login a close)"
#: libpurple/protocols.c:654
#, fuzzy, c-format
msgid "Protocol %s is not added."
msgstr "Účet nebol pridaný"
#: libpurple/protocols/facebook/api.c:550
msgid "Empty JSON data"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/api.c:807
msgid "Failed generic API operation"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/api.c:1018
#, fuzzy
msgid "Failed to get sync_sequence_id"
msgstr "Nepodarilo sa získať serv názov: %s"
#: libpurple/protocols/facebook/api.c:1094
#, fuzzy
msgid "Failed to mark thread as read"
msgstr "Prenos súboru je už spustený"
#: libpurple/protocols/facebook/api.c:1333
#, fuzzy
msgid "<Unsupported Attachment>"
msgstr "Nepodporované rozšírenie"
#: libpurple/protocols/facebook/api.c:2156
#, fuzzy
msgid "Failed to obtain contact information"
msgstr "Nepodarilo sa nadviazať spojenie: %s"
#: libpurple/protocols/facebook/api.c:2644
#, fuzzy
msgid "Failed to obtain unread messages"
msgstr "Nepodarilo sa načítať obrázok"
#: libpurple/protocols/facebook/api.c:2978
#, fuzzy
msgid "Failed to obtain thread information"
msgstr "Zobraziť detailné informácie"
#: libpurple/protocols/facebook/api.c:2991
#, fuzzy
msgid "Failed to parse thread information"
msgstr "Zadajte, prosím, informáciu o priateľovi."
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:75
msgid "Facebook Friends"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:77
msgid "Facebook Non-Friends"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:126
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1092
msgid "Fetching contacts"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:317 libpurple/protocols/gg/gg.c:814
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:456 libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1705
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2214
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:363
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3640
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2052
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1585 pidgin/gtkstatusbox.c:638
msgid "Connecting"
msgstr "Pripája sa"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:740
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1305
#, fuzzy
msgid "Failed to Join Chat"
msgstr "Nepodarilo sa načítať obrázok"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:741
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:747
#, fuzzy
msgid "You have been removed from this chat"
msgstr "Opustili ste tento chat."
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:945
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:979
#, fuzzy
msgid "Initiate Chat"
msgstr "Začať _chat"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:946
#, fuzzy
msgid "Failed to Initiate Chat"
msgstr "Začať _chat"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:947
msgid "At least two initial chat participants are required."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:980
msgid "Initial Chat Participants"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:981
msgid "Select at least two initial participants."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1086
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1721
msgid "Authenticating"
msgstr "Autentifikácia"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1183
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1876
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:3452
msgid "Initiate _Chat"
msgstr "Začať _chat"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1268
#, fuzzy
msgid "Chat _Name:"
msgstr "Me_no na chate:"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1306
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1353
msgid "Invalid Facebook identifier."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1351
msgid "Invite Buddy Into Chat Room"
msgstr "Pozvať priateľa do miestnosti chatu"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1352
#, fuzzy
msgid "Failed to Invite User"
msgstr "Nepodarilo sa pozvať používateľa (%s)."
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1440
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:897
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3370
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:1379 libpurple/protocols/silc/ops.c:1302
msgid "Topic"
msgstr "Téma"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1444
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:894 libpurple/protocols/silc/chat.c:1376
msgid "Users"
msgstr "Používatelia"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1500
#, c-format
msgid "%s."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1559
#, fuzzy
msgid "Buddy list sync interval"
msgstr "Priateľ je odhlásený"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1563
msgid "Mark messages as read on focus"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1567
#, fuzzy
msgid "Mark messages as read only when available"
msgstr "Nie je dostupná žiadna správa dňa"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1571
#, fuzzy
msgid "Show self messages"
msgstr "Pre oneskorené správy"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1575
#, fuzzy
msgid "Show unread messages"
msgstr "Pri neprečítaných správach"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1579
#, fuzzy
msgid "Open new group chats with incoming messages"
msgstr "Zobrazovať _formátovanie v prichádzajúcich správach"
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1669
msgid "kick: Kick someone from the chat"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/facebook.c:1675
#, fuzzy
msgid "leave: Leave the chat"
msgstr "leave [kanál]: Opustiť chat"
#: libpurple/protocols/facebook/http.c:102
#: libpurple/protocols/facebook/json.c:324
#, fuzzy, c-format
msgid "No matches for %s"
msgstr "Žiadne výskyty"
#: libpurple/protocols/facebook/json.c:331
#, c-format
msgid "Ambiguous matches for %s"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/json.c:338
#, fuzzy, c-format
msgid "Null value for %s"
msgstr "Status pre %s"
#: libpurple/protocols/facebook/json.c:580
#, c-format
msgid "Expected a %s but got a %s for %s"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:324 libpurple/protocols/silc/ft.c:120
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:366
msgid "Connection timed out"
msgstr "Čas pripojenia vypršal"
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:389
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:414
#, fuzzy
msgid "Connection closed"
msgstr "Pripojenie zlyhalo"
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:392
#, fuzzy
msgid "Failed to read fixed header"
msgstr "Nepodarilo sa načítať obrázok"
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:417
#, fuzzy
msgid "Failed to read packet data"
msgstr "Nepodarilo sa načítať obrázok"
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:437
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:599
#, fuzzy
msgid "Failed to parse message"
msgstr "Nepodarilo sa načítať obrázok"
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:528
#, fuzzy, c-format
msgid "Connection failed (%u)"
msgstr "Pripojenie zlyhalo"
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:593
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown packet (%u)"
msgstr "Neznáma správa „%s“"
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:613
#, fuzzy
msgid "Failed to write data"
msgstr "Nepodarilo sa získať názov: %s"
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:635
#, fuzzy
msgid "Failed to format data"
msgstr "Nepodarilo sa načítať obrázok"
#: libpurple/protocols/facebook/mqtt.c:747
#, fuzzy
msgid "Not connected"
msgstr "Vzdialené odpojenie"
#: libpurple/protocols/facebook/util.c:88
#, fuzzy, c-format
msgid "Buddy %s not found"
msgstr "Používateľ nebol nájdený"
#: libpurple/protocols/facebook/util.c:91
#, fuzzy, c-format
msgid "Buddy name %s is ambiguous"
msgstr "Nejednoznačná požiadavka"
#: libpurple/protocols/facebook/util.c:429
msgid "Ok"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/account.c:116
#, fuzzy
msgid "Token Error"
msgstr "Chyba ikony"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:117
#, fuzzy
msgid "Unable to fetch the token."
msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť socket"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:159
#, fuzzy
msgid "Register New Gadu-Gadu Account"
msgstr "Registrovať nový XMPP účet"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:204 libpurple/protocols/gg/account.c:207
#: libpurple/protocols/gg/account.c:444 libpurple/protocols/gg/account.c:454
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1410
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1414
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2526
msgid "Password"
msgstr "Heslo"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:216
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2532
msgid "Password (again)"
msgstr "Heslo (znovu)"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:227 libpurple/protocols/gg/account.c:238
#: libpurple/protocols/gg/account.c:469 libpurple/protocols/gg/account.c:479
msgid "CAPTCHA"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/account.c:231 libpurple/protocols/gg/account.c:473
msgid "Enter text from image below"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/account.c:247
msgid "Please, fill in the following fields"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/account.c:318
msgid "Unable to register new account. An unknown error occurred."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/account.c:335
#, c-format
msgid "Your new GG number: %u."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/account.c:337
#, fuzzy
msgid "Registration completed successfully!"
msgstr "Registrácia na %s bola úspešná"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:390
#, fuzzy
msgid "Password change"
msgstr "Heslo zmenené"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:438
#, fuzzy
msgid "New email address"
msgstr "E-mailová adresa"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:448
#, fuzzy
msgid "Current password"
msgstr "Nesprávne heslo"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:462
#, fuzzy
msgid "Password (retype)"
msgstr "Heslo (znovu)"
#: libpurple/protocols/gg/account.c:533
msgid "Your current password is different from the one that you specified."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/account.c:543
msgid "New password have to be different from the current one."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/account.c:600
msgid "Unable to change password. An unknown error occurred."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/account.c:614
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2464
msgid "Your password has been changed."
msgstr "Vaše heslo bolo zmenené."
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:151
#, fuzzy
msgid "You have re-joined the chat"
msgstr "Zrušili ste hovor."
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:286
#, fuzzy
msgid "You have left the chat"
msgstr "Opustili ste tento chat."
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:300
#, fuzzy
msgid "_Conference identifier:"
msgstr "Chyba konferencie"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:374 libpurple/protocols/gg/chat.c:405
#, fuzzy, c-format
msgid "%s is not a valid room identifier"
msgstr "%s je nesprávny názov skupiny"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:375 libpurple/protocols/gg/chat.c:376
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:407 libpurple/protocols/gg/chat.c:408
#, fuzzy
msgid "Invalid Room Identifier"
msgstr "Chybná prezývka"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:411 libpurple/protocols/gg/chat.c:412
msgid "Could not join chat room"
msgstr "Nepodarilo sa pripojiť do miestnosti"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:413
#, fuzzy
msgid "You have to ask for invitation from another chat participant"
msgstr "Prihlásili ste sa z iného miesta"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:559
#, fuzzy
msgid "Conference identifier"
msgstr "Chyba konferencie"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:563
#, fuzzy
msgid "Start Date"
msgstr "Štart Menu"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:567
#, fuzzy
msgid "User Count"
msgstr "Používateľ nebol nájdený"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:587
#, fuzzy
msgid "Joined"
msgstr "Pripojiť"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:593
#, fuzzy
msgid "Chat left"
msgstr "Zhovorčivý"
#: libpurple/protocols/gg/chat.c:595
#, fuzzy
msgid "Can join chat"
msgstr "Nepodarilo sa pripojiť na kanál"
#: libpurple/protocols/gg/edisc.c:462
#, fuzzy
msgid "Recipient not logged in"
msgstr "Používateľ nie je prihlásený"
#: libpurple/protocols/gg/edisc.c:464
msgid "You aren't on the recipient's buddy list"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/edisc.c:468
#, fuzzy
msgid "Unable to send file"
msgstr "Nepodarilo sa odoslať e-mail"
#: libpurple/protocols/gg/edisc.c:519 libpurple/protocols/gg/gg.c:99
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:354
msgid "Authentication failed"
msgstr "Autentifikácia zlyhala"
#: libpurple/protocols/gg/edisc.c:607 libpurple/protocols/gg/edisc.c:623
#, fuzzy
msgid "Error while sending a file"
msgstr "Pri otváraní súboru sa vyskytla chyba."
#: libpurple/protocols/gg/edisc.c:744
#, fuzzy
msgid "Cannot confirm file transfer."
msgstr "Nepodarilo sa spustiť prenos súboru"
#: libpurple/protocols/gg/edisc.c:845 libpurple/protocols/gg/edisc.c:855
#, fuzzy
msgid "Error while receiving a file"
msgstr "Pri otváraní súboru sa vyskytla chyba."
#: libpurple/protocols/gg/edisc.c:1083
#, fuzzy
msgid "File transfer expired."
msgstr "Proxy prenosu súborov"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:100
#, fuzzy
msgid "IMToken value has not been received."
msgstr "Hovor bol prerušený."
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:101
msgid "Some features will be disabled. You may try again after a while."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:126 libpurple/protocols/gg/gg.c:133
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:140
msgid "Save Buddylist..."
msgstr "Uložiť zoznam priateľov..."
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:126
msgid "Your buddylist is empty, nothing was written to the file."
msgstr "Váš zoznam priateľov je prázdny, do súboru nebolo nič zapísané."
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:134
msgid "Buddylist saved successfully!"
msgstr "Zoznam priateľov bol úspešne uložený!"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:138
#, c-format
msgid "Couldn't write buddy list for %s to %s"
msgstr "Nepodarilo sa zapísať zoznam priateľov používateľa %s do %s"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:158 libpurple/protocols/gg/gg.c:159
msgid "Couldn't load buddylist"
msgstr "Nepodarilo sa načítať zoznam priateľov"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:174
msgid "Load Buddylist..."
msgstr "Načítať zoznam priateľov..."
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:175
msgid "Buddylist loaded successfully!"
msgstr "Zoznam priateľov bol úspešne načítaný!"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:187
msgid "Save buddylist..."
msgstr "Uložiť zoznam priateľov..."
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:196 libpurple/protocols/gg/gg.c:982
msgid "Load buddylist from file..."
msgstr "Otvoriť zoznam priateľov zo súboru..."
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:321 libpurple/protocols/gg/gg.c:471
msgid "Unable to read from socket"
msgstr "Nedá sa čítať zo soketu"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:342
#, fuzzy
msgid "Server disconnected"
msgstr "Vzdialené odpojenie"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:505 libpurple/protocols/null/nullprpl.c:367
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1556
msgid "Connected"
msgstr "Prihlásený"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:523
msgid "Unable to resolve hostname"
msgstr "Nepodarilo sa preložiť meno hostiteľa"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:529 libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1885
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:1190
msgid "Incorrect password"
msgstr "Nesprávne heslo"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:534 libpurple/sslconn.c:224
msgid "SSL Connection Failed"
msgstr "SSL spojenie zlyhalo"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:539 libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1919
msgid ""
"Your account has been disabled because too many incorrect passwords were "
"entered"
msgstr ""
"Váš účet bol zablokovaný, pretože ste príliš veľa krát zadali nesprávne heslo"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:547
#, fuzzy
msgid "Service temporarily unavailable"
msgstr "Používateľ je dočasne nedostupný"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:553
#, fuzzy
msgid "Error connecting to proxy server"
msgstr "Chyba počas pripájania sa na SILC server"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:559
#, fuzzy
msgid "Error connecting to master server"
msgstr "Chyba počas pripájania sa na SILC server"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:565
#, fuzzy
msgid "Internal error"
msgstr "Vnútorná chyba servera"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:570 libpurple/protocols/gg/gg.c:818
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:389 libpurple/protocols/silc/silc.c:441
msgid "Connection failed"
msgstr "Pripojenie zlyhalo"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:752
#, fuzzy
msgid "The username specified is invalid."
msgstr "Nové formátovanie je chybné."
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:783
msgid "SSL support unavailable"
msgstr "Podpora SSL je nedostupná"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:929
msgid "Not connected to the server"
msgstr "Neprihásený na server"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:958
msgid "Show other sessions"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:962 libpurple/protocols/gg/status.c:348
msgid "Show status only for buddies"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:968
msgid "Find buddies..."
msgstr "Hľadať priateľov..."
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:978
msgid "Save buddylist to file..."
msgstr "Uložiť zoznam priateľov do súboru..."
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:1010
msgid "GG number..."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:1036
msgid "GG server"
msgstr "GG server"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:1049 libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:65
#: libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:56
msgid "Use encryption if available"
msgstr "Použiť šifrovanie ak je to možné"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:1051 libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:64
#: libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:55
msgid "Require encryption"
msgstr "Vyžadovať šifrovanie"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:1052
msgid "Don't use encryption"
msgstr "Nepoužívať šifrovanie"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:1054 libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:71
#: libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:62
msgid "Connection security"
msgstr "Bezpečnosť pripojenia"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:1059 pidgin/gtkprefs.c:988
#: pidgin/gtkprefs.c:1111 pidgin/gtkprefs.c:1119
msgid "Default"
msgstr "Predvolená"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:1063
#, fuzzy
msgid "Protocol version"
msgstr "Nekompatibilná verzia protokolu"
#: libpurple/protocols/gg/gg.c:1068
msgid "Show links from strangers"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/image-prpl.c:216
#, c-format
msgid "Image delivered to %u."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/message-prpl.c:264
#: libpurple/protocols/gg/message-prpl.c:272
msgid "broken image"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/message-prpl.c:488
#, fuzzy
msgid "Image is too large, please try smaller one."
msgstr "Súbor „%s“ je príliš veľký na %s. Prosím, skúste menší obrázok.\n"
#: libpurple/protocols/gg/message-prpl.c:492
#, fuzzy
msgid "Image cannot be sent."
msgstr "Vašu správu nebolo možné odoslať."
#: libpurple/protocols/gg/multilogon.c:224
#, fuzzy
msgid "IP"
msgstr "QIP"
#: libpurple/protocols/gg/multilogon.c:226
msgid "Logon time"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/multilogon.c:228
#, fuzzy
msgid "Session"
msgstr "Depresia"
#: libpurple/protocols/gg/multilogon.c:231
#, fuzzy
msgid "Disconnect"
msgstr "Odpojený."
#: libpurple/protocols/gg/multilogon.c:244
#, fuzzy
msgid "Other Gadu-Gadu sessions"
msgstr "Používateľ Gadu-Gadu"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:63
msgid "Gadu-Gadu Public Directory"
msgstr "Verejný priečinok Gadu-Gadu"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:332
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:717 libpurple/protocols/silc/ops.c:1081
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1221
msgid "Cannot get user information"
msgstr "Nepodarilo sa zobraziť podrobnosti o používateľovi"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:379
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:648
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:736
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:895
msgid "Gender"
msgstr "Pohlavie"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:381
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:740
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:901
msgid "Female"
msgstr "Žena"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:381
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:738
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:899
msgid "Male"
msgstr "Muž"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:384
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:646
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:731
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:915
msgid "City"
msgstr "Mesto"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:388
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1071
msgid "Birthday"
msgstr "Dátum narodenia"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:392
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:650
msgid "Age"
msgstr "Vek"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:622
msgid "Error while searching for buddies"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:630
msgid "No matching users found"
msgstr "Neboli nájdení žiadni zodpovedajúci používatelia"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:631
msgid "There are no users matching your search criteria."
msgstr "Používatelia, ktorí vyhovujú vaším kritériám vyhľadávania neexistujú."
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:642
msgid "GG Number"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:679
#, fuzzy
msgid "New search"
msgstr "Hľadanie používateľov"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:688
msgid "Search results"
msgstr "Výsledky vyhľadávania"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:737
msgid "Male or female"
msgstr "Muž alebo žena"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:744
msgid "Find buddies"
msgstr "Nájsť priateľov"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:745
msgid "Please, enter your search criteria below"
msgstr "Zadajte, prosím, kritériá vyhľadávania nižšie"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:906
msgid "Birth Day"
msgstr "Narodeniny"
#: libpurple/protocols/gg/pubdir-prpl.c:924
msgid "Voivodeship"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/purplew.c:67 libpurple/protocols/gg/purplew.c:68
#: libpurple/request.c:2231
msgid "Please wait..."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/status.c:94 libpurple/protocols/gg/status.c:196
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2373
msgid "Chatty"
msgstr "Zhovorčivý"
#: libpurple/protocols/gg/status.c:353
msgid "Change status broadcasting"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/status.c:354
msgid "Please, select who can see your status"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/status.c:456
#, fuzzy
msgid "Not a buddy"
msgstr "Pridať priateľa.\n"
#: libpurple/protocols/gg/validator.c:49
msgid "Password can contain 6-15 alphanumeric characters"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/gg/validator.c:73
#, fuzzy
msgid "Passwords do not match"
msgstr "Nové heslá sa nezhodujú."
#: libpurple/protocols/irc/cmds.c:37 libpurple/protocols/silc/silc.c:1929
#, c-format
msgid "Unknown command: %s"
msgstr "Neznámy príkaz: %s"
#: libpurple/protocols/irc/cmds.c:592 libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2840
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1617
#, c-format
msgid "current topic is: %s"
msgstr "aktuálna téma je: %s"
#: libpurple/protocols/irc/cmds.c:596 libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2844
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1621
msgid "No topic is set"
msgstr "Nie je nastavená žiadna téma"
#: libpurple/protocols/irc/dcc_send.c:275
#: libpurple/protocols/irc/dcc_send.c:334
msgid "File Transfer Failed"
msgstr "Prenos súboru zlyhal"
#: libpurple/protocols/irc/dcc_send.c:276
#: libpurple/protocols/irc/dcc_send.c:335
msgid "Unable to open a listening port."
msgstr "Nebolo možné otvoriť port na počúvanie."
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:208
msgid "Error displaying MOTD"
msgstr "Chyba pri zobrazovaní správy dňa"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:209
msgid "No MOTD available"
msgstr "Žiadna správa dňa nie je dostupná"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:210
msgid "There is no MOTD associated with this connection."
msgstr "S týmto pripojením nie je asociovaná žiadna správa dňa."
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:214
#, c-format
msgid "MOTD for %s"
msgstr "Správa dňa pre %s"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:245 libpurple/protocols/irc/irc.c:731
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:397
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:652
#, fuzzy
msgid "Lost connection with server: "
msgstr "Pripojenie na server bolo stratené: %s"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:380
msgid "View MOTD"
msgstr "Zobraziť správu dňa"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:392 libpurple/protocols/silc/chat.c:36
msgid "_Channel:"
msgstr "_Kanál:"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:398 libpurple/protocols/jabber/chat.c:62
#: pidgin/gtkaccount.c:596
msgid "_Password:"
msgstr "_Heslo:"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:435
msgid "IRC nick and server may not contain whitespace"
msgstr "Prezývky a IRC servery nesmú obsahovať medzery"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:559
#, fuzzy
msgid "Unable to connect: "
msgstr "Nepodarilo sa pripojiť: %s"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:674 libpurple/protocols/irc/msgs.c:411
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2855
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1499 pidgin/gtkdocklet.c:557
#: pidgin/gtkstatusbox.c:1019 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3202
msgid "Away"
msgstr "Neprítomný"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:738 libpurple/protocols/jabber/jabber.c:649
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1757
msgid "Server closed the connection"
msgstr "Server zrušil pripojenie"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:955 libpurple/protocols/irc/msgs.c:432
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5206
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1170 libpurple/protocols/silc/ops.c:1250
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2152
msgid "Server"
msgstr "Server"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:958
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5215
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2162
msgid "Port"
msgstr "Port"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:961
msgid "Encodings"
msgstr "Kódovania"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:964
msgid "Auto-detect incoming UTF-8"
msgstr "Automaticky zistiť prichádzajúce UTF-8"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:967 libpurple/protocols/irc/msgs.c:423
msgid "Ident name"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:970 libpurple/protocols/irc/msgs.c:415
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1272
msgid "Real name"
msgstr "Skutočné meno"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:978
msgid "Use SSL"
msgstr "Používať SSL"
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:982
msgid "Authenticate with SASL"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/irc/irc.c:986
msgid "Allow plaintext SASL auth over unencrypted connection"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:252
msgid "Bad mode"
msgstr "Zlý režim"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:270
#, c-format
msgid "Ban on %s by %s, set %s ago"
msgstr "Zákaz pre %s od %s, udelený %s dozadu"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:274
#, c-format
msgid "Ban on %s"
msgstr "Zákaz používateľovi %s"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:288
msgid "End of ban list"
msgstr "Koniec zoznamu blokovaných"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:299
#, c-format
msgid "You are banned from %s."
msgstr "Bol vám zakázaný vstup do %s."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:300
msgid "Banned"
msgstr "Zakázaný vstup"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:315
#, c-format
msgid "Cannot ban %s: banlist is full"
msgstr "Nepodarilo sa zakázať vstup používateľovi %s: zoznam je plný"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:404
msgid " <i>(ircop)</i>"
msgstr " <i>(ircop)</i>"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:405
msgid " <i>(identified)</i>"
msgstr " <i>(identifikovaný)</i>"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:406 libpurple/protocols/silc/ops.c:1332
msgid "Nick"
msgstr "Prezývka"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:419
msgid "Login name"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:427
msgid "Host name"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:438 libpurple/protocols/silc/ops.c:1189
msgid "Currently on"
msgstr "Momentálne na"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:443
msgid "Idle for"
msgstr "Nečinný"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:446
msgid "Online since"
msgstr "Prihlásený od"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:450
msgid "<b>Defining adjective:</b>"
msgstr "<b>Opisné prídavné meno:</b>"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:450
msgid "Glorious"
msgstr "Skvelé"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:582
#, c-format
msgid "%s has changed the topic to: %s"
msgstr "Používateľ %s zmenil tému na: %s"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:584
#, c-format
msgid "%s has cleared the topic."
msgstr "Používateľ %s vymazal tému."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:593
#, c-format
msgid "The topic for %s is: %s"
msgstr "Téma pre %s je: %s"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:625
#, c-format
msgid "Topic for %s set by %s at %s on %s"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:640
#, c-format
msgid "Unknown message '%s'"
msgstr "Neznáma správa „%s“"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:641
msgid "Unknown message"
msgstr "Neznáma správa"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:641
msgid "The IRC server received a message it did not understand."
msgstr "IRC server prijal správu, ktorej neporozumel."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:664
#, c-format
msgid "Users on %s: %s"
msgstr "Používatelia v %s: %s"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:770
msgid "Time Response"
msgstr "Časová odozva"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:771
msgid "The IRC server's local time is:"
msgstr "Miestny čas IRC servera je:"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:781
msgid "No such channel"
msgstr "Takýto kanál neexistuje"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:793
msgid "User is not logged in"
msgstr "Používateľ nie je prihlásený"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:793
msgid "no such channel"
msgstr "taký kanál neexistuje"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:799
msgid "No such nick or channel"
msgstr "Takáto prezývka alebo kanál neexistuje"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:821
msgid "Could not send"
msgstr "Nepodarilo sa odoslať"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:874
#, c-format
msgid "Joining %s requires an invitation."
msgstr "Pripojenie sa k %s vyžaduje pozvánku."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:875
msgid "Invitation only"
msgstr "Len pre pozvaných"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1000
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:725
#, c-format
msgid "You have been kicked by %s: (%s)"
msgstr "Používateľ %s vás vykopol: (%s)"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1005
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:732 libpurple/protocols/silc/ops.c:725
#, c-format
msgid "Kicked by %s (%s)"
msgstr "Vykopnutý používateľom %s (%s)"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1027
#, c-format
msgid "mode (%s %s) by %s"
msgstr "režim (%s %s) od %s"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1119 libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2861
msgid "Invalid nickname"
msgstr "Neplatná prezývka"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1120
msgid ""
"Your selected nickname was rejected by the server. It probably contains "
"invalid characters."
msgstr ""
"Server neuznal vami vybranú prezývku. Zrejme obsahuje nedovolené znaky."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1128
msgid ""
"Your selected account name was rejected by the server. It probably contains "
"invalid characters."
msgstr ""
"Server neuznal vami vybraný názov účtu. Zrejme obsahuje nedovolené znaky."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1141
#, c-format
msgid "The nickname \"%s\" is already being used."
msgstr "Prezývka \"%s\" je už obsadená."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1143
msgid "Nickname in use"
msgstr "Prezývka je obsadená"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1184
msgid "Cannot change nick"
msgstr "Nepodarilo sa zmeniť prezývku"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1185
msgid "Could not change nick"
msgstr "Nebolo možné zmeniť prezývku"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1210
#, c-format
msgid "You have parted the channel%s%s"
msgstr "Opustili ste kanál %s%s"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1249
msgid "Error: invalid PONG from server"
msgstr "Chyba: neplatný PONG od servera"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1251
#, fuzzy, c-format
msgid "PING reply -- Lag: %f seconds"
msgstr "Odpoveď na PING -- Oneskorenie: %lu sekúnd"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1337
#, c-format
msgid "Cannot join %s: Registration is required."
msgstr "Nedá sa pripojiť do %s: Je potrebné sa zaregistrovať."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1338 libpurple/protocols/silc/ops.c:1004
msgid "Cannot join channel"
msgstr "Nepodarilo sa pripojiť na kanál"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1368
msgid "Nick or channel is temporarily unavailable."
msgstr "Prezývka alebo kanál je dočasne nedostupný."
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1381
#, c-format
msgid "Wallops from %s"
msgstr "Operátori %s"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1507
msgid "SASL authentication failed: No worthy authentication mechanisms found."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1516 libpurple/protocols/irc/msgs.c:1662
#, c-format
msgid "SASL authentication failed: %s"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1566
msgid ""
"SASL authentication failed: Server does not support SASL authentication."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1576
msgid "SASL authentication failed: Initializing SASL failed."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1616
#, c-format
msgid "Failed to initialize SASL authentication: %s"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1718 libpurple/protocols/irc/msgs.c:1764
msgid "Incorrect Password"
msgstr "Nesprávne heslo"
#: libpurple/protocols/irc/msgs.c:1746
msgid "SASL authentication failed: No worthy mechanisms found"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/irc/parse.c:575
#, fuzzy, c-format
msgid "Reply time from %s: %f seconds"
msgstr "Čas odpovede od %s: %lu sekúnd"
#: libpurple/protocols/irc/parse.c:578
msgid "PONG"
msgstr "PONG"
#: libpurple/protocols/irc/parse.c:579
msgid "CTCP PING reply"
msgstr "Odpoveď CTCP PING"
#: libpurple/protocols/irc/parse.c:706 libpurple/protocols/irc/parse.c:711
msgid "Disconnected."
msgstr "Odpojený."
#: libpurple/protocols/jabber/adhoccommands.c:148
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:195
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1159
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1195
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2700
msgid "Unknown Error"
msgstr "Neznáma chyba"
#: libpurple/protocols/jabber/adhoccommands.c:150
#: libpurple/protocols/jabber/adhoccommands.c:151
msgid "Ad-Hoc Command Failed"
msgstr "Príkaz Ad-Hoc zlyhal"
#: libpurple/protocols/jabber/adhoccommands.c:187
msgid "execute"
msgstr "vykonať"
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:81
#: libpurple/protocols/jabber/auth_plain.c:80
msgid "Server requires plaintext authentication over an unencrypted stream"
msgstr "Server vyžaduje textovú autentifikáciu cez nezašifrovaný prúd"
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:149 libpurple/protocols/jabber/auth.c:395
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:424 libpurple/protocols/jabber/auth.c:435
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:480
#: libpurple/protocols/jabber/auth_cyrus.c:545
#: libpurple/protocols/jabber/auth_digest_md5.c:163
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:163
msgid "Invalid response from server"
msgstr "Chybná odpoveď zo servera"
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:187 libpurple/protocols/jabber/auth.c:322
#: libpurple/protocols/jabber/auth_cyrus.c:456
msgid "Server does not use any supported authentication method"
msgstr "Server nepoužíva žiadny z podporovaných spôsobov autentifikácie"
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:306
#: libpurple/protocols/jabber/auth_plain.c:94
#, c-format
msgid ""
"%s requires plaintext authentication over an unencrypted connection. Allow "
"this and continue authentication?"
msgstr ""
"%s vyžaduje plaintextovú autentifikáciu cez nezašifrované pripojenie. "
"Chcete ju povoliť a pokračovať v autentifikácii?"
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:308 libpurple/protocols/jabber/auth.c:309
#: libpurple/protocols/jabber/auth_cyrus.c:261
#: libpurple/protocols/jabber/auth_cyrus.c:262
#: libpurple/protocols/jabber/auth_plain.c:96
#: libpurple/protocols/jabber/auth_plain.c:97
msgid "Plaintext Authentication"
msgstr "Čisto textová autentifikácia"
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:346
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:284
msgid "You require encryption, but it is not available on this server."
msgstr "Požadovali ste šifrovanie, ale na tomto serveri nie je dostupné."
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:406
#: libpurple/protocols/jabber/auth_digest_md5.c:183
#: libpurple/protocols/jabber/auth_digest_md5.c:208
#: libpurple/protocols/jabber/auth_scram.c:437
#: libpurple/protocols/jabber/auth_scram.c:457
#: libpurple/protocols/jabber/auth_scram.c:494
#: libpurple/protocols/jabber/auth_scram.c:528
msgid "Invalid challenge from server"
msgstr "Chybná výzva zo servera"
#: libpurple/protocols/jabber/auth.c:440
msgid "Server thinks authentication is complete, but client does not"
msgstr "Server považuje autentizáciu za dokončenú, ale klient nie"
#: libpurple/protocols/jabber/auth_cyrus.c:39
msgid "Server may require plaintext authentication over an unencrypted stream"
msgstr "Server môže vyžadovať textovú autentifikáciu cez nezašifrovaný prúd"
#: libpurple/protocols/jabber/auth_cyrus.c:259
#, c-format
msgid ""
"%s may require plaintext authentication over an unencrypted connection. "
"Allow this and continue authentication?"
msgstr ""
"%s môže vyžadovať plaintextovú autentifikáciu cez nezašifrované pripojenie. "
"Chcete ju povoliť a pokračovať v autentifikácii?"
#: libpurple/protocols/jabber/auth_cyrus.c:296
msgid "SASL authentication failed"
msgstr "SASL autentifikácia zlyhala"
#: libpurple/protocols/jabber/auth_cyrus.c:479
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:498
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:624
#, c-format
msgid "SASL error: %s"
msgstr "Chyba SASL: %s"
#: libpurple/protocols/jabber/auth_scram.c:371
msgid "Unable to canonicalize username"
msgstr "Nebolo možné kanonikalizovať používateľské meno"
#: libpurple/protocols/jabber/auth_scram.c:382
msgid "Unable to canonicalize password"
msgstr "Nebolo možné kanonikalizovať heslo"
#: libpurple/protocols/jabber/auth_scram.c:447
#: libpurple/protocols/jabber/auth_scram.c:519
msgid "Malicious challenge from server"
msgstr "Nebezpečná výzva zo servera"
#: libpurple/protocols/jabber/auth_scram.c:509
msgid "Unexpected response from server"
msgstr "Nečakaná odpoveď zo servera"
#: libpurple/protocols/jabber/bosh.c:198
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1789
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:514
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:1801
#, c-format
msgid "Unable to connect: %s"
msgstr "Nepodarilo sa pripojiť: %s"
#: libpurple/protocols/jabber/bosh.c:212
msgid "The BOSH connection manager terminated your session."
msgstr "Manažér pripojení BOSH prerušil vaše sedenie."
#: libpurple/protocols/jabber/bosh.c:405
#, fuzzy
msgid "No BOSH session ID given"
msgstr "Nebolo dané ID sedenia"
#: libpurple/protocols/jabber/bosh.c:417
msgid "Unsupported version of BOSH protocol"
msgstr "Verzia BOSH protokolu nepodporovaná"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:687
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:688
msgid "Edit XMPP vCard"
msgstr "Upraviť XMPP vCard"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:689
msgid ""
"All items below are optional. Enter only the information with which you feel "
"comfortable."
msgstr ""
"Všetky nasledujúce položky sú nepovinné. Zadajte len tie informácie, ktoré "
"chcete zverejniť."
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:737
msgid "Client"
msgstr "Klient"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:743
msgid "Operating System"
msgstr "Operačný systém"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:760
msgid "Local Time"
msgstr "Miestny čas"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:791
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2350
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2374
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2390
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2406
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2420
msgid "Priority"
msgstr "Priorita"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:839 libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:53
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3336
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1518 libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:44
msgid "Resource"
msgstr "Zdroj"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:853
msgid "Uptime"
msgstr "Čas v prevádzke"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:857
msgid "Logged Off"
msgstr "Odhlásený"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:858
#, c-format
msgid "%s ago"
msgstr "%s dozadu"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1042
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3885
msgid "Full Name"
msgstr "Celé meno"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1053
msgid "Family Name"
msgstr "Priezvisko"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1055
msgid "Given Name"
msgstr "Krstné meno"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1057
msgid "Middle Name"
msgstr "Prostredné meno"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1090
msgid "Address"
msgstr "Adresa"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1095
msgid "P.O. Box"
msgstr "P.O.Box"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1102
msgid "Extended Address"
msgstr "Rozšírená adresa"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1104
msgid "Street Address"
msgstr "Ulica"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1106
msgid "Locality"
msgstr "Lokalita"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1108
msgid "Region"
msgstr "Región"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1110
msgid "Postal Code"
msgstr "Poštové smerovacie číslo"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1113 libpurple/protocols/silc/silc.c:1278
msgid "Country"
msgstr "Krajina"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1127
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1133
msgid "Telephone"
msgstr "Telefón"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1174
msgid "Organization Name"
msgstr "Meno organizácie"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1176
msgid "Organization Unit"
msgstr "Organizačná jednotka"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1181
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1501
msgid "Job Title"
msgstr "Názov zamestnania"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1183
msgid "Role"
msgstr "Postavenie"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1185
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:924 pidgin/gtkblist.c:3961
#: pidgin/gtkplugin.c:855 pidgin/plugins/disco/resources/disco.ui:207
msgid "Description"
msgstr "Popis"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1211
msgid "Photo"
msgstr "Fotografia"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1211
msgid "Logo"
msgstr "Logo"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1742
#, c-format
msgid ""
"%s will no longer be able to see your status updates. Do you want to "
"continue?"
msgstr ""
"Používateľ %s už nebude môcť vidieť zmeny vášho statusu. Chcete pokračovať?"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1744
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1853
msgid "Cancel Presence Notification"
msgstr "Zrušiť upozornenie prítomnosti"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1841
msgid "Un-hide From"
msgstr "Zviditeľniť pred"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1845
msgid "Temporarily Hide From"
msgstr "Dočasne skryť pred"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1860
msgid "(Re-)Request authorization"
msgstr "Znovu požiadať o autorizáciu"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1869
msgid "Unsubscribe"
msgstr "Odhlásiť sa"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1893
msgid "Log In"
msgstr "Prihlásiť"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1897
msgid "Log Out"
msgstr "Odhlásiť"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2008
msgid "JID"
msgstr "JID"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2010
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2180
msgid "First Name"
msgstr "Krstné meno"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2012
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2185
msgid "Last Name"
msgstr "Priezvisko"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2044
msgid "The following are the results of your search"
msgstr "Nižšie sú výsledky vášho vyhľadávania"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2132
msgid "Directory Query Failed"
msgstr "Požiadavka na priečinok zlyhala"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2133
msgid "Could not query the directory server."
msgstr "Nedá sa poslať požiadavka na priečinkový server."
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2168
#, c-format
msgid "Server Instructions: %s"
msgstr "Inštrukcie servera: %s"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2175
msgid "Fill in one or more fields to search for any matching XMPP users."
msgstr ""
"Vyplňte jedno alebo viac políčok na hľadanie vyhovujúcich XMPP používateľov."
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2195
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1505
msgid "Email Address"
msgstr "E-mailová adresa"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2204
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2205
msgid "Search for XMPP users"
msgstr "Vyhľadávanie používateľov XMPP"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2206
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5141
#: pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:461
#: pidgin/plugins/gevolution/assoc-buddy.c:351
msgid "Search"
msgstr "Hľadať"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2221
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2222
msgid "Invalid Directory"
msgstr "Neplatný priečinok"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2253
msgid "Enter a User Directory"
msgstr "Zadajte používateľský priečinok"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2254
msgid "Select a user directory to search"
msgstr "Vyberte používateľský priečinok pre hľadanie"
#: libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2257
msgid "Search Directory"
msgstr "Prehľadávať priečinok"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:44
msgid "_Room:"
msgstr "_Miestnosť:"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:50
msgid "_Server:"
msgstr "_Server:"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:56
msgid "_Handle:"
msgstr "_Prezývka:"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:378
#, c-format
msgid "%s is not a valid room name"
msgstr "%s je nesprávny názov skupiny"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:379
msgid "Invalid Room Name"
msgstr "Chybný názov miestnosti"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:385
#, c-format
msgid "%s is not a valid server name"
msgstr "%s nie je správny názov servera"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:386 libpurple/protocols/jabber/chat.c:387
msgid "Invalid Server Name"
msgstr "Chybný názov servera"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:393
#, c-format
msgid "%s is not a valid room handle"
msgstr "Prezývka %s je chybná"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:394 libpurple/protocols/jabber/chat.c:395
msgid "Invalid Room Handle"
msgstr "Chybná prezývka"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:539 libpurple/protocols/jabber/chat.c:540
msgid "Configuration error"
msgstr "Chyba konfigurácie"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:549 libpurple/protocols/jabber/chat.c:550
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:699
msgid "Unable to configure"
msgstr "Nie je možné konfigurovať"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:566 libpurple/protocols/jabber/chat.c:567
msgid "Room Configuration Error"
msgstr "Chyba počas konfigurácie miestnosti"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:568
msgid "This room is not capable of being configured"
msgstr "Túto miestnosť nie je možné konfigurovať"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:619 libpurple/protocols/jabber/chat.c:620
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:689 libpurple/protocols/jabber/chat.c:690
msgid "Registration error"
msgstr "Chyba počas registrácie"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:768
msgid "Nick changing not supported in non-MUC chatrooms"
msgstr "V miestnostiach, ktoré nie sú typu „MUC“, nie je možné zmeniť prezývku"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:822 libpurple/protocols/jabber/chat.c:834
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1374
msgid "Error retrieving room list"
msgstr "Chyba počas prijímania zoznamu miestností"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:883 libpurple/protocols/jabber/chat.c:884
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:181
msgid "Invalid Server"
msgstr "Chybný server"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:930
msgid "Enter a Conference Server"
msgstr "Zadajte konferenčný server"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:931
msgid "Select a conference server to query"
msgstr "Vyberte konferenčný server, ktorý kontaktovať"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:934
msgid "Find Rooms"
msgstr "Hľadať miestnosti"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:1074
msgid "Affiliations:"
msgstr "Hodnosti:"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:1086
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:1181
msgid "No users found"
msgstr "Nenájdení žiadni používatelia"
#: libpurple/protocols/jabber/chat.c:1169
msgid "Roles:"
msgstr "Úlohy:"
#: libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:49 libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:40
msgid "Domain"
msgstr "Doména"
#: libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:66 libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:57
msgid "Use old-style SSL"
msgstr "Použiť klasické SSL"
#: libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:76 libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:67
msgid "Allow plaintext auth over unencrypted streams"
msgstr "Povoliť textovú autentifikáciu cez nezašifrované spojenia"
#: libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:81 libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:72
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2158
msgid "Connect port"
msgstr "Port pripojenia"
#: libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:85 libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:76
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2158
msgid "Connect server"
msgstr "Server pripojenia"
#: libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:90 libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:81
msgid "File transfer proxies"
msgstr "Proxy prenosu súborov"
#: libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:95 libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:86
msgid "BOSH URL"
msgstr "Adresa BOSH"
#: libpurple/protocols/jabber/gtalk.c:102 libpurple/protocols/jabber/xmpp.c:94
msgid "Show Custom Smileys"
msgstr "Zobraziť vlastných smajlíkov"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:255
msgid "Server requires TLS/SSL, but no TLS/SSL support was found."
msgstr "Server vyžaduje TLS/SSL, ale podpora pre TLS/SSL nebola nájdená."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:263
msgid "You require encryption, but no TLS/SSL support was found."
msgstr "Požadujete šifrovanie, ale podpora pre TLS/SSL nebola nájdená."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:577
msgid "Ping timed out"
msgstr "Ping vypršal"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:675
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:716
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1758
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3644
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:544
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:1934
msgid "Unable to connect"
msgstr "Nepodarilo sa pripojiť"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:941
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:979
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3007
msgid "Invalid XMPP ID"
msgstr "Chybné XMPP ID"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:950
msgid "Invalid XMPP ID. Username portion must be set."
msgstr "XMPP ID je chybné. Musí obsahovať prihlasovacie meno."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:959
msgid "Invalid XMPP ID. Domain must be set."
msgstr "XMPP ID je chybné. Musí obsahovať doménu."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1034
msgid "Malformed BOSH URL"
msgstr "Chybná BOSH adresa"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1143
#, c-format
msgid "Registration of %s@%s successful"
msgstr "Registrácia %s@%s bola úspešná"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1148
#, c-format
msgid "Registration to %s successful"
msgstr "Registrácia na %s bola úspešná"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1151
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1152
msgid "Registration Successful"
msgstr "Registrácia úspešná"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1161
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1162
msgid "Registration Failed"
msgstr "Registrácia zlyhala"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1185
#, c-format
msgid "Registration from %s successfully removed"
msgstr "Registrácia z %s bola úspešne odstránená"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1187
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1188
msgid "Unregistration Successful"
msgstr "Zrušenie registrácie úspešné"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1197
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1198
msgid "Unregistration Failed"
msgstr "Zrušenie registrácie zlyhalo"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1358
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1359
msgid "Already Registered"
msgstr "Už zaregistrovaný"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1384
#, fuzzy
msgid "Registration completed successfully. Please reconnect to continue."
msgstr "Registrácia z %s bola úspešne odstránená"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1446
msgid "Unregister"
msgstr "Zrušiť registráciu"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1453
msgid ""
"Please fill out the information below to change your account registration."
msgstr ""
"Pre zmenu registrácie vašeho účtu, vyplňte prosím nižšie uvedené informácie."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1456
msgid "Please fill out the information below to register your new account."
msgstr ""
"Pre zaregistrovanie vášho nového účtu, vyplňte prosím nižšie uvedené "
"informácie."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1464
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1465
msgid "Register New XMPP Account"
msgstr "Registrovať nový XMPP účet"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1466
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1477 pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:302
#: pidgin/plugins/disco/resources/disco.ui:69
msgid "Register"
msgstr "Registrovať"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1473
#, c-format
msgid "Change Account Registration at %s"
msgstr "Zmeniť registráciu účtu na %s"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1474
#, c-format
msgid "Register New Account at %s"
msgstr "Registrovať nový účet na %s"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1476
msgid "Change Registration"
msgstr "Zmeniť registráciu"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1524
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1525
msgid "Error unregistering account"
msgstr "Chyba pri rušení účtu"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1531
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1532
msgid "Account successfully unregistered"
msgstr "Registrácia úspešne zrušená"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1710
msgid "Initializing Stream"
msgstr "Spúšťa sa dátový prúd"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1716
msgid "Initializing SSL/TLS"
msgstr "Spúšťa sa SSL/TLS"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1727
msgid "Re-initializing Stream"
msgstr "Znovu sa spúšťa dátový prúd"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1898
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1899
msgid "Server doesn't support blocking"
msgstr "Server nepodporuje blokovanie"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2157
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2678
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2721
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2759
msgid "Not Authorized"
msgstr "Neautorizovaný"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2292
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2295
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2352
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2376
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2392
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2408
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2422
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1586 libpurple/protocols/silc/ops.c:1123
msgid "Mood"
msgstr "Nálada"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2305
msgid "Now Listening"
msgstr "Práve počúva"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2312
msgid "Both"
msgstr "Obe"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2314
msgid "From (To pending)"
msgstr "Od (Čaká sa)"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2316
msgid "From"
msgstr "Od"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2319
msgid "To"
msgstr "Pre"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2321
msgid "None (To pending)"
msgstr "Žiadny (Čaká sa)"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2323 pidgin/gtkblist.c:3564
#: pidgin/gtkblist.c:3566 pidgin/plugins/gevolution/eds-utils.c:72
#: pidgin/plugins/gevolution/eds-utils.c:84
msgid "None"
msgstr "Žiadne"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2326
msgid "Subscription"
msgstr "Prihlásenie"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2353
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2377
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2393
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2409
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2423
msgid "Mood Text"
msgstr "Popis nálady"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2355
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2379
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2395
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2411
msgid "Allow Buzz"
msgstr "Povoliť Bzzz"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2362
msgid "Mood Name"
msgstr "Názov nálady"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2363
msgid "Mood Comment"
msgstr "Komentár nálady"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2419
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3293
msgid "Do Not Disturb"
msgstr "Nerušiť"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2442
msgid "Tune Artist"
msgstr "Tune interpret"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2443
msgid "Tune Title"
msgstr "Tune titulok"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2444
msgid "Tune Album"
msgstr "Tune album"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2445
msgid "Tune Genre"
msgstr "Tune žáner"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2446
msgid "Tune Comment"
msgstr "Tune komentár"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2447
msgid "Tune Track"
msgstr "Tune stopa"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2448
msgid "Tune Time"
msgstr "Tune čas"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2449
msgid "Tune Year"
msgstr "Tune rok"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2450
msgid "Tune URL"
msgstr "Tune URL"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2463
msgid "Password Changed"
msgstr "Heslo zmenené"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2471
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2472
msgid "Error changing password"
msgstr "Chyba pri zmene hesla"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2538
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2539
msgid "Change XMPP Password"
msgstr "Zmeniť XMPP heslo"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2539
msgid "Please enter your new password"
msgstr "Zadajte, prosím, vaše nové heslo"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2551
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:203 libpurple/protocols/silc/silc.c:1356
msgid "Set User Info..."
msgstr "Nastaviť podrobnosti používateľa..."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2556
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1352
msgid "Change Password..."
msgstr "Zmeniť heslo..."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2561
msgid "Search for Users..."
msgstr "Hľadať používateľov..."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2657
msgid "Bad Request"
msgstr "Chybná požiadavka"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2660
msgid "Conflict"
msgstr "Konflikt"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2662
msgid "Feature Not Implemented"
msgstr "Funkcia nie je implementovaná"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2664
msgid "Forbidden"
msgstr "Zakázané"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2666
msgid "Gone"
msgstr "Preč"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2668
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2749
msgid "Internal Server Error"
msgstr "Vnútorná chyba servera"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2670
msgid "Item Not Found"
msgstr "Položka nenájdená"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2672
msgid "Malformed XMPP ID"
msgstr "Chybný XMPP ID"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2674
msgid "Not Acceptable"
msgstr "Neakceptovateľné"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2676
msgid "Not Allowed"
msgstr "Nepovolené"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2680
msgid "Payment Required"
msgstr "Je vyžadovaný poplatok"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2682
msgid "Recipient Unavailable"
msgstr "Príjemca nedostupný"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2686
msgid "Registration Required"
msgstr "Je vyžadovaná registrácia"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2688
msgid "Remote Server Not Found"
msgstr "Vzdialený server nebol nájdený"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2690
msgid "Remote Server Timeout"
msgstr "Vypršal časový limit"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2692
msgid "Server Overloaded"
msgstr "Server preťažený"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2694
msgid "Service Unavailable"
msgstr "Služba nedostupná"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2696
msgid "Subscription Required"
msgstr "Vyžaduje sa zapísanie"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2698
msgid "Unexpected Request"
msgstr "Neočakávaná požiadavka"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2706
msgid "Authorization Aborted"
msgstr "Autorizácia zrušená"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2708
msgid "Incorrect encoding in authorization"
msgstr "V autorizácii je použité nesprávne kódovanie"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2710
msgid "Invalid authzid"
msgstr "Neplatný authzid"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2712
msgid "Invalid Authorization Mechanism"
msgstr "Chybný autorizačný mechanizmus"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2715
msgid "Authorization mechanism too weak"
msgstr "Mechanizmus autorizácie je príliš slabý"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2723
msgid "Temporary Authentication Failure"
msgstr "Dočasné zlyhanie počas autentifikácie"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2726
msgid "Authentication Failure"
msgstr "Zlyhanie počas autentifikácie"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2734
msgid "Bad Format"
msgstr "Zlý formát"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2736
msgid "Bad Namespace Prefix"
msgstr "Zlý prefix oblasti mien"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2739
msgid "Resource Conflict"
msgstr "Konflikt zdrojov"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2741
msgid "Connection Timeout"
msgstr "Vypršal časový limit pripojenia"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2743
msgid "Host Gone"
msgstr "Hostiteľ odišiel"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2745
msgid "Host Unknown"
msgstr "Hostiteľ neznámy"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2747
msgid "Improper Addressing"
msgstr "Nevhodné adresovanie"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2751
msgid "Invalid ID"
msgstr "Chybné ID"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2753
msgid "Invalid Namespace"
msgstr "Chybný menný priestor"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2755
msgid "Invalid XML"
msgstr "Chybné XML"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2757
msgid "Non-matching Hosts"
msgstr "Hostitelia sa nezhodujú"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2761
msgid "Policy Violation"
msgstr "Porušenie pravidiel"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2763
msgid "Remote Connection Failed"
msgstr "Vzdialené pripojenie zlyhalo"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2765
msgid "Resource Constraint"
msgstr "Obmedzenie zdroja"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2767
msgid "Restricted XML"
msgstr "Obmedzené XML"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2769
msgid "See Other Host"
msgstr "Pozrieť iného hostiteľa"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2771
msgid "System Shutdown"
msgstr "Vypnutie systému"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2773
msgid "Undefined Condition"
msgstr "Podmienka nedefinovaná"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2775
msgid "Unsupported Encoding"
msgstr "Kódovanie nepodporované"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2777
msgid "Unsupported Stanza Type"
msgstr "Typ slohy nepodporovaný"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2779
msgid "Unsupported Version"
msgstr "Verzia nepodporovaná"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2781
msgid "XML Not Well Formed"
msgstr "XML nie je dobre formátované"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2783
msgid "Stream Error"
msgstr "Chyba prúdu"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2892
#, c-format
msgid "Unable to ban user %s"
msgstr "Nedá sa udeliť zákaz pre používateľa %s"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2912
#, c-format
msgid "Unknown affiliation: \"%s\""
msgstr "Neznáma hodnosť: „%s“"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2922
#, c-format
msgid "Unable to affiliate user %s as \"%s\""
msgstr "Používateľ %s sa nedá pričleniť ako „%s“"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2947
#, c-format
msgid "Unknown role: \"%s\""
msgstr "Neznáma úloha: „%s“"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2957
#, c-format
msgid "Unable to set role \"%s\" for user: %s"
msgstr "Nepodarilo sa nastaviť úlohu „%s“ pre používateľa: %s"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3039
#, c-format
msgid "Unable to kick user %s"
msgstr "Nepodarilo sa vykopnúť používateľa %s"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3077
#, c-format
msgid "Unable to ping user %s"
msgstr "Nepodarilo sa poslať ping používateľovi %s"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3099
#, c-format
msgid "Unable to buzz, because there is nothing known about %s."
msgstr "Nepodarilo sa poslať bzzz, pretože o používateľovi %s sa nič nevie."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3106
#, c-format
msgid "Unable to buzz, because %s might be offline."
msgstr ""
"Nepodarilo sa poslať bzzz, pretože používateľ %s asi nie je prihlásený."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3130
#, c-format
msgid ""
"Unable to buzz, because %s does not support it or does not wish to receive "
"buzzes now."
msgstr ""
"Nepodarilo sa poslať bzzz, pretože používateľ %s to nepodporuje alebo si to "
"momentálne neželá."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3178
msgid "Buzz"
msgstr "Bzzz"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3179
#, c-format
msgid "%s has buzzed you!"
msgstr "Používateľ %s vám poslal bzzz!"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3179
#, c-format
msgid "Buzzing %s..."
msgstr "Posielam bzzz používateľovi %s..."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3291
#, c-format
msgid "Unable to initiate media with %s: invalid JID"
msgstr "Nepodarilo sa spustenie média s používateľom %s: chybné JID"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3293
#, c-format
msgid "Unable to initiate media with %s: user is not online"
msgstr "Nepodarilo sa spustenie média s používateľom %s: je neprihlásený"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3295
#, c-format
msgid "Unable to initiate media with %s: resource is not online"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3297
#, c-format
msgid "Unable to initiate media with %s: not subscribed to user presence"
msgstr ""
"Nepodarilo sa spustenie média s používateľom %s: nezaznamenaný medzi "
"prítomnými"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3300
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3301
msgid "Media Initiation Failed"
msgstr "Zakladanie média zlyhalo"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3388
#, c-format
msgid ""
"Please select the resource of %s with which you would like to start a media "
"session."
msgstr ""
"Vyberte, prosím, zdroj používateľa %s ku ktorému začať mediálne sedenie."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3398
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1532
msgid "Select a Resource"
msgstr "Vyberte zdroj"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3399
msgid "Initiate Media"
msgstr "Začať médium"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3580
#, fuzzy
msgid "Failed to specify mood"
msgstr "Nepodarilo sa nastaviť cmodes pre %s"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3587
msgid "Account does not support PEP, can't set mood"
msgstr "Účet nepodporuje PEP, nedá sa nastavovať nálada."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3602
msgid "config: Configure a chat room."
msgstr "config: Nastavenie miestnosti chatu."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3608
msgid "configure: Configure a chat room."
msgstr "configure: Nastavenie miestnosti chatu."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3614
msgid "nick &lt;new nickname&gt;: Change your nickname."
msgstr "nick &lt;nová prezývka&gt;: Zmení vašu prezývku."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3621
msgid "part [message]: Leave the room."
msgstr "part [správa]: Opustí miestnosť."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3627
msgid "register: Register with a chat room."
msgstr "register: Zaregistrovať sa v diskusnej miestnosti."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3634
msgid "topic [new topic]: View or change the topic."
msgstr "topic [nová téma]: Zobrazí alebo zmení tému."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3640
msgid "ban &lt;user&gt; [reason]: Ban a user from the room."
msgstr "ban &lt;používateľ&gt; [dôvod]: Vykázať používateľa z miestnosti."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3647
msgid ""
"affiliate &lt;owner|admin|member|outcast|none&gt; [nick1] [nick2] ...: Get "
"the users with an affiliation or set users' affiliation with the room."
msgstr ""
"affiliate &lt;owner|admin|member|outcast|none&gt; [prezývka1] "
"[prezývka2] ...: V tejto miestnosti ukáže používateľov s danou hodosťou "
"alebo udelí používateľovi hodnosť."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3656
msgid ""
"role &lt;moderator|participant|visitor|none&gt; [nick1] [nick2] ...: Get the "
"users with a role or set users' role with the room."
msgstr ""
"role &lt;moderator|participant|visitor|none&gt; [prezývka1] [prezývka2] ...: "
"Získa používateľov s úlohov alebo nastaví v miestnosti úlohu používateľa."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3664
msgid "invite &lt;user&gt; [message]: Invite a user to the room."
msgstr "invite &lt;user&gt; [správa]: Pozve používateľa do miestnosti."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3671
msgid "join: &lt;room[@server]&gt; [password]: Join a chat."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3678
msgid "kick &lt;user&gt; [reason]: Kick a user from the room."
msgstr "kick &lt;používateľ&gt; [dôvod]: Vykopne používateľa z miestnosti."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3684
msgid ""
"msg &lt;user&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to another user."
msgstr ""
"msg &lt;používateľ&gt; &lt;správa&gt;: Odošle súkromnú správu inému "
"používateľovi."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3691
#, fuzzy
msgid "ping &lt;jid&gt;: Ping a user/component/server."
msgstr "ping &lt;jid&gt;:\tPoslať ping používateľovi, súčasti alebo serveru."
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3697
msgid "buzz: Buzz a user to get their attention"
msgstr "buzz: Pošlite používateľovi „bzzz“ a tým si získajte jeho pozornosť"
#: libpurple/protocols/jabber/jabber.c:3704
#, fuzzy
msgid "mood &lt;mood&gt; [text]: Set current user mood"
msgstr "mood: Zvoliť náladu používateľa"
#: libpurple/protocols/jabber/message.c:154
#, c-format
msgid "%s has left the conversation."
msgstr "Používateľ %s opustil rozhovor."
#: libpurple/protocols/jabber/message.c:232
#, c-format
msgid "Message from %s"
msgstr "Správa od %s"
#: libpurple/protocols/jabber/message.c:264
#, c-format
msgid "%s has set the topic to: %s"
msgstr "používateľ %s nastavil tému na: %s"
#: libpurple/protocols/jabber/message.c:266
#, c-format
msgid "The topic is: %s"
msgstr "Téma je: %s"
#: libpurple/protocols/jabber/message.c:315
#, c-format
msgid "Message delivery to %s failed: %s"
msgstr "Doručenie správy používateľovi %s zlyhalo: %s"
#: libpurple/protocols/jabber/message.c:318
msgid "XMPP Message Error"
msgstr "Chyba správy XMPP"
#: libpurple/protocols/jabber/message.c:646
#, c-format
msgid "(Code %s)"
msgstr "(Kód %s)"
#: libpurple/protocols/jabber/message.c:971
msgid "A custom smiley in the message is too large to send."
msgstr "Vlastný smajlík v správe je na odoslanie príliš veľký."
#: libpurple/protocols/jabber/parser.c:57
msgid "XMPP stream header missing"
msgstr "XMPP toku chýba hlavička"
#: libpurple/protocols/jabber/parser.c:78
msgid "XMPP Version Mismatch"
msgstr "XMPP nezhoda verzií"
#: libpurple/protocols/jabber/parser.c:296
msgid "XML Parse error"
msgstr "Chyba pri spracovaní XML"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:539
#, c-format
msgid "Error joining chat %s"
msgstr "Chyba pripojenia na chat %s"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:542
#, c-format
msgid "Error in chat %s"
msgstr "Chyba v chate %s"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:587
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:588
msgid "Create New Room"
msgstr "Vytvoriť novú miestnosť"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:589
msgid ""
"You are creating a new room. Would you like to configure it, or accept the "
"default settings?"
msgstr ""
"Vytvárate novú miestnosť. Chceli by ste ju nastaviť, alebo prijmete "
"štandardné nastavenia?"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:595
msgid "_Configure Room"
msgstr "Konfigurovať miestnosť"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:596
msgid "_Accept Defaults"
msgstr "_Prijať štandardné"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:721
msgid "No reason"
msgstr "Žiadny dôvod"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:728
#, c-format
msgid "You have been kicked: (%s)"
msgstr "Boli ste vykopnutý: (%s)"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:735
#, c-format
msgid "Kicked (%s)"
msgstr "Vykopnutý (%s)"
#: libpurple/protocols/jabber/presence.c:940
msgid "Unknown Error in presence"
msgstr "Prítomná neznáma chyba"
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1390 libpurple/protocols/jabber/si.c:1432
#, c-format
msgid "Unable to send file to %s, user does not support file transfers"
msgstr "Nedá sa odoslať súbor používateľovi %s, nepodporuje prenosy súborov"
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1391 libpurple/protocols/jabber/si.c:1392
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1433 libpurple/protocols/jabber/si.c:1434
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1504 libpurple/protocols/jabber/si.c:1505
msgid "File Send Failed"
msgstr "Odoslanie súboru zlyhalo"
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1497
#, c-format
msgid "Unable to send file to %s, invalid JID"
msgstr "Nepodarilo sa odoslať súbor používateľovi %s, chybné JID"
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1499
#, c-format
msgid "Unable to send file to %s, user is not online"
msgstr "Používateľovi %s nie je možné odoslať súbor, je neprihlásený"
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1501
#, c-format
msgid "Unable to send file to %s, not subscribed to user presence"
msgstr ""
"Používateľovi %s nie je možné odoslať súbor, nie je zapísaný v prítomných "
"používateľoch"
#: libpurple/protocols/jabber/si.c:1516
#, c-format
msgid "Please select the resource of %s to which you would like to send a file"
msgstr "Vyberte, prosím, zdroj používateľa %s, na ktorý chcete odoslať súbor"
#: libpurple/protocols/jabber/usernick.c:81
msgid "Set User Nickname"
msgstr "Nastaviť prezývku používateľa"
#: libpurple/protocols/jabber/usernick.c:81
msgid "Please specify a new nickname for you."
msgstr "Prosím, zadajte svoju novú prezývku."
#: libpurple/protocols/jabber/usernick.c:82
msgid ""
"This information is visible to all contacts on your contact list, so choose "
"something appropriate."
msgstr ""
"Táto prezývka sa zobrazí všetkým osobám vo vašom zozname kontaktov, preto "
"vyberte niečo vhodné."
#: libpurple/protocols/jabber/usernick.c:83
msgid "Set"
msgstr "Nastaviť"
#: libpurple/protocols/jabber/usernick.c:103
msgid "Set Nickname..."
msgstr "Nastaviť prezývku..."
#: libpurple/protocols/jabber/xdata.c:360
msgid "Actions"
msgstr "Akcie"
#: libpurple/protocols/jabber/xdata.c:362
msgid "Select an action"
msgstr "Vyberte akciu"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1855
msgid "Required parameters not passed in"
msgstr "Požadované parametre neboli vyplnené"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1858
msgid "Unable to write to network"
msgstr "Nepodarilo sa zapisovať do siete"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1861
msgid "Unable to read from network"
msgstr "Nepodarilo sa čítať zo siete"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1864
msgid "Error communicating with server"
msgstr "Chyba počas komunikácie so serverom"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1868
msgid "Conference not found"
msgstr "Konferencia nebola nájdená"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1871
msgid "Conference does not exist"
msgstr "Konferencia neexistuje"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1875
msgid "A folder with that name already exists"
msgstr "Priečinok s týmto názvom už existuje"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1878
msgid "Not supported"
msgstr "Nepodporované"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1882
msgid "Password has expired"
msgstr "Heslo vypršalo"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1888
msgid "User not found"
msgstr "Používateľ nebol nájdený"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1891
msgid "Account has been disabled"
msgstr "Účet bol zakázaný"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1894
msgid "The server could not access the directory"
msgstr "Server nezískal prístup k priečinku"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1897
msgid "Your system administrator has disabled this operation"
msgstr "Váš systémový administrátor zakázal túto operáciu"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1900
msgid "The server is unavailable; try again later"
msgstr "Server je nedostupný; skúste to neskôr"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1903
msgid "Cannot add a contact to the same folder twice"
msgstr "Do priečinku sa nedá vložiť kontakt dva krát"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1906
msgid "Cannot add yourself"
msgstr "Nemôžete pridať samého seba"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1909
msgid "Master archive is misconfigured"
msgstr "Hlavný archív je nesprávne nastavený"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1913
msgid "Incorrect username or password"
msgstr "Nesprávne používateľské meno alebo heslo"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1916
msgid "Could not recognize the host of the username you entered"
msgstr "Nepodarilo sa zistiť hostiteľa daného používateľského mena"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1922
msgid "You cannot add the same person twice to a conversation"
msgstr "Nemôžete pridať tú istú osobu dva krát do rozhovoru"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1926
msgid "You have reached your limit for the number of contacts allowed"
msgstr "Dosiahli ste limit najvyššieho povoleného počtu kontaktov"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1929
msgid "You have entered an incorrect username"
msgstr "Zadali ste nesprávne používateľské meno"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1932
msgid "An error occurred while updating the directory"
msgstr "Počas aktualizovania adresára sa vyskytla chyba."
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1935
msgid "Incompatible protocol version"
msgstr "Nekompatibilná verzia protokolu"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1938
msgid "The user has blocked you"
msgstr "Používateľ vás zablokoval"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1941
msgid ""
"This evaluation version does not allow more than ten users to log in at one "
"time"
msgstr ""
"Táto demoverzia nedovoľuje prihlásenie viac ako desiatich používateľov naraz"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1944
msgid "The user is either offline or you are blocked"
msgstr "Buď používateľ nie je prihlásený, alebo ste zablokovaný"
#: libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1947
#, c-format
msgid "Unknown error: 0x%X"
msgstr "Neznáma chyba: 0x%X"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:126
#, c-format
msgid "Unable to login: %s"
msgstr "Nebolo možné sa prihlásiť: %s"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:256
#, c-format
msgid "Unable to send message. Could not get details for user (%s)."
msgstr ""
"Nepodarilo sa odoslať správu. Nepodarilo sa zobraziť podrobnosti o "
"používateľovi (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:403
#, c-format
msgid "Unable to add %s to your buddy list (%s)."
msgstr "Nepodarilo sa pridať používateľa %s do vášho zoznamu priateľov (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:430
#, c-format
msgid "Unable to send message (%s)."
msgstr "Nepodarilo sa odoslať správu (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:502
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1003
#, c-format
msgid "Unable to invite user (%s)."
msgstr "Nepodarilo sa pozvať používateľa (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:542
#, c-format
msgid "Unable to send message to %s. Could not create the conference (%s)."
msgstr ""
"Nepodarilo sa odoslať správu pre %s. Nepodarilo sa vytvoriť konferenciu (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:547
#, c-format
msgid "Unable to send message. Could not create the conference (%s)."
msgstr "Nepodarilo sa odoslať správu. Nepodarilo sa vytvoriť konferenciu (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:593
#, c-format
msgid ""
"Unable to move user %s to folder %s in the server side list. Error while "
"creating folder (%s)."
msgstr ""
"Nepodarilo sa presunúť používateľa %s do priečinka %s v serverovom zozname. "
"Chyba počas vytvárania priečinku (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:640
#, c-format
msgid ""
"Unable to add %s to your buddy list. Error creating folder in server side "
"list (%s)."
msgstr ""
"Nebolo možné pridať %s do vášho zoznamu priateľov. Chyba počas vytvárania "
"priečinku v serverovom zozname (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:714
#, c-format
msgid "Could not get details for user %s (%s)."
msgstr "Nepodarilo sa zobraziť podrobnosti o používateľovi %s (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:762
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:913
#, c-format
msgid "Unable to add user to privacy list (%s)."
msgstr "Nepodarilo sa pridať do zoznamu súkromných (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:812
#, c-format
msgid "Unable to add %s to deny list (%s)."
msgstr "Nepodarilo sa pridať %s do zoznamu blokovaných (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:867
#, c-format
msgid "Unable to add %s to permit list (%s)."
msgstr "Nepodarilo sa pridať %s do zoznamu povolených (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:936
#, c-format
msgid "Unable to remove %s from privacy list (%s)."
msgstr "Nepodarilo sa odstrániť %s zo zoznamu súkromných (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:959
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1663
#, c-format
msgid "Unable to change server side privacy settings (%s)."
msgstr "Nepodarilo sa zmeniť nastavenia súkromných na strane servera (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1031
#, c-format
msgid "Unable to create conference (%s)."
msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť konferenciu (%s)."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1143
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1695
msgid "Error communicating with server. Closing connection."
msgstr "Chyba počas komunikácie so serverom. Uzatvára sa pripojenie."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1493
msgid "Telephone Number"
msgstr "Telefónne číslo"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1495
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:821
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1205
msgid "Location"
msgstr "Lokalita"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1497
msgid "Department"
msgstr "Oddelenie"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1499
msgid "Personal Title"
msgstr "Osobný titul"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1503
msgid "Mailstop"
msgstr "Pošta"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1519
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3877
msgid "User ID"
msgstr "ID používateľa"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1527
msgid "Full name"
msgstr "Celé meno"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1653
#, c-format
msgid "GroupWise Conference %d"
msgstr "GroupWise konferencia %d"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1731
msgid "Authenticating..."
msgstr "Overuje sa..."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1761
msgid "Waiting for response..."
msgstr "Čaká sa na odpoveď..."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1897
#, c-format
msgid "%s has been invited to this conversation."
msgstr "Používateľ %s bol pozvaný do tohoto rozhovoru."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1924
msgid "Invitation to Conversation"
msgstr "Pozvánka do rozhovoru"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1925
#, c-format
msgid ""
"Invitation from: %s\n"
"\n"
"Sent: %s"
msgstr ""
"Pozvánka od: %s\n"
"\n"
"Odoslal: %s"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:1927
msgid "Would you like to join the conversation?"
msgstr "Chcete sa pripojiť do tohoto rozhovoru?"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2043
msgid "You have signed on from another location"
msgstr "Prihlásili ste sa z iného miesta"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2098
#, c-format
msgid ""
"%s appears to be offline and did not receive the message that you just sent."
msgstr ""
"Používateľ %s podľa všetkého nie je prihlásený a neprijal správu, ktorú ste "
"práve odoslali."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2200
msgid ""
"Unable to connect to server. Please enter the address of the server to which "
"you wish to connect."
msgstr ""
"Nepodarilo sa pripojiť na server. Zadajte, prosím, adresu servera, na ktorý "
"sa chcete pripojiť."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2534
msgid "This conference has been closed. No more messages can be sent."
msgstr ""
"Táto konferencia bola uzavretá. Nie je možné do nej odosielať ďalšie správy."
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2852 pidgin/gtkdocklet.c:553
#: pidgin/gtkstatusbox.c:1018
msgid "Available"
msgstr "Prihlásený"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2858
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:2993
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1503 libpurple/protocols/silc/silc.c:82
msgid "Busy"
msgstr "Zaneprázdnený"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:3494
msgid "Server address"
msgstr "Adresa servera"
#: libpurple/protocols/novell/novell.c:3498
msgid "Server port"
msgstr "Port servera"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:260
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:265
#, fuzzy
msgid "User info"
msgstr "Nastaviť podrobnosti používateľa"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:265
#, fuzzy
msgid "not logged in"
msgstr "Neprihlásený"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:307
msgid "Primary title"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:308
#, fuzzy
msgid "Secondary title"
msgstr "Osobný titul"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:309
msgid "This is the callback for the NullProtocol menu item."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:318
msgid "NullProtocol example menu item"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:334
#, fuzzy
msgid "Chat room"
msgstr "Chyba chatu"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:424
#, c-format
msgid "Your message was blocked by %s's privacy settings."
msgstr ""
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:505
#, fuzzy, c-format
msgid "%s is not logged in."
msgstr "Používateľ nie je prihlásený"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:506
#, fuzzy
msgid "User Info"
msgstr "Nastaviť podrobnosti používateľa"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:506
#, fuzzy
msgid "User info not available. "
msgstr "Informácie o používateľovi sú nedostupné: %s"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:514
#, fuzzy
msgid "No user info."
msgstr "Nenájdení žiadni používatelia"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:681
#, fuzzy, c-format
msgid "%s is already in chat room %s."
msgstr "Používateľ %s pozval používateľa %s do miestnosti %s\n"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:686
#, fuzzy
msgid "Join chat"
msgstr "Pripojiť sa k rozhovoru"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:700
msgid "has rejected your invitation to join the chat room"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:708
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:709
msgid "Chat invitation rejected"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:739
#, fuzzy
msgid "Chat invitation"
msgstr "Prijať pozvanie na chat?"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:869
#, fuzzy, c-format
msgid "%s sets topic to: %s"
msgstr "používateľ %s nastavil tému na: %s"
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:871
#, fuzzy, c-format
msgid "%s clears topic"
msgstr "Používateľ %s vymazal tému."
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:1003
msgid "Example user split"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/null/nullprpl.c:1007
msgid "Example option"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:416
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1765
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:495
#, c-format
msgid "Lost connection with server: %s"
msgstr "Pripojenie na server bolo stratené: %s"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1310
#, c-format
msgid "<b>Group Title:</b> %s<br>"
msgstr "<b>Názov skupiny:</b> %s<br>"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1311
#, c-format
msgid "<b>Notes Group ID:</b> %s<br>"
msgstr "<b>ID Notes skupiny:</b> %s<br>"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1313
#, c-format
msgid "Info for Group %s"
msgstr "Podrobnosti o skupine %s"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1315
msgid "Notes Address Book Information"
msgstr "Informácie o Notes zozname adries"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1344
msgid "Get Notes Address Book Info"
msgstr "Získať informácie o Notes zozname adries"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1515
msgid "Sending Handshake"
msgstr "Posiela sa prevzatie"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1520
msgid "Waiting for Handshake Acknowledgement"
msgstr "Čaká sa na potvrdenie prevzatia"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1525
msgid "Handshake Acknowledged, Sending Login"
msgstr "Prevzatie potvrdené, posiela sa prihlásenie"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1530
msgid "Waiting for Login Acknowledgement"
msgstr "Čaká sa na potvrdenie prihlásenia"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1535
msgid "Login Redirected"
msgstr "Prihlásenie presmerované"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1541
msgid "Forcing Login"
msgstr "Vynútenie prihlásenia"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1546
msgid "Login Acknowledged"
msgstr "Prihlásenie potvrdené"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1551
msgid "Starting Services"
msgstr "Spúšťajú sa služby"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1695
#, c-format
msgid ""
"A Sametime administrator has issued the following announcement on server %s"
msgstr "Administrátor Sametime vystavil na serveri %s nasledujúce oznámenie"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1700
msgid "Sametime Administrator Announcement"
msgstr "Oznámenie administrátora Sametime"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1832
#, c-format
msgid "Announcement from %s"
msgstr "Oznámenie od %s"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:2010
msgid "Conference Closed"
msgstr "Konferencia zrušená"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:2182
#, c-format
msgid ""
"Error reading file %s: \n"
"%s\n"
msgstr ""
"Chyba pri čítaní súboru %s: \n"
"%s\n"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:2563
msgid "Unable to send message: "
msgstr "Nepodarilo sa odoslať správu: "
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:2570
#, c-format
msgid "Unable to send message to %s:"
msgstr "Nemôžem poslať správu k %s:"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:2973
msgid "Place Closed"
msgstr "Miesto uzavreté"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3227
msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofón"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3228
msgid "Speakers"
msgstr "Reproduktory"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3229
msgid "Video Camera"
msgstr "Kamera"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3233
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:23
msgid "File Transfer"
msgstr "Prenos súborov"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3265
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3903
msgid "Supports"
msgstr "Podporuje"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3270
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3873
msgid "External User"
msgstr "Externý používateľ"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3376
msgid "Create conference with user"
msgstr "Vytvoriť konferenciu s používateľom"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3377
#, c-format
msgid ""
"Please enter a topic for the new conference, and an invitation message to be "
"sent to %s"
msgstr ""
"Zadajte, prosím, tému pre novú konferenciu, a pozývaciu správu pre "
"používateľa %s"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3381
msgid "New Conference"
msgstr "Nová konferencia"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3383
msgid "Create"
msgstr "Vytvoriť"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3448
msgid "Available Conferences"
msgstr "Dostupné konferencie"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3454
msgid "Create New Conference..."
msgstr "Vytvoriť novú konferenciu..."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3461
msgid "Invite user to a conference"
msgstr "Pozvať používateľa na konferenciu"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3462
#, c-format
msgid ""
"Select a conference from the list below to send an invite to user %s. Select "
"\"Create New Conference\" if you'd like to create a new conference to invite "
"this user to."
msgstr ""
"Vyberte konferenciu zo zoznamu nižšie pre odoslanie pozvánky pre používateľa "
"%s. Vyberte „Vytvoriť novú konferenciu“, ak chcete vytvoriť novú "
"konferenciu, kam chcete pozvať tohto používateľa."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3467
msgid "Invite to Conference"
msgstr "Pozvať na konferenciu"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3522
msgid "Invite to Conference..."
msgstr "Pozvať na konferenciu..."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3540 pidgin/gtkconv.c:4073
msgid "Topic:"
msgstr "Téma:"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3600
msgid "A server is required to connect this account"
msgstr ""
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3892
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3895
msgid "Last Known Client"
msgstr "Posledný známy klient"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3894
#, c-format
msgid "Unknown (0x%04x)<br>"
msgstr "Neznáme (0x%04x)<br>"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4055
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5035
msgid "User Name"
msgstr "Meno používateľa"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4058
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5038
msgid "Sametime ID"
msgstr "Sametime ID"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4082
msgid "An ambiguous user ID was entered"
msgstr "Bolo zadané nejednoznačné používateľské ID"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4083
#, c-format
msgid ""
"The identifier '%s' may possibly refer to any of the following users. Please "
"select the correct user from the list below to add them to your buddy list."
msgstr ""
"Identifikátor „%s“ môže odkazovať na ktoréhokoľvek z nasledujúcich "
"používateľov. Vyberte, prosím, správneho používateľa zo zoznamu nižšie a "
"pridajte ho do svojho zoznamu priateľov."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4088
msgid "Select User"
msgstr "Vyberte používateľa"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4742
#, c-format
msgid "Import Sametime List for Account %s"
msgstr "Importovať zoznam Sametime do účtu %s"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4782
#, c-format
msgid "Export Sametime List for Account %s"
msgstr "Exportovať zoznam Sametime z účtu %s"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4836
msgid "Unable to add group: group exists"
msgstr "Nepodarilo sa pridať skupinu: skupina existuje"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4837
#, c-format
msgid "A group named '%s' already exists in your buddy list."
msgstr "Skupina s názvom „%s“ sa už nachádza vo vašom zozname priateľov."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4840
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4971
msgid "Unable to add group"
msgstr "Nepodarilo sa pridať skupinu"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4900
msgid "Possible Matches"
msgstr "Možné výskyty"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4916
msgid "Notes Address Book group results"
msgstr "Výsledky skupiny Notes zoznamu adries"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4917
#, c-format
msgid ""
"The identifier '%s' may possibly refer to any of the following Notes Address "
"Book groups. Please select the correct group from the list below to add it "
"to your buddy list."
msgstr ""
"Identifikátor „%s“ môže odkazovať na ktoréhokoľvek z nasledujúcich skupín "
"Notes zoznamu adries. Vyberte, prosím, správneho používateľa zo zoznamu "
"nižšie a pridajte ho do svojho zoznamu priateľov."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4922
msgid "Select Notes Address Book"
msgstr "Vyberte Notes zoznam adries"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4965
msgid "Unable to add group: group not found"
msgstr "Nepodarilo sa pridať skupinu: skupina nenájdená"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4967
#, c-format
msgid ""
"The identifier '%s' did not match any Notes Address Book groups in your "
"Sametime community."
msgstr ""
"Identifikátoru „%s“ nevyhovujú žiadne skupiny Notes zoznamu adries vo vašej "
"Sametime komunite."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5009
msgid "Notes Address Book Group"
msgstr "Skupina Notes zoznamu adries"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5010
msgid ""
"Enter the name of a Notes Address Book group in the field below to add the "
"group and its members to your buddy list."
msgstr ""
"Zadajte názov skupiny Notes zoznamu adries do políčka, ktoré sa nachádza "
"nižšie, a skupina spolu s jej členmi sa pridá do vášho zoznamu priateľov."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5059
#, c-format
msgid "Search results for '%s'"
msgstr "Výsledky vyhľadávania „%s“"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5060
#, c-format
msgid ""
"The identifier '%s' may possibly refer to any of the following users. You "
"may add these users to your buddy list or send them messages with the action "
"buttons below."
msgstr ""
"Identifikátoru „%s“ môže vyhovovať niektorý z týchto používateľov. Môžete si "
"ho pridať do vášho zoznamu priateľov, alebo mu odoslať správu pomocou "
"tlačidiel, ktoré sú nižšie."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5067 pidgin/gtknotify.c:1013
msgid "Search Results"
msgstr "Výsledky vyhľadávania"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5092
msgid "No matches"
msgstr "Žiadne výskyty"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5093
#, c-format
msgid "The identifier '%s' did not match any users in your Sametime community."
msgstr ""
"Identifikátoru „%s“ nevyhovujú žiadni používatelia vo vašej Sametime "
"komunite."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5097
msgid "No Matches"
msgstr "Žiadne výskyty"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5135
msgid "Search for a user"
msgstr "Hľadanie používateľa"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5136
msgid ""
"Enter a name or partial ID in the field below to search for matching users "
"in your Sametime community."
msgstr ""
"Zadajte meno, alebo čiastočné ID do políčka nachádzajúceho sa nižšie pre "
"vyhľadanie vyhovujúcich používateľov vo vašej Sametime komunite."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5139
msgid "User Search"
msgstr "Hľadanie používateľov"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5152
msgid "Import Sametime List..."
msgstr "Importovať zoznam Sametime..."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5156
msgid "Export Sametime List..."
msgstr "Exportovať zoznam Sametime..."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5160
msgid "Add Notes Address Book Group..."
msgstr "Pridať skupinu Notes zoznamu adries...."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5164
msgid "User Search..."
msgstr "Hľadanie používateľov..."
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5223
msgid "Force login (ignore server redirects)"
msgstr "Vynútiť prihlásenie (ignorovať presmerovania serverom)"
#: libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5233
msgid "Hide client identity"
msgstr "Skryť identitu klienta"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:56 libpurple/protocols/silc/buddy.c:424
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:552 libpurple/protocols/silc/buddy.c:715
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:431
#, c-format
msgid "User %s is not present in the network"
msgstr "Používateľ %s sa nenachádza na sieti"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:57 libpurple/protocols/silc/buddy.c:115
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:121 libpurple/protocols/silc/buddy.c:127
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:133 libpurple/protocols/silc/buddy.c:139
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:145 libpurple/protocols/silc/buddy.c:265
msgid "Key Agreement"
msgstr "Odsúhlasenie kľúčov"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:58
msgid "Cannot perform the key agreement"
msgstr "Nie je možné vykonať odsúhlasenie kľúčov"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:116
msgid "Error occurred during key agreement"
msgstr "Počas odsúhlasenia kľúčov sa vyskytla chyba"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:122
msgid "Key Agreement failed"
msgstr "Odsúhlasenie kľúčov zlyhalo"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:128
msgid "Timeout during key agreement"
msgstr "Počas odsúhlasenia kľúčov vypršal časový limit"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:134
msgid "Key agreement was aborted"
msgstr "Odsúhlasenie kľúčov bolo prerušené"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:139
msgid "Key agreement is already started"
msgstr "Odsúhlasenie kľúčov je už spustené"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:145
msgid "Key agreement cannot be started with yourself"
msgstr "Odsúhlasenie kľúčov nemôžete začať vy"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:266 libpurple/protocols/silc/buddy.c:397
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:511 libpurple/protocols/silc/buddy.c:522
msgid "The remote user is not present in the network any more"
msgstr "Vzdialený používateľ sa už nenachádza na sieti"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:309
#, c-format
msgid ""
"Key agreement request received from %s. Would you like to perform the key "
"agreement?"
msgstr ""
"Od používateľa %s bola prijatá požiadavka na odsúhlasenie kľúčov. Chcete "
"vykonať odsúhlasenie kľúčov?"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:313
#, c-format
msgid ""
"The remote user is waiting key agreement on:\n"
"Remote host: %s\n"
"Remote port: %d"
msgstr ""
"Vzdialený používateľ čaká na odsúhlasenie kľúčov na adrese:\n"
"Hostiteľ: %s\n"
"Port: %d"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:326
msgid "Key Agreement Request"
msgstr "Požiadavka na odsúhlasenie kľúčov"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:396 libpurple/protocols/silc/buddy.c:426
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:466
msgid "IM With Password"
msgstr "IM s heslom"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:427
msgid "Cannot set IM key"
msgstr "Nepodarilo sa odoslať IM kľúč"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:467
msgid "Set IM Password"
msgstr "Nastaviť IM heslo"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:510 libpurple/protocols/silc/buddy.c:521
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:554 libpurple/protocols/silc/ops.c:1419
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1431
msgid "Get Public Key"
msgstr "Získať verejný kľúč"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:555 libpurple/protocols/silc/ops.c:1420
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1432
msgid "Cannot fetch the public key"
msgstr "Nepodarilo sa stiahnuť verejný kľúč"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:635 libpurple/protocols/silc/buddy.c:1695
msgid "Show Public Key"
msgstr "Zobraziť verejný kľúč"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:636 libpurple/protocols/silc/buddy.c:1041
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:223
msgid "Could not load public key"
msgstr "Nepodarilo sa načítať verejný kľúč"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:716 libpurple/protocols/silc/ops.c:1080
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1220
msgid "User Information"
msgstr "Podrobnosti o používateľovi"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:739
#, c-format
msgid "The %s buddy is not trusted"
msgstr "Priateľ %s nie je overený"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:742
msgid ""
"You cannot receive buddy notifications until you import his/her public key. "
"You can use the Get Public Key command to get the public key."
msgstr ""
"Nemôžete prijímať upozornenia na priateľa, dokým si neimportujete jeho "
"verejný kľúč. Kľúč je možné importovať možnosťou „Získať verejný kľúč“."
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1075
msgid "Open..."
msgstr "Otvoriť..."
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1086
#, c-format
msgid "The %s buddy is not present in the network"
msgstr "Priateľ %s sa nenachádza na sieti"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1089
msgid ""
"To add the buddy you must import his/her public key. Press Import to import "
"a public key."
msgstr ""
"Ak chcete pridať priateľa, musíte importovať jeho verejný kľúč. Press Import "
"to import a public key."
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1093
msgid "_Import..."
msgstr "_Importovať..."
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1199
msgid "Select correct user"
msgstr "Vyberte správneho používateľa"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1201
msgid ""
"More than one user was found with the same public key. Select the correct "
"user from the list to add to the buddy list."
msgstr ""
"Tento verejný kľúč vlastní viacero používateľov. Zo zoznamu vyberte "
"používateľa, ktorého chcete pridať doznznamu priateľov."
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1203
msgid ""
"More than one user was found with the same name. Select the correct user "
"from the list to add to the buddy list."
msgstr ""
"Toto meno má viacero používateľov. Zo zoznamu vyberte používateľa, ktorého "
"chcete pridať do zoznamu priateľov."
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1497
msgid "Detached"
msgstr "Odlúčený"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1501 libpurple/protocols/silc/silc.c:84
msgid "Indisposed"
msgstr "Chorý"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1505 libpurple/protocols/silc/silc.c:86
msgid "Wake Me Up"
msgstr "Prebuď ma"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1507 libpurple/protocols/silc/silc.c:78
msgid "Hyper Active"
msgstr "Hyperaktívny"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1509
msgid "Robot"
msgstr "Robot"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1516 libpurple/protocols/silc/silc.c:1011
#: libpurple/protocols/silc/util.c:481
msgid "Happy"
msgstr "Veselý"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1518 libpurple/protocols/silc/silc.c:1013
#: libpurple/protocols/silc/util.c:483
msgid "Sad"
msgstr "Smutný"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1520 libpurple/protocols/silc/silc.c:1015
#: libpurple/protocols/silc/util.c:485
msgid "Angry"
msgstr "Nahnevaný"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1522 libpurple/protocols/silc/silc.c:1017
#: libpurple/protocols/silc/util.c:487
msgid "Jealous"
msgstr "Žiarlivý"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1524 libpurple/protocols/silc/silc.c:1019
#: libpurple/protocols/silc/util.c:489
msgid "Ashamed"
msgstr "Zahanbený"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1526 libpurple/protocols/silc/silc.c:1021
#: libpurple/protocols/silc/util.c:491
msgid "Invincible"
msgstr "Neprekonateľný"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1528 libpurple/protocols/silc/util.c:493
msgid "In Love"
msgstr "Zaľúbený"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1530 libpurple/protocols/silc/silc.c:1025
#: libpurple/protocols/silc/util.c:495
msgid "Sleepy"
msgstr "Ospalý"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1532 libpurple/protocols/silc/silc.c:1027
#: libpurple/protocols/silc/util.c:497
msgid "Bored"
msgstr "Znudený"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1534 libpurple/protocols/silc/silc.c:1029
#: libpurple/protocols/silc/util.c:499
msgid "Excited"
msgstr "Vzrušený"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1536 libpurple/protocols/silc/silc.c:1031
#: libpurple/protocols/silc/util.c:501
msgid "Anxious"
msgstr "Úzkostlivý"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1570 libpurple/protocols/silc/ops.c:1116
msgid "User Modes"
msgstr "Režimy používateľa"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1593 libpurple/protocols/silc/ops.c:1135
msgid "Preferred Contact"
msgstr "Preferovaný kontakt"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1600 libpurple/protocols/silc/ops.c:1142
msgid "Preferred Language"
msgstr "Preferovaný jazyk"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1607 libpurple/protocols/silc/ops.c:1149
msgid "Device"
msgstr "Zariadenie"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1614 libpurple/protocols/silc/ops.c:1156
msgid "Timezone"
msgstr "Časová zóna"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1621 libpurple/protocols/silc/ops.c:1163
msgid "Geolocation"
msgstr "Časová zóna"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1678
msgid "Reset IM Key"
msgstr "Znovu nastaviť IM kľúč"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1683
msgid "IM with Key Exchange"
msgstr "IM s výmenou kľúčov"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1688
msgid "IM with Password"
msgstr "IM s heslom"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1701
msgid "Get Public Key..."
msgstr "Získať verejný kľúč..."
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1708 libpurple/protocols/silc/ops.c:1535
msgid "Kill User"
msgstr "Zabiť používateľa"
#: libpurple/protocols/silc/buddy.c:1718 libpurple/protocols/silc/chat.c:971
msgid "Draw On Whiteboard"
msgstr "Kresliť na tabuľu"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:42
msgid "_Passphrase:"
msgstr "_Heslo:"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:83
#, c-format
msgid "Channel %s does not exist in the network"
msgstr "Kanál %s neexistuje na sieti"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:84 libpurple/protocols/silc/chat.c:180
msgid "Channel Information"
msgstr "Podrobnosti o kanáli"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:85
msgid "Cannot get channel information"
msgstr "Nepodarilo sa zobraziť podrobnosti o kanáli"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:123
#, c-format
msgid "<b>Channel Name:</b> %s"
msgstr "<b>Názov kanála:</b> %s"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:126
#, c-format
msgid "<br><b>User Count:</b> %d"
msgstr "<br><b>Počet používateľov:</b> %d"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:133
#, c-format
msgid "<br><b>Channel Founder:</b> %s"
msgstr "<br><b>Zakladateľ kanálu:</b> %s"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:142
#, c-format
msgid "<br><b>Channel Cipher:</b> %s"
msgstr "<br><b>Šifra kanálu:</b> %s"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:147
#, c-format
msgid "<br><b>Channel HMAC:</b> %s"
msgstr "<br><b>HMAC kanála:</b> %s"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:152
#, c-format
msgid "<br><b>Channel Topic:</b><br>%s"
msgstr "<br><b>Téma kanálu:</b><br>%s"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:157
msgid "<br><b>Channel Modes:</b> "
msgstr "<br><b>Režimy kanála:</b> "
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:171
#, c-format
msgid "<br><b>Founder Key Fingerprint:</b><br>%s"
msgstr "<br><b>Digitálny odtlačok kľúča zakladateľa:</b><br>%s"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:172
#, c-format
msgid "<br><b>Founder Key Babbleprint:</b><br>%s"
msgstr "<br><b>Babbleprint kľúča zakladateľa:</b><br>%s"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:222
msgid "Add Channel Public Key"
msgstr "Pridať verejný kľúč kanálu"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:290
msgid "Open Public Key..."
msgstr "Otvoriť verejný kľúč..."
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:410
msgid "Channel Passphrase"
msgstr "Heslo kanála"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:417
msgid "Channel Public Keys List"
msgstr "Zoznam verejných kľúčov kanálu"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:421
msgid ""
"Channel authentication is used to secure the channel from unauthorized "
"access. The authentication may be based on passphrase and digital "
"signatures. If passphrase is set, it is required to be able to join. If "
"channel public keys are set then only users whose public keys are listed are "
"able to join."
msgstr ""
"Autentifikácia kanálu sa používa na zabezpečenie kanálu pred neautorizovaným "
"prístupom. Autentifikovať sa dá pomocou hesla alebo pomocou digitálnych "
"podpisov. Ak bolo nastavené heslo, používatelia môžu vstúpiť, až keď "
"hozadajú. Ak sú nastavené verejné kľúče kanálu, vstúpiť môžu len "
"používatelia,ktorých kľúče sú na zozname."
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:430 libpurple/protocols/silc/chat.c:431
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:467 libpurple/protocols/silc/chat.c:468
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:905
msgid "Channel Authentication"
msgstr "Autentifikácia kanálu"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:432 libpurple/protocols/silc/chat.c:469
msgid "Add / Remove"
msgstr "Pridať / odstrániť"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:585
msgid "Group Name"
msgstr "Názov skupiny"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:589 libpurple/protocols/silc/ops.c:1742
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1283
msgid "Passphrase"
msgstr "Heslo"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:600
#, c-format
msgid "Please enter the %s channel private group name and passphrase."
msgstr "Zadajte, prosím, súkromnú skupinu a heslo do kanálu %s."
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:602
msgid "Add Channel Private Group"
msgstr "Pridať súkromnú skupinu na kanál"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:734
msgid "User Limit"
msgstr "Limit používateľov"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:735
msgid "Set user limit on channel. Set to zero to reset user limit."
msgstr ""
"Nastaviť limit používateľov na kanáli. Nastavte nulu pre zrušenie limitu."
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:898
msgid "Add Private Group"
msgstr "Pridať súkromnú skupinu"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:911
msgid "Reset Permanent"
msgstr "Vynulovať natrvalo"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:916
msgid "Set Permanent"
msgstr "Nastaviť natrvalo"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:924
msgid "Set User Limit"
msgstr "Nastaviť limit používateľov"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:930
msgid "Reset Topic Restriction"
msgstr "Obnoviť obmedzenie témy"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:935
msgid "Set Topic Restriction"
msgstr "Nastaviť obmedzenie témy"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:942
msgid "Reset Private Channel"
msgstr "Vynulovať súkromný kanál"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:947
msgid "Set Private Channel"
msgstr "Nastaviť súkromný kanál"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:954
msgid "Reset Secret Channel"
msgstr "Vynulovať skrytý kanál"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:959
msgid "Set Secret Channel"
msgstr "Nastaviť skrytý kanál"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:1020
#, c-format
msgid ""
"You have to join the %s channel before you are able to join the private group"
msgstr "Pred pripojením do súkromnej skupiny sa musíte pripojiť na kanál %s"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:1022
msgid "Join Private Group"
msgstr "Pripojiť sa k súkromnej skupine"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:1023
msgid "Cannot join private group"
msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k súkromnej skupine"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:1221 libpurple/protocols/silc/silc.c:1489
msgid "Call Command"
msgstr "Spustiť príkaz"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:1222 libpurple/protocols/silc/silc.c:1490
msgid "Cannot call command"
msgstr "Nepodarilo sa spustiť príkaz"
#: libpurple/protocols/silc/chat.c:1222 libpurple/protocols/silc/silc.c:1491
msgid "Unknown command"
msgstr "Neznámy príkaz"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:88 libpurple/protocols/silc/ft.c:104
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:108 libpurple/protocols/silc/ft.c:113
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:118 libpurple/protocols/silc/ft.c:123
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:128 libpurple/protocols/silc/ft.c:278
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:284 libpurple/protocols/silc/ft.c:290
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:296 libpurple/protocols/silc/ft.c:433
msgid "Secure File Transfer"
msgstr "Bezpečný prenos súborov"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:88 libpurple/protocols/silc/ft.c:105
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:109 libpurple/protocols/silc/ft.c:114
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:119 libpurple/protocols/silc/ft.c:124
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:129
msgid "Error during file transfer"
msgstr "Chyba počas prenosu súboru"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:89
msgid "Remote disconnected"
msgstr "Vzdialené odpojenie"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:110
msgid "Permission denied"
msgstr "Prístup zamietnutý"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:115
msgid "Key agreement failed"
msgstr "Odsúhlasenie kľúčov zlyhalo"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:125
msgid "Creating connection failed"
msgstr "Vytvorenie pripojenia zlyhalo"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:130
msgid "File transfer session does not exist"
msgstr "Relácia prenosu súborov neexistuje"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:279
msgid "No file transfer session active"
msgstr "Nie je aktívna žiadna relácia prenosu súborov"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:285
msgid "File transfer already started"
msgstr "Prenos súboru je už spustený"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:291
msgid "Could not perform key agreement for file transfer"
msgstr ""
"Nebolo možné uskutočniť odsúhlasenie kľúčov, potrebných na prenos súborov"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:297
msgid "Could not start the file transfer"
msgstr "Nepodarilo sa spustiť prenos súboru"
#: libpurple/protocols/silc/ft.c:434
msgid "Cannot send file"
msgstr "Nepodarilo sa odoslať súbor"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:79
msgid "Error occurred"
msgstr "Vyskytla sa chyba"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:560 libpurple/protocols/silc/ops.c:569
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:578
#, c-format
msgid "%s has changed the topic of <I>%s</I> to: %s"
msgstr "%s zmenil tému <I>%s</I> na: %s"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:644
#, c-format
msgid "<I>%s</I> set channel <I>%s</I> modes to: %s"
msgstr "Používateľ <I>%s</I> nastavil režimy kanálu <I>%s</I> na: %s"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:648
#, c-format
msgid "<I>%s</I> removed all channel <I>%s</I> modes"
msgstr "Používateľ <I>%s</I> odstránil všetky režimy kanálu <I>%s</I>"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:680
#, c-format
msgid "<I>%s</I> set <I>%s's</I> modes to: %s"
msgstr "Používateľ <I>%s</I> nastavil režimy používateľa <I>%s</I> na: %s"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:688
#, c-format
msgid "<I>%s</I> removed all <I>%s's</I> modes"
msgstr "Používateľ <I>%s</I> odstránil všetky režimy používateľa <I>%s</I>"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:717
#, c-format
msgid "You have been kicked off <I>%s</I> by <I>%s</I> (%s)"
msgstr "Boli ste vykopnutý z kanálu <I>%s</I> používateľom <I>%s</I> (%s)"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:744 libpurple/protocols/silc/ops.c:749
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:754
#, c-format
msgid "You have been killed by %s (%s)"
msgstr "Boli ste zabitý používateľom %s (%s)"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:775 libpurple/protocols/silc/ops.c:780
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:785
#, c-format
msgid "Killed by %s (%s)"
msgstr "Zabitý používateľom %s (%s)"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:822
msgid "Server signoff"
msgstr "Odhlásenie zo servera"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1004
msgid "Join Chat"
msgstr "Pripojiť sa k rozhovoru"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1039
#, c-format
msgid "You are channel founder on <I>%s</I>"
msgstr "Ste zakladateľom kanálu na <I>%s</I>"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1043
#, c-format
msgid "Channel founder on <I>%s</I> is <I>%s</I>"
msgstr "Zakladateľ kanálu na <I>%s</I> je <I>%s</I>"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1100 libpurple/protocols/silc/ops.c:1237
msgid "Real Name"
msgstr "Skutočné meno"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1128
msgid "Status Text"
msgstr "Text statusu"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1200 libpurple/protocols/silc/ops.c:1262
msgid "Public Key Fingerprint"
msgstr "Digitálny odtlačok verejného kľúča"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1201 libpurple/protocols/silc/ops.c:1263
msgid "Public Key Babbleprint"
msgstr "Babbleprint verejného kľúča"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1281 libpurple/protocols/silc/silc.c:1340
msgid "Detach From Server"
msgstr "Odpojiť zo servera"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1281
msgid "Cannot detach"
msgstr "Nepodarilo sa odpojiť"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1302
msgid "Cannot set topic"
msgstr "Nepodarilo sa nastaviť tému"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1332
msgid "Failed to change nickname"
msgstr "Nepodarilo sa zmeniť prezývku"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1386
msgid "Roomlist"
msgstr "Zoznam miestností"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1386
msgid "Cannot get room list"
msgstr "Nepodarilo sa získať zoznam miestností"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1387
msgid "Network is empty"
msgstr "Sieť je prázdna"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1433
msgid "No public key was received"
msgstr "Nebol prijatý žiadny verejný kľúč"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1446 libpurple/protocols/silc/ops.c:1460
msgid "Server Information"
msgstr "Podrobnosti o serveri"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1447
msgid "Cannot get server information"
msgstr "Nepodarilo sa zobraziť podrobnosti o serveri"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1472
msgid "Server Statistics"
msgstr "Štatistiky servera"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1473
msgid "Cannot get server statistics"
msgstr "Nepodarilo sa zobraziť štatistiky servera"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1481
#, c-format
msgid ""
"Local server start time: %s\n"
"Local server uptime: %s\n"
"Local server clients: %d\n"
"Local server channels: %d\n"
"Local server operators: %d\n"
"Local router operators: %d\n"
"Local cell clients: %d\n"
"Local cell channels: %d\n"
"Local cell servers: %d\n"
"Total clients: %d\n"
"Total channels: %d\n"
"Total servers: %d\n"
"Total routers: %d\n"
"Total server operators: %d\n"
"Total router operators: %d\n"
msgstr ""
"Čas spustenia lokálneho serveri: %s\n"
"Dĺžka behu lokálneho servera: %s\n"
"Klienti lokálneho servera: %d\n"
"Kanály lokálneho servera: %d\n"
"Operátori lokálneho servera: %d\n"
"Operátori lokálneho routeru: %d\n"
"Lokálni cell klienti: %d\n"
"Lokálne cell kanály: %d\n"
"Lokálne cell servery: %d\n"
"Celkom klientov: %d\n"
"Celkom kanálov: %d\n"
"Celkom serverov: %d\n"
"Celkom routerov: %d\n"
"Celkom operátorov servera: %d\n"
"Celkom operátorov routeru: %d\n"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1513
msgid "Network Statistics"
msgstr "Sieťové štatistiky"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1522 libpurple/protocols/silc/ops.c:1528
msgid "Ping"
msgstr "Ping"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1522
msgid "Ping failed"
msgstr "Ping zlyhal"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1528
msgid "Ping reply received from server"
msgstr "Bola prijatá odpoveď na ping zo servera"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1536
msgid "Could not kill user"
msgstr "Nie je možné zabiť používateľa"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1576
msgid "WATCH"
msgstr "SLEDOVAŤ"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1576
msgid "Cannot watch user"
msgstr "Nie je možné sledovať používateľa"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1653 libpurple/protocols/silc/ops.c:1704
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:408
msgid "Resuming session"
msgstr "Obnovuje sa relácia"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1655
msgid "Authenticating connection"
msgstr "Auntentifikácia spojenia"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1706
msgid "Verifying server public key"
msgstr "Overuje sa verejný kľúč servera"
#: libpurple/protocols/silc/ops.c:1743
msgid "Passphrase required"
msgstr "Je vyžadované heslo"
#: libpurple/protocols/silc/pk.c:102
#, c-format
msgid ""
"Received %s's public key. Your local copy does not match this key. Would you "
"still like to accept this public key?"
msgstr ""
"Používateľ %s vám poslal verejný kľúč. Tento kľúč sa však odlišuje od jeho "
"lokálnej kópie. Chcete napriek tomu prijať nový kľúč?"
#: libpurple/protocols/silc/pk.c:107
#, c-format
msgid "Received %s's public key. Would you like to accept this public key?"
msgstr "Používateľ %s vám poslal verejný kľúč. Chcete tento kľúč prijať?"
#: libpurple/protocols/silc/pk.c:111
#, c-format
msgid ""
"Fingerprint and babbleprint for the %s key are:\n"
"\n"
"%s\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Digitálny odtlačok a babbleprint kľúča %s je:\n"
"\n"
"%s\n"
"%s\n"
#: libpurple/protocols/silc/pk.c:114 libpurple/protocols/silc/pk.c:143
msgid "Verify Public Key"
msgstr "Overiť verejný kľúč"
#: libpurple/protocols/silc/pk.c:119
msgid "_View..."
msgstr "_Zobraziť..."
#: libpurple/protocols/silc/pk.c:144
msgid "Unsupported public key type"
msgstr "Nepodporovaný typ verejného kľúča"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:335
msgid "Disconnected by server"
msgstr "Odpojený serverom"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:343
msgid "Error connecting to SILC Server"
msgstr "Chyba počas pripájania sa na SILC server"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:349
msgid "Key Exchange failed"
msgstr "Výmena kľúčov zlyhala"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:359
msgid ""
"Resuming detached session failed. Press Reconnect to create new connection."
msgstr ""
"Obnovenie prerušenej relácie zlyhalo. Kliknutím na „Znovu pripojiť“ "
"vytvoríte nové pripojenie."
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:411
msgid "Performing key exchange"
msgstr "Vykonáva sa výmena kľúčov"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:473 libpurple/proxy.c:793
#: libpurple/proxy.c:983
msgid "Invalid proxy settings"
msgstr "Chybné nastavenie proxy"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:528 libpurple/protocols/silc/silc.c:545
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:574
msgid "Unable to load SILC key pair"
msgstr "Nedá sa načítať pár kľúčov SILC"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:559
msgid "Connecting to SILC Server"
msgstr "Pripája sa na SILC server"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:605
msgid "Out of memory"
msgstr "Nedostatok pamäte"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:657
msgid "Unable to initialize SILC protocol"
msgstr "Nepodarilo sa zapnúť protokol SILC"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:670
msgid "Error loading SILC key pair"
msgstr "Chyba pri načítaní SILC páru kľúčov"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:718 libpurple/protocols/silc/silc.c:1902
#, c-format
msgid "Download %s: %s"
msgstr "Sťahovanie %s: %s"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1007
msgid "Your Current Mood"
msgstr "Vaša aktuálna nálada"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1009
msgid "Normal"
msgstr "Normálna"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1023
msgid "In love"
msgstr "Zaľúbený"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1034
msgid ""
"\n"
"Your Preferred Contact Methods"
msgstr ""
"\n"
"Odporúčané spôsoby kontaktovania"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1040 libpurple/protocols/silc/util.c:522
msgid "Phone"
msgstr "Telefón"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1042 libpurple/protocols/silc/util.c:526
msgid "SMS"
msgstr "SMS"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1044 libpurple/protocols/silc/util.c:528
msgid "MMS"
msgstr "MMS"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1046
msgid "Video conferencing"
msgstr "Video konferencia"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1051
msgid "Your Current Status"
msgstr "Váš aktuálny status"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1059
msgid "Let others see what computer you are using"
msgstr "Dovoľte ostatným vidieť, aký počítač používate"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1066
msgid "Your VCard File"
msgstr "Váš súbor VCard"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1072
msgid "Timezone (UTC)"
msgstr "Časová zóna (UTC)"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1076 libpurple/protocols/silc/silc.c:1077
msgid "User Online Status Attributes"
msgstr "Atribúty stavu pripojenia používateľa"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1078
msgid ""
"You can let other users see your online status information and your personal "
"information. Please fill the information you would like other users to see "
"about yourself."
msgstr ""
"Ak chcete, môžete ostatným používateľom umožniť, aby videli, či ste "
"prihlásený, a poznalii vaše osobné informácie. Vyplňte, prosím, len tie "
"informácie, ktoré chcete, aby ich ostatní používatelia o vás videli."
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1118 libpurple/protocols/silc/silc.c:1126
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1761
msgid "Message of the Day"
msgstr "Správa dňa"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1118
msgid "No Message of the Day available"
msgstr "Nie je dostupná žiadna správa dňa"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1119 libpurple/protocols/silc/silc.c:1756
msgid "There is no Message of the Day associated with this connection"
msgstr "Ku tomuto pripojeniu nie je dostupná žiadna správa dňa"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1171 libpurple/protocols/silc/silc.c:1218
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1291 libpurple/protocols/silc/silc.c:1292
msgid "Create New SILC Key Pair"
msgstr "Vytvoriť nový pár kľúčov SILC"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1219
msgid "Key Pair Generation failed"
msgstr "Generovanie páru kľúčov zlyhalo"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1259
msgid "Key length"
msgstr "Dĺžka kľúča"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1261
msgid "Public key file"
msgstr "Súbor verejného kľúča"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1263
msgid "Private key file"
msgstr "Súbor súkromného kľúča"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1270
msgid "Hostname"
msgstr "Názov hostiteľa"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1276
msgid "Organization"
msgstr "Organizácia"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1286
msgid "Passphrase (retype)"
msgstr "Heslo (znovu)"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1293
msgid "Generate Key Pair"
msgstr "Generovať pár kľúčov"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1336
msgid "Online Status"
msgstr "Online status"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1344
msgid "View Message of the Day"
msgstr "Zobraziť správu dňa"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1348
msgid "Create SILC Key Pair..."
msgstr "Vytvoriť pár kľúčov pre SILC..."
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1443
#, c-format
msgid "User <I>%s</I> is not present in the network"
msgstr "Používateľ <I>%s</I> sa nenachádza na sieti"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1629
msgid "Topic too long"
msgstr "Téma je príliš dlhá"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1711
msgid "You must specify a nick"
msgstr "Musíte zadať prezývku"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1815
#, c-format
msgid "channel %s not found"
msgstr "kanál %s nebol nájdený"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1820
#, c-format
msgid "channel modes for %s: %s"
msgstr "režimy kanála pre %s: %s"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1822
#, c-format
msgid "no channel modes are set on %s"
msgstr "nie sú nastavené žiadne režimy kanála na %s"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1834
#, c-format
msgid "Failed to set cmodes for %s"
msgstr "Nepodarilo sa nastaviť cmodes pre %s"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1864
#, c-format
msgid "Unknown command: %s, (may be a client bug)"
msgstr "Neznámy príkaz: %s, (môže byť chyba klienta)"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1947
msgid "part [channel]: Leave the chat"
msgstr "part [kanál]: Opustiť chat"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1953
msgid "leave [channel]: Leave the chat"
msgstr "leave [kanál]: Opustiť chat"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1959
msgid "topic [&lt;new topic&gt;]: View or change the topic"
msgstr "topic [&lt;nová téma&gt;]: Zobraziť alebo zmeniť tému"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1966
msgid "join &lt;channel&gt; [&lt;password&gt;]: Join a chat on this network"
msgstr "join &lt;kanál&gt; [&lt;heslo&gt;]: Pripojiť sa do chatu na sieti"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1972
msgid "list: List channels on this network"
msgstr "list: Vypísať zoznam kanálov na sieti"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1978
msgid "whois &lt;nick&gt;: View nick's information"
msgstr "whois &lt;prezývka&gt;: Zobraziť podrobnosti o používateľovi"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1984
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2712
msgid "msg &lt;nick&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to a user"
msgstr ""
"msg &lt;prezývka&gt; &lt;správa&gt;: Odoslať súkromnú správu používateľovi"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1990
msgid "query &lt;nick&gt; [&lt;message&gt;]: Send a private message to a user"
msgstr ""
"query &lt;prezývka&gt; [&lt;správa&gt;]: Odoslať súkromnú správu "
"používateľovi"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:1996
msgid "motd: View the server's Message Of The Day"
msgstr "motd: Zobraziť „správu dňa“ servera"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2002
msgid "detach: Detach this session"
msgstr "detach: Odpojiť túto reláciu"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2008
msgid "quit [message]: Disconnect from the server, with an optional message"
msgstr "quit [message]: Odpojiť zo servera, s voliteľnou správou"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2014
msgid "call &lt;command&gt;: Call any silc client command"
msgstr "call &lt;príkaz&gt;: Vykoná niektorý klientský príkaz silc"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2022
msgid "kill &lt;nick&gt; [-pubkey|&lt;reason&gt;]: Kill nick"
msgstr "kill &lt;prezývka&gt; [-pubkey|&lt;dôvod&gt;]: Zabiť používateľa"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2028
msgid "nick &lt;newnick&gt;: Change your nickname"
msgstr "nick &lt;nová prezývka&gt;: Zmeniť vašu prezývku"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2034
msgid "whowas &lt;nick&gt;: View nick's information"
msgstr "whowas &lt;prezývka&gt;: Zobraziť podrobnosti používateľa"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2040
msgid ""
"cmode &lt;channel&gt; [+|-&lt;modes&gt;] [arguments]: Change or display "
"channel modes"
msgstr ""
"cmode &lt;kanál&gt; [+|-&lt;režimy&gt;] [argumenty]: Zmeniť alebo zobraziť "
"režimy kanálu"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2046
msgid ""
"cumode &lt;channel&gt; +|-&lt;modes&gt; &lt;nick&gt;: Change nick's modes "
"on channel"
msgstr ""
"cumode &lt;kanál&gt; +|-&lt;režimy&gt; &lt;prezývka&gt;: Zmeniť režimy "
"priateľa na kanáli"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2052
msgid "umode &lt;usermodes&gt;: Set your modes in the network"
msgstr "umode &lt;režimy používateľa&gt;: Nastaviť vaše režimy na sieti"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2058
msgid "oper &lt;nick&gt; [-pubkey]: Get server operator privileges"
msgstr "oper &lt;prezývka&gt; [-pubkey]: Získať práva operátora servera"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2064
msgid ""
"invite &lt;channel&gt; [-|+]&lt;nick&gt;: invite nick or add/remove from "
"channel invite list"
msgstr ""
"invite &lt;channel&gt; [-|+]&lt;nick&gt;: pozvať priateľa, alebo pridať/"
"odstrániť zo zoznamu pozvaných na kanál"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2070
msgid "kick &lt;channel&gt; &lt;nick&gt; [comment]: Kick client from channel"
msgstr ""
"kick &lt;kanál&gt; &lt;prezývka&gt; [komentár]: Vyhodiť klienta z kanála"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2076
msgid "info [server]: View server administrative details"
msgstr "info [server]: Zobraziť administratívne detaily servera"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2082
msgid "ban [&lt;channel&gt; +|-&lt;nick&gt;]: Ban client from channel"
msgstr "ban [&lt;kanál&gt; +|-&lt;prezývka&gt;]: Vykázať klienta z kanála"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2088
msgid "getkey &lt;nick|server&gt;: Retrieve client's or server's public key"
msgstr ""
"getkey &lt;prezývka|server&gt;: Získať verejný kľúč klienta alebo servera"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2094
msgid "stats: View server and network statistics"
msgstr "stats: Zobrazí štatistiky servera a siete"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2100
msgid "ping: Send PING to the connected server"
msgstr "ping: Na pripojený server odošle PING"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2154 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2175
msgid "Network"
msgstr "Sieť"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2165
msgid "Public Key file"
msgstr "Súbor verejného kľúča"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2169
msgid "Private Key file"
msgstr "Súbor súkromného kľúča"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2179
msgid "Cipher"
msgstr "Šifra"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2189
msgid "HMAC"
msgstr "HMAC"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2192
msgid "Use Perfect Forward Secrecy"
msgstr "Použiť vlastnosť Perfect Forward Secrecy"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2196
msgid "Public key authentication"
msgstr "Autentifikácia verejného kľúča"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2199
msgid "Block IMs without Key Exchange"
msgstr "Blokovať správy bez výmeny kľúčov"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2202
msgid "Block messages to whiteboard"
msgstr "Blokovať správy na tabuľu"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2205
msgid "Automatically open whiteboard"
msgstr "Automaticky otvoriť tabuľu"
#: libpurple/protocols/silc/silc.c:2208
msgid "Digitally sign and verify all messages"
msgstr "Digitálne podpísať a skontrolovať všetky správy"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:163 libpurple/protocols/silc/util.c:205
msgid "Creating SILC key pair..."
msgstr "Vytvára sa pár kľúčov pre SILC..."
#: libpurple/protocols/silc/util.c:171 libpurple/protocols/silc/util.c:213
msgid "Unable to create SILC key pair"
msgstr "Nebolo možné vytvoriť pár SILC kľúčov"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:322
#, c-format
msgid "Real Name: \t%s\n"
msgstr "Skutočné meno: \t%s\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:324
#, c-format
msgid "User Name: \t%s\n"
msgstr "Prihlasovacie meno: \t%s\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:326
#, c-format
msgid "Email: \t\t%s\n"
msgstr "E-mail: \t\t%s\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:328
#, c-format
msgid "Host Name: \t%s\n"
msgstr "Názov hostiteľa: \t%s\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:330
#, c-format
msgid "Organization: \t%s\n"
msgstr "Organizácia: \t%s\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:332
#, c-format
msgid "Country: \t%s\n"
msgstr "Krajina: \t%s\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:333
#, c-format
msgid "Algorithm: \t%s\n"
msgstr "Algoritmus: \t%s\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:334
#, c-format
msgid "Key Length: \t%d bits\n"
msgstr "Dĺžka kľúča: \t%d bitov\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:336
#, c-format
msgid "Version: \t%s\n"
msgstr "Verzia: \t%s\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:338
#, c-format
msgid ""
"Public Key Fingerprint:\n"
"%s\n"
"\n"
msgstr ""
"Digitálny odtlačok verejného kľúča:\n"
"%s\n"
"\n"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:339
#, c-format
msgid ""
"Public Key Babbleprint:\n"
"%s"
msgstr ""
"Babbleprint verejného kľúča:\n"
"%s"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:341 libpurple/protocols/silc/util.c:342
msgid "Public Key Information"
msgstr "Informácie o verejnom kľúči"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:524
msgid "Paging"
msgstr "Stránkovanie"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:530
msgid "Video Conferencing"
msgstr "Video konferencia"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:548
msgid "Computer"
msgstr "Počítač"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:550
msgid "Mobile Phone"
msgstr "Mobilný telefón"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:552
msgid "PDA"
msgstr "PDA"
#: libpurple/protocols/silc/util.c:554
msgid "Terminal"
msgstr "Terminál"
#: libpurple/protocols/silc/wb.c:290
#, c-format
msgid "%s sent message to whiteboard. Would you like to open the whiteboard?"
msgstr "Používateľ %s odoslal správu na tabuľu. Chcete otvoriť tabuľu?"
#: libpurple/protocols/silc/wb.c:294
#, c-format
msgid ""
"%s sent message to whiteboard on %s channel. Would you like to open the "
"whiteboard?"
msgstr ""
"Používateľ %s odoslal správu na tabuľu na kanáli %s. Chcete otvoriť tabuľu?"
#: libpurple/protocols/silc/wb.c:308 pidgin/gtkwhiteboard.c:530
msgid "Whiteboard"
msgstr "Tabuľa"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:1205
msgid "Unknown server response"
msgstr "Neznáma odpoveď serveru"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:1841
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:1904
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:1919
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:1986
msgid "Unable to create listen socket"
msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť socket"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:1872
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to resolve hostname : %s"
msgstr "Nepodarilo sa preložiť meno hostiteľa"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2019
msgid "SIP usernames may not contain whitespaces or @ symbols"
msgstr "Používateľské mená SIP nemôžu obsahovať čisté znaky alebo znaky @"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2039
msgid "SIP connect server not specified"
msgstr "Nebol zadaný pripojovací server SIP"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2155
msgid "Publish status (note: everyone may watch you)"
msgstr "Zverejniť status (poznámka: ktokoľvek vás môže sledovať)"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2161
msgid "Use UDP"
msgstr "Používať UDP"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2163
msgid "Use proxy"
msgstr "Používať proxy"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2165
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2491
msgid "Proxy"
msgstr "Proxy"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2167
msgid "Auth User"
msgstr "Autentifikačný používateľ"
#: libpurple/protocols/simple/simple.c:2169
msgid "Auth Domain"
msgstr "Autentifikačná doména"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:358
msgid ""
"(There was an error converting this message.\t Check the 'Encoding' option "
"in the Account Editor)"
msgstr ""
"(Počas prevodu tejto správy sa vyskytla chyba.\t Skontrolujte možnosť "
"„kódovanie“ v editore účtu)"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:758
#, c-format
msgid "Unable to send to chat %s,%s,%s"
msgstr "Nepodarilo sa odoslať na chat %s,%s,%s"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:766
msgid "User is offline"
msgstr "Používateľ nie je prihlásený"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:807
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1192
msgid "User"
msgstr "Používateľ"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:813
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1199
msgid "Hidden or not logged-in"
msgstr "Skrytý alebo neprihlásený"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:820
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1202
#, c-format
msgid "<br>At %s since %s"
msgstr "<br>Na %s od %s"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1509
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1510
msgid "Anyone"
msgstr "Ktokoľvek"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2363
msgid "_Class:"
msgstr "_Trieda:"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2369
msgid "_Instance:"
msgstr "_Inštancia"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2375
msgid "_Recipient:"
msgstr "_Príjemca:"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2386
#, c-format
msgid "Attempt to subscribe to %s,%s,%s failed"
msgstr "Zlyhala požiadavka o zapísanie do %s,%s,%s"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2718
msgid "zlocate &lt;nick&gt;: Locate user"
msgstr "zlocate &lt;prezývka&gt;: Nájsť používateľa"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2724
msgid "zl &lt;nick&gt;: Locate user"
msgstr "zl &lt;prezývka&gt;: Nájsť používateľa"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2730
msgid "instance &lt;instance&gt;: Set the instance to be used on this class"
msgstr ""
"instance &lt;instance&gt;: Nastaviť inštanciu, ktorú používatť na tejto "
"triede"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2736
msgid "inst &lt;instance&gt;: Set the instance to be used on this class"
msgstr ""
"inst &lt;instance&gt;: Nastaviť inštanciu, ktorú používatť na tejto triede"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2742
msgid "topic &lt;instance&gt;: Set the instance to be used on this class"
msgstr ""
"topic &lt;inštancia&gt;: Nastaviť inštanciu, ktorú používatť na tejto triede"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2749
msgid "sub &lt;class&gt; &lt;instance&gt; &lt;recipient&gt;: Join a new chat"
msgstr ""
"sub &lt;trieda&gt; &lt;inštancia&gt; &lt;príjemca&gt;: Zapojiť sa do nového "
"chatu"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2755
msgid ""
"zi &lt;instance&gt;: Send a message to &lt;message,<i>instance</i>,*&gt;"
msgstr "zi &lt;inštancia&gt;: Poslať správu &lt;správa,<i>inštancia</i>,*&gt;"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2762
msgid ""
"zci &lt;class&gt; &lt;instance&gt;: Send a message to &lt;<i>class</i>,"
"<i>instance</i>,*&gt;"
msgstr ""
"zci &lt;trieda&gt; &lt;inštancia&gt;: Poslať správu &lt;<i>trieda</i>,"
"<i>inštancia</i>,*&gt;"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2769
msgid ""
"zcir &lt;class&gt; &lt;instance&gt; &lt;recipient&gt;: Send a message to &lt;"
"<i>class</i>,<i>instance</i>,<i>recipient</i>&gt;"
msgstr ""
"zcir &lt;trieda&gt; &lt;inštancia&gt; &lt;príjemca&gt;: Poslať správu &lt;"
"<i>trieda</i>,<i>inštancia</i>,<i>príjemca</i>&gt;"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2776
msgid ""
"zir &lt;instance&gt; &lt;recipient&gt;: Send a message to &lt;MESSAGE,"
"<i>instance</i>,<i>recipient</i>&gt;"
msgstr ""
"zir &lt;inštancia&gt; &lt;príjemca&gt;: Poslať správu &lt;SPRÁVA,"
"<i>inštancia</i>,<i>príjemca</i>&gt;"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2782
msgid "zc &lt;class&gt;: Send a message to &lt;<i>class</i>,PERSONAL,*&gt;"
msgstr "zc &lt;class&gt;: Odošle správu do &lt;<i>class</i>,PERSONAL,*&gt;"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2871
msgid "Resubscribe"
msgstr "Znovu zapísať"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2874
msgid "Retrieve subscriptions from server"
msgstr "Získať zápisy zo servera"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2892
msgid "Use tzc"
msgstr "Používať tzc"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2895
msgid "tzc command"
msgstr "tzc príkaz"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2898
msgid "Export to .anyone"
msgstr "Exportovať do .anyone"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2901
msgid "Export to .zephyr.subs"
msgstr "Exportovať do .zephyr.subs"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2904
msgid "Import from .anyone"
msgstr "Importovať z .anyone"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2907
msgid "Import from .zephyr.subs"
msgstr "Importovať zo .zephyr.subs"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2910
msgid "Realm"
msgstr "Realm"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2913
msgid "Exposure"
msgstr "Expozícia"
#: libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2917
msgid "Encoding"
msgstr "Kódovanie"
#: libpurple/proxy.c:1080
#, c-format
msgid "Invalid Proxy type (%d) specified"
msgstr ""
#: libpurple/proxy.c:1090
msgid ""
"Either the host name or port number specified for your given proxy type is "
"invalid."
msgstr "Názov hostiteľa alebo číslo portu tohoto typu proxy je chybné."
#: libpurple/request.c:1979
#, fuzzy
msgid "Invalid email address"
msgstr "Chybná prezývka"
#: libpurple/request.c:2020
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid character '%c'"
msgstr "Chybný názov miestnosti"
#: libpurple/savedstatuses.c:42
msgid "I'm not here right now"
msgstr "Momentálne nie som prítomný"
#: libpurple/savedstatuses.c:524
msgid "saved statuses"
msgstr "uložené statusy"
#: libpurple/server.c:249
#, c-format
msgid "%s is now known as %s.\n"
msgstr "Používateľ %s je teraz známy ako %s.\n"
#: libpurple/server.c:738
#, c-format
msgid ""
"%s has invited %s to the chat room %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"Používateľ %s pozval používateľa %s do miestnosti %s:\n"
"%s"
#: libpurple/server.c:743
#, c-format
msgid "%s has invited %s to the chat room %s\n"
msgstr "Používateľ %s pozval používateľa %s do miestnosti %s\n"
#: libpurple/server.c:748
msgid "Accept chat invitation?"
msgstr "Prijať pozvanie na chat?"
#: libpurple/sslconn.c:226
msgid "SSL Handshake Failed"
msgstr "SSL Handshake zlyhalo"
#: libpurple/sslconn.c:228
msgid "SSL peer presented an invalid certificate"
msgstr "SSL peer ponúkol neplatný certifikát"
#: libpurple/sslconn.c:231
msgid "Unknown SSL error"
msgstr "Neznáma chyba SSL"
#: libpurple/status.c:544
#, c-format
msgid "%s (%s) changed status from %s to %s"
msgstr "Používateľ %s (%s) zmenil status z %s na %s"
#: libpurple/status.c:556
#, c-format
msgid "%s (%s) is now %s"
msgstr "Používateľ %s (%s) je teraz %s"
#: libpurple/status.c:563
#, c-format
msgid "%s (%s) is no longer %s"
msgstr "Používateľ %s (%s) už nie je %s"
#: libpurple/util.c:2857
#, c-format
msgid "%d second"
msgid_plural "%d seconds"
msgstr[0] "%d sekúnd"
msgstr[1] "%d sekunda"
msgstr[2] "%d sekundy"
#: libpurple/util.c:2869
#, c-format
msgid "%d day"
msgid_plural "%d days"
msgstr[0] "%d dní"
msgstr[1] "%d deň"
msgstr[2] "%d dni"
#: libpurple/util.c:2877
#, c-format
msgid "%s, %d hour"
msgid_plural "%s, %d hours"
msgstr[0] "%s, %d hodín"
msgstr[1] "%s, %d hodina"
msgstr[2] "%s, %d hodiny"
#: libpurple/util.c:2883
#, c-format
msgid "%d hour"
msgid_plural "%d hours"
msgstr[0] "%d hodín"
msgstr[1] "%d hodina"
msgstr[2] "%d hodiny"
#: libpurple/util.c:2891
#, c-format
msgid "%s, %d minute"
msgid_plural "%s, %d minutes"
msgstr[0] "%s, %d minút"
msgstr[1] "%s, %d minúta"
msgstr[2] "%s, %d minúty"
#: libpurple/util.c:2897
#, c-format
msgid "%d minute"
msgid_plural "%d minutes"
msgstr[0] "%d minút"
msgstr[1] "%d minúta"
msgstr[2] "%d minúty"
#: libpurple/util.c:3759
#, c-format
msgid " - %s"
msgstr " - %s"
#: libpurple/util.c:3765
#, c-format
msgid " (%s)"
msgstr " (%s)"
#: libpurple/win32/libc_interface.c:349
msgid "Connection interrupted by other software on your computer."
msgstr "Pripojenie prerušené iným programom na vašom počítači."
#: libpurple/win32/libc_interface.c:352
msgid "Remote host closed connection."
msgstr "Vzdialený hostiteľ zavrel pripojenie."
#: libpurple/win32/libc_interface.c:355
msgid "Connection timed out."
msgstr "Časový interval vypršal"
#: libpurple/win32/libc_interface.c:358
msgid "Connection refused."
msgstr "Pripojenie odmietnuté."
#: libpurple/win32/libc_interface.c:361
msgid "Address already in use."
msgstr "Adresu už používa niekto iný"
#: libpurple/xfer.c:287
#, c-format
msgid ""
"Error reading %s: \n"
"%s.\n"
msgstr ""
"Chyba pri čítaní %s: \n"
"%s.\n"
#: libpurple/xfer.c:291
#, c-format
msgid ""
"Error writing %s: \n"
"%s.\n"
msgstr ""
"Chyba pri zápise %s: \n"
"%s.\n"
#: libpurple/xfer.c:295
#, c-format
msgid ""
"Error accessing %s: \n"
"%s.\n"
msgstr ""
"Chyba pri prístupe k %s: \n"
"%s.\n"
#: libpurple/xfer.c:333
msgid "Directory is not writable."
msgstr "Do priečinku nie je možné zapisovať."
#: libpurple/xfer.c:349
msgid "Cannot send a file of 0 bytes."
msgstr "Posielanie súborov s veľkosťou 0 bajtov nie je možné."
#: libpurple/xfer.c:359
msgid "Cannot send a directory."
msgstr "Nie je možné odoslať priečinok."
#: libpurple/xfer.c:369
#, c-format
msgid "%s is not a regular file. Cowardly refusing to overwrite it.\n"
msgstr "%s nie je bežný súbor. Odmietam ho prepísať.\n"
#: libpurple/xfer.c:390
msgid "File is not readable."
msgstr "Nie je možné čítať súbor."
#: libpurple/xfer.c:458
#, c-format
msgid "%s wants to send you %s (%s)"
msgstr "Používateľ %s vám chce poslať súbor %s (%s)"
#: libpurple/xfer.c:465
#, c-format
msgid "%s wants to send you a file"
msgstr "Používateľ %s vám chce poslať súbor"
#: libpurple/xfer.c:513
#, c-format
msgid "Accept file transfer request from %s?"
msgstr "Súhlasíte s prijatím súboru od používateľa %s?"
#: libpurple/xfer.c:517
#, c-format
msgid ""
"A file is available for download from:\n"
"Remote host: %s\n"
"Remote port: %d"
msgstr ""
"Súbor je k dispozícii na stiahnutie z:\n"
"Vzdialený počítač: %s\n"
"Vzdialený port: %d"
#: libpurple/xfer.c:554
#, c-format
msgid "%s is offering to send file %s"
msgstr "Používateľ %s vám ponúka súbor %s"
#: libpurple/xfer.c:620
#, c-format
msgid "%s is not a valid filename.\n"
msgstr "%s nie je platný názov súboru.\n"
#: libpurple/xfer.c:647
#, c-format
msgid "Offering to send %s to %s"
msgstr "Ponúkam poslať %2$s %1$s"
#: libpurple/xfer.c:658
#, c-format
msgid "Starting transfer of %s from %s"
msgstr "Začína sa prenos %s od používateľa %s"
#: libpurple/xfer.c:954
#, c-format
msgid "Transfer of file <A HREF=\"file://%s\">%s</A> complete"
msgstr "Prenos súboru <A HREF=\"file://%s\">%s</A> bol dokončený"
#: libpurple/xfer.c:959
#, c-format
msgid "Transfer of file %s complete"
msgstr "Prenos súboru %s bol dokončený"
#: libpurple/xfer.c:964
msgid "File transfer complete"
msgstr "Prenos súboru je dokončený"
#: libpurple/xfer.c:1747
#, c-format
msgid "You cancelled the transfer of %s"
msgstr "Zrušili ste prenos %s"
#: libpurple/xfer.c:1752
msgid "File transfer cancelled"
msgstr "Prenos súboru zrušený"
#: libpurple/xfer.c:1817
#, c-format
msgid "%s cancelled the transfer of %s"
msgstr "Používateľ %s zrušil prenos %s"
#: libpurple/xfer.c:1822
#, c-format
msgid "%s cancelled the file transfer"
msgstr "Používateľ %s zrušil prenos súboru"
#: libpurple/xfer.c:1875
#, c-format
msgid "File transfer to %s failed."
msgstr "Prenos súboru ku používateľovi %s zlyhal."
#: libpurple/xfer.c:1877
#, c-format
msgid "File transfer from %s failed."
msgstr "Prenos súboru od používateľa %s zlyhal."
#: libpurple/xmlnode.c:865
#, c-format
msgid "Error Reading %s"
msgstr "Chyba počas čítania %s"
#: libpurple/xmlnode.c:866
#, c-format
msgid ""
"An error was encountered reading your %s. The file has not been loaded, and "
"the old file has been renamed to %s~."
msgstr ""
"Počas načítavania vášho %s sa vyskytla chyba. Súbor nebol načítaný a starý "
"súbor bol premenovaný na %s~."
#: pidgin/gtkaccount.c:469
msgid "Login Options"
msgstr "Možnosti prihlásenia"
#: pidgin/gtkaccount.c:490
msgid "Pro_tocol:"
msgstr "Pro_tokol:"
#: pidgin/gtkaccount.c:503 pidgin/gtkaccount.c:1153
msgid "_Username:"
msgstr "Po_užívateľské meno:"
#: pidgin/gtkaccount.c:601
msgid "Remember pass_word"
msgstr "Zapamätať heslo"
#: pidgin/gtkaccount.c:659
msgid "User Options"
msgstr "Možnosti používateľa"
#: pidgin/gtkaccount.c:672
msgid "_Local alias:"
msgstr "Lokálna prezývka:"
#: pidgin/gtkaccount.c:676
msgid "New _mail notifications"
msgstr "Upozornenia na nové správy"
#: pidgin/gtkaccount.c:681
msgid "Use this buddy _icon for this account:"
msgstr "Používať túto ikonu priateľa pre účet:"
#: pidgin/gtkaccount.c:719 pidgin/gtkblist.c:1574 pidgin/gtkblist.c:1581
#: pidgin/gtkblist.c:1779 pidgin/gtkblist.c:1802
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:59
msgid "_Remove"
msgstr "Odst_rániť"
#: pidgin/gtkaccount.c:822
msgid "Ad_vanced"
msgstr "_Pokročilé"
#: pidgin/gtkaccount.c:1017
msgid "Use GNOME Proxy Settings"
msgstr "Použiť nastavenie proxy prostredia Gnome"
#: pidgin/gtkaccount.c:1018
msgid "Use Global Proxy Settings"
msgstr "Použiť Globálne nastavenie proxy"
#: pidgin/gtkaccount.c:1024
msgid "No Proxy"
msgstr "Bez proxy"
#: pidgin/gtkaccount.c:1030 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:269
msgid "SOCKS 4"
msgstr "SOCKS 4"
#: pidgin/gtkaccount.c:1036 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:273
msgid "SOCKS 5"
msgstr "SOCKS 5"
#: pidgin/gtkaccount.c:1042
msgid "Tor/Privacy (SOCKS5)"
msgstr ""
#: pidgin/gtkaccount.c:1048 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:281
msgid "HTTP"
msgstr "HTTP"
#: pidgin/gtkaccount.c:1054 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:285
msgid "Use Environmental Settings"
msgstr "Použiť nastavenie prostredia"
#: pidgin/gtkaccount.c:1099
msgid "If you look real closely"
msgstr "Ak sa pozriete úplne zblízka"
#: pidgin/gtkaccount.c:1102
msgid "you can see the butterflies mating"
msgstr "uvidíte ako sa motýle pária"
#: pidgin/gtkaccount.c:1132
msgid "Proxy _type:"
msgstr "_Typ proxy:"
#: pidgin/gtkaccount.c:1141 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2344
msgid "_Host:"
msgstr "_Hostiteľ:"
#: pidgin/gtkaccount.c:1145
msgid "_Port:"
msgstr "_Port:"
#: pidgin/gtkaccount.c:1158 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2427
msgid "Pa_ssword:"
msgstr "He_slo:"
#: pidgin/gtkaccount.c:1227
msgid "Use _silence suppression"
msgstr ""
#: pidgin/gtkaccount.c:1232
msgid "_Voice and Video"
msgstr ""
#: pidgin/gtkaccount.c:1343
msgid "Unable to save new account"
msgstr "Nebolo možné uložiť nový účet"
#: pidgin/gtkaccount.c:1344
msgid "An account already exists with the specified criteria."
msgstr "Už existuje účet so zadanými kritériami."
#: pidgin/gtkaccount.c:1641
msgid "Add Account"
msgstr "Pridať účet"
#: pidgin/gtkaccount.c:1658
msgid "_Basic"
msgstr "_Základné"
#: pidgin/gtkaccount.c:1666
msgid "Create _this new account on the server"
msgstr "Vytvoriť _takýto účet na serveri"
#: pidgin/gtkaccount.c:1684
msgid "P_roxy"
msgstr "P_roxy"
#: pidgin/gtkaccount.c:1696 pidgin/gtkroomlist.c:324
#: pidgin/plugins/disco/resources/disco.ui:84
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:389
#: pidgin/plugins/screencap.c:395 pidgin/plugins/spellchk.c:2249
msgid "_Add"
msgstr "_Pridať"
#: pidgin/gtkaccount.c:2089 pidgin/gtkplugin.c:1026
msgid "Enabled"
msgstr "Povolený"
#: pidgin/gtkaccount.c:2117
msgid "Protocol"
msgstr "Protokol"
#: pidgin/gtkaccount.c:2302
#, c-format
msgid ""
"<span size='larger' weight='bold'>Welcome to %s!</span>\n"
"\n"
"You have no IM accounts configured. To start connecting with %s press the "
"<b>Add...</b> button below and configure your first account. If you want %s "
"to connect to multiple IM accounts, press <b>Add...</b> again to configure "
"them all.\n"
"\n"
"You can come back to this window to add, edit, or remove accounts from "
"<b>Accounts⇨Manage Accounts</b> in the Buddy List window"
msgstr ""
"<span size='larger' weight='bold'>Vitajte v programe %s!</span>\n"
"\n"
"Teraz nemáte nastavené žiadne komunikačné účty. Ak sa chcete pripojiť "
"pomocou programu %s, stlačte tlačidlo <b>Pridať...</b> a vyplňte príslušné "
"údaje o vašom internetovom účte. Ak sa chcete cez program %s pripájať na "
"viaceré komunikačné účty, znovu kliknite <b>Pridať...</b> a nastavte aj "
"ostatné.\n"
"\n"
"Ak budete chcieť neskôr pridať, upravovať alebo odstrániť niektoré účty, "
"toto okno otvoríte v ponuke <b>Účty⇨Spravovať účty</b> v okne Zoznam "
"priateľov"
#: pidgin/gtkaccount.c:2427
msgid "_Add..."
msgstr "_Pridať..."
#: pidgin/gtkaccount.c:2431
msgid "_Modify..."
msgstr "_Upraviť..."
#: pidgin/gtkaccount.c:2437 pidgin/plugins/spellchk.c:2201
#, fuzzy
msgid "_Delete"
msgstr "Odstrániť"
#: pidgin/gtkaccount.c:2443 pidgin/gtkdialogs.c:146 pidgin/gtkdialogs.c:383
#: pidgin/plugins/disco/resources/disco.ui:100
#: pidgin/resources/Log/log-viewer.ui:49 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:418
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:89
#, fuzzy
msgid "_Close"
msgstr "Zavrieť"
#: pidgin/gtkaccount.c:2614
#, fuzzy
msgid "Authorization acceptance message:"
msgstr "Správa zamietnutia autorizácie:"
#: pidgin/gtkaccount.c:2615 pidgin/gtkaccount.c:2655
msgid "No reason given."
msgstr "Nebol uvedený dôvod."
#: pidgin/gtkaccount.c:2654
#, fuzzy
msgid "Authorization denied message:"
msgstr "Správa zamietnutia autorizácie:"
#: pidgin/gtkaccount.c:2728
#, c-format
msgid ""
"<a href=\"viewinfo\">%s</a>%s%s%s wants to add you (%s) to his or her buddy "
"list%s%s"
msgstr ""
#: pidgin/gtkaccount.c:2764
msgid "Send Instant Message"
msgstr ""
#: pidgin/gtkblist.c:541
#, c-format
msgid "You have %d contact named %s. Would you like to merge them?"
msgid_plural ""
"You currently have %d contacts named %s. Would you like to merge them?"
msgstr[0] "Máte %d kontaktov pomenovaných %s. Chcete ich spojiť?"
msgstr[1] "Máte %d kontakt pomenovaný %s. Chcete ho spojiť?"
msgstr[2] "Máte %d kontakty pomenované %s. Chcete ich spojiť?"
#: pidgin/gtkblist.c:542
msgid ""
"Merging these contacts will cause them to share a single entry on the buddy "
"list and use a single conversation window. You can separate them again by "
"choosing 'Expand' from the contact's context menu"
msgstr ""
"Po spojení budú zaberať jedno miesto v zozname kontaktov a budú využívať "
"rovnaké okno rozhovoru. Môžete ich znovu oddeliť tak, že vyberiete možnosť "
"'Rozbaliť' z kontextovej ponuky"
#: pidgin/gtkblist.c:544
msgid "_Yes"
msgstr "Án_o"
#: pidgin/gtkblist.c:544
msgid "_No"
msgstr "_Nie"
#: pidgin/gtkblist.c:677
msgid "Please update the necessary fields."
msgstr "Prosím, aktualizujte potrebné políčka."
#: pidgin/gtkblist.c:1018
msgid "A_ccount"
msgstr "Úče_t"
#: pidgin/gtkblist.c:1142
msgid ""
"Please enter the appropriate information about the chat you would like to "
"join.\n"
msgstr ""
"Prosím, zadajte zodpovedajúce informácie o chate, ku ktorému sa chcete "
"pripojiť.\n"
#: pidgin/gtkblist.c:1147
msgid "Room _List"
msgstr "_Zoznam miestností"
#: pidgin/gtkblist.c:1413 pidgin/gtkprivacy.c:536 pidgin/gtkprivacy.c:549
msgid "_Block"
msgstr "_Blokovať"
#: pidgin/gtkblist.c:1413
msgid "Un_block"
msgstr "Od_blokovať"
#: pidgin/gtkblist.c:1456
msgid "Move to"
msgstr "Presunúť do"
#: pidgin/gtkblist.c:1502
msgid "Get _Info"
msgstr "Zobraziť podrobnosti"
#: pidgin/gtkblist.c:1505
msgid "I_M"
msgstr "I_M"
#: pidgin/gtkblist.c:1514
msgid "_Audio Call"
msgstr "_Hlasový hovor"
#: pidgin/gtkblist.c:1519
msgid "Audio/_Video Call"
msgstr "fHlasový/_Videohovor"
#: pidgin/gtkblist.c:1523
msgid "_Video Call"
msgstr "_Videohovor"
#: pidgin/gtkblist.c:1536
msgid "_Send File..."
msgstr "Poslať _súbor..."
#: pidgin/gtkblist.c:1543
msgid "Add Buddy _Pounce..."
msgstr "Pridať sledovanie _priateľa..."
#: pidgin/gtkblist.c:1548 pidgin/gtkblist.c:1551 pidgin/gtkblist.c:1767
#: pidgin/gtkblist.c:1794
msgid "View _Log"
msgstr "Zobraziť _záznam"
#: pidgin/gtkblist.c:1558 pidgin/gtkblist.c:1740
msgid "Hide When Offline"
msgstr "Skryť ak neprihlásený"
#: pidgin/gtkblist.c:1558 pidgin/gtkblist.c:1740
msgid "Show When Offline"
msgstr "Zobraziť ak neprihlásený"
#: pidgin/gtkblist.c:1572 pidgin/gtkblist.c:1579 pidgin/gtkblist.c:1777
#: pidgin/gtkblist.c:1800
msgid "_Alias..."
msgstr "_Prezývka..."
#: pidgin/gtkblist.c:1711
msgid "Set Custom Icon"
msgstr "Nastaviť vlastnú ikonu"
#: pidgin/gtkblist.c:1714 pidgin/gtkconv.c:2423
msgid "Remove Custom Icon"
msgstr "Odstrániť vlastnú ikonu"
#: pidgin/gtkblist.c:1727
msgid "Add _Buddy..."
msgstr "Pridať _priateľa..."
#: pidgin/gtkblist.c:1730
msgid "Add C_hat..."
msgstr "Pridať c_hat..."
#: pidgin/gtkblist.c:1733
msgid "_Delete Group"
msgstr "Odstrániť sk_upinu"
#: pidgin/gtkblist.c:1735
msgid "_Rename"
msgstr "_Premenovať"
#: pidgin/gtkblist.c:1761 pidgin/gtkroomlist.c:322 pidgin/gtkroomlist.c:600
msgid "_Join"
msgstr "Pripo_jiť"
#: pidgin/gtkblist.c:1763
msgid "Auto-Join"
msgstr "Automatické prihlasovanie"
#: pidgin/gtkblist.c:1765
msgid "Persistent"
msgstr "Trvalé"
#: pidgin/gtkblist.c:1775
msgid "_Edit Settings..."
msgstr "_Upraviť nastavenia..."
#: pidgin/gtkblist.c:1809 pidgin/gtkblist.c:1834
msgid "_Collapse"
msgstr "_Zbaliť"
#: pidgin/gtkblist.c:1839
msgid "_Expand"
msgstr "_Rozbaliť"
#: pidgin/gtkblist.c:2535 pidgin/gtkpounce.c:463
msgid ""
"You are not currently signed on with an account that can add that buddy."
msgstr ""
"Momentálne nie ste prihlásený k účtu, v ktorom je možné pridať tohto "
"priateľa."
#: pidgin/gtkblist.c:2912
msgid "Unknown node type"
msgstr "Neznámy typ uzlu"
#: pidgin/gtkblist.c:3562
msgid "Please select your mood from the list"
msgstr "Prosím, vyberte svoju náladu zo zoznamu"
#: pidgin/gtkblist.c:3598
msgid "Message (optional)"
msgstr "Správa (voliteľná)"
#: pidgin/gtkblist.c:3603
msgid "Edit User Mood"
msgstr "Zmeniť náladu používateľa"
#: pidgin/gtkblist.c:3764
#, c-format
msgid "<b>Account:</b> %s"
msgstr "<b>Účet:</b> %s"
#: pidgin/gtkblist.c:3783
#, c-format
msgid ""
"\n"
"<b>Occupants:</b> %d"
msgstr ""
"\n"
"<b>Účastníci:</b> %d"
#: pidgin/gtkblist.c:3789
#, c-format
msgid ""
"\n"
"<b>Topic:</b> %s"
msgstr ""
"\n"
"<b>Téma:</b> %s"
#: pidgin/gtkblist.c:3789
msgid "(no topic set)"
msgstr "(žiadna téma)"
#: pidgin/gtkblist.c:3866
msgid "Buddy Alias"
msgstr "Prezývka priateľa"
#: pidgin/gtkblist.c:3893
msgid "Logged In"
msgstr "Prihlásený"
#: pidgin/gtkblist.c:3939
msgid "Last Seen"
msgstr "Naposledy videný"
#: pidgin/gtkblist.c:3961
msgid "Spooky"
msgstr "Strašidelné"
#: pidgin/gtkblist.c:3963
msgid "Awesome"
msgstr "Hrozné"
#: pidgin/gtkblist.c:3965
msgid "Rockin'"
msgstr "Super"
#: pidgin/gtkblist.c:3995
msgid "Total Buddies"
msgstr "Priateľov spolu"
#: pidgin/gtkblist.c:4354
#, c-format
msgid "Idle %dd %dh %02dm"
msgstr "Nečinný %dd %dh %02dm"
#: pidgin/gtkblist.c:4356
#, c-format
msgid "Idle %dh %02dm"
msgstr "Nečinný %dh %02dm"
#: pidgin/gtkblist.c:4358
#, c-format
msgid "Idle %dm"
msgstr "Nečinný %dm"
#: pidgin/gtkblist.c:4702 pidgin/gtkdocklet.c:177 pidgin/gtkdocklet.c:182
#, c-format
msgid "%d unread message from %s\n"
msgid_plural "%d unread messages from %s\n"
msgstr[0] "%d neprečítaných správ od používateľa %s\n"
msgstr[1] "%d neprečítaná správa od používateľa %s\n"
msgstr[2] "%d neprečítané správy od používateľa %s\n"
#: pidgin/gtkblist.c:4849
msgid "Manually"
msgstr "Ručne"
#: pidgin/gtkblist.c:4851
msgid "By status"
msgstr "Podľa statusu"
#: pidgin/gtkblist.c:4852
msgid "By recent log activity"
msgstr "Podľa aktivity záznamu"
#: pidgin/gtkblist.c:5149
#, c-format
msgid "%s disconnected"
msgstr "%s bol odpojený"
#: pidgin/gtkblist.c:5151
#, c-format
msgid "%s disabled"
msgstr "%s je vypnuté"
#: pidgin/gtkblist.c:5155
msgid "Reconnect"
msgstr "Pripojiť"
#: pidgin/gtkblist.c:5155 pidgin/gtkblist.c:5260
msgid "Re-enable"
msgstr "Povoliť účet"
#: pidgin/gtkblist.c:5168
msgid "SSL FAQs"
msgstr "SSL časté otázky"
#: pidgin/gtkblist.c:5258
msgid "Welcome back!"
msgstr "Vitajte späť!"
#: pidgin/gtkblist.c:5295
#, c-format
msgid "%d account was disabled because you signed on from another location:"
msgid_plural ""
"%d accounts were disabled because you signed on from another location:"
msgstr[0] "%d účtov bolo vypnutých pretože ste sa prihlásili z iného miesta."
msgstr[1] "%d účet bol vypnutý pretože ste sa prihlásili z iného miesta."
msgstr[2] "%d účty boli vypnuté pretože ste sa prihlásili z iného miesta."
#: pidgin/gtkblist.c:5502
msgid "<b>Username:</b>"
msgstr "<b>Prihlasovacie meno:</b>"
#: pidgin/gtkblist.c:5509
msgid "<b>Password:</b>"
msgstr "<b>Heslo:</b>"
#: pidgin/gtkblist.c:5520
msgid "_Login"
msgstr "Prihlásiť"
#: pidgin/gtkblist.c:5814
#, c-format
msgid ""
"<span weight='bold' size='larger'>Welcome to %s!</span>\n"
"\n"
"You have no accounts enabled. Enable your IM accounts from the <b>Accounts</"
"b> window at <b>Accounts⇨Manage Accounts</b>. Once you enable accounts, "
"you'll be able to sign on, set your status, and talk to your friends."
msgstr ""
"<span weight='bold' size='larger'>Vitajte v programe %s!</span>\n"
"\n"
"Zatiaľ nemáte zapnuté žiadne IM účty. Zapnete ich v okne <b>Účty</b> ktoré "
"nájdete v ponuke <b>Účty⇨Spravovať účty</b>. Keď aktivujete váš účet, budete "
"sa môcť prihlásiť, zmeniť svoj status a písať si so svojimi priateľmi."
#: pidgin/gtkblist.c:6999
msgid "Add a buddy.\n"
msgstr "Pridať priateľa.\n"
#: pidgin/gtkblist.c:7014
msgid "Buddy's _username:"
msgstr "_Používateľské meno priateľa:"
#: pidgin/gtkblist.c:7031
msgid "(Optional) A_lias:"
msgstr "(Voliteľné) _Prezývka:"
#: pidgin/gtkblist.c:7042
msgid "(Optional) _Invite message:"
msgstr ""
#: pidgin/gtkblist.c:7047
msgid "Add buddy to _group:"
msgstr "Pridať priateľa do sk_upiny:"
#: pidgin/gtkblist.c:7156
msgid "This protocol does not support chat rooms."
msgstr "Tento protokol nepodporuje miestnosti chatu."
#: pidgin/gtkblist.c:7175
msgid ""
"You are not currently signed on with any protocols that have the ability to "
"chat."
msgstr "Momentálne nie ste prihlásený na protokole, ktorý by podporoval chat."
#: pidgin/gtkblist.c:7184
msgid ""
"Please enter an alias, and the appropriate information about the chat you "
"would like to add to your buddy list.\n"
msgstr ""
"Prosím, zadajte prezývku a príslušné informácie o chate, ktorý chcete pridať "
"do vášho zoznamu priateľov.\n"
#: pidgin/gtkblist.c:7205
msgid "A_lias:"
msgstr "P_rezývka:"
#: pidgin/gtkblist.c:7212
msgid "_Group:"
msgstr "_Skupina:"
#: pidgin/gtkblist.c:7216
msgid "Automatically _join when account connects"
msgstr ""
#: pidgin/gtkblist.c:7217
msgid "_Remain in chat after window is closed"
msgstr ""
#: pidgin/gtkblist.c:7240
msgid "Please enter the name of the group to be added."
msgstr "Prosím, zadajte názov skupiny ktorú chcete pridať."
#: pidgin/gtkblist.c:8030
msgid "Enable Account"
msgstr "Povoliť účet"
#: pidgin/gtkblist.c:8111
msgid "_Edit Account"
msgstr "_Upraviť účet"
#: pidgin/gtkblist.c:8129
msgid "Set _Mood..."
msgstr "Nastaviť _náladu..."
#: pidgin/gtkblist.c:8167 pidgin/gtkconv.c:2908
msgid "No actions available"
msgstr "Nie sú dostupné žiadne akcie"
#: pidgin/gtkblist.c:8174
msgid "_Disable"
msgstr "_Vypnúť"
#: pidgin/gtkconv.c:345
msgid "Unsafe debugging is now disabled."
msgstr ""
#: pidgin/gtkconv.c:350
msgid "Unsafe debugging is now enabled."
msgstr ""
#: pidgin/gtkconv.c:359
msgid "Verbose debugging is now disabled."
msgstr ""
#: pidgin/gtkconv.c:364
msgid "Verbose debugging is now enabled."
msgstr ""
#: pidgin/gtkconv.c:371
#, fuzzy
msgid "Supported debug options are: plugins, version, unsafe, verbose"
msgstr "Podporované ladiace voľby sú: plugins version"
#: pidgin/gtkconv.c:434
#, fuzzy
msgid ""
"Use \"/help &lt;command&gt;\" for help with a specific command.<br/>The "
"following commands are available in this context:<br/>"
msgstr ""
"Pomocníka ku vybranému príkazu zobrazíte zadaním „/help &lt;príkaz&gt;“.\n"
"V tomto kontexte sú dostupné nasledujúce príkazy:\n"
#: pidgin/gtkconv.c:530
msgid "Unknown command."
msgstr "Neznámy príkaz."
#: pidgin/gtkconv.c:793
#, c-format
msgid "<h1>Conversation with %s</h1>\n"
msgstr "<h1>Rozhovor s %s</h1>\n"
#: pidgin/gtkconv.c:830
msgid "Save Conversation"
msgstr "Uložiť rozhovor"
#: pidgin/gtkconv.c:1342
msgid "Un-Ignore"
msgstr "Neignorovať"
#: pidgin/gtkconv.c:1346
msgid "Ignore"
msgstr "Ignorovať"
#: pidgin/gtkconv.c:2230
msgid "Unable to save icon file to disk."
msgstr "Nepodarilo sa uložiť súbor ikony na disk."
#: pidgin/gtkconv.c:2326
msgid "Save Icon"
msgstr "Uložiť ikonu"
#: pidgin/gtkconv.c:2388
msgid "Animate"
msgstr "Animovať"
#: pidgin/gtkconv.c:2397
msgid "Hide Icon"
msgstr "Skryť ikonu"
#: pidgin/gtkconv.c:2400
msgid "Save Icon As..."
msgstr "Uložiť ikonu ako..."
#: pidgin/gtkconv.c:2405 pidgin/gtkconv.c:2409
msgid "Set Custom Icon..."
msgstr "Nastaviť vlastnú ikonu..."
#: pidgin/gtkconv.c:2414
msgid "Change Size"
msgstr "Zmeniť veľkosť"
#: pidgin/gtkconv.c:2562
msgid "Show All"
msgstr "Zobraziť všetko"
#: pidgin/gtkconv.c:3210
msgid "User is typing..."
msgstr "Používateľ píše..."
#: pidgin/gtkconv.c:3282
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%s has stopped typing"
msgstr ""
"\n"
"používateľ %s prestal písať"
#: pidgin/gtkconv.c:3495 pidgin/gtkconv.c:7315
msgid "S_end To"
msgstr "Odoslať do"
#: pidgin/gtkconv.c:4140
msgid "0 people in room"
msgstr "V miestnosti je 0 osôb"
#: pidgin/gtkconv.c:4998 pidgin/gtkconv.c:5112
#, c-format
msgid "%d person in room"
msgid_plural "%d people in room"
msgstr[0] "V miestnosti je %d osôb"
msgstr[1] "V miestnosti je %d osoba"
msgstr[2] "V miestnosti sú %d osoby"
#: pidgin/gtkconv.c:5507 pidgin/gtkstatusbox.c:636
msgid "Typing"
msgstr "Píše"
#: pidgin/gtkconv.c:5511
msgid "Stopped Typing"
msgstr "Prestal písať"
#: pidgin/gtkconv.c:5514
msgid "Nick Said"
msgstr "Používateľ napísal"
#: pidgin/gtkconv.c:5517
msgid "Unread Messages"
msgstr "Neprečítané správy"
#: pidgin/gtkconv.c:5523
msgid "New Event"
msgstr "Nová udalosť"
#: pidgin/gtkconv.c:6261
msgid ""
"The account has disconnected and you are no longer in this chat. You will "
"automatically rejoin the chat when the account reconnects."
msgstr ""
#: pidgin/gtkconv.c:6718
msgid "clear: Clears all conversation scrollbacks."
msgstr "clear: Vyčistí všetky záznamy rozhovoru."
#: pidgin/gtkconv.c:6991
msgid "Confirm close"
msgstr "Potvrdenie uzavrenia"
#: pidgin/gtkconv.c:7023
msgid "You have unread messages. Are you sure you want to close the window?"
msgstr "Máte neprečítané správy. Naozaj chcete zavrieť toto okno?"
#: pidgin/gtkconv.c:8085
msgid "Close other tabs"
msgstr "Zavrieť ostatné karty"
#: pidgin/gtkconv.c:8091
msgid "Close all tabs"
msgstr "Zavrieť všetky karty"
#: pidgin/gtkconv.c:8099
msgid "Detach this tab"
msgstr "Odpojiť túto kartu"
#: pidgin/gtkconv.c:8105
msgid "Close this tab"
msgstr "Zavrieť túto kartu"
#: pidgin/gtkconv.c:8309
msgid "Close conversation"
msgstr "Zavrieť rozhovor"
#: pidgin/gtkconv.c:8951
msgid "Last created window"
msgstr "Naposledy otvorené okno"
#: pidgin/gtkconv.c:8953
msgid "Separate IM and Chat windows"
msgstr "Oddeľovať okná správ a chatov"
#: pidgin/gtkconv.c:8955 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:78
msgid "New window"
msgstr "V novom okne"
#: pidgin/gtkconv.c:8957
msgid "By group"
msgstr "Podľa skupiny"
#: pidgin/gtkconv.c:8959
msgid "By account"
msgstr "Podľa účtu"
#: pidgin/gtkdialogs.c:168
#, c-format
msgid "%s Plugin Information"
msgstr ""
#: pidgin/gtkdialogs.c:178 pidgin/pidgindebugplugininfo.c:75
msgid "Plugin Information"
msgstr ""
#: pidgin/gtkdialogs.c:284
#, fuzzy
msgid "Invalid username"
msgstr "Neplatná prezývka"
#: pidgin/gtkdialogs.c:301 pidgin/gtkdialogs.c:442 pidgin/gtkdialogs.c:520
msgid "_Name"
msgstr "_Meno"
#: pidgin/gtkdialogs.c:307 pidgin/gtkdialogs.c:447 pidgin/gtkdialogs.c:525
msgid "_Account"
msgstr "Úč_et"
#: pidgin/gtkdialogs.c:456
msgid "Get User Info"
msgstr "Zobraziť podrobnosti o používateľovi"
#: pidgin/gtkdialogs.c:457
msgid ""
"Please enter the username or alias of the person whose info you would like "
"to view."
msgstr ""
"Prosím, zadajte meno používateľa alebo prezývku osoby ktorej informácie si "
"chcete pozrieť."
#: pidgin/gtkdialogs.c:545
msgid "View User Log"
msgstr "Zobraziť záznam používateľa"
#: pidgin/gtkdialogs.c:566
#, c-format
msgid "Enter an alias for %s."
msgstr "Zadajte prezývku pre kontakt %s."
#: pidgin/gtkdialogs.c:568
msgid "Alias Buddy"
msgstr "Prezývka priateľa"
#: pidgin/gtkdialogs.c:593
msgid "Alias Chat"
msgstr "Prezývka pre chat"
#: pidgin/gtkdialogs.c:594
msgid "Enter an alias for this chat."
msgstr "Zadajte prezývku pre tento chat."
#: pidgin/gtkdialogs.c:636
#, c-format
msgid ""
"You are about to remove the contact containing %s and %d other buddy from "
"your buddy list. Do you want to continue?"
msgid_plural ""
"You are about to remove the contact containing %s and %d other buddies from "
"your buddy list. Do you want to continue?"
msgstr[0] ""
"Zo zoznamu priateľov sa chystáte odstrániť kontakt obsahujúci %s a %d "
"ďalších priateľov. Chcete pokračovať?"
msgstr[1] ""
"Zo zoznamu priateľov sa chystáte odstrániť kontakt obsahujúci %s a %d "
"ďalšieho priateľa. Chcete pokračovať?"
msgstr[2] ""
"Zo zoznamu priateľov sa chystáte odstrániť kontakt obsahujúci %s a %d "
"ďalších priateľov. Chcete pokračovať?"
#: pidgin/gtkdialogs.c:644
msgid "Remove Contact"
msgstr "Odstrániť kontakt"
#: pidgin/gtkdialogs.c:647
msgid "_Remove Contact"
msgstr "Odst_rániť kontakt"
#: pidgin/gtkdialogs.c:678
#, c-format
msgid ""
"You are about to merge the group called %s into the group called %s. Do you "
"want to continue?"
msgstr "Skupinu %s sa chystáte pripojiť do skupiny %s. Chcete pokračovať?"
#: pidgin/gtkdialogs.c:685
msgid "Merge Groups"
msgstr "Spojenie skupín"
#: pidgin/gtkdialogs.c:688
msgid "_Merge Groups"
msgstr "_Spojiť skupiny"
#: pidgin/gtkdialogs.c:738
#, c-format
msgid ""
"You are about to remove the group %s and all its members from your buddy "
"list. Do you want to continue?"
msgstr ""
"Chystáte sa odstrániť skupinu %s a všetkých jej členov z vášho zoznamu "
"priateľov. Chcete pokračovať?"
#: pidgin/gtkdialogs.c:741
msgid "Remove Group"
msgstr "Odstrániť skupinu"
#: pidgin/gtkdialogs.c:744
msgid "_Remove Group"
msgstr "_Odstrániť skupinu"
#: pidgin/gtkdialogs.c:777
#, c-format
msgid ""
"You are about to remove %s from your buddy list. Do you want to continue?"
msgstr ""
"Chystáte sa odstrániť používateľa %s z vášho zoznamu priateľov. Chcete "
"pokračovať?"
#: pidgin/gtkdialogs.c:780
msgid "Remove Buddy"
msgstr "Odstrániť priateľa"
#: pidgin/gtkdialogs.c:783
msgid "_Remove Buddy"
msgstr "Odstrániť _priateľa"
#: pidgin/gtkdialogs.c:804
#, c-format
msgid ""
"You are about to remove the chat %s from your buddy list. Do you want to "
"continue?"
msgstr ""
"Chystáte sa odstrániť chat %s z vášho zoznamu priateľov. Chcete pokračovať?"
#: pidgin/gtkdialogs.c:807
msgid "Remove Chat"
msgstr "Odstrániť chat"
#: pidgin/gtkdialogs.c:809
msgid "_Remove Chat"
msgstr "Odstrániť _chat"
#: pidgin/gtkdocklet.c:174
msgid "Right-click for more unread messages...\n"
msgstr ""
"Ďalšie neprečítané správy zobrazíte kliknutím pravým tlačidlom myši...\n"
#: pidgin/gtkdocklet.c:541
msgid "_Change Status"
msgstr "_Zmeniť status"
#: pidgin/gtkdocklet.c:561 pidgin/gtkstatusbox.c:1020
msgid "Do not disturb"
msgstr "Nerušiť"
#: pidgin/gtkdocklet.c:565 pidgin/gtkstatusbox.c:1021
msgid "Invisible"
msgstr "Neviditeľný"
#: pidgin/gtkdocklet.c:690
msgid "Show Buddy _List"
msgstr "Zobraziť z_oznam priateľov"
#: pidgin/gtkdocklet.c:695
msgid "_Unread Messages"
msgstr "_Neprečítané správy"
#: pidgin/gtkdocklet.c:716
msgid "New _Message..."
msgstr "Nová _správa..."
#: pidgin/gtkdocklet.c:733
msgid "_Accounts"
msgstr "Úč_ty"
#: pidgin/gtkdocklet.c:735
msgid "Plu_gins"
msgstr "Mo_duly"
#: pidgin/gtkdocklet.c:738
msgid "Pr_eferences"
msgstr "Nas_tavenia"
#: pidgin/gtkdocklet.c:744
msgid "Mute _Sounds"
msgstr "Vypnúť _zvuky"
#: pidgin/gtkdocklet.c:756
msgid "_Quit"
msgstr "_Ukončiť"
#: pidgin/gtkmedia.c:590
msgid "Media error"
msgstr ""
#: pidgin/gtkmedia.c:634
#, c-format
msgid "%s wishes to start an audio/video session with you."
msgstr "%s si želá s vami založiť video/zvukové sedenie."
#: pidgin/gtkmedia.c:640
#, c-format
msgid "%s wishes to start a video session with you."
msgstr "%s si želá s vami založiť video sedenie."
#: pidgin/gtkmedia.c:646
msgid "Incoming Call"
msgstr "Prichádzajúci hovor"
#: pidgin/gtkmedia.c:909
msgid "_Hold"
msgstr ""
#: pidgin/gtkmedia.c:976 pidgin/resources/Debug/debug.ui:132
msgid "_Pause"
msgstr "_Pozastaviť"
#: pidgin/gtkmedia.c:994
msgid "_Mute"
msgstr ""
#: pidgin/gtkmedia.c:1080
#, fuzzy
msgid "Call in progress"
msgstr "Prebieha hovor."
#: pidgin/gtknotify.c:804
#, c-format
msgid "%s has %d new message."
msgid_plural "%s has %d new messages."
msgstr[0] "Používateľ %s má %d nových správ."
msgstr[1] "Používateľ %s má %d novú správu."
msgstr[2] "Používateľ %s má %d nové správy."
#: pidgin/gtknotify.c:835
#, c-format
msgid "<b>%d new email.</b>"
msgid_plural "<b>%d new emails.</b>"
msgstr[0] "<b>%d nových e-mailov.</b>"
msgstr[1] "<b>%d nový e-mail.</b>"
msgstr[2] "<b>%d nové e-maily.</b>"
#: pidgin/gtknotify.c:1262
#, c-format
msgid "The browser command \"%s\" is invalid."
msgstr "Príkaz prehliadača „%s“ je chybný."
#: pidgin/gtknotify.c:1264 pidgin/gtknotify.c:1300 pidgin/gtknotify.c:1458
msgid "Unable to open URL"
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť URL"
#: pidgin/gtknotify.c:1297
#, c-format
msgid "Error launching \"%s\": %s"
msgstr "Chyba počas spúšťania „%s“: %s"
#: pidgin/gtknotify.c:1459
msgid ""
"The 'Manual' browser command has been chosen, but no command has been set."
msgstr "Vybrali ste možnosť „Ručne“, ale nenastavili ste príkaz prehliadača."
#: pidgin/gtknotify.c:1468
msgid "Unable to open URL: the 'Manual' browser command seems invalid."
msgstr ""
#: pidgin/gtknotify.c:1543
msgid "No message"
msgstr "Žiadna správa"
#: pidgin/gtknotify.c:1616
msgid "Open All Messages"
msgstr "Otvoriť všetky správy"
#: pidgin/gtknotify.c:1648
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">You have mail!</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Máte poštu!</span>"
#: pidgin/gtknotify.c:1651
msgid "New Pounces"
msgstr "Nové sledovania"
#: pidgin/gtknotify.c:1670
msgid "Dismiss"
msgstr "Odvolať"
#: pidgin/gtknotify.c:1707
msgid "Date"
msgstr "Dátum"
#: pidgin/gtknotify.c:1715
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">You have pounced!</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Vysledovali ste!</span>"
#: pidgin/gtkplugin.c:532
msgid "The following plugins will be unloaded."
msgstr "Nasledujúce moduly budú zastavené."
#: pidgin/gtkplugin.c:562
msgid "Multiple plugins will be unloaded."
msgstr "Bude zastavených viac modulov."
#: pidgin/gtkplugin.c:564
msgid "Unload Plugins"
msgstr "Zastaviť moduly"
#: pidgin/gtkplugin.c:585
msgid "Could not unload plugin"
msgstr "Nepodarilo sa vypnúť modul"
#: pidgin/gtkplugin.c:586
msgid ""
"The plugin could not be unloaded now, but will be disabled at the next "
"startup."
msgstr "Plugin nebol vypnutý teraz, ale bude vypnutý po najbližšom spustení."
#: pidgin/gtkplugin.c:597
#, fuzzy
msgid "Could not load plugin"
msgstr "Nepodarilo sa vypnúť modul"
#: pidgin/gtkplugin.c:738
#, c-format
msgid ""
"<span foreground=\"red\" weight=\"bold\">Error: %s\n"
"Check the plugin website for an update.</span>"
msgstr ""
"<span foreground=\"red\" weight=\"bold\">Chyba: %s\n"
"Na stránke modulu skúste nájsť novšiu verziu.</span>"
#: pidgin/gtkplugin.c:859
#, fuzzy
msgid "Authors"
msgstr "Autor"
#: pidgin/gtkplugin.c:860
msgid "Author"
msgstr "Autor"
#: pidgin/gtkplugin.c:943
msgid "<b>Written by:</b>"
msgstr "<b>Vytvoril:</b>"
#: pidgin/gtkplugin.c:965
msgid "<b>Web site:</b>"
msgstr "<b>Web stránka:</b>"
#: pidgin/gtkplugin.c:975
msgid "<b>Filename:</b>"
msgstr "<b>Meno súboru:</b>"
#: pidgin/gtkplugin.c:1001
msgid "Configure Pl_ugin"
msgstr "Nastaviť Mod_ul"
#: pidgin/gtkplugin.c:1061
msgid "<b>Plugin Details</b>"
msgstr "<b>Podrobnosti o module</b>"
#: pidgin/gtkpounce.c:160
msgid "Select a file"
msgstr "Vyberte súbor"
#: pidgin/gtkpounce.c:568
msgid "Modify Buddy Pounce"
msgstr "Upraviť sledovanie priateľa"
#: pidgin/gtkpounce.c:589 pidgin/gtkroomlist.c:560
#: pidgin/plugins/disco/resources/disco.ui:134
msgid "_Account:"
msgstr "_Účet:"
#: pidgin/gtkpounce.c:609
msgid "_Buddy name:"
msgstr "_Meno priateľa:"
#: pidgin/gtkpounce.c:643
msgid "Si_gns on"
msgstr "_Prihlási sa"
#: pidgin/gtkpounce.c:645
msgid "Signs o_ff"
msgstr "_Odhlási sa"
#: pidgin/gtkpounce.c:647
msgid "Goes a_way"
msgstr "Stane sa neprítomný"
#: pidgin/gtkpounce.c:649
msgid "Ret_urns from away"
msgstr "Prestane byť neprítomný"
#: pidgin/gtkpounce.c:651
msgid "Becomes _idle"
msgstr "Stane sa _nečinným"
#: pidgin/gtkpounce.c:653
msgid "Is no longer i_dle"
msgstr "Prestane byť n_ečinný"
#: pidgin/gtkpounce.c:655
msgid "Starts _typing"
msgstr "Začne _písať"
#: pidgin/gtkpounce.c:657
msgid "P_auses while typing"
msgstr "Preruší pís_anie"
#: pidgin/gtkpounce.c:659
msgid "Stops t_yping"
msgstr "Prestane pí_sať"
#: pidgin/gtkpounce.c:661
msgid "Sends a _message"
msgstr "Pošle _správu"
#: pidgin/gtkpounce.c:705
msgid "Ope_n an IM window"
msgstr "Ot_voriť okno správ"
#: pidgin/gtkpounce.c:707
msgid "_Pop up a notification"
msgstr "_Zobraziť upozornenie"
#: pidgin/gtkpounce.c:709
msgid "Send a _message"
msgstr "Odoslať _správu"
#: pidgin/gtkpounce.c:711
msgid "E_xecute a command"
msgstr "Spustiť _príkaz"
#: pidgin/gtkpounce.c:713
msgid "P_lay a sound"
msgstr "Prehrať _zvuk"
#: pidgin/gtkpounce.c:721
msgid "Brows_e..."
msgstr "P_rehľadávať..."
#: pidgin/gtkpounce.c:725
msgid "Br_owse..."
msgstr "Prehľadávať..."
#: pidgin/gtkpounce.c:726 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2909
msgid "Pre_view"
msgstr "_Náhľad"
#: pidgin/gtkpounce.c:870
msgid "P_ounce only when my status is not Available"
msgstr "Sledovať, len ak som neprítomný"
#: pidgin/gtkpounce.c:875
msgid "_Recurring"
msgstr "_Opakujúce sa"
#: pidgin/gtkpounce.c:1294
msgid "Pounce Target"
msgstr "Cieľ sledovania"
#: pidgin/gtkpounce.c:1469
msgid "Started typing"
msgstr "Začal písať"
#: pidgin/gtkpounce.c:1471
msgid "Paused while typing"
msgstr "Preruší písanie"
#: pidgin/gtkpounce.c:1473
msgid "Signed on"
msgstr "Prihlásil sa"
#: pidgin/gtkpounce.c:1475
msgid "Returned from being idle"
msgstr "Prestane byť nečinný"
#: pidgin/gtkpounce.c:1477
msgid "Returned from being away"
msgstr "Prestane byť neprítomný"
#: pidgin/gtkpounce.c:1479
msgid "Stopped typing"
msgstr "Prestal písať"
#: pidgin/gtkpounce.c:1481
msgid "Signed off"
msgstr "Odhlásil sa"
#: pidgin/gtkpounce.c:1483
msgid "Became idle"
msgstr "Stane sa nečinný"
#: pidgin/gtkpounce.c:1485
msgid "Went away"
msgstr "Stane sa neprítomný"
#: pidgin/gtkpounce.c:1487
msgid "Sent a message"
msgstr "Odoslal správu"
#: pidgin/gtkpounce.c:1488
msgid "Unknown.... Please report this!"
msgstr "Neznáme... Oznámte to, prosím!"
#: pidgin/gtkprefs.c:929
msgid "(Custom)"
msgstr "(Vlastné)"
#: pidgin/gtkprefs.c:941
msgid "none"
msgstr "žiadne"
#: pidgin/gtkprefs.c:941 pidgin/gtkprefs.c:989 pidgin/gtkprefs.c:1111
#: pidgin/gtkprefs.c:1119
msgid "Penguin Pimps"
msgstr "Autori Pidginu"
#: pidgin/gtkprefs.c:942
msgid "Selecting this disables graphical emoticons."
msgstr "Vyberte túto možnosť, ak nechcete grafických smajlíkov."
#: pidgin/gtkprefs.c:990
msgid "The default Pidgin sound theme"
msgstr "Štandardná zvuková téma programu Pidgin"
#: pidgin/gtkprefs.c:1112
msgid "The default Pidgin buddy list theme"
msgstr "Štandardná téma zoznamu priateľov programu Pidgin"
#: pidgin/gtkprefs.c:1120
msgid "The default Pidgin status icon theme"
msgstr "Štandardná téma stavových ikon programu Pidgin"
#: pidgin/gtkprefs.c:1272 pidgin/gtkprefs.c:1281
msgid "Theme failed to unpack."
msgstr "Nepodarilo sa rozbaliť tému."
#: pidgin/gtkprefs.c:1330 pidgin/gtkprefs.c:1382
msgid "Theme failed to load."
msgstr "Nepodarilo sa načítať tému."
#: pidgin/gtkprefs.c:1385
msgid "Theme failed to copy."
msgstr "Nepodarilo sa skopírovať tému."
#: pidgin/gtkprefs.c:1932
msgid "Cannot start proxy configuration program."
msgstr "Nebolo možné spustiť program na nastavenie proxy."
#: pidgin/gtkprefs.c:1944
msgid "Cannot start browser configuration program."
msgstr "Nebolo možné spustiť program na nastavenie prehliadača."
#: pidgin/gtkprefs.c:1978
msgid "Disabled"
msgstr "Vypnuté"
#: pidgin/gtkprefs.c:1980
#, c-format
msgid "Use _automatically detected IP address: %s"
msgstr "Použiť _automaticky zistenú IP adresu: %s"
#: pidgin/gtkprefs.c:2102
msgid "Manual"
msgstr "Vlastné"
#: pidgin/gtkprefs.c:2449 pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:624
msgid "_Apply"
msgstr "_Použiť"
#: pidgin/gtkprefs.c:2475
#, fuzzy
msgid "Failed to set new keyring"
msgstr "Nepodarilo sa získať názov: %s"
#: pidgin/gtkprefs.c:2499
msgid "Selected keyring is disabled"
msgstr ""
#: pidgin/gtkprefs.c:2703
msgid "Sound Selection"
msgstr "Výber zvuku"
#: pidgin/gtkprefs.c:3020
msgid "DROP"
msgstr ""
#: pidgin/gtkprefs.c:3095 pidgin/gtkprefs.c:3119
#, c-format
msgid "Silence threshold: %d%%"
msgstr ""
#: pidgin/gtkprefs.c:3465
#, fuzzy
msgid "Voice/Video"
msgstr "Nastavenia hlasu a obrazu"
#: pidgin/gtkprivacy.c:342
msgid "Privacy"
msgstr "Súkromie"
#: pidgin/gtkprivacy.c:352
msgid "Changes to privacy settings take effect immediately."
msgstr "Zmeny v nastavení súkromia sa prejavia okamžite."
#: pidgin/gtkprivacy.c:360
msgid "Set privacy for:"
msgstr "Nastaviť súkromie pre:"
#: pidgin/gtkprivacy.c:405
msgid "Remove Al_l"
msgstr "Odstrániť _všetko"
#: pidgin/gtkprivacy.c:491 pidgin/gtkprivacy.c:508
msgid "Permit User"
msgstr "Povoliť používateľa"
#: pidgin/gtkprivacy.c:492
msgid "Type a user you permit to contact you."
msgstr "Zadajte používateľa, ktorému povoľujete kontaktovať vás."
#: pidgin/gtkprivacy.c:493
msgid "Please enter the name of the user you wish to be able to contact you."
msgstr ""
"Zadajte, prosím, meno používateľa, ktorému chcete dovoliť kontaktovať vás."
#: pidgin/gtkprivacy.c:496 pidgin/gtkprivacy.c:511
msgid "_Permit"
msgstr "_Povoliť"
#: pidgin/gtkprivacy.c:502
#, c-format
msgid "Allow %s to contact you?"
msgstr "Povoliť používateľovi %s kontaktovať vás?"
#: pidgin/gtkprivacy.c:504
#, c-format
msgid "Are you sure you wish to allow %s to contact you?"
msgstr "Ste si istý, že chcete povoliť používateľovi %s kontaktovať vás?"
#: pidgin/gtkprivacy.c:532 pidgin/gtkprivacy.c:546
msgid "Block User"
msgstr "Blokovať používateľa"
#: pidgin/gtkprivacy.c:533
msgid "Type a user to block."
msgstr "Zadajte používateľa, ktorého blokovať"
#: pidgin/gtkprivacy.c:534
msgid "Please enter the name of the user you wish to block."
msgstr "Zadajte, prosím, meno používateľa, ktorého chcete blokovať."
#: pidgin/gtkprivacy.c:542
#, c-format
msgid "Block %s?"
msgstr "Zablokovať používateľa %s?"
#: pidgin/gtkprivacy.c:544
#, c-format
msgid "Are you sure you want to block %s?"
msgstr "Ste si istý, že chcete zablokovať používateľa %s?"
#: pidgin/gtkrequest.c:472
#, fuzzy
msgid "_Help"
msgstr "/_Pomocník"
#: pidgin/gtkrequest.c:905
msgid "Please wait"
msgstr ""
#: pidgin/gtkrequest.c:2403 pidgin/gtkutils.c:1967
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:43
#, fuzzy
msgid "_Open"
msgstr "_Otvoriť odkaz"
#: pidgin/gtkrequest.c:2470
msgid "Select Folder..."
msgstr "Vyberte priečinok..."
#: pidgin/gtkrequest.c:2471
msgid "_OK"
msgstr "_OK"
#: pidgin/gtkroomlist.c:583
msgid "_Get List"
msgstr "_Získať zoznam"
#: pidgin/gtkroomlist.c:591
msgid "_Add Chat"
msgstr "Pridať chat"
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:305
msgid "Are you sure you want to delete the selected saved statuses?"
msgstr "Naozaj chcete odstrániť tieto uložené statusy?"
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:579 pidgin/gtksavedstatuses.c:1211
msgid "_Use"
msgstr "_Použiť"
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:723
msgid "Title already in use. You must choose a unique title."
msgstr "Titulok sa už používa. Musíte vybrať jedinečný titulok."
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:936
msgid "Different"
msgstr "Odlišný"
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:1132
msgid "_Title:"
msgstr "_Titulok:"
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:1140 pidgin/gtksavedstatuses.c:1427
msgid "_Status:"
msgstr "_Status:"
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:1146 pidgin/gtksavedstatuses.c:1461
msgid "_Message:"
msgstr "_Správa:"
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:1165
msgid "Use a _different status for some accounts"
msgstr "Pre niektoré účty používať odlišný status"
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:1218
msgid "Sa_ve and Use"
msgstr ""
#: pidgin/gtksavedstatuses.c:1411
#, c-format
msgid "Status for %s"
msgstr "Status pre %s"
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:188 pidgin/gtksmiley-manager.c:234
msgid "Custom Smiley"
msgstr "Vlastný smajlík"
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:232
#, c-format
msgid ""
"A custom smiley for '%s' already exists. Please use a different shortcut."
msgstr "Vlastný smajlík pre '%s' už existuje. Prosím vyberte inú skratku."
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:235
msgid "Duplicate Shortcut"
msgstr "Duplicitná skratka"
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:327
msgid "Edit Smiley"
msgstr "Upraviť smajlíka"
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:327
msgid "Add Smiley"
msgstr "Pridať smajlíka"
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:356
msgid "_Image:"
msgstr "O_brázok:"
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:379
msgid "S_hortcut text:"
msgstr "Text o_dkazu:"
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:673
msgid "Smiley"
msgstr "Smajlík"
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:682
msgid "Shortcut Text"
msgstr "Text odkazu"
#: pidgin/gtksmiley-manager.c:770
msgid "Custom Smiley Manager"
msgstr "Správca vlastných smajlíkov"
#: pidgin/gtkstatusbox.c:307
msgid "Select Buddy Icon"
msgstr "Vybrať ikonu priateľa"
#: pidgin/gtkstatusbox.c:391
msgid "Click to change your buddyicon for this account."
msgstr "Kliknutím zmeníte vašu ikonu pre tento účet."
#: pidgin/gtkstatusbox.c:392
msgid "Click to change your buddyicon for all accounts."
msgstr "Kliknutím zmeníte vašu ikonu pre všetky účty."
#: pidgin/gtkstatusbox.c:640
msgid "Waiting for network connection"
msgstr "Čaká sa na sieťové pripojenie"
#: pidgin/gtkstatusbox.c:1028
msgid "New status..."
msgstr "Nový status..."
#: pidgin/gtkstatusbox.c:1029
msgid "Saved statuses..."
msgstr "Uložené statusy..."
#: pidgin/gtkstatusbox.c:1643
msgid "Status Selector"
msgstr "Prepínač statusu"
#: pidgin/gtkutils.c:1087 pidgin/gtkutils.c:1114
#, c-format
msgid "The following error has occurred loading %s: %s"
msgstr "Počas načítavania %s sa vyskytla nasledujúca chyba: %s"
#: pidgin/gtkutils.c:1090 pidgin/gtkutils.c:1116
msgid "Failed to load image"
msgstr "Nepodarilo sa načítať obrázok"
#: pidgin/gtkutils.c:1192 pidgin/gtkutils.c:1205 pidgin/gtkutils.c:1212
msgid "You have dragged an image"
msgstr "Vložili ste obrázok"
#: pidgin/gtkutils.c:1193
msgid ""
"You can send this image as a file transfer, embed it into this message, or "
"use it as the buddy icon for this user."
msgstr ""
"Tento obrázok môžete odoslať cez prenos súborov, vložiť ho do správy alebo "
"použiť ako ikonu priateľa pre tohto používateľa."
#: pidgin/gtkutils.c:1200 pidgin/gtkutils.c:1220
msgid "Set as buddy icon"
msgstr "Nastaviť ako ikonu priateľa"
#: pidgin/gtkutils.c:1201 pidgin/gtkutils.c:1221
msgid "Send image file"
msgstr "Odoslať obrázok ako súbor"
#: pidgin/gtkutils.c:1202 pidgin/gtkutils.c:1221
msgid "Insert in message"
msgstr "Vložiť do správy"
#: pidgin/gtkutils.c:1206
msgid "Would you like to set it as the buddy icon for this user?"
msgstr "Chcete nastaviť obrázok ako ikonu priateľa?"
#: pidgin/gtkutils.c:1213
msgid ""
"You can send this image as a file transfer, or use it as the buddy icon for "
"this user."
msgstr ""
"Tento obrázok môžete odoslať cez prenos súborov alebo ho použiť ako ikonu "
"pre tohto priateľa."
#: pidgin/gtkutils.c:1214
msgid ""
"You can insert this image into this message, or use it as the buddy icon for "
"this user"
msgstr ""
"Tento obrázok môžete vložiť do správy alebo ho použiť ako ikonu pre tohto "
"priateľa."
#: pidgin/gtkutils.c:1297
msgid "Cannot send launcher"
msgstr "Nepodarilo sa odoslať spúšťač"
#: pidgin/gtkutils.c:1298
msgid ""
"You dragged a desktop launcher. Most likely you wanted to send the target of "
"this launcher instead of this launcher itself."
msgstr ""
"Vložili ste spúšťač. Pravdepodobne ste chceli namiesto samotného spúšťača "
"odoslať súbor, na ktorý tento spúšťač odkazuje."
#: pidgin/gtkutils.c:1354
#, c-format
msgid "Cannot send folder %s."
msgstr "Nepodarilo sa odoslať priečinok %s."
#: pidgin/gtkutils.c:1355
#, c-format
msgid ""
"%s cannot transfer a folder. You will need to send the files within "
"individually."
msgstr ""
"Program %s nedokáže odoslať priečinok. Skúste posielať súbory v priečinku po "
"jednom."
#: pidgin/gtkutils.c:1936
#, c-format
msgid ""
"<b>File:</b> %s\n"
"<b>File size:</b> %s\n"
"<b>Image size:</b> %dx%d"
msgstr ""
"<b>Súbor:</b> %s\n"
"<b>Veľkosť súboru:</b> %s\n"
"<b>Veľkosť obrázka:</b> %dx%d"
#: pidgin/gtkutils.c:1967
msgid "Buddy Icon"
msgstr "Ikona priateľa"
#: pidgin/gtkutils.c:2175
#, c-format
msgid "The file '%s' is too large for %s. Please try a smaller image.\n"
msgstr "Súbor „%s“ je príliš veľký na %s. Prosím, skúste menší obrázok.\n"
#: pidgin/gtkutils.c:2177
msgid "Icon Error"
msgstr "Chyba ikony"
#: pidgin/gtkutils.c:2177
msgid "Could not set icon"
msgstr "Nepodarilo sa odoslať ikonu"
#: pidgin/gtkwhiteboard.c:482
msgid "Do you really want to clear?"
msgstr "Naozaj chcete vyprázdniť?"
#: pidgin/gtkwhiteboard.c:505
msgid "Save File"
msgstr "Uložiť súbor"
#: pidgin/gtkwhiteboard.c:531
#, fuzzy
msgid "Unable to save the file"
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor."
#: pidgin/gtkxfer.c:149
msgid "Not started"
msgstr "Nezačalo"
#: pidgin/gtkxfer.c:259
msgid "<b>Receiving As:</b>"
msgstr "<b>Prijíma sa ako:</b>"
#: pidgin/gtkxfer.c:261
msgid "<b>Receiving From:</b>"
msgstr "<b>Prijíma sa od:</b>"
#: pidgin/gtkxfer.c:265
msgid "<b>Sending To:</b>"
msgstr "<b>Odosiela sa ku:</b>"
#: pidgin/gtkxfer.c:267
msgid "<b>Sending As:</b>"
msgstr "<b>Odosiela sa ako:</b>"
#: pidgin/gtkxfer.c:460
msgid "There is no application configured to open this type of file."
msgstr "Pre otváranie tohto typu súboru nie je nastavená žiadna aplikácia."
#: pidgin/gtkxfer.c:466
msgid "An error occurred while opening the file."
msgstr "Pri otváraní súboru sa vyskytla chyba."
#: pidgin/gtkxfer.c:505
#, c-format
msgid "Error launching %s: %s"
msgstr "Chyba pri spúšťaní %s: %s"
#: pidgin/gtkxfer.c:514
#, c-format
msgid "Error running %s"
msgstr "Chyba pri spúšťaní %s"
#: pidgin/gtkxfer.c:515
#, c-format
msgid "Process returned error code %d"
msgstr "Proces vrátil chybový kód %d"
#: pidgin/libpidgin.c:460
#, c-format
msgid ""
"%s %s has segfaulted and attempted to dump a core file.\n"
"This is a bug in the software and has happened through\n"
"no fault of your own.\n"
"\n"
"If you can reproduce the crash, please notify the developers\n"
"by reporting a bug at:\n"
"%ssimpleticket/\n"
"\n"
"Please make sure to specify what you were doing at the time\n"
"and post the backtrace from the core file. If you do not know\n"
"how to get the backtrace, please read the instructions at\n"
"%swiki/GetABacktrace\n"
msgstr ""
"Program %s %s vrátil chybu segmentácie a pokúsil o výpis pamäte súboru "
"jadra.\n"
"Je to spôsobené chybou v programe, a stalo sa to aj bez vášho zavinenia.\n"
"\n"
"Ak dokážete túto chybu zopakovať, kontaktujte, prosím, vývojárov programu\n"
"tak, že nahlásite chybu na:\n"
"%ssimpleticket/\n"
"\n"
"V hlásení nezabudnite tiež napísať čo presne ste robili, a\n"
"vložte aj spätný výpis zo súboru jadra. Ak neviete, ako získať\n"
"spätný výpis, prečítajte si, prosím, návod na adrese:\n"
"%swiki/GetABacktrace\n"
#: pidgin/libpidgin.c:766
#, fuzzy
msgid "Exiting because another libpurple client is already running."
msgstr "Je spustený iný klient libpurple, ukončuje sa.\n"
#: pidgin/pidginabout.c:270 pidgin/resources/About/about.ui:271
msgid "Build Information"
msgstr "Informácie o zostave"
#: pidgin/pidginabout.c:295 pidgin/pidginabout.c:345
#, fuzzy
msgid "Purple Version"
msgstr "Osoba Purple"
#: pidgin/pidginabout.c:305 pidgin/pidginabout.c:355
msgid "GLib Version"
msgstr ""
#: pidgin/pidginabout.c:315 pidgin/pidginabout.c:365
msgid "GTK+ Version"
msgstr ""
#: pidgin/pidginabout.c:330
#, fuzzy
msgid "Runtime Information"
msgstr "Informácie o zostave"
#: pidgin/pidgindebug.c:156
msgid "Save Debug Log"
msgstr "Uložiť ladiaci záznam"
#: pidgin/pidgindebug.c:491
msgid "_Icon Only"
msgstr "Len _ikony"
#: pidgin/pidgindebug.c:492
msgid "_Text Only"
msgstr "Len _text"
#: pidgin/pidgindebug.c:493
msgid "_Both Icon & Text"
msgstr "O_boje, ikony aj text"
#: pidgin/pidginlog.c:294
msgid "Log Deletion Failed"
msgstr "Detekcia záznamov zlyhala"
#: pidgin/pidginlog.c:295
msgid "Check permissions and try again."
msgstr "Skontrolujte prístupové práva a skúste to znovu."
#: pidgin/pidginlog.c:339
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to permanently delete the log of the conversation with "
"%s which started at %s?"
msgstr ""
"Naozaj chcete natrvalo odstrániť záznam rozhovoru s používateľom %s, ktorá "
"začala %s?"
#: pidgin/pidginlog.c:350
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to permanently delete the log of the conversation in "
"%s which started at %s?"
msgstr ""
"Naozaj chcete natrvalo odstrániť záznam rozhovoru na %s, ktorá začala %s?"
#: pidgin/pidginlog.c:355
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to permanently delete the system log which started at "
"%s?"
msgstr "Naozaj chcete natrvalo odstrániť systémový záznam, ktorý začal %s?"
#: pidgin/pidginlog.c:373
msgid "Delete Log?"
msgstr "Odstrániť záznam?"
#: pidgin/pidginlog.c:399
msgid "Delete Log..."
msgstr "Odstrániť záznam..."
#: pidgin/pidgintooltip.c:120
msgid "Pidgin Tooltip"
msgstr "Pidgin bublina"
#: pidgin/plugins/cap/cap.c:442 pidgin/plugins/cap/cap.c:445
msgid "Response Probability:"
msgstr "Pravdepodobnosť odpovede:"
#: pidgin/plugins/cap/cap.c:735
msgid "Statistics Configuration"
msgstr "Konfigurácia štatistík"
#: pidgin/plugins/cap/cap.c:738
msgid "Maximum response timeout:"
msgstr "Najdlhší interval do odpovede:"
#: pidgin/plugins/cap/cap.c:741 pidgin/plugins/cap/cap.c:748
#: pidgin/plugins/cap/cap.c:755
msgid "minutes"
msgstr "minút"
#: pidgin/plugins/cap/cap.c:745
msgid "Maximum last-seen difference:"
msgstr "Maximálny naposledy videný rozdiel:"
#: pidgin/plugins/cap/cap.c:752
msgid "Threshold:"
msgstr "Prah:"
#: pidgin/plugins/contact_priority.c:94
msgid "Point values to use when..."
msgstr "Používať hodnoty bodov v prípade..."
#: pidgin/plugins/contact_priority.c:124
msgid ""
"The buddy with the <i>largest score</i> is the buddy who will have priority "
"in the contact.\n"
msgstr ""
"Priateľ s <i>najväčším skóre</i> je taký, čo bude mať prioritu pri "
"kontakte.\n"
#: pidgin/plugins/contact_priority.c:131
msgid "Use last buddy when scores are equal"
msgstr "Ak sú hodnotenia rovnaké, použiť posledného priateľa"
#: pidgin/plugins/contact_priority.c:136
msgid "Point values to use for account..."
msgstr "Hodnoty bodov, ktoré používať pre účet..."
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:239
msgid "Server name request"
msgstr "Požiadavka na meno serveru"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:239
msgid "Enter an XMPP Server"
msgstr "Zadajte XMPP server"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:240
msgid "Select an XMPP server to query"
msgstr "Vyberte XMPP server, ktorý kontaktovať"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:242
msgid "Find Services"
msgstr "Nájsť služby"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:297
msgid "Add to Buddy List"
msgstr "Pridať do zoznamu priateľov"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:467
msgid "Gateway"
msgstr "Brána"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:471
msgid "Directory"
msgstr "Priečinok"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:479
msgid "PubSub Collection"
msgstr "PubSub kolekcia"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:483
msgid "PubSub Leaf"
msgstr "PubSub list"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:487
msgid "Other"
msgstr "Iné"
#: pidgin/plugins/disco/gtkdisco.c:495
msgid ""
"\n"
"<b>Description:</b> "
msgstr ""
"\n"
"<b>Popis:</b> "
#: pidgin/plugins/disco/xmppdisco.c:513
msgid "Server does not exist"
msgstr "Server neexistuje"
#: pidgin/plugins/disco/xmppdisco.c:518
msgid "Server does not support service discovery"
msgstr "Server nepodporuje prieskum služieb"
#: pidgin/plugins/disco/xmppdisco.c:598
msgid "XMPP Service Discovery"
msgstr "XMPP prieskum služieb"
#: pidgin/plugins/disco/xmppdisco.c:649
#, fuzzy
msgid "XMPP protocol is not loaded."
msgstr "Modul protokolu XMPP"
#: pidgin/plugins/disco/resources/disco.ui:20
msgid "Service Discovery"
msgstr "Prieskum služieb"
#: pidgin/plugins/disco/resources/disco.ui:38 pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:73
#, fuzzy
msgid "_Stop"
msgstr "Zastaviť"
#: pidgin/plugins/disco/resources/disco.ui:54
msgid "_Browse"
msgstr "_Prehliadať"
#: pidgin/plugins/extplacement.c:92
msgid "Conversation Placement"
msgstr "Umiestňovanie rozhovorov"
#: pidgin/plugins/extplacement.c:96
msgid ""
"Note: The preference for \"New conversations\" must be set to \"By "
"conversation count\"."
msgstr ""
"Poznámka: Možnosť „Nové rozhovory“ musí byť nastavená na „Podľa počtu "
"rozhovorov“."
#: pidgin/plugins/extplacement.c:102
msgid "Number of conversations per window"
msgstr "Počet rozhovorov v jednom okne"
#: pidgin/plugins/extplacement.c:108
msgid "Separate IM and Chat windows when placing by number"
msgstr "Pri umiesťnovaní podľa čísla oddeľovať okná správ a chatov"
#: pidgin/plugins/extplacement.c:146
msgid "By conversation count"
msgstr "Podľa počtu rozhovorov"
#: pidgin/plugins/gestures/gestures.c:187
msgid "Mouse Gestures Configuration"
msgstr "Nastavenie ovládania pohybmi myši"
#: pidgin/plugins/gestures/gestures.c:193
msgid "Middle mouse button"
msgstr "Prostredné tlačidlo myši"
#: pidgin/plugins/gestures/gestures.c:194
msgid "Right mouse button"
msgstr "Pravé tlačidlo myši"
#: pidgin/plugins/gestures/gestures.c:204
msgid "_Visual gesture display"
msgstr "_Vizuálne zobrazovanie pohybov myši"
#: pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:140
msgid "Instant Messaging"
msgstr "Instant Messaging"
#: pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:447
msgid "Select a person from your address book below, or add a new person."
msgstr "Vyberte osobu z vášho adresára nižšie alebo pridajte novú osobu."
#: pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:490
#: pidgin/plugins/gevolution/assoc-buddy.c:379
#, fuzzy
msgid "C_lear"
msgstr "Vyčistiť"
#: pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:531
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:298
msgid "Group:"
msgstr "Skupina:"
#: pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:550
#: pidgin/plugins/gevolution/assoc-buddy.c:429
#, fuzzy
msgid "_New Person"
msgstr "Nová osoba"
#: pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:566
#, fuzzy
msgid "_Select Buddy"
msgstr "Vybrať priateľa"
#: pidgin/plugins/gevolution/assoc-buddy.c:337
msgid ""
"Select a person from your address book to add this buddy to, or create a new "
"person."
msgstr ""
"Vyberte osobu z vášho adresára, ku ktorej chcete pridať tohoto priateľa, "
"alebo vytvorte novú osobu."
#: pidgin/plugins/gevolution/assoc-buddy.c:445
msgid "_Associate Buddy"
msgstr "_Priradiť priateľa"
#: pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:253
#: pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:260
msgid "Unable to send email"
msgstr "Nepodarilo sa odoslať e-mail"
#: pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:254
msgid "The evolution executable was not found in the PATH."
msgstr "Spúšťač programu evolution nebol nájdený v premennej PATH."
#: pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:261
msgid "An email address was not found for this buddy."
msgstr "Nebola nájdená e-mailová adresa tohoto priateľa."
#: pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:287
msgid "Add to Address Book"
msgstr "Pridať do adresára"
#: pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:299
msgid "Send Email"
msgstr "Odoslať E-mail"
#: pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:379
msgid "Evolution Integration Configuration"
msgstr "Nastavenie integrácie s Evoulution"
#: pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:382
msgid "Select all accounts that buddies should be auto-added to."
msgstr "Vyberte všetky účty, ku ktorým sa majú automaticky pridávať priatelia."
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:244
msgid "New Person"
msgstr "Nová osoba"
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:258
msgid "Please enter the person's information below."
msgstr "Zadajte, prosím, informácie o osobe."
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:262
msgid "Please enter the buddy's username and account type below."
msgstr "Zadajte, prosím, používateľské meno priateľa a typ jeho účtu."
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:283
msgid "Account type:"
msgstr "Typ účtu:"
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:307
msgid "Optional information:"
msgstr "Nepovinné informácie:"
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:326
msgid "First name:"
msgstr "Krstné meno"
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:338
msgid "Last name:"
msgstr "Priezvisko:"
#: pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:358
msgid "Email:"
msgstr "E-mail:"
#: pidgin/plugins/gtkbuddynote.c:38
#, c-format
msgid ""
"\n"
"<b>Buddy Note</b>: %s"
msgstr ""
"\n"
"<b>Poznámka priateľa:</b> %s"
#: pidgin/plugins/imgupload.c:226
#, fuzzy
msgid "Uploading image"
msgstr "načítavanie modulu zlyhalo"
#: pidgin/plugins/imgupload.c:227
msgid "Please wait for image URL being retrieved..."
msgstr ""
#: pidgin/plugins/imgupload.c:357
msgid "Use image filename as link description"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/imgupload.c:365
msgid "Image Uploader"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/mailchk.c:145
msgid "Could not read $MAIL or /var/spool/mail/$USER\n"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:49
msgid ""
"A music messaging session has been requested. Please click the MM icon to "
"accept."
msgstr ""
"Boli ste požiadaní o reláciu Music Messaging. Ak súhlasíte, kliknite na "
"ikonu MM."
#: pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:50
msgid "Music messaging session confirmed."
msgstr "Relácia Music Messaging bolo potvrdené."
#: pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:404
msgid "Music Messaging"
msgstr "Music Messaging"
#: pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:405
msgid "There was a conflict in running the command:"
msgstr "Pri spúšťaní príkazu nastal konflikt:"
#: pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:515
msgid "Error Running Editor"
msgstr "Chyba pri spúšťaní editora"
#: pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:516
msgid "The following error has occurred:"
msgstr "Vyskytla sa nasledujúca chyba:"
#: pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:619
msgid "Music Messaging Configuration"
msgstr "Nastavenie Music Messagingu"
#: pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:623
msgid "Score Editor Path"
msgstr "Umiestnenie editora hodnotenia"
#: pidgin/plugins/notify.c:704
msgid "Notify For"
msgstr "Upozorňovať na"
#: pidgin/plugins/notify.c:708
msgid "_IM windows"
msgstr "Okná _správ"
#: pidgin/plugins/notify.c:716 pidgin/plugins/notify.c:742
msgid "\tS_ystem messages"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/notify.c:725
msgid "C_hat windows"
msgstr "Okná c_hatu"
#: pidgin/plugins/notify.c:733
msgid "\t_Only when someone says your username"
msgstr "\t_Len keď niekto vysloví vaše používateľské meno"
#: pidgin/plugins/notify.c:751
msgid "_Focused windows"
msgstr "_Aktívne okná"
#: pidgin/plugins/notify.c:759
msgid "Notification Methods"
msgstr "Spôsoby upozornenia"
#: pidgin/plugins/notify.c:766
msgid "Prepend _string into window title:"
msgstr "Pripojiť _reťazec pred nadpis okna:"
#: pidgin/plugins/notify.c:785
msgid "Insert c_ount of new messages into window title"
msgstr "Vložiť počet nových správ do nadpisu okna"
#: pidgin/plugins/notify.c:794
msgid "Insert count of new message into _X property"
msgstr "Vložiť počet nových správ do vlastnosti _X"
#: pidgin/plugins/notify.c:802
msgid "Set window manager \"_URGENT\" hint"
msgstr "Nastavať správcovi okien príznak „_URGENT“"
#: pidgin/plugins/notify.c:804
msgid "_Flash window"
msgstr "Okno _Flash"
#: pidgin/plugins/notify.c:813
msgid "R_aise conversation window"
msgstr "_Zdvihnúť okno rozhovoru"
#: pidgin/plugins/notify.c:823
msgid "_Present conversation window"
msgstr "_Ukázať okno rozhovoru"
#: pidgin/plugins/notify.c:831
msgid "Notification Removal"
msgstr "Odstránenie upozornenia"
#: pidgin/plugins/notify.c:836
msgid "Remove when conversation window _gains focus"
msgstr "Odstrániť, keď sa okno rozhovoru stane _aktívnym"
#: pidgin/plugins/notify.c:843
msgid "Remove when conversation window _receives click"
msgstr "Odstrániť, keď okno rozhovoru zaznamená _kliknutie"
#: pidgin/plugins/notify.c:851
msgid "Remove when _typing in conversation window"
msgstr "Odstrániť pri _písaní do okna rozhovoru"
#: pidgin/plugins/notify.c:859
msgid "Remove when a _message gets sent"
msgstr "Odstrániť po odoslaní správy"
#: pidgin/plugins/notify.c:868
msgid "Remove on switch to conversation ta_b"
msgstr "Odstrániť pri prepnutí na kartu rozhovoru"
#: pidgin/plugins/relnot.c:91
#, c-format
msgid "You can upgrade to %s %s today."
msgstr "Dnes môžete prejsť na %s %s."
#: pidgin/plugins/relnot.c:96
msgid "New Version Available"
msgstr "Nová verzia je k dispozícii"
#: pidgin/plugins/relnot.c:99
msgid "Later"
msgstr "Neskôr"
#: pidgin/plugins/relnot.c:100
msgid "Download Now"
msgstr "Stiahnuť teraz"
#: pidgin/plugins/screencap.c:291
msgid "screenshot-"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/screencap.c:329 pidgin/plugins/screencap.c:796
msgid "Insert screenshot"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/screencap.c:616
msgid ""
"Select the region to send and press Enter button to confirm or press Escape "
"button to cancel"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/screencap.c:710
msgid "Insert Screens_hot..."
msgstr ""
#: pidgin/plugins/screencap.c:795
msgid "_Screenshot"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/spellchk.c:1974
msgid "Duplicate Correction"
msgstr "Duplicitná oprava"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:1975
msgid "The specified word already exists in the correction list."
msgstr "Toto slovo sa už nachádza v zozname opráv."
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2131
msgid "Text Replacements"
msgstr "Náhrady textu"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2144
msgid "You type"
msgstr "Píšete"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2158
msgid "You send"
msgstr "Odosielate"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2172
msgid "Whole words only"
msgstr "Len celé slová"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2184
msgid "Case sensitive"
msgstr "Rozlišovať malé a veľké písmená"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2212
msgid "Add a new text replacement"
msgstr "Pridať novú náhradu textu"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2228
msgid "You _type:"
msgstr "Píšete:"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2232
msgid "You _send:"
msgstr "Odosielate:"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2235
msgid "_Exact case match (uncheck for automatic case handling)"
msgstr ""
"Presný výskyt veľkosti znakov (zrušte zaškrtnutie pre automatické ošetrenie "
"veľkosti písmen)"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2237
msgid "Only replace _whole words"
msgstr "Nahradzovať len _celé slová"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2262
msgid "General Text Replacement Options"
msgstr "Všeobecné možnosti nahradzovania textu"
#: pidgin/plugins/spellchk.c:2263
msgid "Enable replacement of last word on send"
msgstr "Povoliť náhradu posledného slova pri odoslaní"
#: pidgin/plugins/ticker/ticker.c:76
msgid "Buddy Ticker"
msgstr "Vyberač priateľov"
#: pidgin/plugins/transparency.c:153 pidgin/plugins/transparency.c:545
#: pidgin/plugins/transparency.c:590
msgid "Opacity:"
msgstr "Krytie:"
#: pidgin/plugins/transparency.c:512
msgid "IM Conversation Windows"
msgstr "Okná rozhovoru"
#: pidgin/plugins/transparency.c:513
msgid "_IM window transparency"
msgstr "Priesvitnosť okna správ"
#: pidgin/plugins/transparency.c:524
msgid "_Show slider bar in IM window"
msgstr "_Zobrazovať posuvný pruh v okne správ"
#: pidgin/plugins/transparency.c:531
msgid "Remove IM window transparency on focus"
msgstr "Odstrániť priesvitnosť okna správ pri aktivácii"
#: pidgin/plugins/transparency.c:534 pidgin/plugins/transparency.c:580
msgid "Always on top"
msgstr "Vždy navrchu"
#: pidgin/plugins/transparency.c:566
msgid "Buddy List Window"
msgstr "Okno zoznamu priateľov"
#: pidgin/plugins/transparency.c:567
msgid "_Buddy List window transparency"
msgstr "Priesvitnosť okna _zoznamu priateľov"
#: pidgin/plugins/transparency.c:578
msgid "Remove Buddy List window transparency on focus"
msgstr "Vypnúť priesvitnosť okna zoznamu priateľov pri aktivovaní"
#: pidgin/plugins/unity.c:442
msgid "Chatroom alerts"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/unity.c:446
msgid "Chatroom message alerts _only where someone says your username"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/unity.c:455
msgid "Launcher Icon"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/unity.c:459
msgid "_Disable launcher integration"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/unity.c:467
msgid "Show number of unread _messages on launcher icon"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/unity.c:475
msgid "Show number of unread co_nversations on launcher icon"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/unity.c:484
msgid "Messaging Menu"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/unity.c:489
msgid "Show number of _unread messages for conversations in messaging menu"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/unity.c:497
msgid "Show _elapsed time for unread conversations in messaging menu"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:245
msgid "Startup"
msgstr "Spustenie"
#: pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:246
#, c-format
msgid "_Start %s on Windows startup"
msgstr "_Spustiť %s pri štarte Windows"
#: pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:258
msgid "Allow multiple instances"
msgstr "Umožniť viacero spustení"
#: pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:269
msgid "_Dockable Buddy List"
msgstr "_Ukotviteľný zoznam priateľov"
#: pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:273
msgid "_Keep Buddy List window on top:"
msgstr "_Udržiavať okno so zoznamom priateľov navrchu:"
#: pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:278
msgid "Only when docked"
msgstr "Len ak je ukotvené"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:64
#: pidgin/plugins/xmppconsole/xmppconsole.c:700
msgid "XMPP Console"
msgstr "XMPP Konzola"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:220
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:299
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:450
#, fuzzy
msgid "To:"
msgstr "Pre"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:231
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:311
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:462
#, fuzzy
msgid "Type:"
msgstr "Typ"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:268
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:401
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:568
#, fuzzy
msgid "Insert"
msgstr "_Vložiť"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:323
msgid "Body:"
msgstr ""
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:335
#, fuzzy
msgid "Subject:"
msgstr "Predmet"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:347
#, fuzzy
msgid "Thread:"
msgstr "Prah:"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:474
#, fuzzy
msgid "Show:"
msgstr "Zobraziť"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/console.ui:498
#, fuzzy
msgid "Priority:"
msgstr "Priorita"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/xmppconsole.c:533
#, fuzzy
msgid "Logged out."
msgstr "Prihlásený"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/xmppconsole.c:619
#, fuzzy
msgid "Not connected to XMPP"
msgstr "Neprihásený na server"
#: pidgin/plugins/xmppconsole/xmppconsole.c:759
msgid "No XMPP protocol is loaded."
msgstr ""
#: pidgin/resources/Log/log-viewer.ui:35
msgid "_Browse logs folder"
msgstr "Otvoriť priečinok záznamov"
#: pidgin/resources/Log/log-viewer.ui:80
#, fuzzy
msgid "Conversations with buddy"
msgstr "Rozhovory s %s"
#: pidgin/resources/Log/log-viewer.ui:221
#, fuzzy
msgid "<b>Total log size:</b> 123 KiB"
msgstr "Celková veľkosť záznamu:"
#: pidgin/resources/Whiteboard/whiteboard.ui:7
#, fuzzy
msgid "Pidgin Whiteboard"
msgstr "Tabuľa"
#: pidgin/resources/Whiteboard/whiteboard.ui:45
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:106
#, fuzzy
msgid "_Clear"
msgstr "Vyčistiť"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:95
#, fuzzy
msgctxt "Device for Audio Input"
msgid "Device"
msgstr "Zariadenie"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:130
#, fuzzy
msgctxt "Input for Audio"
msgid "Input"
msgstr "Vstup"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:163
#, fuzzy
msgctxt "Device for Audio Output"
msgid "Device"
msgstr "Zariadenie"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:198
#, fuzzy
msgctxt "Output for Audio"
msgid "Output"
msgstr "Výstup"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:220
msgid "Volume:"
msgstr ""
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:277
msgid "Silence threshold:"
msgstr ""
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:303
#, fuzzy
msgid "Test Audio"
msgstr "Zvuk"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:334
msgid "Audio"
msgstr "Zvuk"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:384
#, fuzzy
msgctxt "Device for Video Input"
msgid "Device"
msgstr "Zariadenie"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:419
#, fuzzy
msgctxt "Input for Video"
msgid "Input"
msgstr "Vstup"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:452
#, fuzzy
msgctxt "Device for Video Output"
msgid "Device"
msgstr "Zariadenie"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:487
#, fuzzy
msgctxt "Output for Video"
msgid "Output"
msgstr "Výstup"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:524
#, fuzzy
msgid "Test Video"
msgstr "Živé video"
#: pidgin/resources/Prefs/vv.ui:543
msgid "Video"
msgstr " Video"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:19 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:206
msgid "When away"
msgstr "Pri neprítomnosti"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:23
msgid "When both away and idle"
msgstr "Pri neprítomnosti a nečinnosti"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:45
msgid "Based on keyboard or mouse use"
msgstr "Podľa využitia klávesnice alebo myši"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:74
msgid "Browser default"
msgstr "Podľa prehliadača"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:82
msgid "New tab"
msgstr "Na novej karte"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:97
msgid ""
"This is how your outgoing message text will appear when you use protocols "
"that support formatting."
msgstr ""
"Takto bude vyzerať text odchádzajúcich správ pri použití protokolu, ktorý "
"podporuje formátovanie."
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:116
msgid "On unseen events"
msgstr ""
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:120
msgid "On unseen text"
msgstr ""
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:124
msgid "On unseen text and the nick was said"
msgstr ""
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:146
msgid "Top"
msgstr "Hore"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:150
msgid "Bottom"
msgstr "Dolu"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:154
msgid "Left"
msgstr "Vľavo"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:158
msgid "Right"
msgstr "Vpravo"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:162
msgid "Left Vertical"
msgstr "Vľavo zvislo"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:166
msgid "Right Vertical"
msgstr "Vpravo zvislo"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:184
msgid "On unread messages"
msgstr "Pri neprečítaných správach"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:265
msgid "No proxy"
msgstr "Bez proxy"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:277
msgid "Tor/Privacy (SOCKS 5)"
msgstr ""
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:324
#, fuzzy
msgid "DirectSound"
msgstr "Priečinok"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:331
msgid "ESD"
msgstr ""
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:338
msgid "ALSA"
msgstr ""
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:345
#, fuzzy
msgid "PlaySound"
msgstr "_Prehrať zvuk"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:352
msgid "Console beep"
msgstr "Pípnutie konzoly"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:366
msgid "No sounds"
msgstr "Žiadne zvuky"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:486
msgid "_Show system tray icon:"
msgstr "_Zobraziť ikonu v oznamovacej oblasti:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:523
msgid "System Tray Icon"
msgstr "Ikona v oznamovacej oblasti"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:563
msgid "_Hide new IM conversations:"
msgstr "_Skrývať nové rozhovory:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:600
msgid "Minimi_ze new conversation windows"
msgstr "Minimali_zovať nové rozhovory"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:621
msgid "Conversation Window"
msgstr "Okno rozhovoru"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:654
msgid "Show IMs and chats in _tabbed windows"
msgstr "Zobrazovať správy a chaty v oknách s _kartami"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:675
#, fuzzy
msgid "Show closed b_utton on tabs"
msgstr "Na kartách zobrazovať zatváracie tlačidlo"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:697
msgid "_Placement:"
msgstr "_Umiestnenie:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:742
msgid "N_ew conversations:"
msgstr "N_ové rozhovory:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:793
msgid "Tabs"
msgstr "Karty"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:809
msgid "Interface"
msgstr "Rozhranie"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:850
msgid "Browser preferences are configured in GNOME preferences"
msgstr "Predvoľby prehliadača sa nastavujú v predvoľbách prostredia GNOME"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:874
#, fuzzy
msgid "Browser configuration program was not found."
msgstr "<b>Program na nastavenie prehliadača nebol nájdený.</b>"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:887
msgid "Configure _Browser"
msgstr "Nastaviť _Prehliadač"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:927
msgid "_Browser:"
msgstr "_Prehliadač:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:972
msgid "_Open link in:"
msgstr "_Otvoriť odkaz:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1017
#, c-format
msgid ""
"_Manual:\n"
"(%s for URL)"
msgstr ""
"_Ručne:\n"
"(%s for URL)"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1062
msgid "Browser Selection"
msgstr "Výber prehliadača"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1078
msgid "Browser"
msgstr "Prehliadač"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1115
#, fuzzy
msgid "Chat notification:"
msgstr "Zobraziť upozornenie"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1150
msgid "Show _formatting on incoming messages"
msgstr "Zobrazovať _formátovanie v prichádzajúcich správach"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1165
msgid "Close IMs immediately when the tab is closed"
msgstr "Zavrieť rozhovory v momente, keď zavriete kartu"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1179
msgid "Show _detailed information"
msgstr "Zobraziť detailné informácie"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1194
msgid "Enable buddy ic_on animation"
msgstr "Povoliť _animované obrázky priateľov"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1209
msgid "_Notify buddies that you are typing to them"
msgstr "_Zobrazovať priateľom, že im píšete"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1224
msgid "Highlight _misspelled words"
msgstr "Zvýrazňovať _nesprávne napísané slová"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1239
msgid "Use smooth-scrolling"
msgstr "Používať hladké posúvanie"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1253
msgid "F_lash window when IMs are received"
msgstr "Blikanie okna po prijatí správy"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1272
msgid "Resize incoming custom smileys"
msgstr ""
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1288
msgid "Maximum size:"
msgstr ""
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1326
msgid "Minimum input area height in lines:"
msgstr "Minimálna výška textového poľa v riadkoch:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1394
msgid "Use font from _theme"
msgstr "Použiť písmo _témy"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1417
msgid "Conversation _font:"
msgstr "Písmo rozhovoru:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1456
msgid "Font"
msgstr "Písmo"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1527
msgid "Default Formatting"
msgstr "Predvolené formátovanie"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1580
msgid "Log _format:"
msgstr "_Formát záznamu:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1617
msgid "Log all _instant messages"
msgstr "Zaznamenávať všetky _správy"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1632
msgid "Log all c_hats"
msgstr "Zaznamenávať všetky c_haty"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1647
msgid "Log all _status changes to system log"
msgstr "Zaznamenávať do systémového záznamu všetky zmeny _statusu"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1721
msgid "ST_UN server:"
msgstr "ST_UN server:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1735
#, fuzzy
msgid "Example: stunserver.org"
msgstr "<span style=\"italic\">Príklad: stunserver.org</span>"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1754
#, fuzzy
msgid "Use _automatically detected IP address"
msgstr "Použiť _automaticky zistenú IP adresu: %s"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1777
msgid "Public _IP:"
msgstr "Verejná _IP adresa:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1815
msgid "IP Address"
msgstr "IP adresa"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1847
msgid "_Enable automatic router port forwarding"
msgstr "Povoliť _automatické presmerovanie portu routeru"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1867
msgid "_Manually specify range of ports to listen on:"
msgstr "_Manuálne zadať rozsah portov, na ktorých načúvať:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1889
msgid "_Start:"
msgstr "Š_tart:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1902 pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1930
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2388
msgid "0"
msgstr ""
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1916
msgid "_End:"
msgstr "_Koniec:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:1962
msgid "Ports"
msgstr "Porty"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2001
msgid "_TURN server:"
msgstr "_TURN server:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2028
msgid "_UDP Port:"
msgstr "_UDP Port:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2055
msgid "T_CP Port:"
msgstr ""
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2094
msgid "Use_rname:"
msgstr "_Používateľské meno:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2120
msgid "Pass_word:"
msgstr "_Heslo:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2159
msgid "Relay Server (TURN)"
msgstr "Relay Server (TURN)"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2213
msgid "Proxy preferences are configured in GNOME preferences"
msgstr "Predvoľby proxy sa nastavujú v predvoľbách prostredia GNOME"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2231
#, fuzzy
msgid "Proxy configuration program was not found."
msgstr "<b>Program na nastavenie proxy nebol nájdený.</b>"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2244
msgid "Configure _Proxy"
msgstr "Nastaviť _Proxy"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2277
msgid "Use remote _DNS with SOCKS4 proxies"
msgstr "Použiť vzdialené _DNS s proxy SOCKS 4"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2299
msgid "Proxy t_ype:"
msgstr "T_yp proxy:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2372
msgid "P_ort:"
msgstr "P_ort:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2402
msgid "User_name:"
msgstr "Používateľské me_no:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2475
msgid "Proxy Server"
msgstr "Proxy server"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2528
msgid "Keyring:"
msgstr ""
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2586
#, fuzzy
msgid "Password Storage"
msgstr "Heslo zmenené"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2623
msgid "_Method:"
msgstr "_Spôsob:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2674
#, c-format
msgid ""
"Sound c_ommand:\n"
"(%s for filename)"
msgstr ""
"Príkaz zvuku:\n"
"(%s pre názov súboru)"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2707
msgid "M_ute sounds"
msgstr "Vypnúť zv_uky"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2722
msgid "Sounds when conversation has _focus"
msgstr "Prehrávať zvuky, keď je okno rozhovoru _aktívne"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2744
msgid "_Enable sounds:"
msgstr "_Povoliť zvuky:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2844
msgid "Play"
msgstr "Prehrať"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2894
msgid "_Browse..."
msgstr "P_rehľadávať..."
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:2924
msgid "_Reset"
msgstr "O_bnoviť"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3006
msgid "_Report idle time:"
msgstr "_Oznamovať čas nečinnosti:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3051
msgid "_Minutes before becoming idle:"
msgstr "_Počet minút pred nečinnosťou:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3089
msgid "Change to this status when _idle:"
msgstr "Prepnúť na tento status pri _nečinnosti:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3158
msgid "_Auto-reply:"
msgstr "_Automatická odpoveď:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3234
msgid "Use status from last _exit at startup"
msgstr "Po spustení použiť status ako pred odhlásením"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3256
msgid "Status to a_pply at startup:"
msgstr "Po spustení použiť status:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3284
msgid "Status at Startup"
msgstr "Status pri spustení"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3300
msgid "Status / Idle"
msgstr "Status / nečinný"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3332
msgid ""
"Select a theme that you would like to use from the lists below.\n"
"New themes can be installed by dragging and dropping them onto the theme "
"list."
msgstr ""
"Z nasledujúceho zoznamu vyberte tému smajlíkov, ktorú chcete používať.\n"
"Nové témy je možné nainštalovať pridaním témy do tohto zoznamu metódou "
"„ťahaj a pusť“."
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3351
msgid "Buddy List Theme:"
msgstr "Téma zoznamu priateľov:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3405
msgid "Status Icon Theme:"
msgstr "Ikony statusu:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3459
msgid "Sound Theme:"
msgstr "Zvuková téma:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3513
msgid "Smiley Theme:"
msgstr "Téma smajlíkov:"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3567
msgid "Theme Selections"
msgstr "Výber témy"
#: pidgin/resources/Prefs/prefs.ui:3583
msgid "Themes"
msgstr "Témy"
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:202
msgid "Close this window when all transfers _finish"
msgstr "Zatvoriť toto okno po _skončení všetkých prenosov"
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:218
msgid "C_lear finished transfers"
msgstr "_Vymazať dokončené prenosy"
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:295
msgid "Filename:"
msgstr "Názov súboru:"
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:311
msgid "Local File:"
msgstr "Lokálny súbor:"
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:343
msgid "Speed:"
msgstr "Rýchlosť:"
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:359
msgid "Time Elapsed:"
msgstr "Uplynulý čas:"
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:375
msgid "Time Remaining:"
msgstr "Zostávajúci čas:"
#: pidgin/resources/Xfer/xfer.ui:513
msgid "File transfer _details"
msgstr "_Detaily o prenose súboru"
#: pidgin/resources/About/about.ui:115
msgid "Pidgin"
msgstr "Pidgin"
#: pidgin/resources/About/about.ui:154
msgid "General"
msgstr "Všeobecné"
#: pidgin/resources/About/about.ui:191
#, fuzzy
msgid "Developers"
msgstr "Aktívni vývojári"
#: pidgin/resources/About/about.ui:226
#, fuzzy
msgid "Translators"
msgstr "Bývalí prekladatelia"
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:90
#, fuzzy
msgid "_Save..."
msgstr "Uložený..."
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:156
msgid "Filter"
msgstr "Filter"
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:158
#, fuzzy
msgid "_Filter"
msgstr "Filter"
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:179
#, fuzzy
msgid "Click for more options."
msgstr "Pravý klik pre viac možností."
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:209
msgid "Level "
msgstr "Úroveň "
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:229
msgid "Select the debug filter level."
msgstr "Vyberte úroveň ladiaceho filtru."
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:232
msgid "All"
msgstr "Všetky"
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:233
msgid "Misc"
msgstr "Rôzne"
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:235
msgid "Warning"
msgstr "Upozornenie"
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:237
msgid "Fatal Error"
msgstr "Závažná chyba"
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:289
msgid "Invert"
msgstr "Prevrátiť"
#: pidgin/resources/Debug/debug.ui:304
msgid "Highlight matches"
msgstr "Zvýraznenie súhlasí"
#: pidgin/resources/Debug/plugininfo.ui:10
#, fuzzy
msgid "Pidgin Plugin Information"
msgstr "Doplňujúce informácie"
#: pidgin/resources/Conversations/invite_dialog.ui:8
#, fuzzy
msgid "Invite to conversation..."
msgstr "Pozvánka do rozhovoru"
#: pidgin/resources/Conversations/invite_dialog.ui:82
#, fuzzy
msgid "Contact:"
msgstr "Kontakt"
#~ msgid "%s. Try `%s -h' for more information.\n"
#~ msgstr "%s. Viac informácií získate pomocou „%s -h“.\n"
#~ msgid ""
#~ "%s\n"
#~ "Usage: %s [OPTION]...\n"
#~ "\n"
#~ " -c, --config=DIR use DIR for config files\n"
#~ " -d, --debug print debugging messages to stderr\n"
#~ " -h, --help display this help and exit\n"
#~ " -n, --nologin don't automatically login\n"
#~ " -v, --version display the current version and exit\n"
#~ msgstr ""
#~ "%s\n"
#~ "Použitie: %s [VOĽBA]...\n"
#~ "\n"
#~ " -c, --config=ADR pre konfiguračné súbory použije ADR\n"
#~ " -d, --debug vkladá ladiace informácie do stdout\n"
#~ " -h, --help zobrazí túto pomoc a skončí\n"
#~ " -n, --nologin neprihlasovať automaticky\n"
#~ " -v, --version zobrazí verziu programu a skončí\n"
#~ msgid ""
#~ "%s encountered errors migrating your settings from %s to %s. Please "
#~ "investigate and complete the migration by hand. Please report this error "
#~ "at http://developer.pidgin.im"
#~ msgstr ""
#~ "V programe %s sa vyskytli chyby pri prenose nastavení z %s do %s. Prosím, "
#~ "skúste dokončiť prenos nastavení sami. Prosím, ohláste túto chybu na "
#~ "adrese http://developer.pidgin.im"
#~ msgid "Certificate Import"
#~ msgstr "Import certifikátu"
#~ msgid "Specify a hostname"
#~ msgstr "Zadajte názov hostiteľa"
#~ msgid "Type the host name this certificate is for."
#~ msgstr "Zadajte názov hostiteľa, ktorému je určený tento certifikát."
#~ msgid ""
#~ "File %s could not be imported.\n"
#~ "Make sure that the file is readable and in PEM format.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Nie je možné importovať súbor %s.\n"
#~ "Skontrolujte, či je možné ho čítať a či je vo formáte PEM.\n"
#~ msgid "Certificate Import Error"
#~ msgstr "Chyba pri importe certifikátu"
#~ msgid "X.509 certificate import failed"
#~ msgstr "Import X.509 certifikátu zlyhal"
#~ msgid "Select a PEM certificate"
#~ msgstr "Vyberte PEM certifikát"
#~ msgid ""
#~ "Export to file %s failed.\n"
#~ "Check that you have write permission to the target path\n"
#~ msgstr ""
#~ "Export do súboru %s zlyhal.\n"
#~ "Skontrolujte, či máte právo na zápis do cieľového umiestnenia\n"
#~ msgid "Certificate Export Error"
#~ msgstr "Chyba exportu certifikátu"
#~ msgid "X.509 certificate export failed"
#~ msgstr "Export X.509 certifikátu zlyhal"
#~ msgid "PEM X.509 Certificate Export"
#~ msgstr "Export PEM X.509 certifikátu"
#~ msgid "Certificate for %s"
#~ msgstr "Certifikát pre %s"
#~ msgid ""
#~ "Common name: %s\n"
#~ "\n"
#~ "SHA1 fingerprint:\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Bežný názov: %s\n"
#~ "\n"
#~ "SHA1 odtlačok:\n"
#~ "%s"
#~ msgid "SSL Host Certificate"
#~ msgstr "SSL certifikát hostiteľa"
#~ msgid "Really delete certificate for %s?"
#~ msgstr "Naozaj chcete odstrániť certifikát pre %s?"
#~ msgid "Confirm certificate delete"
#~ msgstr "Potvrdiť odstránenie certifikátu"
#~ msgid "Certificate Manager"
#~ msgstr "Správca certifikátov"
#~ msgid "Error loading plugin"
#~ msgstr "Chyba pri načítavaní modulu"
#~ msgid "The selected file is not a valid plugin."
#~ msgstr "Vybraný súbor nie je správny modul."
#~ msgid ""
#~ "Please open the debug window and try again to see the exact error message."
#~ msgstr ""
#~ "Prosím, otvorte ladiace okno a skúste to znovu. Mala by sa vám zobraziť "
#~ "presná chybová správa."
#~ msgid "Select plugin to install"
#~ msgstr "Vyberte modul, ktorý chcete nainštalovať"
#~ msgid "Install Plugin..."
#~ msgstr "Inštalovať modul..."
#~ msgid "Show Idle Time"
#~ msgstr "Zobraziť čas nečinnosti"
#~ msgid "Show Offline Buddies"
#~ msgstr "Zobraziť odhlásených priateľov"
#~ msgid "Notify buddies when you are typing"
#~ msgstr "Zobrazovať priateľom, kedy im píšete"
#~ msgid "Log IMs"
#~ msgstr "Zaznamenávať správy"
#~ msgid "Log chats"
#~ msgstr "Ukladať rozhovory"
#~ msgid "Log status change events"
#~ msgstr "Ukladať zmenu statusu"
#~ msgid "Report Idle time"
#~ msgstr "Oznamovať čas nečinnosti:"
#~ msgid "Change status when idle"
#~ msgstr "Zmeniť status pri nečinnosti"
#~ msgid "Minutes before changing status"
#~ msgstr "Počet minút pred zmenou statusu:"
#~ msgid "Change status to"
#~ msgstr "Zmeniť status na:"
#~ msgid "Buddy logs in"
#~ msgstr "Priateľ sa prihlásil"
#~ msgid "Buddy logs out"
#~ msgstr "Priateľ sa odhlásil"
#~ msgid "Message received"
#~ msgstr "Prijatá správa"
#~ msgid "Message received begins conversation"
#~ msgstr "Prijatá správa začína rozhovor"
#~ msgid "Message sent"
#~ msgstr "Správa odoslaná"
#~ msgid "Person enters chat"
#~ msgstr "Osoba vstúpi do chatu"
#~ msgid "Person leaves chat"
#~ msgstr "Osoba opustí chat"
#~ msgid "You talk in chat"
#~ msgstr "Vy hovoríte v chate"
#~ msgid "Others talk in chat"
#~ msgstr "Ostatní hovoria v chate"
#~ msgid "Someone says your username in chat"
#~ msgstr "Niekto napísal vaše používateľské meno v chate"
#~ msgid "Attention received"
#~ msgstr "Bola prijatá pozornosť"
#~ msgid "Volume(0-100):"
#~ msgstr "Hlasitosť(0-100):"
#~ msgid "Certificates"
#~ msgstr "Certifikáty"
#~ msgid "GntClipboard"
#~ msgstr "GntSchránka"
#~ msgid "Clipboard plugin"
#~ msgstr "Modul schránky"
#~ msgid ""
#~ "When the gnt clipboard contents change, the contents are made available "
#~ "to X, if possible."
#~ msgstr ""
#~ "Keď sa obsah gnt schránky zmení, obsah bude dostupný X, pokiaľ je to "
#~ "možné."
#~ msgid "Buddy signs on/off"
#~ msgstr "Priateľ sa prihlási/odhlási"
#~ msgid "You receive an IM"
#~ msgstr "Prijali ste správu"
#~ msgid "Someone speaks in a chat"
#~ msgstr "Niekto píše v chate"
#~ msgid "Someone says your name in a chat"
#~ msgstr "Niekto napísal vaše meno v chate"
#~ msgid "GntGf"
#~ msgstr "GntGf"
#~ msgid "Toaster plugin"
#~ msgstr "Modul vysúvacieho okna"
#~ msgid "GntHistory"
#~ msgstr "GntHistory"
#~ msgid "Shows recently logged conversations in new conversations."
#~ msgstr "V nových oknách rozhovoru sa zobrazuje minule zaznamenaný rozhovor."
#~ msgid ""
#~ "When a new conversation is opened this plugin will insert the last "
#~ "conversation into the current conversation."
#~ msgstr ""
#~ "Tento modul vkladá do nových okien rozhovoru obsah predchádzajúceho "
#~ "rozhovoru."
#~ msgid "TinyURL"
#~ msgstr "TinyURL"
#~ msgid "TinyURL plugin"
#~ msgstr "Modul TinyURL"
#~ msgid "Online/Offline"
#~ msgstr "Prihlásený/odhlásený"
#~ msgid "Meebo"
#~ msgstr "Meebo"
#~ msgid "No Grouping"
#~ msgstr "Bez zoskupovania"
#~ msgid "Nested Grouping (experimental)"
#~ msgstr "Vnorené zoskupovanie (experimentálne)"
#~ msgid "Provides alternate buddylist grouping options."
#~ msgstr "Umožňuje alternatívne možnosti zoskupovania v zozname priateľov."
#~ msgid "GntLastlog"
#~ msgstr "GntLastlog"
#~ msgid "Lastlog plugin."
#~ msgstr "Modul Lastlog."
#~ msgid "The certificate is self-signed and cannot be automatically checked."
#~ msgstr ""
#~ "Certifikát je podpísaný sám sebou a nie je možné ho automaticky overiť."
#~ msgid ""
#~ "The certificate is not trusted because no certificate that can verify it "
#~ "is currently trusted."
#~ msgstr ""
#~ "Certifikát nie je dôverihodný, pretože žiadny z certifikátov, ktoré ho "
#~ "môžu overiť, momentálne nie je dôverihodný. "
#~ msgid ""
#~ "The certificate is not valid yet. Check that your computer's date and "
#~ "time are accurate."
#~ msgstr "Certifikát ešte nie je platný. Skontrolujte váš dátum a čas."
#~ msgid ""
#~ "The certificate has expired and should not be considered valid. Check "
#~ "that your computer's date and time are accurate."
#~ msgstr ""
#~ "Certifikát vypršal a nie je platný. Skontrolujte, či máte správne "
#~ "nastavený dátum a čas."
#~ msgid "The certificate presented is not issued to this domain."
#~ msgstr "Daný certifikát nie je vydaný pre túto doménu."
#~ msgid ""
#~ "You have no database of root certificates, so this certificate cannot be "
#~ "validated."
#~ msgstr ""
#~ "Nemáte databázu koreňových certifikátov, takže tento certifikát nie je "
#~ "možné overiť."
#~ msgid "The certificate chain presented is invalid."
#~ msgstr "Daná reťaz certifikátu je neplatná."
#~ msgid "The certificate has been revoked."
#~ msgstr "Certifikát bol zrušený."
#~ msgid "(DOES NOT MATCH)"
#~ msgstr "(NEVYHOVUJE)"
#~ msgid "%s has presented the following certificate for just-this-once use:"
#~ msgstr "%s vytvoril nasledujúci certifikát iba na jedno použitie:"
#~ msgid ""
#~ "Common name: %s %s\n"
#~ "Fingerprint (SHA1): %s"
#~ msgstr ""
#~ "Bežný názov: %s %s\n"
#~ "Odtlačok (SHA1): %s"
#~ msgid "Single-use Certificate Verification"
#~ msgstr "Overenie certifikátu na jedno použitie"
#~ msgid "Certificate Authorities"
#~ msgstr "Autority certifikátov"
#~ msgid "SSL Peers Cache"
#~ msgstr "Vyrovnávacia pamäť SSL peerov"
#~ msgid "Accept certificate for %s?"
#~ msgstr "Prijať certifikát pre %s?"
#~ msgid "SSL Certificate Verification"
#~ msgstr "Overenie SSL certifikátu"
#~ msgid "_View Certificate..."
#~ msgstr "_Prezrieť certifikát..."
#~ msgid "The certificate for %s could not be validated."
#~ msgstr "Certifikát pre %s nebolo možné overiť."
#~ msgid "SSL Certificate Error"
#~ msgstr "Chyba SSL Certifikátu"
#~ msgid "Unable to validate certificate"
#~ msgstr "Nepodarilo sa overiť certifikát"
#~ msgid ""
#~ "The certificate claims to be from \"%s\" instead. This could mean that "
#~ "you are not connecting to the service you believe you are."
#~ msgstr ""
#~ "Certifikát tvrdí že pochádza od používateľa „%s“. To môže znamenať, že sa "
#~ "nepripájate na tú službu, na ktorú si myslíte."
#~ msgid "Certificate Information"
#~ msgstr "Podrobnosti o certifikáte"
#~ msgid "Whether the specified command should handle \"aim\" URLs"
#~ msgstr "Či má zadaný príkaz obsluhovať adresy „aim“"
#~ msgid ""
#~ "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"aim"
#~ "\" URLs."
#~ msgstr ""
#~ "Pravda, ak príkaz zadaný v kľúči „command“ má spracovávať URL adresy "
#~ "„aim“."
#~ msgid "The handler for \"aim\" URLs"
#~ msgstr "Príkaz pre adresy „aim“"
#~ msgid "The command used to handle \"aim\" URLs, if enabled."
#~ msgstr "Príkaz na obsluhu adries typu „aim“, ak je povolené."
#~ msgid "Run the command in a terminal"
#~ msgstr "Spustiť príkaz v termináli"
#~ msgid ""
#~ "True if the command used to handle this type of URL should be run in a "
#~ "terminal."
#~ msgstr ""
#~ "Pravda, ak bude príkaz používaný na spracovanie tohto druhu adries "
#~ "spustený v termináli."
#~ msgid "Whether the specified command should handle \"gg\" URLs"
#~ msgstr "Či má zadaný príkaz obsluhovať adresy „gg“"
#~ msgid ""
#~ "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"gg\" "
#~ "URLs."
#~ msgstr ""
#~ "Pravda, ak príkaz zadaný v kľúči „command“ má spracovávať URL adresy "
#~ "„aim“."
#~ msgid "The handler for \"gg\" URLs"
#~ msgstr "Príkaz pre adresy „gg“"
#~ msgid "The command used to handle \"gg\" URLs, if enabled."
#~ msgstr "Príkaz na obsluhu adries typu „gg“, ak je povolené."
#~ msgid "Whether the specified command should handle \"icq\" URLs"
#~ msgstr "Či má zadaný príkaz obsluhovať adresy „icq“"
#~ msgid ""
#~ "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"icq"
#~ "\" URLs."
#~ msgstr ""
#~ "Pravda, ak príkaz zadaný v kľúči „command“ má spracovávať URL adresy "
#~ "„icq“."
#~ msgid "The handler for \"icq\" URLs"
#~ msgstr "Príkaz pre adresy „icq“"
#~ msgid "The command used to handle \"icq\" URLs, if enabled."
#~ msgstr "Príkaz na obsluhu adries typu „icq“, ak je povolené."
#~ msgid "Whether the specified command should handle \"irc\" URLs"
#~ msgstr "Či má zadaný príkaz obsluhovať adresy „irc“"
#~ msgid ""
#~ "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"irc"
#~ "\" URLs."
#~ msgstr ""
#~ "Pravda, ak príkaz zadaný v kľúči „command“ má spracovávať URL adresy "
#~ "„irc“."
#~ msgid "The handler for \"irc\" URLs"
#~ msgstr "Príkaz pre adresy „irc“"
#~ msgid "The command used to handle \"irc\" URLs, if enabled."
#~ msgstr "Príkaz na obsluhu adries typu „irc“, ak je povolené."
#~ msgid "Whether the specified command should handle \"sip\" URLs"
#~ msgstr "Či má zadaný príkaz obsluhovať adresy „sip“"
#~ msgid ""
#~ "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"sip"
#~ "\" URLs."
#~ msgstr ""
#~ "Pravda, ak príkaz zadaný v kľúči „command“ má spracovávať URL adresy "
#~ "„sip“."
#~ msgid "The handler for \"sip\" URLs"
#~ msgstr "Príkaz pre adresy „sip“"
#~ msgid "The command used to handle \"sip\" URLs, if enabled."
#~ msgstr "Príkaz na obsluhu adries typu „sip“, ak je povolené."
#~ msgid "Whether the specified command should handle \"xmpp\" URLs"
#~ msgstr "Či má zadaný príkaz obsluhovať adresy „xmpp“"
#~ msgid ""
#~ "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"xmpp"
#~ "\" URLs."
#~ msgstr ""
#~ "Pravda, ak príkaz zadaný v kľúči „command“ má spracovávať URL adresy "
#~ "„xmpp“."
#~ msgid "The handler for \"xmpp\" URLs"
#~ msgstr "Príkaz pre adresy „xmpp“"
#~ msgid "The command used to handle \"xmpp\" URLs, if enabled."
#~ msgstr "Príkaz na obsluhu adries typu „xmpp“, ak je povolené."
#~ msgid "Purple's D-BUS server is not running for the reason listed below"
#~ msgstr ""
#~ "D-BUS server knižnice Purple nie je spustený z nižšie uvedeného dôvodu"
#~ msgid "No name"
#~ msgstr "Bez názvu"
#~ msgid "Unable to create new resolver process\n"
#~ msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť nový proces resolveru\n"
#~ msgid "Unable to send request to resolver process\n"
#~ msgstr "Nepodarilo sa odoslať požiadavku procesu resolveru\n"
#~ msgid ""
#~ "Error resolving %s:\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Chyba počas prekladu adresy %s:\n"
#~ "%s"
#~ msgid "Error resolving %s: %d"
#~ msgstr "Chyba pri preklade %s: %d"
#~ msgid ""
#~ "Error reading from resolver process:\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Chyba počas čítania z procesu resolveru:\n"
#~ "%s"
#~ msgid "Resolver process exited without answering our request"
#~ msgstr "Proces resolvera bol ukončený bez toho, aby odpovedal na požiadavku"
#~ msgid "Error converting %s to punycode: %d"
#~ msgstr "Chyba pri preklade %s na punycode: %d"
#~ msgid "Thread creation failure: %s"
#~ msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť vlákno: %s"
#~ msgid "Unknown reason"
#~ msgstr "Neznáma príčina"
#~ msgid "XML"
#~ msgstr "XML"
#~ msgid ""
#~ "No codecs left. Your codec preferences in fs-codecs.conf are too strict."
#~ msgstr ""
#~ "Nezostali žiadne moduly. Vaše nastavenia v fs-codecs.conf sú príliš "
#~ "prísne."
#~ msgid "A non-recoverable Farsight2 error has occurred."
#~ msgstr "Vyskytla sa závažná chyba v Farsight2."
#~ msgid "Plugin magic mismatch %d (need %d)"
#~ msgstr "Nezhoda vo verziách modulu %d (potrebné %d)"
#~ msgid ""
#~ "The required plugin %s was not found. Please install this plugin and try "
#~ "again."
#~ msgstr ""
#~ "Požadovaný modul %s nebol nájdený. Nainštalujte, prosím, tento modul a "
#~ "skúste znovu."
#~ msgid "Unable to load the plugin"
#~ msgstr "Nebolo možné načítať tento modul"
#~ msgid "The required plugin %s was unable to load."
#~ msgstr "Požadovaný modul %s nebolo možné načítať."
#~ msgid "Unable to load your plugin."
#~ msgstr "Váš modul sa nedal načítať."
#~ msgid "%s requires %s, but it failed to unload."
#~ msgstr "%s vyžaduje %s, ale nepodarilo sa ho ukončiť."
#~ msgid "Autoaccept"
#~ msgstr "Automatické potvrdzovanie"
#~ msgid "Auto-accept file transfer requests from selected users."
#~ msgstr "Automatické potvrdenie prenosu súboru od vybraných používateľov."
#~ msgid "Buddy Notes"
#~ msgstr "Poznámky k priateľovi"
#~ msgid "Store notes on particular buddies."
#~ msgstr "Ukladanie poznámok o jednotlivých priateľoch."
#~ msgid "Adds the option to store notes for buddies on your buddy list."
#~ msgstr ""
#~ "Pridáva možnosť ukladania poznámok o priateľoch vo vašom zozname "
#~ "priateľov."
#~ msgid "Cipher Test"
#~ msgstr "Test šifry"
#~ msgid "Tests the ciphers that ship with libpurple."
#~ msgstr "Testuje šifry dodávané s knižnicou libpurple."
#~ msgid "DBus Example"
#~ msgstr "Ukážka DBus"
#~ msgid "DBus Plugin Example"
#~ msgstr "Príklad modulu DBus"
#~ msgid "File Control"
#~ msgstr "Ovládanie cez súbor"
#~ msgid "Allows control by entering commands in a file."
#~ msgstr "Umožňuje ovládať program zadávaním príkazov do súboru."
#~ msgid "I'dle Mak'er"
#~ msgstr "Tvorca nečinnosti"
#~ msgid "Allows you to hand-configure how long you've been idle"
#~ msgstr "Umožňuje vám ručne nastaviť, ako dlho ste nečinný"
#~ msgid "IPC Test Client"
#~ msgstr "Testovací klient IPC"
#~ msgid "Test plugin IPC support, as a client."
#~ msgstr "Test podpory IPC modulov ako klient."
#~ msgid ""
#~ "Test plugin IPC support, as a client. This locates the server plugin and "
#~ "calls the commands registered."
#~ msgstr ""
#~ "Test podpory IPC modulov ako klient. Nájde modul servera a spustí "
#~ "zaregistrované príkazy."
#~ msgid "IPC Test Server"
#~ msgstr "Server testu IPC"
#~ msgid "Test plugin IPC support, as a server."
#~ msgstr "Test podpory IPC modulov ako server."
#~ msgid ""
#~ "Test plugin IPC support, as a server. This registers the IPC commands."
#~ msgstr "Test podpory IPC modulov ako server. Zaregistruje príkazy IPC."
#~ msgid "Join/Part Hiding"
#~ msgstr "Skrývať prihlásenie a odhlásenie"
#~ msgid "Hides extraneous join/part messages."
#~ msgstr "Skryť časté správy o prihlásení a odhlásení."
#~ msgid ""
#~ "This plugin hides join/part messages in large rooms, except for those "
#~ "users actively taking part in a conversation."
#~ msgstr ""
#~ "Tento modul skryje oznamy o prihlasovaní a odhlasovaní používateľov vo "
#~ "veľkých diskusných miestnostiach, okrem používateľov, ktorí sa aktívne "
#~ "zúčastňujú rozhovoru."
#~ msgid "(UTC)"
#~ msgstr "(UTC)"
#~ msgid "Fire"
#~ msgstr "Fire"
#~ msgid "Messenger Plus!"
#~ msgstr "Messenger Plus!"
#~ msgid "Log Reader"
#~ msgstr "Zobrazovač záznamov"
#~ msgid "Includes other IM clients' logs in the log viewer."
#~ msgstr "V prehliadači záznamov prehliadať aj záznamy ostatných IM klientov."
#~ msgid ""
#~ "When viewing logs, this plugin will include logs from other IM clients. "
#~ "Currently, this includes Adium, MSN Messenger, aMSN, and Trillian.\n"
#~ "\n"
#~ "WARNING: This plugin is still alpha code and may crash frequently. Use "
#~ "it at your own risk!"
#~ msgstr ""
#~ "Tento modul pri prehliadaní záznamov pridáva záznamy z ostatných IM "
#~ "klientov. Momentálne sa to týka klientov Adium, MSN Messenger, aMSN a "
#~ "Trillian.\n"
#~ "\n"
#~ "UPOZORNENIE: Tento modul je stále testovací a môže často padať. "
#~ "Používajte ho na vlastné riziko!"
#~ msgid "Mono Plugin Loader"
#~ msgstr "Mono, zavádzač modulov"
#~ msgid "Loads .NET plugins with Mono."
#~ msgstr "Spúšťanie .NET modulov v Mono."
#~ msgid "Add new line in IMs"
#~ msgstr "Pridávanie nových riadkov v správach"
#~ msgid "Add new line in Chats"
#~ msgstr "Pridávanie nových riadkov v chatoch"
#~ msgid "New Line"
#~ msgstr "Nový riadok"
#~ msgid "Prepends a newline to displayed message."
#~ msgstr "Pred zobrazenú správu vkladá nový riadok."
#~ msgid ""
#~ "Prepends a newline to messages so that the rest of the message appears "
#~ "below the username in the conversation window."
#~ msgstr ""
#~ "Vkladá entery pred správy, čo spôsobí že správy v okne rozhovoru sa "
#~ "zobrazia pod používateľským menom."
#~ msgid "Offline Message Emulation"
#~ msgstr "Emulácia offline správ"
#~ msgid "Save messages sent to an offline user as pounce."
#~ msgstr "Pridáva správy pre neprihlásených používateľov ako sledovanie."
#~ msgid "One Time Password Support"
#~ msgstr "Podpora hesla na jedno použitie"
#~ msgid "Enforce that passwords are used only once."
#~ msgstr "Zaručiť že heslá sa použijú iba raz."
#~ msgid ""
#~ "Allows you to enforce on a per-account basis that passwords not being "
#~ "saved are only used in a single successful connection.\n"
#~ "Note: The account password must not be saved for this to work."
#~ msgstr ""
#~ "Umožňuje zaručiť aby sa heslá ktoré nie sú uložené použili iba na jedno "
#~ "úspešné pripojenie.\n"
#~ "Poznámka: Funguje iba ak heslo nie je uložené."
#~ msgid "Perl Plugin Loader"
#~ msgstr "Zavádzač Perl modulov"
#~ msgid "Provides support for loading perl plugins."
#~ msgstr "Umožňuje spúšťať moduly v jazyku perl."
#~ msgid "Psychic Mode"
#~ msgstr "Psychický mód"
#~ msgid "Psychic mode for incoming conversation"
#~ msgstr "Psychický mód pre prichádzajúci rozhovor"
#~ msgid "Signals Test"
#~ msgstr "Test signálov"
#~ msgid "Test to see that all signals are working properly."
#~ msgstr "Test, ktorý zisťuje, či všetky signály fungujú správne."
#~ msgid "Simple Plugin"
#~ msgstr "Jednoduchý modul"
#~ msgid "Tests to see that most things are working."
#~ msgstr "Test pre zistenie, či väčšina vecí funguje."
#~ msgid "X.509 Certificates"
#~ msgstr "X.509 certifikáty"
#~ msgid "GNUTLS"
#~ msgstr "GNUTLS"
#~ msgid "Provides SSL support through GNUTLS."
#~ msgstr "Poskytuje podporu SSL pomocou GNUTLS."
#~ msgid "NSS"
#~ msgstr "NSS"
#~ msgid "Provides SSL support through Mozilla NSS."
#~ msgstr "Poskytuje podporu SSL pomocou Mozilla NSS."
#~ msgid "SSL"
#~ msgstr "SSL"
#~ msgid "Provides a wrapper around SSL support libraries."
#~ msgstr "Poskytuje rozhranie pre knižnice podpory SSL."
#~ msgid "Buddy State Notification"
#~ msgstr "Upozornenie na status priateľa"
#~ msgid ""
#~ "Notifies in a conversation window when a buddy goes or returns from away "
#~ "or idle."
#~ msgstr ""
#~ "Upozorní v okne rozhovoru, keď priateľ je alebo prestane byť neprítomný "
#~ "alebo nečinný."
#~ msgid "Tcl Plugin Loader"
#~ msgstr "Zavádzač Tcl modulov"
#~ msgid "Provides support for loading Tcl plugins"
#~ msgstr "Umožňuje spúšťať Tcl moduly"
#~ msgid ""
#~ "Unable to detect ActiveTCL installation. If you wish to use TCL plugins, "
#~ "install ActiveTCL from http://www.activestate.com\n"
#~ msgstr ""
#~ "Nebol nájdený ActiveTCL. Ak chcete používať moduly TCL, nainštalujťe "
#~ "ActiveTCL z http://www.activestate.com\n"
#~ msgid "Bonjour Protocol Plugin"
#~ msgstr "Modul protokolu Bonjour"
#~ msgid "Bonjour"
#~ msgstr "Bonjour"
#~ msgid "%s has closed the conversation."
#~ msgstr "Používateľ %s uzavrel rozhovor."
#~ msgid "Year of birth"
#~ msgstr "Rok narodenia"
#~ msgid "Only online"
#~ msgstr "Len prihlásení"
#~ msgid "Select a chat for buddy: %s"
#~ msgstr "Vyberte chat pre priateľa: %s"
#~ msgid "Add to chat..."
#~ msgstr "Pridať na chat..."
#~ msgid "UIN"
#~ msgstr "UIN"
#~ msgid "Birth Year"
#~ msgstr "Rok narodenia"
#~ msgid "Unable to display the search results."
#~ msgstr "Nebolo možné zobraziť výsledky vyhľadávania."
#~ msgid "Add to chat"
#~ msgstr "Pridať na chat"
#~ msgid "This chat name is already in use"
#~ msgstr "Toto meno už používa niekto iný"
#~ msgid "Gadu-Gadu Protocol Plugin"
#~ msgstr "Modul protokolu Gadu-Gadu"
#~ msgid "Polish popular IM"
#~ msgstr "IM obľúbený v Poľsku"
#~ msgid "IRC Protocol Plugin"
#~ msgstr "Plugin IRC protokolu"
#~ msgid "The IRC Protocol Plugin that Sucks Less"
#~ msgstr "Modul pre IRC protokol, ktorý menej padá"
#~ msgid "action &lt;action to perform&gt;: Perform an action."
#~ msgstr "action &lt;akcia, ktorú vykonať&gt;: Vykonanie akcie."
#~ msgid ""
#~ "away [message]: Set an away message, or use no message to return from "
#~ "being away."
#~ msgstr ""
#~ "away [správa]: Nastaví správu neprítomnosti, alebo vráti z neprítomnosti "
#~ "ak nebola zadaná správa."
#~ msgid "ctcp <nick> <msg>: sends ctcp msg to nick."
#~ msgstr "ctcp <prezývka> <správa>: pošle používateľovi ctcp správu."
#~ msgid "chanserv: Send a command to chanserv"
#~ msgstr "chanserv: Odošle príkaz na chanserv"
#~ msgid ""
#~ "deop &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Remove channel operator status from "
#~ "someone. You must be a channel operator to do this."
#~ msgstr ""
#~ "deop &lt;prezývka1&gt; [prezývka2] ...: Odstráni vybranému používateľovi "
#~ "titul operátora kanálu. Aby ste mohli použiť tento príkaz, musíte byť "
#~ "operátor kanálu."
#~ msgid ""
#~ "devoice &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Remove channel voice status from "
#~ "someone, preventing them from speaking if the channel is moderated (+m). "
#~ "You must be a channel operator to do this."
#~ msgstr ""
#~ "devoice &lt;prezývka1&gt; [prezývka2] ...: Odstráni používateľovi titul "
#~ "voice a zabráni mu písanie, ak je kanál moderovaný (+m). Aby ste mohli "
#~ "použiť tento príkaz, musíte byť operátor kanálu."
#~ msgid ""
#~ "invite &lt;nick&gt; [room]: Invite someone to join you in the specified "
#~ "channel, or the current channel."
#~ msgstr ""
#~ "invite &lt;prezývka&gt; [miestnosť]: Pozve osobu, aby sa pridala do "
#~ "rozhovoru na zadanom kanáli, alebo na aktuálnom kanál."
#~ msgid ""
#~ "j &lt;room1&gt;[,room2][,...] [key1[,key2][,...]]: Enter one or more "
#~ "channels, optionally providing a channel key for each if needed."
#~ msgstr ""
#~ "j &lt;miestnosť1&gt;[,miestnosť2][,...] [kľúč1[,kľúč2][,...]]: Vstúpi do "
#~ "jedného aleboviacerých kanálov a voliteľne poskytne pre každý kľúč "
#~ "kanála, ak to bude nutné."
#~ msgid ""
#~ "join &lt;room1&gt;[,room2][,...] [key1[,key2][,...]]: Enter one or more "
#~ "channels, optionally providing a channel key for each if needed."
#~ msgstr ""
#~ "join &lt;room1&gt;[,room2][,...] [key1[,key2][,...]]: Vstúpiť do jednoho "
#~ "alebo viacerých kanálov. Ak je to potrebné, zadajte aj kľúče pre "
#~ "jednotlivé kanály."
#~ msgid ""
#~ "kick &lt;nick&gt; [message]: Remove someone from a channel. You must be "
#~ "a channel operator to do this."
#~ msgstr ""
#~ "kick &lt;prezývka&gt; [správa]: Odstráni osobu z kanálu. Toto môžu "
#~ "urobiť len operátori kanálu."
#~ msgid ""
#~ "list: Display a list of chat rooms on the network. <i>Warning, some "
#~ "servers may disconnect you upon doing this.</i>"
#~ msgstr ""
#~ "list: Zobrazí zoznam chatovacích miestností na sieti. <i>Upozornenie, "
#~ "niektoré servery vás môžu odpojiť.</i>"
#~ msgid "me &lt;action to perform&gt;: Perform an action."
#~ msgstr "me &lt;akcia, ktorú vykonať&gt;: Vykoná akciu."
#~ msgid "memoserv: Send a command to memoserv"
#~ msgstr "memoserv: Odošle príkaz na memoserv"
#~ msgid ""
#~ "mode &lt;+|-&gt;&lt;A-Za-z&gt; &lt;nick|channel&gt;: Set or unset a "
#~ "channel or user mode."
#~ msgstr ""
#~ "mode &lt;+|-&gt;&lt;A-Za-z&gt; &lt;prezývka|kanál&gt;: Nastaví alebo "
#~ "odstaví režim kanála alebo používateľa."
#~ msgid ""
#~ "msg &lt;nick&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to a user (as "
#~ "opposed to a channel)."
#~ msgstr ""
#~ "msg &lt;prezývka&gt; &lt;správa&gt;: Pošle súkromnú správu používateľovi "
#~ "(nie na kanáli)."
#~ msgid "names [channel]: List the users currently in a channel."
#~ msgstr ""
#~ "names [kanál]: Zobrazí názvy používateľov nachádzajúcich sa na kanáli."
#~ msgid "nickserv: Send a command to nickserv"
#~ msgstr "nickserv: Odošle príkaz na nickserv"
#~ msgid "notice &lt;target&lt;: Send a notice to a user or channel."
#~ msgstr ""
#~ "notice &lt;cieľ&lt;: Odošle používateľovi alebo kanálu upozornenie."
#~ msgid ""
#~ "op &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Grant channel operator status to someone. "
#~ "You must be a channel operator to do this."
#~ msgstr ""
#~ "op &lt;prezývka1&gt; [prezývka2] ...: Udelí niekomu status operátora "
#~ "kanála. Aby ste mohli vykonať tento príkaz, musíte byť operátorom kanála."
#~ msgid ""
#~ "operwall &lt;message&gt;: If you don't know what this is, you probably "
#~ "can't use it."
#~ msgstr ""
#~ "operwall &lt;správa&gt;: Ak neviete, čo je toto, pravdepodobne to "
#~ "neviete používať."
#~ msgid "operserv: Send a command to operserv"
#~ msgstr "operserv: Odošle príkaz na operserv"
#~ msgid ""
#~ "part [room] [message]: Leave the current channel, or a specified "
#~ "channel, with an optional message."
#~ msgstr ""
#~ "part [miestnosť] [správa]: Opustí aktuálny kanál alebo určený kanál s "
#~ "voliteľnou správou."
#~ msgid ""
#~ "ping [nick]: Asks how much lag a user (or the server if no user "
#~ "specified) has."
#~ msgstr ""
#~ "ping [prezývka]: Spýta sa, akú veľkú má používateľ časovú odozvu (alebo "
#~ "server, ak nie je určený používateľ)."
#~ msgid ""
#~ "query &lt;nick&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to a user (as "
#~ "opposed to a channel)."
#~ msgstr ""
#~ "query &lt;prezývka&gt; &lt;správa&gt;: Pošle používateľovi súkromnú "
#~ "správu (bez ohľadu na kanál)."
#~ msgid ""
#~ "quit [message]: Disconnect from the server, with an optional message."
#~ msgstr "quit [message]: Odpojí zo servera s nepovinnou správou."
#~ msgid "quote [...]: Send a raw command to the server."
#~ msgstr "quote [...]: Odoslať na server príkaz raw."
#~ msgid ""
#~ "remove &lt;nick&gt; [message]: Remove someone from a room. You must be a "
#~ "channel operator to do this."
#~ msgstr ""
#~ "remove &lt;prezývka&gt; [správa]: Odstráni niekoho z miestnosti. Aby ste "
#~ "mohli vykonať tento príkaz, musíte byť operátorom kanála."
#~ msgid "time: Displays the current local time at the IRC server."
#~ msgstr "time: Zobrazí aktuálny lokálny čas na IRC serveri."
#~ msgid "topic [new topic]: View or change the channel topic."
#~ msgstr "topic [nová téma]: Zobrazí alebo zmení tému kanálu."
#~ msgid "umode &lt;+|-&gt;&lt;A-Za-z&gt;: Set or unset a user mode."
#~ msgstr ""
#~ "umode &lt;+|-&gt;&lt;A-Za-z&gt;: Nastaví alebo odoberie režim "
#~ "používateľa."
#~ msgid "version [nick]: send CTCP VERSION request to a user"
#~ msgstr "version [prezývka]: odošle používateľovi požiadavku CTCP VERSION"
#~ msgid ""
#~ "voice &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Grant channel voice status to someone. "
#~ "You must be a channel operator to do this."
#~ msgstr ""
#~ "voice &lt;prezývka1&gt; [prezývka2] ...: Udelí niekomu status voice "
#~ "kanála. Aby ste mohli vykonať tento príkaz, musíte byť operátorom kanála."
#~ msgid ""
#~ "wallops &lt;message&gt;: If you don't know what this is, you probably "
#~ "can't use it."
#~ msgstr ""
#~ "wallops &lt;správa&gt;: Ak neviete, čo tento príkaz robí, tak "
#~ "pravdepodobne ho neviete používať."
#~ msgid "whois [server] &lt;nick&gt;: Get information on a user."
#~ msgstr ""
#~ "whois [server] &lt;prezývka&gt;: Zobrazí iformácie o používateľovi."
#~ msgid "whowas &lt;nick&gt;: Get information on a user that has logged off."
#~ msgstr ""
#~ "whowas &lt;nick&gt;: Zobrazí informácie o používateľovi, ktorý sa "
#~ "odhlásil."
#~ msgid "Invalid Encoding"
#~ msgstr "Chybné kódovanie"
#~ msgid ""
#~ "Unexpected response from the server. This may indicate a possible MITM "
#~ "attack"
#~ msgstr "Neočakávaná odpoveď zo servera. Môže to naznačovať MITM útok"
#~ msgid ""
#~ "The server does support channel binding, but did not appear to advertise "
#~ "it. This indicates a likely MITM attack"
#~ msgstr ""
#~ "Server podporuje zväzovanie kanálov ale nepropaguje to. Môže to "
#~ "naznačovať MITM útok"
#~ msgid "Server does not support channel binding"
#~ msgstr "Server nepodporuje zväzovanie kanálov"
#~ msgid "Unsupported channel binding method"
#~ msgstr "Nepodporovaná metóda zväzovania kanálov"
#~ msgid "Invalid Username Encoding"
#~ msgstr "Chybné kódovanie používateľského mena"
#~ msgid "Unable to establish a connection with the server"
#~ msgstr "Nepodarilo sa založiť spojenie so serverom"
#~ msgid "Unable to establish a connection with the server: %s"
#~ msgstr "Nepodarilo sa založiť spojenie so serverom: %s"
#~ msgid "Unable to establish SSL connection"
#~ msgstr "SSL pripojenie sa nepodarilo založiť"
#~ msgid "URL"
#~ msgstr "Webová adresa"
#~ msgid ""
#~ "Find a contact by entering the search criteria in the given fields. Note: "
#~ "Each field supports wild card searches (%)"
#~ msgstr ""
#~ "Nájdite kontakt zadávaním vyhľadávaích kritérií v daných poliach. "
#~ "Poznámka: Každé pole podporuje hľadanie pomocou nahradzajúcich znakov (%)"
#~ msgid "State"
#~ msgstr "Štát"
#~ msgid "Postal code"
#~ msgstr "Poštový kód"
#~ msgid "Extended Away"
#~ msgstr "Dlhšie neprítomný"
#~ msgid "XMPP stream missing ID"
#~ msgstr "XMPP toku chýba ID"
#~ msgid "Afraid"
#~ msgstr "Ustráchaný"
#~ msgid "Amazed"
#~ msgstr "Užasnutý"
#~ msgid "Amorous"
#~ msgstr "Zamilovaný"
#~ msgid "Annoyed"
#~ msgstr "Mrzutý"
#~ msgid "Aroused"
#~ msgstr "Vybudený"
#~ msgid "Brave"
#~ msgstr "Odvážny"
#~ msgid "Calm"
#~ msgstr "Pokojný"
#~ msgid "Cautious"
#~ msgstr "Opatrný"
#~ msgid "Cold"
#~ msgstr "Chladný"
#~ msgid "Confident"
#~ msgstr "Sebaistý"
#~ msgid "Confused"
#~ msgstr "Zmätený"
#~ msgid "Contemplative"
#~ msgstr "Zamyslený"
#~ msgid "Contented"
#~ msgstr "Spokojný"
#~ msgid "Cranky"
#~ msgstr "Vratký"
#~ msgid "Crazy"
#~ msgstr "Bláznivý"
#~ msgid "Creative"
#~ msgstr "Tvorivý"
#~ msgid "Curious"
#~ msgstr "Zvedavý"
#~ msgid "Dejected"
#~ msgstr "Skľúčený"
#~ msgid "Depressed"
#~ msgstr "Deprimovaný"
#~ msgid "Disappointed"
#~ msgstr "Sklamaný"
#~ msgid "Disgusted"
#~ msgstr "Zhnusený"
#~ msgid "Dismayed"
#~ msgstr "Vypnuté"
#~ msgid "Distracted"
#~ msgstr "Rozrušený"
#~ msgid "Embarrassed"
#~ msgstr "Rozpačitý"
#~ msgid "Envious"
#~ msgstr "Závistlivý"
#~ msgid "Flirtatious"
#~ msgstr "Záletný"
#~ msgid "Frustrated"
#~ msgstr "Frustrovaný"
#~ msgid "Grateful"
#~ msgstr "Vďačný"
#~ msgid "Grieving"
#~ msgstr "Trúchlenie"
#~ msgid "Grumpy"
#~ msgstr "Mrzutý"
#~ msgid "Guilty"
#~ msgstr "Vinný"
#~ msgid "Hopeful"
#~ msgstr "Sľubný"
#~ msgid "Hot"
#~ msgstr "Horlivý"
#~ msgid "Humbled"
#~ msgstr "Pokorný"
#~ msgid "Humiliated"
#~ msgstr "Ponížený"
#~ msgid "Hungry"
#~ msgstr "Hladný"
#~ msgid "Hurt"
#~ msgstr "Zranený"
#~ msgid "Impressed"
#~ msgstr "Dojatý"
#~ msgid "In awe"
#~ msgstr "Zhrozený"
#~ msgid "Indignant"
#~ msgstr "Rozhorčený"
#~ msgid "Interested"
#~ msgstr "Zaujatý"
#~ msgid "Intoxicated"
#~ msgstr "Pod vplyvom"
#~ msgid "Lonely"
#~ msgstr "Osamelý"
#~ msgid "Lost"
#~ msgstr "Stratený"
#~ msgid "Lucky"
#~ msgstr "Šťastný"
#~ msgid "Mean"
#~ msgstr "Zlý"
#~ msgid "Moody"
#~ msgstr "Náladový"
#~ msgid "Nervous"
#~ msgstr "Nervózny"
#~ msgid "Neutral"
#~ msgstr "Neutrálny"
#~ msgid "Offended"
#~ msgstr "Urazený"
#~ msgid "Outraged"
#~ msgstr "Pobúrený"
#~ msgid "Playful"
#~ msgstr "Hravý"
#~ msgid "Proud"
#~ msgstr "Hrdý"
#~ msgid "Relaxed"
#~ msgstr "Oddýchnutý"
#~ msgid "Relieved"
#~ msgstr "Uvoľnený"
#~ msgid "Remorseful"
#~ msgstr "Utrápený"
#~ msgid "Restless"
#~ msgstr "Nepokojný"
#~ msgid "Sarcastic"
#~ msgstr "Sarkastický"
#~ msgid "Satisfied"
#~ msgstr "Spokojný"
#~ msgid "Serious"
#~ msgstr "Vážny"
#~ msgid "Shocked"
#~ msgstr "Šokovaný"
#~ msgid "Shy"
#~ msgstr "Hamblivý"
#~ msgid "Sick"
#~ msgstr "Chorý"
#~ msgid "Spontaneous"
#~ msgstr "Spontánny"
#~ msgid "Stressed"
#~ msgstr "Vystresovaný"
#~ msgid "Strong"
#~ msgstr "Silný"
#~ msgid "Surprised"
#~ msgstr "Prekvapený"
#~ msgid "Thankful"
#~ msgstr "Povďačný"
#~ msgid "Thirsty"
#~ msgstr "Smädný"
#~ msgid "Tired"
#~ msgstr "Unavený"
#~ msgid "Undefined"
#~ msgstr "Nedefinované"
#~ msgid "Weak"
#~ msgstr "Slabý"
#~ msgid "Worried"
#~ msgstr "Ustarostený"
#~ msgid "Novell GroupWise Messenger Protocol Plugin"
#~ msgstr "Modul protokolu Novell GroupWise Messenger"
#~ msgid "Please authorize me so I can add you to my buddy list."
#~ msgstr ""
#~ "Prosím, autorizujte ma, aby som si vás mohol pridať do svojho zoznamu "
#~ "priateľov."
#~ msgid "Received unexpected response from %s: %s"
#~ msgstr "Bola prijatá neočakávaná odpoveď od %s: %s"
#~ msgid "Received unexpected response from %s"
#~ msgstr "Bola prijatá neočakávaná odpoveď od %s"
#~ msgid ""
#~ "You have been connecting and disconnecting too frequently. Wait ten "
#~ "minutes and try again. If you continue to try, you will need to wait even "
#~ "longer."
#~ msgstr ""
#~ "Pripájali a odpájali ste sa príliš často. Počkajte desať minút a skúste "
#~ "znova. Ak budete i naďalej skúšať, budete musieť čakať este dlhšie."
#~ msgid ""
#~ "You required encryption in your account settings, but one of the servers "
#~ "doesn't support it."
#~ msgstr ""
#~ "V nastaveniach účtov ste zvolili šifrovanie, ale jeden server ho "
#~ "nepodporuje."
#~ msgid "Error requesting %s: %s"
#~ msgstr "Chyba pri požadovaní %s: %s"
#~ msgid "The server returned an empty response"
#~ msgstr "Server vrátil prázdnu odpoveď"
#~ msgid ""
#~ "Server requested that you fill out a CAPTCHA in order to sign in, but "
#~ "this client does not currently support CAPTCHAs."
#~ msgstr ""
#~ "Server pre prihlásenie vyžaduje, aby ste vypísali CAPTCHAg, ale tento "
#~ "klient nepodporuje CAPTCHA."
#~ msgid "AOL does not allow your screen name to authenticate here"
#~ msgstr "AOL neumožňuje vášmu používateľskému menu sa tu autentifikovať"
#~ msgid ""
#~ "(There was an error receiving this message. The buddy you are speaking "
#~ "with is probably using a different encoding than expected. If you know "
#~ "what encoding he is using, you can specify it in the advanced account "
#~ "options for your AIM/ICQ account.)"
#~ msgstr ""
#~ "(Počas prijímania tejto správy sa vyskytla chyba. Priateľ, s ktorým si "
#~ "píšete zrejme používa neočakávané kódovanie. Ak viete, aké kódovanie "
#~ "používa, môžete ho nastaviť v pokročílých možnostiach vášho AIM/ICQ účtu.)"
#~ msgid ""
#~ "(There was an error receiving this message. Either you and %s have "
#~ "different encodings selected, or %s has a buggy client.)"
#~ msgstr ""
#~ "(Počas prijímania tejto správy sa vyskytla chyba. Buď máte nastavené iné "
#~ "kódovanie ako %s, alebo má %s chybný klient.)"
#~ msgid "Invalid error"
#~ msgstr "Nesprávna chyba"
#~ msgid "Cannot receive IM due to parental controls"
#~ msgstr "Nie je možné prijať správu kvôli rodičovským obmedzeniam"
#~ msgid "Cannot send SMS without accepting terms"
#~ msgstr "Nie je možné poslať SMS bez odsúhlasenia podmienok"
#~ msgid "Cannot send SMS"
#~ msgstr "Nepodarilo sa poslať SMS"
#~ msgid "Cannot send SMS to this country"
#~ msgstr "Nie je možné poslať SMS do tejto krajiny."
#~ msgid "Cannot send SMS to unknown country"
#~ msgstr "Nedá sa odoslať SMS do neznámej krajiny"
#~ msgid "Bot accounts cannot initiate IMs"
#~ msgstr "Účty robotov nemôžu zakladať rozhovory"
#~ msgid "Bot account cannot IM this user"
#~ msgstr "Účet robota nemôže komunikovať s týmto používateľom"
#~ msgid "Bot account reached IM limit"
#~ msgstr "Účet robota dosiahol limit komunikácie"
#~ msgid "Bot account reached daily IM limit"
#~ msgstr "Účet robota dosiahol denný limit komunikácie"
#~ msgid "Bot account reached monthly IM limit"
#~ msgstr "Účet robota dosiahol mesačný limit komunikácie"
#~ msgid "Unable to receive offline messages"
#~ msgstr "Nepodarilo sa prijať offline správy."
#~ msgid "Offline message store full"
#~ msgstr "Úložisko offline správ je plné"
#~ msgid "Unable to send message: %s (%s)"
#~ msgstr "Nepodarilo sa odoslať správu: %s (%s)"
#~ msgid "Unable to send message: %s"
#~ msgstr "Nemôžem odoslať správu: %s"
#~ msgid "Unable to send message to %s: %s (%s)"
#~ msgstr "Nemôžem poslať správu k %s: %s (%s)"
#~ msgid "Unable to send message to %s: %s"
#~ msgstr "Nemôžem poslať správu k %s: %s"
#~ msgid "Thinking"
#~ msgstr "Rozmýšľa"
#~ msgid "Shopping"
#~ msgstr "Nakupuje"
#~ msgid "Questioning"
#~ msgstr "Spochybňuje"
#~ msgid "Eating"
#~ msgstr "Je"
#~ msgid "Watching a movie"
#~ msgstr "Pozerá film"
#~ msgid "At the office"
#~ msgstr "V kancelárii"
#~ msgid "Taking a bath"
#~ msgstr "Kúpe sa"
#~ msgid "Watching TV"
#~ msgstr "Pozerá televíziu"
#~ msgid "Having fun"
#~ msgstr "Baví sa"
#~ msgid "Sleeping"
#~ msgstr "Spí"
#~ msgid "Using a PDA"
#~ msgstr "Používa PDA"
#~ msgid "Meeting friends"
#~ msgstr "S priateľmi"
#~ msgid "On the phone"
#~ msgstr "Na telefóne"
#~ msgid "Surfing"
#~ msgstr "Surfuje"
#~ msgid "Mobile"
#~ msgstr "Mobilný"
#~ msgid "Searching the web"
#~ msgstr "Vyhľadáva na webe"
#~ msgid "At a party"
#~ msgstr "Na oslave"
#~ msgid "Having Coffee"
#~ msgstr "Pije kávu"
#~ msgid "Gaming"
#~ msgstr "Hrá"
#~ msgid "Browsing the web"
#~ msgstr "Prezerá web"
#~ msgid "Smoking"
#~ msgstr "Fajčí"
#~ msgid "Writing"
#~ msgstr "Píše"
#~ msgid "Drinking"
#~ msgstr "Pije"
#~ msgid "Listening to music"
#~ msgstr "Počúva hudbu"
#~ msgid "Studying"
#~ msgstr "Študuje"
#~ msgid "Working"
#~ msgstr "Pracuje"
#~ msgid "In the restroom"
#~ msgstr "Na toalete"
#~ msgid "Received invalid data on connection with server"
#~ msgstr "Počas spojenia so serverom boli prijaté neplatné dáta"
#~ msgid "AIM Protocol Plugin"
#~ msgstr "Modul protokolu AIM"
#~ msgid "ICQ UIN..."
#~ msgstr "ICQ číslo..."
#~ msgid "ICQ Protocol Plugin"
#~ msgstr "Modul protokolu ICQ"
#~ msgid "The remote user has closed the connection."
#~ msgstr "Vzdialený používateľ zrušil pripojenie."
#~ msgid "The remote user has declined your request."
#~ msgstr "Vzdialený používateľ odmietol vašu požiadavku."
#~ msgid "Lost connection with the remote user:<br>%s"
#~ msgstr "Pripojenie so vzdialeným používateľom je prerušené:<br>%s"
#~ msgid "Received invalid data on connection with remote user."
#~ msgstr "Prijaté neplatné dáta pri spojení so vzdialeným používateľom."
#~ msgid "Unable to establish a connection with the remote user."
#~ msgstr "Nepodarilo sa založiť pripojenie so vzdialeným používateľom."
#~ msgid "Direct IM established"
#~ msgstr "Bola založená priama komunikácia"
#~ msgid ""
#~ "%s tried to send you a %s file, but we only allow files up to %s over "
#~ "Direct IM. Try using file transfer instead.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Používateľ %s vám chcel poslať súbor %s, ale cez priame IM sú povolené "
#~ "súbory len do %s. Skúste namiesto toho použiť prenos súborov.\n"
#~ msgid "File %s is %s, which is larger than the maximum size of %s."
#~ msgstr "Súbor %s je %s, ktorý je väčší ako maximálna veľkosť %s."
#~ msgid "Free For Chat"
#~ msgstr "Voľný pre rozhovor"
#~ msgid "Not Available"
#~ msgstr "Nedostupný"
#~ msgid "Occupied"
#~ msgstr "Zaneprázdnený"
#~ msgid "Web Aware"
#~ msgstr "Na webe"
#~ msgid "Evil"
#~ msgstr "Zákerný"
#~ msgid "At home"
#~ msgstr "Doma"
#~ msgid "At work"
#~ msgstr "V práci"
#~ msgid "At lunch"
#~ msgstr "Na obede"
#~ msgid "Unable to connect to authentication server: %s"
#~ msgstr "Nepodarilo sa pripojiť na autentifikačný server: %s"
#~ msgid "Unable to connect to BOS server: %s"
#~ msgstr "Nepodarilo sa pripojiť na BOS server: %s"
#~ msgid "Username sent"
#~ msgstr "Používateľské meno odoslané"
#~ msgid "Connection established, cookie sent"
#~ msgstr "Pripojenie založené, boli odoslané cookies"
#~ msgid "Finalizing connection"
#~ msgstr "Dokončuje sa pripojenie"
#~ msgid ""
#~ "Unable to sign on as %s because the username is invalid. Usernames must "
#~ "be a valid email address, or start with a letter and contain only "
#~ "letters, numbers and spaces, or contain only numbers."
#~ msgstr ""
#~ "Nepodarilo sa prihlásiť ako %s, pretože používateľské meno je chybné. "
#~ "Používateľské mená musia byť správna e-mailová adresa, alebo musí byť "
#~ "prvý znak písmeno a musí obsahovať len písmená, číslice a medzery, alebo "
#~ "len číslice."
#~ msgid ""
#~ "You required encryption in your account settings, but encryption is not "
#~ "supported by your system."
#~ msgstr ""
#~ "V nastaveniach účtov ste zvolili šifrovanie, ale váš systém ho "
#~ "nepodporuje. "
#~ msgid "You may be disconnected shortly. If so, check %s for updates."
#~ msgstr ""
#~ "Onedlho môže dôjsť k odpojeniu. Ak sa tak stane, hľadajte aktualizácie na "
#~ "%s."
#~ msgid "Unable to get a valid AIM login hash."
#~ msgstr "Nebolo možné získať platný AIM prihlasovací hash."
#~ msgid "Unable to get a valid login hash."
#~ msgstr "Nebolo možné získať platný prihlasovací hash."
#~ msgid "Received authorization"
#~ msgstr "Prijatá autorizácia"
#~ msgid "Username does not exist"
#~ msgstr "Používateľské meno neexistuje"
#~ msgid "Your account is currently suspended"
#~ msgstr "Váš účet je momentálne pozastavený"
#~ msgid "The AOL Instant Messenger service is temporarily unavailable."
#~ msgstr "Služba AOL je dočasne nedostupná."
#~ msgid ""
#~ "Your username has been connecting and disconnecting too frequently. Wait "
#~ "ten minutes and try again. If you continue to try, you will need to wait "
#~ "even longer."
#~ msgstr ""
#~ "Vaše prihlasovacie meno sa pripájalo a odpájalo príliš často. Počkajte "
#~ "desať minút a skúste to znovu. Ak budete pokračovať, budete musieť čakať "
#~ "este dlhšie."
#~ msgid "The client version you are using is too old. Please upgrade at %s"
#~ msgstr ""
#~ "Verzia klienta, ktorého používate, je príliš stará. Prosím, aktualizujte "
#~ "ho na %s"
#~ msgid ""
#~ "Your IP address has been connecting and disconnecting too frequently. "
#~ "Wait a minute and try again. If you continue to try, you will need to "
#~ "wait even longer."
#~ msgstr ""
#~ "Vaša IP adresa sa pripájala a odpájala príliš často. Počkajte minútu a "
#~ "skúste to znovu. Ak budete pokračovať, budete musieť čakať este dlhšie."
#~ msgid "The SecurID key entered is invalid"
#~ msgstr "Zadaný kľúč SecurID je neplatný"
#~ msgid "Enter SecurID"
#~ msgstr "Zadajte SecurID"
#~ msgid "Enter the 6 digit number from the digital display."
#~ msgstr "Zadajte 6-ciferné číslo z digitálneho displeja."
#~ msgid "Unable to initialize connection"
#~ msgstr "Spojenie sa nedá inicializovať"
#~ msgid ""
#~ "The user %u has denied your request to add them to your buddy list for "
#~ "the following reason:\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Používateľ %u odmietol požiadavku o pridanie do vášho zoznamu priateľov z "
#~ "nasledujúcich dôvodov:\n"
#~ "%s"
#~ msgid "ICQ authorization denied."
#~ msgstr "ICQ autorizácia zamietnutá."
#~ msgid "The user %u has granted your request to add them to your buddy list."
#~ msgstr ""
#~ "Používateľ %u prijal vašu požiadavku o pridanie do vášho zoznamu "
#~ "priateľov."
#~ msgid ""
#~ "You have received a special message\n"
#~ "\n"
#~ "From: %s [%s]\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Prišla vám špeciálna správa\n"
#~ "\n"
#~ "od: %s [%s]\n"
#~ "%s"
#~ msgid ""
#~ "You have received an ICQ page\n"
#~ "\n"
#~ "From: %s [%s]\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Prišla vám ICQ stránka\n"
#~ "\n"
#~ "od: %s [%s]\n"
#~ "%s"
#~ msgid ""
#~ "You have received an ICQ email from %s [%s]\n"
#~ "\n"
#~ "Message is:\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Prišiel vám ICQ e-mail od používateľa %s [%s]\n"
#~ "\n"
#~ "Text je:\n"
#~ "%s"
#~ msgid "ICQ user %u has sent you a buddy: %s (%s)"
#~ msgstr "Používateľ protokolu ICQ, %u, vám poslal priateľa: %s (%s)"
#~ msgid "Do you want to add this buddy to your buddy list?"
#~ msgstr "Chcete pridať tohoto priateľa do svojho zoznamu priateľov?"
#~ msgid "_Decline"
#~ msgstr "Odmietnuť"
#~ msgid "You missed %hu message from %s because it was invalid."
#~ msgid_plural "You missed %hu messages from %s because they were invalid."
#~ msgstr[0] "Prišli ste o %hu správ od používateľa %s, pretože boli chybné."
#~ msgstr[1] "Prišli ste o %hu správu od používateľa %s, pretože bola chybná."
#~ msgstr[2] "Prišli ste o %hu správy od používateľa %s, pretože boli chybné."
#~ msgid "You missed %hu message from %s because it was too large."
#~ msgid_plural "You missed %hu messages from %s because they were too large."
#~ msgstr[0] "%hu správ od %s nebolo prijatých, pretože boli príliš veľké."
#~ msgstr[1] "%hu správa od %s nebola prijatá, pretože bola príliš veľká."
#~ msgstr[2] "%hu správy od %s neboli prijaté, pretože boli príliš veľké."
#~ msgid ""
#~ "You missed %hu message from %s because the rate limit has been exceeded."
#~ msgid_plural ""
#~ "You missed %hu messages from %s because the rate limit has been exceeded."
#~ msgstr[0] ""
#~ "Prišli ste o %hu správ od používateľa %s, pretože hodnotenie bolo "
#~ "prekročené."
#~ msgstr[1] ""
#~ "Prišli ste o %hu správu od používateľa %s, pretože hodnotenie bolo "
#~ "prekročené."
#~ msgstr[2] ""
#~ "Prišli ste o %hu správy od používateľa %s, pretože hodnotenie bolo "
#~ "prekročené."
#~ msgid ""
#~ "You missed %hu message from %s because his/her warning level is too high."
#~ msgid_plural ""
#~ "You missed %hu messages from %s because his/her warning level is too high."
#~ msgstr[0] "Prišli ste o %hu správ od používateľa %s, pretože je varovaný."
#~ msgstr[1] "Prišli ste o %hu správu od používateľa %s, pretože je varovaný."
#~ msgstr[2] "Prišli ste o %hu správy od používateľa %s, pretože je varovaný."
#~ msgid ""
#~ "You missed %hu message from %s because your warning level is too high."
#~ msgid_plural ""
#~ "You missed %hu messages from %s because your warning level is too high."
#~ msgstr[0] "Prišli ste o %hu správ od používateľa %s, pretože ste varovaný."
#~ msgstr[1] "Prišli ste o %hu správu od používateľa %s, pretože ste varovaný."
#~ msgstr[2] "Prišli ste o %hu správy od používateľa %s, pretože ste varovaný."
#~ msgid "You missed %hu message from %s for an unknown reason."
#~ msgid_plural "You missed %hu messages from %s for an unknown reason."
#~ msgstr[0] "Z neznámeho dôvodu ste prišli o %hu správ od používateľa %s."
#~ msgstr[1] "Z neznámeho dôvodu ste prišli o %hu správu od používateľa %s."
#~ msgstr[2] "Z neznámeho dôvodu ste prišli o %hu správy od používateľa %s."
#~ msgid "Your AIM connection may be lost."
#~ msgstr "Vaše AIM spojenie je zrejme prerušené."
#~ msgid "You have been disconnected from chat room %s."
#~ msgstr "Boli ste odpojení z miestnosti %s."
#~ msgid "Username formatting can change only capitalization and whitespace."
#~ msgstr ""
#~ "Formátovanie používateľského mena môže meniť iba veľkosť znakov alebo "
#~ "medzery."
#~ msgid "Pop-Up Message"
#~ msgstr "Vyskakovacia správa"
#~ msgid "The following username is associated with %s"
#~ msgid_plural "The following usernames are associated with %s"
#~ msgstr[0] "S nasledujúcim používateľským menom je asociovaných %s"
#~ msgstr[1] "S nasledujúcim používateľským menom je asociovaný %s"
#~ msgstr[2] "S nasledujúcim používateľským menom sú asociovaný %s"
#~ msgid "No results found for email address %s"
#~ msgstr "Pre e-mailovú adresu %s neboli nájdené žiadne výsledky"
#~ msgid "You should receive an email asking to confirm %s."
#~ msgstr "Mali by ste prijať e-mail so žiadosťou o potvrdenie %s."
#~ msgid "Account Confirmation Requested"
#~ msgstr "Potvrdenie účtu bolo vyžiadané"
#~ msgid ""
#~ "Error 0x%04x: Unable to format username because the requested name "
#~ "differs from the original."
#~ msgstr ""
#~ "Chyba 0x%04x: Nepodarilo sa formátovať používateľské meno, pretože "
#~ "požadované používateľské meno sa líši od pôvodného."
#~ msgid "Error 0x%04x: Unable to format username because it is invalid."
#~ msgstr ""
#~ "Chyba 0x%04x: Nepodarilo sa formátovať používateľské meno, pretože je "
#~ "chybné."
#~ msgid ""
#~ "Error 0x%04x: Unable to format username because the requested name is too "
#~ "long."
#~ msgstr ""
#~ "Chyba 0x%04x: Nepodarilo sa formátovať používateľské meno, pretože "
#~ "požadované meno je príliš dlhé."
#~ msgid ""
#~ "Error 0x%04x: Unable to change email address because there is already a "
#~ "request pending for this username."
#~ msgstr ""
#~ "Chyba 0x%04x: Nepodarilo sa zmeniť e-mailovú adresu, pretože toto "
#~ "používateľské meno už má požiadavku."
#~ msgid ""
#~ "Error 0x%04x: Unable to change email address because the given address "
#~ "has too many usernames associated with it."
#~ msgstr ""
#~ "Chyba 0x%04x: Emailová adresa sa nedá zmeniť, pretože táto adresa má so "
#~ "sebou asociovaných veľmi veľa používateľských mien."
#~ msgid ""
#~ "Error 0x%04x: Unable to change email address because the given address is "
#~ "invalid."
#~ msgstr ""
#~ "Chyba 0x%04x: Nepodarilo sa zmeniť e-mailovú adresu, pretože zadaná "
#~ "adresa je chybná."
#~ msgid "Error 0x%04x: Unknown error."
#~ msgstr "Chyba 0x%04x: Neznáma chyba."
#~ msgid "Error Changing Account Info"
#~ msgstr "Chyba pri zmene podrobností účtu"
#~ msgid "The email address for %s is %s"
#~ msgstr "E-mailová adresa používateľa %s je %s"
#~ msgid "Account Info"
#~ msgstr "Podrobnosti o účte"
#~ msgid ""
#~ "Your IM Image was not sent. You must be Direct Connected to send IM "
#~ "Images."
#~ msgstr ""
#~ "Váš obrázok nebol odoslaný. Na odosielanie obrázkov v správach musíte byť "
#~ "priamo prihlásený."
#~ msgid "Unable to set AIM profile."
#~ msgstr "Nepodarilo sa odoslať AIM profil."
#~ msgid ""
#~ "You have probably requested to set your profile before the login "
#~ "procedure completed. Your profile remains unset; try setting it again "
#~ "when you are fully connected."
#~ msgstr ""
#~ "Pravdepodobne ste vyžiadali nastevenie vášho profilu pred dokončením "
#~ "procedúry prihlásenia. Váš profil zostáva nenastavený, skúste ho nastaviť "
#~ "znovu, keď budete plne prihlásený."
#~ msgid ""
#~ "The maximum profile length of %d byte has been exceeded. It has been "
#~ "truncated for you."
#~ msgid_plural ""
#~ "The maximum profile length of %d bytes has been exceeded. It has been "
#~ "truncated for you."
#~ msgstr[0] ""
#~ "Bola prekročená maximálna dĺžka profilu, %d bajtov. Profil bol "
#~ "automaticky skrátený."
#~ msgstr[1] ""
#~ "Bola prekročená maximálna dĺžka profilu, %d bajt. Profil bol automaticky "
#~ "skrátený."
#~ msgstr[2] ""
#~ "Bola prekročená maximálna dĺžka profilu, %d bajty. Profil bol "
#~ "automaticky skrátený."
#~ msgid "Profile too long."
#~ msgstr "Profil je príliš dlhý."
#~ msgid ""
#~ "The maximum away message length of %d byte has been exceeded. It has "
#~ "been truncated for you."
#~ msgid_plural ""
#~ "The maximum away message length of %d bytes has been exceeded. It has "
#~ "been truncated for you."
#~ msgstr[0] ""
#~ "Bola prekročená maximálna dĺžka správy o neprítomnosti, %d bajtov. Správa "
#~ "bola automaticky skrátená."
#~ msgstr[1] ""
#~ "Bola prekročená maximálna dĺžka správy o neprítomnosti, %d bajt. Správa "
#~ "bola automaticky skrátená."
#~ msgstr[2] ""
#~ "Bola prekročená maximálna dĺžka správy o neprítomnosti, %d bajty. Správa "
#~ "bola automaticky skrátená."
#~ msgid "Away message too long."
#~ msgstr "Správa neprítomnosti je príliš dlhá."
#~ msgid ""
#~ "Unable to add the buddy %s because the username is invalid. Usernames "
#~ "must be a valid email address, or start with a letter and contain only "
#~ "letters, numbers and spaces, or contain only numbers."
#~ msgstr ""
#~ "Nepodarilo sa pridať priateľa %s, pretože používateľské meno je chybné. "
#~ "Používateľské mená musia byť správna e-mailová adresa, alebo musí byť "
#~ "prvý znak písmeno a musí obsahovať len písmená, číslice a medzery, alebo "
#~ "len číslice."
#~ msgid "Unable to Add"
#~ msgstr "Nepodarilo sa pridať"
#~ msgid "Unable to Retrieve Buddy List"
#~ msgstr "Nepodarilo sa získať zoznam priateľov"
#~ msgid ""
#~ "The AIM servers were temporarily unable to send your buddy list. Your "
#~ "buddy list is not lost, and will probably become available in a few "
#~ "minutes."
#~ msgstr ""
#~ "AIM servery vám teraz nemôžu poslať váš zoznam priateľov. Váš zoznam "
#~ "priateľov nie je stratený a mal by byť znovu dostupný o pár hodín."
#~ msgid "Orphans"
#~ msgstr "Siroty"
#~ msgid ""
#~ "Unable to add the buddy %s because you have too many buddies in your "
#~ "buddy list. Please remove one and try again."
#~ msgstr ""
#~ "Nepodarilo sa pridať priateľa %s, pretože vo vašom zozname máte príliš "
#~ "veľa priateľov. Odstránte, prosím, jedného a skúste to znovu."
#~ msgid "(no name)"
#~ msgstr "(bez názvu)"
#~ msgid "Unable to add the buddy %s for an unknown reason."
#~ msgstr "Nebolo možné pridať priateľa %s z neznámeho dôvodu."
#~ msgid ""
#~ "The user %s has given you permission to add him or her to your buddy "
#~ "list. Do you want to add this user?"
#~ msgstr ""
#~ "Používateľ %s vám dovolil pridať si ho do vášho zoznamu priateľov. Chcete "
#~ "si ho pridať?"
#~ msgid "Authorization Given"
#~ msgstr "Autorizácia udelená"
#~ msgid "The user %s has granted your request to add them to your buddy list."
#~ msgstr "Používateľ %s vám dovolil pridať ho do vášho zoznamu priateľov."
#~ msgid "Authorization Granted"
#~ msgstr "Udelená autorizácia"
#~ msgid ""
#~ "The user %s has denied your request to add them to your buddy list for "
#~ "the following reason:\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Používateľ %s zamietol vašu žiadosť o pridanie do vášho zoznamu priateľov "
#~ "z nasledujúceho dôvodu:\n"
#~ "%s"
#~ msgid "Authorization Denied"
#~ msgstr "Autorizácia zamietnutá"
#~ msgid "_Exchange:"
#~ msgstr "_Výmena:"
#~ msgid "Your IM Image was not sent. You cannot send IM Images in AIM chats."
#~ msgstr ""
#~ "Váš obrázok nebol odoslaný. V AIM chatoch nie je možné odosielať obrázky."
#~ msgid "iTunes Music Store Link"
#~ msgstr "Odkaz na hudobný obchod iTunes"
#~ msgid "Lunch"
#~ msgstr "Obed"
#~ msgid "Buddy Comment for %s"
#~ msgstr "Komentár priateľa %s"
#~ msgid "Buddy Comment:"
#~ msgstr "Komentár priateľa:"
#~ msgid "You have selected to open a Direct IM connection with %s."
#~ msgstr "Rozhodli ste sa otvoriť Priame IM pripojenie s používateľom %s."
#~ msgid ""
#~ "Because this reveals your IP address, it may be considered a security "
#~ "risk. Do you wish to continue?"
#~ msgstr ""
#~ "Táto akcia odhalí vašu IP adresu, a preto môže byť hodnotená ako "
#~ "bezpečnostné riziko. Chcete pokračovať?"
#~ msgid "C_onnect"
#~ msgstr "Prip_ojiť"
#~ msgid "You closed the connection."
#~ msgstr "Zrušili ste pripojenie."
#~ msgid "Get AIM Info"
#~ msgstr "Získať info AIM"
#~ msgid "Edit Buddy Comment"
#~ msgstr "Upraviť komentár priateľa"
#~ msgid "Get X-Status Msg"
#~ msgstr "Získať x-správu stavu"
#~ msgid "End Direct IM Session"
#~ msgstr "Ukončiť sedenie priamej komunikácie"
#~ msgid "Direct IM"
#~ msgstr "Priama rýchla správa"
#~ msgid "Re-request Authorization"
#~ msgstr "Znovu požiadať o autorizáciu"
#~ msgid "Require authorization"
#~ msgstr "Vyžadovať autorizáciu"
#~ msgid "Web aware (enabling this will cause you to receive SPAM!)"
#~ msgstr "Na webe (zapnutie tejto možnosti spôsobí, že budete dostávať SPAM!)"
#~ msgid "ICQ Privacy Options"
#~ msgstr "Nastavenie súkromia ICQ"
#~ msgid "Change Address To:"
#~ msgstr "Zmeniť adresu na:"
#~ msgid "you are not waiting for authorization"
#~ msgstr "nečakáte na autorizáciu"
#~ msgid "You are awaiting authorization from the following buddies"
#~ msgstr "Očakávate autorizáciu od nasledujúcich priateľov"
#~ msgid ""
#~ "You can re-request authorization from these buddies by right-clicking on "
#~ "them and selecting \"Re-request Authorization.\""
#~ msgstr ""
#~ "Týchto priateľov môžete znovu požiadať o autorizáciu, keď na nich "
#~ "kliknete pravým tlačidlom a vyberiete možnosť „Znovu požiadať o "
#~ "autorizáciu“."
#~ msgid "Find Buddy by Email"
#~ msgstr "Nájsť priateľa podľa E-mailu"
#~ msgid "Search for a buddy by email address"
#~ msgstr "Vyhľadávať priateľov podľa e-mailovej adresy"
#~ msgid "Type the email address of the buddy you are searching for."
#~ msgstr "Zadajte e-mailovú adresu priateľa, ktorého hľadáte."
#~ msgid "_Search"
#~ msgstr "_Hľadať"
#~ msgid "Set User Info (web)..."
#~ msgstr "Nastaviť podrobnosti používateľa (web)..."
#~ msgid "Change Password (web)"
#~ msgstr "Zmeniť heslo (web)"
#~ msgid "Configure IM Forwarding (web)"
#~ msgstr "Nastaviť preposielanie správ (web)"
#~ msgid "Set Privacy Options..."
#~ msgstr "Nastaviť možnosti súkromia..."
#~ msgid "Show Visible List"
#~ msgstr "Zobraziť zoznam viditeľných"
#~ msgid "Show Invisible List"
#~ msgstr "Zobraziť zoznam neviditeľných"
#~ msgid "Confirm Account"
#~ msgstr "Potvrdiť účet"
#~ msgid "Display Currently Registered Email Address"
#~ msgstr "Zobraziť momentálne registrovanú e-maiovú adresu"
#~ msgid "Change Currently Registered Email Address..."
#~ msgstr "Zmeniť momentálne registrovanú e-maiovú adresu..."
#~ msgid "Show Buddies Awaiting Authorization"
#~ msgstr "Zobraziť priateľov, ktorí čakajú na autorizáciu"
#~ msgid "Search for Buddy by Email Address..."
#~ msgstr "Hľadať priateľa podľa e-mailovej adresy..."
#~ msgid ""
#~ "Always use AIM/ICQ proxy server for\n"
#~ "file transfers and direct IM (slower,\n"
#~ "but does not reveal your IP address)"
#~ msgstr ""
#~ "Vždy používať AIM/ICQ proxy server na prenosy súborov\n"
#~ "(pomalšie, ale neprezradí vašu IP adresu)"
#~ msgid "Allow multiple simultaneous logins"
#~ msgstr "Umožniť viacero súbežných prihlásení"
#~ msgid "Asking %s to connect to us at %s:%hu for Direct IM."
#~ msgstr "Žiadam %s, aby sa k nám pripojil na %s:%hu pre priamy IM."
#~ msgid "Attempting to connect to %s:%hu."
#~ msgstr "Pokúšame sa pripojiť ku %s:%hu."
#~ msgid "Attempting to connect via proxy server."
#~ msgstr "Pokúšame sa pripojiť cez proxy server."
#~ msgid "%s has just asked to directly connect to %s"
#~ msgstr "%s práve požiadal o priame pripojenie na %s"
#~ msgid ""
#~ "This requires a direct connection between the two computers and is "
#~ "necessary for IM Images. Because your IP address will be revealed, this "
#~ "may be considered a privacy risk."
#~ msgstr ""
#~ "Na to je potrebné priame pripojenie medzi dvoma počítačmi a je nutné na "
#~ "prenos obrázkov v správach. Pretože pri tom bude odhalená vaša IP "
#~ "adresa, môže to byť hodnotené ako ohrozenie súkromia."
#~ msgid "Voice"
#~ msgstr "Hlas"
#~ msgid "AIM Direct IM"
#~ msgstr "AIM - priame IM"
#~ msgid "Get File"
#~ msgstr "Získať súbor"
#~ msgid "Games"
#~ msgstr "Hry"
#~ msgid "ICQ Xtraz"
#~ msgstr "ICQ Xtraz"
#~ msgid "Add-Ins"
#~ msgstr "Doplnky"
#~ msgid "Send Buddy List"
#~ msgstr "Odoslať zoznam priateľov"
#~ msgid "ICQ Direct Connect"
#~ msgstr "Priame spojenie ICQ"
#~ msgid "AP User"
#~ msgstr "AP používateľ"
#~ msgid "ICQ RTF"
#~ msgstr "ICQ RTF"
#~ msgid "Nihilist"
#~ msgstr "Nihilista"
#~ msgid "ICQ Server Relay"
#~ msgstr "ICQ Server Relay"
#~ msgid "Old ICQ UTF8"
#~ msgstr "Staré ICQ UTF8"
#~ msgid "Trillian Encryption"
#~ msgstr "Šifrovanie Trillian"
#~ msgid "ICQ UTF8"
#~ msgstr "ICQ UTF8"
#~ msgid "Hiptop"
#~ msgstr "Hiptop"
#~ msgid "Security Enabled"
#~ msgstr "Bezpečnosť zapnutá"
#~ msgid "Video Chat"
#~ msgstr "Video chat"
#~ msgid "iChat AV"
#~ msgstr "iChat AV"
#~ msgid "Camera"
#~ msgstr "Kamera"
#~ msgid "Screen Sharing"
#~ msgstr "Zdieľanie obrazovky"
#~ msgid "Warning Level"
#~ msgstr "Úroveň upozornenia"
#~ msgid "Buddy Comment"
#~ msgstr "Komentár priateľa"
#~ msgid "Personal Web Page"
#~ msgstr "Osobná webová stránka"
#~ msgid "Home Address"
#~ msgstr "Adresa domov"
#~ msgid "Zip Code"
#~ msgstr "PSČ"
#~ msgid "Work Address"
#~ msgstr "Adresa pracoviska"
#~ msgid "Work Information"
#~ msgstr "Pracovné informácie"
#~ msgid "Company"
#~ msgstr "Spoločnosť"
#~ msgid "Division"
#~ msgstr "Oddelenie"
#~ msgid "Position"
#~ msgstr "Pozícia"
#~ msgid "Web Page"
#~ msgstr "Web stránka"
#~ msgid "Online Since"
#~ msgstr "Prihlásený od"
#~ msgid "Member Since"
#~ msgstr "Člen od"
#~ msgid "Capabilities"
#~ msgstr "Schopnosti"
#~ msgid "Profile"
#~ msgstr "Profil"
#~ msgid "View web profile"
#~ msgstr "Prezrieť webový profil"
#~ msgid "Invalid SNAC"
#~ msgstr "Chybné SNAC"
#~ msgid "Server rate limit exceeded"
#~ msgstr "Limit rýchlosti serveru prekročený"
#~ msgid "Client rate limit exceeded"
#~ msgstr "Limit rýchlosti klienta prekročený"
#~ msgid "Service unavailable"
#~ msgstr "Služba nedostupná"
#~ msgid "Service not defined"
#~ msgstr "Služba nebola definovaná"
#~ msgid "Obsolete SNAC"
#~ msgstr "Zastaralé SNAC"
#~ msgid "Not supported by host"
#~ msgstr "Nepodporované hostiteľom"
#~ msgid "Not supported by client"
#~ msgstr "Nepodporované klientom"
#~ msgid "Refused by client"
#~ msgstr "Odmietnuté klientom"
#~ msgid "Reply too big"
#~ msgstr "Odpoveď je príliš veľká"
#~ msgid "Responses lost"
#~ msgstr "Odpovede stratené"
#~ msgid "Request denied"
#~ msgstr "Požiadavka zamietnutá"
#~ msgid "Busted SNAC payload"
#~ msgstr "Poškodené SNAC údaje"
#~ msgid "Insufficient rights"
#~ msgstr "Nedostatočné práva"
#~ msgid "In local permit/deny"
#~ msgstr "V miestne povolených/zakázaných"
#~ msgid "Warning level too high (sender)"
#~ msgstr "Úroveň upozornenia je príliš vysoká (odosielateľa)"
#~ msgid "Warning level too high (receiver)"
#~ msgstr "Úroveň upozornenia je príliš vysoká (prijímateľa)"
#~ msgid "No match"
#~ msgstr "Žiadny výskyt"
#~ msgid "List overflow"
#~ msgstr "Pretečenie zoznamu"
#~ msgid "Queue full"
#~ msgstr "Rad je plný"
#~ msgid "Not while on AOL"
#~ msgstr "Nie, pokým ste na AOL"
#~ msgid "Appear Online"
#~ msgstr "Vyzer